Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November årgang Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3"

Transkript

1 Kirkebladet Svenstrup kirke ELLIDSHØJ kirke Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård August - September - Oktober - November årgang Nr. 3

2 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Svenstrup og Ellidshøj Sogne. I redaktionen: Anna Marie Nielsen Karen Willum Alice Andersen Anna Sofie Bielefeldt Jens Staghøj Liisberg Pia S. Larsen Sidste frist for indlevering af stof til næste blad er den 23. oktober 2015 til Kirkekontoret Gl. Viborgvej 19 A 9230 Svenstrup Redaktionen vil gerne gøre opmærksom på: At kirkebladet omdeles i Svenstrup Sogn af FDF i Svenstrup. Hvis kirkebladet udebliver rettes henvendelse til Kirkekontoret Internetadresse: TRYK: Rabøl A/S Til eftertanke... Jesus mod Jesus Af Jens Staghøj Liisberg Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede. (Matthæusevangeliet kap. 5,29 30) Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. (Matthæusevangeliet kap. 9,13) Begge udsagn kommer fra Jesus. Det første udsagn er truende, det andet er barmhjertigt. Og det er den samme person, som står bag begge udsagn. Jesus forkyndelse er modsætningsfyldt. Det ene øjeblik truer han med fortabelse, det næste lover han frelse. Vi har alle forskellige billeder af Gud. For nogen er Gud en streng, måske endda nådesløs dommer, for andre er han en mild og kærlig frelser. Hvilket af de to billeder er mon det rigtige? Jeg tror, de begge er rigtige, også selvom de egentlig udelukker hinanden, og Jesus modsiger sig selv i sin forkyndelse. Jeg tror, det sande billede af Gud rummer begge dele, både det mørke og det lyse, med den altafgørende tilføjelse at det lyse til sidst vil fortrænge det mørke. Om ikke i dette liv, så i det næste. Eller som Grundtvig udtrykker det i salmen Rejs op dit hoved, al kristenhed! : Ej mer du gruer for dommedag, du ved, din dommer har ført din sag og fra sig selv den vundet I det billede smelter to modstridende billeder sammen: Den strenge, måske endda ubarmhjertige dommer og den barmhjertige frelser. Det er én og den samme! Dommeren anklager og frifinder på samme tid! Og det er frifindelsen, der får det sidste ord! 2

3 GUDSTJENESTER i Svenstrup & Ellidshøj SVENSTRUP ELLIDSHØJ August 1. august Dåbsgudstjeneste JSL 2. august 9. Søndag e. trinitatis kirkekaffe JSL JSL 9. august 10. Søndag e. trinitatis JSL 16. august 11. Søndag e. trinitatis kirkekaffe ASB ASB 23. august 12. Søndag e. trinitatis JSL 30. august 13. Søndag e. trinitatis kirkekaffe ASB ASB September 5. september Dåbsgudstjeneste ASB 6. september 14. Søndag e. trinitatis JSL 13. september 15. Søndag e. trinitatis høst ASB høst ASB 16. september Spaghetti-Gudstjeneste ASB 20. september 16. Søndag e. trinitatis kirkekaffe JSL JSL 27. september 17. Søndag e. trinitatis ASB ASB Oktober 3.oktober Dåbsgudstjeneste JSL 4. oktober 18. Søndag e. trinitatis kirkekaffe JSL JSL 11. oktober 19. Søndag e. trinitatis SRK 18. oktober 20. Søndag e. trinitatis kirkekaffe JSL JSL 25. oktober 21. Søndag e. trinitatis BUSK ASB BUSK ASB November 1. november Alle Helgens Dag JSL JSL 7. november Dåbsgudstjeneste ASB 8. november 23. Søndag e. trinitatis ASB 15. november 24. Søndag e. trinitatis kirkekaffe JSL Dåbsjubilæum JSL 22. november Sidste søndag i kirkeåret JSL JSL 25. november Spaghetti-Gudstjeneste ASB 29. november 1. søndag i advent kirkekaffe ASB ASB ASB: Anna Sofie Bielefeldt, JSL: Jens Staghøj Liisberg, SRK: Susanne Rytter Karamperis. 3

4 Nyt fra menighedsrådene Nøgler til sognegården - hentes på kirkekontoret Der er rigtig mange mennesker, der bruger Svenstrup sognegård. Det er dejligt, at mange har glæde af huset og at det summer af liv. Der er ikke mange dage om året, hvor der ikke er aktivitet i sognegården. Menighedsrådet selv bruger sognegården til foredrags-aftener, kirkefrokoster, kursus og møder, søndagscafé, tirsdagssang. Blandt lånerne udefra er Højskolen, Svenstrup rytmiske Pigekor, Svenstrupkoret, patchwork, knipling, stavgang, Svenstrup Godthåb Husmoderforening, Lions Club Svenstrup, Folkekirkens genbrugsbutik - og mange flere. Nogle af brugerne har nøgle selv, andre låner en nøgle fra gang til gang. Vi gør opmærksom på, at når man har lånt sognegården og skal hente nøgle dertil, skal det ske i kirkekontorets åbningstid mellem kl. 9 og 12, onsdag tillige kl Det er muligt at låne sognegården til mindesammenkomst efter begravelser og bisættelser, såfremt sognegården er ledig. Svenstrup Menighedsråd Farvel til Tina Stiller Iversen Tina Stiller Iversen har af personlige grunde valgt at udtræde af Ellidshøj Menighedsråd. Fra hele menighedsrådet skal lyde en tak til Tina for det du har bidraget med, og vi siger ikke farvel, men på gensyn og vi ses i kirke og sognegård! Ellidshøj Menighedsråd Kirkebil: Menighedsrådene gør opmærksom på, at det er muligt at benytte kirkebil til gudstjenester og arrangementer i sognegårdene. Den kan bestilles via kirkekontoret på eller ved selv at kontakte DanTaxi på Meddelelser fra Svenstrup menighedsråd: Dagsordener og referater fra menighedsrådets møder offentliggøres på kirkens hjemmeside og kan erhverves på kirkekontoret. 4

5 ARRANGEMENTER Svenstrup & Ellidshøj sogne Plejehjemsgudstjenester: Gudstjenester på plejehjemmene er om tirsdagen, alle kl Skipper Klement Centret: 11. august (ASB), 8. september (JSL), 13. oktober (SRK) og 10. november (ASB). Lykkevang: 18. august (ASB), 15. september (JSL), 20. oktober (SRK) og 17. november (ASB). Menighedsrådsmøder: Møderne er offentlige. Menighedsråd i Svenstrup afholder møde kl. 19 tirsdag d. 25. august, 22. september, 27. oktober og 24. november. I Ellidshøj er der møde kl. 19 tirsdag d. 18. august, 15. september, 20. oktober og onsdag d. 18. november. Tirsdags-sang i sognegården i Svenstrup: Den 1. og 3. tirsdag i måneden kl Vi starter tirsdag d. 1. september efter en dejlig dansk sommer. Fællessang fra Højskolesangbogen. Åse Hansen sidder ved flyglet. Der er nødvendig tilmelding forud til Ninna Hansen på Søndagscafé i Sognegården i Svenstrup: Den 23. august, 20. september, 18. oktober og 15. november. En eftermiddag med kaffe, sang, spil og snak. På gensyn. Kirkegårdsvandring - menighedsmøde torsdag den 20. august kl. 19 Svenstrup kirkegård Hvad sker der på kirkegården? Svenstrup menighedsråd inviterer alle til rundvisning på kirkegården for at høre om udviklingspla nen for kirkegården. Menighedsrådet har gennem flere år arbejdet på en plan for kirkegården, som skal sikre at kirke gården fremstår som et karakterfuldt og helstøbt anlæg. Der skal fastlægges hvilke typer gravsteder der tilbydes, og hvordan de skal fremtræde. Ligeledes skal der tages stilling til fællesområdernes beplantning, indretning osv. Til mødet har menighedsrådet inviteret landskabsarkitekt Henning Looft fra firmaet Moss+Looft til at fremlægge planen. Efter rundvisningen vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Menighedsrådet vil også fortælle om rådets arbejde og sidste års regnskab og budget og planer for det kommende år. Henning Holm, formand for menighedsrådet 5

6 ARRANGEMENTER UDFLUGT Lørdag den 22. august indbyder Ellidshøj Menighedsråd til udflugt Programmet er: Afgang fra kirkepladsen i Ellidshøj kl Frokost i Tinghuset kl Rundvisning på Voergaard Slot fra kl Kaffe på Hjallerup Kro kl. ca Tilmelding til Poul Verner Kristensen på eller til Karen Willum på Pris: 200,- kr. Café-aften i sognegården i Ellidshøj Tirsdag den 8. september kl Grin og Suk - om Piet Hein, hans liv og livsfilosofi Svenstrup & Ellidshøj sogne Provsti-visit Nørholm Kirke den 9. september St. Ajstrup Kirke den 4. november Begge gange kl Provsti-visit er tænkt som et kend-dit-provsti - arrangement, hvor vi i løbet af en periode kommer rundt i provstiets kirker. Vi synger et par sange eller salmer, og kirkens menighedsråd og personale præsenteres. Efterfølgende får vi en kop kaffe. Alle er velkomne. Arr. Aalborg Vestre Provsti Høst-gudstjeneste Søndag den 13. september, hvor Linette Riber medvirker på saxofon. Svenstrup Kirke Kl. 11 med frokost i sognegården med auktion af medbragte høstgaver, hvor overskuddet går til Kirkens Korshær i Aalborg. Der er tilmelding til kirkekontoret forud, hvis man har lyst til at være med til frokosten prisen 50 kr. Ellidshøj Kirke Kl. 14 med kaffebord i sognegården bagefter. Alle kender Piet Heins Gruk. De er elskede og giver mange gode råd til livet og evner at få smilet frem i os og få os til at se på livet og vores situation på en ny og anderledes og ofte uventet måde. Et spændende indblik i en helt særlig personlighed, samt selvfølgelig en gennemgang af nogle af de bedste Gruk. Sognepræst ved Helligånds-kirken i Århus, Henrik Oest står for foredraget. Tilmelding til spisning til Karen Willum på telf eller mail: Spaghetti-gudstjeneste i Svenstrup Kirke Onsdag den 16. september og onsdag den 25. november kl. 17 ved Anna Sofie Bielefeldt. Spaghetti-gudstjeneste er en kort gudstjeneste for børn. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs i sognegården. Det er gratis at spise med gerne tilmelding forud til kirkekontoret. 6

7 Morgensang i Ellidshøj Kirke Fredag den 2. oktober kl. 10. Velkommen til en halv times fællessang med årstidens sange og salmer. Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i sognegården. På gensyn fra Anna Sofie Bielefeldt Spaghetti-gudstjeneste i Ellidshøj Kirke Tirsdag den 6. oktober 2015 kl holder vi spaghettigudstjeneste i Ellidshøj Kirke! Vi begynder i kirken med en kort, børnevenlig gudstjeneste, og bagefter spiser vi alle sammen spaghetti og kødsovs i sognegården. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med FDF Ellidshøj. Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer! Svenstrup, Ellidshøj og Godthåb menighedsråd indbyder til Café-aften med Søren Dahl Torsdag den 8. oktober kl. 19 i Svenstrup sognegård. Mange kender Søren Dahl som radiovært fra "Café Hack" på P4. Søren Dahl interesserer sig for alt: livskvalitet, kvinder, mad, miljø, religion og musik, for bare at nævne nogle få af hans yndlingsemner. Denne aften vil han tale ud fra emnet Det gode liv. Vi har kun ét liv, så vi kan lige så godt nyde det i fulde drag! Med udgangspunkt i skæve anekdoter og historier fra det virkelige liv, giver Søren Dahl sit bud på, hvordan man lever det gode liv. Aftenen koster 50 kr., inkl. ost og rødvin. Billetter rekvireres fra den 21. september på kirkekontoret eller hos Karen Willum på Ellidshøjvej 25. Halfdan og Carl Torsdag den 22. oktober kl. 19 i Ellidshøj Kirke I år er det 150 år siden Carl Nielsen blev født og 100 år siden Halfdan Rasmussen blev født. I Ellidshøj slår vi de to runde fødselsdage sammen og fejrer dem med en koncert. Aftenens program bliver sange med tekst af Halfdan Rasmussen og sange med melodi af Carl Nielsen - iblandet fortællinger af og om de to herrer. Medvirkende er sanger Jens Eric Strudsholm og på klaver kirkens organist Vibeke Haugen. BUSK-gudstjeneste søndag den 25. oktober. BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke. Det er overskriften på en gudstjeneste der er anderledes end den klassiske søndags-højmesse. I Ellidshøj Kirke er gudstjenesten kl. 11 med frokost i sognegården bagefter. I Svenstrup Kirke er gudstjenesten kl. 16, hvor de nye konfirmander fra 7. A. på Svenstrup Skole deltager. Spil Dansk Dag torsdag den 29. oktober. Sidste torsdag i oktober bliver der over hele landet spillet og sunget musik af danske komponister og tekstforfattere. Traditionen tro fejrer vi også i Svenstrup Spil Dansk Dagen. Kl. 10 synger vi morgensang ved Anna Sofie Bielefeldt i kirken og drikker derefter en kop kaffe. Kl. 19 er der fællessang og optræden af de lokale kor i sognegården hvor der serveres en let anretning bestående af oste og pølse bord, deltagelse er gratis. 7

8 ARRANGEMENTER Svenstrup & Ellidshøj sogne Café-aften i Ellidshøj sognegård Onsdag den 4. november kl kommer Annemarie Hessellund Beanland og underholder. Fra millionær til..? Hvordan man går på r. uden at slå numsen. I foredraget fortæller hun åbent og ærligt og med stor humor om hendes livs op- og nedture. Hør, hvordan man mister sin formue på at virkeliggøre en drøm om at blive krokone og alligevel bevarer sit gode humør og store glæde ved livet. I vuggegave fik hun et lyst sind og en privilegeret barndom som tivoliprinsesse, der sammen med familien rejste landet rundt om sommeren. I vinterhalvåret et rigt familieliv i en stor herskabsvilla. Ungdomsårene og de første voksen år tilbragte hun i England, Tyskland og USA. Senere en tid som millionær, dernæst krokone på landet og er nu parat til at gå nye veje og møde nye udfordringer med en god portion livserfaring i bagagen. Hun er kendt som en livlig og sprudlende foredragsholder, og hendes foredrag er lettilgængelige og jordnære, fordi de alle har grund i en virkelighed, som hun kender. Hun fortæller åbent og ærligt også når spørgsmål går tæt på om et spændende liv i ind- og udland. Tilmelding til spisning til Karen Willum på eller mail: Foredrag Onsdag den 11. november kl i Svenstrup Sognegård med Christianne Vesterbæk Danskerne, set med en nydanskers øjne Christianne Vesterbæk kommer fra Filippinerne og har været bosat i Danmark siden Hun underviser i AsylDansk på EUC Nord i Hjørring, og er i fritiden frivillig i Hans Egedes Kirke og hos KFUM og KFUK i Aalborg. Aftenen indledes for de som har lyst med middag kl Der er tilmelding til middagen til kirkekontoret senest fredag den 6. november. Pris for middag kr. 50,-. Luthers salmer Torsdag den 12. november 2015 kl afholdes der i Ellidshøj Kirke en hverdagsgudstjeneste med temaet Luthers salmer. Alle er velkomne! Dåbsjubilæum i Ellidshøj kirke Søndag den 15. november kl indbyder Ellidshøj menighedsråd til dåbsjubilæum. Efter gudstjenesten er der spisning i sognegården. Tilmelding til spisning skal ske til Karen Willum på senest mandag den 9. november

9 Velkommen til nye konfirmander! Nu begynder det nye skoleår lige om lidt, og de, som begynder i 7. klasse, får mulighed for at gå til præst og blive konfirmeret. Alle konfirmander bydes hermed hjertelig velkommen, vi glæder os til I kommer! Svenstrup Skoles 7. A og konfirmander i Centerklasse skal gå til præst hos Anna Sofie Bielefeldt. Svenstrup Skoles 7. B. og konfirmander fra Højvangskolen skal gå til præst hos Jens Staghøj Liisberg. Konfirmanderne fra Svenstrup Skoles 7. A begynder med at gå til præst onsdag morgen efter efterårsferien. Altså onsdag den 21. oktober. Vi skal mødes kl 8.00 i konfirmand-lokalet på Gl. Viborgvej 19. Søndagen efter, den 25. oktober kl 16, indbydes de nye konfirmander med deres forældre og søskende til at deltage i gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der en kort orientering om konfirmations-forberedelsen. Arrangementet er for 7. A og deres familier. Børn i kirken Svenstrup: Babysalmesang sommerhold 0-1 år: Starter onsdag d. 12. august kl i Svenstrup Kirke. 8 gange. Babysalmesang efterårshold: Starter onsdag d. 21. oktober kl i Svenstrup Kirke. 8 gange. Tumlingesang sommer år: Starter onsdag d. 12. august kl i Svenstrup Kirke. 6 gange. Tumlingesang efterår 2015: Starter onsdag d. 21. oktober kl i Svenstrup Kirke. 6 gange. Kirkens Krudtugler sommer år: Starter tirsdag d. 18. august kl i Svenstrup Kirke. 6 gange. Ellidshøj: Musikalsk legestue fredag d. 28. august, 18. september, 30. oktober og 27. november kl På gensyn! 9

10 FDF Svenstrup Knasten Svenstrup Skolevej 28 Har du spørgsmål - så kontakt: Kredsleder Ann Binderup, Vaarstvej 315, 9260 Gistrup. Mail: Se hjemmesiden: Ellidshøj Kredsledelse Steen og Heidi Søndergaard Christensen, Klæstrupholmvej 18, Ellidshøj, tlf Hjemmeside: KFUM Spejderne Svenstrup gruppe Spejderne med de 2 klatrepæle Mødested: Spejderhuset Myretuen, Gl. Viborgvej 55 Kontaktperson: Gruppeleder, Berit Maas Vølker, tlf Mail: Hobrovej 792, Svenstrup Hobrovej 792, Svenstrup Åbningstider: Mandag- fredag Lørdag Åbningstider: Mandag-fredag Kontaktperson: kl. Johnny Feldtsing Lørdag kl Kontaktperson: Tlf Johnny Feldtsing tlf Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Svenstrup Godthåbsvej 6, Svenstrup. Kontaktperson: Alis Nielsen, tlf Bibelkredsen Svenstrup Kontaktperson Leif Tang Nielsen, Ørnevej 39, Svenstrup. Tlf Bibelkredsen mødes hver 2. mandag Alle er hjertelig velkommen til at være med i Svenstrup Bibelkreds. Afløsning mellem kirkekontoret i Svenstrup og Nibe Vi har i forbindelse med ansættelsen af vores nye kordegn indgået et samarbejde med Nibe Sogns kordegn, Else Munk Grosbøll, vedr. overlapning og vikarordning ifm. ferie, kursus og andet fravær. Det betyder i store træk, at man så vidt muligt, altid vil kunne få kontakt med et kirkekontor, hvad enten det er i Svenstrup eller Nibe. Det vil i ferieperioder være muligt at træffe en kordegn på kontoret, dog i begrænset tidsrum. Disse tider vil bl.a. blive oplyst på telefonsvaren og på www. svenstrup-kirke.dk sammen med øvrige kontaktoplysninger. 10

11 HVAD GØR MAN? Når et barn bliver født? Forældre skal ikke anmelde fødsel. Er forældrene ikke gift kan faderskabet registreres ved at indsende en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt via Dette skal ske inden 14 dage fra barnets fødsel. Begge forældre skal signere anmeldelse med nem-id. Ønsker man at navngive sit barn, sker dette også via og begge forældre skal signere anmeldelsen med nem-id. Når barnet skal døbes? Kontakt kirkekontoret - helst i god tid - for at aftale dåbsdag og samtale. Husk navne og adresser på 2-5 faddere. Skal barnet navngives, skal det ske, inden barnet er et halvt år. Når man vil giftes? Vielsesdatoen aftales med kirkekontoret i god tid. Pyntning af kirken aftales i Svenstrup med kirketjeneren og i Ellidshøj med graveren. Når nogen dør? Dødsfaldet anmeldes inden to dage til kirkekontoret. Begravelseshandlingen aftales med den pågældende præst. Der træffes aftale med graveren om grav sted. Evt. pyntning af kirken aftales i Svenstrup med kirketjeneren og i Ellidshøj med graveren. Når man har brug for at tale med en, der har tavshedspligt? Præsten har altid tid til en samtale - også hvis man trænger til besøg i sit hjem eller på sygehuset. Adresser og træffetider Kirkekontoret Gl. Viborgvej 19A, 9230 Svenstrup Tlf.: Fax: Kordegn: Pia Staudt Larsen Åbningstider: Mandag til fredag kl samt onsdag kl I perioder med ferie og kurser vil der være reduceret åbningstid, følg med på og telefonsvaren. Sognepræst Anna Sofie Bielefeldt Gl. Viborgvej 19, 9230 Svenstrup Tlf Træffes efter aftale (ikke mandag) Sognepræst Jens Staghøj Liisberg Stillekrogen 82, Ellidshøj, 9230 Svenstrup Tlf Træffes efter aftale (ikke fredag) Organist Vibeke Haugen Tlf Kirkesanger Inga Nielsen Tlf / Ellidshøj Menighedsråd: Formand: Poul Verner Kristensen Doktorparken 36 B, Ellidshøj 9230 Svenstrup. Tlf Kirkeværge: Karen Willum Ellidshøjvej 25, 9230 Svenstrup. Tlf Svenstrup Menighedsråd: Formand: Henning Holm Nøddevænget 17, 9230 Svenstrup Tlf Kirkeværge: Inge Fallentin Kristoffersen Badmintonvej 49, 9230 Svenstrup Tlf Kirketjener ved Svenstrup Kirke Kenneth Strøm Sørensen Tlf (Træffes ikke mandag) Graver ved Svenstrup Kirke Tommy Madsen Kontor: / Tlf (privat), Fax: Kontortid: Man.-fre. kl Graver ved Ellidshøj Kirke: Mette Skovgaard Tlf Kontortid: Tirs.-fre. kl

12 SET & SKET i Svenstrup & Ellidshøj Sct. Mariæ Bigband Sct. Mariæ Skoles Bigband Kirkesanger Inga Nielsen Fællesplænen på Svenstrup kirkegård Vinduer i sognegården pyntet af konfirmander Pinsegudstjeneste i præstegårdshaven med Sct. Mariæ Skoles Bigband Café-aften i Ellidshøj

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2 I dette nummer bl.a.: Præstens side Havegudstjeneste Spaghettigudstjeneste Høstgudstjeneste Halloween Spejderne henter lopper Nye konfirmander

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Ulbjerg-Lynderup-Låstrup pastorat Nr. 4 1. årgang September 2006

Ulbjerg-Lynderup-Låstrup pastorat Nr. 4 1. årgang September 2006 SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKIN- DERUP SPANGGÅRD Kirke LYNDERUP TOLSTRUP SUNDSTRUP NØRRE & BORUP NØRRE RIND Sogn SØNDER BORUP

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

Dagligt brød og kærlighed

Dagligt brød og kærlighed September - Oktober - November 2011 Dagligt brød og kærlighed Første dag, jeg så en mejetærsker høste i år, tænkte jeg, det ser skønt ud. Maskinen er hypermoderne. Der sidder en mand bag de tonede ruder

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad september 2014 - februar 2015 1 Nyt liv i den gamle konfirmandstue I domprovstegårdens forhus ligger den gamle konfirmandstue. Lige ud til Sct. Leonisgade. Den har stået ubenyttet

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Juni - Juli - August 2015 Tillykke til konfirmandårgang 2015! En ny sæson med mange aktiviteter: Kilden - Hyggeligt Samvær Nål, tråd og garn - Gudstjenester - Fællesspisning

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Barndommens røde tråd

Barndommens røde tråd T i l s a m t l i g e h u ss t a n d e Ly ng by k i r k e s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 011 Barndommens røde tråd Halloween Spaghettigudstjenester Kvinder i kirken Fyraftenssang

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere