Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Christian Plank (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering 6. marts KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes idrætshaller KF - Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncert 2013/2014, fra pulje til andre kulturelle opgaver KF - Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage KF - Eventuelt...13

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Dagsorden godkendt. Afbud: Christian Plank (F)

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering 6. marts 2013 Sagsnr.: 12/25256 Resumé: A. Administrationen har modtaget brev af den 25. november 2013 fra Osted/Lejre skytteforening, hvori foreningen har skitseret forslag til løsning af foreningens lokaleproblemer i forbindelse med at deres foreningslokaler i Lageret, Smedegården 19, 4320 Lejre skal sælges. Foreningen har i brev af den 23. december 2012 bedt Folkeoplysningsudvalget om at bistå foreningen i at finde tilfredsstillende lokaleforhold. Folkeoplysningsudvalget drøftede den 24. januar 2013 Skytteforeningens henvendelse og oversender sagen til Udvalget for Kultur & Fritid med henblik på at der peges på egnede ledige lokaler. Brev af den 25. november 2012 og brev af den 23. december 2012 er vedlagt. B. Bibliotekernes Forfatterskole Forfatterskolen for unge er en skriveskole, hvor unge mellem 12 og 18 år bliver undervist af professionelle forfattere. Kulturregion Midt- og Vestsjælland, samt Statens Kunstfond støtter op omkring projektet. Lejre Bibliotekerne har 13 tilmeldte elever. (Notat i sagen) C. Da Danmark blev til Lene Overgård Petersen kommer og giver en kort orientering om projektet D. Kulturen som udviklingskraft Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference: Tirsdag den 23. april i Odense E. Konference om børnekultur Hvordan skaber du innovation i børnekultur, og hvordan kommer du fra politisk vision til hverdagspraksis? Torsdag fredag d april i Koldingwww.boernekultur.dk/kalender/ F. Biblioteks- og kulturpolitisk konference, den 13. og 14. marts 2013 i Bella Center i København. G. Kulturpolitisk topmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl i Torvehallerne i Vejle, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle erence

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Brev 23. december Brev 25. november Forfatterskole Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Afbud: Christian Plank (F)

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes idrætshaller Sagsnr.: 12/23050 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2011, at udmøntning af besparelse på halområdet hovedsagelig udmøntes ved stordrift som bl.a. indebærer, at servicering af hallerne varetages af en énstrenget haladministration med én ledende halinspektør, en souschef og halassistenter. Til brug for gennemførelse af haltilsynsopgaverne ønsker haladministrationen at lease to biler til brug for personalets kørsel mellem de kommunale idrætshaller for at varetage haltilsyn og udføre mindre reparationer og vedligehold. Haladministrationen har indhentet tilbud på leasingaftale i Kommune Leasing og i henhold til tilbuddet leases bilerne for en periode på 5 år (bilag). Udgift til leasing og drift af bilerne afholdes af driftsbudgetterne for de idrætshaller der indgår i haladministrationens haltilsyn. Sagen forelægges med henblik på politisk godkendelse af, at der indgås 5-årig leasingaftaler for leasing af 2 biler. Sagsfremstilling: Tilsynet med Lejre Kommunes idrætshaller varetages af én fælles haladministration under ledelse af ledende halinspektør. Det er hallerne: Glim, Osted, Hvalsø, Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge og Trællerup. P.t. har Lejre Hallen dispensation fra den fælles haladministration, idet tilsyn med Lejre Hallen udføres af Lejre Idrætsforenings forretningsudvalg. Der er en del kørsel mellem hallerne, for at personalet kan varetage tilsynet, da der ikke er personale i den enkelte hal hele dagen/aftenen. Som en midlertidig ordning foregår transporten dels i en lejet bil dels i medarbejderes private biler. Personalet modtager kørselsgodtgørelse for de tjenstlig kørte kilometer. Hallerne har desuden aktiviteter der kræver transport af lift, rekvisitter m.v. mellem hallerne. Disse aktiviteter udføres p.t. af Center for Veje & Trafik og udgør en årlig udgift for hallerne på kr. Leasing af to biler Citröen C3 1,4 HDI 70 Seduction Citröen Jumpy 1,6 kassevogn Den ene med synsfri sammenkobling med henblik på tilkobling af trailer, til brug for transport af lift og rekvisitter samt til kørsel til genbrugsstationen med affald i forbindelse med oprydning i hallerne. Leasing foretages gennem Kommune Leasing. Leasingaftalen har en løbetid på 5 år (60 mdr.) Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at leasingaftalen omfatter aftale om fast forrentning af leasingydelserne, da det giver haladministrationen det bedste overblik over økonomien vedrørende leasing af bilerne.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 Fast forrentning er p.t. lidt dyrere end leasingydelse med variabel rente. Administrationen gør opmærksom på, at medarbejderne i henhold til deres ansættelseskontrakter, ikke er forpligtet til at stille bil til rådighed. Økonomi og finansiering: Leasingaftalen er en såkaldt finansiel leasing, og betinget af 5 års leasing, hvorefter Lejre Kommune skal købe bilerne for kr. for hver bil. Eller anvise en tredjeperson der vil købe bilen/bilerne. En leasingydelse med fast rente forrentes p.t. med ca. 2,5%. Den præcise forrentning fastlægges på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse. Leasingydelse med variabel forrentning forrentes p.t. med ca. 1,15%. Årlig leasingafgift Citröen C3 1,4: kr. med (fast rente) kr. med (variabel rente) Årlig leasingafgift Citröen Jumpy 1,6 kassevogn: kr. med (fast rente) kr. med (variabel rente) Samlet årlig leasingudgift for begge biler med (fast rente): kr. Samlet årlig leasingudgift for begge biler med (variabel rente): kr. Anslået årlige driftsudgifter Beløbet omfatter grøn ejerafgift, forsikring, serviceaftale, udskiftning af dæk, og benzin Citröen C3 1,4: kr. Citröen Jumpy 1,6 kassevogn: kr. I alt anslået årlig driftsudgift for de to biler: kr. Samlede årlige udgift for leasing og drift af de to biler (fast forrentning): Anslået: kr. Udgiften til leasing og drift finansieres af driftsbudgetterne for de haller der driftes af haladministrationen. Hallernes nuværende udgift til kørsel Ledende halinspektør oplyser, at haladministrationen p.t. har følgende udgift til kørsel. Leje af bil: 375 kr. pr. dag. Årlig udgift kr. ex. brændstof. Årlig udgift brændstof ca kr. I alt kr. Kørselsgodtgørelse til personalets kørsel i egne biler (den høje takst på 3,80 kr. pr. km, indtil km): ca kr. Udgift til aktiviteter som Center for Veje & Trafik udfører: ca kr. I alt kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 1. at administrationen bemyndiges til at indgå leasingaftale med Kommune Leasing om to biler til haladministrationen jf. tilbud, 2. at leasingydelserne forrentes med fast rente, 3. at udgiften afholdes af haladministrationens budget. Bilag: 1. Leasingtilbud på biler Citroen C3 og Citroen jumpy Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Annette Vinding (F) tager forbehold. Afbud: Christian Plank (F)

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncert 2013/2014, fra pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 13/3608 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 29. januar 2013, fra Lejre Kommunale Musikskole, om tilskud til gennemførelse af endnu en koncertserie med torsdagskoncerter i sæson 2013/2014. Torsdagskoncerterne har været afholdt 10 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte til Lejre Kommune. Der ansøges om tilskud på kr. Sagsfremstilling: Torsdagskoncerterne har været afholdt 10 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Torsdagskoncerterne tiltrækker et fast stort publikum, der nyder kvaliteten i koncerterne. Der har primært været præsenteret artister der er på vej frem i deres karriere, hvilket har gjort at Torsdagskoncerterne har præsenteret et fornemt program for relativt få midler. Torsdagskoncerterne afholdes i perioden november til marts, hver den første torsdag, hvor der præsenteres musik på professionelt niveau. Endvidere gøres der opmærksom på, at Torsdagskoncerterne igen i denne sæson vil tilstræbe et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Musikskolens elever har gratis adgang. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud for Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti. Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Det samlede budget for Torsdagskoncerterne er kr. Sidste år blev der bevilget underskudsgaranti på kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur og Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At sagen drøftes. Bilag: 1. Økonomisk oversigt, puljen

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 2. Ansøgning 3. Regnskab Budget Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle aktiviteter. Afbud: Christian Plank (F)

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 13/3643 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning, af den 11. februar 2013, fra styregruppen, om tilskud til gennemførelse af Spil Dansk dagen Spil Dansk dagen har været afholdt i Lejre Kommune de sidste to år og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte og beslutte om de vil støtte projektet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune kan igen i år blive Spil Dansk Kommune. Spil Dansk Dagen er dansk musiklivs årlige mærkedag, der understøtter kreativiteten og udviklingen i dansk musikliv. Arrangementet afholdes hvert år, den sidste torsdag i oktober. I år afholdes arrangementet torsdag d. 31. oktober Bag arrangementet står en gruppe af foreninger og institutioner: Lejre Musikskole, Lejre Bibliotekerne, teatergruppen Spor 1 samt Sangskriverforeningen. Styregruppen vil i år udvide antallet af arrangementer, så endnu flere får mulighed for at deltage, f.eks. også kommunens ældre borgere. Som Spil Dansk Kommune modtager Lejre Kommune en såkaldt kommunepakke fra KODA, der beskrives som værende en væsentlig del af Kodas tilbud og aktiviteter. Alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver jf. Koda, unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle et lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. Musikskolen, Spor 1, Sangskriverforeningen og flere frie kunstnere støtter med arbejdskraft, og der søges endvidere om økonomisk støtte hos Nordea Fonden. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti. Økonomi og finansiering: Styregruppen søger om tilskud på kr. I 2012 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur og Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Økonomisk oversigt - puljen 2. Mail om sagsfremstilling 3. Regnskab Ansøgning Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle anliggender. Afbud: Christian Plank (F)

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage 2013 Sagsnr.: 13/1309 Resumé: Koordinationsgruppen for Lejre Kulturdage v/hanne Hansen søger om økonomisk tilskud samt underskudsgaranti til afholdelse af Kulturdage 2013, som finder sted i perioden 20. april til 5. maj Der søges om tilskud på kr. og underskudsgaranti på kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal drøfte og beslutte hvorvidt udvalget vil støtte arrangementet. Sagsfremstilling: Kulturdagene afholdes i 2013 for 11. gang. Koordinationsgruppen har i år valgt slogannet; "Oplev Lejre Kulturdage helt på hovedet, og koordinationsgruppen håber på at finde mange skæve og sjove ideer sammen med aktørerne. Koordinationsgruppen oplyser, at planlægningen er i fuld gang, og de har allerede modtaget mange tilmeldinger af såvel kunstneriske som kreative karakter. Gruppen forsøger at få aktiviteterne ud i alle hjørner af kommunen, så flest muligt får glæde af programmet. Formålet med kulturdagene er, at sætte fokus på kulturen i Lejre Kommune. Grundidéen er, at borgerne gennem forskellige aktiviteter og arrangementer bliver opmærksom på de historiske og nutidige kulturelle værdier i lokalsamfundet. Aktørerne bag kulturdagene repræsenterer et bredt udsnit af kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner og initiativrige borgere, der ønsker at medvirke til en fortsættelse og videreudvikling af kulturdagene. Alle deltagerne arbejder på frivillig basis. Koordinationsgruppen er sammensat af borgere fra hele kommunen, og gruppens opgave er at være inspirerende samarbejdspartner i forhold til aktørernes ideer og dernæst at koordinere arrangementerne. Herudover søger gruppen for de mange praktiske opgaver undervejs, både før og under kulturdagenes afholdelse. Med kulturdagene ønsker koordinationsgruppen at give borgerne et tilbud om aktiviteter, der kan give dem spændende oplevelser og mulighed for at være aktive, dels sammen med familie og dels sammen med andre borgere i kommunen. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Økonomi og finansiering: Koordinationsgruppen søger om tilskud på kr. og underskudsgaranti på kr. Koordinationsgruppe oplyser, at den forsøger at bevare en kassebeholdning af en vis størrelse, ved at dele ansøgningen op i tilskud og underskudsgaranti. Der forventes driftsudgifter på kr. Ved drift forstås udgifter til annoncering, programmer, åbningsarrangement, administration og møder. mv.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Derudover søges en underskuds garanti på kr. til tilskud til aktørerne. I 2012 bevilgede udvalget for Kultur & Fritid kr. i tilskud og underskudsgaranti på kr. Af underskudsgarantien blev der kun brugt kr. Koordinationsgruppen har efter endt regnskab 2012 en beholdning på kr., hvoraf kr. er overskud fra Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for "Pulje til andre kulturelle opgaver", er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Budget Ansøgning 3. Regnskab Økonomisk oversigt - puljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges et tilskud på kr. samt en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle anliggender. Afbud: Christian Plank (F)

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet. Afbud: Christian Plank (F)

16 Bilag: 2.1. Brev 23. december 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15675/13

17

18 Bilag: 2.2. Brev 25. november 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15672/13

19

20

21

22 Bilag: 2.3. Forfatterskole Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20980/13

23 Forfatterskolen for unge Mette Nordsted Forfatterskolen for unge er en skriveskole, hvor unge mellem 12 og 18 år bliver undervist af professionelle forfattere. Det er kulturregion Midt- og Vestsjælland, samt Statens Kunstfond der støtter op omkring projektet. Lejre Bibliotekerne har 13 tilmeldte elever, som følger forløbet på 1½ år med start 1. januar Eleverne mødes ca. hver 14. dag ved Hvalsø Bibliotek, hvor Bibliotekar Marie Aagaard Rehfeld sørger for, at de samles sammen med underviserne. Der er tre semestre med en egenbetaling på 200 kr. for hvert semester. Når de 3 semestre er gået, er det meningen, at det skal munde ud i et samlet værk med noveller fra hver deltagende kommune. (Roskilde, Lejre, Sorø, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.) Mette Nordsted

24 Bilag: 3.1. Leasingtilbud på biler Citroen C3 og Citroen jumpy Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17575/13

25

26 Bilag: 4.1. Økonomisk oversigt, puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16121/13

27

28 Bilag: 4.2. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16105/13

29 Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf Frederiksberg d. 29. januar 2013 Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncerter i sæsonen 2013/14 Lejre Kommune anmodes om at støtte Torsdagskoncerterne i sæson 2013/14 med en underskudsgaranti på kr ,- til realisering af de 5 Torsdagskoncerter. Torsdagskoncerterne i Hvalsø Kulturhus er et væsentligt bidrag til Lejre Kommunes kulturliv og er efterhånden blevet en af grundpillerne i Lejre som en oplevelseskommune. I hver sæson tilstræber vi med Torsdagskoncerterne at kunne give alle borgere i Lejre Kommune oplevelser på et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Koncerterne sammensættes i et varieret program, og varer en time hver gang. Dette, kombineret med en lav entrépris, betyder at alle borgere i praksis kan gæste torsdagskoncerterne. Torsdagskoncerterne 12/13 har et rigtigt flot program. Indeholdende den nye fremadstormende kvartet Nightingales, der netop nu er nomineret til Årets danske udgivelse, Anne Øland og Allan Rasmussen, to af Danmarks mest veletablerede navne indenfor deres felt, samt Hal og Nikolaj, der med en håndfuld folkemusikalske musikpriser i lommen giver krydderi til Torsdagskoncerterne i indeværende sæson. Programmet for torsdagskoncerterne i 2013/14 er under udarbejdelse, og det forventes at blive lige så godt og alsidigt som programmet i 2012/13. Med venlig hilsen Eskild Winding, koordinator for Torsdagskoncerterne

30 Bilag: 4.3. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16087/13

31 Torsdagskoncerten 2011/12 Alt er excl. evt. moms UDGIFTER Koncerthonorarer Koncert 3. november kr 4.000,00 Koncert 1. december kr 6.000,00 Koncert 5. januar kr 9.000,00 Koncert 2. februar kr 6.000,00 Koncert 1. marts kr 3.000,00 Honorarer til tovholder kr ,00 I alt kr ,00 Markedsføring Annoncer kr 3.774,90 Plakater, foldere og billetter kr 4.580,00 I alt kr 8.354,90 Caféudgifter Diverse café-udgifter kr 1.048,28 I alt kr 1.048,28 Andre udgifter Instrumentleje kr 7.600,00 Forplejning til optrædende Koda kr 2.907,00 I alt kr ,00 Udgifter i alt kr ,18 INDTÆGTER Sponsorater Superbrugsen Hvalsø -kr 5.000,00 Billetindtægt Billetsalg -kr ,00 Cafésalg Cafésalg -kr 2.154,00 I alt -kr ,00 Resultat kr ,18 Udbetalt underskudsgaranti fra Lejre Kommune -kr ,00

32 Bilag: 4.4. Budget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16084/13

33 Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf Vedr.: Ansøgning om økonomisk støtte til Torsdagskoncerten sæson 2013/14. BUDGET: Udgifter (tager udgangspunkt i forrige sæsons udgifter): Koncerthonorarer kr. Reklame/markedsføring kr. Flygelleje kr. Koda afgift kr. Cafe udgifter kr. I alt kr. Indtægter Sponsor* kr. Billetsalg kr. Cafe indtægter kr. I alt kr. *Sponsoraftale endnu ikke fundet Balance kr. Beløb der ansøges om: kr.

34 Bilag: 5.1. Økonomisk oversigt - puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16348/13

35

36 Bilag: 5.2. Mail om sagsfremstilling Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16345/13

37 From:Ina Frederiksen To:Bente Lorentzen Pedersen Subject:VS: Sagsfremstilling ang. støtte til Spil dansk 2013 Fra: Sonja Mie Eliassen Sendt: 12. februar :57 Til: Anne Lumholt; Ina Frederiksen Cc: Thure Dan Petersen Emne: Sagsfremstilling ang. støtte til Spil dansk 2013 Hej Anne og Ina. Her kommer sagsfremstillingen til ansøgningen om støtte til Spil dansk. Tjek det med gult; i denne efter hvad jeg mente Snorre og Tina sagde har jeg ikke skrevet beløb i resuméet. Jeg mener de sagde det først skulle stå under økonomi?? Hvad siger I? Det har jeg dog ikke tænkt på i den jeg sendte om torsdagskoncerterne Målet er vel at vi nærmer os nogen der ligner hinanden og har prøvet at kopiere så meget som muligt! I denne er der tilsvarende lige gule felter under økonomi, som Ina lige skal udfyldej. Jeg har også vedhæftet regnskab fra sidste år Håber jeg får sendt det hele med denne gang ;-) Vi ses, Sonja

38 *Overskrift Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver *Resumé Spil Dansk dagen har været afhold i Lejre Kommune de sidste to år og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Administrationen har modtaget en ansøgning, af den 11. februar 2013, fra styregruppen, om tilskud til gennemførelse af Spil Dansk dag Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte og beslutte om de vil støtte projektet. *Sagsfremstilling Lejre Kommune kan igen i år blive Spil Dansk Kommune. Spil Dansk Dagen er dansk musiklivs årlige mærkedag, der understøtter kreativiteten og udviklingen i dansk musikliv. Den afholdes hvert år, den sidste torsdag i oktober; i år torsdag d. 31. oktober Bag arrangementet lokalt står en gruppe af foreninger og institutioner: Lejre Musikskole, Lejre Bibliotekerne, teatergruppen Spor 1 samt Sangskriverforeningen. Styregruppen vil i år udvide antallet af arrangementer, så endnu flere får mulighed for at deltage, f.eks. også kommunens ældre borgere. Som Spil Dansk Kommune modtager Lejre Kommune en såkaldt kommunepakke fra KODA, som KODA beskriver således: En væsentlig del af vores tilbud og aktiviteter i alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle jeres lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. Musikskolen, Spor1, Sangskriverforeningen og flere frie kunstnere støtter med arbejdskraft, og der søges endvidere om økonomisk støtte hos Nordea Fonden. Der ansøges om tilskud på kr. (Udtalelser) *Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti.

39 *Økonomi & Finansiering Styregruppen søger om tilskud på kr. I 2012 bevilgede Udvalget for Kultur & Fritid kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for pulje til andre kulturelle opgaver xx kr., hvoraf xx kr. er disponeret. Herefter er der xx kr. til rådighed. *Beslutningskompetence *Indstilling Udvalget for Kultur og Fritid

40 Lejre den 11. februar, 2013 Udvalget for Kultur & Fritid Lejre Kommune Ansøgning: Lejre Kommune som Spil Dansk Kommune 2013 Lejre Kommune har igen fået mulighed for, for tredje år i træk, at blive Spil dansk-kommune. Vi håber at kunne gentage og videreudvikle på de store succeser fra de foregående år. Spil Dansk Dagen er i år torsdag d. 31. oktober. Sidste år henvendte vi os til børn og unge med et stort show i Hvalsøhallen, hvor alle kommunens folkeskoleelever blev inviteret til koncert med Shaka Loveless. Der var også en sang/teateropførelse i Hvalsø kulturhus, målrettet et mere modent publikum. Vi håber i år at kunne gentage succeserne fra sidst, men ønsker også at kunne nå ud til den ældre del af befolkningen, ved ex koncerter på plejecentrene, flere mindre koncerter eller evt. et samlet arrangement. En sådan udvidelse af spil dansk programmet, vil medfører udgifter til bl.a. kunstnerhonorar, transport osv. Derfor søger vi i år et lidt større beløb end sidste år. KODA, som tilbyder den kommunale Spil dansk pakke, skriver om Spil dansk 2013: En væsentlig del af vores tilbud og aktiviteter i alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle jeres lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. For at kunne imødekomme kriterierne fra KODA om at blive Spil dansk kommune i 2013 og derved også løfte de ønskede arrangementer på dagen, ansøger styregruppen for Spil dansk dagen hermed Udvalget for Kultur & Fritid om en underskudsgaranti på kr. Spildansk dagen bliver igen i år et samarbejde mellem: Lejre Musikskole, Biblioteket, Hallerne, Teatergruppen Spor 1, Sangskriver foreningen og flere frivillige kræfter og kunstnere. Der vil igen i år også blive søgt økonomisk støtte ved bl.a. Nordea Fonden. Med venlig hilsen på styregruppens vegne Jens Hartmann Møllevej Lejre

41 Alt er excl. moms. UDGIFTER Kunstnerhonorarer inc. manager o.lign. Honorar til Shaka Loveless og Wafande, arrangement i Hvalsø Hallerne kr ,00 Provision, bookingbureau, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 4.500,00 I alt kr ,00 Øvrige udgifter, kunstnere Forplejning, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 1.471,92 Koda og Gramex, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 2.058,00 Forplejning, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 726,72 I alt kr 4.256,64 Øvrige udgifter, scene m.v. Leje af scene, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 500,00 Lyd og lys, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 7.500,00 Lydmand, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 2.000,00 Scenematerialer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 540,00 I alt kr 8.000,00 Markedsføring - I alt kr 0,00 Honorarer, ikke kunstnere Aflønning overordnet tovholder kr 5.831,60 I alt kr 5.831,60 Andre udgifter Cafévarer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.048,48 Forplejning publikum, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.312,00 I alt kr 2.360,48 Udgifter i alt kr ,72 INDTÆGTER Spil Dansk Kommune 2012, regnskab Sponsorater og tilskud Tilskud fra Koda -kr ,00 Sponsorat fra Nordea -kr 5.000,00 I alt -kr ,00 Andre indtægter Caféindtægter, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 410,00 Entré, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 3.700,00 I alt -kr 4.110,00 Indtægter ialt -kr ,00 Resultat kr ,72 Bevilget underskudsgaranti fra Lejre Kommune: -kr ,00 Der ønskes frigivet fra Lejre Kommune: -kr ,00 Derudover har Lejre Musikskole bidraget med medarbejdertimer.

42 Bilag: 5.3. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16339/13

43 Alt er excl. moms. UDGIFTER Kunstnerhonorarer inc. manager o.lign. Honorar til Shaka Loveless og Wafande, arrangement i Hvalsø Hallerne kr ,00 Provision, bookingbureau, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 4.500,00 I alt kr ,00 Øvrige udgifter, kunstnere Forplejning, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 1.471,92 Koda og Gramex, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 2.058,00 Forplejning, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 726,72 I alt kr 4.256,64 Øvrige udgifter, scene m.v. Leje af scene, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 500,00 Lyd og lys, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 7.500,00 Lydmand, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 2.000,00 Scenematerialer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 540,00 I alt kr 8.000,00 Markedsføring - I alt kr 0,00 Honorarer, ikke kunstnere Aflønning overordnet tovholder kr 5.831,60 I alt kr 5.831,60 Andre udgifter Cafévarer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.048,48 Forplejning publikum, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.312,00 I alt kr 2.360,48 Udgifter i alt kr ,72 INDTÆGTER Spil Dansk Kommune 2012, regnskab Sponsorater og tilskud Tilskud fra Koda -kr ,00 Sponsorat fra Nordea -kr 5.000,00 I alt -kr ,00 Andre indtægter Caféindtægter, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 410,00 Entré, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 3.700,00 I alt -kr 4.110,00 Indtægter ialt -kr ,00 Resultat kr ,72 Bevilget underskudsgaranti fra Lejre Kommune: -kr ,00 Der ønskes frigivet fra Lejre Kommune: -kr ,00 Derudover har Lejre Musikskole bidraget med medarbejdertimer.

44 Bilag: 5.4. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16338/13

45 Lejre den 11. februar, 2013 Udvalget for Kultur & Fritid Lejre Kommune Ansøgning: Lejre Kommune som Spil Dansk Kommune 2013 Lejre Kommune har igen fået mulighed for, for tredje år i træk, at blive Spil dansk-kommune. Vi håber at kunne gentage og videreudvikle på de store succeser fra de foregående år. Spil Dansk Dagen er i år torsdag d. 31. oktober. Sidste år henvendte vi os til børn og unge med et stort show i Hvalsøhallen, hvor alle kommunens folkeskoleelever blev inviteret til koncert med Shaka Loveless. Der var også en sang/teateropførelse i Hvalsø kulturhus, målrettet et mere modent publikum. Vi håber i år at kunne gentage succeserne fra sidst, men ønsker også at kunne nå ud til den ældre del af befolkningen, ved ex koncerter på plejecentrene, flere mindre koncerter eller evt. et samlet arrangement. En sådan udvidelse af spil dansk programmet, vil medfører udgifter til bl.a. kunstnerhonorar, transport osv. Derfor søger vi i år et lidt større beløb end sidste år. KODA, som tilbyder den kommunale Spil dansk pakke, skriver om Spil dansk 2013: En væsentlig del af vores tilbud og aktiviteter i alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle jeres lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. For at kunne imødekomme kriterierne fra KODA om at blive Spil dansk kommune i 2013 og derved også løfte de ønskede arrangementer på dagen, ansøger styregruppen for Spil dansk dagen hermed Udvalget for Kultur & Fritid om en underskudsgaranti på kr. Spildansk dagen bliver igen i år et samarbejde mellem: Lejre Musikskole, Biblioteket, Hallerne, Teatergruppen Spor 1, Sangskriver foreningen og flere frivillige kræfter og kunstnere. Der vil igen i år også blive søgt økonomisk støtte ved bl.a. Nordea Fonden. Med venlig hilsen på styregruppens vegne Jens Hartmann Møllevej Lejre

46 Bilag: 6.1. Budget 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7101/13

47

48 Bilag: 6.2. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7104/13

49

50 Bilag: 6.3. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15286/13

51

52

53

54

55 Bilag: 6.4. Økonomisk oversigt - puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18265/13

56

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. februar Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. februar Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 12. februar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Februar...2 3. KF - Årshjul samt oplæg til præsentation

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2 3. KF - Temadrøftelse. Introduktion af området

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.03.2010 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 10. Projektet Grib Chancen - til et lettere liv... 3 11. Pensionisttilskud...

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. maj 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. maj 2011 Referat onsdag den 25. maj 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Open Sports Night..2

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 15. august 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 15. august 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 15. august 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane...4

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. august 2011

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. august 2011 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 10. august 2011 Kl. 17:00 hos Osted Idrætsforening, Engtoften 26, Osted, 4320 Lejre. Efterfølgende udvalgsmøde på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 03. september 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna I Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen

Læs mere

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet De frie Kulturmidler Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse Dato for 1. annoncering De Grønne Oaser Steder i Assens Kommune med grønne

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. januar 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. januar 2015 Referat onsdag den 14. januar 2015 Kl. 17:00 i Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, 4070 Kr. Hyl Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 22. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2 3. KF - Valg af formand...4 4. KF - Valg

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010 Referat onsdag den 5. maj 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Ansøgning om tilskud med

Læs mere

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf.

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. Servicekatalog for LOKALEUDLÅN LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. 46 46 48 14 BOOKING FOR EN SÆSON Skolelokaler: Skolens kontor. Ønsker for kommende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Orientering ved personalekonsulenten Dette punkt udgår,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 - Lcw Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (58db9dbf-1d2f-4b0c-a662-f21ab279b934) 11-11-2015 163244 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere