Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Christian Plank (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering 6. marts KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes idrætshaller KF - Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncert 2013/2014, fra pulje til andre kulturelle opgaver KF - Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage KF - Eventuelt...13

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Dagsorden godkendt. Afbud: Christian Plank (F)

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering 6. marts 2013 Sagsnr.: 12/25256 Resumé: A. Administrationen har modtaget brev af den 25. november 2013 fra Osted/Lejre skytteforening, hvori foreningen har skitseret forslag til løsning af foreningens lokaleproblemer i forbindelse med at deres foreningslokaler i Lageret, Smedegården 19, 4320 Lejre skal sælges. Foreningen har i brev af den 23. december 2012 bedt Folkeoplysningsudvalget om at bistå foreningen i at finde tilfredsstillende lokaleforhold. Folkeoplysningsudvalget drøftede den 24. januar 2013 Skytteforeningens henvendelse og oversender sagen til Udvalget for Kultur & Fritid med henblik på at der peges på egnede ledige lokaler. Brev af den 25. november 2012 og brev af den 23. december 2012 er vedlagt. B. Bibliotekernes Forfatterskole Forfatterskolen for unge er en skriveskole, hvor unge mellem 12 og 18 år bliver undervist af professionelle forfattere. Kulturregion Midt- og Vestsjælland, samt Statens Kunstfond støtter op omkring projektet. Lejre Bibliotekerne har 13 tilmeldte elever. (Notat i sagen) C. Da Danmark blev til Lene Overgård Petersen kommer og giver en kort orientering om projektet D. Kulturen som udviklingskraft Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference: Tirsdag den 23. april i Odense E. Konference om børnekultur Hvordan skaber du innovation i børnekultur, og hvordan kommer du fra politisk vision til hverdagspraksis? Torsdag fredag d april i Koldingwww.boernekultur.dk/kalender/ F. Biblioteks- og kulturpolitisk konference, den 13. og 14. marts 2013 i Bella Center i København. G. Kulturpolitisk topmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl i Torvehallerne i Vejle, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle erence

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Brev 23. december Brev 25. november Forfatterskole Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Afbud: Christian Plank (F)

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes idrætshaller Sagsnr.: 12/23050 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2011, at udmøntning af besparelse på halområdet hovedsagelig udmøntes ved stordrift som bl.a. indebærer, at servicering af hallerne varetages af en énstrenget haladministration med én ledende halinspektør, en souschef og halassistenter. Til brug for gennemførelse af haltilsynsopgaverne ønsker haladministrationen at lease to biler til brug for personalets kørsel mellem de kommunale idrætshaller for at varetage haltilsyn og udføre mindre reparationer og vedligehold. Haladministrationen har indhentet tilbud på leasingaftale i Kommune Leasing og i henhold til tilbuddet leases bilerne for en periode på 5 år (bilag). Udgift til leasing og drift af bilerne afholdes af driftsbudgetterne for de idrætshaller der indgår i haladministrationens haltilsyn. Sagen forelægges med henblik på politisk godkendelse af, at der indgås 5-årig leasingaftaler for leasing af 2 biler. Sagsfremstilling: Tilsynet med Lejre Kommunes idrætshaller varetages af én fælles haladministration under ledelse af ledende halinspektør. Det er hallerne: Glim, Osted, Hvalsø, Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge og Trællerup. P.t. har Lejre Hallen dispensation fra den fælles haladministration, idet tilsyn med Lejre Hallen udføres af Lejre Idrætsforenings forretningsudvalg. Der er en del kørsel mellem hallerne, for at personalet kan varetage tilsynet, da der ikke er personale i den enkelte hal hele dagen/aftenen. Som en midlertidig ordning foregår transporten dels i en lejet bil dels i medarbejderes private biler. Personalet modtager kørselsgodtgørelse for de tjenstlig kørte kilometer. Hallerne har desuden aktiviteter der kræver transport af lift, rekvisitter m.v. mellem hallerne. Disse aktiviteter udføres p.t. af Center for Veje & Trafik og udgør en årlig udgift for hallerne på kr. Leasing af to biler Citröen C3 1,4 HDI 70 Seduction Citröen Jumpy 1,6 kassevogn Den ene med synsfri sammenkobling med henblik på tilkobling af trailer, til brug for transport af lift og rekvisitter samt til kørsel til genbrugsstationen med affald i forbindelse med oprydning i hallerne. Leasing foretages gennem Kommune Leasing. Leasingaftalen har en løbetid på 5 år (60 mdr.) Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at leasingaftalen omfatter aftale om fast forrentning af leasingydelserne, da det giver haladministrationen det bedste overblik over økonomien vedrørende leasing af bilerne.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 Fast forrentning er p.t. lidt dyrere end leasingydelse med variabel rente. Administrationen gør opmærksom på, at medarbejderne i henhold til deres ansættelseskontrakter, ikke er forpligtet til at stille bil til rådighed. Økonomi og finansiering: Leasingaftalen er en såkaldt finansiel leasing, og betinget af 5 års leasing, hvorefter Lejre Kommune skal købe bilerne for kr. for hver bil. Eller anvise en tredjeperson der vil købe bilen/bilerne. En leasingydelse med fast rente forrentes p.t. med ca. 2,5%. Den præcise forrentning fastlægges på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse. Leasingydelse med variabel forrentning forrentes p.t. med ca. 1,15%. Årlig leasingafgift Citröen C3 1,4: kr. med (fast rente) kr. med (variabel rente) Årlig leasingafgift Citröen Jumpy 1,6 kassevogn: kr. med (fast rente) kr. med (variabel rente) Samlet årlig leasingudgift for begge biler med (fast rente): kr. Samlet årlig leasingudgift for begge biler med (variabel rente): kr. Anslået årlige driftsudgifter Beløbet omfatter grøn ejerafgift, forsikring, serviceaftale, udskiftning af dæk, og benzin Citröen C3 1,4: kr. Citröen Jumpy 1,6 kassevogn: kr. I alt anslået årlig driftsudgift for de to biler: kr. Samlede årlige udgift for leasing og drift af de to biler (fast forrentning): Anslået: kr. Udgiften til leasing og drift finansieres af driftsbudgetterne for de haller der driftes af haladministrationen. Hallernes nuværende udgift til kørsel Ledende halinspektør oplyser, at haladministrationen p.t. har følgende udgift til kørsel. Leje af bil: 375 kr. pr. dag. Årlig udgift kr. ex. brændstof. Årlig udgift brændstof ca kr. I alt kr. Kørselsgodtgørelse til personalets kørsel i egne biler (den høje takst på 3,80 kr. pr. km, indtil km): ca kr. Udgift til aktiviteter som Center for Veje & Trafik udfører: ca kr. I alt kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 1. at administrationen bemyndiges til at indgå leasingaftale med Kommune Leasing om to biler til haladministrationen jf. tilbud, 2. at leasingydelserne forrentes med fast rente, 3. at udgiften afholdes af haladministrationens budget. Bilag: 1. Leasingtilbud på biler Citroen C3 og Citroen jumpy Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Annette Vinding (F) tager forbehold. Afbud: Christian Plank (F)

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 4. KF - Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncert 2013/2014, fra pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 13/3608 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 29. januar 2013, fra Lejre Kommunale Musikskole, om tilskud til gennemførelse af endnu en koncertserie med torsdagskoncerter i sæson 2013/2014. Torsdagskoncerterne har været afholdt 10 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte til Lejre Kommune. Der ansøges om tilskud på kr. Sagsfremstilling: Torsdagskoncerterne har været afholdt 10 år i træk og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Torsdagskoncerterne tiltrækker et fast stort publikum, der nyder kvaliteten i koncerterne. Der har primært været præsenteret artister der er på vej frem i deres karriere, hvilket har gjort at Torsdagskoncerterne har præsenteret et fornemt program for relativt få midler. Torsdagskoncerterne afholdes i perioden november til marts, hver den første torsdag, hvor der præsenteres musik på professionelt niveau. Endvidere gøres der opmærksom på, at Torsdagskoncerterne igen i denne sæson vil tilstræbe et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Musikskolens elever har gratis adgang. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud for Pulje til andre kulturelle opgaver. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti. Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Det samlede budget for Torsdagskoncerterne er kr. Sidste år blev der bevilget underskudsgaranti på kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur og Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At sagen drøftes. Bilag: 1. Økonomisk oversigt, puljen

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 2. Ansøgning 3. Regnskab Budget Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle aktiviteter. Afbud: Christian Plank (F)

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver Sagsnr.: 13/3643 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning, af den 11. februar 2013, fra styregruppen, om tilskud til gennemførelse af Spil Dansk dagen Spil Dansk dagen har været afholdt i Lejre Kommune de sidste to år og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte og beslutte om de vil støtte projektet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune kan igen i år blive Spil Dansk Kommune. Spil Dansk Dagen er dansk musiklivs årlige mærkedag, der understøtter kreativiteten og udviklingen i dansk musikliv. Arrangementet afholdes hvert år, den sidste torsdag i oktober. I år afholdes arrangementet torsdag d. 31. oktober Bag arrangementet står en gruppe af foreninger og institutioner: Lejre Musikskole, Lejre Bibliotekerne, teatergruppen Spor 1 samt Sangskriverforeningen. Styregruppen vil i år udvide antallet af arrangementer, så endnu flere får mulighed for at deltage, f.eks. også kommunens ældre borgere. Som Spil Dansk Kommune modtager Lejre Kommune en såkaldt kommunepakke fra KODA, der beskrives som værende en væsentlig del af Kodas tilbud og aktiviteter. Alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver jf. Koda, unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle et lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. Musikskolen, Spor 1, Sangskriverforeningen og flere frie kunstnere støtter med arbejdskraft, og der søges endvidere om økonomisk støtte hos Nordea Fonden. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti. Økonomi og finansiering: Styregruppen søger om tilskud på kr. I 2012 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur og Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Økonomisk oversigt - puljen 2. Mail om sagsfremstilling 3. Regnskab Ansøgning Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle anliggender. Afbud: Christian Plank (F)

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kulturdage 2013 Sagsnr.: 13/1309 Resumé: Koordinationsgruppen for Lejre Kulturdage v/hanne Hansen søger om økonomisk tilskud samt underskudsgaranti til afholdelse af Kulturdage 2013, som finder sted i perioden 20. april til 5. maj Der søges om tilskud på kr. og underskudsgaranti på kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal drøfte og beslutte hvorvidt udvalget vil støtte arrangementet. Sagsfremstilling: Kulturdagene afholdes i 2013 for 11. gang. Koordinationsgruppen har i år valgt slogannet; "Oplev Lejre Kulturdage helt på hovedet, og koordinationsgruppen håber på at finde mange skæve og sjove ideer sammen med aktørerne. Koordinationsgruppen oplyser, at planlægningen er i fuld gang, og de har allerede modtaget mange tilmeldinger af såvel kunstneriske som kreative karakter. Gruppen forsøger at få aktiviteterne ud i alle hjørner af kommunen, så flest muligt får glæde af programmet. Formålet med kulturdagene er, at sætte fokus på kulturen i Lejre Kommune. Grundidéen er, at borgerne gennem forskellige aktiviteter og arrangementer bliver opmærksom på de historiske og nutidige kulturelle værdier i lokalsamfundet. Aktørerne bag kulturdagene repræsenterer et bredt udsnit af kommunens foreningsliv, kulturelle institutioner og initiativrige borgere, der ønsker at medvirke til en fortsættelse og videreudvikling af kulturdagene. Alle deltagerne arbejder på frivillig basis. Koordinationsgruppen er sammensat af borgere fra hele kommunen, og gruppens opgave er at være inspirerende samarbejdspartner i forhold til aktørernes ideer og dernæst at koordinere arrangementerne. Herudover søger gruppen for de mange praktiske opgaver undervejs, både før og under kulturdagenes afholdelse. Med kulturdagene ønsker koordinationsgruppen at give borgerne et tilbud om aktiviteter, der kan give dem spændende oplevelser og mulighed for at være aktive, dels sammen med familie og dels sammen med andre borgere i kommunen. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Økonomi og finansiering: Koordinationsgruppen søger om tilskud på kr. og underskudsgaranti på kr. Koordinationsgruppe oplyser, at den forsøger at bevare en kassebeholdning af en vis størrelse, ved at dele ansøgningen op i tilskud og underskudsgaranti. Der forventes driftsudgifter på kr. Ved drift forstås udgifter til annoncering, programmer, åbningsarrangement, administration og møder. mv.

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Derudover søges en underskuds garanti på kr. til tilskud til aktørerne. I 2012 bevilgede udvalget for Kultur & Fritid kr. i tilskud og underskudsgaranti på kr. Af underskudsgarantien blev der kun brugt kr. Koordinationsgruppen har efter endt regnskab 2012 en beholdning på kr., hvoraf kr. er overskud fra Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for "Pulje til andre kulturelle opgaver", er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Budget Ansøgning 3. Regnskab Økonomisk oversigt - puljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges et tilskud på kr. samt en underskudsgaranti på kr. fra pulje til andre kulturelle anliggender. Afbud: Christian Plank (F)

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet. Afbud: Christian Plank (F)

16 Bilag: 2.1. Brev 23. december 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15675/13

17

18 Bilag: 2.2. Brev 25. november 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15672/13

19

20

21

22 Bilag: 2.3. Forfatterskole Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20980/13

23 Forfatterskolen for unge Mette Nordsted Forfatterskolen for unge er en skriveskole, hvor unge mellem 12 og 18 år bliver undervist af professionelle forfattere. Det er kulturregion Midt- og Vestsjælland, samt Statens Kunstfond der støtter op omkring projektet. Lejre Bibliotekerne har 13 tilmeldte elever, som følger forløbet på 1½ år med start 1. januar Eleverne mødes ca. hver 14. dag ved Hvalsø Bibliotek, hvor Bibliotekar Marie Aagaard Rehfeld sørger for, at de samles sammen med underviserne. Der er tre semestre med en egenbetaling på 200 kr. for hvert semester. Når de 3 semestre er gået, er det meningen, at det skal munde ud i et samlet værk med noveller fra hver deltagende kommune. (Roskilde, Lejre, Sorø, Ringsted, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.) Mette Nordsted

24 Bilag: 3.1. Leasingtilbud på biler Citroen C3 og Citroen jumpy Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17575/13

25

26 Bilag: 4.1. Økonomisk oversigt, puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16121/13

27

28 Bilag: 4.2. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16105/13

29 Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf Frederiksberg d. 29. januar 2013 Ansøgning om tilskud til Torsdagskoncerter i sæsonen 2013/14 Lejre Kommune anmodes om at støtte Torsdagskoncerterne i sæson 2013/14 med en underskudsgaranti på kr ,- til realisering af de 5 Torsdagskoncerter. Torsdagskoncerterne i Hvalsø Kulturhus er et væsentligt bidrag til Lejre Kommunes kulturliv og er efterhånden blevet en af grundpillerne i Lejre som en oplevelseskommune. I hver sæson tilstræber vi med Torsdagskoncerterne at kunne give alle borgere i Lejre Kommune oplevelser på et højt kunstnerisk niveau med fremtrædende navne i det danske musikliv. Koncerterne sammensættes i et varieret program, og varer en time hver gang. Dette, kombineret med en lav entrépris, betyder at alle borgere i praksis kan gæste torsdagskoncerterne. Torsdagskoncerterne 12/13 har et rigtigt flot program. Indeholdende den nye fremadstormende kvartet Nightingales, der netop nu er nomineret til Årets danske udgivelse, Anne Øland og Allan Rasmussen, to af Danmarks mest veletablerede navne indenfor deres felt, samt Hal og Nikolaj, der med en håndfuld folkemusikalske musikpriser i lommen giver krydderi til Torsdagskoncerterne i indeværende sæson. Programmet for torsdagskoncerterne i 2013/14 er under udarbejdelse, og det forventes at blive lige så godt og alsidigt som programmet i 2012/13. Med venlig hilsen Eskild Winding, koordinator for Torsdagskoncerterne

30 Bilag: 4.3. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16087/13

31 Torsdagskoncerten 2011/12 Alt er excl. evt. moms UDGIFTER Koncerthonorarer Koncert 3. november kr 4.000,00 Koncert 1. december kr 6.000,00 Koncert 5. januar kr 9.000,00 Koncert 2. februar kr 6.000,00 Koncert 1. marts kr 3.000,00 Honorarer til tovholder kr ,00 I alt kr ,00 Markedsføring Annoncer kr 3.774,90 Plakater, foldere og billetter kr 4.580,00 I alt kr 8.354,90 Caféudgifter Diverse café-udgifter kr 1.048,28 I alt kr 1.048,28 Andre udgifter Instrumentleje kr 7.600,00 Forplejning til optrædende Koda kr 2.907,00 I alt kr ,00 Udgifter i alt kr ,18 INDTÆGTER Sponsorater Superbrugsen Hvalsø -kr 5.000,00 Billetindtægt Billetsalg -kr ,00 Cafésalg Cafésalg -kr 2.154,00 I alt -kr ,00 Resultat kr ,18 Udbetalt underskudsgaranti fra Lejre Kommune -kr ,00

32 Bilag: 4.4. Budget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16084/13

33 Lejre Musikskole Skolevej 12, 1. DK-4330 Hvalsø Tlf Vedr.: Ansøgning om økonomisk støtte til Torsdagskoncerten sæson 2013/14. BUDGET: Udgifter (tager udgangspunkt i forrige sæsons udgifter): Koncerthonorarer kr. Reklame/markedsføring kr. Flygelleje kr. Koda afgift kr. Cafe udgifter kr. I alt kr. Indtægter Sponsor* kr. Billetsalg kr. Cafe indtægter kr. I alt kr. *Sponsoraftale endnu ikke fundet Balance kr. Beløb der ansøges om: kr.

34 Bilag: 5.1. Økonomisk oversigt - puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16348/13

35

36 Bilag: 5.2. Mail om sagsfremstilling Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16345/13

37 From:Ina Frederiksen To:Bente Lorentzen Pedersen Subject:VS: Sagsfremstilling ang. støtte til Spil dansk 2013 Fra: Sonja Mie Eliassen Sendt: 12. februar :57 Til: Anne Lumholt; Ina Frederiksen Cc: Thure Dan Petersen Emne: Sagsfremstilling ang. støtte til Spil dansk 2013 Hej Anne og Ina. Her kommer sagsfremstillingen til ansøgningen om støtte til Spil dansk. Tjek det med gult; i denne efter hvad jeg mente Snorre og Tina sagde har jeg ikke skrevet beløb i resuméet. Jeg mener de sagde det først skulle stå under økonomi?? Hvad siger I? Det har jeg dog ikke tænkt på i den jeg sendte om torsdagskoncerterne Målet er vel at vi nærmer os nogen der ligner hinanden og har prøvet at kopiere så meget som muligt! I denne er der tilsvarende lige gule felter under økonomi, som Ina lige skal udfyldej. Jeg har også vedhæftet regnskab fra sidste år Håber jeg får sendt det hele med denne gang ;-) Vi ses, Sonja

38 *Overskrift Ansøgning om tilskud til Spil Dansk dag 2013, fra Pulje til andre kulturelle opgaver *Resumé Spil Dansk dagen har været afhold i Lejre Kommune de sidste to år og er blandt andet finansieret via støtte fra Lejre Kommune. Administrationen har modtaget en ansøgning, af den 11. februar 2013, fra styregruppen, om tilskud til gennemførelse af Spil Dansk dag Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte og beslutte om de vil støtte projektet. *Sagsfremstilling Lejre Kommune kan igen i år blive Spil Dansk Kommune. Spil Dansk Dagen er dansk musiklivs årlige mærkedag, der understøtter kreativiteten og udviklingen i dansk musikliv. Den afholdes hvert år, den sidste torsdag i oktober; i år torsdag d. 31. oktober Bag arrangementet lokalt står en gruppe af foreninger og institutioner: Lejre Musikskole, Lejre Bibliotekerne, teatergruppen Spor 1 samt Sangskriverforeningen. Styregruppen vil i år udvide antallet af arrangementer, så endnu flere får mulighed for at deltage, f.eks. også kommunens ældre borgere. Som Spil Dansk Kommune modtager Lejre Kommune en såkaldt kommunepakke fra KODA, som KODA beskriver således: En væsentlig del af vores tilbud og aktiviteter i alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle jeres lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. Musikskolen, Spor1, Sangskriverforeningen og flere frie kunstnere støtter med arbejdskraft, og der søges endvidere om økonomisk støtte hos Nordea Fonden. Der ansøges om tilskud på kr. (Udtalelser) *Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kravene om tilskud, i forhold til principper for tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen vurderer, at en eventuel bevilling bør være i form af en underskudsgaranti.

39 *Økonomi & Finansiering Styregruppen søger om tilskud på kr. I 2012 bevilgede Udvalget for Kultur & Fritid kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for pulje til andre kulturelle opgaver xx kr., hvoraf xx kr. er disponeret. Herefter er der xx kr. til rådighed. *Beslutningskompetence *Indstilling Udvalget for Kultur og Fritid

40 Lejre den 11. februar, 2013 Udvalget for Kultur & Fritid Lejre Kommune Ansøgning: Lejre Kommune som Spil Dansk Kommune 2013 Lejre Kommune har igen fået mulighed for, for tredje år i træk, at blive Spil dansk-kommune. Vi håber at kunne gentage og videreudvikle på de store succeser fra de foregående år. Spil Dansk Dagen er i år torsdag d. 31. oktober. Sidste år henvendte vi os til børn og unge med et stort show i Hvalsøhallen, hvor alle kommunens folkeskoleelever blev inviteret til koncert med Shaka Loveless. Der var også en sang/teateropførelse i Hvalsø kulturhus, målrettet et mere modent publikum. Vi håber i år at kunne gentage succeserne fra sidst, men ønsker også at kunne nå ud til den ældre del af befolkningen, ved ex koncerter på plejecentrene, flere mindre koncerter eller evt. et samlet arrangement. En sådan udvidelse af spil dansk programmet, vil medfører udgifter til bl.a. kunstnerhonorar, transport osv. Derfor søger vi i år et lidt større beløb end sidste år. KODA, som tilbyder den kommunale Spil dansk pakke, skriver om Spil dansk 2013: En væsentlig del af vores tilbud og aktiviteter i alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle jeres lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. For at kunne imødekomme kriterierne fra KODA om at blive Spil dansk kommune i 2013 og derved også løfte de ønskede arrangementer på dagen, ansøger styregruppen for Spil dansk dagen hermed Udvalget for Kultur & Fritid om en underskudsgaranti på kr. Spildansk dagen bliver igen i år et samarbejde mellem: Lejre Musikskole, Biblioteket, Hallerne, Teatergruppen Spor 1, Sangskriver foreningen og flere frivillige kræfter og kunstnere. Der vil igen i år også blive søgt økonomisk støtte ved bl.a. Nordea Fonden. Med venlig hilsen på styregruppens vegne Jens Hartmann Møllevej Lejre

41 Alt er excl. moms. UDGIFTER Kunstnerhonorarer inc. manager o.lign. Honorar til Shaka Loveless og Wafande, arrangement i Hvalsø Hallerne kr ,00 Provision, bookingbureau, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 4.500,00 I alt kr ,00 Øvrige udgifter, kunstnere Forplejning, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 1.471,92 Koda og Gramex, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 2.058,00 Forplejning, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 726,72 I alt kr 4.256,64 Øvrige udgifter, scene m.v. Leje af scene, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 500,00 Lyd og lys, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 7.500,00 Lydmand, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 2.000,00 Scenematerialer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 540,00 I alt kr 8.000,00 Markedsføring - I alt kr 0,00 Honorarer, ikke kunstnere Aflønning overordnet tovholder kr 5.831,60 I alt kr 5.831,60 Andre udgifter Cafévarer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.048,48 Forplejning publikum, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.312,00 I alt kr 2.360,48 Udgifter i alt kr ,72 INDTÆGTER Spil Dansk Kommune 2012, regnskab Sponsorater og tilskud Tilskud fra Koda -kr ,00 Sponsorat fra Nordea -kr 5.000,00 I alt -kr ,00 Andre indtægter Caféindtægter, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 410,00 Entré, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 3.700,00 I alt -kr 4.110,00 Indtægter ialt -kr ,00 Resultat kr ,72 Bevilget underskudsgaranti fra Lejre Kommune: -kr ,00 Der ønskes frigivet fra Lejre Kommune: -kr ,00 Derudover har Lejre Musikskole bidraget med medarbejdertimer.

42 Bilag: 5.3. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16339/13

43 Alt er excl. moms. UDGIFTER Kunstnerhonorarer inc. manager o.lign. Honorar til Shaka Loveless og Wafande, arrangement i Hvalsø Hallerne kr ,00 Provision, bookingbureau, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 4.500,00 I alt kr ,00 Øvrige udgifter, kunstnere Forplejning, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 1.471,92 Koda og Gramex, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 2.058,00 Forplejning, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 726,72 I alt kr 4.256,64 Øvrige udgifter, scene m.v. Leje af scene, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 500,00 Lyd og lys, arrangement i Hvalsø Hallerne kr 7.500,00 Lydmand, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 2.000,00 Scenematerialer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 540,00 I alt kr 8.000,00 Markedsføring - I alt kr 0,00 Honorarer, ikke kunstnere Aflønning overordnet tovholder kr 5.831,60 I alt kr 5.831,60 Andre udgifter Cafévarer, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.048,48 Forplejning publikum, arrangement i Hvalsø Kulturhus kr 1.312,00 I alt kr 2.360,48 Udgifter i alt kr ,72 INDTÆGTER Spil Dansk Kommune 2012, regnskab Sponsorater og tilskud Tilskud fra Koda -kr ,00 Sponsorat fra Nordea -kr 5.000,00 I alt -kr ,00 Andre indtægter Caféindtægter, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 410,00 Entré, arrangement i Hvalsø Kulturhus -kr 3.700,00 I alt -kr 4.110,00 Indtægter ialt -kr ,00 Resultat kr ,72 Bevilget underskudsgaranti fra Lejre Kommune: -kr ,00 Der ønskes frigivet fra Lejre Kommune: -kr ,00 Derudover har Lejre Musikskole bidraget med medarbejdertimer.

44 Bilag: 5.4. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16338/13

45 Lejre den 11. februar, 2013 Udvalget for Kultur & Fritid Lejre Kommune Ansøgning: Lejre Kommune som Spil Dansk Kommune 2013 Lejre Kommune har igen fået mulighed for, for tredje år i træk, at blive Spil dansk-kommune. Vi håber at kunne gentage og videreudvikle på de store succeser fra de foregående år. Spil Dansk Dagen er i år torsdag d. 31. oktober. Sidste år henvendte vi os til børn og unge med et stort show i Hvalsøhallen, hvor alle kommunens folkeskoleelever blev inviteret til koncert med Shaka Loveless. Der var også en sang/teateropførelse i Hvalsø kulturhus, målrettet et mere modent publikum. Vi håber i år at kunne gentage succeserne fra sidst, men ønsker også at kunne nå ud til den ældre del af befolkningen, ved ex koncerter på plejecentrene, flere mindre koncerter eller evt. et samlet arrangement. En sådan udvidelse af spil dansk programmet, vil medfører udgifter til bl.a. kunstnerhonorar, transport osv. Derfor søger vi i år et lidt større beløb end sidste år. KODA, som tilbyder den kommunale Spil dansk pakke, skriver om Spil dansk 2013: En væsentlig del af vores tilbud og aktiviteter i alle Spil Dansk kommunepakkerne bliver unikke, anderledes, inspirerende, involverende og motiverende, og det bliver indhold, som ellers ikke typisk er tilgængeligt i andre sammenhænge. Indholdet målrettes forskellige institutioner, foreninger, aldersgrupper og amatører og professionelle. På den måde vil Spil Dansk kommunesamarbejdet kunne bidrage til fortsat at samle jeres lokale musikliv og til at skabe et kvalitetsløft på mange niveauer. For at kunne imødekomme kriterierne fra KODA om at blive Spil dansk kommune i 2013 og derved også løfte de ønskede arrangementer på dagen, ansøger styregruppen for Spil dansk dagen hermed Udvalget for Kultur & Fritid om en underskudsgaranti på kr. Spildansk dagen bliver igen i år et samarbejde mellem: Lejre Musikskole, Biblioteket, Hallerne, Teatergruppen Spor 1, Sangskriver foreningen og flere frivillige kræfter og kunstnere. Der vil igen i år også blive søgt økonomisk støtte ved bl.a. Nordea Fonden. Med venlig hilsen på styregruppens vegne Jens Hartmann Møllevej Lejre

46 Bilag: 6.1. Budget 2013 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7101/13

47

48 Bilag: 6.2. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7104/13

49

50 Bilag: 6.3. Regnskab 2012 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15286/13

51

52

53

54

55 Bilag: 6.4. Økonomisk oversigt - puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 06. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18265/13

56

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - April...2 3. KF -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013. Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 6. juni 2013 Kl. 16:50 i TV2 Fri, Elverdamsvej 173, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering juni

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 11. september 2013...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. august 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - August...2 3. KF - Temadrøftelse.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere