KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund. www.albertslund.dk/kultur"

Transkript

1 KULTURGUIDE for børn og unge i Albertslund

2 2

3

4 KULTURGUIDE Formålet med at udforme en lokal kulturguide er at skabe overblik over de tilbud og muligheder, som Albertslund kommune giver børn og unge på kulturområdet. Kulturguiden er en vejviser, der skal være med til at sikre, at alle børn og unge får de sammen tilbud. Den præsenterer den praksis, der er i dag, hvor skoler og daginstitutioner giver børn og unge en vifte af kulturelle oplevelser og aktiviteter. Det betyder, at kulturguiden ikke har til opgave at komme med en masse nye, dyre aktiviteter, men derimod at synliggøre og systematisere de eksisterende tilbud. På den måde er det ønsket at sikre, at alle børn og unge gennem deres institutions- og skolegang får mødt alle kunstformer både som tilskuere og deltagere. Kulturguiden i Albertslund kommune afspejler kommunens kulturpolitik og beskriver hvorledes børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag. Børn og unges møde med kunst og kultur i et bredt perspektiv kan have betydning for deres opvækst og udvikling med nyttig viden og naturlig tilknytning til lokalsamfundet. Med en kulturguide kan vi sende børn og unge på en kunst og kulturdannelsesrejse. Guiden giver et overblik over kunst - og kulturtilbud tilrettelagt i skolehverdagen og dagtilbud som kobler til fritiden. Kulturguiden er udarbejdet af kommunens børnekulturkonsulent, som har til opgave at varetage information og formidling og gennem netværk at fastholde gode og relevante tilbud, projekter samt at arbejde med nye initiativer. 4

5 OPLEVELSE Aktiviteterne i kulturguiden giver børn og unge mulighed for at opleve den professionelle kunst og mødet mellem mennesker, kunst og kultur. Desuden skaber den mulighed for, at børn og unge i praksis kan være aktiv i æstetiske læreprocesser, hvor det bliver muligt for den enkelte at opleve, være nysgerrig og glæde sig ved at være en del af en skabende proces. LÆRING Ved at deltage i skabende æstetiske læreprocesser* oplever børn og unge, at de har og kan anvende egne kreative evner og fungere i samspil med andre om fælles kunstneriske og kulturelle udtryksformer. Derudover lærer de om kunstens og kulturens betydning i et hverdags -, nutidsog historisk perspektiv. DANNELSE Børn og unge lærer, at kunst og kultur bliver en naturlig del af deres hverdag ved at lære om og anvende de lokale kunst- og kulturtilbud. Tilbud og muligheder kan fungere som øjenåbnere og være springbræt i forbindelse med udvikling af egne evner, lyst og ønsker om deltagelse i kunst og kulturlivets mangfoldige muligheder. 5

6 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER ER KENDETEGNET VED Aktiviteterne i kulturguiden giver børn og unge mulighed for at opleve den professionelle kunst og mødet mellem mennesker, kunst og kultur. Desuden skaber den mulighed for, at børn og unge i praksis kan være aktiv i æstetiske læreprocesser, hvor det bliver muligt for den enkelte at opleve, være nysgerrig og glæde sig ved at være en del af en skabende proces. A At alle lærer i eget tempo, på egen måde. Alles evner og kompetencer styrer læringen og lysten til at lære B Naturlig nysgerrighed og støtte til elevens egne udspil og udtryk, fordybelse og refleksion. C Leg, kreative aktiviteter, tværfaglighed og oplevelser i uvante omgivelser, der giver børn mulighed for at udtrykke sig med viden, fantasi og forestillingsevne. D Brug af sansning, medier og andre udtryksmidler så som håndværk, billeddannelse, fantasi og dokumentation. 6

7 KULTURGUIDENS VISION alle børn og unge i Albertslund kommune skal i deres hverdag møde kunst og kultur alle kulturinstitutioner skal bidrage til mødet mellem børn og unge og kunst og kultur alle kunstarter skal gøres tilgængelige for børn og unge alle dele af kulturen bringes ind i kulturguiden ALLE BØRN OG UNGE SKAL VÆRE MEDLEVENDE OG MEDSKABENDE I ÆSTETISKE LÆREPROCESSER VED at møde kunst og kultur at være aktivt deltagende at få mulighed for at udtrykke sig i hverdagens fællesskaber ALBERTSLUNDS OVERORDNEDE VISION. Visionen beskriver de værdier, som kommunen er baseret på med følgende tre grundsætninger og tre mærkesager. Grundsætningerne Vores by skal have høj fysisk kvalitet Vi vil udfolde den demokratisk kultur Vi skal leve i mangfoldigheden Mærkesagerne Børn og unge er grundlag for fremtidens fællesskab Kultur er en motor for fællesskabet Miljø er en fordring til fællesskabet ALBERTSLUND KOMMUNE HAR FØLGENDE MÅLSÆTNINGER PÅ KULTUROMRÅDET Albertslund skal tilbyde et rigt og mangeartet kultur- og fritidsliv, der giver plads til og tiltrækker børn og unge i kommunen på tværs af forskelle. Albertslund skal tilbyde børn og unge mange og gode muligheder for at udvikle deres individuelle styrker. Det vil sige, at de skal sikres adgang til et veludbygget bibliotek, musiske aktiviteter, kunstneriske udfoldelser og idræt. 7

8 KULTUROPLEVELSER Hverdagen skal byde på kulturoplevelser for, med og af børn og unge selv. Det være sig billedkunst, litteratur, teater, musik, idræt, dans, arkitektur eller medier. Kunst og kulturoplevelser er en central del af børns og unges udvikling. Kulturen er en motor for fællesskabet og for børns og unges identitetsskabelse. (Børn og unge.politikken i Albertslund)

9 SAMMENFATTENDE KAN MAN KONKLUDERE, AT MAN I ALBERTSLUND ØNSKER AT SIKRE KUNST OG KULTUREN I BØRNEHØJDE, VED AT: Stimulere børns og unges kreativitet i institutionerne og i fritidslivet Kulturlivet Stimulere børns og unges lyst til og give dem mulighed for at udfolde sig gennem idræts- og bevægelsesaktiviteter i institutionerne og i det organiserede fritids- og kulturliv Give børn og unge mulighed for at få æstetiske oplevelser og for at møde professionel kunst Motivere de voksne til at involvere sig sammen med børnene og de unge i fritiden Viderebringe den danske kulturarv til vores børn og unge, så deres identitet også forankres Sikre bredde i kulturudbuddet for børn og unge i kommunen Kulturguidens aktiviteter forholder sig til børn og unges oplevelse, læring og dannelse Kulturguiden indeholder aktiviteter for, med og af alle børn og unge, som lægger vægt på kulturel udfoldelse. Kulturguiden er fælles for alle institutioner og tager sit udgangspunkt i lokal viden og erfaring Kulturguiden refererer til de pædagogiske læreplaner og fagenes Fælles Mål Kulturguiden sikrer, at alle børn og unge får sammen viden om kulturtilbud og muligheder lokale såvel som regionale. Kulturguidens tilbud har høj kvalitet, som sikres gennem professionelle møder og gode erfaringer. 9

10 EKSISTERENDE TILBUD OG TRADITIONER Igennem en række år har forskellige aktiviteter og tilbud lokale som udefrakommende fundet en god og naturlig plads i skolehverdagen. Nogle aktiviteter og tilbud benyttes flittigt af mange, mens andre stadig ikke anvendes i hverdagstænkningen i fuldt omfang. Nye tiltag tager tid at implementere i praksis, men når først de har fundet indpas fx i lærernes planlægning af årshjul med læringsplan og aktivitetsplan medtænkes de som en naturlig del. Herunder beskrives de aktiviteter og tilbud, der er blevet præsenteret og anvendes i skolehverdagen siden KULTURPAS Kulturpasset er et tilbud til elever i 4. klasse. Passet giver adgang til en række kulturinstitutioner, som barnet skal besøge sammen med skolen og i fritiden. Formålet med passet er at børn får kendskab til de lokale kulturinstitutioner Sammen med deres lærer, kammerater og familie. Passet udleveres på Skolen, som også tager ansvar for en række af besøgene. Ved hvert besøg Får barnet et klistermærke til at sætte bagerst i passet. MUSIKSKOLENS KONCERT - BØRN SPILLER FOR BØRN Hvert år sit tema, som alle børn i indskolingsklasserne 0., 1. og 2. klasse arbejder med og synger, danser og oplever at være et godt publikum. På koncerten møder eleverne forskellige musikinstrumenter, som musikskoleeleverne præsenterer. Temaerne har været: Astrid Lindgren, Folk og røvere i Kardemommeby, 1000 og en nat og Eventyr. Koncerten planlægges og administreres af Musikskolen og Musikkonsulenterne. Pris per barn er kr. 15,- og musikkonsulenterne betaler resten. 10

11 LEVENDE MUSIK I SKOLEN Albertslund har været med i Levende Musik i Skolen (LMS) i mange år. Det sikrer at elever på 3., 4. og 5. klassetrin kan opleve en koncerter med professionelle kunstnere. Musiknetværket er den lokale samarbejdspartner og ansvaret ligger hos musikkonsulenterne. Udgifterne blev fordelt mellem skolerne og musikkonsulenternes konto. Til hver koncert findes undervisningsmateriale. LOKAL KONCERT PÅ FORBRÆNDINGEN Til udskolingen arrangeres en koncert på det lokale musiksted Forbrændingen, hvor formålet er at de ældste elever lærer et lokalt spillested at kende og gerne med lokale eller lokalt tilknyttede bands. Pris per elev er kr og her betaler musikkonsulenternes konto differencen. TEATERFORESTILLINGER To gange årligt udkommer et teaterkatalog med tilbud om teaterforestillinger til alle aldersgrupper, afdelinger og klassetrin. De er gratis for alle at se forestillinger og ordningen fungerer under teatercentrum/refusionsordningen, hvor 50 % af udgiften refunderes af staten. 11

12 MED SKOLEN I BIOGRAFEN En gang årligt udkommer kataloget, hvor alle klasser indbydes til at se kvalitetsfilm udvalgt af Filminstituttet i den lokale Albertslund Bio. Undervisningsmateriale udformet af Filminstituttet kan downloades af den enkelte lærer gratis, mens filmaftalen betales af børnekulturkonsulenten, skolerne og de enkelte klasser. BØRNEBIFFEN To gange om året tilbydes de yngste og ældste børn i dagtilbuddet film fremvist i Albertslund Bio. Filmene er udvalgt af Filminstituttet og betales af den enkelte institution til en meget rimelig pris. DET KU MAN DA OGSÅ PRØVE Dette er et ide - og inspirationskatalog til faglige, tværfaglige og praktisk musiske forløb på alle klassetrin. Bag tænkningen er, at æstetiske læreprocesser med fokus på oplevelse, læring og dannelse med fokus på især kunst og kultur, så det finder indpas og anvendes i skolehverdagen og opfylder fagenes Fælles Mål. Publikationen udsendes to gange per skoleår til skolernes team og skolebiblioteket. 12

13 MUSIKKONSULENT Børnekulturkonsulenten i Skoleafdelingen. Deres funktion er opdelt i forhold til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og fritidsundervisning og fritidsaktiviteter. Udviklingsprojekter og den særlige opmærksomhed på musikfaget i folkeskolen gennemføres i samarbejde med skolernes musiknetværk, som de mødes med op til seks gange på et skoleår. Her arbejdes med kompetenceløft, hverdagsundervisning, materiale og erfaringsudveksling og fælles tiltag for musikfaget. MUSIK I DAGTILBUDDET Musikalsk Legestue er et musiktilbud / et undervisningstilbud til kommunens daginstitutioner den enkelte institution tilmelder sig tilbuddet. MULE Hvert år inviteres børnegrupper til et musikarrangement i Kongsholmsalen. Under et tema føres børn og deres pædagoger ind i et musikalsk univers. Materiale er på forhånd udsendt, så alle kan være med. Dette arrangement hænger sammen med den musikalske legestue, hvor musikpædagogerne bl.a. forbereder børnene til arrangementet.. 13

14 ELEVBYRÅD Eleverne på 6. klassetrin er målgruppen for kommunens årlige elevbyråd i februar. Formålet er at dette klassetrin lærer om den demokratiske proces, som afsluttes med et reelt byråd, hvor syv forslag præsenteres og endelig afgøres, hvad der skal virkeliggøres. Eleverne skal både arbejde demokrati i forhold til det repræsentative demokrati, kommunalt og statslig styrelse, borgerrettigheder og pligter samt det gode møde. Børnekulturkonsulenten besøger klasserne i forløbet og ved temapræsentationen møder lærere og elever samarbejdspartnere fra By og plan. Mødet afholdes med borgmesteren som mødeleder. BOLSJELÆSNING På alle skoler læser 3. klasserne mange bøger. Bolsjelæsning går ud på at læse så mange bøger som muligt, og for hver læst 50 sider lægges et bolsje i en krukke dette giver et tydeligt løft i læsningen. Når læseperioden er færdig, mødes alle 3. klasserne til et fælles arrangement, hvor en mundtlig fortæller underholder med en god historie og børnene får overrakt bolsjeglas, en boggave og et diplom. Projektet foregår i et samarbejde mellem Albertslund Bibliotek, skolebibliotekerne og klassens lærere. 14

15 SOMMERBOGEN Dette er en sommerferie-læsekampagne arrangeret af folkebiblioteket og med stor opbakning fra skolerne. Børn mellem 7-14 år inviteres til at læse 5 bøger i deres sommerferie, og som belønning får de en gratis gavebog. I 2013 deltog 544 børn i læsningen og 334 af dem gennemførte læsningen af 5 bøger, hvilket svarer til 61 % af de tilmeldte. 86 af de børn der gennemførte læsningen af de 5 bøger havde anden etnisk baggrund end dansk, hvilket svarer til 26 %. HUSKUNSTNERPROJEKTER To gange om året kan skoler, institutioner og/eller børnekulturkonsulenten søge midler til huskunstnerordningen. Hvis midlerne bevilliges finansierer ansøgeren selv 25% af udgiften til projektet. Ansøgerne kan være: børnekulturkonsulenten, daginstitutioner, skoler m.fl. Huskunstnerprojekterne er kun indenfor kunstarterne: scenekunst, billedkunst, musik og litteratur. Under scenekunst er både drama og dans, litteratur kan der fx skabes projekter som forfatterværksteder, musik kan omhandle praktisk udøvelse eller komposition med professionel musiker eller komponist. I foråret 2014 havde vi besøg af Janne Aagaard, der var på både Brøndagerskolen og Egelundskolen. Sammen lavede de forestillingen Zamba Ze Ze 15

16 BØRNEFESTUGEN I uge 24 mødes børn fra alle institutioner i Kongsholmparken til den årlige Børnefestuge. Hvert år er der et nyt tema, som alle deltagende daginstitutioner, indskolingsklasser, bibliotek, Vikingelandsby, Musikskole m.fl. er med til i fællesskab at planlægge og gennemføre. Børnefestugen er planlagt af en gruppe pædagoger, Musikskolen og andre ildsjæle. 16

17 SYNGELYST - SMÅ BØRN SYNGER OG SANGENS DAG DR iværksatte Syngelyst- et initiativ på sangområdet i I den forbindelse blev først Små børn synger og derefter Sangens Dag sat på kalenderen. SPIL DANSK DAG Torsdag i uge 43 er det Spil Dansk Dag arrangeret af KODA. Der er mulighed for at deltage i landsdækkende fællessang ved at mødes omkring DR Spil Dansk Dags- udsendelse - lokalt er det op de enkelte skoler at planlægge et arrangement. Små børn synger sammen ligger på den anden torsdag i september. Børn med deres pædagoger mødes i Albertslund Centret og synger børnesange under ledelse af musikkonsulenten og en musikpædagog fra Musikskolen. Sangene er gode børnesange med bevægelser, som ikke kræver meget forberedelse det vigtigste er at børn synger. KORTRÆF Skolekor mødes og synger sammen og for hinanden en til to gange om året. Her kan en professionel børnekorsdirigent stå for dagen, men skolernes egne musik- og korlærere kan også selv stå for arrangementet, som arrangeres af musikkonsulenten. Skolernes Sangdag ligger fredag før påske, hvor skolelever synger udvalgte sange i landets største kor sammen med DR-pigekor. Efterhånden har det udviklet sig til at de enkelte skoler synger udvalgte sange på et tidspunkt, der passer dem og med de elever, der kan deltage i det fælles arrangement. Det kan handle om morgensang eller fællessang i et større rum på skolen. MORGENSANG På skolerne gennemføres morgensang i de enkelte afdelinger under ledelse af en musiklærer og i samarbejde med afdelingerne. Der er i princippet morgensang på alle skoler i indskoligen. 17

18

19 LOKALE KULTURINSTITUTIONER I Albertslund har vi en række kulturinstitutioner, der er medtænkt i Kulturpas, samarbejdsrelationer og som indgår i tilbud beskrevet i Det ku man da også prøve og udbyder undervisningsforløb til de enkelte skoler, klasser og lærere. VIKINGELANDSBYEN Kort beskrivelse Undervisningsforløb og udstilling - hjemmesideadresse DYREGÅRDEN/ TOFTEGÅRDEN Kort beskrivelse Besøg og information - adresse - hjemmesideadresse KROPPEDAL MUSEUM Kort beskrivelse Undervisningsforløb, udstilling og miniplanetariet - adresse - hjemmesideadresse NATURCENTER HERSTEDHØJE Kort beskrivelse Undervisning, udstilling, aktiviteter og projektsamarbejde - adresse - hjemmesideadresse HOVEDBIBLIOTEKET Kort beskrivelse Undervisningsforløb, koblinger, udstilling, sommerbog - adresse - hjemmesideadresse NATURVEJLEDER Kort beskrivelse Besøg og undervisning - adresse - hjemmesideadresse For yderligere information om - besøg deres hjemmesider 19

20 KULTURPLAN FOR SKOLER 2014 AFDELING AKTIVITET ANSVARSHAVENDE Indskoling (0. 3. klasse) 0,1. og 2. klassetrin 3. klassetrin Mellemtrin (4. 6. klasse) 4. klassetrin 4. og 5. klassetrin 6. klassetrin Teaterforestilling Koncert i Musikteatret arr. Musikskole- Skolen i Biografen Koncert Undervisningstilbud katalog Kortræf Miniplanetarium Musiktilbud i skolehverdagen Bolsjelæsning Koncerter på skolerne LMS Skolen i biografen Teaterforestilling Undervisningstilbud katalog Kroppedal miniplanetarium Kortræf Kulturpas Cykelkampagne Musik på tværs Lokal Bolddag og atletikdag Elevbyråd Børnekulturkonsulent Musikskole og musikkonsulent Børnekulturkonsulent Musikskole, musikkonsulent Børnekulturkonsulent Musikkonsulent Kroppedal Museum Musikskole Hovedbibliotek Musikkonsulent Børnekulturkonsulent Børnekulturkonsulent Børnekulturkonsulent Kroppedal og Børnekulturkonsulent Musikkonsulent Børnekulturkonsulent Miljø og teknik og børnekulturkonsulent Musikkonsulent Lokale idrætslærere Børnekulturkonsulent Udskoling ( klasse) 8. klassetrin Teaterforestilling Skolen i biografen Koncert på Forbrændingen Undervisningstilbud - katalog Biblioteksbesøg forud for projektopgaver Børnekulturkonsulent Børnekulturkonsulent Musikskole og musikkonsulent Børnekulturkonsulent Hovedbiblioteket 20

21 DAGTILBUD Med udgangspunkt i både kommunens børne- og ungepolitik, kulturpolitik og musikpolitik gives der en lang række tilbud til daginstitutionerne, som understøtter de pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner indeholder seks områder: 1.Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer), 2. Sociale kompetencer. 3 Sprog, 4. Krop og bevægelse, 5. Naturen og naturfænomener og 6.Kulturelle udtryksformer og værdier Udviklingsstrategien på dagområdet skal være med til at sikre, at børn i Albertslund Kommune oplever et trygt og sammenhængende børneliv, der styrker børnenes trivsel, udvikling, læring, dannelse og sundhed. Der er i alt 11 temaer, som institutionerne skal arbejde med i Albertslund til og med 2014 Udgangspunktet for strategien er den daglige pædagogik i institutionen og forholdet imellem pædagogen og barnet. Det er vigtigt for børns identitetsskabelse, selvværd, trivsel, læring, og udvikling, at de indgår i relationer og er en betydningsfuld del af fællesskabet. Strategien peger på, at dette arbejde skal foregå inden for en række overordnede temaer, henholdsvis børneperspektivet, børns medindflydelse, børnefællesskaber, børns legerum, inklusion, sprogindsatsen, overgange i børns liv, sundhed samt børn og IT. I PRAKSIS PÅ KUNST OG KULTUROMRÅDET UDMØNTES DET FX I FØLGENDE AKTIVITETER: Sprog og den gode fortælling: Vikingelandsbyen, De små børn synger, 2-årsbogen med arrangementer på biblioteket, biblioteksaktiviteter, bogkufferten fra biblioteket, musik og rytmik fra Musikskolen. Hertil kommer også teaterforestillinger og Børnebiffen. Musik: sange, danse, musiklege og stemmen arbejdes der med, når Musikskolen har forløb i daginstitutionen. Musikkonsulentens arrangementer på biblioteket Små børn synger til højtider og årstider samt festligholdelse af sangdagen i september. Bevægelse: lege og danse og aktiviteter beskrevet i bevægelseskataloget, cykelpas og tilbud om huskunstnerprojekter i samarbejde med Børnekulturkonsulenten. Oplevelse: små arrangementer med leg, sang, spil, bevægelse, teater, fortælling og besøg med aktiviteter. Natur Toftegården, Vikingelandsbyen, Hersted Høje Naturcenter, Vestskoven og vandreture i de grønne områder i byen. Børnefestugen rammer mange af tilbuddene ind i løbet af de tre dage, den foregår. 21

22 EKSEMPEL PÅ EN ÅRLIG KULTURGUIDE TIL DAGINSTITUTIONER Aktivitet Ansvarshavende Musikalsk legestue musikpædagog i dagint. Musikkonsulent og Musikskolen Små børn synger sammen DR projekt Musikkonsulent og Musikskole Teaterforestillinger to gange årligt Børnekulturkonsulenten 2- års-bogen / fortællinger, sanglege og sange Hovedbiblioteket og børnekulturkonsulenten Besøg på Vikingelandsbyen, Herstedhøje Naturcenter, Toftegården, Vestskoven Lokale pædagoger sammen med skoletjeneste og lokale ildsjæle/ ansatte Børnefestugen Fællesmøde bestående af repræsentanter fra daginstitutioner, musikskole, bibliotek m.fl., der beslutter tema og nedsætter arbejdsgruppe. Mule Musikskolens Musikalske legestuearrangement Børnebiffen Børnekulturkonsulenten og Albertslund Biograf BAGGRUND I Folkeskolens Formålsparagraf og De pædagogiske Læreplaner kan man læse sig til baggrunden for skoler og dagtilbuds opgave med kunst og kultur, som en del af hverdagsopgaven, men hvordan er op til den enkelte lærer og pædagog. FOLKESKOLENS FORMÅLSPARAGRAF Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling En lang række af skolens fag er kulturbærende fag og som indeholder en kulturel dimension beskrevet i de enkelte fags Fælles Mål. Æstetiske læreprocesser kan anvendes i samtlige fag og elevers møde med kunst og kultur er ofte en naturlig del af tværfaglige og praktisk musiske forløb. I Fælles Mål for elevernes alsidige og personlige udvikling, står der: De musiske, kreative og praktiske aktiviteter medvirker til, at alle elever får mulighed for at udvikle flest mulige sider af sig selv og Elevernes kreative sider skal udvikles i et tæt samspil med de øvrige færdigheder. 22

23 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Kapitel 1 - Formål og principper for læringen i dagtilbud 1. Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes, jf. lovens 8. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen kan både ske gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering. Kapitel 2 - Temaer og mål i pædagogiske læreplaner 1.Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer), 2. Sociale kompetencer. 3 Sprog, 4. Krop og bevægelse, 5. Naturen og naturfænomener og 6.Kulturelle udtryksformer og værdier FN S BØRNEKONVENTION, SOM DANMARK RATIFICEREDE I 1991, SIGER I ARTIKEL 31: 1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og frit til at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv. 2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse. MÅL FOR KULTURPOLITIKKEN Meningsfulde oplevelser af en bredde og kvalitet, der gør det muligt for alle at finde tilbud, der skaber mening for dem. Meningsfulde oplevelser styrker vores identitet og udfordrer os til at se os selv og vores omverden i et nyt perspektiv. Fællesskab gennem mangfoldighed. Kulturpolitikken skal være med til at sikre, at de kulturelle ressourcer bliver bragt i spil. Et kulturliv i front. Vi vil være kendt for et højt kvalitetsniveau inden for alle felter af vores kulturliv. Mål for det lokale kulturliv siger bl.a. Vi vil understøtte lokale arrangementer og traditioner, der udfolder sig i byens rum og de grønne områder. 23

24 BØRNE- OG UNGEPOLITIKKENS MÅLSÆTNING ER - at fremme det enkelte barns og den enkelte unges selvværd, identitet, læring og udvikling socialt, fagligt og personligt - at understøtte den form for venskaber blandt børn og unge, der bygger på nærvær, gensidig respekt og opmærksomhed. - at lære børn og unge at samarbejde og at styrke et fællesskab. - at sikre børns og unges medbestemmelse og demokratiske deltagelse i de fællesskaber, de indgår i. - at fremme det enkelte barns og den enkelte unges oplevelse af at være vigtig for fællesskabet - og af at fællesskabet er vigtigt for dem. - at sikre, at fællesskabet udfordrer den enkelte og bidrager til dennes personlige, sociale og faglige udvikling. - at arbejde for, at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på tvang, undertrykkelse eller kriminelle aktiviteter - at tilbyde et bredt udbud af aktiviteter og samværsformer i kommunen, hvor børn og unge kan opbygge venskaber. MUSIKPOLITIKKEN - FÆLLES VISION FOR MUSIKKEN I ALBERTSLUND Alle borgere skal have adgang til og mulighed for deltagelse i værdifulde musikoplevelser. Børn, unge, voksne og ældre skal tilbydes et aktivt liv i Albertslund Kommune med musik inden for rammerne af musikundervisning, musikalsk egen udfoldelse og musikoplevelser af høj kvalitet. Musikkens pædagogiske dimension Musikkens pædagogiske dimension udfolder sig som strukturerede læringsforløb i en række institutioner såsom daginstitutioner, folkeskoler, musikskolen m.m.. Vision Børn og unge skal have mulighed for at udvikle deres kreative evner inden for musikalske udtryk. Ved at støtte deres kreative udvikling skal der skabes forudsætning for børn og unges livslange, aktive deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Målsætninger - Alle børn og unge, uanset social og etnisk baggrund, skal deltage i musikalske aktiviteter af høj faglig kvalitet i de institutioner og skoler, hvor de har deres daglige gang. - De musikpædagogiske tilbud skal have som formål at sikre, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig selv i og om musik. - Beskæftigelse med musik skal medvirke til at stimulere børnenes sociale kompetencer, øge deres forståelse af sig selv som del af et fællesskab, samt udvikle deres kendskab til den kulturelle mangfoldighed. - Bredden skal prioriteres samtidig med, at der gives plads og muligheder til talenterne. 24

25 25

26 Bibliotekspolitikken - en sammenfatning af bibliotekspolitikken Der er fire facetter i visionen for Albertslund Bibliotek: 1. Oplevelsesarena 2. Centrum for læring, viden og it 3. En samlende institution 4. Brugerperspektiv ALBERTSLUND BIBLIOTEK VIL ARBEJDE MÅLRETTET PÅ AT: - give borgerne oplevelsen af et styrket fællesskab - bidrage til identitetsdannelse for at styrke den enkelte borgers mestring af eget liv - udfordre verdensbilleder og forventninger til tilværelsen - give borgerne kompetencer, viden og oplysning for at kunne indgå i et demokratisk samfund - skabe rummelighed og accept af forskellighed ØKONOMI Som udgangspunkt finansierer institutioner selv deres aktiviteter på kunst og kulturområdet. I børnekulturbudgettet er der mulighed for at sikre, at aftalte faste aktiviteter og enkeltstående projekter kan gennemføres og understøttes. Dette gælder fx teaterforestillinger, film og projekter i begrænset omfang. Det koordinerede kulturnetværk bestående af bl.a. børnekulturkonsulent, musikkonsulent, børnebiblioteket, kulturkonsulent i Kultur- og fritidsforvaltningen m.fl. drøfter tiltag, traditioner, udvikling og tager evt. stilling til fordeling af midler og kan om nødvendigt søge midler hos fonde Lærernes kulturkontaktpersoner kan bede om at møde netværket og foreslå og deltage aktivt i projekter til Kulturguiden. Fælles udgifter til aftalte aktiviteter, projekter og processer aftales mellem de deltagende partnere. Fælles udgifter til aftalte aktiviteter, projekter og processer aftales mellem de deltagende partnere. Det er muligt at søge huskunstnerordninger og etablere aktiviteter, hvor finansieringen oftest er et institutionsansvar, men kan en sjælden gang være delt mellem en institution og børnekulturkonsulentens budget. Oftest kan børnekulturkonsulenten blot assistere i udformningen af ansøgningen. Udgift til trykning af Kulturpas og andre specielle tryksager afholdes fortrinsvis af børnekulturkonsulentens budget. 26

27 UDGIVELSER TIL SKOLER OG DAGINSTITUTIONER Børn og medborgerskab. Materiale til elevbyrådet Elevbyråd. Årets temahæfte Det skal vi da prøve. Ide- og inspirationskatalog til skoler Appetitvækker. Ide og inspirationskatalog til dagtilbuddet Tilbud og tilmeldingskatalog. Til dagtilbud og skoler 27

28 KULTURGUIDE for børn og unge i Albertslund Albertslund Kommune Børn, Kultur & Velfærd Afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg Udgivet: August 2014

Kulturguide skolerne Albertslund Pixiudgave

Kulturguide skolerne Albertslund Pixiudgave Vision Kulturguide ne Albertslund Pixiudgave - alle børn og unge i Albertslund kommune skal i deres hverdag møde kunst og kultur - alle kulturinstitutioner skal bidrage til mødet mellem børn og unge og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Børnekulturpolitik December 2006 Indholdsfortegnelse A Indledning... 3 B. Udviklingsarbejdet... 4 1. Missionen og visionen... 4 2. Politik og strategi... 5

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere