09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015"

Transkript

1 Kirken nr. 9 Juni Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg KIRKEHØJSKOLE Niels Henrik Arendt KONCERT Arion JULEBASAR 1. søndag i Advent side 7 side 16 side 21 1

2 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Indholdsfortegnelse Kirkelig vejviser 2 Leder 3 Min vej til embedet har været lang og snoet 4 Kirkehøjskole 6 Gudstjenester 9 Plejehjemsgudstjenester 13 Nyt fra sognene 14 Musik i kirkerne 15 Møder, foredrag og særlige arrangementer 17 Børn og unge 22 Rundt om Kirken 23 Kirkeliv 24 KIRKENS HJEMMESIDE Kirkelig vejviser KIRKEKONTOR Kirkekontoret for Hadsten-Nr. Galten-Vissing- Ødum-Hadbjerg-Lyngå-Skjød-Lerbjerg Pastorat Kirkevej 5, 8370 Hadsten Åbent ma-fr , to også Tlf Mail: Hjemmeside: Kirkebil: Karins Taxi tlf.: , eller Byens Taxi, tlf , til kirkerne og til sognegårdsarrangementer. Præster Birgith Nørlund Jensen (kbf ), tlf Anne Martiny Kaas-Hansen, tlf (Barsel indtil 1. sept.) Mette Krabbe, tlf Marie Hedegaard Thomsen, tlf Majbrit Daugaard, tlf (vikar indtil 3. aug.) Anders Bonde (Provst) Carsten Bach-Nielsen (hjælpepræst) Kirke- og kulturmedarbejder Rasmus Hyldgaard Simonsen, tlf Kirkegårdsleder Thomas Jensen, tlf

3 Kirken nr. 9 Juni 2015 LEDER Kirkeliv Tekst Sognepræst Birgith Nørlund Jensen Præsternes, kirkernes og sognegårdenes kalendere ville være tomme, hvis ikke der var nogen, der efterspurgte os. Godt, at kalenderen ikke er tom! En præstekalender er, som så mange andres arbejdskalender, et godt sted at starte, hvis man vil vide noget om virksomheden. I dette tilfælde den lokale kirke. En gang imellem hænder det, at alene én dag i min kalender giver et ret fint billede af det mangfoldige kirkeliv. Sådan en dag havde jeg forleden. Formiddagen bød på undervisning af 55 søde 3. klassebørn fra Bavnehøjskolen. De havde kirkeuge og var nået til den dag, hvor vi taler død, begravelse og kirkegård. Med samtale med børnene om ritualer og traditioner, med besøg af den lokale bedemand med rustvogn, kiste og urne og med en gennemgang af de mange forskellige gravstedsformer og symboler og udtryk for sorg - og levet liv - på kirkegården. Om eftermiddagen havde jeg en begravelse og senere igen både en dåbs- og en vielsessamtale. Ind under aften mødtes vi i menighedsrådene til møde med en broget dagsorden med økonomi og modtagelse af den nye præst og planlægning af efterårets gudstjenester og arrangementer i kirke og sognegård. Derimellem havde telefonen og mailboksen budt på forskellige forespørgsler om samtaler og sjælesorg. Præsternes og kirkernes og sognegårdenes kalendere ville være tomme, hvis ikke der var nogen, der efterspurgte os. Godt at kalenderen ikke er tom! Godt at evangeliet forkyndes til de mange gudstjenester og i de mangfoldige møder med mennesker i sognene! Godt at kristendommen formidles i så mange forskellige sammenhænge som kirkehøjskole, kirkeuger, konfirmandundervisning, babysalmesang og møder, foredrag og studiekredse! Godt at vi ikke bliver færdige med at tale om kristendom i både klassisk og moderne aftapning! Vi bestræber os til stadighed på at være en rummelig kirke her på stedet, både i byen og på landet. En kirke, der først og fremmest skal forkynde og formidle evangeliet til tro, trøst og opbyggelse. En kirke, der gerne formidler og underviser i kristendommens og kirkehistoriens kernepunkter. En kirke, der har udblik til det menneskeliv, vi lever med hinanden og har øje for, hvor der er særlige behov. En kirke, der med vægt på såvel tradition som opfindsomme nye veje vil være et hjemsted for børn, unge, voksne og ældre voksne. En kirke for alle! Kirkebygningerne gør det ikke alene. Der skal levende sten til. Aktive menighedsråd, der bruger meget af deres fritid på at sikre rammerne for det kirkelige liv og dertil trofast møder op og tager ansvar og giver en hånd med sammen med alle de øvrige frivillige, der lægger et vigtigt stykke arbejde i de kirkelige aktiviteter. Uden dem var kalenderen også tom! Og en lang række ansatte, gravere, rengørings- og køkkenmedhjælpere, kordegne, kirke og kulturmedarbejder, organister, kirkesangere og præster. I skrivende stund har vi i de lokale menighedsråd netop truffet to vigtige valg. Vi har valgt en ny biskop og en ny præst. Og i de kommende måneder byder vi velkommen til både den ny biskop, Henrik Wigh-Poulsen, der tiltræder d. 1. september, og vores nye præst, Marie Hedegaard Thomsen, der tiltræder 1. juli. På hver deres måde vil de arbejde for, at vi her hos os bedst muligt er kirke for flest muligt. Tag godt imod dem begge. Ikke mindst Marie, som vi glæder os meget til at byde velkommen i kirkelivet i Hadsten Storpastorat! Hermed kirkebladet med læsestof og kalenderstof til sommer-efterår Vel mødt til det hele! 3

4 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg MIN VEJ TIL EMBEDET HAR VÆRET LANG OG SNOET Tekst Marie Hedegaard Thomsen Smilene var ikke til at overse, da min kone og jeg forlod sognegården efter prøveprædiken og samtale. Vi så på hinanden og behøvede ikke mange ord for at forstå, at vi begge havde haft den samme gode oplevelse den eftermiddag. Vi havde mødt stor imødekommenhed og varme, som bekræftede os i, at Hadsten Storpastorat virkelig kunne være alt det, som vi havde ledt efter særligt til mig, men også til os som familie. Da vi kom hjem skulle der lige så få ord til for at forstå, at der pludselig var meget på spil sådan er det jo, når der er noget, man virkelig gerne vil og derfor var lettelsen og glæden stor, da Anders Bonde samme aften ringede og overbragte de glædelige nyheder. Smilene har ikke fortaget sig siden, og den enstemmige indstilling fra de fem råd afspejler en opbakning, som forpligter. Jeg går derfor til opgaven med stor forventning og ydmyghed og håber, at jeg må blive til gavn i pastoratet. Min vej til embedet har været lang og snoet. Som barn ville jeg gerne være præsteluge-kone, når jeg blev stor. Mine forældre tænkte, at denne selvopfundne titel måtte udspringe fra min tidlige optagethed af livets store spørgsmål kombineret med det faktum, at jeg har hænderne godt skruet på og altid har været optaget af praktiske gøremål. Mit eget ræsonnement var vist mest, at min onkels far, som var præst, var en fabelagtig fortæller og en vigtig person til de store begivenheder i min families liv, og at min mormor, som man ofte så luge i pryd- eller urtehaven på den fædrene gård, var og er et af mine helt store forbilleder med sin arbejdsomhed, oprigtige nysgerrighed på verden og store integritet. Da jeg nåede konfirmationsalderen, fik vi en præst, der i dén grad talte til mig og måske endda til de fleste på holdet. Hun satte tanker i gang, præsenterede nye store rammer at tænke indenfor, gik aldrig af vejen for en drøftelse eller for at besvare mine utallige spørgsmål, og så gjorde hun det meget klart for os, at hendes dør altid var åben også efter konfirmationen. Det benyttede jeg mig af. Og vores samtaler blev nok den egentlige katalysator for, at jeg begyndte at læse teologi og nu tyve år senere kan trække i præstekjolen. Det er altid faldet mig naturligt at opsøge en bred dannelse, og jeg håber, at det vil give et godt udgangspunkt for en virkelighedsnær forkyndelse og nærværende samtaler med højt til loftet. Jeg blev således sproglig student med matematik som afsluttende eksamen; jeg har arbejdet på en maskinfabrik sideløbende med at være badmintontræner for klubbens yngste; jeg har været på højskole og arbejdet frivilligt i Den Danske Kirke i Vancouver; jeg har taget en bred teologisk uddannelse med bachelorprojekt i Gammel Testamente og valgfag i Bioetik; jeg holdt en pause og nåede en tur rundt om jorden; et år inde i kandidatuddannelsen søgte og fik jeg et ph.d.- 4

5 Kirken nr. 9 Juni min ambition er at bidrage til kirke- og menighedsliv, hvor enhver, der møder et af kirkens mange ansigter ansatte, frivillige og andre i menigheden møder den gave, som kirken er sendt til verden med. stipendium og skrev en afhandling om menighedsliv i folkekirken; sideløbende deltog jeg i en to-årig økumenisk ungdomskonsultation om kirkefornyelse i Europa, en arbejdsgruppe om kirken på landet og var redaktør på en bog; efter Pastoralseminariet har jeg haft to ansættelser som videnskabelig medarbejder, hvor jeg har undersøgt henholdsvis sorggrupper i folkekirken og kirken på landet; endelig har jeg i de sidste fem år holdt en række foredrag og workshops om menighedsliv og -udvikling. Nu er jeg som 33-årig landet med udsigt til stedet, hvor jeg gerne vil være et storpastorat med dygtige kolleger og menighedsråd, by- og landsogne, alsidige kirkeliv og alle muligheder for at blive en dygtig præst og bidragyder til gode udviklinger i menighederne. For mig er kirke først og fremmest noget, vi gør sammen. Det betyder, at kirke sker i de aktiviteter, som vi mødes i og er fælles om. Personligt går jeg i kirke for at kunne gå ud igen ikke for at blive derinde og holde på hemmeligheden. Og min ambition er at bidrage til kirke- og menighedsliv, hvor enhver, der møder et af kirkens mange ansigter ansatte, frivillige og andre i menigheden møder den gave, som kirken er sendt til verden med. Det er desuden min faste overbevisning, at en præst skal kende sine menigheder for at være til gavn, og derfor glæder jeg mig til at lære jer at kende og lade jer kende mig. Jeg bor lige nu i Kolt med min kone, Rikke, og 1½-årige datter, Katrine, men jeg håber, at I vil opleve mig som en synlig og nærværende præst i jeres lokalområder. Jeg får kontor i sognegården i Hadsten og vil i den forbindelse sige som min konfirmationspræst: Min dør er altid åben! 5

6 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Kirkehøjskole år med Luther I 2017 fejres Reformationsjubilæet over hele verden. Da er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indvarslede et opgør med den katolske kirke. Synet på både kirke og samfund ændrede sig radikalt og fik hurtigt betydning udover Tysklands grænser og langt op i vor tid. Tilmelding på Hadsten Kirkekontor, Overalt er man i fuld gang med at forberede jubilæet. Mange steder med den fornemme målsætning at jubilæumsfejringen skal fremme forståelsen af Reformationens betydning for det moderne menneske. Således også i Danmark. Der forskes og debatteres og oplyses om Luther og hans tid og reformationens aftryk dengang og nu. Reformationen fik en kolossal betydning for måden, hvorpå vi fik indrettet samfundet og den danske kirke. Helt frem til i dag har reformationen sat tydelige aftryk på dansk identitet og bevidsthed senest kl torsdagen før Vi følger trop i Kirkehøjskolen også her i sæson 2015/16. Vi vil både dykke ned i Luthers tænkning og teologi og trække tråde frem til i dag og i fællesskab nærme os Luthers indflydelse på moderne tid og tænkning i kirke og samfund. Hadsten Storpastorat planlægger en sognerejse i foråret 2016 (forventet rejsetidspunkt maj) til Lutherstederne. Er man interesseret i at deltage på turen, kan man henvende sig på Kirkekontoret i Hadsten og forhåndstilmelde sig allerede nu. Et færdigt program for turen forventes klar til det første arrangement i Kirkehøjskolen d. 3. oktober. Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 3 lørdage henover efteråret og vinter i tidsrummet Vi starter i foredragssalen kl med foredrag og debat og spiser brunch i spisesalen kl Arrangementet slutter kl Der er tilmelding på Hadsten Kirkekontor, tlf.: , senest kl torsdagen før. Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang. Læs mere på dk. Kirkehøjskolen er for alle. Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten sogne. HADSTEN HØJSKOLE Frygt Gud - ær kongen! Om Luther og politik, v. Svend Andersen, Professor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet. Der er mange tolkninger af Luthers syn på det politiske. Overskriften udtrykker én. En anden siger at Luther adskiller religion og politik. Foredraget vil vise, at Luther tænker lidt mere nuanceret end som så. Han skelner mellem evangeliet og politisk magt. Men han giver også den kristne et politisk ansvar. Kan vi bruge Luther i dagens politiske virkelighed? Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat. Hadsten Højskole, lørdag den 3. oktober, kl

7 Kirken nr. 9 Juni 2015 HADSTEN HØJSKOLE Det lutherske i dag v. Niels Henrik Arendt, Biskop emeritus, sognepræst og ansat af præsidiet for reformationsjubilæet i Danmark. Vi er i fuld gang med forberedelserne til fejringen af 500-året for den lutherske reformation i For 500 år siden oplevedes Luthers opgør med middelalderens kirke som en enorm befrielse. Men til jubilæet er det måske vigtigste spørgsmål: Hvad betyder det at være evangelisk-luthersk i det 21. Århundrede? Er reformationen noget, vi kun kan se tilbage på som en betydningsfuld historisk begivenhed - eller er vi i dag lige så ufrie som Martin Luthers samtidige var? Giver det også mening i dag at forkynde: Du skal ikke kvalificere dig overfor Gud? Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat. Hadsten Højskole, lørdag den 7. november, kl HADSTEN HØJSKOLE Refor- mationstidens musik v. Thorkil Mølle, Lektor i musikhistorie og musikteori ved Det jyske Musikkonservatorium og Det kgl. danske Musikkonservatorium. Ligeledes organist i Nørre Galten og Vissing Kirker. Reformationen medførte omfattende ændringer ikke blot på det rent teologiske og kirkemæssige. Siden kristendommens og kirkens spæde start i det første århundrede har sang og musik indgået i Gudsdyrkelsen, og netop i reformationstiden, i 1500-tallets renæssance, havde den kirkelige musik udviklet sig til et ikke tidligere set højdepunkt. Luthers reformation og nye gudstjeneste- ordninger ændrede ganske meget, ikke mindst fordi menighedssangen blev tildelt en central rolle. Foredraget vil omhandle såvel den katolske som den tidlige protestantiske kirkemusik. Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat. Hadsten Højskole, lørdag den 5. december, kl

8 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Velkommen til den nye biskop i Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen. D. 1. september tiltræder den nye biskop i Aarhus Stift. Han hedder Henrik Wigh-Poulsen og har de sidste syv år været domprovst i Odense og i sit præsteliv i øvrigt prøvet det meste i folkekirken, præst i to små landsogne, Lejrskov og Jordrup ved Kolding, i otte år og ved to city-kirker, Odense domkirke og Gråbrødre klosterkirke, i syv år. Dertil har han undervejs nået at være højskolelærer, reklametekstforfatter, redaktør, lejlighedsvist fungerende biskop og, gennem otte år, leder af Grundtvig-Akademiet. Henrik Wigh-Poulsen har sagt følgende om sit syn på folkekirken og sin opgave som biskop: Folkekirken har altid haft sin store styrke i, at være hvor folk er. Derfor er medlemstallet og kirkegangen, alt andet lige, forbavsende høj. Derfor bugner vores kirker af tilbud og summer af aktivitet. Derfor er kirken stadigvæk for mange danskere et sted, hvor vi føler os hjemme, og hvor vi kan være i al vor forskellighed. Jeg vil som biskop kæmpe for en folkekirke, der har plads til forskellighederne og som tør se tidens udfordringer i øjnene. Som biskop vil jeg gerne være med til at sætte rammerne for, at evangeliet høres af så mange som muligt. Jeg vil ikke være en tavs biskop, men en biskop, der lader høre fra sig. Vi i folkekirken skal også blande os i debatten i samfundet. Ikke ved frelst at pege fingre eller bruge evangeliet til at dømme andre ude med, men ved i ord og skrift at tage udgangspunkt i det menneskeliv, vi er fælles om, og som det kristne budskab altid vil kaste både sit afslørende og nåderige lys over. Jeg glæder mig til at gøre fælles sag med jer alle i Aarhus Stift! Henrik Wigh-Poulsen bispevies d. 6. september i Aarhus Domkirke. 8

9 Kirken nr. 9 Juni 2015 GUDSTJENESTELISTE Juni - december 2015 PRÆSTER I PASTORATET AB Provst Anders Bonde AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen BNJ Birgith Nørlund Jensen CBN Carsten Bach-Nielsen MD Majbrit Daugaard MHT Marie Hedegaard Thomsen MK Mette Krabbe JUNI PRÆSTEN PÅ BESØG Har man ikke mulighed for at komme i kirke, kan præsten komme ud og holde nadver i hjemmet. AUGUST Søndag d. 2. aug. 9. søndag eft. Trinitatis (MK) Kirkekaffe (MD) Kirkekaffe 9.30 (MK) Søndag d. 21. juni 3. søndag eft. Trinitatis (Ole Juul) (MD) (MK) Familie Gudst. Søndag d. 9. aug. Skjød Kirke 10. Søndag eft. Trinitatis (MHT) Kirkekaffe 9.30 (MHT) (MK) Søndag d. 28. juni Over Hadsten Kirke Lerbjerg Kirke JULI 4. søndag eft. Trinitatis (CBN) 9.30 (CBN) 9.30 (MK) (MK) Lørdag d. 15. aug. Søndag d. 16. aug. Nr. Galten Kirke Lerbjerg Kirke Dåbsgudstjeneste (MK) 11. Søndag eft. Trinitatis 9.30 (BNJ) (MHT) (MK) Søndag d. 5. juli Vissing Kirke Skjød Kirke Søndag d. 12. juli Lørdag d. 18. juli Søndag d. 19. juli Søndag d. 26. juli 5. søndag eft. Trinitatis (MHT) Kirkekaffe 9.30 (BNJ) 6. søndag eft. Trinitatis (MHT) Kirkekaffe 9.30 (MHT) Dåbsgudstjeneste 7. Søndag eft. Trinitatis Kirkekaffe 9.30 (BNJ) 8. søndag. eft. Trinitatis (MD) Kirkekaffe Torsdag d. 20. aug. Møllegården Søndag d. 23. aug. Over Hadsten Kirke Vissing Kirke Tirsdag d. 25. aug. Lørdag d. 29. aug. Søndag d. 30. aug. Nr. Galten Kirke Plejehjemsgudstjeneste (AB) 12. Søndag eft. Trinitatis 9.30 (BNJ) (BNJ) Kirkekaffe (MK) 9.30 (MK) Ældregudstjeneste, Høst (MK) 9.30 kaffe i Sognegården Dåbsgudstjeneste (MK) 13. Søndag eft. Trinitatis (MHT) 9.30 (AB) 9.30 (MHT) (AB) 9

10 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg SEPTEMBER Onsdag d. 2. sept. Lørdag d. 5. sept. Søndag d. 6. sept. Vissing Kirke Skjød Kirke Onsdag d. 9. sept. Søndag d. 13. sept. Nørre Galten Kirke Over Hadsten Kirke Torsdag d. 17. sept. Møllegården Kirke i børnehøjde (BNJ) Høstgudstjeneste og Dåbsjubilæum Dåbsgudstjeneste (AMKH) 14. Søndag eft. Trinitatis 9.30 (BNJ) (AMKH) (MK) Kirke i børnehøjde (MK) 15. Søndag eft. Trinitatis 9.30 (BNJ) (MHT) Høst Familie Gudstjeneste (AMKH) Kirkekaffe 9.30 (AMKH) (MHT) Høst- Ungdomsgudstjeneste Plejehjemsgudstjeneste (Christian Jensen) Søndag d. 4. okt. Skjød Kirke Nørre Galten Kirke 18. Søndag eft. Trinitatis (AMKH) Høst (MK) Høst Fam. Gudstj (MK) Høst, Hadsten blandede kor. Tirsdag d. 6. okt. Salmemaraton Onsdag d. 7. okt. Søndag d. 11. okt. Nørre Galten Kirke Lerbjerg Kirke Torsdag d. 15. okt. Møllegården Søndag d. 18. okt. Over Hadsten Kirke Kirke i børnehøjde (AMKH) (MK) 19. Søndag eft. Trinitatis (AB) 9.30 (AB) 9.30 (MK) (MK) Plejehjemsgudstjeneste (AMKH) 20. Søndag eft. Trinitatis (AMKH) 9.30 (BNJ) 9.30 (AMKH) Tirsdag d. 20. okt. Salmemaraton Søndag d. 20. sept. Over Hadsten Kirke Tirsdag d. 22. sept. 16. Søndag eft. Trinitatis (CBN) 9.30 (CBN) Musikgudstjeneste (BNJ) Søndag d. 25. okt. Vissing Kirke Skjød Kirke 21. Søndag eft. Trinitatis (MHT) (MHT) Kirkekaffe 9.30 (MK) (MK) Søndag d. 27. sept. Vissing Kirke 17. Søndag eft. Trinitatis (MHT) (AMKH) Høst (AMKH) Høst (MK) Høst OKTOBER 10 Torsdag d. 1. okt. Gud og Gryderet (AMKH)

11 Kirken nr. 9 Juni 2015 GUDSTJENESTELISTE, FORTSAT Tirsdag d. 27. okt. Torsdag d. 29. okt. Lørdag d. 31. okt. BUSK - Gudstjeneste kl (MHT)Ungdomsog spejdergudstjeneste Morgensang 7.30 (BNJ) Spil dansk dagen Dåbsgudstjeneste Torsdag d. 19. nov. Møllegården Søndag d. 22. nov. Nørre Galten Kirke Torsdag d. 26. nov. Plejehjemsgudstjeneste (BNJ) Sidste søndag i kirkeåret 9.30 (BNJ) (AMKH) 9.30 (AMKH) Adventsgudstjeneste (MK) NOVEMBER Søndag d. 1. nov. Over Hadsten Kirke Nr. Galten Kirke Vissing Kirke Lerbjerg Kirke Skjød Kirke Alle Helgens søndag 9.30 (BNJ) 9.30 (MHT) (MHT) Kirkekaffe (AMKH) (AMKH) (AMKH) (MK) 9.30 (MK) (BNJ) Alle helgen for unge Søndag d. 29. nov. Vissing Kirke Skjød Kirke 1. søndag i advent (MHT) Basar 9.30 (MHT) (MK) (AMKH) Lucia (AMKH) Lucia Tirsdag d. 3. nov. Salmemaraton Onsdag d. 4. nov. Nr. Galten Kirke Søndag d. 8. nov. Kirke i børnehøjde (MK)Alle helgen for de mindste 23. søndag eft. Trinitatis (MHT) Kirkefrokost 9.30 (AMKH) (AMKH) Kirkekaffe Kirkefrokost i Hadsten sognegård, efter gudstjenesten d. 8. nov. Frokosten er for alle og tilmelding er ikke nødvendig. Prisen er 20 kr. pr. person. Vel mødt. Torsdag d. 12. nov. Skjød Kirke Søndag d. 15. nov. Over Hadsten Kirke Skjød Kirke Gud og Gryderet (AMKH) Kirke i børnehøjde (MK) 24. søndag eft. Trinitatis (CBN) 9.30 (CBN) 9.30 (MK) (MK) DECEMBER Onsdag d. 2. dec. Søndag d. 6. dec. Over Hadsten Kirke Skjød Kirke Kirke i børnehøjde (MHT) Advent 2. søndag i advent 9.30 (BNJ) 9.30 (MK) (MK) 11

12 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Onsdag d. 9. dec. Vissing Kirke Søndag d. 13. dec. Nørre Galten Kirke Lerbjerg Kirke Tirsdag d. 15. dec. Torsdag d. 17. dec. Møllegården Torsdag d. 17. dec. Syng julen ind (AMKH) Lucia 3. søndag i advent (MHT) (AMKH) Lucia 9.30 (MHT) (AMKH) Lucia Ældregudstjeneste (BNJ) 9.30 Kaffe i sognegård Plejehjemsgudstjeneste (AB) Gud og gryderet (AMKH) Lørdag d. 26. dec. Søndag d. 27. dec. Sct Pauls Kirke Vissing Kirke Torsdag d. 31. dec. JANUAR Fredag d. 1. jan. 2. juledag (MHT) 9.30 (MHT) Julesøndag (AMKH) (AMKH) Kirkekaffe Nytårsaften (AMKH) Nytårsdag (MK) (MK) Søndag d. 20. dec. Nørre Galten Kirke Vissing Kirke Onsdag d. 23. dec. Torsdag d. 24. dec. Over Hadsten Kirke Nr. Galten Kirke Nr. Galten Kirke Vissing Kirke Kollerup Kapel Lerbjerg Kirke Skjød Kirke Fredag d. 25. dec. Over Hadsten Kirke Skjød Kirke 4. søndag i advent (BNJ) De ni læsn (BNJ) (MK) De ni læsn (AMKH) De ni læsn. Lillejuleaften (MHT) Juleandagt Juleaften (AB) (MHT) (BNJ) (BNJ) (BNJ) (MHT) (MHT) (MK) (MK) (MK) (AMKH) (AMKH) (AMKH) Juledag 9.30 (BNJ) (MK) (AMKH) Søndag d. 3. jan H. 3. K (MHT) 9.30 (MHT) Skjød Kirke (AMKH) Se alle gudstjenester i Hadsten og evt. ændringer på SAMTALE MED EN PRÆST Præsterne står altid til rådighed for en samtale. Det kan foregå i hjemmet, i sognegården eller i præstegården. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed. Præster har tavshedspligt, hvilket betyder, at det der bliver en præst betroet, ikke fortælles videre. Samtalen kan handle om tro og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg i livet. Man skal ikke være bange for at tage præstens tid, for det er faktisk præstens arbejde at tage ud og snakke med folk, der har brug for det. Ring, eller få en anden til det - vi kommer gerne! 12

13 Kirken nr. 9 Juni 2015 Plejehjemsgudstjenester Når vi eller vore pårørende flytter i beskyttet bolig eller på plejehjem, er det vigtigt, at kirken flytter med. Der er selvfølgelig altid mulighed for at køre med kirkebil for den, der ikke kan fragte sig selv i kirke, men måske bliver det at gå til gudstjeneste i kirken for uoverskueligt. Derfor kommer kirken ud på plejehjemmet for at holde gudstjeneste der. Alle er velkomne ved gudstjenesterne på plejehjemmene. Et samarbejde mellem Sundhedscenter Hadsten, præsterne og menighedsrådet i Hadsten har betydet særlige gudstjenester i Sct. Pauls kirke, der begynder kl med formiddagskaffe i sognegården. Dørene er åbne fra kl Disse ældregudstjenester er selvfølgelig også åbne for alle. Sorggruppe for voksne Når man har mistet, kan det være svært at komme videre efter den første tid. Da kan det være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv. Det kan være mennesker, man kender, eller det kan være i en sorggruppe. Formålet med sorggruppen er at skabe et rum, hvor man sammen med ligestillede, har tid og plads til at tale om det, der er svært. Gruppen er for alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et voksent barn eller en nær slægtning. Efter aftale mødes vi 1-2 time ad gangen. Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. Vi får en kop kaffe/te undervejs. Når man henvender sig, vil man få tilbudt en samtale, før man kommer til det første møde. Her kan man fortælle om sin situation, og vi finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan være en hjælp. Gruppen ledes af sognepræst Birgith Nørlund, tlf.: PRÆSTER BNJ MK AMKH MHT AB CJ Birgith Nørlund Jensen Mette Krabbe Anne Martiny Kaas-Hansen Marie Hedegaard Thomsen Anders Bonde Christian Jensen JUNI - DECEMBER 2015 HADSTEN ADRESSE: Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten 20. august Møllegården Gudstjeneste kl AB 25. august Gudstjeneste kl MK Kaffe i Sognegården kl september Møllegården Gudstjeneste kl CJ 15. oktober Møllegården Gudstjeneste kl AMKH 19. november Møllegården Gudstjeneste kl BNJ 15. december Gudstjeneste kl BNJ Kaffe i Sognegården kl december Møllegården Gudstjeneste kl AB 13

14 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Nyt fra sognene Bænk ved Nørre Galten Kirke. Nørre Galten Kirke, har af en tilfreds gravstedsejer fået doneret penge til at købe en udendørsbænk til kirken. Den er placeret ved indgangsdøren til kirken, så man kan sidde og nyde udsigten. Nørre Galten Menighedsråd Lokal diakoni I Hadsten Menighedsråd har vi valgt at sætte fokus på det diakonale hjælpearbejde. Vi har oprettet et Diakoniudvalg, hvis formål er at styrke det diakonale arbejde i lokalområdet, herunder at hjælpe særligt socialt udsatte. Vi har mange ideer, som vi arbejder videre med, og vi forventer at kunne lave en samlet oversigt over mulighederne i løbet af den kommende tid. Vores økonomi er hovedsageligt baseret på overskuddet fra julebasaren, som vi afholdt for første gang i december Der var mange frivillige, der strikkede, syltede, bagte, lavede dekorationer og meget, meget andet. KFUM Spejderne deltog aktivt og byens handlende gjorde det muligt at have gode gevinster i tombolaen. Hadsten Menighedsråd Det sker i Vissing I Vissing er der sket meget det sidste års tid. Vi har fået etableret den første halvdel af vores tilgængelighedssti. Den gør det muligt at komme til kirken med kørestol eller miniscooter. Stien er lavet af gamle sokkelsten fra gravsten samt chaussésten. Vi har også fået fjernet forhækkene til de enkelte grave og fået dem erstattet af brosten. Kirkegården har mange tomme gravsteder. De er blevet beplantet, lagt ud i græs eller blevet inddraget til et meget smukt lapidarium. Det har alt i alt givet et smukt og enkelt indtryk af kirkegården. Næste store projekt er et udealter, der skal stå på plænen vest for kirken. Alteret bliver udført i cortenstål af kunstneren Ulla Salling-Mortensen fra Aarhus. Alteret får et kors lavet af drivtømmer. Vi kan derfor kun anbefale alle at tage en lille tur ud til Vissing og gå rundt om kirken og nyde den smukke kirkegård. Vissing Menighedsråd 14

15 Kirken nr. 9 Juni 2015 Musik i kirkerne Salmemaraton HADSTEN Og hvad er nu det? Det er en mulighed for alle i Favrskov Provsti til at komme igennem alle salmebogens 791 salmer. Det hele starter i Hammel Kirke tirsdag d.1 september, og så går det fra kirke til kirke i hele provstiet for at slutte igen i Hammel Kirke 2. maj 2017, så det er et virkeligt seriøst maratonprojekt. Alle salmesangsaftener foregår på tirsdage og varer fra kl med en lille pause. Der vil typisk være tid til at synge salmer. I Hadsten Storpastorat er vi med første gang den 6. oktober i, så følger den 20. oktober og den 3. november. De øvrige kirker i pastoratet kommer med i 2016 og Forhåbentlig er der rigtig mange, der har lyst til at deltage i projektet for ikke blot får man mulighed for at synge gamle og nye, velkendte og mindre brugte salmer, men der bliver også lejlighed til at besøge provstiets mange og meget forskellige kirker. Man kan læse mere om projektet på salmemaratonfavrskov.dk Musikgudstjeneste SCT. PAULS KIRKE Overskriften for denne andagt bliver stilhed. Liturg er Birgith Nørlund og musikken er ved organist Steen Hansen og kirkesanger Jette Rosendal. Musik af bl.a. Rachmaninov og Arvo Pärt., den 22. september, kl Spil Dansk Morgensang 2015 SCT. PAULS KIRKE Med dansk sang og musik. Steffen Jonassen, musiklærer på Hadsten Højskole, og Birgith Nørlund, sognepræst, motiverer valget af sangene, der akkompagneres af orgel og klaver. En halv time i kirken derefter er der morgenkaffe i våbenhuset. Kom og vær med til at synge spil dansk dagen ind!, torsdag den 29. oktober, kl Koncert SCT. PAULS KIRKE I år er det 150 år siden Carl Nielsen blev født. Han bliver almindeligvis anset for at være den betydeligste danske komponist gennem tiderne. I sin samtid var han den altdominerende musikpersonlighed, men på en for ham karakteristisk dobbeltsidig måde: Hans enkle folkelige sange er blevet hvermandseje, mens hans originale, eksperimenterende symfonier placerede ham blandt tidens europæiske avantgarde. Sct. Pauls kirke markerer jubilæet med en koncert med sange og kammermusik. Det bliver med kirkens egne musikere: sopran og violinist Jette Rosendal og på klaver Steen Hansen. Musikken bliver introduceret af musikhistoriker Thorkil Mølle., den 22. oktober, kl

16 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Musik i kirkerne Julekoncert NR. GALTEN KIRKE Ved koncerten 2. søndag i advent får vi besøg af Arion-koret fra Aarhus, som er et af Aarhus ældste herrekor og de vil synge julen ind i Nørre Galten Kirke. På programmet er danske og udenlandske julesange og -salmer fremført af koret og solister, hør bl.a.: O holy Night, Jeg har hørt om en stad, Nu tændes tusind julelys og mange andre. Solister er bl.a. Hans Magnussen, Jørn Fredbøg, Brian Stenger Poulsen og vores egen kirkesanger Jette Rosendal. Koncerten akkompagneres af Jørn Olsen og Thorkil Mølle. Der er gratis entre. Nørre Galten Kirke, den 6. december, kl Lucia VISSING KIRKE Vi synger julen ind i Vissing. Efter kirkegang glæder Vissing menighedsråd sig til at byde jer velkommen i Vissing forsamlingshus, hvor vi sammen vil nyde Nis Boesdals hjemmelavede kartoffelsuppe. Til børnene vil der i anledningen af den kommende jul være risengrød. Efter spisning spiller Hadsten Brass, vi vil synge nogle julesange, og der vil være amerikansk lotteri. Vissing Kirke, onsdag den 9. december, kl. 17 NR. GALTEN KIRKE Traditionen tro er der lucia-optog i Nørre Galten Kirke i december. Byens piger vil gå luciaoptog i kirken. Vel mødt til en stemningsfuld eftermiddag i den smukke middelalder kirke. Nørre Galten Kirke, søndag den 13. december, kl Notér allerede nu julens koncerter i Kirkerne: Den 30. nov. i : Hadsten Sangforening/Hadsten blandede Kor Den 6. dec. i Nørre Galten Kirke: Arion-koret Den 13. dec. i : Aarhus Universitetskor Fyldigere omtale i næste nummer af kirkebladet. 16

17 Kirken nr. 9 Juni 2015 Møder, foredrag og særlige gudstjenester Sommerfest SOGNEGÅRDEN En eftermiddag i musikkens tegn i Hadsten Sognegård. Her vil Jette Rosendal, Anna-Sofie Landert og Anders Dohn stå for arrangementet. Det bliver en eftermiddag med instrumentale indslag, flerstemmig sang og musikalsk underholdning, hvor tilhørerne også bliver aktiveret. Der vil være både kendt og mindre kendt musik, men der vil selvfølgelig også være fællessang og kaffe. Vel mødt. Hadsten Sognegård, søndag d. 16. august, kl Er du lokal kunstner, så se her Til juleudstillingen i sognegården, har vi i år valgt titlen DEJLIG ER JORDEN Det burde åbne for en masse forskellige muligheder. Der kan tages udgangspunkt i den velkendte salme eller det kan være landskabsmaleri, jorden set fra luften eller jorden som grobund for planter og levested for dyr og mennesker. Deltagelse er åben for alle, såvel glade amatører som seriøse professionelle. Der er fernisering på udstillingen fredag d. 6 november, og udstillingen er åben i kirkekontorets åbningstid i november, december og januar. I slutningen af august udsendes der mail med praktiske oplysninger til tidligere deltagere. Hvis du endnu ikke er med på den liste, men gerne vil være med, så giv besked til Rasmus på kirkekontoret eller skriv til Margit Bagger hvor du også kan få yderligere oplysninger. Aktivitetsudvalget 17

18 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Møder, foredrag og særlige gudstjenester Studiekreds efterår 2015 SOGNEGÅRDEN Studiekreds v. Sanne Thøisen Vi vil læse Gerd Theissen: DET GENFUNDNE PARADIS. MEDITATIVE TAN- KER OM TROENS FORNUFT. Bogens tanker kan præsenteres sådan her: Tro og fornuft omtales ofte som et modsætningsforhold, som om tro kun var mulig ved fornuftens prisgivelse. Man siger, at troens sted er det varme hjerte, og at forstandens kolde hjerne kun er en hindring for troen. Omvendt er det også meget udbredt at nedskrive tro til et udtryk for den endnu ikke tilstrækkeligt oplyste tanke. Sådan er det ikke i Gerd Theissens meditative tekster, der taler til og ud af såvel kritisk fornuft som erfaring, følelse og fantasi. Som moderne mennesker rummer vi det hele, og vores kristne tros kilder er fornuften, erfaringen, traditionen og Biblen. Hvordan og hvorledes vil vi se nærmere på i efterårets studiekreds over 5 mandag aftner. Jeg vil lægge ud med et oplæg og bagefter taler vi sammen om dagens lektie, og hvad der nu ellers trænger sig på. Fra den 1. september vil der på kontoret kunne hentes en lille samling af tekster, som jeg sætter sammen i løbet af sommeren. De vil være fra skønlitteraturen, Biblen, salmebogen og den teologiske tradition. Samtidig vil der også ligge et nærmere program for studiekredsens enkelte gange. Bogen skal man selv købe, og der er seneste tilmelding den. 1. september på Hadsten Kirkekontor. Alle er velkomne. Eneste forudsætning er et åbent sind! Hadsten Sognegård mandage, den 14. september, 28. september, 19. oktober, 9. november, Basarens Venner SOGNEGÅRDEN Til at støtte op om Julebasaren, vil Basarudvalget starte Basarens Venner. Tanken er at man her kan mødes og udveksle idéer, få inspiration og hygge sig sammen med andre, mens man laver ting til Julebasaren. Basarens Venner mødes den sidste mandag i måneden fra kl i Hadsten Sognegård, med opstart den 31. august. Der kan sagtens aftales flere mødegange, udover den faste mandag. Det vil være muligt at få dækket nogle udgifter til materialer, efter forudgående aftale med Basarudvalget. Der ud over vil vi allerede nu gerne opfordre folk til at overveje om de har noget de gerne vil donere til basaren. Det kunne være brugt legetøj, spil eller bøger, men det kan også være syltevarer når det bliver den tid. Det vil være muligt at få glas, hvis man mangler. Hvis der skulle være spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte Kirke- og kulturmedarbejderen enten på mail eller på tlf Hadsten Sognegård, sidste mandag i hver måned, kl Fernisering SOGNEGÅRDEN Kunstgruppen Carbasus udstiller i sognegården i efteråret Carbasus er en nystartet gruppe af billedkunstnere fra Hadstenområdet. Deres fælles værksted blev 1. januar i år etableret i den gamle købmandsbutik i Nr. Galten, hvor personer nu udfolder sig på vidt forskellige måder inden for billedkunsten. Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid i august, september og oktober. Alle er meget velkomne til fernisering på udstillingen. Hadsten Sognegård, fredag den. 7. august, kl

19 Kirken nr. 9 Juni 2015 Lidt om himmelbreve og kirkegangskoner Høstgudstjeneste i Vissing kirke SOGNEGÅRDEN Margit Bagger fortæller om fund der er gjort på Hadsten Lokalarkiv. Himmelbreve er en form for kædebreve, der har været kendt inden for den kristne kirke i mere end 1000 år, og kirkegangskoner, er kvinder, der efter at have født, var urene indtil de ved kirkedøren blev velsignet af præsten. Hadsten Sognegård, tirsdag den. 15. september, kl VISSING KIRKE Børnene er velkommen til at medbringe ting, de har høstet i haven. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært, hvor der serveres sandwichs og vand i våbenhuset. Vissing Kirke, søndag den 27. september, kl Rundt om Holger Mikkelsen SOGNEGÅRDEN Et foredrag v. Ole Juul Hansen om Tage Skou-Hansens forfatterskab. Han vil den (modstandskampen, Red.) af en eller anden grund, som ikke var til at sige. Med disse få ord om det uudsigelige, men ikke mindre nærværende, beskriver forfatter Tage Skou-Hansen Holgers engagement i den sabotørgruppe, der blev dannet i slutningen af besættelsestiden, og hvis sabotagehandlinger udgør en væsentlig del af hændelsesforløbet i romanen De nøgne træer. Romanen udkom i 1957, og er siden blevet en af de mest læste og oversatte romaner om besættelsestidens Danmark. I foredraget følger vi Holger Mikkelsen op gennem hans ungdom og manddom og romanserien bliver en moderne efterkrigs- og Danmarkshistorie. Foredraget er ligeledes en analyse af Tage Skou-Hansens forsøg på at komme til rette med modstandsbevægelsens indre psykologi, en tilgang til virkeligheden, et personligt engagement, hvoraf en etik udsprang, som aldrig kunne begrundes, men ikke desto mindre var til stede, netop i mødet, i engagementet. Hadsten Sognegård, tirsdag den 20. oktober, kl

20 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Møder, foredrag og særlige gudstjenester Sorgaften 2015 SOGNEGÅRDEN Foredrag v. Esther Hummel. Hvordan reagerer vi, når sorgen rammer os - og hvordan kommer vi overhovedet igennem den???? Livet gør af og til frygtelig ondt så ondt, at vi faktisk slet ikke kan holde det ud. Somme tider gør det godt at være sammen med andre, der også er midt i sorgen og sammen høre om / tale om hvad sorg og krise er, og hvad de gør ved os. Sorgen gør os ofte bange fordi vi ikke forstår vores egne stærke reaktioner vores drømme, forestillinger og tanker. Andres sorg gør os også bange, fordi vi ikke ved, hvad vi skal stille op. I mit foredrag vil jeg tale om det at lide tab i al almindelighed, om forbudt sorg og afvisning/ fortrængning af følelser i forbindelse med tab. Desuden vil jeg gøre rede for sindets balancekurve samt de mest almindelige følelser i forbindelse med dødsfald. Der vil blive mulighed for at udveksle erfaringer og stille spørgsmål og vi vil slutte med sammen at se sorgen og dens forløb gennem et eventyr, vi alle kender så godt, men måske aldrig har sat i forbindelse med det at sørge. Hadsten Sognegård, tirsdag den 27. oktober, kl Juleudstilling SOGNEGÅRDEN Med temaet Dejlig er jorden er der fernisering på årets juleudstillingen fredag d. 6. november, og udstillingen er åben i kirkekontorets åbningstid i november, december og januar. Hadsten Sognegård, fredag den. 6. november, kl Sogneeftermiddag med den nye præst SOGNEGÅRDEN Hvis man endnu ikke har haft fornøjelsen af at hilse på vores nye præst Marie Hedegaard Thomsen, er der her mulighed for at lære hende lidt bedre at kende. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag i selskab med Marie. Hadsten Sognegård, tirsdag den. 24. november, kl

21 Kirken nr. 9 Juni 2015 Julebasar 1. søndag i Advent. SOGNEGÅRDEN Hadsten Menighedsråd vil igen i år afholde en basar ved juletid, efter familiegudstjenesten i 1. søndag i Advent, fra kl Formålet med basaren er, at vi kan blive i stand til at hjælpe særligt socialt udsatte i lokalområdet, fx i form af julehjælp, konfirmationshjælp, en julemiddag, et måltid mad eller bare en håndsrækning til dem, der kunne have brug for det. Overskuddet fra basaren vil gå til Diakoniudvalgets socialearbejde. Det er præsterne i Hadsten Storpastorat der vil stå for uddelingerne. Ansøgninger kan sendes til Hadsten Kirkekontor. Ved basaren er der være tombola, boder med forskellige salgsvarer, KFUM- Spejderne vil sælge frisk bagte vafler. Der vil også være en café med lette anretninger og kaffe og kage. Der vil være musikalsk underholdning undervejs. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag. Hadsten Sognegård, den 29. november, kl Filmaften SOGNEGÅRDEN Vi mødes i Hadsten Sognegård kl til tomatsuppe og en kort introduktion til aftenens film. Derefter følges vi i biografen til forevisning af filmen kl Denne gang skal vi se En sang for Marion, en engelsk film fra En fin og varm film om et ældre ægtepar, Marion og Arthur, der bliver udfordret, da Marion rammes af alvorlig sygdom. Arthur elsker Marion højt, og er vred over, at hun bruger sine sidste kræfter i det lokale kor - men koret og korlederen bliver Arthurs redning, da alt bryder sammen omkring ham. Kom og se en dejlig og tankevækkende film! Pris for arrangementet er 30 kr. Hadsten Sognegård og Hadsten Bio, tirsdag d. 17. november kl Julehygge med banko SOGNEGÅRDEN Denne eftermiddag er der julehygge på programmet, og traditionen tro skal vi spille banko; så alle skal huske en gave til 25 kr. Der vil også være et musikalsk indslag. Hadsten Sognegård, tirsdag den 15. december, kl Lillejuleaften SOGNEGÅRDEN Savner du/i andre at fejre Lillejuleaften sammen med, så er du/i meget velkomne i Hadsten Sognegård den 23. december. Vi starter kl. 16 i til en juleandagt. Kl pynter vi i fællesskab salen og juletræet i sognegården. Kl. 18 spiser vi julemiddag sammen. Efter spisningen vil vi holde Lillejuleaften, med sang, gaver og godter. Aftenen slutter ca Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 14. december enten på tlf.: eller på mail: Sognegården, onsdag den 23. december, kl

22 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg Børn og unge Kirke i børnehøjde I Hadsten er der et særligt tilbud til småbørnsfamilierne Kirke i børnehøjde. Ideen er, at her skal det være muligt at komme til gudstjeneste med både spædbørn, små energibunder og 6-7 årige spørge-jørgener. Her kan man blive fortrolig med bibelhistorien, kirken, personalet og gudstjeneste i småbidder. Gudstjenesterne er især henvendt til familier med mindre børn, men alle er velkomne, også store søskende og bedsteforældre! Kirke i børnehøjde er en kort småbørnsgudstjeneste i kirken kl , hvor selv de mindste kan være med. Ca. kl går vi i sognegården og spiser en børnevenlig middag. Det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Vi slutter ca. kl VI MØDES PÅ FØLGENDE ONSDAGE KL : 2. september i (Høstgudstjeneste og dåbsjubilæum) 7. oktober i 4. november i Nørre Galten Kirke (Alle helgen for de mindste) 2. december i (Advent for de mindste) Babysalmesang SCT. PAULS KIRKE I efteråret er der igen babysalmesang i hver fredag kl Sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen fra Lyngå er tilbage fra barsel og vil sammen med organist Thorkil Mølle synge med børn og mødre under trygge og hyggelige rammer. Den musikalske del vil vare ca. en halv time, derefter er der tid til kaffe og hygge. Første gang er fredag den 11. september. Tilmelding er nødvendig og kan ske til Hadsten Kirkekontor på tlf.: eller dk., fredage, kl Kirkekor 2015 SOGNEGÅRDEN Vi er nogle stykker, der mødes i Hadsten Sognegård hver tirsdag kl og synger alle mulige sange. Vi hygger os, har det sjovt, og ind imellem synger vi måske til en sogneeftermiddag, Gudstjeneste eller lignende. Derfor er der også lidt lommepenge i det også. Mit navn er Lone Boyd. Jeg er korleder og er uddannet i sang på musikkonservatoriet i Århus, så indimellem laver vi måske også lidt stemmeøvelser. Kom og vær med! Inden du kan komme med i koret, skal du til en stemmeprøve. Hvis du er interesseret i at være med, skal du kontakte Lone Boyd for nærmere info på mail: com. Kirkekoret (5. 9. klasse) tirsdage kl

23 Kirken nr. 9 Juni 2015 Rundt om kirken Besøgsvenner i Hadsten området En besøgsven stiller sig til rådighed for et andet menneske, normalt 1 2 timer pr. uge. Har du lyst til at høre mere om besøgsvenner, kan du kontakte koordinator Helga Sørensen, tlf.: , mobil: Besøgsvenner er et samarbejde mellem Ældresagen og Folkekirken. TRYGHEDSOPKALD Er du alene, og føler du dig utryg, kan du blive ringet op hver morgen, mellem kl Tilmeld dig hos Birthe Kalstrup, tlf.: Det er gratis at være med. Kirkens Korshær Kirkens Korshær er en frivillig, social organisation, der på grundlag af det kristne menneskesyn arbejder blandt samfundets svageste. Julemøde. Som indledning til Kirkens Korshærs julemøde begynder vi med en adventsgudstjeneste i Sct. Pauls kirke, torsdag den 26. november kl. 14 ved Mette Krabbe - med efterfølgende julemøde i Hadsten sognegård. TINGSTEDET Genbrugsbutikken i Hadsten sælger især brugt tøj. Åbningstider tirsdag fredag kl , lørdage kl Søndergade 5, 8370 Hadsten. Tlf NØRKLEKLUBBEN Hver mandag kl samles en gruppe damer for at strikke og hækle tæpper til fordel for Kirkens Korshær og Mother Theresas hjælpearbejde. Kontaktperson: Birgit Frandsen. Hadsten sognegård, Kirkevej 5. KFUM-Spejderne i Hadsten Sommerlejren nærmer sig, og derfor også enden på denne sæson. Men vi starter op igen i august, og har du lyst til at prøve kræfter med spejderarbejdet, kan du læse meget mere om spejderlivet på gruppens hjemmeside Og med over 130 medlemmer er der brug for flere hjælpende hænder. Gruppen søger voksne, som har lyst til at være spejderleder og bruge 2 3 timer om ugen til gengæld for masser af spændende oplevelser og personlig udvikling, hvis du er interesseret, kan du kontakte gruppeleder Ole Petersen på tlf

24 SE FLERE BILLEDER PÅ Kirkeliv 24 Næste blad udkommer sidst i November Redaktion og fotos: Birgith Nørlund Jensen, Hanne Bech, Bitten Rasmussen, Lene Kvist og Rasmus Hyldgaard Simonsen Design og layout: Danmarks Kirkelige Mediecenter

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende November 2014 31. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 3-5 Fællesspisninger Side 6 Juletræstænding Side 9 Julestue Side 12 Luther: Angst og Mod Side 14 Menighedsrådet midtvejs Side 17 Kiosken

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende Februar 2015 32. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 6 Ny udskolingsbygning Side 10 Selling aktivitetsområde Side 16 Hjælp verdens fattige kvinder Side 22 Der skal vælges ny biskop Side 26 Så

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Konfirmanderne i København Påskens arrangementer Ny kirkesanger LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2014. Nr. 1 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Konfirmanderne i København Påskens arrangementer Ny kirkesanger LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2014. Nr. 1 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Konfirmanderne i København Påskens arrangementer Ny kirkesanger LERBJERG Marts April Maj 2014 Nr. 1 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Marts April Maj 2012 Nr. 1 32. årg. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Sognepræst og provst Anders

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 HØSTival: Vikingetro Side 9 Litteraturstudiekreds Side 11 PAS PÅ HINANDEN Side 16 Mindeord: Poul Erik Christensen Side 23 Nytårsforsæt?

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN SEPT. / OKT. / NOV. / DEC. 2015 Det sker i Skåde Sogn HØST - gudstjeneste og marked søndag 13. september Ved højmessen søndag 13. september kl. 10.00-13.30 markeres

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere