NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 23. ÅRGANG NR. 2 SEPTEMBER 2008 De lyse nætter - og de mørke... I midten af august er de lyse nætter forbi. Over en nat pakkes det himmelhøje sommertelt sammen, og vi er indtil maj måned henvist til digtningens landskab, hvis vi vil have et glimt af de lyse nætter. For digterne er glade for den lyse nat, der som den folkelige tradition vil vide er fuld af koglerier ; naturens dæmoniske og hemmelighedsfulde magter er særligt virksomme i den lyse nat. Det er derfor, vi Sankt Hans-aften synger, at hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, og derfor Ludvig Holstein kan lade Hr. Oluf falde i armene på en elverpige i midsommernatten den hvide. Men digterne skriver gerne om natten i det hele taget også den mørke nat, der, som efteråret tager til, optager flere og flere af døgnets timer. I dansk litteratur er de ældste nat-digte vores aftensalmer, der viser, at det ikke kun er den lyse nat, der kan have en dænomisk karakter. Natten er i en kristen tradition forbundet med urdybet; det kaos Gud ved skabelsen skal overvinde, for at livet kan blive til. Som urdybet er den livsfjendtlige kraft, er natten forbundet med kaos, synd og død, og derfor er aftensalmerne ofte en bøn om beskyttelse natten igennem helt konkret lyder bønnen hos Thomas Kingo: Stil du en englevagt omkring mit sovested,/ lad Satan i mit hus ej sætte noget fjed, mens B.S. Ingemann beder med henvisning til netop urdybet, tehom, der også kan oversættes med urhavet: Bliv hos os, når

2 dagen hælder,/ du kære Fader og Gud!/ Bliv hos os, når mørket vælder/ af nattens sluser ud!. I dag er det måske snarere de dæmoniske kræfter i os selv, vi er bange for, og derfor kan Johannes Johansen skrive i en af de nyere aftensalmer, mange har taget til sig: Du, som har tændt millioner af stjerner/ mørket i verden, vil du byde trods./ Du er vor Far, den, der vogter og værner,/ lys i det mørke, som kommer fra os. D E T S K E R I moderne digtning er det ofte sig selv mennesket møder i nattemørket; de uhyggelige og kaotiske drømme kommer ikke med en mare eller fra den Onde selv, men fra menneskesindets dybder. Ivan Malinowski kan digte om, hvordan solnedgangen pludselig lader masken falde,/ og du ser ind i en kælder af blod og panik. Det er et voldsomt, men godt billede på det, der sker med natten i en del af den moderne litteratur. For der er også digtere, der fastholder natten som en befriende ikkemenneskelig kraft. Natten som en del af en verdensorden, et kosmos, mennesket ikke selv har skabt. Nymåne kalder Thorkild Bjørnvig et digt: Ikke en sky på himlen, hele rummet lyser nu da solen er nede, nymånen: Yderste tindrende rand af en tydelig kobberskive er oppe. Hjertet spørger til sidst om menneskelig sorg virkelig nogensinde har været og glemmer sit spørgsmål. Bølgerne strømmer ind over revlen, rejser sig, brækker, skumkammen render som lyn gennem mørkeblå flager af silke, bredes som skred af lys. Vinden har lagt sig, en mægtig søvnlarm lyder op gennem klitternes tragter: råbere ikke for menneskers, men for havets stemme. Det er havet, der sover havet, der ikke er et kaos, men en del af et kosmos, der også omfatter det menneske, der kan lytte til andet end lyden af sig selv. Det er en nat, det kan være en befrielse at hengive sig til, nu hvor det er forbi med lykke og lyse nætter for i år, og vi begiver os ind i efterårets store, men forhåbentlig også gode mørke. Sara Nørholm Mandag den 8. september kl Menighedsrådet - hvad er meningen? Op til efterårets menighedsrådsvalg er foredraget en introduktion til menighedsrådenes betydning i dansk kirkeliv gennem hundrede år. Hvad der for 100 år siden lignede en fornuftig løsning på et strukturproblem har i stigende grad selv skabt strukturproblemer. Menighedsrådene indtager en central rolle i kirken, samtidig med at de stadig står svagt, når det handler om at tage fat på nogle af de afgørende udfordringer. Der er sat god tid af til debat med aftenens foredragsholder Jes Fabricius Møller, der er lektor i det 19. og 20. århundredes kulturhistorie på Københavns Universitet.

3 Torsdag den 23. oktober kl Negrospiritual En koncert med bas-sangeren Jørgen Kristensen og hans bror, organist og saxofonist Karsten Kristensen. Et populært, men dog seriøst program hovedsageligt bestående af kendte negrospirituals i jazzprægede arrangementer for sang og orgel samt for saxofon og orgel og derudover et par vekselsange, hvor publikum også får mulighed for at synge. Efter en koncert i Frankfurt skrev en anmelder: To danskere har bevist det: Harlem ligger nord for Flensborg!. Kom selv til Nørre Lyndelse kirke og hør, om det stemmer! Torsdag den 30. oktober kl Kirkerne Synger på Spil Dansk Dagen så kom og syng med! Sang skaber fællesskab, sang vækker glæde, sang fortolker livet, sang er smittende, sang er oplevelse, sang er tradition, og sang er fornyelse. Med Kirkerne Synger bliver det en unik musikalsk begivenhed, hvor dansk sang får stemme, dér hvor sangen har en lang og stærk tradition: i den danske folkekirke. I Nørre Lyndelse kirke medvirker kirkens kor. Arrangementet varer ca. 30 min. M E N I G H E D S R Å D S V A L G E T At forpligte sig... I år er der valg til menighedsrådet. Nærmere bestemt den 4. november, samme dag som præsidentvalget i USA. Det ene er meget vigtigt for hele verden det andet er meget vigtigt for sognet. Vi lever i lokalsamfundet med vores skoler, institutioner og foreninger, som kun fungerer i kraft af gode medarbejdere og frivillige i bestyrelserne, således at ordet nærdemokrati ikke kun er en floskel, men en realitet. Menighedsrådet er nærmest at sammenligne med en bestyrelse for kirken. En bestyrelse med store beføjelser både økonomisk og juridisk. Menighedsrådet forvalter kirkeskatten, vedligeholdelse af alle bygningerne, ansætter personale og sørger i samarbejde med præsten for kirkelivet, dvs. møder, foredrag og hvad der ellers foregår uden for søndagsgudstjenesten. Menighedsrådet er underlagt loven om offentlig forvaltning, så vi skal påse, at alle love og regler følges f.eks. i forhold til vores personale og deres arbejdsmiljø. Det har for undertegnede været meget spændende og givende at være med og få indsigt i områder, der ellers var lukket land. Det er tilfredsstillende at være med i processen fra idé til virkelighed f.eks. oprettelse af kirkekor, ansættelse af nye medarbejdere til kirkegården og kontakten til diverse myndigheder, alt sammen i godt samarbejde med de andre rødder. I anledning af det kommende valg, afholder menighedsrådet en orienteringsaften om vores arbejde de sidste fire år samt arbejdet i almindelighed. Vi vil også denne aften orientere om reglerne omkring valg til menighedsråd, så vi glæder os til, I kommer. Orienteringsmøde den 11. september kl i Kirkesalen, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og brød, øl og vand. Kaj Hansen

4 N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E T Kun en tåbe frygter ikke haven! En lettere omskrivning af Søsportens Sikkerhedsråds kampagne for år tilbage. Thue og familie er tilbage i præstegården, og det eneste skimmel findes nu på osten, og der skal den jo være, hvis man bryder sig om den slags. Der har været en del gravearbejde i forbindelse med lægning af omfangsdræn og nye afløbsbrønde, så haven langs huset er mest en stor, langstrakt grusbunke, hvilket hverken er pænt eller et godt underlag for havemøbler og griller eller Marthas cykel. Vi har ikke haft penge til at få det bragt i orden, men nu lysner det. I løbet af eftersommeren vil der komme terrasse, og haven vil også få et løft med fældning og beskæring, hvilket den trænger til. Vi ved også godt, at taget på Kirkesalen er i dårlig stand: tagstenene smuldrer, undertaget er ikke tæt, og det samme gælder taget på længen ud mod Albanivej, så vi kan imødese en del store udgifter i den kommende tid. Kirken trænger til kalkreparationer indvendig; der er en del revner og skjolder, som kræver lidt opmærksomhed, men det er jo også et gammelt hus. I koret står kvitteringen malet på væggen 1553 så det må vel være på tide. Disse arbejder er som sagt udgiftskrævende, og det vil ikke være muligt at skaffe så mange penge via kirkeskatten på kort sigt, og derfor heller ikke muligt at få udført de tiltrængte arbejder nu. Så inden taget falder ned om ørerne på os, og Kirkesal og graver bliver våde i nakken, har vi efter mange og lange overvejelser taget den beslutning at sælge vores landbrugsjord. Præstegården er en landbrugsejendom, hvilket mange ved og nogen ikke ved. Pastor Mailand var den sidste præst, som havde dyr i længerne. Både høns og duer. Thorkild havde ikke engang en hund, men børnene havde vist nok kanin eller hamster, og hvad Thue angår, var dyrene blevet til mikroorganismer, og dem ville vi ikke have. Vi sælger vores 12 hektar agerjord for enden af Bøgevej og bruger provenuet fra salget til ovennævnte arbejder med Stiftets og provstiets velsignelse. Det er en skelsættende beslutning i vores kirkes historie, men tiden er måske også løbet fra præstegårde med jordtilliggende. Vi beholder dog skoven nede ved åen på vejen til Dømmestrup, så vi kan have vores årlige markvandring i maj, hvilket er en dag vi altid glæder os til. Har I lyst og lejlighed til at høre nærmere om, hvad vi ellers arbejder med i menighedsrådet, så kom i Kirkesalen den 11. september kl Kaj Hansen

5 K I R K E K O N T O R E T er en ny adresse i sognet vel at mærke en adresse på internettet. På denne adresse vil man fremover kunne finde mange af de samme oplysninger, som man finder i nærværende blad. Derudover vil man på siden kunne få hjælp til og finde oplysninger om hvad man gør i forbindelse med fødsel, navneændring og lign. Den kommende tid vil der stadig blive arbejdet på siden, men jeg regner med, at siden inden længe vil være ganske brugbar. Thue Petersen G R A V E R K O N T O R E T Siden den 1. april er Dorte Andersen ansat som ny gravermedhjælper. Dorte er udlært anlægsgartner og har været ansat ved Benny Tubæk i mange år. Vores ny gravermedhjælper bor i Nr. Søby og er en dygtig og energisk pige, der har let til smil og som er god til at snakke med folk. Jeg er sikker på at Dorte og jeg får et godt samarbejde. Anne Thygesen

6 Ingen skam i livet Lukas 18,31-43 Gad vide om den bedste måde at karakterisere kvinden med alabastkrukken og hendes adfærd på ikke ville være at sige, at den er skamløs? Havde hun slet ingen skam i livet, siden hun bare sådan brød ind i et selskab, hvor mænd sad og snakkede? Og hvor skamløst er det ikke i hvert for en kvinde på den tid at blotte sit hår! Og så helt utilsløret at give sig til at vaske en mands fødder og endda med sine tårer. Det er og bliver da skamløst!? Ja, det er interessant med ordet skamløs det rummer sådan set stadig den pæne, borgerlige forargelse over, at nogen kan finde på at opføre sig sådan. Men samtidig betyder ordet jo egentlig: at være uden skam at være skam-løs. Og kvinden med alabastkrukken er netop uden skam. Den skam, som måtte have redet hende som en mare, var nu væk. Den kvinde, der sikkert har været luder, og som må have haft mange begærlige blikke på sig blev en dag set med et andet blik. Hun blev set på med kærlighedens nådefulde øjne og det er et blik, der kan give ens verden ny betydning, et blik, der kan få skammen til at forsvinde, og som kan få tårerne frem, fordi man nu står uden skam over for livet selv. Skamløs. Ordet skamløs kan altså forstås både som den pæne, borgerlige forargelse og som den eksistentielle frisættelse, som Kristus byder. Denne dybe forskel mellem de to betydninger af ordet er også forskellen på de to hovedpersoner i dagens evangelium, Simon og kvinden med alabastkrukken. Den ene er forsigtig, holder sig hele tiden på afstand af Jesus. Mens den anden uden betænkelighed kaster sig grædende for hans fødder. Hvilken forskel! Og for at belyse forskellen fortæller Jesus den lille lignelse om manden, der lånte penge ud og havde to skyldnere. Den ene skyldte ham en halv million, den anden bare kr., og han slog en streg over begges gæld. Hvem af de to vil så elske ham mest? Svaret er oplagt: det vil selvfølgelig han, der fik mest eftergivet. Han havde jo mest grund til at elske ham. Den, der får mest eftergivet, vil elske mest. Her har vi så de to personer i historien: Den hæderlige farisæer mente ikke, der var ret meget i hans respektable liv, han skulle have tilgivet. Mens luderen var klar over, at det var hele hendes elendige liv, der skulle tilgives. Den ene mente, der kun var lidt at tilgive, mens den anden mente, der var alt. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt, mens den, der får meget tilgivet, elsker meget. Derfor kom kvinden med sin alabastkrukke. Hun har på en eller anden måde mødt Jesus tidligere og hos ham fået sine synders nådige forladelse. Hun har hos Jesus mødt Guds tilgivelse, hans grænseløse barmhjertighed. Og da hun nu engang ikke kan flyve op i Himlen og kaste sig for Guds fødder dér, løber hun i stedet til farisæerens hus og kaster sig for Jesu fødder. Hun væder dem med sine tårer og tørrer dem med sit hår, og hun kysser hans fødder og salver dem med olie fra en alabastkrukke. Sådan ser et menneske ud, der har fået alle sine synder tilgivet. Så mister man sin værdighed, mister sin ængstelighed, tænker ikke længere på, hvad folk vil sige. Så har man nemlig en kærlighed, man må udleve; en taknemlighed man kan ikke brænde inde med. Taknemmeligheden må have luft må finde nogle fødder at omfavne. I dag er der altså et spørgsmål, der skal stilles enhver af os: Ved du, hvor stor en gæld, Gud har eftergivet dig? Tror du, det bare er enkelte ting, enkelte skæverter, Gud har slået en streg over? I så fald: det kommer der al-

7 drig nogen stor kærlighed til Kristus ud af. For den, som kun får lidt eftergivet, elsker kun lidt, ligesom farisæeren Simon. Og måske er spørgsmålet, der trænger sig på, mere grundlæggende nemlig om synderne overhovedet kan forlades? Findes der en, der kan forlade synder? Er Jesus den, der har magt til det? At forlade synder er ikke blot et spørgsmål om overbærenhed og et venligt skulderklap. Det er ikke blot et spørgsmål om at sige nogle ord, som kan lires af, fordi det er en lektie, man har lært et sted. Ret beset er det kun Gud, der kan forlade synder, fordi det handler om ens liv. At blive sat fri til at leve. At forlade alt det gamle. Ikke bare forbedre sig ligesom at holde op med at ryge. Men forlade det gamle. Skammen. Den dårlige samvittighed. Håbløsheden. Udstødtheden. Begynde på en frisk. Ikke på tilfældige menneskers nåde og barmhjertighed, men på Guds. Det er det, der er så vigtigt: Bagefter skylder man kun én sin taknemmelighed: Gud. Det er altid Ham, der skaber nyt liv. Vi andre kan kun leve det. Det er heller ikke så lidt, for det liv han skaber, er just kærlighedens liv. Han gjorde og gør vores jord til kærlighedens hjemsted. Sådan har det været fra begyndelsen, vi har det bare med at ødelægge det med alle vores små og store skæverter. Men så er det godt at vide og ikke mindst erfare at også Kristus er skamløs i sin gentagne og vedvarende kærlighed til os. Uden skam i livet giver han sig hen til os utilsløret og med kærlighedens ord. Minder os om, at det liv, vi er blevet givet er et liv, der kan leves uden skam ødselt i kærlighed. Thue Petersen

8 E F T E R Å R S P R O G R A M P Å H U M L E H A V E N Gudstjenester Onsdag 27/8: Thue Petersen Onsdag 24/9: Onsdag 29/10: Onsdag 26/11: Onsdag 17/12: vikar, Nr. Søby Thue Petersen vikar, Nr. Søby Thue Petersen Onsdagsklub mindre arrangementer Onsdag 3/9: Oplæsning ved Ella Hansen Onsdag 1/10: Arne Pii fortæller om Grønland (i forlængelse af arrangement 12/3-08) Onsdag 8/10: Onsdag 19/11: Onsdag 3/12: Anne Marie Høst Mortensen spiller harpe Thue Petersen viser film om Fyn Thue Petersen viser film om Fyn - fortsat Humlehavens Venner større arrangementer Lørdag 20/9: Hedvig Rasmussen fortæller Tirsdag 21/10: Torsdag 30/10: Lørdag 15/11: Lørdag 29/11: Onsdag 10/12: Damernes Magasin kl Bemærk tiden! Spil Dansk Dagen kl Bemærk tiden! Lørdagscafé (endnu ikke noget program) Julestue Julemiddag Hvis der ikke står andet, begynder alle arrangementer kl

9 M U S I K & S A N G Nørre Lyndelse Koret Koret synger onsdag kl i Kirkesalen. Nye sangere er velkomne den 1. oktober Vi synger 3- og 4-stemminge korsatser til brug ved koncerter og gudstjenester. I efteråret medvirker koret blandt andet ved arrangementet Kirkerne synger i forbindelse med Spil Dansk Dagen. Jeg glæder mig til at se såvel nye som tidligere korsangere. Ulla Poulsen Nørre Lyndelse kirkes børnekor Har du lyst til at synge, og er du 9 år eller derover, så har du mulighed for at synge i Nørre Lyndelse kirkes børnekor. Vi synger i Kirkesalen hver onsdag kl , første gang den 3. september. Koret vil i løbet af året lære mange salmer, sange og korsatser både enstemmige og flerstemmige alt efter tilmelding. I undervisningen indgår stemmetræning, så du lærer at bruge din stemme rigtigt. I løbet af året medvirker koret ved 5-6 gudstjenester enten i kirken eller på plejehjemmet både for at støtte salmesangen, men også med egne korindslag. I løbet af året deltager koret i korstævner sammen med andre børnekor. Det er gratis at deltage, til gengæld forventer vi, at du kommer hver gang. Tilmelding senest 3. mødegang, som er bindende for resten af året. Hvis du vil være med, kan du kontakte korleder Ulla Poulsen eller møde op i kirkesalen den 3. september. Ulla Poulsen

10 B Ø G E R & F I L M Litteraturstudiekreds Kan du lide at læse en god bog? Og har du lyst til at tale med andre om det, du læser? Så kan det være, at litteraturstudiekredsen er noget for dig! Vi mødes igen tirsdag den 16. september i Kirkesalen for sammen at finde ud af, hvad vi gerne vil læse den kommende tid. Vi læser en ny bog til hver gang og mødes en gang om måneden. Det bliver i efteråret: mandag den 20. okt., torsdag den 20. nov. og tirsdag den 16. dec. alle dage kl Hvis du vil høre nærmere, kan du ringe til mig på tlf , men tilmelding er ikke nødvendig. Vel mødt til alle gamle som nye! Sara Nørholm Filmklubben starter op igen! Der har været stor tilslutning til filmklubben i Kirkesalen. Første aften i denne sæson er den 21. august, hvor den amerikansk/ mexicansk film Babel vises. Når du læser dette, kan det meget vel være for sent at se den første film men bestemt ikke for sent at se den næste. Har man lyst til at melde sig ind i klubben, koster det 50 kr. per år, og så har man på demokratisk vis mulighed for at være med til at vælge de film, vi skal se. Filmaftener begynder kl i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og rødvin efter filmen. Man kan melde sig ind ved at ringe eller skrive til mig. Bodil Andersen, tlf Set herfra S I D E N S I D S T Døbte Nadja Heinsvig Kjær Jakob Prior Landkildehus Jens Holm Thorsen William Vesterbo Hesel Rasmussen Christian Dalsgaard Christensen Emma Højlund Petersen Lucas Rene Jensen Anna Lilly Hupfeld-Kroun Viede / velsignede Irene Wisbom og Peer Tokebjerg Kamilla Aagaard Eriksen og Thomas Christensen Natasja Bay Christensen og Christian Hammer Else Marie Larsen og Anders Bang Henningsen Majbrit Larsen og Thomas Brunebjerg Anja Stock Christensen og Jack Aamand Andersen Døde Caja Breum Dagmar Kathrine Frederiksen Poula Elisabeth Grønnegaard Madsen Kathrine Jørgensen Karen Margrethe Madsen Marius Hedegaard Tanja Esther Nønnecke Lucas Tscherning Kirkegaard Minna Henriksen Inge-Lise Svendsen Wiuff Frihed er det bedste guld. Sådan skrev en svensk biskop i 1439 godt træt af den danske dominans i Kalmar-unionen. Siden har

11 H U S K! Kirkebil Ferritslev Taxi: Kirkekaffe Søndag den 21. sept. er der en bid brød efter høstgudstjenesten Søndag den 5. okt. er der kaffe på kanden efter gudstjenesten Søndag den 9. nov. er der kaffe på kanden efter gudstjenesten Konfirmandundervisningen for 7. klasserne begynder på følgende dage: Carl Nielsen-skolen tirsdag den 9. sept. kl i præstegården Nørre Lyndelse Friskole onsdag den 10. sept. kl i præstegården Konfirmationerne finder sted St. Bededag den 8. maj Onsdag den 10. sept. kl er der konfirmandforældremøde i kirkesalen ved præstegården. Mini-konfirmandundervisningen for 3. klasserne. Det kommende halvår er det Friskolens elever der vil kunne få glæde af tilbudet. Børn og forældre vil blive orienteret nærmere om forløbet via brev. Menighedsrådsmøder Den 28. aug., 11. sept. (opstillingsmøde kl ), 25. sept., 28. okt. og 29. nov. afholdes menighedsrådsmøde i kirkesalen kl vi danskere taget sangen til os, for også vi kom til at kende til tvang fra vores naboer mod syd. Enhver, der har følt, at sprog og ånd var truet af en fremmed magt, ved, at frihed er det bedste guld. Den åndelige frihed skulle gerne gælde for enhver. Derfor har vi en lang og prisværdig tradition for ikke kun at kæmpe for vores egen frihed, men også for de andres den holdning, Grundtvig sammenfattede i sentensen: Frihed for Loke såvel som for Thor. Vi har værnet om religionsfriheden, sådan at også jøderne med tiden har kunnet føle sig hjemme i Danmark. Vi har givet hinanden den frihed, at hvis man ville give sine børn en anden skolegang, end den man kunne få i folkeskolen ja, så er man fri til at oprette friskoler. På samme måde har enhver også frihed til at danne fri- og valgmenigheder, hvis man ikke kan forlige sig med forkyndelsen i folkekirken eller med præsten i det lokale sogn. Med hvad er der egentlig sket med den åndelige frihed her til lands? Set i lyset af diskussionen om religiøse symboler i det offentlige rum, er der noget, der tyder på, at vi er blevet bange for friheden. Vi er begyndt at lovgive og ensrette på områder, hvor der før har været frihed. Da man for nogle år siden havde svært ved at få ram på rockerne, valgte man at gå efter manden i stedet for bolden; man forbød rockerne at gå med rygmærke, selvom rygmærket kun var et symbol på den kriminalitet, man ønskede at få bugt med. Og da Tvinds grundlægger længe nok havde været kreativ med offentlige midler, forbød man Tvind at drive højskole, selvom højskolen ikke i sig selv var problemet. Der er bestemt ikke noget glorværdigt ved hverken rocker- eller Tvind-lovgivningen. Men kønnere bliver det ikke, hvis vi fortsætter ad denne vej. At visse kvinders tørklæde kan virke undertrykkende og nogle mænds skægvækst minde om Bin Ladens, ændrer ikke ved, at vi stadig bør have frihed for Loke såvel som for Thor. Hvis man for eksempel vil kvindeundertrykkelsen til livs, behøver man ikke jage mulige symboler på dette; man kunne starte med at håndhæve den lov, vi har. En lov, der netop forbyder, at kvinder bliver undertrykt, og som blandt andet forbyder handel med kvinder. Lovgivning og tvang, hvad angår religion, sprog og kultur, fører i sig selv til undertrykkelse. Religion og værdier kan og skal diskuteres, men bør ikke forbydes. Det ville set herfra stemme godt overens med vores kristne tradition, om vi tog os selv den frihed at give den anden frihed. For som Paulus udtrykker det: I er kaldet til frihed tjen derfor i kærlighed. Thue Petersen

12 DECEMBER NOVEMBER OKTOBER SEPTEMBER AUG. G U D S T J E N E S T E L I S T E 31. august Thue Petersen 15. s.e. trin. (Luk. 10,38-42) 7. september Sigrid Hougaard 16. s.e. trin. (Johs. 11,19-45) 14. september Thue Petersen 17. s.e. trinitatis (Mark. 2,14-22) 21. september Thue Petersen 18. s.e. trinitatis (Johs. 15,1-11) Høstgudstjeneste 28. september Thue Petersen 19. s.e. trinitatis (Luk. 14,1-11) 5. oktober prædikant: 20. s.e. trinitatis Kirsten Mose (Matt. 21,28-44) 12. oktober Thue Petersen 21. s.e. trinitatis (Luk. 13,1-9) 19. oktober Sigrid Hougaard 22. s.e. trinitatis (Matt. 18,1-14) 26. oktober Thue Petersen 23. s.e. trinitatis (Mark. 12,38-44) 2. november Thue Petersen Alle Helgens dag (Matt. 5,13-16) 9. november Thue Petersen 25. s.e. trinitatis (Luk. 17,20-33) 16. november Thue Petersen 26. s.e. trinitatis (Matt. 13,24-30) 23. november Sigrid Hougaard Sidste. s. i kirkeåret (Matt. 11,25-30) 30. november Thue Petersen 1. s. i advent (Matt. 21,1-9) Voksenkoret medvirker 7. december Thue Petersen 2. s. i advent (Luk. 21,25-36) Børnekoret medvirker 14. december Thue Petersen 3. s. i advent (Matt. 11,2-10) Lindvedkoret medvirker 21. december Sigrid Hougaard 4. s. i advent (Johs. 1,19-28) A D R E S S E R : Sognepræst Thue Petersen Albanivej 15, Nr. Lyndelse tlf (mandag er fridag) Graver Anne Thygesen Jyllandsgyden 9, Sdr. Højrup tlf Gravermedhjælper Dorte Andersen Mørkhøjvej 6, Nr. Søby tlf Organist Ulla Poulsen Vestervangen 35, Nr. Lyndelse tlf sms: Kirkesanger Anne Marie Høst Mortensen Bramstrup 5, Nr. Lyndelse tlf Kirkesanger Hans Peter Larsen Dømmestrupvej 49, Dømmestrup tlf Formand Kaj Hansen Vestervangen 23, Nr. Lyndelse tlf Kirkeværge Marie Paulsen Pii Lumbyvej 66B, Nr. Lyndelse tlf Kasserer Sv. Aa. Augustesen Morbærvænget 5, Nr. Lyndelse tlf MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

ASKOV SOGN kirkeblad

ASKOV SOGN kirkeblad ASKOV SOGN kirkeblad»den hellige Treenighed«. Ikon af den russiske munk og religiøse maler Andrej Rubljov (1360-1428). September - November 2014 Hvis nu Der er flere store verdensreligioner; især kristendom

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

KirkeBladet. Skellerup og Ellinge sogne. juli 2015. 35. årgang. Nr. 2

KirkeBladet. Skellerup og Ellinge sogne. juli 2015. 35. årgang. Nr. 2 KirkeBladet Nr. 2 juli 2015 35. årgang Skellerup og Ellinge sogne Der brænder en ild Der brænder en ild, den brænder for dig, den brænder i tusinde flammer. Sådan begynder en gammel børnesang og dans.

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E GUDS RETFÆRDIGHED OG VORES Vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Sådan skrev Paulus og det betyder, at Guds retfærdighed ikke er en idé om retfærdighed,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 22. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2007 Puslespil Mange mennesker, det være sig børn, unge som voksne, kan godt lide at lege med puslespil, hvilket da også kan være både interessant

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere