Kirkebladet. Trosbekendelsen. Hvorfor hænger der et skib i kirken? Minikonfirmander i Dronningborg se side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Trosbekendelsen. Hvorfor hænger der et skib i kirken? Minikonfirmander i Dronningborg se side 2"

Transkript

1 Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Trosbekendelsen Minikonfirmander i Dronningborg se side 2 Korpiger: foran Dronningborg Kirke - Foto: Henning Karlsen Hvorfor hænger der et skib i kirken? > af Peter Michaelsen Sådan lyder et spørgsmål, man som præst ofte får stillet. For hvad er det for en underlig skik at hænge en skibsmodel op i kirkerummet? Selv om denne tradition kendes fra alle europæiske områder med tilknytning til havet, er den ingen steder så udbredt som i Danmark. Hvis vi sammenligner med de øvrige nordiske lande, anslog man omkring 1950, at der i Sverige var ophængt omkring 200 kirkeskibe, i Finland ca. 75 og i Norge ca. 50 kirkeskibe, mens det tilsvarende antal i Danmark var mellem 800 og 900. I vore nordiske nabolande er skikken i dag næsten ophørt, mens den i Danmark har været stigende gennem det sidste århundrede. I de sidste årtier er der gennemsnitlig ophængt nye kirkeskibe i danske kirker om året. I dag anslås antallet af danske kirkeskibe til at ligge mellem 1400 og Det ældste danske kirkeskib menes at være modellen i den lille landsbykirke i Ho ved Varde. Den dateres til Der findes enkelte ældre skriftlige vidnesbyrd om ophængte kirkeskibe. Det ældste, fra Landskrona i Skåne, stammer fra reformationsåret De ældste skibe er alle for længst forsvundet på grund af manglende vedligeholdelse. Kun 7 af de nuværende danske kirkeskibe er ophængt før Fortsættes side 3 Kirkeskibet i GIMMING kirke, side 3 foto: jakob lerche Nr september oktober november 58. årg.

2 KIRKEBLADET Kirkelig vejviser Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden Fødsel Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen via blanketten fødselsanmeldelse. Den afleveres på kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, kan der tillige afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring, ligeledes senest 14 dage efter fødslen. Navngivning og dåb Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder. Ønskes navngivning ved dåb, træffes aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret. Ønskes navngivning uden dåb, anvendes blanketten Navngivning, som afleveres på kirkekontoret. Vielse / kirkelig velsignelse Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i Dronningborg eller Gimming kirke, træffes aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald begravelse/bisættelse Der træffes aftale om tid og sted for begravelsen eller bisættelsen ved henvendelse til en af pastoratets præster. Navneændring Begæring om navneændring sker via blanketten Navneændring eller Navneændring på bryllupsdagen. Denne afleveres på kirkekontoret. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, for øvrige navneændringer må der påregnes et gebyr på 470 kr. Blanketter De relevante blanketter kan findes på eller de kan rekvireres fra kirkekontoret. På den nævnte hjemmeside findes også oplysninger om mulighederne for at indgive digital anmeldelse. Samtale med en præst Ønsker du en personlig samtale med en af pastoratets præster, er du velkommen til at kontakte den pågældende og træffe aftale herom. Mindesammenkomst i Sognegården Sognegården kan lejes for 300 kr. til mindesammenkomst efter begravelse/bisættelse af beboere med tilknytning til Dronningborg eller Gimming sogn. Der træffes aftale herom ved henvendelse til viceværten (tlf ). Om ønsket hjælper viceværten med servering af kaffe, mod betaling. Stolte dåbsforældre Silas blev døbt den 15. maj 2011 i Dronningborg Kirke. Han er den første dreng, men tredje barn i familien, så vi har været igennem dåbsritualet et par gange før. Forud for selve dåben var der forberedelser af dagen med blandt andet besøg af sognepræst Peter Michaelsen. Her var der blandt andet lejlighed til at drøfte børnekoret i Dronningborg Kirke, samt hvilke andre aktiviteter der kunne være for børn inden for kirken. Herefter blev der givet information om faddere, og til sidst gennemgik Peter Michaelsen nøje selve dåbshandlingen, så der ikke skulle være tvivl omkring dette på dåbsdagen! For os er en barnedåb en hyggelig og uformel dag sammen med familien, og det holdt også stik denne gang. Da vi bar vores søn ind i kirken og gik op gennem rummet mellem venner og familie, følte vi os næsten helt royale, og vi følte en umådelig stolthed over vores familie! Dåben forløb rigtig fint, og prikken over i et var et yderst eksemplarisk dåbsbarn, der kvitterede for vand i håret med et kæmpe smil til præsten! Anja og Morten Nielsen Nyt: Minikonfirmander Har Gud skabt verden... også regnvejret? Kunne Jesus gå på vandet? Spiser man rigtigt Jesus hvis man går til alters? Børn har mange spørgsmål, også om tro og kirke. Dem vil vi gerne være med til at besvare. Derfor tilbyder vi nu minikonfirmandundervisning for alle børn i 3. klasse på Rismølleskolen. 3. a i efteråret og 3. b i foråret. Målet med undervisningen er at gøre børnene mere fortrolige med de bibelske fortællinger og gudstjenesten i kirken. Det sker i hyggeligt samvær, hvor vi hører historier, synger, leger, lærer fadervor, laver drama og meget mere. Undervisningen foregår i Dronningborg Kirke og i Sognegården. Den strækker sig over 5 gange og afsluttes med en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Information kommer ud til klasserne og vil også løbende fremgå af hjemmesiden Spørgsmål kan rettes til sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen, tlf eller mail: Kirkebil Kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og aftener samt koncerter kan bestilles hos Randers Taxa, tlf Ved bestilling oplyses navn og adresse samt at kørslen sker på menighedsrådets regning. Forside: Tegnet af Anne Marie Leth Michaelsen, 8 år. SIDE 2 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

3 Fortsat fra forsiden KIRKEBLADET De ældste bevarede kirkeskibe i Europa dateres til begyndelsen af 1400-tallet: et skib på søfartsmuseet i Rotterdam, som stammer fra egnen nær Barcelona, og et skib fra den nordtyske by Ebersdorf. De første kirkeskibe i Danmark blev naturligt nok ophængt i kirker ved kysten, hvor der har levet en befolkning med tilknytning til søfart eller fiskeri. Det er også her, på øer som Fanø, Ærø og Læsø, at vi finder kirkerne med det største antal skibe. Rekorden har Sønderho kirke på Fanø med hele 14 skibe. Skibet som gave Giverne af kirkeskibe har haft mange forskellige bevæggrunde. I en række lande taler man ikke om kirkeskibe, men om votivskibe. Ordet votiv stammer fra det latinske ord votum, der betyder et løfte. Katolske søfarende bad i havsnød til de himmelske magter eller deres helgener og afgav et løfte om at give en model af deres skib til kirken, hvis de blev reddet. Der kendes ingen sikre danske vidnesbyrd om sådanne votivskibe. Der findes derimod adskillige eksempler på kirkeskibe som taknemmelighedsgaver, hvor f.eks. en søfarende har takket Gud for at være kommet godt tilbage efter en sørejse. Andre skibe er skænket som standsgaver af en kreds af søfolk eller fiskere eller som mindegaver, til minde om enkeltpersoner eller begivenheder. En meget stor del af de danske kirkeskibe er skænket og ophængt til udsmykning af kirkerummet. Relief på alteret i Dronningborg kirke Kirkeskibet i Dronningborg Kirke Skibet i Dronningborg kirke er skænket af smedemester Hjalmar Madsen i anledning af kirkens indvielse i Hjalmar Madsen var født i Dronningborg, men boede i Sundby ved København, da gaven blev skænket. Ifølge Handels- og Søfartsmuseets register på Kronborg var bygmesteren hovmester Ludvig Marker. Det er en 5-mastet bark ved navn Golden Gate. Skibet måler 110 cm i længden og ca. 70 cm i højden. Skibets navn står på begge sider af boven og på agterenden. Galionsfiguren er en lille guldbronzeret dukke. Der hænger et faldreb i venstre side, og der føres et dansk flag under gaflen. Skibet var ophængt i kirken fra 1954 til kirkens udvidelse i 1969, men blev derefter, ligesom skibet i Gimming kirke, opbevaret på kirkens loft. I 1981 blev kirkeskibet ophængt på ny, efter at være blevet restaureret af giverens bror, Sommer Madsen. I Dronningborg kirke er der faktisk endnu et skib, nemlig motivet på forsiden af alteret, et relief, der symboliserer kirkeskibet, og er tegnet af provst Vagn Riisager. Med sin enkle stil minder det om de billedkvadre med skibsmotiver, man finder i visse middelalderkirker, f.eks. Skrøbelev kirke på Langeland. Kirkeskibet i Gimming Kirke Kirkeskibet blev skænket omkring Kirkeskibet i Dronningborg Kirke 1910 af Gimming kirkes sognepræst fra 1895 til 1928, Ole Hans Pedersen. Det vides ikke, hvem der har bygget kirkeskibet. Derimod ved man, at O. H. Pedersen, hvis navnetræk står på skibet, havde en søn, der var sømand. Som omtalt af Arne Sørensen her i bladet for nogle år siden, havde sønnen fra de fjerne lande hjembragt en abe - til stor morskab for konfirmanderne og til lige så stor irritation for præstefruen, som ikke just var begejstret for at have den til at svinge sig i præstegårdens gardiner. Det er nærliggende at tænke sig, at der er en sammenhæng mellem sønnens erhverv som sømand og faderens beslutning om at skænke kirken et skib. Se foto på forsiden. Omkring 1960 blev den tremastede fuldrigger lagt op på kirkeloftet, da den på det tidspunkt var i meget dårlig stand. Kaj Skytte-Rasmussen ( ) fortalte engang i et lysbilledforedrag, at man ikke ville bekoste en restaurering, fordi et skib, der var konstrueret på denne måde, ville omgående synke ned på havets bund, og det var naturligvis ikke spændende, når man bor så tæt ved en søfartsby. Sødygtigt eller ej når skibet i dag hænger, hvor det gør, skyldes det sognepræst Grethe Elgaard, kirkens sognepræst fra 1978 til Hun syntes, det var synd, at det smukke, gamle skib skulle ligge hengemt oppe på kirkeloftet. Vejmand H. Nielsen, Udbyhøj påtog sig at restaurere kirkeskibet, og i påsken 1981 blev det atter ophængt i kirkerummet. Gimming menighedsråds forhandlingsprotokol meddeler i den forbindelse følgende: Pastor G. Elgaard fortalte ved en gudstjeneste kort om, at livet sammenlignes med en sejlads, og kirkeskibet skal minde os om livets sejlads, og som havet kan være farligt i storm, er livets sejlads også farlig; men med livets skaber ved roret, kan vi klare alle farer. Kirkeskibet måler ca. 120 cm i længden og højden. Dets gallionsfigur er en hvidmalet engel med sølvbronzerede vinger. Som noget usædvanligt har dette kirkeskib et anker hængende ud over agterenden. foto: jakob lerche DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 3

4 KIRKEBLADET Skibet som symbol Den vigtigste grund til skikken med at ophænge skibsmodeller i kirkerne er nok den symbolik, der knytter sig til skibet. Kirkens største rum, hvor menigheden sidder, har fra gammel tid været benævnt skibet, og skibet har allerede i det 4. århundrede været brugt som billede på den kristne menighed/kirke. I Vatikanmuseet i Rom opbevares en bronzelampe fra denne periode. Lampen er udformet som en båd. Masten og råen danner et kors. Ved bådens ror sidder en person og styrer, og forskerne tolker denne person som Jesus. En knælende person i bådens forende kan være et symbol på menigheden, der hører hjemme i skibet. Forestillingen om kirken som et skib stammer fra beretningen om Jesus, der stiller stormen på Genezareth Sø. Når man er om bord på det skib, hvor Jesus også er, kan man være tryg, selv om stormen truer med undergang for både skib og folk om bord. Med Jesus Kristus ved roret kan skibet klare sig på tilværelsens stormfyldte hav. Måske har man også tænkt på historien om Noa og hans ark, som reddede ham og hans familie samt et par af hver dyreart fra den store vandflod. I 1. Peters Brev 3,20-21 bliver frelsen i arken gennem vand brugt som billede på frelsen ved dåben. Skibet i litteraturen I sin salme fra 1689: Hvad er det for en snekke og liden flydebåd (salmebogens nr.149) har Thomas Kingo benyttet sig af det klassiske billede af kirken som et skib. Også andre danske digtere har forsøgt at udfolde kirkeskibets symbolik. Det kendteste eksempel er nok Steen Steensen Blicher, præst ved Spentrup kirke. I 1838 fik han foræret et kirkeskib til ophængning i kirken. Det inspirerede ham til en prædiken, som han senere lod indgå i en af sine længere noveller, Høstferierne fra 1841, hvor kapitel 8 har titlen: En Skibsprædiken paa Landet. Blichers skibsprædiken er lagt ud på internettet. Og den gengives i hovedtræk i Henning Thalunds anbefalelsesværdige bog Kirkeskibe i Århus Stift fra Her finder man bl.a. også et digt, udgivet i 1941 af den senere biskop over Århus Stift, Henning Høirup. Det omhandler det kirkeskib, som Henning Høirup kunne huske fra sin barndom i Nyborg. I den tredje af de fire strofer forklarer digteren, hvad skibet symboliserer: Først siden forstod du det skønne symbol, der er tegnet for menigheden. Hver eneste én, der i kirkestol er om bord, når vi lægger fra rheden, er fælles om alt, både liv og håb og er alle i skib med hinanden. Een Herre, een tro og een dåb og på broen står guddomsmanden. Vellykket sommerudflugt 63 glade pensionister steg på bussen mod Mols. Da vi nåede frem, skinnede solen. Vores første mål var Knebel Kirke. Et medlem af det stedlige menighedsråd fortalte om, hvordan en brand, som ødelagde altertavle m.m., bevirkede, at et nyt alterparti opstod som Fugl Fønix af asken. Man valgte den kontroversielle kunstner Bjørn Nørgaard til at udføre det, og det er blevet et meget smukt alterparti, der har gjort Knebel Kirke kendt i hele Danmark. Derefter drog vi til Holmgaard, der ligger i meget smukke omgivelser med udsigt over Kalø Vig. Her fik vi stillet vores kaffetørst og smagte deres kagebuffet med mange, mange skønne, velsmagende kager. Det var så fristende, at vi ikke havde behov for aftensmad den dag. Og stemningen var fin med snak og sommersange. Hjemturen gik over Femmøller og Fuglsø, hvor naturen foldede sig ud i sin sommerpragt. Stor tak til menighedsrådet for en meget veltilrettelagt udflugt. Tove Retpen Når kræfterne forenes Kirkens mangfoldighed opleves i sandhed, når kræfterne forenes, som tilfældet var mandag den 15. august, hvor Baptistkirken, Den Katolske Kirke, Frelsens Hær, Den Evangeliske Frikirke, Randers KFUM og KFUK og folkekirken i fællesskab fejrede gudstjeneste i Dronningborg Kirke under Randersugen. Beskrivelsen af en gudstjenesteoplevelse under andre himmelstrøg meldte sig i min erindring: Kirken var et glædens kraftcenter, hvor mangfoldigheden blomstrede. Den fineste beskrivelse, jeg kan tænke mig af den fælleskirkelige gudstjeneste med efterfølgende samvær i sognegården. Det bedste, jeg kan ønske for vores kirke. Jette Kristiansen Siden sidst Vi er fælles om alt, både liv og håb og er alle i skib med hinanden, som det formuleres i Henning Høirups digt ovenfor. Det kunne også være overskriften for de to siden sidst-indlæg, der følger. Begge er fælles for både Dronningborg og Gimming sogne. fotos: peter michaelsen SIDE 4 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

5 DRONNINGBORG SOGN Dronningborg sogn Redaktion PeTEr Michaelsen Foto: Mette Juul Mød medarbejderne denne gang viceværten ved Dronningborg-Gimming Sognegård, Henning Karlsen Dronningborg Kirke ligger smukt på bakken, omgivet af en altid frodigt grøn, veltrimmet plæne, buskadser med hybenroser og hække. Der er luget og fejet, og sognegården er ren og ryddelig. Bag alt dette står vores vicevært, Henning Karlsen. Henning har udfyldt denne post i godt 16 år, så, som han selv udtrykker det: Jeg har nok efterhånden lidt ejerfornemmelser! Vi har med kaffe og hundekiks lokket ham og Bulder indenfor til en lille snak, mens de holder en pause i græsklipningen. Vi spørger til Hennings baggrund for at løse de mangeartede opgaver. Jeg er egentlig udlært konditor og fik så ret hurtigt min egen bagerforretning, her i Randers. Efter 25 år i bageriet begyndte jeg at døje med eksem fremkaldt af arbejdet med mel, og jeg måtte tænke i andre muligheder. Min far var graver, og jeg har altid haft såkaldt grønne fingre, så mine interesser gik i den retning. Jeg tog nogle vikariater som graver, kunne lide det og blev så graver. Og det har jeg efterhånden været i lige så mange år, som jeg har været bager. Et uforligneligt menighedsråd Det huslige islæt hænger ved. Menigheden møder jo også Henning i Sognegårdens køkken. Det er nemlig ham, der smører boller og brygger kaffe til sognemøderne. Og bollerne er ofte hjemmebagte. Det er vel så den gamle bager, der står bag, eller hvad? Nej, det er nu som oftest et par af menighedsrådets medlemmer eller deres ægtefælle, der sørger for bagningen. De hjælper også med servering og afrydning. Ikke noget, jeg beder dem om. De er bare sådan. Hjælpsomme og engagerede. Det et så dejligt! Og det er altså også dejligt at hilse på menigheden. Jeg tror, jeg kender 99 % af dem, der deltager i sognemøderne. Bulder og den uforlignelige græsklipper Når Henning er på arbejde, er Bulder med. Ja, Bulder holder mig i gang, ler Henning. Han sørger for, at jeg får motion, for står jeg stille, giver han sig til at gø! Et barnebarn gav mig Bulder i fødselsdagsgave i november sidste år. Og det var vel nok en gave! Som Hennings kolleger nyder vi stor gavn af hans aldrig svigtende hjælpsomhed og mange talenter, selv når det gælder den nyeste it. Hvad nyder han mon mest ved jobbet? Jeg direkte glæder mig til at skulle herhen for at slå græs. Menighedsrådet har bevilget en drøm af en græsklipper. Jeg er i det hele taget taknemmelig for at arbejde for et menighedsråd, som er forstående og lydhør samtidig med at de er påholdende! Arrangementer Søndag den 4. september kl KONCERT Husk koncerten Stor musik i øjenhøjde med operasanger Jesper Brun-Jensen og pianist/organist Anne-Lise Quorning. Læs mere på hjemmesiden Torsdag den 29. september kl Sognemøde Markus og skuespilleren Skuespilleren og fortælleren Caspar Koch fremstiller centrale dele af Markusevangeliets tekst og kommenterer selv indimellem. Markus er dramatikeren, der med den kortest mulige tekst giver den størst mulige handling. Handlingen ligger ikke i selve teksten, den ligger imellem linjerne, fuldstændig som et moderne manuskript til et drama. I 1. kapitel præsenteres vi for hovedpersonen, og allerede i 3. kapitel har vi fået præsenteret fjenden samt hovedpersonens opgave og midlerne til at indfri denne opgave. Markus medie er fortællerens. Denne fortælling er en af de store fortællinger, som bærer vores kultur. Vi har Odysseen, Bibelen, Sagaerne for at nævne nogle af de store fortællinger. Men Bibelens fortællinger indeholder desuden vores tro og er derfor mere end blot og bart drama eller fortælling. Bemærk at aftenen indledes med menighedsmøde kl (se nærmere omtale på hjemmesiden). DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 5

6 DRONNINGBORG SOGN Torsdag den 6. oktober kl KONCERT Rytmisk koncert med vokalgruppen Tune It Den rytmiske vokalgruppe, som består af 14 sangere i alderen år, synger rytmisk musik med elementer fra pop, disco, swing og funk af kunstnere som The Real Group, Basix, Beatles og Beach Boys. Tune It udsprang af andre korsammenhænge i år Før den tid hed koret Some Other Singers og endnu tidligere Some Singers. I 1994 udgav koret sammen med Sct. Peders Koncertkor CD en I can feel Heaven under fællestemaet Kortoner fra Randers. Områdecenter Åbakken (Dronningborg plejehjem) Gudstjenester Onsdag den 21. september kl Peter Michaelsen Onsdag den 12. oktober kl Peter Michaelsen Onsdag den 16. november kl Peter Michaelsen Fredag den 23. december kl Peter Michaelsen Gudstjenesterne foregår i caféen. Onsdag den 12. oktober kl FILMAFTEN Søndag den 6. november kl GUDSTJENESTE Tvivl Peter Michaelsen viser filmen Doubt ( Tvivl ) af John Patrick Stanley. Filmen har vundet en række Oscar og Golden Globe nomineringer. Historien, som oprindelig var et teaterstykke, handler om tvivl og mangel på samme. Den foregår i midten af 60 erne i en katolsk kirke og skole i New York, hvor den strenge og principfaste rektor på skolen, søster Aloysius Beauvier (Meryl Streep), har meget svært ved at acceptere den reformvenlige og populære præst Fader Flynn (Philip Seymour Hoffman). Da hun får at vide, at præsten giver én dreng særlig opmærksomhed, er hun overbevist om, at hun er på sporet af en mørk hemmelighed, men da der mangler beviser, står kun tvivlen tilbage. Lørdag den 29. oktober kl Sognemøde Mørkning en eftermiddag med danske aftensange Duo Arabesque, organist og pianist Stephan Kaae, og trommespiller og percussionist Peter Shik Sørensen har udvalgt en række danske aftensange fra deres CD Mørkning. De vil vise nogle aftenbilleder under fremførelsen af en aftensalme, og derefter ledsage fællessangen på klaver og trommer. Sangene spilles og synges i et langsomt tempo med Stephan Kaaes jazz-inspirerede harmoniseringer. Han mener, at vi i dag har meget brug for langsomhed og tid til eftertanke i en global verden, der suser af sted. Efter ca. 1 time er der kaffepause, hvorefter tilhørerne kan ønske fællessange fra Højskolesangbogen. Allehelgensgudstjeneste Ved gudstjenesten Alle Helgens Dag vil navnene på sognets døde i det forløbne år blive læst op, og der vil blive tændt et lys for dem. Det sker i lyset fra dåben, opstandelseshåbets lys, som er Kristus. I Ham takker vi Gud for tidligere slægters arbejde i evangeliets tjeneste, og beder for fællesskabet mellem levende og døde, forenet gennem Kristus i tid og evighed. Prædikant: Peter Michaelsen. Lørdag den 19. november kl Sognemøde Fra vikingerne til A. P. Møller kirken rejste med Billedforedrag ved tidligere orlogspræst Ronald Pedersen. Danmark er en søfartsnation i mere end 1000 år har danske skibe pløjet verdenshavene - og kirken og dens præster er fulgt med, Menighedsrådsmøder Onsdag den 7. september kl Torsdag den 24. november kl (Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige. Dagsorden og referat offentliggøres på vores hjemmeside: SIDE 6 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

7 GIMMING SOGN enten ombord eller ved at oprette Sømands- og Udlandskirker i mange lande. Ronald Pedersen (som i dag er pensionist og bor i Ebeltoft) har været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder i verden (New York, Hongkong, Antwerpen, Singapore, Canada og London) i over 30 år samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11 år. Han beretter i ord og lysbilleder om de danskes færden gennem tusind år, om sine egne oplevelser og om den danske kirkes virke i udlandet. Søndag den 4. december kl Sognemøde Randers Statsskole synger julen ind Gymnasieelever fra Randers Statsskole holder adventskoncert i Dronningborg kirke 2.søndag i advent. De ca. 90 optrædende elever er medlemmer af skolens kor, orkester eller musikvalghold. Koret synger danske juletoner og engelske christmas carols. Orkesteret består af strygere, træ- og messingblæsere. Musikken ledes af musiklærerne Niels Viggo Jensen og Tomas Bang Jørgensen. Gimming sogn Redaktion PeTEr Michaelsen Foto: Mette Juul Torsdag den 27. oktober kl KONCERT Søndag den 6. november kl GUDSTJENESTE Spil Dansk-dag 2011 For 10. gang i træk deltager Gimming kirke i den landsdækkende Spil Dansk-dag. Denne gang bliver dagen markeret med en salmesangsaften, hvor Peter Michaelsen vil fortælle lidt om baggrunden for, at vi fejrer Alle Helgens Dag, en søndag, som i år falder på den 6. november. Alle Helgens Dag er i de senere år blevet en dag med stor kirkegang. Nogle kommer måske, fordi de har mistet en af deres kære i årets løb, mens andre kommer af andre grunde. Flere af salmerne til Alle Helgens Dag synges kun den ene gang om året, og da der kun er plads til 5 salmer ved højmessen, bortset fra dåbs- og nadversalmer, går der måske mere end et år imellem, at de bliver sunget. Nogle af dem er velegnede som begravelsessalmer og fortjener at blive sunget lidt oftere. Ved denne lejlighed vil vi synge en række af disse salmer, undertiden på mere end én melodi. Udover Peter Michaelsen medvirker organist Gozel Madsen og kirkesanger Linda Hessellund. Der vil som sædvanlig være en pause, hvor Gimming menighedsråd byder på et let traktement. Fra en tidligere Spil Dansk-dag i Gimming Kirke Allehelgensgudstjeneste Igen i år bliver der en særlig allehelgensgudstjeneste, hvor navnene på dem, der er døde i sognet i det forgangne år, vil blive læst op i forbindelse med lystænding. Prædikant: Peter Michaelsen. Søndag den 27. november kl GUDSTJENESTE Lucia i Gimming Kirke Igen i år vil vi 1. søndag i advent holde børnegudstjeneste i Gimming Kirke. Under gudstjenesten vil der være luciaoptog med børn fra Gimming og Tjærby. Tilmelding til luciaoptoget kan ske til organist Gozel Madsen på tlf Vi håber på at se mange børn. Dorthe Engelbrecht Torsdag den 8. december kl Rytmisk julekoncert med Tune It Den rytmiske vokalgruppe Tune It, som synger i Dronningborg kirke 6. oktober, kommer også til Gimming kirke, hvor de vil give en lige så rytmisk, men lidt mere julet koncert. Man kan læse lidt mere om Tune It på side 6. KONCERT DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 7

8 Gudstjenesteliste Dronningborg Gimming September 4. sept. 11. s. e. trin Peter Michaelsen Peter Michaelsen 11. sept. 12. s. e. trin Peter Michaelsen Ingen 18. sept. 13. s. e. trin Peter Michaelsen Ingen 25. sept. 14. s. e. trin Dorthe E. Larsen Ingen Oktober 2. okt. 15. s. e. trin Peter Michaelsen Peter Michaelsen 9. okt. 16. s. e. trin Dorthe E. Larsen Ingen 16. okt. 17. s. e. trin Peter Michaelsen Ingen 23. okt. 18. s. e. trin Dorthe E. Larsen Ingen 30. okt. 19. s. e. trin Peter Michaelsen Ingen November 6. nov. Alle Helgens dag Peter Michaelsen Peter Michaelsen 13. nov. 21. s. e. trin Peter Michaelsen Ingen 20. nov. Sidste s. i kirkeåret Dorthe E. Larsen Ingen 27. nov. 1. s. i advent Dorthe E. Larsen Dorthe E. Larsen Luciagudstjeneste December 4. dec. 2. s. i advent Dorthe E. Larsen Ingen Indsamlinger Fra kirkens første tid er der blevet samlet penge ind ved søndagens gudstjenester. Det gør vi også i Dronningborg og Gimming kirker. Pengene går til sociale og kirkelige formål. Adresseliste Sognepræst: Peter Michaelsen, kbf. Egholmsvej 6 Tlf Træffes i Dronningborg Gimming Sogne gård, tlf , tirs.- fre. kl , i øvrigt efter aftale. Sognepræst: Dorthe Engelbrecht Larsen Hadsundvej 79 Tlf Træffes ikke fredag. Sekretær: Jette Kristiansen Tlf Træffes i Sognegården man., tir. og fre. kl Organist: Gozel Madsen Energivej 63 Tlf Dronningborg Kirke Kirketjener: Elsa Fausing, Udbyhøjvej 180 Tlf Menighedsrådsformand: Per Bøje Rasmussen Tjærbyvej 101 Tlf Vicevært ved Sognegården: Henning Karlsen Tlf Gimming Kirke Graver og kirketjener: Hans Jørgen Nielsen Tlf Kirkesanger: Linda Hessellund Tlf Menighedsrådsformand: Helen Drachmann Bopladsen 9 Tlf Kirkebladet Kirkebladet udkommer i 2011 på følgende datoer: 2. marts 1. juni 31. august 30. november Omdeling i Dronningborg Sogn sker som indlæg i Din Avis. Udebliver bladet, er du velkommen til at hente et eksemplar i kirken eller på kirkekontoret. Omdeling i Gimming Sogn sker fortsat med bud. Udebliver bladet, kan man kontakte tlf Stof til næste kirkeblad gældende for december 2011 og januar og februar 2012 bedes indleveret i Sognegården senest tirsdag den 25. oktober 2011.

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 3 2011 JUNI JULI AUGUST 58. årg. > af Dorthe Engelbrecht Larsen

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 3 2011 JUNI JULI AUGUST 58. årg. > af Dorthe Engelbrecht Larsen Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Trosbekendelsen Korpiger: foran Dronningborg Kirke - Foto: Henning Karlsen > af Dorthe Engelbrecht Larsen I vores gennemgang af trosbekendelsen er vi nu kommet

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg.

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Kirkekoret i højt humør efter forårets workshop i Dronningborg Kirke. Søndag den 9. juni kl. 10 Indsættelsesgudstjeneste og reception Dorthe Engelbrecht Larsen

Læs mere

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg.

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Det bedste fundament - som afsæt for livet. Sandbund og klippegrund Sommertid er sæson for sandslotte, og selv om sommeren i år har budt på vidt forskelligt

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 2 2011 Marts april maj 58. årg.

Kirkebladet. Trosbekendelsen. Nr. 2 2011 Marts april maj 58. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Trosbekendelsen Menneskesønnen Korpiger: foran Dronningborg af Peter Madsen Kirke - Foto: Henning Karlsen > af Dorthe Engelbrecht Larsen Vi fortsætter vores

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

September i Tagensbo Kirke

September i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organistvikar:

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet vil stå dåbskandidatens

bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet vil stå dåbskandidatens Af Helle Torp. Midt i november fik vi indviet kirkens dåbstræ. Fremover, når et barn bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

DÅB BARNEDÅB. Når nogen skal døbes

DÅB BARNEDÅB. Når nogen skal døbes BARNE Når nogen skal døbes 2 Et barn er født Når et barn er kommet til verden, anmelder jordemoderen fødslen, og barnet får tildelt et cpr.nr. Hvis barnet er født uden en jordemoders medvirken, skal man

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere