21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn"

Transkript

1 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn

2 Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf og Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne Bach Ramsdal St. Blichers Vej 18 Tlf og Træffes ikke mandag Sognepræst Karsten Høgild Chr. Winthers Vej 2, Tlf og Træffes ikke mandag Kirkekontoret C. A. Thyregods Vej 49 Tlf Åbent mandag 9-13 tirsdag-fredag 10-13, torsdag tillige Sognekoordinator/kirkesekretær Kirsten Myllerup Pallesen Kirkegårdskontoret C.A. Thyregods Vej 47 Tlf Ring på hverdage kl samt torsdag kl Kirkegårdsleder Michael Hamerslag Kirketjenere Inger Marie Brun Jensen, tlf Mila Flink, tlf Kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Andersen Tlf Kirke- og kulturmedarbejder Mariann Bech Tlf Organist Jette Prip Jensen Tlf Menighedsrådsformand Steen Røndal Olsen, tlf Formand for Åby Sogns Menighedspleje Gurli Christensen, tlf Åbyhøj kirke Silkeborgvej 290, 8230 Åbyhøj Gl. Åby kirke Åby Kirkevej 1, 8230 Åbyhøj Sognegården C.A. Thyregods Vej Køkkenet: tlf FDF Info: Lisbeth Jacobsen Tlf KFUM-Spejderne Stedet, Thorsvej 6 Info: Erik Pedersen, tlf Indre Missions Unge, IMU Tabor missionshus, Vølundsvej 8 Info: Emil Nielsen, tlf Åby Sogns Kunstforening Info: Vibeke Rasmussen, tlf Åby Sogns Besøgstjeneste Info: Sognemedhjælper Lisbeth Andersen, Tlf Kirkebil Kørsel med kirkebil kan bestilles på kirkekontoret indtil kl på afholdelsesdagen, eller sidste hverdag inden, i forbindelse med gudstjeneste, på tlf Sognets hjemmeside Sognet på Facebook Åby Sogn - Åbyhøj kirke/gl. Åby kirke Forsidebilledet: Åbent Hus i Sognegården foto: Kirsten M. Pallesen Næste kirkeblad omdeles i uge 48. Modtager De ikke bladet, bedes De rette henvendelse til kirkekontoret. Ansvarshavende redaktør Per Godsk, tlf Stof til næste nummer senest den 3/

3 Det er også dit valg Tirsdag d. 9. september er der igen valg til menighedsrådet i Åby Sogn. Der skal vælges 13 medlemmer for perioden Du kan være med til at bestemme, hvem der skal vælges til menighedsrådet og du kan sågar selv stille op som kandidat. Så sæt et stor X i kalenderen og husk at møde op sammen med din nabo og hvem du ellers kender, som interesserer sig for livet i Åby Sogn. Det er nemlig også dit valg! I perioden op til valget kommer flere informationer og her kan du ligesom på Åby Sogns hjemmeside holde dig orienteret om dagsorden og andre forhold omkring valget. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller overvejer at stille op til menighedsrådet, så tøv ikke med at kontakte formand for valgbestyrelsen Steen Røndal Olsen ( com). Hvorfor valg efter to år? Der er normalt valg til menighedsrådene hvert 4. år. Det seneste valg blev afholdt i I 2012 valgte Åby sogn at deltage i et forsøg med valgforsamling med ventil og en valgperiode på kun to år. Målet var at skabe mere interesse for valget og sikre, at der blev valg et helt menighedsråd på 13 medlemmer. Det lykkedes i høj grad, og vi skal nu vælge menighedsråd for de kommende to år efter samme model. Valgforsamling med ventil betyder, at valget af menighedsrådet sker på et møde, hvor alle folkekirkemedlemmer i sognet er inviteret, hvor kandidater kan opstilles på selve mødet og vælges af de stemmeberettigede på mødet. Ventilen betyder, at hvis der inden for en uge efter valgforsamlingen er indgivet en ekstra kandidatliste, skal der afholdes ordinært valg d. 11. november. Kirkeministeriet har som et forsøg givet en dispensation, som tillader denne valgform. Hvad sker der på mødet? Mødet er en kombination af det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om arbejdet i det forgangne år, planer for den kommende tid og selve valgforsamlingen. På valgforsamlingen kan alle stemmeberettigede folkekirkemedlemmer i Åby Sogn selv stille op til menighedsrådet og ved forhandling eller afstemning vælge et nyt menighedsråd for de næste to år. Dagsorden for mødet kan ses på Åby Sogns hjemmeside. 3

4 Ny i menighedsrådet Vi har talt med fire af de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer valgt i 2012 om deres første to år i menighedsrådet. JYTTE KRABBE Hvorfor sagde du ja til at stille op til menighedsrådet? For mig er det vigtigt at få et bredt samarbejde med øvrige organisationer, foreninger og skoler i Åbyhøj, således, at kirken bliver en naturlig del af de mange aktiviteter der er i Åbyhøj. Hvilke opgaver har du i menighedsrådet i dag? Børn og Unge udvalget var/er min 1. prioritet. Jeg kendte primært til arbejdet via kirkebladet, men er nu blevet meget klogere på det. Så har jeg valgt i Kirke-og Bygningsudvalget at arbejde i kirkegårdsudvalget. 4 Hvad tænker du om den indflydelse, du har på sognets liv? Jeg har netop valgt at være med i udvalg, som har stor indflydelse på livet i sognet og gør kirken synlig. Det er et kæmpe arbejde, der ligger bag arrangementerne for børn og unge, og de kunne ikke gennemføres uden de mange frivillige. Og vi har to utroligt flotte kirkegårde, som vi kan være stolte af, og hvor dygtige medarbejde laver et fantastisk arbejde dér. Hvad vil du gerne arbejde med i fremtiden i menighedsrådet? Mit ønske er, at vi i menighedsrådet fortsat må være gode til at lytte til hinanden og være åbne for nytænkning, samtidig med at vi holder fast ved kirkens værdier. get og så er jeg med i kommunikationsudvalget. JESPER RICHARDT Hvorfor sagde du ja til at stille op til menighedsrådet? Jeg tog op til valgforsamlingen for to år siden for at bruge min ret til at stemme. Jeg synes, det er vigtig at bruge sin stemmeret, da det er en vigtig del af vores demokrati her i Danmark. Jeg blev så af flere opfordret til at stille op til valget. Valgte så til sidst, at jeg ville prøve at stille op og så blev jeg valgt ind! Hvilke opgaver har du i menighedsrådet i dag? Jeg sidder som menigt medlem af rådet, formand for bygningsudval- Hvad tænker du om den indflydelse, du har på sognets liv? Jeg synes, det er spændende at være med til bl.a. at havde fået lavet bedre AV i sognegården til stor glæde for de daglige brugere. Det har også været en spændende proces at være med til at lave vores nye sogneblad, som du sidder med i hånden lige nu. Jeg synes også, at det er sjovt/spændende at være med til at lave vedligeholdelse af vores kirke/sognegård og kirkegård. Hvad vil du gerne arbejde med i fremtiden i menighedsrådet? Jeg vil meget gerne fortsætte med at lave de ting, som jeg sidder med i dag. Det er meget spændende og jeg er superglad for at kunne gøre en indsats.

5 MAJA VIBE HAMMER Hvorfor sagde du ja til at stille op til menighedsrådet? Jeg så en plakat på gadesælgeren foran kirken, hvor jeg bl.a. kunne læse om de forskellige områder og aspekter, som menighedsrådet arbejder med. Det drejer sig ikke mindst om kirkens børne- og unge-arbejde, de mange frivillige, der er tilknyttet kirken, og som noget særligt at det nye menighedsråd skulle ansætte vores nye præst. Hvilke opgaver har du i menighedsrådet i dag? Jeg er med i Børne- og ungeudvalget, hvor vi i øjeblikket bl.a. arbej- der med nye tilbud, koncerter og foredrag til børnefamilier. Lige nu foredrag i f.h.t. at være ramt af en krise såsom skilsmisse, tab af bedsteforældre, familiens hund, en ven der flytter langt væk, etc. Hvad tænker du om den indflydelse, du har på sognets liv? At der forhåbentlig er endnu flere, der får lyst til at gøre brug af kirkens tilbud og de, der allerede kommer, får en god og givende oplevelse med sig. Hvad vil du gerne arbejde med i fremtiden i menighedsrådet? Jeg vil gerne fortsat være med til at udvikle og præge børne- og ungearbejdet i sognet. KURT DAM JENSEN Hvorfor sagde du ja til at stille op til menighedsrådet? Der er to grunde til, at jeg sagde ja til at stille op til menighedsrådet. Dels er det min store interesse for det kirkelige arbejde, og dels har menighedsrådet for Åby Sogn gjort det muligt, efter den nye valgprocedure, at blive valgt for to år ad gangen (tidligere var det fire år) uden den store valgkamp. Hvilke opgaver har du i menighedsrådet i dag? Med stor fornøjelse sidder jeg i bygnings- og kirkegårdsudvalget, hvor jeg sammen med andre fra menighedsrådet og de ansatte, må løse de opgaver, som undervejs kommer til. Ligeledes sidder jeg også i kirke og aktivitetsudvalg, hvor jeg f.eks. er med til at planlægge/foreslå kommende koncerter til vores to kirker. Desuden er jeg med i et af de eksterne udvalg, hvor menighedsrådet har en repræsentant. Dette udvalg er for Åby Fællesråd. Hvad tænker du om den indflydelse, du har på sognets liv? Efter jeg er blevet en del af menighedsrådet og ikke mindst i de udvalg, som jeg selv har valgt/tildelt at sidde i, har jeg fået indflydelse og indsigt i opgaver/sager, der skal løses i fællesskab til gavn for sognet. Hvad vil du gerne arbejde med i fremtiden i menighedsrådet? Jeg er glad og tilfreds med de opgaver, som jeg har i dag. Disse opgaver vil jeg fremover gerne arbejde videre med. 5

6 Vi vil forny os uden at miste traditionen Sådan står der i Åby sogns vision. I løbet af efteråret kommer dette til udtryk i nogle ændringer i kirkens gudstjenester: NYT GUDSTJENESTEMØNSTER I menighedsrådet har der på baggrund af et forslag fra gudstjenesteudvalget - været en god drøftelse af, hvordan vores gudstjenesteliv fungerer, og hvad der kunne være bedre. Anledningerne har været flere: Bl.a. har flere efterlyst anderledes måder at holde gudstjeneste på og anden brug af kirkerne. En del af drøftelsen har også handlet om, at der er markant færre, der deltager i gudstjenester kl og kl , og desuden er der klart flere, der deltager i gudstjenesterne i Åbyhøj kirke end i gudstjenesterne i Gammel Åby kirke. Som resultat af drøftelserne har menighedsrådet søgt og fået biskoppens tilladelse til i en toårig forsøgsperiode at ændre gudstjenestemønsteret på følgende måde: Der afholdes udelukkende højmesse kl Gudstjenesterne kl i sommerhalvåret og kl i vinterhalvåret afskaffes. De eksisterende gudstjenester kl og kl erstattes af andre gudstjenesteformer, delvist på andre dage end søndag. Forsøgsvis med 4 nye tiltag: Natkirke en gang om måneden i vinterhalvåret, to årlige eventgudstjenester, fyraftenssang en gang om måneden i vinterhalvåret og ugentlige meditationsandagter. Gudstjenestemønstret ændres, så der holdes højmesse i Åbyhøj kirke tre til fire søndage om måneden, og i Gammel Åby kirke en søndag om måneden. 6

7 GUDSTJENESTENS GANG ÆNDRES Fra 1. september ændres liturgien ved gudstjenesterne om søndagen, foreløbig i en et-årig forsøgsperiode. Sognets tre præster har udarbejdet et forslag, som efterfølgende er blevet enstemmigt vedtaget i menighedsrådet og godkendt af biskoppen. Formålet med ændringerne er at gøre gudstjenesten mere enkel at følge med i og sprogligt at gøre den mere sammenhængende. Det tror vi, at rigtigt mange kan have glæde af også de mange dåbsgæster, vi har til gudstjeneste her i sognet. I praksis vil vi begynde med velkomst og en introduktion til dagens gudstjeneste. Her vil der også være mulighed for at øve en ikke så kendt salme, når der er behov for det. Ind- og udgangsbøn er udeladt. Vi tror, at de øvrige bønner vil komme til at stå desto stærkere. Altergangen indledes fremover også med en kort introduktion, der beskriver nadverens betydning. Også ordlyden i nadverbønnen er forandret. Gudstjenesten igennem er der færre korsvar (dvs. hvor menigheden svarer præsten ved at synge). De sidste ord, der lyder om søndagen vil fremover være velsignelsens ord det stærkeste rygstød at gå fra kirke med. I kirkerne vil man kunne finde en oversigt, hvor gudstjenestens gang er beskrevet. Endelig kan det nævnes, at vi også har bestemt os for fremover at bruge almindeligt brød i stedet for oblater og druesaft i stedet for altervin ved altergangen. På den måde udelukkes ingen fra det fælles bord ved gudstjenesten. HVAD MENER DU? Efter forsøgsperioden skal begge ordninger evalueres, og vi skal lave en redegørelse til biskoppen. Både præster og menighedsråd vil rigtigt gerne løbende have respons på, hvordan ændringerne opleves fra kirkebænken, og vi svarer gerne på spørgsmål. Med venlig hilsen præsterne JOBOPSLAG: FRIVILLIGE KIRKEVÆRTER SØGES Som I kan læse, vover vi at ændre lidt ved nogle ting i vores gudstjenesteliv. Bl.a. har vi valgt at gudstjenesten skal begynde og slutte med velkomst og velsignelse i stedet for indog udgangsbøn. Derfor har vi ikke mere brug for vores kirkekordegne, som stopper pr MEN vi har stadig brug for kirkeværter, der vil hjælpe med at tage imod kirkegængere, give børn legetasker, hælde dåbsvand op og tænde lys for dåbsbarnet og - hvis man har lyst til det - meget gerne også dele brød ud ved altergangen. OG sætte en kande kaffe over i kirkens køkken, så vi kan tilbyde kirkekaffe i våbenhuset efter alle gudstjenester. Vi håber, at mange melder sig, meget gerne mennesker. Hvis det lykkes, drejer det sig om en gudstjeneste pr. kvartal, man skal være kirkevært. Vi mødes til en introduktionsaften, inden kirkeværtsordningen træder i kraft. Har du lyst eller vil du høre mere, så kontakt Karsten Høgild eller. 7

8 Nyt fra de ansatte NY TITEL SAMME ARBEJDS- OPGAVER OG FUNKTIONER D. 26. maj 2014 skiftede vi titel fra sognemedhjælpere til kirke- og kulturmedarbejdere. Navneændringen blev vedtager på sognemedhjælpernes landsmøde. Sogn er for mange et ukendt ord. Til gengæld forbinder alle noget med ordet kirke. For mange er kirke en bygning, hvor der foregår kirkelige handlinger og andre aktiviteter. Kultur er alt det, der gør kirken til kirke: Gudstjeneste, forkyndelse, diakoni, undervisning, musik osv. Kultur er også måden, vi er sammen på på arbejdspladsen, og kendetegner ligeledes måden, hvorpå vi møder vore medmennesker. Medarbejder - der er en betydningsforskel på at være medhjælper og medarbejder, men i praksis vil vore arbejdsopgaver og funktioner i Åby Sogn ikke ændres vi har blot fået en titel, der afspejler, hvad vi beskæftiger os med i vores arbejde! De bedste hilsner Kirke- og kulturmedarbejdere Mariann Bech og Lisbeth Andersen TJENESTEFORFLYTTELSE I TRE MÅNEDER I tre måneder skal jeg arbejde inde i den nye ungdomskirke i Nørre Allé. Jeg begynder den 15/8 og vender tilbage den 15/11. Lars Lindgrav, tidligere sognepræst i Tilst, er ansat som ny ungdomspræst, og jeg skal hjælpe ham med at løse de mange opgaver, der er i en helt ny kirke med kun en ansat. Jeg underviser konfirmanderne i Åbyhøj i perioden, men ellers tager kollegerne i Århus vestre provsti over. Der ansættes ikke en vikar for mig. Det betyder, at I her i Åbyhøj i de tre måneder vil møde præster fra nabosognene til både gudstjenester, bisættelser og vielser. Jeg glæder mig til i en periode at kunne give en hånd med ved begyndelsen af noget nyt og spændende en kirke midt i Århus by beregnet for unge mellem 13 og 35 år. Kig ind! Kirken er åben næsten hver eftermiddag. Rummet er et flot, åbent rum, med alt inden for moderne lys og lyd. Et rum, der åbner for nytænkning og plads til liv. Et rum, de unge forhåbentlig vil tage til sig og tage ejerskab af. Det er mit håb, at mange unge fra Åbyhøj får øjnene op for UngK. Venlig hilsen Susanne Bach Ramsdal NYT ANSIGT PÅ KIRKEKONTORET Fra 1. juli har Åby Sogn ansat Karina Engelstad Zimmermann som vikar på kirkekontoret. Her skal hun fungere som afløser for kirkesekretæren/sognekoordinatoren ved ferie, sygdom, kursus, m.v. Karina skal derudover varetage vedligeholdelsen af sognets hjemmeside. Pas på! Vi har desværre haft nogle tilfælde af tyveri på kirkegården. En mand, kørende på knallert, har ved flere tilfælde snuppet tasker fra kirkegårdsbesøgende, som har efterladt tasker på cyklen, m.v. Vi vil derfor opfordre alle til ikke at lade deres tasker ude af syne. Politiet er underrettet om problemet. 8

9 Konfirmander Velkommen til alle jer nye konfirmander. I år bliver en helt ny begyndelse på grund af den nye skolereform, som vi alle sammen har hørt så meget om. Vi synes selv, vi har fået sat et spændende program sammen til jer. Undervisningen begynder den første uge i september, og så mødes vi i sognegården hver uge indtil efterårsferien. Efter efterårsferien og frem til påske mødes vi halve og hele dage, 6 gange i alt, før vi igen mødes hver uge op til jeres konfirmation, for at forberede den store dag. Vi glæder os til at mødes med jer! Præsterne KONFIRMATIONSDATOER 2016 Gammelgårdsskolen 7. a og 7. b Bededag d. 22. april Gammelgårdsskolen 7. c og 7. d lørdag d. 23. april Åby skole lørdag d. 30. april Alle konfirmationer er i Åbyhøj kirke. Søndag d. 1. maj vil der endvidere være mulighed for konfirmation i Gammel Åby kirke. 9

10 BUSK-gudstjeneste søndag d. 26. oktober kl i Åbyhøj kirke Traditionen tro holder vi igen i år BUSK-gudstjeneste i Åbyhøj kirke. Det sker i samarbejde med KFUM-spejderne og kirkens børnekor. Kom og oplev en anderledes gudstjeneste, hvor indholdet er i børnehøjde, og hvor børnene selv kommer på banen, og medvirker på forskellig vis. Efter gudstjenesten er der sodavand til alle i kirkens krypt. BUSK står for Børn Unge Sogn Kirke, og markeres i mange kirker i hele landet, for at minde om at børn og unge er en vigtig del af kirken. Babysalmesang Er et tilbud for baby (2-8 mdr.) og forælder/forældre. Vi synger og sanser med salmer, sange og remser. Nyt hold starter d. 4. september kl i Gl. Åby Kirke. Forløbet strækker sig over 10 gange og varer indtil 4. december. Det koster 100 kr., som betales ved opstart. Tilmelding til Mariann Bech. De små synger Hver mandag kl i Åbyhøj Kirke for de 1-5-årige og deres forældre. Vi synger, leger, spiller, danser og hører bibelfortælling. Opstart 18. august. Det er gratis, men tilmelding er nødvendig til Mariann Bech. Spaghettigudstjeneste Første torsdag i måneden kl er der spaghettigudstjeneste i Åbyhøj Kirke. Det er en gudstjeneste i børnehøjde som varer ca. 30 min. Bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs i sognegården. Tilmelding er ikke nødvendig. Maden koster 30 kr. for voksne og er gratis for børn. Datoer og tema for de næste gudstjenester: 4. september Grenen på træet 2. oktober Det er snyd! 6. november - Mørkeræd Storekor Storekor er et kor for teenagere med hang til sang, ( kl). Storekor synger bl.a. nyere rytmiske salmer og sange. Storekor øver hver onsdag fra kl i Sognegårdens kælder fra 27.august frem til Spil Dansk Dagen 30. oktober, hvor koret medvirker. I foråret 2015 udbydes en ny sangrunde for Storekor. Ring, sms eller mail til Mariann Bech. Julekrybbe ved Åbyhøj kirke Den første uge i adventstiden tænder vi lysene i julekrybben og fylder op med julens figurer lam, krybbe, Maria og Josef og alle hyrderne. Måske der ligefrem kommer en kamel på besøg. Kig op til kirken og se julekrybben og oplev den spirende juleglæde! Børnekor Børnekor er for børn fra klasse. Børnekoret øver hver torsdag i Sognegården fra kl til Vi synger salmer og rytmiske sange med spræl i. Udover at synge bruger vi også tid på at hygge med kiks og saft og nogle gange en leg. Børnekoret synger til spaghettigudstjenesterne i Åbyhøj Kirke. Opstart 21. august. Nærmere information hos Mariann Bech. Spørgsmål vedrørende børnearrangementerne kan rettes til: Mariann Bech, tlf Mail: 10

11 BØRNESIDEN Pizzagudstjenester Jagten på Den hellige gral Vi går i tempelriddernes fodspor i jagten på Den hellige gral det hellige bæger, som Jesus brugte ved den sidste nadver. Vi tager på tur ind i en hemmelighedsfuld sagnverden, hvor overraskende ting kan ske. Vi lader os drive af en søgen efter indsigt. Kom og hjælp med til at lede, før det bliver for sent... Pizzagudstjenester er for dig, der går i 3.-7.klasse. Der er drop-in i Sognegården fra kl Herefter er der forskellige aktiviteter, inden vi spiser pizza sammen og slutter med en kort gudstjeneste i Åbyhøj kirke. Vi slutter ca. kl Pris 30 kr. Jagten på Den hellige gral I sker torsdag d. 18. september Jagten på Den hellige gral II sker torsdag d. 20. november 11

12 Lørdagshøjskole efteråret 2014 I samarbejde med Brabrand - Aarslev, Harlev-Framlev og Hasle sogne indbydes der i efteråret til lørdagshøjskole med tre foredrag om Niels Bohr som filosof og fysiker. LØRDAG D. 27. SEPTEMBER KL Brabrand Sognegård, Engdalsvej 1, 8220 Brabrand Niels Bohr og atomfysikken v/jan Petersen, lektor på Langkær Gymnasium LØRDAG D. 25. OKTOBER KL Sognehuset, Framlevvej 19, Framlev, 8462 Harlev J Niels Bohrs samfunds- og kulturforståelse v/steen Brock, lektor v. Institut for kultur og samfund, filosofi, Aarhus Universitet. Foredragene afholdes på skift i tre af sognene og koster 300 kr. for alle tre gange inkl. et let traktement. LØRDAG D. 22. NOVEMBER KL Åby Sognegård, C.A. Thyregods Vej 49, 8230 Åbyhøj Komplementaritet og helhedstænkning hos Bohr og Løgstrup v/hans Fink, docent i filosofi ved Aarhus Universitet Program med øvrige oplysninger om tilmelding m.v. kan hentes i kirkerne og i sognegården. Du kan også læse om det på hjemmesiden under kalender. 12

13 Liv og spiritualitet Kristendomskursus KrISTeN SPIrITUALITeT OVergiVelse TrO I MøDeT kristen SPIrITUALITeT skønhed TrO I mødet FRIHED Kirkerne i Aarhus Vestre provsti indbyder igen i vintersæsonen til kristendomsundervisning. Aftnerne er for dig, der er nysgerrig på den skattekiste af tanker om tro, Gud og livet, som vi har arvet gennem Bibelen og kirkens historie. Hvordan formulerede de gamle sig om de store spørgsmål? Og kan vi omsætte de tanker til noget, som er relevant og meningsbærende for os i dag? Mange mennesker har religiøse erfaringer og spørgsmål som det kan være vanskeligt at finde rum for at tale om og reflektere over. Samtidig fornemmer man måske at der er noget i livet, man gerne vil i nærmere kontakt med og udforske eller man er bare nysgerrig. I efteråret indbyder kirkerne i Vestre Provsti igen til tre aftener som handler om sammenhængen mellem liv og spiritualitet. Aftenerne tager udgangspunkt i følgende emner: OVERGIVELSE. Torsdag d. 25. september kl SKØNHED. Torsdag d. 2. oktober kl FRIHED. Torsdag d. 9. oktober kl til Her får du muligheden for at reflektere over hvad du tror på og lytte til andre. Samtidig belyses emnerne ud fra den kristne tro og praksis. Hver gang afsluttes med en guidet meditation. Sted: Gellerup kirke, Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand Tilmelding: Senest den 18. september 2014 til sognepræst Susanne Ramsdal: tlf AFTENERNE ARRANGERES AF: Karen Huus, Gellerup Ruth Wegeberg, Skjoldhøj Vini Madsen, Borum og Lyngby Esben Andersen, Brabrand Berit Schelde Christensen, Hasle KURSET FINDER STED ONSDAGE KL Onsdag den 1. oktober: Frelse og fortabelse Onsdag den 29. oktober: Spiritus om Helligånden Onsdag den 26. november: På Herrens mark om mission og diakoni Onsdag den 28. januar: Fra Jerusalem til folkekirken Onsdag den 25. februar: Hokus pokus om dåb og nadver Onsdag den 25. marts: Vorherre bevares om kristenliv og kristen praksis STED Åby Sognegård, C. A. Thyregods Vej 47-49, 8230 Åbyhøj Deltagelse i hele forløbet koster 100 kr., som dækker forplejning og materialer. Tilmelding skal ske til Åby kirkekontor: km.dk senest den 24. september. Med venlig hilsen, Åby Karsten Høgild, Åby Torben Nielsen, Skjoldhøj Inger Birgitte Bruhn, Brabrand Niels Hviid, Gellerup 13

14 SOGNEDAG SØNDAG DEN 5. OKTOBER KL Søndag d. 5. oktober kl begynder vi vores sognedag med gudstjeneste i Åbyhøj kirke, hvor Inger Margrethe Mikkelsen og Karsten Høgild medvirker. Efter gudstjenesten fortsætter vi med frokost i sognegården og efterfølgende foredrag og fællessang v/ salmedigter Lars Busk Sørensen. Lars Busk Sørensen er den nulevende digter, der har bidraget med flest salmer til salmebogen. Hans bidrag til salmetraditionen og hans fornyelse af den kan næppe overvurderes, og med sangbare melodier af en række af landets dygtigste komponister er mange af hans salmer blevet fælleseje i mange sammenhænge i og uden for kirken - som fx Menneske din egen magt og Uberørt af byens travlhed. I foredraget vil Lars Busk Sørensen fortælle om, hvordan hans salmer bliver til, og hvilket gudsbillede der ligger bag. Vi skal selvfølgelig også synge nogle af hans skønne og stærke salmer. Vi slutter sognedagen 2014 med kaffebord. FOREDRAG TIRSDAG DEN 21. OKTOBER KL AT MISTE ER MANGE TING V. BIRGITTE OG POUL NYGAARD Foredrag for forældre og andre voksne tirsdag d. 21. oktober kl i Åby Sognegård. Børn mister på mange måder. Selvfølgelig ved tab af forældre, søskende og bedsteforældre, men jo også ved f. eks. skilsmisser og tab af venskaber. Hvordan tager vi vare på vores børn i sådanne situationer? Hvordan taler vi med dem om deres sorg? Birgitte Nygaard er uddannet familieterapeut, og har altid arbejdet med børn/familier der har brug for særlig omsorg, kræftsyge børn og plejebørn. Poul Nygaard er praktiserende læge. Sammen leder de sorggrupper, og de vil denne aften øse af deres erfaringer med, hvordan vi hjælper vores børn, når de oplever tab. Foredraget er arrangeret af Åby sogns børne- og ungeudvalg. Der er gratis entré. 14

15 VELKOMMEN til pensionisteftermiddage i Sognegården Åby sogns Menighedsråd indbyder til en række eftermiddage i sognegården, den 3. onsdag i måneden fra kl til kl Pris for kaffe m/ brød er kr. 25,00. Gangbesværede kan bestille kirkebil på kirkekontoret, tlf senest samme dag kl Program for efteråret 2014 Onsdag den 17. september kl Sæsonindledning med gudstjeneste i Åbyhøj kirke v/sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen. Derefter samvær og kaffebord i sognegården, hvor Herold vil spille og vi synger sammen. Onsdag den 15. oktober kl Tdl. sognepræst i Åby Sogn Lis Bisgaard kommer og fortæller: Mine rødder i barndom, job og seniorliv. Onsdag den 19. november kl Helge Kristensen, kaldet Congo-Kris, fortæller om oplevelser fra en spændende tilværelse. Onsdag den 10. december kl Vi ønsker hinanden glædelig jul med jule-hygge, kaffebord, sang, historier, lotteri og hyggeligt samvær. Udvalget for pensionisteftermiddage: Anni Køhler, Margrethe Holmelund, Karen Sørensen, Gertrud Kristensen, Lisbeth Andersen og præsterne Årets pensionistudflugt maj 2014 gik til Viborg Domkirke, middag på Rindsholm Kro. 15

16 Åby Sogns Menighedspleje SENSOMMERSPISNING Den lyse tid går på hæld, men sensommer kan også være en god tid. Derfor har Menighedsplejen lyst at indbyde til sensommerspisning torsdag den 25. september 2014 kl i Sognegården. Vi indleder aftenen med en lille andagt i sognegården v/sognepræst Karsten Høgild. Efter andagten vil de frivillige byde på en god middag, og Arne Pedersen vil spille. KOM OG VÆR MED KOM OG SYNG MED KOM OG SPIS GOD MAD SAMMEN Tilmelding seneste samme dag kl til Kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Andersen. Der er mulighed for taxa tur/retur kr. 25,00. Aftenen slutter kl Pris pr. voksne...kr. 30,00 Børn...gratis Øl/vand pr. flaske...kr. 5,00 Vin rød/hvid pr. glas...kr. 5,00 På glædeligt gensyn! ÅBENT HUS I SOGNEGÅRDEN Vi mødes i sognegården hver mandag fra kl til kl. ca Vi får en kop kaffe med brød og en god snak, vi synger sammen og Arne Pedersen spiller for os, og Gudrun Møller læser op. Nogle gange har vi underholdning udefra. Pris for kaffe er 25,00 kr. Der er mulighed for taxa tur/retur for 25,00 kr. BESØGSTJENESTEN GØR EN FORSKEL!! Menighedsplejen kunne ønske nogle personer m/k, der har tid og mulighed for, at aflægge et besøg, én gang om ugen eller hver anden uge, hos nogle af vore ældre borgere i sognet. Når du læser dette, og måske kunne være til rådighed, må du meget gerne kontakte kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Andersen. FOLKEKIRKESAMVIRKE I ÅRHUS En tråd i NETVÆRK... AFLASTNING GIVER NYE KRÆFTER Ring og hør nærmere. Klostergade 37, 8000 Aarhus C, tlf Eller hent en folder i sognegården. Folkekirkesamvirket i Århus - en tråd i dit netværk På glædeligt gensyn! Diakonalt samarbejde mellem sogne. Hent flere oplysninger på 16

17 BAZARKREDSEN Bazarkredsen mødes i sognegården den 2. og 4. onsdag i måneden. Der er sæsonstart onsdag den 27. august kl Derefter følgende datoer: 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 12. og 26. november 2014, derefter juleferie til 14. januar Over en kop kaffe drøftes i fællesskab den kommende sæsons håndarbejde. Skulle du have lyst til at være med, er der altid plads til én til, så mød gerne op eller ring og hør nærmere hos Hanne Hougaard Henriksen, tlf Menighedsplejens Årsmøde den 27. april 2014 Efter gudstjenesten i Åbyhøj kirke, var der frokost i sognegården. Årsmødet efter frokosten gik planmæssigt og der var ca. 30 fremmødte. Tak til de fremmødte! BESTYRELSEN Formand: Gurli Christensen Næstformand: Joan Vase Kasserer: Lis Nielsen Bestyrelsesmedlem: Birthe Ørum Suppleanter: Solveig Holsegaard og Karen Sørensen Desuden sognets tre præster og to repræsentanter fra menighedsrådet Sangeftermiddage på Lokalcenter Åbygård Vi mødes den 1. og 3. tirsdag på Åbygård, hvor vi synger sammen. Arne Pedersen er ved klaveret. Vi får en kop kaffe med dejligt brød fra køkkenet til kr. 20,- Vi har en rigtig god og lystig eftermiddag, så skulle du få lyst at være med, er du meget velkommen sammen med husets beboere. Spørgsmål vedrørende Menighedsplejen kan rettes til: Kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Andersen, tlf , 17

18 Bazar i sognegården I mange år har min mand og jeg besøgt den årlige bazar i sognegården. Når man kommer for at hygge sig, så tænker man ikke altid over det store arbejde, som ligger forud. Men det fandt vi ud af, da vi for nogle år siden meldte os som frivillige hjælpere. Nok lidt på opfordring af min mor, som er kasserer i Menighedsplejen og derfor altid hjælper med bazaren. Bazarkredsen arbejder hele vinterhalvåret med at lave håndarbejde, som skal sælges på bazaren. Fine hjemmestrikkede sokker, huer, trøjer, håndmalede kort og meget mere. Når dagen for bazaren nærmer sig, bliver der holdt et formøde, hvor de forskellige opgaver bliver fordelt. F.eks. skal det aftales, hvem der har lyst til at stå for hjemmebag og lave lagkager. Derudover bliver det bestemt, hvem der skal passe og have ansvaret for de forskellige boder. Sognemedhjælper Lisbeth Andersen har det store overblik, så hun sørger for at alt klapper lige ned til mindste detalje. Der er jo salgsboder, tombola, lotteri, bogsalg, loppemarked og café. Så der er nok af arbejde til alle. Heldigvis er kirkens medarbejdere flinke til at hjælpe. På bazaren kan man derfor finde kirkegårdsgartnere og kirketjenere i køkkenet. Lidt anderledes arbejde end det de udfører til dagligt. I år foregik bazaren lørdag den 8. marts på en fantastisk forårsdag. Allerede klokken 10, hvor startskuddet gik, stod folk i kø for at komme ind. Det var især gæster til loppemarkedet, som skulle være med fra starten. Der kunne jo være chance for at finde nogle gode loppefund. Der var godt gang i boderne hele dagen. De spillelystne var på banen, for der blev fuldstændigt udsolgt i tombolaen og det amerikanske lotteri. I caféen blev der solgt masser af frikadeller og rullepølse madder. Senere på dagen var der også godt gang i salget af kaffe og de hjemmelavede kager. I fadeburet var der rig mulighed for at købe hjemmebag og hjemmelavet marmelade med hjem, hvilket mange benyttede sig af. Da dagen var omme og pengene talt op kunne vi med glæde konstatere, at bazaren havde indbragt kr ,00. Et rigtig flot beløb, som vil blive brugt til Menighedsplejens arbejde i Åby Sogn. Derfor kommer pengene mange medmennesker til gode. Det er bare så flot, at et sådant arrangement kan lade sig gøre. De fleste, som er med, er trods alt godt oppe i årene. Det er dejligt at være med som frivillig hjælper. Man møder mange hjertevarme og rare mennesker. Sådan en dag får man mere tilbage end man giver. Jette Enevoldsen 18

19 Mandeklubben i Sognegården Vi starter en ny sæson op i sognegården mandag d. 1. september kl Det har været en god og vældig sjov sæson. Kunne du tænke dig at være med, er du meget velkommen, der er et par ledige pladser. Kontakt Levi Friis tlf eller kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Andersen tlf Sorg- og Livsmodsgruppe Har du mistet din livsledsager og har du brug for støtte og inspiration til et nyt livskapitel? At dele sorg, savn og ensomhed med andre i samme situation kan være med til at give fornyet livsmod. I samarbejde med Folkekirkesamvirket i Århus har folkekirkerne i Århus Vest i fællesskab oprettet tilbud om Sorg- og Livsmodsgrupper. Der er også et tilbud her i Åby sogn, ligesom vi har mulighed for at vise videre til andre grupper. Der indbydes til informationsmøde om Sorg- og Livsmodsgruppen for nye interesserede onsdag d. 10. september kl i Sognegården. Derefter mødes gruppen 2. og 4. onsdag fra RING OG HØR NÆRMERE HOS kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Andersen, tlf , eller sognepræst, tlf , 19

20 Kirkekoncert med bandet Himmelblå TIRSDAG D. 16. SEPTEMBER GIVER BANDET HIMMELBLÅ KONCERT I ÅBYHØJ KIRKE KL De 4 musikere Maj-Britt Vibe Dørken, Jacob Schjødt Worm, Jesper Smalbro og Keld Braüner udgør Himmelblå. Digtere har gennem århundreder lagt liv og sjæl i salmedigtning. Derfor flyder Den Danske Salmebog over med visdomsord og smuk poesi, og derfor afspejler salmerne følelser og tanker, som mennesker til alle tider har kendt til. Himmelblå udfolder og udfordrer salmernes aktualitet, ved at fortolke salmerne i et moderne lydunivers, der får salmedigternes ord til at lyde, som var de skrevet i går. CD en fra 2011 Sov sødt barnlille flytter grænserne for hvordan salmer kan lyde i dag og overrasker med eksperimenterende fortolkninger, der på én gang giver plads til både salmernes rå menneskelighed og guddommelige skønhed. Siden 2000 har Himmelblå med CD-udgivelser og talrige optrædener ved kirkekoncerter, festivaler og musikgudstjenester udforsket den danske salmetraditions udtryk. Bandet arbejder med klanglige fortolkninger af salmernes poesi og har over år bevæget sig fra den lyrisk klingende nordiske jazz-scene hen imod mere komplekse lydbilleder inspireret af rock og electronika. Oplev Himmelblås unikke udfoldelse af den danske salmeskat. Entré: 50 kr., studerende gratis. Man kan købe billetter til koncerten ved indgangen en time før. Jette Prip Jensen - organist 20

21 I anledningen af SPIL DANSK DAGEN slår vi dørene op til et fyraftensarrangement TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL I ÅBYHØJ KIRKE SPIL DANSK DAGEN er musiklivets årlige festdag, som afholdes hvert år den sidste torsdag i oktober i år for 14. gang. I Åby Sogn markeres dagen med et gratis musikarrangement for folk i alle aldre: SANGE OG SALMER TIL DAGEN PÅ TVÆRS AF GENERATIONER Repertoiret byder på fællessang, orgelmusik og medvirken af kirkens forskellige kor. Arrangementet slutter med en kop kaffe og en småkage i våbenhuset. Det er muligt at bestille kirkebil ved henvendelse til kirkekontoret, tlf , senest kl på dagen. Vi glæder os til at være sammen med jer om musikken. Organist, Jette Prip Jensen Kirke & Kulturmedarbejder for BørnUnge&Musik, Mariann Bech 21

22 Natkirke i Åbyhøj fra vision til realitet! Natkirken bliver fra oktober en realitet i vores sogn. Det har vi ønsket, så vi glæder os til at kunne komme i kirken på en lidt anderledes måde også. Den sidste søndag i oktober fra klokken vil Åbyhøj Kirke danne rammen om den første Natkirke. Du kan komme og deltage hele aftenen, eller du kan komme en kortere stund i løbet af aftenen. Tænd et lys, lyt til stille musik, bed en bøn alene eller sammen med andre. Natkirken vil have en mere åben form, hvor stilheden har større plads, og hvor hver enkelt kan komme og gå, som det nu passer ind. Der vil også være mulighed for at tale med nogen, hvis du har lyst til det og drikke en kop kaffe i krypten. Natkirken får en fast ramme; men der vil alligevel være forskel fra gang til gang. I 2014/15 vil der være Natkirke den sidste søndag i oktober, november, januar, februar og marts. Vi glæder os til at se dig. Og har du lyst til at spille/ synge en stille søndag aften i de mørke måneder, hører vi meget gerne fra dig. HENVENDELSE TIL Sognepræst / eller Billedkunstner Marianne Kjær

23 Høstgudstjeneste ÅBYHØJ KIRKE SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL V/KARSTEN HØGILD Når sommeren er ved at være slut, når markerne er ved at være høstet, når køkkenhaven snart er tom og frugttræerne bugner, så holder vi høstgudstjeneste. Måske er det med høst lidt fjernt for os, der bor i byen, men alligevel er høst en god anledning til at sige Gud tak for alle gode gaver. Ved høstgudstjenesten vil vi minde os selv om, at alt liv kommer fra Gud, uden Ham kunne intet vokse og gro. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i sognegården. Alle Helgens gudstjeneste for efterladte Alle Helgens søndag er der tradition for, at vi mindes vore døde. Det vil vi også gøre i Åbyhøj kirke ved gudstjenesten søndag d. 2. november kl Gudstjenesten henvender sig særligt til pårørende, der i årets løb har mistet et kært familiemedlem. Andre er selvfølgelig også velkomne til at benytte sig af denne mulighed for rum til sorg, savn og eftertanke. Forud for gudstjenesten er der en kort koncert ved organist Jette Prip Jensen. Koncerten begynder kl , og er tænkt som en mulighed for at sætte sig i kirken, og finde ro og tid til at sidde i egne tanker. At mindes kan være at tænde lys. Hvis man har lyst, kan man selv tænde et lys på kirkens lyssten, og i våbenhuset vil der være mulighed for at få et gravlys, som inden eller efter gudstjenesten kan tændes og sættes på graven. Hvad alle lysene vil sige os, sættes der ord på i en af vore nye dåbssalmer af Johannes Johansen: Og ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonten, dåbens lys er tændt, når livet slukkes. (Salmebogen nr. 448 v. 5) Selv ved død og grav kan det være muligt at takke for livet i Guds hånd. Det må vi godt hjælpe og trøste hinanden med også på Alle Helgens dag i år. 23

24 24

25 Åby sogns vision ÅBY SOGN NÆRVÆRENDE FÆLLESSKABER BÅRET AF KRISTEN TRO OG LIV vi vil møde hinanden, der hvor vi er vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken vi vil forny os uden at miste traditionen 25

26 Nyt fra Kunstforeningen BJARNE BRØCHNER - ÅRETS KUNSTNER 2014 FERNISERING D. 6. SEPTEMBER UDSTILLINGEN KAN SES TIL OG MED 27. SEPTEMBER Bjarne Brøchner har malet siden han var ganske ung, faktisk siden 1962, og startede med at male naturalisme, og har også malet abstrakt. I de senere år har han især malet landskabsinspirerede billeder. Han finder inspiration på rejser til Færøerne, Grønland, Norge, Island og, ikke mindst, under ophold i sommerhuse på Læsø eller ved Vestkysten. Han maler aldrig efter fotografier. Mange billeder påbegynder han i naturen og gør dem siden færdige i atelieret. Han maler både i olie og akryl. Poul Kidmose, stenkunstner, er medudstiller ved denne udstilling. Square Dance METTE STRONG FERNISERING D. 11. OKTOBER UDSTILLINGEN KAN SES TIL OG MED 1. NOVEMBER Mette Mailund Strong er uddannet grafiker og billedkunstner og har siden 1992 arbejdet professionelt som billedkunstner. Mette Mailund Strongs rytmiske og farverige klangbilleder bygger på arbejdsmetoder, der er baseret på lasurteknikker, brugt i det 17. årh. Inspirationen til billederne kommer fra mange forskellige kulturer og tidsperioder, og hun blander de gamle klassiske mønstre og ornamenter med gentagelser og ornamentik fra det moderne liv. Her finder vi bl.a. fragmenter af murværk, printplader, dækspor og målebånd. Læs mere på: ANNE ØSTERGAARD FERNISERING D. 8. NOVEMBER UDSTILLINGEN KAN SES TIL OG MED 1. DECEMBER Anne Østergaard mestrer den svære akvarel på højt niveau. Hun er uddannet på Århus Kunstakademi og har deltaget i censurerede akvareludstillinger i Norden. Især to nordiske destinationer fascinerer hende, Lofoten og Svalbard. At male ude. At høre lydene og lugte omgivelserne åbner sanserne, og gør akvarelmaleriet til en intens og meget livgivende oplevelse siger Anne Østergaard. Læs mere på: Vi skal også lige omtale den brogede og traditionsrige Lokaludstilling, som åbnes med en festlig fernisering d. 6. december. Velkommen til alle udstillingerne, som kan ses i Kirkekontorets åbningstid. 26

27 Hvad gør man ved FØDSEL En fødsel anmeldes normalt af jordemoderen. Hvis forældrene ikke er gift, kan man afgive omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på www. borger.dk senest 14. dage efter fødslen. Se i øvrigt DÅB Tid aftales ved henvendelse til kirkekontoret. Der er normalt dåb ved højmesser kl , samt ved særlige dåbsgudstjenester 1. lørdag i de fleste måneder. Før dåben mødes familien med præsten til en samtale om dåben. NAVNGIVELSE Navngivelse skal anmeldes digitalt på www. borger.dk. Et barn skal navngives inden det er 6 måneder. Hvis barnet skal døbes inden det bliver 6 måneder, kan navngivning ske i forbindelse med dåben. I så fald skal navnet ikke anmeldes digitalt. BRYLLUP Tid og sted aftales ved henvendelse til kirkekontoret. Via borger.dk skal man udfylde en ægteskabserklæring. Herefter modtages en prøvelsesattest fra kommunen, og denne afleveres på kirkekontoret sammen med attester og andre vielsesoplysninger. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på vielsestidspunktet. Før vielsen mødes brudeparret med præsten til en samtale. Evt. kirkepyntning aftales med kirketjenerne. KIRKELIG VELSIGNELSE Er man borgerligt viet, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Tid og sted aftales ved henvendelse til kirkekontoret, og ligesom ved et bryllup har man en samtale med præsten forud for den kirkelige velsignelse. Evt. kirkepyntning aftales med kirketjenerne. DØDSFALD, BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Registrering af dødsfald sker på baggrund af lægens dødsattest. Tid og sted for begravelse eller bisættelse aftales med kirkekontoret, og anmodning om begravelse eller bisættelse anmeldes digitalt via www. borger.dk. Ved dødsfald henvender man sig almindeligvis til en bedemand, som hjælper med de praktiske ting, og som også kan hjælpe med udfyldelse af anmodning om begravelse eller bisættelse. Inden begravelsen mødes familien med præsten til en samtale om den kirkelige handling, salmer m.v. Normal tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. NAVNEÆNDRING Navneændring skal ansøges på Der opkræves et gebyr på kr. 500, som skal betales før behandling af ansøgningen påbegyndes. Samtale med en præst Alle har mulighed for at aftale en samtale med én af præsterne. Præsten har absolut tavshedspligt, og man har derfor mulighed for at drøfte emner, man ellers ikke ville tage op. 27

28 Gudstjenesteliste Dato Dagens navn Åbyhøj kirke Gl. Åby kirke August søndag e. trinitatis kirkekaffe Esben Andersen søndag e. trinitatis September 4. Spaghettigudstjeneste Dåbsgudstjeneste Karsten Høgild søndag e. trinitatis Høstgudstjeneste kirkefrokost Karsten Høgild søndag e. trinitatis Jens Munk 17. Pensionistopstart Pizzagudstjeneste søndag e. trinitatis kirkekaffe søndag e. trinitatis Karsten Høgild Oktober 2. Spaghettigudstjeneste Karsten Høgild 4. Dåbsgudstjeneste søndag e. trinitatis Sognedag, se omtale kirkefrokost Karsten Høgild og søndag e. trinitatis Lars Lindgrav Sørensen 28

29 Dato Dagens navn Åbyhøj kirke Gl. Åby kirke Oktober søndag e. trinitatis søndag e. trinitatis BUSK, se omtale Karsten Høgild og Natkirke November 1. Dåbsgudstjeneste Karsten Høgild 2. Alle helgens dag mindegudstjeneste, se omtale 6. Spaghettigudstjeneste søndag e. trinitatis kirkesuppe i krypten Anni Albæk søndag e. trinitatis Karsten Høgild 20. Pizzagudstjeneste Sidste søndag i kirkeåret minikonfirmandafslutning søndag i advent traktement i krypten Susanne Bach Ramsdal Natkirke 29

30 Plejehjemsgudstjenester Sifsgården Thorsgården Åbygård 3. september kl oktober november Karsten Høgild 3. december Susanne Bach Ramsdal 27. august kl Karsten Høgild 24. september oktober Karsten Høgild 26. november Susanne Bach Ramsdal 27. august kl Karten Høgild 24. september oktober Karsten Høgild 26. november Susanne Bach Ramsdal Aktiviteter i sognet 30

31 August September Oktober November Onsdag 1 Kristendomskursus Lørdag 1 Storekor Fredag 1 Mandag 1 Åbent hus De små synger Mandeklub Lørdag 2 Tirsdag 2 Torsdag 2 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Søndag 2 Spaghettigudstjeneste Søndag 3 Onsdag 3 Storekor Fredag 3 Mandag 3 Åbent hus De små synger Mandag 4 Åbent hus Torsdag 4 Babysalmesang Lørdag 4 Tirsdag 4 Børnekor Spaghettigudstjeneste Tirsdag Onsdag 5 6 Fredag Lørdag 5 6 Fernisering Søndag Mandag 5 6 Sognedag Åbent hus Onsdag 5 De små synger Torsdag 6 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Spaghettigudstjeneste Torsdag Fredag 7 8 Søndag Mandag 7 8 Åbent hus Tirsdag Onsdag 7 8 Bazarkreds Fredag Lørdag 7 8 Fernisering Sorg- og livsmodsgruppe Storekor Lørdag 9 Tirsdag 9 Menighedsrådsvalg Torsdag 9 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Søndag 10 Onsdag 10 Bazarkreds Sorg- og livsmodsgruppe Søndag 9 Fredag 10 Mandag 10 Åbent hus De små synger Mandeklub Mandag 11 Åbent hus Torsdag 11 Lørdag 11 Fernisering Tirsdag 11 Tirsdag 12 Fredag 12 Søndag 12 Onsdag 12 Bazarkreds Onsdag 13 Lørdag 13 Mandag 13 Åbent hus Mandeklub Torsdag Fredag Søndag Mandag Åbent hus Tirsdag Onsdag Pensionisteftermiddag Fredag Lørdag De små synger Storekor Mandeklub Sorg- og livsmodsgruppe Torsdag 13 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Lørdag Søndag Tirsdag Onsdag Kirkekoncert Pensionisteftermiddag Torsdag Fredag Søndag Mandag Åbent hus Mandag 18 Åbent hus De små synger Storekor Lørdag 18 Tirsdag 18 De små synger Torsdag 18 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Pizzagudstjeneste Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Åbent hus Onsdag 19 Pensionisteftermiddag De små synger Torsdag 20 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Pizzagudstjeneste Torsdag 21 Babysalmesang Søndag 21 Tirsdag 21 Foredrag Fredag 21 Børnekor Fredag 22 Mandag 22 Åbent hus Onsdag 22 Bazarkreds Lørdag 22 Lørdagshøjskole De små synger Sorg- og livsmodsgruppe Storekor Lørdag 23 Tirsdag 23 Torsdag 23 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Søndag 23 Søndag 24 Onsdag 24 Bazarkreds Sorg- og livsmodsgruppe Storekor Mandag 25 Åbent hus De små synger Torsdag 25 Babysalmesang Studiekreds Fællesspisning Fredag 24 Mandag 24 Åbent hus De små synger Mandeklub Lørdag 25 Lørdagshøjskole Tirsdag 25 MR-møde Tirsdag 26 MR-møde Fredag 26 Søndag 26 Onsdag 26 Bazarkreds Sorg- og livsmodsgruppe Kristendomskursus Onsdag 27 Bazarkreds Storekor Torsdag 28 Babysalmesang Børnekor Fredag 29 Mandag 29 Åbent hus De små synger Mandeklub Lørdag 27 Lørdagshøjskole Mandag 27 Åbent hus De små synger Mandeklub Søndag 28 Tirsdag 28 MR-møde Fredag 28 Onsdag 29 Kristendomskursus Storekor Lørdag 30 Tirsdag 30 MR-møde Torsdag 30 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Spil Dansk Dag Søndag 31 Fredag 31 Torsdag 27 Babysalmesang Studiekreds Børnekor Lørdag 29 Søndag 30 31

32

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

K E ÅBY SOGN O G S O G NE

K E ÅBY SOGN O G S O G NE K IR JUNI JULI AUGUST K E ÅBY SOGN O G S O G NE B L A D 20. ÅRGANG 2/2013 1 ADRESSELISTE Sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 tlf. 86 15 91 99 og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

21. ÅRGANG 2/APRIL JULI 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 2/APRIL JULI 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 2/APRIL JULI 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst St.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Afbud: Jytte Boisen, Jytte Krabbe. Suppleanter: Ane Lise Larsen, Inger Johansen.

Afbud: Jytte Boisen, Jytte Krabbe. Suppleanter: Ane Lise Larsen, Inger Johansen. Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 17.09.2013 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde tirsdag d. 24.09.2013 Indleder: Jørgen Jensen Afbud: Jytte Boisen, Jytte Krabbe. Suppleanter: Ane Lise Larsen, Inger Johansen.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

20. ÅRGANG 3/2013 SEPT./OKT./NOV. Åby Sogn

20. ÅRGANG 3/2013 SEPT./OKT./NOV. Åby Sogn 20. ÅRGANG 3/2013 SEPT./OKT./NOV. Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar IRKE nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar Kost og kristendom Næring for krop og næring for ånd Tre foredrag om sund kost ved Vindinge Kirke Vi kender udtrykket åndelig næring, men vil sikkert have

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne Diakoni i Århus Vestre Provsti En undersøgelse i 16 sogne 1 Baggrund I efteråret 2012 fremsætter provstiudvalget i Århus Vestre Provsti et ønske om at sætte fokus på diakoni i Århus Vestre. På temadag

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 26. januar Referat af offentligt menighedsrådsmøde. tirsdag d. 26. januar 2016 kl

Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 26. januar Referat af offentligt menighedsrådsmøde. tirsdag d. 26. januar 2016 kl Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 26. januar 2016 Referat af offentligt menighedsrådsmøde tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 17.15. Indledning: Preben Oprydning: Inge, Inger Det officielle møde starter kl. 18.15

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere