LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 2. INTRODUKTION TIL DE 2 EVOLUTIONS CYKLER Jes Dietrich H Overbevidstheden og Bevidstheden udgør det perfekte partnerskab i dig, og hver af disse dele af dig er i direkte kontakt med hver deres store evolutions proces, der tilsammen sikrer din udvikling. ele vores liv, og alt i vores tilværelse, er styret af 2 store sideløbende Evolutions processer. Disse processer styrer alt lige fra udviklingen af encellede organismer til udviklingen af væsener, der er så langt forud for der hvor vi selv er, at det ikke går at forestille sig. Tilsammen udgør evolutions-cyklerne det jeg kalder Menneskehedens Evolutionscyklus (der altså dækker over mere end mennesker). Begge

3 Evolutionsprocesserne kan opdeles i 7 udviklingsperioder, men den Overbevidste evolution er altid en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste evolution. At hele livet udvikler sig i svøbet af denne konstruktion med 2 evolutioner er der naturligvis en god grund til, og det vil jeg beskrive i Lektionerne, startende med en introduktion til Evolutionscyklerne i denne Lektion. Efter denne introduktion skal de næste lektioner handle om at give nærmere beskrivelse af dem. Du skal blandt andet se, at de udgør et helt centralt element i det verdensbillede, som jeg forsøger at give videre til dig. Denne Lektion har til formål at introducere en masse af de termer som du skal høre om i resten af Lektionerne snarere end at gå i dybden med dem. Vær klar over denne forskel. I de efterfølgende kapitler vil jeg gå derimod i dybden med disse termer. 1. Opbygningen af vores væsen. Opbygningen af Menneskets personlighed kan groft set deles op i Bevidstheden, Underbevidstheden, og derudover noget højere, som ikke er os bevidst. Nogle kalder denne del det højere Selv, Sjælen, Selvet. Jeg selv kalder det Overbevidstheden. Det er lige nu, på dette tidspunkt i vores udvikling, at disse 3 personligheds strukturer eksisterer i os. F.eks er vores underbevidsthed kun en del af vores personligheds struktur i Pre-Ego og Ego perioderne. Det kommer jeg mere ind på i part 3 i kapitlet om Livsoplevelser, hvor vi skal se at fra sidste halvdel af Hjerte udviklingsperioden ophører denne del med at være. Både Bevidstheden, Underbevidstheden og Overbevidstheden er i en udviklings proces, der er nødvendig for at vi kan udvikle vores evne til at opleve livet. Alle 3 dele af os er under udvikling. Det er altså ikke kun vores bevidsthed, som undergår en forandring og udvikling. Vores Underbevidsthed forandrer sig når vores bevidsthed formår at trænge igennem barrieren til den og kaste sit lys på nogle af de strukturer, som befinder sig der f.eks en kompleks struktur. På en måde kan man sige, at vi henter en del af os selv hjem til bevidstheden, hvorved vi forandrer både bevidstheden og underbevidstheden. Bevidstheden kan altså forandre Underbevidstheden. 3

4 Figur 4. Menneskets personligheds struktur og Evolutions processerne. Menneskets personligheds struktur kan opdeles i Overbevidstheden, Bevidstheden og Underbevidstheden. Overbevidstheden er i kontakt med den Overbevidste Evolution gennem Sanseorganer (gul stjerne), og Bevidstheden er i kontakt med den Bevidste Evolution gennem de Personlige Udviklingsspiraler (vist med en grøn spiral). Underbevidstheden påvirkes og udvikles derimod af både Overbevidstheden og Bevidstheden, og kun indirekte af evolutions processerne. I Underbevidstheden ses kernen, Den eksistentielle ensomhed (EE) og komplekserne (orange spiraler). Underbevidstheden er også under indflydelse af det Overbevidste. Dette sker gennem endnu en struktur, som kaldes det Kollektive Underbevidste, hvori befinder sig livstemaerne. Disse livstemaer bestemmer bogstaveligt talt de overordnede temaer, som underbevidstheden indordner sig under. De er de Livslove, som ligger bag skabelsen af Underbevidstheden og dens strukturer. De er formidlere af den energi, der driver underbevidstheden. Livstemaerne selv derimod belives af det Overbevidste og det skal vi høre mere om i Lektion 3. Hvis vi nu ser på Bevidstheden og Overbevidstheden så er begge disse dele af os i udvikling. Bevidstheden er i kontakt med den Bevidste evolution igennem det som jeg kalder De personlige udviklingsspiraler, og Overbevidstheden er i kontakt med Den Overbevidste Evolution gennem Sanseorganer i det Overbevidste (Figur 4). I Figur 5 kan du se sammenhængen mellem de 2 evolutions processer og de personlige Udviklingsspiraler. Du kan se, at hver af udviklingsperioderne er knyttet til deres egen personlige udviklingsspiral, hvis formål det er at sikre at vi udvikler os gennem den pågældende udviklingsperiode. De personlige udviklingsspiraler sikrer, at vi møder lige

5 netop det, som vi har brug for at møde. I Ego-udviklingsperioden består den Personlige udviklingsspiral ( Den Mørke Spiral ) af diverse sindstilstande, samt nogle faste regler der bestemmer hvilke energier eller livs aspekter du udsættes for. I de andre spiraler der er knyttet til de andre udviklingsperioder, handler det om helt andre ting (end sindstilstande). Jeg viser dig figuren forneden allerede nu, selvom det først er senere at du skal høre om spiraltilstandene. Så har du nemlig allerede nu et indtryk at de 2 evolutioner, og deres sammenhæng med de personlige Udviklingsspiraler. Det er meget at introducere på en gang her, men bare rolig fra nu af handler det om at forklare og beskrive alle disse termer, og hvordan de spiller sammen om at forme hele vores udviklings proces. Vi starter med de 2 evolutioner. Bevidstheden og Overbevidstheden udvikler sig. Bevidstheden er under udvikling og denne udvikling omfatter (per definition) den del af livet som du er bevidst om. Den bevidste interaktion med livet sker (på dette tidspunkt i din udvikling) gennem diverse sindstilstande, der tilsammen udgør det jeg kalder Egoets personlige udviklingsspiral (se figur 5 og Lektion 7, som har fokus på disse spiraler ). Husk på at ordet spiral er et symbol, en form, hvor der er en nedre del og en øvre del og den symboliserer at der findes mange sindstilstande, lige fra lave til høje hvor de samme principper er at finde i dem men på forskellige niveauer. Figur 5. Menneskehedens udvikling gennem 2 evolutioner. I hver af de forskellige udviklingsperioder for Menneskeheden knytter der sig specifikke personlige udviklingsspiraler. Farven på dem svarer til den Overbevidste korresponderende energi, idet det er denne energi som initierer skabelsen af udviklingsspiralen og det som fortæller os hvad der er dens formål. Derfor har den tilsvarende udviklingsspiral samme farve, idet bevidstgørelsen af netop den Overbevidste energi, som har skabt spiralen er formålet med hele udviklingsperioden. Den personlige udviklingsspiral for Ego perioden er Den Mørke spiral, og den er grøn, Hjertets farve. Det var nemlig den Overbevidste Hjerte energi, som overvejende skabte den og det er Hjerte energiens integration i væsenet som er formålet med den (dvs Hjerte bevidsthed). 5

6 Overbevidstheden er også under udvikling, og det er en del af os som vi, per

7 definition, normalt ikke er bevidste om. Overbevidstheden er i kontakt med en dimension af livet, som heller ikke er umiddelbart tilgængelig for bevidstheden nemlig den Overbevidste Evolution. Menneskeheden påvirkes altså af (og befinder sig i) 2 evolutions cykler som spiller 2 forskellige roller for vores udvikling. Tilsammen udgør de den opskrift, der på perfekt måde sikrer vores udvikling. Hver af evolutions cyklerne har deres specifikke opgave. Overordnet set har den Overbevidste evolution med udviklingen af dit Overbevidste at gøre, og den bevidste evolution med udviklingen af din Bevidsthed at gøre. I denne Lektion vil jeg introducere hver af evolutions cyklerne. Dette vil blive efterfuldt af en Lektion om samspillet mellem de 2 evolutioner og i særdeleshed hvilken rolle den Overbevidste og den Overbevidste evolution har for din egen udvikling. 2. Den Bevidste evolutions cyklus. Fokus: Bevidsthed og skaberevne. Udvikling: Her udvikles Din Bevidsthed. Hvad er den Bevidste Evolution? Den Bevidste evolution har med udviklingen af din Bevidsthed at gøre. Vi har set at ordet Bevidsthed i virkeligheden dækker over et udviklingsprincip, som går igen i alle udviklingsperioderne. I det nedenstående vil jeg dog fokusere mest på de udviklingsperioder som vi er i nu, og således behandle ordet bevidsthed, som Egoet (og tildeles Hjertet) forstår det. At være bevidst om noget er at kunne indse dette nogets inderste essens. Udviklingen af denne evne, i forhold til Livets forskellige aspekter, er det vi kalder Bevidstheds udvikling. Når man altså overhovedet kan snakke om en specifik Evolution, så er det altså fordi der (ligesom det er tilfælder for vores fysiske univers), er helt faste regler og love for denne ikke-fysiske realitet. Disse regler, eller Livslove, sikrer f.eks at du kontinuertligt møder det, som du har brug for at møde, for at kunne udvikle din Bevidstheds-evne i forhold til livet. Hele dit liv er formet omkring dit eget bevidsthedsniveau, og de love/regler som ligger bag den Bevidste evolution sørger for, at alt hvad du møder i dit er afpasset udviklingen af din Bevidsthed og jeg mener virkelig alt, helt ned til de fysiske aspekter af dit liv, hvilke personer der er i dit liv, osv. Den Bevidste Evolution er et regelsæt der sørger for, at du kontinuertligt møder det, som du har brug for at møde, for at kunne udvikle din Bevidstheds evne i forhold til livet. 7

8 Den Bevidste evolution har altså med udviklingen af vores bevidsthed at gøre, med vores bevidste interaktion med verden og os selv. Den har at gøre med udviklingen af Dit Bevidste Selv din Aktuelle bevidsthed din bevidste Livsoplevelse. Den har at gøre med manifestation, vores manifestation i en dimension. Den har med skabelse i dimensioner (tilgængelige for Bevidstheden) at gøre (Figur 6). Disse dimensioner er det jeg kaldet De 7 Livsfelter. Der hvor du er nu i din udvikling, er underbevidstheden en del af den Bevidste Evolution. Dit Ego og dermed din Ego-bevidsthed fungerer i et partnerskab med din Underbevidsthed. Den Bevidste evolution forårsager, at du påvirkes med energier/livs aspekter, som du er bevidst om og umiddelbart reagerer bevidst på. Din underbevidsthed er dog en del af denne reaktion på den Bevidste evolution. Du er nemlig i konstant kontakt med din underbevidsthed, og denne kontakt er en som melder sig i form af følelser, som du er bevidst om (selvom du ofte ikke kan forklare dem). Du som person, og din interaktion med verden, er derfor et produkt af din bevidste og underbevidste relation. Du (dit Ego/Jeg) fungerer som i et partnerskab med dit underbevidste. Dit underbevidste er altså i den grad med i udviklingen af din bevidsthed også fordi bevidsthedsudvikling, på nuværende stadie af din udvikling, blandt andet er at bevidstgøre dele af dit underbevidste. Dit underbevidste påvirkes altså også af den Bevidste evolution. Det responderer og reagerer på den, og er i høj grad en del af den Bevidste evolution i Ego udviklingsperioden. Men derimod er dit Overbevidste ikke en direkte del af den. Det har sin egen evolutions proces, som vi skal høre om lidt. Den Bevidste evolution har altså at gøre med vores bevidste interaktion med livet, og med at udvikle denne interaktion. Den har med vores bevidste indsigt i livet/os selv at gøre og med at øge denne indsigt. Ligesom den fysiske evolution er et produkt af bagvedliggende kræfter, som har forårsaget en stadig udvikling af vores fysiske hylster (og univers), da kan du betragte Den Bevidste Evolution som bestående af de kræfter og Livslove, der sørger for, og skaber fundamentet for, den kontinuertlige udvikling af vores Bevidsthed. Den Bevidste evolution bruger De personlige Udviklingsspiraler. Som middel til at drive din bevidstheds udvikling bruger Den Bevidste Evolution De personlige udviklingsspiraler (disse bliver beskrevet indgående i part 2). Som vi skal se senere, har hver af udviklingsperioderne sin helt egen udviklingsspiral, som har til formål at afstedkomme din bevidsthedsudvikling i den pågældende udviklingsperiode.

9 En personlig udviklingsspiral er skræddersyet til det specifikke Livsaspekt som er knyttet til udviklingsperioden, og formålet med spiralen er at hjælpe dig igennem perioden, og med at gennemleve det pågældende Livsaspekt. En personlig udviklingsspiral konfronterer dig konstant med det som du har brug for i din udvikling for at komme videre i den pågældende udviklingsperiode, og den bestemmer hvad du konfronteres med af energier/livs aspekter. Den udgør således din forudsætning for at interagere med livet den er som et sæt briller som du ser/oplever livet igennem. Udviklingsspiralerne er personlige i den forstand, at vi har hver vores spiral (dvs de relaterer sig specifikt til det enkelte menneske). De personlige spiraler er altså et middel i den Bevidste evolution, selvom de faktisk skabes af Den Overbevidste evolution. Man kan også se dem som lovemæssigheder, som det der sætter reglerne for din udvikling afhængig af hvor du er i den. De er et billede på disse Lovsmæssigheder. Figur 6. Den Bevidste og Overbevidste Evolution. Fælles for de to Evolutions cykler er at det for dem begge handler om manifestation, skabelse og sansning (og udvikling af sanse organer) men i forskellige dimensioner eller af forskellige livs aspekter. Lige nu i menneskets udvikling er dimensionen i den Bevidste evolution overvejende Ego dimensionen, samt de laveste lag af Hjerte dimensionen. For den Overbevidste evolution er den aktuelle dimension de højere Hjertelag. Formålet med Den Overbevidste evolution er udviklingen af Overbevidstheden. Overbevidstheden modtager de Overbevidste energier gennem dens sanseorganer og i denne proces skabes den vilje og motivation som transmitteres videre til Bevidstheden og ender op 9

10 som en stærk higen efter mere og, på vores nuværende udviklings stadie, efter at gøre helt op med den eksistentielle ensomhed. Deres effekt er meget konkret. I Ego perioden bestemmes det f.eks, at du udsættes for sindstilstande og følelser fordi dette sikrer Egoets udvikling. Du udsættes altså ikke overvejende for fysiske stimuli, som det var tilfældet i Rod perioden, eller for højspirituelle stimuli, som det sker i Hjerte og de Guddommelige perioder. Nej, du udsættes for følelser (og bemærk at følelser er produktet af en livsoplevelse, der er specifik for Ego-perioden, og som derfor vil ophøre når du forlader denne periode, hvilket du skal høre meget mere om senere). Udviklingsspiralerne er altså helt centrale for vores udvikling, og for dit liv her og nu, og hele part 2 er derfor afsat til at beskrive disse spiraler og de tilstande som de indeholder. Her vil du kunne genkende dig selv mange gange. At være Bevidst er at skabe og manifestere sig i et Livsfelt. At være bevidst om en livs dimension kræver nærvær i dimensionen. Det kræver tilstedeværelse i dimensionen, og en viden om at dimensionen er til. Når vi altså er bevidste om dimensionen og nærværende i den, da kan vi begynde at skabe i den og dimensionen kommer nu til at antage en form som delvist er et produkt af vores skaberevne. Dette vil da komme til udgøre den dimension som væsener, der kommer efter os, skal blive bevidste om og skabe i. Med skabelse mener jeg at så snart vi kan manifestere os i en dimension, da påvirker vi den, og når vi påvirker den, da skaber vi noget som ikke var der tidligere. Jo mere vi bliver bevidste og fortrolige med dimensionen, jo mere bevidste bliver vi om vores skabelse, jo mere vilje kan vi lægge i den, og som vi skal se, da er skabelse i Rod perioden anderledes end skabelse i Ego perioden, som igen er anderledes end i Hjerte perioden. For hver en udviklingsperiode får vi nemlig evnen til, og muligheden for, at skabe i et nyt Livsfelt. Den skabelse, der kommer ud af den Bevidste evolution, er også anderledes end den som kommer ud af den Overbevidste evolution. Grunden er at de to evolutioner påvirker forskellige dele af dig med forskelige energier, fordi den Overbevidste evolution altid er en halv udviklingsperiode foran den Bevidste Evolution (Ego energier fra den Bevidste evolution, svarer derfor til Hjerte energier fra den Overbevidste Evolution, se figur 5). Det skal du høre mere om i de næste afsnit. Den Bevidste evolution påvirker dig med energier som du altid er i stand til at være (eller blive) bevidst om. At være i stand til at være bevidst om disse energier betyder ikke at du er i stand til at håndtere det som de vækker i dig, og dette er ofte hvad du skal øve dig i. Med hensyn til Egoet kunne det betyde at du udsættes for en dimension af livet, der motiverer dig til at få Egoet mere under kontrol, og til at gøre det til et

11 stærkt og harmonisk Ego, som er mindre tilbøjeligt at gå i affekt. Den Bevidste evolution involverer lige nu blandt andet en kontakt med et tanke/følelses-hav. Ligesom du i tidligere udviklingsperioder lærte (og stadig lærer) at manipulere (og skabe i) det fysiske element, da trænes du nu i at manipulere det ikke-fysiske element, nærmere betegnet det Psykiske Livsfelt. Det drejer sig altså overvejende om tanker og følelser, og om at du lige nu er særlig meget i kontakt med de ikke-fysiske planer via netop dine tanker og følelser. Når du tænker, da skaber du tanker, og når du føler da skaber du følelser, og det gælder derfor at hverken følelser eller tanker kun bliver hos dig selv, og at hverken følelser eller tanker således er toldfrie. Du bliver også selv påvirket af det andre mennesker tænker og føler, og vi bevæger os alle rundt i et følelses/tanke-hav, som vores egne følelser og tanker delvist defineres og skabes udfra. Dette følelses/tanke-hav er det jeg kalder Det psykiske Livsfelt, et Livsfelt, som du altså selv bidrager til (og skaber i) med dine egne tanker og følelser. Når du f.eks forestiller dig noget negativt, da skaber du denne negativitet i det psykiske felt. Ligeså, vil dine positive tanker manifestere sig i Feltet, og påvirke alle som har kontakt med det. Det Psykiske Livsfelt er knyttet til Ego udviklingsperioden, og er det Livsfelt som tanker og følelser har kontakt med i denne periode, og faktisk er det sådan at hver udviklings periode er knyttet til sit eget Livsfelt. Livsfelterne kan yderligere deles op i lag, og enhver psykisk skabelse vil manifestere sig i det lag af det psykiske Livsfelt, som det har mest affinitet til. Negative tanker kan således aldrig nå det samme lag af det Psykiske Felt, som positive tanker når, og de kan aldrig nå et højere Livsfelt. I den Bevidste evolution udsættes du for energier/livs aspekter, som per definition vil gøre et bevidst indtryk på dig, idet du tiltrækker det som din bevidsthed har affinitet for. Når du mestrer energien (og det den gør ved dig), og når den er blevet en del af dig, da vil du påvirke livet, og skabe i det, med denne nye bevidsthed. For det meste er du ikke klar over at du skaber, men jo mere du mestrer en dimension af livet, jo mere bliver du i stand til bevidst at skabe i den. 11

12 Den Bevidste evolution handler om en rejse fra energi påvirkning til forandring. Overbevisninger skal udleves for at blive til integreret bevidsthed. Således handler den Bevidste evolution om at udsætte dig for energier, som du endnu ikke har bevidstgjort på en permanent måde (men som du altså godt kan opfatte med bevidstheden), så du kan begynde bevidstgørelses processen, blandt andet gennem udlevelse. Du går således fra energi påvirkning, til udlevelse, til oplevelse, og til integration i dit væsen/permanent bevidsthed, og først når det sidste sker, er der tale om en irreversibel bevidstheds-forandring af dit væsen. Du har brug for helheden for at forandre dig, og helheden har brug for at du udlever dine erkendelser i den, for selv at forandre sig. Helheden forandrer dig og du forandrer helheden. I den Bevidste evolution udvikler vi vores forudsætninger, til at interagere med det aktuelle Livsfelt. Da vi befandt os i Rod perioden handlede det om at lære at beherske det fysiske element og om at manifestere os fysisk. I løbet af denne proces ændrede vores fysiske legeme sig, medførende en ændret bevidst oplevelse og sansning af det fysisk plan. Dette gav nye muligheder for at manifestere os i denne dimension, samt for at skabe i denne dimension. På samme måde vil vores følelses legeme, samt vores tanke legeme ændre sig. Vi skal senere høre om (i Part 2) hvordan følelses legemet forandrer sig ved indgangen til Ego perioden, fra at være et tomt kar med muligheder og potentiale, til at være en størrelse indeholdende mange forskellige psykiske strukturer. En af disse strukturer er f.eks en meget konkret grænse mellem det bevidste og det underbevidste med alle dets strukturer (komplekserne, den Eksistentielle ensomhed, osv). Alle disse bevidste og ubevidste strukturer giver dig nye muligheder for at interagerer med verden, for at sanse verden, og for øge bevidstheden om dig selv og verden. I anden halvdel af Ego perioden, som jo også er første halvdel af Hjerte perioden, da udvikler du endvidere sanse organer til bevidst Hjerte kontakt (som altid er det en bevidst kontakt med Hjerte energier, der er en halv udviklingsperiode lavere end de Hjerte energier, der kommer fra den Overbevidste evolution (se næste afsnit)). Drivkraften bag den Bevidste evolution. Den Bevidste evolution tager dig gennem forskellige store udviklingsperioder, som præsenterer dig for forskellige aspekter af livet, og træner dig i at sanse dem, interagere med dem, og beherske det Livsfelt de er knyttet til. Denne evolution udsætter dig for lige præcis det som du har brug for, via Livslove som er håndhævet af de personlige udviklingsspiraler. Tænk på spiralen som en form (og symbol), hvor man hele tiden vender tilbage til udgangspunktet, men på et højere niveau. Du kan derfor også opfatte spiralerne som en manifestation af Livslove, der udsætter dig for de samme principper på forskellige niveauer. Alle udviklingsperioder er knyttet til en udviklingsspiral, og selve de

13 udviklingsprincipper, der gælder for enhver af de forskellige perioder er altså de samme. Ikke alle mennesker befinder sig på samme sted i udviklingen. Hvad er det så som afgør hvordan og hvor hurtigt vi udvikler os og hvilken udviklingsperiode vi (som Menneskehed) befinder os i? Det synes logisk, at eftersom vi har vores handlefrihed og vores frie vilje, da har vi selv noget at skulle sige, med hensyn til hvor vi er nået til i vores udvikling. Men er det da os selv - gennem vores bevidste udlevelse, vores bevidste manifestation af os selv i en dimension, og gennem vores evne til at skabe i en dimension - som fuldstændigt selv bestemmer hvilke energier vi udsættes for, og i hvilken retning vi bevæger os? Svaret er: ikke helt, for der er som sagt en anden evolutions cyklus, den Overbevidste Evolution, som har langt mere at skulle have sagt i den henseende. Det er fra denne Evolution vi modtager vores dybeste higen efter at udvikle os. Det er denne evolution, som bestemmer retningen for vores bevidsthedsudvikling. Det er fra denne evolution at de livslove, som vi alle udvikler os i henhold til, kommer livslove, der ligger over dem som udviklingsspiralerne repræsenterer. Endelig er det en evolution, som du altså ingen direkte bevidstindflydelse har på. Den vil jeg fortælle om i næste afsnit. 3. Den Overbevidste Evolutions cyklus. Fokus: Vilje til udvikling Udvikling: Her udvikles Det Overbevidste. Den Overbevidste Evolution er en halv udviklingsperiode længere fremme. Hvis du ser på figur 5 foroven, da ses det at den Overbevidste evolution er på et niveau der er en halv udviklingsperiode længere fremme end den bevidste evolution. Den repræsenterer derfor energier, som du ikke endnu er i stand til at bevidstgøre. Du kan simpelthen ikke opfange dem i din aktuelle bevidsthed, også selvom du blev udsat for dem. 13

14 Vores higen til fremdrift. Udviklingsperioderne i denne evolution er ansvarlige for vores inderste higen efter højere aspekter af livet og vel og mærket en higen, som ender med at manifestere sig i din Bevidsthed. Det er disse perioder, som skaber vores dybeste vilje til udvikling, og som sørger for at der aldrig opstår stilstand. Hvor den Bevidste evolution tager sig af den bevidste interaktion med livet, da har den Overbevidste altså med den overbevidste (ikke at forveksle med den underbevidste) interaktion med livet foruden at være fuldt ansvarlig for at skabe motivationen og viljen bag vores bevidsthedsudvikling. Netop fordi den Overbevidste evolution består af Overbevidste energier, har vi ingen direkte indflydelse på dem med vores bevidsthed, idet denne bevidsthed jo per definition ikke er nået til det niveau, som Overbevidstheden befinder sig på. Vi skal se, at blandt andet fordi den dybeste higen kommer fra det Overbevidste, fra hinsides vores bevidste vilje, da sikres det evige fremskridt og den konstante vilje til fremskridt. Den Overbevidste evolution har med udviklingen af dit Overbevidste at gøre. Den er ansvarlig for at sikre at vi til stadig udvikler os, at der hele tiden er fremskridt. Det er denne evolution, som er ansvarlig for vores indre vilje til udvikling, og det er den som skaber den indre higen efter at udvikle os mere, en higen som vi alle besidder. Det gør den ved at påvirke os med de Overbevidste energier, som vi skal høre om i næste Lektion. Den Overbevidste evolution ligger bag den Bevidste evolution. Den Overbevidste evolution kan som sagt betragtes som en evolutions cyklus der er en halv udviklingsperiode foran den Bevidste evolution. Fordi den er foran vores bevidstheds udvikling, da kan vi altså ikke opfange dens energier bevidst, og vi kan ikke forholde os til den bevidst og ej heller foretage en bevidst beslutning, om hvorvidt vi vil disse Overbevidste energier eller ej (hvilket er en af de helt centrale ting, der betyder at der konstant er udvikling som vi skal se senere). Vi kan heller ikke ændre den, eller skabe i den, med vores Bevidsthed. Men selvom de Overbevidste energier per definition ikke kan opfanges af os bevidst, da kan de alligevel godt nå os på andre måder, og vi skal se at det faktisk er disse energier, som skaber det der huser hele vores bevidsthed og underbevidsthed, samt udgør de øvre Livslove der ligger bag hele den Bevidste evolution. Den Overbevidste evolution og vores Over- og Under-bevidste. Du som væsen består altså ikke bare af dit Ego/Jeg. Du består også af det personlige og Kollektive Overbevidste og det personlige og Kollektive Underbevidste. Den Overbevidste Evolution har kontakt med dig gennem dit Overbevidste.

15 Lige nu overstrømmes Menneskeheden af energier fra den Overbevidste evolution, der ligger en halv udviklingsperiode højere, end vi formår at blive bevidst om. Tidsmæssigt (set ud fra Bevidstheden) ligger det langt forud for hvor vi lige nu er i vores (bevidstheds-) udvikling. Disse energier er lige nu overvejende (høje) Hjerte energier, og de påvirker overvejende din Overbevidsthed. Fra din overbevidsthed pulser der derefter høje Hjerte energier rundt i dit væsen, og fra samme Overbevidsthed strømmer også en vilje til at bevidstgøre dem. Dette manifesterer sig i en indre higen efter at opleve det man fornemmer, nemlig at der er mere til livet end det, som vi umiddelbart er bevidste om. Det er en higen, som i den grad bestemmer retningen for din udvikling, og det er en higen som altså ledsages af en indre vilje (og motivation) fra Overbevidstheden, en vilje som derfor er langt stærkere end din bevidste vilje (dvs Egoets bevidste vilje). Udviklingen af Det overbevidste. Ligesom din Bevidsthed udvikler sig, da er din Overbevidsthed ikke bare en statisk enhed i dig. Den er også under udvikling. Som den udvikles vil den blive i stand til at påvirke din bevidsthed/underbevidsthed med højere energier, og også med en anden type af energier. Ligesom vores aktuelle bevidsthed bevæger sig inden for et bevidsthedsrum, der definerer den laveste og højeste grænse for vores aktuelle bevidsthed, da er det samme tilfældet for Overbevidstheden (Figur 7) - og ligesom hele bevidstheds-rummet flytter sig opad i løbet af vores udvikling, og derfor tillader andre og højere aspekter for bevidstheden, da gælder det samme for Overbevidstheds-rummet. Overbevidstheds rummet flytter sig ligeledes i løbet af vores udvikling, og dermed ændres den øvre og nedre grænse for de energier der er tilgængelige for Overbevidstheden, energier som fra Overbevidstheden vil strømme ned over dig, ned over din Bevidsthed. Hvad er så dette Overbevidste hvis centrum bevæger sig indenfor de grænser som sættes af Overbevidsthedsrummet. Hvilke strukturer finder vi der, og hvordan er det bygget op? Er det ligeså komplekst som vores fysiske krop, der udgøres af atomer, molekyler, proteiner, celler, cellulære systemer, organer, osv? Er det lige så komplekst som vores ikke-fysiske legeme, vores psyke, med dens komplekser, Livstemaer, Egobevidsthed og underbevidsthed? Svaret er i den grad ja! Mine egne oplevelser har vist mig, at det Overbevidste er en kompleks størrelse i særdeleshed hvis man forsøger at forstå det med den menneskelige forstand (med Ego bevidstheden). Ordet komplekst er jo naturligvis relativt, og for en mere udviklet forstand er den en ganske overskuelig størrelse, men for os er det en størrelse der i kompleksitet mange gange overgår både kroppen og psyken. Det er delvist som at beskrive et 15

16 univers gjort op at kræfter, der ikke er blevet beskrevet, endsige opdaget, endnu. Således er det er ganske overvældende hvor meget vi endnu har til gode at opdage af denne størrelse af os selv. I de næste kapitler skal du høre meget mere om mine egne opdagelser omkring det Overbevidste. 3. Afslutning. Den Overbevidste og Bevidste evolution er som Ying og Yang. I denne introduktion til de 2 Evolutioner har du nu set at der er 2 store evolutioner som varetager Menneskehedens udvikling, og vi har set at den udvikling de tager vare på, er udviklingen af Bevidstheden og Overbevidstheden. Du som væsen er gjort op af både dit underbevidste, din bevidsthed og dit Overbevidste, og din udvikling involverer naturligvis udviklingen af alle disse 3 dele af din person. Din bevidsthed befinder sig så at sige midt imellem det Overbevidste og det Underbevidste, som begge har en dobbelt-struktur, der består at en personlig og kollektiv del (ligesom Bevidstheden selv eksisterer som en personlig og kollektiv del). Den personlige del er en direkte afspejling af vores interaktion med livet, mens den kollektive del i både det Overbevidste og Underbevidste er en refleksion af Menneskehedens udvikling og den store vilje der ligger bag den. Prøv at tænk lidt over hvordan det hele passer sammen. Begge vores personlige dele i det Overbevidste samt det Underbevidste, påvirkes af kollektive energier, som de ikke har indflydelse på, og som sætter tonen for den videre udvikling. En genial måde at gøre det på for netop vores manglende indflydelse, på det der definerer vores inderste higen, sikrer at vi kun har mulighed for at bevæge os i en retning, og at vi med sikkerhed vil bevæge os. Således sikres udviklingen! Hastigheden på denne udvikling har vi dog nogen indflydelse på gennem vores frie vilje, men den overordnede retning har vi altså ingen indflydelse på, da den altså bestemmes af noget, der er uden for bevidsthedens indflydelse, og selvom vi har vores frie vilje, da eksisterer der i os en endnu mere grundlæggende vilje som vi ikke har indflydelse på. De ting vi ikke har indflydelse på, er det som sikrer at vi alle bevæger os i samme retning. For nogle går det dog hurtigere end andre, og alle har vi vores helt specifikke vej, som vi bevæger os på. Den Overbevidste og bevidste evolution er som Ying og Yang; de går sammen, som en helhed, og hver af dem er repræsenteret i hinanden og fungerer via, og ved hjælp af, hinanden. Den grundlæggende livs vilje og den dybeste higen efter fremskridt, efter at bevidstgøre meningen med livet, kommer fra Overbevidstheden og den Overbevidste

17 evolution som derved er dybt forbundet med bevidsthedsudviklingen. Figur 7. Bevidstheden og Overbevidstheden. Overbevidstheden (øverst til højre) modtager en energi påvirkning fra den Kosmiske gnist (Stjerne) i os alle. Den optager energien gennem de sanseorganer (vist som sole) som den har udviklet og videregiver den derpå til bevidstheden. Der vil energien give anledning til en personlig udviklingsspiral, af en størrelse der afgøres af hvor dominerende energien er, dvs svarende til hvor udviklet sanseorganet var i Overbevidstheden (vist som spiraler, hvor den grønne (Egoets spiral) er størst. Både Bevidstheden (nederst til venstre) og Overbevidstheden bevæger sig inden for deres bevidstheds/overbevidsthedsrum, men kan i sjældne tilfælde opleve en direkte kontakt til højere tilstande (vist som lyn). Cirklerne indeni firkanterne (bevidstheds/overbevidstheds-rummene) viser den aktuelle bevidsthed (til venstre) og den aktuelle Overbevidsthed (til højre). Overbevidstheden kan dog ikke indgå i et separat udviklings forløb, idet den er 17

18 uadskilleligt forbundet med Bevidstheds udviklingen. Overbevidstheden er den grundlæggende drivkraft bag Bevidstheds udviklingen men er faktisk selv er styret af dennes udvikling. Sådan hører de 2 evolutioner uløseligt sammen, og sådan hører Overbevidstheden og Bevidstheden/Underbevidstheden uløseligt sammen og tilsammen er de alle midler i energiernes store kredsløb, der sluttelig vil føre til en ændring i selveste ophavet for dem. I næste lektion vil jeg fortælle om dette helt unikke samspil, mellem de 2 evolutioner og deres interaktion med vores væsens opbygning dvs Evolutionernes forbindelse med Overbevidstheden, Underbevidstheden, og Bevidstheden. Blandt andet skal du se at Livstemaerne spiller en helt central rolle i at mediere kontakten mellem de Overbevidste energier (Den Overbevidste Evolution) og Underbevidstheden/bevidstheden (Den Bevidste Evolution).

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4) Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Symbol nr. 40. Korsets tegn

Symbol nr. 40. Korsets tegn Symbol nr. 40 Korsets tegn Livsmysteriets løsning kan kun tilegnes ad en vej, der ligger uden for den gudløse materialistiske forskning 40.1 Den på jorden til dato gældende, videnskabelige forskningsmetode,

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien.

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. (oversat af Birgitte Meinert) Artiklen herunder præsenterer LightBody Balancing med den magiske Ny energis natur, skabt af Villma Gros. Dette

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Flemming Jensen. Angst

Flemming Jensen. Angst Flemming Jensen Angst Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V. Lindhardt

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere