Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013"

Transkript

1 Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013 Vedhaeftede Lokalaftaler er det fremtidige saet af Lokalaftaler, som er gaeldende for gruppen af"ÿvrige 3F medarbejdere" og implementeres med effekt fra 1. juli. Der er dog aftalt enkelte undtagelser: Nt, Bilag Lokalaftale Timelcn Saerligt pensionsbidrag SygelCn for fastansatte fuldtidsansatte SygelCn for fastansatte deltidsansatte Simuleringer af sygelcn for deltidsansatte BCrns sygdom Vagtplanlaegning Bilag 6.1 Lagkagemodellen Implementeres fra 1. juli 2013 hvis ikke andet er aftalt Formands- og flow koordinatortillaeg bortfalder fcrst for allerede ansatte pr Springertillaegget bortfalder fcrst for allerede ansatte pr Pauser 8 Ove ra rbejd e Byttevagter 10 Deltidsaftalen 11 Tilkaldevikarer 12 Tidsbegraenset ansaettelse 13 SIFU/SUFI 14 Tillidsmandsaftale 15 SCgnehelligdage 16 Ko m pe nsatio nsti m e r 17 Fritvalgskonto 18 Klubmcder 19 DialogmCder Kan tidligst opsiges pr. 1. juli 2015 hvis ikke andet er aftalt Med 2 mdro varsel DialogmCder jf. Lokalaftale 19 planlaegges til gennemfcrelse: Den 3. tirsdag i mÿneden fra og Den 3. torsdag i mÿneden fra og TCrnlisteskift i forbindelse med One Copenhagen og fremefter opgcres efter de de nye principper / overenskomsten Kastrupden 21. august 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen Allan Mcrch og Michael /.ÿlse n (Stampe)

2 Lokalaftale 1 TimelCn At dokumentere de aftalte ICnrammer i tillaeg til Industriens Overenskomst. TimelCn Ved de Iokale Icnforhandlinger for overenskomstÿret 2013 er f lgende timelcnninger aftalt: ChauffCrer StartlCn 12 mÿneder 24 mÿneder 36 mÿneder ,25 248,95 250,95 164,04 Tillaeg gaeldende for alle chauffcrer 12 mÿneder ,00 24 mÿneder 4,00 36 mÿneder 6,00 Det er inkluderet i aftalen om tillaeg for chauffcrer, at chauffcren er personligt ansvarlig for vask og vedligehold af eget arbejdstcj, s& denne altid fremstÿr praesentabel i forhold til selskabets kunder. vrige 3F Startlcn 12 mÿneder 24 mÿneder 36 mÿneder 130,35 145,46 146,98 164,04 Formandstillaeg og Flow-koordinatortillaeg bortfalder med virkning pr. 1. juli For medarbejdere som allerede oppebaerer tillaegget bortfalder det med virkning pr. 30. september Cvrige vilkÿr Alle fastansatte og saesonansatte medarbejdere aflcnnes med fast mÿnedslcn beregnet som timelcnx160,33 For deltidsansatte og tilkaldevikarer afregnes med de aktuelle timer praesteret i reguleringsperioden. Reguleringsperioden for den aktuelle Icn fremgÿr af ICnsedlen. Princippet er, at reguleringsperioden gÿr fra den 2. mandag i mÿneden til og med den efterf lgende 2. scndag i mÿneden efter Faste medarbejdere fÿr fuld Icn, inklusive de til vagten hcrende genetillaeg, under afvikling af ferie og feriefri. Pensionen f lger Industriens Overenskomst 34. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup den 11. juli 2013 t For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen Allan Mcrch og Michae/Nielse, dÿtÿmpÿÿ / v

3 Lokalaftale 2 Sÿerligt pensionsbidrag Denne aftale er indgÿet i 2004 og viderefcres med det formal at skabe stcrre Ckonomisk tryghed som pensionist for medarbejdere, der har haft fast ansaettelse i virksomheden. Aftale Tidsbegraensede ansatte, ungarbejdere og tilkaldevikarer er ikke omfattet af aftalen. I tillaeg til Industriens Pension ( Ref Industriens overenskomst 34) indbetaler virksomheden et ekstra pensionbidrag til medarbejdere reed mere end 2 ÿrs fast ansaettelse i virksomheden efter f lgende skala: Efter 2 ÿrs Efter 4 ÿrs Efter 6 ÿrs fastansaettelse fastansaettelse fastansaettelse Kapital pensionen udgor 1,6% 3,2% 4% pr. 1. marts 2013 Virksomhedens bidrag til kapitalpension modregnes hvis der kommer stigninger i arbejdsgivers andel i indbetalingen til Industriens Pension. Kapitalpensionen i sin helhed vii bortfalde hvis den arbejdsgiverbetalte andel til Industriens Pension kommer til at udgcre 12% eller mere. Saerlig aftale I perioden 1. juli juni 2015 suspenderes denne aftale. Dvs. der foretages ingen indbetalinger fra virksomhedens side. Optjening af anciennitet fortsaetter uforandret. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup den 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F " ÿ -<! Ole SCrensen Allan MCrch og Michael Nielsen(Sta%e)ÿ / (.

4 Lokalaftale 3 SygelCn for fastansatte fuldtidsmedarbejdere Begge parter Cnsker med indgÿelse af denne aftale at sikre stcrre tryghed for fastansatte medarbejdere i tilfaelde af sygdom. Reference til Industriens overenskomst 29 -Sygdom/tilskadekomst Ordningen omfatter" Fastansatte medarbejdere med mere end 6 mÿneders anciennitet. Forudsÿetninger 1. At Medarbejderen ved ansaettelsen ikke har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens varetagelse 2. At sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har p&draget sig denne ved en forsaetlig eller grov uagtsom handling 3. At medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den fcrste sygedag, senest i time fcr arbejdstids begyndelse og at Tro- og Love erklaering er Gate Gourmet i haende senest 3. dagen om morgenen. Formularen kan fremsendes via 4. At sÿfremt virksomheden forlanger laegerklaering fra 4. dagen skal medarbejderen fremsende en sÿdan som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne laegeerklaering betales af virksomheden Betaling I tillaeg til Industriens Overenskomst Udbetales de fcrste 3 mÿneder fuld Icn under sygdom 2. I de naeste 3 mÿneder betales kun grundlcnnen 3. I den efterf lgende periode betales hvad svarer til sygedagpengesatsen 4. Ved arbejdsskader betales der fuld ICn under hele sygdomsforlcbet. Ovenst&ende forudsaetter at medarbejderen opfylder sine forpligtelser i henhold til sygedagpengeloven sÿledes at virksomheden kan modtage refusion fra det offentlige. Raskmelding 1. Raskmelding skal foretages af samme kanaler som ved sygemelding. Det skal gcres sÿ tidligt som muligt og senest i time fcr arbejdstids begyndelse. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler red enighed aendres i perioden. Kastrup den 11. juli 2013 j For De timelcnnedes klub-3f Ole SCrensen... ÿ//"--, t Allan g Michael if

5 Lokalaftale 4 SygelCn for fastansatte deltidsmedarbejdere Begge parter cnsker med indgÿelse af denne aftale at sikre stcrre tryghed for fastansatte medarbejdere i tilfaelde af sygdom. Reference til Industriens overenskomst 29 -Sygdom/tilskadekomst Ordningen omfatter: Fastansatte deltidsmedarbejdere med mere end 6 mÿneders anciennitet. Forudsaetninger 1. At Medarbejderen ved ansaettelsen ikke har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens varetagelse 2. At sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har pÿdraget sig denne ved en forsaetlig eller grov uagtsom handling 3. At medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den fcrste sygedag, senest i time fcr arbejdstids begyndelse og at Tro- og Love erklaering er Gate Gourmet i haende senest 3. dagen om morgenen. Formularen kan fremsendes via 4. At sÿfremt virksomheden forlanger laegerklaering fra 4. dagen skal medarbejderen fremsende en sÿdan som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne laegeerklaering betales af virksomheden Betaling I tillaeg til Industriens Overenskomst Udbetales de fcrste 3 mÿneder fuld Icn under sygdom 2. I de naeste 3 mÿneder betales kun grundlcnnen 3. I den efterf lgende periode betales hvad svarertil sygedagpengesatsen 4. Ved arbejdsskaber betales der fuld ICn under hele sygdomsforlcbet. Ovenstÿende forudsaetter at medarbejderen opfylder sine forpligtelser i henhold til sygedagpengeloven sÿledes at virksomheden kan modtage refusion fra det offentlige. SygelCn opgcres som f lger 1. For medarbejdere der arbejder i et dag til dag mcnster: a) SygelCnssatsen inkl. evt. genetillaeg samt antal timer opgcres udfra de sidste 3 mÿneders gennemsnit, dog maksimalt for 120 timer pr. mÿned. (Se Bilag 1 med eksempler) 2. For medarbejdere der arbejder i et planlagt og turnlagt forlcb (4 uger eller mere) a) Der udbetales sygelcn efter de turnlagte vagter, og herefter som under punkt 1. /-

6 Raskmelding 1. Raskmelding skal foretages af samme kanaler som ved sygemelding. Det skal gores sÿ tidligt som muligt og senest i time for arbejdstids begyndelse. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Kastrup den 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen / Allan MCrch og Michaÿielsen (Stampe) "

7 Bilag 1 til Lokalaftale nr. 4 af 11. jumi 2013 Simulering af Sygelen for Fastansatte deltidsmedarbejdere i Ad Hoc model Mdr Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Syg 116 IEks 1 Timer I IEks 2 Timer I [Eks 3 Timer I 5ol Mdr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Syg 1/11 IEks 4 Timer ol I I Aftalt ny. 3 mdr. Snit Nyt loft I I 120 Aftalt ny. Snit Nyt loft IEks 5 Timer I 140 I 120 I I I Simulering af Sygelen for Fastansatte deltidsmedarbejdere i Planlagt Model IEks 6 Timer I IEks 7 Timer Sygelÿn i henhold til turn Sygelÿn i henhold til turn

8 Lokalaftale 5 BCrns sygdom Deter parternes cnske med denne aftale at Cge medarbejdertrivsel ved at give smÿbcrnsforaeldre (hjemmeboende born under 14 ÿr) mulighed for selv at tage sig af deres syge bern. Reference til Industriens overenskomst 30 - BCrns sygdom Aftalen, Feriefridage og afspadsering (maksimalt 6 dage pr. ferieÿr) kan anvendes som barnets anden/tredje sygedag i forlaengelse af afholdelse af barnets fcrste sygedag, Meldingen om afholdelsen f lger de normale regler for sygemelding 3. Kontaktes medarbejderen pÿ grund af barns sygdom inden en halv arbejdsdag er gÿet, er denne barnets fcrste fravaersdag, Kontaktes medarbejderen efter en halv arbejdsdag er gÿet, regnes den efterfolgende dag som barnets forste sygedag, forudsat denne er en arbejdsdag. Tidsrummet fra arbejdspladsen forlades og til normal arbejdstids ophcr, er for egen regning. Der kan evt aftales afspadsering. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole ScrenSen,/ÿ Allan Mcrch og Michael Nÿlÿen (Stÿmpe) /

9 Lokalaftale 6 Vagtplanlaegning Beskriver praksis omkring vagtplanering, turnlister saint hÿndteringen af ferieaflcsere. Baggrund Enhver turnliste skal tage udgangspunkt i en given produktionsopgave og tidspunktet for denne opgaves udfcrelse Med udgangspunkt i dette, arbejdes der sammen om turnlisten mellem afdelingen og tillidsrepraesentanten eller dem af denne udpegede ressource personer. Mÿlsaetningen er at skabe den forncdne forankring af turnlisten fra starten af Grundlaeggende og overordnet skal turnlister altid opfvide gaeldende overenskomster, og arbejdsmilj loven, herunder indgÿede Lokalaftaler og anden Lovgivning der mÿtte vaere pÿ omrÿdet. Der kan under forudsaetning af enighed mellem parterne aftales afvigelser fra dette Lokalt, dog ikke i forhold til arbejdsmilj loven. Metodik Turnlisten planlmgges i samrÿd mellem virksomheden og tillidsrepraesentanten eller dennes stedfortraÿder. Turnlisten kan aendres i takt med at virksomhedens kapacitets behov aendrer sig. Der er mellem parterne enighed ore, at "Lagkagemodellen" m.v. er gaeldende. Lagkagemodellen findes som bilag 1 Turnlister kan have forskellige laengder, uger der rulles over. Kendetegnende for dem alle er at de gÿr op, time og normmaessigt i deres rulle periode. /Endres der i en turn, gcr man turnen op for de involverede og der afregnes i henhold til Skifteholdsaftalen. Turnlisten offentliggcres og varsles ved opslag reed 14 dages varsel saint ved uddeling til den enkelte. Ved enighed herom mellem GG og Tillidsrepraesentanten kan varslet nedsaettes til 5X24 timer. Aft a I e Turnlisten kan tilrettelaegges sÿledes, at der max. er 6 dcgn mellem 2 fri dcgn (59 timer). Faste medarbejdere pÿ fuld tid har krav pÿ fri hver anden weekend. Undtaget er dog hvis man er ansat til Weekend arbejde ref. Industriens Overenskomst Fri weekend defineres sore startende senest klokken 18:00 fredag og afsluttende mandag 04:59 Kraeves det, at medarbejdere pÿ skiftehold skal mcde fcr kl pÿ hverdage betales skifteholdstilaegget der gÿr fra 18:00-06:00 Fast Nat kan tilrettelaegges sÿledes, at der max er 7 dcgn mellem 2 fri dcgn (59 timer). Sÿfremt der ikke er behov for fast nattevagter hele ugen, og virksomheden sore f lge heraf er

10 tvunget til at laegge disse medarbejdere ind i andre skift kan der maksimalt laegges 3 nattevagter af gangen. Ingen nattevagt kan normalt vare mere end 11 timer. Efter endt nattevagt periode skal der vaere lagt minimum 35 timers frihed. FerieaflCsere Ferieaflcsere er medarbejdere som turnlaegges pÿ baggrund af de ferie og fravaers mcnstre som de andre medarbejdere har under deres respektive fravaer. Ferieaflcsere vii normalt fÿ sine turn udleveret 2 gange om ÿret. En sommer turn daekkende perioden ca. 1/5 ti130/9 og en Vinter turn daekkende ca. 1/10 ti130/4. Er der ikke frivillige ferieaflcsere nok, vii det vaere ansaettelses dato i afdelingen der afgcr, hvem der er ferieaflcsere. Altsÿ er det de nyeste i afdelingen der er ferieaflcsere. Disse turne er normberegnet og gÿr op i perioden. Ferieaflcsere oppebaerer diverse Genetillaeg som Cvrige medarbejdere. Skulle man mod forventning have behov for, at aendre en Ferieaflcsers turn mere end 2 gange ÿrligt udbetales der per gang et "Ekstraordinaert/Endrings Vederlag" pÿ DKK 500,- Springertillaegget bortfalder med virkning pr. 1. juli For medarbejdere som allerede oppebaerer tillaegget bortfalder det med virkning pr. 30. september Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen Allan Mcrch og Mich, aÿl Nielsen (Stampe)

11 Bilag Lokalaftale om vagtplanlaegning LAGKAGEMODELLEN som aftalt i Gate Gourmet Normal arbejdstid Normalt er en arbejdstid Mandag til Fredag mellem 06:00 og 18:00, at betragte som Fast daghold med en norm rid pÿ 37 timer/uge Skifteholds modellen Med udgangspunkt i ovenstÿende Lagkage model, vii den gennemsnitlige arbejdstid blive opgjort ud fra i hvilket omfang man overlapper i tidsrummene. Dog kan der, som tidligere omtalt, traeffes aftale om, at afvige dette. Dog kun i enighed. I det efterf lgende afsnit vises eksempler pÿ forstaelsen af denne model. Eksempel 1 Vagter der hedder og i samme turnliste. Der er timer i begge 34 timers skiver og i 37 skiven = 105 timer divideret med 3 = Normtid 35 Eksempel 2 Vagter der hedder 6-14 hen over ugen, men ingen andre vagt typer. Der er kun timer i 37 timers skiven derfor Normtid 37

12 Eksempel 3 Vagter der hedder og hen over ugen. Der er timer i 37 timers skiven, 34 timers skiven og 34 timers skiven = 105 timer divideret med 3 = Normtid 35 Stopper en medarbejder i GG gcres tiden op og evt. manglende bliver indlagt i opsigelses perioden. Er der tale om overskydende rid, er det at betragte som overarbejde som enten udbetales eller afspadseres inden ansaettelsesstop. Er der tale om ny turnliste, ny plads eller ny afdeling gores normtiden ligeledes op i henhold til Skifteholdsaftalen. Resultatet af dette kan efter aftale afregnes ved tillaeg pÿ afspadseringskontoen. Ved for meget udfcrt arbejde betales endvidere overtid efter gaeldende satser i overenskomstens 13, stk. 5 eller tilskrives afspadseringskontoen efter gaeldende regler i Iokalaftalen. Kopi af den enkelte medarbejders opgcrelse skal tilgÿ tillidsmanden. Gaeldende turnlister opbevares til enhver tid i en HR log over samtlige gaeldende turnlister, herunder opbevaring af de underskrevne turnlister m.v. Der vil blive benyttet samme lay-out til samtlige turnlister

13 Lokalaftale 7 Pauser Beskriver praksis omkring antallet af pauser, typer af pauser, antallet af pauser samt hvorledes disse styres. Grundlaeggende principper Pauser og deres placering aftales Iokalt i afdelingerne pÿ tidspunkter hvor det driftmaessigt er fornuftigt Pauser planlaegges samlet for hele afdelingen eller sore en glidende afvikling afhaengig af driften Antul puuser Vagter pÿ 7 timer og derover Vagterpÿ under7timer 2 x 10 min. kaffe pause betalt afgg i x 30 min. spise pause egen betalt For medarbejdere i transport er spisepause betalt af GG i x 10 min. kaffe pause betalt af GG I x 30 min. spise pause egen betalt For medarbejdere i transport er spisepause betalt af GG Vagtens laengde defineres som tcrnlistens tilstedetid. (Vagt start-vagt slut) Hvor der pÿ vagten er indlagt morgenmads pause udvides den ene af de 2 kaffepauser til 15 minutter. Pauserne laegges i kantinens ÿbningstid med mindre der er aftalt "selvbetjening" = medarbejderne tager selv maden i k leskab pÿ et tidspunkt som passer Betuling Tilsiges en medarbejder til at arbejde i en spisepause, og denne derved udskydes mere end 1/2 time udover kantinens ÿbningstid, betales efter Industriens Overenskomst 13 stk. 5, nr. 4. Der kan i de enkelte afdelinger vaere aftalt andre pausemcnstre, men de skal i givet fald vaere aftalt skriftligt og kopi af aftale skal forefindes hos tillidsrepraesentanten ogi HR. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge 3arter tidligst afgives 1. juli Aftalen kan Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub 73F- ÿr). Aj,'ÿ Ole SCrensen Ailan MOrch og Michael Nielsen (Stampe)

14 Lokalaftale 8 Overarbejde Beskriver hvorledes overarbejde hÿndteres. Reference til Industriens overenskomst 13 - Overarbejde Generelt Overarbejde bcr sÿ vidt muligt bcr undgÿs, men der vii forekomme situationer, der ncdvendiggcr overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig faerdiggcrelse af ordrer/forpligtelser Overarbejde f Iger Industriens Overenskomst 13 med herunder beskrevne undtagelser Undtagelser i. Ved overarbejde udbetales tillaeg for Overarbejde per automatik 2. Ved tilkald til overarbejde pÿ en i forvejen tilsikret fridag skal vagten have en varighed pÿ mindst 3 timer 3. De optjente timer hensaettes til afspadsering pÿ Afspadserings saldoen 1:1 4. De her stÿende timer kan akkumuleres og afspadseres lcbende dog sÿledes at saldoen pÿ denne konto per 31/5 maksimalt mÿ vaere pÿ 37 timer. Dette for, at sikre parterne rood ukontrollable saldi. Afspadsering 1. ÿnske om afspadsering meddeles afdelings ledelsen eller den af denne udpegede funktion. Herigennem samarbejdes der om hvorledes den enkeltes saldi afvikles. a. Formularen"Frihedsanmodning" benyttes, se Praksis omkring denne. b. Afdelingen er forpligtiget til at give svar senest pÿ 8 dagen, startende ved arbejdstids begyndelse dagen efter anmodning er afleveret. c. Er der ikke inden for tidsfristen giver skriftligt svar tilbage kan medarbejdere betragte Frihedsanmoclningen godkendt. 2. Ikke planlagte afspadseringstimer kan virksomheden frit disponere over. Denne afspadsering skal sÿ vidt muligt aftales med den enkelte. Beordret afspadsering skal varsles med minimum 6x24 timer 3. Mod beherig dokumentation, kan medarbejdere fÿ afspadsering til speciallaegebescg efter normale varslingsregler, eller med kortere varsel sÿfremt produktionen tillader det. 4. Ved afspadsering nedskrives ens saldo og der betales ikke evt. genetillaeg. Udbetaling I saerlige tilfaelde kan man bede om udbetaling af hele eller dele af afspadserings saldo. Udbetaling skal godkendes af afdelingsleder ( Proces owner) og Unit Manager og hÿndteres iht Industriens overenskomst 13 stk 3. Implementeres for overtimer optjent efter 14. oktober Denne lokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 2. juli Aftalen kan Kastrupden ll. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3Eÿ.ÿ Ole SCrensen Allan M Michael Nielsen (Stampe)

15 Lokalaftale 9 Byttevagter Beskriver praksis omkring hvorledes bytning af vagter skal hÿndteres. Generelt Bytning af vagter defineres som f lger: 1. 2 medarbejdere cnsker at bytte vagt reed hinanden 2. Efter bytning er afdelingens daekning ncjagtig den samme sore fcr byttet, reed mindre andet aftales. Praktik Bytning af vagter mellem medarbejderne kan kun ske som f lger: 1. Parterne kontakter sin afdeling for at bytte vagten og dette skal godkendes af vagthavende arbejdsleder (Planner, Teamleder). a. Formularen "Frihedsanmodning" benyttes, se Praksis omkring denne. b. Afdelingen er forpligtiget til at give svar senest pÿ 8 dagen, startende ved arbejdstids begyndelse dagen efter anmodning er afleveret. c. Er der ikke inden for tidsfristen givet skriftligt svar tilbage kan medarbejdere betragte Frihedsanmodningen godkendt. d. Regler omkring Cvrige aftaler, hviletider osv. skal overholdes. (Med mindre de byttende selv har skaffet en skriftlig dispensation fra sin Tillidsmand pÿ en evt. afvigelse) 2. Der vii ikke vaere ekstra omkostninger for virksomheden i forbindelse reed byttet. 3. Hvis den ene medarbejder overtager en vagt laengere end sin egen tildeles man disse ekstra timer pÿ sin afspadserings saldo 4. Konsekvensen af pkt. 3 er sÿ at en der bytter til feerre timer end sin egen vagt traekkes "fri egen regning" eller alternativt fÿr nedskrevet sin afspadserings saldo tilsvarende 5. Evt. genetillaeg f lger den der har genen. Denne Iokalaffale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 sÿj ÿ For De timelcnnedes Idub -3F Ole SCrensen Allan Iÿ rch'og Michael Nielsen (Stampe) j "

16 Lokalaftale 10 Deltid Den aftale har til formal at sikre den ncdvendige fleksibilitet i arbejdstidstilrettelaeggelsen, sÿledes at der opnas en effektiv og Icnsom drift indenfor de aftalte rammer. Endvidere om muligt udfase Lokalaftale om tilkaldevikarer senest 30. juni 2015 for herigennem at skabe gode, stabile og attraktive jobs for alle medarbejdere omfatte af 3F aftalerne. Reference til Industriens overenskomst 11 - Deltidsbeskae[tigelse Der er enighed om at antallet af deltidsmedarbejdere kan udgcre max. 20% af det samlede antal 3F medarbejdere ex RBF gruppen ansat pa 160,33 timer om maneden. Dette skal evalueres Icbende for eventuel justering. Arbejdsopgaver Samme som for Cvrige faste medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst Arbejdstid og arbejdstilrettelaeggelse 1. Aftalt minimum 35 pr. maned. Virksomheden forpligter sig til at medarbejderne kender deres fridagsmcnster 6 uger frem i tiden. 2. Meddelelse om vagter tilkendegives senest torsdag for den efterf lgende uge 3. Arbejdstiden tilrettelaegges efter produktionens behov med respekt for Arbejdsmilj lovgivningen og overenskomstens regler 4. Vagtens laengde er aftalt til minimum 6 og maximum 12 timer 5. Der kan aftales en arbejdstid pa minimum 4 timer pr. arbejdsdag, forudsat der kan opnas enighed med tillidsrepraesentanten. Endvidere at deter medarbejderens eget cnske og at medarbejderen ikke i forvejen har et fuldtidsjob i en anden virksomhed. Deltidsmedarbejdere kan arbejde i flere afdelinger pa samme vagt. 6. Der kan individuelt traeffes aftale om vagter ud over de 35 timer. Disse timer er at betragte som "frivillige" ekstratimer og udlcser derfor ikke tillaeg for manglende varsel. Deter et faelles ansvar for bade ledelse og medarbejder at sikre Arbejdsmilj lovens regler for hviletid overholdes. 7. Deltidsansatte kan laegges i en fast tern LCn 1. Deltidsansatte aflcnnes med de fast aftalte minimumstimer samt ekstratimer i reguleringsperioden. Timelcnnen udgcr den i Lokalaftale I aftalte og udbetales manedsvis bagud. 2. Arbejdstidsnormen opgcres for reguleringsperioden (2. mandag i maneden til den efterf lgende 2. scndag i maneden efter) dvs opgcrelse af over/undertimer sker ved reguleringsperiodens udlcb. Undertimer betales med basistimelcnnen og overtimer ud over 160,33 betales med overtidstillaeg iht Industriens Overenskomst begyndende med de lave satser fcrst og stigende herefter. Eventuelle overtimer udbetales efter hver reguleringsperiode. 3. Betaling for timer fcr f lger Cvrige aftaler pa virksomheden 4. Betaling for varsling af ekstratimer palagt pa dagen f lger Industriens overensomst 5. Alle timer udfcrt i tidsrummet vaegtes med 1, For beregning af sygelcn se Lokalaftale 4 / /

17 Friweekender og andet fravaer: 1. Der skal planlaegges med minimum 3 friweekender pÿ en 6 ugers periode 2. Ferieplanlaegning f lger samme principper som for Cvrige medarbejdere pÿ virksomheden FrigCrelsesattest Der kan udstedes frigcrelsesattest i henhold til gaeldende retningslinier efter cnske fra den pÿgaeldende medarbejder. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F 2-.-' ' Ole SCrensen // " < (Stampe)

18 Lokalaffale 11 Tilkaldevikarer Formÿl Denne aftale har til formÿl at bedre muligheden for at de ansatte Kan fÿ imcdekommet afspadsering pÿ helligdage o8 i weekender Kan fÿ afviklet afspadsering Kan fÿ afviklet feriefridage Kan fÿ daekket fastansattestcrnlagte weekendfri Og at virksomheden Kan fÿ indkaldt ekstra bemandin8 i forbindelse med sygdom, afholdelse af feriefridage eller afspadsering for en fastansat, hvor deter ncdvendigt at erstatte vagten Kan fÿ indkaldtden ncdvendige bemandin8 Tilkaldevikarer anvendes hvor det ikke er muligt at fÿ en deltidsansat til at udfylde vagten. Arbejdets tilrettelaeggelse 1. En tilkaldevikar kan ikke benyttes ved afvikling af ferie eller timer optjent i henhold til aftale om varierende ugentlig arbejdstid 2. En tilkaldevikar mÿ ikke i forvejen vaere beskaeftiget pÿ fuld tid i Gate Gourmet Danmark ApS 3. Tilkaldevikaren skal om muligt daekke vagten 1:1 for den han aflcser, men kan ogsÿ indgÿ pÿ vagt indenfor det naeste skiff. a. En dagvagt mÿ godt komme pÿ efterf Igende aftenvagt. b. En aftenvagt mÿ 8odt komme pÿ efferf Igende dagvagt. 4. Vagten vil altid blive honoreret reed minimum 6 timer pr gang 5. En tilkaldevikar kan maksimalt benyttes 37 timer om ugen, med mindre anden affale er truffet reed tillidsrepraesentanten (Se pkt. 7) 6. En tilkaldevikar kan ikke uden forudgÿende aftale med tillidsmanden tcrnlistes og kan kun fÿ en vagtplan for den pÿgaeldende dag/vagt sore tilkaldevikaren overtager 7. Tilkaldevikarer kan tornlistes i en medarbejders vagt sÿfremt medarbejderen er laengerevarende syg, barselsorlov o.lign, eller afspadserer i en sammenhaengende periode o8 kun efter skriftli8 aftale med en tillidsrepraesentant 8. Der kan traeffes forhÿndsaftale reed tilkaldevikarer om arbejde pÿ enkeltdage sÿfremt tilkaldevikaren skal daekke en medarbejders afspadsering af f.eks, overarbejde eller weekend frihed 9. I forbindelse reed uforudset ekstra volumen kan tilladelse til at bruge tilkaldevikarer opnÿs hos tillidsrepraesenta nten 10. Tillidsrepraesentanten vil pÿ de mÿnedlige mcder med procesejerne blive informeret om hvilke tilkaldevikarer, der har erstattet hvilke medarbejdere i lcbet af mÿneden a. Tillidsrepraesentanten kan ved henvendelse til afdelingen fÿ en oversigt over hvilke vagter Tilkaldevikaren har daekket, herunder ÿrsagen til dette. LCn 1. Tilkaldevikarer aflonnes for det faktiske antal arbejdstimer udfcrt i reguleringsperioden. Timelcnnen udger den i Lokalaftale I aftalte og udbetales mÿnedsvis bagud. 2. Ved sygdom f lges for tilkaldevikarer alene Industriens Overenskomst.

19 Plan for udfasning af Tilkaldevikaraftalen hvis muligt 1. Tilkaldetimerne Cnskes fremadrettet udfcrt af en deltidsansat medarbejder, som Cnsker flere timer end dem der er aftalt som et minimum i ansaettelsesaftalen. 2. Tillidsrepraesentanterne og ledelsen vii i faellesskab vurdere behovet for antallet af nye deltidsansatte. Princippet er, at timerne leveret af fastansatte +minimumstimerne for alle deltidsansatte maximalt mÿ udgcre behovet for arbejdskraft i den mÿned hvor derer mindst at producere (faerrest CPC'er). Typisk januar/februar.dette for at tilsikre virksomheden pÿ inter tidspunkt har forpligtet sig til at have flere arbejdstimer end produktionen tilsiger 3. De nye deltidsansatte forventes rekrutteret blandt vores nuvaerende tilkaldevikarer 4. Afvikling af tilkaldevikaraftalen forudsaetter en succesfuld implementering af Deltidsaftalen. Forudsat det sker vii mÿlsaetningen vaere, at vi som minimum vii have reduceret brugen af tilkaldevikarer pÿ rsbasis i forhold til i air forbrugte timer for gruppen af Cvrige 3F pr til 9% til 7% til 4% Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indg&else og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F ÿ Ole SCrensen

20 Lokalaftale 12 Tidsbegraenset ansaettelse / korttidsansaettelse Denne aftale har til formal at sikre den ncdvendige fleksibilitet i arbejdstidstilrettelaeggelsen, sÿledes at der opnÿs en effektiv og Icnsom drift indenfor de aftalte rammer. Tidsbegraensede ansatte skal udfylde behovet for ekstra arbejdskraft i hcjsaesonen i det omfang allerede deltidsansatte ikke kan udfylde "hullet" ved at justere pÿ deres timer. Arbejdsopgaver Samme som Cvrige medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst Arbejdstid Fuldtid eller deltid efter aftale. Tcrnlaegges efter produktionens behov Tidsbegraenset ansatte kan indgÿ i holddriftsplan med max 3 nattevagter i raekkef lge, med mindre der er tale om fast nathold. LCn 1. Tidsbegraenset ansatte pÿ fuld tid aflcnnes med 160,33 timer om mÿneden. Eventuel overtid udbetales Icbende. TimelCnnen udgcr den i Lokalaftale i aftalte og udbetales mÿnedsvis bagud. 2. Deltidsansatte aflcnnes i henhold til Lokalaftale for deltidsansatte Friweekender og andet fravaer: 1. Der tilstraebes at give fri hver 2. weekend, hvis dette rent produktionsmaessigt kan lade sig gcre. 2. Tidsbegraenset ansatte kan normalt ikke pÿregne ferie i perioden 2. maj - 9. september. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup den 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F... ÿg, Ole SCrensen Allan Mcrch og Miglÿael Nielsen /

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift Lokalaftale nr. 4.A.1 (revideret aftale) Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift 1. Formål Denne aftale er indgået for at sikre en høj kundetilfredshed med korte leverancetider og 0-

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere