Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013"

Transkript

1 Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013 Vedhaeftede Lokalaftaler er det fremtidige saet af Lokalaftaler, som er gaeldende for gruppen af"ÿvrige 3F medarbejdere" og implementeres med effekt fra 1. juli. Der er dog aftalt enkelte undtagelser: Nt, Bilag Lokalaftale Timelcn Saerligt pensionsbidrag SygelCn for fastansatte fuldtidsansatte SygelCn for fastansatte deltidsansatte Simuleringer af sygelcn for deltidsansatte BCrns sygdom Vagtplanlaegning Bilag 6.1 Lagkagemodellen Implementeres fra 1. juli 2013 hvis ikke andet er aftalt Formands- og flow koordinatortillaeg bortfalder fcrst for allerede ansatte pr Springertillaegget bortfalder fcrst for allerede ansatte pr Pauser 8 Ove ra rbejd e Byttevagter 10 Deltidsaftalen 11 Tilkaldevikarer 12 Tidsbegraenset ansaettelse 13 SIFU/SUFI 14 Tillidsmandsaftale 15 SCgnehelligdage 16 Ko m pe nsatio nsti m e r 17 Fritvalgskonto 18 Klubmcder 19 DialogmCder Kan tidligst opsiges pr. 1. juli 2015 hvis ikke andet er aftalt Med 2 mdro varsel DialogmCder jf. Lokalaftale 19 planlaegges til gennemfcrelse: Den 3. tirsdag i mÿneden fra og Den 3. torsdag i mÿneden fra og TCrnlisteskift i forbindelse med One Copenhagen og fremefter opgcres efter de de nye principper / overenskomsten Kastrupden 21. august 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen Allan Mcrch og Michael /.ÿlse n (Stampe)

2 Lokalaftale 1 TimelCn At dokumentere de aftalte ICnrammer i tillaeg til Industriens Overenskomst. TimelCn Ved de Iokale Icnforhandlinger for overenskomstÿret 2013 er f lgende timelcnninger aftalt: ChauffCrer StartlCn 12 mÿneder 24 mÿneder 36 mÿneder ,25 248,95 250,95 164,04 Tillaeg gaeldende for alle chauffcrer 12 mÿneder ,00 24 mÿneder 4,00 36 mÿneder 6,00 Det er inkluderet i aftalen om tillaeg for chauffcrer, at chauffcren er personligt ansvarlig for vask og vedligehold af eget arbejdstcj, s& denne altid fremstÿr praesentabel i forhold til selskabets kunder. vrige 3F Startlcn 12 mÿneder 24 mÿneder 36 mÿneder 130,35 145,46 146,98 164,04 Formandstillaeg og Flow-koordinatortillaeg bortfalder med virkning pr. 1. juli For medarbejdere som allerede oppebaerer tillaegget bortfalder det med virkning pr. 30. september Cvrige vilkÿr Alle fastansatte og saesonansatte medarbejdere aflcnnes med fast mÿnedslcn beregnet som timelcnx160,33 For deltidsansatte og tilkaldevikarer afregnes med de aktuelle timer praesteret i reguleringsperioden. Reguleringsperioden for den aktuelle Icn fremgÿr af ICnsedlen. Princippet er, at reguleringsperioden gÿr fra den 2. mandag i mÿneden til og med den efterf lgende 2. scndag i mÿneden efter Faste medarbejdere fÿr fuld Icn, inklusive de til vagten hcrende genetillaeg, under afvikling af ferie og feriefri. Pensionen f lger Industriens Overenskomst 34. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup den 11. juli 2013 t For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen Allan Mcrch og Michae/Nielse, dÿtÿmpÿÿ / v

3 Lokalaftale 2 Sÿerligt pensionsbidrag Denne aftale er indgÿet i 2004 og viderefcres med det formal at skabe stcrre Ckonomisk tryghed som pensionist for medarbejdere, der har haft fast ansaettelse i virksomheden. Aftale Tidsbegraensede ansatte, ungarbejdere og tilkaldevikarer er ikke omfattet af aftalen. I tillaeg til Industriens Pension ( Ref Industriens overenskomst 34) indbetaler virksomheden et ekstra pensionbidrag til medarbejdere reed mere end 2 ÿrs fast ansaettelse i virksomheden efter f lgende skala: Efter 2 ÿrs Efter 4 ÿrs Efter 6 ÿrs fastansaettelse fastansaettelse fastansaettelse Kapital pensionen udgor 1,6% 3,2% 4% pr. 1. marts 2013 Virksomhedens bidrag til kapitalpension modregnes hvis der kommer stigninger i arbejdsgivers andel i indbetalingen til Industriens Pension. Kapitalpensionen i sin helhed vii bortfalde hvis den arbejdsgiverbetalte andel til Industriens Pension kommer til at udgcre 12% eller mere. Saerlig aftale I perioden 1. juli juni 2015 suspenderes denne aftale. Dvs. der foretages ingen indbetalinger fra virksomhedens side. Optjening af anciennitet fortsaetter uforandret. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup den 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F " ÿ -<! Ole SCrensen Allan MCrch og Michael Nielsen(Sta%e)ÿ / (.

4 Lokalaftale 3 SygelCn for fastansatte fuldtidsmedarbejdere Begge parter Cnsker med indgÿelse af denne aftale at sikre stcrre tryghed for fastansatte medarbejdere i tilfaelde af sygdom. Reference til Industriens overenskomst 29 -Sygdom/tilskadekomst Ordningen omfatter" Fastansatte medarbejdere med mere end 6 mÿneders anciennitet. Forudsÿetninger 1. At Medarbejderen ved ansaettelsen ikke har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens varetagelse 2. At sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har p&draget sig denne ved en forsaetlig eller grov uagtsom handling 3. At medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den fcrste sygedag, senest i time fcr arbejdstids begyndelse og at Tro- og Love erklaering er Gate Gourmet i haende senest 3. dagen om morgenen. Formularen kan fremsendes via 4. At sÿfremt virksomheden forlanger laegerklaering fra 4. dagen skal medarbejderen fremsende en sÿdan som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne laegeerklaering betales af virksomheden Betaling I tillaeg til Industriens Overenskomst Udbetales de fcrste 3 mÿneder fuld Icn under sygdom 2. I de naeste 3 mÿneder betales kun grundlcnnen 3. I den efterf lgende periode betales hvad svarer til sygedagpengesatsen 4. Ved arbejdsskader betales der fuld ICn under hele sygdomsforlcbet. Ovenst&ende forudsaetter at medarbejderen opfylder sine forpligtelser i henhold til sygedagpengeloven sÿledes at virksomheden kan modtage refusion fra det offentlige. Raskmelding 1. Raskmelding skal foretages af samme kanaler som ved sygemelding. Det skal gcres sÿ tidligt som muligt og senest i time fcr arbejdstids begyndelse. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler red enighed aendres i perioden. Kastrup den 11. juli 2013 j For De timelcnnedes klub-3f Ole SCrensen... ÿ//"--, t Allan g Michael if

5 Lokalaftale 4 SygelCn for fastansatte deltidsmedarbejdere Begge parter cnsker med indgÿelse af denne aftale at sikre stcrre tryghed for fastansatte medarbejdere i tilfaelde af sygdom. Reference til Industriens overenskomst 29 -Sygdom/tilskadekomst Ordningen omfatter: Fastansatte deltidsmedarbejdere med mere end 6 mÿneders anciennitet. Forudsaetninger 1. At Medarbejderen ved ansaettelsen ikke har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens varetagelse 2. At sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har pÿdraget sig denne ved en forsaetlig eller grov uagtsom handling 3. At medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den fcrste sygedag, senest i time fcr arbejdstids begyndelse og at Tro- og Love erklaering er Gate Gourmet i haende senest 3. dagen om morgenen. Formularen kan fremsendes via 4. At sÿfremt virksomheden forlanger laegerklaering fra 4. dagen skal medarbejderen fremsende en sÿdan som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne laegeerklaering betales af virksomheden Betaling I tillaeg til Industriens Overenskomst Udbetales de fcrste 3 mÿneder fuld Icn under sygdom 2. I de naeste 3 mÿneder betales kun grundlcnnen 3. I den efterf lgende periode betales hvad svarertil sygedagpengesatsen 4. Ved arbejdsskaber betales der fuld ICn under hele sygdomsforlcbet. Ovenstÿende forudsaetter at medarbejderen opfylder sine forpligtelser i henhold til sygedagpengeloven sÿledes at virksomheden kan modtage refusion fra det offentlige. SygelCn opgcres som f lger 1. For medarbejdere der arbejder i et dag til dag mcnster: a) SygelCnssatsen inkl. evt. genetillaeg samt antal timer opgcres udfra de sidste 3 mÿneders gennemsnit, dog maksimalt for 120 timer pr. mÿned. (Se Bilag 1 med eksempler) 2. For medarbejdere der arbejder i et planlagt og turnlagt forlcb (4 uger eller mere) a) Der udbetales sygelcn efter de turnlagte vagter, og herefter som under punkt 1. /-

6 Raskmelding 1. Raskmelding skal foretages af samme kanaler som ved sygemelding. Det skal gores sÿ tidligt som muligt og senest i time for arbejdstids begyndelse. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Kastrup den 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen / Allan MCrch og Michaÿielsen (Stampe) "

7 Bilag 1 til Lokalaftale nr. 4 af 11. jumi 2013 Simulering af Sygelen for Fastansatte deltidsmedarbejdere i Ad Hoc model Mdr Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Syg 116 IEks 1 Timer I IEks 2 Timer I [Eks 3 Timer I 5ol Mdr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Syg 1/11 IEks 4 Timer ol I I Aftalt ny. 3 mdr. Snit Nyt loft I I 120 Aftalt ny. Snit Nyt loft IEks 5 Timer I 140 I 120 I I I Simulering af Sygelen for Fastansatte deltidsmedarbejdere i Planlagt Model IEks 6 Timer I IEks 7 Timer Sygelÿn i henhold til turn Sygelÿn i henhold til turn

8 Lokalaftale 5 BCrns sygdom Deter parternes cnske med denne aftale at Cge medarbejdertrivsel ved at give smÿbcrnsforaeldre (hjemmeboende born under 14 ÿr) mulighed for selv at tage sig af deres syge bern. Reference til Industriens overenskomst 30 - BCrns sygdom Aftalen, Feriefridage og afspadsering (maksimalt 6 dage pr. ferieÿr) kan anvendes som barnets anden/tredje sygedag i forlaengelse af afholdelse af barnets fcrste sygedag, Meldingen om afholdelsen f lger de normale regler for sygemelding 3. Kontaktes medarbejderen pÿ grund af barns sygdom inden en halv arbejdsdag er gÿet, er denne barnets fcrste fravaersdag, Kontaktes medarbejderen efter en halv arbejdsdag er gÿet, regnes den efterfolgende dag som barnets forste sygedag, forudsat denne er en arbejdsdag. Tidsrummet fra arbejdspladsen forlades og til normal arbejdstids ophcr, er for egen regning. Der kan evt aftales afspadsering. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole ScrenSen,/ÿ Allan Mcrch og Michael Nÿlÿen (Stÿmpe) /

9 Lokalaftale 6 Vagtplanlaegning Beskriver praksis omkring vagtplanering, turnlister saint hÿndteringen af ferieaflcsere. Baggrund Enhver turnliste skal tage udgangspunkt i en given produktionsopgave og tidspunktet for denne opgaves udfcrelse Med udgangspunkt i dette, arbejdes der sammen om turnlisten mellem afdelingen og tillidsrepraesentanten eller dem af denne udpegede ressource personer. Mÿlsaetningen er at skabe den forncdne forankring af turnlisten fra starten af Grundlaeggende og overordnet skal turnlister altid opfvide gaeldende overenskomster, og arbejdsmilj loven, herunder indgÿede Lokalaftaler og anden Lovgivning der mÿtte vaere pÿ omrÿdet. Der kan under forudsaetning af enighed mellem parterne aftales afvigelser fra dette Lokalt, dog ikke i forhold til arbejdsmilj loven. Metodik Turnlisten planlmgges i samrÿd mellem virksomheden og tillidsrepraesentanten eller dennes stedfortraÿder. Turnlisten kan aendres i takt med at virksomhedens kapacitets behov aendrer sig. Der er mellem parterne enighed ore, at "Lagkagemodellen" m.v. er gaeldende. Lagkagemodellen findes som bilag 1 Turnlister kan have forskellige laengder, uger der rulles over. Kendetegnende for dem alle er at de gÿr op, time og normmaessigt i deres rulle periode. /Endres der i en turn, gcr man turnen op for de involverede og der afregnes i henhold til Skifteholdsaftalen. Turnlisten offentliggcres og varsles ved opslag reed 14 dages varsel saint ved uddeling til den enkelte. Ved enighed herom mellem GG og Tillidsrepraesentanten kan varslet nedsaettes til 5X24 timer. Aft a I e Turnlisten kan tilrettelaegges sÿledes, at der max. er 6 dcgn mellem 2 fri dcgn (59 timer). Faste medarbejdere pÿ fuld tid har krav pÿ fri hver anden weekend. Undtaget er dog hvis man er ansat til Weekend arbejde ref. Industriens Overenskomst Fri weekend defineres sore startende senest klokken 18:00 fredag og afsluttende mandag 04:59 Kraeves det, at medarbejdere pÿ skiftehold skal mcde fcr kl pÿ hverdage betales skifteholdstilaegget der gÿr fra 18:00-06:00 Fast Nat kan tilrettelaegges sÿledes, at der max er 7 dcgn mellem 2 fri dcgn (59 timer). Sÿfremt der ikke er behov for fast nattevagter hele ugen, og virksomheden sore f lge heraf er

10 tvunget til at laegge disse medarbejdere ind i andre skift kan der maksimalt laegges 3 nattevagter af gangen. Ingen nattevagt kan normalt vare mere end 11 timer. Efter endt nattevagt periode skal der vaere lagt minimum 35 timers frihed. FerieaflCsere Ferieaflcsere er medarbejdere som turnlaegges pÿ baggrund af de ferie og fravaers mcnstre som de andre medarbejdere har under deres respektive fravaer. Ferieaflcsere vii normalt fÿ sine turn udleveret 2 gange om ÿret. En sommer turn daekkende perioden ca. 1/5 ti130/9 og en Vinter turn daekkende ca. 1/10 ti130/4. Er der ikke frivillige ferieaflcsere nok, vii det vaere ansaettelses dato i afdelingen der afgcr, hvem der er ferieaflcsere. Altsÿ er det de nyeste i afdelingen der er ferieaflcsere. Disse turne er normberegnet og gÿr op i perioden. Ferieaflcsere oppebaerer diverse Genetillaeg som Cvrige medarbejdere. Skulle man mod forventning have behov for, at aendre en Ferieaflcsers turn mere end 2 gange ÿrligt udbetales der per gang et "Ekstraordinaert/Endrings Vederlag" pÿ DKK 500,- Springertillaegget bortfalder med virkning pr. 1. juli For medarbejdere som allerede oppebaerer tillaegget bortfalder det med virkning pr. 30. september Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F Ole SCrensen Allan Mcrch og Mich, aÿl Nielsen (Stampe)

11 Bilag Lokalaftale om vagtplanlaegning LAGKAGEMODELLEN som aftalt i Gate Gourmet Normal arbejdstid Normalt er en arbejdstid Mandag til Fredag mellem 06:00 og 18:00, at betragte som Fast daghold med en norm rid pÿ 37 timer/uge Skifteholds modellen Med udgangspunkt i ovenstÿende Lagkage model, vii den gennemsnitlige arbejdstid blive opgjort ud fra i hvilket omfang man overlapper i tidsrummene. Dog kan der, som tidligere omtalt, traeffes aftale om, at afvige dette. Dog kun i enighed. I det efterf lgende afsnit vises eksempler pÿ forstaelsen af denne model. Eksempel 1 Vagter der hedder og i samme turnliste. Der er timer i begge 34 timers skiver og i 37 skiven = 105 timer divideret med 3 = Normtid 35 Eksempel 2 Vagter der hedder 6-14 hen over ugen, men ingen andre vagt typer. Der er kun timer i 37 timers skiven derfor Normtid 37

12 Eksempel 3 Vagter der hedder og hen over ugen. Der er timer i 37 timers skiven, 34 timers skiven og 34 timers skiven = 105 timer divideret med 3 = Normtid 35 Stopper en medarbejder i GG gcres tiden op og evt. manglende bliver indlagt i opsigelses perioden. Er der tale om overskydende rid, er det at betragte som overarbejde som enten udbetales eller afspadseres inden ansaettelsesstop. Er der tale om ny turnliste, ny plads eller ny afdeling gores normtiden ligeledes op i henhold til Skifteholdsaftalen. Resultatet af dette kan efter aftale afregnes ved tillaeg pÿ afspadseringskontoen. Ved for meget udfcrt arbejde betales endvidere overtid efter gaeldende satser i overenskomstens 13, stk. 5 eller tilskrives afspadseringskontoen efter gaeldende regler i Iokalaftalen. Kopi af den enkelte medarbejders opgcrelse skal tilgÿ tillidsmanden. Gaeldende turnlister opbevares til enhver tid i en HR log over samtlige gaeldende turnlister, herunder opbevaring af de underskrevne turnlister m.v. Der vil blive benyttet samme lay-out til samtlige turnlister

13 Lokalaftale 7 Pauser Beskriver praksis omkring antallet af pauser, typer af pauser, antallet af pauser samt hvorledes disse styres. Grundlaeggende principper Pauser og deres placering aftales Iokalt i afdelingerne pÿ tidspunkter hvor det driftmaessigt er fornuftigt Pauser planlaegges samlet for hele afdelingen eller sore en glidende afvikling afhaengig af driften Antul puuser Vagter pÿ 7 timer og derover Vagterpÿ under7timer 2 x 10 min. kaffe pause betalt afgg i x 30 min. spise pause egen betalt For medarbejdere i transport er spisepause betalt af GG i x 10 min. kaffe pause betalt af GG I x 30 min. spise pause egen betalt For medarbejdere i transport er spisepause betalt af GG Vagtens laengde defineres som tcrnlistens tilstedetid. (Vagt start-vagt slut) Hvor der pÿ vagten er indlagt morgenmads pause udvides den ene af de 2 kaffepauser til 15 minutter. Pauserne laegges i kantinens ÿbningstid med mindre der er aftalt "selvbetjening" = medarbejderne tager selv maden i k leskab pÿ et tidspunkt som passer Betuling Tilsiges en medarbejder til at arbejde i en spisepause, og denne derved udskydes mere end 1/2 time udover kantinens ÿbningstid, betales efter Industriens Overenskomst 13 stk. 5, nr. 4. Der kan i de enkelte afdelinger vaere aftalt andre pausemcnstre, men de skal i givet fald vaere aftalt skriftligt og kopi af aftale skal forefindes hos tillidsrepraesentanten ogi HR. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge 3arter tidligst afgives 1. juli Aftalen kan Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub 73F- ÿr). Aj,'ÿ Ole SCrensen Ailan MOrch og Michael Nielsen (Stampe)

14 Lokalaftale 8 Overarbejde Beskriver hvorledes overarbejde hÿndteres. Reference til Industriens overenskomst 13 - Overarbejde Generelt Overarbejde bcr sÿ vidt muligt bcr undgÿs, men der vii forekomme situationer, der ncdvendiggcr overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig faerdiggcrelse af ordrer/forpligtelser Overarbejde f Iger Industriens Overenskomst 13 med herunder beskrevne undtagelser Undtagelser i. Ved overarbejde udbetales tillaeg for Overarbejde per automatik 2. Ved tilkald til overarbejde pÿ en i forvejen tilsikret fridag skal vagten have en varighed pÿ mindst 3 timer 3. De optjente timer hensaettes til afspadsering pÿ Afspadserings saldoen 1:1 4. De her stÿende timer kan akkumuleres og afspadseres lcbende dog sÿledes at saldoen pÿ denne konto per 31/5 maksimalt mÿ vaere pÿ 37 timer. Dette for, at sikre parterne rood ukontrollable saldi. Afspadsering 1. ÿnske om afspadsering meddeles afdelings ledelsen eller den af denne udpegede funktion. Herigennem samarbejdes der om hvorledes den enkeltes saldi afvikles. a. Formularen"Frihedsanmodning" benyttes, se Praksis omkring denne. b. Afdelingen er forpligtiget til at give svar senest pÿ 8 dagen, startende ved arbejdstids begyndelse dagen efter anmodning er afleveret. c. Er der ikke inden for tidsfristen giver skriftligt svar tilbage kan medarbejdere betragte Frihedsanmoclningen godkendt. 2. Ikke planlagte afspadseringstimer kan virksomheden frit disponere over. Denne afspadsering skal sÿ vidt muligt aftales med den enkelte. Beordret afspadsering skal varsles med minimum 6x24 timer 3. Mod beherig dokumentation, kan medarbejdere fÿ afspadsering til speciallaegebescg efter normale varslingsregler, eller med kortere varsel sÿfremt produktionen tillader det. 4. Ved afspadsering nedskrives ens saldo og der betales ikke evt. genetillaeg. Udbetaling I saerlige tilfaelde kan man bede om udbetaling af hele eller dele af afspadserings saldo. Udbetaling skal godkendes af afdelingsleder ( Proces owner) og Unit Manager og hÿndteres iht Industriens overenskomst 13 stk 3. Implementeres for overtimer optjent efter 14. oktober Denne lokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 2. juli Aftalen kan Kastrupden ll. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3Eÿ.ÿ Ole SCrensen Allan M Michael Nielsen (Stampe)

15 Lokalaftale 9 Byttevagter Beskriver praksis omkring hvorledes bytning af vagter skal hÿndteres. Generelt Bytning af vagter defineres som f lger: 1. 2 medarbejdere cnsker at bytte vagt reed hinanden 2. Efter bytning er afdelingens daekning ncjagtig den samme sore fcr byttet, reed mindre andet aftales. Praktik Bytning af vagter mellem medarbejderne kan kun ske som f lger: 1. Parterne kontakter sin afdeling for at bytte vagten og dette skal godkendes af vagthavende arbejdsleder (Planner, Teamleder). a. Formularen "Frihedsanmodning" benyttes, se Praksis omkring denne. b. Afdelingen er forpligtiget til at give svar senest pÿ 8 dagen, startende ved arbejdstids begyndelse dagen efter anmodning er afleveret. c. Er der ikke inden for tidsfristen givet skriftligt svar tilbage kan medarbejdere betragte Frihedsanmodningen godkendt. d. Regler omkring Cvrige aftaler, hviletider osv. skal overholdes. (Med mindre de byttende selv har skaffet en skriftlig dispensation fra sin Tillidsmand pÿ en evt. afvigelse) 2. Der vii ikke vaere ekstra omkostninger for virksomheden i forbindelse reed byttet. 3. Hvis den ene medarbejder overtager en vagt laengere end sin egen tildeles man disse ekstra timer pÿ sin afspadserings saldo 4. Konsekvensen af pkt. 3 er sÿ at en der bytter til feerre timer end sin egen vagt traekkes "fri egen regning" eller alternativt fÿr nedskrevet sin afspadserings saldo tilsvarende 5. Evt. genetillaeg f lger den der har genen. Denne Iokalaffale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 sÿj ÿ For De timelcnnedes Idub -3F Ole SCrensen Allan Iÿ rch'og Michael Nielsen (Stampe) j "

16 Lokalaftale 10 Deltid Den aftale har til formal at sikre den ncdvendige fleksibilitet i arbejdstidstilrettelaeggelsen, sÿledes at der opnas en effektiv og Icnsom drift indenfor de aftalte rammer. Endvidere om muligt udfase Lokalaftale om tilkaldevikarer senest 30. juni 2015 for herigennem at skabe gode, stabile og attraktive jobs for alle medarbejdere omfatte af 3F aftalerne. Reference til Industriens overenskomst 11 - Deltidsbeskae[tigelse Der er enighed om at antallet af deltidsmedarbejdere kan udgcre max. 20% af det samlede antal 3F medarbejdere ex RBF gruppen ansat pa 160,33 timer om maneden. Dette skal evalueres Icbende for eventuel justering. Arbejdsopgaver Samme som for Cvrige faste medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst Arbejdstid og arbejdstilrettelaeggelse 1. Aftalt minimum 35 pr. maned. Virksomheden forpligter sig til at medarbejderne kender deres fridagsmcnster 6 uger frem i tiden. 2. Meddelelse om vagter tilkendegives senest torsdag for den efterf lgende uge 3. Arbejdstiden tilrettelaegges efter produktionens behov med respekt for Arbejdsmilj lovgivningen og overenskomstens regler 4. Vagtens laengde er aftalt til minimum 6 og maximum 12 timer 5. Der kan aftales en arbejdstid pa minimum 4 timer pr. arbejdsdag, forudsat der kan opnas enighed med tillidsrepraesentanten. Endvidere at deter medarbejderens eget cnske og at medarbejderen ikke i forvejen har et fuldtidsjob i en anden virksomhed. Deltidsmedarbejdere kan arbejde i flere afdelinger pa samme vagt. 6. Der kan individuelt traeffes aftale om vagter ud over de 35 timer. Disse timer er at betragte som "frivillige" ekstratimer og udlcser derfor ikke tillaeg for manglende varsel. Deter et faelles ansvar for bade ledelse og medarbejder at sikre Arbejdsmilj lovens regler for hviletid overholdes. 7. Deltidsansatte kan laegges i en fast tern LCn 1. Deltidsansatte aflcnnes med de fast aftalte minimumstimer samt ekstratimer i reguleringsperioden. Timelcnnen udgcr den i Lokalaftale I aftalte og udbetales manedsvis bagud. 2. Arbejdstidsnormen opgcres for reguleringsperioden (2. mandag i maneden til den efterf lgende 2. scndag i maneden efter) dvs opgcrelse af over/undertimer sker ved reguleringsperiodens udlcb. Undertimer betales med basistimelcnnen og overtimer ud over 160,33 betales med overtidstillaeg iht Industriens Overenskomst begyndende med de lave satser fcrst og stigende herefter. Eventuelle overtimer udbetales efter hver reguleringsperiode. 3. Betaling for timer fcr f lger Cvrige aftaler pa virksomheden 4. Betaling for varsling af ekstratimer palagt pa dagen f lger Industriens overensomst 5. Alle timer udfcrt i tidsrummet vaegtes med 1, For beregning af sygelcn se Lokalaftale 4 / /

17 Friweekender og andet fravaer: 1. Der skal planlaegges med minimum 3 friweekender pÿ en 6 ugers periode 2. Ferieplanlaegning f lger samme principper som for Cvrige medarbejdere pÿ virksomheden FrigCrelsesattest Der kan udstedes frigcrelsesattest i henhold til gaeldende retningslinier efter cnske fra den pÿgaeldende medarbejder. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrupden 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F 2-.-' ' Ole SCrensen // " < (Stampe)

18 Lokalaffale 11 Tilkaldevikarer Formÿl Denne aftale har til formÿl at bedre muligheden for at de ansatte Kan fÿ imcdekommet afspadsering pÿ helligdage o8 i weekender Kan fÿ afviklet afspadsering Kan fÿ afviklet feriefridage Kan fÿ daekket fastansattestcrnlagte weekendfri Og at virksomheden Kan fÿ indkaldt ekstra bemandin8 i forbindelse med sygdom, afholdelse af feriefridage eller afspadsering for en fastansat, hvor deter ncdvendigt at erstatte vagten Kan fÿ indkaldtden ncdvendige bemandin8 Tilkaldevikarer anvendes hvor det ikke er muligt at fÿ en deltidsansat til at udfylde vagten. Arbejdets tilrettelaeggelse 1. En tilkaldevikar kan ikke benyttes ved afvikling af ferie eller timer optjent i henhold til aftale om varierende ugentlig arbejdstid 2. En tilkaldevikar mÿ ikke i forvejen vaere beskaeftiget pÿ fuld tid i Gate Gourmet Danmark ApS 3. Tilkaldevikaren skal om muligt daekke vagten 1:1 for den han aflcser, men kan ogsÿ indgÿ pÿ vagt indenfor det naeste skiff. a. En dagvagt mÿ godt komme pÿ efterf Igende aftenvagt. b. En aftenvagt mÿ 8odt komme pÿ efferf Igende dagvagt. 4. Vagten vil altid blive honoreret reed minimum 6 timer pr gang 5. En tilkaldevikar kan maksimalt benyttes 37 timer om ugen, med mindre anden affale er truffet reed tillidsrepraesentanten (Se pkt. 7) 6. En tilkaldevikar kan ikke uden forudgÿende aftale med tillidsmanden tcrnlistes og kan kun fÿ en vagtplan for den pÿgaeldende dag/vagt sore tilkaldevikaren overtager 7. Tilkaldevikarer kan tornlistes i en medarbejders vagt sÿfremt medarbejderen er laengerevarende syg, barselsorlov o.lign, eller afspadserer i en sammenhaengende periode o8 kun efter skriftli8 aftale med en tillidsrepraesentant 8. Der kan traeffes forhÿndsaftale reed tilkaldevikarer om arbejde pÿ enkeltdage sÿfremt tilkaldevikaren skal daekke en medarbejders afspadsering af f.eks, overarbejde eller weekend frihed 9. I forbindelse reed uforudset ekstra volumen kan tilladelse til at bruge tilkaldevikarer opnÿs hos tillidsrepraesenta nten 10. Tillidsrepraesentanten vil pÿ de mÿnedlige mcder med procesejerne blive informeret om hvilke tilkaldevikarer, der har erstattet hvilke medarbejdere i lcbet af mÿneden a. Tillidsrepraesentanten kan ved henvendelse til afdelingen fÿ en oversigt over hvilke vagter Tilkaldevikaren har daekket, herunder ÿrsagen til dette. LCn 1. Tilkaldevikarer aflonnes for det faktiske antal arbejdstimer udfcrt i reguleringsperioden. Timelcnnen udger den i Lokalaftale I aftalte og udbetales mÿnedsvis bagud. 2. Ved sygdom f lges for tilkaldevikarer alene Industriens Overenskomst.

19 Plan for udfasning af Tilkaldevikaraftalen hvis muligt 1. Tilkaldetimerne Cnskes fremadrettet udfcrt af en deltidsansat medarbejder, som Cnsker flere timer end dem der er aftalt som et minimum i ansaettelsesaftalen. 2. Tillidsrepraesentanterne og ledelsen vii i faellesskab vurdere behovet for antallet af nye deltidsansatte. Princippet er, at timerne leveret af fastansatte +minimumstimerne for alle deltidsansatte maximalt mÿ udgcre behovet for arbejdskraft i den mÿned hvor derer mindst at producere (faerrest CPC'er). Typisk januar/februar.dette for at tilsikre virksomheden pÿ inter tidspunkt har forpligtet sig til at have flere arbejdstimer end produktionen tilsiger 3. De nye deltidsansatte forventes rekrutteret blandt vores nuvaerende tilkaldevikarer 4. Afvikling af tilkaldevikaraftalen forudsaetter en succesfuld implementering af Deltidsaftalen. Forudsat det sker vii mÿlsaetningen vaere, at vi som minimum vii have reduceret brugen af tilkaldevikarer pÿ rsbasis i forhold til i air forbrugte timer for gruppen af Cvrige 3F pr til 9% til 7% til 4% Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indg&else og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F ÿ Ole SCrensen

20 Lokalaftale 12 Tidsbegraenset ansaettelse / korttidsansaettelse Denne aftale har til formal at sikre den ncdvendige fleksibilitet i arbejdstidstilrettelaeggelsen, sÿledes at der opnÿs en effektiv og Icnsom drift indenfor de aftalte rammer. Tidsbegraensede ansatte skal udfylde behovet for ekstra arbejdskraft i hcjsaesonen i det omfang allerede deltidsansatte ikke kan udfylde "hullet" ved at justere pÿ deres timer. Arbejdsopgaver Samme som Cvrige medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst Arbejdstid Fuldtid eller deltid efter aftale. Tcrnlaegges efter produktionens behov Tidsbegraenset ansatte kan indgÿ i holddriftsplan med max 3 nattevagter i raekkef lge, med mindre der er tale om fast nathold. LCn 1. Tidsbegraenset ansatte pÿ fuld tid aflcnnes med 160,33 timer om mÿneden. Eventuel overtid udbetales Icbende. TimelCnnen udgcr den i Lokalaftale i aftalte og udbetales mÿnedsvis bagud. 2. Deltidsansatte aflcnnes i henhold til Lokalaftale for deltidsansatte Friweekender og andet fravaer: 1. Der tilstraebes at give fri hver 2. weekend, hvis dette rent produktionsmaessigt kan lade sig gcre. 2. Tidsbegraenset ansatte kan normalt ikke pÿregne ferie i perioden 2. maj - 9. september. Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler Kastrup den 11. juli 2013 For De timelcnnedes klub -3F... ÿg, Ole SCrensen Allan Mcrch og Miglÿael Nielsen /

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Overenskomst 2012-2015 mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Overenskomsten 1 Overenskomstens gyldighedsområde 1 2 Organisationsaftale

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere