Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard Hellerup The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen Hellerup

2 Undersøgelsens baggrund I november 2006 introducerede Microsoft den nyeste version af Microsoft Office, inklusiv den populære suite af programmer som f.eks. Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Denne nye 2007 udgave repræsenterede en af de mest omfattende opdateringer af suiten siden Microsoft Office 97. Den nye intuitive brugergrænseflade, forbedret integration mellem værktøjerne og et væld af nye funktionaliteter til samarbejde baseret på Microsoft Office SharePoint Server var blandt de mest iøjefaldende og omfangsrige ændringer. Den nye brugergrænseflade er baseret på analyser og studier af 1,2 milliarder tilbagemeldinger modtaget fra brugere fra hele verden gennem det særlige program til registrering af kundeoplevelser i Microsoft Office Brugerne har kunnet tilmelde sig individuelt, og den akkumulerede viden har givet et unikt indblik i, hvordan de mange funktioner og programmer i Microsoft Office anvendes i dagligdagen. Hvilke funktioner bruges mest, hvilke blev der ledt efter, og hvilke blev slet ikke brugt. Samtidig har det givet indblik i, hvilke funktioner der har været lette at anvende, og hvilke der har krævet lidt mere koncentration. Allervigtigst er dog indsigten i den enkelte brugers arbejdsproces, når de dagligdags opgaver skal løses med programmerne. På baggrund af denne viden har man kunnet organisere brugeroplevelsen og tilpasse den optimalt til processen, så det ønskede resultat opnås hurtigere, enklere og bedst muligt. Trods forventningen om signifikante fordele for den gennemsnitlige Microsoft Office slutbruger, har den nye brugergrænseflade rejst spørgsmål hos IT Chefer eller brugergrupper, der evaluerer eller planlægger en Microsoft Office opgradering. Denne undersøgelse forsøger at besvare nogle af disse spørgsmål. Slide 2

3 Formål og metode Undersøgelsen er udarbejdet af Microsoft Danmark i samarbejde med The Nielsen Company. Den er designet ttiltil at hjælpe danske virksomheder ik og individer id med at forstå fordelene ved Microsoft Office 2007 og den nye intuitive brugergrænseflade samt at forholde sig til de udfordringer, der måtte være i forbindelse med en overgang til Microsoft Office Microsoft gennemførte undersøgelsen for at forstå, hvordan Office 2007 modtages af brugerne: Hvilke generelle fordele oplever brugerne reelt Effekten på slutbrugernes tilfredshed og effektivitet Længden af omstillingsperioden og træningsbehovet For at gennemføre undersøgelsen udførte The Nielsen Company en online undersøgelse blandt 1002 slutbrugere af Microsoft Office 2007 i uge 45 og 46 i 2008 Alle respondenterne anvender Microsoft Office 2007 på arbejdet Alle respondenter arbejder minimum 25 timer om ugen Alle respondenter har anvendt Microsoft Office 2007 i minimum i 6 måneder Alle respondenter er bosat i Danmark Slide 3

4 Overordnede resultater Brugerne er positive over for den nye brugergrænseflade på en række af områder 62% siger, at den nye brugergrænseflade er lige så nem eller nemmere at anvende end tidligere versioner. 8 siger, at de er mere tilfredse eller lige så tilfredse med arbejde udført i Office % siger, at deres produktivitet er bevaret eller forøget, efter at de er begyndt at bruge Office Som fordele angiver brugerne det forbedrede design, adgang til et større antal funktioner og at det er lettere at udarbejde dokumenter, der signalerer høj kvalitet. Formålet med brugen af Office 2007 er afgørende for oplevelsen Salg og til dels Marketing adskiller sig på flere kriterier i forhold til de andre arbejdsområder, da de er de mest tilfredse på tværs af de fleste udsagn. Ydermere er det disse grupper, der hurtigst har tilpasset sig over tid, og hvor flest ikke mente, de havde behov for træning. Omvendt adskiller Økonomi sig på flere kriterier fra de andre arbejdsområder. Det er ikke nogen oerraskelseda overraskelse, Økonomi oftest er meget avancerede brugere. På trods af dette lægger Økonomi (med 14%) stor vægt på at være helt enig i, at de er mere effektive i deres arbejde på grund af den nye brugergrænseflade. Det tager i gennemsnit brugerne 2 3 uger at blive lige så produktive i Office 2007, som de var i tidligere versioner Bemærk endvidere, at 1 ud af 5 respondenter var tilpasset inden for blot én uge. 7 ud af 10 angiver, at de ikke anvendte nogen træningsformer i deres overgang til Office ud af 3 vurderede, at træning ikke var nødvendigt i forhold til deres behov. Sammenlignet med den træning de fik, tyder resultatet på, at nogen træning ville være fordelagtig men samtidig behøver det ikke være traditionel, instruktørdrevet undervisning. Brugerne er i høj grad åbne over for at lære selv via f.eks. bøger og hæfter eller online medier (de tre online muligheder udgjorde 31% af besvarelserne). Behovet for træning korresponderer tilsyneladende med den tid, der bliver brugt på at komme i gang. Derfor synes en konklusion at være, at omstillingsperioden kan forkortes ved at fokusere på at tilbyde træningsaktiviteter i starten for udvalgte eller frivillige grupper, mens fokus herefter primært er på at støtte med ressourcer til selvstudier og selvhjælp. Slide 4

5 Brugerne er positive over for den nye brugergrænseflade på en række områder. Angiv venligst, hvor enig eller uenig du er i de følgende udsagn om brugergrænsefladen for Microsoft Office 2007 Neutral eller Positiv Enig, Helt enig Giver adgang til et større antal funktioner 24% 42% 19% 61% Har et forbedret design 2 40% 18% 58% Gør det lettere at udarbejde dokumenter, der signalerer høj kvalitet 3 29% 1 44% Gør det muligt for mig at være mere effektiv i mit arbejde 42% 26% 10% 36% Kræver mindre tid at løse de samme opgaver 43% 20% 9% 29% Er lettere at bruge 33% 27% 11% 38% Er lettere at lære 40% 22% 8% 30% Gør det nemmere at finde nye funktioner 31% 24% 9% 33% Base: 978 Office 2007 brugere Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig Især brugere i Salg, men også Marketing og til dels HR, har gennemgående haft en mere positiv oplevelse af brugergrænsefladen. Økonomi skiller sig ud ved at have haft det relativt sværere end andre arbejdsområder, når det handler om at finde frem til velkendte eller nye funktioner og dermed også det at lære og bruge Office *Se flere kommentarer i noterne til dette slide. Slide 5

6 Formålet med anvendelsen af Office 2007 er afgørende for oplevelsen Salg er mest tilfredse. Hvilket af nedenstående udsagn synes du bedst beskriver din oplevelse af Office 2007 sammenlignet med andre kontorpakker, som du har arbejdet med? Lidt sværere 21% Betydeligt Betydeligt 12% nemmere sværere 7% Lidt nemmere Af dem som har svaret: 22% Der er ikke den store forskel på Office 2007 og andre kontorpakker. Ikke den store forskel 33% Base: 978 Office 2007 brugere Vil du anbefale Office 2007 til andre, der arbejder på kontor og/eller bruger PC i dagligdagen? Base: Ja 71% Nej 46% af brugerne i Salg finder det lidt eller betydeligt nemmere at anvende Office 2007, hvilket er betydeligt mere end andre brugergrupper. Tallene viser, at brugernes forudsætninger for at vurdere Office 2007 hænger sammen med, hvad de bruger det til og hvordan, snarere end demografiske forskelle. Derfor er det naturligt,at de brugergrupper, som stiller de højeste krav til funktionaliteten, har det sværest. Det gælder især Økonomi funktionen, hvor 1 ud af 3 (3) har fundet det lidt eller betydeligt sværere. Der viser sig også en tendens til, at de brugere, der har modtaget en eller anden form for træning eller hjælpemidler, i højere grad finder det lidt nemmere (+15pp). Der er en tydelig overensstemmelse mellem brugernes vurderede tilfredshed med anvendelse og tilbøjelighed til at anbefale Office 2007 til andre. At 74% af de brugere, der vurderer, at de er lige så produktive, stadig ønsker at anbefale Office 2007, er derfor udtryk for, at de er positivt indstillet. 6

7 Brugertilfredsheden med arbejde udført i Office 2007 er høj især i Salg og Marketing. Er du blevet mere eller mindre tilfreds med det arbejde, som du udfører, efter du er begyndt at bruge Office 2007? Meget Mindre Meget mere mindre tilfreds tilfreds tilfreds 7% 4% Mere tilfreds 2% 21% Lige så tilfreds 60% Af dem som har svaret: Jeg er lige så tilfreds med det arbejde, som jeg udfører i Office Vil du anbefale Office 2007 til andre, der arbejder på kontor og/eller bruger PC i dagligdagen? 23% Ja 6% Nej 71% Base: 586 Base: 978 Office 2007 brugere 8 af alle Office 2007 brugerne er lige så tilfredse eller mere med det arbejde, de udfører i Office Blot 9% indikerer, atde er mindreeller eller meget mindretilfredse. Salg og Marketing er mest tilfredse her er 9 ud af 10 lige så tilfredse eller mere med det arbejde, de udfører (Salg 93%, Marketing 90%). 2 ud af 3 (64%) i Økonomiafdelingen er lige så tilfredse med arbejde udført i Office 2007, hvilket typisk vil give sig til kende ved, at de kan finde ud af at gøre de ting, som de kunne før. Eventuel træning eller hjælpemidler bør derfor fokusere på nyhederne i f.eks. Excel for på den måde at realisere værdien af alt det nye. Der viser sig også en tendens til, at de brugere, der har modtaget en eller anden form for træning eller hjælpemidler, i højere grad er mere tilfredse (+10pp). 7

8 Knap 9 ud af 10 brugere bevarer produktiviteten eller bliver mere produktive med Office Er du blevet mere eller mindre produktiv i dit daglige arbejde, efter du er begyndt at bruge Office 2007? Væsentlig mindre produktiv Mindre 1% produktiv 8% Meget mere produktiv 2% Mere produktiv 7% Af dem som har svaret: Jeg er lige så produktiv som før. Vil du anbefale Office 2007 til andre, der arbejder på 20% Ja kontor og/eller Nej Lige så 6% bruger PC i produktiv dagligdagen? 78% 74% Base: 758 Base: 978 Office 2007 brugere 87% af Office 2007 brugerne er lige så produktive eller mere, efter at de er begyndte at arbejde med Office Salg Sl ligger højest med 96% og Økonomi lavest med 84%. De 9% af brugerne, som er mindre eller væsentlig mindre produktive, fordeler sig inden for arbejdsområderne Andet (54%), Administration (18%), Økonomi (1) og Marketing (6%). Der er en tydelig overensstemmelse mellem brugernes vurderede produktivitet og tilbøjelighed til at anbefale Office 2007 til andre. At 74% af de brugere, der vurderer, at de er lige så produktive, stadig ønsker at anbefale Office 2007, er udtryk for en positiv indstilling. 8

9 Det tager i gennemsnit 2 3 uger at blive lige så produktiv i Office 2007 som i de tidligere versioner. Bemærk endvidere, at 1 ud af 5 respondenter var tilpasset på under en uge. Hvor lang tid tog det dig ca. at blive lige så produktiv i Office 2007, som du var i dit forrige kontorprogram? 0% 10% 1 20% 2 Under 1 uge 1 2 uger 2 3 uger 3 4 uger 4 5 uger 5 6 uger 6 7 uger 7 8 uger 8 9 uger 9 10 uger Over 10 uger Antal Procent Base: 845 Office 2007 brugere 21% af Office 2007 brugerne var tilpasset til den nye brugergrænseflade inden for blot en uge og mere end 50% efter 2 3 uger. Tallene indikerer, at Salg er det arbejdsområde, der er hurtigst tilpasset (47% tilpasset inden for 2 uger mod 39% hos Økonomi). Forspringet indhentes dog hurtigt af såvel ØkonomisomMarketing Marketing, somefter 2 3 uger begge ligger på 59% mod 58% for Salg. Slide 9

10 71% af brugerne anvendte ikke nogle uddannelsesformer i deres overgang til Office Hvilke af følgende typer træning fik du, da du skulle begynde at arbejde i Office 2007? Hvilke af følgende former for hjælp, ville have dækket dine behov for at komme i gang med Microsoft Office 2007? Du kan angive flere svar. Ingen træning 71% Ingen træning 32% Andet 7% Andet 4% Bøger eller hæfter 9% Bøger eller hæfter 18% Kurser med instruktør 10% Kurser med instruktør 32% Online Hjælp 7% Online Hjælp 18% Online Ressourcer 3% Online Ressourcer 10% Online Kurser 2% Online Kurser 14% 1% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Base: 1002 Office 2007 brugere Base: 1002 Office 2007 brugere Med et spænd på 16pp viser tallene en tendens til, at jo højere uddannelsesniveauet er, des mindre er ønske t om kurser med instruktør som middel til at komme i gang. g En lignende tendens kommer til udtryk i tallene, når det gælder oplevelsen af slet ikke at have behov for hjælp eller træning om end med et mindre spænd på 9pp. De yngre (18 39 år) var mindre tilbøjelige til at sige, at der var behov for træning, eller at dette skulle foregå som et kursus med instruktør. Salg (40%) vurderede i højere grad end andre, at de ikke havde behov for hjælp til at i komme i gang, modsat Økonomi (30%), der vurderede det lavest. Der er bemærkelsesværdig bredde i de hjælpemidler, brugerne indikerer kunne have hjulpet især set i forhold til, hvad de fik. Det tyder på, at traditionelle træningsmetoder som kurser med instruktør ikke nødvendigvis er vejen frem, men at muligheder for selvstudie og tilgængelig selvhjælp i lige så høj eller højere grad bør være en del af tilbuddet. 10

11 Jo længere tid, det tager at komme i gang, des større er behovet for træning Hvilke af følgende typer træning fik du, da du skulle begynde at arbejde i Office 2007? Du kan angive flere svar. Hvilke af følgende former for hjælp ville have dækket dine behov for at komme i gang med Microsoft Office 2007? Du kan angive flere svar. Ingen træning Ingen træning Under 1 uge (n=179) 3% 6% 3% 80% 7% 7% Under 1 uge (n=179) 14% 6 6%9% 1% 3%4% 4% 1 2 uger (n=146) 4% 11% 67% 18% 26% 38% 13% 1 2 uger (n=146) 10% 22% 2% 9% 1% uger (n=132) 3 4 uger (n=77) 8% 11% 21% 11% 66% 2 3 uger (n=132) 27% 32% 8% 1 3% 12% 3% 17% 14% 19% 10% 66% 3 4 uger (n=77) 43% 17% 10% 4% 29% 4% 13% 21% 4 5 uger (n=45) 11% 16% 4% 9% 67% 38% 9% 4 5 uger (n=45) 42% 2% 31% 2% 9% 9% 11% 5 6 uger (n=36) 14% 6% 8% 17% 28% 14% 56% 5 6 uger (n=36) 36% 6% 31% 3% 11% 22% 14% 0% 10% 1 20% Andet Bøger eller hæfter Kurser med instruktør Online Hjælp Online Ressourcer Online kurser Andet 0% 20% 40% 60% Kurser med instruktør Online Ressourcer Bøger eller hæfter Online Hjælp Online kurser Base: 845 Office 2007 brugere (6 uger og derover er ikke medtaget grundet små basestørrelser (<30)) 11

12 Anbefalinger Når nye værktøjer introduceres, vil der altid være en omstillingsperiode for brugerne. At den nye brugergrænseflade i Office 2007 kræver nogettilvænning, er vist men denne undersøgelse har bevist, at træning af selvsamme brugere ikke nødvendigvis er lig med tidskrævende og omkostningsfulde kurser til alle. Virksomheder, der planlægger at udrulle Office 2007, kan lære af erfaringer gjort af brugerne i undersøgelsen og derved minimere forstyrrelsen i netop deres virksomhed, samtidig med at medarbejdernes produktivitet øges. Hvad bør tilbydes? Træning er mere og andet end kurser med instruktør. Online medier, bøger og hæfter har vist sig at være eftertragtede hjælpemidler. Uanset hvilket medie man vælger, bør træning og introduktion fokusere på de nye muligheder, interaktionsformer og placering af funktionalitet i forhold til tidligere pakker. Det er vigtigt at skelne mellem aktiviteter, der dels gør det muligt at løse vante opgaver med det nye værktøj (forøge hastigheden til tidligere produktivitet), dels giver forståelse for de nye funktionaliteter, som øger produktivitet. Opprioritere selvhjælp, selvstudie og online hjælpefunktioner og introducere online hjælpefunktionalitet, der hjælper brugeren med at finde funktionaliteter fra tidligere versioner i den nye version, så overgangen bliver lettere. Til hvem? Undersøgelsen understreger, at træning langt fra er nødvendigt for alle, og for de fleste er en introduktion til logikken bag brugergrænsefladen samt nogle af de mest centrale tilføjelser til funktionalitetennok nok til, at de hurtigt og gnidningsfrit kommer i gang, og oplever øget tilfredshed og produktivitet ved brugen af Office I nogen grad vil det være relevant at differentiere trænings og introduktions indsatsen overfor forskellige medarbejdergrupper. Både træningsmængde og indhold vil være rolleafhængig. Altså bør man vægte introduktion til alle, men træning til målrettede grupper og fokusere reel træning på superbrugere af de mere analyse og beregningstunge dele af pakken f.eks. brugere i Økonomiafdelingen. Hvornår? For at få den hurtigste tilpasning til det nye blandt så mange brugere som muligt, er det en fordel at tilbyde en introduktion lige op til eller lige efter en opgradering, for derefter at følge op med muligheder for selvstudie og selvhjælp via eksempelvis bøger og online hjælp. Som udgangspunkt vil det være afgørende, at forventningsafstemme f med brugergrupperne og afklare, at der vil være nogen produktivitetsnedgang i de første uger, og at forventet produktivitetsstigning især vil vise sig efter 2 3 ugers brug. Slide 12

13 Metode APPENDIKS 13

14 Metoden i flere detaljer Udvalgets struktur Undersøgelsen blev gennemført online gennem The Nielsen Companys online panel bestående af et repræsentativt udvalg af den danske web befolkning. Panelet består i øjeblikket af ca panel deltagere, men udbygges fortsat. Alle paneldeltagere er rekrutteret telefonisk eller på nettet og har i den forbindelse selv indvilliget i at deltage. Ingen målgruppelister er leveret af Microsoft. Kvotering Deltagerne til undersøgelsen trækkes fra panelet ved hjælp af kvoteudvælgelse. Kvoter til denne undersøgelse er skabt på baggrund af opdelinger på køn og aldersmæssige strata baseret på personer, der har adgang til internettet inden for den angivne målgruppe. Gennemførelsesstatistikker respondenter blev inviteret til dette studie (100%), hvoraf 1002 (4%) har opfyldt screening kriterierne samt gennemført spørgeskemaet. Spørgeskema The Nielsen Company og Microsoft udarbejdede spørgeskemaet. Såvel The Nielsen Company som Microsoft arbejdede hen imod, at spørgsmålene skulle fremgå så objektive som muligt. For at opnå størst mulig objektivitet opretholdt The Nielsen Company kontrol over udformningen af spørgsmålene. Slide 14

15 Demografi og øvrige detaljer om respondenterne Køn Internetbrug tb Fordelingen mellem mænd og kvinder var 42%/58% Alder Aldersgruppen er repræsenteret Uddannelse 22% har en grundlæggende eller afsluttet erhvervsuddannelse 16% har en højere uddannelse af kort varighed (3 år) 3 har en højere uddannelse af mellemlang varighed (3 4 år) 21% har en højere uddannelse af lang varighed (5 år eller derover) 6% har andet eller ingen uddannelse Region 3 bor i hovedstaden 17% bor på Sjælland 21% bor i Syddanmark 20% bor i Midtjylland 8% bor i Nordjylland 90% af respondenterne anvender Internettet næsten hver dag/hver dag Tidligere version af Microsoft Office 8 af respondenterne havde forud for 2007 udgaven anvendt Office 2003 Arbejdsområde 8% i Salg 3% i HR 10% i Økonomi 4% i Marketing 2 i Administration 50% i Andet 15

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester København, november 2014 Afgivet af: CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4. 1300 København K CVR: 34217432 Afgivet til: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Effektiv læring i netværk

Effektiv læring i netværk Effektiv læring i netværk E-læring i praksis Industriens Hus 20. maj 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 5 1.1. Forventning om øget anvendelse af... 5 1.2. De offentlige virksomheder er længst i udnyttelsen

Læs mere