Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard Hellerup The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen Hellerup

2 Undersøgelsens baggrund I november 2006 introducerede Microsoft den nyeste version af Microsoft Office, inklusiv den populære suite af programmer som f.eks. Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Denne nye 2007 udgave repræsenterede en af de mest omfattende opdateringer af suiten siden Microsoft Office 97. Den nye intuitive brugergrænseflade, forbedret integration mellem værktøjerne og et væld af nye funktionaliteter til samarbejde baseret på Microsoft Office SharePoint Server var blandt de mest iøjefaldende og omfangsrige ændringer. Den nye brugergrænseflade er baseret på analyser og studier af 1,2 milliarder tilbagemeldinger modtaget fra brugere fra hele verden gennem det særlige program til registrering af kundeoplevelser i Microsoft Office Brugerne har kunnet tilmelde sig individuelt, og den akkumulerede viden har givet et unikt indblik i, hvordan de mange funktioner og programmer i Microsoft Office anvendes i dagligdagen. Hvilke funktioner bruges mest, hvilke blev der ledt efter, og hvilke blev slet ikke brugt. Samtidig har det givet indblik i, hvilke funktioner der har været lette at anvende, og hvilke der har krævet lidt mere koncentration. Allervigtigst er dog indsigten i den enkelte brugers arbejdsproces, når de dagligdags opgaver skal løses med programmerne. På baggrund af denne viden har man kunnet organisere brugeroplevelsen og tilpasse den optimalt til processen, så det ønskede resultat opnås hurtigere, enklere og bedst muligt. Trods forventningen om signifikante fordele for den gennemsnitlige Microsoft Office slutbruger, har den nye brugergrænseflade rejst spørgsmål hos IT Chefer eller brugergrupper, der evaluerer eller planlægger en Microsoft Office opgradering. Denne undersøgelse forsøger at besvare nogle af disse spørgsmål. Slide 2

3 Formål og metode Undersøgelsen er udarbejdet af Microsoft Danmark i samarbejde med The Nielsen Company. Den er designet ttiltil at hjælpe danske virksomheder ik og individer id med at forstå fordelene ved Microsoft Office 2007 og den nye intuitive brugergrænseflade samt at forholde sig til de udfordringer, der måtte være i forbindelse med en overgang til Microsoft Office Microsoft gennemførte undersøgelsen for at forstå, hvordan Office 2007 modtages af brugerne: Hvilke generelle fordele oplever brugerne reelt Effekten på slutbrugernes tilfredshed og effektivitet Længden af omstillingsperioden og træningsbehovet For at gennemføre undersøgelsen udførte The Nielsen Company en online undersøgelse blandt 1002 slutbrugere af Microsoft Office 2007 i uge 45 og 46 i 2008 Alle respondenterne anvender Microsoft Office 2007 på arbejdet Alle respondenter arbejder minimum 25 timer om ugen Alle respondenter har anvendt Microsoft Office 2007 i minimum i 6 måneder Alle respondenter er bosat i Danmark Slide 3

4 Overordnede resultater Brugerne er positive over for den nye brugergrænseflade på en række af områder 62% siger, at den nye brugergrænseflade er lige så nem eller nemmere at anvende end tidligere versioner. 8 siger, at de er mere tilfredse eller lige så tilfredse med arbejde udført i Office % siger, at deres produktivitet er bevaret eller forøget, efter at de er begyndt at bruge Office Som fordele angiver brugerne det forbedrede design, adgang til et større antal funktioner og at det er lettere at udarbejde dokumenter, der signalerer høj kvalitet. Formålet med brugen af Office 2007 er afgørende for oplevelsen Salg og til dels Marketing adskiller sig på flere kriterier i forhold til de andre arbejdsområder, da de er de mest tilfredse på tværs af de fleste udsagn. Ydermere er det disse grupper, der hurtigst har tilpasset sig over tid, og hvor flest ikke mente, de havde behov for træning. Omvendt adskiller Økonomi sig på flere kriterier fra de andre arbejdsområder. Det er ikke nogen oerraskelseda overraskelse, Økonomi oftest er meget avancerede brugere. På trods af dette lægger Økonomi (med 14%) stor vægt på at være helt enig i, at de er mere effektive i deres arbejde på grund af den nye brugergrænseflade. Det tager i gennemsnit brugerne 2 3 uger at blive lige så produktive i Office 2007, som de var i tidligere versioner Bemærk endvidere, at 1 ud af 5 respondenter var tilpasset inden for blot én uge. 7 ud af 10 angiver, at de ikke anvendte nogen træningsformer i deres overgang til Office ud af 3 vurderede, at træning ikke var nødvendigt i forhold til deres behov. Sammenlignet med den træning de fik, tyder resultatet på, at nogen træning ville være fordelagtig men samtidig behøver det ikke være traditionel, instruktørdrevet undervisning. Brugerne er i høj grad åbne over for at lære selv via f.eks. bøger og hæfter eller online medier (de tre online muligheder udgjorde 31% af besvarelserne). Behovet for træning korresponderer tilsyneladende med den tid, der bliver brugt på at komme i gang. Derfor synes en konklusion at være, at omstillingsperioden kan forkortes ved at fokusere på at tilbyde træningsaktiviteter i starten for udvalgte eller frivillige grupper, mens fokus herefter primært er på at støtte med ressourcer til selvstudier og selvhjælp. Slide 4

5 Brugerne er positive over for den nye brugergrænseflade på en række områder. Angiv venligst, hvor enig eller uenig du er i de følgende udsagn om brugergrænsefladen for Microsoft Office 2007 Neutral eller Positiv Enig, Helt enig Giver adgang til et større antal funktioner 24% 42% 19% 61% Har et forbedret design 2 40% 18% 58% Gør det lettere at udarbejde dokumenter, der signalerer høj kvalitet 3 29% 1 44% Gør det muligt for mig at være mere effektiv i mit arbejde 42% 26% 10% 36% Kræver mindre tid at løse de samme opgaver 43% 20% 9% 29% Er lettere at bruge 33% 27% 11% 38% Er lettere at lære 40% 22% 8% 30% Gør det nemmere at finde nye funktioner 31% 24% 9% 33% Base: 978 Office 2007 brugere Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig Især brugere i Salg, men også Marketing og til dels HR, har gennemgående haft en mere positiv oplevelse af brugergrænsefladen. Økonomi skiller sig ud ved at have haft det relativt sværere end andre arbejdsområder, når det handler om at finde frem til velkendte eller nye funktioner og dermed også det at lære og bruge Office *Se flere kommentarer i noterne til dette slide. Slide 5

6 Formålet med anvendelsen af Office 2007 er afgørende for oplevelsen Salg er mest tilfredse. Hvilket af nedenstående udsagn synes du bedst beskriver din oplevelse af Office 2007 sammenlignet med andre kontorpakker, som du har arbejdet med? Lidt sværere 21% Betydeligt Betydeligt 12% nemmere sværere 7% Lidt nemmere Af dem som har svaret: 22% Der er ikke den store forskel på Office 2007 og andre kontorpakker. Ikke den store forskel 33% Base: 978 Office 2007 brugere Vil du anbefale Office 2007 til andre, der arbejder på kontor og/eller bruger PC i dagligdagen? Base: Ja 71% Nej 46% af brugerne i Salg finder det lidt eller betydeligt nemmere at anvende Office 2007, hvilket er betydeligt mere end andre brugergrupper. Tallene viser, at brugernes forudsætninger for at vurdere Office 2007 hænger sammen med, hvad de bruger det til og hvordan, snarere end demografiske forskelle. Derfor er det naturligt,at de brugergrupper, som stiller de højeste krav til funktionaliteten, har det sværest. Det gælder især Økonomi funktionen, hvor 1 ud af 3 (3) har fundet det lidt eller betydeligt sværere. Der viser sig også en tendens til, at de brugere, der har modtaget en eller anden form for træning eller hjælpemidler, i højere grad finder det lidt nemmere (+15pp). Der er en tydelig overensstemmelse mellem brugernes vurderede tilfredshed med anvendelse og tilbøjelighed til at anbefale Office 2007 til andre. At 74% af de brugere, der vurderer, at de er lige så produktive, stadig ønsker at anbefale Office 2007, er derfor udtryk for, at de er positivt indstillet. 6

7 Brugertilfredsheden med arbejde udført i Office 2007 er høj især i Salg og Marketing. Er du blevet mere eller mindre tilfreds med det arbejde, som du udfører, efter du er begyndt at bruge Office 2007? Meget Mindre Meget mere mindre tilfreds tilfreds tilfreds 7% 4% Mere tilfreds 2% 21% Lige så tilfreds 60% Af dem som har svaret: Jeg er lige så tilfreds med det arbejde, som jeg udfører i Office Vil du anbefale Office 2007 til andre, der arbejder på kontor og/eller bruger PC i dagligdagen? 23% Ja 6% Nej 71% Base: 586 Base: 978 Office 2007 brugere 8 af alle Office 2007 brugerne er lige så tilfredse eller mere med det arbejde, de udfører i Office Blot 9% indikerer, atde er mindreeller eller meget mindretilfredse. Salg og Marketing er mest tilfredse her er 9 ud af 10 lige så tilfredse eller mere med det arbejde, de udfører (Salg 93%, Marketing 90%). 2 ud af 3 (64%) i Økonomiafdelingen er lige så tilfredse med arbejde udført i Office 2007, hvilket typisk vil give sig til kende ved, at de kan finde ud af at gøre de ting, som de kunne før. Eventuel træning eller hjælpemidler bør derfor fokusere på nyhederne i f.eks. Excel for på den måde at realisere værdien af alt det nye. Der viser sig også en tendens til, at de brugere, der har modtaget en eller anden form for træning eller hjælpemidler, i højere grad er mere tilfredse (+10pp). 7

8 Knap 9 ud af 10 brugere bevarer produktiviteten eller bliver mere produktive med Office Er du blevet mere eller mindre produktiv i dit daglige arbejde, efter du er begyndt at bruge Office 2007? Væsentlig mindre produktiv Mindre 1% produktiv 8% Meget mere produktiv 2% Mere produktiv 7% Af dem som har svaret: Jeg er lige så produktiv som før. Vil du anbefale Office 2007 til andre, der arbejder på 20% Ja kontor og/eller Nej Lige så 6% bruger PC i produktiv dagligdagen? 78% 74% Base: 758 Base: 978 Office 2007 brugere 87% af Office 2007 brugerne er lige så produktive eller mere, efter at de er begyndte at arbejde med Office Salg Sl ligger højest med 96% og Økonomi lavest med 84%. De 9% af brugerne, som er mindre eller væsentlig mindre produktive, fordeler sig inden for arbejdsområderne Andet (54%), Administration (18%), Økonomi (1) og Marketing (6%). Der er en tydelig overensstemmelse mellem brugernes vurderede produktivitet og tilbøjelighed til at anbefale Office 2007 til andre. At 74% af de brugere, der vurderer, at de er lige så produktive, stadig ønsker at anbefale Office 2007, er udtryk for en positiv indstilling. 8

9 Det tager i gennemsnit 2 3 uger at blive lige så produktiv i Office 2007 som i de tidligere versioner. Bemærk endvidere, at 1 ud af 5 respondenter var tilpasset på under en uge. Hvor lang tid tog det dig ca. at blive lige så produktiv i Office 2007, som du var i dit forrige kontorprogram? 0% 10% 1 20% 2 Under 1 uge 1 2 uger 2 3 uger 3 4 uger 4 5 uger 5 6 uger 6 7 uger 7 8 uger 8 9 uger 9 10 uger Over 10 uger Antal Procent Base: 845 Office 2007 brugere 21% af Office 2007 brugerne var tilpasset til den nye brugergrænseflade inden for blot en uge og mere end 50% efter 2 3 uger. Tallene indikerer, at Salg er det arbejdsområde, der er hurtigst tilpasset (47% tilpasset inden for 2 uger mod 39% hos Økonomi). Forspringet indhentes dog hurtigt af såvel ØkonomisomMarketing Marketing, somefter 2 3 uger begge ligger på 59% mod 58% for Salg. Slide 9

10 71% af brugerne anvendte ikke nogle uddannelsesformer i deres overgang til Office Hvilke af følgende typer træning fik du, da du skulle begynde at arbejde i Office 2007? Hvilke af følgende former for hjælp, ville have dækket dine behov for at komme i gang med Microsoft Office 2007? Du kan angive flere svar. Ingen træning 71% Ingen træning 32% Andet 7% Andet 4% Bøger eller hæfter 9% Bøger eller hæfter 18% Kurser med instruktør 10% Kurser med instruktør 32% Online Hjælp 7% Online Hjælp 18% Online Ressourcer 3% Online Ressourcer 10% Online Kurser 2% Online Kurser 14% 1% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Base: 1002 Office 2007 brugere Base: 1002 Office 2007 brugere Med et spænd på 16pp viser tallene en tendens til, at jo højere uddannelsesniveauet er, des mindre er ønske t om kurser med instruktør som middel til at komme i gang. g En lignende tendens kommer til udtryk i tallene, når det gælder oplevelsen af slet ikke at have behov for hjælp eller træning om end med et mindre spænd på 9pp. De yngre (18 39 år) var mindre tilbøjelige til at sige, at der var behov for træning, eller at dette skulle foregå som et kursus med instruktør. Salg (40%) vurderede i højere grad end andre, at de ikke havde behov for hjælp til at i komme i gang, modsat Økonomi (30%), der vurderede det lavest. Der er bemærkelsesværdig bredde i de hjælpemidler, brugerne indikerer kunne have hjulpet især set i forhold til, hvad de fik. Det tyder på, at traditionelle træningsmetoder som kurser med instruktør ikke nødvendigvis er vejen frem, men at muligheder for selvstudie og tilgængelig selvhjælp i lige så høj eller højere grad bør være en del af tilbuddet. 10

11 Jo længere tid, det tager at komme i gang, des større er behovet for træning Hvilke af følgende typer træning fik du, da du skulle begynde at arbejde i Office 2007? Du kan angive flere svar. Hvilke af følgende former for hjælp ville have dækket dine behov for at komme i gang med Microsoft Office 2007? Du kan angive flere svar. Ingen træning Ingen træning Under 1 uge (n=179) 3% 6% 3% 80% 7% 7% Under 1 uge (n=179) 14% 6 6%9% 1% 3%4% 4% 1 2 uger (n=146) 4% 11% 67% 18% 26% 38% 13% 1 2 uger (n=146) 10% 22% 2% 9% 1% uger (n=132) 3 4 uger (n=77) 8% 11% 21% 11% 66% 2 3 uger (n=132) 27% 32% 8% 1 3% 12% 3% 17% 14% 19% 10% 66% 3 4 uger (n=77) 43% 17% 10% 4% 29% 4% 13% 21% 4 5 uger (n=45) 11% 16% 4% 9% 67% 38% 9% 4 5 uger (n=45) 42% 2% 31% 2% 9% 9% 11% 5 6 uger (n=36) 14% 6% 8% 17% 28% 14% 56% 5 6 uger (n=36) 36% 6% 31% 3% 11% 22% 14% 0% 10% 1 20% Andet Bøger eller hæfter Kurser med instruktør Online Hjælp Online Ressourcer Online kurser Andet 0% 20% 40% 60% Kurser med instruktør Online Ressourcer Bøger eller hæfter Online Hjælp Online kurser Base: 845 Office 2007 brugere (6 uger og derover er ikke medtaget grundet små basestørrelser (<30)) 11

12 Anbefalinger Når nye værktøjer introduceres, vil der altid være en omstillingsperiode for brugerne. At den nye brugergrænseflade i Office 2007 kræver nogettilvænning, er vist men denne undersøgelse har bevist, at træning af selvsamme brugere ikke nødvendigvis er lig med tidskrævende og omkostningsfulde kurser til alle. Virksomheder, der planlægger at udrulle Office 2007, kan lære af erfaringer gjort af brugerne i undersøgelsen og derved minimere forstyrrelsen i netop deres virksomhed, samtidig med at medarbejdernes produktivitet øges. Hvad bør tilbydes? Træning er mere og andet end kurser med instruktør. Online medier, bøger og hæfter har vist sig at være eftertragtede hjælpemidler. Uanset hvilket medie man vælger, bør træning og introduktion fokusere på de nye muligheder, interaktionsformer og placering af funktionalitet i forhold til tidligere pakker. Det er vigtigt at skelne mellem aktiviteter, der dels gør det muligt at løse vante opgaver med det nye værktøj (forøge hastigheden til tidligere produktivitet), dels giver forståelse for de nye funktionaliteter, som øger produktivitet. Opprioritere selvhjælp, selvstudie og online hjælpefunktioner og introducere online hjælpefunktionalitet, der hjælper brugeren med at finde funktionaliteter fra tidligere versioner i den nye version, så overgangen bliver lettere. Til hvem? Undersøgelsen understreger, at træning langt fra er nødvendigt for alle, og for de fleste er en introduktion til logikken bag brugergrænsefladen samt nogle af de mest centrale tilføjelser til funktionalitetennok nok til, at de hurtigt og gnidningsfrit kommer i gang, og oplever øget tilfredshed og produktivitet ved brugen af Office I nogen grad vil det være relevant at differentiere trænings og introduktions indsatsen overfor forskellige medarbejdergrupper. Både træningsmængde og indhold vil være rolleafhængig. Altså bør man vægte introduktion til alle, men træning til målrettede grupper og fokusere reel træning på superbrugere af de mere analyse og beregningstunge dele af pakken f.eks. brugere i Økonomiafdelingen. Hvornår? For at få den hurtigste tilpasning til det nye blandt så mange brugere som muligt, er det en fordel at tilbyde en introduktion lige op til eller lige efter en opgradering, for derefter at følge op med muligheder for selvstudie og selvhjælp via eksempelvis bøger og online hjælp. Som udgangspunkt vil det være afgørende, at forventningsafstemme f med brugergrupperne og afklare, at der vil være nogen produktivitetsnedgang i de første uger, og at forventet produktivitetsstigning især vil vise sig efter 2 3 ugers brug. Slide 12

13 Metode APPENDIKS 13

14 Metoden i flere detaljer Udvalgets struktur Undersøgelsen blev gennemført online gennem The Nielsen Companys online panel bestående af et repræsentativt udvalg af den danske web befolkning. Panelet består i øjeblikket af ca panel deltagere, men udbygges fortsat. Alle paneldeltagere er rekrutteret telefonisk eller på nettet og har i den forbindelse selv indvilliget i at deltage. Ingen målgruppelister er leveret af Microsoft. Kvotering Deltagerne til undersøgelsen trækkes fra panelet ved hjælp af kvoteudvælgelse. Kvoter til denne undersøgelse er skabt på baggrund af opdelinger på køn og aldersmæssige strata baseret på personer, der har adgang til internettet inden for den angivne målgruppe. Gennemførelsesstatistikker respondenter blev inviteret til dette studie (100%), hvoraf 1002 (4%) har opfyldt screening kriterierne samt gennemført spørgeskemaet. Spørgeskema The Nielsen Company og Microsoft udarbejdede spørgeskemaet. Såvel The Nielsen Company som Microsoft arbejdede hen imod, at spørgsmålene skulle fremgå så objektive som muligt. For at opnå størst mulig objektivitet opretholdt The Nielsen Company kontrol over udformningen af spørgsmålene. Slide 14

15 Demografi og øvrige detaljer om respondenterne Køn Internetbrug tb Fordelingen mellem mænd og kvinder var 42%/58% Alder Aldersgruppen er repræsenteret Uddannelse 22% har en grundlæggende eller afsluttet erhvervsuddannelse 16% har en højere uddannelse af kort varighed (3 år) 3 har en højere uddannelse af mellemlang varighed (3 4 år) 21% har en højere uddannelse af lang varighed (5 år eller derover) 6% har andet eller ingen uddannelse Region 3 bor i hovedstaden 17% bor på Sjælland 21% bor i Syddanmark 20% bor i Midtjylland 8% bor i Nordjylland 90% af respondenterne anvender Internettet næsten hver dag/hver dag Tidligere version af Microsoft Office 8 af respondenterne havde forud for 2007 udgaven anvendt Office 2003 Arbejdsområde 8% i Salg 3% i HR 10% i Økonomi 4% i Marketing 2 i Administration 50% i Andet 15

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008 Sp.01 Hvor mange timer arbejder du ca. om ugen? Mindre end 25 timer Ca. 25 timer Mere end 25 timer Arbejder ikke fx. orlov, barsel, pensioneret m.m. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Learning-by-doing har fået sin egen verden den kan blive din... Vi gør dig bedre til det, du er god til

Learning-by-doing har fået sin egen verden den kan blive din... Vi gør dig bedre til det, du er god til Vi gør dig bedre til det, du er god til Learning-by-doing har fået sin egen verden den kan blive din... Et interaktivt værktøj med intelligent hjælp, direkte i dine Office-programmer, når du har allermest

Læs mere

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 21 36,2% 11-15 timer 17 29,3% 16-20 timer 15 25,9% 21-25 timer 3 5,2% Over 25 timer 2 3,4%

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 15 44,1% 11-15 timer 12 35,3% 16-20 timer 6 17,6% 21-25 timer 0 0,0% Over 25 timer 1 2,9%

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Q2 Region 1 / 23. Job Vision A/S. Jobcenteranalyse 2016. Besvaret: 91 Sprunget over: 2. Region Hovedstaden. Region Sjælland.

Q2 Region 1 / 23. Job Vision A/S. Jobcenteranalyse 2016. Besvaret: 91 Sprunget over: 2. Region Hovedstaden. Region Sjælland. Datasæt Q2 Region Besvaret: 91 Sprunget over: 2 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere