Forældrekøb kan give plus på kontoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøb kan give plus på kontoen"

Transkript

1 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller renter. Derfor er det igen blevet økonomisk overkommeligt for forældre, som har friværdi i egen bolig og økonomisk råderum, at overveje et forældrekøb. Har man lyst til at hjælpe sit barn igennem studietiden, kan man købe en lejlighed og leje den ud til barnet. Og med den aktuelle situation på boligmarkedet med lave renter og faldende boligpriser, er der faktisk udsigt til at man kan tjene en klat penge på købet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Sonia Wahid Lise Nytoft Bergmann Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen I sommers regnede vi på, hvad det ville koste at foretage et forældrekøb. Siden da er der sket meget med både renter og huspriser begge er gået i samme retning: nedad! Derfor har vi igen regnet på, hvad det månedligt vil koste både barn og forældre at lave et forældrekøb. I analysen er vi blandt andet kommet frem til følgende: For en månedlig omkostning på højst 900 kroner, kan forældre købe en studiebolig til deres barn på mellem 50 og 80 kvadratmeter fx i København eller Århus. Faktisk kan forældrene tjene op til 800 kroner pr. måned ved at vælge FlexLån F1 til at finansiere boligkøbet med. Siden vi lavede vores analyse om forældrekøb i sommers, er det blevet mellem 70 % og helt op til 140 % billigere at foretage et forældrekøb, afhængig af lejlighedens beliggenhed, størrelse og finansieringsform. Til gengæld er det blevet op mod 12 % dyrere for barnet, da markedslejen er steget særligt i Århus. Sætter man tal på, så er det helt op til kroner, som forældrene kan spare pr. måned, hvor imod det er blevet op til 300 kroner dyrere for barnet månedligt. Det er fortsat billigst for barnet, hvis forældrene investerer i en lejlighed på 80 kvadratmeter, som kan deles, så man er to til at betale udgifterne. Til gengæld kan det både blive dyrere eller billigere for forældrene at vælge en større delelejlighed frem for en mindre alt afhængig af, hvor i landet den store lejlighed ligger. Den seneste tids udvikling med faldende renter og faldende boligpriser har gjort det billigere for forældrene at investere i en bolig til deres barn. Forældrekøb skal imidlertid fortsat ses som en hjælp til den studerende og ikke som en investeringsmulighed med forventning om en stor gevinst i den anden ende. Vi forventer nemlig, at huspriserne vil falde yderligere de kommende år, så man skal have en fornuftig tidshorisont. Samtidig vil renterne begynde at stige igen på et tidspunkt, hvilket vil få renteudgifterne til at stige, hvis forældrekøbet er finansieret med variabel rente. side 1

2 Figur 1: Renten på FlexLån F1 og fastforrentede lån samt vores forventninger til renten Kilde: Realkredit Danmark Billigere at hjælpe dit barn Det er ikke en let beslutning, om man skal investere i en bolig til sit barn eller ej. Fordelen ved et forældrekøb er, at man kan være med til at give sit barn en solid base under studietiden. Til gengæld kan et forældrekøb koste penge hver måned penge som man ikke kan være sikker på at få igen via stigende boligpriser. Den gode nyhed er imidlertid, at det nu er blevet billigere for forældre at investere i en bolig til deres barn og i nogle tilfælde kan forældrene endda tjene penge på det! Ejerboligmarkedet er nemlig attraktivt for købere i øjeblikket. Boligpriserne er faldet mærkbart siden de toppede i 2006, og der er udsigt til, at bunden endnu ikke er nået. Prisfaldet kombineret med de lavere renter gennem de sidste par måneder har gjort det særligt attraktivt for forældre med en solid indkomst og friværdi i egen bolig at anskaffe en bolig til deres barn. Og selv hvis boligen finansieres med et fastforrentet lån kan det koste så lidt som 150 kroner pr. måned! Det kan du spare i forhold til i sommer Da vi tilbage i juli måned regnede på forældrekøb, var renterne på vej i vejret. Forældrene skulle hive mellem og kroner op af lommen hver måned, ved køb af en lejlighed i enten Århus eller København på hhv. 50 og 80 kvadratmeter. Siden i sommers er renterne faldet drastisk og boligpriserne har fortsat deres nedgang. Derfor kan man nu foretage et forældrekøb og slippe med sølle 150 kroner pr. måned såfremt man vælger at finansiere købet med et 5 % fastforrentet lån eller tjene op til 800 kroner pr. måned ved at vælge FlexLån F1. Afhængig af om man køber lejlighed i København eller Århus, størrelsen af lejligheden, samt hvilken af de to finansieringsformer (fastforrentet lån med 5 % i rente eller FlexLån F1) man vælger, er der mellem 70 og 140 % eller mellem til kroner at spare på den månedlige udgift for forældrene sammenlignet med i sommers. Hvis renterne holder deres niveau nogenlunde, og huspriserne fortsætter med at falde, vil det fortsat blive billigere at investere i ejerbolig. Samtidig er der sket noget overraskende med markedslejen, siden vi sidst regnede på forældrekøb den er steget! Man kan undre sig over, hvorfor den gennemsnitlige leje er steget, når både huspriser og renter er faldet. Der er ingen entydig forklaring på stigningen, men et gæt kunne være, at lejemarkedet er blevet et attraktivt alternativ til selv at købe bolig for de mange boligsøgende, der ikke ønsker at købe bolig i et marked med faldende priser. Samtidig er der også en tendens til, at mange nybyggende boliger bliver lejet ud, hvilket kan være med til at hæve det generelle lejeniveau. Endelig kan de stødt stigende renter frem mod november 2008 også have side 2

3 fået nogle udlejere til at sætte lejen op som afledt effekt at de stigende udgifter i forbindelse med deres boligfinansiering. Hvad end grunden til den højere markedsleje er, er effekten dog entydig; det er blevet lidt dyrere at finde sig en lejebolig. Og da forældrekøb jo reelt set er en lejebolig set fra barnets synsvinkel, er det altså blevet dyrere for barnet men måske er det samtidig blevet lettere at overtale sine forældre til at være med. I København er lejeniveauet stort set uændret, men i Århus er lejen på en bolig på 50 kvadratmeter steget med lidt over 5 %, og en bolig på 80 kvadratmeter er blevet godt 12 % dyrere i leje i forhold til sidste sommer. Derfor skal barnet have lidt flere penge op af lommen op til 300 kroner per måned selvom forældrenes udgifter er blevet markant lavere. Stadig billigst, når man er to! I tabel 1 nedenfor kan du se, hvor meget det vil koste både barn og forældre månedligt, hvis forældrene køber en lejlighed på henholdsvis 50 og 80 kvadratmeter i København, der finansieres med enten et 5 % fastforrentet lån eller med FlexLån F1. Tabel 1: Køb af lejlighed på hhv. 50 kvm. og 80 kvm. i København Lejlighed i København Fastforrentet 5 % lån FlexLån F1 Størrelse 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter Købspris Årlig husleje pr. kvm Husleje pr. måned Boligsikring, 15 % Månedlig udgift pr. lejer Likviditetskrav per år Huslejeindtægt Fællesudgifter, ejerforening Ejendomsskatter Antennebidrag Renteudgifter til realkreditlån Skattemæssigt under-/overskud Skattebesparelse, 59 % Samlet årlig udgift for forældre Månedligt likviditetskrav Bemærk: Beregningerne er foretaget den 24. april Begge lån er uden afdrag. Prisen for en ejerlejlighed på 50 kvadratmeter i København er omkring kroner per kvadratmeter, hvilket giver en samlet pris for 50 kvadratmeter på kroner. Kvadratmeterprisen for større lejligheder er noget højere og er derfor sat til kroner, hvilket giver en pris på kroner for 80 kvadratmeter. Tabel 1 viser, at ved køb af en lejlighed på 50 kvadratmeter, der finansieres med et 5 % fastforrentet lån med afdragsfrihed, bliver den månedlige omkostning for barnet kroner, efter at der er fratrukket boligsikring på 15 %. Dertil kommer udgifter til vand, varme, internet etc. Forældrene slipper noget billigere med en udgift på knap 400 kroner per måned. Det månedlige likviditetskrav for forældrene bliver imidlertid højere, hvis der vælges et lån med afdrag. Men da afdrag reelt er en nedbringelse af gælden, har vi valgt ikke at betragte det som en omkostning i forbindelse med udlejning til barnet. Vi har derfor også udelukkende regnet på lån uden afdrag i denne analyse. Tabel 1 er faktisk et regnskab for forældrene, og angiver derfor indtægter og udgifter samt den skattemæssige værdi af forskellen mellem indtægter og udgifter. Indtægterne på kroner er den årlige huslejeindtægt, dvs. den faktiske husleje som barnet betaler inden boligsikring. Udgif- side 3

4 terne består af fællesudgifter til ejerforening, ejendomsskatter, antennebidrag og renteudgifter på realkreditlånet. Nettoomkostningerne kan således opgøres til i alt kroner, der kan trækkes fra i skat til 59 %. Det giver en samlet skattebesparelse kroner, hvilket reducerer den årlige udgift til omkring kroner svarende til små 400 kroner per måned. Køber forældrene i stedet en lejlighed på 80 kvadratmeter i København finansieret med et fastforrentet 5 % lån, som barnet kan bo i sammen med en studiekammerat, viser tabel 1, at omkostningen for barnet falder, mens omkostningen for forældrene stiger. Forældrene kan vælge at sætte huslejen op, men så er der risiko for, at lejerne får nedsat boligsikringen. Dette er noget forældre og barn indbyrdes kan aftale. Lidt billigere at være bosat i Århus frem for København Regnskabet ved køb af en lejlighed på enten 50 eller 80 kvadratmeter i Århus er opstillet på samme måde som regnskabet for København. Du kan finde tabellen som bilag 1 sidst i analysen. I Århus er en lejlighed på 50 kvadratmeter prissat til kroner, og den månedlige husleje, inden boligsikring, er på kroner. En lejlighed på 80 kvadratmeter er sat til at koste kroner og den månedlige husleje til kroner. Det er altså lidt billigere at vælge Århus som studieby i stedet for København. Barnet kan spare op til 50 kroner pr. måned efter boligsikring, hvorimod forældrene sparer imellem 140 og 740 kroner, afhængig af boligens størrelse, beliggenhed og finansieringsform. Når regnskabet skal gøres op Det er interessant at se på, hvad boligen rent faktisk koster hver måned, og hvem der ender med at betale hvad. I tabel 2 har vi opstillet de månedlige omkostninger (fællesudgifter, ejendomsskatter, antennebidrag og renteudgifter), og derefter anført, hvordan disse bliver dækket. Yderligere har vi estimeret, hvor meget el, vand, varme, medielicens og internet vil koste for at give et bedre billede af, hvor meget en lejlighed egentlig koster at bo i pr. måned. Tabel 2: Månedligt regnskab ved køb af lejlighed på hhv. 50 kvm. og 80 kvm. i København Lejlighed i København Fastforrentet 5 % lån FlexLån F1 Regnskab for forældrene 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter Månedlig husleje Månedligt skattefradrag Egenbetaling, forældre Månedlige omkostninger i alt Regnskab for lejerne El, vand, varme, licens og internet ca ca ca ca Husleje fratrukket boligsikring Månedlig udgift pr. lejer ca ca ca ca Bemærk: Beregningerne er foretaget den 24. april Af de samlede omkostninger på kroner, ved køb af en lejlighed på 50 kvadratmeter med et 5 % fastforrentet lån, dækkes 567 kroner af det skattemæssige fradrag, 394 kroner betales af forældrene, og de resterende kroner eller kroner efter boligsikring må barnet selv punge ud. Dertil kommer udgifter til el, varme etc. på kroner, hvilket giver en samlet udgift for barnet på omkring kroner. Deler barnet en lejlighed på 80 kvadratmeter med en studiekammerat eller ven, bliver de samlede månedlige udgifter pr. lejer reduceret til kroner. For barnet er der derfor en klar økonomisk fordel i at dele en lejlighed på 80 kvadratmeter frem for at bo alene på 50 kvadratmeter. side 4

5 I Århus gør det samme sig gældende. Her vil det også bedst kunne betale sig for barnet at dele en lejlighed på 80 kvadratmeter. Det månedlige regnskab fremgår af tabel 3. Tabel 3: Månedligt regnskab ved køb af lejlighed på hhv. 50 kvm. og 80 kvm. i Århus Lejlighed i Århus Fastforrentet 5 % lån FlexLån F1 Regnskab for forældrene 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter Månedlig husleje Månedligt skattefradrag Egenbetaling, forældre Månedlige omkostninger i alt Regnskab for lejerne El, vand, varme, licens og internet ca ca ca ca Husleje fratrukket boligsikring Månedlig udgift pr. lejer ca ca ca ca Bemærk: Beregningerne er foretaget den 24. april Tjen flere penge ved forældrekøb! De beregninger, vi har lavet i analysen, er baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser i hhv. København og Århus. Men mange steder er boliger sat så meget ned i pris, at de faktisk ligger på et niveau langt under den gennemsnitlige kvadratmeterpris. Er man heldig at finde en lavt prissat lejlighed, så kan der faktisk være flere penge at spare - eller tjene - for forældrene ved at lave et forældrekøb. Derudover skal man huske, at der kan findes lavere huspriser i byerne omkring storbyer som København og Århus. Ved at købe en lejlighed i f.eks. Valby i stedet for på Frederiksberg eller i centrum af København, vil man kunne spare yderligere penge hvis blot dit barn er villig til en lidt længere transporttid til sit studie. Figur 2: Kvadratmeterprisen for ejerlejligheder i hhv. København, Århus og hele landet Kilde: Realkreditrådet Ved finansiering af en meget billig lejlighed med FlexLån F1 kan renteudgifterne være så lave, at forældrene får et overskud ved at kræve markedslejen af deres barn, som også fremgår af vores beregner. Man skal dog huske, at renterne kan stige igen, og derved kan et evt. overskud på nuværende tidspunkt sagtens gå hen og blive til en udgift i fremtiden såfremt man vælger at holde fast i det variabelt forrentede lån. side 5

6 Vi gør endvidere opmærksom på, at vi har regnet med den aktuelle top-skattesats på 59 %. Bliver den nye skattereform vedtaget og topskatten skænket fra 59 til 51,5 %, vil det betyde at den månedlige egenbetaling for forældrene vil stige i de tilfælde hvor der er tale om en udgift. Omvendt vil det ligeledes give et endnu store overskud i de tilfælde, hvor forældrene tjener penge på forældrekøbet, da de i så fald skal betale mindre skat af deres overskud, og får flere penge i hånden. Et forældrekøb kan altså vise sig ikke kun at være en stor hjælp til dit barn, men også en god forretning for dig! side 6

7 Bilag 1: Køb af 50 eller 80 kvadratmeter lejlighed i Århus Bilag 1: Køb af hhv. 50 kvm. og 80 kvm. lejlighed i Århus med to forskellige låntyper Lejlighed i Århus Fastforrentet 5 % lån FlexLån F1 Forudsætninger 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter 50 kvadratmeter 80 kvadratmeter Købspris Årlig husleje pr. kvm Husleje pr. måned Boligsikring, 15 % Månedlig udgift pr. lejer Likviditetskrav per år Huslejeindtægt Fællesudgifter, ejerforening Ejendomsskatter Antennebidrag Renteudgifter til realkreditlån Skattemæssigt under-/overskud Skattebesparelse, 59 % Samlet årlig udgift for forældre Månedligt likviditetskrav Bemærk: Beregningerne er foretaget den 24. april Bilag 2: Overvejelser inden man foretager et forældrekøb Inden man går ud og køber en bolig til sit barn, er der mange overvejelser at gøre sig, blandt andet: Boligens størrelse og pris der jo typisk hænger sammen Beliggenhed gerne så tæt på studiestedet som muligt Finansiering er der friværdi i forældrenes bolig, som man kan udnytte, eller er det nødvendigt at finansiere boligen med både realkredit- og banklån Valg af skatteordning vil man beskattes af boligens indtægter/omkostninger som en privatperson eller virksomhed (se karakteristika for de forskellige ordninger i bilag 4) Fastsætte lejeniveau hvor meget skal man opkræve af sit barn i husleje pr. kvadratmeter Boligsikring forudsætter, at der er tegnet en lejekontrakt mellem forældre og barn, at lejen er fastsat tæt på markedslejen samt at visse krav om boligens maksimale størrelse er opfyldt Vand, varme og el skal forbruget opkræves månedligt sammen med huslejen, eller betaler barnet selv udgifterne løbende Ovenstående liste indeholder nogle af de forhold, som man i hvert fald bør overveje, inden man vælger forældrekøbsmodellen som vejen til en god studiebolig og gerne i samråd med sit barn. side 7

8 Bilag 3: Hvordan har vi regnet? I det følgende kan du læse hvilke antagelser, der ligger bag beregningerne i analysen. Der tages udgangspunkt i to forskellige låntyper, henholdsvis et 5 % fastforrentet lån og FlexLån F1, begge med afdragsfrihed. Ved at vælge afdragsfrihed på sit lån kan man nedsætte den månedlige ydelse, idet man kun betaler renter og bidrag i den afdragsfrie periode. Hvad angår lejlighedens størrelse, er der to muligheder: Forældrene køber en lejlighed på 50 kvadratmeter, hvor barnet bor alene. Forældrene køber en lejlighed på 80 kvadratmeter, som barnet deler med en studiekammerat både for at nedbringe den månedlige omkostning, og fordi det ikke er muligt at få boligsikring, såfremt man bor alene i en lejlighed større end 65 kvadratmeter. For boligsikring gælder der desuden, at lejen ikke må være sat for højt i forhold til markedslejen, da boligsikringen i så fald frafalder eller bliver nedsat. Sætter forældrene derimod lejen for lavt, kan både de og barnet risikere at få en kæmpe skatteafregning senere hen. Hverken el-, vand- eller varmeudgifter er medtaget, da de skal betales uanset boligform. Det er forudsat, at boligen finansieres 100 % med realkreditlån 80 % i den nye bolig og de resterende 20 % med friværdien i forældrenes egen ejerbolig. Derudover antages det, at forældrene betaler topskat på 59 % - da forældre med råd til at investere i endnu en bolig må have et indkomstniveau, der svarer dertil. Desuden lader forældrene sig beskatte ved virksomhedsskatteordningen, da denne bedst kan betale sig, hvis man betaler topskat og finansierer boligen ved optagelse af lån. Du kan læse mere om de forskellige beskatningsregler i bilag 4 sidst i denne analyse. Lejlighederne er prissat efter de aktuelle priser ved udgangen af 1. kvartal 2009, ligesom den årlige husleje pr. kvadratmeter også er bestemt efter det aktuelle niveau. side 8

9 Bilag 4: Valg af beskatning Forældrekøb og skatteregler Som udlejer beskattes man af lejeindtægterne, og udgifterne kan trækkes fra. Dette gælder også forældre, der køber en lejlighed og udlejer den til sine børn. Hvordan man beskattes afhænger af hvilken af nedenstående tre skatteordninger man vælger. Personskatteloven Lejeindtægten, fratrukket ejerudgifter (fællesomkostninger, udgifter til vedligeholdelse, ejendomsskat mv.) medtages som personlig indkomst. Renteudgiften fratrækkes kapitalindkomsten. Det betyder, at værdien af rentefradraget vil være ca. 33 %, mens indtægten typisk beskattes med omkring 59 % eller mere, ligesom man betaler arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag af den personlige indkomst. Virksomhedsskatteordningen Nettounderskuddet, der opgøres som lejeindtægten fratrukket alle ejerudgifter - også renteudgifter, kan fratrækkes i den personlige indkomst. Hvis forældrene betaler topskat, får de en maksimal værdi af rentefradraget. Før underskuddet kan fratrækkes i den personlige indkomst, modregnes det dog i et eventuelt opsparet overskud fra anden virksomhed eller i anden positiv nettokapitalindkomst. Brug af virksomhedsskatteordningen forudsætter, at indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning holdes fuldstændig adskilt fra privatøkonomien. Rent praktisk kan dette gøres ved at oprette en speciel kassekredit til formålet. Kapitalafkastordningen Kapitalafkastordningen anvendes typisk, hvis ejerlejligheden finansieres helt eller delvist kontant. Den minder om virksomhedsskatteordningen, men der stilles ikke samme regnskabsmæssige krav. Lejeindtægten, fratrukket ejerudgifter ekskl. renter, medtages i den personlige indkomst. Renteudgiften fratrækkes i kapitalindkomsten. På baggrund af lejlighedens værdi beregnes herefter et kapitalafkast, som både fratrækkes i den personlige indkomst, hvor fradragsværdien er høj, og samtidig tillægges kapitalindkomsten, hvor beskatningen er lav. Derved opnås der også her fuld skattemæssig værdi af renteudgiften (kapitalafkastet må maksimalt svare til enten de faktiske renteudgifter eller til overskuddet ved udlejning før renteudgifter). Hvad skal man vælge? Som tommelfingerregel kan det betale sig at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, hvis man betaler topskat, og hvis lejligheden hovedsagligt finansieres gennem optagelse af lån. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 9

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Forældrekøb Skat Tax

Forældrekøb Skat Tax Forældrekøb Skat 2017 Tax 2 Forældrekøb Forældrekøb og omvendt forældrekøb skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den i gave til barnet 2. Barnet

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

guide August 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider Guide til forældrekøb Undgå fælderne Sådan er økonomien Find den rigtige lejlighed

guide August 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider Guide til forældrekøb Undgå fælderne Sådan er økonomien Find den rigtige lejlighed August 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide 16 sider Guide til forældrekøb Undgå fælderne Sådan er økonomien Find den rigtige lejlighed Få styr på dit forældrekøb INDHOLD I DETTE HÆFTE: De unge kæmper

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Gør et forældrekøbskup Alt om forældrekøb og lejebolig Gør et forældrekøbs kup INDHOLD: Forældrekøb kan betale

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Guide til forældrekøb

Guide til forældrekøb Guide til forældrekøb Skal dine børn til at studere i en af universitetsbyerne og er forældrekøb eneste vej til en god og fornuftig bolig, så er der flere forhold at være opmærksom på. I denne guide hjælper

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere