TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%"

Transkript

1 TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 7 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 7 JOBINDHOLD OG ORGANISERING 8 INDFLYDELSE 9 LEDELSE 9 SAMARBEJDE 10 LÆRING OG UDVIKLING 10 KRAV I ARBEJDET 11 MOTIVATION 11 ENGAGEMENT 12 TILFREDSHED 13 HELBRED OG VELBEFINDENDE 14 LIVSSTIL OG SUNDHED 14 KRÆNKENDE ADFÆRD 16 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ 17 BIOLOGISK ARBEJDSMILJØ 17 KEMISK ARBEJDSMILJØ 18 FYSISK ARBEJDSMILJØ 18 ULYKKESRISICI 19 GRAVIDE 19 ALI I ALT 20 BAGGRUNDSINFORMATION DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER 2 31

3 OM DENNE RAPPORT Langeland Kommunes trivselsundersøgelse er gennemført i Trivselmeter, som er et trivselsværktøj for offentlige arbejdspladser. Svarene er blevet indsamlet i perioden 28. februar til 16. marts Trivselsundersøgelsen er sendt ud til alle 688 medarbejdere i Langeland Kommune. 520 har modtaget en med link til undersøgselsen, og 168 har modtaget et brev med adgangskode til at besvare via internettet. I alt har 515 svaret, hvilket er en svarprocent på 75 %. Spørgeskemaet, der er blevet anvendt, er et valideret spørgeskema, der omhandler trivsel, psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Skemaet er udviklet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner, med opbakning fra bl.a. CFU, KTO og Sundhedskartellet. Du kan læse mere på og Denne rapport analyserer de samlede resultater for Langeland Kommune. Resultaterne er, hvor muligt, benchmarket mod Personalestyrelsen indsamlede Galluptal for kommuner generelt. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenter. Langeland Kommune Antal besvarelser Svarprocent % 3 31

4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt MedarbejderTrivselIndeks. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for arbejdsstedet, vist ved gennemsnit, benchmarket mod kommunen samlet. I forståelsen af resultaterne er det vigtigt at vide at: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - og 7 for det mest positive svar -. I enkelte tilfælde er spørgsmålene dog formuleret negativt (eksempelvis i enkelte spørgsmål i emneområdet Krav i arbejdet. Dette medfører, at besvarelserne vil være omvendt, så medarbejderen i svaret i stedet vælger 1 for det mest positive svar og 7 for det mest negative. For at kunne udregne gennemsnit på tværs af et emneområde (som jo består af flere spørgsmål) og for at kunne sammenligne emneområderne på tværs, er det nødvendigt at vende svarskalaen for de negative spørgsmål om. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været uanset, om det oprindelige spørgsmål var formuleret positiv eller negativt. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Del 3 - Bilag Denne del indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål (Basis) samt gennemsnit for kommunen samlet er ligeledes gengivet her. Rapporten er udarbejdet af interresearch a s. Evt. spørgsmål bedes rettet til analysechef Peter Uggerholt Eriksen, 4 31

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET JOBINDHOLD OG ORGANISERING 5,3 INDFLYDELSE 4,9 LEDELSE 4,9 4,9 SAMARBEJDE 5,6 LÆRING OG UDVIKLING 5,4 KRAV I ARBEJDET 3,3 MOTIVATION 5,9 5,8 ENGAGEMENT 5,5 5,4 TILFREDSHED LIVSSTIL OG SUNDHED 4,9 5,1 5,2 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ 4,8 BIOLOGISK ARBEJDSMILJØ 6,1 KEMISK ARBEJDSMILJØ 5,3 FYSISK ARBEJDSMILJØ 5,0 ULYKKESRISICI 5,2 GRAVIDE 6,2 Total Gallup 5 31

6 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for hele kommunen er benchmarket mod gennemsnittet for bedste enkelte arbejdssted i kommunen. Langeland Kommune 5,2 MTI Bedste arbejdssted 6,2 Langeland Kommune 5,2 Bedste arbejdssted 6, Ringe Middel God Top Et resultat mellem 1 og 4 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4 og 5 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5 og 6 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6 og 7 betragtes som helt i Top. 6 31

7 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER JOBINDHOLD OG ORGANISERING Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 5,8 5,7 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 5,6 5,6 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 6,0 6,2 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 4,4 4,5 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,6 5,5 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 4,9 5,3 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 4,6 4,8 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af brugere eller andre der drager nytte af dit arbejde? 5,4 Total Gallup 7 31

8 INDFLYDELSE Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 5,8 6,0 Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 5,1 5,3 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 4,4 4,6 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 4,1 4,4 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 5,5 5,4 Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 4,2 4,9 Får du al den information du behøver for at klare dit arbejde godt? 4,8 Ved du i tilstrækkelig god tid, hvilke arbejdsopgaver du skal løse? 4,7 Total Gallup 8 31

9 LEDELSE Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 4,7 4,6 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 5,1 4,9 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 5,3 5,5 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 5,0 5,0 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 4,8 4,9 Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 4,4 4,6 Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? 5,1 5,0 Total Gallup SAMARBEJDE Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 5,8 5,8 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 5,9 5,9 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 5,7 5,7 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 4,8 5,2 Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? 5,4 Total Gallup 9 31

10 LÆRING OG UDVIKLING Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 5,7 5,8 Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 5,9 6,1 Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 4,4 4,7 Er der positive udfordinger i dit arbejde? 5,6 Total Gallup KRAV I ARBEJDET Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde?* 2,0 2,0 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?* 3,2 3,0 Er der ofte rigtig meget at lave?* 2,1 2,1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?* 2,7 2,9 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 4,4 Har du mulighed for at skabe balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv? 5,0 Mener du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over dit privatliv?* 4,1 Total Gallup * Gennemsnittet på dette spørgsmål er beregnet omvendt, således at jo højere gennemsnit, jo mere positivt er svaret 10 31

11 MOTIVATION Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 5,6 5,9 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 6,0 6,2 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 5,6 5,8 Total Gallup ENGAGEMENT Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 6,2 6,1 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 5,3 5,4 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 4,8 5,0 Total Gallup * Gennemsnittet på dette spørgsmål er beregnet omvendt, således at jo højere gennemsnit, jo mere positivt er svaret 11 31

12 TILFREDSHED Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 4,6 4,8 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 4,5 4,7 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 5,2 5,2 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 5,4 5,5 Total Gallup 12 31

13 HELBRED OG VELBEFINDENDE Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? 1% 11% 21% 48% 18% Hvor tit har du følt dig udkørt? 2% 15% 30% 41% 11% Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 9% 14% 40% 36% Hvor tit har du været fysisk udmattet? 12% 28% 40% 20% Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 1% 16% 25% 38% 21% Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? 13% 17% 38% 31% Hvor tit har du været træt? 3% 22% 29% 41% 5% Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? 11% 18% 38% 33% Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 12% 21% 39% 27% Hvor tit har du været irritabel? 7% 23% 51% 19% Hvor tit har du været anspændt? 10% 22% 47% 20% Hvor tit har du været stresset? 12% 26% 42% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Basis:

14 LIVSSTIL OG SUNDHED Har du gode muligheder for at bevæge dig på dit arbejde? 5,3 Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med alkoholproblemer? 4,9 Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med andre misburgsproblemer? 4,9 Spiser du sundt på din arbejdsplads? 5,0 Bliver du udsat for tobaksrøg på dit arbejde?* 6,5 Er du fysisk aktiv i din fritid? 4,8 * Gennemsnittet på dette spørgsmål er beregnet omvendt, således at jo højere gennemsnit, jo mere positivt er svaret KRÆNKENDE ADFÆRD Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 1% 99% En leder 1% 99% Underordnede 100% Klienter/kunder/patienter 1% 97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej 14 31

15 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 100% En leder 100% Underordnede 100% Klienter/kunder/patienter 2%1% 11% 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 100% En leder 100% Underordnede 100% Klienter/kunder/patienter 1%1% 6% 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej 15 31

16 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 1% 10% 88% En leder 1% 7% 92% Underordnede 1% 99% Klienter/kunder/patienter 1% 5% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ Er det muligt at udføre dit arbejde uden at bruge uhensigtsmæssige tunge løft? 5,1 Er det muligt at udføre dit arbejde uden tunge skub og træk? 5,0 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at vride i kroppen? 4,6 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at foretage ensidigt gentaget arbejde? 4,9 Anvender du gode arbejdsstillinger? 5,0 Forflytter du personer/borgere på en hensigtsmæssig måde? 4,6 Får du hjælp hvis du har behov for instruktion i arbejdsstillinger og/eller forflytninger? 4,

17 BIOLOGISK ARBEJDSMILJØ Anvender du arbejdspladsens retningslinjer for hygiejne? 6,1 KEMISK ARBEJDSMILJØ Anvender du faremærkede produkter? (orange faremærke) * 2,2 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at risikere at få allergi og/eller eksem? 5,3 Er det klart for dig hvornår du skal bruge værnemidler? 5,4 Er der etableret tilstrækkelig ventilation/udsugning? (ved f.eks. støvende arbejde, svejsning, limning) 4,8 Er det muligt for dig at håndtere medicin på en forsvarlig måde? 5,8 * Dette spørgsmål er ikke indeholdt i de samlede beregninger for kemisk arbejdsmiljø i rapportens indledende del 17 31

18 FYSISK ARBEJDSMILJØ Oplever du et godt indeklima på din arbejdsplads? 4,5 Er arbejdspladsen sikker og forsvarlig indrettet? 5,5 Arbejder du ved en optimalt indrettet skærmarbejdsplads? 4,6 Har du de arbejdsredskaber og hjælpemidler, du skal bruge for at kunne udføre dit arbejde forsvarligt? 5,2 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende støj? 4,1 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende vibrationer? 5,9 ULYKKESRISICI Er det muligt at færdes på din arbejdsplads uden at risikere at snuble, falde eller på anden måde komme til skade? 5,5 Oplever du, at du kan udføre dit arbejde uden at risikere at komme til skade? 5,8 Oplever du, at maskiner og andet udstyr vedligeholdes og efterses? 5,5 Føler du dig velinstrueret i at bruge brandslukningsudstyr og førstehjælpsudstyr? 4,

19 GRAVIDE Oplever du at der bliver taget det fornødne hensyn til gravide medarbejdere? 6,2 ALI I ALT Alt i alt har jeg et godt helbred 5,6 Alt i alt har jeg et godt arbejdsliv 5,

20 BAGGRUNDSINFORMATION Køn Kvinde 74% Mand 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basis: 515 Alder Under 30 4% % % % Over 60 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basis: 516 Anciennitet Under 2 20% % % Over 11 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basis:

21 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER JOBINDHOLD OG ORGANISERING 1 Ved ikke Basis Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 35% 33% 17% 7% 5% 2% 0% 1% 512 5,8 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 31% 30% 20% 11% 5% 3% 0% 0% 512 5,6 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 41% 33% 13% 7% 4% 1% 1% 0% 512 6,0 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 12% 19% 21% 16% 12% 13% 7% 1% 512 4,4 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 23% 38% 26% 8% 4% 1% 0% 0% 512 5,6 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 21% 23% 18% 10% 9% 9% 5% 3% 512 4,9 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 13% 27% 19% 15% 9% 6% 6% 6% 512 4,8 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af brugere eller andre der drager nytte af dit arbejde? 17% 35% 26% 14% 3% 3% 0% 2% 511 5,

22 INDFLYDELSE 1 Ved ikke Basis Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 34% 33% 20% 8% 3% 2% 0% 0% 510 5,8 Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 19% 28% 24% 13% 5% 7% 3% 1% 510 5,1 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 9% 22% 20% 20% 10% 10% 7% 1% 510 4,4 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 8% 19% 19% 16% 12% 17% 7% 1% 510 4,1 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 30% 32% 14% 11% 5% 4% 3% 1% 510 5,5 Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 27% 24% 13% 10% 6% 10% 10% 2% 510 4,9 Får du al den information du behøver for at klare dit arbejde godt? 11% 29% 23% 16% 10% 7% 3% 1% 509 4,8 Ved du i tilstrækkelig god tid, hvilke arbejdsopgaver du skal løse? 9% 28% 19% 19% 10% 9% 3% 1% 509 4,

23 LEDELSE 1 Ved ikke Basis Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 13% 25% 18% 14% 11% 9% 5% 5% 506 4,7 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 22% 25% 20% 11% 7% 7% 3% 5% 506 5,1 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 27% 33% 13% 8% 4% 8% 4% 2% 506 5,3 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 20% 28% 16% 12% 8% 9% 5% 2% 506 5,0 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 17% 25% 19% 12% 7% 9% 7% 4% 506 4,8 Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 15% 21% 15% 13% 10% 10% 11% 5% 506 4,4 Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? 25% 25% 15% 12% 6% 7% 4% 5% 506 5,

24 SAMARBEJDE 1 Ved ikke Basis Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 32% 38% 17% 7% 3% 2% 1% 0% 505 5,8 36% 35% 16% 8% 2% 2% 0% 0% 505 5,9 27% 33% 21% 8% 4% 2% 1% 4% 505 5,7 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 15% 33% 17% 13% 5% 4% 3% 9% 505 5,2 Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? 21% 33% 25% 11% 5% 4% 1% 1% 505 5,4 LÆRING OG UDVIKLING 1 Ved ikke Basis Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 33% 30% 19% 10% 3% 3% 1% 0% 505 5,7 39% 35% 14% 9% 2% 2% 0% 0% 505 5,9 Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? Er der positive udfordinger i dit arbejde? 12% 20% 16% 15% 7% 12% 7% 11% 505 4,4 27% 35% 19% 12% 3% 3% 0% 1% 505 5,

25 KRAV I ARBEJDET 1 Ved ikke Basis Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde?* 41% 33% 17% 5% 2% 1% 1% 0% 505 2,0 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?* 21% 21% 20% 15% 8% 9% 7% 1% 505 3,2 Er der ofte rigtig meget at lave?* 37% 35% 18% 7% 2% 1% 1% 0% 505 2,1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?* 21% 26% 27% 15% 6% 2% 1% 1% 505 2,7 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 7% 23% 25% 20% 9% 10% 7% 1% 505 4,4 Har du mulighed for at skabe balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv? 14% 33% 19% 14% 9% 8% 2% 1% 505 5,0 Mener du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over dit privatliv?* 8% 16% 15% 17% 15% 15% 12% 2% 505 4,

26 MOTIVATION 1 Ved ikke Basis Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 35% 36% 17% 6% 4% 2% 0% 0% 505 5,9 48% 36% 9% 3% 1% 2% 0% 0% 505 6,2 24% 40% 21% 8% 3% 2% 1% 1% 505 5,6 ENGAGEMENT 1 Ved ikke Basis Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 43% 38% 13% 4% 1% 0% 0% 0% 504 6,2 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 29% 27% 16% 9% 3% 6% 6% 4% 504 5,3 6% 9% 9% 11% 9% 21% 32% 3% 504 5,0 TILFREDSHED 1 Ved ikke Basis Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 11% 28% 15% 15% 8% 10% 6% 8% 504 4,6 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 13% 25% 18% 13% 10% 10% 10% 1% 504 4,5 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 16% 37% 22% 10% 7% 5% 2% 2% 504 5,2 23% 36% 18% 10% 6% 5% 1% 1% 504 5,

27 LIVSSTIL OG SUNDHED 1 Ved ikke Basis Har du gode muligheder for at bevæge dig på dit arbejde? 30% 24% 17% 15% 8% 5% 1% 0% 498 5,3 Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med alkoholproblemer? 9% 11% 4% 5% 2% 3% 4% 62% 498 4,9 Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med andre misburgsproblemer? 8% 8% 3% 5% 2% 3% 3% 68% 498 4,9 Spiser du sundt på din arbejdsplads? 14% 24% 25% 19% 7% 5% 2% 4% 498 5,0 Bliver du udsat for tobaksrøg på dit arbejde?* 2% 2% 2% 2% 2% 5% 81% 2% 498 6,5 Er du fysisk aktiv i din fritid? 13% 21% 26% 19% 12% 7% 2% 0% 498 4,

28 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ 1 Ikke relevant Basis Er det muligt at udføre dit arbejde uden at bruge uhensigtsmæssige tunge løft? 24% 21% 10% 10% 8% 7% 4% 15% 498 5,1 Er det muligt at udføre dit arbejde uden tunge skub og træk? 26% 18% 10% 12% 8% 8% 4% 14% 498 5,0 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at vride i kroppen? 19% 18% 11% 12% 9% 10% 7% 13% 498 4,6 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at foretage ensidigt gentaget arbejde? 20% 20% 19% 12% 8% 6% 5% 9% 498 4,9 Anvender du gode arbejdsstillinger? 13% 25% 26% 20% 6% 5% 0% 5% 498 5,0 Forflytter du personer/borgere på en hensigtsmæssig måde? 6% 10% 7% 5% 3% 2% 4% 62% 498 4,6 Får du hjælp hvis du har behov for instruktion i arbejdsstillinger og/eller forflytninger? 6% 10% 9% 7% 5% 5% 9% 48% 498 4,1 BIOLOGISK ARBEJDSMILJØ Anvender du arbejdspladsens retningslinjer for hygiejne? 1 Ved ikke Basis 34% 22% 8% 4% 1% 1% 1% 29% 498 6,

29 KEMISK ARBEJDSMILJØ 1 Ikke relevant Basis Anvender du faremærkede produkter? (orange faremærke) * 2% 3% 2% 4% 3% 5% 32% 49% 498 2,2 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at risikere at få allergi og/eller eksem? 19% 14% 7% 5% 4% 3% 3% 44% 498 5,3 Er det klart for dig hvornår du skal bruge værnemidler? 13% 12% 6% 3% 2% 2% 3% 60% 498 5,4 Er der etableret tilstrækkelig ventilation/udsugning? (ved f.eks. støvende arbejde, svejsning, limning) 9% 9% 3% 3% 3% 3% 4% 66% 498 4,8 Er det muligt for dig at håndtere medicin på en forsvarlig måde? 10% 8% 4% 2% 1% 0% 1% 74% 498 5,

30 FYSISK ARBEJDSMILJØ 1 Ikke relevant Basis Oplever du et godt indeklima på din arbejdsplads? 9% 22% 22% 19% 12% 9% 4% 3% 498 4,5 Er arbejdspladsen sikker og forsvarlig indrettet? 19% 38% 20% 10% 6% 2% 0% 5% 498 5,5 Arbejder du ved en optimalt indrettet skærmarbejdsplads? 9% 19% 14% 9% 6% 5% 6% 32% 498 4,6 Har du de arbejdsredskaber og hjælpemidler, du skal bruge for at kunne udføre dit arbejde forsvarligt? Er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende støj? 19% 25% 17% 10% 3% 5% 4% 16% 498 5,2 11% 19% 11% 12% 11% 13% 13% 8% 498 4,1 Er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende vibrationer? 26% 15% 6% 4% 3% 2% 1% 44% 498 5,

31 ULYKKESRISICI 1 Ved ikke Basis Er det muligt at færdes på din arbejdsplads uden at risikere at snuble, falde eller på anden måde komme til skade? 32% 32% 11% 11% 6% 3% 2% 3% 497 5,5 Oplever du, at du kan udføre dit arbejde uden at risikere at komme til skade? 34% 38% 12% 7% 3% 3% 1% 2% 497 5,8 Oplever du, at maskiner og andet udstyr vedligeholdes og efterses? 17% 20% 10% 6% 1% 3% 2% 41% 497 5,5 Føler du dig velinstrueret i at bruge brandslukningsudstyr og førstehjælpsudstyr? 13% 15% 13% 14% 9% 10% 19% 7% 497 4,0 GRAVIDE 1 Ved ikke Basis Oplever du at der bliver taget det fornødne hensyn til gravide medarbejdere? 24% 18% 6% 3% 0% 0% 0% 49% 496 6,2 ALI I ALT Alt i alt har jeg et godt helbred Alt i alt har jeg et godt arbejdsliv 1 Ved ikke Basis 24% 37% 21% 10% 4% 2% 1% 0% 496 5,6 20% 36% 21% 11% 7% 4% 1% 0% 496 5,

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE Maj 2010 HOVEDRESULTATER MED KOMMENTARER Antal besvarelser: 2.472 Svarprocent: 59 % Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD INDHOLD... 2 OM DENNE

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere