Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3"

Transkript

1 Referat nr. 7 af 16/ = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander Johansen - Jeppe Sloth - Claus de Haas - Klaus Jespersen - Kim Hansen Jan Northved Hansen. Afbud: Jan og Kim har meldt forsinkelse. Andre tilstedeværende: Ejendomsmester Lars Larsen Driftsleder Mikkel Selander Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af referat nr Tilbagemelding fra varmemester 4. Budget opfølgning konto 115/116, og finanskontoplan Budget Grønne regnskaber 6. Orientering a. Administrationen Styringsdialog b. Organisationsbestyrelsen c. Antenneforeningen d. BeboerTV e. Boligforeningerne i Brøndby Kulturdag 7. Tilbagemelding fra udvalg a. Grønt Udvalg b. Beboeraktivitetsudvalget Sommerfest c. Byggeudvalget DV-plan 2014 Videoovervågning Rørprojekt Varme- og fugtmåler d. Legepladsudvalget 8. Bestyrelse - lukket punkt a. Dispensationer 9. Klager 10. Indestående på vedligeholdelseskonti a. Udkast brev vedlagt 11. Beboer/Afdelingsmøde ideer til den 26. september på Brøndbyøster Skole a. Vinduer b. Input til beretning 12. Regnskab Ideer til Nyhedsbrev 14. Opfølgning på vedtagelse af serviceniveau 15. Andet 1

2 Ad 1. Valg af ordstyrer Klaus blev valgt til ordstyrer. Ansvarlig Deadline Ad 2. Godkendelse af referat nr. 6 Referatet blev godkendt. Ad 3. Tilbagemelding fra ejendomsmester. Ejendomsmesteren orienterede om følgende: Der er kommet rygning forbudt skilte op (igen) Maleren har fået at vide at såfremt det den 31/5 ikke er totalt afsluttet, vil der blive sat en anden på, og regningen sendes til maleren. Der er forsøgt maling på et nedløbsrør der skal slibes før der kan males. Hvis det ser positivt ud, ordnes det af funktionærerne. Låsen i billiardrummet er ordnet, så den står ikke og klaprer og rasler. Der var ros for fjernelsen af skodder og grannåle, men resten af kælderen blev ikke taget i samme omgang. Der blev diskuteret at der angiveligt er fast fodbold om søndagen på vores bane, hvor pgl. angiveligt lejer banen af foreningen der skal følges op på dette. Der blev spurgt til slangebroen på Gillesager, om den kan være lidt fladere (som på fortovet) hvis ikke er der ikke noget at gøre ved det. Der er blevet snakket med elektrikeren om rumfølere til lysene inde i miljøhusene der følges op på dette. Ad 4. Budget opfølgning konto 115/116 og finanskontoplan Budget opfølgning for april, blev taget til efterretning. Spørgsmål sendes til Lars. Opfølgningerne kommer for sent i forhold til møderne, hvis muligt ønsker vi at få dem tidligere. Ad 5. Grønne regnskaber Grønne regnskaber for april blev gennemgået og taget til efterretning. Ad 6. Orientering a. Administrationen Mikkel orienterede om: Det er tidligere blevet drøftet om man kan pålægge beboerne at opbevare et antal fliser i forbindelse med badeværelsesrenovering, og i givet fald, hvordan. Mikkel har undersøgt det, og det er vurderingen at det ikke kan stilles som krav. Vi kan som afdeling muligvis indkøbe udover det folk selv 2

3 indkøbe, som så afholdes via vedligeholdelseskontoen. Videoovervågning. Vi kiggede på billedkvalitet. Mikkel indhenter tilbud og undersøger om man ikke kan benytte Wi- Fi over Gillesager. Det billigste tilbud accepteres hvis kvaliteten er god nok og de kan optage godt nok i natbelysning. Styringsdialog hvad sker der? DL/MS b. Organisationsbestyrelsen Der er kommet et referat væsentligt senere end lovens krav på 4 uger. Der er tilsyneladende også uoverensstemmelse mellem OBs idé om vores afdelingsmøde, og vores tidligere beslutning. Vi holder afdelingsmøde torsdag d. 26. september som vi hidtil har besluttet dette ønskes der tilbagemelding om. c. Antenneforeningen Iab. d. BeboerTV Er lukket mens der pågår arbejder. LL bliver bedt om at sætte et opslag op om dette. Der følges op på mailadressens placering, da der modtages mange henvendelser der er rettet mod administrationen. e. Boligforeningerne i Brøndby Annette uddelte foldere for kulturdagen. Ad 7. Tilbagemelding fra udvalg a. Grønt udvalg Der har været markvandring og der er udarbejdet et referat fra dette, som dog ikke er fremsendt endnu, idet det ikke er gennemgået af udvalget. b. Beboeraktivitetsudvalget Der er holdt endnu et møde om sommerfest. Der er ved at være styr på bestilling af diverse aktiviteter der er dog endnu ikke modtaget bekræftelse på lån af Hoppeborg fra kommunen. Der holdes et møde i næste uge med koordinering af alle involverede. c. Byggeudvalget - Der er kommet tilbud på skift af varmecirkulationspumper. Det billigste tilbud er fra vores faste VVSer som er accepteret og sat i gang. - Der er sat gang i undersøgelse om, om der kan hulmurisoleres. - Mikkel omdelte DV-plan 2014 og gennemgik referatet fra markvandringen. - Vi godkender DV planen med de diskuterede ændringer af A111, 112, 113 så de passer med A11 i omfang. -Fugtmåler; Mikkel laver et udkast til et brev til beboerne, som rundsendes per mail til godkendelse. 3

4 d. Legepladsudvalget Der har været inspektion af legepladserne, og der er gang i udbedringerne en del af det kan laves af funktionærerne. Der har været en beboerhenvendelse om der kan komme en skraldespand på den østlige side af bakken (den modsatte side af svævebanen ud for LA23) det ses der ingen problemer i. Der er kig på at skifte skraldespande ved legepladserne. Ad 9. Klager Siden sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsen ikke modtaget nye klager via. administrationen. Ad 10. Indestående på vedligeholdelseskonti Brevet blev gennemgået. Mikkel foreslog at der blev indføjet at man skal have for minimum 500 kr. samlet, ellers må man samle bilag sammen. Det blev godkendt. Det er bestyrelsens indtryk gennem samtale med flere beboere at det tager for lang tid at få refunderet udlæg. Denne procedure ønskes speedet op, da det kan være meget lang tid at undvære penge for den enkelte beboer der bare er lagt i udlæg. Ad 11. Beboer/afdelingsmøde 26. september Indkøb af ekstra fliser (o.l.) ved renovering over vedligeholdelseskontoen. - Vi vil gerne stille forslag om at vi kører næste vindues projekt af i 2014, og vil derfor gerne have sat gang i budget m.v. hvor der også tages højde for hvor stor en del der kan finansieres ved udamortiserede lån. - Vi stiller et forslag om ændring af forretningsorden så der fremover ikke vælges næstformand direkte, men bestyrelsen selv konstituerer sin næstformand. Ad 12. Regnskab 2012 Annette har fået udsendt et regnskab til underskrift, hvor der manglede 4 sider. Der blev rettet henvendelse til revisor med beklagelse idét det ikke kunne underskrives, da det var ufuldstændigt. Vi savner stadig regnskab, som i øvrigt skal godkendes af den samlede afdelingsbestyrelse, og ikke kun Annette. Ad 13. Idéer til Nyhedsbrev - Efterlysning af bilnumrene på de der aflæsser sorte sække ved miljøhusene. - Noget om vores trapper og altaner, omkring henstilling mv. Ad 14. Opfølgning på vedtagelse af serviceniveau Vi mangler tilbagemelding på vores vedtagelse på sidste møde Ad 15. Andet Jan indtræder i bestyrelsen i Finns resterende periode. Vi udarbejder en ny standard dagsorden så Mikkel og Lars punkter 4

5 samles. Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Mødet 20. juni indkaldes uden dagsorden, og dermed uden behandling medmindre der kommer en dagsorden. Næstkommende Aktiviteter (Torsdag den 20. juni Bestyrelsesmøde i bestyrelseslokalet kl ) Aktivitetskalender Møder og andre aktiviteter i bestyrelsesåret 2012/13 Torsdag 16. maj Bestyrelsesmøde Torsdag 20. juni Bestyrelsesmøde Torsdag 15. august Bestyrelsesmøde Torsdag 19. september Bestyrelsesmøde Torsdag 26. september Afdelingsmøde Torsdag 17. oktober Konstituerende bestyrelsesmøde Torsdag 21. november Bestyrelsesmøde?????? Julefrokost Referent Alexander Johansen Formand Annette Reckendorph 5

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl.

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl. Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Mikkel Selander Driftsleder x Lars Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 07.11 Mandag den 11.07.2011 kl. 18.00 kl. 21.

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 07.11 Mandag den 11.07.2011 kl. 18.00 kl. 21. Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næstforkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen AL Suppleant x Ferie Mikkel Selander Driftsleder x Lars Larsen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere