Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)"

Transkript

1 Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Ansøgning fra afdeling Kurlandsgade Ansøgning fra afdeling Tingvej Information og status på afd Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej Information og status om nedrivning af den del af afdelingen som ligger på Peder Lykkes Vej, afd Ommærkning i afd , af den del af afd. som ligger på Peder Lykkes Vej, Servicecenter København Økonomien omkring etablering af Servicecenter København Servicecenterets organisation og arbejdsfordeling Fysisk placering af et servicecenter i København Navneændring af 3 afdelinger Navneændring for afdelingen Randers-/Rothesgade Navneændring for afdelingen Ny Ellebjerg Navneændring for afd Frederikssundsvej og 3522 Peder Lykkes Vej Orientering om driftsforhold Personaleforhold - LUKKET PUNKT Driftsaftale. Generel og specifik Mødekalender Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen Villy Brejning, formand Jens Thestrup, næstformand (afbud) Bjarne Rasmussen Holger Juel Hansen Joan Thygesen Knud Johnsen Leif Devald Poul Erhard Juhl Nielsen Preben Stampe Rasmussen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Øvrige deltagere: Bent Gordon, Domea Jytte Jensen, Domea Lene Leit, Domea Domea Boligcenter Domea København den 2. juli 2013

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Referat: Dagsorden blev godkendt 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 26. marts Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet 3 Boligselskabet Domea København 3.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: De nye boliger på Emblasgade er nu godt afleveret til beboerne og indtrykket er at beboerne er tilfredse. Der skal være byggemøde omkring Kridtholmen torsdag den 27. juni 2013 og der er nu en lejlighed færdig der kan beses. Villy Brejning fortalte at Domeas Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og Landskonference 2013 havde været meget interessant, men var lidt skuffet over at kun 3 fra Boligselskabet Domea København havde deltaget. Villy Brejning opfordrede til at flere vil deltage i dette arrangement i Næste års Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og Landskonference af holdes den juni Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Da Uffe Frejdal Nielsen ikke kunne deltage i mødet, kunne Villy Brejning orientere om at Domeas bestyrelse stort ses kun arbejder på Domea På Landskonferencen havde der været et rigtigt godt indlæg om Domea Alle andre aktiviteter er sat i bero lige p.t. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2 af 12

3 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Knud Johnsen kunne orientere om at der p.t. arbejdes på at få bygget ældreboliger/plejehjem i Nordhavnen, og at han vil gøre alt for at Domea vil få byggesagen. Orienteringen blev taget til efterretning 3.4 Ansøgning fra afdeling Kurlandsgade Ansøgning: Afdeling Kurlandsgade - Ungdomsboliger, søger om økonomisk hjælp på ,00 kr. til udskiftning af de resterende 23 køkkener. Baggrund: I bebyggelsen sidder der trinette-køkkener som er i meget dårlig vedligeholdelses tilstand, de er fra renoveringen i 1992, hvor afdelingen blev om mærket til ungdomsboliger. Køleskabene er defekte og man har skiftet dem ud ved at fjerne det indbyggede køleskab og indsat et lille køleskab på samme plads. Dette er ikke lovligt, da man kan komme til de elektriske installationer fra kogepladerne og de køleskabe vi har kontrolleret, er brændt på overfladen af de strømførende dele. Derudover er kogepladerne en del af køkkenbordet, disse er slidte og kontakterne er defekte de fleste steder. Afdelingen har i indeværende budget fået skiftet 3 køkkener ved ny-indflytninger, da de var til stor fare for de beboere som skulle flytte ind. Vi har i skrivende stund sendt brev til alle beboere, for at bede dem måle op om deres køkken er stort eller lille. Alle lejemål i ejendommen er forskelligt indrettet. Vi har fået tilbud fra køkkenfirmaet Designa, på ,- kr. for store køkkener, ,- kr. for de små. Dette er inkl. Alt el og vvs arbejde samt Køleskab, nedrivning af gl. køkken og opsætning af nyt. Dertil vil der komme lidt reparationsarbejde af vægge. De vil få opsat en kogeplade med to plader, som kan stå på køkkenbordet og flyttes væk hvis det ønskes. Alternativ løsning: Alternativt og indtil vi kender konsekvenserne af en helhedsplan på ejendommen, kan man vælge at skifte alle køkkenbordsplader inkl. ny vask og blandingsbatteri samt el og vvs arbejde indsætte nyt køleskab, der hvor det kræves. Det er ikke en optimal løsning, den vil antagelig give nogle klager, men kan være en økonomisk god løsning, da det forventes at kunne klares for omkring kr. Økonomi: Afdelingen er de sidste to år kommet ud med underskud af markant størrelse, huslejen er steget fra fra 763 kr./m2 til 868 kr./m2. Økonomien er dårlig, da huslejen er høj og de unge flytter til andre boliger, hvis de har muligheden. Der sat gang i for analyse til helhedsplan, men det vil være svært at vente med hensyn til udskiftningen af køkkener, da det kan vare flere år med gennemførelse af helhedsplanen. Der har ikke været afsat penge til udskiftning af køkkener og beboerne bor der så kort, at de ikke har haft ønske om at benytte råderetten. Side 3 af 12

4 Konklusion: Afdelingen søger om hjælp til dækning af enten nye køkkener samt retablering efter udskiftningen. Beløbet vil være på kr. eller midlertidig renovering af køkkenerne, så de bliver lovlige. Indstilling: Det indstilles at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning på baggrund af beskrivelsen om enten den midlertidige løsning eller hele køkkenudskiftningen. Referat: Bestyrelsen blev enig om, i denne rækkefølge, at 1) søge i den fælles dispositionsfond 2) forsøge at få udskiftningen med i helhedsplanen, når sagen går i gang 3) bevillige kr ,- til køkkenudskiftningen. 3.5 Ansøgning fra afdeling Tingvej Ansøgning: Boligselskabets afdeling på Tingvej afd har alvorlige problemer med indeklimaet på grund af store fugtkoncentrationer i badeværelser. Der vil være stor risiko for at der udvikles skimmelsvamp angreb i boligen, såfremt der ikke omgående udføres en grundig afhjælpning af de konstaterede forhold, problemerne har været kendt de seneste mdr. Baggrund: Domea har efter aftale med afdelingen gennemført en række undersøgelser sammen med rådgivende ingeniørfirma Rambøll for at klarlægge primært hvorledes afdelingens byggetekniske tilstand pt. er samt hvorledes en afhjælpning kan foregå, endvidere er Landsbyggefonden ansøgt om økonomisk støtte iht. den almene boliglovgivning for en samlet anlægssum på i alt kr På nuværende tidspunkt er der udarbejdet følgende rapporter mm. Fremtidssikringsanalyse. Tilstandsrapport. Helhedsplan. Forslag til ombygning lejligheder og opretning af gårdanlæg. Thermografiske undersøgelser. Ansøgning til Landsbyggefonden med følgebrev. Det overordnede udsendes til organisationsbestyrelsen på mail sammen med indkaldelsen. (bilag 1) Økonomi: De samlede omkostninger til forundersøgelser, ansøgninger og møderække med LBF. mm. vil skønsmæssigt beløbe sig til ca. kr kr., som vil kunne finansieres over byggesagen, men foreslås på nuværende tidspunkt afholdt som en for investering af Boligselskabet. Afdelingen fik på mødet den 27. marts 2012 bevilliget et lån på til dækning af nødvendige arbejder, som nu forhåbentlig dækkes ind under helhedsplanen. Dette gør at lånet i 2012 kun blev på ,00 kr. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen bevilliger lån til afdeling Tingvej til brug for de foreløbige omkostninger til helhedsplanen Referat: Landsbyggefonden har meddelt at de vil besigtige ejendommen allerede i efteråret Det blev vedtaget at bestyrelsen bevilliger lånet. Side 4 af 12

5 4 Information og status på afd Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej 4.1 Information og status om nedrivning af den del af afdelingen som ligger på Peder Lykkes Vej, afd Den 4. marts blev der afholdt fællesmøde med: Kuben, vores byggeafdeling og Københavns kommune. Formålet var at få afstemt byggeafdelingens tidsplaner for nedrivning, Kubens arbejde med at få lov til at bruge de lejligheder som København kommune har til byfornyelse og inddragelse af BL og alle andre boligselskaber. Byggeafdelingen havde lavet en tidsplan sammen med Landsbyggefonden - som sigtede på at huset var tømt og ryddet til nedrivning i slutningen af Kuben har haft problemer med at få de officielle godkendelser og dokumenter fra BL's samråd, som forpligter alle andre boligselskaber i København til at medvirke til genhusningen og give deres tilladelse til, at de lejligheder som de stiller til rådighed for Københavns kommune til genhusning ved byfornyelse - må bruges til permanent genhusning af beboerne i Peder Lykke. Det er sådan, at alle boligselskaber afleverer hver 9. lejlighed til Københavns kommune til dette formål. Nu er der ikke meget byfornyelse tilbage i København og derfor leverer Københavns kommune, lejlighederne tilbage til boligselskaberne. Københavns kommune er helt indstillet på, at disse lejligheder skal bruges til permanent genhusning af Peder Lykke, men det skal boligselskaberne skriftlig sige ja til. BL's samråd har drøftet dette og boligselskaberne har mundtlig accepteret dette, nu mangler der bare det skriftlige "ja". Københavns kommune - kan på trods af velvilje - ikke begynde at tildele lejlighederne til Kuben før dette "ja" forligger. Lige efter mødet - skrev jeg og Kuben et udkast til brev til samtlige boligselskaber. I skrivende stund ved jeg ikke om de er kommet tilbage med underskrift - da Niels Andersen fra Kuben har haft ferie. Videre til tidsplanen: Kuben og Københavns kommune oplyste, at de nok ikke kunne overholde tidsplanen til maj Årsagen er, at de lejligheder som skal bruges til Peder Lykke, skal være små og billige lejligheder. Dem findes der ikke så mange af - så selv om Københavns kommune har omkring 300 lejligheder at tage af, vil kun ca % være egnede til Peder Lykke. Det blev derfor aftalt, at tidsplanen for tømningen af huset rykkes til april Andre aftaler: De personer som allerede bor i huset på midlertidige kontrakter vil ikke blive forlænget, selv om fristen for husets lukning er forlænget. Hvis kontrakterne forlænges kan man komme ud i, at nogle beboer har boet der så længe, at de også bliver omfattet af genhusning. Konklusionen er altså: At Bygs tidsplan for nedrivning er rykket til april At midlertidige kontrakter ikke forlænges. Side 5 af 12

6 At vi venter på skriftlig "ja" fra boligselskaberne. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Der var ønske om at punktet blev taget af dagsordenen. Der var 7 i mod dette forslag og 2 for. Punktet forblev derfor fastholdt på dagsordenen. Bestyrelsen indstillede til at Domea synliggør økonomien inkl. byggesagen, da det er svært at gennemskue denne. Ydermere var der enighed om at Kuben skal spørges om hvor mange af de beboere der skal genhuset, har krav til ny bolig. Ovenstående tages med på næste organisationsbestyrelsesmøde. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.2 Ommærkning i afd , af den del af afd. som ligger på Peder Lykkes Vej, Københavns kommune rykker for, at der bliver ansøgt om ommærkning af boligerne til ungdomsboliger. Københavns kommune er bekendt med organisationsbeslutningen om, at man ikke ønskede dette. Kommunen kan ikke acceptere dette, slet ikke set i forhold til, at kommunen velvilligt forsøger at hjælpe med at skaffe genhusning til beboerne. Alternativet ville være, at Kuben/Domea København skulle have forhandlinger med hvert enkelt boligselskab. Kuben har tidligere prøvet dette og ved hvor langsommeligt det er - med meget lidt udbytte. Kommunen forklarer, at kommunen har et stort problem med at skaffe ungdomsboliger til studerende hvert år i juli til dec. Her kunne de ledige boliger være et særdeleles godt bud på midlertidige ungdomsboliger - hvilket kommunen som sagt har stor behov for. Driftschef Mona Bojko vil derfor lave en ansøgning om ommærkning af alle ledige boliger til ungdomsboliger. I praksis vil det betyde, at hver gang der flytter en fast beboer, vil lejemålet blive tilbudt ungdomsanvisningen i København til midlertidig udlejning. Så langsomt vil huset blive udlejet til unge studerende og ikke som nu, til unge med særlige problemer. Konklusionen er altså: At huset ommærkes til ungdomsboliger til studerende. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter ommærkning af afdelingen Peder Lykkes Vej til ungdomsboliger. Referat: Der blev fremsat forslag om at punktet blev fjernet fra dagsordenen. Efter håndsoprækning var 7 i mod dette og 2 var for. Punktet forblev derfor fastholdt på dagsordenen. Herefter var der håndsoprækning om beslutningen om ommærkningen. 7 var for og 2 imod. Ommærkning blev derfor besluttet. 5 Servicecenter København På organisationsbestyrelsesmødet den blev der orienteret om Domeas strategi Domea Side 6 af 12

7 Bestyrelsen besluttede at godkende at man gik fra driftscenter til Servicecenter under forudsætning af, at økonomien kunne godkendes. 5.1 Økonomien omkring etablering af Servicecenter København Forudsætningen for at drive et rentabelt Servicecenter er, at antallet af boliger er af en betydelig størrelsesorden, så den økonomi der er i afdelingerne i dag til at drive ejendomskontor, forbliver på samme niveau. Det forventelige antal boliger, som vil være hensigtsmæssigt er omkring Det opnås ikke i nogle af organisationerne i og omkring København, så at være flere organisationer om samme Servicecenter. I Boligselskabet Domea København er der følgende nøgletal fra afdelingerne: Se vedlagte bilag (2) Da Boligselskabet Domea København med sine 835 boliger, ikke kan køre et Servicecenter rentabelt må der andre interessenter til. Det kunne f.eks. se således ud: Interessenter i Servicecenter København Boligorganisationer Antal boliger Boligselskabet Domea København 835 Byggerier 228 DFB, Prags Boulevard 306 Prags Boulevard, Harsdorffsvej, Hellerupvej Skelgården Tårnby 46 Fasangården, Ndr. Fasanvej 16 Dragør ÆB 20 I alt i 5 organisationer 1451 Hvordan vil økonomien så fordele sig mellem de forskellige organisationer Der betales andel/leje til fællesskabet af alle organisationer Nogle udgifter vil være: o lige store uanset organisationens størrelse o lejemålsfordelt o m2 fordelt Udgifter til ejendomsservice i de forskellige afdelinger vil være afhængig af ønsker til en driftsaftale som indgås mellem Servicecenteret og afdelingen. Side 7 af 12

8 Økonomisk oversigt fremsendes sidst i denne uge (bilag 3) 5.2 Servicecenterets organisation og arbejdsfordeling Se vedlagte (bilag 4) 5.3 Fysisk placering af et servicecenter i København På sidste organisationsbestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen følgende: Servicecenteret skal placeres et centralt sted i København, ikke i en afdeling, men et sted med kortest mulig afstand til afdelingerne, dog med hensyntagen til prisniveauet i de forskellige områder. Efter denne beslutning, har driftschefen for at lave en blød opstart, forespurgt formanden i afdelingen Peder Lykkes Vej, om mulighed for at etablere et midlertidigt servicecenter der. Dette blev positivt modtaget, hvilket gør at driftschefen ønsker bestyrelsens accept af at fortsætte dette arbejde. Driftschefen forestiller sig at en stor del af de arbejdsprocesser der skal ændres og optimeres, kan laves i disse omgivelser ved at samle alle ejendomskontorene der, imens der søges efter egnede lokaler. I den periode vil der også være endelig accept fra øvrige interessenter som kunne ønske servicering fra dette servicecenter. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan (Gameplan) som vedlægges som (bilag 5). Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, at etablere servicecenteret i afdelingen Peder Lykkes vej i en opstartsperiode. For at der skal være plads til alt personale i et servicecenter kommer det til at knibe med at få plads i afdelingen Peder Lykkes Vej, hvilket gør at driftschefen arbejder videre med at finde et egnet sted. I den forbindelse var bestyrelsen enig om at ændre teksten til: Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, at etablere servicecenter. Referat: Beslutningen blev vedtaget og der arbejdes videre med etableringen af servicecenter i Styregruppen. 6 Navneændring af 3 afdelinger 6.1 Navneændring for afdelingen Randers-/Rothesgade 3504 Det foreslås at ændre navnet Randers-/Rothesgade til Kærbo plejecenter. Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om navneændring af afde-lingen Randers-/Rothesgade til Kærbo plejecenter Referat: Vedtaget 6.2 Navneændring for afdelingen Ny Ellebjerg 3529 Det foreslås at ændre navnet Ny Ellebjerg til Følager. Side 8 af 12

9 Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om navneændring af afdelingen Ny Ellebjerg til Følager. Referat: Vedtaget 6.3 Navneændring for afd Frederikssundsvej og 3522 Peder Lykkes Vej Efter sammenlægningen af de to afdelinger foreslås det, at ændre navnet til 3522 Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej, da det er det navn, der er indberettet til Landsbyggefonden. Ændringen træder i kraft Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om navneændring af afdelingerne Frederikssundsvej og Peder Lykkes Vej til 3522 Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej. Referat: Vedtaget 7 Orientering om driftsforhold På sidste møde orienterede driftschefen om den generelle udfordring omkring ejendomspersonalet i organisationen. Ønsket fra driftschefens side er på alle måder blevet indfriet. De ejendomsmestre som er i organisationen har i perioden været fantastiske til at hjælpe hinanden og at løfte og dele de kompetencer der er i organisationen. På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet at indføre dresskode i organisationen. Beslutningen blev også at der skulle stå; Boligselskabet Domea København. Dette er ikke effektueret endnu, da driftschefen lige vil afvente beslutningerne om Servicecenter og om det kan give andre ønsker, hvis samarbejdet skal foregå samme med andre organisationer. Afdelingernes driftsforhold: 3504 Randers-Rothesgade: Kommunens tilbygning af serviceareal er færdigt og personalet er i gang med at indrette det fødevare tilsynet har gjort indsigelser mod nogle loftplader, der afventes møde mellem fødevaretilsynet og kommunen. Fordelingstallet ændres fra 14 % til 19 % for servicearealerne fra næste regnskabssår Verdishave: Der er stadig problemer med at få byggeriet færdiggjort fra GVL s side Lars Hay Schmidt er på sagen overfor GVL. Hævning af indkørsel samt udbedring af lunker er på plads og der er etableret forlængelse af fortov, så beboerne kan komme rundt om huset i kørestol eller med rollator. Der er ved at blive lagt sidste hånd på lejekontrakt, ejerforening og vedtægter samt driftsaftale med kommunen Kridtholmen Her forventes indflytning maj 2014, udlejningsmaterialet er vi ved at lægge sidste hånd på der er allerede ca. 100 på interesselisten. Side 9 af 12

10 3510 Gertsvej: Ejendomskontoret som afdelingen var i gang med at etablere i kælderen, er droppet, det bliver alt for dyrt og da ejendomskontoret ikke skal bruges, vil det være spild af penge. Bestyrelsen overvejer om der skal etableres mødelokale til bestyrelsen eller om det skal være hobbyrum som før Tingvej: Rambøll er færdige med oplæg til helhedsplan, det er sendt til Landsbyggefonden, som ved et møde har lovet at fremme sagen, så den forhåbentlig kan behandles af dem i år. Efter åbningen af 3 ud af 6 badeværelse, ser det ikke godt ud da der blev konstateret skimmel i alle 3 badeværelser. Der er kommet ny ejendomsmester på Tingvej, det er Finn Rumohr ApS, som har overtaget efter Jan Johannsen, Dalby Rengøring Kurlandsgade: KHS er i gang med at lave oplæg til helhedsplan. Der er store udfordringer med køkkener og badeværelser. Adgangsforholdene er meget dårlige og der forventes at ligge et oplæg snarest, Henning Porsild, Byg er sat på som bygherrerådgiver Frederikssundsvej: Pr sammenlægges afdelingen økonomisk med 3522 Peder Lykkes Vej. Der ændres ikke noget på driften som varetages af Finn Rumohr ApS med stor tilfredshed. Gårdprojektet fortsætter en beboer, Sabine Engen og Jens Thestrup fra organisationsbestyrelsen er tovholdere Gudenåvej: Der er netop målt skel op til Lejerbo, da der var uenighed om hvor skellinjen lå. Det viser sig til vores fulde tilfredshed, at skellinjen går lige i den gamle mur, som brast sammen under det voldsomme regnvejr Det gør at afdelingerne skal dele udgifterne til fjernelse af mur og landmåler, hvilket er rigtig godt for denne afdelings økonomi 3520 Baldersgade: Der har været holdt afdelingsmøde med beboerne for første gang, stor succes, der var fuldt hus med kaffe og kage. Beboerne havde en god oplevelse hvor mange problemstillinger blev vendt. Der er lavet hovedrengøring på trappevægge, trapper og i elevator Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej. Driften i afdelingen kører som den sædvanligt. Der er ikke yderligere at tilføje efter informationerne i punkt 4. Bemandingen på Peder Lykkes Vej søges inddraget i de nye tiltag som sker i organisationen. Det tyder på at være gode folk, som forventes at være en del af det nye Servicecenter/driftscenter på lige fod med alle andre ansatte Gadekærvej: Helhedsplanen fylder meget i afdelingen, der skal ombygges syv lejemål til 5, som skal være handicapvenlige boliger. Driftschefen er på besøg hos de beboere for at høre hvilke ønsker de har til genhusning samt om de ønsker at komme tilbage til deres ombyggede større bolig Emblasgade: Der var nøgleudlevering den og beboerne kunne flytte ind efter den 1. maj. Der deltog 3 ejendomsmestre og en funktionær fra organisationen samt to kollegaer fra Gadehavegård. Det Side 10 af 12

11 var en rigtig god dag, beboerne var glade, ejendomspersonalet gjorde det rigtig godt og den koordinerende sekretær og driftschefen sikrede de administrative processer og modtog de nye beboere. 8 Personaleforhold - LUKKET PUNKT 3510 Gertsvej: Mogens Danny Bech, som har været ejendomsmester her på adressen i små 40 år, har valgt at gå på senior-ordning, hvilket vil sige at han fremover fungerer som ejendomsfunktionær med få renholdelsesopgaver. Beboerservice og alt andet er overgået til ejendomskontoret på Peder Lykkes Vej Kurlandsgade: Der er kommet ny ejendomsmester, da Mogens Danny Bech, har ønsket at blive fritaget for opgaven. Finn Rumohr ApS er ny ejendomsmester i afdelingen. Øvrige personaleforhold orienteres der om på mødet. Jytte Jensen kunne meddele bestyrelsen at der var givet en skriftlig advarsel til en ejendomsmester for at chikanere sine medarbejdere. Forholdet har nu ændret sig. 9 Driftsaftale. Generel og specifik Vedlagte driftsaftale er indgået mellem afdeling i Boligselskabet Domea København og afdeling i Dragør Ældreboligselskab. (bilag 6) Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver generel og specifik driftsaftale. Referat: Godkendt og underskrevet. 10 Mødekalender Følgende bestyrelsesmøder er aftalt: Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Ordinært organisationsbestyrelsesmøde Ordinært organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde. (godkendelse af regnskaber) Ordinært organisationsbestyrelsesmøde (godkendelse af budget) Side 11 af 12

12 11 Eventuelt Preben Stampe Rasmussen ønskede at få mødemateriale sendt på mail i stedet for papir. Der var enighed om at emnet sættes på dagsorden til næste møde den 5. september Side 12 af 12

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Domea Boligcenter Høje Tåstrup, den 20. december 2012

Domea Boligcenter Høje Tåstrup, den 20. december 2012 Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 12. december 212 kl. 17. i Domea, Oldenburg Allé 3, 263 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Gadekærvej 32, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Johnny Henry Olsen Bent René Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Joan Susanne Thygesen Søren Nielsen

Johnny Henry Olsen Bent René Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Joan Susanne Thygesen Søren Nielsen Boligorganisationen Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 16. december 2014 kl. 17.00 i Servicecenter København beliggende Følager 2, 2500 Valby. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Jytte Jensen, Servicecenter København, Domea Christiane Fogh, Servicecenter København, Domea

Øvrige deltagere: Jytte Jensen, Servicecenter København, Domea Christiane Fogh, Servicecenter København, Domea Boligorganisationen Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. marts 2015 kl. 17.00 i Servicecenter København, Følager 2, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012 kl. 17.30 i bestyrelseslokalet beliggende Gadekærvej 32, 2500 Valby. Dagsorden:. 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26 Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 25. september 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Kundeservice...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Blohm, medlem Lise-Lotte Schytt, medlem Tove Holm, medlem Villy Brejning, medlem (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Blohm, medlem Lise-Lotte Schytt, medlem Tove Holm, medlem Villy Brejning, medlem (afbud) Haderslev Boligselskab Referat ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag, den 18. september 2014 kl. 17.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bent Rene Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen - afbud Brian Jøns - afbud

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bent Rene Skafte Poul Erhard Juhl Nielsen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen - afbud Brian Jøns - afbud Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl. 10.00 I Jyderup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Holbæk Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 22.30 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Harriet Elmgreen Helle Kristensen Lars Nielsen Finn Korgård

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Harriet Elmgreen Helle Kristensen Lars Nielsen Finn Korgård Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 17. marts 2011, kl. 16.15 i mødelokalet, Domea, Frisegade 26, 4800 Nykøbing F. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 18:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 På Toftehøjen, Toftehøjvej 20, 4130 Viby Sj., Opholdsstuen. Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator

Repræsentantskabet: Louise Schnabel - afbud. Maria Hansson - afbud. Domea: Jytte Jensen, Kundechef Christiane Fogh, Servicekoordinator Boligselskabet Domea København 3500 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 16. december 2014 kl. 19.00 i Servicecenter København beliggende Følager 2, 1. sal, 2500 Valby. Dagsorden Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2011 kl. 17.00 18.30 i fælleshuset, Torpenvangen 56 A, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Søren B. Nielsen. Leif Devald Uffe Frejdal Nielsen Knud Johnsen

Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Søren B. Nielsen. Leif Devald Uffe Frejdal Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 21. september 2011 kl. 17.00 Hos Café Ciré, Valby Langgade 58, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 12. november 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal

Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmødet mandag d. 30. september 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød Til bestyrelsen Boligselskabet Nordsjælland Hillerød, 16. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet Nordsjælland Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15 Administrationen, Bakkegade 25, 3400

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl. 16.30 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Birch Svend Hviid Mogensen Finn Wohlert Kirsten Grauholm Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 17.30 Mødet holdes på Hotel Harmonien, Gåskærgade, 6100 Haderslev og afsluttes med middag. Evt. afbud

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Frank Hansen. Der var afbud fra Jette Kirkeby og Else-Marie Pedersen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Frank Hansen. Der var afbud fra Jette Kirkeby og Else-Marie Pedersen. Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. september 2012 kl. 16.00, i aktivitetslokalerne i afdeling Havudsigten, Jørgen Fibigersgade 1 (kælder) i Hirtshals. Dagsorden:

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen Boligselskabet Domea Vordingborg Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012 kl.16.00-18.00 i restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Haderslev Ældreboligselskab

Haderslev Ældreboligselskab Haderslev Ældreboligselskab - 10700 Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 5. januar 2017, kl. 10:00 på Bakkebo, 6100 Haderslev. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Bente Nees Susanne Pia Hansen Peter Hansen Tanja Hornehøj (afbud) Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 76 Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere