Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)"

Transkript

1 Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Ansøgning fra afdeling Kurlandsgade Ansøgning fra afdeling Tingvej Information og status på afd Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej Information og status om nedrivning af den del af afdelingen som ligger på Peder Lykkes Vej, afd Ommærkning i afd , af den del af afd. som ligger på Peder Lykkes Vej, Servicecenter København Økonomien omkring etablering af Servicecenter København Servicecenterets organisation og arbejdsfordeling Fysisk placering af et servicecenter i København Navneændring af 3 afdelinger Navneændring for afdelingen Randers-/Rothesgade Navneændring for afdelingen Ny Ellebjerg Navneændring for afd Frederikssundsvej og 3522 Peder Lykkes Vej Orientering om driftsforhold Personaleforhold - LUKKET PUNKT Driftsaftale. Generel og specifik Mødekalender Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen Villy Brejning, formand Jens Thestrup, næstformand (afbud) Bjarne Rasmussen Holger Juel Hansen Joan Thygesen Knud Johnsen Leif Devald Poul Erhard Juhl Nielsen Preben Stampe Rasmussen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Øvrige deltagere: Bent Gordon, Domea Jytte Jensen, Domea Lene Leit, Domea Domea Boligcenter Domea København den 2. juli 2013

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Referat: Dagsorden blev godkendt 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 26. marts Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet 3 Boligselskabet Domea København 3.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: De nye boliger på Emblasgade er nu godt afleveret til beboerne og indtrykket er at beboerne er tilfredse. Der skal være byggemøde omkring Kridtholmen torsdag den 27. juni 2013 og der er nu en lejlighed færdig der kan beses. Villy Brejning fortalte at Domeas Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og Landskonference 2013 havde været meget interessant, men var lidt skuffet over at kun 3 fra Boligselskabet Domea København havde deltaget. Villy Brejning opfordrede til at flere vil deltage i dette arrangement i Næste års Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og Landskonference af holdes den juni Orienteringen blev taget til efterretning. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Da Uffe Frejdal Nielsen ikke kunne deltage i mødet, kunne Villy Brejning orientere om at Domeas bestyrelse stort ses kun arbejder på Domea På Landskonferencen havde der været et rigtigt godt indlæg om Domea Alle andre aktiviteter er sat i bero lige p.t. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2 af 12

3 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Knud Johnsen kunne orientere om at der p.t. arbejdes på at få bygget ældreboliger/plejehjem i Nordhavnen, og at han vil gøre alt for at Domea vil få byggesagen. Orienteringen blev taget til efterretning 3.4 Ansøgning fra afdeling Kurlandsgade Ansøgning: Afdeling Kurlandsgade - Ungdomsboliger, søger om økonomisk hjælp på ,00 kr. til udskiftning af de resterende 23 køkkener. Baggrund: I bebyggelsen sidder der trinette-køkkener som er i meget dårlig vedligeholdelses tilstand, de er fra renoveringen i 1992, hvor afdelingen blev om mærket til ungdomsboliger. Køleskabene er defekte og man har skiftet dem ud ved at fjerne det indbyggede køleskab og indsat et lille køleskab på samme plads. Dette er ikke lovligt, da man kan komme til de elektriske installationer fra kogepladerne og de køleskabe vi har kontrolleret, er brændt på overfladen af de strømførende dele. Derudover er kogepladerne en del af køkkenbordet, disse er slidte og kontakterne er defekte de fleste steder. Afdelingen har i indeværende budget fået skiftet 3 køkkener ved ny-indflytninger, da de var til stor fare for de beboere som skulle flytte ind. Vi har i skrivende stund sendt brev til alle beboere, for at bede dem måle op om deres køkken er stort eller lille. Alle lejemål i ejendommen er forskelligt indrettet. Vi har fået tilbud fra køkkenfirmaet Designa, på ,- kr. for store køkkener, ,- kr. for de små. Dette er inkl. Alt el og vvs arbejde samt Køleskab, nedrivning af gl. køkken og opsætning af nyt. Dertil vil der komme lidt reparationsarbejde af vægge. De vil få opsat en kogeplade med to plader, som kan stå på køkkenbordet og flyttes væk hvis det ønskes. Alternativ løsning: Alternativt og indtil vi kender konsekvenserne af en helhedsplan på ejendommen, kan man vælge at skifte alle køkkenbordsplader inkl. ny vask og blandingsbatteri samt el og vvs arbejde indsætte nyt køleskab, der hvor det kræves. Det er ikke en optimal løsning, den vil antagelig give nogle klager, men kan være en økonomisk god løsning, da det forventes at kunne klares for omkring kr. Økonomi: Afdelingen er de sidste to år kommet ud med underskud af markant størrelse, huslejen er steget fra fra 763 kr./m2 til 868 kr./m2. Økonomien er dårlig, da huslejen er høj og de unge flytter til andre boliger, hvis de har muligheden. Der sat gang i for analyse til helhedsplan, men det vil være svært at vente med hensyn til udskiftningen af køkkener, da det kan vare flere år med gennemførelse af helhedsplanen. Der har ikke været afsat penge til udskiftning af køkkener og beboerne bor der så kort, at de ikke har haft ønske om at benytte råderetten. Side 3 af 12

4 Konklusion: Afdelingen søger om hjælp til dækning af enten nye køkkener samt retablering efter udskiftningen. Beløbet vil være på kr. eller midlertidig renovering af køkkenerne, så de bliver lovlige. Indstilling: Det indstilles at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning på baggrund af beskrivelsen om enten den midlertidige løsning eller hele køkkenudskiftningen. Referat: Bestyrelsen blev enig om, i denne rækkefølge, at 1) søge i den fælles dispositionsfond 2) forsøge at få udskiftningen med i helhedsplanen, når sagen går i gang 3) bevillige kr ,- til køkkenudskiftningen. 3.5 Ansøgning fra afdeling Tingvej Ansøgning: Boligselskabets afdeling på Tingvej afd har alvorlige problemer med indeklimaet på grund af store fugtkoncentrationer i badeværelser. Der vil være stor risiko for at der udvikles skimmelsvamp angreb i boligen, såfremt der ikke omgående udføres en grundig afhjælpning af de konstaterede forhold, problemerne har været kendt de seneste mdr. Baggrund: Domea har efter aftale med afdelingen gennemført en række undersøgelser sammen med rådgivende ingeniørfirma Rambøll for at klarlægge primært hvorledes afdelingens byggetekniske tilstand pt. er samt hvorledes en afhjælpning kan foregå, endvidere er Landsbyggefonden ansøgt om økonomisk støtte iht. den almene boliglovgivning for en samlet anlægssum på i alt kr På nuværende tidspunkt er der udarbejdet følgende rapporter mm. Fremtidssikringsanalyse. Tilstandsrapport. Helhedsplan. Forslag til ombygning lejligheder og opretning af gårdanlæg. Thermografiske undersøgelser. Ansøgning til Landsbyggefonden med følgebrev. Det overordnede udsendes til organisationsbestyrelsen på mail sammen med indkaldelsen. (bilag 1) Økonomi: De samlede omkostninger til forundersøgelser, ansøgninger og møderække med LBF. mm. vil skønsmæssigt beløbe sig til ca. kr kr., som vil kunne finansieres over byggesagen, men foreslås på nuværende tidspunkt afholdt som en for investering af Boligselskabet. Afdelingen fik på mødet den 27. marts 2012 bevilliget et lån på til dækning af nødvendige arbejder, som nu forhåbentlig dækkes ind under helhedsplanen. Dette gør at lånet i 2012 kun blev på ,00 kr. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen bevilliger lån til afdeling Tingvej til brug for de foreløbige omkostninger til helhedsplanen Referat: Landsbyggefonden har meddelt at de vil besigtige ejendommen allerede i efteråret Det blev vedtaget at bestyrelsen bevilliger lånet. Side 4 af 12

5 4 Information og status på afd Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej 4.1 Information og status om nedrivning af den del af afdelingen som ligger på Peder Lykkes Vej, afd Den 4. marts blev der afholdt fællesmøde med: Kuben, vores byggeafdeling og Københavns kommune. Formålet var at få afstemt byggeafdelingens tidsplaner for nedrivning, Kubens arbejde med at få lov til at bruge de lejligheder som København kommune har til byfornyelse og inddragelse af BL og alle andre boligselskaber. Byggeafdelingen havde lavet en tidsplan sammen med Landsbyggefonden - som sigtede på at huset var tømt og ryddet til nedrivning i slutningen af Kuben har haft problemer med at få de officielle godkendelser og dokumenter fra BL's samråd, som forpligter alle andre boligselskaber i København til at medvirke til genhusningen og give deres tilladelse til, at de lejligheder som de stiller til rådighed for Københavns kommune til genhusning ved byfornyelse - må bruges til permanent genhusning af beboerne i Peder Lykke. Det er sådan, at alle boligselskaber afleverer hver 9. lejlighed til Københavns kommune til dette formål. Nu er der ikke meget byfornyelse tilbage i København og derfor leverer Københavns kommune, lejlighederne tilbage til boligselskaberne. Københavns kommune er helt indstillet på, at disse lejligheder skal bruges til permanent genhusning af Peder Lykke, men det skal boligselskaberne skriftlig sige ja til. BL's samråd har drøftet dette og boligselskaberne har mundtlig accepteret dette, nu mangler der bare det skriftlige "ja". Københavns kommune - kan på trods af velvilje - ikke begynde at tildele lejlighederne til Kuben før dette "ja" forligger. Lige efter mødet - skrev jeg og Kuben et udkast til brev til samtlige boligselskaber. I skrivende stund ved jeg ikke om de er kommet tilbage med underskrift - da Niels Andersen fra Kuben har haft ferie. Videre til tidsplanen: Kuben og Københavns kommune oplyste, at de nok ikke kunne overholde tidsplanen til maj Årsagen er, at de lejligheder som skal bruges til Peder Lykke, skal være små og billige lejligheder. Dem findes der ikke så mange af - så selv om Københavns kommune har omkring 300 lejligheder at tage af, vil kun ca % være egnede til Peder Lykke. Det blev derfor aftalt, at tidsplanen for tømningen af huset rykkes til april Andre aftaler: De personer som allerede bor i huset på midlertidige kontrakter vil ikke blive forlænget, selv om fristen for husets lukning er forlænget. Hvis kontrakterne forlænges kan man komme ud i, at nogle beboer har boet der så længe, at de også bliver omfattet af genhusning. Konklusionen er altså: At Bygs tidsplan for nedrivning er rykket til april At midlertidige kontrakter ikke forlænges. Side 5 af 12

6 At vi venter på skriftlig "ja" fra boligselskaberne. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Der var ønske om at punktet blev taget af dagsordenen. Der var 7 i mod dette forslag og 2 for. Punktet forblev derfor fastholdt på dagsordenen. Bestyrelsen indstillede til at Domea synliggør økonomien inkl. byggesagen, da det er svært at gennemskue denne. Ydermere var der enighed om at Kuben skal spørges om hvor mange af de beboere der skal genhuset, har krav til ny bolig. Ovenstående tages med på næste organisationsbestyrelsesmøde. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.2 Ommærkning i afd , af den del af afd. som ligger på Peder Lykkes Vej, Københavns kommune rykker for, at der bliver ansøgt om ommærkning af boligerne til ungdomsboliger. Københavns kommune er bekendt med organisationsbeslutningen om, at man ikke ønskede dette. Kommunen kan ikke acceptere dette, slet ikke set i forhold til, at kommunen velvilligt forsøger at hjælpe med at skaffe genhusning til beboerne. Alternativet ville være, at Kuben/Domea København skulle have forhandlinger med hvert enkelt boligselskab. Kuben har tidligere prøvet dette og ved hvor langsommeligt det er - med meget lidt udbytte. Kommunen forklarer, at kommunen har et stort problem med at skaffe ungdomsboliger til studerende hvert år i juli til dec. Her kunne de ledige boliger være et særdeleles godt bud på midlertidige ungdomsboliger - hvilket kommunen som sagt har stor behov for. Driftschef Mona Bojko vil derfor lave en ansøgning om ommærkning af alle ledige boliger til ungdomsboliger. I praksis vil det betyde, at hver gang der flytter en fast beboer, vil lejemålet blive tilbudt ungdomsanvisningen i København til midlertidig udlejning. Så langsomt vil huset blive udlejet til unge studerende og ikke som nu, til unge med særlige problemer. Konklusionen er altså: At huset ommærkes til ungdomsboliger til studerende. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter ommærkning af afdelingen Peder Lykkes Vej til ungdomsboliger. Referat: Der blev fremsat forslag om at punktet blev fjernet fra dagsordenen. Efter håndsoprækning var 7 i mod dette og 2 var for. Punktet forblev derfor fastholdt på dagsordenen. Herefter var der håndsoprækning om beslutningen om ommærkningen. 7 var for og 2 imod. Ommærkning blev derfor besluttet. 5 Servicecenter København På organisationsbestyrelsesmødet den blev der orienteret om Domeas strategi Domea Side 6 af 12

7 Bestyrelsen besluttede at godkende at man gik fra driftscenter til Servicecenter under forudsætning af, at økonomien kunne godkendes. 5.1 Økonomien omkring etablering af Servicecenter København Forudsætningen for at drive et rentabelt Servicecenter er, at antallet af boliger er af en betydelig størrelsesorden, så den økonomi der er i afdelingerne i dag til at drive ejendomskontor, forbliver på samme niveau. Det forventelige antal boliger, som vil være hensigtsmæssigt er omkring Det opnås ikke i nogle af organisationerne i og omkring København, så at være flere organisationer om samme Servicecenter. I Boligselskabet Domea København er der følgende nøgletal fra afdelingerne: Se vedlagte bilag (2) Da Boligselskabet Domea København med sine 835 boliger, ikke kan køre et Servicecenter rentabelt må der andre interessenter til. Det kunne f.eks. se således ud: Interessenter i Servicecenter København Boligorganisationer Antal boliger Boligselskabet Domea København 835 Byggerier 228 DFB, Prags Boulevard 306 Prags Boulevard, Harsdorffsvej, Hellerupvej Skelgården Tårnby 46 Fasangården, Ndr. Fasanvej 16 Dragør ÆB 20 I alt i 5 organisationer 1451 Hvordan vil økonomien så fordele sig mellem de forskellige organisationer Der betales andel/leje til fællesskabet af alle organisationer Nogle udgifter vil være: o lige store uanset organisationens størrelse o lejemålsfordelt o m2 fordelt Udgifter til ejendomsservice i de forskellige afdelinger vil være afhængig af ønsker til en driftsaftale som indgås mellem Servicecenteret og afdelingen. Side 7 af 12

8 Økonomisk oversigt fremsendes sidst i denne uge (bilag 3) 5.2 Servicecenterets organisation og arbejdsfordeling Se vedlagte (bilag 4) 5.3 Fysisk placering af et servicecenter i København På sidste organisationsbestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen følgende: Servicecenteret skal placeres et centralt sted i København, ikke i en afdeling, men et sted med kortest mulig afstand til afdelingerne, dog med hensyntagen til prisniveauet i de forskellige områder. Efter denne beslutning, har driftschefen for at lave en blød opstart, forespurgt formanden i afdelingen Peder Lykkes Vej, om mulighed for at etablere et midlertidigt servicecenter der. Dette blev positivt modtaget, hvilket gør at driftschefen ønsker bestyrelsens accept af at fortsætte dette arbejde. Driftschefen forestiller sig at en stor del af de arbejdsprocesser der skal ændres og optimeres, kan laves i disse omgivelser ved at samle alle ejendomskontorene der, imens der søges efter egnede lokaler. I den periode vil der også være endelig accept fra øvrige interessenter som kunne ønske servicering fra dette servicecenter. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan (Gameplan) som vedlægges som (bilag 5). Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, at etablere servicecenteret i afdelingen Peder Lykkes vej i en opstartsperiode. For at der skal være plads til alt personale i et servicecenter kommer det til at knibe med at få plads i afdelingen Peder Lykkes Vej, hvilket gør at driftschefen arbejder videre med at finde et egnet sted. I den forbindelse var bestyrelsen enig om at ændre teksten til: Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, at etablere servicecenter. Referat: Beslutningen blev vedtaget og der arbejdes videre med etableringen af servicecenter i Styregruppen. 6 Navneændring af 3 afdelinger 6.1 Navneændring for afdelingen Randers-/Rothesgade 3504 Det foreslås at ændre navnet Randers-/Rothesgade til Kærbo plejecenter. Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om navneændring af afde-lingen Randers-/Rothesgade til Kærbo plejecenter Referat: Vedtaget 6.2 Navneændring for afdelingen Ny Ellebjerg 3529 Det foreslås at ændre navnet Ny Ellebjerg til Følager. Side 8 af 12

9 Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om navneændring af afdelingen Ny Ellebjerg til Følager. Referat: Vedtaget 6.3 Navneændring for afd Frederikssundsvej og 3522 Peder Lykkes Vej Efter sammenlægningen af de to afdelinger foreslås det, at ændre navnet til 3522 Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej, da det er det navn, der er indberettet til Landsbyggefonden. Ændringen træder i kraft Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om navneændring af afdelingerne Frederikssundsvej og Peder Lykkes Vej til 3522 Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej. Referat: Vedtaget 7 Orientering om driftsforhold På sidste møde orienterede driftschefen om den generelle udfordring omkring ejendomspersonalet i organisationen. Ønsket fra driftschefens side er på alle måder blevet indfriet. De ejendomsmestre som er i organisationen har i perioden været fantastiske til at hjælpe hinanden og at løfte og dele de kompetencer der er i organisationen. På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet at indføre dresskode i organisationen. Beslutningen blev også at der skulle stå; Boligselskabet Domea København. Dette er ikke effektueret endnu, da driftschefen lige vil afvente beslutningerne om Servicecenter og om det kan give andre ønsker, hvis samarbejdet skal foregå samme med andre organisationer. Afdelingernes driftsforhold: 3504 Randers-Rothesgade: Kommunens tilbygning af serviceareal er færdigt og personalet er i gang med at indrette det fødevare tilsynet har gjort indsigelser mod nogle loftplader, der afventes møde mellem fødevaretilsynet og kommunen. Fordelingstallet ændres fra 14 % til 19 % for servicearealerne fra næste regnskabssår Verdishave: Der er stadig problemer med at få byggeriet færdiggjort fra GVL s side Lars Hay Schmidt er på sagen overfor GVL. Hævning af indkørsel samt udbedring af lunker er på plads og der er etableret forlængelse af fortov, så beboerne kan komme rundt om huset i kørestol eller med rollator. Der er ved at blive lagt sidste hånd på lejekontrakt, ejerforening og vedtægter samt driftsaftale med kommunen Kridtholmen Her forventes indflytning maj 2014, udlejningsmaterialet er vi ved at lægge sidste hånd på der er allerede ca. 100 på interesselisten. Side 9 af 12

10 3510 Gertsvej: Ejendomskontoret som afdelingen var i gang med at etablere i kælderen, er droppet, det bliver alt for dyrt og da ejendomskontoret ikke skal bruges, vil det være spild af penge. Bestyrelsen overvejer om der skal etableres mødelokale til bestyrelsen eller om det skal være hobbyrum som før Tingvej: Rambøll er færdige med oplæg til helhedsplan, det er sendt til Landsbyggefonden, som ved et møde har lovet at fremme sagen, så den forhåbentlig kan behandles af dem i år. Efter åbningen af 3 ud af 6 badeværelse, ser det ikke godt ud da der blev konstateret skimmel i alle 3 badeværelser. Der er kommet ny ejendomsmester på Tingvej, det er Finn Rumohr ApS, som har overtaget efter Jan Johannsen, Dalby Rengøring Kurlandsgade: KHS er i gang med at lave oplæg til helhedsplan. Der er store udfordringer med køkkener og badeværelser. Adgangsforholdene er meget dårlige og der forventes at ligge et oplæg snarest, Henning Porsild, Byg er sat på som bygherrerådgiver Frederikssundsvej: Pr sammenlægges afdelingen økonomisk med 3522 Peder Lykkes Vej. Der ændres ikke noget på driften som varetages af Finn Rumohr ApS med stor tilfredshed. Gårdprojektet fortsætter en beboer, Sabine Engen og Jens Thestrup fra organisationsbestyrelsen er tovholdere Gudenåvej: Der er netop målt skel op til Lejerbo, da der var uenighed om hvor skellinjen lå. Det viser sig til vores fulde tilfredshed, at skellinjen går lige i den gamle mur, som brast sammen under det voldsomme regnvejr Det gør at afdelingerne skal dele udgifterne til fjernelse af mur og landmåler, hvilket er rigtig godt for denne afdelings økonomi 3520 Baldersgade: Der har været holdt afdelingsmøde med beboerne for første gang, stor succes, der var fuldt hus med kaffe og kage. Beboerne havde en god oplevelse hvor mange problemstillinger blev vendt. Der er lavet hovedrengøring på trappevægge, trapper og i elevator Frederikssundsvej/Peder Lykkes Vej. Driften i afdelingen kører som den sædvanligt. Der er ikke yderligere at tilføje efter informationerne i punkt 4. Bemandingen på Peder Lykkes Vej søges inddraget i de nye tiltag som sker i organisationen. Det tyder på at være gode folk, som forventes at være en del af det nye Servicecenter/driftscenter på lige fod med alle andre ansatte Gadekærvej: Helhedsplanen fylder meget i afdelingen, der skal ombygges syv lejemål til 5, som skal være handicapvenlige boliger. Driftschefen er på besøg hos de beboere for at høre hvilke ønsker de har til genhusning samt om de ønsker at komme tilbage til deres ombyggede større bolig Emblasgade: Der var nøgleudlevering den og beboerne kunne flytte ind efter den 1. maj. Der deltog 3 ejendomsmestre og en funktionær fra organisationen samt to kollegaer fra Gadehavegård. Det Side 10 af 12

11 var en rigtig god dag, beboerne var glade, ejendomspersonalet gjorde det rigtig godt og den koordinerende sekretær og driftschefen sikrede de administrative processer og modtog de nye beboere. 8 Personaleforhold - LUKKET PUNKT 3510 Gertsvej: Mogens Danny Bech, som har været ejendomsmester her på adressen i små 40 år, har valgt at gå på senior-ordning, hvilket vil sige at han fremover fungerer som ejendomsfunktionær med få renholdelsesopgaver. Beboerservice og alt andet er overgået til ejendomskontoret på Peder Lykkes Vej Kurlandsgade: Der er kommet ny ejendomsmester, da Mogens Danny Bech, har ønsket at blive fritaget for opgaven. Finn Rumohr ApS er ny ejendomsmester i afdelingen. Øvrige personaleforhold orienteres der om på mødet. Jytte Jensen kunne meddele bestyrelsen at der var givet en skriftlig advarsel til en ejendomsmester for at chikanere sine medarbejdere. Forholdet har nu ændret sig. 9 Driftsaftale. Generel og specifik Vedlagte driftsaftale er indgået mellem afdeling i Boligselskabet Domea København og afdeling i Dragør Ældreboligselskab. (bilag 6) Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver generel og specifik driftsaftale. Referat: Godkendt og underskrevet. 10 Mødekalender Følgende bestyrelsesmøder er aftalt: Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Ordinært organisationsbestyrelsesmøde Ordinært organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde. (godkendelse af regnskaber) Ordinært organisationsbestyrelsesmøde (godkendelse af budget) Side 11 af 12

12 11 Eventuelt Preben Stampe Rasmussen ønskede at få mødemateriale sendt på mail i stedet for papir. Der var enighed om at emnet sættes på dagsorden til næste møde den 5. september Side 12 af 12

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere