Indhold. MED i Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. MED i Tønder Kommune"

Transkript

1

2 Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg af arbejdsmiljørepræsentant... 9 MED-uddannelse... 9 Arbejdsmiljøuddannelse Hvis du vil vide mere... 9 Hvem gælder aftalen for Ansvar e og medarbejdere i spil

3 PIXI-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Tønder Kommune. Tønder Kommune fik en ny lokal MED-aftale den 1. januar Dette hæfte er en light-udgave af Tønder Kommunes MED-aftale. MED er MED-indflydelse MED-bestemmelse MED-ansvar i hverdagens samspil mellem medarbejdere og ledelse. 3

4 I MED-aftalen har Tønder Kommune forpligtet sig til at styrke samarbejdet mellem medarbejderne, lederne og politikerne. Formål MED-aftalen skal være med til at sikre, at alle ansatte får reel MED-indflydelse og MED-bestemmelse på egen arbejdssituation og på de rammer, der gælder for deres arbejde. Formålet er at sikre medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse på arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold til gavn for både brugere, borgere og ansatte. Formålet forudsætter et tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, så udvikling, viden og erfaring bliver fundamentet i samarbejdet. MED-samarbejdet foregår løbende og uformelt i hverdagen i dialog og samspil mellem leder og medarbejdere. Men også formelt i MED-organisationens udvalg og samarbejdsfelter. Hvad er MED-indflydelse MED-indflydelse er, at medarbejdere og ledere drøfter et emne åbent og grundigt, før lederne beslutter. På den måde kan medarbejderne påvirke og præge den endelige beslutning. Altså sætte fingeraftryk. Hvad er MED-bestemmelse MED-bestemmelse er, at medarbejdere og ledere i fællesskab samarbejder om at lave retningslinjer for at tilrettelægge arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. I praksis betyder MED-bestemmelsen, at både ledelsen og medarbejderne i MED-udvalget kan tage initiativ til, at fastlægge retningslinjer på et område. Begge parter skal bestræbe sig på at opnå enighed og er efterfølgende forpligtet til at forsvare og bruge retningslinjerne. Altså et håndtryk. 4

5 Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne er: Personaleforhold Arbejdsforhold Samarbejdsforhold Arbejdsmiljøforhold I MED skal tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen samarbejde om at løse opgaverne. Altså aftale og drøfte hvordan opgaverne skal løses. Lovgivning Arbejdsmiljø Udføre opgaver beskrevet i Arbejdsmiljøloven Sikre at regler og bestemmelser bliver overholdt Gennemføre APV MED-udvalg Tilrettelægge og gennemføre processer Samarbejde Informere, drøfte og beslutte Forhandling Regler og bestemmelser Udfylde generelle rammeaftaler/ overenskomster Aftaler 5

6 MED-organisationen MED-organisationen består af ledere og medarbejderrepræsentanter (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter). Se oversigt i bilag til MED-aftalen på intranettet. Overordnet MED-struktur i Tønder KØmmune Niveau 1 HMU Niveau 2 Koordinerende MED på direktørniveau Centralforvaltningen Teknik og Miljø Niveau 2 Koordinerende MED på direktørniveau Social, Arbejdsmarked og Sundhed Niveau 2 Koordinerende MED på direktørniveau Børn og Skole Kultur og Fritid Administrativt Udvalget har særlige tværgående MED-opgaver Teknik og Miljø Sundhed og Danavej 15 Pleje og Omsorg Psykiatri og Handicap Arbejdsmarked Skoler og Dagtilbud Børn & Unge Kultur & Fritid Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 6 TR Hertil kommer et antal lokale samarbejdsfelter, for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere. TR MED- MEDtritrio TR

7 Flere niveauer I Tønder Kommune er MED-strukturen organiseret på flere niveauer: Niveau 1: Hoved-MED-udvalget (HMU) HMU er Tønder Kommunes øverste udvalg for MEDindflydelse og MED-bestemmelse. HMU har både lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. repræsentanterne er udpeget af direktionen. Medarbejderrepræsentanterne er udpeget af de faglige organisationer og arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt af medarbejderne. HMU skal hvert år drøfte og aftale hvilke personalepolitiske emner, der er vigtige at arbejde med. Emnerne skal hænge sammen med værdigrundlag, strategiplan, personalepolitik, HR-strategi m.m. Niveau 2: Koordinerende MED på direktørniveau De koordinerende MED på direktørniveau drøfter og aftaler overordnede personalepolitiske emner inden for direktørområdet. De koordinerende MED s opgaver er at arbejde strategisk med de personalepolitiske emner. Medlemmerne i de koordinerende MED er på ledersiden udpeget af direktøren for området. Medarbejderrepræsentanterne er udpeget af de faglige organisationer og arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt af medarbejderne. Denne dialog gør MED-organisationen til en samlet og dynamisk del af organisationen. Eksempler på personalepolitiske emner: Trivselsmålinger, stress, sygefraværssamtaler osv. 7

8 : Fag-MED Fag-MED drøfter og aftaler, hvordan HMU s og de koordinerende MED s beslutninger kan føres ud i livet i samarbejde med relevante underliggende MED-foraer. Fag-MED s opgaver er at aftale og drøfte retningslinjer for forskellige personalepolitiske emner. Emnerne kan være opgaver, som kommer fra HMU eller koordinerende MED. Medlemmerne i Fag-MED er på ledersiden udpeget af fagchefter. Medarbejderrepræsentanterne er udpeget af de faglige organisationer og arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt af medarbejderne. Niveau 4: Område-MED, Distrikts-MED, ellers Lokal-MED/P-møder med MED-status. Opgaverne her er at aftale retningslinjer for forskellige personalepolitiske emner. Emnerne kan være opgaver, som kommer fra Fag-MED. Lokale samarbejdsfelter Hertil kommer lokale MED-trioer som er samarbejdsfelter for de lokale tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere er en naturlig og formel del af MED-organisationen. MED-trioerne arbejder med lokale personalepolitiske opgaver, når der er behov for det. Det vil sige, at opgaverne sætter dagsordenen. Eksempler på opgaver: Jobrotation, ansættelse, vagtplaner m.m. De lokale MED-trioer bliver sat sammen alt efter opgaven. 8

9 Arbejdsmiljø I Tønder Kommune skal vi sikre: At det er naturligt at arbejde for det gode arbejdsmiljø i alle MED-foraer At HMU hvert år drøfter arbejdsmiljø - hvad vi vil have fokus på, og hvordan vi fører det ud i livet. Valg af emner kan være på baggrund af statistikker om fx sygefravær og arbejdsskader At alle medarbejdere ved, hvem deres arbejdsmiljørepræsentant er, og hvad de kan bruge repræsentanten til At vi løser opgaverne i arbejdsmiljøgrupper gennem dialog, tillid og samarbejde i hverdagen (Se figuren side 5) Valg af tillidsrepræsentant Tønder Kommune har aftaler med de faglige organisationer om valg af tillidsrepræsentanter. Valg af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten vælges på institutions-/ arbejdspladsniveau. Funktionen er en del af MEDorganisationen. MED-uddannelse Tønder Kommune tilbyder alle ledere og medarbejdere i MED-organisationen en MED-uddannelse. Uddannelsen hænger sammen med de strategiske drøftelser i HMU. Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen. Uddannelsen følger arbejdsmiljøloven. Supplerende uddannelser hænger sammen med de strategiske drøftelser i HMU. Hvis du vil vide mere Tønder Kommunes MED-aftale ligger på intranettet. Her finder du også bilag til aftalen, vejledning, referater m.m. I MED-håndbog, Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, KTO og KL, m.m. kan du finde uddybende kommentarer. Håndbogen ligger på intranettet. 9

10 Hvem gælder aftalen for Tønder Kommunes MED-aftale gælder for alle ansatte i Tønder Kommune, herunder også ansatte i selvejende institutioner, som Tønder Kommune har indgået en driftsoverenskomst med. Integrer samarbejds- og arbejdsmiljøsystemet Organisering af MED-systemet Forbedre og udvikle samarbejdet mellem ledere og medarbejdere Den lokale aftales formål MED-samarbejdet omfatter: personaleforhold arbejdsforhold samarbejde og arbejdsmiljø Serviceydelser overfor borgerne Serviceydelser overfor borgerne Lokalaftalens indhold medindfllydelse og medbestemmelse Alle medarbejdere har ret til Ansvar Du har et ansvar for at tage et emne op lokalt, hvis du ser udviklingmuligheder være opmærksom og nysgerrig opsøge information deltage aktivt i samarbejdet i dagligdagen og på møder holde dig orienteret om, hvad der sker på din arbejdsplads overholde regler og aftaler på arbejdspladsen dele din viden Din leder har et ansvar for at indgå i samarbejdet med de ansatte sikre en god dialog på arbejdspladsen sikre forsvarlige arbejdsforhold på arbejdspladsen følge op på at tiltag virker efter deres hensigt give dig den nødvendige instruktion og oplæring informere dig om forhold, der har betydning for dit arbejde give dig mulighed for, at du kan udvikle dig 10

11

12