Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl i menighedslokalerne, lille sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal"

Transkript

1 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen (IKA), Ulrik Vesterbæk (UV), Karin Knudsen (KK), Jens Ove Andersen (JOA), Inger Lis Lind Krarup (ILK), Janni Lund Jensen (JLJ), Lars E. Thomsen (LET), Pia Fischer (PF), Søren Ulrik (SU), Annette Kassow (AK), Benny Vindelev (BV), Anne Regitze Nieling (ARN), Allan Størner (AS) Betina Tidemann Jensen (BTJ) - sekretær Fraværende Lærke R. K. Eriksen (LRKE) 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Formandens status siden sidst: Karin Knudsen indtræder i menighedsrådet. Henvendelse angående konfirmation 4. maj Konfirmandprojekt i Aalborg Budolfi Provsti. Formanden orienterede kort i forhold til de nævnte punkter. Menighedsrådet sender en gave til John Poulsen Bonde, der er udtrådt af menighedsrådet. Der har været afholdt visionsmøde vedr. Folkekirkens Hus den 27/ UV er indtrådt i bestyrelsen for Folkekirkens Hus som repræsentant for Aalborg Budolfi Provstiudvalg. Punkter til beslutning: 3. Ansøgninger ved Inge Kjær Andersen. a) Ansøgning fra Hans Egedes børnehave om lån af lokaler og De indkomne ansøgninger blev gennemgået af IKA. a) Ansøgningen imødekommes ikke. BTJ sender afslag.

2 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 2 tilskud til projekt. b) Ansøgning fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS). b) Ansøgningen imødekommes. BTJ sender kr. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) søger om tilskud til deres sommerlejre i 2014, som afholdes på Storskovlejren ved Dronninglund. Menighedsrådet har tidligere støttet DFS s sommerlejre senest i 2013 med kr. c) Ansøgning om tilskud til kirkevandring. c) Ansøgningen imødekommes ikke. BTJ sender afslag. Under overskriften Jesusvejen, sandheden og livet forbereder en arbejdsgruppe med præster og lægfolk fra folkekirken, frikirker og den katolske kirke en fælleskirkelig vandring den 15. juni 2014 i Aalborg. Der søges i den forbindelse om kr. til dækning af forventet underskud ifm. vandringen. Det indstilles at ansøgningerne drøftes og det vurderes, hvorvidt de kan imødekommes. 4. Budget 2015 ved Ulrik Vesterbæk. Præsentation og godkendelse af det foreløbige budget for Budget 2015 blev gennemgået af UV og det blev efterfølgende godkendt af menighedsrådet. Det indstilles, at det foreløbige budget for 2015 godkendes.

3 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 3 Bilag 1 5. Godkendelse af skriftlig beretning til menighedsmøde ved Inge Kjær Andersen. Det indstilles, at beretningen godkendes Den skriftlige beretning blev gennemgået af IKA og den blev efterfølgende godkendt af menighedsrådet, dog med små rettelser, der tilrettes af BTJ. BTJ kopierer nogle eksemplarer til uddeling på menighedsmødet. Bilag 2 6. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson og daglig leder ved Betina Tideman Jensen. Vedtægten for kontaktperson og daglig leder skal tilrettes, som følge af, at Janni Lund Jensen er valgt som kontaktperson. Det indstilles, at vedtægten godkendes. Vedtægt for kontaktperson blev gennemgået af BTJ og blev efterfølgende godkendt af menighedsrådet. 7. Regnskabsinstruks ved Ulrik Vesterbæk. Præsentation af opdateret regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen blev gennemgået af UV og blev efterfølgende godkendt af menighedsrådet og underskrevet af de underskriftsberettigede personer. Det indstilles, at regnskabsinstruksen vedtages og underskrives. Bilag 3 8. Kommunikationsplan vedtaget af stiftsrådet for Aalborg Stift ved Inge Kjær Andersen. Kommunikationsplanen bliver gennemgået af kommunikationsudvalget, der sender en tilbagemelding til stiftsrådet for Aalborg Stift. Stiftsrådet i Aalborg Stift har vedtaget en kommunikationsplan for Der ønskes en tilbagemelding på, om vi har aktiviteter indenfor kommunikationsplanens målgrupper og fokusområder.

4 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 4 Det indstilles, at sagen drøftes og at det overlades til kommunikationsudvalget at svare stiftet. Punkt til debat 9. Drøftelse af altervin med eller uden alkohol ved præsterne og Betina Tidemann Jensen. På menighedsrådsmødet den 27/ blev det besluttet, at menighedsrådet skulle have en principiel drøftelse af sagen omkring altervin inden årets udgang. Altervin med eller uden alkohol blev drøftet af menighedsrådet. Der træffes beslutning vedrørende altervin med eller uden alkohol i løbet af Punkter til orientering 10. Orientering fra Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde ved Annette Kassow. AEK orienterede fra årsmødet for Landsforeningen af Menighedsråd. 11. Nyt fra kasserer, kirkeværge og kontaktperson/personaleleder Kasserer: På det indledende budgetsamråd blev det udmeldt, at rammen for 2015 er lig den for 2014, korrigeret for ændringer vedr. renter og afdrag på stiftslån. Kontaktperson/personaleleder: Efter drøftelse i medarbejdergruppen er det besluttet, at kirkens medarbejdere (præster undtaget) begynder at bære navneskilte ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Der indkøbes små aluminiums navneskilte med graveret logo, medarbejder navn og titel. Betina Jensen og Pia Skov har været på landskursus for kordegne i perioden fra 5. til 8. maj Allan Størner og Maria Jakobsen deltager i landskursus for kirketjenere i perioden fra 10. til 12. juni Nyt fra udvalg Kirkeudvalg: Der blev afholdt kirkeudvalgsmøde den 22. maj Antallet af møder frem mod jul reduceres, da fokus vil være på byggeriet.

5 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 5 Folkekirkens Forsikringsenhed har meddelt, at de dækker vores stormskade fra den 5. december 2013 på murkronen ved sognegården. Skaden kostede ,00 kr. Fratrukket en selvrisiko på 10 % dækkes skaden med ,00 kr. Byggeudvalg: Hovedentreprisekontrakten med HP Byg er blevet underskrevet de første håndværkere møder på pladsen den 2. juni 2014, indtil da vil byggeriet blive forberedt og der vil ske en opbygning af skurbyen. Der er blevet etableret et midlertidigt køkken i forlængelse af det lille køkken i gangen. Byggeudvalget og personalet har planlagt, hvordan de berørte lokaler tømmes for inventar inden byggeriet starter. De fleste ting sættes i kælderen, mens de store ting køres på depot hos flyttefirmaet. Rateudbetalingsplanen er sendt til Stiftsøvrigheden, således stiftslånet bliver udbetalt efterhånden, som håndværkerregningerne forfalder. Der er etableret et online projektstyringsværktøj, hvor alle opgaver i forbindelse med byggeriet styres og fordeles. Alle involverede i byggeriet får adgang til systemet. Gade-og ungdomspræsten: Præsten ønsker at deltage på næste møde og fortælle om sit arbejde. Præstens ønske imødekommes hun inviteres, når det passer ind ved et af de kommende menighedsrådsmøder. 13. Eventuelt Der arrangeres et møde i efteråret om frivilliges arbejde ved kirkerne af Distriktsforeningen. ARS har afholdt en legestuegudstjeneste den 28. maj 2014 for legestuens medlemmer. På Sogn.dk ønskes præstens fulde navn nævnt ikke forkortelsen.

6 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side Næste møde: 17. juni 2014 ILK melder afbud til mødet den 17. juni 2014.

7 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 7 Efterretningssager jf. pkt. 1.: Postliste mail eller brev 1. Distriktsforeningen: Referat fra Distriktsforeningens bestyrelsesmøde den samt regnskab Invitationer (kan ses på DAB) 1. Folkekirkens Hus: Invitation til stormøde om Folkekirkens Hus, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19:00 22:00 i Margrethe kirkens lokaler

8 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 8 Aalborg den 28/ Inge Kjær Andersen Ulrik Vesterbæk Karin Knudsen Jens Ove Andersen Inger Lis Lind Krarup Janni Lund Jensen Lars E. Thomsen Pia Fischer Søren Ulrik Lærke Rose Kamp Eriksen Benny Vindelev Annette Kassow Anne Regitze Nieling Allan Størner

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. december 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),,

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere