Hvilken skole passer til dit barn? klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse."

Transkript

1 Tisdag dn 18. Fbua ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks! Soln skinnd, flagn blafd, d va tal og skumvin. Egbjg Natuum blv indvit i fdags. Rigtigt mang va mødt op fo at lykønsk md dt god initiativ. Skabt af t samabjd mllm Egbjg Mølllaug og Natutuism I/S. Dt fotæll pojktld Kwin Kamlaczyk fa Natutuism I/S. Fomand fo Egbjg Mølllaugt tilføj at laugt vil væ ansvalig fo dn fmtidig dift af Natuummt. Bogmst Las Eik Honmann kom og klippd dn ød silksno ov md dn gyldn saks, og hft va d åbnt adgang til Egbjg Mølls 6 tag. Hvad t Natuum? Natuummt på Egbjg Møll t um i natun fo bøn og voksn, md plads til fodybls og aktivitt i dt fi. Dt Fyns føst af slagsn. Ov 6 tag få tuist og lokal vidn og inspiation til at komm ud og oplv dn sydfynsk natu. D bliv bl.a. inspit til at læs istidns histoi. Øvst fa gaspismn d n fantastisk udsigt ov alpn. Pismn møllns vatgn. Lavt af 1,4 tons lamint glas og n støls på 4,4 mt dn nogt hlt unikt. Hnning på hjmmban Tidlig bagmst i Ollup, Hnning Andsn, va n af d bsøgnd som igtigt følt sig hjmm, idt han født på Egbjg Møll. Båd han og fu Hann va impond ov alt dt d va skabt h på Egbjg Møll. Pall Chistiansn Bogmst Las Eik Honmann klippd dn ød sno ov md dn gyldn saks, og Josfin hjalp til. Afslibning og ftbhandling af all typ tægulv. Nyst tknikk og podukt, fx. polyuthan lak fo ksta slidstæk ovflad Højnsvj Svndbog - mumst pall jnsn vst åby a/s Rolighdsvængt Faabog Tlf NYHED: nu også mal -g afdlin støb-, mu- og tømabjd samt totalntpis udføs I V.Skning Halln ü En skol i bvægls md 165 lv fa klass. ü Fællsskab, mangfoldighd, god tadition og højt til loftt. ü Faglighd, musik, kativitt og bvægls. ü Plads til nytænkning og god id. ü Læingspojkt md lv ipads. Lødag d. 1. mats kl Enté 20 k. p. ban Eft tøndslagning kå vi bdst udklædning og d bliv svt pøls og dikkls til all bøn. D vil væ mulighd fo at køb kaff Vi ha t fint lill hold på 15 lv til og kag. kommnd bønhavklass. Mn d plads til fl Kontakt skolld Jakob Ringgaad fo spøgsmål ll undvisning: ll RE STS ALG Agimx vjstation og tmomt SPAR 50% x Eksmpl: Agim 9,25 fø n vjstatio nu så læng lag havs RE STS ALG Pindstup jod og sphagnum SPAR 50% Eksmpl: Pindstup pyntbak 70 L. fø 259,- nu så læng lag havs Ug 8, tilbudn gæld fa 18. til 24. fbua Så læng lag havs. Ollup Fiskol Fastlavnsfst Hvilkn skol pass til dit ban? Ta n d K l i n i K K n Egvængt Stnstup T a ndklinikkn TANDKLINIKKEN TANDKLINIKKEN Egvængt 8 Tandimplantat5771 Stnstup bhandling tlf Paadontostandklinikkn-sydfyn.dk bhandling Kon og bo Tandimplantatbhandling Kosmtisk Paadontosbhandling tandbhandling Kon og bo Blgning tænd Kosmtiskaftandbhandling Blgning af tænd H.C. Hildalgo Wulffmd md tam H.C. Hidalgo Wulff tam Nybogvj Svndbog Tlf mandag-fdag lødag-søndag tlf

2 Sid 2 Dn lill Avis DET SKER: Sto Lgdag i Stnstuphalln Stnstup IF s Top Hat komité aang Sto Lgdag i samabjd md Stnstuphalln og Fun Fyn. Dt sk lødag dn 22. fbua fa kl Et aangmnt d appll til bøn og banlig sjæl. Dt fotæll Antt Jul fa Top Hat komitn. Fastlavnsfst i V. Skning halln Md fst og fav d tøndslagning i Vst Skninghalln, lødag dn 1. mats. Aangøn Ollup-Skning G&I, og dt fogå fa kl Eft tøndslagningn kås dn bdst udklædning, og d bliv svt pøls og dikkva til all bøn. Foæld kan hygg sig md kaff og kag imns. Mang gnalfosamling Dt igtigt tidn fo gnalfosamling i øjblikkt! Vi kan fo ksmpl nævn: Vst Skning fosamlingshus dn 11. mats i Fosamlingshust, Musisk Aftnskol dn 4. mats på Dn Fi Læskol, Ulbøll Mølls Vnn dn 5. mats på Ulbøll Idætsftskol og Ollup Antnnfoning dn 19. mats på Ollup Fiskol. Gå ikk ov ån ft vand Flot håndvækog svicmagasin Magasint about ntop udkommt i ksmpla, og postomdlt til all husstand i Faabog-Midtfyn Kommun. En flot 60-sidt tyksag, som hyld håndvæk og svicydls i næomådt. Et magasin, som fyldt md god infomation til all, d skal hav løst n håndvækopgav. Magasint tykt hos Mak & Stom Gafisk A/S i Ring og n dl af tykkits magasinudgivls. Dt føst udkom ultimo 2012, og va mdviknd til at Mak & Stom Gafisk A/S modtog Faabog-Midtfyn Kommuns Ehvvspis Af spændnd atikl kan nævns. Bogmstn ul- tisdag dn 18. Fbua 2014 about Fa abog-m i dtf yn o g s v i c faabog-midtfyn h å n d væ k l dn ød løb ud md kommunns ny bogmst Chistian Thygsn. And ksmpl : Landinspktøn dn dl af dt lokal landskab Al vamn hnts op af jodn Byg om, byt til, ll byg nyt. H mang infomation, som kan giv inspiation til at bnytt d lokal håndvæk. Tømmst Mogns Gn Rasmussn fa Vst Aaby, blv nig md t pa håndvækkollg om at pøv at væ md i about. D vill s om d kunn opnås n lokal samspilsffkt i ds annoncing og han s fm til mang lokal hnvndls. Kom og hp på pign fa Stnstup IF Familigudstjnst i Vst Skning Kik Søndag dn 2. mats d i anldning af fastlavn aangt n familigudstjnst kl. 14. All vlkomn til at mød udklædt op. Eft gudstjnstn d tøndslagning. Dt fotæll mnighdsådt i V. Skning-Ulbøll-Hundstup. Kom og sig favl til vikapæstn Fdag dn 28. fbua holds d n ufoml sammnkomst i Kosaln i V. Skning. Vikapæst Mai Bjgaad Andsn stopp som vikapæst. Kom og sig favl til Mai. V. Skning-Ulbøll-Hundstup Mnighdsåd oplys, at aangmntt va fa kl Godt gåt af Stnstup IF s dam. D ha nmlig nåt 5. und i Landspokaltuningn. Til daglig spill d i Si 1/Fynssins kvalifikationsækk. Tosdag dn 20. fbua kl. 20, skal d mød Roskild fa 1. division. D få bug fo al dn lokal opbakning d kan skaffs. Dt fogå i Stnstuphalln. Kom og hp på pign. D gø n sto indsats fo at gø sig gældnd. Dt angivn tilbud kæv opttls af nyt mobiln. ll ovføsl af mobiln. fa andt slskab. Fobhold fo udsolgt va. Tilbuddt gæld t.o.m. 1. mats, kun i d nævnt butikk. All pis inkl. moms 1

3 tisdag dn 18. Fbua 2014 Dn lill avis Sid 3 Vstmakskoln til Fynsmstskab i digtning Tosdag mogn mødt Vstmakskolns 7. og 8.-klasss lv ind til n nogt andlds undvisning. Godt nok stod d dansk og digtning på skmat, mn lvn skull ikk blot skiv digt d skull skiv Poty Slams. En disciplin hvo lvn batl mod hinandn om at skiv dt bdst digt. Enst tilladt våbn dt god od. At skiv t poty slam kot sagt n littæ konku, d pmi dt sjovst, mst psonlig, undfundig, ovasknd, billdskabnd og nytænknd digt. Alt tilladt. All mn mulig. Enst kav, at digtt skal va und t minutt. D to fofatt fa odvisomhdn PSFyn, Kå Wangl og Vagn Rmm, guidd lvn gnnm dagn, som ndt md n fjnd, flot final-pfomanc, hvo 12 af skolns lv batld mod hinandn. Fm af lvn blv udvalgt til dagns domm. Båd psonlig og politisk mn blv bagt på scnn: Elvn slamd åbnt og modigt om alt lig fa manglnd slvtillid til slfis som Hll Thoning sv dm. Dagns Poty slam konkunc på Vstmakskoln ndt md, at n klass på 8. ågang blv vudt til at væ dagns bdst slam. Royalt laksgl I vintfin h i ug 8, d aktivitt på Egskov Møll vd Kvændup. Man kan s t kongligt laksgl og n oiginal skivls md n konglig bvilling til at div mølli på Egskov Møll. Eft at væ blvt pæsntt fo offntlighdn i vintfin, så ovdags dokumntn til dt lokalhistoisk akiv i Kvændup. Bvillingn blv tildlt møll Nils Ditlv Madsn i Du knd udtykkt at yst nogt af sig DET VIRKER FAKTISK RYST DIG til m vlvæ i båd kop og sind! Balanckunst byd på nogt nyt: TRE (tnsion lasing xciss) fo hold/mind gupp Øvlsn /ystlsn fisætt dig fa f.ks. STRESS, TRAUMER, CHOK OG SMERTER/UBEHAG fysisk såvl som psykisk Vl mødt ign ft vintfin næst gang onsdag d kl TRE-into (baggundsvidn og paksis) lødag d. 1. mats kl Pis: 450,- k. incl. dikkls og fugt Tilmlding nødvndig YOGA 6 gang om ugn 2 undvis s tidspunkt på Kontakt Susann fo ydlig infomation og tilmlding på tlf ll på mail: Balanckunst v/ Susann Clausn Riis, Fåbogvj 122, Ulbøll, 5762 V. Skning Klassn kan s fm til n spændnd aftn på Magasint i Odns dn 26. apil, hvo Fyns bdst skollv i Poty Slam skal kås. Tosdag dn 20., fdag dn 21. og lødag dn 22. fbua invit Egskov Mølllav dsudn til at oplv mlmaling. Mn h dt vigtigt at dt blæsvj, fo at dt kan lad sig gø. Altnativt kan bøn få lov at mal gt hvdml på håndkvæn. Egskov Møll blv i øvigt kndt i 12 som Tikonmølln, idt dn pydd d dansk tikonsdl md n stgtgning udføt af tgnn Ib Andsn. Lid du af spændingshovdpin/migæn? Ha du n stsst hvdag? Ha du fysisk/psykisk smt? Så kan Kanio-Sakal Tapi væ nogt fo dig Åbningstilbud: 1 bhandling k. 300,- (nom.pis 400,-) Gæld i mats og apil Ring og bstil tid på Jg glæd mig til at bhandl dig Klinik Solvang Hidi Egmos Busch Kikvj 21, Kikby 5771 Stnstup mobil Stot udvalg i fædig og ovnkla tt UGE 8 U G E PA K K E 600 g. Hakkt okskød 4 stk. Pan. kabonad 4 stk. ma. kyllingbyst 1 stk. Fyldt ibbnstg 8 stk. Winpøls, KUN ,- Fansk kotlt ll gæsk kotlt p. stk. 29,50 k. 4 stk.100,- Fisk hakkt okskød 8-12% - P. ½ kg ,- Fisk hakkt FlæSkkød 8-12% P. ½ kg stk. Svinmøbad FAST PRIS Ca. 1 kg ,- 4 stk. bøff à 180 g. Skåt af oksfilt ,- Følg os på Rudkøbing Tlf Stnstup Tlf Svndbog Tlf

4 Sid 4 Nummpladn Øst Skning Autovækstd Dn lill avis Læsindlæg Gøn ngi? Ja tak! Va Rødkild-solcllanlæggt bsluttt på fohånd? Mn md støst mulig hnsyn til landskab og mnnsk. Va Rødkild-solcllanlæggt bsluttt på fohånd? tisdag dn 18. Fbua 2014 v/ Jøgn Jnsn Ø. Skningvj 17B, Ollup Vi skift nummpladammn til andn Tlf. typ, så 13 d 49 ikk skal bos ksta hull i biln. v/ Jøgn Jnsn...skal skus fast! - Sig lovn Øst Skning Autovækstd Ø. Skningvj 17B, Ollup Tlf Vi stå kla til at hjælp j, md ny svdl og 45 ås faing i bilpaation kan læss i hl VERDEN på Vd høingn og i indsiglsn d fmkommt adskillig id til altnativ placing, foskllig højd og aal, udn at dt ovhovdt blvt tagt i btagtning vd bslutningn om at lav n lokalplan. Af dn føst hkta, som stå i dag, kan man kun s ca 1/4 fa Rødkildvj, hvoimod d 3 ydlig hkta + dn fa V. Åby vil bliv fuldt synlig. Dt btyd n ovvældnd og mgt ngativ foanding af landskabt. Dn omtalt bplantning kan jg ikk bdømm, da d ikk folå nogn visualising på mødt, mn kun nogl upæcis skits og ukla fotos, hvilkt da også blv bklagt. D flst følt sig vildldt og holdt hn. D så mang and aal i omådt, kommunn kunn tag i btagtning. H. Rasmussn vd ov, at vi ikk til at tal md! Mn hvad d at tal om, nå sagn skal køs hlt ft hans(og kommunns) hovd. At pojktt 100% igtigt fo Ulbøll, kan kun væ hans gn psonlig holdning. Tænk om Rødkilds j kun havd væt landmand, måsk tilmd ægt gøn, og vill dyk sin jod økologisk md dn dtil tilhønd abjdskaft! Dt havd væt godt fo Ulbøll, fo Bilhust svndbog Gønnmosvj 12, 5700 Svndbog v/nils Thu Sønsn Tlf Rødkild, kommunn og miljøt. Dsvæ han fotningsmand, d, som Castn Jakobsn udtykk dt, ha lov at tjn png, hvis han gø dt odntligt. Dt jo ntop, hvad han ikk gø. Langt, langt d flst i Ulbøll føl placingn af solcllanlæggt som t voldsomt ovgb på vos fælls natuoplvls og dtil til sto gn fo d næmst nabo. Dt n mgt ngativ og tist bslutning, udvalgt ha tufft, fohastt og md konskvns fo mang å fm. Dt næpp god, gnnmtænkt kommunalpolitik. Mvh. Ann Bh, Ulbøll Dn lill annonc bliv også st i Tidlig Hovdvjns Auto NU OGSÅ CERTIFICERET RUDECENTER Få n økonomisk gvinst vd at mld din bil ind i fællsskabt Bliv n dl af sammnholdt og fællsskabt i FOMO md n bilfosiking, som kan gi dig n økonomisk gvinst. Fastpæmiodning md stø flk - si bilitt. Mulighd fo fosiking af fl bil modll nd tidlig. Og md ovskudsdling slvfølglig! Dt fotæll vi gn m om. Kontakt os på , ll kig ind til os. Pisksmpl VW Blumotion Mov 60 HK 1,0, 5 døs Hatchback ågang 2013 Max km, k. i slvisiko: Ansva/kasko k. åligt fø ovskud + tilbud om vjhjælp 335 k. åligt Fod Focus EcoBoost Tnd 100 HK 1,0 5 døs stationca ågang 2013 Max km, k. i slvisiko: Ansva/kasko k. åligt fø ovskud + tilbud om vjhjælp 335 k. åligt Tknica-Kvændup auto- og vtansvic Ring nu og bstil tid til t V I N T E R - T J E K Eftsyn på all bil - ny som gaml - også salg og monting af dæk og batti FOMO fosikings agnt fo Tyg Fosiking A/S. Din() fosiking administs af FOMO md Tyg Fosiking A/S som isikobænd fosikingsslskab Kvændup - Nyvj 15 Tlf

5 tisdag dn 18. Fbua 2014 Dn lill Avis Sid Pisn gæld fa tisdag søndagdn dn fbua fbuatiltilog ogmd mdlødag lødagdn dn fbua fbua2014, 2014,så sålæng længlag laghavs havs 07/14 08/14 inkl. 25% moms. inkl. 25% moms. All pis All pis offntlig indgb. offntlig indgb. g og vntull g og vntull, fjl, pisændin, fjl, pisændin lving lving va, manglnd va, manglnd fo udsolgtfo udsolgt Md fobhold Md fobhold til Bus Bdlit tspæ t lsng Kva dvælæ Ba d LyS Komplt pæ d md og høj favgng standad mm bushov hvidt lys lys, 70lignd vamt Øjblikkligt på justba fav. Rub-clan g fo lvnd vls1/2 busslan Lang lvtid. stang. nå du tænd. på 150 cm. sætpis 699 Gu10 (4 W) 35W fokust matu ld spot udsnd n bidabusa Philips fa 1/2 tilslutsom Ld-spots tmostat. ha.n lang lvtid dtt Md als. klafolysstål, håndbus til ngibsp ldba statning g mækbat and funktion. langtidsho Vandbsp dn pfkt,md n Gu10-sokkl. spotostt. spots Ekskl. ning fo 35 W pow pis Pis fa 3980,- åbent 2014, så læng 549 lag havs 2014, så læng BHP453Y x12.indd x12.indd Y_1408_01 _02OQG_B 2 ga. bomaskinbo-skumaskin md min. slag slag ga lasticitt tnit-, Fmstillt md slidstyk samt af f.ks. tagpap-, lang lvtid, til tætning spa op til 20 å. Vlgnt bton- og tgltag. skif-, cmnt-,... 30,-) ml (SPAR... 80,-)... (SPARca 4 kgmodl toilt yl. 2/4-lits dobbltsk Ifö toiltinkl. oiginalt sæd md softclos. på side 11 Læs mee d i avisen. alle tilbu lødag aanti på og md på side 11 Vi ha pisgfa søndag dn 9. fbua til læs mee d i avisen.fbua 2014, så læng lag havs Pisn gæld alle tilbu aanti på fbua til og md lødag dn 22. Vi ha pisg dn 16. væls og Y_1407_01 _02O5B_B lag havs 9,169200, ,- mang fav. dn 22. fbua d Inkl. toiltsæ fo ksta i tagtæt SoRt gummi- og glasfibtilsætning. Hold sig lastisk Inkl. bitssæt febul a i den 9.colab udvalgte Bygma. ByggEmakEdE side 11. se hvilke på Vandbast. til bton. God dækkvn dn 15. fbua 600 Mål: 1000 x ing af ltt skillvæggskåvægskonstuktiotil vamisol hund skunk, dæk. tagkonstuktion, illls og kybkæld n, tagadsk spa op til søndags og og md lødag 19 BAttS nd stnuld. og vandafvis IsolIng VALUE loft- og x mm. Fugt, ltt væg-, a i den 16. febu udvalgte Bygma. ByggEmakEdE side 11. se hvilke på puds GLans 5 i VægmalingBugs indndøs til filt, glasvæv, stu. Kan tons og md lødag 4 P. m2 p. stk 74 åbent 9. fbua til fit valg spa 110,- søndags 16. fbua til Fit valg 19 PoWER D 2 stk. C 2 stk ll BattI PLUS stk, 9 V 1 stk, AA 4 stk, AAA Ento æt27 W) (5,5 Buss i kom. md glødpæld 32W bussætfa Philips i- i Lys opet møk 1 Pisn gæld makita akku 1 ga 0-400, 2 min. 18 V. omdjning: , 2 ga lag havs antal: 1 ga 2014, så læng 2 x 1,5 ah batti. dn 15. fbua fa søndag /21/14 1/29/14 8:03 AM S s også også ugns ugns avis! avis! 10:50 AM 1 natsænkning novopan KliMAGulV giv mulighd fo at sænk tmpatun i udvalgt um om nattn. dt lun godt i ngignskabt. MilJØVnliG hovdpatn af åmatialn til poduktion af spånpladn gnbugstæ. dt sik oplaging af Co2. Fisktæ-åvan komm fa ctifict skovbug. pis fa Mind VAMFOBuG 29 md novopan KliMagUlV kan umtmpatun ducs 1-2 C md samm komfot som vd opvamning md stålvam. VAndBAst GulVVAM SøndagS Pfkt til åbent gulvvame KliMAGulV En312 P6 Mål: 62 x 182 cm. 22 mm gulvspånplad md fæsd spo til ndlægning af alu-vamfodlingsplad og vamslang. Pass til PEX a Ø16 mm vamslang. En gnnmabjdt og komplt løsning til installation af vandbast gulvvam. lig spo. P. m Vndspo vnst. P. m m 799 den 16. febua i udvalgte bygma byggemakede. Vndspo høj. P. m skap pis på 1.sal Alu-VAMFOdlinGsplAd GulVVAMslAnG Mål: Ø16 x 2,0 mm. gulvvamø PEX Ø16 x 20 mm. ull á 120 mt. Bstillingsva x 180 mm. P. stk stk 119 P. m2 79 skap pis laminatgulv FEsTiVal hvid Eg 3-sTaVs Mål: 194 x 1286 x 8 mm. Md kliksystm. P. pakk: 1,99 m2. spapæ Tonado 8998,- spa Op til 105,- VAMpuMp s3628 Tonado ha nstånd lysstyk og få din fav til at fmstå m lvnd. dn tænd øjblikkligt og pass ind ovalt takk væ dt kompakt dsign , ll bændtim. Vælg imllm: 5 W E14, 8 W E14, 8 W E27, ll 12 W E K. spa 2500,- Zibo s 36 si dn mst ngiffktiv vampumpsi Zibo ha udabjdt md n ngiklass 7,0 a++/a. umstøls op til 90 m3. installation skal udføs af n godkndt kølmontø Md fobhold fo udsolgt va, manglnd lving, fjl, pisænding og vntull off offntlig ntlig indgb. All pis inkl. 25% moms. BYGMA XXX bygma RingE Xxxxxx XX 37 Øst Ringvj XXXX Xxxxx 5750 Ring Tlf. 32 XX XX 88 30XX 35XX ÅBninGstid: VORES ÅbningStidER: Xxxxxx - xxxxxx: xx.xx - xx.xx Mandag-tos: Xxxxxx: xx.xx - xx.xx Fdag: Xxxxxx: xx.xx - xx.xx Lødag: H find find du altid vos aktull tilbudsavis

6 Sid 6 Dn lill avis tisdag dn 18. Fbua 2014 Hidi Egmos Busch vd n mass om cntalnvsystmt: Dt blid 5 gams tyk på kanit Hidi Egmos Busch, Klinik Solvang. Lig pludslig tidn modn. Nu skal dt væ. Hidi Egmos Busch, Kikby, ha vndt tankn om abjd på fuld tid som kanio-sakal taput. Eft n fysiotaput-uddannls og 5 å hos Langskov Fysiotapi, ønsk hun at stå på gn hænd på hjmadss, Klinik Solvang i Kikby. En klinik hun ha haft d sidst 4 å på dltid. Kanio-sakal tapi Kanio btyd hovdts sklt. Sakal btgnlsn fo kosbnt i bækknt, og tapi btyd bhandling. Hidi Egmos Busch, pign fa Bagnkop, lsk at abjd md Kanio-sakal tapi, d vil kunn hjælp klintn vd hjælp af blid 5 gams tyk, md n langsom og still tilgang, og n dybdgånd vikning. Fo ksmpl fo folk md migæn, skuldsmt, spænding og hovdpin. Dn yngst jg ha bhandlt t ban på to månd. Dn ældst n mand på 96 å. Jg bhandl bøn i all ald. Baby kan jo hav kolik, ll and udfoding. Hidi fotsætt: Jg kan føl om koppns ytm igtig. Nå dt fo ksmpl lykks mig at hjælp folk af md ubalanc/smt i koppn, så bliv jg næstn hlt høj af glæd. Bhandling fogå blandt andt vd tyk på kanit, langs ygsøjln, og på kosbnt. Dn ukndt kaniytm Dt vlkndt fo d flst at tal om hjtytm og vjtækningsytm. Hidi sig, at kaniytmn. n bvægls i kanit, som skab t flow nd gnnm ygadn. Ha man hovdpin, migæn, stss, homonll poblm, ll smt i bvæglssappaatt, så koppn i ubalanc. Koppn søg altid balanc, mn kan hav svæt vd at find dn udn hjælp. Hvis dn md kanio-sakal tapi hjælps lidt på vj, så gnfind dn oft balancn. Dt va dokto William Suthland som i føst halvdl af 20. åhundd påvist bvæglighd mllm kaniknogln. Og Hidi kan føl om ytmn igtig om d spænding. Jg stimul koppn til at pøv at gnfind balancn. Hvis d ikk skt n foanding ft 1-3 bhandling, så sig jg, at jg ikk kan hjælp. God uddannls Hidi ha tagt sin uddannls på Stanly Rosnbg Instituttt i Købnhavn i folængls af sin fysiotapiuddannls. Instituttt Nodns fønd uddannlssinstitution indnfo kanio-sakal tapi. Føst tag man t basiskusus, samt kusn 1-6. Hidi ha også tagt kusus i bindvævsmassag, som hun bug mgt i sin bhandling. SOLVANG Hun bliv i øvigt slv undvis på nogl kus hos Stanly Rosnbg Instituttt. Og hun mdlm af Foningn af Kanio-Sakal- og Kopstaput. Yoga min sto intss Gådn Solvang ligg ndn fo bakkn bag Kikby kik, halvvjs til Kikby Sand. H bo Hidi md sin mand, d maskinchf hos Mæsk samt dattn, 16-åig Boltt og sønnn Ds, 20 å. Dyholdt på Solvang bstå af 5 han og 12 høns, samt 2 hst, 2 få og 1 vædd. Hidis sto intss yoga. Dt bolig sindt og stssducnd. Hun undvis i yoga på Egbjg Fiskol og At-Yoga i Svndbog. En djlig bskæftigls, slutt Hidi.

7 tisdag dn 18. Fbua 2014 Dn lill avis Sid 7 Lill Tundup va cntum fo dn fynsk tøjindsamling til Syin: Folk fa hl Fyn kunn find Tundup! Fædlandts fuldto søn, kaptajn Edvad Nilsn ( ), skyttsagns ihædig fokæmp, vill væ stolt, hvis han havd st at Tundup va kommt på Fynskott. (Mindoblisk i Tundup). Bjg af tøjsækk i ladn. 2 ug d aflvt m nd 400 sækk på aflvingsstdt i Tundup. Og dt folk fa hl Fyn som ha dont ds bugt tøj. Dt skal afhjælp t absolut akut bhov, d ikk skal nå fm til somm, mn nu og h, hvo bønn og ds famili fys. Kistn Søfld vd indsamlingsstdt i Tundupgad. Dt n livskvalitt at væ humanitæt bvidst ovfo folk d i nød. I Danmak finds d mang, som ønsk at gø n foskl. Kistn Søfld fa Tundup og Lis-Lott Lingaad, Kvændup, to af d mgt aktiv. Ds hjtsag tøjindsamling til Syin. Kistn fotæll, at d akut bhov fo bugt tøj til d tusindvis af syisk bøn og ds famili som fys h i vint. D ha bug fo hjælp nu. Cntum og aflvingsstd fo dn fynsk indsamling i vognpotn hos Gunna Bundgaad, Tundupgad 14 i Tundup. Dt vigtigt at undstg, at nå Dn Lill Avis udkomm i ug 8, så indsamlingn slut fo dnn gang. Mn dn offvilj d blvt vist, fotæll Kistn Søfld, dn fantastisk! På mind nd D mang sækk blv afhntt og læsst t i lødags på n lastbil fa Viomis Intnational Aid, d btgns som n god og sikk kontakt. Alld nu tøjt på vj p. skib fa Købnhavn og til n tykisk havnby næ gænsn til Syin. Hfa bliv d a tøjgav fa Fyn og dt øvig land, fodlt til syisk flygtninglj. I sækkn, d dont af humanitæt indstilld fynbo, d alt fa ovtøj til undtøj, fodtøj, tæpp, sovpos, hu, vant og mgt m. Folk fa hl Fyn kunn find Tundup! Kistn og Lis-Lott ønsk at takk all som ha bidagt md tøjgav til d fysnd folk i Syin. Lækk saftfuld syditalin Il Saon n fyldig, gnøs vin md lig dl koncntation og fløjsblød nydls. Dun komm fa dn sydlig dl af Italin duftn byd sig til md n bukt af modn møk bæ og t stjf af kanl og i mundn dn fyldig og vam md fin stuktu og lav gavsy. il Saon n vin md bhaglig und tøhd og ftsmag. Pøv dn oss om lødagn IL SARONE Vino Rosso Costa Mzzana 2011 vint tilbud d lun båd i budgttt og stun Spa k nu kun k. 7.9,- Spa k nu kun k. 8.9,- Ta 2 fl. Kun 100,- Mosø m/ gn KP Bil SHELL V. Skning tlf Fåbogvj V. Skning Kom ind i butikkn og s vinttilbud på and Mosø ovn HVIIDS PEJSECENTER Nod Ringvj Ktmind Tlf ll Åbningstid: mand.-fd lød Nøgad Odns C Tlf Åbningstid: mand.-fd onsdag LUKKET lød

8 ds ny modll byd på dn hlt igtig oplvls, og ssionll gnskab gø dm ltt og ffktiv at abjd udstyt md Clan Pow -moto,som giv mind n,stø styk ogmind bnzinfobug.dsudn ha oluftnsning, ai pug, cylinddæksl md snaplås og tofindikato.cs Sid SogCS2250 Sha dsudn Spin Stat, savn ksta lt at stat samt væktøjsfi kædspænding. Tlfontavln ERED CS 2250 S 2,4 kw,5,1 kg. 3.9,- ERED CS 2245 S 2,1 kw,4,9/5,1 kg. 3.4,- Rpaation af all bilmæk Alt i dt nyst udsty d fo finansiing via Jonsdkott hø m lokal Jonsd-fohandl. æd, - p. t Jonsd. All ights svd. v/ Claus W. Clmmsn Stbyvj 51 Hundstup 5762 Vst Skning Svic Rsvdl til hav og pak maskin Landbugs-, Skov-, hav- og pakmaskin Salg Svic Rsvdl Rp. af all fabikat Dn lill avis Hnitt og Pbn gø n foskl fo ds 7 hund: Lokalt hund hospic divs fo små midl! Hnitt Hobg og Pbn Sønsn bo på Nummgaadn, som ligg på Lindkildvj, lidt syd fo Vst Skning. tisdag dn 18. Fbua 2014 LITTAU s EFTF Blikknslagi Vntilation Jns Ch. Bøgh Tvdvj Svndbog H søg n hundflok fo n livlig og dynamisk hvdag fo ds mnnsk, Hnitt og Pbn. Vi ha ingn stss h, og slt ikk bug fo t vækku md 7 hund på gådn. At vi kald dt t hospic fo hund, btyd ikk at dt dønd hund vi hjælp. Hundn fa 2 til 11 å. Ehvv / og pivat Svic-Vagtn Tlf v/kut Kog, Rudmvj 151, 5750 Ring Rngøing dt os md dn samm dam fa os, hv gang A bjdshstn Rngøing og Ejndomssvic Vinttjnst tlf.: D hund som bliv aflvt h kan stamm fa at hundns j død, ll i fobindls md skilsmiss, ll fo så vidt and gund. Vi dd dm fa vt. at bliv aflivd, og så få d lov at bliv bond hos os, så læng d lv. D skal ikk btals fo at aflv sin hund hos os. Dn hund som bliv aflvt ha n pøvtid på 14 dag. Fo måsk kan dn slt ikk gå sammn mn dn øvig hundflok. Hnitt Hobg og Pbn Sønsn fa Damgåds Hundhospic. Pøvtidn fogå i tæt kommunikation md dn tidlig j. Vdkommnd kan komm på bsøg, og vi sms sammn. Hvis vi få bug fo hjælp til at tackl n hund, så ha vi også kontakt md n adfædstaput. Og hundn fuldt fosikd. Svndbog kommun ha givt tilladls til hundhold på Nummgaadn. Vi ha 8 plads, D syv optagt! Faktisk d ikk plads til fl nd d 7 hund som nu bo på Nummgaadn. Fo vos maksimal kapacitt 8 hund, og dn n stå åbn som n akutplads fo hjmløss hund. Vi ha n aftal md Foningn Hjmløss hund om at hold n plads åbn. Hnitt fotsætt: Vi kald dt Damgåds Hundhospic, fodi vi tidlig bod på Damgådn lig h i næhdn. Mn vi ha bibholdt navnt. Vos idé om t hund hospic tog fom sidst å i sptmb, hvo vi statd md at optag Noll og Tøsn, og sidn d kommt 5 and hund til. Hnitt og Pbn: - Vi div dt md hjtt. Mn vi kan ikk i længdn lv af kælighd, vand og hundmad. Salg og montag af Vindu fo livt nu md 10 ås gaanti Michal Bo Bang Åkildvj V. Skning Tlf Kontakt os fo n ufopligtnd snak om din byggpojkt og hø hvad vi kan hjælp md!

9 tisdag dn 18. Fbua 2014 Nøj Dn lill avis udvalgt FERIER Oplv badhotllts magi Kø-slv-fi DANMARK, SKAGEN Hjoths Hotl 2 ovnatning 2 x mognmad 1 x 3 tts middag 1 x aftnkaff md Sid 9 4 stjnt landsbyhygg i Nodtyskland Som læs af Dn Lill Avis få du spcill tilbud på js. Oplys annonckodn dn lill Avis vd bstilling SPAR - så få du automatisk abatpisn. fa kun 1.199,- p. pson 4 stjnt landsbyhygg Dl i dobbltvæls. Ankomst udvalgt dato i apil og maj. i Nodtyskland Shopping og kultu i Götbog 23% Sh i G Vi ha dt godt på Nummgaadn Alt skal jo divs vd hjælp af gn midl. D midl som n kontanthjælpsmodtag og n føtidspnsionist kan skaff, fostås. Lukningstut? Måsk. Hnitt søg hos lgat og fond. Foløbig ha hun fåt afslag fa to. Ha du, kæ læs, lyst til at støtt Damgåds Hund hospic md t bløb så hdd donationskonton: Rg.n. 0828, konto n Vi også mdlm af Happy Dogs Pljfamili, og Damgåds hundhospic også på facbook. Bliv sponso Vi ha fåt t nyt tiltag: Bliv sponso fo n af hundn hos os. Kom og bsøg dn, klap dn, giv dn godbidd, ll måsk fo at gå n tu md dn. Hø næm hos Hnitt, tlf Flokldn hdd Noll Noll dn absolutt ld af hundflokkn. D and hund følg ham. Hvis han mangl, dt mgt svæt fo hundn at spis i flok. Holdt bstå af to labado, n nosk Bu-hund, n d halvt ti og halvt gavhund. Bald halvt hønshund, og halvt labado. Aslan halvt blgisk hydhund og halvt ottwil. King t gadkyds md n usikk stamtavl. Gåskæggn Bald 11 å og hundns aldspæsidnt. Jnsn jagt katt, hvis d tillad sig at løb. I øvigt d 3 katt på stdt. Dn n af dm to at dn n hund. Dn ha n adfæd som hundn, og sætt sig på bagbnn nå d udsigt til godbidd. Dn ha jo nok opbyggt sin nom i tæt samvæ md n hundflok. Lidt skanti d også: Aslan ha sku i fobnt, Bald ha mavpoblm og Tøsn tab plsn. Så d vill væ glad, hvis du vill hjælp økonomisk. TYSKLAND, BERLIN Landhaus Gadls 3 ovnatning i dlt dobbltväls 3 x mognmad Op i hundhimln En ukndt fofatt ha skvt n mgt smuk bog om hvad d sk nå hundn dø og komm op i hundhimln. I bogn stå at hundn sidd og vnt vd Rgnbubon på sin j. Mgt omantisk bskvt. Dt mgt svæt ikk at lsk d hund! SPAR 34% Bstil nu på ll Opgiv ll indtast annonckod: Dn Lill Avis Bstil sommfin alld nu! fa kun 749,- p. pson Dl i dobbltvæls. Udvalgt ankomst fm til 29. maj TYSKLAND, BERLIN Landhaus Gadls 3 ovnatning i dlt dobbltväls 3 x mognmad SVERIGE, GÖTEBORG Quality Hotl 11 2 ovnatning SPAR 2 x mognmad 1 x middagsmad på ankomstdagn Gatis Wifi 34% Book du hotl hos DTF Tavl få du automatisk minimum 20% abat på fægn. Bstil nu på ll Opgiv ll indtast annonckod: Dn Lill Avis SPAR 32% Nøj udvalgt fi Bstil sommfin alld nu! Spapisn i fohold til hotllts nomalpis. Md fobhold fo udsolgt dato og tykfjl. Ekspditionsgby max. 79 k. S btingls på fa kun 799,- p. pson Dl i dobbltvæls. Ankomst d flst dag fm til 27 apil fa kun 749,- p. pson Dl i dobbltvæls. Udvalgt ankomst fm til 29. maj Spa pisn i fohold til hotllts nomalpis. md fobhold fo udsolgt dato og tykfjl. Ekspditionsgby på max. 79 k. s btingls på SVERIG Quality H 2 ovn 2 x mo 1 x midd Gatis W Book du minimum 2 HåndvæRKERE Bstil nu på ll Opgiv ll indtast annonckod: Dn Lill Avis Nøj udv Spapisn i fohold til hotllts nomalpis. Md fobhold fo udsolgt dato og tykfjl. Ek H også plads til din annonc, Ring til Jan på Contain Vognmand Knud Pdsn & Sønn i/s v/ Finn og P Pdsn Lj n contain Al vognmandskøsl udføs Tanktanspot national/intnational Containudljning Gus & stn lvs Tæ- og affaldskøsl md kan Abjd md ndgav Holmlundsvj 3 Tlf Fax Dn lill annonc bliv også st i mu - Tøm - Sndk Isol nu og få n lun vint Nå kvalitt og faing tæll Kvændup Tømmst Fands Jppsn Vi tilbyd alt indn fo... Tøm-, sndk- og glamstabjd Nybygning, tilbygning, ombygning Alt indn fo vambhandlt tæmballag Gavabjd El Vst Aaby Inst. Fotning Svndbogvj 413. V. Åby 5600 Faabog Tlf Bil Tlf Alt I El-InstAllAtIonE EpAAtIon og salg AF hvidevae TLF v/ Knnt J. Kogh Mal Malfimat ART-DECO Vst Nømaksvj Vst Skning V/Knnth Lund Tlf

10 Sid 10 Dn lill avis tisdag dn 18. Fbua 2014 HENRIK S Din & Smøbød DINER TRANSPORTABLE TLF Tidlig væt i Rysling Fosamlingshus gnnm 17 å Langgad 41, Esp, 5750 Ring VI SØRgER FOR: Flot pyntd fad Hjmmlavt kvalittsmad 300g. kød p. pson Rigligt md tilbhø Stgtt lvs vam og kla til bodt 2 tt p. kuvt k. 135,- 2 tt m. bufft p. kuvt k. 148,- 3 tt p. kuvt k. 155,- 3 tt m. bufft p. kuvt k. 168,- 4 tt p. kuvt k. 175,- 4 tt m. bufft p. kuvt k. 185,- Bunch Fskøgt laks md aspags - Scambl gg - Ristd coctailpøls - Ristt bacon - Kold skink md tomat og aguk, ullpøls m. løg og sky, lun lvpostj - Pandkag m. ahonsiup. - Skæost, bi, mamlad og nutlla. Rugbød, fanskbød, vælg mllm undstykk ll govbød og smø - Winbød - Fugtfad Minimum 10 kuvt. Pis p. kuvt 109,00 Fst ALL INKLUCIVE i nøglhust fa k. 375, FESTTILBUD Vælg mllm mang tt, f.ks.: Fott vælg mllm: 2 Tatltt md høns i aspags. Sanoskink m. honningmlon, flødstuvt spinat og hj.bagt govfluts. Lakspaté m. j, aspags og hj.bagt fluts Rjcoktail md hj.bagt gov fluts Hovdtt vælg mllm: Mø kalvstg md fisk blomkål og gulødd, pomms issols og ødvinssauc. Kalvstg stgt som vildt, md sut/sødt, waldofsalat, hvid, bun og fansk katofl og vildtsauc. Fast kalkunbyst md utkatofl, fisk blomkål, gulødd og potvinssauc Svinkam stgt som vildt, md sut/sødt, waldofsalat, hvid, bun og fansk katofl og vildtsauc. Gl, dags flæskstg md ødkål,hvid, bun og fansk katofl og sauc Min 10 kuvt Bstilling og vt. spøgsmål vd. tilbud ing på LÆKKERT SMØREBRØD Pænt blagt k. 19,- Højt blagt k. 24,- HUSK Vi lv stgn vam og kla til sving Ønsks bstilling på fæ nd 10 kuvt må pågns t gby på 10% Bufft vælg slv 4 slags kød Gillkøll m. babcu, hlstgt oksfilt, glast skink, spinatlasagn,gæsk fikadll, kyddstgt nakk, kylling Mxico, totilla m. spicy kylling. Htil salatba m. plukkt salat, spød gøntsag og fisk fugt. Pastasalat md jalapno, tomat, majs, fta, olivn, hj. lavt dssing og hj. bagt govfluts. Små kyddstgt katofl ll spicy flødkatofl. Pis p. kuvt vd ksta valg af kød k. 18,- Dsst vælg slv dsst: Hjmmlavt is m. nødd, chokolad og pynt Kisbæfomag m. chokoladstykk. Pandkag md hjmmlavt is og chokoladsovs Natmad vælg mllm: Lasagn m/ mixd salat ¼ kylling m/salat og hj. bagt fluts Hj. lavt fikadll m/ kold katofflsalat Kla supp l. aspagssupp m/ hj. bagt fluts 2 stk. hotdog md tilbhø 3 Rtts Luksus-Mnu Tapas m. hj. øgt laks, ygostcm m. adiss, sanaskink, hj. øgt dykøll m. hvidløgsbød, aioli, og olivn. Bufft bstånd af osastgt kalvfilt, hlstgt lammkøll md hvidløg og osmain samt læk chicknwings. Små kyddstgt katofl, lækk plukkt salat md åstidns bæ, lun slikaspags og ød mojosauc. Dsstfad md jodbætifli, chokoladkag og ostlagkag m. fisk fugt. P. kuvt k. 176,00 S m på

11 tisdag dn 18. Fbua 2014 Dn lill Avis Sid 11 Bkndtgøls V. Skning H også plads til din annonc - Ring til Jan på fosamlingshus afhold odinæ gnalfosamling Musisk Aftnskol afhold gnalfosamling tisdag d. 4. mats kl Tisdag d. 11. mats kl på Dn fi Læskol, Blå stu. Bstylsn Sophus Simonsn Tlf Rock håb og kælighd Spillgild Salm fa n battid i V. Skning Fosamlingshus Konct i Ø. Skning Kik Tisdag d. 25. fbua. kl GRATIS KAFFE - HUSK KOP Musik af bl.a. Elvis Psly, Rolling Stonns og Batls Mdviknd: Tina Kus Andsn, oplæsning Simon Mott Madsn, sang Bjøn Kog Thsbjg, klav To Bjøn Lasn, kikogl Fi nté. Hv tosdag kl ækk à 125,- k. V. Skning bussn kø fa Stnstup AfgAng: Assnsvj v/ slagt Assnsvj 256 v/ Anni Bøgvængt v/ Anni Ringvjn/Stationsvj v/ lktik Stnstup Pljhjm Åpakn v/ Åkikvj Bakkvj v/ Egnsvj Egnsvj v/ Ollup Fiskol V. Skning Fosamlingshus. V.S. Biln Fast pulj k. = 52 n. ULBØLLE MØLLES VENNER afhold GENERALFORSAMLING onsdag d. 5. mats kl på Ulbøll Idætsftskol. Dagsodn iflg. vdtægtn TØRT BRÆNDE Kløvt i sto sækk à 1,5 kubikmt. k. 700,- + moms Kan vt. lvs Hnv Magthsmind Fåbogvj 154 V. Skning Gudstjnst Søndag d. 23. fbua Egns Kik kl Øst Skning Kik kl Ollup Kik kl Kikby Kik ingn Vst Skning Kik kl Ulbøll Kik ingn Hundstup Kik ingn Stnstup Kik kl Lund Kik ingn Vst Åby Kik kl Aastup Kik ingn Kvændup Kik kl Kaup Kik kl Hvad sk d, og hvonå? Idættns Vnn - Ulbøll Fa s t l av n Egbjg Lokalbstyls ÅsmødE i Filippahust i Hundstup mandag 17. mats 2014 kl Æld Sagn kl væt vd t pa stykk smøbød. Tilmlding snst lødag d. 8. mats til Aag Sækmos. Tlf ll -mail: Dagsodn ifølg vdtægtn. Foslag skal væ fomandn Aag Sækmos, i hænd snst mandag d. 3. mats. Familigudstjnst i Vst Skning Kik dn 2. mats kl All vlkomn til at mød udklædt op. Eft gudstjnstn d tøndslagning md koning af kattkong og donning. Vi slutt af md at få kakao og fastlavnsboll i Kosaln. Mnighdsådt f. V. Skning-Ulbøll-Hundstup Fa ås pogammt: Højskoldag på Gymnastikhøjskoln 14. maj. Sommudflugt Bustu Egbjg undt Dato sn. Vikapæst Mai Bjgaad Andsn stopp md udgangn af fbua sit job hos os Vi hold n ufoml sammnkomst i Kosaln fdag d. 28. fbua kl hvo all vlkommn til at sig favl til Mai. V. Skning-Ulbøll-Hundstup mnighdsåd Ollup AntnnfOning gnalfosamling på ollup fiskol Dagsodn ifølg vdtægtn. Bsøg min fodpljklinik i V. Skning Lukkt fdag Hjmmbsøg tilbyds Ring og bstil tid! Kistpynt Gatis Kans udbingning Båbuktt Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Vst Skning Biln Tlf Magaad tlf Magaads Blomst v/ing Bobjgvj 25 Lund Alt i bgavlssbindi Lad dt sidst favl bliv psonligt Gatis udbingning i næomådt Alt i bgavlssbindi gt båndtykki gatis udbingning i næomådt v. Jan Pasbg Stationsvj 15 a 5771 Stnstup S avisn alld mandag på dnlillavis.dk afhold odinæ onsdag d. 19. mats 2014 kl Salon Bgavls Blomst Eft åsmødt vil fofattn Eva Chotsn, Ollup, fotæll og læs op fa sit fofattskab. Vnlig hilsn bstylsn. Køsl Evt. foslag til bhandling indlvs skiftligt til fomandn snast og snst d. 7. mats Endlig dagsodn, vntull bilag og gnskab udsnds på mail til husstandn d mats ll kan afhnts hos Ol Rønn, Agbakkn 19. Mdlmm, d ønsk at komm på vos maillist kan gø dtt vd at fmsnd n mail til Fodplj Bit Hansn Vagt Lægvagtn Jodmodvagtn Kiopaktovagtn og oplys vagthavnds navn Tandlægvagtn Poduktion Mak & Stom Gafisk Kosvangn 15, 5750 Ring Tlf , fax Indlvingsfist Koktuannonc: Snst tosdag kl Mind annonc: Snst fdag kl Rubik: Snst mandag kl Postnummdækning 5762 Vst Skning, 5771 Stnstup 5772 Kvændup, dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Avisn påtag sig intt ansva som følg af fjl i tkst og annonc. Avisn fobhold sig t til at flytt vntull sæplacing såfmt poduktionn kæv dt. Avisn påtag sig hll ikk nogt statningsansva fo annonc, som vd vt. misfoståls ikk mdtagt i bladt. Annonc d stid mod avisns fotningsodn optags ikk Installatøvagtn und Faabog El-vækwknd & hlligdag dnlillavis.dk Udgiv /Ansvashavnd Stfan Mak Pdsn Tlf Blomstbuktt Pottplant Åstidns fugt og Gønt Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Rdaktion Pall Chistiansn, tlf Annonc Jan Lindof, tlf

12 Sid 12 Dn lill Avis tisdag dn 18. Fbua 2014 Kaff oyal Pilsn ll Classic Husts kaff 400 g 1 kass m/ 24 stk. KUN fit valg, pant d U b L i t L æk skiv 400 g stg sc 300 g gulla tn 400 g skink itzl n h c s k n i k s 400 g ibs 450 g spa tltt o k k k a N g 0 45 fit valg, 5 3, 16 t g a L s s o v a f Nøglllb n fsk 1000 g d a b ø m svin t j H g g, 5 13 Østbo ollup fit valg 20, Fobhold fo tykfjl og udsolgt va. Tilbudn gæld til og md søndag ll så læng lag havs.

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

FESTTILBUD Vælg mellem mange retter, f.eks.:

FESTTILBUD Vælg mellem mange retter, f.eks.: Tirsdag den 11. Februar 2014 104. årgang nr. 7 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Sydfynske Billedmagere gjorde

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere