KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF)"

Transkript

1 en Europæiske Unions Tidende L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUTNING af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort (meddelt under nummer K(2008) 3790) (EØS-relevant tekst) (2008/766/EF) KOMMISSIONEN FOR E EUROPÆISKE FÆLLESSKER HR rtikel 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af et Europæiske Fællesskab, enne beslutning finder anvendelse på alle gyldige kørekort udstedt i medlemsstaterne, som er i omløb. under henvisning til Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort ( 1 ), særlig artikel 10, og rtikel 2 ud fra følgende betragtninger: (1) I direktiv 91/439/EØF er det fastsat, at alle kørekort, som udstedes af medlemsstaterne, skal anerkendes gensidigt, herunder også kørekort, der er udstedt inden datoen for anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse. Tabeller over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er udstedt i medlemsstaterne inden den fuldstændige gennemførelse af direktiv 91/439/EØF, og de harmoniserede kategorier af kørekort, der er defineret i artikel 3 til direktiv 91/439/EØF, er opstillet i bilaget til denne beslutning. (2) Princippet om gensidig anerkendelse af kørekort omfatter fuld anerkendelse af alle rettigheder, som en kørekortindehaver er blevet tildelt i henhold til nationale bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for tildelingen. (3) irektiv 91/439/EØF forpligter medlemsstaterne til at skabe ækvivalens mellem kategorier af kørekort, der er udstedt før gennemførelsen af direktivet, og som er baseret på fællesskabsmodellen. Kommissionen skal godkende disse ækvivalensregler på en retligt bindende måde. (4) Tabellerne over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er opstillet i medfør af Kommissionens beslutning 2000/275/EF af 21. marts 2000 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort ( 2 ), bør ajourføres, navnlig for at tage hensyn til de seneste udvidelser af Fællesskabet. (5) eslutning 2000/275/EF bør derfor ophæves rtikel 3 1. Kategorier af kørekort, der er udstedt inden gennemførelsen af direktiv 91/439/EØF, berettiger indehaveren til at føre køretøjer i de tilsvarende kategorier, som beskrevet i bilag I til denne beslutning, uden ombytning af kørekortet. er kan gælde visse begrænsninger, som er angivet i de relevante tilfælde i bilag I til denne beslutning. 2. Ved ombytning af et kørekort til en fællesskabsmodel for kørekort, som beskrevet i bilag I og Ia til direktiv 91/439/EØF, skal de ækvivalente rettigheder tildeles som beskrevet i bilag I til denne beslutning. 3. Koderne, som angiver begrænsninger i tilsvarende rettigheder, er harmoniserede fællesskabskoder opstillet i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 91/439/EØF. VETGET FØLGENE ESLUTNING: ( 1 ) EFT L 237 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 91 af , s Fællesskabsprincippet om gensidig anerkendelse som fastsat i artikel 1, stk. 2, i direktiv 91/439/EØF gælder ikke nationale kategorier af kørekort.

2 L 270/32 en Europæiske Unions Tidende rtikel 4 eslutning 2000/275/EF ophæves med virkning fra nærværende beslutnings ikrafttrædelse. Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II. rtikel 5 enne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i ruxelles, den 25. august På Kommissionens vegne ntonio TJNI Næstformand

3 en Europæiske Unions Tidende L 270/33 ILG I MOELLER USTET I ELGIEN Model elgien 1 (1) Udstedt i elgien fra til eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model 1,, E *,, E,, E,, E,, E,, E,, E F 51 F 51 * for køretøjer i kategori, der anvendes til taxakørsel, udlejning, passagertransport mv. For at være berettiget til at føre køretøjer i kategori F og/eller F skal såvel kategori og/eller som kategori F være gyldighedsstemplet, og registreringsnummeret skal være angivet på kørekortet. Model elgien 2 (2) Udstedt i elgien fra til eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model 2 (3) 2 1 E, E, E, E,, E, E, E,, E Model elgien 3 (3) Udstedt i elgien siden eskrivelse: model i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: 3, G.

4 L 270/34 en Europæiske Unions Tidende MOELLER USTET I ULGRIEN Model ulgarien 1 (G1) Udstedt i ulgarien fra til eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Kategorier af model G1 E E, E E, E E E (T) (M) eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Model ulgarien 2 (G2) Udstedt i ulgarien fra til Kategorier af model G2 E E, E E, E E E (T) (M) eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Model ulgarien 3 (G3) Udstedt i ulgarien siden Kategorier af model G3 E E, E E, E E E (T) (M)

5 en Europæiske Unions Tidende L 270/35 MOELLER USTET I TJEKKIET Model Tjekkiet 1 (Z1) Udstedt i Tjekkoslovakiet fra til eskrivelse: kørekort i tre dele; sider i papir, der er fastgjort til et bøjeligt plastikomslag. Lyserødt, omslagets farve kan afvige lidt. Papiret har et netformet sikkerhedsmønster. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på side 1 med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z1 E E E E E E (M) (T) Model Tjekkiet 2 (Z2) Udstedt i Tjekkoslovakiet fra til eskrivelse: tykt papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) med påtrykt sikkerhedsmønster. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z2 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 vil være påstemplet bagsiden af kørekortet under»zvláštní záznamy«. Model Tjekkiet 3 (Z3) Udstedt i Tjekkoslovakiet fra til Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) omgivet af plastiklaminat. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z3

6 L 270/36 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model Z3 E E E E E E (/50) (T) Model Tjekkiet 4 (Z4) Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) omgivet af plastiklaminat. okumentet kan have en tynd belægning. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z4 E E E E E E (/50) (T) Model Tjekkiet 5 (Z5) Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt og blåt) omgivet af plastikomslag med sikkerhedsstempel. irkelformet holografisk billede (med bogstaverne»z«i midten) på omslaget overlapper fotografiet nederst til venstre. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnes i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z5 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 vil være påstemplet bagsiden af kørekortet under»zvláštní záznamy«.

7 en Europæiske Unions Tidende L 270/37 Model Tjekkiet 6 (Z6) Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: flerfarvet papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt, blåt, grønt) omgivet af plastikomslag. irkelformet holografisk billede (med bogstaverne»z«i midten) på omslaget overlapper fotografiet nederst til venstre. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, T) Model Tjekkiet 7 (Z7) Udstedt i Tjekkiet siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Følgende harmoniserede kategorier er blevet indført: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M og T. MOELLER USTET I NMRK Model anmark 1 (K1) Udstedt i anmark indtil eskrivelse: modellen er lyserød og består af fire sider. 1 2 E E E Kategorier af model K1 1, ; begrænset til motorcykler uden sidevogn; indehavere er berettigede til et kørekort af kategori 1 eller i andre medlemsstater 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

8 L 270/38 en Europæiske Unions Tidende : Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i anmark, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene ette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af anmark og skal anerkendes af andre medlemsstater indtil Model anmark 2 (K 2) Udstedt i anmark fra til eskrivelse: Modellen indeholder lyserøde og beige linjer, fire sider. 1 2 E E E Kategorier af model K2 1, ; begrænset til motorcykler uden sidevogn; indehavere er berettigede til et kørekort af kategori 1 eller i andre medlemsstater 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E Model anmark 3 (K 3) eskrivelse: model med lyserøde og beige linjer, fire sider. Udstedt i anmark fra til E E E Kategorier af model K3 1, E 1, 1, E 1 1E, E Model anmark 4 (K 4) Udstedt i anmark siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E, og E. atoen for første udstedelse af kørekortkategorier, som er udstedt inden den , kan ikke spores tilbage. I sådanne tilfælde kan symbolet»<«eller» «forekomme i kørekortets kolonne 10 efterfulgt af et årstal, som angiver, at kørekort til denne kategori er udstedt før eller i det angivne år.

9 en Europæiske Unions Tidende L 270/39 MOELLER USTET I TYSKLN Generel bemærkning: alle tyske modeller, der er udstedt inden , kan indeholde yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. Model Tyskland 1 (1) Udstedt i Forbundsrepublikken Tyskland frem til (udstedelsesdatoen kan i enkelte tilfælde ligge efter ) eskrivelse: grå, fire sider. I praksis kan der forekomme forskelle i modellens farve og form, da modellen har været udstedt i mere end 40 år. Modeller udstedt i delstaten Saarland kan have en anden størrelse, og de er tosprogede (tysk og fransk). Kategorier af model 1 1 (se: 1) 1 begrænset til lette motorcykler: , E,, E (se: 2, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se: 3, 4, 5) 4 (se: 6) 5 : 1. Hvis et»klasse 1«-kørekort er erhvervet inden (inden i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 2. Hvis indehaveren af et»klasse 2«-kørekort fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sin rettighed den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 3. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort er erhvervet inden (inden i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer men inden , giver det derudover ret til at føre kategori Indehaveren af et»klasse 3«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 5. Indehaveren af et kørekort i»klasse 3«er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse 2«er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

10 L 270/40 en Europæiske Unions Tidende Hvis et»klasse 4«-kørekort er udstedt inden (inden i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori, men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 4«-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer men inden , giver det ret til at føre kategori 1. Model Tyskland 2 (2) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik frem til 1969 eskrivelse: grå med fire sider. 2a: modellen blev udstedt frem til Kategorier af model 2a 1, (se: 5) 2 1,,, E,, E (se: 1, 3, 4) 3 1,,, E, 1, 1E (se: 2, 3, 4) 4 1,, (se: 4, 5) 2b: modellen blev udstedt fra til Kategorier af model 2b 1 2 1, (se: 4, 5) ,, E, 1, 1E (se: 2, 3, 4) 5 1,, E,, E (se: 1, 3, 4) En tilpasning af reglerne, som fandt sted , ændrede rækkevidden af og definitionerne af kategorierne. er er derfor brug for to tabeller over ækvivalenserne for denne model. 1. Hvis indehaveren af et»klasse 2«-kørekort, der er udstedt før , eller et»klasse 5«-kørekort, der er udstedt efter , fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et»klasse 3«-kørekort, der er udstedt inden , eller af et»klasse 4«-kørekort, der er udstedt efter , er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i»klasse 3«, der er udstedt inden (2a), eller af et»klasse 4«-kørekort, der er udstedt efter (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt på under 7,5 t, også i international trafik.

11 en Europæiske Unions Tidende L 270/41 Indehaveren af et kørekort i»klasse 2«, der er udstedt inden (2a), eller af et»klasse 5«-kørekort, der er udstedt efter (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 4. Indehaveren af et kørekort af typen»klasse 2«,»Klasse 3«eller»Klasse 4«i model 2a eller af typen»klasse 2«,»Klasse 4«eller»Klasse 5«i model 2b, som er udstedt inden , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et kørekort af type»klasse 1«eller»Klasse 4«er udstedt inden , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et kørekort af typen»klasse 1«eller»Klasse 4«er udstedt efter denne dato, men inden den , eller hvis et»klasse 2«-kørekort er udstedt efter , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. Model Tyskland 3 (3) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra 1969 til eskrivelse: kørekortbog med 12 sider, gråt omslag. Kategorier af model (se: 4, 5, 6) 3 (se: 6) 4, E, 1, 1E (se: 2, 3, 4, 6) 5, E,, E (se: 1, 3, 4, 6) 6 StVZO, 85 StVZO (se: 6) 1. Hvis indehaveren af et»klasse 5«-kørekort fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et»klasse 4«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i»klasse 4«er berettiget til at føre tomme busser med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse 5«er berettiget til at føre tomme busser i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en tom bus kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

12 L 270/42 en Europæiske Unions Tidende Indehaveren af et kørekort af typen»klasse 2«,»4«og»5«, som er udstedt første gang inden , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et kørekort af type»klasse 1«er udstedt inden , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et kørekort af typen»klasse 1«er udstedt efter denne dato, men inden , eller hvis et»klasse 2«-kørekort er udstedt efter , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 6. Hvis en indehaver af et kørekort i»klasse 2«,»3«,»4«, eller»5«eller i henhold til 6 StVZO eller 85 StVZO har erhvervet sit kørekort inden , er vedkommende berettiget til derudover at føre kategori 1. I dette tilfælde er»klasse 3«ikke blot en national kategori. eskrivelse: blank, lyserød papirmodel, fire sider. Model Tyskland 4 (4) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra til Kategorier af model 4 1,, E, 1 (se: 2, 3), E, 1, 1E, (se: 1, 3), E, 1, 1E, (se: 1) E, E, 1, 1E (se: 2) E, E, 1, 1E,, E (se: 1) E, E, 1, 1E,, E (se: 1) 1. Hvis indehaveren af et kørekort af typen»klasse «,»E«,»«, eller»e«fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse «-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et»klasse «- og»e«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i»klasse «er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse «er berettiget til at føre busser uden passagerer, også i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en tom bus kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

13 en Europæiske Unions Tidende L 270/43 Model Tyskland 5 (5) Udstedt i Forbundsrepublikken Tyskland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model 5 1 1, (se: 2) 1a 1, 1b 1 2, E, 1, 1E,, E (se: 1, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se: 3, 4, 5) (4) (se: 6) (5) 1. Hvis indehaveren af et»klasse 2«-kørekort fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Hvis et»klasse 1«-kørekort i model 1 er erhvervet inden den (inden i delstaten Saarland) har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 3. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort i model 1 er erhvervet inden (inden i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer, men inden , giver det derudover ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 4. Indehaveren af et»klasse 3«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 5. Indehaveren af et kørekort i»klasse 3«er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse 2«er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik, uden samtidig at skulle have model 2. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

14 L 270/44 en Europæiske Unions Tidende Hvis et»klasse 4«-kørekort i model 1 er udstedt inden (inden i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 4«-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer, men inden , giver det ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. Model Tyskland 6 (6) Udstedt i Tyskland siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M, L og T. MOELLER USTET I ESTLN eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Model Estland 1 (EST1) Udstedt i Estland fra til Kategorier af model EST E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) Siden er ordene Eesti Riiklik utoregistrikeskus (den udstedende myndighed) anført (som hologram) på forsiden under punkt 5 og på bagsiden. Udstedelsesdatoen er angivet på bagsiden for hver kategori. en blev de numeriske informationer, som er påtrykt kørekortet, ændret. e nationale kategorier R og T er blevet udstedt siden Udtrykket ESMNE nederst midt på forsiden angiver, at indehaveren er på begynderniveau; gyldigheden af et sådant kørekort er begrænset til to år. Model Estland 2 (EST2) Udstedt i Estland siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

15 en Europæiske Unions Tidende L 270/45 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: R og T. Udtrykket ESMNE nederst midt på bagsiden angiver, at indehaveren er på begynderniveau; gyldigheden af et sådant kørekort er begrænset til to år. MOELLER USTET I GRÆKENLN Model Grækenland 1 (GR1) Udstedt i Grækenland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model GR1 Για επαγγελματική χρήση Γ Δ E ΓΕ ΔΕ E E E Model Grækenland 2 (GR2) Udstedt i Grækenland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1/1 / 1/1 / /Γ /Δ E/E E/Γ E E/Δ E Kategorier af model GR2 1 1 E E E Model Grækenland 3 (GR3) Udstedt i Grækenland siden eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E, og E.

16 L 270/46 en Europæiske Unions Tidende MOELLER USTET I SPNIEN Model Spanien 1 (E1) Udstedt i Spanien fra til eskrivelse: lyserød papirkørekort, som består af seks sider. Kategorier af model E E, 2E E 2 til erhvervsmæssig anvendelse 1 1 (se: 1) 1E, 2E 1E (se: 1) 2, E (se: 2) E E 1. Medmindre der på kørekortets side 6 er anført en tilladt totalmasse på højst kg, indebærer kategori 1 også retten til at føre køretøjer i kategori. Er en sådan begrænsning ikke anført, og har indehaveren erhvervet ret til at føre køretøjer i kategori 1E eller 2E, indebærer disse kategorier også retten til at føre køretøjer i kategori E. 2. Indehaveren af et 2-kørekort har ligeledes ret til at føre køretøjer i kategori E, hvis vedkommende også har erhvervet et kørekort i kategori. Model Spanien 2 (E2) Udstedt i Spanien fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. Model Spanien 3 (E3) Udstedt i Spanien siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: (btp). MOELLER USTET I FRNKRIG Model Frankrig 1 (F1) Udstedt i Frankrig indtil 1954 eskrivelse: lyserødt kort med to sider, foto på forsiden. Kategorier af model F1 (se: 1) 1 Køretøjer, der anvendes til offentlig transport

17 en Europæiske Unions Tidende L 270/47 Kategorier af model F1 2 Køretøjer, der vejer mere end kg, E 3 Tohjulede motorcykler 1. Hvis det ikke er angivet på kørekortets bagside, er indehaveren ikke berettiget til at føre køretøjer i kategori 1, 2, 3. et er der ikke angivet en kategori, som er ækvivalent med et kategori -kørekort, da denne ikke dækkes af én af de tre beskrevne kategorier. ette tilfælde angives med følgende linje i tabellen:» «. Model Frankrig 2 (F2) Udstedt i Frankrig fra 1954 til eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F2 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E,, E 1,, E,, E,, E (se: 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E E 1,, E,, E,, E (se: 1) F1 1 + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) 1. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve for kategori eller E i et køretøj med en totalvægt på 3,5 t, er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og 79 ( kg). Model Frankrig 3 (F3) Udstedt i Frankrig fra til eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F3 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (se: 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E F1 1 + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) FE E + kode (10, 15, )

18 L 270/48 en Europæiske Unions Tidende Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve for kategori i et køretøj med en totalvægt på 3,5 t (i tidsrummet til ) eller 7 t (i tidsrummet til ) er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og 79 ( kg). Model Frankrig 4 (F4) Udstedt i Frankrig fra til eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F4 1 1, 1 2, 1 3, , E 1,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (se: 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E F1 1, 1 + kode (10, 15, ) F2, 1 + kode (10, 15, ) F3, 1 + kode (10, 15, ) F4 1 + kode (10, 15, ) F 1, + kode (10, 15, ) 1. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve for kategori i køretøj med en totalvægt på 7 t, er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og 79 ( kg). eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Model Frankrig 5 (F5) Udstedt i Frankrig fra til Kategorier af model F5 T 1 L 1, 1, 1 1, E 1,, E 1,, E,, E,, E limité 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) E 1,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (se: 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E 1. Hvis køretøjet, der blev benyttet til kategori -prøven, havde en totalvægt på under 3,5 t, er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og kg).

19 en Europæiske Unions Tidende L 270/49 eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Model Frankrig 6 (F6) Udstedt i Frankrig fra til T L E E E Kategorier af model F6 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Model Frankrig 7 (F7) eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Udstedt i Frankrig fra til T L E E E Kategorier af model F7 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Model Frankrig 8 (F8) Udstedt i Frankrig siden eskrivelse: lyserødt papirkørekort i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E,, E, og E. MOELLER USTET I IRLN Model Irland 1 (IRL1) Udstedt i Irland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. 1 E Model Irland IRL1 1 E

20 L 270/50 en Europæiske Unions Tidende Model Irland IRL E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, W) enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. et sidste kørekort af denne model udløber Model Irland 2 (IRL2) Udstedt i Irland fra ca eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. MOELLER USTET I ITLIEN Generel bemærkning: For alle italienske modeller skal indehaveren obligatorisk besidde et»ertificato di abilitazione professionale«(certifikat vedrørende faglig dygtighed) ud over den pågældende kørekortmodel, hvis vedkommende ønsker at føre kategori eller + E i erhvervsmæssig øjemed. eskrivelse: lyserød og blå papirmodel med seks sider. Model Italien 1 (I1) Udstedt i Italien fra 1959 til 1989 Kategorier af model I1, (se: 1) E,, E (se: 1) E, E E, E (se: 2) (F) 1. Retten til at føre motorcykel (kategori ) med et /E-kørekort blev givet indtil Model I1-I6: Kørekortindehavere skal besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed (»ertificato di abilitazione professionale«) for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori.

21 en Europæiske Unions Tidende L 270/51 eskrivelse: lyserød og blå papirmodel med seks sider. Model Italien 2 (I2) Udstedt i Italien fra 1990 til 1995 E E E Kategorier af model I2, E, E, E Model Italien 3 (I3) Udstedt i Italien fra 1995 til 1996 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. E E E Kategorier af model I3, E, E, E Model Italien 4 (I4) Udstedt i Italien fra 1996 til 1997 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. 1 1 E 1 1E E 1 1E E Kategorier af model I4 1 1 E 1 1E E 1 1E E Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E.

22 L 270/52 en Europæiske Unions Tidende Model Italien 5 (I5) Udstedt i Italien fra 1997 til 1999 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E. Model Italien 6 (I6) Udstedt i Italien siden 1999 eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E,, E, og E. MOELLER USTET I YPERN Model ypern 1 (Y1) Udstedt i ypern fra til eskrivelse: grønt papirkørekort med seks sider. H (H) Θ (I) Δ () () I (L) Γ () () Kategorier af model Y1 1, E E 79, E 79 (< 23 sæder), 1, 1E, E Model ypern 2 (Y2) Udstedt på ypern siden eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), I (K), I (L). MOELLER USTET I LETLN Model Letland 1 (LV1) Udstedt i Letland fra til eskrivelse: lyserødt plastikkort-model. 1 2 Kategorier af model LV1 1 ( 25 kw, 0,16 kw/kg)

23 en Europæiske Unions Tidende L 270/53 1 E 1 1E E 1 1E E Kategorier af model LV1 1 E 1 1E E 1 1E E Model Letland 2 (LV2) Udstedt i Letland siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: TRM, TROL, M, T. MOELLER USTET I LITUEN Model Litauen 1 (LT1) Udstedt i Litauen indtil eskrivelse: gul, forseglet, lamineret kortmodel med to sider. E E E Kategorier af model LT1 E E E På denne model er der ikke angivet en udløbsdato. et sidste kørekort af denne model udløb eskrivelse: gul, forseglet, lamineret kortmodel med to sider. Model Litauen 2 (LT2) Udstedt i Litauen fra til E E Kategorier af model LT2 E E

24 L 270/54 en Europæiske Unions Tidende E Kategorier af model LT2 E Kørekort af denne model er gyldige indtil den på kortet anførte udløbsdato. Model Litauen 3 (LT3) Udstedt i Litauen siden eskrivelse: lyserød plastikkort-model. e forskellige data (foto, kategorier og personlige oplysninger) er indgraveret ved hjælp af laser i et polycarbonatlag. Kategorier af model LT E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (T) MOELLER USTET I LUXEMOURG Model Luxembourg 1 (L1) Udstedt i Luxembourg indtil eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model L1 1 (2) (3) 1/2 (se: 1) 1/2 E2, E (se: 2) (F1/2/3) 1. Hvis et kørekort af kategori 1/2 er udstedt inden den , er indehaveren derudover berettiget til at føre kategori. 2. Kategori E2 berettiger også til at køre med anhængere og sættevogne med en tilladt totalvægt på mere end kg.

25 en Europæiske Unions Tidende L 270/55 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Luxembourg 2 (L2) Udstedt i Luxembourg indtil Kategorier af model L2 1 (3) 1/2 (se: 1) E2, E (se: 2) (F1/2/3) 1. Hvis et kørekort af kategori 1/2 er udstedt inden den , er indehaveren derudover berettiget til at føre kategori. 2. Kategori E2 berettiger også til at køre med anhængere og sættevogne med en tilladt totalvægt på mere end kg. eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Luxembourg 3 (L3) Udstedt i Luxemburg fra til Kategorier af model L3 1 (2) (3) E1 E2 E Model Luxembourg 4 (L4) Udstedt i Luxembourg siden eskrivelse: lyserød papirmodel i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. MOELLER USTET I UNGRN Model Ungarn 1 (H1) Udstedt i Ungarn fra til eskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider. E Kategorier af model H1 E

26 L 270/56 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model H1 E E E E F5 (se: 1.) (F1, F2, F3, F4) 1. Underkategori F5 giver ret til at føre ledbusser. eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. Model Ungarn 2 (H2) Udstedt i Ungarn fra til Kategorier af model H2 E E E E E E F5 (se: 1.) (F1, F2, F3, F4) 1. Underkategori F5 giver ret til at føre ledbusser. enne underkategori blev afskaffet Model Ungarn 3 (H3) Model udstedt i Ungarn fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. enne model er anerkendt som nationalt identitetskort. et er et centralt udstedt kategori»«, sikkert dokument, som er fremstillet ved lasergravering. Kategorier af model H E E E E E E E E (K, T, M, TR, V)

27 en Europæiske Unions Tidende L 270/57 Underkategorier som defineret i direktiv 91/439/EØF figurerer ikke separat men angives i kombination med hovedkategorierne på bagsiden af dokumentet (punkt 12) under anvendelse af harmoniserede fællesskabskoder. Model Ungarn 4 (H4) Model udstedt i Ungarn siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: K, T, M, TR og V. enne model er anerkendt som nationalt identitetskort. et er et centralt udstedt kategori»«, sikkert dokument, som er fremstillet ved lasergravering. MOELLER USTET I MLT Model Malta 1 (M1) Model udstedt i Malta indtil eskrivelse: hvidt/lyserødt foldet papirkørekort med seks sider. Kategorier af model M1 1 (se: 1.) E E E E 1 79 (færre end 19 sæder) (se: 2.) E E 1. enne kategori giver ret til at føre taxaer/biler med chauffør med op til otte passagerer eksklusive chaufføren. enne kategori blev udstedt indtil Efter denne dato refererer 1 til trehjulede motorcykler og quadricykler som defineret i direktiv 91/439/EØF (se model M2). 2. Kategorien 1 (indført i 1998) henviser til minibusser med plads til 18 passagerer eksklusive chaufføren. en blev omdannet til kategori f i Model Malta 2 (M2) Model udsted i Malta fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kørekortet eksisterer også i papirformat (4) og skal ledsage kørekortet. Kategorier af model M2 1 1 ( 25 kw, 0,16 kw/kg) + 1 1

28 L 270/58 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model M2 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E f 79 (færre end 19 sæder) (se: 1) g Landbrugstraktorer 1. Kategori f giver ret til at føre køretøjer, der anvendes til persontransport, og som har flere end 16 sæder inklusive førerens men færre end 19 sæder inklusive føreren. ette kørekort kan kun erhverves af chauffører, som har et kategori -kørekort. Følgende nationale kategorier er blevet indført: f og g Model Malta 3 (M3) Model udstedt i Malta siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: f og g. MOELLER USTET I NEERLNENE Model Nederlandene 1 (NL1) Model udstedt i Nederlandene fra til eskrivelse: lyserødt og gråt papirkørekort med seks sider. E E E Kategorier af model NL1 E E E Model Nederlandene 2 (NL2) Model udstedt i Nederlandene fra til eskrivelse: lyserødt papirkørekort i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E,, E.

29 en Europæiske Unions Tidende L 270/59 Model Nederlandene 3 (NL3) Model udstedt i den Nederlandene siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M og T. MOELLER USTET I ØSTRIG Model Østrig 1 (1) Udstedt i Østrig fra til eskrivelse: gråbrun papirmodel med fire sider. Kategorier af model 1 a 1 b c1 c2 d, E (e) (f1) (f2) eskrivelse: gråbrun papirmodel med seks sider. Model Østrig 2 (2) Udstedt i Østrig fra til Kategorier af model 2 1 c1 c2 d1, E d2, E (e) (f1) (f2) eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Østrig 3 (3) Udstedt i Østrig fra til Kategorier af model 3, 1 79 ( 400 kg)

30 L 270/60 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model 3 E (se: 2) (F) (G) (H) 1. Udformningen af denne model kan variere. I løbet af denne models udstedelsesperiode forekom der dog ikke væsentlige ændringer med hensyn til, hvilke køretøjer den giver ret til at føre. 2. Kategori E, E og E fandtes ikke, jf. definitionen i direktiv 91/439/EØF, før model 4 blev indført. Kategori E var en særskilt kategori med ubegrænset gyldighedsperiode. en er kun gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + : E; E + : E; E + : E. Gyldighedsperioden for retten til at føre kategori E svarer til de underliggende rettigheder, dvs. en gyldighedsperiode på fem år for kategori gælder ligeledes for kategori E +. Model Østrig 4 (4) Udstedt i Østrig fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: F. Model Østrig 5 (5) Udstedt i Østrig siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: F. MOELLER USTET I POLEN Model Polen 1 (PL1) Udstedt i Polen fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. E E E Kategorier af model PL1 E E E

31 en Europæiske Unions Tidende L 270/61 eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. Model Polen 2 (PL2) Udstedt i Polen fra til E E E Kategorier af model PL2 E E E Model Polen 3 (PL3) Udstedt i Polen fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kategorier af model PL E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (T) Model Polen 4 (PL4) Udstedt i Polen fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. 1 1 E 1 1E E 1 Kategorier af model PL4 1 1 E 1 1E E 1

32 L 270/62 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model PL4 1E 1E E E (T) Model Polen 5 (PL5) Udstedt i Polen siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. MOELLER USTET I PORTUGL Model Portugal 1 (P1) Udstedt i Portugal indtil eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. Kategorier af model P1 (1) E E G/EG /E (se: 1) E E G/EG /E (se: 1) E E G/EG /E (se: 1) (F) 1. Kategorien giver ret til at føre køretøjer i erhvervsmæssigt øjemed. eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Portugal 2 (P2) Udstedt i Portugal fra til E E E Kategorier af model P2 E E E

33 en Europæiske Unions Tidende L 270/63 Model Portugal 3 (P3) Udstedt i Portugal fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E, og E. Model Portugal 4 (P4) Udstedt i Portugal fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E,, E, og E. Model Portugal 5 (P5) Udstedt i Portugal fra til eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E,, E, og E. Fra den 1. juli til den 31. december 1999 er både model P4 og P5 blevet udstedt. Model Portugal 6 (P6) Udstedt i Portugal siden eskrivelse: lyserød plastikkort-model i henhold til bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. MOELLER USTET I RUMÆNIEN Model Rumænien 1 (RO1) Udstedt i Rumænien fra til eskrivelse: kørekortbog med ét indvendigt blad. Lyserød. Sidedimensioner: mm. Kategorier af model RO1 E (E) (se: 1) 1. Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + = E; E + = E; E + = E. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene ette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af Rumænien og skal anerkendes af andre medlemsstater indtil 19. januar 2033.

34 L 270/64 en Europæiske Unions Tidende Model Rumænien 2 (RO2) Udstedt i Rumænien fra til eskrivelse: tykt papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) med påtrykt sikkerhedsmønster imensioner: mm. Kategorier af model RO2 E (E) (se: 1) F G 1 H I 1. Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + = E; E + = E; E + = E. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene Model Rumænien 3 (RO3) Udstedt i Rumænien fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Sidedimensioner: mm. To sider kan afrives med henblik på lægeundersøgelser. Kategorier af model RO3 E (E) (se: 1) F G 1 H I 1. Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + = E; E + = E; E + = E. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene eskrivelse: lamineret kortmodel. Lyserød. Model Rumænien 4 (RO4) Udstedt i Rumænien fra til Kategorier af model RO4 1

35 en Europæiske Unions Tidende L 270/65 Kategorier af model RO4 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Tb Tr Tv Kørekort af denne model er gyldige indtil den på kortet anførte udløbsdato (10 år). Plastikkortmodellen er gradvis blevet indført fra den Fra den til blev såvel model RO3 som RO4 udstedt. MOELLER USTET I SLOVENIEN Model Slovenien 1 (SLO1) Udstedt i Slovenien fra til eskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider. Kategorier af model SLO1 (se: 1) (se: 2),,, E E, E (se: 3) (F) (G) H 1 79 (< 50 km/h) 1. Følgende begrænsninger kan gælde for kategori (anført under noter):»-le O 50 KM/H«, eller»21800 LE O 50 KM/H«, eller» 79 (< 50 KM/H)«: kørekort begrænset til 1 79 (< 50 km/h) motorcykler.»-o 125 M«, eller»20500 <= 125 M«, eller» <= 125 M IN <= 11KW«, eller»20800 <= 125 M IN <= 11 KW«, eller»72. (1)«: kørekort begrænset til 1 motorcykler.» <= 25 KW LI <= 0,16 KW/KG«, eller»20900 <= 25 KW LI <= 0,16 KW/KG«; eller» 209. (<= 25 KW LI <= 0,16 KW/KG)«: giver ret til at føre kategori motorcykler med en effekt, som ikke overstiger 25 kw og med en effekt i forhold til vægten, som ikke overstiger 0,16kW/kg.»-O 350 M«eller»20700 <= 350 M«: giver ret til at føre kategori motorcykler, hvis føreren er mindst 20 år gammel;

36 L 270/66 en Europæiske Unions Tidende Hvis følgende tekst er anført under noter:»e-le Z VOZILI KTEGORIJE«eller»20600 E LE Z VOZILI KTEGORIJE«eller»E 206. LE Z VOZILI KT.«: er indehaveren også berettiget til at føre køretøjer af kategori E. 3. Indehaveren af et E-kørekort er berettiget til derudover at føre kategori E, hvis vedkommende også har et kategori -kørekort. Modellen kan udstedes på følgende sprog: slovensk; slovensk og italiensk; slovensk og ungarsk. Model Slovenien 2 (SLO2) Udstedt i Slovenien siden eskrivelse: model i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF., 1,, E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: F, G og H. MOELLER USTET I SLOVKIET Model Slovakiet 1 (SK1) Udstedt i Slovakiet fra til eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Kategorier af modelsk1 /50 E E, E E, E,, E E, E, E (T) Model Slovakiet 2 (SK2) Udstedt i Slovakiet siden eskrivelse: lyserød plastikkort-model i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Følgende harmoniserede kategorier er blevet indført: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M og T. MOELLER USTET I FINLN Model Finland 1 (FIN1) Udstedt i Finland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med to sider. Kategorier af model FIN1

37 en Europæiske Unions Tidende L 270/67 Kategorier af model FIN1 E E E E E E KT (T) Model Finland 2 (FIN2) Udstedt i Finland fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kategorier af model FIN2 E E E E E E (T) Model Finland 3 (FIN3) Udstedt i Finland fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kategorier af model FIN3 1 1 E E E E 1 1 1E 1E E E (T) Model Finland 4 (FIN4) Udstedt i Finland siden eskrivelse: plastiskkort-model i henhold til bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M (siden ) og T.

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 22.1.2013 en Europæiske Unions Tidende L 19/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FGØRELSER KOMMISSIONENS FGØRELSE af 18. december 2012 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (meddelt under nummer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 57 final 2013/0036 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1207/2001 for

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. december 2014 til: Vedr.: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere