KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF)"

Transkript

1 en Europæiske Unions Tidende L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUTNING af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort (meddelt under nummer K(2008) 3790) (EØS-relevant tekst) (2008/766/EF) KOMMISSIONEN FOR E EUROPÆISKE FÆLLESSKER HR rtikel 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af et Europæiske Fællesskab, enne beslutning finder anvendelse på alle gyldige kørekort udstedt i medlemsstaterne, som er i omløb. under henvisning til Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort ( 1 ), særlig artikel 10, og rtikel 2 ud fra følgende betragtninger: (1) I direktiv 91/439/EØF er det fastsat, at alle kørekort, som udstedes af medlemsstaterne, skal anerkendes gensidigt, herunder også kørekort, der er udstedt inden datoen for anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse. Tabeller over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er udstedt i medlemsstaterne inden den fuldstændige gennemførelse af direktiv 91/439/EØF, og de harmoniserede kategorier af kørekort, der er defineret i artikel 3 til direktiv 91/439/EØF, er opstillet i bilaget til denne beslutning. (2) Princippet om gensidig anerkendelse af kørekort omfatter fuld anerkendelse af alle rettigheder, som en kørekortindehaver er blevet tildelt i henhold til nationale bestemmelser, der var gældende på tidspunktet for tildelingen. (3) irektiv 91/439/EØF forpligter medlemsstaterne til at skabe ækvivalens mellem kategorier af kørekort, der er udstedt før gennemførelsen af direktivet, og som er baseret på fællesskabsmodellen. Kommissionen skal godkende disse ækvivalensregler på en retligt bindende måde. (4) Tabellerne over ækvivalenser mellem kategorier af kørekort, som er opstillet i medfør af Kommissionens beslutning 2000/275/EF af 21. marts 2000 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort ( 2 ), bør ajourføres, navnlig for at tage hensyn til de seneste udvidelser af Fællesskabet. (5) eslutning 2000/275/EF bør derfor ophæves rtikel 3 1. Kategorier af kørekort, der er udstedt inden gennemførelsen af direktiv 91/439/EØF, berettiger indehaveren til at føre køretøjer i de tilsvarende kategorier, som beskrevet i bilag I til denne beslutning, uden ombytning af kørekortet. er kan gælde visse begrænsninger, som er angivet i de relevante tilfælde i bilag I til denne beslutning. 2. Ved ombytning af et kørekort til en fællesskabsmodel for kørekort, som beskrevet i bilag I og Ia til direktiv 91/439/EØF, skal de ækvivalente rettigheder tildeles som beskrevet i bilag I til denne beslutning. 3. Koderne, som angiver begrænsninger i tilsvarende rettigheder, er harmoniserede fællesskabskoder opstillet i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 91/439/EØF. VETGET FØLGENE ESLUTNING: ( 1 ) EFT L 237 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 91 af , s Fællesskabsprincippet om gensidig anerkendelse som fastsat i artikel 1, stk. 2, i direktiv 91/439/EØF gælder ikke nationale kategorier af kørekort.

2 L 270/32 en Europæiske Unions Tidende rtikel 4 eslutning 2000/275/EF ophæves med virkning fra nærværende beslutnings ikrafttrædelse. Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II. rtikel 5 enne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i ruxelles, den 25. august På Kommissionens vegne ntonio TJNI Næstformand

3 en Europæiske Unions Tidende L 270/33 ILG I MOELLER USTET I ELGIEN Model elgien 1 (1) Udstedt i elgien fra til eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model 1,, E *,, E,, E,, E,, E,, E,, E F 51 F 51 * for køretøjer i kategori, der anvendes til taxakørsel, udlejning, passagertransport mv. For at være berettiget til at føre køretøjer i kategori F og/eller F skal såvel kategori og/eller som kategori F være gyldighedsstemplet, og registreringsnummeret skal være angivet på kørekortet. Model elgien 2 (2) Udstedt i elgien fra til eskrivelse: modellen kan være på et af de følgende sprog: nederlandsk, fransk eller tysk. er kan forekomme variationer i modellens farver og tryk. Lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model 2 (3) 2 1 E, E, E, E,, E, E, E,, E Model elgien 3 (3) Udstedt i elgien siden eskrivelse: model i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: 3, G.

4 L 270/34 en Europæiske Unions Tidende MOELLER USTET I ULGRIEN Model ulgarien 1 (G1) Udstedt i ulgarien fra til eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Kategorier af model G1 E E, E E, E E E (T) (M) eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Model ulgarien 2 (G2) Udstedt i ulgarien fra til Kategorier af model G2 E E, E E, E E E (T) (M) eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Model ulgarien 3 (G3) Udstedt i ulgarien siden Kategorier af model G3 E E, E E, E E E (T) (M)

5 en Europæiske Unions Tidende L 270/35 MOELLER USTET I TJEKKIET Model Tjekkiet 1 (Z1) Udstedt i Tjekkoslovakiet fra til eskrivelse: kørekort i tre dele; sider i papir, der er fastgjort til et bøjeligt plastikomslag. Lyserødt, omslagets farve kan afvige lidt. Papiret har et netformet sikkerhedsmønster. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på side 1 med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z1 E E E E E E (M) (T) Model Tjekkiet 2 (Z2) Udstedt i Tjekkoslovakiet fra til eskrivelse: tykt papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) med påtrykt sikkerhedsmønster. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z2 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 vil være påstemplet bagsiden af kørekortet under»zvláštní záznamy«. Model Tjekkiet 3 (Z3) Udstedt i Tjekkoslovakiet fra til Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) omgivet af plastiklaminat. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z3

6 L 270/36 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model Z3 E E E E E E (/50) (T) Model Tjekkiet 4 (Z4) Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) omgivet af plastiklaminat. okumentet kan have en tynd belægning. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z4 E E E E E E (/50) (T) Model Tjekkiet 5 (Z5) Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt og blåt) omgivet af plastikomslag med sikkerhedsstempel. irkelformet holografisk billede (med bogstaverne»z«i midten) på omslaget overlapper fotografiet nederst til venstre. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnes i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z5 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 vil være påstemplet bagsiden af kørekortet under»zvláštní záznamy«.

7 en Europæiske Unions Tidende L 270/37 Model Tjekkiet 6 (Z6) Udstedt i Tjekkiet fra til eskrivelse: flerfarvet papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt, blåt, grønt) omgivet af plastikomslag. irkelformet holografisk billede (med bogstaverne»z«i midten) på omslaget overlapper fotografiet nederst til venstre. Fotografiet (35 mm 45 mm) er fæstnet i rammen på forsiden med et officielt stempel, som bærer navnet på den udstedende myndighed og landets rigsvåben. Kategorier af model Z E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, T) Model Tjekkiet 7 (Z7) Udstedt i Tjekkiet siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Følgende harmoniserede kategorier er blevet indført: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M og T. MOELLER USTET I NMRK Model anmark 1 (K1) Udstedt i anmark indtil eskrivelse: modellen er lyserød og består af fire sider. 1 2 E E E Kategorier af model K1 1, ; begrænset til motorcykler uden sidevogn; indehavere er berettigede til et kørekort af kategori 1 eller i andre medlemsstater 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

8 L 270/38 en Europæiske Unions Tidende : Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i anmark, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene ette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af anmark og skal anerkendes af andre medlemsstater indtil Model anmark 2 (K 2) Udstedt i anmark fra til eskrivelse: Modellen indeholder lyserøde og beige linjer, fire sider. 1 2 E E E Kategorier af model K2 1, ; begrænset til motorcykler uden sidevogn; indehavere er berettigede til et kørekort af kategori 1 eller i andre medlemsstater 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E Model anmark 3 (K 3) eskrivelse: model med lyserøde og beige linjer, fire sider. Udstedt i anmark fra til E E E Kategorier af model K3 1, E 1, 1, E 1 1E, E Model anmark 4 (K 4) Udstedt i anmark siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E, og E. atoen for første udstedelse af kørekortkategorier, som er udstedt inden den , kan ikke spores tilbage. I sådanne tilfælde kan symbolet»<«eller» «forekomme i kørekortets kolonne 10 efterfulgt af et årstal, som angiver, at kørekort til denne kategori er udstedt før eller i det angivne år.

9 en Europæiske Unions Tidende L 270/39 MOELLER USTET I TYSKLN Generel bemærkning: alle tyske modeller, der er udstedt inden , kan indeholde yderligere rettigheder af meget specifik og begrænset art, som ikke er vist i tabellerne. I de sjældne tilfælde, hvor denne situation indtræder, må de tyske myndigheder kontaktes, såfremt der er tvivl om omfanget af en nærmere bestemt rettighed. Model Tyskland 1 (1) Udstedt i Forbundsrepublikken Tyskland frem til (udstedelsesdatoen kan i enkelte tilfælde ligge efter ) eskrivelse: grå, fire sider. I praksis kan der forekomme forskelle i modellens farve og form, da modellen har været udstedt i mere end 40 år. Modeller udstedt i delstaten Saarland kan have en anden størrelse, og de er tosprogede (tysk og fransk). Kategorier af model 1 1 (se: 1) 1 begrænset til lette motorcykler: , E,, E (se: 2, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se: 3, 4, 5) 4 (se: 6) 5 : 1. Hvis et»klasse 1«-kørekort er erhvervet inden (inden i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 2. Hvis indehaveren af et»klasse 2«-kørekort fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sin rettighed den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 3. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort er erhvervet inden (inden i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer men inden , giver det derudover ret til at føre kategori Indehaveren af et»klasse 3«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 5. Indehaveren af et kørekort i»klasse 3«er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse 2«er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

10 L 270/40 en Europæiske Unions Tidende Hvis et»klasse 4«-kørekort er udstedt inden (inden i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori, men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 4«-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer men inden , giver det ret til at føre kategori 1. Model Tyskland 2 (2) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik frem til 1969 eskrivelse: grå med fire sider. 2a: modellen blev udstedt frem til Kategorier af model 2a 1, (se: 5) 2 1,,, E,, E (se: 1, 3, 4) 3 1,,, E, 1, 1E (se: 2, 3, 4) 4 1,, (se: 4, 5) 2b: modellen blev udstedt fra til Kategorier af model 2b 1 2 1, (se: 4, 5) ,, E, 1, 1E (se: 2, 3, 4) 5 1,, E,, E (se: 1, 3, 4) En tilpasning af reglerne, som fandt sted , ændrede rækkevidden af og definitionerne af kategorierne. er er derfor brug for to tabeller over ækvivalenserne for denne model. 1. Hvis indehaveren af et»klasse 2«-kørekort, der er udstedt før , eller et»klasse 5«-kørekort, der er udstedt efter , fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et»klasse 3«-kørekort, der er udstedt inden , eller af et»klasse 4«-kørekort, der er udstedt efter , er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i»klasse 3«, der er udstedt inden (2a), eller af et»klasse 4«-kørekort, der er udstedt efter (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt på under 7,5 t, også i international trafik.

11 en Europæiske Unions Tidende L 270/41 Indehaveren af et kørekort i»klasse 2«, der er udstedt inden (2a), eller af et»klasse 5«-kørekort, der er udstedt efter (2b), er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode. 4. Indehaveren af et kørekort af typen»klasse 2«,»Klasse 3«eller»Klasse 4«i model 2a eller af typen»klasse 2«,»Klasse 4«eller»Klasse 5«i model 2b, som er udstedt inden , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et kørekort af type»klasse 1«eller»Klasse 4«er udstedt inden , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et kørekort af typen»klasse 1«eller»Klasse 4«er udstedt efter denne dato, men inden den , eller hvis et»klasse 2«-kørekort er udstedt efter , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. Model Tyskland 3 (3) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra 1969 til eskrivelse: kørekortbog med 12 sider, gråt omslag. Kategorier af model (se: 4, 5, 6) 3 (se: 6) 4, E, 1, 1E (se: 2, 3, 4, 6) 5, E,, E (se: 1, 3, 4, 6) 6 StVZO, 85 StVZO (se: 6) 1. Hvis indehaveren af et»klasse 5«-kørekort fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et»klasse 4«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i»klasse 4«er berettiget til at føre tomme busser med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse 5«er berettiget til at føre tomme busser i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en tom bus kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

12 L 270/42 en Europæiske Unions Tidende Indehaveren af et kørekort af typen»klasse 2«,»4«og»5«, som er udstedt første gang inden , er først efter ombytning af kørekortet berettiget til at føre kategori uindskrænket. Uden ombytning af kørekortet berettiger modellen kun til at føre 79 ( 250 cm 3 ). 5. Uden ombytning af dokumentet gælder følgende: Hvis et kørekort af type»klasse 1«er udstedt inden , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 700 cm 3 ). Hvis et kørekort af typen»klasse 1«er udstedt efter denne dato, men inden , eller hvis et»klasse 2«-kørekort er udstedt efter , er indehaveren kun berettiget til at føre 79 ( 250 cm 3 ). Ved ombytning til et nyt kørekort udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. 6. Hvis en indehaver af et kørekort i»klasse 2«,»3«,»4«, eller»5«eller i henhold til 6 StVZO eller 85 StVZO har erhvervet sit kørekort inden , er vedkommende berettiget til derudover at føre kategori 1. I dette tilfælde er»klasse 3«ikke blot en national kategori. eskrivelse: blank, lyserød papirmodel, fire sider. Model Tyskland 4 (4) Udstedt i en Tyske emokratiske Republik fra til Kategorier af model 4 1,, E, 1 (se: 2, 3), E, 1, 1E, (se: 1, 3), E, 1, 1E, (se: 1) E, E, 1, 1E (se: 2) E, E, 1, 1E,, E (se: 1) E, E, 1, 1E,, E (se: 1) 1. Hvis indehaveren af et kørekort af typen»klasse «,»E«,»«, eller»e«fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse «-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Indehaveren af et»klasse «- og»e«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 3. Indehaveren af et kørekort i»klasse «er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse «er berettiget til at føre busser uden passagerer, også i international trafik. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en tom bus kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

13 en Europæiske Unions Tidende L 270/43 Model Tyskland 5 (5) Udstedt i Forbundsrepublikken Tyskland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model 5 1 1, (se: 2) 1a 1, 1b 1 2, E, 1, 1E,, E (se: 1, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se: 3, 4, 5) (4) (se: 6) (5) 1. Hvis indehaveren af et»klasse 2«-kørekort fyldte 50 år før den eller på dagen, mistede vedkommende sine rettigheder den Hvis kørekortindehaveren har ombyttet sit kørekort til en ny model før eller på dagen, finder den nye models gyldighedsperiode og reglerne for regelmæssige lægeundersøgelser anvendelse. Hvis indehaveren fyldte 50 år efter , skal vedkommende ombytte sit kørekort til en ny model på sin 50 års fødselsdag, og derefter anvendes gyldighedsperioder på fem år. Hvis en kørekortindehaver tager bopæl i en anden medlemsstat uden at opfylde ovennævnte regler, må vedkommendes»klasse 2«-kørekort ikke anerkendes (medmindre bopælsskiftet har fundet sted, inden reglerne finder anvendelse på vedkommende). 2. Hvis et»klasse 1«-kørekort i model 1 er erhvervet inden den (inden i delstaten Saarland) har indehaveren derudover ret til at føre kategori 79 ( 700 cm 3 ) uden at skulle ombytte kørekortet. Ombyttes et sådant kørekort, udstedes der et fuldt kategori -kørekort til indehaveren. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 3. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort i model 1 er erhvervet inden (inden i delstaten Saarland), har indehaveren derudover ret til at føre kategori 1 og 79 ( 250 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 2«- eller et»klasse 3«-kørekort er erhvervet efter ovennævnte datoer, men inden , giver det derudover ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. 4. Indehaveren af et»klasse 3«-kørekort er også berettiget til at føre følgende køretøjer: E 79 (> 12 t, men med højst tre aksler). enne ret anføres kun på det nye ombyttede kørekort, hvis indehaveren udtrykkeligt anmoder herom. 5. Indehaveren af et kørekort i»klasse 3«er berettiget til at føre busser uden passagerer med en totalvægt under 7,5 t, også i international trafik. Indehaveren af et kørekort i»klasse 2«er berettiget til at føre busser uden passagerer i international trafik, uden samtidig at skulle have model 2. Efter ombytning af modellerne i Tyskland gælder retten til at føre en bus uden passagerer kun i selve Tyskland i henhold til en national kode.

14 L 270/44 en Europæiske Unions Tidende Hvis et»klasse 4«-kørekort i model 1 er udstedt inden (inden i delstaten Saarland), er dette ikke kun en national kategori men giver desuden ret til at føre følgende kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) og 79 ( 700 cm 3 ). I begge tilfælde er indehaveren berettiget til et uindskrænket kategori og -kørekort, såfremt vedkommende ombytter kørekortet. Hvis et»klasse 4«-kørekort er udstedt efter ovennævnte datoer, men inden , giver det ret til at føre kategori 1. Ovenstående finder kun anvendelse på model 5, hvis en model 1 er udstedt til samme indehaver inden de pågældende datoer og ombyttet til en model 5 efterfølgende. Model Tyskland 6 (6) Udstedt i Tyskland siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M, L og T. MOELLER USTET I ESTLN eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Model Estland 1 (EST1) Udstedt i Estland fra til Kategorier af model EST E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) Siden er ordene Eesti Riiklik utoregistrikeskus (den udstedende myndighed) anført (som hologram) på forsiden under punkt 5 og på bagsiden. Udstedelsesdatoen er angivet på bagsiden for hver kategori. en blev de numeriske informationer, som er påtrykt kørekortet, ændret. e nationale kategorier R og T er blevet udstedt siden Udtrykket ESMNE nederst midt på forsiden angiver, at indehaveren er på begynderniveau; gyldigheden af et sådant kørekort er begrænset til to år. Model Estland 2 (EST2) Udstedt i Estland siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.

15 en Europæiske Unions Tidende L 270/45 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: R og T. Udtrykket ESMNE nederst midt på bagsiden angiver, at indehaveren er på begynderniveau; gyldigheden af et sådant kørekort er begrænset til to år. MOELLER USTET I GRÆKENLN Model Grækenland 1 (GR1) Udstedt i Grækenland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model GR1 Για επαγγελματική χρήση Γ Δ E ΓΕ ΔΕ E E E Model Grækenland 2 (GR2) Udstedt i Grækenland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1/1 / 1/1 / /Γ /Δ E/E E/Γ E E/Δ E Kategorier af model GR2 1 1 E E E Model Grækenland 3 (GR3) Udstedt i Grækenland siden eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E, og E.

16 L 270/46 en Europæiske Unions Tidende MOELLER USTET I SPNIEN Model Spanien 1 (E1) Udstedt i Spanien fra til eskrivelse: lyserød papirkørekort, som består af seks sider. Kategorier af model E E, 2E E 2 til erhvervsmæssig anvendelse 1 1 (se: 1) 1E, 2E 1E (se: 1) 2, E (se: 2) E E 1. Medmindre der på kørekortets side 6 er anført en tilladt totalmasse på højst kg, indebærer kategori 1 også retten til at føre køretøjer i kategori. Er en sådan begrænsning ikke anført, og har indehaveren erhvervet ret til at føre køretøjer i kategori 1E eller 2E, indebærer disse kategorier også retten til at føre køretøjer i kategori E. 2. Indehaveren af et 2-kørekort har ligeledes ret til at føre køretøjer i kategori E, hvis vedkommende også har erhvervet et kørekort i kategori. Model Spanien 2 (E2) Udstedt i Spanien fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. Model Spanien 3 (E3) Udstedt i Spanien siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: (btp). MOELLER USTET I FRNKRIG Model Frankrig 1 (F1) Udstedt i Frankrig indtil 1954 eskrivelse: lyserødt kort med to sider, foto på forsiden. Kategorier af model F1 (se: 1) 1 Køretøjer, der anvendes til offentlig transport

17 en Europæiske Unions Tidende L 270/47 Kategorier af model F1 2 Køretøjer, der vejer mere end kg, E 3 Tohjulede motorcykler 1. Hvis det ikke er angivet på kørekortets bagside, er indehaveren ikke berettiget til at føre køretøjer i kategori 1, 2, 3. et er der ikke angivet en kategori, som er ækvivalent med et kategori -kørekort, da denne ikke dækkes af én af de tre beskrevne kategorier. ette tilfælde angives med følgende linje i tabellen:» «. Model Frankrig 2 (F2) Udstedt i Frankrig fra 1954 til eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F2 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E,, E 1,, E,, E,, E (se: 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E E 1,, E,, E,, E (se: 1) F1 1 + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) 1. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve for kategori eller E i et køretøj med en totalvægt på 3,5 t, er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og 79 ( kg). Model Frankrig 3 (F3) Udstedt i Frankrig fra til eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F3 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (se: 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E F1 1 + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) F + kode (10, 15, ) FE E + kode (10, 15, )

18 L 270/48 en Europæiske Unions Tidende Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve for kategori i et køretøj med en totalvægt på 3,5 t (i tidsrummet til ) eller 7 t (i tidsrummet til ) er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og 79 ( kg). Model Frankrig 4 (F4) Udstedt i Frankrig fra til eskrivelse: lyserødt papirkørekort (betydeligt større end modellerne i bilag I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. Kategorier af model F4 1 1, 1 2, 1 3, , E 1,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (se: 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E F1 1, 1 + kode (10, 15, ) F2, 1 + kode (10, 15, ) F3, 1 + kode (10, 15, ) F4 1 + kode (10, 15, ) F 1, + kode (10, 15, ) 1. Hvis kørekortindehaveren har aflagt sin praktiske køreprøve for kategori i køretøj med en totalvægt på 7 t, er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og 79 ( kg). eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Model Frankrig 5 (F5) Udstedt i Frankrig fra til Kategorier af model F5 T 1 L 1, 1, 1 1, E 1,, E 1,, E,, E,, E limité 1,, E,, E 79 ( 12,5 t) E 1,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E (se: 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 t),, E 1. Hvis køretøjet, der blev benyttet til kategori -prøven, havde en totalvægt på under 3,5 t, er indehaveren kun berettiget til at føre: 1, 1,, E og kg).

19 en Europæiske Unions Tidende L 270/49 eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Model Frankrig 6 (F6) Udstedt i Frankrig fra til T L E E E Kategorier af model F6 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Model Frankrig 7 (F7) eskrivelse: lyserødt papirkørekort med seks sider. Udstedt i Frankrig fra til T L E E E Kategorier af model F7 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Model Frankrig 8 (F8) Udstedt i Frankrig siden eskrivelse: lyserødt papirkørekort i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E,, E, og E. MOELLER USTET I IRLN Model Irland 1 (IRL1) Udstedt i Irland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. 1 E Model Irland IRL1 1 E

20 L 270/50 en Europæiske Unions Tidende Model Irland IRL E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, W) enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. et sidste kørekort af denne model udløber Model Irland 2 (IRL2) Udstedt i Irland fra ca eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. enne model er udstedt i en tosproget udgave med den irske (gæliske) tekst trykt før den engelske tekst. MOELLER USTET I ITLIEN Generel bemærkning: For alle italienske modeller skal indehaveren obligatorisk besidde et»ertificato di abilitazione professionale«(certifikat vedrørende faglig dygtighed) ud over den pågældende kørekortmodel, hvis vedkommende ønsker at føre kategori eller + E i erhvervsmæssig øjemed. eskrivelse: lyserød og blå papirmodel med seks sider. Model Italien 1 (I1) Udstedt i Italien fra 1959 til 1989 Kategorier af model I1, (se: 1) E,, E (se: 1) E, E E, E (se: 2) (F) 1. Retten til at føre motorcykel (kategori ) med et /E-kørekort blev givet indtil Model I1-I6: Kørekortindehavere skal besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed (»ertificato di abilitazione professionale«) for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori.

21 en Europæiske Unions Tidende L 270/51 eskrivelse: lyserød og blå papirmodel med seks sider. Model Italien 2 (I2) Udstedt i Italien fra 1990 til 1995 E E E Kategorier af model I2, E, E, E Model Italien 3 (I3) Udstedt i Italien fra 1995 til 1996 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. E E E Kategorier af model I3, E, E, E Model Italien 4 (I4) Udstedt i Italien fra 1996 til 1997 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. 1 1 E 1 1E E 1 1E E Kategorier af model I4 1 1 E 1 1E E 1 1E E Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E.

22 L 270/52 en Europæiske Unions Tidende Model Italien 5 (I5) Udstedt i Italien fra 1997 til 1999 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. Kørekortindehavere, som endnu ikke er fyldt 21 år, skal under alle omstændigheder besidde et certifikat vedrørende faglig dygtighed for at være berettiget til at føre køretøjer i kategori og E. Model Italien 6 (I6) Udstedt i Italien siden 1999 eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E,, E, og E. MOELLER USTET I YPERN Model ypern 1 (Y1) Udstedt i ypern fra til eskrivelse: grønt papirkørekort med seks sider. H (H) Θ (I) Δ () () I (L) Γ () () Kategorier af model Y1 1, E E 79, E 79 (< 23 sæder), 1, 1E, E Model ypern 2 (Y2) Udstedt på ypern siden eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), I (K), I (L). MOELLER USTET I LETLN Model Letland 1 (LV1) Udstedt i Letland fra til eskrivelse: lyserødt plastikkort-model. 1 2 Kategorier af model LV1 1 ( 25 kw, 0,16 kw/kg)

23 en Europæiske Unions Tidende L 270/53 1 E 1 1E E 1 1E E Kategorier af model LV1 1 E 1 1E E 1 1E E Model Letland 2 (LV2) Udstedt i Letland siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: TRM, TROL, M, T. MOELLER USTET I LITUEN Model Litauen 1 (LT1) Udstedt i Litauen indtil eskrivelse: gul, forseglet, lamineret kortmodel med to sider. E E E Kategorier af model LT1 E E E På denne model er der ikke angivet en udløbsdato. et sidste kørekort af denne model udløb eskrivelse: gul, forseglet, lamineret kortmodel med to sider. Model Litauen 2 (LT2) Udstedt i Litauen fra til E E Kategorier af model LT2 E E

24 L 270/54 en Europæiske Unions Tidende E Kategorier af model LT2 E Kørekort af denne model er gyldige indtil den på kortet anførte udløbsdato. Model Litauen 3 (LT3) Udstedt i Litauen siden eskrivelse: lyserød plastikkort-model. e forskellige data (foto, kategorier og personlige oplysninger) er indgraveret ved hjælp af laser i et polycarbonatlag. Kategorier af model LT E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (T) MOELLER USTET I LUXEMOURG Model Luxembourg 1 (L1) Udstedt i Luxembourg indtil eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Kategorier af model L1 1 (2) (3) 1/2 (se: 1) 1/2 E2, E (se: 2) (F1/2/3) 1. Hvis et kørekort af kategori 1/2 er udstedt inden den , er indehaveren derudover berettiget til at føre kategori. 2. Kategori E2 berettiger også til at køre med anhængere og sættevogne med en tilladt totalvægt på mere end kg.

25 en Europæiske Unions Tidende L 270/55 eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Luxembourg 2 (L2) Udstedt i Luxembourg indtil Kategorier af model L2 1 (3) 1/2 (se: 1) E2, E (se: 2) (F1/2/3) 1. Hvis et kørekort af kategori 1/2 er udstedt inden den , er indehaveren derudover berettiget til at føre kategori. 2. Kategori E2 berettiger også til at køre med anhængere og sættevogne med en tilladt totalvægt på mere end kg. eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Luxembourg 3 (L3) Udstedt i Luxemburg fra til Kategorier af model L3 1 (2) (3) E1 E2 E Model Luxembourg 4 (L4) Udstedt i Luxembourg siden eskrivelse: lyserød papirmodel i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. MOELLER USTET I UNGRN Model Ungarn 1 (H1) Udstedt i Ungarn fra til eskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider. E Kategorier af model H1 E

26 L 270/56 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model H1 E E E E F5 (se: 1.) (F1, F2, F3, F4) 1. Underkategori F5 giver ret til at føre ledbusser. eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. Model Ungarn 2 (H2) Udstedt i Ungarn fra til Kategorier af model H2 E E E E E E F5 (se: 1.) (F1, F2, F3, F4) 1. Underkategori F5 giver ret til at føre ledbusser. enne underkategori blev afskaffet Model Ungarn 3 (H3) Model udstedt i Ungarn fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. enne model er anerkendt som nationalt identitetskort. et er et centralt udstedt kategori»«, sikkert dokument, som er fremstillet ved lasergravering. Kategorier af model H E E E E E E E E (K, T, M, TR, V)

27 en Europæiske Unions Tidende L 270/57 Underkategorier som defineret i direktiv 91/439/EØF figurerer ikke separat men angives i kombination med hovedkategorierne på bagsiden af dokumentet (punkt 12) under anvendelse af harmoniserede fællesskabskoder. Model Ungarn 4 (H4) Model udstedt i Ungarn siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: K, T, M, TR og V. enne model er anerkendt som nationalt identitetskort. et er et centralt udstedt kategori»«, sikkert dokument, som er fremstillet ved lasergravering. MOELLER USTET I MLT Model Malta 1 (M1) Model udstedt i Malta indtil eskrivelse: hvidt/lyserødt foldet papirkørekort med seks sider. Kategorier af model M1 1 (se: 1.) E E E E 1 79 (færre end 19 sæder) (se: 2.) E E 1. enne kategori giver ret til at føre taxaer/biler med chauffør med op til otte passagerer eksklusive chaufføren. enne kategori blev udstedt indtil Efter denne dato refererer 1 til trehjulede motorcykler og quadricykler som defineret i direktiv 91/439/EØF (se model M2). 2. Kategorien 1 (indført i 1998) henviser til minibusser med plads til 18 passagerer eksklusive chaufføren. en blev omdannet til kategori f i Model Malta 2 (M2) Model udsted i Malta fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kørekortet eksisterer også i papirformat (4) og skal ledsage kørekortet. Kategorier af model M2 1 1 ( 25 kw, 0,16 kw/kg) + 1 1

28 L 270/58 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model M2 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E f 79 (færre end 19 sæder) (se: 1) g Landbrugstraktorer 1. Kategori f giver ret til at føre køretøjer, der anvendes til persontransport, og som har flere end 16 sæder inklusive førerens men færre end 19 sæder inklusive føreren. ette kørekort kan kun erhverves af chauffører, som har et kategori -kørekort. Følgende nationale kategorier er blevet indført: f og g Model Malta 3 (M3) Model udstedt i Malta siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: f og g. MOELLER USTET I NEERLNENE Model Nederlandene 1 (NL1) Model udstedt i Nederlandene fra til eskrivelse: lyserødt og gråt papirkørekort med seks sider. E E E Kategorier af model NL1 E E E Model Nederlandene 2 (NL2) Model udstedt i Nederlandene fra til eskrivelse: lyserødt papirkørekort i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E,, E.

29 en Europæiske Unions Tidende L 270/59 Model Nederlandene 3 (NL3) Model udstedt i den Nederlandene siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M og T. MOELLER USTET I ØSTRIG Model Østrig 1 (1) Udstedt i Østrig fra til eskrivelse: gråbrun papirmodel med fire sider. Kategorier af model 1 a 1 b c1 c2 d, E (e) (f1) (f2) eskrivelse: gråbrun papirmodel med seks sider. Model Østrig 2 (2) Udstedt i Østrig fra til Kategorier af model 2 1 c1 c2 d1, E d2, E (e) (f1) (f2) eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Østrig 3 (3) Udstedt i Østrig fra til Kategorier af model 3, 1 79 ( 400 kg)

30 L 270/60 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model 3 E (se: 2) (F) (G) (H) 1. Udformningen af denne model kan variere. I løbet af denne models udstedelsesperiode forekom der dog ikke væsentlige ændringer med hensyn til, hvilke køretøjer den giver ret til at føre. 2. Kategori E, E og E fandtes ikke, jf. definitionen i direktiv 91/439/EØF, før model 4 blev indført. Kategori E var en særskilt kategori med ubegrænset gyldighedsperiode. en er kun gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + : E; E + : E; E + : E. Gyldighedsperioden for retten til at føre kategori E svarer til de underliggende rettigheder, dvs. en gyldighedsperiode på fem år for kategori gælder ligeledes for kategori E +. Model Østrig 4 (4) Udstedt i Østrig fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: F. Model Østrig 5 (5) Udstedt i Østrig siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF.,, E, 1, 1E,, E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: F. MOELLER USTET I POLEN Model Polen 1 (PL1) Udstedt i Polen fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. E E E Kategorier af model PL1 E E E

31 en Europæiske Unions Tidende L 270/61 eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. Model Polen 2 (PL2) Udstedt i Polen fra til E E E Kategorier af model PL2 E E E Model Polen 3 (PL3) Udstedt i Polen fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kategorier af model PL E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (T) Model Polen 4 (PL4) Udstedt i Polen fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. 1 1 E 1 1E E 1 Kategorier af model PL4 1 1 E 1 1E E 1

32 L 270/62 en Europæiske Unions Tidende Kategorier af model PL4 1E 1E E E (T) Model Polen 5 (PL5) Udstedt i Polen siden eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. MOELLER USTET I PORTUGL Model Portugal 1 (P1) Udstedt i Portugal indtil eskrivelse: lyserød papirmodel med fire sider. Kategorier af model P1 (1) E E G/EG /E (se: 1) E E G/EG /E (se: 1) E E G/EG /E (se: 1) (F) 1. Kategorien giver ret til at føre køretøjer i erhvervsmæssigt øjemed. eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Model Portugal 2 (P2) Udstedt i Portugal fra til E E E Kategorier af model P2 E E E

33 en Europæiske Unions Tidende L 270/63 Model Portugal 3 (P3) Udstedt i Portugal fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF.,, E,, E, og E. Model Portugal 4 (P4) Udstedt i Portugal fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E,, E, og E. Model Portugal 5 (P5) Udstedt i Portugal fra til eskrivelse: plastikkort-model i henhold til bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E,, E, og E. Fra den 1. juli til den 31. december 1999 er både model P4 og P5 blevet udstedt. Model Portugal 6 (P6) Udstedt i Portugal siden eskrivelse: lyserød plastikkort-model i henhold til bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. MOELLER USTET I RUMÆNIEN Model Rumænien 1 (RO1) Udstedt i Rumænien fra til eskrivelse: kørekortbog med ét indvendigt blad. Lyserød. Sidedimensioner: mm. Kategorier af model RO1 E (E) (se: 1) 1. Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + = E; E + = E; E + = E. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene ette kørekort kan ikke desto mindre ombyttes med et nyt kørekort udstedt af Rumænien og skal anerkendes af andre medlemsstater indtil 19. januar 2033.

34 L 270/64 en Europæiske Unions Tidende Model Rumænien 2 (RO2) Udstedt i Rumænien fra til eskrivelse: tykt papir i pengeseddelkvalitet (lyserødt) med påtrykt sikkerhedsmønster imensioner: mm. Kategorier af model RO2 E (E) (se: 1) F G 1 H I 1. Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + = E; E + = E; E + = E. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene Model Rumænien 3 (RO3) Udstedt i Rumænien fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med seks sider. Sidedimensioner: mm. To sider kan afrives med henblik på lægeundersøgelser. Kategorier af model RO3 E (E) (se: 1) F G 1 H I 1. Kategori E var en selvstændig kategori, som kun var gyldig i kombination med en anden kategori på følgende måde: E + = E; E + = E; E + = E. Modellen er ikke længere et gyldigt førerbevis i Rumænien, da en obligatorisk ombytning af alle kørekort blev pålagt i årene eskrivelse: lamineret kortmodel. Lyserød. Model Rumænien 4 (RO4) Udstedt i Rumænien fra til Kategorier af model RO4 1

35 en Europæiske Unions Tidende L 270/65 Kategorier af model RO4 1 1 E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E Tb Tr Tv Kørekort af denne model er gyldige indtil den på kortet anførte udløbsdato (10 år). Plastikkortmodellen er gradvis blevet indført fra den Fra den til blev såvel model RO3 som RO4 udstedt. MOELLER USTET I SLOVENIEN Model Slovenien 1 (SLO1) Udstedt i Slovenien fra til eskrivelse: lyserød foldet papirmodel med seks sider. Kategorier af model SLO1 (se: 1) (se: 2),,, E E, E (se: 3) (F) (G) H 1 79 (< 50 km/h) 1. Følgende begrænsninger kan gælde for kategori (anført under noter):»-le O 50 KM/H«, eller»21800 LE O 50 KM/H«, eller» 79 (< 50 KM/H)«: kørekort begrænset til 1 79 (< 50 km/h) motorcykler.»-o 125 M«, eller»20500 <= 125 M«, eller» <= 125 M IN <= 11KW«, eller»20800 <= 125 M IN <= 11 KW«, eller»72. (1)«: kørekort begrænset til 1 motorcykler.» <= 25 KW LI <= 0,16 KW/KG«, eller»20900 <= 25 KW LI <= 0,16 KW/KG«; eller» 209. (<= 25 KW LI <= 0,16 KW/KG)«: giver ret til at føre kategori motorcykler med en effekt, som ikke overstiger 25 kw og med en effekt i forhold til vægten, som ikke overstiger 0,16kW/kg.»-O 350 M«eller»20700 <= 350 M«: giver ret til at føre kategori motorcykler, hvis føreren er mindst 20 år gammel;

36 L 270/66 en Europæiske Unions Tidende Hvis følgende tekst er anført under noter:»e-le Z VOZILI KTEGORIJE«eller»20600 E LE Z VOZILI KTEGORIJE«eller»E 206. LE Z VOZILI KT.«: er indehaveren også berettiget til at føre køretøjer af kategori E. 3. Indehaveren af et E-kørekort er berettiget til derudover at føre kategori E, hvis vedkommende også har et kategori -kørekort. Modellen kan udstedes på følgende sprog: slovensk; slovensk og italiensk; slovensk og ungarsk. Model Slovenien 2 (SLO2) Udstedt i Slovenien siden eskrivelse: model i overensstemmelse med bilag I til direktiv 91/439/EØF., 1,, E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategori blevet indført: F, G og H. MOELLER USTET I SLOVKIET Model Slovakiet 1 (SK1) Udstedt i Slovakiet fra til eskrivelse: lyserød forseglet model, som består af to sider. Kategorier af modelsk1 /50 E E, E E, E,, E E, E, E (T) Model Slovakiet 2 (SK2) Udstedt i Slovakiet siden eskrivelse: lyserød plastikkort-model i overensstemmelse med bilag Ia til direktiv 91/439/EØF. Følgende harmoniserede kategorier er blevet indført: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M og T. MOELLER USTET I FINLN Model Finland 1 (FIN1) Udstedt i Finland fra til eskrivelse: lyserød papirmodel med to sider. Kategorier af model FIN1

37 en Europæiske Unions Tidende L 270/67 Kategorier af model FIN1 E E E E E E KT (T) Model Finland 2 (FIN2) Udstedt i Finland fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kategorier af model FIN2 E E E E E E (T) Model Finland 3 (FIN3) Udstedt i Finland fra til eskrivelse: lyserød plastikkort-model. Kategorier af model FIN3 1 1 E E E E 1 1 1E 1E E E (T) Model Finland 4 (FIN4) Udstedt i Finland siden eskrivelse: plastiskkort-model i henhold til bilag I til direktiv 91/439/EØF. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, og E. esuden er følgende nationale kategorier blevet indført: M (siden ) og T.

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. december 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EF OM

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989L0173 DA 01.01.2007 006.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere