Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil"

Transkript

1 Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.:

2 Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og 24 kørelektioner og undervisningen skal mindst strække sig over 14 undervisningsdage. De obligatoriske lektioner er fordelt således: 29 lektioner i teori med 3 evaluerende teoriprøver 4 lektioner i manøvre på lukket øvelsesplads 16 lektioner i manøvre på vej 4 lektioner i manøvre på køreteknisk anlæg Det er fortsat køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover det anførte mindste lektionsantal - køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Det obligatoriske mindste lektionsantal kan således ikke anvendes som udtryk for et sædvanligt uddannelsesforløb. Køreeleven vil sædvanligvis have behov for at gennemgå flere lektioner. Lektionsplanen skal udfærdiges i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar skal udleveres til eleven. Kørelærens eksemplar skal altid medbringes ved teoriprøve og ved praktisk prøve. Den undervisende kørelærer og elev skal straks efter afslutningen af hver lektion med deres underskrifter (mindst et fornavn og et efternavn) i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen bekræfte, at der er undervist i indhold af omhandlende lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktisk anvendte tid. Opmærksomheden henledes på, at det i medfør af straffelovens 163 er strafbart at afgive urigtige erklæring til brug for offentlig myndighed, og at straffen herfor er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder. Husk at der til prøverne skal medbringes ansøgning om kørekort, kørelærerens eksemplar af lektionsplanen, billedlegitimation, udstedt af offentlig myndighed, f.eks. Pas, kørekort eller original dåbs,- navne- eller fødselsattest og sundhedskort. Opmærksomheden henledes på, at det i medfør af straffelovens 163 er strafbart at afgive urigtig erklæring til brug for offentlig myndighed, og at straffen herfor er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder. Pause i køreundervisningsperioden 1) Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt i mere end 3 måneder i forbindelse med undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1 til og med afsnit 6, skal ansøgeren begynde helt forfra med køreuddannelsen. 2) Har undervisningsforløbet været afbrudt mellem 3 og 4 måneder, efter at undervisningen i undervisningsplanens 7. afsnit er påbegyndt, men inden teoriprøven er bestået, skal ansøgeren genoptage køreuddannelsen fra den første lektion, hvis hovedindhold er manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej. 3) Har undervisningsforløbet været afbrudt i 4 måneder eller mere, inden teoriprøven er bestået, skal ansøgeren begynde helt forfra med køreuddannelsen. 4) Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt mellem 3 og 5 måneder, og ansøgeren har bestået teoriprøven, skal der på ny gennemføres mindst 4 praktiske lektioner a mindst 45 minutters varighed, i hvilke alle manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej gennemføres på ny. Har afbrydelsen derimod varet i 5 måneder eller mere, skal ansøgeren begynde helt forfra med køreuddannelsen, herunder skal teoriprøven aflægges på ny. Kørelærerens navn, adresse og telefonnummer Kørelærerens navn, adresse og telefonnummer Kørelærerens underskrift Kørelærerens underskrift

3 Lektion 1 (4 x 45 minutter) Teorilokale Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens gennemførelse i køreskolen. Udlevering af lektionsplan og øvrigt elevmateriale. Nærmere orientering om uddannelsesforløb, herunder sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske uddannelse, pauser i køreuddannelsen og gennemgang af lektionsplanen Forberedelse til køreprøve 10.1 Betingelser for at få kørekort Køreundervisning mv Indstilling til køreprøve Kørekortkategorier og førerret 10.2 Køreprøvens gennemførelse Krav ved køreprøven Teoriprøven Den praktiske prøve 1 Bilens indretning, udstyr og dokumenter 1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter Instrumenter og kontrollys Motor, tænding og speeder Kobling Gear Styreapparat Bremser 1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr Førerens og ejerens ansvar Styreapparat plus kendskab fra Bremser plus kendskab fra Lygter, reflekser og horn Motor og udstødningssystem m.v Energi og miljørigtig kørsel Bærende dele Karrosseri Særligt udstyr Særlige køretøjer 1.3 køretøjets dokumenter Registreringsattest Lektion 2 (3 x 45 minutter) Teorilokale 3 Køretøjers manøvreegenskaber 3.1 Generelt om manøvreegenskaber Fartegenskaber Styreegenskaber Førerens orienteringsvilkår 3.2 Forskellige køretøjers manøvreegenskaber Person- og varebiler Lastbiler, herunder busser Biler med påhængskøretøj Traktorer og motorredskaber Motorcykel Knallert Cykler 4 Trafikantadfærd 4.1 Opfattelse og reaktion Bilistens vigtigste opgaver Reaktionstiden Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen Mobiltelefoners indvirkning på opfattelses- og reaktionsevne Forskellige aktiviteters indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen 4.2 Syn og bevægelse Synsretning og bevægelsesretning 3

4 4.3 Bedømmelse af hastighed og afstand Bedømmelse af afstand Bedømmelse af egen hastighed Bedømmelse af andres hastighed 4.4 Lovbestemmelse af køreevne og helbred Alkohol Narkotika Sygdom, medicin, træthed og lignende 4.5 Andre trafikanters adfærd Ulykker, alder, trafikant art Aldersbetingede vanskeligheder 4.6 Bedømmelse af andre trafikanter Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt Særlig udsatte trafikanters typiske fejl 4.7 Egne holdninger og egen adfærd Holdninger Adfærd Risikoblindhed 5 Vejforhold 5.1 Vejens sikkerhedsmæssige udformning Grænser for vejes sikkerhed Benyttelse af vejene 5.2 Risikoforhold ved vejene Kendetegn på risikoforhold Vejens omgivelser Vejens udstyr eller standard Vejens forløb Vejens brug Vejens type eller klasse Lektion 3 (4 x 45 minutter) Lukket øvelsesplads 1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter Betjeningsudstry Instrumenter og kontrol lys 2 Manøvrer på lukket øvelsesplads 2.1 Forberedelse til kørsel Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr 2.2 Igangsætning og standsning Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning Igangsætning på hældende vej 2.3 Kørsel i 8-tal Håndstilling og ratbetjening 2.4 Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning Bedømmelse af bilens længde 2.5 Baglæns kørsel med svingning Svingning, opretning og orientering 2.6 Forlæns og baglæns slalom Koordinering af hastighed og styring 2.7 Parkering ved vejkant Bedømmelse af bilens bredde og placering 2.8 Kørsel i 2. gear, højresving og evt. hård opbremsning uden hjulblokade Gearskift, hastighed og bremsning 2.9 Vending U-vending og trepunktsvending 2.10 Parkering i båse Forlæns og baglæns parkering

5 Lektion 4 (3 x 45 minutter) Teorilokale Teoriundervisningen i forbindelse med manøvrerne på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedr. kendskab til ulykker og risikoforhold, orienteringsfærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt. 6 Grundregler for bilkørsel 6.1 Anvisninger for færdslen Færdselslovens gyldighed Anvisninger for kørslen 6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen Grundregler for færdslen Fare, ulempe og unødig ulempe Signalgivning og brug af lys uden for lygtetændingstiden Fri passage for bestemte trafikarter Personer og gods m.v Motorstop og slæbning m.v Færdselsulykke Forsikringspligt Overladelse af køretøj til andre 7 Manøvrer på vej 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.2 Placering under ligeudkørsel Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.3 Hastighed under ligeudkørsel Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.5 Vending Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 5

6 Lektion 5 (2 x 45 minutter) Øvelsesstrækning Øvelseskørsel på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder som beskrevet i Lektion Igangsætning og standsning ved kørebanekant 7.2 Placering under ligeudkørsel 7.3 Hastighed under ligeudkørsel 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning 7.5 Vending 6 Lektion 6 (3 x 45 minutter) Teorilokale 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående m.v Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.7 Møde Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.8 Kørsel foran eller efter andre Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser og andre forhold 7.9 Overhaling (de forhold, der er nødvendige for gennemførelse af denne øvelse i manøvre på vej, f.eks. kørende) Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt overhaling af langsomt Lektion 7 (2 x 45 minutter) Øvelsesstrækning 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående m.v. 7.7 Møde 7.8 Kørsel foran eller efter andre 7.9 Overhaling (de forhold, der er nødvendige for gennemførelse af denne øvelse i manøvre på vej, f.eks. kørende) overhaling af langsomt

7 Lektion 8 (4 x 45 minutter) Teorilokale 7.10 Kørsel i trafiksanerede områder Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.11 Fremkørsel mod kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.12 Ligeudkørsel i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.13 Højresving i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.14 Venstresving i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7 Lektion 9 (2 x 45 minutter) Øvelsesstrækning Kørsel skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder som beskrevet i lektion Kørsel i trafiksanerede områder Grundlæggende øvelser: 7.11 Fremkørsel mod kryds 7.12 Ligeudkørsel i kryds 7.13 Højresving i kryds 7.14 Venstresving i kryds Lektion 10 (1 x 45 minutter) Øvelsesstrækning Repetition af foregående manøvre

8 Lektion 11 (2 x 45 minutter) Teorilokale 7.15 Kørsel i rundkørsel Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.9 Overhaling kendskab til ulykker kendskab til risikoforhold orienteringsfærdigheder manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.16 Kørsel på motorvej Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt Kørsel på motortrafikvej 8 Lektion 12 (2 x 45 minutter) Øvelsesstrækning Kørsel skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder som beskrevet i lektion Kørsel i rundkørsel Lektion 13 (2 x 45 minutter) Øvelsesstrækning Kørsel skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder som beskrevet i lektion Overhaling 7.16 Kørsel på motorvej Lektion 14 (4 x 45 minutter) Teorilokale 7.17 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.18 Standsning og parkering Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold

9 Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.20 Kørsel i tunnel Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 10.1 Betingelser for at få kørekort Køreundervisning m.v Indstilling til køreprøven Kørekortkategorier og førerret 10.2 Køreprøvens gennemførelse Krav ved køreprøven Teoriprøven Den praktiske prøve 10.3 Lovbestemmelser om kørekort Kørekortets gyldighed Inddragelse og generhvervelse/gengivelse af kørekort Af hensyn til de praktiske vilkår for indstilling til køreprøven, er afsnit 10 medtaget i lektion 1. 9 Lektion 15 (2 x 45 minutter) Øvelsesstrækning Kørsel skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder som beskrevet i lektion Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) 7.18 Standsning og parkering Lektion 16 (1 x 45 minutter) Øvelsesstrækning Kørsel skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder som beskrevet i lektion 14. Kørsel i tunnel skal indgå i den praktiske undervisning, hvor dette er muligt Kørsel i mørke 7.20 Kørsel i tunnel

10 Lektion 17 (4 x 45 minutter) Teorilokale 8 Særlige risikoforhold i trafikken 8.1 Særlige risikoforhold Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor Manglende brug af sikkerhedssele som skadesfaktor 10 Samtlige foregående delmål skal være gennemført med tilfredsstillende resultat før teoriprøven kan aflægges. Lektion 18 (2 x 45 minutter) Teorilokale Køretekniske forhold. Forberedelse til øvelse i manøvre på køreteknisk anlæg. 9 Manøvrer på køreteknisk anlæg 9.1 Vejgreb og belæsning Vejgrebets betydning Belæsning, dæktryk og slidbanemønster 9.2 Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse Bevægelsesenergi og hastighed Centrifugalkraft Bremselængde Vejgrebets udnyttelse 9.3 Hindringer på vejen og slalom Slalom Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Kombineret bremse- og undvigemanøvre 9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridning Kørsel i kurve Baghjulsudskridning Forhjulsudskridning 9.5 Bevar herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant

11 Lektion 19 (4 x 45 minutter) Køreteknisk anlæg Tør vejbane Bremselængde Vejgrebets udnyttelse Slalom Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Kombineret bremse- og undvigemanøvre Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant Glat vejbane Bremselængde Vejgrebets udnyttelse Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Kombineret bremse- og undvigemanøvre Glat vejbane med sving Vejgrebets udnyttelse Kørsel i kurve Baghjulsudskridning Forhjulsudskridning 11 Lektion 20 (1 x 45 minutter) Fri øvelsesstrækning Repetition af foregående manøvre Lektion 21 (1 x 45 minutter) Fri øvelsesstrækning Repetition af foregående manøvre

12 Repetitionslektioner 12 Dato Lektion Antal minutter Elevens underskrift Kørelærerens underskrift

13 13

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1087. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520. Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. juni 2012 1. juni 2012. Nr. 520. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) I medfør af 60, stk. 4, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Håndbog for erfarne bilister 3 Indledning I de seneste år har der været en del debat om ældre bilister, og myten om den trafikfarlige mand

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske.

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Kom godt i gang med dit kørekort Hvad skal du have med? 1. Lægeerklæring med

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. december 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EF OM

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere