Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad"

Transkript

1 Rytmeboxen Oktober 2012, nr. 93 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Fremtidens hjerter side 6 Seminar 2012 side 8 Læsøtur side 14 Sol over Gudhjem side 18 Nye kørekortregler side 20

2 Redaktør: Henning Nielsen Novrupvej 24, 1.tv 6705 Esbjerg Ø Tlf.: Bladudvalgsformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Tryk: ABC print Tlf.: Antal: eksemplarer Udkommer: Februar, april, juni, oktober, december Medlemskab: For at blive medlem af icdklubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf Mobil Redaktionelt Klubbens stifter er død Defibrillatorklubbens stifter Nelle Løgstrup er afgået med døden den 30. april Meddelelsen om Nelles død fik jeg først på et sent tidspunkt af en af vore fælles gode venner, som ikke kendte datoen. Derfor besøgte jeg Nelles hustru Tove, der fortalte om de nærmere omstændigheder og om årsagen til, at det kun var en snæver kreds der deltog i bisættelsen af Nelle. Nelle var en ildsjæl, der efter han selv fik en ICD-er, kunne se, at der var et behov for, at de mange der havde fået en ICD-er, kunne samles i en klub, hvor de kunne møde ligestillede og drøfte deres eventuelle problemer og give hinanden erfaring og gode ideer til at klare hverdagen. Sammen med overlægerne Anders Kierstein og Jens Rokkedahl forelagde de Hjerteforeningen ideen om, at stifte en klub under Hjerteforeningen. Umiddelbart var der ikke den store interesse, da man jo i forvejen havde en klub for bærere af pacemakere. Nelle som jeg altid har kendt som en velformuleret, saglig og meget målrettet per-

3 son, havde samtidig en stædighed der ikke bare kunne affejes. Efter 3 års forhandling med Hjerteforeningen blev klubben til virkelighed og den blev stiftet den 29. oktober 1996, med 60 medlemmer og et budget på kr Det blev besluttet, at der skulle udgives et medlemsblad Rytmeboxen der blev fremsendt til medlemmer og sygehuse. Nelle trak sig som formand i 2001, da han mente, at klubbens grundlag var på plads, så nye kræfter nu kunne videreføre hans ideer. På vort seminar i 2006 blev Nelle hyldet for sin indsats og fik Hjerteforeningens guldnål for sit utrættelige arbejde for at skabe en klub, som så mange havde brug for og gavn af. På det tidspunkt havde klubben 600 medlemmer. Da Nelle og Tove desværre ikke kunne være til stede, fik han overrakt et hyldestskrift med samtlige deltageres underskrift, hvilket han blev meget glad for. Mange har kunnet glæde sig over og være taknemmelige for Nelles ukuelige vilje til at nå de mål han satte sig. Æret være Nelles minde. Carl Hülsen. Fra bestyrelsen Formandsskifte Som allerede oplyst til deltagerne i vort seminar i Rebild, meddelte Thorbjørn Neve på et bestyrelsesmøde d. 28. juni 2012, at han ønskede at udtræde af ICD-klubbens bestyrelse og dermed heller ikke længere kunne være klubbens formand. Det er altid beklageligt, når et medlem af en bestyrelse vælger at træde ud. Det skaber altid en vis uro og usikkerhed om det videre arbejde såvel i bestyrelsen som i dette tilfælde ICD-klubben. Bestyrelsen tog formandens beslutning til efterretning og vurderede, at der ikke var grundlag for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvorfor den konstituerede sig efterfølgende med næstformand Svenn Erik Kristensen som fungerende formand frem til førstkommende generalforsamling. På et bestyrelsesmøde forud for vort seminar i Rebild blev Ulla Hansen valgt til næstformand. På dette bestyrelsesmøde, hvis hovedformål var den sidste planlægning i forbindelse med vort seminar, blev der dog også tid til at drøfte og godkende et regel- 3

4 sæt for, hvilke udgifter der kunne afholdes i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Det blev endvidere besluttet, at vi trods nys vedtagne vedtægter, skulle se på det sæt vedtægter, som Hjerteforeningen har vedtaget for lokalkomiteer og klubber. Kommende møder i bestyrelsen m.m. Frem til generalforsamlingen afholdes to bestyrelsesmøder nemlig d. 7. nov og 06. marts Hvis du som medlem ønsker, at bestyrelsen skal forholde sig til et for klubben / medlemmer relevant emne, skal det med begrundelse sendes til den fungerende formand senest 3 uger før bestyrelsesmødet. Vintermøde / generalforsamling afholdes d. 16. marts 2013 på Fyn /sek Aktiviteter i ICD-klubben Bestyrelsen har besluttet at genoplive en tradition. Vi vil meget gerne tilbyde en eller to aktiviteter ud over vintermødet og seminar. Som det er kendt af mange medlemmer, har det tidligere været en tradition, at der to gange om året blev udbudt et arrangement henholdsvis vest og øst for Storebælt. Her var det muligt for medlemmer at komme sammen og få en fælles oplevelse. Jeg behøver kun at nævne ture til Hven, Stevnsfortet, Læsø, Sort sol Tøndermarsken, Hjerl Hede, Andelslandsbyen i Holbæk, julemarked i Lübeck for at erindringen om spændende ture sammen med andre medlemmer af klubben dukker op. Vi skulle meget gerne have denne aktivitet til at fungere igen. Har du derfor forslag til en medlemstur, og vil du endog planlægge og stå for den, er du meget velkommen til at sende en mail til mig Din aktive medvirken er en forudsætning for, at dette initiativ bliver en succes /sek 4

5 Hjemmeside Ved du, at ICD-klubben har en hjemmeside? Det høre så vidt jeg ved til en af de skjulte hemmeligheder. Vor hjemmeside har levet en tilværelse i skyggen. Bestyrelsen har nu besluttet, at der skal ske en fornyelse og foryngelse af hjemmesiden, og at den skal være et aktivt redskab for klubben. To bestyrelsesmedlemmer Søren Rasmussen og Jan Gottschalk har påtaget sig denne opgave. De har været på kursus i Hjerteforeningen og er klar til at tage fat. Du finder nemmest vores hjemmeside ved i din browser at skrive: ICDklubben/ Bestyrelsen ser meget gerne, at denne hjemmeside bliver et aktivt redskab i kontakten mellem bestyrelse og medlemmer. Vi er dog nybegyndere så hav lidt tålmodighed med os. Nyhedsbrev HJERTELIV Ved du, at Hjerteforeningen udsender et elektronisk nyhedsbrev hver 14 dag, og at der allerede er , som modtagere det. I nyhedsbrevet kommer der løbende informationer, der kan være af interesse for os som hjertepatienter. Du bør derfor også være blandt dem, der modtager dette nyhedsbrev. Gå ind på og tryk på TILMELD NYHEDS- BREV i spalten ude til højre. Du kommer så ind på en side, hvor du skal angive din mailadresse. Klik derefter tilmeld og du vil modtage nyhedsbrevet fremover /sek /sek 5

6 6

7 Fremtidens hjerter - anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Som allerede omtalt i sidste nummer af Rytmeboxen havde jeg mulighed for at deltage i Hjerteforeningens dialogmøde om dette emne. Nu foreligger et hæfte, der samler resultatet af de frugtbare diskussioner, anbefalinger og løsningsforslag. Hvilke tanker gør hjertekarpatienter og pårørende sig om det at leve med en hjertekarsygdom? Hvad er deres ønsker og drømme, og hvor ser hjertekarpatienterne og de pårørende de fremtidige udfordringer i forhold til behandlingen og det at leve med en hjertekarsygdom? Hæftet er tilgængeligt her: fremtidens_hjerter/ /sek 7

8 Seminar eller på besøg hos røverne fra Rold! Hotel Comwell Rebild var rammen om årets seminar i ICD klubben, men det var alligevel to andre ting, der satte sit præg på dette traditionelle træf for medlemmerne. Det ene var et helt utroligt fint vejr, og det andet var den spændende natur, der omgav hotellet. Især de lyngklædte bakker folde sig rigtig ud, som de stod der helt lilla i al sin pragt. Lige fra starten var stemningen god, og det var som altid spændende at mødes med jer alle. Glædeligt at se, at over 100 medlemmer sluttede op. Efter en god frokost var det tid til at mødes i foredragssalen til vidt forskellige indslag. Først fortalt Christian Møller, Vejle om sit store engagement i Sct. Maria Hospicecenter i Vejle. Selvom det måske ikke er det første man tænker på i en så livsbekræftende forsamling, der var samlet her, var det alligevel interessant at høre om de tanker, der ligger bag skabelsen af dette hospice. Læs mere på: (http://www.sctmariahospice.dk/. Efter en kaffepause var det forfatteren Bjarne Nielsen Brovst, der fortalte om sine bedsteforældre, den sindige jydes møde med den muntre københavner. Et møde ikke blot mellem to personligheder men også to kulturer, og om hvordan det påvirkede familiens hverdag. Bjarne Nielsen Brovst gav både ord til eftertanke og til latter og efterlod en forsamling i en god stemning. 8

9 Jakkerne blev hurtigt lagt ved aftenens festmiddag på grund af et helt utroligt fint vejr, der sammen med en flot middag hurtigt satte humøret i vejret. En kæmpe is dessert gav humøret endnu et skub opad. Som noget nyt havde vi besluttet, at der ikke skulle være musik under middagen, så der blev virkelig talt igennem omkring de runde borde. Aftenen sluttede med Rebild Spillemændene, der spillede op til fællesdans med en inspirerende instruktør i folkedans. Alle, der havde lyst, fik mulighed for at få rørt sig og lært nogle få traditionelle danse. Med danseglæden på sit højeste valgte spillemændene at slutte en festlig dag. Tingbæk Kalkminer Søndag stod to busser parat til at tage os på en lille udflugt i det lokale område. En inspirerende guide tog os rundt til et par lokaliteter, der havde spillet en rolle under besættelsen og vi sluttede med en guidet tur i Tingbæk Kalkmine /sek 9

10 Som toastmaster ved vort seminar 2012, var det en stor fornøjelse for mig, at der var ikke mindre end tre medlemmer der meldte sig med indlæg. Det var Finn Jensen, John Klit Johansen og Esben Brage, der alle havde festlige og fornøjelige indlæg under vores festmiddag, og det skylder vi dem tak for. Det var dejligt at nogle meldte sig på banen, og jeg vil varmt anbefale alle, der har ideer og forslag til underholdning ved det kommende seminar om ikke at holde sig tilbage. Sidst, men ikke mindst, en varm tak til alle, der støttede vort Seminar 2012 i Rebild! Mange hilsner Morten Drejer Fotograf Alle billeder fra seminar er taget af Bendt Ørskov Larsen 10

11 SOV DIG RASK ; er overskriften på en helside annonce i et kendt blad. Jeg har i lang tid haft søvnproblemer, og købte det opreklamerede produkt. I den modtagede pakke finder jeg så en brugsanvisning om hvordan man plejer og behandler Magneto-Tex underdynen og hvordan produktet virker, og at produktet er godkendt af EU til smertelindring og søvnbesvær. Bivirkninger: Der er ikke konstateret bivirkninger ved magnetfelt-terapi. Så står der et ord Kontraindikationer`, hvor jeg læser noget om pace-makere, der henvises til ugeskrift for læger 2.sep 1991 hvor der står at Magneto Tex ikke påvirker pacemakere. Vi anbefaler dog alligevel at spørge lægen. Jeg ringede så til pacemakerambulatoriet og der fik jeg klar besked du risikerer at din ICD ikke virker som den skal og det kan få alvorlige konsekvenser for dig-. Da jeg så antydede at jeg så måtte forære den væk til min kone, blev jeg advaret om IKKE at komme for `tæt på... Det var måske en ide for RYTMEBOXEN at bringe min erfaring videre. Med venlig hilsen fra Peder Holm Andersen 11

12 12

13 13

14 Læsø Turen 2012 Vi har nu brugt den gevinst vi vandt ved sidste års seminar, nemlig en uge i sommerhus på Læsø. Vi startede den 23. juni og kørte tidligt hjemmefra med cyklerne spændt bagpå bilen og var på Læsø ca. kl , efter vi havde fået overdraget sommerhuset tog vi ned i byen (Vesterø) for at snuse lidt rundt og finde ud af hvilke butikker der var åbne. Næste dag tog vi på cykeltur. Vi startede med at cykle På Remmerne en lang vej med masse af natur derefter cyklede vi bag om flyvepladsen, hvor vi blandt andet så den fredede orkide Plettet Gøgeurt, vi cyklede videre nordpå og endte oppe på kysten ved Holtemmen. Et fantastisk sted, hvor vi så sælerne i kikkerten. Vi kom hjem efter godt 17 km begyndte det at regne, vi slappede lidt af og tog så en aftentur ned til vandet, igen en skøn tur. 3. dag. Regnvejr! Men når man har bilen med, må man tage den planlagte tur på 4 hjul. Vi startede på nordkysten til et sted der hedder Horneks, hvor der er chancer for at se sæler der nyder solen, men nu regnede det, vi så de svøm- 14

15 mede forbi 100 meter ude, der er også et naturcenter derude og vi så 2 hummerhytter, som fiskerne brugte i gamle dage. Derefter fortsatte turen igennem klitplantagen til hovedbyen Byrum, hvor vi kiggede nærmere på Læsøtårnet. Et tårn på 17 meter der blev bygget af Thorvald Hansen i 1927, der selv lavede stenene til det! Så gik turen til Læsø Saltsyderi, hvor vi fik fortalt historien om saltsyderiet og hvordan man syder salt, en fantastisk historie og en rigtig god fortæller. Når vi alligevel var i området besøgte vi Storhaven en gårdbutik, hvor der kan støbes og købes lys og meget andet, blandt andet producerer de Læsø IS, der er også en masse dyr som børn/børnebørn kan snakke med. 4. dag. En tur ud på Rønnerne med Rønnerbussen. Her kom vi ud på den del af Læsø der bliver oversvømmet hver vinter. Det er her Saltsyderiet henter det vand der skal bruges til at lave salt. Der er flere sjældne planter og mange fugle, der er en masse sten i hele området, blandt andet Pigestenen, turen varer 4 timer og er alle pengene værd! Om aftenen tog vi til fortælleaften i Hedvigs hus, vores fortæller var Læsøs forhenværende borgmester Erik Malmose. Vi fik en masse at vide om Læsø fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til i dag. 5. dag Om formiddagen en cykeltur til Store Dal hvor vi kom forbi Læsøstenen på vej derudad, vi var inde og se Skovhytten, et udstillingshus med masser af plancher om området. Over middag tog vi ud på Bløden Hale der er et reservat og ligger helt ude på den østlige del af Læsø. Her er der masser af natur og rigtig mange fugle, vi kunne godt have brugt en hel dag derude. Sidst på dagen en tur til Læsø Museum. Der var rundvisning og vi fik en masse at vide om museumsgården og tidligere liv på Læsø. 6. dag Ø-rundtur med bus, hvor vi fik set og hørt endnu mere om området, om livet på Læsø som det er nu, vi kom forbi Saltsyderiet og Læsø Uldstue, sidste by var Østerby, hvor vi købte hummerhaler ved fiskemanden. Resten af dagen blev brugt til en gåtur rundt i Vesterø og selvføl- 15

16 gelig også på havnen. Vi sluttede dagen af med at grille hummerhaler! 7. dag Vi skulle have været på sælsafari men blev aflyst på grund af blæsten, vi cyklede i stedet ud til Horneks for at se, om der var nogle sæler, men igen blev vi skuffet, det var nok blæstens skyld. Resten af dagen brugte vi til en tur til strand og havn og selvfølgelig lidt klargøring til hjemrejsen. Hjemrejse! Så kom dagen hvor vi skulle forlade Læsø igen. Vi har haft en rigtig skøn ferie med en masse gode minder. Allerede nu har vi besluttet at komme til Læsø igen, hvor vi skal udforske den vestlige del af øen bland andet Stokken men vi skal selvfølgelig også ud på Bløden Hale igen. For os som er naturmennesker var det alle tiders tur! Vi takker Jørgen og Lisbeth for brugen af jeres sommerhus og vi kommer som sagt forbi og besøger jer igen. Birgit og Preben Lund 16

17 17

18 Sol over Gudhjem. Efter en stabil periode på 9 mdr. brød min hjertesygdom op igen, desværre med en VT der lå lige under ICD ens monitoreringszone. Jeg blev akut indlagt, DC konverteret og blev hasteablateret få timer efter i venstre hjertekammer, desværre uden den ønskede effekt, så plan A. lykkedes ikke. Plan B. blev, at jeg skulle stabiliseres med Lidokain, som opstart med 50 ml. i bolos, jeg nåede at få 20 ml. i injektionen, da jeg pludselig fik et anafylastisk shock, det er det værste, der endnu er overgået mig, at få stød fra ICD en er ingenting at regne ved siden af denne oplevelse. Plan C. viste sig mulig allerede næste dag, da eksperten Anders Kirstein netop var på OUH i den tilknyttede konsulentstilling han har, han indvilgede i at bruge eftermiddagen til en ny el-fys og evt. et nyt forsøg på at ablatere for at begrænse arytmierne. Efter indgrebet var hans udtalelse krystalklar: Det er formålsløst at ablatere mere og endvidere livsfarligt, det er som at skyde med spredehagl, du har et kompleks arytmesubstrat, skal du have et godt liv og en god sommer, skal du tankes op med Cordarone til at dæmpe symptomerne. Efter optankningsperioden og et forløb der strakte sig over 18 indlægsdage, blev det skønnet forsvarligt at min kone og jeg tog på en uges ferie på solskinsøen Bornholm, hvor dette digt blev skrevet. 18

19 Betragtninger om "Sol over Gud' hjem" Bornholm, du er Solskinsøen som perlen i Østersøen Øen i det havblå rige ved Christiansø solen opstige optimistisk til det jeg sige. Jeg har ingen grund til klage min Gud og Skaber lod det mage. Solen livsgivende magt med dens lysende pragt mit hjerte - du tog i pagt. Jeg kom ej i den sorte gryde om end Havet voldsomt syde i stor ydmyghed jeg livet nyde. Traumet er nu bag mig lagt triumferende får jeg hermed sagt. Den forgangne tid var yderst slem men nu er der atter "Sol over Gud'hjem!" Digtet med taknemmelighed og humor på Grrundlovsdags morgen den 5. juni kl da Solens første stråler bryder frem af havet Oplevet fra Gudhjem, 60 m. over havets niveau. Ferien på Bornholm gik heldigvis godt og efterfølgende har jeg fået opgraderet min ICD til en CRT-D + ICD ~ Cardiac Resynchronization Therapy + Implantable Cardioverter Defibrillator, eller på dansk, en biventrikulær pacemaker kombineret med ICD en samt anlæggelse af en elektrode i sinus coronarius dvs. på ydersiden af venstre hjertekammer. Som Storm P. udtrykte det: Det er svært at spå, især om fremtiden, jeg håber det bedste. Esben Brage Middelfart 19

20 Nye kørekortregler for ICD-patienter Af Mette Stougård ICD-bærere kan sætte sig bag rettet 3 måneder efter, at de har fået en ICD ICD-patienter kan nu genoptage kørsel allerede 3 måneder efter et stød. Det samme gælder for de patienter, der har fået anlagt en ICD efter alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Hidtil har ICD-patienter skulle vente i 6 måneder, før end de kunne køre bil. Til gengæld er reglerne strammet for ICD-patienter med erhvervskørekort, da det ikke længere bliver muligt at opretholde eller erhverve et erhvervskørekort, hvis der er fundet grund til at tilbyde en ICD. Det fremgår af en ny vejledning til brug for læger i kørekortspørgsmål, som Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet. Vejledningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og er trådt i kraft. De nye regler ligger tæt op af, hvad man har i andre lande som fx Skandinavien og Tyskland og bygger på internationale anbefalinger, hvor man vurderer risikoen for ulykker med personskade. Spørg din kardiolog hvis du er i tvivl om de nye regler for kørekort i forbindelse med din hjertesygdom. I den nye vejledning kan du læse om kørekortreglerne fordelt på de enkelte hjertesygdomme. Det er muligt at læse vejledningen fra Dansk Cardiologisk Selskab ved at gå ind på og i søgefeltet øverst til højre skrive: kørekort. I den række af tekster, der så komme frem vælger du: Rapporten for udstedelse af kørekort hos patienter /sek 20

21 21

22 Eftermiddagsmøde I håb om at skabe lidt tryghed i det at have en ICD, arrangerer Hjerteforeningen et eftermiddags-møde, i samarbejde med Britta Ege Christensen, tidl. Pacemakerambulatoriet Rigshospitalet. Er du hjertepatient, ung/ældre med en ICD enhed, er du velkommen til at deltage i mødet! Pårørende er også velkomne til at deltage. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til hjertesygeplejersker. Tid: 15/11 kl Sted: Rådgivningscenter Kbh. Hauser Plads 20, 1127 Kbh. K Tilmelding nødvendigt på ! A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 15. november 2012 kl Eftermiddagsmøde 16. marts 2013 Vintermøde/ generalforsamling på fyn Se nærmere ovenover Nærmere i næste nummer af Rytmeboxen 22

23 Bestyrelsen 2012 Fung. formand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Morten Drejer, Bredgade 18A, 8600 Silkeborg Tlf.: Fung. næstformand: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Billed kommer senere Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf.: Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Billed kommer senere Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf.: Mobil: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Billed kommer senere Judy Johansen Violvej Skive Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

24 24

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Rytmeboxen juni 2012, nr. 92 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Fra bladudvalget Ny suppleant Seminar Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Fagre nye verden side side side side side

Læs mere

Oktober 2011, nr. 88. ICD-klubbens blad

Oktober 2011, nr. 88. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Oktober 2011, nr. 88 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Nekrolog side 5 ICD-oplevelser side 6 Chokolade. Godt for hjerte og hjerne side 8 Hjertesyge kvinder lades

Læs mere

Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad

Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2013, nr. 95 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Rytmeboxen er nu på nettet Vintermøde/Generalforsamling Atrieflimmer kan afsløres med iphone Facebook gruppe for ICD-patienter

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Seniornyt. Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2012

Seniornyt. Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2012 Seniornyt Nr. 2 Maj 2012 28. årgang Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, maj 2012, 28. årg. Udkommer 4

Læs mere

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 4 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne.

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne. Marts 2010 nr 1 Fossiler på vej til Harzen Turkalender 2010 Turbeskrivelser Vinterens møder MC-om-aftenen www.mc-fossilerne.dk Måske får vi sol og kølige pils? Ka formanden se ind i fremtiden? Og hvad

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet.

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Foto: Bolette Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Maj 2015 2 Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, mobil: 21442498 Mail: bolette.eggers@mail.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen Juni 2008 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Seminar 2008...2 Muasteni-arbejdsgruppen...2 Aftalepapir forslag til nyt...3 Myastenigruppens organisation...4 Ungdomsgruppen informerer...4

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere