Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad"

Transkript

1 Rytmeboxen Oktober 2012, nr. 93 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Fremtidens hjerter side 6 Seminar 2012 side 8 Læsøtur side 14 Sol over Gudhjem side 18 Nye kørekortregler side 20

2 Redaktør: Henning Nielsen Novrupvej 24, 1.tv 6705 Esbjerg Ø Tlf.: Bladudvalgsformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Tryk: ABC print Tlf.: Antal: eksemplarer Udkommer: Februar, april, juni, oktober, december Medlemskab: For at blive medlem af icdklubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf Mobil Redaktionelt Klubbens stifter er død Defibrillatorklubbens stifter Nelle Løgstrup er afgået med døden den 30. april Meddelelsen om Nelles død fik jeg først på et sent tidspunkt af en af vore fælles gode venner, som ikke kendte datoen. Derfor besøgte jeg Nelles hustru Tove, der fortalte om de nærmere omstændigheder og om årsagen til, at det kun var en snæver kreds der deltog i bisættelsen af Nelle. Nelle var en ildsjæl, der efter han selv fik en ICD-er, kunne se, at der var et behov for, at de mange der havde fået en ICD-er, kunne samles i en klub, hvor de kunne møde ligestillede og drøfte deres eventuelle problemer og give hinanden erfaring og gode ideer til at klare hverdagen. Sammen med overlægerne Anders Kierstein og Jens Rokkedahl forelagde de Hjerteforeningen ideen om, at stifte en klub under Hjerteforeningen. Umiddelbart var der ikke den store interesse, da man jo i forvejen havde en klub for bærere af pacemakere. Nelle som jeg altid har kendt som en velformuleret, saglig og meget målrettet per-

3 son, havde samtidig en stædighed der ikke bare kunne affejes. Efter 3 års forhandling med Hjerteforeningen blev klubben til virkelighed og den blev stiftet den 29. oktober 1996, med 60 medlemmer og et budget på kr Det blev besluttet, at der skulle udgives et medlemsblad Rytmeboxen der blev fremsendt til medlemmer og sygehuse. Nelle trak sig som formand i 2001, da han mente, at klubbens grundlag var på plads, så nye kræfter nu kunne videreføre hans ideer. På vort seminar i 2006 blev Nelle hyldet for sin indsats og fik Hjerteforeningens guldnål for sit utrættelige arbejde for at skabe en klub, som så mange havde brug for og gavn af. På det tidspunkt havde klubben 600 medlemmer. Da Nelle og Tove desværre ikke kunne være til stede, fik han overrakt et hyldestskrift med samtlige deltageres underskrift, hvilket han blev meget glad for. Mange har kunnet glæde sig over og være taknemmelige for Nelles ukuelige vilje til at nå de mål han satte sig. Æret være Nelles minde. Carl Hülsen. Fra bestyrelsen Formandsskifte Som allerede oplyst til deltagerne i vort seminar i Rebild, meddelte Thorbjørn Neve på et bestyrelsesmøde d. 28. juni 2012, at han ønskede at udtræde af ICD-klubbens bestyrelse og dermed heller ikke længere kunne være klubbens formand. Det er altid beklageligt, når et medlem af en bestyrelse vælger at træde ud. Det skaber altid en vis uro og usikkerhed om det videre arbejde såvel i bestyrelsen som i dette tilfælde ICD-klubben. Bestyrelsen tog formandens beslutning til efterretning og vurderede, at der ikke var grundlag for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvorfor den konstituerede sig efterfølgende med næstformand Svenn Erik Kristensen som fungerende formand frem til førstkommende generalforsamling. På et bestyrelsesmøde forud for vort seminar i Rebild blev Ulla Hansen valgt til næstformand. På dette bestyrelsesmøde, hvis hovedformål var den sidste planlægning i forbindelse med vort seminar, blev der dog også tid til at drøfte og godkende et regel- 3

4 sæt for, hvilke udgifter der kunne afholdes i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Det blev endvidere besluttet, at vi trods nys vedtagne vedtægter, skulle se på det sæt vedtægter, som Hjerteforeningen har vedtaget for lokalkomiteer og klubber. Kommende møder i bestyrelsen m.m. Frem til generalforsamlingen afholdes to bestyrelsesmøder nemlig d. 7. nov og 06. marts Hvis du som medlem ønsker, at bestyrelsen skal forholde sig til et for klubben / medlemmer relevant emne, skal det med begrundelse sendes til den fungerende formand senest 3 uger før bestyrelsesmødet. Vintermøde / generalforsamling afholdes d. 16. marts 2013 på Fyn /sek Aktiviteter i ICD-klubben Bestyrelsen har besluttet at genoplive en tradition. Vi vil meget gerne tilbyde en eller to aktiviteter ud over vintermødet og seminar. Som det er kendt af mange medlemmer, har det tidligere været en tradition, at der to gange om året blev udbudt et arrangement henholdsvis vest og øst for Storebælt. Her var det muligt for medlemmer at komme sammen og få en fælles oplevelse. Jeg behøver kun at nævne ture til Hven, Stevnsfortet, Læsø, Sort sol Tøndermarsken, Hjerl Hede, Andelslandsbyen i Holbæk, julemarked i Lübeck for at erindringen om spændende ture sammen med andre medlemmer af klubben dukker op. Vi skulle meget gerne have denne aktivitet til at fungere igen. Har du derfor forslag til en medlemstur, og vil du endog planlægge og stå for den, er du meget velkommen til at sende en mail til mig Din aktive medvirken er en forudsætning for, at dette initiativ bliver en succes /sek 4

5 Hjemmeside Ved du, at ICD-klubben har en hjemmeside? Det høre så vidt jeg ved til en af de skjulte hemmeligheder. Vor hjemmeside har levet en tilværelse i skyggen. Bestyrelsen har nu besluttet, at der skal ske en fornyelse og foryngelse af hjemmesiden, og at den skal være et aktivt redskab for klubben. To bestyrelsesmedlemmer Søren Rasmussen og Jan Gottschalk har påtaget sig denne opgave. De har været på kursus i Hjerteforeningen og er klar til at tage fat. Du finder nemmest vores hjemmeside ved i din browser at skrive: ICDklubben/ Bestyrelsen ser meget gerne, at denne hjemmeside bliver et aktivt redskab i kontakten mellem bestyrelse og medlemmer. Vi er dog nybegyndere så hav lidt tålmodighed med os. Nyhedsbrev HJERTELIV Ved du, at Hjerteforeningen udsender et elektronisk nyhedsbrev hver 14 dag, og at der allerede er , som modtagere det. I nyhedsbrevet kommer der løbende informationer, der kan være af interesse for os som hjertepatienter. Du bør derfor også være blandt dem, der modtager dette nyhedsbrev. Gå ind på og tryk på TILMELD NYHEDS- BREV i spalten ude til højre. Du kommer så ind på en side, hvor du skal angive din mailadresse. Klik derefter tilmeld og du vil modtage nyhedsbrevet fremover /sek /sek 5

6 6

7 Fremtidens hjerter - anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Som allerede omtalt i sidste nummer af Rytmeboxen havde jeg mulighed for at deltage i Hjerteforeningens dialogmøde om dette emne. Nu foreligger et hæfte, der samler resultatet af de frugtbare diskussioner, anbefalinger og løsningsforslag. Hvilke tanker gør hjertekarpatienter og pårørende sig om det at leve med en hjertekarsygdom? Hvad er deres ønsker og drømme, og hvor ser hjertekarpatienterne og de pårørende de fremtidige udfordringer i forhold til behandlingen og det at leve med en hjertekarsygdom? Hæftet er tilgængeligt her: fremtidens_hjerter/ /sek 7

8 Seminar eller på besøg hos røverne fra Rold! Hotel Comwell Rebild var rammen om årets seminar i ICD klubben, men det var alligevel to andre ting, der satte sit præg på dette traditionelle træf for medlemmerne. Det ene var et helt utroligt fint vejr, og det andet var den spændende natur, der omgav hotellet. Især de lyngklædte bakker folde sig rigtig ud, som de stod der helt lilla i al sin pragt. Lige fra starten var stemningen god, og det var som altid spændende at mødes med jer alle. Glædeligt at se, at over 100 medlemmer sluttede op. Efter en god frokost var det tid til at mødes i foredragssalen til vidt forskellige indslag. Først fortalt Christian Møller, Vejle om sit store engagement i Sct. Maria Hospicecenter i Vejle. Selvom det måske ikke er det første man tænker på i en så livsbekræftende forsamling, der var samlet her, var det alligevel interessant at høre om de tanker, der ligger bag skabelsen af dette hospice. Læs mere på: (http://www.sctmariahospice.dk/. Efter en kaffepause var det forfatteren Bjarne Nielsen Brovst, der fortalte om sine bedsteforældre, den sindige jydes møde med den muntre københavner. Et møde ikke blot mellem to personligheder men også to kulturer, og om hvordan det påvirkede familiens hverdag. Bjarne Nielsen Brovst gav både ord til eftertanke og til latter og efterlod en forsamling i en god stemning. 8

9 Jakkerne blev hurtigt lagt ved aftenens festmiddag på grund af et helt utroligt fint vejr, der sammen med en flot middag hurtigt satte humøret i vejret. En kæmpe is dessert gav humøret endnu et skub opad. Som noget nyt havde vi besluttet, at der ikke skulle være musik under middagen, så der blev virkelig talt igennem omkring de runde borde. Aftenen sluttede med Rebild Spillemændene, der spillede op til fællesdans med en inspirerende instruktør i folkedans. Alle, der havde lyst, fik mulighed for at få rørt sig og lært nogle få traditionelle danse. Med danseglæden på sit højeste valgte spillemændene at slutte en festlig dag. Tingbæk Kalkminer Søndag stod to busser parat til at tage os på en lille udflugt i det lokale område. En inspirerende guide tog os rundt til et par lokaliteter, der havde spillet en rolle under besættelsen og vi sluttede med en guidet tur i Tingbæk Kalkmine /sek 9

10 Som toastmaster ved vort seminar 2012, var det en stor fornøjelse for mig, at der var ikke mindre end tre medlemmer der meldte sig med indlæg. Det var Finn Jensen, John Klit Johansen og Esben Brage, der alle havde festlige og fornøjelige indlæg under vores festmiddag, og det skylder vi dem tak for. Det var dejligt at nogle meldte sig på banen, og jeg vil varmt anbefale alle, der har ideer og forslag til underholdning ved det kommende seminar om ikke at holde sig tilbage. Sidst, men ikke mindst, en varm tak til alle, der støttede vort Seminar 2012 i Rebild! Mange hilsner Morten Drejer Fotograf Alle billeder fra seminar er taget af Bendt Ørskov Larsen 10

11 SOV DIG RASK ; er overskriften på en helside annonce i et kendt blad. Jeg har i lang tid haft søvnproblemer, og købte det opreklamerede produkt. I den modtagede pakke finder jeg så en brugsanvisning om hvordan man plejer og behandler Magneto-Tex underdynen og hvordan produktet virker, og at produktet er godkendt af EU til smertelindring og søvnbesvær. Bivirkninger: Der er ikke konstateret bivirkninger ved magnetfelt-terapi. Så står der et ord Kontraindikationer`, hvor jeg læser noget om pace-makere, der henvises til ugeskrift for læger 2.sep 1991 hvor der står at Magneto Tex ikke påvirker pacemakere. Vi anbefaler dog alligevel at spørge lægen. Jeg ringede så til pacemakerambulatoriet og der fik jeg klar besked du risikerer at din ICD ikke virker som den skal og det kan få alvorlige konsekvenser for dig-. Da jeg så antydede at jeg så måtte forære den væk til min kone, blev jeg advaret om IKKE at komme for `tæt på... Det var måske en ide for RYTMEBOXEN at bringe min erfaring videre. Med venlig hilsen fra Peder Holm Andersen 11

12 12

13 13

14 Læsø Turen 2012 Vi har nu brugt den gevinst vi vandt ved sidste års seminar, nemlig en uge i sommerhus på Læsø. Vi startede den 23. juni og kørte tidligt hjemmefra med cyklerne spændt bagpå bilen og var på Læsø ca. kl , efter vi havde fået overdraget sommerhuset tog vi ned i byen (Vesterø) for at snuse lidt rundt og finde ud af hvilke butikker der var åbne. Næste dag tog vi på cykeltur. Vi startede med at cykle På Remmerne en lang vej med masse af natur derefter cyklede vi bag om flyvepladsen, hvor vi blandt andet så den fredede orkide Plettet Gøgeurt, vi cyklede videre nordpå og endte oppe på kysten ved Holtemmen. Et fantastisk sted, hvor vi så sælerne i kikkerten. Vi kom hjem efter godt 17 km begyndte det at regne, vi slappede lidt af og tog så en aftentur ned til vandet, igen en skøn tur. 3. dag. Regnvejr! Men når man har bilen med, må man tage den planlagte tur på 4 hjul. Vi startede på nordkysten til et sted der hedder Horneks, hvor der er chancer for at se sæler der nyder solen, men nu regnede det, vi så de svøm- 14

15 mede forbi 100 meter ude, der er også et naturcenter derude og vi så 2 hummerhytter, som fiskerne brugte i gamle dage. Derefter fortsatte turen igennem klitplantagen til hovedbyen Byrum, hvor vi kiggede nærmere på Læsøtårnet. Et tårn på 17 meter der blev bygget af Thorvald Hansen i 1927, der selv lavede stenene til det! Så gik turen til Læsø Saltsyderi, hvor vi fik fortalt historien om saltsyderiet og hvordan man syder salt, en fantastisk historie og en rigtig god fortæller. Når vi alligevel var i området besøgte vi Storhaven en gårdbutik, hvor der kan støbes og købes lys og meget andet, blandt andet producerer de Læsø IS, der er også en masse dyr som børn/børnebørn kan snakke med. 4. dag. En tur ud på Rønnerne med Rønnerbussen. Her kom vi ud på den del af Læsø der bliver oversvømmet hver vinter. Det er her Saltsyderiet henter det vand der skal bruges til at lave salt. Der er flere sjældne planter og mange fugle, der er en masse sten i hele området, blandt andet Pigestenen, turen varer 4 timer og er alle pengene værd! Om aftenen tog vi til fortælleaften i Hedvigs hus, vores fortæller var Læsøs forhenværende borgmester Erik Malmose. Vi fik en masse at vide om Læsø fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til i dag. 5. dag Om formiddagen en cykeltur til Store Dal hvor vi kom forbi Læsøstenen på vej derudad, vi var inde og se Skovhytten, et udstillingshus med masser af plancher om området. Over middag tog vi ud på Bløden Hale der er et reservat og ligger helt ude på den østlige del af Læsø. Her er der masser af natur og rigtig mange fugle, vi kunne godt have brugt en hel dag derude. Sidst på dagen en tur til Læsø Museum. Der var rundvisning og vi fik en masse at vide om museumsgården og tidligere liv på Læsø. 6. dag Ø-rundtur med bus, hvor vi fik set og hørt endnu mere om området, om livet på Læsø som det er nu, vi kom forbi Saltsyderiet og Læsø Uldstue, sidste by var Østerby, hvor vi købte hummerhaler ved fiskemanden. Resten af dagen blev brugt til en gåtur rundt i Vesterø og selvføl- 15

16 gelig også på havnen. Vi sluttede dagen af med at grille hummerhaler! 7. dag Vi skulle have været på sælsafari men blev aflyst på grund af blæsten, vi cyklede i stedet ud til Horneks for at se, om der var nogle sæler, men igen blev vi skuffet, det var nok blæstens skyld. Resten af dagen brugte vi til en tur til strand og havn og selvfølgelig lidt klargøring til hjemrejsen. Hjemrejse! Så kom dagen hvor vi skulle forlade Læsø igen. Vi har haft en rigtig skøn ferie med en masse gode minder. Allerede nu har vi besluttet at komme til Læsø igen, hvor vi skal udforske den vestlige del af øen bland andet Stokken men vi skal selvfølgelig også ud på Bløden Hale igen. For os som er naturmennesker var det alle tiders tur! Vi takker Jørgen og Lisbeth for brugen af jeres sommerhus og vi kommer som sagt forbi og besøger jer igen. Birgit og Preben Lund 16

17 17

18 Sol over Gudhjem. Efter en stabil periode på 9 mdr. brød min hjertesygdom op igen, desværre med en VT der lå lige under ICD ens monitoreringszone. Jeg blev akut indlagt, DC konverteret og blev hasteablateret få timer efter i venstre hjertekammer, desværre uden den ønskede effekt, så plan A. lykkedes ikke. Plan B. blev, at jeg skulle stabiliseres med Lidokain, som opstart med 50 ml. i bolos, jeg nåede at få 20 ml. i injektionen, da jeg pludselig fik et anafylastisk shock, det er det værste, der endnu er overgået mig, at få stød fra ICD en er ingenting at regne ved siden af denne oplevelse. Plan C. viste sig mulig allerede næste dag, da eksperten Anders Kirstein netop var på OUH i den tilknyttede konsulentstilling han har, han indvilgede i at bruge eftermiddagen til en ny el-fys og evt. et nyt forsøg på at ablatere for at begrænse arytmierne. Efter indgrebet var hans udtalelse krystalklar: Det er formålsløst at ablatere mere og endvidere livsfarligt, det er som at skyde med spredehagl, du har et kompleks arytmesubstrat, skal du have et godt liv og en god sommer, skal du tankes op med Cordarone til at dæmpe symptomerne. Efter optankningsperioden og et forløb der strakte sig over 18 indlægsdage, blev det skønnet forsvarligt at min kone og jeg tog på en uges ferie på solskinsøen Bornholm, hvor dette digt blev skrevet. 18

19 Betragtninger om "Sol over Gud' hjem" Bornholm, du er Solskinsøen som perlen i Østersøen Øen i det havblå rige ved Christiansø solen opstige optimistisk til det jeg sige. Jeg har ingen grund til klage min Gud og Skaber lod det mage. Solen livsgivende magt med dens lysende pragt mit hjerte - du tog i pagt. Jeg kom ej i den sorte gryde om end Havet voldsomt syde i stor ydmyghed jeg livet nyde. Traumet er nu bag mig lagt triumferende får jeg hermed sagt. Den forgangne tid var yderst slem men nu er der atter "Sol over Gud'hjem!" Digtet med taknemmelighed og humor på Grrundlovsdags morgen den 5. juni kl da Solens første stråler bryder frem af havet Oplevet fra Gudhjem, 60 m. over havets niveau. Ferien på Bornholm gik heldigvis godt og efterfølgende har jeg fået opgraderet min ICD til en CRT-D + ICD ~ Cardiac Resynchronization Therapy + Implantable Cardioverter Defibrillator, eller på dansk, en biventrikulær pacemaker kombineret med ICD en samt anlæggelse af en elektrode i sinus coronarius dvs. på ydersiden af venstre hjertekammer. Som Storm P. udtrykte det: Det er svært at spå, især om fremtiden, jeg håber det bedste. Esben Brage Middelfart 19

20 Nye kørekortregler for ICD-patienter Af Mette Stougård ICD-bærere kan sætte sig bag rettet 3 måneder efter, at de har fået en ICD ICD-patienter kan nu genoptage kørsel allerede 3 måneder efter et stød. Det samme gælder for de patienter, der har fået anlagt en ICD efter alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Hidtil har ICD-patienter skulle vente i 6 måneder, før end de kunne køre bil. Til gengæld er reglerne strammet for ICD-patienter med erhvervskørekort, da det ikke længere bliver muligt at opretholde eller erhverve et erhvervskørekort, hvis der er fundet grund til at tilbyde en ICD. Det fremgår af en ny vejledning til brug for læger i kørekortspørgsmål, som Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet. Vejledningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og er trådt i kraft. De nye regler ligger tæt op af, hvad man har i andre lande som fx Skandinavien og Tyskland og bygger på internationale anbefalinger, hvor man vurderer risikoen for ulykker med personskade. Spørg din kardiolog hvis du er i tvivl om de nye regler for kørekort i forbindelse med din hjertesygdom. I den nye vejledning kan du læse om kørekortreglerne fordelt på de enkelte hjertesygdomme. Det er muligt at læse vejledningen fra Dansk Cardiologisk Selskab ved at gå ind på og i søgefeltet øverst til højre skrive: kørekort. I den række af tekster, der så komme frem vælger du: Rapporten for udstedelse af kørekort hos patienter /sek 20

21 21

22 Eftermiddagsmøde I håb om at skabe lidt tryghed i det at have en ICD, arrangerer Hjerteforeningen et eftermiddags-møde, i samarbejde med Britta Ege Christensen, tidl. Pacemakerambulatoriet Rigshospitalet. Er du hjertepatient, ung/ældre med en ICD enhed, er du velkommen til at deltage i mødet! Pårørende er også velkomne til at deltage. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til hjertesygeplejersker. Tid: 15/11 kl Sted: Rådgivningscenter Kbh. Hauser Plads 20, 1127 Kbh. K Tilmelding nødvendigt på ! A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 15. november 2012 kl Eftermiddagsmøde 16. marts 2013 Vintermøde/ generalforsamling på fyn Se nærmere ovenover Nærmere i næste nummer af Rytmeboxen 22

23 Bestyrelsen 2012 Fung. formand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Morten Drejer, Bredgade 18A, 8600 Silkeborg Tlf.: Fung. næstformand: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Billed kommer senere Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf.: Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Billed kommer senere Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf.: Mobil: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Billed kommer senere Judy Johansen Violvej Skive Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

24 24

April 2014, nr. 101. ICD-klubbens blad

April 2014, nr. 101. ICD-klubbens blad April 2014, nr. 101 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Referat af generalforsamling side 8 Ny direktør side 11 Vi mødes i Korsør side 12 Aktivitetskalender side 14 Redaktionelt

Læs mere

Oktober 2014, nr ICD-klubbens blad

Oktober 2014, nr ICD-klubbens blad Oktober 2014, nr. 103 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 2 Hjemmesiden side 4 Hjerteforeningen på Facebook side 5 Billeder fra Seminar side 6-9 Græskarsuppe side 12 Informanter søges

Læs mere

December 2015, nr. 109. ICD-klubbens blad

December 2015, nr. 109. ICD-klubbens blad December 2015, nr. 109 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Generalforsamling side 4 Vintermøde side 5 TV-Kugler side 7 Seminar 2016 side 8 Risengrød på den nemme måde side 14 Ladywalk

Læs mere

Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg

Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg Rytmeboxen September 2016, nr. 112 Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg Foto: Bendt Ørskov Larsen Læs blandt andet Formandens side side 03 Berlinturen side 04 Foredrag

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

December 2013, nr. 99. ICD-klubbens blad

December 2013, nr. 99. ICD-klubbens blad Rytmeboxen December 2013, nr. 99 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Rytmeboxen. De nye tider side 3 Generalforsamling side 6 Vintermøde side 7 App en Red liv side 10 5:2 kuren

Læs mere

Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. April 2015, nr. 106

Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. April 2015, nr. 106 April 2015, nr. 106 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Så skal vi til Silkeborg side 12 58 år som orienteringsløber side 14 Kalenderen side 18 Redaktionelt Redaktør: Henning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

December 2012, nr. 94. ICD-klubbens blad

December 2012, nr. 94. ICD-klubbens blad Rytmeboxen December 2012, nr. 94 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Vintermøde/generalforsamling side 6 Hjertegalla side 8 Røgen siver på danske arbejdspladser side 14 Et ikke-helte

Læs mere

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad Februar 2015, nr. 105 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra Formanden side 3 Vintermøde/generalforsamling side 4 Skriv til RYTMEBOXEN side 7 Ny hjemmeside side 8 ICD og angst side 12 Hjerterådgivning

Læs mere

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2015, nr. 107 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Seminar side 5 Red nu liv for fanden side 12 Rabarberkage side 14 Aktivitetskalender side 15 Bestyrelsen side 16

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97 Rytmeboxen Juni 2013, nr. 97 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Seminar side 4 Flemmings historie side 12 Danskerne mangler viden side 16 Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

April 2012, nr. 91. ICD-klubbens blad

April 2012, nr. 91. ICD-klubbens blad Rytmeboxen April 2012, nr. 91 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Nyt bestyrelsesmedlem side 4 Generalforsamling/vintermøde side 5 Drop ikke din kolesterolmedicin side 14 Seminar

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet. Hjerteforeningens ICD klub. Marts 2016, nr. 110

Rytmeboxen. Læs blandt andet. Hjerteforeningens ICD klub. Marts 2016, nr. 110 Rytmeboxen Marts 2016, nr. 110 Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubben forbinder landets medlemmer Foto: Flemming Krogh, Korsør 2014 Læs blandt andet Formandens side side 03 Generalforsamlingen side 04

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Velkommen til martsmødet. Tirsdag, den 20. marts kl. 18:00 Generalforsamling og mød Sussanne Priebe Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program 18:00 Vi

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

SeniorNyt - 1-2016. Region Syddanmark. Nyhedsbrev fra DAI s Senioridrætsudvalg - Region Syddanmark FORÅR PÅ VEJ

SeniorNyt - 1-2016. Region Syddanmark. Nyhedsbrev fra DAI s Senioridrætsudvalg - Region Syddanmark FORÅR PÅ VEJ - 1-2016 Nyhedsbrev fra DAI s Senioridrætsudvalg - FORÅR PÅ VEJ DAI s Senioridrætsudvalg er trukket i forårstøjet, akkurat som jer er der gang i forårssæsonen med planlægning af inden/og udendørsaktiviteter.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04. 2011.

Nyhedsbrev nr. 04. 2011. Nyt Fra Sidste Klubaften Nyhedsbrev nr. 04. 2011. Vi nåede op på at blive 23 SMCKére på denne dejlige onsdags klubaften. Bo Hansen havde bagt nogle pragtfulde chokoladeboller, som vi nød sammen med hans

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Anitta har ordet... tidspunkter også, så hvis du har lyst til en cykeltur, skal du sige det til personalet,

Anitta har ordet... tidspunkter også, så hvis du har lyst til en cykeltur, skal du sige det til personalet, Plejecenter Skovvænget Juli 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. En tur på Hestemarked Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Venner af Skovvænget Glimt fra Grenå Glimt fra

Læs mere

Cyklister i Kolding. Jelssøerne. Nr. 1 feb. 2015

Cyklister i Kolding. Jelssøerne. Nr. 1 feb. 2015 Jelssøerne Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2015 Kommende cykelture VCTA Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2015 Regnskab 2014 og budget 2015 Efterårets cykelture CYKLIST- FORBUNDET I KOLDING

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere