Madkulturen Præsentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madkulturen Præsentation"

Transkript

1 Madkulturen Præsentation September 2013

2 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Indhold PRÆSENTATION AF MADKULTUREN Madkulturens virke... 3 Indsigt og viden... 4 Koblingsboks FORRETNINGSOMRÅDER Fremtidens fødevareerhverv... 6 Bedre Madder... 7 Skaldyr fra Nordjylland Smagsoplevelser SpisVel Fremtidens forbrugere Madkamp DM i Hjemkundskab MADlejr Madværksteder Fremtidens fødevarekompetencer Fremtidens fødevareuddannelser Kommunepartnerskabet Kulinarisk Kørekort... 18

3 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Madkulturens virke Madkulturen er en selvejende organisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der arbejder for Bedre mad til alle gennem et fokus på kvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til danskerne. Madkulturen er koblingsboks for alle aktører, der arbejder professionelt med mad og måltider. Madkulturen etablerer og formidler et validt vidensgrundlag, og skaber metode- og konceptudvikling ved at involvere på tværs af alle led i værdikæden. Forretningsområder Madkulturen opfylder løftet om Bedre mad til alle ved at agere inden for tre forretningsområder: Fremtidens fødevareerhverv Madkulturen skaber værdi for fødevareerhvervet og forbrugeren ved at højne kvalitet og mangfoldighed i det danske fødevareudbud. Madkulturen arbejder for at stimulere markedet for lokale og bæredygtige fødevarer og for at styrke fortællingen om dansk og nordisk madkultur. Madkulturen udvikler best practice for hverdagsmad med fødevareerhvervet. Fremtidens forbrugere Madkulturen medvirker til at øge bevidsthed og engagement omkring madkultur og skaber positive rammer for at styrke forbrug erens handlekompetencer på madområdet. Madkulturen arbejder for at stimulere efterspørgslen af kvalitetsfødevarer og udvikler best practice for hverdagsmad med forbrugerne. Madkulturen demonstrerer, at gode mad- og måltidsoplevelser er et middel til at skabe værdi for den enkelte og fællesskabet. Fremtidens fødevarekompetencer Madkulturen styrker fødevareuddannelserne, sikrer relevans og øger prestige. Madkulturen udvikler de offentlige måltider og rammerne for dem. Madkulturen bidrager til at løse fremtidens velfærdsudfordringer ved at udvikle mad- og måltidskompetencer.

4 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Indsigt og viden Madkulturens indsatser og projekter bygger på indsigt i behov, sammenhænge og potentiale. Den viden, som ligger til grund for Madkulturens projekter og den viden, der skabes i projekterne, skal formidles. Derfor har alle projekter en videnspakke. For at understøtte vidensindsamling og formidling samt skabe de fornødne indsigter til Madkulturens virke arbejder Madkulturen på etablering af en vidensportal og et årligt Mad*indeks. Vidensportal Madkulturen.dk er en vidensportal, som skal give inspiration, skabe mulighed for dialog og formidle viden og værktøjer til professionelle og beslutningstagere, der arbejder med at styrke madkulturen i Danmark. Mad*indeks Med et årligt indeks sætter en lang række partnere hvert år fokus på danskernes madkultur og på status i fødevarebranchen. Med en kombination af kvantitativ og kvalitativ metode kortlægges udviklingen inden for madvaner, -forbrug, vækst og fødevarer. Sammen med en mediepartner lancerer partnerne en gang om året rapporten med de nyeste tal, gerne i sammenhæng med involverende aktiviteter for forbrugere og repræsentanter for erhverv og uddannelsesinstitutioner. De forskellige dele af undersøgelsen udvikles til enkeltstående nyheder, der kan offentliggøres sammen med en eller flere partnere, og således sætte madkultur på dagsordenen. Portalen lanceres ved årsskiftet Viden om mad og måltider er ikke alene viden om best practice og forskningsresultater. Det er også viden om netværk, viden om begivenheder inden for feltet og viden om projekter og initiativer inden for feltet. Forbrugerrådet DTU Fødevareinstituttet Mandag Morgen COOP Landbrug og Fødevarer Primære målgrupper Professionelle inden for fødevarer, mad og madkultur: Beslutningstagere (politikere, embedsmænd/medarbejdere i kommuner, regioner, stat, organisationer og virksomheder m.fl.) Praktikere (hjemkundskabslærere, pædagoger, kommunale udviklingsmedarbejdere, innovations- og marketingfolk i erhverv, forskere m.fl.) Lanceringen af den første version af Mad*indeks sker i foråret Parallelle målgrupper og medafsendere Fonde og bevillingsgivere Vidensinstitutioner på fødevareområdet Nuværende og potentielle samarbejdspartnere

5 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Koblingsboks Madkulturens virke består af en lang række projekter og partnerskaber, som alle har det formål at skabe nye indsigter og ny praksis omkring mad og måltider. Når indsigt og praksis er etableret, kan projektet overgå til permanent forankring. Både projekter og andre initiativer sker i et tæt samarbejde med en lang række interessenter ud fra en overbevisning om, at kun godt forankrede initiativer får den høje kvalitet, der sikrer bred effekt og overlevelse på længere sigt. Madkulturen er åben over for samarbejde med partnere, som kan være umiddelbart utraditionelle og overraskende, fordi det kan bidrage med nye vinkler til et projekt eller en indsats. Partnerskaber Partnerskaber for eksempel med kommunerne skaber det perfekte afsæt for udvikling af nye arenaer for mad og måltider, som ikke alene fokuserer på sund og nærende kost, men som også benytter mad og måltider som et redskab til social sammenhængskraft eller lokal vækst. Andre typer partnerskaber - som f.eks. med alle parter omkring de fødevarerelaterede uddannelser sikrer et solidt fundament for synergi på tværs af parter, der måske ikke tidligere har kendt til hinandens eksistens eller virke.

6 Fremtidens fødevareerhverv Madkulturen stimulerer udviklingen af et mangfoldigt marked, der skaber mere værdi for både forbrugere og erhverv. Madkulturen har fokus på, at dette løft skal være et stærkt afsæt for øget tilgængelighed af danske kvalitetsfødevarer. Madkulturen arbejder for at skabe nye måltidsløsninger baseret på forbrugerindsigter og involverende metoder. De mest aktuelle eksempler er indsatsen for at øge rugbrødsforbruget i Danmark gennem projektet Bedre Madder og målsætningen om at styrke forbindelsen mellem lokale producenter og offentlige køkkener. Madkulturen vil: skabe værdi for fødevareerhvervet og forbrugeren ved at højne kvalitet og mangfoldighed i det danske fødevareudbud. arbejde for at stimulere markedet for lokale og bæredygtige fødevarer og for at styrke fortællingen om dansk og nordisk madkultur. udvikle best practice for hverdagsmad med fødevareerhvervet. Bedre Madder Skaldyr fra Nordjylland Smagsoplevelser SpisVel

7 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 7 / 18 Bedre Madder Rugbrødsmaden er en væsentlig del af danskernes hverdag og er næsten indbegrebet af dansk madkultur forbundet med en række traditioner og værdier. Der smøres dagligt omkring to mio. madpakker i Danmark, men alligevel er rugbrødsforbruget faldende. Der bliver i dag spist 40% mindre rugbrød end i Ikke mindst den yngre generation fravælger stadig oftere rugbrødet. Bedre Madder skal gøre madder til det attraktive, sunde og nemme aftensmåltid i en travl hverdag, og det som også børn og unge synes er cool at have med i madpakken. Ydermere sigter projektet mod at højne forbruget af rugbrød og sætte fokus på dansk madkultur. I foråret 2013 kickstartede Madkulturen projektet Bedre Madder med et dialogmøde med repræsentanter fra danske fødevareproducenter, der hver især leverer enkeltkomponenter til den gode rugbrødsmad. Madkulturen har også foretaget studier af forbrugernes holdninger og de trends, der kan påvirke forbrugeradfærden fremadrettet i denne kategori. Bedre Madder var med på Roskilde Festivalens Food Court som en relevant og interessant del af moderne madkultur for unge. Og i samarbejde med REMA 1000 afviklede Madkulturen et pilotprojekt med et Bedre Madder-værksted for børn. Her gav kulinariske vejledere børnene inspiration til at lave deres egne bedre madder med udgangspunkt i helt almindelige dagligvarer. Ved udgangen af 2013 skal partnerskabet omkring Bedre Madder være etableret. Hertil også partnerfinansiering, fundraisingstrategi og aktivitetsoversigt for I efteråret skal der dannes et partnerskab, der sammen afholder aktiviteter f.eks. DM i Hverdagsmadder, #pimpdinmadpakke på Instagram, indhentning af forbrugerindsigter m.m. Partnerne skal findes blandt fødevareproducenter og detailhandlen. Partnerskabets medlemmer skal finansiere de fælles aktiviteter, ligesom der skal søges fonde til finansiering af projektet.

8 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 8 / 18 Skaldyr fra Nordjylland Danske forbrugere mangler kendskab til og viden om danske skaldyr. Skaldyr er ikke tilgængelige og ikke synlige, der hvor de lever og landes. Skaldyr benyttes ikke til branding og markedsføring af Nordjylland, selv om det er en unik mulighed. Forbrugerne skal vide mere om skaldyr fra Danmark som en naturlig rå- og fødevare, der kan indgå i hverdagsmåltidet såvel som festmåltidet. Herunder viden om håndtering og anvendelse. Det er desuden et mål at øge tilgængeligheden af friske skaldyr, samt styrke innovative løsninger for adgang og anvendelse hos de enkelte målgrupper. Skaldyrsevents i Nordjylland er professionaliseret med henblik på at have større attraktionsværdi for udenlandske turister samt at gøre arrangementerne økonomisk bæredygtige. På sigt kan de dermed blive til en forretning i sig selv, som fødevareproducenterne kan have gavn af og ikke blot sponsorere. Der er i projektet gennemført kvantitative og kvalitative forbrugeranalyser, der sammen med Madkulturens store Epinionsundersøgelse giver et billede af forbrugernes holdninger og præferencer for skaldyr. Madkulturen har sammen med Zonen for Madkultur afholdt Skaldyrstopmøde med deltagere fra skaldyrsindustrien, detailhandlen, innovations-, forsknings-, oplevelses- og turismeerhvervene. Vidensdeling og efterfølgende idégenerering har dels betydet øget tilgængelighed af blåmuslinger og taskekrabber og dels dannet baggrund for Madkulturens videre arbejde med skaldyr. Madkulturen har udarbejdet en vidensrapport specifikt om skaldyr med pointer og anbefalinger fra skaldyrsprojektets første fase. Denne rapport udgør sammen med idékataloget et detaljeret vidensgrundlag for en projektbeskrivelse for kommende projekter. Fase 1: Del 1, maj 2012-dec Del 2, dec nov Fase 2: Udvikling og kommunikation Vidensopsamling Innovation og udvikling Første del af Skaldyr fra Nordjylland blev gennemført med Zonen for Madkultur, Aalborg Universitet, VisitNordjylland og Nordic Food Lab. Anden del gennemføres med støtte fra Region Nordjylland. Det er målet at etablere en ny partnerskabskreds i andet halvår af 2013 til projektets sidste fase.

9 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 9 / 18 Smagsoplevelser Dansk turisme taber internationale markedsandele. Der er fremgang i hovedstadsområdet, men tilbagegang i provinsen. Noma og Ny Nordisk Mad tiltrækker turister, men turisterne er skuffede over maden i ferielandet. Øget global konkurrence giver behov for udvikling, viden og innovation. Der er ikke tradition for og erfaring med samarbejde på tværs af brancherne fødevare og turisme. Madkulturen leder fem delprojekter i Midtjysk Turismes projekt Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser, som er en integreret del af Oplevelsesbaseret Kystturisme under Videncenter for Kystturisme. Målet er at udvikle og afprøve oplevelseskoncepter med fødevarer som omdrejningspunkt og dermed bidrage til at udvide turistsæsonen og udvide målgruppen med henblik på at øge indtjening i såvel oplevelses- som fødevareerhverv. Projektet skal udvikle og afprøve koncepter til smagsoplevelser, ture, temapakker eller lignende sammen med aktører. Der er indledt dialog med nøglepersoner og centrale virksomheder og organisationer på de udvalgte destinationer. Indsatserne lokaliserer sig overvejende i Midtjylland og på grund af Limfjorden også i Nordjylland. De udvalgte områder er Salling, Samsø, Djurs og Limfjorden. I samarbejde med lokale aktører er koncepterne skitseret for alle områder. I løbet af efteråret 2013 vil disse blive yderligere beskrevet og iværksat. Nogle koncepter afprøves i efteråret 2013, alle i Evaluering og afslutning december I alt forventes yderligere virksomheder at blive involveret i udvikling og implementering af koncepterne. Den foreløbige partnerkreds tæller: Fonden Midtjysk Turisme, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Kommune, Markedsføring og Erhvervsudvikling, Jesperhus Feriepark, Martin og Ketil, Samsø Erhvervs- og Turistcenter, Spøttrup Middelalderborg, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. Der vil i løbet af efteråret tilknyttes yderligere aktører fra oplevelses- og i særdeleshed fødevareerhvervet i form af producenter og restauratører.

10 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 10 / 18 SpisVel En undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet (sept. 2013) viser, at: 60% af forbrugerne spiser fastfood mindst en gang om måneden. Hovedårsagen til køb af fastfood er tidsbesparelse. (Landbrug & Fødevarer, marts 2012) 82% opfatter fastfood som usundt. (Landbrug & Fødevarer, marts 2012) Otte ud af ti ønsker, at fremtidens fastfood har mere fokus på den gode smag. 78% siger, at de ønsker, at udvalget af sundere alternativer er større, især fedtfattig fastfood. Godt halvdelen angiver, at de vil købe flere produkter, hvis ændringerne bliver gennemført. Danskerne skal have adgang til sunde, bæredygtige og velsmagende måltider ved udespisning. Dette skal ske gennem udvikling af nye produkter samt ved vurdering af effekten af, om en øget tilgængelighed af sundere mad på hverdagsspisesteder kan ses som en reel sundhedsstrategi. Madkulturen har indtil nu skabt værdi ved at forene aktører på tværs samt ved at udvikle og dele metoder og indsigter omkring produktudvikling, så det kommer forbrugerne til gode. Projektets innovationsforløb, som Madkulturen er ansvarlig for, har vist, at det kan lade sig gøre at udvikle og sammensætte velsmagende produkter fra de deltagende producenter i projektet, som retter sig mod kundernes krav og forventninger, og som samtidig er sundere og mere bæredygtige. Målet er løsninger, der kan leve op til projektets brændende platform: At tænke den kulinariske kvalitet ind i fastfood, der er nøglehulsmærket, har den rigtige pris, og er produceret under hensyntagen til miljøet og som samtidig kan indgå i kædernes produktportefølje som det sundere valg. Næste skridt i projektet er pilottest af nyudviklede løsninger hos kæderne. 1. august december DTU Fødevareinstituttet (projektejer), AAU Center for design, innovation and sustainable transitions, Fødevarestyrelsen, McDonald s, Q8, Statoil, DSB, Lantmännen Schulstad a/s, DLG Foods og Rose Poultry.

11 Fremtidens forbrugere Madkulturen arbejder for, at fremtidens forbrugere bliver bevidste om deres valg, og hvilken betydning mad og måltider har i vores liv. Det gøres ved at understøtte maddannelse og madens sociale dimension i samfundet: At der bliver eksperimenteret i eksempelvis skolekøkkenet og i lokalsamfundet, at vi italesætter betydningen af at spise sammen og smage på maden, at vi gennem mad og måltider møder nye mennesker med andre syn på livet og maden, og får en fornemmelse af, hvor maden kommer fra. Madkulturen demonstrerer, hvordan måltidsoplevelser igennem fælleskab og folkeligt engagement giver værdi for lokale fødevareproducenter, oplevelsesøkonomi og derigennem fremmer efterspørgsel på kvalitetsfødevarer. Madkulturen vil: medvirke til at øge bevidsthed og engagement omkring madkultur og skabe positive rammer for at styrke forbrugerens handlekompetencer på madområdet. arbejde for at stimulere efterspørgslen af kvalitetsfødevarer og udvikle best practice for hverdagsmad med forbrugerne. demonstrere, at gode mad- og måltidsoplevelser er et middel til at skabe værdi for den enkelte og fællesskabet. Madkamp MADlejr Madværksteder

12 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens forbrugere 12 / 18 Madkamp DM i Hjemkundskab Kun 10% af danske børn har fast ugentlig maddag. 41% af forældrene synes ikke, at deres eget barn ved nok om madlavning og råvarer. Hjemkundskabsfaget mangler både prestige og opmærksomhed på mange folkeskoler, og det sker sjældent, at de ambitiøse faglige målsætninger, der eksisterer for faget, indfries; bl.a. nedprioriteres faget, undervisningen forestås af ikkefaglærte lærere, og der er bekymrende lave budgetter. Hjemkundskabsfaget udbydes på færre og færre seminarier, og det er det mindste af de obligatoriske fag på skolerne. Madkamp DM i Hjemkundskab er etableret med målsætning om, at børn skal blive bedre til køkkenhåndværket, og at hjemkundskabsfagets position i Danmark skal styrkes. Madkamp består af innovative lærerkurser, undervisningsforløb og en konkurrence i madens univers, hvor skoleelever kæmper om at blive Danmarks bedste hjemkundskabshold. Madkamp DM i Hjemkundskab blev afviklet for første gang i 2012 med støtte fra Nordeafonden. Mere end 100 hjemkundskabslærere og -studerende deltog i kurser på fem af landets professionshøjskoler. Lærerne gennemførte efterfølgende undervisningsforløb af fire til seks ugers varighed for hjemkundskabshold i næsten hele landet. Med æblet som omdrejningspunkt arbejdede eleverne med såvel det salte som det søde køkken og med tilsmagning, sæson, sorter, historie og meget andet. 75 hold deltog i kampen om at kvalificere sig til en af de fem regionale semifinaler, hvorfra de ti bedste hjemkundskabshold blev udvalgt til at deltage i den nationale finale. Den blev afholdt i januar 2013 med deltagelse af bl.a. børneog undervisningsminister Christine Antorini. Dommerpanelet kårede 7. klasse fra Broskolen, Afdeling Bøgehøj som vinder. På baggrund af de gode resultater fra Madkamp 2012 har Nordea-fonden bevilliget støtte til gennemførsel af Madkamp DM i Hjemkundskab indtil Det er målsætningen, at projektet i løbet af de tre år forankres så stærkt hos de deltagende parter, at det efterfølgende kan køre videre uden for Madkulturens regi. Projektet støttes af Nordea-fonden og udvikles sammen med University College Lillebælt, øvrige professionshøjskoler, Hjemkundskabslærerforeningen og en lang række hjemkundskabslærere.

13 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens forbrugere 13 / 18 MADlejr Kun 10% af danske børn har fast ugentlig maddag. 41% af forældrene synes ikke, at deres eget barn ved nok om madlavning og råvarer. 20% af alle danske børn kommer aldrig ud i naturen. (Danmarks Naturfredningsforening) Madkulturen og Arla Fonden er gået sammen om udvikling af fremtidens lejrskole, der tager udgangspunkt i maddannelse, madmod og nye læringsmetoder. Lejren har til formål at vise danske skoleelever på klassetrin vejen til et sundere liv gennem oplevelser med naturens råvarer, madlavning, bevægelse i naturen og læring. Der er i 2013 gennemført en vidensindsamling og konceptudvikling, en pre-pilot og to kortere tests, hvorefter foreløbig viden og erfaring er samlet i en intern rapport. Piloten med fire skoleklasser gennemføres i efteråret Projektet har mødt stor positiv interesse fra fagpersoner og fra lignende projekter, hvoraf nogle har været samlet til en workshop og i en rådgivende gruppe. MADlejr har haft besøg af Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvilket ligeledes medførte positiv respons og interesse for at sætte fokus på madkultur i folkeskolen. Fase 1: Sep.- dec. 2012: Fase 2: Jan. - marts 2013: Fase 3: April 2013: Fase 4: Maj - juni 2013: Fase 5: Aug. - sep. 2013: Fase 6: Sep. - okt. 2013: Fase 7: Okt. - dec. 2013: Konceptudvikling og analyse Afviklingsforberedelse og program Pilot MADlejr udskudt pga. lock out Pre-piloter og opsamling af viden og erfaringer Afviklingsforberedelse og tilpasning Pilot MADlejr og kommunikation/pr Evaluering og anbefalinger Madkulturen udvikler MADlejr i samarbejde med Arla Fonden. Undervisningsmateriale til MADlejr-pilot er udviklet i samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU), mens evaluering foretages af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

14 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens forbrugere 14 / 18 Madværksteder Erfaringer fra pilotforløbet har vist, at børn, der får lov at dufte, smage og røre ved friske råvarer, har lyst til at smage. Børn bliver mere nysgerrige og modige, når de får mulighed for at prøve kræfter med nye madvarer. Succesoplevelser i køkkenet styrker selvværdet og kan give børn lyst til at give sig i kast med andre udfordringer. Madværksteder er en aktivitet i SFO er og klubber, som skal styrke børn og unges kompetencer og viden om mad og give pædagoger lyst til at integrere mad og måltider i det pædagogiske arbejde. Fem SFO er og fem klubber i Roskilde Kommune har afprøvet Madværksteder i løbet af foråret Ca. 80 børn fra 0. til 7. klasse har deltaget med pædagoger og Madkulturens madvejledere. Både børn og pædagoger har fået store smagsoplevelser og viden med hjem, og alle de adspurgte børn havde lyst til at fortsætte aktiviteten Madværksted. Madværksteder har ikke kun givet børn og unge bedre køkkenfærdigheder. Pædagogerne oplever, at Madværksteder kan bruges blandt andet som redskab til at ændre negative sociale mønstre som konflikter og mobning. Samtidig får stille og generte børn mere selvværd. Og især børn med ADHD har vist sig at have stor glæde af madlavning i samarbejde med andre børn. Ikke mindst SFO- og klubledere mener, at Madværksteder kan skrives ind i de lokale pædagogiske handleplaner som en aktivitet med fokus på sundhed, kreativitet og fortællingen om råvaren fra jord til bord. Projektet er blevet omtalt i flere dagblade, og Roskildes borgmester har i en film om Madværksteder givet sit bud på, hvordan mad og måltider kan blive et vigtigt redskab i alle kommunens institutioner. Januar september Konsortiepartnere: Roskilde Kommune, University College Lillebælt, fem klubber og fem SFO er i Roskilde kommune.

15 Fremtidens fødevarekompetencer Fødevareerhvervet står for en betragtelig del af Danmarks eksport og en stor del af arbejdspladserne uden for de store byer. Denne position bør fastholdes og udbygges, hvilket kræver en strategisk indsats for at sikre de allerbedste kompetencer. Madkulturen har derfor en målsætning om at styrke fødevareuddannelserne, sikre relevans ved at understøtte samspillet mellem uddannelserne og fødevaresektoren, samt arbejde for at øge fødevareuddannelsernes prestige. Madkulturen vil: styrke fødevareuddannelserne, sikre relevans og øge prestige. udvikle de offentlige måltider og rammerne for dem. bidrage til at løse fremtidens velfærdsudfordringer ved at udvikle mad- og måltidskompetencer. Udvikling af de måltider, som hver dag serveres i det offentlige, kan bidrage som løsning på flere af Danmarks velfærdsudfordringer, for eksempel ved at gøre de ældre borgere mere selvhjulpne og forebygge sygdomme. Derfor arbejder Madkulturen for at udvikle de offentlige måltider og rammerne for dem. Også blandt sundheds- og velfærdsprofessionelle er der behov for øget fokus på mad- og måltidsområdet både i praksis og som en del af uddannelserne. Madkulturen bidrager derfor til at løse fremtidens velfærdsudfordringer ved at udvikle mad- og måltidskompetencer, eksempelvis som en del af pædagog- og læreruddannelserne og ved at styrke madkundskab som fag i læreruddannelsen. Fremtidens fødevareuddannelser Kommuneparterskabet Kulinarisk Kørekort

16 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevarekompetencer 16 / 18 Fremtidens fødevareuddannelser Der findes i dag mere end 25 ordinære fødevareuddannelser samt efter- og videreuddannelser fordelt over hele uddannelsessystemet fra erhvervsuddannelser over erhvervsakademi-, professionsbachelor- til universitetsuddannelser. Disse uddannelser udbydes på 36 af landets uddannelsesinstitutioner. Der findes i dag intet nationalt forum for vidensdeling mellem disse uddannelser. Fødevareuddannelserne er centrale for fremtidens fødevaredanmark. Madkulturen tager en aktiv rolle i at samle aktører og sætte fokus på fødevareuddannelserne med det formål at styrke fødevareuddannelserne og image i feltet. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige fødevareuddannelsesniveauer samt ressourcepersoner i feltet har bidraget til projektudviklingen. I august 2013 startede den første dialog om, hvad et kommende partnerskab om fødevareuddannelser skal sætte fokus på. Her mødtes en række eksisterende partnere til et kick off-arrangement. I projektet er der udarbejdet et udkast til konceptoplæg for det videre arbejde med et partnerskab om fødevareuddannelser. I den forbindelse er der udarbejdet en kortlægning af fødevareuddannelser, som indeholder et overblik over fødevareuddannelser og fakta om disse. Kortlægningen kan ses på Madkulturens vidensportal. Fremtidens fødevareuddannelser er i første omgang berammet til udgangen af 2013 i Madkulturens regi. Målsætningen er at opstarte et partnerskab om fødevareuddannelser, hvor Madkulturen ønsker at påtage sig en koordinerende sekretariatsfunktion. Der arbejdes på mulig finansiering fra januar 2014 og fem år frem. Partnerskabet stiftes formelt i efteråret Sigtet er en partnerskabskreds med udgangspunkt i initiativkredsen bag kick-off arrangementet: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Slagtermestre, Fødevareforbundet NNF, Kost- og Ernæringsforbundet, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, 3F samt Ministeriet for Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

17 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Kommunepartnerskabet Partnerskabets syv kommuner har i alt borgere. En opgørelse, foretaget af Madkulturen i 2013, viser, at de seks af kommunerne rummer: kommunale køkkener Fødevareindkøb for mindst 110 mio. kr. om året Velfærdsudfordringerne i kommunerne er blandt andet: Lav eller ingen vækst. For stort frafald på (ungdoms-) uddannelserne. Stor fraflytning. Høj grad af ulighed i sundhed. Syv kommuner og Madkulturen samarbejder i i et partnerskab om at gå nye veje på mad- og måltidsområdet. I 2013 fokuserer partnerskabet på fødevareentreprenørskab og brugen af lokale produkter i de kommunale køkkener. Visionen er at gøre lokale råvarer i kommunernes køkkener til en fokuseret driver for bæredygtig vækst i fødevareerhvervet. Måltiderne skaber en unik og stærk sammenhængskraft mellem de mennesker, der producerer råvarerne, de mennesker, der laver maden i de kommunale køkkener og de borgere, som samles om maden, der bliver lavet der. Partnerskabet baner også vejen for en bredere forståelse af sundhed og udforsker en ny kommunal rolle og tilgang i forhold til det forebyggende arbejde. Samlet set sigter projektet efter at løfte en række strategiske velfærdsudfordringer i kommunerne. Kommunepartnerskabet har udviklet en samarbejdsrelation, der understøtter vidensdeling og nytænkning, og som muliggør den fælles og tværgående udvikling og eksekvering af projekter. I første halvår af 2013 har kommunepartnerskabet opnået en vigtig konsolidering. Igennem afholdelse af tre seminarer og camps er der blevet sat navn på to signaturprojekter: et vækstprojekt og et velfærdssprojekt. Projekterne vil blive udviklet og fundraiset i 2013 og Desuden er der udarbejdet en første kortlægning af kommunernes måltider. Januar 2013 December Partnerskabet er et for-projekt til etablering af et nationalt netværk. Roskilde Kommune, Hjørring Kommune, Holbæk Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Hvidovre Kommune, Odense Kommune/ Vollsmose 2020.

18 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevarekompetencer 18 / 18 Kulinarisk Kørekort Aktører, der har berøring med mad- og måltidsområdet, ønskes styrket i at arbejde med mad som medie i en faglig kontekst i deres hverdagspraksis med forskellige målgrupper. Ved at arbejde teoretisk og praktisk med temaer som madsprog, madhåndværk, måltid og madformidling, styrkes madmod, maddannelse og madglæde hos målgruppen. Kulinarisk Kørekort er et kursustilbud, som har til formål at give et nyt og anderledes syn på mad og måltider gennem formidling og pædagogisk arbejde. Med kørekortet får en lang række fagprofessionelle, herunder professionelle i en pædagogisk sammenhæng, i detailledet og frivillige i foreningslivet mod og kompetencer til at arbejde med mad og måltider i deres hverdagspraksis. Kulinarisk Kørekort er testet i forbindelse med to typer af store madvents: Madtropperne på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro samt FoodJam på Roskilde Festival 2012 og I 2013 har Kulinarisk Kørekort været del af et udbudt tværfagligt modul for alle studerende på Professionshøjskolen Metropol, hvor køreprøven var en praktik. Et lignende samarbejde er i gang med Pædagoguddannelsen på University College Copenhagen. I alt har 140 personer nu taget et kulinarisk kørekort. Marts 2013: Kursus i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Juni 2013: Kursus i samarbejde med University College Sjælland før FoodJam Sep. 2013: Kursus i samarbejde med Professionshøjskolen UCC. Nye samarbejdsaftaler vil medføre udvikling af flere forløb. Efter flere gennemførte piloter i ved events og forløb med professionshøjskoler ønskes nye spor og målgrupper udviklet og afprøvet med nye samarbejdspartnere. F.eks. kan Kulinarisk Kørekort tilføre nye kompetencer til madprofessionelle i detailledet samt til frivillige spejderledere og foreningsledere i idrætslivet.

19 Læs mere på madkulturen.dk

En løftestang for bedre måltidskvalitet. Judith Kyst, direktør, Madkulturen

En løftestang for bedre måltidskvalitet. Judith Kyst, direktør, Madkulturen Offentlige fødevareindkøb En løftestang for bedre måltidskvalitet og lokal fødevarevækst Judith Kyst, direktør, Madkulturen Oplægget vil handle om: Præsentation af Madkulturen Offentlige fødevareindkøb

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Status rapport Madkulturen

Status rapport Madkulturen Status rapport Madkulturen Marts 2013 MADKULTUREN Statusrapport marts 2013 2 / 18 Indhold Madkulturens virke... 3 Kerneaktiviteter Kerneaktiviteter... 5 projekter MADlejr... 7 Kommunepartnerskabet Bedre

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen -

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen - + University College Lillebælt Maddannelses Lab Svendborg Kommune Børn&Unge Ålborg Universitet MENU LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen - Præsentation d. 30. april 2012. MEP, Christel Schaldemose besøger Nymarkskolen.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Handlingsplan 2014. Godkendt

Handlingsplan 2014. Godkendt Godkendt Handlingsplan 2014 22. januar 2014 Måltidspartnerskabet Stationsparken 31 Måltidspartnerskabets handlingsplan for 2014 består af en række igangsatte og besluttede projekter samt enkelte nye projekter.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN Gældende fra 2015 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Status rapport Madkulturen

Status rapport Madkulturen Status rapport Madkulturen September 2012 MADKULTUREN Statusrapport september 2012 2 / 27 Indhold Madkulturens virke... 3 Kerneaktiviteter.... 4 Fremtidens fødevareuddannelser... 5 Vidensportal for madkultur...

Læs mere

MÅLTIDSAKADEMIETS MÅL

MÅLTIDSAKADEMIETS MÅL BAGGRUND Ældre- og Handicapforvaltningen laver hver dag mad for ca. 2000 borgere i plejeboliger, levebo-enheder og private hjem. Maden skal være indbydende, velsmagende, sund og af og til også lidt udfordrende.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

SMAG I MADKUNDSKAB. Karen Wistoft. Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet

SMAG I MADKUNDSKAB. Karen Wistoft. Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet SMAG I MADKUNDSKAB Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 15-08-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning 2 Folkeskolens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

SMAG I FOLKESKOLENS NYE FAG MADKUNDSKAB

SMAG I FOLKESKOLENS NYE FAG MADKUNDSKAB SMAG I FOLKESKOLENS NYE FAG MADKUNDSKAB BETYDNING FOR GASTRONOMIENS FREMTID? MED SÆRLIGT FOKUS PÅ EKSPERIMENTEL LÆRING OG BEGRUNDEDE MADVALG Det Danske Gastronomiske Akademi 9. april 2015 Karen Wistoft

Læs mere

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol + University College Lillebælt Maddannelses Lab Svendborg Kommune Børn&Unge Ålborg Universitet MENU LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol København. + Aktionsforskningsgruppen

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Hvad skal der til for at indføre et nyt måltids- og sundhedsparadigme? Skal OPUS blive til mere end et forskningsprojekt,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Vision og strategi Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vision og strategi Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vision og strategi 2012-2015 Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere PARTNERSKABET Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab mellem erhverv, forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige

Læs mere

MÅLTIDSPARTNERSKABETS VIRKSOMHED 2016-2019. Vi skaber projekter, der gør det lettere at købe, tilberede og nyde sunde måltider

MÅLTIDSPARTNERSKABETS VIRKSOMHED 2016-2019. Vi skaber projekter, der gør det lettere at købe, tilberede og nyde sunde måltider MÅLTIDSPARTNERSKABETS VIRKSOMHED 2016-2019 Vi skaber projekter, der gør det lettere at købe, tilberede og nyde sunde måltider S. 2 FORORD De fleste danskere interesserer sig mere for måltidet end for de

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Idræt og sundhed på erhvervsskolerne. Konferencen Idrættens største udfordringer II 30.05.12 v. Brian Lassen, Kosmos

Idræt og sundhed på erhvervsskolerne. Konferencen Idrættens største udfordringer II 30.05.12 v. Brian Lassen, Kosmos Idræt og sundhed på erhvervsskolerne Konferencen Idrættens største udfordringer II 30.05.12 v. Brian Lassen, Kosmos Således står der i programmet om oplægget Erhvervsskolerne er et af idrættens nye brændpunkter,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Fælles måltider mere end mætte maver

Fælles måltider mere end mætte maver Fælles måltider mere end mætte maver Hvad mener vi når vi siger Maddannelse Her og nu Engagement: - udvikle nysgerrighed, madmod og madglæde Handleerfaringer: - ved at få skeen i egen hånd Viden og indsigt:

Læs mere

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 ULLA TOFTE PROGRAM Cand. mag. i historie, debattør, skribent. Derudover er Ulla medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, medlem af bestyrelsen for

Læs mere