Madkulturen Præsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madkulturen Præsentation"

Transkript

1 Madkulturen Præsentation September 2013

2 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Indhold PRÆSENTATION AF MADKULTUREN Madkulturens virke... 3 Indsigt og viden... 4 Koblingsboks FORRETNINGSOMRÅDER Fremtidens fødevareerhverv... 6 Bedre Madder... 7 Skaldyr fra Nordjylland Smagsoplevelser SpisVel Fremtidens forbrugere Madkamp DM i Hjemkundskab MADlejr Madværksteder Fremtidens fødevarekompetencer Fremtidens fødevareuddannelser Kommunepartnerskabet Kulinarisk Kørekort... 18

3 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Madkulturens virke Madkulturen er en selvejende organisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der arbejder for Bedre mad til alle gennem et fokus på kvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til danskerne. Madkulturen er koblingsboks for alle aktører, der arbejder professionelt med mad og måltider. Madkulturen etablerer og formidler et validt vidensgrundlag, og skaber metode- og konceptudvikling ved at involvere på tværs af alle led i værdikæden. Forretningsområder Madkulturen opfylder løftet om Bedre mad til alle ved at agere inden for tre forretningsområder: Fremtidens fødevareerhverv Madkulturen skaber værdi for fødevareerhvervet og forbrugeren ved at højne kvalitet og mangfoldighed i det danske fødevareudbud. Madkulturen arbejder for at stimulere markedet for lokale og bæredygtige fødevarer og for at styrke fortællingen om dansk og nordisk madkultur. Madkulturen udvikler best practice for hverdagsmad med fødevareerhvervet. Fremtidens forbrugere Madkulturen medvirker til at øge bevidsthed og engagement omkring madkultur og skaber positive rammer for at styrke forbrug erens handlekompetencer på madområdet. Madkulturen arbejder for at stimulere efterspørgslen af kvalitetsfødevarer og udvikler best practice for hverdagsmad med forbrugerne. Madkulturen demonstrerer, at gode mad- og måltidsoplevelser er et middel til at skabe værdi for den enkelte og fællesskabet. Fremtidens fødevarekompetencer Madkulturen styrker fødevareuddannelserne, sikrer relevans og øger prestige. Madkulturen udvikler de offentlige måltider og rammerne for dem. Madkulturen bidrager til at løse fremtidens velfærdsudfordringer ved at udvikle mad- og måltidskompetencer.

4 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Indsigt og viden Madkulturens indsatser og projekter bygger på indsigt i behov, sammenhænge og potentiale. Den viden, som ligger til grund for Madkulturens projekter og den viden, der skabes i projekterne, skal formidles. Derfor har alle projekter en videnspakke. For at understøtte vidensindsamling og formidling samt skabe de fornødne indsigter til Madkulturens virke arbejder Madkulturen på etablering af en vidensportal og et årligt Mad*indeks. Vidensportal Madkulturen.dk er en vidensportal, som skal give inspiration, skabe mulighed for dialog og formidle viden og værktøjer til professionelle og beslutningstagere, der arbejder med at styrke madkulturen i Danmark. Mad*indeks Med et årligt indeks sætter en lang række partnere hvert år fokus på danskernes madkultur og på status i fødevarebranchen. Med en kombination af kvantitativ og kvalitativ metode kortlægges udviklingen inden for madvaner, -forbrug, vækst og fødevarer. Sammen med en mediepartner lancerer partnerne en gang om året rapporten med de nyeste tal, gerne i sammenhæng med involverende aktiviteter for forbrugere og repræsentanter for erhverv og uddannelsesinstitutioner. De forskellige dele af undersøgelsen udvikles til enkeltstående nyheder, der kan offentliggøres sammen med en eller flere partnere, og således sætte madkultur på dagsordenen. Portalen lanceres ved årsskiftet Viden om mad og måltider er ikke alene viden om best practice og forskningsresultater. Det er også viden om netværk, viden om begivenheder inden for feltet og viden om projekter og initiativer inden for feltet. Forbrugerrådet DTU Fødevareinstituttet Mandag Morgen COOP Landbrug og Fødevarer Primære målgrupper Professionelle inden for fødevarer, mad og madkultur: Beslutningstagere (politikere, embedsmænd/medarbejdere i kommuner, regioner, stat, organisationer og virksomheder m.fl.) Praktikere (hjemkundskabslærere, pædagoger, kommunale udviklingsmedarbejdere, innovations- og marketingfolk i erhverv, forskere m.fl.) Lanceringen af den første version af Mad*indeks sker i foråret Parallelle målgrupper og medafsendere Fonde og bevillingsgivere Vidensinstitutioner på fødevareområdet Nuværende og potentielle samarbejdspartnere

5 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Koblingsboks Madkulturens virke består af en lang række projekter og partnerskaber, som alle har det formål at skabe nye indsigter og ny praksis omkring mad og måltider. Når indsigt og praksis er etableret, kan projektet overgå til permanent forankring. Både projekter og andre initiativer sker i et tæt samarbejde med en lang række interessenter ud fra en overbevisning om, at kun godt forankrede initiativer får den høje kvalitet, der sikrer bred effekt og overlevelse på længere sigt. Madkulturen er åben over for samarbejde med partnere, som kan være umiddelbart utraditionelle og overraskende, fordi det kan bidrage med nye vinkler til et projekt eller en indsats. Partnerskaber Partnerskaber for eksempel med kommunerne skaber det perfekte afsæt for udvikling af nye arenaer for mad og måltider, som ikke alene fokuserer på sund og nærende kost, men som også benytter mad og måltider som et redskab til social sammenhængskraft eller lokal vækst. Andre typer partnerskaber - som f.eks. med alle parter omkring de fødevarerelaterede uddannelser sikrer et solidt fundament for synergi på tværs af parter, der måske ikke tidligere har kendt til hinandens eksistens eller virke.

6 Fremtidens fødevareerhverv Madkulturen stimulerer udviklingen af et mangfoldigt marked, der skaber mere værdi for både forbrugere og erhverv. Madkulturen har fokus på, at dette løft skal være et stærkt afsæt for øget tilgængelighed af danske kvalitetsfødevarer. Madkulturen arbejder for at skabe nye måltidsløsninger baseret på forbrugerindsigter og involverende metoder. De mest aktuelle eksempler er indsatsen for at øge rugbrødsforbruget i Danmark gennem projektet Bedre Madder og målsætningen om at styrke forbindelsen mellem lokale producenter og offentlige køkkener. Madkulturen vil: skabe værdi for fødevareerhvervet og forbrugeren ved at højne kvalitet og mangfoldighed i det danske fødevareudbud. arbejde for at stimulere markedet for lokale og bæredygtige fødevarer og for at styrke fortællingen om dansk og nordisk madkultur. udvikle best practice for hverdagsmad med fødevareerhvervet. Bedre Madder Skaldyr fra Nordjylland Smagsoplevelser SpisVel

7 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 7 / 18 Bedre Madder Rugbrødsmaden er en væsentlig del af danskernes hverdag og er næsten indbegrebet af dansk madkultur forbundet med en række traditioner og værdier. Der smøres dagligt omkring to mio. madpakker i Danmark, men alligevel er rugbrødsforbruget faldende. Der bliver i dag spist 40% mindre rugbrød end i Ikke mindst den yngre generation fravælger stadig oftere rugbrødet. Bedre Madder skal gøre madder til det attraktive, sunde og nemme aftensmåltid i en travl hverdag, og det som også børn og unge synes er cool at have med i madpakken. Ydermere sigter projektet mod at højne forbruget af rugbrød og sætte fokus på dansk madkultur. I foråret 2013 kickstartede Madkulturen projektet Bedre Madder med et dialogmøde med repræsentanter fra danske fødevareproducenter, der hver især leverer enkeltkomponenter til den gode rugbrødsmad. Madkulturen har også foretaget studier af forbrugernes holdninger og de trends, der kan påvirke forbrugeradfærden fremadrettet i denne kategori. Bedre Madder var med på Roskilde Festivalens Food Court som en relevant og interessant del af moderne madkultur for unge. Og i samarbejde med REMA 1000 afviklede Madkulturen et pilotprojekt med et Bedre Madder-værksted for børn. Her gav kulinariske vejledere børnene inspiration til at lave deres egne bedre madder med udgangspunkt i helt almindelige dagligvarer. Ved udgangen af 2013 skal partnerskabet omkring Bedre Madder være etableret. Hertil også partnerfinansiering, fundraisingstrategi og aktivitetsoversigt for I efteråret skal der dannes et partnerskab, der sammen afholder aktiviteter f.eks. DM i Hverdagsmadder, #pimpdinmadpakke på Instagram, indhentning af forbrugerindsigter m.m. Partnerne skal findes blandt fødevareproducenter og detailhandlen. Partnerskabets medlemmer skal finansiere de fælles aktiviteter, ligesom der skal søges fonde til finansiering af projektet.

8 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 8 / 18 Skaldyr fra Nordjylland Danske forbrugere mangler kendskab til og viden om danske skaldyr. Skaldyr er ikke tilgængelige og ikke synlige, der hvor de lever og landes. Skaldyr benyttes ikke til branding og markedsføring af Nordjylland, selv om det er en unik mulighed. Forbrugerne skal vide mere om skaldyr fra Danmark som en naturlig rå- og fødevare, der kan indgå i hverdagsmåltidet såvel som festmåltidet. Herunder viden om håndtering og anvendelse. Det er desuden et mål at øge tilgængeligheden af friske skaldyr, samt styrke innovative løsninger for adgang og anvendelse hos de enkelte målgrupper. Skaldyrsevents i Nordjylland er professionaliseret med henblik på at have større attraktionsværdi for udenlandske turister samt at gøre arrangementerne økonomisk bæredygtige. På sigt kan de dermed blive til en forretning i sig selv, som fødevareproducenterne kan have gavn af og ikke blot sponsorere. Der er i projektet gennemført kvantitative og kvalitative forbrugeranalyser, der sammen med Madkulturens store Epinionsundersøgelse giver et billede af forbrugernes holdninger og præferencer for skaldyr. Madkulturen har sammen med Zonen for Madkultur afholdt Skaldyrstopmøde med deltagere fra skaldyrsindustrien, detailhandlen, innovations-, forsknings-, oplevelses- og turismeerhvervene. Vidensdeling og efterfølgende idégenerering har dels betydet øget tilgængelighed af blåmuslinger og taskekrabber og dels dannet baggrund for Madkulturens videre arbejde med skaldyr. Madkulturen har udarbejdet en vidensrapport specifikt om skaldyr med pointer og anbefalinger fra skaldyrsprojektets første fase. Denne rapport udgør sammen med idékataloget et detaljeret vidensgrundlag for en projektbeskrivelse for kommende projekter. Fase 1: Del 1, maj 2012-dec Del 2, dec nov Fase 2: Udvikling og kommunikation Vidensopsamling Innovation og udvikling Første del af Skaldyr fra Nordjylland blev gennemført med Zonen for Madkultur, Aalborg Universitet, VisitNordjylland og Nordic Food Lab. Anden del gennemføres med støtte fra Region Nordjylland. Det er målet at etablere en ny partnerskabskreds i andet halvår af 2013 til projektets sidste fase.

9 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 9 / 18 Smagsoplevelser Dansk turisme taber internationale markedsandele. Der er fremgang i hovedstadsområdet, men tilbagegang i provinsen. Noma og Ny Nordisk Mad tiltrækker turister, men turisterne er skuffede over maden i ferielandet. Øget global konkurrence giver behov for udvikling, viden og innovation. Der er ikke tradition for og erfaring med samarbejde på tværs af brancherne fødevare og turisme. Madkulturen leder fem delprojekter i Midtjysk Turismes projekt Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser, som er en integreret del af Oplevelsesbaseret Kystturisme under Videncenter for Kystturisme. Målet er at udvikle og afprøve oplevelseskoncepter med fødevarer som omdrejningspunkt og dermed bidrage til at udvide turistsæsonen og udvide målgruppen med henblik på at øge indtjening i såvel oplevelses- som fødevareerhverv. Projektet skal udvikle og afprøve koncepter til smagsoplevelser, ture, temapakker eller lignende sammen med aktører. Der er indledt dialog med nøglepersoner og centrale virksomheder og organisationer på de udvalgte destinationer. Indsatserne lokaliserer sig overvejende i Midtjylland og på grund af Limfjorden også i Nordjylland. De udvalgte områder er Salling, Samsø, Djurs og Limfjorden. I samarbejde med lokale aktører er koncepterne skitseret for alle områder. I løbet af efteråret 2013 vil disse blive yderligere beskrevet og iværksat. Nogle koncepter afprøves i efteråret 2013, alle i Evaluering og afslutning december I alt forventes yderligere virksomheder at blive involveret i udvikling og implementering af koncepterne. Den foreløbige partnerkreds tæller: Fonden Midtjysk Turisme, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Kommune, Markedsføring og Erhvervsudvikling, Jesperhus Feriepark, Martin og Ketil, Samsø Erhvervs- og Turistcenter, Spøttrup Middelalderborg, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. Der vil i løbet af efteråret tilknyttes yderligere aktører fra oplevelses- og i særdeleshed fødevareerhvervet i form af producenter og restauratører.

10 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevareerhverv 10 / 18 SpisVel En undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet (sept. 2013) viser, at: 60% af forbrugerne spiser fastfood mindst en gang om måneden. Hovedårsagen til køb af fastfood er tidsbesparelse. (Landbrug & Fødevarer, marts 2012) 82% opfatter fastfood som usundt. (Landbrug & Fødevarer, marts 2012) Otte ud af ti ønsker, at fremtidens fastfood har mere fokus på den gode smag. 78% siger, at de ønsker, at udvalget af sundere alternativer er større, især fedtfattig fastfood. Godt halvdelen angiver, at de vil købe flere produkter, hvis ændringerne bliver gennemført. Danskerne skal have adgang til sunde, bæredygtige og velsmagende måltider ved udespisning. Dette skal ske gennem udvikling af nye produkter samt ved vurdering af effekten af, om en øget tilgængelighed af sundere mad på hverdagsspisesteder kan ses som en reel sundhedsstrategi. Madkulturen har indtil nu skabt værdi ved at forene aktører på tværs samt ved at udvikle og dele metoder og indsigter omkring produktudvikling, så det kommer forbrugerne til gode. Projektets innovationsforløb, som Madkulturen er ansvarlig for, har vist, at det kan lade sig gøre at udvikle og sammensætte velsmagende produkter fra de deltagende producenter i projektet, som retter sig mod kundernes krav og forventninger, og som samtidig er sundere og mere bæredygtige. Målet er løsninger, der kan leve op til projektets brændende platform: At tænke den kulinariske kvalitet ind i fastfood, der er nøglehulsmærket, har den rigtige pris, og er produceret under hensyntagen til miljøet og som samtidig kan indgå i kædernes produktportefølje som det sundere valg. Næste skridt i projektet er pilottest af nyudviklede løsninger hos kæderne. 1. august december DTU Fødevareinstituttet (projektejer), AAU Center for design, innovation and sustainable transitions, Fødevarestyrelsen, McDonald s, Q8, Statoil, DSB, Lantmännen Schulstad a/s, DLG Foods og Rose Poultry.

11 Fremtidens forbrugere Madkulturen arbejder for, at fremtidens forbrugere bliver bevidste om deres valg, og hvilken betydning mad og måltider har i vores liv. Det gøres ved at understøtte maddannelse og madens sociale dimension i samfundet: At der bliver eksperimenteret i eksempelvis skolekøkkenet og i lokalsamfundet, at vi italesætter betydningen af at spise sammen og smage på maden, at vi gennem mad og måltider møder nye mennesker med andre syn på livet og maden, og får en fornemmelse af, hvor maden kommer fra. Madkulturen demonstrerer, hvordan måltidsoplevelser igennem fælleskab og folkeligt engagement giver værdi for lokale fødevareproducenter, oplevelsesøkonomi og derigennem fremmer efterspørgsel på kvalitetsfødevarer. Madkulturen vil: medvirke til at øge bevidsthed og engagement omkring madkultur og skabe positive rammer for at styrke forbrugerens handlekompetencer på madområdet. arbejde for at stimulere efterspørgslen af kvalitetsfødevarer og udvikle best practice for hverdagsmad med forbrugerne. demonstrere, at gode mad- og måltidsoplevelser er et middel til at skabe værdi for den enkelte og fællesskabet. Madkamp MADlejr Madværksteder

12 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens forbrugere 12 / 18 Madkamp DM i Hjemkundskab Kun 10% af danske børn har fast ugentlig maddag. 41% af forældrene synes ikke, at deres eget barn ved nok om madlavning og råvarer. Hjemkundskabsfaget mangler både prestige og opmærksomhed på mange folkeskoler, og det sker sjældent, at de ambitiøse faglige målsætninger, der eksisterer for faget, indfries; bl.a. nedprioriteres faget, undervisningen forestås af ikkefaglærte lærere, og der er bekymrende lave budgetter. Hjemkundskabsfaget udbydes på færre og færre seminarier, og det er det mindste af de obligatoriske fag på skolerne. Madkamp DM i Hjemkundskab er etableret med målsætning om, at børn skal blive bedre til køkkenhåndværket, og at hjemkundskabsfagets position i Danmark skal styrkes. Madkamp består af innovative lærerkurser, undervisningsforløb og en konkurrence i madens univers, hvor skoleelever kæmper om at blive Danmarks bedste hjemkundskabshold. Madkamp DM i Hjemkundskab blev afviklet for første gang i 2012 med støtte fra Nordeafonden. Mere end 100 hjemkundskabslærere og -studerende deltog i kurser på fem af landets professionshøjskoler. Lærerne gennemførte efterfølgende undervisningsforløb af fire til seks ugers varighed for hjemkundskabshold i næsten hele landet. Med æblet som omdrejningspunkt arbejdede eleverne med såvel det salte som det søde køkken og med tilsmagning, sæson, sorter, historie og meget andet. 75 hold deltog i kampen om at kvalificere sig til en af de fem regionale semifinaler, hvorfra de ti bedste hjemkundskabshold blev udvalgt til at deltage i den nationale finale. Den blev afholdt i januar 2013 med deltagelse af bl.a. børneog undervisningsminister Christine Antorini. Dommerpanelet kårede 7. klasse fra Broskolen, Afdeling Bøgehøj som vinder. På baggrund af de gode resultater fra Madkamp 2012 har Nordea-fonden bevilliget støtte til gennemførsel af Madkamp DM i Hjemkundskab indtil Det er målsætningen, at projektet i løbet af de tre år forankres så stærkt hos de deltagende parter, at det efterfølgende kan køre videre uden for Madkulturens regi. Projektet støttes af Nordea-fonden og udvikles sammen med University College Lillebælt, øvrige professionshøjskoler, Hjemkundskabslærerforeningen og en lang række hjemkundskabslærere.

13 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens forbrugere 13 / 18 MADlejr Kun 10% af danske børn har fast ugentlig maddag. 41% af forældrene synes ikke, at deres eget barn ved nok om madlavning og råvarer. 20% af alle danske børn kommer aldrig ud i naturen. (Danmarks Naturfredningsforening) Madkulturen og Arla Fonden er gået sammen om udvikling af fremtidens lejrskole, der tager udgangspunkt i maddannelse, madmod og nye læringsmetoder. Lejren har til formål at vise danske skoleelever på klassetrin vejen til et sundere liv gennem oplevelser med naturens råvarer, madlavning, bevægelse i naturen og læring. Der er i 2013 gennemført en vidensindsamling og konceptudvikling, en pre-pilot og to kortere tests, hvorefter foreløbig viden og erfaring er samlet i en intern rapport. Piloten med fire skoleklasser gennemføres i efteråret Projektet har mødt stor positiv interesse fra fagpersoner og fra lignende projekter, hvoraf nogle har været samlet til en workshop og i en rådgivende gruppe. MADlejr har haft besøg af Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvilket ligeledes medførte positiv respons og interesse for at sætte fokus på madkultur i folkeskolen. Fase 1: Sep.- dec. 2012: Fase 2: Jan. - marts 2013: Fase 3: April 2013: Fase 4: Maj - juni 2013: Fase 5: Aug. - sep. 2013: Fase 6: Sep. - okt. 2013: Fase 7: Okt. - dec. 2013: Konceptudvikling og analyse Afviklingsforberedelse og program Pilot MADlejr udskudt pga. lock out Pre-piloter og opsamling af viden og erfaringer Afviklingsforberedelse og tilpasning Pilot MADlejr og kommunikation/pr Evaluering og anbefalinger Madkulturen udvikler MADlejr i samarbejde med Arla Fonden. Undervisningsmateriale til MADlejr-pilot er udviklet i samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU), mens evaluering foretages af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

14 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens forbrugere 14 / 18 Madværksteder Erfaringer fra pilotforløbet har vist, at børn, der får lov at dufte, smage og røre ved friske råvarer, har lyst til at smage. Børn bliver mere nysgerrige og modige, når de får mulighed for at prøve kræfter med nye madvarer. Succesoplevelser i køkkenet styrker selvværdet og kan give børn lyst til at give sig i kast med andre udfordringer. Madværksteder er en aktivitet i SFO er og klubber, som skal styrke børn og unges kompetencer og viden om mad og give pædagoger lyst til at integrere mad og måltider i det pædagogiske arbejde. Fem SFO er og fem klubber i Roskilde Kommune har afprøvet Madværksteder i løbet af foråret Ca. 80 børn fra 0. til 7. klasse har deltaget med pædagoger og Madkulturens madvejledere. Både børn og pædagoger har fået store smagsoplevelser og viden med hjem, og alle de adspurgte børn havde lyst til at fortsætte aktiviteten Madværksted. Madværksteder har ikke kun givet børn og unge bedre køkkenfærdigheder. Pædagogerne oplever, at Madværksteder kan bruges blandt andet som redskab til at ændre negative sociale mønstre som konflikter og mobning. Samtidig får stille og generte børn mere selvværd. Og især børn med ADHD har vist sig at have stor glæde af madlavning i samarbejde med andre børn. Ikke mindst SFO- og klubledere mener, at Madværksteder kan skrives ind i de lokale pædagogiske handleplaner som en aktivitet med fokus på sundhed, kreativitet og fortællingen om råvaren fra jord til bord. Projektet er blevet omtalt i flere dagblade, og Roskildes borgmester har i en film om Madværksteder givet sit bud på, hvordan mad og måltider kan blive et vigtigt redskab i alle kommunens institutioner. Januar september Konsortiepartnere: Roskilde Kommune, University College Lillebælt, fem klubber og fem SFO er i Roskilde kommune.

15 Fremtidens fødevarekompetencer Fødevareerhvervet står for en betragtelig del af Danmarks eksport og en stor del af arbejdspladserne uden for de store byer. Denne position bør fastholdes og udbygges, hvilket kræver en strategisk indsats for at sikre de allerbedste kompetencer. Madkulturen har derfor en målsætning om at styrke fødevareuddannelserne, sikre relevans ved at understøtte samspillet mellem uddannelserne og fødevaresektoren, samt arbejde for at øge fødevareuddannelsernes prestige. Madkulturen vil: styrke fødevareuddannelserne, sikre relevans og øge prestige. udvikle de offentlige måltider og rammerne for dem. bidrage til at løse fremtidens velfærdsudfordringer ved at udvikle mad- og måltidskompetencer. Udvikling af de måltider, som hver dag serveres i det offentlige, kan bidrage som løsning på flere af Danmarks velfærdsudfordringer, for eksempel ved at gøre de ældre borgere mere selvhjulpne og forebygge sygdomme. Derfor arbejder Madkulturen for at udvikle de offentlige måltider og rammerne for dem. Også blandt sundheds- og velfærdsprofessionelle er der behov for øget fokus på mad- og måltidsområdet både i praksis og som en del af uddannelserne. Madkulturen bidrager derfor til at løse fremtidens velfærdsudfordringer ved at udvikle mad- og måltidskompetencer, eksempelvis som en del af pædagog- og læreruddannelserne og ved at styrke madkundskab som fag i læreruddannelsen. Fremtidens fødevareuddannelser Kommuneparterskabet Kulinarisk Kørekort

16 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevarekompetencer 16 / 18 Fremtidens fødevareuddannelser Der findes i dag mere end 25 ordinære fødevareuddannelser samt efter- og videreuddannelser fordelt over hele uddannelsessystemet fra erhvervsuddannelser over erhvervsakademi-, professionsbachelor- til universitetsuddannelser. Disse uddannelser udbydes på 36 af landets uddannelsesinstitutioner. Der findes i dag intet nationalt forum for vidensdeling mellem disse uddannelser. Fødevareuddannelserne er centrale for fremtidens fødevaredanmark. Madkulturen tager en aktiv rolle i at samle aktører og sætte fokus på fødevareuddannelserne med det formål at styrke fødevareuddannelserne og image i feltet. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige fødevareuddannelsesniveauer samt ressourcepersoner i feltet har bidraget til projektudviklingen. I august 2013 startede den første dialog om, hvad et kommende partnerskab om fødevareuddannelser skal sætte fokus på. Her mødtes en række eksisterende partnere til et kick off-arrangement. I projektet er der udarbejdet et udkast til konceptoplæg for det videre arbejde med et partnerskab om fødevareuddannelser. I den forbindelse er der udarbejdet en kortlægning af fødevareuddannelser, som indeholder et overblik over fødevareuddannelser og fakta om disse. Kortlægningen kan ses på Madkulturens vidensportal. Fremtidens fødevareuddannelser er i første omgang berammet til udgangen af 2013 i Madkulturens regi. Målsætningen er at opstarte et partnerskab om fødevareuddannelser, hvor Madkulturen ønsker at påtage sig en koordinerende sekretariatsfunktion. Der arbejdes på mulig finansiering fra januar 2014 og fem år frem. Partnerskabet stiftes formelt i efteråret Sigtet er en partnerskabskreds med udgangspunkt i initiativkredsen bag kick-off arrangementet: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Slagtermestre, Fødevareforbundet NNF, Kost- og Ernæringsforbundet, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, 3F samt Ministeriet for Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

17 MADKULTUREN Præsentation september / 18 Kommunepartnerskabet Partnerskabets syv kommuner har i alt borgere. En opgørelse, foretaget af Madkulturen i 2013, viser, at de seks af kommunerne rummer: kommunale køkkener Fødevareindkøb for mindst 110 mio. kr. om året Velfærdsudfordringerne i kommunerne er blandt andet: Lav eller ingen vækst. For stort frafald på (ungdoms-) uddannelserne. Stor fraflytning. Høj grad af ulighed i sundhed. Syv kommuner og Madkulturen samarbejder i i et partnerskab om at gå nye veje på mad- og måltidsområdet. I 2013 fokuserer partnerskabet på fødevareentreprenørskab og brugen af lokale produkter i de kommunale køkkener. Visionen er at gøre lokale råvarer i kommunernes køkkener til en fokuseret driver for bæredygtig vækst i fødevareerhvervet. Måltiderne skaber en unik og stærk sammenhængskraft mellem de mennesker, der producerer råvarerne, de mennesker, der laver maden i de kommunale køkkener og de borgere, som samles om maden, der bliver lavet der. Partnerskabet baner også vejen for en bredere forståelse af sundhed og udforsker en ny kommunal rolle og tilgang i forhold til det forebyggende arbejde. Samlet set sigter projektet efter at løfte en række strategiske velfærdsudfordringer i kommunerne. Kommunepartnerskabet har udviklet en samarbejdsrelation, der understøtter vidensdeling og nytænkning, og som muliggør den fælles og tværgående udvikling og eksekvering af projekter. I første halvår af 2013 har kommunepartnerskabet opnået en vigtig konsolidering. Igennem afholdelse af tre seminarer og camps er der blevet sat navn på to signaturprojekter: et vækstprojekt og et velfærdssprojekt. Projekterne vil blive udviklet og fundraiset i 2013 og Desuden er der udarbejdet en første kortlægning af kommunernes måltider. Januar 2013 December Partnerskabet er et for-projekt til etablering af et nationalt netværk. Roskilde Kommune, Hjørring Kommune, Holbæk Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Hvidovre Kommune, Odense Kommune/ Vollsmose 2020.

18 MADKULTUREN Præsentation september 2013 Fremtidens fødevarekompetencer 18 / 18 Kulinarisk Kørekort Aktører, der har berøring med mad- og måltidsområdet, ønskes styrket i at arbejde med mad som medie i en faglig kontekst i deres hverdagspraksis med forskellige målgrupper. Ved at arbejde teoretisk og praktisk med temaer som madsprog, madhåndværk, måltid og madformidling, styrkes madmod, maddannelse og madglæde hos målgruppen. Kulinarisk Kørekort er et kursustilbud, som har til formål at give et nyt og anderledes syn på mad og måltider gennem formidling og pædagogisk arbejde. Med kørekortet får en lang række fagprofessionelle, herunder professionelle i en pædagogisk sammenhæng, i detailledet og frivillige i foreningslivet mod og kompetencer til at arbejde med mad og måltider i deres hverdagspraksis. Kulinarisk Kørekort er testet i forbindelse med to typer af store madvents: Madtropperne på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro samt FoodJam på Roskilde Festival 2012 og I 2013 har Kulinarisk Kørekort været del af et udbudt tværfagligt modul for alle studerende på Professionshøjskolen Metropol, hvor køreprøven var en praktik. Et lignende samarbejde er i gang med Pædagoguddannelsen på University College Copenhagen. I alt har 140 personer nu taget et kulinarisk kørekort. Marts 2013: Kursus i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Juni 2013: Kursus i samarbejde med University College Sjælland før FoodJam Sep. 2013: Kursus i samarbejde med Professionshøjskolen UCC. Nye samarbejdsaftaler vil medføre udvikling af flere forløb. Efter flere gennemførte piloter i ved events og forløb med professionshøjskoler ønskes nye spor og målgrupper udviklet og afprøvet med nye samarbejdspartnere. F.eks. kan Kulinarisk Kørekort tilføre nye kompetencer til madprofessionelle i detailledet samt til frivillige spejderledere og foreningsledere i idrætslivet.

19 Læs mere på madkulturen.dk

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

MadX. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et MadX. August 2010

MadX. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et MadX. August 2010 Mad Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad August 2010 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 1 Mad Udvalget for MadExperimentariets

Læs mere

Konceptoplæg Food Makers. September 2014

Konceptoplæg Food Makers. September 2014 Konceptoplæg Food Makers September 2014 Vi tror på, at når unge i et fællesskab med nydelse som omdrejningspunkt arbejder med mad og håndelag, så udvikles deres evne og lyst til selv at lave mad. Indhold

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

MADAKADEMIET COOL BEANS

MADAKADEMIET COOL BEANS MADAKADEMIET COOL BEANS For madglade børn og unge i folkeskolen Melting Pot Fonden Kastanievej 9 1876 Frederiksberg Danmark info@meltingpotfoundation.org CVR nr. 33 77 07 58 Madakademiet Cool Beans - Danmarks

Læs mere

Vores måltider. Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner

Vores måltider. Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner Vores måltider Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner Måltidstænketanken April 2015 2 Forord Det gode måltid er mere end den mad, vi spiser det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Uddannelse, Forskning og Erhverv

Uddannelse, Forskning og Erhverv Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246703 Brevid. 1852968 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Bilag: Status på Udviklingsstrategiernes projekter 29. januar 2014 Uddannelse,

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber 2013 til 2016 VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber Omstilling til økologiske fødevarer i danske stats- og uddannelsesinstitutioner gennem uddannelse af køkkenpersonale

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Vibeke Vollmer, Michael M. Jurcenoks, Dora Eloisa Navarro, Kurt Pedersen Action Learning Nye kompetencer skaber innovation Action Learning 3 Værktøjer

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange

Læs mere