AUFF har nu bedt om, at AU (via Talentbåndet) blot indstiller tre kandidater til årets AUFF priser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUFF har nu bedt om, at AU (via Talentbåndet) blot indstiller tre kandidater til årets AUFF priser."

Transkript

1 Møde den: 18. marts 2014 Møde: Møde i Talentbåndet Punktejer: Svend Hylleberg Eventuel gæst: Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) X Emne AUFF s ph.d.-priser 2014 Resumé Talentbåndet valgte på mødet den 20. februar at indstille fem ud af hovedområdernes i alt 8 kandidater til AUFF s ph.d.-priser, der uddeles som påskønnelse for særligt fremragende ph.d.-projekter ved Aarhus Universitet. Det skete primært ud fra en kvalitetsmæssig vurdering og ud fra den betragtning, at AUFF i 2013 uddelte fem priser. AUFF har nu bedt om, at AU (via Talentbåndet) blot indstiller tre kandidater til årets AUFF priser. Indstilling Det indstilles, at Talentbåndet indstiller tre ud af de fem tidligere indstillede kandidater til AUFF s ph.d.-priser i 2014 Sagsfremstilling Talentbåndet har allerede peget på fem kandidater til AUFF s ph.d.-priser i Det drejer sig om følgende i uprioriteret rækkefølge: AUFF har imidlertid bedt om, at AU blot indstiller tre kandidater som oprindeligt ønsket og gør herudover opmærksom på, at AUFFs fem uddelinger i 2013 var helt ekstraordinære. Sagsbehandler Rebekka Sylvest Tidsfrist Bilag 5

2 2.2 Brev fra AUFF 2.3 Hovedområdernes indstillinger 6

3 7

4 8

5 9

6 Modtagere af Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser DET HUMANISTISKE FAKULTET: 2003: Mads Rosendahl Thomsen, Litteraturhistorie 2004: Jesper Hede, Litteraturhistorie 2005: Nina Koefoed, Historie 2006: Ken Ramshøj Christensen, Engelsk Filologi 2007: Thomas Lyngby, Historie 2009: Stefan Iversen, Nordisk Sprog og Litteratur 2010: Laura Winther Balling, Engelsk Filologi DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET: 2003: Malene Hollingdal, Klinisk Institut 2004: Mads Toustrup Jensen, Fysiologi 2005: Kreesten Meldgaard Madsen, Almen Medicin 2006: Jesper Melchjorsen, Molekylærbiologi 2007: Kasper Jacobsen Kyng, Human Genetik 2008: Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Arbejdsmedicinsk Klinik 2009: Mikkel Arendt, Center for Psykiatrisk Forskning 2010: Christian Fenger-Eriksen, Klinisk Institut DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET: 2003: Susanne Schmidt Pedersen, Psykologi 2004: Morten Ørregaard Nielsen, Økonomi 2005: Søren Serritzlew, Statskundskab 2006: Lotte Bøgh Andersen, Statskundskab 2007: Pia Moltke Jensen, Jura 2008: Juanna Schrøter Joensen, Økonomi 2009: Annette Bohn, Psykologi 2010: Carsten Jensen, Statskundskab DET TEOLOGISKE FAKULTET: 2003: Jørn Borup, Systematisk Teologi 2004: Marianne Schleicher, Gammel og Ny Testamente 2005: David Bugge, Systematisk Teologi 2006: Morten Hørning Jensen, Gammel og Ny Testamente 2007: Kasper Bro Larsen, Gammel og Ny Testamente 2008: Christine Svinth-Værge Põder, Systematisk Teologi 2010: Uffe Schjødt, Religionsvidenskab DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET: 10

7 2003: Peter Teglbjerg Madsen, Zoofysiologi 2004: Brian Juulsgaard, Fysik og Astronomi 2005: René Thomsen, Datalogi 2006: Karen Marie Hilligsøe, Fysik og Astronomi 2007: Christian Brix Folsted Andersen, Molekylærbiologi 2008: Sigrid Weigelt, Fysik 2009: Thomas Bjørnskov Poulsen, Kemi 2010: Søren Bertelsen, Kemi DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET: 2008: Lone Bruhn Madsen, Genetik og Bioteknologi 2009: Henrik Hornshøj, Molekylær Genetik og Systembiologi HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET: 2010: Evelyne Beatrix Cleff, Erhvervsjura ARTS: 2011: Steffen Dalsgaard, Antropologi og Etnografi 2011: Jakob Ladegaard, Litteraturhistorie 2012: Nina Holm Vohnsen, Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi 2012: Steffen Terp Laursen, Kultur og Samfund Arkæologi 2013: Kasper Green Krejberg, Æstetik og Kommunikation - Litteraturhistorie SCIENCE AND TECHNOLOGY: 2011: Ole Green, Automation Systemteknologi 2011: Christian Bruun Madsen, Fysik og Astronomi 2011: Signe Normand, Biologi 2012: Dorthe Bomholdt Ravnsbæk, inano 2012: Hao Jiang, Kemi 2013: Thomas Dueholm Hansen, Datalogi HEALTH: 2011: Ebbe Bødtkjer, Fysiologi og Biofysik 2012: Erik Lerkevang Grove, Klinisk Medicin (kardiologi) 2012: Mette Kallestrup Hagensen, Klinisk Medicin (kardiologi) 2013: Casper Bindzus Foldager, Klinisk Medicin (ortopædkirurgi) 2013: Anne Stidsholt Roug, Institut for Klinisk Medicin (hæmatologi) BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES: 2011: Osman Skjold Kingo, Psykologi 2012: Malene Flensborg Damholdt, Psykologi 11

8 2012: Anders Bredahl Kock, Økonomi 2013: Anne Mette Kjeldsen, Statskundskab / LP 12

9 AARHUS UNIVERSITET Dato: 14. marts 2014 Side 1/2 Sagsfremstilling Møde den: 18. marts 2014 Møde: Møde i Talentbåndet Punktejer: Lise Wogensen Bach Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) x Lukket punkt (sæt kryds) Emne Oprettelse af tværgående pilot ph.d.-kursus i project management. Resumé På baggrund af de møder der er blevet holdt i den tværgående gruppe for generiske kurser der blev nedsat af Talentbåndet medio 2013 fremlægges et forslag til oprettelse et tværgående ph.d.-kursus i project management. Indstilling Det indstilles - At Talentbåndet godkender at der arbejdes videre på at etablere et tværgående pilot ph.d.- kursus i project management på baggrund af vedlagt projektbeskrivelse og budgetoverslag - At kurset finansieres af Talentbåndets midler til etablering af tværgående ph.d.-kurser - At kurset administreres af ph.d.-administrationen, Health (forudsætter at administrationen følger kursusadministrationsmodellen på HE) Sagsfremstilling I sommeren 2013 blev der nedsat en tværgående gruppe, der havde til formål at undersøge mulighederne for at etablere tværgående generiske ph.d.-kurser ved enten at sammenlægge eksisterende kurser eller udbyde nye i det omfang, der eksisterede et udækket behov. På baggrund af arbejdet forligger der nu et forslag til et tværgående kursus i project management, som tager udgangspunkt i de studerendes egne ph.d.-projekter og har bl.a. til hensigt at give dem en række værktøjer, som de kan bruge i forhold til dette. Kurset er udarbejdet af medarbejdere på Institut for Marketing og Organisation, BSS, som efter møder med en repræsentant fra Center for Medicinsk Uddannelse har taget udgangspunkt i og ladet sig inspirere af ph.d.-kurset Talent Development, som Health udbyder. Kurset er anslået til at koste ca kr. i udviklings- og undervisningsudgifter (hertil kommer administrationsomkostninger), som foreslås dækket af Talentbåndets midler til etablering af tværgående ph.d.-kurser som i 2014 udgør kr. Der er endnu ikke udbetalt midler fra puljen i Før kurset udbydes udestår der endnu et afklaringsarbejde, som bl.a. skal tilvejebringe et præcist budget og sikre, at de relevante undervisere kan afsætte tid til opgaven. Sagsbehandler Kristian Harbo Jeppesen/JDO Tidsfrist 13

10 AARHUS UNIVERSITET Dato: 14. marts 2014 Side 2/2 Bilag - Course description Project Management: Planning of a Ph. D. Project - Budget for to dages kursus i projektplanlægning til PhD studerende 14

11 Course description Name of course: Project Management: Planning of a Ph. D. Project ECTS credits: Course parameters: Language (e.g. Danish, English): Level of course (e.g. PhD course): Semester/quarter (e.g. Q2 2010): Hours per week: Capacity limits (e.g. 20 participants): Objectives of the course: Learning outcomes and competences: 2 or 2,5 ECTS (to be discussed) Language: English Level of course: PhD course Semester: To be decided Capacity: Minimum 12 and maximum 24 participants Course Structure The course will cover 2 days both days from 9.00 to This course will give a brief introduction to Project Management disciplines. The course will focus on tools related to development a Project Plan. As a specific outcome all participants will have a plan for their Ph. D. Project after they have participated in the course. Throughout the course the students build knowledge in way where the students could characterize a project and participate in discussion about if be feasible to use a project as a way to solve a specific problem. The students should be able to apply specific tools (see Course content), techniques and thereby reflect on the limitations of these tools and techniques. Compulsory programme: (e.g. reports) Course contents: Two course days with active participation. Participants who are not participating in discussions and in group exercises will not pass. The course will cover: Goal Hierarchy and Project Success Criteria Project Planning Work Break Down Structures Estimation tools Stakeholder Management Risk Management Monitoring projects (cost consumption and progress). Prerequisites: (e.g. four years of study) It is recommended, but not a prerequisite, that the student have a basic knowledge about projects either obtained from work in organizations, being part of research project(s) or others. 15

12 Name of lecturer(s): Type of course/teaching methods: (e.g. lectures, seminars, exercises) Literature: Course homepage: Lectures, exercises, group work, discussions, individual/group assignment working with the participants own Ph. D.-projects To be decided probably a project management textbook at a basic level Blackboard Course assessment: (e.g. an assignment, a paper, an oral exam) Provider: (e.g. Department of Chemistry) Evaluation is passed / not passed To be decided (Department of Business Administration has specified the course) Tentative Schedule 09:00-12:00 Introduction to course and presentation of participants Theory and exercises o Introduction to project management o Goal Hierarchy and Project Success Criteria o Project Planning Day 1 Day 2 12:00-13:00 Lunch (and buffer) Lunch (and buffer) 13:00-16:00 Theory and exercises o Work Break Down Structures o Estimation tools Individual assignment planning of PhD project (based on templates) Individual assignment planning of PhD project (based on templates) (continued) Group assignment and wrap-up in plenum : Review process for PhD plans Theory and exercises o Stakeholder Management Theory and exercises o Risk Management o Monitoring projects (cost consumption and progress). Evaluation of course 16

13 Budget for to dages kursus i projektplanlægning til PhD studerende Udviklingsdel Det er vigtigt at undersøge forskelle og ligheder op de forskellige hovedområder i forhold planlægning af PhD projekter. Der skal derfor gennemføres en strukturerer undersøgelse af PhD projekter mht. planlægningsdelen. Aktiviteter Møder / workshops med udvalgte studerende pr. hovedområde med på henblik op på at kortlægge Gode planlægningsvaner og mangel på samme Forslag til indhold af PhD kursus i planlægning Opsummering af resultater i en PowerPoint (ikke større rapport) TOTAL Antal timer 50 timer 10 timer 60 timer Driftsdel Nedenstående timebudget gælder pr. afholdelse. Aktiviteter Undervisning 2 dage * 8 timer * undervisningsnorm 4,5 Eksamen (godkendelse af PhD plan) 1 time pr. studerende, her er regnet med 24 studerende, som vil være max deltagerantal på kursus TOTAL Antal timer 72 timer 24 timer 96 timer Afhængig af omfang af kursusaktiviteten dvs. hvor mange kurser, der skal afholdes pr. år, og hvor mange undervisere der skal involveres, så kan der også blive tale om noget tværgående koordinering og vidensopbygning på tværs af undervisere. Estimeret pris På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i en timepris på 650 kr. estimeres den samlede pris for undervisning til kr. hertil kommer omkostninger til administration. Det bemærkes at prisen kun er et estimat som kan ændre sig afhængigt af bl.a. valg af undervisere. 17

14 AARHUS UNIVERSITET Dato: 13. marts 2014 Side 1/1 Sagsfremstilling Møde den: 18. marts Møde: Møde i Talentbåndet Punktejer: Johnny Laursen Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) x Lukket punkt (sæt kryds) Emne International evaluering af ph.d.-skolerne Resumé Der er udarbejdet forslag til proces, organisering og format i forhold til den kommende internationale evaluering af ph.d.-skolerne. Dertil er der foretaget et dataafklaringsarbejde i forhold til kvalitetssikringsmodellen af ph.d.-skolerne, som giver et billede af det tilgængelige data samt kvaliteten heraf. Indstilling Det indstilles - At Talentbåndet drøfter det vedlagte forslag til gennemførelsen af den internationale evaluering samt redegørelsen for datakvaliteten. Sagsfremstilling AU har besluttet, at ph.d.-skolerne skal gennemgå en international evaluering. Evalueringen vil blive igangsat i første halvdel af 2014 og forventes afsluttet medio Som forberedelse til evalueringen er der udarbejdet et forslag til en fælles ramme for alle skolerne. Dertil er det notat, som Talentbåndet blev forelagt d. 22. februar 2014, som indeholdte en kort gennemgang af datakvaliteten i forhold til kvalitetssikringsmodellen for ph.d.-skolerne, blevet opdateret med en grundigere gennemgang af kvaliteten af data på de enkelte indikatorer. Sagsbehandler Kristian Harbo Jeppesen/JDO Tidsfrist Bilag 4.2 International evaluering af ph.d.-skolerne 4.3 Gennemgang af datakvalitet til brug i kvalitetsmodellen for ph.d.-skolerne 18

15 To: The Talent Committee Notat Evaluation of the Graduate Schools of Aarhus University Aarhus University has decided to evaluate its four Graduate Schools. The evaluation will take the form of an international evaluation based on: a self-evaluating report written by the individual schools, and a visit to each school by an international assessment committee. The evaluation starts in 2014 and finishes by the middle of According to the Ministerial Order no 1368 of 7 December 2007 (concerning the Act on Universities) 16, 5, the Dean and the Head of the Graduate School shall initiate an evaluation of the University s Graduate Schools, and follow up on that evaluation. Dato: 13. marts 2014 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Purpose and Process of the International PhD Evaluation at Aarhus University Aims and goals: The evaluation is to ensure the continuation of the high quality of the PhD study programmes at Aarhus University, and further develop strong graduate schools at Aarhus University. Therefore, the focus of the evaluations will be on future possibilities for improvements of the graduate programmes at Aarhus University. Time Schedule for the Evaluation Process Date Task Responsible April/May Data validation FT/Graduate Schools Medio 2014 The work with the selfevaluation Graduate Schools reports starts End of 2014 Appointment of international Graduate Schools evaluation panels End of 2014 Self-evaluation reports will be discussed by the school head Graduate Schools 19

16 Beginning of 2015 Spring 2015 Spring/medio 2015 Self-evaluation reports will be send to the international panel Visit by the panel to the Graduate Schools The panel hand in their assessments and the end reports will be written up. Graduate Schools Graduate Schools FT/ Graduate Schools Side 2/3 Organisation of the Evaluation Each graduate school is responsible for the evaluation report of their particular school.the head of the graduate school will appoint an international evaluation panel, who will visit the individual schools and make a written statement based on the visit and the report provided by the school. Evaluation Format and Method Based on the below mentioned evaluation aspects presented in a report and on a visit to the Graduate School, an appointed international panel (one panel for each school) is asked to comment and advice on the organisation of the Graduate School and their PhD programmes. During the visit the head of the Graduate School will make an exposition of the organisation of the school and its programmes. The report of the evaluation panel will be based on: The self-evaluation report written by the graduate school, and a visit to the graduate school, where the panel has the opportunity to meet with the departments/administration, faculty, and PhD students. The panel should give recommendation to actions that can attribute to the further development of the PhD programmes. On that basis the international review panel will file a report with recommendations. Aarhus University will write up the final evaluation and a plan of how to implement the results of the evaluations. The reports will be made public on the graduate schools websites. 20

17 Evaluation Aspects (contents) Side 3/3 The Graduate School 1) The organisation of the Graduate School (description) Quality assurance (PhD committee (ph.d.-udvalg), programme chair, ect.) 2) The Selection of PhD-students Assessment criteria and assessment procedures (Criteria for enrolment and employment of PhD students, student profile/type of programme) Number of applications, number of international applications Number of candidate offered enrolment, number of international candidates offered enrolment Academic level of the candidates offered enrolment 3) The PhD programme (study) Introduction to research environment and the PhD programme Evaluation of the PhD process (semi-annual) Courses Teaching and dissemination Supervision Research environment change Inclusion/role in research environment Data from satisfaction survey (the PhD students level of satisfaction) (optional) International perspectives Thesis: formal criteria and quality (assessment committee members) Assessment criteria and assessment procedures (defence) Completion time and percentage Bibliometrics 4) Internationalisation of the PhD programme Recruitment of international PhD students (profile, number, see above) Employability of Danish PhD s on the international job marked Collaboration with foreign institutions and research projects (Joint and double-degree, funding?) 5) Relevance and outreach Employability of Danish PhD on the national job marked Collaboration with other educational institutions, private companies etc. 21

18 Data sources Side 4/3 A part from the descriptions of the organization of each graduate school, there are four main data sources for the evaluation: 1) PhD-planner offers data on applications, selection, assessment committees, background of applicants, dropout rates, timely completion etc. 2) The survey on the quality of the PhD education offers data on supervision and a range of other measures regarding PhD students evaluation of their programme. 3) Employment surveys offer data on employment rates, employment sectors, and national vs. international labour markets for/of the PhD-students from Aarhus University. 4) Publication records (PURE) will offer data on the PhD students academic publications during and after their doctoral studies. The availability and quality of these data are described in appendix 2. Concept and Principles The international evaluation of the graduate schools will focus on the quality of the PhD education and the possibilities for developing and improving the education(s). The international evaluation consist of two parts: a self evaluation of the graduate schools and a site visit by an international review panel The international review panel consists of international and independent experts (between 3-5) and one Danish member. The international evaluations will be conducted according to the agreed terms of reference, setting out aims, methods and organization of the evaluation. The evaluations will be based on data based evidence The evaluation will involve relevant stakeholders, incl. PhD students, supervisors, and employers. The Evaluations methods and process will be open and transparent and the reports will be made publicly available 22

19 The Evaluations will result in actions plan, also made publicly available. Side 5/3 The evaluations will be followed by a broad Aarhus University report. 23

20 AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Talentbåndet Notat Gennemgang af datakvalitet til brug i kvalitetsmodellen for ph.d.-skolerne Baggrund AU har planlagt at gennemføre en international evaluering af ph.d.-skolerne. Der er aftalt en køreplan med Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser, som sigter mod, at evalueringen igangsættes i 2014 og er færdig i første halvår af Kristian Harbo Jeppesen Dato: 13. marts 2014 Side 1/10 Universiteterne har frie rammer til at tilrettelægge evalueringen, og AU har valgt en selvevalueringsmodel, hvor hver skole udarbejder en rapport, som efterfølgende forelægges et internationalt bedømmelsespanel. En central del af datamaterialet i forhold til den internationale evaluering vil blive tilvejebragt i forbindelse med, at kvalitetsmodellen for ph.d.-skolerne implementeres. I det følgende beskrives kvaliteten i det materiale, der på nuværende tidspunkt er tilgængelig i forhold til kvalitetsmodellen. Datakvalitet i den fælles kvalitetssikringsmodel Da kvalitetssikringsmodellen som nævnt forventes at udgøre et væsentligt element i forhold til de internationale evalueringer er det vigtigt at få afklaret, hvad den kan bidrage med af data og af hvilken kvalitet disse er. Talentbåndet har allerede vedtaget et forløb, som har til formål at afklare data i løbet af foråret Den Tværgående Talentenhed har nu haft mulighed for at gennemgå en væsentlig del af den tilgængelige data, og i det følgende redegøres der for kvaliteten heraf. Data til kvalitetsmodellen forventes i udgangspunktet primært at blive trukket fra 4 forskellige kilder. PhD Planner, Pure, AUs årlige beskæftigelsesundersøgelse samt den for nylig offentliggjorte AU rapport Kvalitet i ph.d.-forløb. 24

21 AARHUS UNIVERSITET I forhold til Planner der det vigtigt indledningsvist at gøre opmærksom på, at datakvaliteten på nuværende tidspunkt afspejler, at Planner endnu ikke er fuldt implementeret. Således kan kvaliteten af data der trækkes ud selvfølgelig ikke være bedre end den der puttes ind i systemet. Endvidere gælder det særlige forhold for Health, at det kun er PhD Planners rekrutteringsmodul, der er taget i brug her. Nedenfor gennemgås den umiddelbare kvalitet af de data som er tilgængelige i forhold til de enkelte indikatorer, hvoraf meget trækkes fra PhD Planner. Side 2/3 Høj kvalitet i afhandlingen Sikres via bedømmelsen, hvis kvalitet sikres via bedømmelsesudvalgets sammensætning, som jf. bekendtgørelsens 16 stk. 2 skal bestå af 3 medlemmer. Medlemmerne skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde og to af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst én skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. I PhD Planner kan data vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg indtastes herunder hjemland. Datatræk fra PhD Planner viser imidlertid, at disse oplysninger kun i meget begrænset omfang angives i systemet. Dermed er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at lave fyldestgørende træk fra planneren i forhold til denne indikator. Såfremt dette er ønskes opfordres ph.d.-skolerne til at udarbejde retningslinjer som sikrer en konsekvent og retvisende registrering. I tabel 1 er der lavet en oversigt over alle registrerede forsvar i Planner samt i hvor mange tilfælde medlemmerne af bedømmelsesudvalget er angivet. Tabel 1: Antal registrerede bedømmelsesudvalg Hovedområde Antal registrerede forsvar Heraf med registrering af bedømmelsesudvalgsmedlemmer Arts BSS Health ST I alt I tabel 2 er der lavet en top 10 liste over alle registrerede bedømmelsesudvalgsmedlemmers nationalitet, der visere en relativt stor spredning. Dertil kan man via Planner se, at der kun i 4 af de 291 registrerede bedømmelsesudvalg ikke har været et udenlandsk medlem. Tabel 2: Bedømmelsesudvalgsmedlemmers nationalitet - top 10 Land Antal Denmark

22 AARHUS UNIVERSITET United States 78 United Kingdom 62 Norway 52 Germany 49 Sweden 48 Netherlands 30 France 25 Switzerland 14 Belgium 12 Andre 85 I alt 580 Side 3/3 Krav til udformningen af afhandlingen Se forklaring til Publiceringsaktiviteter under ph.d.-forløbet nedenfor. Publiceringsaktiviteter under ph.d.-forløbet Data vedr. afhandling kan findes i Pure. Der er i januar afholdt møde med AU-Viden Biblioteket vedr. datatilgængelighed og datakvalitet. Den primære udfordring er, at man ikke umiddelbart kan isolere de ph.d.-studerende i Pure. For at gøre dette skal data fra Pure sammenholdes med data fra PhD Planner, hvilket forudsætter at personer registreret i Planner tildeles et AU-ID nr. hvilket de ikke har i dag. AU IT er i færd med at finde en løsning på opgaven, som principielt vil gøre det muligt at sammenholde data fra de to systemer. Når denne udfordring er løst vil det være muligt at trække data om de studerendes publiceringsaktiviteter, og det vil fx være muligt at opgøre den gennemsnitlige produktion pr studerende fordelt på hovedområde, program og publiceringstype. Disse data vil dog være forbundet med metodiske usikkerheder, da man ikke kan lave en tidsmæssig afgrænsning, som præcist kan indkapsle den fulde ph.d.- publiceringsaktivitet. For det første vil en periodeafgrænsning der alene omfatter indskrivningsperioden ikke rumme alle relevante publikationer, idet mange først publiceres efterfølgende. Vælger man på den baggrund en tidsperiode som fx dækker indskrivningsperioden + 1 år opstår der et nyt problem, da de der forlader universitetet og fx finder ansættelse på et andet universitet formentlig vil registrere deres publikation her. Og dertil vil man heller ikke kunne afgøre om en pågældende publikation er knyttet til ph.d.- forløbet eller det efterfølgende postdocforløb. Når der foreligger en løsning på, hvordan data fra Pure og Planner kan sammenholdes vil der blive udarbejdet forskellige træk til brug i en videre diskussion af, hvilken afgrænsning der giver mest mening. 26

23 AARHUS UNIVERSITET De ph.d.-studerendes publiceringsaktiviteter behandles også i Kvalitet i ph.d.- Forløb. Heraf fremgår det bl.a., at flertallet af de ph.d.-studerende i sidste tredjedel af deres forløb har fået optaget mundtlig eller skriftlige bidrag på internationale forskningskonferencer, og at det samme er tilfældet mht. optag af artikler i peerreviewede tidsskrifter. Side 4/3 Eftertragtede ph.d.ere Beskæftigelsesgrad og type dokumenteres via survey i AU s årlige beskæftigelsesundersøgelse. Det er væsentligt at bemærke, at beskæftigelsesundersøgelserne for ph.d.- uddannede generelt lider under et lavt antal respondenter og tilsvarende lave svarprocenter. I 2012 var svarprocenterne fx på 49% for Arts, 47% for BSS, 52% på Health og 57% på Science and Technology. Figur 1: Andelen af ph.d.-uddannede (årgang 12/13 og 07/08), der finder beskæftigelse på AU 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 40,0 48,7 19,8 24,6 Arts BSS Health ST Andre steder Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen giver endvidere information om, hvor de ph.d.- studerende finder ansættelse (se tabel 3) samt lønniveau mv. Tabel 3: beskæftigelsessektor for ph.d. studerende fra AU (årgang 12/13 og 07/08) Antal Procent Udannelses- og forskningsinstitutioner Offentligt arbejdsmarked 26 8,2 Privat arbejdsmarked 44 13,8 Sygehusvæsenet Kirker og museer 5 1,6 Ikke i beskæftigelse 22 6,9 Ukendt arbejdsplads 2 0,6 I alt Internationalt orienterede ph.d.ere 27

24 AARHUS UNIVERSITET Andelen af ph.d.ere der vælger en international karriere kan illustreres via survey i AU s årlige beskæftigelsesundersøgelse. På baggrund af tallene kan man bl.a. danne sig et indtryk af hvor mange ph.d.-uddannede fra AU der har fundet beskæftigelse i udlandet. Der gælder de samme forbehold vedr. undersøgelsens data som beskrevet under afsnittet eftertragtede ph.d.ere Side 5/3 Figur 2: Andelen af ph.d.-uddannede (årgang 12/13 og 07/08) beskæftiget i udlandet: Danmark Udlandet ,5 12,8 5,7 18,7 Arts BSS Health ST Talentfulde og engagerede kandidater Denne indikator vedrører proceduren for udvælgelsen af ph.d.-studerende. Kvalitetssikringen ligger her i at kandidater vurderes af et uafhængigt programudvalg, hvilket understøttes af et workflow i PhD Planner. Hertil er det muligt at trække data vedr. alle ansøgere. Dvs. antal, baggrund, hjemland, succesrater og typer af afslag mv., hvilket givet et godt og brugbart datagrundlag. Tabel 4: Ansøgninger og optag i perioden Arts BSS Health ST I alt Antal ansøgere Heraf optagne Optagelsesprocent 13% 14% 46% 15% 17% Det er svært at sige noget om konkurrencesituationen alene på baggrund af tallene i tabel 3 og Kvalitet i ph.d.-forløb viser da i også at det på tværs af skolerne er meget udbredt at de ph.d.-studerendes vejlederrelation er starter tidligere end ph.d.- forløbet. Tabel 5: Kendskab til vejleder før ansættelse 28

25 AARHUS UNIVERSITET Side 6/3 Stærkt videnskabeligt indhold i ph.d.-projektet Denne indikator vedrører proceduren for bedømmelse af ph.d.-projektet. Kvalitetssikringen ligger her i bedømmelsen af kvaliteten af projektforslaget, som foretages af faglige udvalg på de enkelte skoler. En proces der sikres via et workflow i PhD Planner. Det er ikke muligt at kvantificere data på en brugbar måde. Bredt og varieret udbud af relevante kurser Bør håndteres på de enkelte skoler, som kan danne sig et overblik over udbuddet af egne ph.d. kurser. Kvalificeret vejledning Kvaliteten af vejledning sikres via regler og evalueres dertil i Kvalitet i ph.d.-forløb, hvor de ph.d.-studerendes vejlederrelationer undersøges indgående over 3 kapitler omfattende både kvantitative og kvalitative data. Der er mulighed for at anvende data på tværs af køn, nationaliteter, programmer mv. Blandt de interessante resultater i undersøgelsen er at ca. ¾ af de ph.d.-studerende på tværs af universitetet er tilfredse med den forskningsvejledning de har modtaget. Figur 3: Tilfredshed med forskningsvejledning 29

26 AARHUS UNIVERSITET Side 7/3 Endvidere viser tabel 6 at der generelt er rigtig gode personlige relationer mellem de studerende og deres primære vejleder. Tabel 6: De ph.d.-studerendes oplevelse af deres personlige relationer til den vejleder de benytter mest Udover eksemplerne i figur 3 og tabel 5 indeholder rapporten en række informationer der beskriver hyppigheden af vejledning samt graden af involvering fra vejleders side samt en række kvalitative beskrivelser af vejlederforholdet fra den studerendes side. Tilsammen giver rapporten altså en omfattende og nuanceret grundlag for at beskrive, hvordan vejledningen opleves fra den studerendes side. Internationale og mobile ph.d.-studerende 30

27 AARHUS UNIVERSITET PhD Planner kan registrere alle miljøskifte med type af institution, land og varighed og man kan fx hente information om adelen af studerende der har været på udlandsophold samt den gennemsnitlige længe af opholdene (tabel7). Det er dog usikkert, hvorvidt alle skift bliver registreret, men idet de er en forudsætning for gennemførelse er det i den studerendes egen interesse at indtastet data korrekt og der ligger samtidig en væsentlig kvalitetssikring i at aktiviteterne godkendes af vejleder. Der er en formodning om at miljøskift ofte først bliver angivet i den sidste del af ph.d. forløbet, hvilket kan give en forsinkelse i data. Side 8/3 Tabel 7: Udlandsophold blandt 2013 dimittender Hovedområde Tildelte grader 2013 Udlandsophold Andel af studerende der har været på udlandsophold Gennemsnitlig længde af udlandsophold Arts % 156 BSS % 150 Health* ST % 155 * Health benytter endnu ikke dette modul i PhD Planner Dygtige undervisere og formidlere I PhD Planner kan de studerende selvangive disseminenringserfaring. Dette benyttes på vidt forskellige måder. Nogle angiver blot en aktivitet undervisning mens andre er meget specifikke og fx skriver Supervision of 3 students in: LEVYNA Laboratory for the Experimental Research of Religion, Department for the Study of Religion, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 17 January, 2012, Idet der er tale om selvangivelser og så varierende praksis er det svært at trække noget direkte anvendeligt ud af systemet. Det er dog muligt at opgøre antallet af aktiviteter pr. studerende, og der ligger samtidig en væsentlig kvalitetssikring i at aktiviteterne godkendes af vejleder. Inddragelse i stærkt internationalt, videnskabeligt miljø Behandles i Kvalitet i ph.d.-forløb, hvor kapitel 5 omhandler den studerendes oplevede integration i forskningsmiljøet. Af interessante resultater fra undersøgelsen kan man i Tabel 7 bl.a. se, at de studerende generelt giver udtryk for at de kan få sparring og feedback i deres videnskabelige miljø. Tabel 8: Ph.d.-studerendes oplevelse af muligheder for at få sparring og feedback. 31

28 AARHUS UNIVERSITET Side 9/3 Endvidere fremgår det af tabel 8, at de studerende i varierende, men dog overvejende grad, føler sig som en del af forskningsfællesskabet. Tabel 8: Ph.d.-studerendes følelse af at være en del af forskningsfælleskabet Endvidere undersøges kollegialitet og omgangsformer i rapporten, ligesom der er anført en række kommentarer fra de studerende. Dermed giver rapporten et godt grundlag for at beskrive, hvordan inddragelsen i det videnskabelige miljø opleves fra den studerendes side. Et stærkt videnskabeligt miljø Skal dokumentere at der eksisterer den nødvendige faglige kritiske masse til at understøtte et forskeruddannelsesmiljø. Skal opgøres og vurderes på de enkelte skoler. Rettidig færdiggørelse og frafald Er under behandling i forbindelse med udarbejdelse af data til AU nøgletal i løbet af marts Formidling, kursusaktiviteter, undervisning og mobilitet Er understøttet i et workflow i PhD Planner som led i de regelmæssige evalueringer. Dokumentation af hhv. formidling og mobilitet beskrives ovenfor. 32

29 AARHUS UNIVERSITET Ph.d.-uddannelsessamarbejder Skal opgøres på de enkelte ph.d.-skoler. Understøttes ikke umiddelbart i PhD Planner Side 10/3 Vurdering af datamateriale i forhold til de enkelte indikatorer På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der generelt foreligger et brugbart datamateriale til brug i forbindelse med opfølgning på en væsentlig del af kvalitetsstandarderne som også kan anvendes i forbindelse med den internationale evaluering. Især PhD Planner og undersøgelsen Kvalitet i ph.d.-forløb b giver mange og brugbare informationer. Der udestår dog stadig en operationalisering af data vedr. publiceringsaktiviteter, hvilket er undervejs. Dertil er data vedr. ph.d.ernes beskæftigelse efter gradstildeling mangelfuld, idet det er baseret på surveys med et lavt antal respondenter. Endelig er det i forhold til enkelte indikatorer op til skolerne selv at dokumentere kvalitet, da der ikke foreligger en meningsfuld central registrering heraf. 33

30 Møde den: 18. marts 2014 Møde: Møde i Talentbåndet Punktejer: Svend Hylleberg Eventuel gæst: Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) X Emne Invitation fra Copenhagen Capacity og Consortium for Global Talent Resumé Copenhagen Capacity og Consoritum for Global Talent har inviteret Danske Universiteter til at deltage i et ekspertpanel, som skal udvikle en national masterplan for behovet for højtuddannet international arbejdskraft. Danske Universiteter har bedt universiteterne om at sende forslag til kandidater til ekspertpanelet inden den 24. marts 2014 jf. vedlagte invitation. Indstilling Det indstilles, at Talentbåndet drøfter invitationen fra Copenhagen Capacity/Consortium for Global Talent og overvejer, om AU evt. skal indstille en kandidat til ekspertpanelet evt. med tilknytning til den arbejdsgruppe, som forskningsbåndet har nedsat vedr. rekruttering af forskertalenter og topforskere. Sagsfremstilling Copenhagen Capacity og Consortium for Global Talent har inviteret Danske Universiteter til at udpege en kandidat til at deltage i udviklingen af en national masterplan for behovet for højtuddannet international arbejdskraft. Arbejdet forventes at finde sted i perioden primo maj 2014-september Den færdige masterplan skal anvendes som en hvidbog til præsentation for politikere og beslutningstagere. Hvidbogen skal indeholde anbefalinger om, hvilke kompetencer der bliver brug for, hvornår og hvorfra disse tænkes at skulle rekrutteres fra, overvejelse om optimal udnyttelse af såvel danske som udenlandske højtuddannede samt anvisning på, hvordan en national talentmasterplan kan udrulles. Forskningsbåndet har januar 2014 besluttet at nedsætte en videnskabelig arbejdsgruppe, som skal skabe grundlaget for en mere offensiv indsats i relation til rekruttering af forskertalenter og topforskere til AU. Initiativet skal ses som et værktøj til styrkelse af excellence -indsatsen, hvor fokus er på at rekruttere et begrænset antal veletablerede forskere, der allerede har leveret væsentlige forskningsmæssige bidrag. Per Baltzer Overgaard er udpeget som formand for denne arbejdsgruppe. Sagsbehandler Rebekka Sylvest Tidsfrist 34

31 24. marts 2014 Bilag 6.2 Invitation fra Copenhagen Capacity og Consortium for Global Talent 35

32 Invitation til deltagelse i udvikling af en national masterplan for behovet for højtuddannet international arbejdskraft. Vi kontakter Danske Universiteter på baggrund af et ønske om jeres deltagelse i udvikling af en langsigtet national masterplan i forhold til behovet for international arbejdskraft. Den nationale masterplan vil hvile på allerede igangværende regionale talentstrategiprojekter. På baggrund af jeres ekspertise om - og indsigt i området - vurderer vi, at jeres deltagelse vil være et essentielt og vigtigt bidrag til dette arbejde. Hvorfor talent? Det har længe været kendt, at tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet international arbejdskraft er helt centralt for at skabe global konkurrencedygtighed samt vækst og arbejdspladser i Danmark. Til trods for mange gode initiativer har regionerne imidlertid stadig udfordringer. Behovet for at øge indsatsen nationalt illustreres af, at virksomheder og vidensinstitutioner til stadighed oplever vanskeligheder ved at tiltrække den nødvendige ekspertise indenfor bestemte brancher, hvilket medvirker til at bremse deres vækst og jobskabelse. Initiativtagere Consortium for Global Talent (CGT) og Copenhagen Capacity har på baggrund af de fortsatte udfordringer fundet det formålstjenligt at forene gode kræfter med henblik på at udarbejde en national langsigtet og samlet masterplan om behovet for fremtidens talenter. Vi er overbevist om, at en samlet national masterplan og platform vil skabe de bedste forudsætninger for hele landets evne til at tiltrække og fastholde internationale talenter. Der skal derfor sikres en national koordinering af de regionale indsatser, så vi samlet får sat Danmark på verdenskortet som en attraktiv talentdestination. 36

33 CGT repræsenterer 18 af de største virksomheder i Danmark, som samarbejder om at sikre, at de overordnede rammevilkår er til stede for, at den nødvendige talentmasse er tilgængelig i Danmark. Copenhagen Capacity er den officielle investeringsfremmeorganisation i hovedstadsregionen, som arbejder med at tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark, hvilket i høj grad forudsætter tilstedeværelsen af de rette talenter og rammevilkår. Derfor står organisationen ligeledes bag en samlet koordinerende talent-indsats i hovedstadsregionen. Organisationerne bag projektet har stor erfaring med - og indsigt i området, hvilket vil være med til at sikre, at projektet bygger på eksisterende velfungerende indsatser og dermed skaber den største merværdi. Den nationale masterplan skal interagere og sammenfatte de regionale tiltag samtidig med, at den tager højde for disses forskelligheder. Det til formålet nedsatte ekspertpanel og selve masterplanen vil tage udgangspunkt i den virkelighed, som virksomheder, organisationer og internationale talenter møder sammenholdt med landets visioner for og udfordringer i fremtiden. Hvad kan opnås? Virksomhedernes rolle i og gevinster ved at forbedre Danmarks evne til at tiltrække og fastholde de internationale talenter kan ikke overdrives. De store veletablerede danske virksomheder fungerer naturligt som motor for dette, men også landets SMV ere har både meget at byde ind med og meget at vinde ved øget internationalisering. Det er særligt disse virksomheder, som rummer et uudnyttet vækstpotentiale, der kan være med til at løfte den danske vækst og jobskabelse, men som desværre ofte bremses af, at de har svært ved at tiltrække den rette ekspertise. Mange andre lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, har allerede lanceret konkrete nationale talentstrategier. Sveriges, Hollands og Tysklands talentstrategi fokuserer både på at fastholde egne talenter, men samtidigt også på hvordan man bedst muligt kan tiltrække fra udlandet. Den globale konkurrence om talenter er benhård og Danmark har ikke råd til at lade være med at opruste sin indsats. Hvad er næste skridt? Til arbejdet med at få udviklet en national talentmasterplan inviterer vi jeres virksomhed til at nominere en ekspert til det panel, som skal lede dette visionære og langsigtede projekt. For at opnå en geografisk repræsentativ gruppe af eksperter ønsker vi at samle et ekspertpanel, som består af repræsentanter fra alle landsdele samt interesseorganisationer. 37

34 Repræsentanter fra følgende organisationer og institutioner er følgelig inviteret til at udnævne en deltager til ekspertpanelet; Consortium for Global Talent Copenhagen Capacity Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Akademikerne AC Danske Universiteter DEA En virksomhed fra Vest Danmark En virksomhed fra Øst Danmark Konsulent Andreas Dressler, ekspert i identificeringen af bæredygtige og favorable beliggenheder for virksomheder Flere eksterne eksperter vil løbende og afhængigt af behov blive inviteret til at bidrage til ekspertpanelets arbejde med projektet, som vil løbe fra primo maj 2014 september På det første møde i maj 2014 skal der tages stilling til projektets grundlæggende principper, begrebsdefinitioner, arbejdsrammer, mål, tidshorisont, metode samt endelige produkt. Den færdige masterplan skal anvendes som hvidbog til præsentation for politikerne og beslutningstagere. Hvidbogen vil indeholde anbefalinger om, hvilke kompetencer der bliver brug for, hvornår og hvorfra disse vil tænkes at skulle rekrutteres fra, overvejelser om optimal udnyttelse af såvel danske som udenlandske højtuddannede samt klare anvisninger på, hvordan en sådan national talentmasterplan kan udrulles under behørig hensyntagen til landets regionale forskelle, herunder også hvilke rammebetingelser, der vil nødvendiggøre ændringer for, at erhvervslivet, universiteterne og regionerne har det bedst mulige grundlag at arbejde ud fra. Vi ser frem til jeres indstilling af ekspert og substitut senest den 28. marts 2014, hvorefter mødeindkaldelser vil blive udsendt. De bedste hilsner, Tine Horwitz, CEO, Consortium for Global Talent & Nikolaj Lubanski, Director, Talent Department, Copenhagen Capacity. Marts

35 AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 2 Ref.: Sagsfremstilling Mødedato: Møde: Talentbåndet Punktejer: JDO Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) x Emne Status på web-baseret ph.d.-rekrutteringskampagne 2013/14 Indstilling (inkl. videre forløb efter drøftelse/orientering i universitetsledelsen, herunder kommunikation og videreformidling) Det indstilles, at: - Talentbåndet tager status på den internationale ph.d.-kampagne til efterretning. Resumé Online-kampagnen, der eksekveres af et eksternt bureau MEC, AU s mediepartner, er skudt i gang pr. 1. juni Kampagnen, der udgøres af Google Adwords (baseret på mere end 100 AUsøgeord (ph.d.-programmer og -fagområder)), og listning af alle ph.d.-programmer på evalueres løbende. Status for januar/februar 2014: Google Adwords-delen: Antal eksponeringer 2014 (hvor mange personer har søgt og fået en annonce vist) Hvor mange brugere har klikket på en annonce = 46 klik om dagen CTR, dvs. procentdelen af de eksponerede, der har klikket januar 2014 CPC (klikpris), dvs. hvad har et klik i gennemsnit kostet ,55 = god 5,93 = acceptabel Position, dvs. den placering, annoncerne har opnået på Googles søgeresultatside ,4 = udmærket I de første måneder af 2014 ser vi en forbedring i kontoens CTR/kvalitet - dette på trods af, at februar måned endnu ikke er omme (da tallene blev opgjort). CTR'en er steget med 0,11% - og har været stigende gennem de sidste måneder.

36 AARHUS UNIVERSITET Side 2 af 2 Ref.: Sagsfremstilling Dette er en positiv udvikling, med tanke på, at vi ligger og byder på søgeord med meget konkurrence. I februar måned ligger tekstannoncerne for AU PHD på en gennemsnitligt position 2,4. Dette er en god og tilfredsstillende position, konkurrencen taget i betragtning - positionen har været stabil i hele perioden. Kort fortalt kører Adwords-kontoen godt og stabilt med en kontinuerlig og konstant positiv udvikling. Opgjort for januar/februar 2014 Programme impressions Programme views Referrals Indien, Iran, UK, Italien og USA er de mest interesserede lande. Top 25 listen er eksklusiv 479 banner kliks fra Belgien, Holland, Luxemborg, Storbritannien og Tyskland, da disse blev tracket separat. Disse udgør cirka 10 % af de samlede kliks og derfor vil procentsatsen for disse lande være højere. Pr. måned 25 interesserede pr. AU ph.d.-uddannelse (gennemsnit normalt er 12-16) Vi vurderer fortsat ikke, at vi kan komme til at ligge på et mere relevant medie, da dette er personer, der specifikt søger efter ph.d.-uddannelser. Der kommer naturligvis også besøgende fra andre lande end de primære lande, men vi vil vurdere, at andelen af spildeksponeringer på andre medier så som LinkedIn vil være højere på trods af at vi bedre kan styre annonceringen her. Ph.d.-planner Oplysninger fra online ph.d.-ansøgningsmodul, hvor ansøgere angiver, hvor de har hørt om AU. Således er tilføjet mulighederne Internet Google search, Internet og Internet Status pr. 1. marts 2014 (1. juni marts 2014) ph.d.-ansøgninger er modtaget, siden kampagnen blev igangsat 1. juni. Af disse angiver 14 LinkedIn som kilde til deres ansøgning, 113 angiver og 260 angiver Google search. I alt angiver således 14,4 % af det samlede antal ansøgere, at de er blevet opmærksomme på mulighederne for ph.d. på AU via kampagnen. Eventuel tidsfrist Sagsbehandler Lonni Klitgaard(AU KOM)/Jette Røgild/Jeppe Dørup Olesen Bilag Bilag 1: Search-evaluering, MEC Bilag 2: Status på ph.d.-online kampagner, MEC

37 Search Evaluering Kunde Produkt Kampagnenavn Aarhus Universitet - PHD Search Aarhus Universitet - PHD Planner MEC Search Planners Andreas Hansen Sara Krogh Rapport interval Rapport periode Dags dato Månedligt februar februar 2014 Planlagt budget Impressions Clicks CTR Konverteringer Afviklet budget % Afviklet budget Realiseret CPC Konverteringsrate Pris pr. konv. Year to date kr ,49% 0 104,5% kr ,73 kr. 5,93 0,00% - Planlagt budget Impressions Clicks CTR Konverteringer Afviklet budget % Afviklet budget Realiseret CPC Konverteringsrate Pris pr. konv. februar 2014 kr ,55% 0 85,1% kr kr. 5,82 0,00% kr. 0,00 januar 2014 kr ,44% 0 113,8% kr kr. 6,01 0,00% kr. 0,00 Difference ,11% kr. -0,19 0,00% kr. 0,00 Kommentarer Vi ser allerede nu, en forbedring i kontoens CTR/kvalitet - dette på trods af, at måneden endnu ikke er omme. CTR'en er steget med 0,11% - og har været stigende gennem de sidste måneder. Dette er en positiv udvikling, med tanke på, at vi ligger og byder på søgeord med meget konkurrence. Den gennemsnitlige CPC lå på 6,01 kr i Januar måned, og er i Februar måned faldet til 5,82 kr. Dét er et fald på 0,19 kr - faldet i CPC'en har været kontinuerlig gennem de sidste måneder. I Februar måned ligger tekstannoncerne for AU PHD på en gennemsnitligt position 2,4. Dette er en god og tilfredsstillende position, konkurrencen taget i betragtning - positionen har været stabil i hele perioden. Kort fortalt kører Adwords-kontoen godt og stabilt med en kontinuerlig og konstant positiv udvikling Impressions Clicks Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec CTR Cost 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec CPC Position kr. 8,0 3,0 kr. 7,0 kr. 6,0 kr. 5,0 kr. 4,0 kr. 3,0 kr. 2,0 kr. 1,0 kr. 0,0 Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Top 10 Keywords Rank Campaign Ad Group Keyword Impressions Clicks CTR CPC Cost 1 UK SCIENCE & TECHNOLOGY Engineering +PhD +Engineering ,76% kr. 6,24 kr. 618,07 2 DE SCIENCE & TECHNOLOGY Engineering +PhD +Engineering ,36% kr. 2,06 kr. 119,75 3 UK BSS Psychology +PhD +Psychology ,04% kr. 13,67 kr. 778,94 4 UK BSS Law +PhD +Law ,86% kr. 7,45 kr. 283,25 5 UK SCIENCE & TECHNOLOGY Computer Science +PhD +Computer Science ,91% kr. 4,66 kr. 167,64 6 DE SCIENCE & TECHNOLOGY Chemistry +PhD +Chemistry ,08% kr. 1,70 kr. 52,56 7 UK HEALTH Public Health +PhD +Public +Health ,03% kr. 8,92 kr. 249,62 8 UK ARTS Language and Linguistics +PhD +Linguistics ,30% kr. 6,94 kr. 166,64 9 UK BSS Business Administration +phd +business ,70% kr. 13,89 kr. 333,32 10 UK BSS Economics and Business +PhD +Economics ,54% kr. 12,85 kr. 269,82 Total ,39% kr. 7,31 kr ,61 Ordforklaring Clicks Antal klik annoncerne har opnået Konverteringer Antal konverteringer, kampagnen har opnået Impressions Antal eksponeringer, annoncerne har opnået. Konverteringsrate Konverteringer pr. klik (i %) CTR Click Through Rate - Klik pr. eksponering (i %) CPA Cost per action - gennemnsitlig pris pr. konvertering Cost Samlede medieomkostninger. Position Den gennemsnitlige placering annoncerne har opnået på Google's søgeresultatside. CPC Average Cost Per Click - Den gennemsnitlige pris pris pr. klik. Qualty Score Gennemnsit af Google's karakter til søgeordene i kampagnen. MEC INTERACTION 2014

38 Status på PhD kampagner online 2014 Marts 2014

39 Index (jun-jul) Impressions: 279,209 Profile views: Clicks to AU.dk: June Aware July Informed June July Interested June July 2

40 Visninger JUNE JULY 3 Aware Informed Interested Aware Informed Interested Field of study: impressions Views Referrals impressions Views Referrals PhDAgroecology PhDAnimal Science PhDAnthropology, Int. Area Studies and the Study of Religion PhDArt, Literature and Cultural Studies PhDBioscience PhDBusiness Administration PhDBusiness Communication PhDCardiovascular PhDChemistry PhDClinical Medicine PhDComputer Science PhDCurriculum Research and Education PhDEconomics and Business PhDEngineering PhDEnvironmental Sciences PhDFood Science PhDGeoscience PhDHistory, Archeology and Classical Studies PhDICT, Media, Communication and Journalism PhDInflammation and Infection PhDLaboratory Medicine (LabMed) PhDLanguage, Linguistics and Cognition PhDLaw PhDLearning and Education PhDMathematics PhDMembrane Transporters and Receptors PhDMolecular Biology and Genetics PhDMolecular Metabolism and Endocrinology PhDNanoscience PhDNeuroscience PhDPhysics and Astronomy PhDPolitical Science and Government PhDPsychology and Behavioural Science PhDPublic Health PhDSocial Science and Business PhDTheology, History of Ideas and Philosophy PhDTooth, Bone and Joint Diseases (TBJ) PhDTranslational Molecular Medicine TOTAL

41 Index (sep-dec) Impressions: Profile views: Clicks to AU.dk:

42 5 Visninger

43 6 Visninger

44 Index (jan-feb) Impressions: Profile views: Clicks to AU.dk:

45 8 Visninger

46 Geografisk fordeling I grafen til højre ses den geografiske fordeling af kliks. Det fremgår at Indien, Iran og Storbritannien, er de lande som har vist størst interesse. OBS: Top 25 listen er eksklusiv 479 banner kliks fra Belgien, Holland, Luxemborg, Storbritannien og Tyskland, da disse blev tracket seperat. Disse udgør cirka 10 % af de samlede kliks og derfor vil procentsatsen for disse lande være højere end i listen til højre. Grafen nedenfor giver overblik over fordelingen af kliks, som er som følger; - 45 % fra Europe - 38 % fra Asia - 9 % fra Africa - 7 % fra Amiricas - 0,7 % Oceania. 9

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. Discussion of road map for the implementation of CBS strategy 3. Hearing. Proposal

Læs mere

KVALITET I PH.D-FORLØB

KVALITET I PH.D-FORLØB FORL PHD ØB KVALITET I PH.D-FORLØB En undersøgelse blandt ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Kim Jesper Hermann, Gitte Wichmann-Hansen, Torben K. Jensen KVALITET I PH.D.-FORLØB 1 Rapportens forfattere

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship -kurser ved de 8 danske universiteter Efterårssemestret 2007 < Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship-kurser ved de 8 danske universiteter

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i miljø- og konfliktanalyse Kandidatuddannelsen i miljø- og konfliktanalyse

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA RAPPORT-16/ 04/ 2013 COPENHAGENTALENTBRI DGE -Ana l y s ea f i nt e r na t i ona l et a l e nt e ri Re gi onhov e ds t a de n UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA INDHOLD Executive summary... 3 1. Indledning...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Kandidatuddannelse i politik og international forvaltning Roskilde Universitet

Kandidatuddannelse i politik og international forvaltning Roskilde Universitet Kandidatuddannelse i politik og international forvaltning Roskilde Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Udgivet af: Forsknings- og

Læs mere

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere