Første å rlige råpport om grænsehindringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første å rlige råpport om grænsehindringer"

Transkript

1 Første å rlige råpport om grænsehindringer Til Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde, Kim Kielsen. Skrevet af: Christian Wennecke Grønlands repræsentant i Grænsehindringsrådet 1. juli 2014

2 Indhold Indledning... 2 Greenland Business A/S... 2 Struktur for Grænsehindringsarbejdet... 3 Grænsehindringsrådets aktiviteter... 5 Kick-off møde i Snekkersten (DK), februar Første ordinære møde i København, 11. april Ordinært møde i København, 13. maj Kommende møder i Mødeforslag i Grønland i Det grønlandske grænsehindringsnetværk... 8 Møder... 8 Sammensætning... 9 Involvering... 9 Prioriterede Grænsehindringer Prioritering #1: Dobbeltbeskatningsaftale med Sverige og Finland Prioritering #2: Det forebyggende arbejde Prioritering #3: Anerkendelse af grønlandske (og færøske) Kørekort Prioritering #4: Anerkendelse af grønlandske uddannelser

3 Indledning Nordiske grænsehindringer er Love, offentlige regler eller praksiser som hæmmer individets mobilitet eller virksomhedernes mulighed for at drive forretning over grænserne i Norden. Omkring nordiske borgere bor i et andet nordisk land, og pendler dagligt mellem landene. Så grænsehindringer berører 1-2 % af den nordiske befolkning. Til sammenligning havde Grønland ca tilflyttere og ca fraflyttere i 2013, og udskifter dermed ca. 5 % af sin befolkning årligt. Grænsehindringsproblemet påvirker altså mange nye eller tidligere borgere i Grønland. Nordisk Ministerråd har udgivet en strategi for mobilitet, med titlen Femtiosex nordiska kombinationer, som beskriver Grænsehindringsrådets arbejde i den nye mandatperiode, som startede 1. januar Rapporten er en strategi og handlingsplan for mobilitet frem til Visionen for det nordiske grænsehindringsarbejde er at Norden skal være forbillede i verden for samarbejde over nationsgrænser. Dels ved at skabe konsensus om grænsehindringsarbejdet både regionalt, nationalt og nordisk; og dels ved at koordinere og organisere grænsehindringsarbejdet. Missionen er at prioritere og løse 5 10 grænsehindringer årligt, og derudover løse grænsehindringer som anses som akutte. Der skal desuden afrapporteres nationalt om arbejdet. De konkrete arbejdsmetoder for Grænsehindringsrådets medlemmer, blev lagt fast på et Kick-Off møde for rådet i februar I missionen for Grænsehindringsrådet beskrives, at man bør prioritere de spørgsmål der kommer via græsrødderne, altså: Hallo Norden, de regionale informationstjenester og forskellige myndigheder. Greenland Business A/S Udenrigsdirektoratet, som til hverdag koordinere Selvstyrets nordiske interesser på vegne af Naalakkersuisoq for Nordiske Anliggender, blev pålagt at finde en passende repræsentant til deltagelsen i Grænsehindringsrådet. Man lagde vægt på at finde en person uden for centraladministrationen, som har et stærkt netværk både i erhvervslivet og i Centraladministrationen. På den baggrund indstillede Udenrigsdirektoratet overfor Naalakkersuisoq, at man kunne rette henvendelse til Greenland Business A/S og anmode om selskabet var villige til at indgå en aftale med Udenrigsdirektoratet om deltagelsen i græsehindringsrådsarbejdet. Der er indgået en trepartsaftale mellem Udenrigsdirektoratet, Greenland Business og Christian Wennecke (da rådsmedlemmer skal udpeges personligt). Ifølge aftalen ydes Greenland Business et årligt beløb på kr., fra Nordisk Ministerråd, for at håndtere opgaven, som ifølge aftalen omfatter: a. Bidrage til og deltage i rådets aktiviteter, herunder ca. 4 årlige møder efter behov. b. Etablere og vedligeholde en national netværksgruppe. c. Mindst en gang årligt, skriftligt afrapportere rådets og netværksgruppens aktiviteter til Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde. Nærværende rapport skal dokumentere at Greenland Business har holdt sin del af aftalen. 2

4 Struktur for Grænsehindringsarbejdet På Kick-off mødet i februar blev følgende arbejdsdiagram fastlagt. Grænsehindringsgruppen NR ÅL FO GL IS Grænsehindringsrådet NMR Ministerrådene DK SE NO 3. PRIORITERING SF 1. IDENTIFICERING Hallo Norden NMRs Grænsehindringsråds sekretariat 2.a KOORDINERING Løsningsgrupper Minister (Naalakkersuisoq) 4. LØSNING Departement Regionale infotjenester Grænsehindringsdatabasen Regionale kommitteer 2.b DOKUMENTERING Det som arbejdsdiagrammet viser, er sagsgangen med relation til Grænsehindringsrådet. 1. Identificering Det vil typisk være de organisationer, som har tæt kontakt med borgerne, som opdager grænsehindringerne. Det vil typisk foregå på den måde, at en borger i en knibe henvender sig med sit problem og spørger om hjælp. Det mest oplagte sted for borgeren at henvende sig, er en af informationstjenesterne. Har man ikke allerede en løsning klar for borgeren, vil tjenesten identificere det som en grænsehindring og sende det videre til Grænsehindringsrådets sekretariat. 2. Koordinering / Dokumentering Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråds sekretariat vil herefter sørge for at emnet bliver taget i Grænsehindringsrådet. De formidler mødemateriale til rådets medlemmer, og de sørger for at sagsfremstillingen placeres i Grænsehindringsdatabasen. 3

5 Databasen er NMRs online værktøj i grænsehindringsarbejdet. Her kan borgere såvel som embedsmænd fremsøge den viden om eksisterende grænsehindringer som er tilgængelig for arbejdet med grænsehindringerne. 3. Prioritering Selve Grænsehindringsrådet har som primære opgave at prioritere hvilke grænsehindringer der skal arbejdes på at få fjernet eller løst. Rådsmedlemmerne vil desuden påtage sig, at gøre opmærksom på problemet de rette steder, og følge myndighedernes arbejde med at løse problemet til ende. Det vil sige at rådsmedlemmet vil komme med opfordringer til såvel ministre som embedsværker om at gøre noget ved problemet, samtidigt med også at fungere rådgivende i forhold til hvordan problemet løses bedst. Grænsehindringsrådsmedlemmet vil forsøge at etablere en løsningsgruppe til håndteringen, og kan deltage og endda lede gruppen, hvis det er nødvendigt. 4. Løsning Selve løsningen af problemerne, er en opgave for ministrene og deres departementer. Der skal laves ny lovgivning, eller ændres i den gamle. Derfor må det uværgerligt være sådan, at resultatet af Grænsehindringsrådets arbejde bliver ministeriernes fortjeneste. En grænsehindring er løst i det øjeblik lovgivningen er ændret, eller der er indført en ny praksis, så borgere i en lignende situation ikke længere oplever problemet. Men, det kan jo også forekomme, at grænsehindringer må erklæres uløselige. 4

6 Grænsehindringsrådets aktiviteter Kick-off møde i Snekkersten (DK), februar 2014 Der blev i forbindelse med opstarten af grænsehindringsrådet afholdt Kick-Off møde på Borupgård i Snekkersten. Nordisk ministerråds sekretariat havde arrangeret mødet til at give de bedste muligheder for at de nye grænsehindringsrådsmedlemmer kunne lære hinanden at kende og opnå tillid til hinanden. Af den årsag var der valgt nogle rammer for mødet, som skulle inspirere til fri samtale og debat. Kun tre af rådets medlemmer har deltaget i arbejdet tidligere, hhv. den danske repræsentant Ole Stavad og den ålandske repræsentant Gunnar Westerholm og repræsentanten for Nordisk Råd, Bethel Haarder. De har alle arbejdet med grænsehindringer i det tidligere Grænsehindringsforum. På mødets første dag skulle der træffes beslutning om hvordan arbejdet i Grænsehindringsrådet skal struktureres og hviken strategi man skal følge. Skal rådet for eksempel gå efter de lavest hængene frugter eller det lange seje træk? Det kommer nok til at være en afvejning, baseret på overvejelser om muligheden for at opnå resultat, samt den opmærksomhed der i øvrigt er på emnet. På andendagen var der tid til konkret behandling af i forvejen kendte grænsehindringer, hvor hvert land havde sin egen grænsehindring, og opgaven var så at lægge en plan for hvordan man ville tackle sagen i forhold til myndigheder, ministre og eventuelt andre aktører i hjemlandet. Denne grænsehindring var herefter prioriteret, således at der skal rapporteres til rådet om status på at få løst hindringen. Grønland prioriterede i denne sammenhæng den manglende dobbeltbeskatningsaftale med Sverige. Første ordinære møde i København, 11. april 2014 Det første ordinære møde blev afholdt hos Nordisk Ministerråd i København. Hvert land havde fået til opgave at rapportere på den valgte grænsehindring overfor rådet. Rapportering gøres ved at vurdere fremgangen som rød, gul eller grøn. Rød hvis det er gået helt i stå, gul hvis der er noget på vej og grøn hvis der er sket noget. 5

7 Skattestyrelsen havde i mellemtiden svaret på en høring fra Regeringen, at dobbeltbeskatningsaftale med Sverige ikke blev betragtet som relevant. Derfor måtte status for grænsehindringen afrapporteres som rød. KMPG har været hyret af Nordisk Ministerråd (Siden Grænsehindringsforums tid) til at komme med deres forslag til tre grænsehindringer som de mener landene bør løse. De fremlagde deres prioritedere grænsehindringer til mødet, som alle handler om handel eller virksomhedsdrift på tværs af landegrænserne. - Barriere for statuering af et fast driftsted - Barriere på MOMSområdet - Barriere på allokering af indkomst Landene skulle desuden også fremlægge 3-5 nye prioriterede grænsehindringer. Grønland fremlagde 3, med forbehold for at der endnu ikke var nedsat en netværksgruppe i Grønland. - Det forebyggende arbejde - Anerkendelse af grønlandsk kørekort (sammen med Færøerne) - Anerkendelse af grønlandske uddannelser Ordinært møde i København, 13. maj 2014 Grundet barsel, var Grønland ikke repræsenteret på mødet, følgende er baseret på referatet. Færøerne havde i samarbejde med det svenske rådsmedlem kommet frem til en større forståelse af problemet, da det særligt er i Sverige, at man ikke kan ombytte færøske kørekort. Det finske medlem fremlagde en pragmatisk løsning, som dog ikke umiddelbart er mulig, mens det svenske medlem foreslog at Grønland og Færøerne tilslutter sig de internationale færdselskonventioner. Generalsekretæren, Dagfinn Hørbråten, kom på mødet bl.a. ind på afrapporteringsspørgsmålet. Landenes repræsentanter skal årligt afrapportere til deres samarbejdsminister og Grænsehindringsrådet skal lave en samlet rapport til NSK. Samarbejdsministrene skal præsentere Grænsehindringsrådets virksomhed på Nordisk Råds Session. Man vil arbejde på at samtænke disse afrapporteringsopgaver. På baggrund af et forslag fra Grænsehindringsrådets Sekretariat, besluttede man at gøre en fælles indsats for det forebyggende arbejde. Dels at kortlægge landenes lovforberedende arbejde, eventuelt gennem EK- LOV, dels at undersøge mulighederne for at parlamentsformændene kan mødes under Nordisk Råds Session for at sætte fokus på grænsehindringsspørgsmål i behandlingen af nye lovforslag. Danmarks Samarbejdsminister, Carsten Hansen, fremlagde sine synspunkter på grænsehindringsrådets arbejdet op til det danske formandskab af Nordisk Ministerråd. Ministeren var meget positiv og ønskede at grænsehindringsarbejdet skulle være højt prioriteret. Afdelingschef i Nordisk Ministerråd, Anders Geertsen, orienterede om embedsmandskomiteernes arbejde mod grænsehindringer og implementeringen af direktivet om erhvervskvalifikationer. Baseret på DAMVAD-rapporten. Den primære rolle for Sekretariatet er at sikre, at anerkendelse af 6

8 erhvervskvalifikationer prioriteres og holdes på dagsordenen i de berørte sektorer (Uddannelse, Social og Arbejdsmarked). Kommende møder i 2014 Det tredje ordinære møde afholdes i Reykjavik, 2. september Det fjerde ordinære møde afholdes i Stockholm, 30. oktober Mødeforslag i Grønland i 2015 Rigsfællesskabet har formandsskabet for Nordisk Ministerråd i 2015, og det er derfor oplagt at Danmark, Grønland og Færøerne skal være vært for nogle af møderne i netop det år. Det er aftalt at møderne i Grænsehindringsrådet skal gå på skift mellem landenes hovedstader, i praksis bliver en del af møderne nok lagt det samlet set letteste sted at komme til (som ofte er København). Det er helt klart til Grønlands fordel, hvis samarbejdspartnerne i rådet har haft mindst en mulighed for at besøge Grønland, da forholdene ofte er væsentligt anderledes end i de øvrige nordiske lande. Derfor bør vi klart arbejde for at få møder til at ligge i Grønland, i Nuuk, men også andre steder i landet. Det største faglige aktiv ligger i at besøge en varieté af steder i landene, men ofte er logistikken en stor udfordring. Konkret vil Grønland foreslå, at Rigsfællesskabet står for alle eller de fleste af møderne i Et af disse møder skal foregå i Nuuk. Det er planen at der skal opstartes et Hallo Norden kontor i Grønland. Nordisk Ministerråd planlægger, at der skal afholdes en opstartsevent for Hallo Norden. Hallo Norden kontoret vil få en central rolle for Grønlands deltagelse i Grænsehindringsarbejdet. Det vil være en fordel, hvis man kan overtale nogle af Grænsehindringsrådets medlemmer til at bidrage til Hallo Norden opstartseventet. Derfor vil det også være oplagt, at tænke disse to begivenheder sammen, og skabe synergi for deltagerne. 7

9 Det grønlandske grænsehindringsnetværk Trepartsaftalen mellem Udenrigsdirektoratet, Greenland Business og rådsmedlemmet indeholder et krav om at rådsmedlemmet skal danne en national netværksgruppe. Denne gruppe har fået navnet: Grænsehindringsnetværket, og den består af en gruppe mennesker, som rådsmedlemmet bør rådføre sig med i forbindelse med arbejdet. Ifølge mandatet for Grænsehindringsrådet skal netværket holde jævnlige møder, hvor dagsordenen for møderne i Grænsehindringsrådet kan diskuteres, man kan rejse aktuelle grænsehindringer, gøre status på igangværende processer og orientere om aktuelle aktiviteter. Det er også min opfattelse, at netværket er med til at sikre en kvalitet af arbejdet, som bør tages med i betragtning når der fremføres forslag til Naalakkersuisut om at gå ind i arbejdet med at fjerne en grænsehindring. Møder Der blev afholdt et introduktionsmøde den 6. juni 1, hvor de inviterede deltagere i Grænsehindringsnetværket blev introduceret til arbejdet i Grænsehindringsrådet. Efter introduktionen blev de fire prioriterede grænsehindringer blev gennemgået og diskuteret. Til grænsehindringen vedrørende dobbeltbeskatningsaftale med Sverige, blev det påpeget, at det ikke var rimeligt at nedprioritere denne hindring, som har en reel effekt både for grønlændere som vil til Sverige og Svenskere som vil til Grønland. Det samme er gældende i forhold til Finland. Desuden blev netværkets sammensætning diskuteret, og på baggrund af den diskussion er der efterfølgende blevet sendt invitation til IMAK og PPK om at deltage i netværket. Der har på redaktionsdagen ikke været ordinære netværksmøder endnu. 1 På mødet deltog Mats Bjerde (NAPA), Ellen Arnskjold (GA), Inuaraq Gedionsen (ASG), Louise Elberg Pedersen (sundhed), Karna Jokumsen (sundhed), Lone Nukaaraq Møller (finans), Kunuk Olsen (finans), Sanne Fandrup (erhverv), Lissi Olsen (SIK). Inviterede som ikke fremmødte: Kim Blokbo (Retschef), IIKNN, Jørgen S Søndegaard (NSK) og parlamentarikere i de nordiske delegationer: Juliane Henningsen, Per Berthelsen, Sara Olsvig, Doris Jakobsen og Lars Emil Johansen. Kirsten Olesen, IMAK og PPK var ikke inviterede til mødet, og har ikke haft mulighed for at diskutere indholdet af nærværende rapport, men har sagt foreløbigt ja til at indgå i netværket efter sommerferien. 8

10 Sammensætning Fast gruppe: NAPA Mats Bjerre Retschef Kim Blokbo GA Ellen Arnskjold ASG Kathrine Ødegaard SIK Lissi Olsen IMAK Karen Hjort 1 PPK Inuuti Fleischer 1 Løbende gensidig orientering: NSK Jørgen S Søndergaard Kontaktpersoner i Selvstyrets Departementer: - Louise Elberg Pedersen (Sundhed) - Sanne Fandrup (Erhverv) - Kunuk Olsen (Finans) - JesperBlaabjerg Holm (Uddannelse) - Kirsten Olesen (Social) Nordisk Råds Delegation - Juliane Henningsen 2 - Per Berthelsen 2 Folketingsgruppen - Sara Olsvig (eller afløser) 2 - Doris Jakobsen 2 Løsere kontakt / informanter (forventet): Danske ministerier, som arbejder med Grænsehindringer. De grønlandske huse Avalak Øvrige fagforeninger Ombudsmanden Kommunale Erhvervsråd Kommuner 1 Se fodnoten på side 8. Vestnordisk Råds Delegation - Lars Emil Johansen 2 2 Parlamentarikerne vil blive orienteret fra sag til sag. Involvering Fast gruppe: Regelmæssige møder ca. en uge før grænsehindringsrådsmødet. På mødet fremlægges rådsmødets dagsorden, som diskuteres af gruppen. Der gives gensidig orientering om relevante emner. Eventuelle henvendelser til Naalakkersuisut om grænsehindringer i grønlandsk lovgivning debateres. Løbende gensidig orientering: Personlige møder, på ad hoc basis. F.eks. når man alligevel er i København / Nuuk. Regelmæssig orientering om rådsarbejdet, med opfordring til at kommentere eller komme med input. Ud over de nævnte personer, vil Selvstyrets embedsværker blive orienteret i forbindelse med de løbende Nordiske TVÆR møder. Løsere kontakt / informanter: Kontaktes ved lejlighed. De væsentligste informanter er formodentligt de grønlandske huse og fagforeningerne. Der holdes et møde med dem, med henblik på at give dem en adresse de kan sende henvendelser fra borgere om grænsehindringer videre til. 9

11 Prioriterede Grænsehindringer Prioritering #1: Dobbeltbeskatningsaftale med Sverige og Finland Status: Rød, dvs. Ikke løst og ingen fremgang. Berørte lande: Grønland kontra Sverige og Finland Problemejer: Skattestyrelsen i Grønland Løsningsgruppens sammensætning: Der er, ved redaktionens afslutning, ikke dannet en løsningsgruppe. Problembeskrivelse: Da der ikke er indgået dobbelbeskatningsaftaler mellem Grønland og hhv. Sverige og Finland, risikere borgere at blive fuldt beskattet i begge lande. Baggrund: I forbindelse med debatten om grænsehindringer i Inatsisartut, 20. april 2012, stod der i Naalakkersuisuts redegørelse, at der burde arbejdes på en dobbeltbeskatningsaftale med Sverige, på grund af et stigende samarbejde. Der er i midlertid ikke gjort noget i sagen, og Skattestyrelsen har i 2014 forklaret, at situationen for øjeblikket ikke retfærdigør at prioritere området. På Grænsehindringsnetværksmøde i Juni 2014, blev det gjort gældende, at hindringen fortsat er relevant, og bør løses hurtigst muligt. Løsningsforslag: Der er blevet skitseret to løsningsforslag: a) Bilaterale aftaler: Der indgåes simpelt hen bilaterale dobbeltbeskatningsaftaler med Sverige og Finland, på lige fod med de aftaler der er med de øvrige nordiske lande. b) På Grænsehindringsrådets kick-off møde behandlede rådet spørgsmålet, og der blev spurgt hvorfor Grønland ikke er med i den fælles Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomt. Denne er under revision, og det blev foreslået at Grønland overvejer at tiltræde. Berørte borgere: Det er primært borgere og virksomheder som flytter mellem Grønland og Sverige, hhv. Finland, som bliver berørt. I 2012 var der følgende flytninger mellem Grønland og Sverige / Finland: Til Grønland Fra Grønland Sverige Finland 8 1 Økonomiske konsekvenser af løsning: Grænsehindringsrådets arbejde: 20. april 2012: Hindringen nævnes under debat i Inatsisartut om grænsehindringer. 19. februar 2014: Grænsehindringen tages op i rådet, der lægges en foreløbig handlingsplan. 13. marts 2014: Høringssvar fra Dep. For Finanser afviser at der er behov på kort sigt. 6. juni 2014: Hindringen debateres i Grænsehindringsnetværket, som mener der er behov for løsning. Kommentar fra berørte minister: På tidspunktet for redaktionens afslutning, har det endnu ikke været muligt at indhente en kommentar fra Naalakkersuisoq for Finanser 10

12 Prioritering #2: Det forebyggende arbejde Status: Gul, nogen fremgang, men stadig ikke løst. Berørte lande: Grønland Problemejer: Naalakkersuisut (med kontaktperson i Lovafdelingen) Løsningsgruppens sammensætning: Der er ikke nedsat en løsningsgruppe. Problembeskrivelse: Når landene ikke koordinere deres lovgivningsproces kan der opstå situationer, hvor lovgivningerne ikke er kompatible, og derfor kan borgerne risikere at komme utilsigtet i bekneb. Det er ikke mindst i forbindelse med udmøntningen af EU/EØS lovgivning, at problemet kan opstå. Der er forskellige fortolkninger og forskellige tidsperspektiver i de forskellige lande, og Grønland og Færøerne er slet ikke med i EU/EØS. I Grønland er der også spørgsmålet om anordning af dansk lovgivning. Generelt set, er der dog altid en fare for, at borgerne stilles ringe i forhold til de andre landes lovgivninger, når vi ændrer lovgivningen i Grønland. Baggrund: De nordiske samarbejdsministre, herunder Naalakkersuisoq Miiti Lynge, blev 2. juli 2013 enige om et mandat for Rådet, hvoraf det fremgår, at repræsentanterne skal bidrage til, at landene ikke opretter nye grænsehindringer i forbindelse med ny national lovgivning og udmøntning af EU/EØS regulering. De nordiske statsministre, herunder Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, gentog dette budskab i deres fælles erklæring på Nordisk Råds session i Oslo i oktober 2013, hvor det også blev besluttet, at det bør være landenes mål at arbejde for, at landene, når det er nødvendigt, kommunikerer indbyrdes for at undgå, at der opstår nye grænsehindringer i forbindelse med fremtidig lovgivning. Løsningsforslag: En måde at mindske problemet på er at indføre et nyt punkt, som en del af den faste struktur for de almindelige bemærkninger til lovforslag. Under et sådant punkt, foreslås det vurderet, om der er forudsigelige problemer i forhold til de andre nordiske landes lovgivning eller deres implementering af EU lovgivning. Dette vil bidrage til kvaliteten af den grønlandske lovgivning, og det foreslås Naalakkersuisut at overveje denne udbygning af det lovforberedende arbejde. En anden mulighed er at give det grønlandske medlem af Grænsehindringsrådet mulighed for at kunne afgive høringssvar på de punkter på Inatsisartuts samlinger, hvor der kan være risiko for, at der opstår nye grænsehindringer. Dette er ikke et alternativt forslag, men et komplementerende. Berørte borgere: Det er ikke muligt at vurdere antallet af berørte borgere. Økonomiske konsekvenser af løsning: Ingen økonomiske konsekvenser. Grænsehindringsrådets arbejde: 6. marts 2014: Møde med retschefen om mulighederne om fremtidigt samarbejde. 13. maj 2014: Rådet besluttede at kortlægge lovgivningsprocedurerne og arbejde for et møde mellem parlamentsformændene under Nordisk Råds session. Kommentar fra berørte minister: Der er ikke indhentet kommentar fra ministeren ved redaktionens afslutning. 11

13 Prioritering #3: Anerkendelse af grønlandske (og færøske) Kørekort Status: Rød, dvs. Ikke løst og ingen fremgang. Berørte lande: Danmark, Sverige, Færøerne, Norge, Island og (måske) Åland Problemejer: Rigspolitiet Løsningsgruppe: Christian Wennecke (Grønland) og Marjun Magnussen (Færøerne) Problembeskrivelse: Rejser man til Danmark med sit Grønlandske kørekort, kan man bruge det i 90 dage, derefter skal man tage en kontrollerende køreprøve. Den kontrollerende køreprøve kan anses som værende irrelevant, hvis man allerede har måttet køre i 90 dage. Der gælder forskellige regler for kørekort fra hhv. Færøerne og Grønland i de forskellige nordiske lande, hvor de regler som gælder for Grønland ofte er mere lempelige end de regler som gælder for Færøerne. Man kan bruge færøsk kørekort i Danmark, uden at ombytte kortet eller aflægge kontrollerende køreprøve. Baggrund: I bekendtgørelse om Danmarks tiltræden til Wiener- og Geneve-konventionerne af1968 og 1971, om vejtrafik og skiltning, er Grønland ikke omfattet. Sverige: Grønlandsk kørekort kan ikke ombyttes. (hallonorden) Finland: Grønlandsk kørekort kan ikke ombyttes. (www.poliisi.fi) Færøerne: Grønlandsk kørekort kan ikke ombyttes uden teori- og køre-prøve. (akstovan) Norge: Førerkort klasse B fra Grønland, utstedt etter 1. januar 1995, kan byttes inn etter bestått praktisk førerprøve. (Forskrift om Førerkort) Island: Grønlandske kørekort ombyttes efter en køreprøve, mm., det kræves ikke for Færøske og EØS lande. (http://www.mcc.is/english/cars/drivers-licence/) Åland: ukendt p.t. Løsningsforslag: a) Det bør undersøges om Grønland og Færøerne kan tiltræde den relevante EU-lovgivning, og derved løse problemet i forhold til alle lande, som ikke nævner Grønland og Færøerne specifikt i deres lovgivning. b) Lande som specifikt nævner Grønland i sin lovgivning (f.eks. Norge), må muligvis også ændre i deres lovgivning. Berørte borgere: Der afventes svar fra Rigspolitiet om antallet af ombytninger fra grønlandsk til dansk kørekort de seneste år, samt dumpeprocenten for den kontrollerende køreprøve i den sammenhæng. Økonomiske konsekvenser af løsning: De berørte borgere har følgende udgifter: 280 kr. for ombytning kr. for kontrollerende prøve + leje af godkendt køretøj til prøve + eventuelt ekstra køretimer. Grænsehindringsrådets arbejde: 11. maj 2014: Grænsehindringsrådet diskuterede de Færøske Kørekort. Kommentar fra berørte minister: Der er ikke indhentet kommentar fra Justitsministeren. 12

14 Prioritering #4: Anerkendelse af grønlandske uddannelser Status: Gul, nogen fremgang, men stadig ikke løst. Berørte lande: Grønland (indtil videre) Problemejer: Departement for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling Løsningsgruppens sammensætning: Christian Wennecke (Grænsehindringsrådet), Jesper Blaabjerg Holm (Departement for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling). Problembeskrivelse: Hvis man har taget en uddannelse i Grønland, det kunne være på ilisimatusarfik, Ilinniarfissuaq, erhvervsuddannelser, mv., og man sidenhen ønsker at tage arbejde i et andet nordisk land, kan komme risikere, at uddannelsen ikke anerkendes og at man derfor ikke kan bruge den til noget. Der er en samfundsmæssig gevinst ved at uddannede borgere tager arbejde i udlandet i en periode for derved at opnå erfaring og kvalifikation som de kan tage med hjem. Men også allerede ved valget af om man skal lade sig uddanne i Grønland eller et andet land, kan det være med til at påvirke folk til uddannelse i udlandet, hvis uddannelserne herhjemme ikke giver de samme muligheder. Baggrund: Der er for en række erhvervsuddannelser den problemstilling, at man skal have en autorisation for at måtte arbejde i det pågældende fag. Det kaldes de lovregulerede erhverv. Det er for eksempel gældende for Sosu-medhjælpere. Disse kan opleve problemer med ansættelse i et andet nordisk land, hvis ikke landet anerkender deres autorisation. Dette arbejdes der allerede med i Nordisk regi, men det har inspireret til at se lidt bredere på problemstillingen i en grønlandsk kontekst. Løsningsforslag: Der pågår en udredning af problemet i Nordisk regi, angående erhvervs autorisationer. Dette arbejde følges af departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling. Der bør samtidigt iværksættes en intern undersøgelse i Grønland, med henblik på at vurdere hvorvidt vores uddannelser anerkendes i de øvrige nordiske lande. Berørte borgere: Alle med en uddannelse, som ønsker at bruge uddannelsen i et andet nordisk land. Økonomiske konsekvenser af løsning: Ingen økonomiske konsekvenser i første omgang, hvor prioriteringen blot handler om at samle viden om området. Grænsehindringsrådets arbejde: Grænsehindringsrådet følger Nordisk Ministerråds arbejde med at udrede problematikken med Erhvervsautorisationer. Kommentar fra berørte minister: På tidspunktet for redaktionens afslutning, har det endnu ikke været muligt at indhente en kommentar fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling. 13

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark

Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark Nordisk Råd J-Nr: 06-932-02 Dato: 27. juni 2006 JTS Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark Dagsordenspunkt 1 Godkendelse af udkast til dagsorden

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser?

Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser? Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser? Yvonne Fritze De nordiske regeringers samarbejdsorgan, oprettet i 1971. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. Samarbejdsministrene

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Juridisk faderløse. Pressemøde

Juridisk faderløse. Pressemøde Juridisk faderløse Pressemøde København, den 28. april 2014 Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 2010/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. februar 2011 af Høgni Hoydal (T) og Juliane Henningsen (IA) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Ole Christiansen OC næstformand Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut t INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT Nick Nielsen 13. marts 2015 Rekommanderet NaL. nr./j.nr.: 2015-720-0002 ÅIL. nr./brevnr.: 36611 SuLL./sagsbeh.: ÅJ Klage over formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors Nordisk Råd J-Nr: 07-952-01 Dato: 12. april 2007 Dagsordenspunkt 2. Bilag 3 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget den 25. april 2007 kl. 13.00 14.15 i København Lokale: Eigtveds Pakhus, lokale:

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere