Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Gratis arrangementer (leje pr. dag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517"

Transkript

1 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17, Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag) Udleje af kolonihaver Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 1,93 1,96 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 0,83 * * Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres med nettoprisindekset pr. 1. januar Skadedyrsbekæmpelse Gebyr pr kr. ejendomsværdi 2,57 2, Skolefritidsordninger* Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) * Taksten gælder indtil 31/7-2014, da den reguleres i forbindelse med skolereformens ikrafttræden pr. 1/ Kommunale specialskoler* SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) * Taksten gælder indtil 31/7-2014, da den reguleres i forbindelse med skolereformens ikrafttræden pr. 1/ Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne 1/1-31/7 + 1/8-31/ og 1/1-31/7 + 1/8-31/

2 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Børn Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / / Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / / Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min. 805 / / 830 Voksne Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / / Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / / Kor og Workshops pr. sæson.: Zesong og voksenkoret 20 lektioner á 120 min / / Workshops 4 lektioner á 90 min. 370 / / 380 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 100 / / 101

3 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Instrumentleje: Violin / guitar / tværfløjte 600 / / 608 Altsaxofon 900 / / 912 Tenorsaxofon / / Billede og dramaskole Billedskole 11 lektioner á 90 min. 965 / / 995 Dramaskole 11 lektioner á 90 min. 965 / / Andre kulturelle opgaver Baunhøj Mølle Udleje foreninger: Op til 4 timer Over 4 timer Weekend uge Udleje private: Op til 4 timer Over 4 timer Weekend uge Leje af Baunhøj Mølle til vielse Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 personer). Entré ved Baunhøj Mølle 20 20

4 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Folkebiblioteker Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0-15 år: 1-28 dage 0 0 Over 28 dage erstatning af materiale + erstatning af materiale Voksne 16 år - : 1-14 dage dage Over 28 dage erstatning af materiale + erstatning af materiale Reservation af materialer er gratis Folkeoplysningsloven Gebyrer, pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller Kategori 2 Svømmehaller Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler Kategori 4 Øvrige rum, naturen Ungdomsskolevirksomhed Elevbetaling juniorklub pr. måned (juli måned er betalingsfri) * Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år Enggården pr. måned (juli måned er betalingsfri) * Fristedet pr. måned (juli måned er betalingsfri) * * Takst gældende fra 1/ Kommunal tandpleje

5 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) Specialtandpleje (maks. egenbetaling) Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig) Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner 0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned: årige: Forældrebetaling pr. måned: årige: Forældrebetaling pr. måned: Heldags Halvdags Daginstitution på Anholt: 0-6 år Fra BH-klasse - 3. klasse* klasse* * Taksten gælder indtil 31/7-2014, da den reguleres i forbindelse med skolereformens ikrafttræden pr. 1/ Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre* Madudbringning pr. portion Madudbringning pr. portion med biret Døgntakst fuldkost pr. måned * Norddjurs Kommune opkræver en takst svarende til loftet over betaling for ældremad Sekretariat og forvaltninger Takster for byggesagsbehandling 1. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 16,24 kr./m² (min kr.) 16 kr./m² (min kr.)

6 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Op til m² 32,49 kr./m² (min kr.) 32,49 kr./m² (min kr.) 33 kr./m² (min kr.) 33 kr./m² (min kr.) Over m² 8,12 kr./m² 8 kr./m² 4. Andre faste konstruktioner m.v., f.eks. antenner, master, skiltning, mini-vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, gylletanke mv Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, - bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier 6. Andet 32,49 kr./m² (min kr.) 33 kr./m² (min kr.) Dispensation/helhedsvurdering ved sager der ikke udløser gebyr Dispensation/helhedsvurdering ved sager der udløser gebyr Nedrivningstilladelser Øvrige takster Pasfoto Jordflytningsgebyr pr. ejendom Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) Enkeltdagsplads 51 52

7 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen Redningsberedskab ABA-alarmer (reguleres i 2014 efter indeks) * * pt. ikke fastsat Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer For samtlige gebyrer under borgerservice (diverse gebyrer, pas og kørekort) gælder, at disse er fastsat centralt, hvorfor der tages forbehold for takstændringer for budgetåret Folkeregisterattest Adresseoplysning Sundhedskort og lægeskift Legitimationskort til unge Vielse af udlændinge Pas Pas til voksne mellem 18 og 65 år Pas til børn og unge under 18 år Pas til voksne over 65 år Pas til børn under 12 år Digitalt fingeraftryk til pas Kørekort A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj Kontrollerende køreprøve Afholdelse af kørelærerprøve første kategori

8 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen Afholdelse af kørelærerprøve efterfølgende kategorier Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel B: Fornyelse og ombytning af kørekort Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 0 0 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset C: Andre kørekort Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) Udstedelse af internationalt kørekort Udstedelse af turistkørekort 0 0 * For samtlige gebyrer under borgerservice gælder, at disse er fastsat centralt, hvorfor der tages forbehold for takstændringer for budgetåret Miljøtilsyn Miljøtilsyn, pr. time 300,25 302,95 Miljøgodkendelse, pr. time 300,25 302,95 Oplysninger om fast ejendom Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom Vurderingsattester 70 70

9 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen Ejendomsattester BBR-ejermeddelelse Forespørgsel om ejendomsoplysning Skorstensfejning mv. Skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 94,98 97,05 For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 74,42 76,04 For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,37 3,44 Rensning af centralkedler 216,86 221,59 Rensning af brændeovn 108,4 110,76 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw for-højes med 150%. For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 50,24 51,34 For efterfølgende påbegyndt meter 24,52 25,05 Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 100,19 102,37 For efterfølgende påbegyndt meter 50,24 51,34 Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres.

10 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 94,98 97,05 For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 360,06 367,91 Påtegning af prøvningsattest 98,78 100,93 Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive selskabers hjemmesider: Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): Grenaa & Anholt Vandforsyning: Busdrift (Midttrafik): Grenaa-Anholt færgefart: Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen):

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune TAKSTBLAD TIL BUDGET 2015 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. Nogle af taksterne meldes først ud af staten omkring årsskiftet og er derfor

Læs mere

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2015

TAKSTBLAD BUDGET 2015 TAKSTBLAD BUDGET 2015 Borgerrelaterede Godkendt af Kommunalbestyrelsen Borgerrelaterede som godkendes af Kommunalbestyrelsen. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Entreprenørafdelingen Grundpris pr. arb.time/"mandetime")

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Dagtilbud Dagpleje Heldags, betaling i 11 måneder 2.233 2.268 Deltids, betaling i 11 måneder 1.898 1.928 Daginstitutioner 0-2 årige Heldagspladser, betaling i 11 måneder 2.422

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289) TAKSTER FOR 2014 (side 264-289) 264 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2014. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner Takstoversigt Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 3.111 3.164 Daginstitution 0-2 år 1) 2.564 2.519 Daginstitution 3-5 år 1) 1.559 1.559 SFO 1.835 1.664 Fritidsklub og SFO 2 350 307 Aftentilbud i klubber 97

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2015

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2015 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Dagtilbud Dagpleje Heldags, betaling i 11 måneder 2.268 2327 Deltids, betaling i 11 måneder 1.928 1978 Daginstitutioner 0-2 årige Heldagspladser, betaling i 11 måneder 2.447

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGET side 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5 BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8 SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 Økonomiudvalget

Læs mere

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013 pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 246 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK Bibliotekets

Læs mere

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 214 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer:

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct.

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct. Takster - Økonomi- og Planudvalget Side 121 00.28.24 Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0,0 06.45.51

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere