Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort"

Transkript

1 Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

2 Formål med projektet Studieskolen har udviklet og afprøvet et sprogpædagogisk it-kørekort. Kørekortet består af 4 obligatoriske moduler og et antal valgmoduler og vil sætte sprogundervisere i folkeoplysningen i stand til at bruge webbaserede værktøjer i undervisningen. Hvert modul består af selvinstruerende video- og øvemateriale og kan bruges som selvstændig instruktion til interesserede undervisere som basis for konkrete undervisningsforløb og som opfriskning og supplement for undervisere, der allerede har en vis fortrolighed med værktøjerne. Modulerne kan bruges af aftenskoler, højskoler og andre institutioner, der underviser i sprog og ønsker at vil inddrage webbaserede værktøjer i undervisningen eller udvikle fleksible læringsforløb i sprog. Alt materiale er samlet på hjemmesiden studieskolen.dk/it-koerekort og kan frit downloades herfra: Baggrund for projektet Hvis aftenskolen skal være et tidssvarende og attraktivt tilbud også for unge er vi nødt til at inddrage webbaserede undervisningsformer og fleksible læringsformer i vores undervisning. Det skal ikke kun ske som reaktion på et ydre krav, men i erkendelse af at disse undervisningsformer er et nødvendigt værktøj, hvis vi vil forene det individuelle læringsbehov med vores ideal om læringsfællesskabet som mødet mellem mennesker. Det er ikke gjort med hensigtserklæringer og krav til underviserne. Vi bliver nødt til at skabe de tekniske forudsætninger, og først og fremmest skal vi støtte vores undervisere på vej til at kunne bruge webbaserede undervisningsformer som et pædagogisk meningsfuldt element i deres undervisning. På denne måde kan vi også skaffe en basis for at udvikle og afprøve fleksible læringsforløb og have undervisere, der er i stand til at gennemføre dem. De fleste aftenskolelærere er ikke virtuel natives, altså er ikke født i den digitale verden, og mange har svært ved at se, hvordan de skal møde kravene til en tidssvarende brug af nye medier og undervisningsværktøjer. Vejen virker lang og uoverskuelig, og det kræver ikke kun en indsats fra underviseren, men også en indsats fra skolens side. Ud over at stille ressourcer til hardware og software til rådighed, kræver det en målrettet uddannelsespolitik at sætte underviseren i stand til at kunne arbejde med it/web i undervisningen. Ellers kan vi risikere at ende i samme situation som andre undervisningsområder, der har investeret i en masse ny teknologi uden at sikre sig, at underviserne også er i stand til at bruge teknologien på en pædagogisk meningsfuld måde. 2

3 Her er der ikke tale om et supplement til at gøre vores undervisning mere afvekslende og spændende, men om et nødvendigt paradigmeskifte. Der er ikke tale om at ride med på en bølge for at vise, at vi er moderne, men om at acceptere at hele læringsbegrebet står for en meget grundlæggende forandring: Hvis ikke vi møder deltagerne i det virtuelle univers, vi lever i, så bliver aftenskolen meget snart hægtet af og bliver stedet for dem, der ikke kan eller vil følge med. Aftenskolerne har en enestående chance for at møde denne udfordring: Vi er ikke lænket af eksamener og pensumkrav. Vi har en fleksibilitet og en tradition for deltagercentreret undervisning, som gør, at vi allerede har nogle af de bærende principper for en moderne undervisningsform som en naturlig del af vores undervisning. Så mon ikke det er på tide, at aftenskolerne igen stiller sig forrest, når vi taler om en læring, der tager udgangspunkt i deltagerne og samfundets konkrete behov. Webbaserede undervisningsmidler og fleksible undervisningsforløb vil være en naturlig del på vejen, og de vil give os en enestående mulighed for at forene den styrke, mødet mellem mennesker bibringer fællesrummet for læring, med de individuelle krav, det moderne menneske har i en læringssituation. Hvis vi vil kunne løfte denne opgave, er vi nødt til at give vores undervisere de nødvendige værktøjer og lære dem at bruge dem. De fleste webbaserede værktøjer er faktisk nemme at bruge, man skal bare introduceres til dem. Det sprogpædagogiske it-kørekort i overblik Studieskolen har med støtte fra tipsmidler gennem DFS udviklet et efteruddannelsesforløb, som vi kalder sprogpædagogisk it-kørekort. I planlægningen af kørekortet lavede vi følgende 4 benspænd, som skulle sikre relevans og brugbarhed af modulerne: Alle værktøjer i kørekortet skal være Gratis og enkle at bruge. Nødvendige (en lærer i 2012 kan ikke overleve uden). Ned på jorden: det, man har lært, kan bruges direkte i ens undervisning ugen efter. Undervisning i værktøjerne skal være en blanding af praktisk træning og pædagogisk diskussion. Kørekortet består af 4 obligatoriske moduler og 9 valgmoduler. Man skal vælge mindst 3 af valgmodulerne for at få kørekortet. 3

4 Kort skematisk overblik over kørekortet Beskrivelse af enkelte moduler Basismoduler (obligatorisk) 1. Introduktion til det sprogpædagogiske it-kørekort. Lær, hvordan du bedst arbejder med webbaserede værktøjer i sprogundervisningen. 2. Blog for begyndere Kort og praksisorienteret introduktion til at arbejde med blog i undervisningen. En blog er en helt enkel hjemmeside, som dit hold har adgang til. 3. Lydfiler (basis) Du lærer at producere og bruge lydfiler i undervisningen, og hvordan du kan lagre og distribuere lydfiler både dine egne og andre lydfiler fra nettet. 4. Videofiler (basis) Du lærer at bruge videoer i undervisningen, og hvordan du kan lagre og distribuere videofiler både dine egne og videoer fra fx YouTube. 4

5 Valgfri moduler 5. Redigering af lydfiler (viderekomne) Du lærer at producere og redigere lydfiler (distribuere, klippe, m.m.) og får inspiration til at arbejde mere effektivt med lydfiler i undervisningen. Kræver et elementært kendskab til at arbejde med lydfiler svarende til kursus Redigering af videofiler (viderekomne) Du lærer at producere og redigere videofiler (distribuere, klippe, rulletekster, undertekster m.m.). Kræver et elementært kendskab til at arbejde med videofiler svarende til kursus Billedbehandling Du lærer at redigere billeder til brug i præsentationer, på blogs og i undervisningen. 8. Clouds Du lærer at lagre og dele filer med andre ved hjælp af fx Google Docs, Dropbox og andre systemer. 9. Værktøjer til rettelse af kursistopgaver Lav korte og smarte instruktions- og rettevideoer på 5 minutter ved fx at bruge programmet Jing. Word indeholder også mange gode og enkle retteværktøjer, hvis du vil rette kursistopgaver hurtigt, overskueligt og effektivt. 10. Lav dine egne øvelser Du lærer at lave quizzer, øvelser og tests. 11. Introduktion til interaktive tavler Du lærer at bruge interaktive tavler pædagogisk meningsfuldt i din undervisning. 12. Kursistinvolvering gennem webværktøjer Kan webværktøjer være med til at gøre kursisterne mere sprogligt aktive også uden for undervisningstiden? Vi præsenterer og diskuterer forskellige digitale værktøjer, som kan bruges til at motivere kursisterne til at fortsætte arbejdet med sproget uden for undervisningstiden 13. PowerPoint Du lærer at lave inspirerende PowerPoint præsentationer fx til gennemgang af grammatik. 5

6 Projektforløbet Vi startede arbejdet med kørekortet i efteråret For at afprøve modulerne satte vi samtidig et undervisningsforløb i gang på Studieskolen. På nuværende tidspunkt har vi undervist i alle basismodulerne 3 gange og alle valgmoduler mindst 1 gang. Vi har kørt 23 enkeltkurser med i alt 208 deltagere. Mellem 30 og 40 af Studieskolens ca. 100 fremmedsprogsundervisere har taget basismodulerne. Når man tager i betragtning, at ca. 40 af vores undervisere har fået dispensation for basismodulerne, fordi de kan bruge værktøjerne i forvejen, så er det en overvældende succes. Evalueringerne af forløbet var på alle kurser absolut i top, og vi fik i snit over 4,5 af 5 mulige point i evalueringerne, så kørekortet mødte tydeligt undervisernes behov. Undervejs i forløbet har vi på basis af konkrete tilbagemeldinger kunne rette modulerne til og har fx udskiftet modul 11: Dette var oprindeligt en introduktion til den pædagogiske brug af word, som underviserne ikke syntes, var særlig relevant. Til gengæld savnede underviserne en introduktion til interaktive tavler, som vi afprøvede i stedet for. Dette mødte tydeligt et større behov, så vi udskiftede modulet sidst på foråret og en revideret manual samt videoinstruktioner vil blive tilføjet i løbet af september. I modul 12: deltagerinvolvering mødte vi problemer, de platforme, vi afprøvede, levede desværre ikke op til vores forventninger, og vi besluttede derfor at sætte et større udviklingsarbejde af en moodlebaseret platform i gang. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af efteråret 2012, og modul 12 vil blive udviklet, afprøvet og lagt ud på hjemmesiden i starten af Alt materiale er frit tilgængeligt og uden copyright og kan downloades på studieskolen.dk/itkoerekort eller ved at følge dette link: Evaluering og udbredelse Hvert enkelt modul blev evalueret i de praktiske undervisningsforløb, både i en kvantitativ spørgeskemaevaluering og i kvalitative interviews med de deltagende undervisere. På basis af evalueringerne og de kvalitative interviews blev modulerne rettet til inden de endelige manualer, og instruktionsvideoer blev produceret og distribueret gennem hjemmesiden. Der blev afholdt foredrag, møder og arrangementer for at udbrede kendskab til kørekortet og inspirere andre institutioner til at bruge kørekortet: : Præsentation af konceptet bag kørekortet ved ICCs (International Language Network) årsmøde i Plzen og : Præsentation af kørekortet for fagkonsulenter og ledere fra Folkeuniversitetet i Sverige. FU Sverige regner med at overtage konceptet og lave en svensk version af kørekortet : Præsentation af kørekortet til ca 120 deltagere ved Dansk Oplysnings Forbunds årsmøde : Præsentation af kørekortet for lederne af sprogafdelingen for Deutscher Volkshochschulverband Hessen : Præsentation af det færdige kørekort på en minikonference på Studieskolen for undervisere og beslutningstagere i folkeoplysningen med 30 deltagere - Der er aftalt flere workshops og arrangementer med aftenskoler og forbund i løbet af efteråret 6

7 Fremtid På basis af den store interesse, vi mødte til præsentationer af kørekortet og mere uformelle samtaler med undervisere, fagkonsulenter og andre beslutningstagere, regner vi med at kunne udbrede kørekortet nationalt og også internationalt: Studieskolen stiller værktøjerne til rådighed og vil gerne hjælpe alle interesserede institutioner med en introduktion i brugen af værktøjerne. Dansk Oplysnings Forbund har allerede iværksat undervisningsforløb i de 4 basismoduler ved hjælp af Studieskolens undervisere, og vi står gerne til rådighed for institutioner, der vil bruge Studieskolens undervisere til at gennemføre konkrete undervisningsforløb. Det vil også være muligt for et forbund eller en større skole at booke Studieskolen til at planlægge og gennemføre et komplet kørekort eller dele af et kørekort. Samtidig arbejder vi i første omgang i samarbejde med LOF Nordsjælland på en model, der gør det muligt for mindre aftenskoler at sende undervisere til de kørekortkurser, som Studieskolen afholder. Internationalt har vi kontakt med både svenske, tyske og spanske folkeoplysningsinstitutioner, der gerne vil udvikle en version af kørekortet til deres lande. På basis af erfaringerne fra det pædagogiske it-kørekort vil vi videreudvikle værktøjet til en interaktiv opslagsbog. Opslagsbogen er først og fremmest rettet mod sprogundervisningen, men mange værktøjer kan også bruges til anden form for undervisning. Opslagsbogen består af tre dele: - En sprogpædagogisk værktøjskasse for at sikre at fundamentet for at bruge digitale medier meningsfuldt i undervisningen er på plads. - Det sprogpædagogiske it-kørekort - En blended learning kasse, som leverer en oversigt over websites, hvor man kan lave øvelser, spil undervisningsmateriale m.m. og en oversigt over afprøvede platforme til at distribuere læring og involvere deltagere. Vi vil her udarbejde en systematisk gennemgang af e-læringsredskaber, der vurderer redskabernes effektivitet og anvendelsesmuligheder. Det er Studieskolens håb, at det sprogpædagogiske it-kørekort vil vinde indpas, ikke blot i aftenskolernes sprogundervisning, men som et generelt pædagogisk, didaktisk værktøj Christoph Schepers Sprogkonsulent Fremmedsprog STUDIESKOLEN Borgergade 12, 1300 København K Tlf.: Direkte: studieskolen.dk 7

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper

Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning og Virtuelt læringsrum for særlige målgrupper Projektrapport udarbejdet af Martin Hansen, NETOP juni 2010 Denne projektrapport er udgivet af:

Læs mere

Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html

Bilag til rapporten findes her. file:///users/johannes/desktop/hovedrapport/topic_1.html Hovedrapport 28/08/14 11.26 Hovedrapport Hovedrapport for 4. runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere