Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt Einar Carstensen Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Mads Folkjær Mads Kofod Lars Goldschmidt Christian Jeppesen Henrik Pedersen Jonna Nielsen Emil Kristensen Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Christian Christiansen Winni Grosbøll Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (21. maj 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Strategi incl. pædagogisk vision og strategi 7. Bestyrelsessammensætning 8. Halvårsregnskab 1. halvår Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (21. maj 2012) samt denne dagsorden Referat godkendt uden bemærkninger. Kirsa Ahlebæk udtrykte undren over, at henvendelsen pr. mail fra elever til bestyrelsesformand Jeppe Kofod ikke var på dagsordenen. Jeppe Kofod oplyste, at han havde svaret eleverne og vil opfordre til dialog fx igennem deres elevråd og ved møder. Punkt 02 Punkter til eventuelt Klaus Holm omtalte Krifa s adgang til skolens kantine. Der vil blive udarbejdet ensartet procedure for eksterne interessenters besøg på skolen. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Velkommen til nye elever Formanden bød velkommen til Mads Folkjær og Emil Kristensen som

3 nye elevrepræsentanter. Emil Kristensen er desværre fraværdende ved dette møde. Mads Folkjær gav en kort præsentation af sig selv, og fremlagde blandt andet, at han er elev på det almene gymnasium og går i 3x. Mads Folkjær er valgt som elevrepræsentant med stemmeret. 500 års jubilæum reception 31/8 kl Formanden opfordrede alle til at deltage i festlighederne omkring skolens 500 års jubilæum. Skolens handlingsplan for øget gennemførsel Bestyrelsesformanden orienterede om Handlingsplan for øget gennemførsel som er underskrevet og indsendt til ministeriet. Handlingsplanen ligger på Campus Bornholms hjemmeside. Ministerbrev vedrørende fusion med Bornholms Akademi Formanden oplyste, at der efter drøftelser med ledelsen af Bornholms Akademi er udarbejdet et brev, stilet til børne- og undervisningsminister samt minister for forskning, innovation og videregående uddannelser med en anmodning om tilladelse til af fusionen Campus Bornholm og Bornholms Akademi. Formålet med fusionen er at styrke indsatsen for udvikling af også videregående uddannelser på Bornholm. Resultatlønsevaluering direktør Formanden orienterede om evaluering af direktørs resultatlønskontrakt som formanden på bestyrelsens vegne har gennemgået sammen med direktør. Resultatlønskontrakten er underskrevet og indberettes efterfølgende til ministeriet. Resultatlønskontrakten vil ligeledes blive lagt på skolens hjemmeside. Bedømmelsesmøder Formanden orienterede om møde omkring arkitektkonkurrencen som har fundet sted dags dato. Direktør gennemgik processen og sagde at der forud for mødet i dag har været arbejdsgruppemøder, hvor medarbejderne kom med input til arkitektkonkurrencen. Næste bedømmelsesmøde finder sted allerede på tirsdag den 28/8. Inden næste bestyrelsesmøde vil der fra Dommerkomiteen ske en udmelding om, hvem af de 1-3 arkitekter ud af de 5 der er udvalgt til den videre proces. Der vil blive udarbejdet et notat til bestyrelsen med en beskrivelse af processen i forbindelse med arkitektkonkurrencen. Arkitektkonkurrencen vil blive et særskilt punkt ved næste bestyrelsesmøde og fast punkt ved efterfølgende møder. Punkt 04 Meddelelser fra direktør mundtlig orientering Orientering Arkitektkonkurrencen Direktør orienterede ved ovenstående punkt. Elevsituationen (Bilag: Opdateret elevprognose) Direktør fremlagde opdateret elevprognose. Ny uddannelseschef Uddannelseschef ved de gymnasiale uddannelser er fratrådt og tidligere uddannelsesleder Klaus Kristiansen er konstitueret som uddannelseschef for det gymnasiale område.

4 TUC Direktør omtalte aktiviteter på TUC og at muligheden for at erhverve stort kørekort ikke er til stede som men del af de faste kurser. Direktør omtalte problematikken omkring økonomien ved denne uddannelse, hvis elevgrundlaget ikke er til stede. Der arbejdes på at kunne udbyde stort kørekort. Direktør udarbejder et notat til bestyrelsen omkring udbud af stort kørekort med et samarbejde med TEC. Ingolf Lind-Holm udtrykte positivitet om muligheden for at udbyde stort kørekort, hvilket ikke har været muligt ved tidligere undersøgelse pga. for lille elevgrundlag og for dyrt materiel, som opfylder lovgivningen. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Orientering Konference den 1. november 2012 om det at være bestyrelsesmedlem i en offentlig bestyrelse. (Roar Schou deltager) Roar Schou orienterede om hans tilmelding til konference den 1. november Roar Schou vil give en orientering fra konferencen ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Punkt 06 Strategi incl. pædagogisk vision og strategi Bilag: Pædagogisk vision og strategier (Pixi) eftersendes. Direktør fremlagde pædagogisk vision og strategi, som indgår i Campus Bornholms strategi Bestyrelsen drøftede efterfølgende den pædagogiske vision og strategi, og fremhævede vigtigheden af at Campus Bornholm får udnyttet de styrker vi har udtrykt i visionen. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der også sker en løbende opfølgning på den pædagogiske vision og strategi, som et led i den sædvanlig årlige revurdering af 5 års strategien for Campus Bornholm. Bestyrelsen tog efterfølgende den foreliggende version af den pædagogiske vision og strategi til efterretning Punkt 07 Bestyrelsessammensætning Bilag: Oplæg bestyrelsessammensætning for Campus Bornholm. Formanden fremlagde oplæg til ny bestyrelsessammensætning, som

5 bestyrelsen drøftede. Der blev udtrykt ønske om, at det bliver en lille bestyrelse så hurtigt som muligt. Det skal beskrives hvordan bestyrelsen skal sammensættes og hvorledes deres kompetencer sikres. Formanden vil sammen med forretningsudvalget komme med et oplæg til en ny bestyrelse til næste bestyrelsesmøde. Oplæg til udpegningsprocedure vil blive fremlagt ved næste bestyrelsesmøde. Punkt 08 Halvårsregnskab 1. halvår 2012 Bilag: Halvårsregnskab 1. halvår 2012 Bilag: Budgetprognose II. Bestyrelsen tog halvårsregnskab og budgetprognose til efterretning. Direktør vil efterfølgende give en økonomi orientering til medarbejderne ved PR møder. Direktør vil udsende særskilt bilag om halvårsregnskab 2012 sammen med referat, der forklarer de store forskelle i især indtægterne på 1. og 2. halvår. Punkt 09 Orientering Eventuelt Punktet til eventuelt blev behandlet og afsluttet under punkter til eventuelt.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

REFERAT. VIA University College

REFERAT. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Den 16. december 2011 Journal nr.: Bestyrelsen, 23. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: 9627 2929 Referat af møde i bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Sted: Distribueret til: Afbud: Referent: På Sporet 8, Aalborg S-1.046 Lars Bo Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16. Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.00 Til stede var: Bestyrelsen: Tidl. universitetsrektor Hans Peter

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere