Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen"

Transkript

1 Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af 26/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler. Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 2. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke supplerende bemærkninger. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Eksempel på model for en uddannelses struktur: Trin 1, cykelmontør Grundforløb Hovedforløb Skole 20 uger Praktik Skole 5 uger praktik Skole 5 uger praktik Trin 2, cykelmekaniker Grundforløb Skole 20 praktik Skole 5 uger uger praktik Skole 5uger Hovedforløb praktik Skole 5 uger praktik Skole 5 uger praktik Trin 1, Knallertmekaniker Grundforløb Skole 20 praktik Skole 5 uger uger Hovedforløb praktik Skole 5 uger praktik Skole 5 uger praktik Trin 2, Motorcykelmekaniker Grundforløb Skole 20 uger praktik Skole 5 uger praktik Skole 5 uger Hovedforløb praktik Skole 5 uger praktik Skole 5 uger praktik Skole 5 uger praktik Til afsnit 3 Rammer for kørekort For specialet motorcykelmekaniker gælder, at eleven inden aflæggelse af svendeprøve skal have erhvervet kørekort til motorcykel, kategori A. Såfremt en elev, der er under uddannelse på trin 1, knallertmekaniker, i forvejen er i besiddelse af et kørekort til personbil, kategori B bortfalder kravet om et kørekort til motorcykel, kategori A. 1

2 Eleven skal begynde på køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18. år. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer: 1. Kørekort til motorcykel (kørekort A) 2. For kategori A betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår. 1. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 2. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 3. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. 2

3 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål: 16,17 FAG nr , 8 Fag nr , 8 FAG nr , 7,8 FAG nr , 8 FAG nr , 8 FAG nr.8152 [Fagnavn] Grundfag trin 2 Præstations niveau for faget Vejledende tid 1 uge Trin 1 Cykelmontør og knallertmekaniker Trin 2 Cykelmekaniker og motorcykelmekaniker Iværksætteri og innovation F 1,0 Områdefag trin 1 5 uger Faglig kommunikation 1 1,0 Kundebetjening og 1,0 kundepleje Erhvervsforståelse 1,0 Branchemiljø 1,0 Materialekendskab 1,0 Bundne specialefag trin 1 Cykelmontør 5 uger 2, 3 FAG nr ,1 FAG nr ,6 FAG nr ,2 FAG nr ,14 FAG nr Elektriske systemer på cykler 1,0 Bremsesystemer på cykler 1,0 1 Styretøj på cykler 1,0 Transmissioner 1 1,0 Elektriske cykler og 1,0 elektriske anlæg Knallertmekaniker 10 uger 25 2og 4 takt motor 1,5 FAG nr Indsugnings og 1,0 FAG nr udstødningssystemer 25 Indsprøjtning 1 0,5 FAG nr ,22 Stel og hjul 1 1,0 3

4 FAG nr ,24, 23 FAG nr ,21 FAG nr FAG nr ,22,24 FAG nr ,14 FAG nr , 8 FAG nr ,18 FAG nr FAG nr FAG nr ,11,15,16,1 7,19 FAG nr ,11 FAG nr , 8 FAG nr ,27,29,30 FAG nr ,29,30 FAG nr ,22 FAG nr ,30 FAG nr ,27,26 FAG nr ,26 FAG nr ,27,28 FAG nr.8187 Bremser og affjedring 1,5 Tændingssystemer og 1,5 strømforbrugere 1 Motorstyring 1,0 Transmission 1 1,0 Elektriske cykler, scootere, 1,0 og elektriske anlæg. Bundne specialefag trin 2 Specialet 8 uger cykelmekaniker Faglig kommunikation, 2 1,0 Bremsesystemer på cykler 1,0 2 Affjedring/styretøj på 1,0 cykler Fremstilling af hjul 1,0 Fremstilling af cykelstel 3,0 Transmissioner 2 1,0 Specialet 8 uger motorcykelmekaniker Faglig kommunikation, 2 1,0 4takt motor 1,5 Indsprøjtning 2 1,0 Stel og hjul 2 0,5 ABS bremser 1,0 Motorstyring 2 1,0 Tændingssystemer og 1,0 strømforbrugere 2 Transmission 2 1,0 Valgfri specialefag trin 2 15,16 Stress og 1,0 Fagnr konflikthåndtering 15,16 Personligt salg 1,0 Fag nr ,16 Vareeksponering og 1,0 4

5 Fagnr ,16 Fagnr ,15 Fagnr ,14 FAG nr ,11,18,15,16,19, 10 FAG nr ,14 FAG nr FAG nr ,21 FAG nr ,21 FAG nr ,28 FAG nr Fag nr ,27 FAG nr ,27 FAG nr salgsaktiviteter Produktkendskab 1,0 Skadesanalyse og 0,5 dokumentation Specialet cykelmekaniker 1 uge Elektrisk og elektronisk 1,0 udstyr/tænding Cykeltyper 1,0 Elektriske cykler og anlæg 1,0 på cykler 2 og 4takt motor Begynder 1,0 Indsprøjtningssystemer 1,0 Tændingssystemer 0,5 Specialet motorcykelmekaniker Reparation af ABS anlæg med elekt. stabilis.prog. (ASR) Måleteknik og strømforbrug Motorstyring, komplekse systemer Reparation af motorstyringsanlæg 1 uge AMUmål 0,8 1,0 0,8 AMUmål 0,8 Elever, der har opfyldt uddannelsens mål på kortere tid end den vejledende varighed, tilbydes undervisning i fag efter uddannelsens katalog over valgfri specialefag. Undervisningen i valgfri specialefag sker i disse tilfælde ud over den for specialet normerede varighed af disse. Tabel 2 Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Cykeluddannelsen Fagnavn Faglig kommunikation 3, Fag nr Transmissioner 3 Fag nr Affjedring/styretøj på cykler 2 Fag nr Præstationsstandard for faget Vejledende tid Faget vælges i stedet for faget Præstationsstandard Ekspert 1 uge Faglig kommunikation 2 Ekspert 1 uge Transmissioner 2 avanceret Ekspert 1 uge Affjedring/styretøj på cykler 5

6 Motorcykeluddannelsen Fagnavn Faglig kommunikation 3, højniveau Fag nr ABS bremser og ASR anlæg Fag nr Motorstyring 3 Fag nr Præstationsstandard for faget Vejledende tid Faget vælges i stedet for faget Præstationsstandard Ekspert 1 uge Faglig kommunikation 2 Ekspert 1 uge ABS bremser Ekspert 1 uge Motorstyring 2 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene FAG nr FAG nr Praktikmål Trin 1 Trin 1 cykelmontør Udføre funktionskontrol på cyklers transmission Montering af elektriske systemer herunder lygter Kontrol, reparation og justering af de forskellige mekaniske aktiveringssystemer, udskiftning af lejer og gearhjul Kontrol af stel og styretøj på en cykel samt grundindstilling af styretøjet Måltagning og tilpasning af cykler, opbygning af forhjul og reparation af hjul Trin 2 cykelmekaniker Kontrol, reparation, justering og montering af de forskellige gearsystemer samt udvælgelse af gearsystemer til specifikke behov, Reparation af cyklers transmission Kontrol, fejlfinding og reparation af cyklens elektriske systemer og lygter samt vejledning ved valg af lygter og elektriske systemer, Kompetencemål Cykelmontør Trin 2 Cykel mekaniker Trin 1 Knallertmekaniker Trin 2 Motorcykelmekaniker 6

7 Praktikmål Trin 1 Kompetencemål Cykelmontør Trin 2 Cykel mekaniker Trin 1 Knallertmekaniker Trin 2 Motorcykelmekaniker Valg af bremsesystem til specifikke behov Bygning af cykelstel samt planfræsning af anlægsflader på cykelstel Bygning og udvælgelse af cykelhjul med forskellige opspændingsmønstre og forskellig centrering samt fejlfinding, reparation og kontrol af cykelhjul Fejlfinding, reparation og kontrol af affjedringssystemer på cykel FAG nr Praktikmål trin 1 knallertmekaniker Eftersyn og klargøring af transmissionssystemer og elektriske systemer samt bremser og styretøj på knallerter efter gældende forskrifter og sikkerheds og miljøregler Fejlfinding på transmissionen på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol og reparation af kobling, gearkasse og kraftoverførelse samt variogear Fejlfinding på de elektriske systemer samt lygter på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder reparation af ledningsnettet og udskiftning af defekte komponenter Kontrol, reparation og justering af de forskellige mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer på knallert/scooter eller motorcykel Adskillelse, kontrol og reparation af kaliber og hovedcylinder Kontrol, reparation og justering af styretøj, stel og affjedringskomponenter på en knallert/scooter eller en motorcykel Fejlfinding på encylindrede 2 eller 4takt benzinmotorer på 7

8 Praktikmål Trin 1 Kompetencemål Cykelmontør Trin 2 Cykel mekaniker Trin 1 Knallertmekaniker Trin 2 Motorcykelmekaniker knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol af motorstyringsanlæg og udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt reparere tilhørende ledningsnet FAG nr Praktikmål trin 2 motorcykelmekaniker Eftersyn og klargøring af transmissionssystemer og elektriske systemer samt bremser og styretøj på knallerter efter gældende forskrifter og sikkerheds og miljøregler Fejlfinding på transmissionen på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol og reparation af kobling, gearkasse og kraftoverførelse samt variogear Fejlfinding på de elektriske systemer samt lygter på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder reparation af ledningsnettet og udskiftning af defekte komponenter Kontrol, reparation og justering af de forskellige mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer på knallert/scooter eller motorcykel Adskillelse, kontrol og reparation af kaliber og hovedcylinder Kontrol, reparation og justering af styretøj, stel og affjedringskomponenter på en knallert/scooter eller en motorcykel Fejlfinding på encylindrede 2 eller 4takt benzinmotorer på knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol af motorstyringsanlæg og udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt reparere tilhørende ledningsnet Systematisk fejlfinding og 8

9 Praktikmål Trin 1 Kompetencemål Cykelmontør Trin 2 Cykel mekaniker Trin 1 Knallertmekaniker Trin 2 Motorcykelmekaniker reparere transmissionen på en flercylindret motorcykel Systematisk fejlfinding og udbedring af fejl på de elektriske systemer på en flercylindret motorcykel Systematisk fejlfinding og udbedring af fejl på bremsesystemet på en flercylindret motorcykel Systematisk fejlfinding og udbedring af fejl på styretøj på en flercylindret motorcykel Systematisk fejlfinding og udbedring af fejl på motor og motorstyringsanlæg på en flercylindret motorcykel Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Der er ikke supplerende bemærkninger. Til afsnit 6 og beviser mv. Grundlaget for cykel og motorcykelmekanikeruddannelsen er kompetence og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Trin 1 cykelmontør og trin 1 knallertmekaniker For uddannelsen trin 1 cykelmontør og knallertmekaniker afholder skolen en prøve i form af et praktisk orienteret projekt, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny prøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Svendeprøven for elever, der afslutter uddannelsens specialer cykel og motorcykelmekaniker på trin 2. 9

10 Tilvejebringelse af opgaver. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og vejledningen for cykel og motorcykeluddannelsen. Rammer for prøvegennemførelse og bedømmelse Svendeprøven aflægges tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og i ganske særlige tilfælde indtil 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. n foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Iværksættelse af prøven Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 34 uger før svendeprøven. Erhvervsskolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Prøverne for uddannelsens 2 specialer gennemføres med de nedenfor anførte varigheder. Den praktiske prøve Den praktiske prøve for specialerne cykelmekaniker og motorcykelmekaniker afholdes som afslutning på den sidste skoleperiode med en varighed på henholdsvis 4 klokketimer for specialet cykelmekaniker og 6 klokketimer for specialet motorcykelmekaniker. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar. Læreren (eksaminatoren)og skuemestrene skal være til stede under udførelsen og bedømmelsen af den praktiske prøve. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens tekniskfaglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almenfaglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation og dokumentation, salg, service og kundebetjening samt miljø og kvalitetsbevidsthed. Samtale med eleven I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. 10

11 Karakterberegning For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst karakterskalaens beståelseskarakter. Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Karakterskala 7trinsskalaen (Karakte r Relation til ECTS 12 A 10 B Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 E 00 F Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 3 F Den ringe præstation Karakteren 3 gives for den helt uacceptable præstation. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 11

12 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål For at opnå kompetencemålene for trin 1, cykelmontør og knallertmekaniker, undervises eleverne i følgende områdefag: Områdefag trin 1 for specialet cykel og motorcykelmekaniker Faglig kommunikation 1 Fag nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan indsamle, forstå informationer og data på engelsk, eller et andet relevant fremmedsprog, i skrift og tale ved at anvende informationsteknologi Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold, i et enkelt sprog. Eleven har kendskab til kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations, rapporterings og informationsformer. Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde beskrive planlægnings og arbejdsopgaver over for kolleger og kunder på fremmedsproget. Eleven kan forstå og benytte grundlæggende elementer i konflikthåndtering. Branchemiljø Fag nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan anvende sin viden om opbevaring og bortskaffelse af de miljøbelastende produkter, som anvendes i branchen. Eleven kan fremstille en APV og forstå hovedpunkterne i arbejdsmiljø loven. Eleven kan anvende sin viden om forholdene omkring personlig hygiejne i forhold til materialeanvendelse i værkstedet. Eleven kan anvende sin viden om arbejdspsykologi i forhold til sit arbejde inden for branchen. Materialekendskab Fag nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan i forbindelse med valg af materialer anvende sin viden om de mest almindeligt forekommende materialer, herunder betydningen af materialernes styrke/svaghed samt kendskab til branche specifikke standarder Eleven kan i forbindelse med bearbejdning, vedligehold og reparation beskrive og forklare metallers og kompositmaterialers egenskaber. f aluminium, magnesium, titanium og karbon. Eleven kan i forbindelse med fremstilling, vedligehold og reparation beskrive og forklare plastmaterialers egenskaber. 12

13 Kundebetjening og kundepleje Fag nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan optræde som supplerende sælger i forretningen, i forbindelse med branchens salg, handel og markedsføring Eleven opnår kendskab til købeloven og har indsigt i branchens salgsstruktur. Eleven opnår grundlæggende kendskab i kundepleje og kundeforståelse. Erhvervsforståelse Fag nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan begå sig i branchens relevante erhvervs og samfundsmæssige sammenhæng, herunder hensyntagen til miljø og bæredygtighed. Eleven kan fortage simple kalkulationer som er relevante for virksomheden og forstå de processer der indgår fra ide til færdigt produkt Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af et hensigtsmæssigt og enkelt sprog i en erhvervsfaglig sammenhæng. Trin 1, Bundne specialefag cykelmontør Bremsersystemer på cykler 1 Fag nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan justere, udlufte og reparere hydrauliske og mekaniske driftsbremser, herunder overholde de miljømæssige krav Eleven kan vurdere om cyklen overholder de sikkerhedsmæssige og lovmæssige krav, herunder vurdere de slidmæssige dele i henhold til data og tekniske manualer Eleven kan fortage korrekt justering og montering. Elektriske systemer på cykler FAG nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan kontrollere og fejlrette på lyssystemer, herunder udmåle strømkilden med elektriske måle udstyr. Eleven kan vælge korrekt lyskilde og foretage korrigerende målinger ud fra forståelse og læsning af diagrammer Eleven kan vejlede kunder i valg af passende lygtesystemer. 13

14 Styretøj på cykler FAG nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan foretage eftersyn, fejlfinding og reparation af cyklens styretøj ud fra sin forståelse og beregning af styretøjets geometri Eleven kan udføre fræsning og tilpasning af styrelejer samt foretage korrekt justering af lejer Eleven har kendskab til cyklens kronrørsstandarder, herunder leje skåls typer og størrelser, eks drop in, pressfit, E2, ahedset og gevind Eleven kan fortage tilpasning af forgaflens stilk samt tilpasse og montere frempind og styr samt vælge korrekt forgaffel Transmissioner 1 FAG nr Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige indvendige/ udvendige geartyper og deres funktion foretage montering og eftersyn af disse Eleven kan fortage systematisk fejlfinding af transmissionssystemer, udmåle slitage på kæde og krans samt beregne og udmåle kædelinje. Eleven kan montere og tilpasse kabler. Elektriske cykler og elektriske anlæg. FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven får grundlæggende kendskab til elcyklens virkemåde. Eleven kan foretage vedligeholdelse og reparation af elcykler Eleven kan fortage udmåling og vedligeholdelse af spændingskilde Eleven kan vejlede kunder i valg af lygtesystemer og andet elektronisk udstyr. Eleven kan foretage simpel fejlfinde på lyssystemer ud fra kendskab til spænding, strøm og modstand. Eleven kan anvende sit kendskab til elektriske motorer ved løsning af branchens opgaver. 14

15 Trin 1 Bundne specialefag, knallertmekaniker Transmission 1 FAG nr Vejledende varighed 1,0 uger. Mål Eleven kan anvende sin viden om forskellige transmissionssystemer og deres funktion i forbindelse med udførelsen af service på mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer, koblinger samt sluttransmissionen (kæde og drivrem/vario) på encylindrede køretøjer Eleven kan anvende måleudstyr og udskifte defekte komponenter på sluttransmissionen. Eleven kan indstille aktiveringssystemet korrekt, herunder anvende måleudstyret korrekt, beregne udvekslingsforhold og hastighed. Eleven kan servicere aktiveringssystemer, automatiske koblinger samt tør og vådkoblinger. Eleven kan adskille og samle flertrinsgearkasser, herunder udskifte defekte komponenter i gearkasser. Tændingssystemer og strømforbrugere 1 Fag nr Vejledende varighed 1,5 uge. Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige tændingssystemer og deres funktion udføre udmålings og fejlfindingsopgaver på encylindrede motorer Eleven kan anvende elteknisk måleudstyr og specialtestere til fejlfinding og reparation af tændingsanlæg. Eleven kan anvende elteknisk måleudstyr i forbindelse med fejlfinding og reparation af start og ladeanlæg. Eleven kan anvende sin viden om start og ladeanlæg og deres funktion i forbindelse med udmålings og fejlfindingsopgaver på encylindrede køretøjer. Eleven kan anvende sin viden om lygter og ledningsnet og deres funktion i forbindelse med udmålings og fejlfindingsopgaver på encylindrede køretøjer. Eleven kan fejlfinde og reparere på lys og signalanlæg. Eleven kan anvende elteknisk måleudstyr samt fejlfinde og reparere på ledningsanlæg. Motorstyring Fag nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan anvende sin viden om forskellige motorstyringssystemer og deres funktion i forbindelse med udmålings og fejlfindingsopgaver på encylindrede motorer. Eleven kan udvælge og anvende relevant måleudstyr i forbindelse med fejlfinding og reparation af tændingsanlæg. Eleven kan anvende sin viden om forskellige motorstyringssystemer og anvende disse på afprøvning på ydelsesprøvestand. 15

16 Bremser og affjedring Fag nr Vejledende varighed 1,5 uger. Mål Eleven kan anvende sin viden om forskellige bremsesystemer og deres funktion i forbindelse med serviceopgaver på mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer. Eleven kan udskifte defekte komponenter og bremsevæske, indstille aktiveringssystemet korrekt samt servicere aktiveringssystemer bl. a. ud fra beregning af tryk og bremsekraft i bremsesystemet. Eleven kan ud fra sin viden om traditionelle bagsvinger og forgaffelkonstruktioner samt støddæmpere og deres funktion udføre udmålings, service, og fejlfindingsopgaver på disse. Stel og hjul 1 Fag nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige stelkonstruktioner herunder viden om begreber som stelgeometri og styreegenskaber udføre udmålings og fejlfindingsopgaver på encylindrede køretøjer. Eleven kan kontrollere stel, kronrør, bagsvinger og forgaffel for skævhed samt udskifte kronrørslejer. Eleven kan ud fra sin viden om forskellige hjul og dæk, herunder hvilken indflydelse disse har på køreegenskaberne, udføre udmålingsog fejlfindingsopgaver. Eleven kan udskifte eger og oprette hjul samt rådgive kunden om dækvalg. 2 og 4 takt motor Fag nr Vejledende varighed 1,5 uge Mål Eleven kan anvende sin viden om 2 og 4 takt motorer og deres funktion i forbindelse med eftersyn for slitage og fejl på encylindrede køretøjer. Eleven kan kontrollere og vurdere motorens enkeltkomponenter, udskifte defekte komponenter samt udføre service på 2 og 4 takt motorer. Eleven kan anvende sin viden om 2 og 4taktmotorer, herunder viden om køle og smøresystemets funktion i forbindelse med kontrol af systemernes funktion på encylindrede køretøjer. Eleven kan udskifte defekte komponenter. 16

17 Indsugnings og udstødningssystemer Fag nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan anvende sin viden om 2 og 4taktmotorer, herunder karburatorens funktion i forbindelse kontrol af motorernes virkemåde. Eleven kan fejlfinde og reparere karburatorer samt grundindstille forskellige karburatortyper. Eleven kan anvende sin viden om 2 og 4taktsmotorer, herunder udstødningssystemets og katalysatorens funktion på encylindrede køretøjer i forbindelse med fejlfinding og kontrol af disse. Eleven kan foretage kontrol af systemets virkemåde. Elektriske cykler, scootere, og elektriske anlæg. FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan foretage vedligeholdelse og reparation af elcykler/scootere Eleven kan fortage udmåling og vedligeholdelse af spændingskilde Eleven kan vejlede kunder i valg af lygtesystemer og andet elektronisk udstyr. Eleven kan fejlfinde på lyssystemer ud fra beregninger af spænding, strøm og modstand. Eleven kan anvende sit kendskab til elektriske motorer ved løsning af branchens opgaver. Indsprøjtning 1 FAG nr Vejledende varighed 0,5 uge Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige indsprøjtningssystemers funktion på 2 og 4takt motorer kontrollere systemets virkemåde på encylindrede køretøjer. Eleven kan anvende måle og testudstyr til fejlfinding og reparation på indsprøjtningssystemer, herunder indstilling og kalibrering af spjældhuse. 17

18 Trin 2 Bundne specialefag, cykelmekaniker Faglig kommunikation 2 Fag nr Vejledende varighed 1,0 uge. Eleven kan forstå og formidle informationer og data på engelsk, eller et andet fremmedsprog, i skrift og tale. Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold, i et enkelt og sammenhængende sprog Eleven kan udvælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations, rapporterings og informationsformer Eleven kan søge og anvende relevante informationer på engelsk, og evt. et yderligere fremmedsprog, ved at anvende informationsteknologi. Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings og arbejdsopgaver over for kolleger og kunder på fremmedsproget. Fremstilling af hjul FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan bygge og overholde data for hjulets paraply samt horisontalt og vertikalt kast. Eleven kan beregne data for eger og fremstille hjul med forskellige eger kryds. Eleven har kendskab til forskellige eger typer og deres mekaniske egenskaber Eleven har kendskab til hjulenes leje typer og kan foretage udskiftning af hjullejer ud fra sin viden om lejetyper. Smøring og vedligeholdelse. 18

19 Affjedring/styretøj på cykler FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan foretage opsætning, eftersyn, fejlfinding og reparation af cyklens affjedring og styretøj ud fra fabrikantens vejledning. Eleven kan opsætte affjedringen for og bag ud fra fabrikantens og kundens vejledning og ønsker. Eleven har kendskab til affjedrings typer, fordele og ulemper Eleven kan fortage en klarificering af syntetiske og mineralske WT oliers egenskaber i henhold til viskositet og densitet. Transmissioner 2 FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige udvendige/ indvendige geartyper og deres funktion fortage systematisk fejlfinding på disse. Eleven har kendskab til kraftvejen gennem indvendige gearnav Eleven kan foretage korrekt valg af kæde og krans samt smøremidler. Eleven kan tilpasse og vælge korrekte kabler. Eleven har kendskab til fabrikanternes udvekslings forhold på udvendige gear systemer Eleven kan beregne geartal og beregne og udmåle kædelinje. Eleven har kendskab til krankboks standarder f. eks. BB30,BB86,BB92 og pressfit udgaver Eleven kan fræse og gevindskære krankboks samt justere lejer. Fremstilling af cykelstel FAG nr Vejledende varighed 3,0 uger Mål Eleven kan vejlede kunden i valg af specialcykel og vurdere de forskellige materialers anvendelsesmuligheder til fremstilling af cykelstel Eleven kan måltage en given kunde ud fra deres viden om kropsanatomi og foretage udmåling med både elektroniske og mekaniske hjælpemidler. Eleven kan ud fra måltagning lave en tegning i forbindelse med fremstilling af cykelrammen. Eleven kan vurdere materialernes styrke og egenskaber og forstå og forklare cyklens geometri Eleven kan udføre korrekt termisk sammenføjning. Eleven kan foretage måltagning af kunde og herefter indstille cykel efter kundes individuelle behov. 19

20 Bremsesystemer på cykler 2 Fag nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan foretage udluftning, justering og reparation af hydrauliske driftsbremser. Eleven kan justere og reparere mekaniske bremsesystemer Eleven kan vurdere, om cyklen overholder de sikkerhedsmæssige og lovmæssige krav samt foretage vurdering af de slidmæssige dele i henhold til data samt foretage korrekt justering ud fra overholdelse af de miljømæssige krav. Eleven kan montere og reparere hydrauliske bremser efter fabrikantens forskrifter Eleven har kendskab til mineralsk olie og Dot bremsevæske, og deres fordele og ulemper samt levetid Eleven kan beregne de fysiske forhold ved en nedbremsning samt anvende sin viden om bremsens kræfter. Eleven kan redegøre for mineralsk olie og beskrive de vigtigste produkter, der udvindes deraf. Trin 2, bundne specialefag, motorcykelmekaniker Faglig kommunikation 2 Fag nr Vejledende varighed 1,0 uge. Eleven kan forstå og formidle informationer og data på engelsk, eller et andet relevant fremmedsprog, i skrift og tale. Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold, i et enkelt og sammenhængende sprog Eleven kan udvælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations, rapporterings og informationsformer Eleven kan søge og anvende relevante faglige informationer på engelsk, og evt. et yderligere fremmedsprog, ved at anvende informationsteknologi. Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings og arbejdsopgaver over for kolleger og kunder på fremmedsproget. 20

21 Transmission 2 FAG nr Vejledende varighed 1,0 uger. Mål Eleven kan anvende sin viden om forskellige transmissionssystemer og deres funktion i forbindelse service og reparation på sluttransmissionen (kæde, drivrem og kardan) på flercylindrede køretøjer samt service på gearkasser med manuel og automatisk gearskift Eleven kan fejlfinde og reparere gearkasser samt beregne udvekslingsforhold og hastigheder på samme Motorstyring 2 FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan anvende sin viden om forskellige motorstyringssystemers funktionsprincipper ved udmålings og fejlfindingsopgaver på flercylindrede motorer Eleven kan udvælge og anvende relevant måleudstyr i forbindelse med at fejlfinde og reparere på motorstyringsanlæg Tændingssystemer og strømforbrugere 2 FAG nr Vejledende varighed 1,0 uger. Mål Eleven kan anvende sin viden om funktionsprincipperne for start og ladeanlæg, lygter og ledningsnet ved udmålings og fejlfindingsopgaver på flercylindrede køretøjer. Eleven kan anvende elteknisk måleudstyr ved fejlfinding og reparation på start og ladeanlæg, ledningsanlæg samt lys og signalanlæg. ABS bremser FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan anvende sin viden om funktionsprincipperne for forskellige bremsesystemer f integral eller delintegral ABSbremser og ASR i forbindelse med reparation af bremsesystemer på flercylindrede køretøjer. Eleven kan beregne tryk og bremsekraft i bremsesystemet Eleven kan klargøre køretøj til syn Eleven kan udskifte defekte komponenter og udføre reparationer ud fra sin viden om og overholdelse af sikkerheds og miljømæssige krav, herunder bortskaffelse og bæredygtighed. 21

22 4takt motor FAG nr Vejledende varighed 1,5 uge. Mål Eleven kan ud fra sin viden om principperne for 4takt motorer foretage eftersyn på flercylindrede køretøjer, herunder konstatere slidtage og fejl på disse Eleven kan anvende måleudstyr til kontrol og vurdering af motorens enkeltkomponenter Eleven kan fejlfinde og reparere 4takt motorer Indsprøjtning 2 FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige indsprøjtnings og udstødningssystemer, katalysatorens og lamdasondens funktion på flercylindrede 4takt motorer udmåle og fejlrette på systemet, således at det begrænser luftforurening. Eleven kan anvende måle og testudstyr til fejlfinding og reparation på almindeligt forekomne anlæg som tankoverløb og udluftning, sekundær forbrænding og udstødningstilbageførsel i overensstemmelse med sikkerheds og miljømæssige krav. Stel og hjul 2 Fag nr Vejledende varighed 0,5 uge. Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige stelkonstruktioner herunder viden om begreber som stelgeometri og styreegenskaber udskifte og reparere steldele og lejer. Eleven kan ud fra sin viden om funktionsprincipperne for forskellige forgaffelfabrikanter af upside og downside typen fejlfinde og reparere forgafler af denne type. Valgfri specialefag for trin 2, cykel og motorcykelmekaniker Stress og konflikthåndtering FAG nr Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan håndtere konfliktsituationer på en hensigtsmæssig serviceorienteret måde. (f reklamation og handelssituationer) Eleven kan anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter. Eleven kan anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres livs og arbejdssituationer. Eleven kan ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Eleven lærer at være opmærksom på stresssymptomer. 22

23 Personligt salg FAG nr Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan gennemføre professionelt salg af produkter (f ekstraudstyr) Eleven kan ekspedere kunder, såvel ved personligt møde som gennem elektronisk medie. (F esalg og ) Eleven kan foretage korrekt og hensigtsmæssigt salgsplanlægning. Eleven opnår kendskab til forskellige salgsteknikker. Vareeksponering og salgsaktiviteter. FAG nr Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan kommunikere og markedsføre virksomhedens strategier om service, salg og produkter.(f kende til virksomheders visioner og missioner) Eleven kan deltage, planlægge, gennemføre aktiviteter og kampagner. (f at planlægge åbent hus aktivitet) Eleven kan udføre salgsfremmende placering i vinduer og salgsarealer, samt kunne igangsætte salgsfremmende aktiviteter. Eleven kan gennem dialog med kunden, formulere en relevant og attraktiv løsning. (f kunne finde relevant udstyr og vejlede kunde) Eleven skal kunne præsentere et givent produkt for kunde.(f tøj, hjelme og branche relevante køretøjer). Produktkendskab FAG nr Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan søge informationer om nye vare og produktgrupper, herunder relevant brug af informationsteknologi. Eleven skal kunne anvende metoder, hjælpemidler og evt. værktøjer inden for branchen. Eleven skal kende relevante vare eller produktgruppers brugsegenskaber, anvendelse og vedligeholdelse. Eleven skal kende relevante lovkrav eller regler, der er knyttet til vare eller produktgruppe ved anvendelse, montering, mærkning, opbevaring og bortskaffelse. (f købelov og produktansvarslov) Eleven skal kunne vejlede, rådgive og demonstrere produktet for kunden. 23

24 Skadesanalyse og dokumentation. FAG nr Vejledende varighed 0,5 uge. Mål Eleven opnår grundlæggende kendskab til skadesanalyse. Eleven kan oprette sagsakter for skade, herunder brug af retningslinjer fra forsikringsselskaber. Eleven opnår kendskab til forsikringsselskabernes takseringssystem. Eleven opnår kendskab til dokumentation for sikkerhedsudstyr. Eleven opnår kendskab til dokumentation af konstruktive ændringer på relevante køretøjer. Valgfri specialefag trin 2 cykelmekaniker Elektrisk og elektronisk udstyr/tænding FAGnr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan foretage eftersyn, fejlfinde, reparere, justere og montere ekstraudstyr på elektriske køretøjer Eleven kan montere i henhold til kundeønsker Eleven kan foretage udmålinger på elektriske komponenter i overensstemmelse med data og lovkrav bl.a. fra fabrikanten Eleven kan anvende ohms lov og elteknisk måleudstyr samt specieltester til fejlfinding og justering. Cykeltyper FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan afdække kundens behov og herefter fremstille og ombygge specialcykler Eleven kan klassificere cykler i kategorier efter udseende og rammens geometri eks. Hybrid, club, touring, race, mtb, bm og liggecykler. Eleven kan manuelt fremstille ændringer af specialcykler. Eleven kan ud fra kendskab til standarder for specialcykler og kunne vejlede kunden i valg af sikkerhedsudstyr og specialudstyr. 24

25 Elektriske cykler og anlæg på cykler FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan foretage vedligeholdelse og reparation af elcykler. Eleven kan fortage udmåling og vedligeholdelse af spændingskilde Eleven kan ud fra beskrivelse af opladningsteorien for forskellige batterityper vedligeholde disse Eleven kan vejlede kunder i valg af lygtesystemer og andet elektronisk udstyr. Eleven kan fejlfinde på lyssystemer ud fra beregninger af spænding, strøm og modstand. Eleven kan anvende sin viden om den nyeste lovgivning omkring cykler ved løsningen af branchens opgaver. Eleven kan anvende sit kendskab til elektriske motorer ved løsning af branchens opgaver. Tændingssystemer FAG nr Vejledende varighed 0,5 uge Mål Eleven ud fra sin viden om forskellige tændingssystemers funktionsprincipper udmåle og fejlfinde på disse ud fra fabrikantens data og ved anvendelse af elteknisk måleudstyr samt specieltester. Eleven kan fejlfinde og justere tændingssystemer. Standpunktskarakter jf. bekendtgørelse om karakterskala Indsprøjtningssystemer FAG nr Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan fejlfinde på forskellige indsprøjtningssystemer ud fra sin viden om deres funktionsprincipper samt viden om grundlæggende indsprøjtningssystemer og en vurdering af miljøemissionen. Eleven kan læse og anvende fabrikantens manualer og anden data i forbindelse med anvendelse af elmåleteknisk udstyr samt specialtester. 2 og 4takt motor FAG nr Begynder, Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan udmåle og fejlfinde på stempel og cylinder samt redegøre for 2 og 4takt motorens funktionsprincipper. Eleven kan anvende nødvendigt måleudstyr samt vurdere slidtage på vitale dele under anvendelse af fabrikantens manualer. 25

26 Bundne specialefag på højere niveau for cykelmekanikeren Faglig kommunikation 3 FAG nr : Ekspert Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan tage initiativ til at indhente og formidle informationer og data på engelsk eller et andet relevant fremmedsprog i skrift og tale, også i ikke kendte situationer. Eleven kan ud fra sin viden om sproget udtrykke sig mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold ved anvendelse af et varieret sprog. Eleven kan udvise kreativitet ved udvælgelse af forskellige kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations, rapporterings, dokumentations og informationsformer. Eleven kan på eget initiativ søge og anvende avancerede informationer på engelsk og evt. andre relevante fremmedsprog ved at anvende informationsteknologi. Eleven kan ud fra sin indsigt i sproglige nuancer, udvise overblik i konflikt situationers løsning på relevant fremmedsprog. Eleven kan på en varieret og klar måde redegøre for både rutinerede og ikkerutinerede planlægnings og arbejdsopgaver over for kolleger og kunder på fremmedsproget. Affjedring/styretøj på cykler 2 FAG nr Ekspert Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan på eget initiativ foretage opsætning, eftersyn, fejlfinding og reparation af cyklens affjedring og styretøj ud fra fabrikantens vejledning herunder søge, udvælge og anvende komplicerede informationer fra forskellige nationale og internationale informationskilder. Eleven kan udvise kreativitet ved opsætning affjedringen for og bag ud fra fabrikantens og kundens vejledning og ønsker. Eleven kan ud fra sit kendskab til affjedrings typers, fordele og ulemper, argumentere for sit valg af affjedring til en given cykel. Eleven kan vurdere og fortage en klarificering af syntetiske og mineralske WT oliers egenskaber i henhold til viskositet og densitet, samt dokumenter sit valg af WT olie. 26

27 Transmissioner 3 FAG nr.8194 Ekspert Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan ud fra sin viden om forskellige udvendige/ indvendige geartyper og deres funktion selvstændigt vurdere og foretage systematisk fejlfinding på disse. Eleven kan gennem sit kendskab og viden til kraftvejen gennem indvendige gearnav, selvstændigt løse opgaver vedr. gearnav. Eleven kan ud fra en kvalitets og erfaringsbevidsthed foretage korrekt valg af kæde og krans samt smøremidler. Eleven kan tilpasse og vælge korrekte kabler. Eleven har kendskab til fabrikanternes udvekslings forhold på udvendige gear systemer, og selvstændigt vha. itværktøjer rådgive kunder i valg af geasystem. Eleven kan beregne geartal og beregne og udmåle kædelinje. Eleven kan ud fra sin erfaring og viden bruge sit kendskab til krankboks standarder eks. BB30,BB86,BB92 og pressfit udgaver. Eleven kan fræse og gevindskære krankboks samt justere lejer. Valgfri specialefag trin 2motorcykelmekaniker Måleteknik og strømforbrug FAG nr Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan planlægge og gennemføre kontrol og fejlfindingsforløb ved hjælp af infosystemer samt grundlæggende måletekniske færdigheder. Eleven kan måle på enkle elektroniske anlæg herunder: Starter og ladekreds, lygter og tegngivningsanlæg, omdrejningsfølere, korrektionsfølere og positionsfølere Rep. af ABS anlæg med elekt. stabilis. prog. (ASR) FAG nr Vejledende varighed 0,8 uge. Mål Eleven får viden om reparation af ABSbremser. Eleven kan udlæse fejllager og fortolke værdier fra ABSstyreboks. Eleven får viden om traction kontrolkomponenternes funktion i systemet og om tilpasning af komponenter ved udskiftning. Eleven lærer bl.a. at foretage udskiftning af rotationsmomentsensor, tværaccelerationssensor, retvinkelsensor og bremsetryksensor. Eleven vil kunne udføre reparation af tilhørende ledningsnet. 27

28 Motorstyring, komplekse systemer FAG nr Vejledende varighed 0,8 uge. Mål Eleven kan udføre systematisk kontrol, fejlfinding og fejlretning på simple motorstyringsanlæg ved hjælp af kundeoplysninger, data og egnet måleudstyr, herunder måle følerne på simple motorstyringsanlæg ved hjælp af data og egnet måleudstyr. Eleven kan vurdere skadestofværdier i udstødningsgassen ved tomgang, dellast, fuldlast samt ved forskellige fejltyper. Reparation af motorstyringsanlæg FAG nr Vejledende varighed 0,8 uge. Mål Eleven lærer at tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motorstyringsanlæg. Eleven lærer også at udskifte defekte styreenheder, sensorer og aktorer på benzinmotorer, samt reparere tilhørende ledningsnet. Bundne specialefag på højere niveau for motorcykelmekanikeren. Faglig kommunikation 3 FAG nr : Ekspert Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan tage initiativ til at indhente og formidle informationer og data på engelsk eller et andet relevant fremmedsprog i skrift og tale, også i ikke kendte situationer. Eleven kan ud fra sin viden om sproget udtrykke sig mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold ved anvendelse af et varieret sprog. Eleven kan udvise kreativitet ved udvælgelse af forskellige kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations, rapporterings, dokumentations og informationsformer. Eleven kan på eget initiativ søge og anvende avancerede informationer på engelsk og evt. andre relevante fremmedsprog ved at anvende informationsteknologi Eleven kan ud fra sin indsigt i sproglige nuancer, udvise overblik i konflikt situationers løsning på relevant fremmedsprog. Eleven kan på en varieret og klar måde redegøre for både rutinerede og ikkerutinerede planlægnings og arbejdsopgaver over for kolleger og kunder på fremmedsproget. 28

29 Motorstyring 3 FAG nr Ekspert Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan udvise overblik i sin viden om forskellige motorstyringssystemers funktionsprincipper ved udmålings og fejlfindingsopgaver på flercylinderede motorer. Eleven kan selvstændigt identificere motorstyrings fejl og anvende relevant måleudstyr i forbindelse med reparation af motorstyringsanlæg. Eleven kan dokumentere sine resultater herunder søge og bruge forskellige nationale som internationale informationskilder. ABS bremser og ASR anlæg FAG nr Ekspert Vejledende varighed 1,0 uge. Mål Eleven kan udvise overblik i sin viden om funktionsprincipperne for forskellige bremsesystemer f integral eller delintegrale ABSbremser og ASR og selvstændigt reparere bremsesystemer på flercylindrede køretøjer. Eleven kan vurdere betydningen af de værdier der udlæses af ABS styreboksen. Eleven kan selvstændigt beregne tryk og bremsekraft i bremsesystemet og vurdere betydningen af forskellige trykforhold. Eleven kan selvstændigt og ansvarsfuldt planlægge og klargøre køretøj til syn. Eleven kan identificere og udskifte defekte komponenter og udføre reparationer ud fra sin viden og erfaring, samt overholde sikkerhedsog miljømæssige krav, herunder bortskaffelse og bæredygtighed. Praktikmål Trin 1 cykelmontør Mål Nr Eleven kan udføre funktionskontrol på cyklers transmission. Eleven kan montere elektriske systemer herunder lygter. Eleven kan kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer samt udskifte lejer og gearhjul. Eleven kan kontrollere stel og styretøj på en cykel samt grundindstille styretøjet. Eleven kan måltage og tilpasse cykler, opbygge forhjul og reparere hjul. 29

30 Trin 2 Cykelmekaniker. Mål Nr Eleven kan kontrollere, reparere, justere og montere forskellige gearsystemer samt udvælge gearsystemer til specifikke behov. Eleven kan reparere cyklers transmission. Eleven kan kontrollere, fejlfinde og reparere cyklens elektriske systemer og lygter samt vejlede ved valg af lygter og elektriske systemer. Eleven kan vælge bremsesystem til specifikke behov. Eleven kan bygge og udvælge cykelhjul med forskellige opspændingsmønstre og forskellig centrering samt fejlfinde, reparere og kontrollere cykelhjul. Eleven kan fejlfinde, reparere og kontrollere affjedringssystemer på cykler. Trin 1 Knallertmekaniker Mål Nr.8199 Eleven kan efterse og klargøre transmissionssystemer og elektriske systemer samt bremser og styretøj på knallerter efter gældende forskrifter og sikkerheds og miljøregler. Eleven kan fejlfinde på transmissionen på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrollere og reparere kobling, gearkasse og kraftoverførelse samt variogear. Eleven kan fejlfinde på de elektriske systemer samt lygter på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder reparere ledningsnettet og udskiftning af defekte komponenter. Eleven kan kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer på knallert/scooter eller motorcykel. Eleven kan adskille, kontrollere og reparere kaliber og hovedcylinder. Eleven kan kontrollere, reparere og justere styretøj, stel og affjedringskomponenter på en knallert/scooter eller en motorcykel. Eleven kan fejlfinde på encylindrede 2 eller 4takt benzinmotorer på knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrollere motorstyringsanlæg og udskifte defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt reparere tilhørende ledningsnet. 30

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen 1 Udstedelsesdato: 01.07.2011 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 218

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 383 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.38L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01.12.2010 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Firma Adr. By Cvr nr. Email Praktik ansvarlig Elev Adr. By Cpr. Email tlf Uddannelsens overordnede formål: - At opnå kompetencer bredt set i en have- park

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere