Uddannelsesrapport. Entrepreneurship på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Periode: forår sommer/efterår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesrapport. Entrepreneurship på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Periode: forår 2007 - sommer/efterår 2009"

Transkript

1 Uddannelsesrapport på universiteter og högskolor i Øresundsregionen Periode: forår sommer/efterår 2009 Udgivet januar 2010 Øresund Academy

2

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ENGLISH SUMMARY... 3 INDLEDNING... 4 Rapportens udarbejdelse 5 Holdet bag 5 UDDANNELSESSYSTEMERNE OG DERES SAMSPIL... 6 det danske uddannelsessystem 6 det svenske uddannelsessystem 6 Opsummering af forskelle, ligheder og muligheder for studerende på tværs af Øresund 7 Bologna-systemet 7 Fritstående kurser 7 Karaktersystem 7 ØRESUNDSUNIVERSITETETS MEDLEMMER... 8 KATEGORISERINGSMETODE... 9 KURSUSUDBUDDET I ØRESUNDSREGIONEN SOMMER/EFTERÅR Kurser pr. universitet 10 Antal studerende pr. kursus 12 Kategorisering af kurser 13 Rene fag 14 fordeling 16 ELEVDELTAGELSE I ENTREPRENEURSHIP-UNDERVISNING ECTS-point pr. kursus 20 Optjente ECTS-point 21 KONKLUSION Kurser 21 1/69

4 Elevdeltagelse 23 ECTS-point 24 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER BILAG 1: KATEGORISERINGSMETODE Faglige kategorier 25 Faser i den entrepreneurielle proces 26 Pædagogiske kategorier 26 Sammenfatning af modellen 27 BILAG 2: FAGUDBUDDET I ØRESUNDSREGIONEN SOMMER/EFTERÅR Copenhagen Business School 29 Copenhagen Business School - Sommer 42 Danmarks Tekniske Universitet 45 Högskolan Kristianstad 48 IT-Universitetet 49 Københavns Universitet 51 Lunds universitet 53 Malmö högskola 60 Roskilde Universitet 64 Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 66 2/69

5 English Summary As previous versions of Øresund Academy s education reports which published twice a year, this report draws a picture of the field of entrepreneurship education at the 11 universities in the Øresund Region in summer and autumn In more precise terms, it is an analysis of the range of courses with entrepreneurship content and the number of participating students. Furthermore, the development from spring 2007 to autumn 2009 is closely followed in this report. Newest data show a positive development within this field. This corresponds in fact very well with the ambition to strengthen teaching in entrepreneurship and innovation at universities which has been expressed by the Danish and the Swedish governments and regional authorities. The governments in Denmark and Sweden have both during 2009 elaborated complete strategies for all levels in the educational system to push development even further. Previous reports have shown major advances in the field of entrepreneurship education due to an increased focus on the field at the universities, both among educators and students. The Danish government has chosen to trust the handling of the entrepreneurship efforts at all levels of the educational system within one organisation, The Foundation. In Sweden on the other hand the government has decided to let various actors safeguard the government strategy. Øresund Academy, which is financed by both the Danish and the Swedish governments and regional authorities in the two countries, works across the national borders in the Øresund Region to increase focus in this field. Amongst others, Øresund Academy supports the development of new courses and works intensively to stimulate students interest in entrepreneurship as a field of study. Thus, both countries focus on the fact that education in entrepreneurship plays an important role in the development and financial growth of the countries. This report shows that the positive development continues, not only with regard to the number of courses in entrepreneurship that are offered, but courses are also more focused on entrepreneurship as well as more students follow these courses. A comparison of the number of courses offered in 2007 to 2009 shows an increase of 46 % whereas the number of students following the courses has grown by 100 %. The percentage of students who have participated in entrepreneurship education in the course of one year was stated to be 2.1 in This number has risen to 4 % in studies at foreign universities generally indicate the number of students participating in entrepreneurship education sometime during their studies, similar figures for the Øresund Region will be about 5 % in 2007, about 8 % in 2008 and a rough 10 % in Compared to the goal that 15 % of all university students in the Øresund Region in 2015 have followed a course in entrepreneurship sometime during their studies, this report shows once again that the field is in the middle of a positive development. In autumn 2009 we registered the highest number of courses in entrepreneurship ever and as well, we see a growing interest in the creation of new courses and an improvement of already existing courses. A lot of work has been put into this by universities, organizations and individuals, but in order to reach the goal and bring the Øresund Region to an international level these efforts must be carried on. The findings stated in this report are all based on information published on the university homepages and data received from key personnel at the universities. 3/69

6 Indledning Denne udgave af Øresund Academy s uddannelsesrapporter, som udgives to gange årligt, giver et overblik over entrepreneurship-undervisningen på Øresundsregionens 11 universiteter og högskolor i perioden sommer/efterår Nærmere bestemt bringes en analyse af udbuddet af kurser med entrepreneurship-indhold og antal studerende, der deltager i kurserne. Med denne udgave kan der nu yderligere vises et billede af udviklingen på området over de seneste 3 år, hvor disse registreringer er blevet foretaget. Regeringerne i Sverige og Danmark har de senere år haft fokus på, at undervisning i entrepreneurship og innovation skulle styrkes på de videregående uddannelser. I begge lande er der i løbet af 2009 blevet udarbejdet samlede strategier for hele uddannelsessystemet på området, hvilket kan skubbe på den allerede meget positive udvikling. Hidtidige opgørelser har vist, at der er øget opmærksomhed på området ude på universiteterne, både blandt undervisere og studerende, og at indsatsen fra forskellig side bærer frugt. Således har den danske regering valgt fremover at fokusere på én organisation (Fonden for Entreprenørskab), som skal varetage entrepreneurship-satsningerne på tværs af alle niveauer i uddannelsessystemet. I Sverige har man derimod valgt, at flere forskellige aktører skal varetage regeringens strategi. Øresund Academy, som er støttet af regeringerne og lokale regioner i de to lande er et af de intiativer, som arbejder for at der skabes endnu mere fokus på området. Blandt andet støtter Øresund Academy udviklingen af nye kurser og arbejder intensivt for at stimulere de studerendes interesse for entrepreneurship som studieområde. Konkret er Øresund Academy s mål, at andelen af studerende, der tager kurser med entrepreneurship-indhold i løbet af deres uddannelse, er 15 % i Denne målsætning ligger nær de to regeringers. Denne opgørelse vil vise om den positive udvikling, som er sat i gang, forsætter, og hvor langt der er igen, før det rette niveau er nået. 4/69

7 Rapportens udarbejdelse Hovedafsnittene i denne rapport dækker perioden sommer/efterår 2009 og giver en opgørelse af kurser med entrepreneurship-indhold, samt hvor stor søgningen har været til kurserne. Derudover sammenlignes med tidligere opgjorte data for sommer/efterår 2007 og 2008, og der gøres rede for udviklingen gennem de 3 år fra forårssemestret 2007 til sommer/efterår Dette indebærer også en sammenligning af registerede data for de 3 hele år. I arbejdet med at identificere kurser med entrepreneurship-indhold er der brugt en unik, gennemprøvet kategoriseringsmodel udarbejdet af Øresund Academy. Kategoriseringen af hvert enkelt kursus er godkendt af den undervisningsansvarlige. Modellen er kort beskrevet som indledning til afsnittet om kursusudbud. Alle opgørelser i rapporten bygger på information hentet fra universiteternes hjemmesider og kursuskataloger samt gennem personlig kontakt med nøglepersoner på universiteterne. Arbejdet med at identificere fag, der kan kategoriseres som entrepreneurship-fag vanskeliggøres af, at det ikke altid fremgår af kursernes titler, hvorvidt de egentlig beskæftiger sig med området. Derfor har det krævet granskning af kursusplaner og i nogle tilfælde indhentning af ekstra dybdegående information fra undervisere at kunne kategorisere et kursus. Rapporten tilstræber at give et så reelt billede af udbuddet af kurser, som det er muligt, men der tages forbehold for fejl og mangler. Der er foretaget en enkelt revidering i opgjorte tal for antal kurser i sommer/efterår 2008 i forhold til tidligere rapporter. Det skyldes nye oplysninger fra et universitet og betyder, at alle andre data er blevet tilsvarende justeret. Kurserne er registreret i forhold til indhold af entrepreneurship eller innovation, dog med fokus på førstnævnte. Hele programmer er generelt ikke inkluderet, det er derimod de enkelte kurser indeholdt i programmerne. Kurser er inkluderet fra bachelorniveau til forskerniveau (PhD), inklusiv kurser udbudt til executives (erhvervsaktive med bachelor eller graduate eksamen). Disse er inkluderet, fordi de udbydes på universiteterne og er med til at give et samlet billede af det enkelte universitets entrepreneurship-profil. Som det vil fremgå i kapitlet Uddannelsessystemerne og deres samspil, kan uddannelsesniveauerne i Danmark og Sverige sammenlignes, men betegnelserne for den eksamen, der opnås, er ikke overensstemmende. Der kan derfor optræde nogen forvirring bl.a. omkring benævnelsen master eller master-program. I denne rapport vil de svenske master-programmer derfor indgå som kurser på graduateniveau, mens de danske master-programmer indgår på executive niveau. Værdien eller antal ECTS-point eller högskolepoäng af kurset har ingen indflydelse på om kurset registreres, men giver dog et indtryk af, hvilken vægt kurset har i uddannelsessystemet. Der er for eksempel enkelte executive-kurser, som ikke giver ECTS-point. Opgørelsen af elevdeltagelsen giver et indblik i søgningen på kurserne og også udviklingen i interessen for entrepreneurship blandt de studerende. Det er så vidt muligt selve deltagelsen i kurset, der er registreret, da der kan være stor forskel på antal tilmeldte og antallet af gennemførelser af kurset med afsluttende eksamen. Holdet bag Rapporten er udarbejdet af Project Manager Lene Vestergaard og Managing Director Christian Vintergaard. 5/69

8 Uddannelsessystemerne og deres samspil Uddannelsessystemerne i Danmark og Sverige er overordnet set meget lig hinanden, dette gælder også strukturen på universitetsniveau. Men der er dog forskelle. det danske uddannelsessystem Strukturen i de danske videregående uddannelser ser således ud: Tabel 1 Eksamen Varighed ECTS Bachelor (Bachelor) Bachelorgrad 3 år 180 Kandidat () Kandidatgrad 2 år 120 Forskeruddannelse (PhD) Ph.d.-grad 3 år 180 Videreuddannelse Diplom-uddannelse* 2 år 60 (Executive) Master* 2 år 60 *forudsætter bachelor-grad som minimum Magistergraden er på vej ud i danmark og er derfor ikke taget med. I Danmark er en masteruddannelse en 2-årig erhvervsrettet akademisk voksenuddannelse, der ligger på linje med en kandidatuddannelse. Den er dog tilrettelagt således, at den kan tages af personer, der er i erhverv. Uddannelsen gennemføres på et højt forskningsbaseret niveau, og er en deltidsuddannelse. Det vil sige, at der er deltagerbetaling, og at de ikke kan studeres som deltidsuddannelser med ret til SU. det svenske uddannelsessystem I Sverige ser strukturen således ud: Tabel 2 Eksamen Varighed Högskolepoäng Grund (Bachelor) Högskoleexamen 2 år 120 Kandidatexamen 3 år 180 Avanceret () Magisterexamen 1 år 60 Masterexamen 2 år 120* Forsker (PhD) Licentiatexamen 2 år 120 Doktorsexamen 4 år 240 *koblet til uddannelse på forskerniveau En uges studier på heltid giver 1,5 högskolepoäng, et semester giver 30 högskolepoäng (30 ECTS point), og et helt studieår giver 60 högskolepoäng (60 ECTS point). Dvs. at en 3-årig uddannelse består af 180 point. 6/69

9 Opsummering af forskelle, ligheder og muligheder for studerende på tværs af Øresund Bologna-systemet Med overgangen til Bologna-systemet i Sverige i løbet af 2007 er det blevet lettere for studerende at stykke en uddannelse sammen på tværs af Sundet. Uddannelsesniveauer kan sammenlignes. Det skal dog bemærkes, at eksamenstitler ikke er overensstemmende. Högskolepoäng (hp) er sammenlignelige med ECTS-point. Fritstående kurser I Danmark er systemet bygget op omkring faste programmer med mulighed for valgfag på 2 semestre som hovedregel. I Sverige kan man vælge at følge et fastlagt studieforløb (Programstudier) eller sammensætte en uddannelse ved at tage en række enkelte kurser (Fristående kurser). Det er også muligt blot at tage enkeltstående bachelor- eller overbygnings-kurser uden at tage en hel uddannelse. Forskellen mellem de to systemer består altså i graden af personlige valg, hvor den helt klart er størst i Sverige. Merit for fristående kurser er, på trods af de to systemers tilnærmelse til hinanden, stadig vanskelig for studerende at tage med over Sundet. Karaktersystem Det svenske karaktersystem for universiteterne er ikke blevet ændret med indførelsen af Bologna-systemet. Der bruges betegnelserne "icke godkänd", "godkänd" og "väl godkänd" eller kun icke godkänd og godkänd. 1 I Danmark anvender man karakterskalaen -03, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. I nogle fag gives dog karakteren bestået eller ikke-bestået. 2 Karaktersystemerne i Sverige og Danmark er derfor fortsat ikke sammenlignelige. Alt i alt er det gennem de seneste år blevet lettere at være studerende på tværs af Sundet, selv om der stadig er problemfelter, som ex karaktersystemerne, merit for fristående kurser og transportudgifter mellem landene /69

10 Øresundsuniversitetets medlemmer Uddannelsesrapporten vedrører udbuddet af entrepreneurship-fag på Øresundsregionens 11 universiteter 3 og högskolor. Her følger en liste over de institutioner, som tager del i samarbejdet Øresundsuniversitetet samt antal studerende tilknyttet: Tabel 3 Medlemsuniversitet Ca. antal studerende % af samlet studentermasse Lunds universitet (LU) Københavns Universitet (KU) ,6 Malmö högskola (Mah) ,6 Copenhagen Business School (CBS) ,6 Högskolan Kristianstad (HKr) ,8 Roskilde Universitetscenter (RUC) ,4 Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ,8 Sveriges lantbruksuniversitet/alnarp (SLU/Alnarp) ,0 IT-Universitetet i København (ITU) ,7 Kunstakademiets Arkitektskole (KA) 913 0,6 Danmarks Biblioteksskole (DB) 750 0,5 I alt omfatter Øresundsuniversitetet ca studerende og mere end forskere 9. 3 Pr. 1. januar 2009 udgår DPU som medlem af Øresundsuniversitetet. 4 Kilde: LU s Årsredovisning helårsstuderende (HST). En helårsstudent är det samma som en student som läser heltid det vill säga 60 hp på ett läsår, eller två studenter som läser halvtid, 30 p vardera under ett läsår.(kilde: 5 Kilde: Danske Universiteter (www.dkuni.dk). Indskrevne studerende på fultidsuddannelser samt antal indskrevne Ph.D.-studerende per 1. oktober Kilde: ca HST 7 Kilde: HKr s Redovisning HST 8 Kilde: SLU s Årsredovisning Tal fra Øresundsuniversitetets hjemmeside: 8/69

11 Kategoriseringsmetode Øresund Academy har udviklet en kategoriseringsmetode, som anvendes for at kunne kategorisere fag og kurser som entrepreneurship-fag i en egentlig kortlægning af udbuddet. Denne metode er anvendt og forfinet hvert semester i gennem 3 år. Desuden har bl.a. den danske regering taget modellen til sig som standard. Metoden indebærer en kategorisering dels af fokus på den entrepreneurielle livsbane (idea, beginning, growth, running) dels af fire faglige entrepreneurship-kategorier (intrapreneurship, entrepreneurship, finance/venture capital, law) og fire pædagogiske kategorier (practical, student, interdisciplinary, international ). Faget bedømmes med 1-3 stjerner efter i hvor høj grad, der er vægt og fokus på de forskellige kategorier. Generelt tildeles stjernerne efter dette princip: 1 stjerne gives til en overfladisk behandling eller tematik. 2 stjerner gives hvis faget går i dybden enten teoretisk eller praktisk. 3 stjerner gives, hvis faget både går i dybden og arbejder teoretisk og praktisk. Stjernekort udarbejdes af Akademiet og godkendes af den enkelte underviser. Tabel 4 Idea Beginning Law Practical Se Bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af faser og kategorier. Kursusudbuddet i Øresundsregionen sommer/efterår 2009 Opgørelsen af kurser med entrepreneurship-indhold i perioden sommer/efterår 2009 viser, at der i alt blev udbudt 84 mod 75 i sommer/efterår Der er således sket en stigning i udbuddet på 12 % over 1 år. Nedenstående Figur 1 viser antal udbudte fag pr. semester/periode fordelt i Sverige og Danmark Antal udbudte fag Forår '07 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår '09 SE DK Figur 1 OBS: Data for Efterår 08 er revideret i forhold til tidligere rapporter. 9/69

12 Udbuddet af sommerkurser i 2009 udgør 6, alle i Danmark, mod 11 i 2008, hvor langt hovedparten blev udbudt i Danmark. Der ses således et fald i udbuddet af sommerkurser, som sandsynligvis kan skyldes at en meget stor del (7 ud af 11) af de udbudte kurser i sommeren 2008 ikke blev oprettet pga. manglende søgning. I sommeren 2009 gælder dette for 2 kurser. Det samlede antal kurser i efterårssemestret 2009 ligger på 78, hvilket er en stigning på 22 % (14 kurser) fra efteråret Her er den største stigning sket i Sverige 29 % mod 17 % i Danmark. Stigningen over hele perioden fra forårssemestret 2007 til efteråret 2009 er på 85 % (36 kurser). Nogle væsentlige årsager til stigningen kan være, at der nu er flere undervisere, der interesserer sig for temaet entrepreneurship og derfor udvikler nye kurser bl.a. med finansiering fra Øresund Academy. På de enkelte universiteter sker der en udvikling af miljøerne omkring entrepreneurship bl.a. med oprettelse af centre, studentervæksthuse og eliteuddannelser. Nedenstående Figur 2 viser en sammenligning af opgørelserne over de sidste 3 år, hele år 2007, 2008 og Her er det samlede antal kurser steget fra 108 i 2007 til 158 i 2009, en samlet stigning på 46 %. Stigningen betyder, at regionens studerende nu kan vælge mellem flere kurser med entrepreneurshipindhold, og at den svenske og den danske regerings målsætning om at implementere entrepreneurshipkurser går i den rigtige retning. Antal udbudte fag i 2007 og SE DK Figur 2 Kurser pr. universitet Nedenstående Figur 3 viser antallet af udbudte kurser pr. universitet i perioderne forår, sommer og efterår i 2007, 2008 og Udviklingen i udbuddet over de seneste 3 år kan således følges på det enkelte universitet. 10/69

13 Antal kurser pr. universitet Forår '07 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår ' CBS LU DTU Mah SLU KU RUC IT-U HKr KA DB Figur 3 Generelt fortsætter den positive udvikling i udbuddet af entrepreneurship-kurser på det enkelte universitet, dog med enkelte undtagelser. Sammenligner man efterårssemestret 2009 med efterårssemestret 2008 ses, at for alle universiteters vedkommende på nær KU, HKr og KA er der sket en stigning, eller udbuddet er det samme. På CBS er udbuddet øget væsentligt i forhold til alle forudgående semestre i opgørelsen, og det er også dette universitet, der nu udbyder flest kurser. Det er tilsyneladende trend en på CBS, at kursusudbuddet er større i efterårssemestre end i forårssemestre. Det er bemærkelsesværdigt, at KU oplever en nedgang i antal udbudte kurser over hele perioden. Dette skyldes dels sammenlægning og nedlægning af kurser, dels at kurser flyttes til forårssemestret. Men nye kurser er under udvikling med støtte fra Øresund Academy og nogle af disse udbydes allerede i foråret SLU og RUC er de universiteter, der har oplevet den største procentmæssige stigning over de 3 år, på henholdsvis 500 % og 400 %. På begge universiteter er der i perioden oprettet hele uddannelser i entrepreneurship (Landsbygdentreprenörsprogrammet og Master i Socialt Entreprenørskab). Heraf er uddannelsen i socialt entreprenørskab udviklet med støtte fra Øresund Academy. 11/69

14 Det er dog fortsat de store universiteter, der står for hovedparten af udbuddet. Således står CBS og LU alene for halvdelen af regionens samlede udbud af entrepreneurship-kurser i efteråret På CBS er der i perioden skabt Copenhagen School of (CSE), som samler alle organisationer, centre og initiativer på CBS for derved at skabe et stærkt miljø for iværksætteri. Øresund Academy, som har til huse på CBS, er en del af dette miljø. Oprettelsen af CSE har sandsynligvis medvirket til en øget interesse og opmærksomhed omkring entrepreneurship på CBS. I tillæg har Akademiet ydet støtte til udvikling af 11 nye projekter, hvoraf det ene er en fuld cand.soc.-uddannelse. På LU er der ligeledes ydet støtte til udviklingen af både kurser og hele uddannelser (i alt 13), hvoraf bl.a. Master i nu udbydes på tredje år. Antal studerende pr. kursus En opgørelse af hvor mange studerende, der i princippet er pr. kursus på det enkelte universitet, viser et lidt andet billede, som det ses af nedenstående Figur 4. Man kan af diagrammet se, hvor mange studerende der ville være på det enkelte kursus, hvis alle studerende valgte et entrepreneurship-kursus. Jo færre studerende, jo bedre. Diagrammet illustrerer således forholdet mellem antal kurser og universiteternes størrelse. Antal studerende pr. kursus sommer/efterår ITU CBS DTU SLU RUC LU Mah HKr KU Figur 4 OBS: DB og KA tilbyder ingen kurser og optræder derfor ikke i diagrammet I denne måling ser det bedst ud for de studerende på IT-U, hvor der er 343 studerende pr. kursus. Det er klart en forbedring i forhold til tidligere år, hvor det færreste antal studerende pr. kursus har været 500 (CBS sommer/efterår 2008). Til gengæld viser figuren, at der skal udbydes mange flere kurser på KU før niveauet for antal studerende pr. kursus er rimelig acceptabelt. Figuren giver således et indtryk af, hvor mange studerende der skal deles om et kursus på det enkelte universitet, altså hvor stor trængsel der i princippet er i klasseværelset, hvis alle studerende skulle deltage i et entrepreneurship-kursus. Samtidig fortæller det også noget om de studerendes valgmuligheder. 12/69

15 Totalt set er der studerende pr. kursus mod i sommer/efterår 2007 en væsentlig forbedring, men det kræver stadig et væsentligt større udbud af kurser, hvis alle studerende skal kunne deltage i entrepreneurship-kurser med en rimelig holdkvotient. Kategorisering af kurser Nedenstående Tabel 5 giver et overblik over, hvordan fokus fordeler sig på kurserne både rent fagligt og pædagogisk samt i den entrepreneurielle livscyklus. Tabellen viser både hvor meget fokus, der er på de forskellige kategorier, og hvordan fordelingen er på de forskellige kategorier og faser. Tabellen opstår ud fra en akkumulering af hvert enkelt fags fokus. Det vil sige, at tallene er en opsummering af stjerner fra hvert enkelt fags stjernekort, som ses i bilag 2. I princippet kunne hver celle i denne tabel indeholde (84 kurser x 3 stjerner=) 252 stjerner. Det kan dog ikke forventes, at et enkelt fag har fuldt fokus på alle fire faglige kategorier. Til gengæld kan et fag dække flere faser i den entrepreneurielle proces og derved have tre stjerner i fx Idea og Beginning. Ideelt set burde det enkelte fag have tre stjerner i alle pædagogiske kategorier. Ingen af de fire metoder er i opposition til hinanden, og underviseren ville med fordel kunne benytte sig af alle fire metoder, for at de studerende kunne få den fulde læring ud af kurset. Tabel 5 Samlede antal stjerner for fagene i regionen sommer/efterår 2008 og sommer/efterår 2009 Dimensions Dimensions År Idea Beginning Med det øgede antal kurser er der naturligt sket en stigning i antallet af stjerner, men der er dog stadig langt til fuld fokus på de enkelte områder. I lighed med tidligere opgørelser viser denne, at der overordnet set er størst fokus på den faglige kategori, som sammen med udgør de klassiske kategorier inden for entrepreneurship-undervisning. Det handler om udvikling, strukturering og implementering af idéer til projekter i nye og eksisterende virksomheder. Fokus er størst i de tidligere faser, Idea og Beginning, men ikke så stort i de sene faser, hvor det handler om vækst () og drift (). Inden for er der nogenlunde lige stort fokus på Idea og Beginning. Det er bemærkelsesværdigt, at det for gælder, at der klart er størst fokus på Beginning. Der lægges altså mere vægt på at forme idéen til et projekt, eventuelt formulere en forretningsplan, end på den kreative proces eller det, som følger efter. Der er dog også tegn på stigende fokus på, altså hvordan virksomheden vækster. Alt i alt ser det dog stadig ud til, at de studerende får størst indsigt og kompencer i opstart af en virksomhed eller et innovationsprojekt. Der er øget fokus på Finance og Law, og her gælder også, at det især er i Beginning. Men det er dog også tydeligt, at der stadig ikke er mange kurser, der har fokus på disse faglige kategorier. 13/69

16 På det pædagogiske og didaktiske område er det overordnede indtryk, at der arbejdes mest med involvering af de studerende i undervisningen. De studerende inddrages mest muligt i undervisningen ved, fx at der tages udgangspunkt i deres egen idé, som formuleres til en forretningsplan. Projekt- og gruppearbejde ligger også i denne kategori. Den største stigning i fokus er her sket i Beginning som en naturlig følge af, at det også er her, den største stigning er sket i de faglige kategorier. Samtidig med den øgede fokus på involvering af de studerende er der også øget opmærksomhed på, at de studerende skal bringes i kontakt med virkeligheden, altså praksis i erhvervslivet. Dette sker ofte i form af gæsteforelæsere fra virksomheder, brug af cases eller egentlige praktikophold. Der er mange muligheder, og det er en væsentlig fordel for de studerende allerede i studietiden at opbygge viden, kompetencer og netværk i forhold til en senere karriere som selvstændig eller innovativ medarbejder. Blandt underviserne er der altså øget fokus på dette område, og Øresund Academy har til støtte for underviserne oprettet et netværk af personer fra erhvervslivet (Minerva Bridge), som gerne stiller deres kompetencer til rådighed i en undervisningssituation. Det tværfaglige perspektiv har sværere ved at vinde indpas på trods af, at det også er en vigtig dimension i undervisningen. At kunne arbejde flere fagligheder sammen og bruge hinandens fagligheder på tværs, er en vigtig kompetence for de studerende at møde arbejdslivet med. Grunden til den manglende fokus på dette område kan, udover den enkelte undervisers manglende opmærksomhed, fx være administrative og fagpolitiske hindringer på det enkelte universitet. Det kan også skyldes, at det simpelthen er for besværligt også rent praktisk både for underviserne at markedsføre kurset til flere studieretninger og for de studerende at finde kurserne. Der er sat flere initiativer i gang for at ændre på dette, og der arbejdes på flere universiteter på at gøre det muligt og tilladt at søge kurser på fremmede studieretninger. Endelig bliver der også sat fokus på tværfaglighed ved forskellige arrangementer for undervisere. Den internationale dimension i undervisningen indebærer eksempelvis, at de studerende er en blandet gruppe nationaliteter, og at dette bliver udnyttet positivt af underviseren eller, at der bliver undervist i internationale forhold. Netop dette område var temaet for et arrangement Øresund Academy afholdt dette efterår for at styrke fokus. Som det ses af ovenstående tabel, er det et område, der ikke nyder særlig stor opmærksomhed blandt underviserne. Et inspirationspapir med idéer og løsningsforslag (frit tilgængeligt på Akademiets hjemmeside) kan forhåbentlig være med til at øge fokus på dette. Rene fag Der kan være mere eller mindre fokus på den enkelte kategori i stjernekortet. Tildeles et kursus 3 stjerner i en faglig kategori, betegnes det som et "rent" fag. Dvs. kurset har fuldt fokus på emnet og går i dybden med det både teoretisk og praktisk. Et kursus kan godt optræde som rent fag i flere kategorier, ex i intrapreneurship og entrepreneurship. Nedenstående Figur 5 viser fordelingen af rene fag i henholdsvis sommer/efterår 2007, 2008 og /69

17 Kursusudbud opgjort i "rene" fag Sommer/efterår 2007 Sommer/efterår 2008 Sommer/efterår 2009 Law Total Figur 5 OBS: Tallene er renset for "gengangere". Dvs. kurser med 3 stjerner i flere faser. Det totale antal af rene fag er steget fra 26 i sommer/efterårsperioden 2007 til 38 i seneste opgørelse sommer/efterår Der er fortsat flest kurser med fuldt fokus på det klassiske område (18), og her er antallet steget i forhold til tidligere opgørelse. Det samme gælder for finansiering () og jura (Law). For området gælder, at antallet er steget i forhold til målingen i 2008, men at det endnu ikke er på niveau med Samlet set viser opgørelsen en stigning i antal kurser med fuldt fokus på det overordnede tema entrepreneurship, også i forhold til det øgede antal kurser. Andelen af rene fag er således steget fra 40 % til 45 %. Nedenstående Figur 6 giver en oversigt over, hvordan de rene fag fordeler sig på Sverige og Danmark sommer/efterår 2009, og hvordan udbuddet i de to lande komplementerer hinanden. 15 Kursusudbud opgjort i "rene" fag - sommer/efterår 2009 SE DK Figur 6 Law OBS: Tallene er renset for "gengangere". Dvs. kurser med 3 stjerner i flere faser. 15/69

18 Sammenligner man udbuddet af rene fag i de to lande, ses, at der er markant overvægt af intrapreneurshipkurser i Danmark, hvilket også gælder for rene entrepreneurship-kurser. Der er bemærkelsesværdigt fravær af jura-kurser i Sverige. fordeling Som det fremgår af nedenstående Figur 7, er det især -kurser, der er steget i antal fra efterår/sommer 2007 til sommer/efterår Antallet af udbudte PhD-kurser er nærmest uændret, mens antallet af Executive-kurser er vokset støt. Der er sket en tydelig udvikling fra første måling, hvor der blev udbudt forholdsvis lige mange Undergraduate- og -kurser, til at der i sommer/efterår 2009 blev udbudt klart flest -kurser. Det vil sige, at de fleste kurser udbydes til studerende, der allerede har etableret en basisviden og kompetencer på deres særlige fagområde fordeling af udbudte fag - sommer/efterår '07, '08 og ' Undergraduate PhD Executive Figur 7 I følgende Figur 8 holdes niveaufordelingen i sommer/efterår 2009 i de to lande op imod hinanden. Heraf ses, at størstedelen af Undergraduate-kurser udbydes i Sverige, og størstedelen af -kurserne udbydes i Danmark. Executive-kurser blev i den målte periode kun udbudt i Danmark, hvilket kan skyldes, at traditionen for at udbyde Executive-kurser på universiteter i Sverige ikke er stor. Man kan med erhvervserfaring fx i Sverige søge ind på -niveau og tage en Masterexamen uden at skulle betale uddannelsesafgift, hvis man ellers er kvalificeret til det. PhD-kurser blev i denne periode ligeledes kun udbudt i Danmark. 16/69

19 fordeling af udbudte fag - sommer/efterår 2009 Undergraduate PhD Executive SE DK Figur 8 Elevdeltagelse i entrepreneurship-undervisning Med denne rapport kan vi følge udviklingen i antal studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning over de seneste 3 år. Det generelle billede er, at antallet af studerende, der tager entrepreneurship-kurser på Øresundsregionens universiteter, er støt stigende. Fra forår 2007 til sommer/efterår 2009 er antallet steget fra til 3.366, hvilket er mere end en fordobling (115 %). Sammenligner man efterårssemestrene, er der ligeledes sket en stigning fra 2007 (97 %) Antal studerende på entrepreneurship-kurser SE DK Forår '07 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår '09 Figur 9 17/69

20 Som det ses af ovenstående figur, er der over de sidste 3 år sket en forholdsvis jævn stigning i antallet af studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning. Der ses et lille dyk i foråret 2009, men denne seneste måling i efteråret 2009 tyder ikke på, at der er sket en afmatning i interessen for og søgningen til entrepreneurship-kurserne. Det spiller selvfølgelig også ind, at der er uddannelser, hvor et kursus er gjort obligatorisk for de studerende. I denne opgørelse kan udviklingen i studenterdeltagelsen måles over 3 hele år, hvilket bl.a. gør det lettere at sammenligne Øresundsregionens tal med tal fra udenlandske universiteter. Som det ses af nedenstående Figur 10, er antallet af studerende, der tager entrepreneurship-kurser næsten fordoblet (95 %) fra 2007 til I 2007 var det 2,1 % af dem samlede studentermasse, i 2008 steg det til 3,2 % og i 2009 ligger det på 4 %. De tal, der figurerer i internationale studier af elevsøgningen på udenlandske universiteter, angiver oftest hvor mange studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning i løbet af deres studietid. Tilsvarende tal vil i Øresundsregionen ligge på ca. 5 % i 2007, ca. 8 % i 2008 og ca. 10 % i 2009 tal der dog er behæftet med en vis usikkerhed Antal studerende på entrepreneurship-kurser SE DK Figur 10 Den største stigning er tydeligvis sket i Sverige, hvor der i 2009 var 4 gange så mange studerende, som deltog i et kursus med entrepreneurship-indhold som i Til sammenligning er stigningen i Danmark kun på ca. 50 %. Det er bl.a. oprettelsen af en Master-uddannelse () støttet af Øresund Academy på Lunds Universitet, som har bidraget til den store stigning i Sverige samt den stigende interesse på Malmö högskola for social entrepreneurship. Der kan nævnes mange andre initiativer, der også har bidraget til stigningen, som for eksempel studenterorganisationernes arbejde ofte i et samarbejde med Øresund Academy. Nedenstående Figur 11 viser elevdeltagelsen pr. universitet fra forår 2007 til sommer/efterår Diagrammet giver dels et overblik over, hvordan udviklingen har været på det enkelte universitet, dels viser det hvilke universiteter, der har de fleste entrepreneurship-studerende. 18/69

21 Elevdeltagelse pr. universitet Forår 2007 Sommer '07 Efterår '07 Forår '08 Sommer '08 Efterår '08 Forår '09 Sommer '09 Efterår '09 CBS LU DTU Mah KU RUC HKr IT-U SLU KA DB Figur 11 Elevdeltagelsen i sommer/efterår 2009 følger i store træk udbuddet af kurser. Det er den store stigning på CBS, der umiddelbart springer i øjnene. Her er elevdeltagelsen steget markant over de seneste semestre, som sandsynligvis skyldes det stærke miljø, der er opstået gennem oprettelsen af Copenhagen School of. SLU ligger i forhold til udbud af kurser ret lavt mht. til elevdeltagelse. Det eneste universitet, som har oplevet et fald i elevdeltagelsen siden forår 2007, er KU. Dette skyldes faldet i antal udbudte kurser pga. nedlæggelse og sammenlægning af kurser. Billedet ser noget anderledes ud, når man ser på elevdeltagelsen i procent af det enkelte universitets studerende, som det fremgår af Figur 12. Elevdeltagelse i % af universitetets elevmasse sommer/efterår ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 CBS DTU IT-U RUC LU Mah HKr KU SLU KA DB Figur 12 19/69

22 Som det ses ligger CBS i top med 9 % af studentermassen, og DTU ligger på en andenplads med godt 8 % af de studerende, som deltager i entrepreneurship-undervisning sommer/efterår Til gengæld ligger LU, som havde den næststørste elevdeltagelse i reelle tal, her på en femteplads. LU er regionens største universitet med 27 % af den samlede studentermasse. LU har i sommeren 2009 af den svenske regering fået bevilliget midler til oprettelse af to eliteprogrammer inden for entrepreneurship. Dette kan være med til yderligere at styrke det allerede veletablerede entrepreneurship-miljø på LU, og dermed er der basis for at kunne tiltrække endnu flere studerende til kurserne. ECTS-point pr. kursus Antal ECTS-point siger noget om, hvor omfangsrige kurserne er. Værdien eller antal ECTS-point af kurset giver et indtryk af, hvilken vægt kurset har i uddannelsessystemet, idet ECTS-point angiver arbejdsbyrde for den studerende. I denne opgørelse sidestilles högskolepoäng med ECTS, så alle point benævnes ECTS. Ser man på det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. kursus ser billedet således ud: 20 ECTS i gennemsnit pr. udbudt kursus - sommer/efterår '07, '08 og ' SE DK I alt Figur 13 Der er samlet set sket et meget lille fald i det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. udbudt kursus fra sommer/efterår 2007 til sommer/efterår Ser man på fordelingen på landene, er der sket et fald i Danmark og en stigning i Sverige, hvor kurserne også generelt fylder mest. De kurser, der udbydes sommer/efterår 2009, er altså blevet en anelse mindre tunge som helhed, når man ser på arbejdsbyrden for den studerende. Til gengæld siger dette tal ikke umiddelbart noget om, hvorvidt enkelte kurser er tungere, eller hvor mange kurser det gælder for, at entrepreneurship er embedded, dvs. et fag-fagligt kursus hvor entrepreneurship er blevet indarbejdet som en del af kurset, og derfor ikke har fuldt fokus. 20/69

23 Optjente ECTS-point Ser man på antal optjente ECTS-point, dvs. hvor mange point de studerende sammenlagt optjente på de kurser, de deltog i, ser billedet ud som nedenstående Figur ECTS optjent sommer/efterår '07, '08 og ' SE DK I alt Figur 14 Det samlede antal optjente ECTS-point er steget fra sommer/efterår 2007 til sommer/efterår 2009 i både Sverige og Danmark. Men der ses dog et lille fald fra 2008 til 2009, hvilket skyldes et fald i Sverige. Forklaringen på, at dette billede ser noget anderledes ud end det, der blev vist i Figur 13: ECTS i gennemsnit pr. udbudt kursus forår '08 og forår '09, kan fx være, at der er særligt mange studerende på ECTS-tunge kurser eller, at udbudte kurser med få ECTS-point ikke er blevet oprettet. Konklusion Denne opgørelse viser, at der over de seneste 3 år er sket en meget positiv udvikling inden for entrepreneurship-undervisning på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Udbuddet af kurser med entrepreneurship-indhold er øget og elevdeltagelsen er fordoblet. Kurser Udbuddet af kurser er nu i sommer/efterårsperioden 2009 oppe på 84 kurser fordelt på regionens 11 universiteter og högskolor. Dette er en stigning på 13 % fra samme periode i Sammenlignes hele år, ses en stigning fra 2007 til 2009 på 46 % - fra 108 til 158 kurser. Går man i detaljer med hvilke universiteter, der udbyder kurserne, er det generelle billede fortsat, at de universiteter, som allerede har en del kurser, også er der, hvor der udbydes flest nye. Det er CBS, der suverænt udbyder flest, men også LU har mange entrepreneurship-kurser i porteføljen. Generelt er den positive udvikling i udbuddet af entrepreneurship-kurser på det enkelte universitet fortsat, dog med enkelte undtagelser. Det er bemærkelsesværdigt, at KU oplever en nedgang i antal udbudte kurser 21/69

24 over hele perioden. Årsagen skal findes i sammenlægning af kurser, og at nogle kurser er blevet flyttet til forårssemestret. Det kan her nævnes, at der er en del kurser under udvikling på KU med støtte fra Øresund Academy, som desuden finansierer ansættelsen af en underviser, der tilknyttes KU såvel som DTU. Denne person skal være primus motor for et fælles center for vidensbaseret entreprenørskab og innovation. SLU og RUC er de universiteter, der har oplevet den største procentmæssige stigning over de 3 år, således er antallet henholdsvis 4 gange og 5 gange så stort i det seneste semester. På begge universiteter er der i perioden oprettet hele uddannelser i entrepreneurship (Landsbygdentreprenörsprogrammet og Master i Socialt Entreprenørskab). Det er dog fortsat de store universiteter, der står for hovedparten af udbuddet. Således udbyder CBS og LU alene halvdelen af regionens samlede udbud af entrepreneurship-kurser i efteråret Udviklingen er altså positiv, hvilket kan skyldes mange faktorer. De mange kræfter, der arbejder i samme retning for at styrke området, har øget fokus både fra ledelsesmæssig, administrativ og underviser side ude på universiteterne. Øresund Academy har således igennem hele perioden støttet udviklingen af nye kurser. Ca. halvdelen af de 50 nye kurser, der er kommet til over perioden, er udviklet med støtte herfra. Endnu flere er under udvikling, og det nye er, at også de forholdsvis små universiteter uden tradition for entrepreneurship er begyndt at vise interesse for området. Eksempelvis er der på Danmarks Biblioteksskole oprettet et forskningsprojekt i undervisning i entrepreneurship, som skal udmøntes i et kursus i løbet af Ligeledes er et kursus under udvikling på Kunstakademiets Arkitektskole bl.a. i samarbejde med DTU, Mah og LU. Ser man på antallet af studerende i gennemsnit i forhold til udbudte kurser, er der også her sket en væsentlig forbedring. I forhold til foråret 2007 er tallet faldet fra til pr. kursus. Dvs. at der er langt færre studerende i det enkelte entrepreneurship-klasseværelse i efteråret 2009 og altså færre studerende om at dele kurserne. I denne måling ser det bedst ud for de studerende på IT-U, hvor der er 343 studerende pr. kursus. Der er dog stadig langt igen til en rimelig holdkvotient det kræver et noget større udbud af kurser. Kurserne har fortsat mest fokus på de traditionelle, klassiske temaer og. Fokus er størst i start-fasen Idea og Beginning, men der ses dog også en tendens til øget fokus på (vækst) inden for. Alt i alt ser det dog stadig ud til, at de studerende får størst indsigt og kompetencer i opstart af en virksomhed eller i et innovationsprojekt. Der er en lille stigning i fokus på de faglige kategorier Finance og Law, og her gælder også, at det er i startfasen. At der ikke er så stort fokus på kurserne i vækst- og driftfaserne kan betyde, at mange vil kunne starte en virksomhed, men desværre kommer til kort, når virksomheden eller projektet skal vokse og udvikle sig til egentlig drift. De studerende har fået mere plads på kurserne, forstået på den måde, at underviserne i stigende grad inddrager og involverer de studerende i undervisningen. Denne pædagogiske metode adskiller sig fra de klassiske forelæsninger og har stor værdi i forhold til de studerendes læring, og praktiseres ofte som caseundervisning, projekt- og gruppearbejde osv. På praksis-området er der også sket en positiv udvikling i retning af, at erhvervslivet eller det virkelige liv inddrages mere i undervisningen end tidligere. Der er mange muligheder for det i form af for eksempel gæsteforelæsere fra virksomheder, brug af cases eller egentlige praktikophold. Dette er populært blandt de studerende, og det er en væsentlig fordel for de studerende allerede i studietiden at opbygge viden, kompetencer og netværk i forhold til en senere karriere som selvstændig eller innovativ medarbejder. Blandt underviserne er der altså øget fokus på dette område og Øresund Academy har til støtte 22/69

25 for underviserne oprettet et netværk af personer fra erhvervslivet (Minerva Bridge), som gerne stiller deres kompetencer til rådighed i en undervisningssituation. Der arbejdes for, at også andre metoder, som er særligt gavnlige i entrepreneurship-undervisning, bliver brugt af underviserne, men disse har sværere ved at vinde indpas. Forhindringer af adminstrativ og fagpolitisk karakter er tilsyneladende medvirkende til, at det tværfaglige perspektiv ikke inddrages i særlig høj grad. Den internationale dimension bliver også til en vis grad negligeret. Her drejer det sig for eksempel om positivt at udnytte at der er mange forskellige nationaliteter og kulturer repræsenteret på et hold. For at inspirere til yderligere inddragelse af denne dimension afholdt Øresund Academy dette efterår en workshop for undervisere om temaet og der ligger nu et inspirationspapir med idéer og forslag frit tilgængeligt på Akademiets hjemmeside (www.oeacademy.org). Der er i sommer/efterår 2007, 2008 og 2009 et øget antal kurser, der har fuldt fokus på temaet entrepreneurship, det der kaldes rene fag. Det er tillige i den klassiske kategori, der er flest rene fag. Ser man specifikt på udbuddet i sommer/efterår 2009 er det bemærkelsesværdigt, at der ingen rene jura-fag udbydes i Sverige. Der er over perioden sommer 2007 til efterår 2009 sket en stigning i andelen af rene fag fra 40 % til 45 %. Det er især antallet af -kurser, der er steget i sommer/efterår perioderne. De fleste kurser udbydes således til studerende, der allerede har etableret en basisviden og kompetencer på deres særlige fagområde. Det er især i Danmark at der udbydes -kurser, mens det Undergraduate-kurser er i overtal i Sverige. I Sverige er der ikke tradition for at udbyde Executive-kurser på universiteterne idet man med erhvervserfaring kan søge ind på -niveau og tage en Master-examen uden at skulle betale uddannelsesafgift. Elevdeltagelse Hovedtendensen er, at antallet af studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning, er støt stigende over perioden siden foråret 2007, fra til i efteråret 2009, hvilket er mere end en fordobling. I denne opgørelse kan udviklingen i studenterdeltagelsen måles over 3 hele år, hvilket bl.a. gør det lettere at sammenligne Øresundsregionens tal med tal fra udenlandske universiteter. Antallet af studerende, der tager entrepreneurship-kurser, er næsten fordoblet fra 2007 til I 2007 var det 2,1 % af dem samlede studentermasse, i 2008 steg det til 3,2 % og i 2009 ligger det på 4 %. De tal, der figurerer i internationale studier af elevsøgningen på udenlandske universiteter, angiver oftest hvor mange studerende, der deltager i entrepreneurship-undervisning i løbet af deres studietid. Tilsvarende tal vil i Øresundsregionen ligge på ca. 5 % i 2007, ca. 8 % i 2008 og ca. 10 % i 2009, om end de dog er behæftet med en vis usikkerhed. Den største stigning er tydeligvis sket i Sverige, hvor der i 2009 var 4 gange så mange studerende, som deltog i et kursus med entrepreneurship-indhold, som i Til sammenligning er stigningen i Danmark kun på ca. 50 %. Det er bl.a. oprettelsen af en Master-uddannelse () med støtte fra Øresund Academy på Lunds Universitet, som har bidraget til den store stigning i Sverige, samt den stigende interesse på Malmö högskola for social entrepreneurship. Der kan nævnes mange andre initiativer, der også har bidraget til stigningen, som for eksempel studenterorganisationernes arrangementer og konkurrencer, ofte i et samarbejde med Øresund Academy. Elevdeltagelsen i sommer/efterår 2009 følger i store træk udbuddet af kurser. Det er den store stigning på Copenhagen Business School, der umiddelbart springer i øjnene. Her er elevdeltagelsen steget markant over de seneste semestre. Det eneste universitet, som har oplevet et fald i elevdeltagelsen siden forårssemestret 23/69

26 2007, er KU. Dette skyldes bl.a. nedlæggelse og sammenlægning af kurser. Der arbejdes dog også her for at øge interessen blandt de studerende, eksempelvis gennem de to studentervæksthuse Katalyst og Katapult. Ydermere er Københavns Universitet involveret i 'Next Generation - højtuddannede iværksættere og entreprenører i Region Hovedstaden', et projekt til styrkelse af den entreprenante foretagsomhedskultur blandt studerende, finansieret af Den Europæiske Socialfond, regionens erhvervsfremmemidler og de samarbejdende partnere. Antallet af studerende på de enkelte kurser afhænger af flere forhold, som for eksempel kursets art, niveau og indplacering i uddannelserne samt tradition på det enkelte universitet. De store universiteter med flest studerende og størst udbud af kurser er derfor ikke nødvendigvis dem med den højeste procentdel studerende, der deltager i entrepreneurship-kurser. Eksempelvis ligger Copenhagen Business School i top med 9 % af studentermassen, og Danmarks Tekniske Universitet ligger på en andenplads med godt 8 % af de studerende, som deltager i entrepreneurship-undervisning sommer/efterår Til gengæld ligger Lunds Univesitet, som er regionens største universitet med 27 % af den samlede studentermasse midt i feltet med knap 2 %. Med bevillingen fra den svenske regering af midler til oprettelse af eliteprogrammer inden for entrepreneurship i sommeren 2009 er der nu basis for at kunne tiltrække endnu flere studerende til kurserne på Lunds Universitet. ECTS-point Kurserne i perioden sommer/efterår 2009 har stort set samme fylde målt i ECTS-point som i sommer/efterårsperioden 2007 om end der er sket et lille fald. Det vil sige, at arbejdsbyrden for de studerende er stort set den samme. Der er her tale om et gennemsnitstal, og det siger derfor ikke noget om fordelingen mellem kurserne. Antallet af gennemsnitlige ECTS-point pr. kursus er steget i Sverige og faldet i Danmark, men overordnet set er kurserne tungere i Sverige. Det totale antal optjente point er steget, som følge af stigningen i antal studerende fra sommer/efterår 2007 til samme periode Det kan dog ikke ses af denne opgørelse, om der er særligt mange studerende på ECTS-tunge kurser, eller om de kurser, der ikke er blevet oprettet, har været ECTS-lette kurser. Afsluttende bemærkninger I forhold til det opsatte mål om, at 15 % af de studerende ved Øresundsregionens universiteter skal have deltaget i et entrepreneurship-kursus i løbet af deres studietid i 2015, viser denne opgørelse endnu en gang, at området er inde i en fortsat positiv udvikling. Flere entrepreneurship-kurser er blevet udbudt i efteråret 2009 end nogensinde, og der er en stigende interesse for at udvikle flere og forbedre eksisterende. Samtidig er der sket en fordobling af studerende, der tager kurserne. Der ligger et stort arbejde til grund for dette fra organisationers, universiteters og enkeltpersoners side, men der er stadig behov for, at der lægges yderligere kræfter i området, hvis målet skal nås, og Øresundsregionen nå op på internationalt niveau. 24/69

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Kortlægning af iværksætterog entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter - 2009

Kortlægning af iværksætterog entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter - 2009 Kortlægning af iværksætterog entreprenørskabskurser ved de 8 danske universiteter - 2009 Innovation: Analyse og evaluering 17/2009 Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabskurser ved de 8 danske

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy

2008 Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Øresund Entrepreneurship Academy Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship -kurser ved de 8 danske universiteter Efterårssemestret 2007 < Kortlægning af iværksærksætter- og entrepreneurship-kurser ved de 8 danske universiteter

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Program årgang 11 Forår 2013

Program årgang 11 Forår 2013 Program årgang 11 Forår 2013 Velkommen til forårssemesteret på Akademiet for Talentfulde Unge. Vi glæder os til mange sjove og udfordrende oplevelser sammen med jer i 2013. Forårets program fokuserer på

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Eliteuddannelse i Danmark

Eliteuddannelse i Danmark Eliteuddannelse i Danmark - Politikpapir vedtaget i Uddannelsespolitisk udvalg, november 2008 I april 2006 kom begrebet eliteuddannelse på den politiske dagsorden, da regeringen præsenterede sin globaliseringsstrategi.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 2 www.ffe.ye.dk FFE-YE er det centrale nationale videncenter

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

ANALYSE PPORT

ANALYSE PPORT Udviklingen i HD-uddannelsernes ANALYSE PPORT www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Education at a Glance 2017 Opsummering af OECD s Education at a Glance 2017 i et dansk perspektiv. September 2017

Education at a Glance 2017 Opsummering af OECD s Education at a Glance 2017 i et dansk perspektiv. September 2017 Education at a Glance 217 Opsummering af OECD s Education at a Glance 217 i et dansk perspektiv September 217 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Gruppering af uddannelser og anvendte begreber 3

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere