MEGA MATÆM NORDMAK MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEGA MATÆM NORDMAK 2015-17 MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE"

Transkript

1 MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME MEGA INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE MATÆM MASTER FOR BYGNINGSKONSTRUKTØRER I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER /MASTER IN THE TECHNIQUES, AESTHETICS AND METHODS OF ARCHITECTURE NORDMAK NORDIC MASTER IN ARCHITECTURAL HERITAGE / NORDISK MASTER I ARKITEKTONISK KULTURARV INFORMATIONSMØDE 6. MAJ 2015

2 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME 2

3 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE INDHOLD / CONTENT VELKOMMEN / WELCOME MASTERUDDANNELSE / MASTER PROGRAMME VALG AF ENKELTMODULER / MODULES MEGA, INTERNATIONAL MASTER OF ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE MATÆM, MASTER I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER / MASTER IN THE TECHNIQUES, AESTHETICS AND- METHODS OF ARCHITECTURE NORDIC MASTER IN ARCHITECTURAL HERITAGE / NORDMAK, NORDISK MASTER I ARKITEKTONISK KULTURARV KONTAKT / CONTACT 3

4 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME Masteruddannede fra NORDMAK, Arkitektskolen Aarhus 2011 /Graduates from NORDMAK, Aarhus School of Architecture

5 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE VELKOMMEN / WELCOME Arkitektskolen Aarhus udbyder undervisning og sparring, der rækker ud over endt kandidatuddannelse. Grundlæggende ønsker vi mulighed for livslang læring og vidensdeling i arkitektfaget. En masteruddannelse er en langsigtet investering i virksomheden og på det personlige, faglige plan. Bag masteruddannelsen er stærkt fagligt forskningsbaseret miljø og netværk - med kontakt til andre uddannelsesinstitutioner og erhvervet. The Aarhus School of Architecture offers teaching and sparring beyond graduation. Our aim is basically to facilitate lifelong learning and knowledge sharing within the architectural profession. A master is a long-term investment in your company as well as on the personal and professional level. Our masters are based in a strong professional research-based environment and networks - with contacts to other educational institutions and industry. Masteruddannelser ved Arkitektskolen Aarhus planlægges af særdeles fagkompetente studieledere. De tilrettelægges så de relaterer sig til skolens overordnede indsatsområder: bosætning, transformation og bæredygtighed. Uddannelserne gennemføres primært af skolens undervisere, gæsteprofessorer og internationale oplægsholdere. Desuden indhentes eksterne specialister og forelæsere efter behov. Masters offered by the Aarhus School of Architecture are planned by highly competent professionals. They are organised in such a way that they relate to the school's overall focus areas: habitation, transformation and sustainability. The programmes are mainly implemented by our teachers, visiting professors and international speakers. In addition to this we draw on external specialists and lecturers when needed. Denne folder beskriver masterudannelser, der udbydes fra efteråret 2015 ved Arkitektskolen Aarhus. This leaflet describes masters offered at the Aarhus School of Architecture from autumn VIRKSOMHEDSPOSITIONERING En person med en MASTER på cv et kan sætte organisationen et skridt foran både i positionering i forhold til konkurrenter og i udvikling af ydelser. FORANDRING GENNEM LÆRING Fælles erkendelse kan være en god vej til at opbygge fælles referencer og diskutere og overveje eksisterende procedure og tilgange. POSITIONING YOUR COMPANY An employee whose CV features a completed master can improve the positioning of his/her company in relation to its competitors - and in relation to developing services. CHANGE THROUGH LEARNING Sharing knowledge can be a useful way of building common references and discussing and considering existing procedures and approaches. 5

6 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MASTERUDDANNELSER VED AAA, / POSTGRADUATE PROGRAMMES AAA, SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER FÆLLES INTRODAG / JOINT INTRODUCTION DAY MEGA* MATÆM* NORDMAK* Efterår 2015 / Fall 2015 Forår 2016 / Spring 2016 Efterår 2016 / Fall 2016 Forår 2017 / Spring 2017 Efterår 2017 / Fall 2017 * MEGA / International Master of Energy and Green Architecture. Read more on page 10 * MATÆM Master i arkitekturens teknik, æstetik og metoder. Læs mere på side 14 * NORDMAK / Nordic Master in Architectural heritage Read more on page 18 / Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv. Læs mere på side 18 6

7 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE MASTERUDDANNELSE / MASTER PROGRAMMES En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse, som henvender sig til erhvervsaktive voksne. Uddannelsen er på kandidatniveau. For at blive optaget på en masteruddannelse, skal man have en relevant videregående uddannelse, f.eks. en kandidatuddannelse, en bacheloruddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. A master is a research-based continuing and further educational programme aimed at adults engaged in active employment. The offered programmes are on the masters' level. In order to be enrolled on a master programme you must have a relevant higher education, e.g.: a Master's degree, a Bachelor's degree or a medium higher education. Derudover skal man have relevant erhvervserfaring af mindst to års varighed efter den adgangsgivende eksamen. En masteruddannelse gennemføres på deltid og varer normalt 2 år, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Dette betyder, at man kan gennemføre en masteruddannelse samtidig med, at man har arbejde, og undervisningen er typisk tilrettelagt herefter. Modulopbygningen muliggør en uddannelsesplan, der består af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser, så det passer lige præcis til den studerendes behov. Derudover er der nu mulighed for at vælge at deltage i enkeltmoduler i masteruddannelser uden at følge hele masterforløbet. Der er deltagerbetaling på masteruddannelserne. In addition to this you must also have at least two year's relevant professional experience acquired after having obtained the degree on the basis of which you seek admission. A master can be carried out on a part-time basis; it usually spans two years, corresponding to one year s full-time studies (60 ECTS credits). This means you can complete a master programme while working; teaching will typically be arranged to allow this. Modularisation allows for a study plan consisting of educational components from existing programmes, providing an education that precisely matches your needs. Furthermore, it is possible to choose to participate in single modules of master programmes without following the entire programme. Arkitektskolen Aarhus forbeholder sig retten til ikke at igangsætte et masterforløb, hvis ikke et tilstrækkeligt antal studerende søger uddannelsen, eller hvis andre uventede forhold opstår. Our master courses are tuition based. The Aarhus School of Architecture reserves the right not to commence a master programme if an insufficient number of students are interested in the programme, or if other unforeseen circumstances should arise. 7

8 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MULIGHED FOR AT VÆLGE ENKELTMODULER I MASTERUDDANNELSEN / THE OPTION OF CHOOSING INDIVIDUAL MODULES FROM MASTER PROGRAMMES 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER MEGA* MATÆM* NORDMAK* Efterår 2015 / Fall 2015 Forår 2016 / Spring 2016 Efterår 2016 / Fall 2016 Forår 2017 / Spring 2017 Efterår 2017 / Fall

9 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE VALG AF ENKELTMODULER / CHOOSING INDIVIDUAL MODULES Modulerne i masteruddannelserne kan købes enkeltvis, hvis man gerne vil tilegne sig bestemt viden men ikke nødvendigvis er interesseret i eller kan afsætte tid til den fulde mastergrad. Individual master modules can be purchased separately, if you want to acquire specific knowledge but are not interested or cannot find the time for taking a full master. Modulerne udbydes i størrelser af 5 ECTS-point, 10 ECTS-point, og 15 ECTS-point. The modules offered equal 5 ECTS, 10 ECTS and 15 ECTS. Man kan således vælge, som det bedst passer den enkelte i fht. tid, faglig interesse og økonomi. Det er også muligt blot at tilmelde sig en interessant studietur, som afholdes i et masterforløb. This allows you to arrange the programme that best matches your needs in respect to available time, professional interests and economic circumstances. You can also just sign up for an interesting study trip which is part of a master programme. 9

10 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MEGA Walter Unterrainer, professor in sustainable architecture at the Aarhus School of Architecture, is coordinator and academic leader of sustainable agendas in research and education throughout the school. Walter Unterrainer has been a practicing architect for more than 30 years focusing on ecological and energy-efficient buildings and retrofitting on all scales. He was part of former MEGA education. SONG Yehao, professor, School of Architecture, Tsinghua University Beijing, is a researcher, educator and practitioner with a long experience in sustainable architectural and urban developments in and outside China. Professor Song won many prestigious honours and awards for his designs and he was teacher and supervisor of former MEGA education. 10

11 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE On a global scale, architects acting with knowledge in sustainable strategies are needed like never before in history: not as decorators, show masters, beautifiers or technocrats but as professionals working with global spatial challenges. Urbanization is growing exponentially. Streams of refugees are at an all-time high and ask for basic shelters, in one day ten million people had their homes destroyed by a typhoon in the Philippines and two billion people have no access to basic sanitation. The building sector alone produces a gigantic 60% of global waste and 40% of energy is consumed running buildings (without calculating energy used in construction). The challenges are gigantic. And they are not the same in context and in intensity in different locations. Therefore there is not one single and not one simple solution. Sustainable architecture is complex and it is much more about people with their present and future living conditions than about built objects. To accept these challenges and to generate a much needed impact as transformers of tormented space and as contributors to a society that values a healthy and resilient environment, architects must act as public intellectuals. A growing number of high-profile architectural practices have changed outdated working modes, implemented new design tools and revolutionized their project teams, some have even built up serious research departments which inform sustainable design. On the other hand, young, versatile and inspiring alternative practices are emerging. Their common approach is to address relevant problems of space and architecture which initially have no client. They extend the methods of traditional architectural practice and create a new relationship between the design processes and the users and they are creative in generating new forms of financing public projects as well as their own efforts. Both developments give hope. And MEGA is an international education taking the challenges and bringing together two different cultures. MEGA prepares you to become a player of sustainable architecture on a strategic and on a global level: climate responsive buildings are our goal, and they need to be supported by material and social responsiveness to become truly successful. Many green buildings, showing more an image of green than any relevant environmental responsive substance are not good enough, no matter how many of the 400 world-wide existing environmental labels they had got. Let s be serious: all the relevant negative environmental parameters, CO2 output, non-renewable energy consumption, extinction of species, pollution of oceans, deforestation and global waste production take turns to the worse. Global social sustainability is overtaken by an all-time high of social inequality. There are, indisputably, many different approaches to environmental and social sustainability, especially when it comes to architecture. MEGA stands for this plurality! 11

12 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME DURATION: SEPTEMBER 2015-JUNE 2017 (PART TIME) 4 SEMESTERS, EACH 15 ECTS CREDITS ECTS CREDITS: 60 (1 YEAR) SPEAKERS/TEACHERS: PROFESSOR WALTER UNTERRAINER PROFESSOR SONG YEHAO TUITION: DKK (TRAVEL+ACCOMONDATION NOT INCLUDED) INFORMATION MEETING: , 16-17, AT THE AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE, MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS DEADLINE FOR APPLYING: 15. OF JUNE 2015 TEACHING: 60 DAYS, HALF CHINA, HALF DENMARK - SKYPE MEETINGS EVERY WEEK ASSESMENT: EVERY SEMESTER ONE PAPER + THESIS DEFENSE WITH EXTERNAL CRITIQUES IN AARHUS LOCATION: AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE TSHINGHUA UNIVERSITY LANGUAGE: ENGLISH STUDY TRIP: GERMANY, AUSTRIA, CHINA FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED DESCRIPTION OF THE PROGRAMME: 12

13 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE SEMESTERS, MEGA SEMESTER 15 ECTS CREDITS 1 MASTER THESIS THE MASTER THESIS IS AN INDEPENDENT AND ORIGINAL WORK OF EACH STUDENT WHICH IS SUPPORTED BY THE PROFESSORS. STUDENTS ARE ENCOURAGED TO PROFOUNDLY WORK ON A SUBJECT THEY BRING FROM THEIR OWN INTEREST 3. SEMESTER 15 ECTS CREDITS STRATEGIES OF IMPLEMENTA- TION SUSTAINABLE AGENDAS INTO ARCHITECTURAL PROJECTS 6 ECTS INTEGRATE DESIGN PROCESSES FOR SUSTAINABLE DESIGN 6 ECTS RESEARCH AND ACADEMIC WRITING PREPARA- TION FOR THE MASTER THESIS 3 ECTS 2. SEMESTER 15 ECTS CREDITS GREEN BUILDINGS - THEORIES AND STRATEGIES 3 ECTS GREEN BUILDINGS - ARCHITEC- TURAL DESIGN PARAMETERS AND DESIGN TOOLS 7 ECTS GREEN BUILDINGS - TECHNOLOGIES 5 ECTS 1. SEMESTER 15 ECTS CREDITS THEORIES OF SUSTAINABLE LIFE STYLES, ARCHITECTURE AND PLANNING 3 ECTS SUSTAINABILITY AND RESILIENCE ON REGIONAL AND URBAN SCALE 7 ECTS SUSTAINABILITY AND RESILIENCE OF INFRASTRUCTURES 5 ECTS 13

14 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MATÆM Studieleder: forsker med praksiserfaring, tilknyttet AAA /Head of programme: researcher from AAA with experience from practise 14

15 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE MASTER I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER /MASTER IN THE TECHNIQUES, AESTHETICS AND METHODS OF ARCHITECTURE MATÆM er en masteruddannelse i arkitekturens teknik, æstetik og metoder for færdiguddannede bygningskonstruktører, der praktiserer og/eller underviser. MATÆM is a master focusing on the techniques, aesthetics and methods of architecture aimed at qualified constructing engineers who practice and/or teach. MATÆM har som overordnet mål at give kendskab til arbejdsmetodiske redskaber og vigtige elementer i det teoretiske og historiske vidensgrundlag som arkitekten skaber ud fra. MATÆM's overall objective is to provide knowledge of methodical tools and important elements of the theoretical and historical knowledge base on which the work of architects is based. MATÆM sigter mod at kvalificere en tværfaglig dialog og forståelse på baggrund af studier af sammenhænge mellem helhed og detalje, mellem teknik, konstruktion, materiale og form. MATÆM aims at qualifying interdisciplinary dialogue and understanding based on studies of the relationship between whole and detail, between technique, construction, material and form. MATÆM vil kvalificere dig som medspiller og attraktiv samarbejdspartner såvel i undervisningssammenhæng som i byggeriets praksis. MATÆM aims at qualifying you as an actor and cooperative partner in teaching contexts and for working in the building sector. En bredere forståelses- og referenceramme i relation til arkitekternes arbejde samt muligheden for selv at få indsigt i nogle af de teknikker og værktøjer som er vigtige i designfasen, herunder den analoge skitsering, vil være et meget relevant læringsudbytte for bygningskonstruktører. "A broader frame of reference and understanding in relation to the work of architects as well as an opportunity to gain insight into some of the techniques and tools that are important in the design phase, including analogue sketching, would be a very relevant learning benefit for constructing engineers." Marianne Friis, Konstruktør, Team leader hos schmidt hammer lassen architects Marianne Friis, Constructor, Team leader, schmidt hammer lassen architects 15

16 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME VARIGHED: SEPTEMBER (DELTID) FORDELT PÅ 4 SEMESTRE AF HVER 15 ECTS-POINT VÆGT: 60 ECTS-POINT (1 ÅRSVÆRK) OPLÆGSHOLDERE/UNDERVISERE (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRING): PROFESSOR KARL CHRISTIANSEN LEKTOR BIRGITTE GEERT PROFESSOR RUTH BAUMEISTER LEKTOR INGE VESTERGAARD M. FL. PRIS: KR. INFORMATIONSMØDE: KL I ARKITEKTSKOLEN, MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS ANSØGNINGSFRIST: 15. JUNI 2015 UNDERVISNING: SEMINARER AF 1-2 UGER/ WEEKENDSEMINARER BEDØMMELSE: HVERT SEMESTER AFSLUTTES MED SEMESTEROPG., SOM BEDØMMES MED EKSTERN CENSUR STED: SPROG: DER UNDERVISES PÅ DANSK STUDIETUR : REJSEOMKOSTNINGER IKKE INKLUDERET FOR YDERLIGERE INFORMATION OG DETALJERET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN: WWW. AARCH.DK DURATION: SEPTEMBER PART TIME 4 SEMESTERS, EACH 15 ECTS CREDITS ECTS CREDITS: 60 SPEAKERS/TEACHERS (SUBJECT TO CHANGES): PROFESSOR KARL CHRISTIANSEN LEKTOR BIRGITTE GEERT PROFESSOR RUTH BAUMEISTER LEKTOR INGE VESTERGAARD M. FL. TUITION: DKK FOR 4 SEMESTERS INFORMATION MEETING: KL AT THE AARHUS SCHOOL OF ARCHITE- CTURE, MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS DEADLINE FOR APPLYING: 15 JUNE 2015 TEACHING: SEMINARS OF 1-2 WEEK WEEKENDS ASSESMENT: SEMESTER THESIS LOCATION: AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE LANGUAGE: TEACHING WILL BE IN DANISH STUDY TRIP: TRAVEL EXPENSES NOT INCLUDED FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED DESCRIPTION OF THE PROGRAMME: 16

17 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE SEMESTEROVERSIGT MATÆM / SEMESTERS, MATÆM SEMESTER 15 ECTS MASTER AFHANDLING 15 ECTS 3. SEMESTER 15 ECTS BÆREDYGTIGHED OG NYE MATERIALER 10 ECTS VALGFAG (FAGLIG OPTIK II) 5 ECTS 2. SEMESTER 15 ECTS ARKITEKTENS METODER OG REDSKABER 5 ECTS ARKITEKTURHISTORIE 7 ECTS FELTSTUDIE 3 ECTS 1. SEMESTER 15 ECTS ARKITEKTONISK INTRODUKTIONSKURSUS 5 ECTS ARKITEKTURTEORI 10 ECTS 17

18 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME NORDMAK Mogens Andreassen Morgen is a professor in architectural heritage at the Aarhus School of Architecture, and overall head of the NORDMAK programme. He is a former head of division in The Danish Agency for Culture and has a wide knowledge of the management of listed buildings in Denmark. Mogens himself participated in the NORDMAK programme from Lone-Pia Bach is academic head of the NORDMAK programme. She was educated in Denmark and has been working with qualified restoration projects in Sweden over the past 20 years. She has taught on the Swedish programme for the art of restoration and, since 2007, on the NORDMAK programme. Lone-Pia is the founder of Bach Arkitekter; a firm which was, in 2014, acquired by AQ Arkitekter in Stockholm. 18

19 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE NORDIC MASTER IN ARCHITECTURAL HERITAGE / NORDISK MASTER I ARKITEKTONISK KULTURARV NORDMAK is a Nordic, academic complementary programme in architectural heritage. NORDMAK er en nordisk, akademisk overbygningsuddannelse indenfor arkitektonisk kulturarv. The programme is based at the Aarhus School of Architecture but cooperates closely with schools of architecture in the Nordic countries and, because of this inter-nordic cooperation, covers a wide range of areas relating to professional, methodical, managerial and personal development within the area of architectural heritage. The overall aim of the programme is to further qualify graduates for managing architectural heritage on a high professional level in such a way that the handling and management of architectural heritage are safeguarded for the future. The aim of the programme is to develop the participants skills in relation to strengthening and disseminating architectural heritage, and, through interdisciplinary approaches, to create a Nordic network of experts across the contributing countries. NORDMAK wants to improve the ability of architects and others who work professionally with the preservation and transformation of the architectural heritage and our cultural environment for carrying out, on the managerial level, the general management of large and complex processes. Uddannelsen har base på arkitektskolen Aarhus, men arbejder tæt sammen med arkitektskoler i Norden og vil, på grund af dette tværnordiske samarbejde, spænde bredt i forhold til faglig, metodisk, ledelsesmæssig og personlig udvikling inden for det arkitektoniske kulturarvsområde. Uddannelsens overordnede sigte er at videreuddanne kandidater til at varetage den arkitektoniske kulturarv på et højt professionelt niveau, således at håndteringen og forvaltningen af denne fremtidssikres og optimeres. Uddannelsens intention er at udvikle kandidaternes evner i forhold til at forstærke og formidle den arkitektoniske kulturarv og gennem tværfagligheden, at skabe et nordisk ekspertnetværk på tværs af de medvirkende lande. NORDMAK ønsker at styrke arkitekter og andre, der beskæftiger sig professionelt med bevaring af den arkitektoniske kulturarv og kulturmiljøet til ledelsesmæssigt at kunne håndtere den overordnede ledelse af et stort og komplekst procesforløb. Mogens Andreassen Morgen, professor i Arkitektonisk kulturarv på Arkitektskolen Aarhus, er faglig leder på NORDMAK uddannelsen. Han er tidligere kontorchef i Kulturstyrelsen og har et bredt kendskab til forvaltningen af fredede bygninger i Danmark. Mogens har selv gået på NORDMAK fra Lone-Pia Bach, er studieleder på NORDMAK. Hun er uddannet i Danmark og har arbejdet med kvalificerede restaureringsprojekter i Sverige de seneste 20 år. Hun har undervist på den svenske uddannelse i restaureringskunst og på NORDMAK siden Lone-Pia er stifter af Bach Arkitekter som i november 2014 blev opkøbt af AQ arkitekter i Stockholm. 19

20 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME DURATION: SEPTEMBER (PART TIME) 5 SEMESTERS, EACH 12 ECTS CREDITS ECTS CREDITS: 60 SPEAKERS/TEACHERS (SUBJECT TO CHANGES): PROFESSOR MOGENS MORGEN, DK ARCHTECT LONE-PIA BACK, SE/DK PROFESSOR ERIK LANGDALEN, NO ACC. PROFESSOR VICTOR EDMAN, SE ARCHITECT MONA SHALIN, FI TUITION: DKK INFORMATION MEETING: ,16-17, AT THE AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE, MØDE- RUM A, NØRREPORT 20, 8000 AARHUS DEADLINE FOR APPLYING: 15 JUNE 2015 TEACHING: 1 SEMESTER WEEK PER SEMESTER THE REST IS STUDIES FROM HOME ASSESMENT: 3 MODULE ASSIGNMENTS PER SEMESTER 1 SEMESTER ASSIGNMENT PER SEMESTER 1 MASTER THESIS LOCATION: AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE - AAA THE OSLO SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN - AHO ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, STOCKHOLM - KTH AALTO UNIVERSITY, HELSINKI LANGUAGE: TEACHING WILL PRIMARILY BE IN ENGLISH LITTERATURE WILL BE IN THE ORIGINAL LANGUAGE INCLUDING THE SCANDINAVIAN LANGUAGES STUDY TRIP: 5 DAYS IN AUTUMN 2017 (TRAVEL COSTS ARE NOT INCLUDED IN THE TUITION) FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED DESCRIPTION OF THE PROGRAMME: VARIGHED: SEPTEMBER (DELTID) FORDELT PÅ 5 SEMESTRE AF HVER 12 ECTS POINT VÆGT: 60 ECTS-POINT (1 ÅRSVÆRK) OPLÆGSHOLDERE/UNDERVISERE (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRING): PROFESSOR MOGENS MORGEN, DK ARKITEKT LONE-PIA BACK, SE/DK PROFESSOR ERIK LANGDALEN, NO DOCENT VICTOR EDMAN, SE ARKITEKT MONA SHALIN, FI PRIS: KR. INFORMATIONSMØDE: KL I MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS ANSØGNINGSFRIST: 15. JUNI 2015 UNDERVISNING: 1 SAMLET SEMESTERUGE PR SEMESTER RESTEN ER HJEMMESTUDIER BEDØMMELSE: 3 MODULOPGAVER PR. SEMESTER, BEDØMMES AF MODULLEDER 1 SEMESTEROPGAVE PR. SEMESTER, BEDØMMES MED EKSTERN CENSUR 1 MASTERAFHANDLING BEDØMMES MED EKSTERN CENSUR STED: ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO KUNGLIGA TEKNISKA HØGSKOLAN STOCKHOLM AALTO UNIVERSITETET HELSINKI SPROG: DET PRIMÆRE UNDERVISNINGSSPROG ER ENGELSK LITTERATUR VIL FOREKOMME PÅ ORIGINALSPROG HERUNDER DE SKANDINAVISKE SPROG STUDIETUR : 5 SAMMENHÆNGENDE DAGE I EFTERÅRET 2017 (REJSEOMKOSTNINGER IKKE INKLUDERET) FOR YDERLIGERE INFORMATION OG DETALJERET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN: WWW. AARCH.DK 20

21 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE SEMESTERS NORDMAK / SEMESTEROVERSIGT, NORDMAK SEMESTER 12 ECTS MASTER AFHANDLING + STUDIETUR 12 ECTS 4. SEMESTER 12 ECTS DEN NYE KULTURARV 4 ECTS STRATEGIER METODER OG MANAGEMENT 4 ECTS KULTURARVENS BETYDNING 4 ECTS 3. SEMESTER 12 ECTS OBJEKT, TOLKNING OG ANALYSE 4 ECTS VÆRDISÆTNING 4 ECTS FRA VÆRDI TIL PROJEKT 4 ECTS 2. SEMESTER 12 ECTS UNDERSØGELSE, DOKUMENTATION OG HELHEDSTÆNKNING 4 ECTS KULTURMILJØER OG STEDSANALYSE 4 ECTS VERDENSARV 4 ECTS 1. SEMESTER 12 ECTS TEORI, FILOSOFI OG HISTORIE 4 ECTS MARKED OG PROCES 4 ECTS FORVALTNING OG POLITIK 4 ECTS 21

22

23 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE KONTAKT / CONTACT Arkitektskolen Aarhus Nørreport Aarhus C Telefon: Aarhus School of Architecture Nørreport 20 DK-8000 Aarhus C Phone: Koordinator for efteruddannelsen: Monica Mikkelsen, Professional Studies Coordinator: Monica Mikkelsen, Leder af Uddannelsesadministrationen: Nicolaj Johansen, Director of the Education Secretariat: Nicolaj Johansen, Prorektor: Trine Berthold, Prorector: Trine Berthold,

24

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver

Læs mere

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKULTUR FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORORD af Lotte Rienecker Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton & Thora Grothe Thomsen Forsknings- og udviklingskultur fra projekt til publikation

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. AU mentor. AU Mentor

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. AU mentor. AU Mentor AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU mentor AU Mentor for Master Students at Business and Social Sciences Make a difference to yourself and others 2012/2013 Mentor profiles MENTORS 1.

Læs mere

Master- og Diplomuddannelser

Master- og Diplomuddannelser Master- og Diplomuddannelser 2008-2009 v i i i i i i i i i i v Master- og diplomuddannelser på Københavns Universitet 2008-2009 Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen

Læs mere

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE Lost in innovation? Ikke hvis design driver værket INTRO The world is changing, and major social challenges are waiting around the corner. Welfare

Læs mere