MEGA MATÆM NORDMAK MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEGA MATÆM NORDMAK 2015-17 MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE"

Transkript

1 MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME MEGA INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE MATÆM MASTER FOR BYGNINGSKONSTRUKTØRER I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER /MASTER IN THE TECHNIQUES, AESTHETICS AND METHODS OF ARCHITECTURE NORDMAK NORDIC MASTER IN ARCHITECTURAL HERITAGE / NORDISK MASTER I ARKITEKTONISK KULTURARV INFORMATIONSMØDE 6. MAJ 2015

2 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME 2

3 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE INDHOLD / CONTENT VELKOMMEN / WELCOME MASTERUDDANNELSE / MASTER PROGRAMME VALG AF ENKELTMODULER / MODULES MEGA, INTERNATIONAL MASTER OF ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE MATÆM, MASTER I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER / MASTER IN THE TECHNIQUES, AESTHETICS AND- METHODS OF ARCHITECTURE NORDIC MASTER IN ARCHITECTURAL HERITAGE / NORDMAK, NORDISK MASTER I ARKITEKTONISK KULTURARV KONTAKT / CONTACT 3

4 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME Masteruddannede fra NORDMAK, Arkitektskolen Aarhus 2011 /Graduates from NORDMAK, Aarhus School of Architecture

5 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE VELKOMMEN / WELCOME Arkitektskolen Aarhus udbyder undervisning og sparring, der rækker ud over endt kandidatuddannelse. Grundlæggende ønsker vi mulighed for livslang læring og vidensdeling i arkitektfaget. En masteruddannelse er en langsigtet investering i virksomheden og på det personlige, faglige plan. Bag masteruddannelsen er stærkt fagligt forskningsbaseret miljø og netværk - med kontakt til andre uddannelsesinstitutioner og erhvervet. The Aarhus School of Architecture offers teaching and sparring beyond graduation. Our aim is basically to facilitate lifelong learning and knowledge sharing within the architectural profession. A master is a long-term investment in your company as well as on the personal and professional level. Our masters are based in a strong professional research-based environment and networks - with contacts to other educational institutions and industry. Masteruddannelser ved Arkitektskolen Aarhus planlægges af særdeles fagkompetente studieledere. De tilrettelægges så de relaterer sig til skolens overordnede indsatsområder: bosætning, transformation og bæredygtighed. Uddannelserne gennemføres primært af skolens undervisere, gæsteprofessorer og internationale oplægsholdere. Desuden indhentes eksterne specialister og forelæsere efter behov. Masters offered by the Aarhus School of Architecture are planned by highly competent professionals. They are organised in such a way that they relate to the school's overall focus areas: habitation, transformation and sustainability. The programmes are mainly implemented by our teachers, visiting professors and international speakers. In addition to this we draw on external specialists and lecturers when needed. Denne folder beskriver masterudannelser, der udbydes fra efteråret 2015 ved Arkitektskolen Aarhus. This leaflet describes masters offered at the Aarhus School of Architecture from autumn VIRKSOMHEDSPOSITIONERING En person med en MASTER på cv et kan sætte organisationen et skridt foran både i positionering i forhold til konkurrenter og i udvikling af ydelser. FORANDRING GENNEM LÆRING Fælles erkendelse kan være en god vej til at opbygge fælles referencer og diskutere og overveje eksisterende procedure og tilgange. POSITIONING YOUR COMPANY An employee whose CV features a completed master can improve the positioning of his/her company in relation to its competitors - and in relation to developing services. CHANGE THROUGH LEARNING Sharing knowledge can be a useful way of building common references and discussing and considering existing procedures and approaches. 5

6 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MASTERUDDANNELSER VED AAA, / POSTGRADUATE PROGRAMMES AAA, SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER FÆLLES INTRODAG / JOINT INTRODUCTION DAY MEGA* MATÆM* NORDMAK* Efterår 2015 / Fall 2015 Forår 2016 / Spring 2016 Efterår 2016 / Fall 2016 Forår 2017 / Spring 2017 Efterår 2017 / Fall 2017 * MEGA / International Master of Energy and Green Architecture. Read more on page 10 * MATÆM Master i arkitekturens teknik, æstetik og metoder. Læs mere på side 14 * NORDMAK / Nordic Master in Architectural heritage Read more on page 18 / Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv. Læs mere på side 18 6

7 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE MASTERUDDANNELSE / MASTER PROGRAMMES En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse, som henvender sig til erhvervsaktive voksne. Uddannelsen er på kandidatniveau. For at blive optaget på en masteruddannelse, skal man have en relevant videregående uddannelse, f.eks. en kandidatuddannelse, en bacheloruddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. A master is a research-based continuing and further educational programme aimed at adults engaged in active employment. The offered programmes are on the masters' level. In order to be enrolled on a master programme you must have a relevant higher education, e.g.: a Master's degree, a Bachelor's degree or a medium higher education. Derudover skal man have relevant erhvervserfaring af mindst to års varighed efter den adgangsgivende eksamen. En masteruddannelse gennemføres på deltid og varer normalt 2 år, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Dette betyder, at man kan gennemføre en masteruddannelse samtidig med, at man har arbejde, og undervisningen er typisk tilrettelagt herefter. Modulopbygningen muliggør en uddannelsesplan, der består af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser, så det passer lige præcis til den studerendes behov. Derudover er der nu mulighed for at vælge at deltage i enkeltmoduler i masteruddannelser uden at følge hele masterforløbet. Der er deltagerbetaling på masteruddannelserne. In addition to this you must also have at least two year's relevant professional experience acquired after having obtained the degree on the basis of which you seek admission. A master can be carried out on a part-time basis; it usually spans two years, corresponding to one year s full-time studies (60 ECTS credits). This means you can complete a master programme while working; teaching will typically be arranged to allow this. Modularisation allows for a study plan consisting of educational components from existing programmes, providing an education that precisely matches your needs. Furthermore, it is possible to choose to participate in single modules of master programmes without following the entire programme. Arkitektskolen Aarhus forbeholder sig retten til ikke at igangsætte et masterforløb, hvis ikke et tilstrækkeligt antal studerende søger uddannelsen, eller hvis andre uventede forhold opstår. Our master courses are tuition based. The Aarhus School of Architecture reserves the right not to commence a master programme if an insufficient number of students are interested in the programme, or if other unforeseen circumstances should arise. 7

8 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MULIGHED FOR AT VÆLGE ENKELTMODULER I MASTERUDDANNELSEN / THE OPTION OF CHOOSING INDIVIDUAL MODULES FROM MASTER PROGRAMMES 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER MEGA* MATÆM* NORDMAK* Efterår 2015 / Fall 2015 Forår 2016 / Spring 2016 Efterår 2016 / Fall 2016 Forår 2017 / Spring 2017 Efterår 2017 / Fall

9 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE VALG AF ENKELTMODULER / CHOOSING INDIVIDUAL MODULES Modulerne i masteruddannelserne kan købes enkeltvis, hvis man gerne vil tilegne sig bestemt viden men ikke nødvendigvis er interesseret i eller kan afsætte tid til den fulde mastergrad. Individual master modules can be purchased separately, if you want to acquire specific knowledge but are not interested or cannot find the time for taking a full master. Modulerne udbydes i størrelser af 5 ECTS-point, 10 ECTS-point, og 15 ECTS-point. The modules offered equal 5 ECTS, 10 ECTS and 15 ECTS. Man kan således vælge, som det bedst passer den enkelte i fht. tid, faglig interesse og økonomi. Det er også muligt blot at tilmelde sig en interessant studietur, som afholdes i et masterforløb. This allows you to arrange the programme that best matches your needs in respect to available time, professional interests and economic circumstances. You can also just sign up for an interesting study trip which is part of a master programme. 9

10 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MEGA Walter Unterrainer, professor in sustainable architecture at the Aarhus School of Architecture, is coordinator and academic leader of sustainable agendas in research and education throughout the school. Walter Unterrainer has been a practicing architect for more than 30 years focusing on ecological and energy-efficient buildings and retrofitting on all scales. He was part of former MEGA education. SONG Yehao, professor, School of Architecture, Tsinghua University Beijing, is a researcher, educator and practitioner with a long experience in sustainable architectural and urban developments in and outside China. Professor Song won many prestigious honours and awards for his designs and he was teacher and supervisor of former MEGA education. 10

11 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE On a global scale, architects acting with knowledge in sustainable strategies are needed like never before in history: not as decorators, show masters, beautifiers or technocrats but as professionals working with global spatial challenges. Urbanization is growing exponentially. Streams of refugees are at an all-time high and ask for basic shelters, in one day ten million people had their homes destroyed by a typhoon in the Philippines and two billion people have no access to basic sanitation. The building sector alone produces a gigantic 60% of global waste and 40% of energy is consumed running buildings (without calculating energy used in construction). The challenges are gigantic. And they are not the same in context and in intensity in different locations. Therefore there is not one single and not one simple solution. Sustainable architecture is complex and it is much more about people with their present and future living conditions than about built objects. To accept these challenges and to generate a much needed impact as transformers of tormented space and as contributors to a society that values a healthy and resilient environment, architects must act as public intellectuals. A growing number of high-profile architectural practices have changed outdated working modes, implemented new design tools and revolutionized their project teams, some have even built up serious research departments which inform sustainable design. On the other hand, young, versatile and inspiring alternative practices are emerging. Their common approach is to address relevant problems of space and architecture which initially have no client. They extend the methods of traditional architectural practice and create a new relationship between the design processes and the users and they are creative in generating new forms of financing public projects as well as their own efforts. Both developments give hope. And MEGA is an international education taking the challenges and bringing together two different cultures. MEGA prepares you to become a player of sustainable architecture on a strategic and on a global level: climate responsive buildings are our goal, and they need to be supported by material and social responsiveness to become truly successful. Many green buildings, showing more an image of green than any relevant environmental responsive substance are not good enough, no matter how many of the 400 world-wide existing environmental labels they had got. Let s be serious: all the relevant negative environmental parameters, CO2 output, non-renewable energy consumption, extinction of species, pollution of oceans, deforestation and global waste production take turns to the worse. Global social sustainability is overtaken by an all-time high of social inequality. There are, indisputably, many different approaches to environmental and social sustainability, especially when it comes to architecture. MEGA stands for this plurality! 11

12 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME DURATION: SEPTEMBER 2015-JUNE 2017 (PART TIME) 4 SEMESTERS, EACH 15 ECTS CREDITS ECTS CREDITS: 60 (1 YEAR) SPEAKERS/TEACHERS: PROFESSOR WALTER UNTERRAINER PROFESSOR SONG YEHAO TUITION: DKK (TRAVEL+ACCOMONDATION NOT INCLUDED) INFORMATION MEETING: , 16-17, AT THE AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE, MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS DEADLINE FOR APPLYING: 15. OF JUNE 2015 TEACHING: 60 DAYS, HALF CHINA, HALF DENMARK - SKYPE MEETINGS EVERY WEEK ASSESMENT: EVERY SEMESTER ONE PAPER + THESIS DEFENSE WITH EXTERNAL CRITIQUES IN AARHUS LOCATION: AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE TSHINGHUA UNIVERSITY LANGUAGE: ENGLISH STUDY TRIP: GERMANY, AUSTRIA, CHINA FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED DESCRIPTION OF THE PROGRAMME: 12

13 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE SEMESTERS, MEGA SEMESTER 15 ECTS CREDITS 1 MASTER THESIS THE MASTER THESIS IS AN INDEPENDENT AND ORIGINAL WORK OF EACH STUDENT WHICH IS SUPPORTED BY THE PROFESSORS. STUDENTS ARE ENCOURAGED TO PROFOUNDLY WORK ON A SUBJECT THEY BRING FROM THEIR OWN INTEREST 3. SEMESTER 15 ECTS CREDITS STRATEGIES OF IMPLEMENTA- TION SUSTAINABLE AGENDAS INTO ARCHITECTURAL PROJECTS 6 ECTS INTEGRATE DESIGN PROCESSES FOR SUSTAINABLE DESIGN 6 ECTS RESEARCH AND ACADEMIC WRITING PREPARA- TION FOR THE MASTER THESIS 3 ECTS 2. SEMESTER 15 ECTS CREDITS GREEN BUILDINGS - THEORIES AND STRATEGIES 3 ECTS GREEN BUILDINGS - ARCHITEC- TURAL DESIGN PARAMETERS AND DESIGN TOOLS 7 ECTS GREEN BUILDINGS - TECHNOLOGIES 5 ECTS 1. SEMESTER 15 ECTS CREDITS THEORIES OF SUSTAINABLE LIFE STYLES, ARCHITECTURE AND PLANNING 3 ECTS SUSTAINABILITY AND RESILIENCE ON REGIONAL AND URBAN SCALE 7 ECTS SUSTAINABILITY AND RESILIENCE OF INFRASTRUCTURES 5 ECTS 13

14 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME MATÆM Studieleder: forsker med praksiserfaring, tilknyttet AAA /Head of programme: researcher from AAA with experience from practise 14

15 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE MASTER I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER /MASTER IN THE TECHNIQUES, AESTHETICS AND METHODS OF ARCHITECTURE MATÆM er en masteruddannelse i arkitekturens teknik, æstetik og metoder for færdiguddannede bygningskonstruktører, der praktiserer og/eller underviser. MATÆM is a master focusing on the techniques, aesthetics and methods of architecture aimed at qualified constructing engineers who practice and/or teach. MATÆM har som overordnet mål at give kendskab til arbejdsmetodiske redskaber og vigtige elementer i det teoretiske og historiske vidensgrundlag som arkitekten skaber ud fra. MATÆM's overall objective is to provide knowledge of methodical tools and important elements of the theoretical and historical knowledge base on which the work of architects is based. MATÆM sigter mod at kvalificere en tværfaglig dialog og forståelse på baggrund af studier af sammenhænge mellem helhed og detalje, mellem teknik, konstruktion, materiale og form. MATÆM aims at qualifying interdisciplinary dialogue and understanding based on studies of the relationship between whole and detail, between technique, construction, material and form. MATÆM vil kvalificere dig som medspiller og attraktiv samarbejdspartner såvel i undervisningssammenhæng som i byggeriets praksis. MATÆM aims at qualifying you as an actor and cooperative partner in teaching contexts and for working in the building sector. En bredere forståelses- og referenceramme i relation til arkitekternes arbejde samt muligheden for selv at få indsigt i nogle af de teknikker og værktøjer som er vigtige i designfasen, herunder den analoge skitsering, vil være et meget relevant læringsudbytte for bygningskonstruktører. "A broader frame of reference and understanding in relation to the work of architects as well as an opportunity to gain insight into some of the techniques and tools that are important in the design phase, including analogue sketching, would be a very relevant learning benefit for constructing engineers." Marianne Friis, Konstruktør, Team leader hos schmidt hammer lassen architects Marianne Friis, Constructor, Team leader, schmidt hammer lassen architects 15

16 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME VARIGHED: SEPTEMBER (DELTID) FORDELT PÅ 4 SEMESTRE AF HVER 15 ECTS-POINT VÆGT: 60 ECTS-POINT (1 ÅRSVÆRK) OPLÆGSHOLDERE/UNDERVISERE (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRING): PROFESSOR KARL CHRISTIANSEN LEKTOR BIRGITTE GEERT PROFESSOR RUTH BAUMEISTER LEKTOR INGE VESTERGAARD M. FL. PRIS: KR. INFORMATIONSMØDE: KL I ARKITEKTSKOLEN, MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS ANSØGNINGSFRIST: 15. JUNI 2015 UNDERVISNING: SEMINARER AF 1-2 UGER/ WEEKENDSEMINARER BEDØMMELSE: HVERT SEMESTER AFSLUTTES MED SEMESTEROPG., SOM BEDØMMES MED EKSTERN CENSUR STED: SPROG: DER UNDERVISES PÅ DANSK STUDIETUR : REJSEOMKOSTNINGER IKKE INKLUDERET FOR YDERLIGERE INFORMATION OG DETALJERET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN: WWW. AARCH.DK DURATION: SEPTEMBER PART TIME 4 SEMESTERS, EACH 15 ECTS CREDITS ECTS CREDITS: 60 SPEAKERS/TEACHERS (SUBJECT TO CHANGES): PROFESSOR KARL CHRISTIANSEN LEKTOR BIRGITTE GEERT PROFESSOR RUTH BAUMEISTER LEKTOR INGE VESTERGAARD M. FL. TUITION: DKK FOR 4 SEMESTERS INFORMATION MEETING: KL AT THE AARHUS SCHOOL OF ARCHITE- CTURE, MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS DEADLINE FOR APPLYING: 15 JUNE 2015 TEACHING: SEMINARS OF 1-2 WEEK WEEKENDS ASSESMENT: SEMESTER THESIS LOCATION: AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE LANGUAGE: TEACHING WILL BE IN DANISH STUDY TRIP: TRAVEL EXPENSES NOT INCLUDED FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED DESCRIPTION OF THE PROGRAMME: 16

17 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE SEMESTEROVERSIGT MATÆM / SEMESTERS, MATÆM SEMESTER 15 ECTS MASTER AFHANDLING 15 ECTS 3. SEMESTER 15 ECTS BÆREDYGTIGHED OG NYE MATERIALER 10 ECTS VALGFAG (FAGLIG OPTIK II) 5 ECTS 2. SEMESTER 15 ECTS ARKITEKTENS METODER OG REDSKABER 5 ECTS ARKITEKTURHISTORIE 7 ECTS FELTSTUDIE 3 ECTS 1. SEMESTER 15 ECTS ARKITEKTONISK INTRODUKTIONSKURSUS 5 ECTS ARKITEKTURTEORI 10 ECTS 17

18 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME NORDMAK Mogens Andreassen Morgen is a professor in architectural heritage at the Aarhus School of Architecture, and overall head of the NORDMAK programme. He is a former head of division in The Danish Agency for Culture and has a wide knowledge of the management of listed buildings in Denmark. Mogens himself participated in the NORDMAK programme from Lone-Pia Bach is academic head of the NORDMAK programme. She was educated in Denmark and has been working with qualified restoration projects in Sweden over the past 20 years. She has taught on the Swedish programme for the art of restoration and, since 2007, on the NORDMAK programme. Lone-Pia is the founder of Bach Arkitekter; a firm which was, in 2014, acquired by AQ Arkitekter in Stockholm. 18

19 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE NORDIC MASTER IN ARCHITECTURAL HERITAGE / NORDISK MASTER I ARKITEKTONISK KULTURARV NORDMAK is a Nordic, academic complementary programme in architectural heritage. NORDMAK er en nordisk, akademisk overbygningsuddannelse indenfor arkitektonisk kulturarv. The programme is based at the Aarhus School of Architecture but cooperates closely with schools of architecture in the Nordic countries and, because of this inter-nordic cooperation, covers a wide range of areas relating to professional, methodical, managerial and personal development within the area of architectural heritage. The overall aim of the programme is to further qualify graduates for managing architectural heritage on a high professional level in such a way that the handling and management of architectural heritage are safeguarded for the future. The aim of the programme is to develop the participants skills in relation to strengthening and disseminating architectural heritage, and, through interdisciplinary approaches, to create a Nordic network of experts across the contributing countries. NORDMAK wants to improve the ability of architects and others who work professionally with the preservation and transformation of the architectural heritage and our cultural environment for carrying out, on the managerial level, the general management of large and complex processes. Uddannelsen har base på arkitektskolen Aarhus, men arbejder tæt sammen med arkitektskoler i Norden og vil, på grund af dette tværnordiske samarbejde, spænde bredt i forhold til faglig, metodisk, ledelsesmæssig og personlig udvikling inden for det arkitektoniske kulturarvsområde. Uddannelsens overordnede sigte er at videreuddanne kandidater til at varetage den arkitektoniske kulturarv på et højt professionelt niveau, således at håndteringen og forvaltningen af denne fremtidssikres og optimeres. Uddannelsens intention er at udvikle kandidaternes evner i forhold til at forstærke og formidle den arkitektoniske kulturarv og gennem tværfagligheden, at skabe et nordisk ekspertnetværk på tværs af de medvirkende lande. NORDMAK ønsker at styrke arkitekter og andre, der beskæftiger sig professionelt med bevaring af den arkitektoniske kulturarv og kulturmiljøet til ledelsesmæssigt at kunne håndtere den overordnede ledelse af et stort og komplekst procesforløb. Mogens Andreassen Morgen, professor i Arkitektonisk kulturarv på Arkitektskolen Aarhus, er faglig leder på NORDMAK uddannelsen. Han er tidligere kontorchef i Kulturstyrelsen og har et bredt kendskab til forvaltningen af fredede bygninger i Danmark. Mogens har selv gået på NORDMAK fra Lone-Pia Bach, er studieleder på NORDMAK. Hun er uddannet i Danmark og har arbejdet med kvalificerede restaureringsprojekter i Sverige de seneste 20 år. Hun har undervist på den svenske uddannelse i restaureringskunst og på NORDMAK siden Lone-Pia er stifter af Bach Arkitekter som i november 2014 blev opkøbt af AQ arkitekter i Stockholm. 19

20 MASTERUDDANNELSEN / POST-GRADUATE PROGRAMME DURATION: SEPTEMBER (PART TIME) 5 SEMESTERS, EACH 12 ECTS CREDITS ECTS CREDITS: 60 SPEAKERS/TEACHERS (SUBJECT TO CHANGES): PROFESSOR MOGENS MORGEN, DK ARCHTECT LONE-PIA BACK, SE/DK PROFESSOR ERIK LANGDALEN, NO ACC. PROFESSOR VICTOR EDMAN, SE ARCHITECT MONA SHALIN, FI TUITION: DKK INFORMATION MEETING: ,16-17, AT THE AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE, MØDE- RUM A, NØRREPORT 20, 8000 AARHUS DEADLINE FOR APPLYING: 15 JUNE 2015 TEACHING: 1 SEMESTER WEEK PER SEMESTER THE REST IS STUDIES FROM HOME ASSESMENT: 3 MODULE ASSIGNMENTS PER SEMESTER 1 SEMESTER ASSIGNMENT PER SEMESTER 1 MASTER THESIS LOCATION: AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE - AAA THE OSLO SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN - AHO ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, STOCKHOLM - KTH AALTO UNIVERSITY, HELSINKI LANGUAGE: TEACHING WILL PRIMARILY BE IN ENGLISH LITTERATURE WILL BE IN THE ORIGINAL LANGUAGE INCLUDING THE SCANDINAVIAN LANGUAGES STUDY TRIP: 5 DAYS IN AUTUMN 2017 (TRAVEL COSTS ARE NOT INCLUDED IN THE TUITION) FOR MORE INFORMATION AND A DETAILED DESCRIPTION OF THE PROGRAMME: VARIGHED: SEPTEMBER (DELTID) FORDELT PÅ 5 SEMESTRE AF HVER 12 ECTS POINT VÆGT: 60 ECTS-POINT (1 ÅRSVÆRK) OPLÆGSHOLDERE/UNDERVISERE (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRING): PROFESSOR MOGENS MORGEN, DK ARKITEKT LONE-PIA BACK, SE/DK PROFESSOR ERIK LANGDALEN, NO DOCENT VICTOR EDMAN, SE ARKITEKT MONA SHALIN, FI PRIS: KR. INFORMATIONSMØDE: KL I MØDERUM A NØRREPORT 20, 8000 AARHUS ANSØGNINGSFRIST: 15. JUNI 2015 UNDERVISNING: 1 SAMLET SEMESTERUGE PR SEMESTER RESTEN ER HJEMMESTUDIER BEDØMMELSE: 3 MODULOPGAVER PR. SEMESTER, BEDØMMES AF MODULLEDER 1 SEMESTEROPGAVE PR. SEMESTER, BEDØMMES MED EKSTERN CENSUR 1 MASTERAFHANDLING BEDØMMES MED EKSTERN CENSUR STED: ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO KUNGLIGA TEKNISKA HØGSKOLAN STOCKHOLM AALTO UNIVERSITETET HELSINKI SPROG: DET PRIMÆRE UNDERVISNINGSSPROG ER ENGELSK LITTERATUR VIL FOREKOMME PÅ ORIGINALSPROG HERUNDER DE SKANDINAVISKE SPROG STUDIETUR : 5 SAMMENHÆNGENDE DAGE I EFTERÅRET 2017 (REJSEOMKOSTNINGER IKKE INKLUDERET) FOR YDERLIGERE INFORMATION OG DETALJERET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN: WWW. AARCH.DK 20

21 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE SEMESTERS NORDMAK / SEMESTEROVERSIGT, NORDMAK SEMESTER 12 ECTS MASTER AFHANDLING + STUDIETUR 12 ECTS 4. SEMESTER 12 ECTS DEN NYE KULTURARV 4 ECTS STRATEGIER METODER OG MANAGEMENT 4 ECTS KULTURARVENS BETYDNING 4 ECTS 3. SEMESTER 12 ECTS OBJEKT, TOLKNING OG ANALYSE 4 ECTS VÆRDISÆTNING 4 ECTS FRA VÆRDI TIL PROJEKT 4 ECTS 2. SEMESTER 12 ECTS UNDERSØGELSE, DOKUMENTATION OG HELHEDSTÆNKNING 4 ECTS KULTURMILJØER OG STEDSANALYSE 4 ECTS VERDENSARV 4 ECTS 1. SEMESTER 12 ECTS TEORI, FILOSOFI OG HISTORIE 4 ECTS MARKED OG PROCES 4 ECTS FORVALTNING OG POLITIK 4 ECTS 21

22

23 / AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE KONTAKT / CONTACT Arkitektskolen Aarhus Nørreport Aarhus C Telefon: Aarhus School of Architecture Nørreport 20 DK-8000 Aarhus C Phone: Koordinator for efteruddannelsen: Monica Mikkelsen, Professional Studies Coordinator: Monica Mikkelsen, Leder af Uddannelsesadministrationen: Nicolaj Johansen, Director of the Education Secretariat: Nicolaj Johansen, Prorektor: Trine Berthold, Prorector: Trine Berthold,

24

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read?

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read? 1. How many of the lectures for this module have you participated in? None or almost none (0-20%) 0 0.0% Few (21-40%) 0 0.0% Some (41-60%) 1 5.9% Many (61-80%) 1 5.9% All or almost all (81-100%) 15 88.2%

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere