det 4. Thorkild Olsen, Villa Venire 1 det 4. er ikke et trin. Det er et spring ej i længde, men i kvante

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det 4. Thorkild Olsen, Villa Venire 1 det 4. er ikke et trin. Det er et spring ej i længde, men i kvante"

Transkript

1 det 4. Thorkild Olsen, Villa Venire 1 det 4. er ikke et trin. Det er et spring ej i længde, men i kvante Landet ligger ikke sådan, at jeg kan bevise det. Men langt hen ad vejen er jeg overbevist om det. Det 4. opstår som regel ovenpå første, andet og tredje. Derfor fremstår kronologien umiddelbart trinvis. Trin 1, trin 2, trin 3 og så endelig trin 4. Trip, trap, træsko og du kan herefter erklæres fuldbåren leder. Det er imidlertid sådan, at det 4. i en og samme bevægelse inkluderer det der er, tilføjer nyt og ændrer betingelserne. Det 4. er altså ikke et trin. Det 4. er et spring ikke i længde, men i kvante. Ledelsesopgave og begavelse inkluderet, suppleret for så at blive respireret til..., det 4. Mystikken spreder sig, og der er slør, der skal løftes. Kommer snart. Blot denne tilføjelse. Det 0. minder om det 4. Når jeg har lyttet til ledere og forsøgt at begribe den erfaring, en given leder har gjort på sin vej, så dukker beskrivelser op, der ofte knyttes an til ord som intuition, fornemmelse i maven for hvad der skal gøres eller sund fornuft. Det er lederen, der gør sig umage med at beskrive, hvad han i udgangspunktet altid har været i stand til i sit lederskab, og som for nogle var med til at gøre det let at blive og forblive leder. En god fornemmelse for ledelsesopgaven lige indtil det tidspunkt, hvor ledelseskurset gør sin entré. Lige indtil det tidspunkt, hvor den sunde fornuft teknificeres og gøres til genstand for alskens refleksioner. I denne sammenhæng at forstå som det 1., det 2. og det 3. Lederen mister for en stund sig selv og sine naturlige evner. Sikkert fordi han fornemmer, at noget andet og mere kan lade sig gøre. Om dette andet og mere er mit bud, at det mestendels handler om at hæve bundniveauet. At skabe større sikkerhed, i betydningen færre uventede udfald, i sit lederskab. Således også om forskellen på det 0. og det 4. Hvor det 0. tager afsæt i livserfaringens generaliserede sunde fornuft, men er betinget af intuitionens svingende karakter, så tilbyder det 4. sig med uventet stabilitet. Lag på lag af opgaveerfaring, lag på lag af bøger og begreber og lag på lag af øvelser og gøren samles, noget tilføjes og lederen transformeres til ledelse. Dette svarende til, hvad kunne beskrives som åndedræt (det 0.) bliver til trække vejret (det 1., det 2. og det 3.) bliver til åndsnærvær (det 4.). det 3. Når jeg giver den gas, og det er ledelse vi taler om, så præsenterer jeg det 3. Det er min egen benævnelse. Og med dette benævner jeg et avancement i det at gøre ledelse. Et avancement i betydningen, at det 3. muligvis er til at forstå, måske endda let at forstå når det bliver præsenteret. Men samtidig er alt det, der følger af det 3. notorisk vanskeligt at praktisere. Det 3. peger på muligheden for at holde øje med sig selv og den situation man befinder sig i, som leder, samtidig med, at man bedriver ledelse. Altså et refleksivt stræk hvor man på én og samme tid er i fuld vigør og har blik for, hvad denne vigør gør muligt. Det svarer til det, John Dewey kalder kritisk 1 Denne tekst er produceret i Ledelsesfabrikken.dk (www.villavenire.dk) Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 1

2 tænkning, som netop er et avanceret blik for, hvilke mulige konsekvenser her-og-nu handlinger kan have for det, der følger. Når nu det er det 3., så er det naturligvis fordi, der er et 1. og et 2. Det vender jeg tilbage til. Det 3. handler om evnen til at etablere et metablik i en her-og-nu-situation. At kunne gøre sig hypoteser om situationens sammenhænge og mønstre og i samme nu overveje, hvilke veje der vil åbne sig/lukke sig med en given ledelsesmæssig handling. Det der gør det 3. så vanskeligt at praktisere er, at der netop ikke er en almindelig refleksion. Refleksionen er karakteriseret ved en time out. En eftertænksomhed, hvor tænkningen ligger efter det hændte. Eller ditto forud herfor. I et rum hvor tiden dømmes ude og netop forskydningen bidrager til kvalitet i kommunikationen. Diverse refleksive processer er således afgørende for professionel ledelse og er en disciplin, jeg ikke kommer nærmere ind på her. Det 3. minder rent teknisk om disse refleksive processer, men er belastet af samtidigheds-problemet. Et problem der kort og godt kan beskrives som, at lederen forventes at gøre noget, sige noget, respondere her og nu. Afgørende er det også at forstå, at det 3. netop ikke skuer bagud, men i cirkulære sløjfer bringer erfaringen/hændelsen ind i den mulige lige om lidt fremtid. Du kender det muligvis fra dig selv. Helt sikkert fra andre. Hvordan øjnene, mens snakken kører på livet løs, ser lige op i egen hjerne. Øjnene kigger op og ind, og det er tydeligt, at dialogen er i gang. Den indre altså. Den er lynsnar og lader sig ikke sådan indfange af formfuldendte spørgsmål-svar sætninger. Men det, der kører rundt hos vedkommende, er hakkende hurtige hypoteser; hvad har du gang i, hvad har jeg selv gang i, hvad helvede er logikken?. Det er denne gøren, man som leder kan professionalisere via det 3. Med træning kan denne cykliske bevægelse mellem det 1. og det 2. og det 3. gå enormt hurtigt og blive et integreret handlingsrepertoire hos lederen. Når det fordrer træning, så skyldes det, at lederens repertoire i det 1. og det 3. er vidt forskellige. Lederen må i det 1. arbejde med afsæt i kausaliteter og etablere nogle (midlertidige) lineariteter svarende til det systemisk teori kalder handlingens domæne. I det 3. florerer de mange perspektiver og evnen til at anskue processen fra egen såvel som fra andres logik svarende til systemisk teoris refleksionens domæne suppleret med pragmatismens ideer om kritisk tænkning, hvor erfaringen spiller en væsentlig rolle. Kendetegnende for ledere med adgang til det 3. er, at de har gjort sig umage med at lære en bunke ledelsesværktøjer. Værktøjshåndtering i det 1. og i det 2. suppleret med erfaring, der skaber grundlag for den hurtigt agerende og tænkende leder. For nogle på bekostning af det 0. En pris der ærgrer nogle, da de oplever, at de mister en fornemmelse for det umiddelbare. For andre en pris, der er værd at betale, da det har skabt større sikkerhed og horisont i udførelsen. Dette er ledere, der sjældent sidder fast. Det er ledere, der er helt bekendte med spillets betingelser, og med installeringen af det 3. formår at supplere game playing med game mastering. Altså ledere, der både har en dyb forståelse for betingelserne og de krav, der løber med, og som samtidig formår at ændre spillets regler. For nogle år siden var jeg konsulent på en vanskelig opgave i en sygehusafdeling, hvor den ledende oversygeplejerske havde været syg længe og nu ikke længere var på afdelingen. Afdelingen havde vanskeligt ved at komme videre præget, som de var, af dårlig samvittighed og af et slags afhængighedsforhold til oversygeplejersken. Da jeg interviewede bordet rundt, lagde savn, sorg, vrede, frustration mv. sig tungt i lokalet, og der spredte sig en stemning af; dette nytter ikke noget. Selv var jeg også i tvivl om jeg var rette mand på rette sted. Forstærket af sætningen; du er jo ikke den første konsulent, vi har haft inde, som blev sagt med stramme læber bakket op af kollegiale nik bordet rundt. Turen kom til den ledende overlæge. Han kvitterede, med brug af nøgleord, for vigtige forhold, hver enkelt havde været inde på. Hvorefter han sagde; Ja, jeg ved ikke med jer. Men jeg er sgu bange for Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 2

3 spøgelser. Hvad med dig Thorkild?. På denne elegante vis blev jeg udnævnt til at være Ghost Buster og fik foræret muligheden for at lykkes i mit virke. Omvendt med Carsten som er afdelingschef i en stor IT-koncern. Carsten kender til det 1. i den betydning, at han altid agerer med afsæt i afsenderlogik. Hvilket han gør med brask og bram. Som en anden skipper på Fulton, lader han sin høje og elskværdige stemme lyde, der grines og grædes med ham, mens der stås last og brast om skibet. Men Carsten har besluttet sig for mere. Han har for længst erfaret, at der ofte opstår misforståelser. At det er blevet umuligt at være til stede i alle led i en meget kompleks koncern og, at der kan være endda overordentlig stor afstand mellem hensigten og effekten. Carsten er måske nok noget uregerlig og egenrådig, men altid klog nok til at spørge; Hvorfor?. I besvarelsen af dette spørgsmål har han inviteret mig ind. Han er, fra min side, blevet belært om det 2. Han har selv besluttet, at han vil være mere stabil i sit lederskab. Mere det 3. Mindre det 0. Hvilket ustandseligt går i ged for ham. Medarbejderne savner Fulton-skipperen og han har, som han selv så ærligt har erklæret, langt lettere ved at have tillid til egen logik frem for andres. Jeg holder af dem, som han næsten dagligt erklærer. Men de er jo nogle bøller. I mødet med overlægen og med Carsten opstår spørgsmålet, om det 3. er nærværets ven eller nærværets fjende. Det siger måske sig selv, at det 3. blot er et forsøg på at gøre sig duelig. Det lykkes vi som bekendt forskelligt med. Jeg har, netop som jeg sidder her og skriver, én leder i tankerne. Hun formår nærmest altid at tænke og tale sig ind i situationen. Bevægelighed og nærvær samlet i en figur. Jeg har også en anden leder i tankerne. Han formår, til trods for sin rå intelligens, både at tænke og tale sig væk fra sig selv, andre og situationen. Det sker i nogle mærkværdige bevægelser, hvor han ofte ender med at etablere en logik, hvor han er one up i forholdet til alle andre. I sin hurtighed tænker han, at han har regnet den ud og ikke kun på vegne af sig selv. Fravær og paradoksal ubevægelighed i samme figur. For mig er dette eksempler på det afgørende i, hvor solidt det 3. er forankret. Samt eksempler på, hvor man søger hen, når tingene strammer til. Søger man til det 0., til det 1. eller til det 2. det 1. og det 2. Tiden må være inde til at præsentere det 1. og det 2, som peger på den indsigt, der følger af, at lederen til fulde forstår kommunikationsperspektivet på ledelse. Nemlig at kommunikation altid har (minimum) 2 niveauer. Et indholdsniveau og et relationsniveau. I kommunikationsperspektivet eksisterer et indhold aldrig isoleret. Et udsagn har ikke en essens, hvorfra det endegyldigt kan defineres eller afklares. Indholdet af en drøftelse, et møde, en mail afhænger altid af et metaniveau kaldet relationsniveauet. Sagt med andre ord: det 1. og det 2. udstyrer lederen med kontekstuel forståelse for sit lederskab. Langt de fleste ledere har blandt andet via systemiske kurser stiftet bekendtskab med de 2 niveauer i kommunikation. Og derved tilegnet sig forståelse for, at betydningen af et udsagn ikke blot afgøres af udsagnets konkrete ordlyd, men netop af; hvem der er afsender, hvornår, i hvilken sammenhæng og hvem, der er modtageren. Indholdet afgøres af situationen. Kommunikationens betydning skabes i kontekst. Samtidig virker udsagnet ind på konteksten, hvorved der kommunikativt er skabt cirkularitet. Det, der siges, henter betydning fra sammenhængen. Samtidig med at sammenhængen ændres af det, der siges. I min optik er dette en hovednøgle til lederskabet. Paradokset omkring mange lederes håndtering af den kontekstuelle forståelse er; at der de facto ofte ageres ud fra en opfattelse af, at det 1. eksisterer uafhængigt. Altså at indholdet eksisterer i sin rene form. Mange mails er sendt. Mange projektbeskrivelser præsenteret. Mange mødedagsordener Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 3

4 formuleret og mange samtaler afholdt med den implicitte forståelse, at nu er det sagt. Nu ved de, hvad jeg mener. Nu ved de, hvad de skal. Hvilket jo ingenlunde er tilfældet. Modtageren bestemmer budskabet og det gør modtageren som resultat af et komplekst mønster af relationer og positioner. Selvom man ved dette, så forsvinder det ofte ud af lederens repertoire, når hverdagens tunge maskine slår sin hårde rytme. Et overvældende eksempel herpå er ordningen i en af de store statslige styrelser, hvor topledelsesbeslutninger samles i omfattende powerpoint præsentationer, der herefter sendes ned gennem organisationen i en såkaldt kaskade-ordning. Det næste led i rækken sender det videre til det næste, som sender det videre til det næste. Filosofien er, at alle i organisationen skal have adgang til samme vidensgrundlag. Sympatisk og ligeså ineffektivt som man kunne forvente. Information uden kontekst bliver aldrig til viden. Når det er sagt, så skal jeg være den første til at erkende, at jeg lige præcist i mødet med de kommunikationsprofessionelle i selv samme styrelse har lært et og andet om det 1. Min egen bane gennem mange år har jo været modtager faglighed, det 2., som samler sig i evnen til at stille spørgsmål. Jeg har ikke haft meget viden om endsige fidus til afsender-fagligheden. Det ser jeg nu tydeligere er en fejl. Det gør selvsagt en forskel. Jeg sidder jo selv lige nu og gør mig umage ved en computer. Selvsamme umage må lederen gøre sig med sine slides, mails og notater. Så lederens heftige 3-trins-raket består af: 1. At kommunikere effektivt hvordan kan jeg i tale og skrift gøre mit budskab klart og tydeligt. 2. At forstå at kommunikationen er cirkulær at relationen afgør betydningen, hvorfor lederen må gøre sig fortrolig med dialogiske teknikker. 3. At holde øje med sig selv midt i det cirkulære flow og fra den position evne at skabe kritisk, fremadrettet tænkning i samme nu, som man gør noget i det 1. Det er vildt. Og det bliver vildere. det 0. En tidligere kollega sagde altid; Hvad er intuition andet end ophobet erfaring?. Hun var overbevist om, at der ikke som sådan fandtes en-indeni-kroppen-intuition, som man har med sig, men til gengæld, at vores erfaringer lagrer sig på alskens måder i vores krop. Hvorvidt intuitionen er en gave vi har fået foræret fra fødslen eller ej, så deler vi alle nogle oplevelser, som handler om at (re)agere ud fra nogle umiddelbare sansninger. Nogle kalder det mavefornemmelse. Nogle kalder det følelser. Andre kalder det fornemmelser. Det ubevidste. Eller blot det indre. Vi forsøger at mødes i et sprog om noget, som vi har vanskeligt ved netop at indfange i sprog, da det i højere grad er indfanget i krop. Kroppens hukommelse og evne til faktisk at kommunikere opmærksomheder og muligheder. At få øje på det 0. forbinder sig ofte med nu er det for sent følelsen. En følelse der til eksempel ofte kommer op på tavlen i forbindelse med coaching. Hvorfor gjorde jeg ikke det rigtige, jeg kunne jo mærke, at noget var galt? Det er nu tydeligt for mig, at jeg overskred mine grænser. Jeg ænsede ikke, hvad der skete. Hele kroppen sitrede og forsøgte forgæves at få mig til at sige stop. Men det 0. kan selvsagt også vise sig i en mere fremadrettet opmærksomhed; Det er svært for mig at forklare, men jeg har en fornemmelse af, at jeg skal noget andet. Hvis denne tekst skal holde i byretten, så skal Niels være en undtagelse. Niels er, hvad man kunne kalde, en det 0. leder. Niels er med andre ord solidt plantet i det. 0, men han er ikke i sin ledelse præget af den ustabilitet, som denne tekst ellers tager afsæt i, hvad angår det 0. Jeg er glad for at kende og have mødt Niels, da han for mig står som en meget særegen leder. Niels er ikke ret god til at læse. Derfor har han udviklet en unik evne til at aflæse enhver situation. Han træder ind i situationen. Aflæser helt konkret hvad der foregår. Så siger han noget. Og det han siger, det er konkret og venligt i et 1:1 forhold til det, han synes situationen påkræver. Ligefremt ikke mere. Ikke mindre. Han har fået et Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 4

5 ledelsesredskaber leveret via kurser gennem årerne, både dialogiske og styrings-økonomi-teknologiske, men dem er han ikke synderligt optaget af. Han har tillid til sig selv og sit eget virke, og årene bærer vidnesbyrd herom. Medarbejderne holder af ham. Institutionen er veldrevet. Han selv trives. Ord der smides efter ham er ord som autentisk, ærlig, venlig og tryghedsskabende. Kun i et par enkelte tilfælde, hvor situationen var meget kompleks og personligt krævende svigtede hans dømme- og handlekraft. En nær ledelseskollega til ham har fortalt mig denne historie, der ikke nødvendigvis handler om svigtende dømmekraft men om en anden måde at være i verden på. I en længere periode havde hun været bekymret, fordi de ikke havde haft lejlighed til at koordinere og drøfte deres indsatser. Der måtte et møde til. Hun oplevede, at der var meget at indhente og spurgte, om han ikke havde tænkt det samme. Nej, var hans svar. I dette nej bor evnen til at gå konkret ind og ud af situationer dagen lang, årets mange arbejdsdage. Men ingen særlig analyse eller fremskrivning af situationer. Endsige optagethed af hvad der tidligere er hændt. Det er dette lærings-strategiske element, tror jeg, der driver de fleste ledere ud på mange slags ledelseskurser og efteruddannelse. Forløb der for de fleste i kortere eller længere perioder stjæler fornemmelsen for det 0. På et tidspunkt bliver det et tema for mange af de selvsamme ledere atter at pleje forbindelsen hertil. Jeg er tilhænger af disse bevægelser. Fordi Niels er en undtagelse. Og fordi ledelsesopgaven i dag i både privat og offentligt regi mestendels handler om at navigere i paradoksernes landskaber. At opbygge robusthed i disse evige kursjusteringer kræver, som jeg ser det, teknisk kunnen og refleksivt stræk. Når det 0. alligevel har sin gang på jorden, skyldes det blandt andet, at ord som tillid, anerkendelse og nærvær har vundet fornyet indpas. Der er efterspørgsel efter mennesket forud for lederen. En efterspørgsel der blot understreger ovennævnte paradokser, da den eksisterer side om side med hard core evaluerings-, evidens- og effektivitetskrav. det 4. Et hink, et skridt, et spring. Det er sikkert fordi, det er så vanvittig krævende, at trespring for mange er flot at se på. Styrke og smidighed skal finde vej ind i en teknisk labyrint, hvor hink, skridt og spring hver især indeholder egne særlige krav til fysik og balance. At opnå avancement kræver vedholdende træning og dyb indforståethed for springets forskellige tekniske faser. Og så igen. Mester bliver man først, den dag man som udøver inkarnerer hele springets anatomi. En forståelse for springets hele forløb, der ligger udover de tekniske finesser. En mental forbundethed med det at være trespringer, der ikke kan rummes i de enkelte bevægelser, men netop indeholder springets samlede økologi. Således også med ledelse. Vedholdende træning og dyb forståelse for det 1., det 2. og det 3. former den professionelle leder. Lederen som kan opnå et stort avancement i sin udøvelse og derved både skabe resultater og ofte også stor personlig trivsel og velvære. Vejen går via ledelsesteknisk kunnen og forståelse for kommunikationens fine veje. Mestring rækker ud efter det 4. Det 4., der så vanskeligt lader sig indfange af ord, da det 4. netop ikke er et sprogligt fænomen. Hvor det 1., det 2., og det 3., alle handler om forbindelsen mellem tanke og sprog og det 0. om forbindelsen mellem krop og sprog, så er det 4. hverken tanke, krop eller sprog. Det er ikke andet. Det er alt muligt andet. Det er det 4. Når jeg overfor andre har haft lejlighed til at beskrive det 4., så har flere nævnt Peter Lang fra London. Peter Lang, en af den systemiske praksis ypperste repræsentanter, fascinerer på sine bedste dage i en grad jeg selv og mange med mig husker i flere år efter. Det er efter en sådan oplevelse vanskeligt at beskrive, hvad man har lært. Han har som regel blot præsenteret et enkelt begreb eller to. Og kun sjældent har han forsøgt at oversætte sin praksis. Men man forlader rummet med et bredt smil, et blødt hjerte og en fornemmelse for en bedre Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 5

6 verden. Sjældent med en præcis fornemmelse for, hvad man selv skal gøre mere eller mindre af. Bortset fra, naturligvis, ønsket om at blive et bedre menneske. Jeg kender ikke meget til Peter Langs vej, men efter hvad jeg har erfaret i mødet med et meget stort antal ledere, så opnås denne type mestring via det 1., det 2., og det 3. Ved at pakke værktøjskassen tungt og solidt. Så selvom det 4. for så vidt intet har at gøre med alle disse kommunikative finesser og den tekniske træning, så er det her kimen bliver lagt. En kim der hos nogle ledere pludselig gestalter i en forståelse for hele ledelsesopgavens anatomi. En økologi af forbundetheder, hvori både tanker, handlinger, sprog og relationer indgår samt noget mere. Dette mere forsøger jeg her at indfange: Det 4. kan beskrives som åndsnærvær. Et ubesværet og dybt åndedræt, hvor både udåndingen og indåndingen inkarnerer ledelsesmæssig mestring. Dyb indånding; der er blevet sagt noget, der var ansigtsudtryk, dufte af menneskelige reaktioner, fornemmelser af forventninger, forskydninger i øjnes udstråling. Dyb indånding; hvad er jeg en del af lige nu? Dyb udånding; alle sansernes indtryk løber gennem blodet, der iltes herved, hjertet banker og hjernen tanker og her følger responsen en samlet, anerkendende og menneskelig respons. Et forsøg på at gøre det muligt for medarbejderne at gøre ledelse relevant. Det 4. kan beskrives som når digteren Søren Ulrik Thomsen forklarer at lykkes. At lykkes, siger han, er når digtet skriver mig. Mange digte. De fleste digte er for-skrevet. Jeg for-skriver mig og i denne alt for megen villen for-river digtet sig. Den norske skjald Bjørn Eidsvåg har på samme vis underholdt sit publikum med beskrivelser af forholdet mellem at ønske sig genial og oplevelsen af genialitet. Ønsket pakker han ned i tasken, når han drager i hytten for at skrive det næste store verdenshit. Når natten står på og rødvinen ruller i hans krop, oplever han, at nu er den der. Dette er genialt. Næste morgens tunge møde med tekst og musik sender ham på andre tanker og papiret i skraldespanden. Når han så ugen efter træt og uengageret sidder i bussen i Oslo, så sker det pludseligt. En sang falder ned i hans krop og hjerne. Kun lidt kræves af ham. En blyant og opmærksomhed. Han skal fastholde momentet. Måneder senere lyder skønne toner i radioen. For mig er det 4. ikke så meget en praksis som en effekt. En effekt i dobbelt betydning. Effekten af at gøre sig umage. Effekten af at erfare at have gjort det helt rigtige uden helt at forstå, hvori det bestod. 2 Jeg har oplevet det som underviser. I samtaler med medarbejdere. I møder hvor meget har været på spil. Til tider bringes jeg i en tilstand af intenst afkoblet. Et koncentreret nærvær i en underlig vidvinkel. I et samtidigt fravær af ambition koblet med lysten til at lykkes med mit liv i mødet med andre. For mig forbundet med smagen af våd efterårsskovbund. Jord og blade og væde. En uregerlig stemme der 2 Tak til forfatter Jakob Skov, Ledelsesfabrikken.dk, for feedback og nyttige kommentarer og ikke mindst for denne tilføjelse; Jeg mener, at vores store bestræbelse her i livet må være at realisere Gud i os, dvs. søge mod perfektionen, mod empatien, kærligheden, os selv som en del af noget større, i sammenhæng med de andre, det andet selvoverskridelsen, transcendensen. Amen. Men faren er, når vi tror vi er home free. Hvis vi tror på vores egen guddommelighed i betydningen, tror os ufejlbarlige, tror at vores afgørelser af rigtigt og forkert, godt og ondt er absolutte, at det fx er i vores magt at dømme andre mennesker, tror at vores perspektiv er sandheden. Faren er hvis lederen tror han efter endt kursus på ledelsesfabrikken er den store mester, der kommer. Og skiller fårene fra bukkene med guddommelig autoritet. Dette er fascismens fare (og til dels katolicismens, hvis vi spørger Dostojevskij). At forveksle leder med Gud. Lederen som den der legemliggør folkets sjæl, inkarnerer folkets vilje. Den bedste leder jeg kan forestille mig er hende, der bestræber sig på at være etisk og besinder sig på empati og fællesskab den farligste, jeg kan forestille mig, er hende, der tror hun er i mål og handler med guddommelig autoritet. Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 6

7 springer i tone og volumen men som regel bliver meget dybere. Og så noget med mit syn. Kan ikke beskrive det anderledes end, at jeg ser lyde. Det er som om, at øjnene fanger klangbunde, mens ørerne forsøger at formulere spørgsmål, der kan du i sammenhængen. Mens arbejdet med denne artikel var på sit højeste, blev jeg præsenteret for Lars Borkings artikel i Dagbladet Information ( maj 2010) Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne. Artiklen er baseret på et interview med psykolog Erik Hoffmann, der har studeret hjernen i en menneskealder og nu kan fremvise resultater der tyder på, at mennesket er ved at udvikle en helt ny bevidsthed i takt med at hjernens frontallapper får en mere fremtrædende rolle. Fra artiklen; Erik Hoffmann kalder parietallapperne for en del af den gamle hjerne, men frontallapperne er den nye. >>Hos de fleste mennesker er parietallapperne meget aktive i forhold til frontallapperne,<< siger Erik Hoffmann. Han fortæller, hvordan mennesker, der har en bedre balance mellem det, han kalder den nye og den gamle hjerne, også har større empati og ikke på samme måde oplever sig som adskilte enkeltindivider, men i højere grad har en oplevelse af at hænge sammen med alt levende. Når du har lavet hjernetræning, har du så oplevet, at folk er kommet i den tilstand af enhed med universet? >>Nej, det vil jeg ikke sige. Når vi har hjulpet folk med at stimulere frontallapperne, fortæller folk, at de bliver mere fokuseret, får mere energi, overblik og større mental klarhed.<< - Hvad er det egentlig, som er bedre ved den nye hjerne? >>Det er, at vi bliver bedre mennesker. Vi bliver mere humane. Det er resultatet af mere udviklede pandelapper og bedre balance mellem de to hjernehalvdele.<< Erik Hoffmann beskriver, hvordan han selv på nærmeste hold har oplevet den form for forandring finde sted. Sammen med sin kæreste og samarbejdspartner, Inger Spindler, besluttede han for nogle år siden at lave et forskningsprojekt med folk, der gennemgik en form for spirituelt kursus i en ashram kaldet Golden City nord for Chennai i Indien. I første omgang deltog de selv i kurset, og på tredjedagen skete der noget højst usædvanligt for Inger Spindler. Hun stod i en kø og ventede, da en lille indisk dreng på ca. syv år kom kravlende hen mod hende og rakte tiggende hånden frem. I Inger Spindlers dagbog beskriver hun, hvordan hun med øjnene signalerede: >>Nej, ikke her, gå din vej.<< Inger Spindler skriver selv: >>I samme øjeblik blev min irritation afløst af en ubeskrivelig oplevelse af nåde. Samtidig rejste en energi sig som et elektrisk stød op gennem min krop, og mit hoved og ud gennem mine øjne. Jeg blev fuldstændigt overvældet af kærlighed og kunne ikke få øjnene væk fra den lille dreng << Oplevelsen af kærlighed og enhed varer ved, og en indisk vejleder på stedet forklarer, at man kalder det, Inger Spindler har oplevet, for en kundalinirejsning. Slutteligt spørger Lars Borking; Hvorfor er det vigtigt? Svaret lyder: >>Groft sagt er det den højre hjernehalvdel, der gør os til mennesker. Jeg tror, det er her, vi får kontakt til det, som virkelig tæller: fred, glæde, kreativitet og det spirituelle. Hvis du bliver låst helt fast i den venstre hjernehalvdel kan du være nok så dygtig, men jeg er sgu bange for, at du lever et kedeligt liv.<< ** Så igen; Hvorfor er dette vigtigt? Praktisk er det jo ikke ligefrem i manglen på konkrete anvisninger. Risikabelt tilmed, da jeg risikerer at gøre det 4. til noget ophøjet på bekostning af det 1., det 2. og det 3. Mit arbejde består i at træne og praktisere især det 2. og det 3. sammen med ledere og andre professionelle. Det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Det er det, jeg kan. Og det rykker. At beskrive det 4. er som at sige til mig selv og sige til andre: Det eksisterer. Det forekommer. Det skal vi vide og det skal vi holde øje med. At skabe en bedre verden og forsøge at blive et bedre menneske fordrer, at vi strækker os. Ikke blot i det refleksive stræk. Men i betydningen rækker ud efter mestring. Afgørende er det her, med Bjørn Eidsvågs beretning, at kende forskel på ønsket om at være en mester på den ene side og på den anden lydhør- og opmærksomhed når noget mesterligt finder sted. For Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 7

8 pludseligt oplever du dig selv svævende midt i et perfekt spring. Det sætter permanente spor. Du behøver ikke gøre det igen dagen efter. Vi har alle tid til at vente. Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 8

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne

Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Vi kan så meget andet

Vi kan så meget andet Af Claus Christensen, Villa Venire A/S Vi kan så meget andet 1 I en lille båd der gynger synger Bamse; Jeg KAN IKKE gå på vandet, men jeg KAN så meget andet Jeg KAN føle mig glad, jeg KAN føle mig fri

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere