det 4. Thorkild Olsen, Villa Venire 1 det 4. er ikke et trin. Det er et spring ej i længde, men i kvante

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det 4. Thorkild Olsen, Villa Venire 1 det 4. er ikke et trin. Det er et spring ej i længde, men i kvante"

Transkript

1 det 4. Thorkild Olsen, Villa Venire 1 det 4. er ikke et trin. Det er et spring ej i længde, men i kvante Landet ligger ikke sådan, at jeg kan bevise det. Men langt hen ad vejen er jeg overbevist om det. Det 4. opstår som regel ovenpå første, andet og tredje. Derfor fremstår kronologien umiddelbart trinvis. Trin 1, trin 2, trin 3 og så endelig trin 4. Trip, trap, træsko og du kan herefter erklæres fuldbåren leder. Det er imidlertid sådan, at det 4. i en og samme bevægelse inkluderer det der er, tilføjer nyt og ændrer betingelserne. Det 4. er altså ikke et trin. Det 4. er et spring ikke i længde, men i kvante. Ledelsesopgave og begavelse inkluderet, suppleret for så at blive respireret til..., det 4. Mystikken spreder sig, og der er slør, der skal løftes. Kommer snart. Blot denne tilføjelse. Det 0. minder om det 4. Når jeg har lyttet til ledere og forsøgt at begribe den erfaring, en given leder har gjort på sin vej, så dukker beskrivelser op, der ofte knyttes an til ord som intuition, fornemmelse i maven for hvad der skal gøres eller sund fornuft. Det er lederen, der gør sig umage med at beskrive, hvad han i udgangspunktet altid har været i stand til i sit lederskab, og som for nogle var med til at gøre det let at blive og forblive leder. En god fornemmelse for ledelsesopgaven lige indtil det tidspunkt, hvor ledelseskurset gør sin entré. Lige indtil det tidspunkt, hvor den sunde fornuft teknificeres og gøres til genstand for alskens refleksioner. I denne sammenhæng at forstå som det 1., det 2. og det 3. Lederen mister for en stund sig selv og sine naturlige evner. Sikkert fordi han fornemmer, at noget andet og mere kan lade sig gøre. Om dette andet og mere er mit bud, at det mestendels handler om at hæve bundniveauet. At skabe større sikkerhed, i betydningen færre uventede udfald, i sit lederskab. Således også om forskellen på det 0. og det 4. Hvor det 0. tager afsæt i livserfaringens generaliserede sunde fornuft, men er betinget af intuitionens svingende karakter, så tilbyder det 4. sig med uventet stabilitet. Lag på lag af opgaveerfaring, lag på lag af bøger og begreber og lag på lag af øvelser og gøren samles, noget tilføjes og lederen transformeres til ledelse. Dette svarende til, hvad kunne beskrives som åndedræt (det 0.) bliver til trække vejret (det 1., det 2. og det 3.) bliver til åndsnærvær (det 4.). det 3. Når jeg giver den gas, og det er ledelse vi taler om, så præsenterer jeg det 3. Det er min egen benævnelse. Og med dette benævner jeg et avancement i det at gøre ledelse. Et avancement i betydningen, at det 3. muligvis er til at forstå, måske endda let at forstå når det bliver præsenteret. Men samtidig er alt det, der følger af det 3. notorisk vanskeligt at praktisere. Det 3. peger på muligheden for at holde øje med sig selv og den situation man befinder sig i, som leder, samtidig med, at man bedriver ledelse. Altså et refleksivt stræk hvor man på én og samme tid er i fuld vigør og har blik for, hvad denne vigør gør muligt. Det svarer til det, John Dewey kalder kritisk 1 Denne tekst er produceret i Ledelsesfabrikken.dk (www.villavenire.dk) Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 1

2 tænkning, som netop er et avanceret blik for, hvilke mulige konsekvenser her-og-nu handlinger kan have for det, der følger. Når nu det er det 3., så er det naturligvis fordi, der er et 1. og et 2. Det vender jeg tilbage til. Det 3. handler om evnen til at etablere et metablik i en her-og-nu-situation. At kunne gøre sig hypoteser om situationens sammenhænge og mønstre og i samme nu overveje, hvilke veje der vil åbne sig/lukke sig med en given ledelsesmæssig handling. Det der gør det 3. så vanskeligt at praktisere er, at der netop ikke er en almindelig refleksion. Refleksionen er karakteriseret ved en time out. En eftertænksomhed, hvor tænkningen ligger efter det hændte. Eller ditto forud herfor. I et rum hvor tiden dømmes ude og netop forskydningen bidrager til kvalitet i kommunikationen. Diverse refleksive processer er således afgørende for professionel ledelse og er en disciplin, jeg ikke kommer nærmere ind på her. Det 3. minder rent teknisk om disse refleksive processer, men er belastet af samtidigheds-problemet. Et problem der kort og godt kan beskrives som, at lederen forventes at gøre noget, sige noget, respondere her og nu. Afgørende er det også at forstå, at det 3. netop ikke skuer bagud, men i cirkulære sløjfer bringer erfaringen/hændelsen ind i den mulige lige om lidt fremtid. Du kender det muligvis fra dig selv. Helt sikkert fra andre. Hvordan øjnene, mens snakken kører på livet løs, ser lige op i egen hjerne. Øjnene kigger op og ind, og det er tydeligt, at dialogen er i gang. Den indre altså. Den er lynsnar og lader sig ikke sådan indfange af formfuldendte spørgsmål-svar sætninger. Men det, der kører rundt hos vedkommende, er hakkende hurtige hypoteser; hvad har du gang i, hvad har jeg selv gang i, hvad helvede er logikken?. Det er denne gøren, man som leder kan professionalisere via det 3. Med træning kan denne cykliske bevægelse mellem det 1. og det 2. og det 3. gå enormt hurtigt og blive et integreret handlingsrepertoire hos lederen. Når det fordrer træning, så skyldes det, at lederens repertoire i det 1. og det 3. er vidt forskellige. Lederen må i det 1. arbejde med afsæt i kausaliteter og etablere nogle (midlertidige) lineariteter svarende til det systemisk teori kalder handlingens domæne. I det 3. florerer de mange perspektiver og evnen til at anskue processen fra egen såvel som fra andres logik svarende til systemisk teoris refleksionens domæne suppleret med pragmatismens ideer om kritisk tænkning, hvor erfaringen spiller en væsentlig rolle. Kendetegnende for ledere med adgang til det 3. er, at de har gjort sig umage med at lære en bunke ledelsesværktøjer. Værktøjshåndtering i det 1. og i det 2. suppleret med erfaring, der skaber grundlag for den hurtigt agerende og tænkende leder. For nogle på bekostning af det 0. En pris der ærgrer nogle, da de oplever, at de mister en fornemmelse for det umiddelbare. For andre en pris, der er værd at betale, da det har skabt større sikkerhed og horisont i udførelsen. Dette er ledere, der sjældent sidder fast. Det er ledere, der er helt bekendte med spillets betingelser, og med installeringen af det 3. formår at supplere game playing med game mastering. Altså ledere, der både har en dyb forståelse for betingelserne og de krav, der løber med, og som samtidig formår at ændre spillets regler. For nogle år siden var jeg konsulent på en vanskelig opgave i en sygehusafdeling, hvor den ledende oversygeplejerske havde været syg længe og nu ikke længere var på afdelingen. Afdelingen havde vanskeligt ved at komme videre præget, som de var, af dårlig samvittighed og af et slags afhængighedsforhold til oversygeplejersken. Da jeg interviewede bordet rundt, lagde savn, sorg, vrede, frustration mv. sig tungt i lokalet, og der spredte sig en stemning af; dette nytter ikke noget. Selv var jeg også i tvivl om jeg var rette mand på rette sted. Forstærket af sætningen; du er jo ikke den første konsulent, vi har haft inde, som blev sagt med stramme læber bakket op af kollegiale nik bordet rundt. Turen kom til den ledende overlæge. Han kvitterede, med brug af nøgleord, for vigtige forhold, hver enkelt havde været inde på. Hvorefter han sagde; Ja, jeg ved ikke med jer. Men jeg er sgu bange for Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 2

3 spøgelser. Hvad med dig Thorkild?. På denne elegante vis blev jeg udnævnt til at være Ghost Buster og fik foræret muligheden for at lykkes i mit virke. Omvendt med Carsten som er afdelingschef i en stor IT-koncern. Carsten kender til det 1. i den betydning, at han altid agerer med afsæt i afsenderlogik. Hvilket han gør med brask og bram. Som en anden skipper på Fulton, lader han sin høje og elskværdige stemme lyde, der grines og grædes med ham, mens der stås last og brast om skibet. Men Carsten har besluttet sig for mere. Han har for længst erfaret, at der ofte opstår misforståelser. At det er blevet umuligt at være til stede i alle led i en meget kompleks koncern og, at der kan være endda overordentlig stor afstand mellem hensigten og effekten. Carsten er måske nok noget uregerlig og egenrådig, men altid klog nok til at spørge; Hvorfor?. I besvarelsen af dette spørgsmål har han inviteret mig ind. Han er, fra min side, blevet belært om det 2. Han har selv besluttet, at han vil være mere stabil i sit lederskab. Mere det 3. Mindre det 0. Hvilket ustandseligt går i ged for ham. Medarbejderne savner Fulton-skipperen og han har, som han selv så ærligt har erklæret, langt lettere ved at have tillid til egen logik frem for andres. Jeg holder af dem, som han næsten dagligt erklærer. Men de er jo nogle bøller. I mødet med overlægen og med Carsten opstår spørgsmålet, om det 3. er nærværets ven eller nærværets fjende. Det siger måske sig selv, at det 3. blot er et forsøg på at gøre sig duelig. Det lykkes vi som bekendt forskelligt med. Jeg har, netop som jeg sidder her og skriver, én leder i tankerne. Hun formår nærmest altid at tænke og tale sig ind i situationen. Bevægelighed og nærvær samlet i en figur. Jeg har også en anden leder i tankerne. Han formår, til trods for sin rå intelligens, både at tænke og tale sig væk fra sig selv, andre og situationen. Det sker i nogle mærkværdige bevægelser, hvor han ofte ender med at etablere en logik, hvor han er one up i forholdet til alle andre. I sin hurtighed tænker han, at han har regnet den ud og ikke kun på vegne af sig selv. Fravær og paradoksal ubevægelighed i samme figur. For mig er dette eksempler på det afgørende i, hvor solidt det 3. er forankret. Samt eksempler på, hvor man søger hen, når tingene strammer til. Søger man til det 0., til det 1. eller til det 2. det 1. og det 2. Tiden må være inde til at præsentere det 1. og det 2, som peger på den indsigt, der følger af, at lederen til fulde forstår kommunikationsperspektivet på ledelse. Nemlig at kommunikation altid har (minimum) 2 niveauer. Et indholdsniveau og et relationsniveau. I kommunikationsperspektivet eksisterer et indhold aldrig isoleret. Et udsagn har ikke en essens, hvorfra det endegyldigt kan defineres eller afklares. Indholdet af en drøftelse, et møde, en mail afhænger altid af et metaniveau kaldet relationsniveauet. Sagt med andre ord: det 1. og det 2. udstyrer lederen med kontekstuel forståelse for sit lederskab. Langt de fleste ledere har blandt andet via systemiske kurser stiftet bekendtskab med de 2 niveauer i kommunikation. Og derved tilegnet sig forståelse for, at betydningen af et udsagn ikke blot afgøres af udsagnets konkrete ordlyd, men netop af; hvem der er afsender, hvornår, i hvilken sammenhæng og hvem, der er modtageren. Indholdet afgøres af situationen. Kommunikationens betydning skabes i kontekst. Samtidig virker udsagnet ind på konteksten, hvorved der kommunikativt er skabt cirkularitet. Det, der siges, henter betydning fra sammenhængen. Samtidig med at sammenhængen ændres af det, der siges. I min optik er dette en hovednøgle til lederskabet. Paradokset omkring mange lederes håndtering af den kontekstuelle forståelse er; at der de facto ofte ageres ud fra en opfattelse af, at det 1. eksisterer uafhængigt. Altså at indholdet eksisterer i sin rene form. Mange mails er sendt. Mange projektbeskrivelser præsenteret. Mange mødedagsordener Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 3

4 formuleret og mange samtaler afholdt med den implicitte forståelse, at nu er det sagt. Nu ved de, hvad jeg mener. Nu ved de, hvad de skal. Hvilket jo ingenlunde er tilfældet. Modtageren bestemmer budskabet og det gør modtageren som resultat af et komplekst mønster af relationer og positioner. Selvom man ved dette, så forsvinder det ofte ud af lederens repertoire, når hverdagens tunge maskine slår sin hårde rytme. Et overvældende eksempel herpå er ordningen i en af de store statslige styrelser, hvor topledelsesbeslutninger samles i omfattende powerpoint præsentationer, der herefter sendes ned gennem organisationen i en såkaldt kaskade-ordning. Det næste led i rækken sender det videre til det næste, som sender det videre til det næste. Filosofien er, at alle i organisationen skal have adgang til samme vidensgrundlag. Sympatisk og ligeså ineffektivt som man kunne forvente. Information uden kontekst bliver aldrig til viden. Når det er sagt, så skal jeg være den første til at erkende, at jeg lige præcist i mødet med de kommunikationsprofessionelle i selv samme styrelse har lært et og andet om det 1. Min egen bane gennem mange år har jo været modtager faglighed, det 2., som samler sig i evnen til at stille spørgsmål. Jeg har ikke haft meget viden om endsige fidus til afsender-fagligheden. Det ser jeg nu tydeligere er en fejl. Det gør selvsagt en forskel. Jeg sidder jo selv lige nu og gør mig umage ved en computer. Selvsamme umage må lederen gøre sig med sine slides, mails og notater. Så lederens heftige 3-trins-raket består af: 1. At kommunikere effektivt hvordan kan jeg i tale og skrift gøre mit budskab klart og tydeligt. 2. At forstå at kommunikationen er cirkulær at relationen afgør betydningen, hvorfor lederen må gøre sig fortrolig med dialogiske teknikker. 3. At holde øje med sig selv midt i det cirkulære flow og fra den position evne at skabe kritisk, fremadrettet tænkning i samme nu, som man gør noget i det 1. Det er vildt. Og det bliver vildere. det 0. En tidligere kollega sagde altid; Hvad er intuition andet end ophobet erfaring?. Hun var overbevist om, at der ikke som sådan fandtes en-indeni-kroppen-intuition, som man har med sig, men til gengæld, at vores erfaringer lagrer sig på alskens måder i vores krop. Hvorvidt intuitionen er en gave vi har fået foræret fra fødslen eller ej, så deler vi alle nogle oplevelser, som handler om at (re)agere ud fra nogle umiddelbare sansninger. Nogle kalder det mavefornemmelse. Nogle kalder det følelser. Andre kalder det fornemmelser. Det ubevidste. Eller blot det indre. Vi forsøger at mødes i et sprog om noget, som vi har vanskeligt ved netop at indfange i sprog, da det i højere grad er indfanget i krop. Kroppens hukommelse og evne til faktisk at kommunikere opmærksomheder og muligheder. At få øje på det 0. forbinder sig ofte med nu er det for sent følelsen. En følelse der til eksempel ofte kommer op på tavlen i forbindelse med coaching. Hvorfor gjorde jeg ikke det rigtige, jeg kunne jo mærke, at noget var galt? Det er nu tydeligt for mig, at jeg overskred mine grænser. Jeg ænsede ikke, hvad der skete. Hele kroppen sitrede og forsøgte forgæves at få mig til at sige stop. Men det 0. kan selvsagt også vise sig i en mere fremadrettet opmærksomhed; Det er svært for mig at forklare, men jeg har en fornemmelse af, at jeg skal noget andet. Hvis denne tekst skal holde i byretten, så skal Niels være en undtagelse. Niels er, hvad man kunne kalde, en det 0. leder. Niels er med andre ord solidt plantet i det. 0, men han er ikke i sin ledelse præget af den ustabilitet, som denne tekst ellers tager afsæt i, hvad angår det 0. Jeg er glad for at kende og have mødt Niels, da han for mig står som en meget særegen leder. Niels er ikke ret god til at læse. Derfor har han udviklet en unik evne til at aflæse enhver situation. Han træder ind i situationen. Aflæser helt konkret hvad der foregår. Så siger han noget. Og det han siger, det er konkret og venligt i et 1:1 forhold til det, han synes situationen påkræver. Ligefremt ikke mere. Ikke mindre. Han har fået et Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 4

5 ledelsesredskaber leveret via kurser gennem årerne, både dialogiske og styrings-økonomi-teknologiske, men dem er han ikke synderligt optaget af. Han har tillid til sig selv og sit eget virke, og årene bærer vidnesbyrd herom. Medarbejderne holder af ham. Institutionen er veldrevet. Han selv trives. Ord der smides efter ham er ord som autentisk, ærlig, venlig og tryghedsskabende. Kun i et par enkelte tilfælde, hvor situationen var meget kompleks og personligt krævende svigtede hans dømme- og handlekraft. En nær ledelseskollega til ham har fortalt mig denne historie, der ikke nødvendigvis handler om svigtende dømmekraft men om en anden måde at være i verden på. I en længere periode havde hun været bekymret, fordi de ikke havde haft lejlighed til at koordinere og drøfte deres indsatser. Der måtte et møde til. Hun oplevede, at der var meget at indhente og spurgte, om han ikke havde tænkt det samme. Nej, var hans svar. I dette nej bor evnen til at gå konkret ind og ud af situationer dagen lang, årets mange arbejdsdage. Men ingen særlig analyse eller fremskrivning af situationer. Endsige optagethed af hvad der tidligere er hændt. Det er dette lærings-strategiske element, tror jeg, der driver de fleste ledere ud på mange slags ledelseskurser og efteruddannelse. Forløb der for de fleste i kortere eller længere perioder stjæler fornemmelsen for det 0. På et tidspunkt bliver det et tema for mange af de selvsamme ledere atter at pleje forbindelsen hertil. Jeg er tilhænger af disse bevægelser. Fordi Niels er en undtagelse. Og fordi ledelsesopgaven i dag i både privat og offentligt regi mestendels handler om at navigere i paradoksernes landskaber. At opbygge robusthed i disse evige kursjusteringer kræver, som jeg ser det, teknisk kunnen og refleksivt stræk. Når det 0. alligevel har sin gang på jorden, skyldes det blandt andet, at ord som tillid, anerkendelse og nærvær har vundet fornyet indpas. Der er efterspørgsel efter mennesket forud for lederen. En efterspørgsel der blot understreger ovennævnte paradokser, da den eksisterer side om side med hard core evaluerings-, evidens- og effektivitetskrav. det 4. Et hink, et skridt, et spring. Det er sikkert fordi, det er så vanvittig krævende, at trespring for mange er flot at se på. Styrke og smidighed skal finde vej ind i en teknisk labyrint, hvor hink, skridt og spring hver især indeholder egne særlige krav til fysik og balance. At opnå avancement kræver vedholdende træning og dyb indforståethed for springets forskellige tekniske faser. Og så igen. Mester bliver man først, den dag man som udøver inkarnerer hele springets anatomi. En forståelse for springets hele forløb, der ligger udover de tekniske finesser. En mental forbundethed med det at være trespringer, der ikke kan rummes i de enkelte bevægelser, men netop indeholder springets samlede økologi. Således også med ledelse. Vedholdende træning og dyb forståelse for det 1., det 2. og det 3. former den professionelle leder. Lederen som kan opnå et stort avancement i sin udøvelse og derved både skabe resultater og ofte også stor personlig trivsel og velvære. Vejen går via ledelsesteknisk kunnen og forståelse for kommunikationens fine veje. Mestring rækker ud efter det 4. Det 4., der så vanskeligt lader sig indfange af ord, da det 4. netop ikke er et sprogligt fænomen. Hvor det 1., det 2., og det 3., alle handler om forbindelsen mellem tanke og sprog og det 0. om forbindelsen mellem krop og sprog, så er det 4. hverken tanke, krop eller sprog. Det er ikke andet. Det er alt muligt andet. Det er det 4. Når jeg overfor andre har haft lejlighed til at beskrive det 4., så har flere nævnt Peter Lang fra London. Peter Lang, en af den systemiske praksis ypperste repræsentanter, fascinerer på sine bedste dage i en grad jeg selv og mange med mig husker i flere år efter. Det er efter en sådan oplevelse vanskeligt at beskrive, hvad man har lært. Han har som regel blot præsenteret et enkelt begreb eller to. Og kun sjældent har han forsøgt at oversætte sin praksis. Men man forlader rummet med et bredt smil, et blødt hjerte og en fornemmelse for en bedre Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 5

6 verden. Sjældent med en præcis fornemmelse for, hvad man selv skal gøre mere eller mindre af. Bortset fra, naturligvis, ønsket om at blive et bedre menneske. Jeg kender ikke meget til Peter Langs vej, men efter hvad jeg har erfaret i mødet med et meget stort antal ledere, så opnås denne type mestring via det 1., det 2., og det 3. Ved at pakke værktøjskassen tungt og solidt. Så selvom det 4. for så vidt intet har at gøre med alle disse kommunikative finesser og den tekniske træning, så er det her kimen bliver lagt. En kim der hos nogle ledere pludselig gestalter i en forståelse for hele ledelsesopgavens anatomi. En økologi af forbundetheder, hvori både tanker, handlinger, sprog og relationer indgår samt noget mere. Dette mere forsøger jeg her at indfange: Det 4. kan beskrives som åndsnærvær. Et ubesværet og dybt åndedræt, hvor både udåndingen og indåndingen inkarnerer ledelsesmæssig mestring. Dyb indånding; der er blevet sagt noget, der var ansigtsudtryk, dufte af menneskelige reaktioner, fornemmelser af forventninger, forskydninger i øjnes udstråling. Dyb indånding; hvad er jeg en del af lige nu? Dyb udånding; alle sansernes indtryk løber gennem blodet, der iltes herved, hjertet banker og hjernen tanker og her følger responsen en samlet, anerkendende og menneskelig respons. Et forsøg på at gøre det muligt for medarbejderne at gøre ledelse relevant. Det 4. kan beskrives som når digteren Søren Ulrik Thomsen forklarer at lykkes. At lykkes, siger han, er når digtet skriver mig. Mange digte. De fleste digte er for-skrevet. Jeg for-skriver mig og i denne alt for megen villen for-river digtet sig. Den norske skjald Bjørn Eidsvåg har på samme vis underholdt sit publikum med beskrivelser af forholdet mellem at ønske sig genial og oplevelsen af genialitet. Ønsket pakker han ned i tasken, når han drager i hytten for at skrive det næste store verdenshit. Når natten står på og rødvinen ruller i hans krop, oplever han, at nu er den der. Dette er genialt. Næste morgens tunge møde med tekst og musik sender ham på andre tanker og papiret i skraldespanden. Når han så ugen efter træt og uengageret sidder i bussen i Oslo, så sker det pludseligt. En sang falder ned i hans krop og hjerne. Kun lidt kræves af ham. En blyant og opmærksomhed. Han skal fastholde momentet. Måneder senere lyder skønne toner i radioen. For mig er det 4. ikke så meget en praksis som en effekt. En effekt i dobbelt betydning. Effekten af at gøre sig umage. Effekten af at erfare at have gjort det helt rigtige uden helt at forstå, hvori det bestod. 2 Jeg har oplevet det som underviser. I samtaler med medarbejdere. I møder hvor meget har været på spil. Til tider bringes jeg i en tilstand af intenst afkoblet. Et koncentreret nærvær i en underlig vidvinkel. I et samtidigt fravær af ambition koblet med lysten til at lykkes med mit liv i mødet med andre. For mig forbundet med smagen af våd efterårsskovbund. Jord og blade og væde. En uregerlig stemme der 2 Tak til forfatter Jakob Skov, Ledelsesfabrikken.dk, for feedback og nyttige kommentarer og ikke mindst for denne tilføjelse; Jeg mener, at vores store bestræbelse her i livet må være at realisere Gud i os, dvs. søge mod perfektionen, mod empatien, kærligheden, os selv som en del af noget større, i sammenhæng med de andre, det andet selvoverskridelsen, transcendensen. Amen. Men faren er, når vi tror vi er home free. Hvis vi tror på vores egen guddommelighed i betydningen, tror os ufejlbarlige, tror at vores afgørelser af rigtigt og forkert, godt og ondt er absolutte, at det fx er i vores magt at dømme andre mennesker, tror at vores perspektiv er sandheden. Faren er hvis lederen tror han efter endt kursus på ledelsesfabrikken er den store mester, der kommer. Og skiller fårene fra bukkene med guddommelig autoritet. Dette er fascismens fare (og til dels katolicismens, hvis vi spørger Dostojevskij). At forveksle leder med Gud. Lederen som den der legemliggør folkets sjæl, inkarnerer folkets vilje. Den bedste leder jeg kan forestille mig er hende, der bestræber sig på at være etisk og besinder sig på empati og fællesskab den farligste, jeg kan forestille mig, er hende, der tror hun er i mål og handler med guddommelig autoritet. Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 6

7 springer i tone og volumen men som regel bliver meget dybere. Og så noget med mit syn. Kan ikke beskrive det anderledes end, at jeg ser lyde. Det er som om, at øjnene fanger klangbunde, mens ørerne forsøger at formulere spørgsmål, der kan du i sammenhængen. Mens arbejdet med denne artikel var på sit højeste, blev jeg præsenteret for Lars Borkings artikel i Dagbladet Information ( maj 2010) Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne. Artiklen er baseret på et interview med psykolog Erik Hoffmann, der har studeret hjernen i en menneskealder og nu kan fremvise resultater der tyder på, at mennesket er ved at udvikle en helt ny bevidsthed i takt med at hjernens frontallapper får en mere fremtrædende rolle. Fra artiklen; Erik Hoffmann kalder parietallapperne for en del af den gamle hjerne, men frontallapperne er den nye. >>Hos de fleste mennesker er parietallapperne meget aktive i forhold til frontallapperne,<< siger Erik Hoffmann. Han fortæller, hvordan mennesker, der har en bedre balance mellem det, han kalder den nye og den gamle hjerne, også har større empati og ikke på samme måde oplever sig som adskilte enkeltindivider, men i højere grad har en oplevelse af at hænge sammen med alt levende. Når du har lavet hjernetræning, har du så oplevet, at folk er kommet i den tilstand af enhed med universet? >>Nej, det vil jeg ikke sige. Når vi har hjulpet folk med at stimulere frontallapperne, fortæller folk, at de bliver mere fokuseret, får mere energi, overblik og større mental klarhed.<< - Hvad er det egentlig, som er bedre ved den nye hjerne? >>Det er, at vi bliver bedre mennesker. Vi bliver mere humane. Det er resultatet af mere udviklede pandelapper og bedre balance mellem de to hjernehalvdele.<< Erik Hoffmann beskriver, hvordan han selv på nærmeste hold har oplevet den form for forandring finde sted. Sammen med sin kæreste og samarbejdspartner, Inger Spindler, besluttede han for nogle år siden at lave et forskningsprojekt med folk, der gennemgik en form for spirituelt kursus i en ashram kaldet Golden City nord for Chennai i Indien. I første omgang deltog de selv i kurset, og på tredjedagen skete der noget højst usædvanligt for Inger Spindler. Hun stod i en kø og ventede, da en lille indisk dreng på ca. syv år kom kravlende hen mod hende og rakte tiggende hånden frem. I Inger Spindlers dagbog beskriver hun, hvordan hun med øjnene signalerede: >>Nej, ikke her, gå din vej.<< Inger Spindler skriver selv: >>I samme øjeblik blev min irritation afløst af en ubeskrivelig oplevelse af nåde. Samtidig rejste en energi sig som et elektrisk stød op gennem min krop, og mit hoved og ud gennem mine øjne. Jeg blev fuldstændigt overvældet af kærlighed og kunne ikke få øjnene væk fra den lille dreng << Oplevelsen af kærlighed og enhed varer ved, og en indisk vejleder på stedet forklarer, at man kalder det, Inger Spindler har oplevet, for en kundalinirejsning. Slutteligt spørger Lars Borking; Hvorfor er det vigtigt? Svaret lyder: >>Groft sagt er det den højre hjernehalvdel, der gør os til mennesker. Jeg tror, det er her, vi får kontakt til det, som virkelig tæller: fred, glæde, kreativitet og det spirituelle. Hvis du bliver låst helt fast i den venstre hjernehalvdel kan du være nok så dygtig, men jeg er sgu bange for, at du lever et kedeligt liv.<< ** Så igen; Hvorfor er dette vigtigt? Praktisk er det jo ikke ligefrem i manglen på konkrete anvisninger. Risikabelt tilmed, da jeg risikerer at gøre det 4. til noget ophøjet på bekostning af det 1., det 2. og det 3. Mit arbejde består i at træne og praktisere især det 2. og det 3. sammen med ledere og andre professionelle. Det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Det er det, jeg kan. Og det rykker. At beskrive det 4. er som at sige til mig selv og sige til andre: Det eksisterer. Det forekommer. Det skal vi vide og det skal vi holde øje med. At skabe en bedre verden og forsøge at blive et bedre menneske fordrer, at vi strækker os. Ikke blot i det refleksive stræk. Men i betydningen rækker ud efter mestring. Afgørende er det her, med Bjørn Eidsvågs beretning, at kende forskel på ønsket om at være en mester på den ene side og på den anden lydhør- og opmærksomhed når noget mesterligt finder sted. For Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 7

8 pludseligt oplever du dig selv svævende midt i et perfekt spring. Det sætter permanente spor. Du behøver ikke gøre det igen dagen efter. Vi har alle tid til at vente. Version IV, Thorkild Olsen 20. september 2010 Side 8

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Det eksemplariske. Villa Venires læringsprincip. Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013

Det eksemplariske. Villa Venires læringsprincip. Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013 Det eksemplariske Villa Venires læringsprincip Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013 Entre og velkomst til læseren Inden du starter på denne artikel,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS

Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS Styrke i TR-rollen - Kursus for TR i Aalborg Kommune v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS Formål/mål Formålet er at styrke din gennemslagskraft i TRrollen Målene er: at styrke

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere