ÅRSBUDGET Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Leon Axelsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 211 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Noter til budgettets hovedposter Frie midler og videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Side 1 Glostrup Provsti provsti Albertslund Kommune kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fastholde de gode højmesser og særgudstjenester og gøre dem endnu bedre. Styrke kontakten mellem kirkens forskellige grupper. Styrke ledelsesstrukturen i samarbejdet på tværs af sognene. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Styrkelse af småbørnsarbejdet i kirken. Supplerende forklaringer til budgettet

3 Glostrup Provsti 1 Fælles indtægter i alt provsti Albertslund Kommune ÅRSBUDGET Side 2 -- overslag kommune Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter Indtægter 4 Kirkegård - Indtægter 5 Præstebolig mv Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter 7 Finansielle poster A Driftsramme (= ) ANLÆGSRAMMEN 8 Anlægsramme Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) - Renteindtægter af anlægsopsparing (9) - Salg af anlæg (91) - Ligningsbeløb til anlæg (92) B Anlægsrammen (=8+9) C Årets resultat (=A+B) D heraf til resultatdisponering E heraf til balanceposteringer (=C-D) Forbrug af eksisterende opsparing + + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m. + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E-F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

4 Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden Udgifter, løn heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstik Tjenstlige lokaler i præstegård Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Kirkelige aktiviteter Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Kirkegård Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 211 Udgifter, løn heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift

5 Side 4 Formål 5 Præstebolig mv Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Administration og fællesudgifter Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Finansielle poster af stiftslån af realkredit og andre lån Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk Kursgevinst/-tab Udgifter, løn heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift

6 Side 5 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 6 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) samt likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget. Herudover råder menighedsrådet over reserveret egenkapita bestående af videreførte midler til endnu ikke-udførte anlægsarbejder Menighedsrådets frie midler Likviditet stille til rådighed af provstiet Videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde Ultimo 29 Planlagt forbrug 21 Tilførsel/ underskud 21 Saldo primo * * Sum af nye forventede videreførsler af projekter, der ikke kan færdiggøres i 21, men i budgetåret Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret:

8 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 7 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

9 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 8 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 125. Ligning til årets anlægsopsparing 235. Ligning til årets afdrag på lån = Årets ligningsbeløb til anlæg 36. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Opsparing Forbrug Brandalarmering Terasse Opsparing, vinduer i kirken overføres til renteindt. af anlægsopsparing 1

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 9 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Revner i udvendig murværk, kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) 211 Totaludgift 125. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Forbrug Pengeinst.

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Brandalarmering Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 212 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Forbrug Pengeinst.

12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Terasse Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 212 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Forbrug Pengeinst.

13 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing, vinduer i kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Forbrug Pengeinst.

14 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 13 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 211 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 3 Stillingskategori 1161 Organist TJM AC Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 95 5 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Kirketjener OK Organist TJM - PO Kirketjener TJM Kordegn OK Korsanger Korsanger Medhjælp,vikar,diæter Menighedsrådsformand Kirkekasserer m/feriep.+ ATP Kontaktperson Sognemedhjælper Rengøringshjælp Præstekontor Korsanger Kirkeværge Korsanger Vikar for kordegn Vikar for kirketjener Ikke angivet 1133 Medhjælp - konfirmandundervisn Ikke angivet 136 Korsanger Ikke angivet 137 Kirkekasserer Ikke angivet 132 Sangpædagog Ikke angivet 132 Gårdmand Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

15 BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 3 6 Kirkelige aktiviteter Administration og fællesudgifter Total Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Økonomi Personregistrering Side 14 Bilag

16 BILAG 5. ønsker Side 15 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 211 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

17 Side 16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: Finansiering i alt

18 Side 17 Bilag 6