Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet Frederikssund Tlf /60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk 2/60"

Transkript

1 Årsregnskab 2012

2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord Kommuneoplysninger Ledelsens påtegning Uafhængig revisors erklæring Ledelsens årsberetning Befolkningsudvikling sopgørelse og finansieringsoversigt Balance Noter Oversigt over interne forsikringspuljer Bemærkninger incl. overførte bevillinger Igangværende og afsluttede anlæg Personaleoversigt med bemærkninger Swap-aftaler Anvendt regnskabspraksis Kautions- og garantiforpligtelser Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Udførelse af opgaver for andre myndigheder Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status soversigt på bevillingsniveau Rådhuset Torvet Frederikssund Tlf /60

3 dermed økonomistyring, I et for andet for 2012 år i foreligger træk levere nu, et og regnskab det udviser med et overskud. resultat på Baggrunden 80,9 mio. kr. skal Kommunen findes i sikker kan mio. forsinkelse af planlagte investeringer og flere renteindtægter. Borgmesterens budgettet lød forventningen på et forord Kassebeholdningen kr. højere. i 2012 steget underskud fra 56 til 204 på mio. 57 mio. kr., hvilket kr., mens gør resultatet kommunen altså mindre ender sårbar 137,9 over Overskuddet hele for udsving er ikke og giver et resultat både af plads store til besparelser afvikling af på gæld èt og område, fortsat men udvikling skyldes af at kommunen. forbindelse Mindre linjen har med brugt udlicitering væsentligt af plejen færre af penge. veje og Fremhæves grønne områder kan dog til ekstraordinære Hede Danmark indtægter på 17 mio. i 2012 over ingen uventede udgifter udgifter i forhold til som familieområdets f.eks. ekstraordinære driftsbudget udgifter i størrelsesordenen til snerydning pga. 20 mio. hård kr. vinter, Endelig hvorfor kr. i pulje sanktionstruslerne Overførselsreglerne til imødegåelse blev heraf i 2011 på 20 ændret mio. kr. med stort henblik set ikke på én taget og samme i brug. forbrug generelt og samtidig fastholde den økonomiske decentralisering tid at og imødegå besparelser fra i Denne vist økonomisk således ansvarlighed ikke ansvarlighed tillægsbevilget skal alle i kommunen ved, i 2012, at merforbrug men have indarbejdet stor er ros imødegået for. i budget af ansvarlighed. kompenserende Der er Mindre På højere investeringer med anlægssiden de end store i på skolerenoveringer tidligere 36 der mio. afholdt kr. år, på og skattefinansierede børne- tallet på Falkenborgskolen, dækker og ungeområdet, bl.a. udgifter over Marienlystskolen køb hvoraf for i Thorstedlund alt 90,7 stor mio. andel samt kr. (10 Marbækskolen. er Anlægsniveauet mio. brugt kr.), i forbindelse er Endvidere skolerne. herunder og ældreområdet, Under etablering kultur- i 2012 hvoraf åbent fritid- investeret 3,5 mio. bibliotek og idrætsområdet kr. 2,5 er mio. i Skibby. investeret kr. af Endelig er i der forbindelse ramme foretaget er der på investeret 5 med mio. investeringer ændret kr. 13,9 til elektroniske lokalisering mio. på 4,6 kr. mio. under tavler af kr., Social- på funktioner Kommune. Det gode samarbejde på ældreområdet. fra består 2014 således, Personskatten niveauet i Byrådet er sat i Frederikssund betyder, ned i at der Til gavn er blandt kommet for de erhvervslivet laveste styr på i økonomien Hovedstadsområdet. nedtrappes i Frederikssund på nu i holde fast i det gode økonomiske grundlag således, at kommunen dækningsafgiften bidraget solidt fundament. Samlet skal den store ansvarlighed og det gode arbejde, som kan videreudvikles alle Opgaven kommende med år. for 2012 fremhæves. Det er yderst vigtigt at opretholde dette fokus i 2013 og har i Frederikssund, Ole Find Jensen den 29. maj 2013 Borgmester 3/60

4 Kommuneoplysninger Kommune Økonomiudvalg Direktion Revision Torvet 3600 Telefon: Frederikssund Frederikssund Kommune Mail: CVR-nr.: speriode: John Kim Tina Ole Find Rockhill Schmidt Jensen (A) Andersen (A), formand Hanne Tving Kyvsgaard Stauning (C)(A)(V) Poul Pia Adelsten Henrik Hedebo (O) (F) Ejvind Signe Ole Jan Milandt Jacobsen Bohm Mortensen (Kommunaldirektør) tiltrådt (Arbejdsmarked, 1/3 1/22013 (Opvækst, (Velfærd, Erhverv Uddannelse Sundhed og Teknik) og og IKT) Kultur) Ringstedvej 4000 BDO Kommunernes Roskilde 18, st. th. Revision 4/60

5 Byrådet. Årsregnskabet Økonomiudvalget har den 22. maj 2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Frederikssund Kommune til ensstemmelse Ledelsens bygger på påtegning budget- og regnskabssystem med Lov om de kommunernes obligatoriske for kommuner. oversigter styrelse og og reglerne redegørelser, i Økonomi- der skal og aflægges Indenrigsministeriets i over- Vi retvisende resultat. anser den billede valgte af regnskabspraksis kommunens aktiver for hensigtsmæssig, og passiver, finansielle således stilling at årsregnskabet samt årets økonomiske giver et I Kommunens Byrådet henhold kan til foretage styrelseslovens revision (BDO) den endelige skal 45 senest overgiver behandling den Byrådet 15. af august regnskabet hermed 2013 regnskabet afgive inden revisionsberetning, udgangen til revision. af september således måned. at Frederikssund Kommune, den 29. maj /60

6

7 Kommunernes overordnede Ledelsens aktuelle Den Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter årsberetning forhold rammer den kommunale økonomi. I aftalen for er der med baggrund i den realvækst økonomiske til økonomiske for 2011 kommunerne, udgangspunktet. ramme situation, udover idet fastsat de Aftalen samlede nogle pris- for og meget kommunale 2012 lønregulering indeholdt snævre budgetter rammer dog til 2012 muligheden for for prisniveau, 2011 kommunale lå for ca. stort en 1,2 mindre set mia. økonomi. uændret kr. under i Forudsætningen budget Aftalen Som serviceudgifter aftalen. bloktilskud led for i økonomiaftalen 2012 indeholdt har på indtægtssiden hver kommune en fået forventning udmeldt en om konkret uændret ramme skatteudskrivning. gjort i betinget For af, andel at at sikre såvel af de det budget- udmeldte betingede som rammer bloktilskud regnskabsresultatet overholdes, udgør ca. er for 324 mia mio. af for kr. overholdes. det sine samlede Frederikssund rammer. serviceniveau, Grundlaget Kommunes er som budget udgangspunkt for 2012 er reguleret udarbejdet for afgivne indenfor tillægsbevillinger, disse overordnede virkninger økonomiske resten befolkningsprognose, af landet, ny hvilket lovgivning ændret betyder m.v. efterspørgsel færre Frederikssund børn af og kommunale flere Kommunes ældre. ydelser En befolkning udvikling med udvikler udgangspunkt som kræver sig i hovedtræk en i løbende uændret af som ny tilpasning udgifter På indtægtssiden til af børneområdet kommunens der i kapacitet budget og flere 2012 udgifter på disse budgetteret til områder. ældre- med og Det sundhedsområdet. uændret er afspejlet skatteprocent i regnskabet og med grundskyldspromille. udmeldt selvbudgettering Frederikssund statsgaranti. Kommunerne Kommune vil skulle Statsgarantien kan har foretage vælge i 2012 imellem en valgt er endelig statsgaranti, endelig at selvbudgettere afregning, afregning, idet når det sine hvorimod årets er vurderet skatteindtægter endelige man til resultat ved være valg eller foreligger. det af vælge mest en reducerede fordelagtige. Når behov der Det er alle en for disse ubalance at foretage grundlæggende i den kommunale række forudsætninger politiske økonomi. prioriteringer på plads omhandlende i budgetforslaget, kommunens har der serviceniveau, vist sig et stigende vedtagne budget 2012 indeholder derfor samlede driftsbesparelser i 2012 for i alt 14,1 mio. idet nogle børneområde af forslagene til 26,8 mio. forudsat, implementeres kr. i at øgede Besparelserne over udgifter en årrække til har forebyggende ikke samt, fuld at gennemslagskraft der indsats eksempelvis her og nu på allerede det vil resultere specialiserede fra 2012, i da kr. faldende Trods disse udgifter besparelser på længere der sigt. fortsat ubalance i det vedtagne budget 2012, idet der er forudsat et nedenstående sige, er Frederikssund redegjort at er for Kommunes en tabel. i det positiv I nedenstående. det forbedring oprindelige regnskabsresultat på budget 137,9 viser mio. var et der kr. overskud i et forhold forventet på til 80,9 det underskud oprindelige mio. kr. på (årets 57,0 budget, resultat), mio. hvilket kr. Det jf. der vil underskud på 57 mio. kr. samt træk på kommunens kassebeholdning på 77,3 mio. kr. Det overordnede regnskabsresultat 7/60

8 Bel øb i mio. kr. +=udgif t er / -=in dt ægt er Opr indel igt budget 2012 Kor r iger et budget Af vigel se i f or hol d t il opr. budget Af vigel se i f or hol d t il kor r. budget Indt ægt er fra skat t er, t ilskud og udligning , , ,4-9,1-3,9 Skat t efinansierede drift sudgift er 2.551, , ,1 93,3 50,9 Renter og kursreguleringer 29,5 22,2 16,1 13,4 6,1 Result at af ordinær drift svirksom hed -55,6-100,1-153,2 97,6 53,1 Skat t efinansierede anlægsudgift er 113,1 10 9,8 72,5 40,6 37,2 Result at af det skat t efinansierede om råde 57,5 9,6-80,7 138,2 90,2 Result at af forsyningsom rådet -0,5-0,5-0,2-0,3-0,3 Result at i alt 57,0 9,0-80,9 137,9 89,9 Opt agne lån -41,1-47,6-47,6 6,5 0,0 Afdrag på lån 48,9 48,0 47,1 1,8 0,9 Driftsindtægterne Øvrige finansforskydninger 12,5 16,5-66,8 79,3 83,4 korrigeret (skatter, tilskud og udligning m.v.) Ændring af likvide akt iver 77,3 26,0-148,2 225,5 174,2 Resterende grundejere. i budgettet mindre udviser indtægt som en følge på mindre 3,9 af mio. reduceret indtægt kr. skyldes på beskæftigelsestilskud 9,1 fortrinsvis mio. kr. Mindre tilbagebetaling ved indtægten midtvejsreguleringen. af på grundskyld 5,2 mio. til kr. er Ordinær driftsvirksomhed Driftsudgifter Det oprindelige Fremhæves samlede budget, skal driftsresultat dog svarende mindre for udgifter 2012 til 4%. viser Der i størrelsen et er mindre generelt 17 forbrug mio. mindre kr. på udgifter i forhold 93,3 mio. på til alle kr. oprindeligt i områder forhold budget til i kommunen. det forbindelse familieområdet med udlicitering bl.a. salg af af materiel veje og til grønne HedeDanmark. områder. Endvidere Heraf 11 er der mio. mindre kr. engangsindtægter på i forventes forbrugt i størrelsesordenen i efterfølgende år 20 i forbindelse mio. kr. i forhold med skærpet til oprindeligt fokus på budget forebyggelsesområdet. udgifter, som delvis i Endelig Kommunens Overordnet er pulje udgifter alle på serviceudgifter, 20 mio. bevillingsmæssigt kr. til imødegåelse hvilket bl.a. opdelt er af udgifter ekstraordinære i områder på med det udgifter tekniske og uden stort område, overførselsadgang. set ikke kultur, brugt. daginstitutioner, ældrepleje og administration, omfattet af overførselsadgang. skoler, Af vigel se i Opr indel igt Kor r iger et Af vigel se i f or hol d faktiske budget f or hol d t il t il kor r. ramme Bel øb i mio. kr. +=udgif t er / -=in dt ægt er opr. budget budget blive Kommunens på forbrug 62 serviceudgifter mio. har kr., været svarende på udgør til 3%. i mio. det Det vedtagne kr. betyder, altså budget mindre at Frederikssund for forbrug opgjort Kommune mio. efter kr. ikke denne Det kan Serviceudgift erne , , ,2 62,1 43,2 Overførselsindkomster, mellem ramt de af enkelte den individuelle budgetår. f.eks. sygedagpenge, På sanktionsmulighed. områder uden pensioner, overførselsadgang kontanthjælp er der og boligsikring i 2012 et mindre overføres forbrug ikke 8/60

9 forbrug Sundhedsudvalget. på 7,7 mio. på beskæftigelsesområdet kr. i forhold til korrigerede og 2,3 mio. budget, kr. mindre hvoraf udgifter 4,0 mio. under kr. kan Social- tilskrives Ældre- et mindre Kommunens bevillingsregler er ændret således, at decentrale driftsoverskud på 29,0 mio. og 2012 mens nærmere overføres 20,3 mio. med kr. indarbejdes 8,7 mio. kr. i til budgetforslaget 2013,fordelt med for ,2 mio. Fordelingen kr. til af og de 3,5 decentrale mio. kr. til overskud kr. anlæg, fra Renter beskrevet i kapitlet om overførte bevillinger samt bemærkningerne hertil. er Udgiften gerede renteindtægter end til renter og end m.v. 13,4 budgetlagt, udgør mindre 16,1 end hvilket mio. forudsat skyldes kr., hvilket i oprindeligt flere er investeringer 6,1 mio. budget. kr. mindre i Kommunen obligationer end forudsat har til opnået bedre i det flere korri- obligationsbeholdning Samlet budgetlagt. er de væsentlig Forbedringen på lavere 4,4 mio. renteudgifter skyldes kr. fortrinsvis i forhold kursgevinst til budgetlagt vedrørende en konsekvens kommunens af den løbende rente gældspleje Resultat Fratrækkes af ordinær samt årets det udgifter generelle (driftsudgifter lave renteniveau og renteudgifter) i af hvilket driften den ordinære er 53,1 mio. driftsvirksomhed. kr. bedre end det I 2012 korrigerede der et budget. overskud fra Det af kommunens skyldes ordinær primært drift driftsindtægter på mindre 153,2 mio. udgifter fås kr., resultat I det oprindelige samt flere budget renteindtægter var der regnet i forhold med til oprindeligt et overskud budget. af ordinær drift på 55,6 mio. kr. I årets på blev kr. tid, Det men der er givet i ledelsens hvert negative enkelt vurdering, regnskabsår, tillægsbevillinger at det samt øgede således, risikoen fokus at for på det økonomiske kommunal forventede budgetoverholdelse, sanktioner overskud ved blev øget ikke til 100,1 bare over mio. løb budgetoverskridelser Det er ledelsens vurdering, forklarer, at Frederikssund at ikke blev Kommune givet merbevillinger på længere sigt i ordinær nødvendige driftsvirksomhed anlægsprojekter på ca. og 100 afdrage mio. på kr. kommunens således, at kommunen gæld. At regnskabet har bør mulighed have udviser et for overskud at et finansiere overskud af kommunens forklaret af den økonomi på store 153,2 ansvarlighed, viser mio. en kr. og højere som væsentligt grad er af udvist robusthed, bedre i hele end kommunen end budgetteret det er og set dels, er i en tidligere at indikation der i 2012 år. på, Det ikke at har dels af været ekstraordinære, ufinansierede hændelser. budget. i således, Anlægsregnskabet Det dækker viser over mindre samlet forbrug mindre på forbrug udgiftssiden på 37,2 på mio. 31,9 kr. mio. i forhold kr. og til flere det korrigerede kr. alt forbrugt 5,3 mio. at forbruget i kr. efterfølgende Mindre blot forbruget sker år, og med modsat skyldes en tidsmæssig hovedsageligt nedskrives forskydning. indtægtsbudgettet en forsinkelse På udgiftssiden i forhold med 3,6 forventes til mio. salgsindtægter tidsplanen kr. 27,3 mio. på Skattefinansieret anlægsvirksomhed På højere projekter: byggemodning anlægssiden end skolestrukturprojekt i af tidligere Sydbyen der afholdt år. (3,0 På på skattefinansierede udgiftssiden mio. Falkenborgskolen kr.), byggemodning har der udgifter (6,2 bl.a. mio. været og for salg kr.), i alt mindre af energiinvesteringer 90,7 erhvervsgrunde mio. forbrug kr. Anlægsniveauet vedrørende (3,4 (6,3 mio. mio. følgende kr.), kr.), er vejanlæg mio. Afvigelserne kr.), madproduktion (2,0 er mio. nærmere kr.), idrætsfaciliteter specificeret (1,2 mio. kr.) i kapitlet samt (2,1 mio. den om kr.), store igangværende varme- rokade og på rørinstallation og ældreområdet afsluttede på anlæg. (0,7 De mio. tre Ege kr.). (1,1 9/60

10 kommunen kommunale Indtægtsbudgettet parcelhusgrunde i formål. senere i Sydbyen er Indtægtsbudgettet i 2012 år har (Ørnestens på solgt lavere en Vænge stor blev niveau del mere og af end end Gyldenstens i mindre de opfyldt tidligere ejendomme, i Vænge) år, pga. hvilket som bl.a. større ikke skyldes, salg skal af anvendes at til forudsat tillægsbevillinger blev sresultatet et overskud på viser området. på forsyningsvirksomhederne en mindre Beløbet indtægt vedrører på alene 0,3 på mio. affaldshåndtering, 0,5 kr. mio. I det kr., oprindelige og der idet er vand ikke budget i og årets var spildevand løb der givet Mindre udskilt indtægten i et særskilt nedspares aktieselskab i forsyningsvirksomhederne, i der skal hvile i sig selv, og kan således Forsyningsområdet ikke Sammenlægges anvendes til henholdsvis formål på det det skattefinansierede skattefinansierede område. årets vedrørende ca. resultat anlæg på 80,9 i mio. alt 52,7 kr. Heraf mio. kr., overføres som blot 29 er mio. udtryk resultat kr. vedrørende for og tidsmæssig det brugerfinansierede driftsudgifter forskydning. og resultat 23,7 Endvidere mio. fås områder 11 mio. til kr. Hede ekstraordinære Danmark. mindre udgifter i 2012 som følge af udlicitering af plejen af grønne kr. er Finansforskydningerne Finansieringen består af viser optagne en positiv lån, afdrag afvigelse på på lån 83,4 og øvrige mio. kr. finansforskydninger. Under mellem moms, øvrige årene, finansforskydninger forskydninger i kommunens figurerer et restancer, stort antal forudbetalte mellemregningskonti; i forhold refusioner til det samt bl.a. korrigerede afregning mellemregning budget. udelukkende indvirkning A-skat finansiel m.v. Kontiene betydning. har for Det langt er helt størstedelens normalt, at vedkommende øvrige finansforskydninger ingen bevillingsmæssig, kan have af påvirkningen på vil kassebeholdningen være væsentlig mindre. i denne størrelsesorden, men der vil også være år, hvor en men korrigeret som 2012 Der lån ikke i 2012 i har til 47,6 budgetteret været Dette mio. forøgelse svarer kr., med som stort af svarer 41,1 den set mio. langfristede til størrelsen kr. låneberettigede til optagelse gæld. på kommunens af lån. udgifter Dette afdrag for tal 2011, er på via lån og tillægsbevilling således, som er at optaget der i Optagelse og afdrag på lån alt øget kassebeholdning Forbedringen 67,3 med sammen 148 i mio. finansieringen med på kr. 77,3 årets Der mio. var resultat (optagne kr. oprindeligt på 80,9 lån, budgetteret afdrag mio. kr. på betyder, lån med og et at finansforskydninger forbrug kassebeholdningen af kommunens mellem ultimo årene) 2012 er på i regnskabsår Årsagen merindtægt til forbedringen på 2012 renterne og og af kassebeholdningen dels som nævnt ovenfor er dels en det væsentlig positive finansforskydning drifts- og anlægsresultat mellem samt en Ultimo 56 mio kr. er udgjorde forøget med kommunens de nævnte kassebeholdning 148 mio. kr. 204 mio. kr., idet primo beholdningen 2012 på Årets resultat Finansiel status Udviklingen i likvide aktiver 10/60

11 likviditet Bel øb i mio. kr højere Kassebeholdning - primo efter Stigningen Kassehenlæggelse kassekreditreglen, niveau for i likvide end Som i aktiver det afspejler ses, sig niveauet også i været kurven stigende over den hen månedlige over året, udvikling og generelt i kommunens været på et - regnskab som Dette 2012 ved har udgangen medført af en 2012 stigning var 269,1 i den gennemsnitlige kassebeholdning målt 148 mio. kr. Kassebeholdning - ultimo Mio. kr. 400 Månedlig likviditet samt kassekreditregel kassebeholdning, Kassekreditreglen målt indebærer, over de at sidste en kommune, 365 dage. på Frederikssund intet tidspunkt, Kommune må have har negativ i 2012 gennemsnitlig ikke på noget tilfredsstillende. udgiftspres Ud fra en overordnet Generelt vurdering må der er i det kommende samlede regnskabsresultat år forventes stramme og kassebeholdning Med Byrådets på fortsatte det specialiserede fokus på budgetoverholdelse sociale område. og mulighed for at budgetrammer iværksætte nye og initiativer et fortsat budgetforbedringer Endvidere forventede det med er forbrug budgetvedtagelsen der skærpet i svarende enkelte fokus til for på år. 1% 2013 anlæg af driftsudgifterne. besluttet, således, at budgetterne fagudvalgene i årligt højere skal grad komme afspejler med det forslag til Januar Februar Marts tidspunkt været i nærheden af at komme i konflikt med denne regel. Samlet vurdering April Maj Juni Kassekredit regel Juli August September Oktober November December 11/60

12 bosætning. Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolkningens alderssammensætning og Befolkningsudvikling skoleprognose, kommende daginstitutioner, Væsentlige hvoraf ældre- man dele kan og af budgettet sundhedsområdet se antallet af afhængigt skolebørn samt af skoler, og befolkningsprognosen. klasser hvor på de enkelte f.eks. Det skoler anvendes drejer i sig i bl.a. kommunens Befolkningsprognosen år. indtægter. Befolkningsprognosen er således et vigtigt anvendes redskab også i Kommunens i forbindelse planlægning. med budgetlægningen Det er derfor af hvor Befolkningsprognosen, præcist som rammer lå til den grund faktiske for budgetlægningen befolkningsudvikling. for 2012 blev forelagt for Byrådet vigtigt, Seminaret til Nedenstående i maj tabel måned viser det Prognosen forventede giver antal en borgere forudsigelse og det af faktiske befolkningstallet antal borgere i perioden i Frederikssund frem ved Kommune af 2012 er forløbet, opgjort pr. som 31. forventet december i prognosen Tabellen viser således i hvilket omfang udviklingen i løbet Al der skl asse For ven t et Fakt isk Af vigel se 0-2 årige årige årige årige Befolkningsprognosen årige årige faktiske årige påvirker tal forskellige blev , årige dele forventede altså af kommunens 7 personer et samlet regnskab. flere befolkningstal end Prognosen forventet. ultimo Afvigelserne 2012 på indbyggere. Det for 2012 ramte i de både enkelte udviklingen aldersgrupper -14 totalt 90 + årige I alt set og i de enkelte aldersklasser ret præcist. børn. Faldet For de Der 0-2 var årige forventet er der 382 ved udgangen fødsler, dvs. af en 2012 forskel 9 færre på 25 børn fødsler. end forventet. Der blev i 2012 født 357 vuggestue/dagpleje-området. i børnetallet i denne gruppe blev større i 2012 end forudsagt i prognosen. Det er relevant for Børn for For børnehaveområdet. 3-5 årige var der en afvigelse på 11 i 2012 i forhold til prognosen. Aldersklassen er relevant For for skoleområdte. de 6-16 årige var der forventet personer og det faktiske tal blev 13 højere. Det er relevant Unge 12/60

13 har ungdomsuddannelse, Blandt dette ikke den årige store som var betydning, der ligger en udenfor forskel idet denne på det 12 kommunale personer. aldersgruppe Set regi. fra typisk et kommunaløkonomisk vil være på en synspunkt, aldersgruppe Blandt Blandt udgør årige årige en er er væsentlig der der 66 flere afvigelse andel end af mellem forventet. de primære prognosen Denne skatteydere aldersgruppe og det og faktiske erhvervsaktive. har tal den på primære 7. Denne betydning statsgaranti 2012 uanset for for den skatteindtægterne faktiske Det udvikling betyder, Det at i antallet kommunen får dog af ikke borgere har betydning fået og deres på for forhånd regnskabet, indtægter. fastlagt da kommunen skatteprovenu valgte i For gruppe For de de udgør årige årige, også er dvs. en der væsentlig seniorer afvigelse og del de af på unge de 14. primære Der pensionister var skatteydere således var færre der og i 27 mange denne færre er aldersgruppe end stadig forventet. erhvervsaktive. end Denne forventet, For indbyggerne De ældste hvilket personer fra primært 90 år har er og typisk opefter betydning de er mest der for ældreområdet. plejekrævende 8 færre og et samlet og har antal ofte på stor 236 økonomisk ved udgangen betydning. af Voksne Ældre 13/60

14 sopgørelse og finansieringsoversigt Bel øb i kr. Not e Opr indel igt budget 2012 Kor r iger et budget Af vigel se A. Det skat tefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Økonom iudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Kultur-, Fritid- og Idræt sudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget I alt Renter m.v Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Økonom iudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Kultur-, Fritid- og Idræt sudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget I alt Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksom heder Drift (indtægter-udgift er) Anlæg (indtægt er-udgift er) Resultat af forsyningsvirksomheder C. Result at i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Opt agne lån (langfrist et gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I alt Ændring af likvide aktiver Kassebeholdningen primo Ændringer i likvide aktiver Direkte posteringer på stat us -224 Kassebeholdningen Ultimo /60

15 Balance Bel øb i kr. No t e Ul t imo Ul t imo 2012 Akt iver Anlægsakt iver: M aterielle anlægsakt iver (funkt ion ) Im m at erielle anlægsakt iver (funkt ion 9.85) Langfrist ede t ilgodehavender (funkt ion ) Udlæg vedr. forsyningsvirksom heder (funkt ion ) Anlægsakt iver i alt Omsæt ningsakt iver: Varebeholdning (funkt ion 9.86) 0 0 Fysiske anlæg t il salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funkt ion ) Værdipapirer (funkt ion 9.20 ) Likvide beholdninger (funkt ion og ) Omsæt ningsakt iver i alt Akt iver ialt Passiver Egenkapit al (funkt ion ) Hensat t e forpligtelser (funkt ion 9.90 ) Langfrist ede gældsforpligt elser (funkt ion ) Net t ogæld vedrørende fonds, legat er, deposit a m v (funkt ion ) Kort frist ede gældsforpligt elser (funkt ion ) Gældsforpligt elser i alt Passiver i alt /60

16 Noter til regnskabet Note 1 Skatter og generelle tilskud Bel øb i kr., år et s pr iser Kom m unal indkom st skat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift ) Anden skat Skatt er i alt Udligning og generelle t ilskud Refusion af købsm om s budgettere Tilskud udligning i alt ,o indkomstskat Byrådet mio. vedtog på kr. på baggrund i 25,9 forbindelse procent af det med og statsgaranterede en budget grundskyldspromille 2012 en udskrivningsgrundlag. uændret på udskrivningsprocent 32,5. Det blev Indkomstskatten samtidig for den besluttet, kommunale indbragte at Indtægter i alt Grundskyld Indtægterne kommunen indbragte modtog fra selskabsskat i selskabsskat 240,8 mio. er baseret kr. i 2012 i på vedrører selskabernes Det således 4,5 mio. indtjening kr. mindre tre end år før. oprindeligt De 15,9 mio. budgetteret. kr., som Mindre kommunen Kommunens end budgetteret. indtægten i indtægter forbindelse Mindreindtægten skyldes fra med dels dækningsbidrag tilbagebetalingen skyldes tilbagebetalinger var af 20,7 er grundskyld forsinket. mio. kr. i som til 2012, grundejere, følge hvilket af klager. dels 1,9 at mio. et særtilskud kr. mindre til Frederikssund følger: Kommunen selskabsskat fik Kommune 312,9 mio. har k r. totalt i kommunal modtaget udligning 579,7 mio. og 153,6 kr. i tilskud mio. kr. og i statstilskud. udligning, sammensat Udligningen som mio. kr. Der er gav i 2012 en indtægt betalt 5,4 på mio. 8,6 mio. kr. i kr., bidrag mens til udligning Regionen. vedrørende udlændinge kostede 11,0 af finansiering. var Frederikssund hovedstadsområdet 12,7 mio. Tilskuddet kr. Kommune og beskæftigelsestilskuddet med fra modtog særlige kvalitetsfonden økonomiske 12,0 mio. var kr., 85,1 problemer, 15,8 efter mio. mio. ansøgning kr. kr., og Oprindeligt statstilskud bidrog fra puljen med var vedrørende 5,8 beskæftigelsestilskuddet til kommuner mio. kr. ældreområdet til puljens i budgetteret Refusion udgift på af 0,3 købsmoms til mio. 89,7 kr. mio. gav kr., en men indtægt budgettet på 1,7 blev mio. korrigeret kr., hvor ved der opfølgningen oprindeligt var pr. budgetteret 30/ med en 16/60

17 Note 2 Renter Bel øb i kr Likvide beholdninger Kort frist ede t ilgodehavender Langfrist ede t ilgodehavender Forsyningsvirksom heder Langfrist et gæld Kursgevinst er Rent eindt ægt er i alt Likvide beholdninger Kort frist ede t ilgodehavender Forsyningsvirksom heder Kort frist et gæld Langfrist et gæld likvide Kurst ab udlån Rent eudgift er i alt mio. De samlede renteindtægter for 2012 udgør 18,5 mio. kr. Disse består af renter fra kommunens obligationsbeholdningen. kr., til beholdning og pensionisters endelig, på indtægter 4,5 betaling mio. kr., på af ejendomsskatter 4,4 renter mio. af kr., restancer vedrørende på i 3,2 betalingskontrol mio. kursgevinster kr., indtægter på i ,7 fra mio. af rente-swap kr., renter på af 4,6 Net t o rent e De renteudgifter 14,8 kommunen samlede mio. kr. i renteudgifter Ses 2012 af kommunens dette nettoudgift i sammenhæng for samlede 2012 vedr. udgør lån. med rente-swap 34,6 Heraf renteindtægter mio. udgør på kr. 10,2 Langt udgifter mio. som størstedelen som kr. følge Herudover følge af rente-swap, på af indgåede 30,2 er der mio. har i rente-swap kr vedrører registreret renteudgifter Netto udviser udgifter i renter forbindelse en 3,9 udgift mio. med på kr. tilbagebetaling 16,1 under mio. kortfristede kr. hvilket af grundskyld.. tilgodehavender. er 6,1 mio. kr. mindre Denne end udgift det vedrører budget, og fortrinsvis skyldes kursregulering af obligationsbeholdningen. korrigerede Note 3 Lån 17/60

18 Bel øb i kr Lån t il bet aling af ejendom sskat t er Energibesparende foranst alt ninger Kvalit et sfondsprojekt er Opførelse af hal i t ilknyt ning t il SIK Låneadgang til folkeskoler Renovering af skoler Asfalt arbejder m.v Kunst græsbane, Frederikssund Sam m enbygning af værest ed på Parkvej 720 Jævnfør året Låneramme i alt Byrådet Der er i 2012 optaget for 47,6 mio. kr. som vedrører låneberettigede udgifter afholdt i låneberettigede efter. besluttede lånebekendtgørelsen Optagne udgifter på møde skal lån vedrørende foregående regnskabsår senest være optaget 31/3 i alt i 2012, den med 27. februar henvisning 2013, til ikke kassebeholdningens at optage lån vedrørende størrelse, de samt den forholdsvis høje gæld. Note 4 Likvide aktiver Bel øb i kr Kont ant e beholdninger Indskud i pengeinst it ut t er m.v den Frederikssund Invest erings- og placeringsforeninger politikområder i overensstemmelse Kommune nærmere redegjort har med inden den for for økonomiske det sidste forholdsvis år politik. konsolideret store Der overskud i den bemærkningerne likvide i beholdning, til de således enkelte at Likvide aktiver i alt Note 5 kortfristede tilgodehavender Kor t f r ist ede t il godehavender (1.000 kr.) Refusionst ilgodehavender Andre t ilgodehavender Tilgodehavender i bet alingskont rol Andre t ilgodehavender mio. M ellem regninger m ed foregående og følgende år Tilgodehavender Finansielle akt iver t ilhørende selvejende inst it ut ioner samlede Refusionstilgodehavender kr. De tilgodehavender samlede i betalingskontrol tilgodehavender i og betalingskontrol andre (gæld tilgodehavender på 22,4 udgør kommunen) mio., 51.4 kr. (moms) vil mio. er tilgå faldet kr. er kommunen i forhold med ca.3,1 til i løbet 2011 mio. af steget kr., således med 8,9 at de Kortfristede t i alt /60

19 regnskab kortfristede Finansielle Mellemregning 2011 aktiver tilgodehavender blev mellem tilhørende registreret årene sammen selvejende på under -146,7 kortfristet med mio. institutioner forsupplement. kr., gæld. skyldes er Fra steget at 2012 regnskabets med bliver ca. dette 2,1 bagsupplement, mio. registreret kr., hvilket under indtil skyldes reguleringer vedrørende SIK (Slangerup Idræts Klub). fortrinsvis Note 6 Langfristede tilgodehavender Bel øb i kr Pant ebreve Akt ier og andelsbeviser Pantebreve Tilgodehavender på 0,4 mio. hos kr. grundejere vedrører Skibby Skovbørnehave Udlån t il beboerindskud Andre langfrist ede t ilgodehavender Deponerede beløb 0 0 Langfristede t ilgodehavender i alt Kommunernes Hovedstadsregionens pensionsforsikring Naturgas I/S A/S Frederikssund-Halsnæs Beredskab Langt hos Frederikssund Frederikssund størstedelen Forsyning forsyning. af stigningen har ændret Årsagen fra 2011 opgørelsesmetode til den til 2012 kraftige skyldes stigning for en værdien næsten i egenkapitalen af fordobling deres anlægsaktiver. skyldes, af egenkapitalen at Aktier og andelsbeviser KMD indskudskapital kan specificeres som følger: Vestforbrændingen Frederikssund UUVest forsyning Mad til hver dag /60

20 tab Den ejendomsskatter, Udlån på væsentligste til 0,6 beboerindskudslån mio. kr. stigningen post hvoraf under statens er fra andre fra 2011 andel 2011 langfristede til udgør 2012 til 2012 skyldes 2/3-del. tilgodehavender faldet bl.a. med lån ca. 0,1 betaling vedrører mio. kr., af lån heri ejendomsskat, til indregnet betaling af forventet samlede kr., vedr. som lån noget udlån til betaling nyt udgør fra af 115,5 2012, ejendomsskat, mio. registreret kr. Herudover tab her. på I beløbet 0,1 er mio. tilbagebetalingspligtig er kr. indregnet vedrørende øvrige forventet hjælp tilgodehavender tab som på udgør 0,5 mio. 13,3 hvor og kr. mio. de endelig skyldes en tab kraftig på 9 mio. oprydning kr. vedr. på tilbagebetalingspligtige området for tilbagebetalingspligtige ydelser. Dette ydelser. meget store forventede tab Note 7 kortfristet gæld Bel øb i kr Anden gæld Kirkelige skat t er og afgift er Skyldige feriepenge Anden kort frist et gæld M ellem regningskont i først M ellem regning m ed foregående og f'ølgende år på Selvejende inst it ut ioner skyldes Anden gæld består af statens andel af beboerindskudslån samt tilbagebetalingspligtigydelser som Den 0,4 Kort kirkelige er mio. en registreret kraftig kr., på denne funktion fra Der er registreret et forventet tab for beboerindskud fristet mellemregning og oprydning forventet tab på området. på 3,8 mio. kr. vedrørende tilbagebetalingspligtige ydelser, som gæld i alt med kommunen er i 2012 udlignet Anden et men skyldige kortfristet feriepenge gæld er udgør forøget 10,5 med mio. ca. kr. 85 og mio. vedrører kr. Funktionens fratrådte medarbejdere. Funktionen beløb som der rent pr. betalingsmæssig 31/ henstår først på trækkes ventende kommunens remittering bankkonto altså saldo udgifter i et som udtryk er bogført for hvor i stort lang mellemregningskonti, som fra 2011 til 2012 er forøget med ca. 48 mio. kr., består 2012, beløbet Den store række dækker ændring konti. over En vedrørende del A-skat af funktionens og mellemregning AMBI. saldo på mellem ca. 19 årene, mio. kr. skyldes vil i løbet at bagsupplementet af 2013 blive afregnet, indtil en regnskab kortfristede Saldoen (Slangerup vedr. 2011, Idræts tilgodehavender blev selvejende Klub) registreret med institutioner sammen 5,0 under mio. med kr. kortfristet udgøres forsupplement. gæld, af Sct. og Georgsgården fra 2012 nu bliver med registreret 0,4 mio. kr. under og SIK Note 8 Langfristet gæld 20/60

21 Bel øb i kr Selvejende inst it ut ioner m ed overenskom st Andre kom m uner og regioner Realkredit Kom m unekredit Pengeinst it ut t er Langfrist et gæld vedrørende ældreboliger del finansielt leasede akt iver Gælden vedrører selvejende institutioner, skyldes lån optaget i SIK (Slangerup Idræts Klub) Langfristet udgør af delingsaftalen vedr. vedrørende realkredit, udgangen andre mellem kommunekredit kommuner Hillerød og og Gammel og regioner, pengeinstitutter Slangerup skyldes kommunesammenlægningen Kommune. skyldes låneoptagelse gennem og årene er gæld i alt af ,9 mio. kr. Den samlede gæld på disse 3 funktioner er fra til og CHF Gælden 2012 værdireguleringer med forøget 17,7 mio. med kr. 9,6 på Der 38 mio. er mio. nærmere kr. kr. som Endvidere består redegjort af indgår låneoptagelse herfor den under negative på afsnittet 47,6 markedsværdi mio. vedr. kr. swap-aftaler. og afdrag valutaswap incl. kursbetales af vedrørende beboerne ældreboliger, i respektive skyldes ældreboliger. lån optaget til opførelse ældreboliger. Renter og afdrag i Den samlede gæld langfristede vedr. finansielt gæld er fra leasede 2011 aktiver til 2012 er reduceret i 2012 nedbragt med ca. 2,6 2,4 mio. kr. kr. til 14,6 mio. kr. Forskydningen Afdrag Låneoptagelse består på lån af: med 48-47,6 mio. mio. kr. kr. Det Regulering af restgæld på lån optaget i anden valuta med -0,6 mio. kr. renteswap, nettoreduktion af de finansielt leasede aktiver med 2,6 mio. kr. Pr. er kommunens politik, at lån altid optages med variabel rente, hvorefter lånet tilpasses med finansielle 31/ politiks hvor var det rammer. fordelingen vurderes hensigtsmæssigt. mellem fast og variabel rente ca. 56/44, hvilket også er inden for den Note 9 Hensatte forpligtigelser 21/60

22 Bel øb i kr Pensionsforpligt igelser Forventet t ab på tilgodehavender Bonusbet aling vedr. pilot jobcent er -9-9 Årem ålsansæt t elser Arbejdsskade Lærer i "den lukkede gruppe" aktuarmæssig Skyldige feriepenge Forventede Hensat t il ret ssager beboerindskudslån Pensionsforpligtigelsen vedrører kommunens tjenestemænd. Der er i 2012 blevet foretaget en tilgodehavender tab beregning på af Sampension. Forpligtigelsen er justeret i forhold til denne beregning. Hensatt e forpligtigelser med tilgodehavender med 0,10,2 mio. mio. kr., er lån netto betaling indregnet af ejendomsskat med 6,0 mio. kr., med som 0,5 vedrører mio. kr., øvrige i kr., alt samt tilbagebetalingspligtige ydelser med 5, mio. kr Forpligtigelsen Skyldige feriepenge vedr. til lærere udgør åremålsansættelser arbejdsskade i den 10,5 lukkede mio. er kr., reguleret gruppe udgjorde som vedrører i forhold er i reguleret 2012 fratrådte 1,2 aktuarrapport mio. i forhold medarbejdere. kr. til aktuelle fra forsikringsselskabet lønninger. Willis. Note 10 Udvikling i egenkapital Bel øb i kr. Egenkapital primo ,0 Udvikling i m odpost er t il t akst finansierede akt iver ,5 Udvikling i m odpost er t il selvejende inst it ut ioners akt iver 10 3,1 Udvikling i m odpost er t il skat t efinansierede akt iver ,3 Udvikling i m odpost er t il reserve for opskrivning Udvikling på balancekont oen ,8 Result at iflg. regnskabsopgørelsen ,5 Korr Prism e 29,4 Regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle result at 212,5 Afskrivninger Nul-st illing af indskud i Landsbyggefonden 750,1 Bankbeholdning 3 EGE 252,8 Tinglysn. Okt ober t il SKAT -26,4 Afskrivning af diverse t ilgodehavender, gæld og m ellem værende 4.499,7 Forventet t ab på t ilgodehavender ,5 Værdireguleringer Regulering af forpligt igelse vedr. t j m ænd, åremål, arbejdskade og leasingydelse m v ,0 Regulering af andel HNM, Vest forbrænding og Frederikssund Forsyning ,8 Kursreguleringer af sw ap, ældreboliglån og valutalån -725,3 Øvrige reguleringer -181,4 Egenkapitalen Opt agelse af t ilbagebet alingspligt ige ydelser ,4 er Den på store denne forøgelse måde udgør et Året s af forskellen udtryk bevægelser egenkapitalen, for mellem kommunens kommunens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenkapitalen på balancekont skyldes værdi, som oen nævnt som ved udgangen af 2012 var på ca. 3 mia. kr. i alt i note 6, opskrivning af værdien af ,8 ultimo ,9 Frederikssund Forsynings anlægsaktiver. 22/60

23 Egenkaptialen Egenkapital Tilretninger ultimo som 2011 først jf. ført i økonomisystemet i ,1 Primosaldokorrektioner ultimo 2011 ført herefter i regnskab 2012 som følge af kommunens , ,9 Egenkapital overtagelse af primo administrationen 2012 af ældreboliger på Nordhøj og 3 Ege ,0 495,1 23/60

24 Oversigt over interne forsikringsordninger Net t ot al f or over -/ under skud på int er n f or sikr ing (1.000 kr.) Arbejdsskade Arbejdsskade akkum uleret Autoskade Autoskade akkum uleret Løsøre/ ansvar Løsøre/ ansvar akkum uleret Bygningsskade Bygningsskade akkum uleret Kommunen Samlet balance for alle forsikringsordninger som skøn overstiger Samlet forventede som kr udgangspunkt balance skadesudgifter. Præmieopkrævningen selvforsikrede, alle forsikringsordninger, Såfremt der men har dog tegnet en enkeltskader akkumuleret optræder skal dække en udgifter skade i til forbindelse forsikringspræmie, med samt et Fælles Kommunen tyveri/hærværk, afholder skadesstedet en selvrisiko på via sit eget budget. for Løsøre/ansvar, bygningskade og autoskade katastrofe udgift administration til forsikringspræmie, forsikring, som udgangspunkt som dækker AES præmiebetaling, i selvforsikrede tilfælde af større på honorar arbejdsskadeområdet, hændelser. for udarbejdelse Præmieopkrævningen men af aktuarrapport, har dog skal tegnet dække en Kommunens balance på funktion beregnede af ASK og forpligtelse DSA, Henlæggelserne skøn på over området forventede tager udgangspunkt arbejdsskade skadesudgifter. i er en optaget årlig aktuarberegning, på kommunens som Arbejdsskade: udarbejdes af kommunens forsikringsmægler. Præmiefastsættelsen opsparede Kommunen Samlet set for alle ordningerne, er der over 3 år oparbejdet et overskud på kr. over/underskud for de enkelte ordninger reguleres i det enkelte budgetår, i forhold til de De manglende midler har som for på perioden udgangspunkt år hver vil blive 2007 opgjort ordning. været 2009, og selvforsikret begge indregnet år incl, i siden forbindelse er ikke 1/ opgjort med Det aflæggelse ved akkumulerede afslutning regnskab af regnskab for ordningerne: /60

25 det Det korrigerede samlede resultat budget. for Der 2012 er udviser under de et mindreforbrug enkelte udvalg på nærmere 50,9 mio. redegjort kr. hvilket for svaret afvigelserne til 2,02 i % af Bemærkninger incl. overførte bevillinger forhold til budget. Bel øb i kr. Opr. budget Kor r. Budget Af vigel se/ r esul t at Kor r. r esul t at Over f ør t Økonom iudvalget Opvækst - og Uddannelsesudv Kult ur-, Frit ids- og Idræt sudv Social-, Ældre- og Sundhedsudv Beskæft igelsesudvalget Teknik-, M iljø- og Erhvervsudv vedr. Forskellen Plannormeringsstyrede mellem regnskabsresultat og Udviklingsudvalget institutioner, og barselskompensation det korrigeret resultat og udgøres 25.0 korrektioner primært 88 vedr. af energiområdet. lønkorrektioner I alt I alt I alt ,9 i For mio. Økonomiudvalget kr., hvoraf 3,2 er mio. der kr. et (1 overskud pct. af (korrigeret budget) resultat) søges i forhold overført til det mens korrigerede 2,7 mio. kr. budget lægges på Af kassen. overførslen på 3,2 mio. kr. overføres 3,0 mio. kr. til 2013, mens 0,2 mio. kr. overføres til Bel øb i kr. Opr. budget Kor r. Budget Af vigel se/ r esul t at Kor r. r esul t at Over f ør t Boligpolit ik Beredskab Polit isk organisat ion Adm inist rat ion mio. Nedgangen Lønpuljer kr. af den fra og afsatte oprindeligt t jenest implementeringspulje til korrigeret budget andspensioner på skyldes mio. primært, kr. at der i 2012 kun blev anvendt 2, Rengøring Udkont ering IT, løn, forsikr. m.v Økonomiudvalget ,8 mio. vedrører kr. vedrører fem et projekter ABT-projekt i Jobcentret i IKT 25/60 Overførslen til 2013 på 3,0 mio. kr. indeholder: 1,9

26 projekt i regi af det lokale beskæftigelsesråd Overførslen 0,05 kr. fundraising jobcentret. 0,1 mio. kr. vedrører Bycirklen De 2,7 mio. til kr., 2014 der lægges på 0,2 mio. i kassen, kr. skyldes er fordelt mindreforbrug på følgende på måde: kontorhold og tidsskrifter mv. i kommunalbestyrelsesmedlemmer -0,8-0,4-0,7 driftssikring den politiske af organisation boligbyggeri -2,7-0,1 mio. kr. til fordelt kommissioner, med -0,3 råd mio. og kr. nævn til 1,1 0,8 mio. mio. kr. kr. vedrørende rengøring forsikring administration lønpuljer og tjenestemandspensioner mv. korrigerede For Opvækst- budget og Uddannelsesudvalget på 24,1 mio. kr., hvoraf er der 15,2 et mio. overskud kr. (2(korrigeret pct. af korrigeret resultat) budget) i forhold søges til det overført, mens Af overførslen der lægges på 15,2 8,9 mio. mio. kr. kr. i overføres kassen. 1,0 mio. kr. til 2013, mens 11,4 overføres til Endelig overføres 2,8 mio. kr. til anlæg i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Bel øb i kr. Nedgangen fra oprindeligt til korrigeret budget skyldes primært mindreudgifter til tabt Opr. budget Kor r. Budget Af vigel se/ r esul t at Kor r. r esul t at Over f ør t Skole- og klub PPR arbejdsfortjeneste. Dagt ilbud Fam ilieom rådet Adm inist rat ion Opvækst- og Uddannelsesudv. Døgninstitutioner på Familieområdet Overførslen -0,2 0,6 kr. Folkeskoler og Skolefritidsordninger 2,0 mio. kr. vedrørende Dagtilbud primært ift. Tilskud, puljeordninger mv. 0,1 6,4 til 2014 på 11,4 mio. kr. Døgninstitutioner Pædagogisk Skole- indeholder: klubområdet psykologisk på Familieområdet rådgivning primært ift. Folkeskoler, Endelig Skolefritidsordninger og Kommunale specialskoler Ungdomsskoleundervisning. overføres 2,9 mio. der kr. vedrørende 2,8 mio. kr. Dagtilbud anlæg i 2013 primært vedrørende ift. Integrerede Folkeskoler, institutioner Skolefritidsordninger og Fælles formål og Overførslen 0,6 til 2013 på 1,0 mio. kr. indeholder: 26/60

27 De 8,9 mio. -1,6 kr., der lægges i kassen, er Familieområdet fordelt på følgende måde: Skole- -3,0 fordelt udover Skole- og klubområdet budget -4,3 mio. kr. vedrørende Dagtilbud primært ift. integrerede institutioner 2012 på og på 11,9 klubområdet 501,2 mio. kr. repræsenterer Området ønsker 60 pct. at overføre af udvalgets 8,9 mio. samlede kr. ud driftsudgifter af et samlet med mindre et oprindeligt forbrug i 2,9 Overførslerne til decentrale institutioner er fordelt med: skole. folkeskoler, dvs. gennemsnitligt kr. pr. 3,1 mio. kr. fordelt på kommunens 12 skolefritidsordninger. En lang række af overførslerne Skolen 1,8 er legepladsrenoveringer, planlagt benyttet i forbindelse etablering med af cafesal, diverse udendørs anlægsinvesteringer multibane etc. som f.eks. ved Kæret ungdomsskolerne specialskolerne: Heldagsskolen, Kølholmskolen, Slotsskolen samt På 0,3 klubberne Institutionernes 0,4 mio. kr. vedrørende den kommunale tandpleje budgetlagt, dagtilbudsområdet er der et mindre forbrug på 8,0 mio. hvor af 3,5 mio. kr. søges overført. kommunens hvilket kassebeholdning. budgetter er den overvejende reguleres i forhold forklaring til det på faktiske 4,4 mio.kr., børnetal, som ikke som søges er lavere overført, end oprindeligt men øger Familieområdet skærpet uændret visitation. sagspres. fortsætter Mindre udviklingen udgifterne fra forklares 2011 med af implementering en reduktion af af driftsudgifterne servicestandarder samtidig med Samtidig etableres Familieområdets er som udgifterne et driftsbudget led i bevægelsen reduceret er i i løbet forbindelse fra færre af 2012 anbringelser med reduceret forsinkelse mod med en af i alt etablering højere 18,7 mio. grad af kr., af Ungehus forebyggelse. hvoraf 11,8 som vedrører serviceudgifterne. Der søges overført i alt 2,6 mio. kr. vedrørende institutioner. mio. kr. korrigerede mens For Kultur- Fritid budget og på Idrætsudvalget 4,1 mio. kr., hvoraf er der 3,0 et overskud mio. (5 pct. (korrigeret af korrigeret resultat) budget) i forhold kr. søges til det Af overførslen 1,1 mio. på kr. lægges 3,0 i kassen. overføres 0,9 mio. kr. til 2013, mens 1,5 mio. kr. overføres til overført, Endelig overføres 0,6 mio. kr. til anlæg i Kultur- Fritid og Idrætsudvalget Opr. Kor r. Af vigel se/ Kor r. Overførslen til 2013 på 0,9 mio. kr. indeholder: Bel øb i kr. budget Budget r esul t at r esul t at Over f ør t Kultur og Frit id Kult ur-, Frit ids- og Idræt sudvalget /60

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/48

Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/48 Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord Kommuneoplysninger Ledelsens påtegning Uafhængig revisors erklæring Ledelsens årsberetning Befolkningsudvikling sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere