Stephen R. Covey (2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stephen R. Covey (2006)"

Transkript

1 Stephen R. Covey (2006) 7 GODE VANER den kl. 8:24 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 DEL 1: PARADIGMER OG PRINCIPPER Man kan tale om to former for etik, nemlig (1) karakteretik og (2) handlingsetik. Karakteretikken viser os, at der er helt basale principper for at leve et effektivt liv, og at mennesker kun kan opleve sand succes og vedvarende lykke, hvis de lærer og indpasser disse principper i deres karakter. Handlingsetikken er af nyere dato. Succes er i højere grad blevet til en funktion af personligheden, af den offentlige fremtræden, af attituder og optræden, dvs. de færdigheder og teknikker, som smører det menneskelige samspil. Smil til verden, og den smiler til dig. Du kan, hvad du vil det er nogle af handlingsetikkens slagord. At ændre indstilling og optræden betyder ikke så meget i det lange løb, hvis vi ikke samtidig undersøger det grundlæggende paradigme, som denne indstilling og optræden bygger på. Vi er tilbøjelige til at tro, at virkeligheden er, som den er og at vi er objektive. Men det er ikke rigtigt. Vi ser ikke verden, som den er men som vi er eller rettere som vi er blevet betinget til at se den. Jo mere vi ved om vore grundlæggende paradigmer, kort over tilværelsen og antagelser og i hvor høj grad vi påvirkes af vor erfaring desto nemmere kan vi tage ansvaret for disse paradigmer. Hvis vi blot vil skabe relativt betydningsløse ændringer i vort liv, er det sikkert rigtigt at rette focus mod vore attituder og vor optræden. Men hvis vi skal skabe væsentlige og kvalitative ændringer, så må vi bearbejde vore grundlæggende paradigmer. Vi kan ikke forandre vor måde at se på uden samtidig at ændre vor måde at være på. Og omvendt. Paradigmer er magtfulde, fordi de giver os den linse, som vi ser verden igennem. Et paradigmeskift er derfor det eneste, der kan resultere i en kvalitativ forandring. I bund og grund er vor karakter lig med summen af vore vaner. Vaner er magtfulde faktorer i vort liv. Vi vil definerer vaner som den samlede sum af viden kunnen vilje. Ved at arbejde med viden, kunnen og vilje kan vi opnå et gennembrud til nye niveauer af personlig og menneskelig effektivitet. At skabe effekt ligger i balancen den balance, bogen kalder P/PE-balancen. P står for produktionen af de ønskede resultater og PE står for produktionsevnen, det aktiv eller den evne, der kan fremstille guldæggene. DEL 2: AT SEJRE OVER SIG SELV VANE 1: VÆR PROAKTIV Der er almindeligvis 3 sociale kort, der bruges til at beskrive menneskets adfærd 3 teorier om determinisme, som er alment accepterede. Genetisk determinisme skyder skylden på dine bedsteforældre. Psykisk determinisme giver grundlæggende dine forældre skylden. Og så er der omverdensdeterminismen, som lægger skylden på din chef, din kone, din umulige søn eller den kl. 8:24 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 Hver eneste af disse kort er baseret på den teori om påvirkning og reaktion, som Pavlov beviste med sine hunde. Men hvor rigtigt og hvor hensigtsmæssigt tror du, at disse kort beskriver dit territorium? Frankl opdagede et fundamentalt princip om menneskets natur: Mellem påvirkning, stimulus og reaktion har mennesket sin frihed til at vælge. Det er en frihed, der bl.a. drejer sig om selvbevidsthed, forestillingssevne, samvittighed og en uafhængig vilje. Proaktiv betyder, at vi som mennesker er ansvarlige for vore egne liv. Vi har initiativet og vi har ansvaret for at få tingene til at ske. Gandhi sagde: De kan ikke tage sin selvrespekt fra dig med mindre du selv giver den til dem. Først når en person kan sige inderligt og ærligt: Jeg er, hvem jeg er i dag, som et resultat af de valg, jeg traf i går, kan han også sige: Jeg vælger en anden vej. Vor grundlæggende natur er at bruge os selv ikke at blive brugt af andre. Det betyder, at man vedkender sig sit ansvar for at få tingene til at ske. Efterhånden som du studerer de seks andre vaner, så vil du opdage, at de alle sammen er afhængige af dine proaktive muskler. Det reaktive sprog kommer fra det deterministiske paradigme: Jeg er ikke selv i stand tila t vælge jeg er ikke ansvarlig. Det reaktive sprog har en tendens til at blive en selvopfyldende profeti. Proaktive mennesker focuserer deres indsats på deres indflydelsessfære. De arbejder med de ting, de kan gøre noget ved! Reaktive mennesker focuserer derimod deres energi på deres interessesfære. De focuserer på andre menneskers svagheder, på omverdenens problemer eller på omstændigheder, der er uden for deres egen kontrol. Denne focus resulterer let i en anklagende attitude, i at skylde skylden på andre. Uanset om problemet er direkte, indirekte eller uden for vor kontrol, så har vi i vore hænder det første skridt mod en løsning. Det er en personlig inspiration, når det går op for én at man kan påvirke omstændighederne gennem den måde, man vælger t møde dem på. At have eller at være. Hver gang jeg siger eller tænker, at problemet er derude, så er det selve tanken, der er problemet. Den mest positive metode til at forbedre min egen situation er at arbejde med mig selv på det at: være. Prøv din proaktivitet af: Prøv det i dit ægteskab, på jobbet, i familien og blandt vennerne. Lad være med at diskutere andre menneskers svagheder. Lad være med at diskutere dine egne. Hvis du laver fejl, så indrøm dem, ret fejlen, lær af den øjeblikkeligt! Undgå at komme ind i en beskyldende og anklagende holdning. Arbejd med de ting, som du har kontrol over. Arbejd med dig selv. Prøv at være. Hvis du begynder at sige eller tro, at problemet er derude, så skal du stoppe øjeblikkeligt. Det er selve den tanke, der er problemet*! VANE 2: BEGYND MED SLUTNNGEN At begynde med slutningen baserer sig på princippet om, at alle ting skabes to gange. Der er den første skabelse, som er ren mental, og så er der den anden, som er fysisk. Hvis du vil have, at dine børn skal blive ansvarlige og selvdisciplinerede, så skal du have dette billede klart for dig hver dag (den første, mentale skabelse) i dit samkvem med børnene (den anden, fysiske skabelse). den kl. 8:24 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 Hvis vi ikke udvikler vore egen opmærksomhed og tager ansvaret for vore første, mentale skabelser, så overlader vi valget til andre mennesker! Peter Drucker og Warren Bennis siger, at management er at gøre tingene rigtigt leadership er at finde de rigtige ting at gøre. Management er hurtigt og effektivt at klatre op ad rangstigen, mens lederskab bestemmer, hvilken karrieremur, stigen skal stå op ad. Ved at begynde med slutningen må jeg angribe min egen rolle som far eller rollen som leder eller mine andre roller med klare værdier og retningslinier. Det betyder også, at jeg skal begynde hver dag med disse værdier i mit hoved. Jeg kan handle med integritet, og jeg behøver ikke at reagere emotionelt på følelser eller eksterne omstændigheder. Jeg kan være ægte proaktiv og værdidrevet, fordi mine værdier er klare. Uanset, hvad der ligger i dit livs centrum, så vil det være kilden til din sikkerhed, mårlrettethed, visdom og kraft. Sikkerhed repræsenterer din følelse af eget værd, din identitet. Målrettethed er din retning i livet. Visdom er dit livsperspektiv. Og kraft er din evne og formåen til handling. Ved at bygge dit liv på et center af tidløse, uforgængelige principper, så skaber du et fundamentalt paradigme for et effektivt liv. Et paradigme er som et par briller: Det påvirker den måde, du ser alting på i livet. Som proaktive mennesker kan vi begynde at udtrykke, hvad vi ønsker at være og gøre i livet. Vi kan skrive en personlig hensigtserklæring en personlig grundlov. Ved at skrive din egen hensigtserklæring skaber du et kompas, som altid viser vejen at gå. Personligt lederskab er ikke en enkeltstående begivenhed. Det er langt snarere den fortsatte proces med at holde fast på visionen og værdierne og indrette sit liv til at være i overensstemmelse med disse altafgørende kriterier. Et af hovedproblemerne, der opstår, når folk arbejder på at blive mere effektive i livet, er, at de ikke tænker bredt nok. En måde til at gøre sin hensigtserklæring mere balanceret og lettere at arbejde med, er at bryde den ned i specifikke roller eller områder i sit liv. Roller og mål giver struktur og organiseret retning på den personlige hensigtserklæring. Hensigtserklæringer er også vikgtige for succesrige organisationer. En organisations hensigtserklæring en, der virkelig reflekterer de dybe fælles værdier og visioner af alle i organisationen skaber stor enhedsfølelse og en vældig forpligtelse. VANE 3: GØR DET FØRSTE FØRST Den menneskelige vilje er en forbløffende egenskab. Gang på gang har vi set den vinde på trods af at alle odds var imod. Men den rigtige kraft kommer fra, at man lærer, hvordan man bruger evnen i hver eneste daglige beslutning. Effektiv ledelse er at gøre de rigtige ting først. Selvstyring er disciplin; at sikre at tingene bliver gjort. Se på figuren på næste side. Effektive mennesker holder sig væk fra kvadrant III og IV, fordi uanset om de haster eller ej så er opgaverne ikke vigtige. Effektive mennesker forsøger at indskrænke kvadrant I til det mindst mulige for at kunne tilbringe mere tid i kvadrant II. Kvadrant II er hjertet i effektiv, personlig styring. Effektive mennesker er ikke problemorienterede, de er mulighedsorienterede. De fodrer deres muligheder og udsulter problemerne. I tidsstyring taler man om Paretos princip eller 80/20-reglen: 80% af resultaterne kommer fra 20% af indsatsen! den kl. 8:24 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 U-VIGTIGT VIGTIGT 7 GODE VANER I begyndelsen er det eneste sted at finde tid til kvadrant II-opgaver i kvadrant III og IV. Man skal være proaktiv for at arbejde i kvadrant II fordi alt arbejdet i kvadrant I og III forsøger at stjæle din tid. Hvis du skal kunne sige JA til vigtige opgaver i kvadrant II, så skal du lære at sige NEJ til andre handlinger ofte endda til opgaver, som synes at haste yderst meget. Tidsstyringsmatrice: HASTER FELT-I-AKTIVITETER: Kriser Presserende problemer Tidsfrister Udløbsfrister HASTER IKKE FELT-II-AKTIVITETER: Forebyggelse PE-aktiviteter Opbygning af venskaber Opsøgning af nye muligheder Planlægning, afslapning FELT-III-AKTIVITETER: Afbrydelser Uventede besøg En del post Mange møder Kommende, presserende probl. Populære aktiviteter FELT-IV-AKTIVITETER: Trivialiteter Hårdt arbejde En del post Mange telefonsamtaler Tidsspilde Behagelige aktiviteter Målsætningen med kvadrant II-styring er at styre vore liv effektivt fra et center af sunde principper, fra en grundig viden om vor personlige hensigtserklæring med focus på det vigtige såvel som på det, der haster. Det kræver planlægning. Og her gælder det, at en uge-planlægning giver bedre balance og sammenhæng end daglig planlægning. Nøglen er ikke at prioritere det, der står på din plan men at planlægge efter det, du prioriterer højst. At organisere sig selv efter kvadrant II indeholder 4 nøgleaktiviteter, nemlig 1. Identifkation af roller notér dig de roller, hvor du vil bruge tid og kræfter i den kommende uge 2. Valg af mål. Det næste skridt er at vælge 2-3 vigtige resultater, som du ønsker at opnå i hver af de nævnte roller inden for den næste uge 3. Tidsplanlægning. Tag et samlet kig på hele ugen med de mål, du har sat dig og planlæg den tid, du skal bruge for at realisere målene 4. Daglig tilpasning. Der sker altid noget uventet. Alt, hvad vi præsterer, gør vi gennem delegering enten til tid eller til andre mennesker. Hvis vi delegerer til tid, tænker vi på effektivitet. Hvis vi delegerer til andre mennesker, tænker vi effekt. Grundlæggende er der to former for delegering: (1) idiotdelegering og (2) ejerskabsdelegering. Idiotdelegering betyder: gør dette, på denne måde og fortæl mig så, når du er klar til næste instruks. Ejerskabsdelegering focuserer på resultatet i stedet for på metoden. Den tillader mennesker at vælge metode og gør dem i stedet ansvarlige for resultatet. Tillid er den højeste form for menneskelig motivation. Den bringer det bedste frem i folk. Men det tager tid og tålmodighed, og det udelukker ikke nødvendigheden af at træne og udvikle mennesker, så deres den kl. 8:24 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 kompetence kan øges i tråd med tilliden. Ejerskabsdelegering er klart til fordel for begge parter når den udføres rigtigt. Effektiv delegering er måske den bedste indikator for effektiv ledelse, simpelt hen fordi dne er så grundlæggende for både den personlige og for organisationens vækst. DEL 3: AT SEJRE SAMMEN MED ANDRE Ægte gensidighed kan kun bygges på et grundlag af ægte uafhængighed. Sejren over en selv kommer før at sejre med andre. Vi kender alle sammen den almindelige, pequniære bankkonto. Men på samme måde har man en følelsernes bankkonto. Den indeholder den beholdning af tillid, som opbygges i et menneskeligt forhold. Hvis man indsætter på kontoen (gennem ærlighed, venlighed, høflighed m..m.) så opbygger man en reserve Vore varige forhold som ægteskaber, venskaber og jobrelationer kræver konstante indsættelser på følelsernes bankkonto. De fortsatte forventninger stiller konstante krav, som får de gamle indsættelser til at forsvinde. Og husk, at lette løsninger er blændværk. At opbygge eller reparere et forhold tager tid. Der er ikke nogen nem løsning. Opbygning og reparation af medmenneskelige forhold er en langsigtet investering. Når man skal blive rig gennem opsparing, så skal man blive ved med at spare op. Man må ikke stoppe Der er i den forbindelse 6 betydende indsættelser på den følelsesmæssige bankkonto: 1. Forstå den anden. Vi overfører som regel vore egne hensigter på andre menneskers opførsel. Vi skal i stedt forstå på en måde, som vi gerne selv vil blive forstået og så handle ud fra denne forståelse. 2. Vær opmærksom på små ting. Mennesker er meget følsomme og udsædvanligt tyndhudede indvendig. 3. Man skal overholde sine løfter. Faktisk er der nok ikke noget værre eller noget større udtræk end, når nogen giver et vigtigt løfte til en anden for derefter ikke at opfylde det. 4. Afklaring af forventninger. Årsagen til de fleste vanskeligheder i forholdet mellem mennesker ligger i modstridende eller uklare forventninger om roller og mål. Den rigtige indsætning på kontoen er at gøre forventningerne klare og udtalte allerede fra starten. 5. Vis personlig integritet. Personlig integritet skaber tillid og er grundlaget for mange former for indsættelser. Integritet er at bringe virkeligheden i overensstemmelse med vore ord holde løfter og opfylde forventninger. Integritet betyder også, at man undgår kommunikation, som har til hensigt at føre folk bag lyset, er fuld af ondskab eller ligger under et niveau af menneskelig værdighed 6. Giv en ærlig undskyldning, hvis du trækker ud af kontoen. Hvis vi kommer til at gøre et udtræk på følelsernes konto, skal vi give en undskyldning, og den skal være ærlig. Alvorligt mente undskyldninger kan sættes ind på kontoen, mens gentagne undskyldninger, der kan misforstås som useriøse, laver udtræk. Med paradigmet om følelsernes bankkonto i hovedet er vi klar til at bevæge os ind i vanerne om at sejre med andre, at kunne få succes i samarbejdet med andre. VANE 4: TÆNK VIND/VIND Der er 6 paradigmer for menneskeligt samspil, nemlig 1. Vind/vind. Det er en sindstilstand, som konstant søger gensidige fordele i alle menneskelige samspilsrelationer. Vind/vind baserer sig på, at der er nok til os alle. At en persons succes ikke bliver opnået på bekostning af eller ved at udelukke andres succes. 2. Vind/tab. Altså: Hvis jeg vinder, så taber du! Som lederstil betyder vind/tab en autoritær indstilling: Jet vil have det på min måde, du kan ikke få din vilje den kl. 8:24 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 3. Tab/vind. Altså: Jeg taber du vinder. Bare bliv ved jeg finder mig i alt. Akkurat som vind/tab så er det en svag position baseret på personlig usikkerhed. 4. Tab/tab. Når 2 vind/tab-personer kommer sammen, så bliver resultatet let til tab/tab. De vil begge tabe. Situationen vil ofte være præget at en sygelig gåen efter den andens tab. Og måske resignerer man så og siger: Hvis der alligevel ikke er nogen, der vinder, så er det måske slet ikke så galt at være taber 5. Vind. Et andet almindeligt alternativ er simpelt hen at tænke vind. Mennesker med en vindmentalitet behøver ikke nødvendigvis at ønske, at andre skal tabe noget. Det er sådan set ret ligegyldigt. 6. Vind/vind eller ingen handel. Ingen handel betyder, at hvis vi ikke kan finde en løsning, som er til begge parters tilfredshed, så er vi enige om at være uenige og så er der ingen handel. Hvis man altid har ingen handel som mulighed i sin hjerne, så kan man føle sig fri. At tænke vind/vine er vanen for lederskab mellem mennesker. Princippet i vind/vind er fundamentalt for succes i alle vore samspilsrelationer, og det omfatter fem gensidige livsdimensioner: 1. Karakter. Der er 3 essentielle karaktertræk, som er nødvendige for at arbejde i et vind/vindparadigme. Det drejer sig om (1) Integritet (2) modenhed og (3) overflodsmentalitet (altså troen på, at der er rigeligt her i livet til os alle). 2. Menneskelige forhold. Tilliden, følelsernes bankkonto, er baggrunden for vind/vind. 3. Aftaler. I en vind/vind-aftale skal følgende 5 elementer indgå klart og entydigt: (1) Det ønskede resultat, (2) Retningslinier, (3) Ressourcerne, (4) Ansvarligheden og (5) Konsekvenserne. 4. Støttesystemer. m Vind/vind kan kun overleve i en organisation, når dens systemer støtter den. Træningssystemet, kommunikationssystemet, budgetteringssystemet, informationssystemet, aflønningssystemet alle skal være baseret på princippet om vind/vind. Efterhånden som medarbejderne lærer at tænke vind/vind, bliver de i stand til at opstille systemer, som kan skabe og fastholde vind/vind. De kan transformere de unødvendige konkurrencesituationer til samarbejde og de kan kraftigt påvirke effektiviteten ved at udvikle både P og PE. 5. Processer. Man kan kun opnå vind/vind løsninger ved hjælp af vind/vind-processer. Endemål og metode er et og det samme! VANE 5: SØG FØRST AT FORSTÅ DERNÆST AT BLIVE FORSTÅET Hvis du til fulde forstår den andens mening, så bliver dit eget budskab tydeligere. Dette princip er nøglen til effektiv kommunikation mellem mennesker. Og kommunikation er den vigtigste kunnen i livet. Hvis du ønsker at være virkelig effektiv i din medmenneskelige kommunikation, skal du opbygge din kunnen som indlevende lytning på din karakter, som skal inspirere til åbenhed og tillid. Og du skal opbygge saldoen på følelsernes bankkonto, så den kan bygge bro mellem to sind. Når en anden taler, lytter vi almindeligvis ud fra fire niveauer: Vi kan (1) ignorere den anden, vi kan (2) øve os i at lade som om, vi kan (3) også udøve selektiv lytning eller vi kan (4) anvende opmærksom lytning. Men meget få af os forstår at udføre det femte niveau, den højeste form for lytning: Lytning med indlevelse. Lytning med indlevelse går ind i andres referencerammer. At lytte med indlevelse er risikofyldt. Det kræver en stærk base af sikkerhed at gå ind i en tilbundsgående lytteoplevelse, fordi du åbner dig selv og tillader dig selv at blive påvirket. Du bliver sårbar! Efterhånden som du lærer at lytte totalt til andre mennesker, vil du opleve en kæmpeforskel i din opfattelse. Du vil begynde at sætte pris på den værdi der ligger i forskellen, når mennesker virkelig forsøger at samarbejde i gensidig tillid. Søg først at forstå derefter at blive forstået. At vide hvordan man bliver forstået er anden halvdel af vane 5 og er lige så kritisk for at opnår vind/vind-løsninger. den kl. 8:24 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Vi har tidligere defineret modenhed som balancen mellem mod og omtanke. At søge at forstå kræver omtanke og hensyn; at søge at blive forstået kræver mod. Vind/vind kræver lige store dele af hver. De gamle grækere talte om ethos, pathos og logos. Ethos er din personlige troværdighed. Pathos er den empatiske side af dig. Og logs er logikken den ræsonnerende. Men læg mærke til den afgørende rækkefølge: Ethos, Pathos og Logos. De fleste mennesker går direkte til logos (venstrehjernens logik), når de skal præsentere noget. De forsøger at overbevise andre om værdien af denne logik uden først at have taget ethos og pathos i betragtning. VANE 6: SKAB SYNERGI Når man forstår det rigtigt, er synergi den højeste form for aktivitet i livet det er prøvestenen for og manifestationen af alle de andre vaner lagt sammen. Alle de vaner, vi allerede har afdækket, forbereder os på at kunne skabe miraklet: Synergi. Synergi er, når helheden er større end summen af enkeltdelene. Når 2+2 = 5 (mindst!!). Når man kommunikerer med synergi, så åbner man sit sind, sin hjerne og sine udtryksformer for nye muligheder og nye alternativer. Du begynder med troen på, at begge parter vil få større indsigt, og at spændingen ved denne gensidige læring og forståelse vil skabe en drivkraft mod endnu dybere indsigt, læring og udvikling. Som lærer er Covey overbevist om, at nogle af de bedste undervisningssituationer balancerer på kanten af kaos. Det er tidspunkter, hvor man som lærer eller elev ikke rigtigt ved, hvad der vil ske. I starten er man på sikker grund - og kan derfor være åbne over for hinanden og lytte. Synergi er nærmest, når en gruppe kollektivt bliver enige om at kaste det gamle manuskript ud og sammen skrive et nyt. Synergi er spændende. Kreativitet er spændende. Det er fantastisk, hvad åbenhed og kommunikation kan skabe. Mulighederne for betydelige landvindinger er så virkelige, at det er værd at løbe den risiko, som en sådan åbenhed indebærer. Kommunikationsniveauer: høj tillid Synergisk (vind/vind) Respektfuld (kompromis) lav Defensiv (vind/tab eller tab/vind) høj samarbejde Den laveste form for kommunikation kommer fra situationer med lav tillid og kan karakteriseres ved forsvarsberedskab, protektionisme og ofte et juridisk sprogbrug. Mellempositionen er den respektfulde kommunikation. I gensidige situationer laves der et kompromis. At lave et kompromis er som at sige, at = 1½. Synergi, derimod, betyder at bliver til 8 eller til 16 eller den kl. 8:24 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Kombinationen af ingredienserne: (1) den høje følelsernes bankkonto, (2) at tænke vind/vind og (3) at søge først at forstå skaber den idéelle grobund for synergi. Jeg er overbevist om, at nøglen til synergi mellem mennesker ligger i den indre synergi; den synergi, som lever inde i dig selv. Når et menneske har adgang til både den intuitive, kreative og visuelle højrehjerne og den analytiske, logiske, verbale venstrehjerne, arbejder hele hjernen sammen. Så skabes der psykisk synergi i hjernen. At sætte pris på forskellen er hele grundtanken i synergi. Og nøglen til at værdsætte disse forskelle er at forstå, at alle mennesker ser verden ikke som den der men som de er! DEL 4: FORNYELSE VANE 7: SLIB SAVEN Slip saven drejer sig om principper for balanceret fornyelse af sig selv. Vane 7 er vedligeholdelsen, repetitionen, gentagelsen, opmærksomheden af og omkring de andre 6 vaner. Det må aldrig blive som med manden, der stod og savede og savede og savede i et træ. Og da har blev spurgt om, hvorfor han ikke sleb sin sav, så den ville save bedre, svarede han: Det har jeg ikke tid til! Vane 7 er den personlige PE. Det drejer sig om at bevare og forbedre det største aktiv, du ejer nemlig dig selv. Den fornyer de fire dimensioner i din grundlæggende natur det fysiske, det åndelige, det mentale og det socialt/følelsesmæssige. Fysisk Træning, rigtig mad, stressledelse Mentalt Læsning, visualisering, planlægning, skrivning Socialt/følelsesmæssigt Service, indlevelse, synergi, indre sikkerhed Åndeligt Afklaring af værdier forpligtelse over for principperne studere principper og meditere For at være effektive, skal vi vedkende os vigtigheden af at tage os tid til hele tiden at slibe saven i alle fire dimensioner: den kl. 8:24 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 1. Den fysiske dimension. Du skal sørge godt for din krop få den rigtige ernæring, få tilstrækkelig søvn og afslapning og motionere regelmæssigt. Et godt motionsprogram udvikler din krop på tre områder: (1) udholdenhed, (2) fleksibilitet og (3) styrke. Grundtanken i den fysiske dimension er at slibe saven, at træne kroppen regelmæssigt på en måde, som vil bevare og udbygge vor kapacitet for arbejde, omstillingsevne og fornøjelse. Og husk, at når du øger din fysiske styrke, så øger du samtidig også din psykiske. 2. Den åndelige dimension. Ved at forny din åndelige dimension øges kraften af dit lederskab over dit liv. Når vi tager os tid til at trække på vort livs lederskabscenter, og hvad livets formål er, så lægger det op til en slags paraply over alt andet. Det er også derfor, at Covey tror på, at en personlig hensigtserklæring er så vigtig. 3. Den mentale dimension. Uddannelse fortsat uddannelse, en fortsat finpudsning og udvidelse af hjernens kraft er af væsentlig betydning for vor mentale fornyelse. Det er derfor, at det er så vigtigt at læse bøger og udsætte sig selv for store menneskers tanker. At skrive er en anden måde at holde sin mentale sav skarp på. Organisering og planlægning repræsenterer andre former for mental fornyelse. Ligesom visualisering gør det. 4. Den sociale/følelsesmæssige dimension. Fornyelse af vor sociale/følelsesmæssige dimension kræver, at man øver sig. De fleste mennesker er en funktion af det sociale spejl. De er præget af meninger, opfattelser og paradigmer af de mennesker, der er omkring dem. Goethe lærte os: Behandl en mand, som han er, og han vil vedblive at være, som han er. Behandl en mand, som han kan og burde være, og han vil blive, som han kan og burde være. Balanceret fornyelse er synergisk optimalt. De ting, som du gør for at slibe saven i en af dimensionerne, kan have en positiv påvirkning på de andre, fordi de hænger så tæt sammen. Fornyelse er princippet og processen som giver os styrke til at bevæge os opad i en spiral af vækst og forandring, af konstant forbedring. Emerson: Det, vi bliver ved med at gøre, bliver lettere at gøre ikke fordi handlingernes natur har ændret sig, men fordi vor evne til at gøre det, er øget. Ved at bygge sit liv på et center for korrekte principper og ved at skabe balanceret fokus på at gøre og udvikle sin evne til at gøre, får man kræfter til at skabe effektive, nyttige og fredfyldte liv både for sig selv og for sine efterkommere! den kl. 8:24 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

7 GODE VANER (1-3 I UDDRAG)

7 GODE VANER (1-3 I UDDRAG) NLPHenrik.dk Forandringsledelse, Stress og Trivsel Projekt-, Program og porteføljeledelse Organisation-, Team- og Individuel Coaching Outplacement og Jobsøgningsrådgivning 7 GODE VANER (1-3 I UDDRAG) v/stephen

Læs mere

7 gode vaner i region Kattegat

7 gode vaner i region Kattegat 7 gode vaner i region Kattegat Indledning Organisationer som stræber og gror, er dem der lever efter de basale principper for High-Performance. Konstant fokus på mission og værdier sammenholdt med evnen

Læs mere

Bitchen, prinsessen og lederskabet - Velkommen. www.kurios.dk 1

Bitchen, prinsessen og lederskabet - Velkommen. www.kurios.dk 1 Bitchen, prinsessen og lederskabet - Velkommen www.kurios.dk 1 Bitchen, prinsessen og lederskabet 1. Karrieren, kvinden og garderobeskabet 2. Passionen, prinsessen og partnerskabet 3. Bitchen, heksen og

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

7 gode vaner. i region Kattegat

7 gode vaner. i region Kattegat 7 gode vaner i region Kattegat Indhold Intro:... 3 Paradigmer og principper.... 4 P/PE balancen... 5 7 gode vaner - en oversigt.... 6 Vane 1 Vær proaktiv... 7 Øvelse 1:... 8 Vane 2 Begynd med slutningen...

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk?

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? - Stress opstår når vi ikke lever efter vores værdier - Værdiafklaring

Læs mere

En vej til at reagere proaktivt

En vej til at reagere proaktivt En vej til at reagere proaktivt Vi er født proaktive, men gennem vores opvækst, præges vi og der er en risiko for at vi bliver reaktive gennem årene. At være proaktiv betyder mere end at være aktiv og

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Nyt job men hvordan?

Nyt job men hvordan? Nyt job men hvordan? eller 1 Dagens program Forventningsafstemning Præsentation Hvad er coaching Hvad kan vi lære af edderkoppen? Vanetænkning Højre venstre hjernehalvdel Hvem er jeg hvad kan jeg hvad

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Kilde: Personlig Effekt. Personlig Effekt

Kilde: Personlig Effekt. Personlig Effekt Kilde: Personlig Effekt Personlig Effekt Personlig Effekt Covey s Vaner Kilde: Personlig Effekt Effektfulde mennesker Med hvilke personlige værdier og vaner kan jeg bedst understøtte denne kultur? Hvad

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Man skal være positiv for at skabe noget godt. Vi ryttere er meget følsomme med hensyn til resultater. Går det ikke godt med ridningen,

Læs mere

Råd til håndteringen af stress.

Råd til håndteringen af stress. Råd til håndteringen af stress. Af cand. Psych. Tue Isaksen I forhold til stress skal du overveje mange aspekter. Stress er ikke kun et spørgsmål om krav/forventninger kontra ressourcer, men i højere grad

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Du vil her læse et referat af bogen 7 gode vaner, skrevet af Stephen Covey.

Du vil her læse et referat af bogen 7 gode vaner, skrevet af Stephen Covey. 7 Gode Vaner Du vil her læse et referat af bogen 7 gode vaner, skrevet af Stephen Covey. Introduktion Hvad handler bogen om? At blive mere effektiv i sin måde at tilgå arbejde, at blive et bedre menneske

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Analyse af dine maskuline arketyper

Analyse af dine maskuline arketyper Analyse af dine maskuline arketyper Vælg de udsagn, der bedst beskriver dig for hvert punkt. Du må vælge lige så mange udsagn, som du oplever passer på dig. 1. Hvis jeg bliver spurgt, må jeg indrømme,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand Torben'Hecksher' fengshuimaster'

Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand Torben'Hecksher' fengshuimaster' RASK OG RIG Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand ' Torben'Hecksher' fengshuimaster' Der er altid plads til et glas rødvin En professor stod foran sit hold med en del effekter foran

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER!

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! TekSam Årsdag, Odense Congress Center KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! i forhold til tilbageværende medarbejdere Helle Kryger Aggerholm Center for Virksomhedskommunikation Dias 2 Agenda Baggrund og fokus Hvad

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

For at holde en mæglende tilgang til både arbejds- og privatlivet

For at holde en mæglende tilgang til både arbejds- og privatlivet 6. EMPATI, MEDFØLELSE OG KONTAKT For at holde en mæglende tilgang til både arbejds- og privatlivet må man være i stand til at rumme andre menneskers meninger, holdninger, væremåder og værdier uden på forhånd

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Formål med workshoppen: At sætte fokus på, hvordan man skaber motivation og gejst hos kollegaer At belyse den menneskelige side af

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Om Værtskab. kunsten at få mennesker til at føle sig velkomne

Om Værtskab. kunsten at få mennesker til at føle sig velkomne Om Værtskab kunsten at få mennesker til at føle sig velkomne 1 VÄRDSKAPET AB LAYOUT Form & Funktion i Sverige AB TRYK Åtta45, Sverige, sept 2008 FOTOS ImageState, Banana Stock, Ada Elmgart OVERSÆTTELSE

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Grønlandske Hus d. 27. nov. 2014

Grønlandske Hus d. 27. nov. 2014 Køb bøgerne i dag Grønlandske Hus d. 27. nov. 2014 V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Dagens sang Du kom med alt det der var dig Du kom med alt det der var dig og sprængte hver en spærret vej og hvilket forår blev det!

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Assertionsteknik. (Andrew Salter, Robert E. Alberti, Anne Dickson) Du skal sgu ikke stå dér og være indirekte aggressiv overfor mig!

Assertionsteknik. (Andrew Salter, Robert E. Alberti, Anne Dickson) Du skal sgu ikke stå dér og være indirekte aggressiv overfor mig! Assertionsteknik (Andrew Salter, Robert E. Alberti, Anne Dickson) Du skal sgu ikke stå dér og være indirekte aggressiv overfor mig! Assertion: definition Assertion vil sige at kunne handle i overensstemmelse

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold?

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold? Hvor stærkt er jeres forhold? 26 FEMiNA.dk 32/2016 En sommerferie, hvor man pludselig er meget sammen med sin partner, kan nogle gange sætte tingene på spidsen. Man har måske igennem længere tid været

Læs mere