Stephen R. Covey (2006)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stephen R. Covey (2006)"

Transkript

1 Stephen R. Covey (2006) 7 GODE VANER den kl. 8:24 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 DEL 1: PARADIGMER OG PRINCIPPER Man kan tale om to former for etik, nemlig (1) karakteretik og (2) handlingsetik. Karakteretikken viser os, at der er helt basale principper for at leve et effektivt liv, og at mennesker kun kan opleve sand succes og vedvarende lykke, hvis de lærer og indpasser disse principper i deres karakter. Handlingsetikken er af nyere dato. Succes er i højere grad blevet til en funktion af personligheden, af den offentlige fremtræden, af attituder og optræden, dvs. de færdigheder og teknikker, som smører det menneskelige samspil. Smil til verden, og den smiler til dig. Du kan, hvad du vil det er nogle af handlingsetikkens slagord. At ændre indstilling og optræden betyder ikke så meget i det lange løb, hvis vi ikke samtidig undersøger det grundlæggende paradigme, som denne indstilling og optræden bygger på. Vi er tilbøjelige til at tro, at virkeligheden er, som den er og at vi er objektive. Men det er ikke rigtigt. Vi ser ikke verden, som den er men som vi er eller rettere som vi er blevet betinget til at se den. Jo mere vi ved om vore grundlæggende paradigmer, kort over tilværelsen og antagelser og i hvor høj grad vi påvirkes af vor erfaring desto nemmere kan vi tage ansvaret for disse paradigmer. Hvis vi blot vil skabe relativt betydningsløse ændringer i vort liv, er det sikkert rigtigt at rette focus mod vore attituder og vor optræden. Men hvis vi skal skabe væsentlige og kvalitative ændringer, så må vi bearbejde vore grundlæggende paradigmer. Vi kan ikke forandre vor måde at se på uden samtidig at ændre vor måde at være på. Og omvendt. Paradigmer er magtfulde, fordi de giver os den linse, som vi ser verden igennem. Et paradigmeskift er derfor det eneste, der kan resultere i en kvalitativ forandring. I bund og grund er vor karakter lig med summen af vore vaner. Vaner er magtfulde faktorer i vort liv. Vi vil definerer vaner som den samlede sum af viden kunnen vilje. Ved at arbejde med viden, kunnen og vilje kan vi opnå et gennembrud til nye niveauer af personlig og menneskelig effektivitet. At skabe effekt ligger i balancen den balance, bogen kalder P/PE-balancen. P står for produktionen af de ønskede resultater og PE står for produktionsevnen, det aktiv eller den evne, der kan fremstille guldæggene. DEL 2: AT SEJRE OVER SIG SELV VANE 1: VÆR PROAKTIV Der er almindeligvis 3 sociale kort, der bruges til at beskrive menneskets adfærd 3 teorier om determinisme, som er alment accepterede. Genetisk determinisme skyder skylden på dine bedsteforældre. Psykisk determinisme giver grundlæggende dine forældre skylden. Og så er der omverdensdeterminismen, som lægger skylden på din chef, din kone, din umulige søn eller den kl. 8:24 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 Hver eneste af disse kort er baseret på den teori om påvirkning og reaktion, som Pavlov beviste med sine hunde. Men hvor rigtigt og hvor hensigtsmæssigt tror du, at disse kort beskriver dit territorium? Frankl opdagede et fundamentalt princip om menneskets natur: Mellem påvirkning, stimulus og reaktion har mennesket sin frihed til at vælge. Det er en frihed, der bl.a. drejer sig om selvbevidsthed, forestillingssevne, samvittighed og en uafhængig vilje. Proaktiv betyder, at vi som mennesker er ansvarlige for vore egne liv. Vi har initiativet og vi har ansvaret for at få tingene til at ske. Gandhi sagde: De kan ikke tage sin selvrespekt fra dig med mindre du selv giver den til dem. Først når en person kan sige inderligt og ærligt: Jeg er, hvem jeg er i dag, som et resultat af de valg, jeg traf i går, kan han også sige: Jeg vælger en anden vej. Vor grundlæggende natur er at bruge os selv ikke at blive brugt af andre. Det betyder, at man vedkender sig sit ansvar for at få tingene til at ske. Efterhånden som du studerer de seks andre vaner, så vil du opdage, at de alle sammen er afhængige af dine proaktive muskler. Det reaktive sprog kommer fra det deterministiske paradigme: Jeg er ikke selv i stand tila t vælge jeg er ikke ansvarlig. Det reaktive sprog har en tendens til at blive en selvopfyldende profeti. Proaktive mennesker focuserer deres indsats på deres indflydelsessfære. De arbejder med de ting, de kan gøre noget ved! Reaktive mennesker focuserer derimod deres energi på deres interessesfære. De focuserer på andre menneskers svagheder, på omverdenens problemer eller på omstændigheder, der er uden for deres egen kontrol. Denne focus resulterer let i en anklagende attitude, i at skylde skylden på andre. Uanset om problemet er direkte, indirekte eller uden for vor kontrol, så har vi i vore hænder det første skridt mod en løsning. Det er en personlig inspiration, når det går op for én at man kan påvirke omstændighederne gennem den måde, man vælger t møde dem på. At have eller at være. Hver gang jeg siger eller tænker, at problemet er derude, så er det selve tanken, der er problemet. Den mest positive metode til at forbedre min egen situation er at arbejde med mig selv på det at: være. Prøv din proaktivitet af: Prøv det i dit ægteskab, på jobbet, i familien og blandt vennerne. Lad være med at diskutere andre menneskers svagheder. Lad være med at diskutere dine egne. Hvis du laver fejl, så indrøm dem, ret fejlen, lær af den øjeblikkeligt! Undgå at komme ind i en beskyldende og anklagende holdning. Arbejd med de ting, som du har kontrol over. Arbejd med dig selv. Prøv at være. Hvis du begynder at sige eller tro, at problemet er derude, så skal du stoppe øjeblikkeligt. Det er selve den tanke, der er problemet*! VANE 2: BEGYND MED SLUTNNGEN At begynde med slutningen baserer sig på princippet om, at alle ting skabes to gange. Der er den første skabelse, som er ren mental, og så er der den anden, som er fysisk. Hvis du vil have, at dine børn skal blive ansvarlige og selvdisciplinerede, så skal du have dette billede klart for dig hver dag (den første, mentale skabelse) i dit samkvem med børnene (den anden, fysiske skabelse). den kl. 8:24 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 Hvis vi ikke udvikler vore egen opmærksomhed og tager ansvaret for vore første, mentale skabelser, så overlader vi valget til andre mennesker! Peter Drucker og Warren Bennis siger, at management er at gøre tingene rigtigt leadership er at finde de rigtige ting at gøre. Management er hurtigt og effektivt at klatre op ad rangstigen, mens lederskab bestemmer, hvilken karrieremur, stigen skal stå op ad. Ved at begynde med slutningen må jeg angribe min egen rolle som far eller rollen som leder eller mine andre roller med klare værdier og retningslinier. Det betyder også, at jeg skal begynde hver dag med disse værdier i mit hoved. Jeg kan handle med integritet, og jeg behøver ikke at reagere emotionelt på følelser eller eksterne omstændigheder. Jeg kan være ægte proaktiv og værdidrevet, fordi mine værdier er klare. Uanset, hvad der ligger i dit livs centrum, så vil det være kilden til din sikkerhed, mårlrettethed, visdom og kraft. Sikkerhed repræsenterer din følelse af eget værd, din identitet. Målrettethed er din retning i livet. Visdom er dit livsperspektiv. Og kraft er din evne og formåen til handling. Ved at bygge dit liv på et center af tidløse, uforgængelige principper, så skaber du et fundamentalt paradigme for et effektivt liv. Et paradigme er som et par briller: Det påvirker den måde, du ser alting på i livet. Som proaktive mennesker kan vi begynde at udtrykke, hvad vi ønsker at være og gøre i livet. Vi kan skrive en personlig hensigtserklæring en personlig grundlov. Ved at skrive din egen hensigtserklæring skaber du et kompas, som altid viser vejen at gå. Personligt lederskab er ikke en enkeltstående begivenhed. Det er langt snarere den fortsatte proces med at holde fast på visionen og værdierne og indrette sit liv til at være i overensstemmelse med disse altafgørende kriterier. Et af hovedproblemerne, der opstår, når folk arbejder på at blive mere effektive i livet, er, at de ikke tænker bredt nok. En måde til at gøre sin hensigtserklæring mere balanceret og lettere at arbejde med, er at bryde den ned i specifikke roller eller områder i sit liv. Roller og mål giver struktur og organiseret retning på den personlige hensigtserklæring. Hensigtserklæringer er også vikgtige for succesrige organisationer. En organisations hensigtserklæring en, der virkelig reflekterer de dybe fælles værdier og visioner af alle i organisationen skaber stor enhedsfølelse og en vældig forpligtelse. VANE 3: GØR DET FØRSTE FØRST Den menneskelige vilje er en forbløffende egenskab. Gang på gang har vi set den vinde på trods af at alle odds var imod. Men den rigtige kraft kommer fra, at man lærer, hvordan man bruger evnen i hver eneste daglige beslutning. Effektiv ledelse er at gøre de rigtige ting først. Selvstyring er disciplin; at sikre at tingene bliver gjort. Se på figuren på næste side. Effektive mennesker holder sig væk fra kvadrant III og IV, fordi uanset om de haster eller ej så er opgaverne ikke vigtige. Effektive mennesker forsøger at indskrænke kvadrant I til det mindst mulige for at kunne tilbringe mere tid i kvadrant II. Kvadrant II er hjertet i effektiv, personlig styring. Effektive mennesker er ikke problemorienterede, de er mulighedsorienterede. De fodrer deres muligheder og udsulter problemerne. I tidsstyring taler man om Paretos princip eller 80/20-reglen: 80% af resultaterne kommer fra 20% af indsatsen! den kl. 8:24 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 U-VIGTIGT VIGTIGT 7 GODE VANER I begyndelsen er det eneste sted at finde tid til kvadrant II-opgaver i kvadrant III og IV. Man skal være proaktiv for at arbejde i kvadrant II fordi alt arbejdet i kvadrant I og III forsøger at stjæle din tid. Hvis du skal kunne sige JA til vigtige opgaver i kvadrant II, så skal du lære at sige NEJ til andre handlinger ofte endda til opgaver, som synes at haste yderst meget. Tidsstyringsmatrice: HASTER FELT-I-AKTIVITETER: Kriser Presserende problemer Tidsfrister Udløbsfrister HASTER IKKE FELT-II-AKTIVITETER: Forebyggelse PE-aktiviteter Opbygning af venskaber Opsøgning af nye muligheder Planlægning, afslapning FELT-III-AKTIVITETER: Afbrydelser Uventede besøg En del post Mange møder Kommende, presserende probl. Populære aktiviteter FELT-IV-AKTIVITETER: Trivialiteter Hårdt arbejde En del post Mange telefonsamtaler Tidsspilde Behagelige aktiviteter Målsætningen med kvadrant II-styring er at styre vore liv effektivt fra et center af sunde principper, fra en grundig viden om vor personlige hensigtserklæring med focus på det vigtige såvel som på det, der haster. Det kræver planlægning. Og her gælder det, at en uge-planlægning giver bedre balance og sammenhæng end daglig planlægning. Nøglen er ikke at prioritere det, der står på din plan men at planlægge efter det, du prioriterer højst. At organisere sig selv efter kvadrant II indeholder 4 nøgleaktiviteter, nemlig 1. Identifkation af roller notér dig de roller, hvor du vil bruge tid og kræfter i den kommende uge 2. Valg af mål. Det næste skridt er at vælge 2-3 vigtige resultater, som du ønsker at opnå i hver af de nævnte roller inden for den næste uge 3. Tidsplanlægning. Tag et samlet kig på hele ugen med de mål, du har sat dig og planlæg den tid, du skal bruge for at realisere målene 4. Daglig tilpasning. Der sker altid noget uventet. Alt, hvad vi præsterer, gør vi gennem delegering enten til tid eller til andre mennesker. Hvis vi delegerer til tid, tænker vi på effektivitet. Hvis vi delegerer til andre mennesker, tænker vi effekt. Grundlæggende er der to former for delegering: (1) idiotdelegering og (2) ejerskabsdelegering. Idiotdelegering betyder: gør dette, på denne måde og fortæl mig så, når du er klar til næste instruks. Ejerskabsdelegering focuserer på resultatet i stedet for på metoden. Den tillader mennesker at vælge metode og gør dem i stedet ansvarlige for resultatet. Tillid er den højeste form for menneskelig motivation. Den bringer det bedste frem i folk. Men det tager tid og tålmodighed, og det udelukker ikke nødvendigheden af at træne og udvikle mennesker, så deres den kl. 8:24 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 kompetence kan øges i tråd med tilliden. Ejerskabsdelegering er klart til fordel for begge parter når den udføres rigtigt. Effektiv delegering er måske den bedste indikator for effektiv ledelse, simpelt hen fordi dne er så grundlæggende for både den personlige og for organisationens vækst. DEL 3: AT SEJRE SAMMEN MED ANDRE Ægte gensidighed kan kun bygges på et grundlag af ægte uafhængighed. Sejren over en selv kommer før at sejre med andre. Vi kender alle sammen den almindelige, pequniære bankkonto. Men på samme måde har man en følelsernes bankkonto. Den indeholder den beholdning af tillid, som opbygges i et menneskeligt forhold. Hvis man indsætter på kontoen (gennem ærlighed, venlighed, høflighed m..m.) så opbygger man en reserve Vore varige forhold som ægteskaber, venskaber og jobrelationer kræver konstante indsættelser på følelsernes bankkonto. De fortsatte forventninger stiller konstante krav, som får de gamle indsættelser til at forsvinde. Og husk, at lette løsninger er blændværk. At opbygge eller reparere et forhold tager tid. Der er ikke nogen nem løsning. Opbygning og reparation af medmenneskelige forhold er en langsigtet investering. Når man skal blive rig gennem opsparing, så skal man blive ved med at spare op. Man må ikke stoppe Der er i den forbindelse 6 betydende indsættelser på den følelsesmæssige bankkonto: 1. Forstå den anden. Vi overfører som regel vore egne hensigter på andre menneskers opførsel. Vi skal i stedt forstå på en måde, som vi gerne selv vil blive forstået og så handle ud fra denne forståelse. 2. Vær opmærksom på små ting. Mennesker er meget følsomme og udsædvanligt tyndhudede indvendig. 3. Man skal overholde sine løfter. Faktisk er der nok ikke noget værre eller noget større udtræk end, når nogen giver et vigtigt løfte til en anden for derefter ikke at opfylde det. 4. Afklaring af forventninger. Årsagen til de fleste vanskeligheder i forholdet mellem mennesker ligger i modstridende eller uklare forventninger om roller og mål. Den rigtige indsætning på kontoen er at gøre forventningerne klare og udtalte allerede fra starten. 5. Vis personlig integritet. Personlig integritet skaber tillid og er grundlaget for mange former for indsættelser. Integritet er at bringe virkeligheden i overensstemmelse med vore ord holde løfter og opfylde forventninger. Integritet betyder også, at man undgår kommunikation, som har til hensigt at føre folk bag lyset, er fuld af ondskab eller ligger under et niveau af menneskelig værdighed 6. Giv en ærlig undskyldning, hvis du trækker ud af kontoen. Hvis vi kommer til at gøre et udtræk på følelsernes konto, skal vi give en undskyldning, og den skal være ærlig. Alvorligt mente undskyldninger kan sættes ind på kontoen, mens gentagne undskyldninger, der kan misforstås som useriøse, laver udtræk. Med paradigmet om følelsernes bankkonto i hovedet er vi klar til at bevæge os ind i vanerne om at sejre med andre, at kunne få succes i samarbejdet med andre. VANE 4: TÆNK VIND/VIND Der er 6 paradigmer for menneskeligt samspil, nemlig 1. Vind/vind. Det er en sindstilstand, som konstant søger gensidige fordele i alle menneskelige samspilsrelationer. Vind/vind baserer sig på, at der er nok til os alle. At en persons succes ikke bliver opnået på bekostning af eller ved at udelukke andres succes. 2. Vind/tab. Altså: Hvis jeg vinder, så taber du! Som lederstil betyder vind/tab en autoritær indstilling: Jet vil have det på min måde, du kan ikke få din vilje den kl. 8:24 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 3. Tab/vind. Altså: Jeg taber du vinder. Bare bliv ved jeg finder mig i alt. Akkurat som vind/tab så er det en svag position baseret på personlig usikkerhed. 4. Tab/tab. Når 2 vind/tab-personer kommer sammen, så bliver resultatet let til tab/tab. De vil begge tabe. Situationen vil ofte være præget at en sygelig gåen efter den andens tab. Og måske resignerer man så og siger: Hvis der alligevel ikke er nogen, der vinder, så er det måske slet ikke så galt at være taber 5. Vind. Et andet almindeligt alternativ er simpelt hen at tænke vind. Mennesker med en vindmentalitet behøver ikke nødvendigvis at ønske, at andre skal tabe noget. Det er sådan set ret ligegyldigt. 6. Vind/vind eller ingen handel. Ingen handel betyder, at hvis vi ikke kan finde en løsning, som er til begge parters tilfredshed, så er vi enige om at være uenige og så er der ingen handel. Hvis man altid har ingen handel som mulighed i sin hjerne, så kan man føle sig fri. At tænke vind/vine er vanen for lederskab mellem mennesker. Princippet i vind/vind er fundamentalt for succes i alle vore samspilsrelationer, og det omfatter fem gensidige livsdimensioner: 1. Karakter. Der er 3 essentielle karaktertræk, som er nødvendige for at arbejde i et vind/vindparadigme. Det drejer sig om (1) Integritet (2) modenhed og (3) overflodsmentalitet (altså troen på, at der er rigeligt her i livet til os alle). 2. Menneskelige forhold. Tilliden, følelsernes bankkonto, er baggrunden for vind/vind. 3. Aftaler. I en vind/vind-aftale skal følgende 5 elementer indgå klart og entydigt: (1) Det ønskede resultat, (2) Retningslinier, (3) Ressourcerne, (4) Ansvarligheden og (5) Konsekvenserne. 4. Støttesystemer. m Vind/vind kan kun overleve i en organisation, når dens systemer støtter den. Træningssystemet, kommunikationssystemet, budgetteringssystemet, informationssystemet, aflønningssystemet alle skal være baseret på princippet om vind/vind. Efterhånden som medarbejderne lærer at tænke vind/vind, bliver de i stand til at opstille systemer, som kan skabe og fastholde vind/vind. De kan transformere de unødvendige konkurrencesituationer til samarbejde og de kan kraftigt påvirke effektiviteten ved at udvikle både P og PE. 5. Processer. Man kan kun opnå vind/vind løsninger ved hjælp af vind/vind-processer. Endemål og metode er et og det samme! VANE 5: SØG FØRST AT FORSTÅ DERNÆST AT BLIVE FORSTÅET Hvis du til fulde forstår den andens mening, så bliver dit eget budskab tydeligere. Dette princip er nøglen til effektiv kommunikation mellem mennesker. Og kommunikation er den vigtigste kunnen i livet. Hvis du ønsker at være virkelig effektiv i din medmenneskelige kommunikation, skal du opbygge din kunnen som indlevende lytning på din karakter, som skal inspirere til åbenhed og tillid. Og du skal opbygge saldoen på følelsernes bankkonto, så den kan bygge bro mellem to sind. Når en anden taler, lytter vi almindeligvis ud fra fire niveauer: Vi kan (1) ignorere den anden, vi kan (2) øve os i at lade som om, vi kan (3) også udøve selektiv lytning eller vi kan (4) anvende opmærksom lytning. Men meget få af os forstår at udføre det femte niveau, den højeste form for lytning: Lytning med indlevelse. Lytning med indlevelse går ind i andres referencerammer. At lytte med indlevelse er risikofyldt. Det kræver en stærk base af sikkerhed at gå ind i en tilbundsgående lytteoplevelse, fordi du åbner dig selv og tillader dig selv at blive påvirket. Du bliver sårbar! Efterhånden som du lærer at lytte totalt til andre mennesker, vil du opleve en kæmpeforskel i din opfattelse. Du vil begynde at sætte pris på den værdi der ligger i forskellen, når mennesker virkelig forsøger at samarbejde i gensidig tillid. Søg først at forstå derefter at blive forstået. At vide hvordan man bliver forstået er anden halvdel af vane 5 og er lige så kritisk for at opnår vind/vind-løsninger. den kl. 8:24 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 Vi har tidligere defineret modenhed som balancen mellem mod og omtanke. At søge at forstå kræver omtanke og hensyn; at søge at blive forstået kræver mod. Vind/vind kræver lige store dele af hver. De gamle grækere talte om ethos, pathos og logos. Ethos er din personlige troværdighed. Pathos er den empatiske side af dig. Og logs er logikken den ræsonnerende. Men læg mærke til den afgørende rækkefølge: Ethos, Pathos og Logos. De fleste mennesker går direkte til logos (venstrehjernens logik), når de skal præsentere noget. De forsøger at overbevise andre om værdien af denne logik uden først at have taget ethos og pathos i betragtning. VANE 6: SKAB SYNERGI Når man forstår det rigtigt, er synergi den højeste form for aktivitet i livet det er prøvestenen for og manifestationen af alle de andre vaner lagt sammen. Alle de vaner, vi allerede har afdækket, forbereder os på at kunne skabe miraklet: Synergi. Synergi er, når helheden er større end summen af enkeltdelene. Når 2+2 = 5 (mindst!!). Når man kommunikerer med synergi, så åbner man sit sind, sin hjerne og sine udtryksformer for nye muligheder og nye alternativer. Du begynder med troen på, at begge parter vil få større indsigt, og at spændingen ved denne gensidige læring og forståelse vil skabe en drivkraft mod endnu dybere indsigt, læring og udvikling. Som lærer er Covey overbevist om, at nogle af de bedste undervisningssituationer balancerer på kanten af kaos. Det er tidspunkter, hvor man som lærer eller elev ikke rigtigt ved, hvad der vil ske. I starten er man på sikker grund - og kan derfor være åbne over for hinanden og lytte. Synergi er nærmest, når en gruppe kollektivt bliver enige om at kaste det gamle manuskript ud og sammen skrive et nyt. Synergi er spændende. Kreativitet er spændende. Det er fantastisk, hvad åbenhed og kommunikation kan skabe. Mulighederne for betydelige landvindinger er så virkelige, at det er værd at løbe den risiko, som en sådan åbenhed indebærer. Kommunikationsniveauer: høj tillid Synergisk (vind/vind) Respektfuld (kompromis) lav Defensiv (vind/tab eller tab/vind) høj samarbejde Den laveste form for kommunikation kommer fra situationer med lav tillid og kan karakteriseres ved forsvarsberedskab, protektionisme og ofte et juridisk sprogbrug. Mellempositionen er den respektfulde kommunikation. I gensidige situationer laves der et kompromis. At lave et kompromis er som at sige, at = 1½. Synergi, derimod, betyder at bliver til 8 eller til 16 eller den kl. 8:24 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 Kombinationen af ingredienserne: (1) den høje følelsernes bankkonto, (2) at tænke vind/vind og (3) at søge først at forstå skaber den idéelle grobund for synergi. Jeg er overbevist om, at nøglen til synergi mellem mennesker ligger i den indre synergi; den synergi, som lever inde i dig selv. Når et menneske har adgang til både den intuitive, kreative og visuelle højrehjerne og den analytiske, logiske, verbale venstrehjerne, arbejder hele hjernen sammen. Så skabes der psykisk synergi i hjernen. At sætte pris på forskellen er hele grundtanken i synergi. Og nøglen til at værdsætte disse forskelle er at forstå, at alle mennesker ser verden ikke som den der men som de er! DEL 4: FORNYELSE VANE 7: SLIB SAVEN Slip saven drejer sig om principper for balanceret fornyelse af sig selv. Vane 7 er vedligeholdelsen, repetitionen, gentagelsen, opmærksomheden af og omkring de andre 6 vaner. Det må aldrig blive som med manden, der stod og savede og savede og savede i et træ. Og da har blev spurgt om, hvorfor han ikke sleb sin sav, så den ville save bedre, svarede han: Det har jeg ikke tid til! Vane 7 er den personlige PE. Det drejer sig om at bevare og forbedre det største aktiv, du ejer nemlig dig selv. Den fornyer de fire dimensioner i din grundlæggende natur det fysiske, det åndelige, det mentale og det socialt/følelsesmæssige. Fysisk Træning, rigtig mad, stressledelse Mentalt Læsning, visualisering, planlægning, skrivning Socialt/følelsesmæssigt Service, indlevelse, synergi, indre sikkerhed Åndeligt Afklaring af værdier forpligtelse over for principperne studere principper og meditere For at være effektive, skal vi vedkende os vigtigheden af at tage os tid til hele tiden at slibe saven i alle fire dimensioner: den kl. 8:24 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 1. Den fysiske dimension. Du skal sørge godt for din krop få den rigtige ernæring, få tilstrækkelig søvn og afslapning og motionere regelmæssigt. Et godt motionsprogram udvikler din krop på tre områder: (1) udholdenhed, (2) fleksibilitet og (3) styrke. Grundtanken i den fysiske dimension er at slibe saven, at træne kroppen regelmæssigt på en måde, som vil bevare og udbygge vor kapacitet for arbejde, omstillingsevne og fornøjelse. Og husk, at når du øger din fysiske styrke, så øger du samtidig også din psykiske. 2. Den åndelige dimension. Ved at forny din åndelige dimension øges kraften af dit lederskab over dit liv. Når vi tager os tid til at trække på vort livs lederskabscenter, og hvad livets formål er, så lægger det op til en slags paraply over alt andet. Det er også derfor, at Covey tror på, at en personlig hensigtserklæring er så vigtig. 3. Den mentale dimension. Uddannelse fortsat uddannelse, en fortsat finpudsning og udvidelse af hjernens kraft er af væsentlig betydning for vor mentale fornyelse. Det er derfor, at det er så vigtigt at læse bøger og udsætte sig selv for store menneskers tanker. At skrive er en anden måde at holde sin mentale sav skarp på. Organisering og planlægning repræsenterer andre former for mental fornyelse. Ligesom visualisering gør det. 4. Den sociale/følelsesmæssige dimension. Fornyelse af vor sociale/følelsesmæssige dimension kræver, at man øver sig. De fleste mennesker er en funktion af det sociale spejl. De er præget af meninger, opfattelser og paradigmer af de mennesker, der er omkring dem. Goethe lærte os: Behandl en mand, som han er, og han vil vedblive at være, som han er. Behandl en mand, som han kan og burde være, og han vil blive, som han kan og burde være. Balanceret fornyelse er synergisk optimalt. De ting, som du gør for at slibe saven i en af dimensionerne, kan have en positiv påvirkning på de andre, fordi de hænger så tæt sammen. Fornyelse er princippet og processen som giver os styrke til at bevæge os opad i en spiral af vækst og forandring, af konstant forbedring. Emerson: Det, vi bliver ved med at gøre, bliver lettere at gøre ikke fordi handlingernes natur har ændret sig, men fordi vor evne til at gøre det, er øget. Ved at bygge sit liv på et center for korrekte principper og ved at skabe balanceret fokus på at gøre og udvikle sin evne til at gøre, får man kræfter til at skabe effektive, nyttige og fredfyldte liv både for sig selv og for sine efterkommere! den kl. 8:24 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

7 gode vaner. i region Kattegat

7 gode vaner. i region Kattegat 7 gode vaner i region Kattegat Indhold Intro:... 3 Paradigmer og principper.... 4 P/PE balancen... 5 7 gode vaner - en oversigt.... 6 Vane 1 Vær proaktiv... 7 Øvelse 1:... 8 Vane 2 Begynd med slutningen...

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER!

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! TekSam Årsdag, Odense Congress Center KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! i forhold til tilbageværende medarbejdere Helle Kryger Aggerholm Center for Virksomhedskommunikation Dias 2 Agenda Baggrund og fokus Hvad

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Personlig Effekt Lean Spil. Kilde: Personlig Effekt

Personlig Effekt Lean Spil. Kilde: Personlig Effekt Personlig Effekt Lean Spil Kilde: Personlig Effekt Personlig Effekt Covey s Vaner Kilde: Personlig Effekt Effektfulde mennesker Med hvilke personlige værdier og vaner kan jeg bedst understøtte denne kultur?

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Modul 1 review Input til det videre forløb Modul 2 Modul 3 Form Modul 3 Dag 1 Dag 2 Samarbejde Personaleledelse Sammensætning af grupper og Motivation

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer FranklinCovey - White Paper De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer Tidsløse principper er et konsekvent kendetegn for enestående virksomheder. Jim Collins & Jerry Porras, -Built to

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Læring Læringsstile - Læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt får vi det skidt! Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Hvorfor er det så svært for den moderne medarbejder at skabe balance mellem arbejds- og familieliv? Der nedsættes Familie- og Arbejdsmarkedskommissioner

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere