Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Februar 2010

2 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de lokale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Niels Bruhn Christensen eller Gitte Dahl Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Del II af II Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, februar 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indhold Indledning N15, Brønderslev... 3 N16, Brønderslev... 6 N19, Brønderslev...13 N21, Brønderslev...16 N22, Brønderslev...21 N26, Frederikshavn...26 S1, Aalborg...31 S2, Aalborg...36 S3, Aalborg...40 S5, Aalborg...44 S6, Aalborg...48 S7, Aalborg...53 S8, Aalborg...57 Døgnhus Nord...63 E1, Aalborg...68

4

5 Del II. Patienternes skriftlige kommentarer Bind 2 Denne rapport er det andet bind af anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 1. januar 2009 til og med 31. maj 2009 og indeholder besvarelser fra 554 patienter i Region Nordjylland. Dette andet bind indeholder de skriftlige kommentarer som patienterne har givet. Læsevejledning Fire af undersøgelsens spørgsmål kan patienten besvare med egne skriftlige kommentarer: (uddybende forklaring til spørgsmålet Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? ) Hvad har haft størst betydning for dig under din indlæggelse på sengeafsnittet? Hvilke fejl oplevede du? (uddybende forklaring til spørgsmålet Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse. Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, motion, forskellige aktivitetstilbud, misbrugsbehandling eller noget helt andet). Materialet er sorteret, således at kommentarerne fra patienter på de enkelte sengeafsnit fremstilles samlet. Kommentarerne til patientens samlede indtryk af indlæggelsen og hvad der havde størst betydning under indlæggelsen rapporteres først. Disse to spørgsmål er samlet for den enkelte patient, således at det først er muligt at se, hvor mange stjerner patienten har givet og herefter hvilke kommentarer patienten har knyttet til de to spørgsmål. Herefter følger de to øvrige spørgsmål vedrørende fejl og ønske om andre behandlingstilbud i psykiatrien. Disse spørgsmål opstilles særskilt og i punktform. Anonymisering For at sikre patienters, pårørendes og ansattes anonymitet har Center for Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i kommentarerne. Der arbejdes efter nogle faste anonymiseringsprincipper, f.eks. er alle navne erstattet med NN. Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at f.eks. køn, alder og lignende er ændret, hvis det er uden betydning for budskabet i kommentaren. Det er i øvrigt tilstræbt at gengive kommentarerne, som patienterne har skrevet dem, og der er ikke gjort forsøg på at rette eventuelle fejloplysninger i kommentarerne. Kommentarmaterialet er som en ekstra sikkerhed blevet gennemlæst af ledelserne på sengeafsnittene, der har meldt tilbage til Center for Kvalitetsudvikling, såfremt der var behov for yderligere anonymisering. Af anonymitetshensyn er der ikke medtaget baggrundsoplysninger om de patienter, der har skrevet kommentarer. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 1

6 Ikke repræsentative Læses bilaget med patientkommentarer i dets helhed, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at kommentarerne ikke er repræsentative. Det viser sig ofte i denne slags undersøgelser, at der er en tendens til, at kommentarer giver et mere kritisk helhedsindtryk end de afgivne krydser. Det hænger blandt andet sammen med, at der hyppigere knyttes uddybende bemærkninger til afkrydsning i utilfredshedskategorier, end der gør ved tilfredshed. Det er altså meningsløst at begynde at optælle kritiske og positive kommentarer. Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt. Center for Kvalitetsudvikling Side 2 Februar 2010

7 N15, Brønderslev Fordi jeg var meget tilfreds. At jeg fik det bedre, end før jeg blev indlagt. Da havde jeg det dårligt. De har været imødekommende og forståelige. Enestående behandling. Det venlige og imødekommende personale. Enestående personale og atmosfære. God kontakt til medpatienter. Personale, atmosfære, selv i de mørkeste tider blev man forvisset om, at det ville blive bedre, selvom man næppe troede på det. Trygt. Mangel på aktiviteter man kunne deltage i. Personalet tog sig for lidt af de ældre og sengeliggende patienter. Personalet var altid imødekommende, når man henvendte sig med spørgsmål eller problemer. Dog var det meget svært at få den rigtig hjælp og forståelse for, hvis man var forstoppet (de turde ikke give afføringspiller!). Der kunne være mere aktivitet. Kontakten med personalet. Dejlig ro og orden. Søvn. Fordi jeg har fået det dårligere. Forkert medicin. Personalets kontakt med mig. Medpatienternes støtte og forståelse. At patienten selv får lov til at ytre sig. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 3

8 Hvilke fejl oplevede du? Medicindosering. Blev behandlet for mani. Center for Kvalitetsudvikling Side 4 Februar 2010

9 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Psykologhjælp, men på tidlige indlæggelser. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 5

10 N16, Brønderslev 1 Stjerne (Uacceptabelt) Personalet lugter af ged. Medpatienter. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Har fået det bedre. Jeg har fået det medicin, jeg skulle have. Antal stjerner ikke angivet Det sociale netværk. Følte sig alene. God modtagelse. Fordi der var plads til at være, den man er, og der var ingen, der peger fingre ad én. At jeg har fået det bedre med min sygdom, og at de forstår mig! Se de andre krydser. Bevidste om egentlige problemer. Stoffri. 2 Stjerner (dårligt) Jeg er blevet meget skræmt af at se de andre patienter og er glad for, at det ikke er mig. Det må så være en lærestreg. At min familie og kæreste har besøgt mig og set, hvor langt mere normal jeg er end de andre patienter. Jeg har klaustrofobi. Lægen, der indlagde mig var her ikke, og de ville ikke finde ham så minus. Alt vel når det drejer sig om personale. Der er købt mursten, og ikke har haft råd til aktivitetsmuligheder. At der ingen aktivitetsmuligheder er. Og det er negativt ment. På grund af et veltilrettelagt forløb. At det forventede resultat er opnået. Center for Kvalitetsudvikling Side 6 Februar 2010

11 Ro. Antal stjerner ikke angivet Muligheder for opfølgende samtaler med psykolog eller psykiater. Fordi det har hjulpet mig godt på fode igen og kan komme hjem og virke igen, det glæder mig. God behandling. Antal stjerner ikke angivet Meget rimelige og pæne omgivelser. Ingen tilbud om f.eks. gåture eller lignende motion m.m. At få sovet og spist godt, og få fred og ro. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Unyttigt spild af resourcer, men meget venlig behandling. Acceptable forhold. Mine kontaktpersoner. Der blev lyttet til mine ønsker og behov. At jeg blev taget alvorligt, og at mit ønske om at fortsætte min behandling på anden afdeling blev tilgodeset. Ro til at tænke. Jeg begyndte at få det bedre. Lækre værelser med stort eget bad. Gennemgående sødt personale. Lyse og dejlige lokaler. Ro nu. Efter halvanden måneds ræs med dagligdagen. At jeg kunne snakke med personalet. Synes, det hele har været okay. Ro. Har fået det bedre. Medicinregulering. Søde og rare mennesker og stor hjælp. På grund af den dejlige stue med eget toilet og bad, derudover er her bekvemt at være, plus personalet virker meget kompetente. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 7

12 Det passer med min oplevelse. Ventetiden er lang, for få aktiviteter. Jeg var indlagt på lukket afdeling mod min egen vilje Den dag jeg blev overflyttet til åben afdeling igen. Samtale med læger. At være godt behandlet, og at der er en god varme, selvom det er psykisk syge, som mest er indlagt. Fordi N16 er et godt sted at være, når man er syg. Personalet. Fordi jeg har det både godt og skidt. At de har modtaget mig godt, og de tog mine ting alvorligt. Lige som at vurdere hvordan en film bliver nomineret. At være NN som han hele tiden søger i sine omgivelser. Behandlingen. Jeg er blevet godt behandlet. Fantastisk personale med forståelse for min situation. Man er aldrig i tvivl om, hvem der er kontaktperson. Betryggende at de pænt kommer og præsenterer sig, og man altid kan komme til dem. Personalets hjælpsomhed, gode kontaktpersoner der altid er der for én. Fordi jeg har fået det bedre. Medicinskifte. Jeg blev taget godt imod af nattevagten og igen af personalet til morgen. Har sovet godt. Har snakket lidt med NN om mine problemer. Personlig tid. Personalet tjekker op på en af og til og er meget venlige og hjælpsomme. Man føler sig ikke alene - med sig selv. Afdelingen er lys. Venligt og flinkt personale. Helheden. Gode fysiske rammer. Forstående og imødekommende personale, som formåede at få mig til at føle mig tryg på trods af, det er Center for Kvalitetsudvikling Side 8 Februar 2010

13 en lukket afdeling med "gang i den". Rigtig god kontakt og gode samtaler med en kontaktperson. Hun er guld værd på sådan an afdeling. Ingen fordømmelse af alkohol, det var der på anden afdeling, og en utrolig venlig behandling. På grund af ferie, da der ikke var en normal ugedag. At jeg kom ud derfra. Det er ok. Jeg synes, forholdene her er helt perfekte, og så er jeg glad for, at der blev sat en behandling igang med det samme. Min kontakt til mine kontaktpersoner. 2 Stjerner (dårligt) Fordi de udskriver, mens jeg er på vej ind i en depression. At jeg har fået et par meget gode venner herinde. God kommunikation. At få det bedre. Medicin og dejligt personale. Kontakten med personalet. For rask til at være her og for syg til at være hjemme. Er begyndt at se lysere på livet, og ved der er noget at leve for. Fordi personalet her er dejlige mennesker! Stor respekt for dem, der arbejder på afdeling N16 Brønderslev Psykiatriske Sygehus. At komme ud. Jeg er blevet godt behandlet. De andre patienter. Den fred og ro man fik her. Dejligt personale. Får altid et godt svar. "Jeg har ikke været næsvis". Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 9

14 Fantastisk personale. At komme herfra. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Fordi jeg havde brug for ro, har aldrig oplevet et mere uroligt sted i mit liv. Sad 1½ time på badeværelset for at få ro. Efter jeg fik snakket med min kontaktperson. Ham fik jeg en rigtig god snak med. Antal stjerner ikke angivet Der har været en god atmosfære. Ikke snakket med en læge. Den største betydning for mig har været at få lært at have en bestemt holdning til diverse ting uden at komme over i voldsom vrede. At min kontaktperson var meget imødekommende. At jeg fik en form for kontakt med alle patienterne - mindst øjenkontakt, hvilket lykkedes for mig. De var alle venligt stillede overfor mig. Fordi jeg syntes, at det generelle billede har været positivt. At have en god kontakt til personalet. Diagnosen er belastende. Folk vender en ryggen og tror ikke, man kan tage ansvar for sig selv. Naturen sygehuset er omgivet af. Der var den tid, jeg havde behov for og følte mig ikke presset. At jeg selv fik mulighed for at påvirke, hvor længe jeg skulle være der. Følte mig tryg, at personalet passede på mig. Center for Kvalitetsudvikling Side 10 Februar 2010

15 Hvilke fejl oplevede du? Medicin i forhold til egentlig diagnose, samtaler/hvad der er relevant. Fejlmedicinering. Medicin. Jeg er ikke syg. Blev lovet samtale ved vagtskifte - så først en et par timer efter. Han undskyldte dog noget. Fik ikke skriftlig information, som jeg havde krav på i første omgang. Ingen personlig registrering. Blev tvunget fra hjemmet. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 11

16 Hvilke tilbud savner du? Intet. Flere oplysninger om de sygdomme, der er. For den enkelte almindelige borger. Samtaleterapi og psykologhjælp. Aktivitetstilbud. Samtaleterapi. Samtaleterapien uden først at skulle indlægges på en lukket afdeling Aktiviteter. Motion og motivation til at gide at leve. Psykolog. Tilbud/støtte efter udskrivelsen. Psykologhjælp. Terapirum, værksted til kvinder, begrebet køn. Motion. Psykologhjælp. Fysioterapeut. Misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling. Kontakt. Aktivitetstilbud. Går i Horsens. Samtale og psykologhjælp. Misbrugsbehandling. Omsorg. Psykologhjælp. At man måske lagde lidt mere vægt på motionen efter den enkeltes ressourcer. Aktivitetstilbud. Samtaleterapi. Psykologhjælp til strenge stunder. Ved ikke hvilke tilbud, der findes. Center for Kvalitetsudvikling Side 12 Februar 2010

17 N19, Brønderslev Som patient har jeg problemer med at komme til personalet og snakke. Kunne godt have brugt, at de kom noget mere til mig om at få snakket om mine problemer. Flinkt personale. Fordi personalet har været flinkt og professionelt. Tvangsmedicinering, virkelig at prøve medicinen af. 1 Stjerne (Uacceptabelt) At man ikke må ryge. Kontakt med medpatienter. Nu er det den bedste afdeling i Danmark, i forhold til andre afdelinger jeg har været indlagt på. Kontakten til personalet, andre patienter, lægen, samt de fysiske rammer. Krydret med egen vilje. Personalet kunne godt lytte noget mere til én. At komme hjem på weekend og noget ordenligt varmt aftensmad. 2 Stjerner (dårligt) Min diagnose. De andre patienter. Jeg fik ro til mine studier og ro til flere aktiviteter. Dårligt: Mine pårørende fik ikke besked om min hund, der var alene i huset i 10 dage. Godt: Regelmæssige måltider og ro/fred. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 13

18 Hvilke fejl oplevede du? Forkert dosis medicin ophældt. Glemt/dobbelt medicin. Tvivl om medicin. Center for Kvalitetsudvikling Side 14 Februar 2010

19 Hvilke tilbud savner du? Samtaler, opfølgning. Fysioterapi. Rådgivning om kærlighed til andre mennesker. At komme hjem på weekend. Forskellige aktivitetstilbud. Motion/svømning. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 15

20 N21, Brønderslev Fordi jeg synes, der manglede en del planlægning af f.eks. samtaler med lægen. Nogle personaler kunne godt lære at tale til én med lidt mere respekt. At jeg har fået det rigtige medicin for min sygdom, og at jeg endelig har fået stillet en diagnose. Fordi maden, miljøet, personalet var helt i top. At der var nogen at snakke med og forstod mig. Min store tilfredshed. Fordi jeg synes, jeg er blevet behandlet så professionelt og taget hensyn til. At jeg har fået den rigtige mængde medicin og den professionelle behandling af læge og personale. For god forplejning og god atmosfære. At komme ud i friheden. Jeg har aldrig haft det så godt og afslappet i hele mit liv. Ro, højt til loftet, lys og luft omkring mig. Dejlige mennesker at snakke med. Folk er rare og hurtige til at hjælpe. At have ro og få snakket. Ro, ro og atter ro på enestue. Stille og roligt sted med forstående personale. God mad. At der var medpatienter at tale med, og de havde tid til at lytte. Jeg var meget tilfreds med indlæggelsen. Jeg føler, det udelukkende har været positivt. Personalets omsorg og interesse i forløbet af min behandling. Fordi jeg er meget tilfreds og synes, man har det godt her på afdelingen. At man ikke bliver presset til ting, men får tilbudet om at være med til de forskellige ting. Personale. Center for Kvalitetsudvikling Side 16 Februar 2010

21 At jeg kommer op om morgenen. Fik hjælp til at aflede mine tanker og faste spisetider med sund mad. Der var omsorg og forståelse. At jeg var sammen med andre mennesker til hyggelig samtale. Åbenheden og de trygge omgivelser udgør et stort indtryk, hvor man mødes med venlighed. At komme til samme afsnit som sidst og gense nogle af personalet. Jeg tror, at der sker noget øgning i medicinen. God behandling og gode faciliteter. Trygge rammer. Jeg blev godt behandlet, og personalet var rigtig søde. At jeg har fået det godt på kort tid. Det er ikke alle på afdelingen, der har behandlet mig godt. Jeg har følt, at de var lidt ligeglade med mig. At jeg har haft ro og nogle faste rutiner, jeg kunne støtte mig til. Fordi det var et rart sted at få sin energi igen, og nogle meget rare mennesker. At der var så roligt, så jeg kunne få min energi tilbage og begynde til psykiater, når jeg blev udskrevet. Fordi jeg følte mig tryg og forstået. At personalet talte med mig og ikke ned til mig. Jeg har været glad for at være her. Jeg har kunnet snakke med personalet. At få det bedre. Rart personale samt patinter samt passende aktiviteter til mit behov. Mere erkendelse af min sygdom. Fordi personalet har været super søde. Jeg har fået selvtilliden tilbage, troen på livet. Det kan ikke betales for penge. Personalet og de andre, der var indlagt, har fået nogle venner for livet. Jeg er så taknemmelig for alt det, de har gjort for mig. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 17

22 Min indlæggelse var god. I var flinke at snakke med. Gåture i skoven. Center for Kvalitetsudvikling Side 18 Februar 2010

23 Hvilke fejl oplevede du? Forkert medicin. Ting blev væk. Ikke styr på medicin. De ville ikke give mig den medicin, jeg skulle have. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 19

24 Hvilke tilbud savner du? Tilbud om psykologhjælp plus socialbehandler. Få snakket ud. Kognitiv terapi - psykologhjælp. Samtale med psykiatrien. Psykologhjælp, kognitiv terapi. Samtaler med andre. Jeg savner opfølgning på én, når man er udskrevet. Samtaleterapi, psykologhjælp. Motion, terapi, undervisning i sygdom, yoga. Psykiater eller psykolog. Psykolog på stedet. Center for Kvalitetsudvikling Side 20 Februar 2010

25 N22, Brønderslev Fordi det har været op og ned, og fordi mine pårørende (familie) ikke har været kaldt ind til samtale. Fordi jeg har kunnet tænke, finde mig selv. Det var et skub op af hullet, så jeg er klar til hverdagen igen. At jeg har kunnet snakke med de andre patienter. Søde og flinke personaler. At jeg kan komme videre med mit liv. Til dem der giver dig/ mig tryghed i at være indlagt på et psykiatrisk sygehus. Mine kontaktpersoner, medicinen, tilliden. Tryghed. Forstående personale. At jeg har fået medicinsk hjælp, når det var nødvendigt. Fordi det har påvirket mig i en sådan grad, at jeg kan leve et normalt liv. Mine medpatienter og personalet. Fordi der var masser af søde mennesker. Fordi jeg følte mig rigtig godt tilpas og tryg i afdelingen. At personalet har haft tid til mig, hvis jeg havde brug for det. Fordi de var søde, velforberedte og de lægger sjæl i deres arbejde. At jeg meldte ud, at jeg ikke er god til at bede om hjælp, så vi aftalte, at de kiggede ind engang imellem. God opsøgende kontakt fra personalet. De fysiske rammer, både ude og inde, en enestående ro og harmoni. At blive accepteret som "en af os" fra første øjeblik af både personale og patienter. Fordi jeg følte, der var nogle ting, de ikke ville høre på. Havde det godt her. Socialt venskab med andre patienter, og at man ikke føler sig alene om sin psykiske lidelse. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 21

26 Fordi det var et godt sted at være, og at det var et rigtig, rigtig godt personale. At jeg har fået det meget bedre, end da jeg blev indlagt. Samvær. Der er for lidt aktivitet, mere motion og andre aktiviteter. At man kunne trives med de andre! At ens stue er i orden. Pga. god behandling af dygtigt personale. At jeg følte fremskridt i sygdommen ved hjælp af medicin og elektrochok behandling. Personalets behandling var i top. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Jeg er straffet for mord og skulle være i en retsafdeling i stedet for. Tiden og lemfældigheder, der går mellem samtaler med læge eller psykiater. Disse drejer sig kun om medicin. Tiden går med ingenting. Det var fint. Mad. Godt personale og søde patienter. Jeg har fået det bedre. Mine kontaktpersoner. Det har været godt for mig. At blive rask. Følte mig godt tilpas. Rare, åbne personale. Fred og ro. Antal stjerner ikke angivet Særdeles konpetent og effektiv afdeling. Langt over hvad jeg havde forventet. Andet sted ikke medregnet. Personalets kompetence og venlighed. Mulighed for spabad hjemme og solbadning her. Center for Kvalitetsudvikling Side 22 Februar 2010

27 Meget snak med læge og kontaktpersoner. God kontakt med patienter og personale. Fordi det er et godt sted at være, man bliver taget sig af, og alle er søde. Det at kunne være sig selv. Ikke skulle leve op til noget du ikke er. At der blev taget hånd om mig og mine problemer. Fordi jeg synes, der var mange hovsaløsninger. Ting, der blev udsat pga. møder. Det gode var medpatienterne. Fordi jeg simpelthen føler 100 %, at de har gjort ALT for mig. Og efter flere indlæggelser her, har jeg aldrig haft det bedre; på alle områder. Den menneskelige kontakt og at både medpatienter og personale har stolet på mig; mit ord. Ikke altid nemt efter 40 år som misbruger. Fordi jeg fik ro til at arbejde med mig selv. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 23

28 Hvilke fejl oplevede du? Jeg burde få hjælp til vrangforestillinger. Kopipræparat. Hele indlæggelsen var fejl. Center for Kvalitetsudvikling Side 24 Februar 2010

29 Hvilke tilbud savner du? At få planlagt samtaler, fremtiden. Ergoterapien. Personale. Psykolog. Fysioterapi, psykologhjælp. Psykologhjælp. Psykolog. Aktivitetstilbud. Psykologhjælp uden medicinsk behandling. Mere at lave med hænderne. Samtaleterapi. Flere samtaler med psykiateren. Vedkommende var der aldrig. F.eks. psykologhjælp eller delvis udskrivning (f.eks. hvis man går ned med flaget nogle dage efter udskrivning, at man så kan ringe eller komme et par dage unden ny indlæggelse). Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 25

30 N26, Frederikshavn Personalet tog det pænt, at mine venner var her næsten hele tiden. Der var en god atmosfære og sødt personale. Udmærket indlæggelse. Patientkontakt og kognitiv terapi. Fordi der blev arbejdet meget professionelt og menneskeligt af alle faggrupper. At blive accepteret for den person jeg er og blive oplyst om, hvordan man laver negative tanker om til positive tanker. Få mere indblik i sygdommen. Den er ikke enestående, da der blandt personalet er en enkelt eller to, som ikke burde være inden for faget. At finde ud af hvad der er galt med mig, og at jeg nu får den rette behandling, medicin og hjælp. Generelt godt, men dårlig oplevelse med udskrivelsen midt i det hele. Kontakten med andre patienter Der har været lidt uoverensstemmelse med en af personalerne, men derudover har det været rigtig godt at være her. At der er blevet lavet nogle faste aftaler med støttekontaktpersoner, som kommer hjem til mig. Jeg er som helhed meget tilfreds med det hele Kontakten med andre patienter og trygheden på afdelingen. Søde og rare personaler, at jeg er ved at være rask. Fordi jeg er tilfreds med min behandling. At jeg blev helbredt for min depression. Overvejende tilfreds. Mere trøst og opsøgende kontakt fra personalet ville være ønskeligt. Kontakten til medpatienter. I store træk meget godt. Enkelte personalers tone/adfærd trækker for mig ned. Ro, enkelte lange samtaler med kontaktperson, kontakt til medpatienter, en kontakt der vil vare efter udskrivning, værdigruppe, musikterapi. Center for Kvalitetsudvikling Side 26 Februar 2010

31 Fordi jeg har været godt tilfreds med at være indlagt. Kontakten med personalet. Selvom man var syg og lavede nogle dumme ting til tider,bliver man respekteret som menneske. Den kontakt jeg har haft med min kontaktperson. De andre patienter. Efter nøje vurdering. At der blev taget hånd om mit liv, situation. Alt var bare rigtig godt. At der var orden i tingene, god struktur. Misforståelser. Roen og sammenholdet med de andre patienter. Fordi jeg fik en god behandling. At jeg ikke var psykisk syg, men havde fået medicin, som jeg ikke kunne tåle. God kontaktperson. Socialt samvær patienterne imellem. Der er for meget forskelligt personale. At få den medicin jeg har behov for. God forplejning og personale. Var godt tilfreds med de andre patienter. At jeg som patient kunne få den ro indvendig, som var tiltrængt. Fået et godt venskab med de andre patienter. At jeg har fået NN som læge. Det, at personalet har hørt på mig, og min mand har fået svar på hans spørgsmål. Summa sumarum af spørgsmål. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 27

32 Mest muligt hjemme og så alligevel samtaler og medicinering. Fået det rigtige medicin og afgiftet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Ville have haft det meget bedre hjemme. Jeg har haft en meget dygtig kontaktperson, og det har betydet meget for min opfattelse af indlæggelsen. En meget dygtig kontaktperson plus, at man har taget meget hensyn til min situation. Meget, meget flot! Jeg har fået alt den støtte, jeg havde brug for, og har fået det rigtig godt. At jeg har fået det godt igen. Jeg har haft god kontakt med personale og patienter. Jeg har fået en indre ro og er klar til at stå på egne ben. Det var godt at være på N26. Det var det gode personale. Synes, der mangler lidt mere at tage sig til. Evt. en terapi med ergoterapeut. Mine elektrochok behandlinger og samtalerne med personalet. Får en god og venlig behandling. Der har været tid til samtaler når man ville. Nyt byggeri med eget værelse og bad, en del af personalet man kendte. Revet væk fra en truende depression, samt fra alkohol. Center for Kvalitetsudvikling Side 28 Februar 2010

33 Hvilke fejl oplevede du? Forkert medicin. Udskrivelse for tidligt med en dags varsel indlagt igen efter 10 dage hjemme. For hurtig hjemsendelse. Med forkert doseret medicin. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 29

34 Hvilke tilbud savner du? Fysioterapi. Fysioterapi, samtaleterapi, psykologhjælp (har ikke fået tilbudt 20 år i psykiatrien). Lidt af hvert. Samtaler. Daghospital. Mere undervisning. Flere samtaler. En opfølgning fra ens kontaktperson, der kender én. Ergoterapi. Center for Kvalitetsudvikling Side 30 Februar 2010

35 S1, Aalborg Svært at svare på. Fordi jeg følte mig godt tilpas her, godt personale og gode omgivelser. Roen, en god hjælp fra personalet. Maden, sammenholdet med patienterne, vi var alle i samme båd. De fysiske rammer var gode, og personalet var altid behjælpelige. Min behandling og kontakten til læger og personalet. Personalet var søde og rare, men måtte hele tiden udskyde lægesamtalen. Jeg ventede i flere uger på, at der kom gang i det medicinske og lægesamtale derom. At have nogen omkring mig og nogen at tale med, når jeg havde brug for det. Meget glad for mine kontaktpersoner, men de sagde meget forskelligt og var ikke enige i min behandling. NN som er elev på S1. Hun har hjulpet utroligt meget og kunne også få mig ud af min selvmedlidenhed, hun vil kunne hjælpe rigtig mange. Minus meget personale - omsorg - tryghed. På grund af eneværelse og eget bad. Forhåbentligt at blive rask. Fordi der mangler information omkring sygdom, mere deltagelse af personale i aktiviteterne. Antal stjerner ikke angivet God atmosfære, ro, venlighed, god struktur på dagen. Ro, fred, tryghed, dejligt værelse. Man har det godt på dette afsnit. Omgang med de andre patienter. Fordi jeg har fået en super god modtagelse og hjertevarm behandling under hele indlæggelsen. Alle på afdelingen har været søde og positive overfor én. At man er blevet taget alvorligt, og at personalet har fået én til at føle sig noget værd som menneske, og de har fået én til at kunne slappe af og tro på, at man nok skal få det godt igen. Personalet er gode og dygtige læger. At jeg havde frihed til at ordne praktiske ting. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 31

36 Fordi de fortjener det, og jeg kunne ikke forestille mig, at nogen anden afdeling skulle kunne gøre det bedre. SUPER SUPER behandling. At personalet har fået mig til at føle, at jeg er noget værd, og de har været der for mig, når jeg har haft behov for det. Jeg synes, det var et godt sted at være indlagt. Jeg fik hjælp og støtte, når jeg havde brug for det. At der har været ro og fred. At det ikke har været et stresset miljø. Det gjorde NN, fordi hun har følt sig godt behandlet af personalet og været glad for de fysiske omgivelser. Se spørgsmål 23. Der gik 10 dage inden første og eneste lægesamtale (for langt tid). At blive afklaret i forhold til diagnose. De fysiske rammer var virkelig gode. Der var dog flere individer blandt personalet, der manglede erfaring i indlevelse. Der var en god struktur på afdelingen. Der er kontinuitet i hverdagen. De gode fysiske rammer. God kontakt til den primære kontaktperson, som udførte diverse skemaer eksempelvis kriseplan, symptomliste m.m. Undervisning hver tirsdag var meget godt. Ved den afsluttende samtale gav jeg udtryk for et ønske om mere behandling, da jeg fornemmede at depressionen var vendt tilbage. Dette blev afvist, derfor måtte jeg efter kort tid genindlægges. Den tætte og uformelle kontakt til plejepersonalet. Min behandling har virket. At behandlingen har virket hurtigst muligt. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Pga. lægen glemte at skrive den henvisning, der skulle sikre mig et videre forløb og penge, dette har endt med endnu et selvmordsførsøg. Fordi jeg synes, at jeg blev behandlet rigtig godt af personalet, som var meget imødekommende og havde det bare generelt rigtigt godt på afsnittet. At jeg har fået større forståelse for, hvad jeg fejler og redskaber til, hvordan jeg skal håndtere det i fremtiden. Synes, det har været tilfredsstillende størstedelen af indlæggelsen. At der har været nogle omkring mig, så jeg kunne holde mig i live. Fordi jeg synes, det har været godt. Det eneste jeg manglede var en bedre kontaktperson, som lyttede mere til mine idéer til fortsat behandling. Roen - at kunne trække sig tilbage (alene) - forståelsen af det man føler/har det. Center for Kvalitetsudvikling Side 32 Februar 2010

37 Personalet var meget søde og hjælpsomme. Lægekontakt minimal. Eget værelse, kommet af med for meget medicin, bivirkninger af elektrochok behandling MEGET slemme. Omsorg og tålmodighed, venlighed, forståelse fra personalet. Det gjorde jeg, fordi personalet og alle eleverne altid var søde og hjælpelige med alt. At alle er så venlige, hjælpsomme, søde og smilende. Det smitter af på en selv. Det kunne ikke være bedre. Der var altid hjælp at hente hos personalet. Overordnet okay. Ro, tid, som helende praktis. Selve sengeafsnittet har været meget godt. Der mangler dog information om, hvad jeg bør gøre efter min udskrivelse. Jeg blev indlagt for depression, men udskrevet da de mener, det er tilpasningsvanskeligheder. Hvad gør jeg ved det? Min egen indflydelse. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 33

38 Hvilke fejl oplevede du? Fik udleveret forkert medicin. Medicinering forkert. Forkert medicin. Forkert medicindeponering. Der gik 10 dage inden første og eneste lægesamtale (for langt tid). Der var tvivl om behandlingsforløb. Forkert diagnose. Blev ikke informeret om nedtrapning af medicin. Medicin. Forkert medicinering. Center for Kvalitetsudvikling Side 34 Februar 2010

39 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Ked af at jeg blev tvunget hjem for tidligt, er slet ikke klar til det. Aktivering. Fysioterapi, samtaleterapi, erogoterapi, aktivitetstilbud. Flere samtaler. Savner opfølgning udover konsekvent hos egen læge efter belasningsreaktion. Psykologbehandling, eventuelt massage. Fysioterapi der kunne løsne op. Eventuelt psykologhjælp for at støtte/ give redskaber til at undgå ny indlæggelse. Samtaleterapi og fysioterapi. Psykologhjælp. Motion, fysioterapi, psykologhjælp. Psykologhjælp. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 35

40 S2, Aalborg Jeg blev behandlet og respekteret som et menneske og ikke som en sygdom. Respekt for mit privatliv og mine interesser. Fordi det fungerer. At få den ro, der var påkrævet. At jeg har haft eneværelse og ro. Jeg har fået den hjælp, som jeg har haft brug for, men det har været min længste og mest hårde af flere indlæggelser. Kombinationen af eneværelse og en opholdsstue lige udenfor med mulighed for kontakt til personale og medpatienter, samt kontakt til læge og udefrakommende besøg. Okay. Det er nok meget vigtigt, hvordan sammensætningen af patienter er for, om jeg er tryg. Personalet er meget opmærksomme. At få en rolig nattesøvn. Fordi jeg synes, jeg har fået en rigtig god behandling. At få forbedret min søvn og komme til kræfter igen. NN for hun er så sød. Den omsorg, jeg har oplevet, har gjort en stor forskel for mig. Kontakten med personaler og de andre patienter. Virksomme antidepressiver og udgange Fordi jeg er tilfreds med mit ophold her. At man kan slappe helt af og koncentrere sig om sig selv. Har følt mig godt behandlet her. God behandling. Center for Kvalitetsudvikling Side 36 Februar 2010

41 Fordi personalet altid var der, når man havde brug for det. At de altid har været søde og rare mennesker (personalet). Følte mig gammel/ ældre på afdelingen. Mine ECT behandlinger. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 37

42 Hvilke fejl oplevede du? Fejl i urinprøver. Medicin en dag for sent. At blive indlagt på den forkerte afdeling. Center for Kvalitetsudvikling Side 38 Februar 2010

43 Hvilke tilbud savner du? Flere kreative aktiviteter. Mere motion. Psykolog. Psykiatrisk hjælp. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 39

44 S3, Aalborg I forhold til at jeg har isoleret mig, har det været ok. At jeg har fået lov til at isolere mig på stuen det meste af tiden. Samtale med overlægen. Der manglede adspredelse på afsnittet. Fred og ro. Tilfreds. Fordi jeg har fået en god behandling og fået det bedre. De piller de har kørt ind giver bedre livskvalitet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Der er mange mangler, ingen samarbejde og hjælp når jeg har det skidt. Læge er ikke lydhør, kun en kastebold for JER. At have en god kontakt til min kæreste og hans forståelse. Fordi der var en kanon kemi imellem både patienter og personalet. At jeg fandt min sjæleven. Ved behov at kunne trække sig tilbage til egen stue for at få ro. Det er muligt at få ro. Trygge rammer. Kontakten med patienterne. Jeg giver 4 stjerner for den gode stemning, der er i afdelingen. Er, at jeg er blevet lyttet til. Fordi jeg nu kan sove. At jeg kan sove. Godt personale. Gode muligheder, også for at få fred når der er behov for det. Gode værelser og omgivelser. At jeg har fået det meget bedre selvom det for mig var meget svært at tro på. Meget dygtigt, tålmodigt og positivt personale. Center for Kvalitetsudvikling Side 40 Februar 2010

45 Bedt om hjælp til præmisserne, som er årsag til indlæggelsen. Det har jeg ikke fået. Ulæst. At indlæggelsen var hovedløs og ugennemtænkt. Jeg har faktisk større problemer idag end ved indlæggelsen. Kan godt lide personale plus miljø. Fordi jeg har fået den hjælp, som jeg har haft brug for, og jeg har været tryg ved stedet. Jeg har ikke været alene. 2 Stjerner (dårligt) Ingen selvtillid. Bange for at henvende mig til personalet, når man er bange for at blive afvist bliver man det automatisk. Jeg var ikke begejstret for min kontaktperson; men medicinen. Hun var der meget få dage. Jeg har ikke været hjemme en eneste gang, så blev jeg udskrevet. Min familie bor på langt væk. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 41

46 Hvilke fejl oplevede du? Medicin. Usikkerhed ved medicin, om hvad der var ordineret. Medicin. Center for Kvalitetsudvikling Side 42 Februar 2010

47 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Samtalegrupper. Samtaler. Mere motion og praktiske muligheder, udover gåture. Forståelse, indsigt, samtale, brug den omgivende natur. Menneskelighed, samtaleterapi. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 43

48 S5, Aalborg For meget stress. Der var et sammenhold. At jeg har en seng at sove i. At ligge på firemandsstue er hårdt. At der har været hjælp at hente. Ro. Det er det, jeg føler. Min frihed til udgang. Der var meget beskidt. Ingen kontakt med den ene kontaktperson. Patienter måtte selv tage mad. Ro. 2 Stjerner (dårligt) Uengageret personale, manglende henvendelse, manglende hjælp og forståelse, dårlig planlægning. Medicinering, mulighed for kontakt til andre 24 timer i døgnet. Mine pårørende. Samtale med andre patienter. Biblioteket. Jeg oplevede, at min medpatient på samme værelse blev overflyttet til den lukkede afdeling, uden at der blev fulgt op på min oplevelse. Dette skete to gange under min indlæggelse. At personalet stolede på mig, og at jeg fik fri udgang. At der var kontakt til studerende og elever når personalet var optaget. Det var dejligt, at de var der til at "nusse" og snakke med mig. Jeg kunne det meste af tiden få lov at være i fred. Lægen var rigtig god, selvom han ikke var dansker. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Det er ikke gearet til mennesker. Det er gøgereden om igen. Der er bare den forskel, at vi skriver 2009 og gøgereden blev optaget i starten af 1970erne. Faglig velfungerende afdeling. Godt med de andre patienter. Ligesom at personalet ikke vil høre på mig. Jeg har fået det bedre. God behandling. Center for Kvalitetsudvikling Side 44 Februar 2010

49 Tryghed. På grund af meget smalle senge og dårlig hygiejne på badeværelserne. Atmosfæren. At jeg har fået ordenlig behandling - medicin. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 45

50 Hvilke fejl oplevede du? Var ikke forberedt på flytning til anden afdeling. Min medicin. Center for Kvalitetsudvikling Side 46 Februar 2010

51 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Psykologhjælp. Mere samtale generelt! Den samme læge/psykolog under hele indlæggelsen, så hellere være indlagt noget længere og vente på lægen. Alt i punkt 27 plus det er umuligt at få psykologhjælp. Psykolog. Måske lidt beskæftigelse i en eller anden grad. Psykologhjælp. Psykolog, samtaler. Samtaleterapi og psykologhjælp. Psykologhjælpen. Motion, udendørsaktiviteter. Fysio- og ergoterapi. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 47

52 S6, Aalborg 2 Stjerner (dårligt) Jeg synes ikke, psykiateren bevæger sig ud af stedet - et af problemerne 'tryghed'. Jeg snakkede lidt med NN, hvorfor er nogle uskrevne regler, som ikke må bør skal overholdes? At der er blevet taget hånd om mig. Kunne godt have brugt mere kontakt af mere personale, så vi kunne have forstået hinanden bedre. Personlig udvikling/har lært af det. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Dårlig behandling. Jeg er ikke blevet hørt. Pleje og omsorg. Antal stjerner ikke angivet Personalet har opført sig enestående, og jeg har opført mig uacceptabelt. Hvor søde, rare og flinke både personalet, patienter og pårørende har været. Ro, hvile og motivation til sundere livsstil. Taler ordentligt til en, rammerne har været gode, pænt rent. Personalet har været behjælpeligt, hvis jeg har været i tvivl om noget. En belastning at være lukket inde. God kontakt. Pga. skemalagt information. Ensomheden. Snakket om tingene. Det er NN, han havde god indflydelse på mig. Nogle af personalet virker psykotiske eller følelsesmæssigt påvirket af deres arbejde. Slidt op. Samtaler og piller. Center for Kvalitetsudvikling Side 48 Februar 2010

53 Der er ikke tid nok til den enkelte, og der er nye meninger, næsten hver gang man snakker med en læge eller sygeplejerske. Følte mig tilpas, plus gode fysiske rammer. Ro og hvile. For lidt personale. Ingen rygerum. At kunne få ro. Jeg fik den behandling, netop jeg havde brug for. Bæltefiksering af anden patient. Antal stjerner ikke angivet Kontakt med andre patienter. Rolige omgivelser, til tider udmærket mad og en fast søvnrytme. Først og fremmest har jeg lært at sætte grænser, eller er ved at lære det. Fordi personalet og lægerne var gode til at vejlede mig vedrørende medicin, udskrivning og vejledning om min diagnose. At man har fået den støtte, man har haft brug for under forløbet. Alle folk har været flinke og til at tale med. Jeg har indset nogle ting og fået det bedre. Super, kompetence, omsorg, empati. Troværdighed. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Nogle nye bekendte i fremtiden. Antal stjerner ikke angivet Psykolog og læge. Antal stjerner ikke angivet Hvad synes 'I' selv? Kontakt til medpatienter. At jeg fik morgenmad. Samtale med læge. Fordi jeg havde en god kontaktperson. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 49

54 Det flinke personale på området. Jeg fik akut hjælp med det samme. Jeg fik det bedre. At jeg har fået det bedre. Personalet er gode ved mig. Kammeratskab mellem patienterne. Fået ro. God omsorg og kontakt med kontaktpersonerne. At personalet har prøvet at få mig til at lade være med at skære i mig selv. Jeg var her i en meget kort periode, men min oplevelse af stedet og personalet var positiv trods min tristhed og flovhed. At blive set som et menneske og ikke kun en sygdom. Kan hjælpe mig videre i livet. At der altid var nogle omkring mig at snakke med. Center for Kvalitetsudvikling Side 50 Februar 2010

55 Hvilke fejl oplevede du? Påstande som lægens kompetence, skal tages for gode varer. Vold, manglende somatisk undersøgelse. Fejl mht. medicin, men pga. mig selv. Medicin Ingen medicin. Åben dør til personalestue, når der tales patienter og behandling. Mangel på respekt. Indlukning af person, samt hilsner fra person, der ikke ønskes kontaktet. Manglende respekt. Minus kontinuitet i forhold til behandling af fysisk lidelse. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 51

56 Hvilke tilbud savner du? Alt. Mere kontakt og motion. Flere tilbud omhandlende motion på højere plan. Fysioterapi, ergoterapi. Leksikon. Motion, psykolog. Fysioterapi, ergoterapi, kostvejledning. Samtalegrupper. Motion, psykologhjælp. Motion, samtalegrupper, kurser. Aktiviteter, kat. Ergoterapi, misbrugsbehandling og fysioterapi. Motion, aktivitetstilbud og lignende. Alle tilbud! Psykologhjælp. Svømning. Aktiviteter/ aktivitetscenteret. Mere personlig hjælp. Hurtigere kontakt til psykiatrien, så man ikke dør, før der sker noget. Psykiater. Psykologhjælp. Center for Kvalitetsudvikling Side 52 Februar 2010

57 S7, Aalborg Fordi det er en anden sygdom jeg havde. Havde anfald, der ikke blev registreret. De andre patienter og snakken med dem. Regner med det, satser. Indlæggelse har været derfor. God behandling på et for mig kendt sted. Frihed til at gå ture selv. Fordi jeg mangler noget at få tiden til at gå med - ud over at være syg naturligvis. Kontakten med personalet. Lidt lang ventetid fra skadestue til indlæggelse, men så blev det godt. Ro og medicin, der virkede! Lokalerne er meget dårlige, men personalet er ok. Ikke nok aktiviteter. Fået livslysten tilbage. En god oplevelse. Det gode samvær. Medpatienters opførsel. Behandlingen var god, men der manglede udfoldelsesmuligheder i form af dvd/playstation osv. Personalet og deres kompetencer har været enestående, men forholdene uacceptable. Man kan ikke ligge på tomandsstuer, når man har en psykisk lidelse. Gode kontaktpersoner og fantastisk psykolog og psykoterapeut. Godt: Personalet er dygtige og meget engagerede i deres arbejde. Dårligt: de fysiske rammer som flermandsstuer og bad og toilet. Personalet er ofte presset, og har alt for meget at tage sig af. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 53

58 At ligge på tomandsstue, hvilket har slået mig tilbage flere gange. At personalet er meget kompetente og brænder for deres job. Det har været en god oplevelse, men ikke enstående. Kontakten med andre patienter. Alle de mennesker, jeg har mødt, personalet, min kæreste. Fordi jeg fik den behandling, som jeg havde brug for. Forståelse fra personalet. Fordi jeg fik gode kontaktpersoner. Mine kontaktpersoner, samt god kontakt med mine medpatienter. Tid og tryghed. Medicinsk behandling og mulighed for fysisk træning. 2 Stjerner (dårligt) De fysiske rammer mands stuer. At min kone kan komme på besøg. Personalet gør, hvad de kan med de ressourcer, de har. Fordi jeg mener, der skal roses, fordi man har hold i patienterne. Og at man også lytter. Det må være svært at være personale undertiden. Den fine nærkontakt med personale og medicinbehandlingen. Center for Kvalitetsudvikling Side 54 Februar 2010

59 Hvilke fejl oplevede du? Jeg skulle have været på neurologisk pga. anden sygdom. Forkert medicin af vikar. Fik en andens medicin. Journal forsvandt. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 55

60 Hvilke tilbud savner du? Kognitiv behandling/undervisning. Samtaleterapi (psykologhjælp). Undervisning. Temadage. Samtaleterapi, psykologhjælp. Idræt. Aktivitetstilbud, motion. Samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi og aktivitetstilbud. Psykolog. Samtaleterapi - psykologhjælp. Center for Kvalitetsudvikling Side 56 Februar 2010

61 S8, Aalborg Enestuen. At jeg kunne være mig selv, enestue. Fordi moralen i dag lyder: "at vi er alle i samme båd". Derefter føler jeg en del ansvar for, hvordan det hele fungerer. At kunne have tid til mig selv uden for mange afbrydelser. Maden. Personalet møder folk, hvor de er. De er der 100 % døgnet rundt. At der er den ro, som man har brug for. Og at man kan låse ind til egen stue, så andre patienter ikke kan genere. Sammenhængen mellem bemanding, medpatienter og personale hænger godt sammen. Fået ro/hvile til at samle tanker/livet igen. 2 Stjerner (dårligt) Der var ikke megen ro. Dørklokke og andet støj. Har haft god snak med lægen. Meget hjælpsomme. At man ikke var alene så lang tid ad gangen. At personalet forstår en på et andet plan for, hvad man har behov for. At få ro. Fordi de fysiske rammer ikke er ret gode, men personalet er flinke. Personalet har empati og engagement. Personalets måde at være på. Vil gerne prøve noget nyt. Se næste side. Kort, men effektiv indlæggelse her. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 57

62 Man får en følelse af fængsel, når man kommer ind. Det ligner en slidt militærkaserne, og der var (på stuen) møg beskidt. Den forståelse, der er blevet vist fra personalet. Min situation var relateret til, at jeg ikke har det godt med at være blandt andre, rygepolitik og andre ting. Enestue, mulighed for at gå ud til haven altid. At personalet virker meget professionelle og flinke. Godt personale. Personalet. En bestemt personale. Personalets hjælp. God indsats fra personalet, men mangel på læger. Meget engageret personale, samt en rigtig god ledelse. At personalet var der for mig, og så mine søde kontaktpersoner. Godt personale. Har fået den støtte, man har haft brug for. Fordi jeg har fået et godt resultat. Tryghed, omsorg. Meget god kontakt, ro, tid og respekt. At der har været rolige omgivelser, og det har været med til at give mig ro. Udskrivelse. Mine medpatienter. Pga. mangel på bedre PN. At kunne få lov til at blive på stuen. Antal stjerner ikke angivet Center for Kvalitetsudvikling Side 58 Februar 2010

63 At personalet var opmærksomme, når jeg havde det skidt. Jeg har følt mig tryg og har fået den hjælp, som jeg har haft brug for. Jeg har været meget tilfreds med den kontakt, jeg har haft med personalet. Jeg er blevet taget alvorlig og følt mig mødt og respekteret af personalet. At personalet har lyttet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Under middel, det er over nok! En lille del af personalet. Fordi der ikke var noget at klage over. Snakke og støtte og god vejledning og super god behandling. Jeg havde den hjælp, jeg skulle have. Fordi jeg var tilfreds med alt, undtagen at jeg nogle gange skulle lede efter kontaktpersonen. Fred og ro eller mangel på samme. Fordi personalet har forsøgt at være venlige, men der har været tvang. At jeg blev bæltet og tvangsmedicineret. At jeg bliver rask i forhold til at tage stoffer. Det var udmærket, men meget uro. At jeg ikke vidste, hvad jeg gjorde. 2 Stjerner (dårligt) Det er frygteligt at være indlagt på en psykisk afdeling i Det er Gøgereden om igen. Der er bare den forskel, at Gøgereden er fra Hvor håbløst bagefter det psykiatriske system er. Hvis man ikke er syg, så bliver man det!! Man skal være STÆRK for at holde omgivelserne ud. At jeg er blevet hørt og forstået. Antal stjerner ikke angivet De to aftenvagter. Har svært ved at få tiden til at gå. At jeg har haft fodfølge af personale. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 59

64 Fysiske omstændigheder. Blive glemt på toilet. Mangler kaldemuligheder ved sengeophold. Læges tid til at lytte til min oplevelse af umyndiggørelse ved lægebesøg i mit private hjem. Personalet. Jeg har fået den hjælp, jeg havde brug for, men alligevel var der lidt uro på gangen om natten. Personalet er venlige, hjælpsomme og imødekommende, og så har jeg fået en ny ven. Center for Kvalitetsudvikling Side 60 Februar 2010

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar 16% 84% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Maj % Juni 2013

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar 16% 84% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Maj % Juni 2013 Samlet status Ny Distribueret Nogen svar % 5 Gennemført 8 Frafaldet Månedsopdeling Maj Juni 5% 4 Juli 8% August 8% September Oktober 8% November December nuar 4 Februar 4 % Marts 4 % April 4 Maj 4 Juni

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M3 Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar 15% 85% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Maj % Juni 2013

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar 15% 85% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Maj % Juni 2013 Samlet status Ny Distribueret Nogen svar 5% 5 Gennemført 85% 8 Frafaldet Månedsopdeling Maj % Juni % Juli 7% August 7% September % Oktober 7% November % December % nuar Februar % Marts % April 7% Maj Juni

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Syddanmark, 2007

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Syddanmark, 2007 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Syddanmark, 2007 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus. Januar - marts 2015, standardrapport. Samlet status. Månedsopdeling

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus. Januar - marts 2015, standardrapport. Samlet status. Månedsopdeling Samlet status Månedsopdeling 1 Angiv dit køn Angiv din alder Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Blev du indlagt akut eller planlagt? 2 Oplevede du

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1/11 31/ , standard rapport. Samlet status. Angiv dit køn.

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1/11 31/ , standard rapport. Samlet status. Angiv dit køn. Samlet status Angiv dit køn Angiv din alder Angiv din civilstand 1 Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Hvor mange strålebehandlinger skal du have i alt (Tal mellem 0-40)?

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Kirurgisk Endoskopiafsnit Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2007

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2007 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2007 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus - i perioden 16/5 31/ , standard rapport

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus - i perioden 16/5 31/ , standard rapport Samlet status Månedsopdeling Angiv dit køn Angiv din alder 1 Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Blev du indlagt akut eller planlagt? Oplevede du

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Pædiatrisk Overafd. B Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Sengeafsnit P7 Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafsnit V08 Karkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? dit samlede indtryk af besøget Jeg har fået en udsøgt behandling og gode øvelser til at styrke min ryg. Begge dele bevirker at jeg i dag har det

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk sengeafsnit T10-1 Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit P6, Horsens Kvindeafdelingen Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4A Børnemodtagelsen - RRA Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus - i perioden 16/5 25/ , oversigt

Patientfeedback i Onkologisk Sengeafsnit A270, Vejle Sygehus - i perioden 16/5 25/ , oversigt Samlet status Månedsopdeling Angiv dit køn Angiv din alder 1 Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Blev du indlagt akut eller planlagt? Oplevede du

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Syddanmark, 2008

De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Syddanmark, 2008 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Syddanmark, 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 48 Svarprocent: 37% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 59% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det fungerer

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afsnit M1 Medicinsk Afdeling, Silkeborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere