Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Februar 2010

2 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de lokale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Niels Bruhn Christensen eller Gitte Dahl Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Del II af II Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, februar 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indhold Indledning N15, Brønderslev... 3 N16, Brønderslev... 6 N19, Brønderslev...13 N21, Brønderslev...16 N22, Brønderslev...21 N26, Frederikshavn...26 S1, Aalborg...31 S2, Aalborg...36 S3, Aalborg...40 S5, Aalborg...44 S6, Aalborg...48 S7, Aalborg...53 S8, Aalborg...57 Døgnhus Nord...63 E1, Aalborg...68

4

5 Del II. Patienternes skriftlige kommentarer Bind 2 Denne rapport er det andet bind af anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 1. januar 2009 til og med 31. maj 2009 og indeholder besvarelser fra 554 patienter i Region Nordjylland. Dette andet bind indeholder de skriftlige kommentarer som patienterne har givet. Læsevejledning Fire af undersøgelsens spørgsmål kan patienten besvare med egne skriftlige kommentarer: (uddybende forklaring til spørgsmålet Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? ) Hvad har haft størst betydning for dig under din indlæggelse på sengeafsnittet? Hvilke fejl oplevede du? (uddybende forklaring til spørgsmålet Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse. Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, motion, forskellige aktivitetstilbud, misbrugsbehandling eller noget helt andet). Materialet er sorteret, således at kommentarerne fra patienter på de enkelte sengeafsnit fremstilles samlet. Kommentarerne til patientens samlede indtryk af indlæggelsen og hvad der havde størst betydning under indlæggelsen rapporteres først. Disse to spørgsmål er samlet for den enkelte patient, således at det først er muligt at se, hvor mange stjerner patienten har givet og herefter hvilke kommentarer patienten har knyttet til de to spørgsmål. Herefter følger de to øvrige spørgsmål vedrørende fejl og ønske om andre behandlingstilbud i psykiatrien. Disse spørgsmål opstilles særskilt og i punktform. Anonymisering For at sikre patienters, pårørendes og ansattes anonymitet har Center for Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i kommentarerne. Der arbejdes efter nogle faste anonymiseringsprincipper, f.eks. er alle navne erstattet med NN. Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at f.eks. køn, alder og lignende er ændret, hvis det er uden betydning for budskabet i kommentaren. Det er i øvrigt tilstræbt at gengive kommentarerne, som patienterne har skrevet dem, og der er ikke gjort forsøg på at rette eventuelle fejloplysninger i kommentarerne. Kommentarmaterialet er som en ekstra sikkerhed blevet gennemlæst af ledelserne på sengeafsnittene, der har meldt tilbage til Center for Kvalitetsudvikling, såfremt der var behov for yderligere anonymisering. Af anonymitetshensyn er der ikke medtaget baggrundsoplysninger om de patienter, der har skrevet kommentarer. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 1

6 Ikke repræsentative Læses bilaget med patientkommentarer i dets helhed, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at kommentarerne ikke er repræsentative. Det viser sig ofte i denne slags undersøgelser, at der er en tendens til, at kommentarer giver et mere kritisk helhedsindtryk end de afgivne krydser. Det hænger blandt andet sammen med, at der hyppigere knyttes uddybende bemærkninger til afkrydsning i utilfredshedskategorier, end der gør ved tilfredshed. Det er altså meningsløst at begynde at optælle kritiske og positive kommentarer. Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt. Center for Kvalitetsudvikling Side 2 Februar 2010

7 N15, Brønderslev Fordi jeg var meget tilfreds. At jeg fik det bedre, end før jeg blev indlagt. Da havde jeg det dårligt. De har været imødekommende og forståelige. Enestående behandling. Det venlige og imødekommende personale. Enestående personale og atmosfære. God kontakt til medpatienter. Personale, atmosfære, selv i de mørkeste tider blev man forvisset om, at det ville blive bedre, selvom man næppe troede på det. Trygt. Mangel på aktiviteter man kunne deltage i. Personalet tog sig for lidt af de ældre og sengeliggende patienter. Personalet var altid imødekommende, når man henvendte sig med spørgsmål eller problemer. Dog var det meget svært at få den rigtig hjælp og forståelse for, hvis man var forstoppet (de turde ikke give afføringspiller!). Der kunne være mere aktivitet. Kontakten med personalet. Dejlig ro og orden. Søvn. Fordi jeg har fået det dårligere. Forkert medicin. Personalets kontakt med mig. Medpatienternes støtte og forståelse. At patienten selv får lov til at ytre sig. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 3

8 Hvilke fejl oplevede du? Medicindosering. Blev behandlet for mani. Center for Kvalitetsudvikling Side 4 Februar 2010

9 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Psykologhjælp, men på tidlige indlæggelser. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 5

10 N16, Brønderslev 1 Stjerne (Uacceptabelt) Personalet lugter af ged. Medpatienter. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Har fået det bedre. Jeg har fået det medicin, jeg skulle have. Antal stjerner ikke angivet Det sociale netværk. Følte sig alene. God modtagelse. Fordi der var plads til at være, den man er, og der var ingen, der peger fingre ad én. At jeg har fået det bedre med min sygdom, og at de forstår mig! Se de andre krydser. Bevidste om egentlige problemer. Stoffri. 2 Stjerner (dårligt) Jeg er blevet meget skræmt af at se de andre patienter og er glad for, at det ikke er mig. Det må så være en lærestreg. At min familie og kæreste har besøgt mig og set, hvor langt mere normal jeg er end de andre patienter. Jeg har klaustrofobi. Lægen, der indlagde mig var her ikke, og de ville ikke finde ham så minus. Alt vel når det drejer sig om personale. Der er købt mursten, og ikke har haft råd til aktivitetsmuligheder. At der ingen aktivitetsmuligheder er. Og det er negativt ment. På grund af et veltilrettelagt forløb. At det forventede resultat er opnået. Center for Kvalitetsudvikling Side 6 Februar 2010

11 Ro. Antal stjerner ikke angivet Muligheder for opfølgende samtaler med psykolog eller psykiater. Fordi det har hjulpet mig godt på fode igen og kan komme hjem og virke igen, det glæder mig. God behandling. Antal stjerner ikke angivet Meget rimelige og pæne omgivelser. Ingen tilbud om f.eks. gåture eller lignende motion m.m. At få sovet og spist godt, og få fred og ro. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Unyttigt spild af resourcer, men meget venlig behandling. Acceptable forhold. Mine kontaktpersoner. Der blev lyttet til mine ønsker og behov. At jeg blev taget alvorligt, og at mit ønske om at fortsætte min behandling på anden afdeling blev tilgodeset. Ro til at tænke. Jeg begyndte at få det bedre. Lækre værelser med stort eget bad. Gennemgående sødt personale. Lyse og dejlige lokaler. Ro nu. Efter halvanden måneds ræs med dagligdagen. At jeg kunne snakke med personalet. Synes, det hele har været okay. Ro. Har fået det bedre. Medicinregulering. Søde og rare mennesker og stor hjælp. På grund af den dejlige stue med eget toilet og bad, derudover er her bekvemt at være, plus personalet virker meget kompetente. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 7

12 Det passer med min oplevelse. Ventetiden er lang, for få aktiviteter. Jeg var indlagt på lukket afdeling mod min egen vilje Den dag jeg blev overflyttet til åben afdeling igen. Samtale med læger. At være godt behandlet, og at der er en god varme, selvom det er psykisk syge, som mest er indlagt. Fordi N16 er et godt sted at være, når man er syg. Personalet. Fordi jeg har det både godt og skidt. At de har modtaget mig godt, og de tog mine ting alvorligt. Lige som at vurdere hvordan en film bliver nomineret. At være NN som han hele tiden søger i sine omgivelser. Behandlingen. Jeg er blevet godt behandlet. Fantastisk personale med forståelse for min situation. Man er aldrig i tvivl om, hvem der er kontaktperson. Betryggende at de pænt kommer og præsenterer sig, og man altid kan komme til dem. Personalets hjælpsomhed, gode kontaktpersoner der altid er der for én. Fordi jeg har fået det bedre. Medicinskifte. Jeg blev taget godt imod af nattevagten og igen af personalet til morgen. Har sovet godt. Har snakket lidt med NN om mine problemer. Personlig tid. Personalet tjekker op på en af og til og er meget venlige og hjælpsomme. Man føler sig ikke alene - med sig selv. Afdelingen er lys. Venligt og flinkt personale. Helheden. Gode fysiske rammer. Forstående og imødekommende personale, som formåede at få mig til at føle mig tryg på trods af, det er Center for Kvalitetsudvikling Side 8 Februar 2010

13 en lukket afdeling med "gang i den". Rigtig god kontakt og gode samtaler med en kontaktperson. Hun er guld værd på sådan an afdeling. Ingen fordømmelse af alkohol, det var der på anden afdeling, og en utrolig venlig behandling. På grund af ferie, da der ikke var en normal ugedag. At jeg kom ud derfra. Det er ok. Jeg synes, forholdene her er helt perfekte, og så er jeg glad for, at der blev sat en behandling igang med det samme. Min kontakt til mine kontaktpersoner. 2 Stjerner (dårligt) Fordi de udskriver, mens jeg er på vej ind i en depression. At jeg har fået et par meget gode venner herinde. God kommunikation. At få det bedre. Medicin og dejligt personale. Kontakten med personalet. For rask til at være her og for syg til at være hjemme. Er begyndt at se lysere på livet, og ved der er noget at leve for. Fordi personalet her er dejlige mennesker! Stor respekt for dem, der arbejder på afdeling N16 Brønderslev Psykiatriske Sygehus. At komme ud. Jeg er blevet godt behandlet. De andre patienter. Den fred og ro man fik her. Dejligt personale. Får altid et godt svar. "Jeg har ikke været næsvis". Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 9

14 Fantastisk personale. At komme herfra. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Fordi jeg havde brug for ro, har aldrig oplevet et mere uroligt sted i mit liv. Sad 1½ time på badeværelset for at få ro. Efter jeg fik snakket med min kontaktperson. Ham fik jeg en rigtig god snak med. Antal stjerner ikke angivet Der har været en god atmosfære. Ikke snakket med en læge. Den største betydning for mig har været at få lært at have en bestemt holdning til diverse ting uden at komme over i voldsom vrede. At min kontaktperson var meget imødekommende. At jeg fik en form for kontakt med alle patienterne - mindst øjenkontakt, hvilket lykkedes for mig. De var alle venligt stillede overfor mig. Fordi jeg syntes, at det generelle billede har været positivt. At have en god kontakt til personalet. Diagnosen er belastende. Folk vender en ryggen og tror ikke, man kan tage ansvar for sig selv. Naturen sygehuset er omgivet af. Der var den tid, jeg havde behov for og følte mig ikke presset. At jeg selv fik mulighed for at påvirke, hvor længe jeg skulle være der. Følte mig tryg, at personalet passede på mig. Center for Kvalitetsudvikling Side 10 Februar 2010

15 Hvilke fejl oplevede du? Medicin i forhold til egentlig diagnose, samtaler/hvad der er relevant. Fejlmedicinering. Medicin. Jeg er ikke syg. Blev lovet samtale ved vagtskifte - så først en et par timer efter. Han undskyldte dog noget. Fik ikke skriftlig information, som jeg havde krav på i første omgang. Ingen personlig registrering. Blev tvunget fra hjemmet. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 11

16 Hvilke tilbud savner du? Intet. Flere oplysninger om de sygdomme, der er. For den enkelte almindelige borger. Samtaleterapi og psykologhjælp. Aktivitetstilbud. Samtaleterapi. Samtaleterapien uden først at skulle indlægges på en lukket afdeling Aktiviteter. Motion og motivation til at gide at leve. Psykolog. Tilbud/støtte efter udskrivelsen. Psykologhjælp. Terapirum, værksted til kvinder, begrebet køn. Motion. Psykologhjælp. Fysioterapeut. Misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling. Kontakt. Aktivitetstilbud. Går i Horsens. Samtale og psykologhjælp. Misbrugsbehandling. Omsorg. Psykologhjælp. At man måske lagde lidt mere vægt på motionen efter den enkeltes ressourcer. Aktivitetstilbud. Samtaleterapi. Psykologhjælp til strenge stunder. Ved ikke hvilke tilbud, der findes. Center for Kvalitetsudvikling Side 12 Februar 2010

17 N19, Brønderslev Som patient har jeg problemer med at komme til personalet og snakke. Kunne godt have brugt, at de kom noget mere til mig om at få snakket om mine problemer. Flinkt personale. Fordi personalet har været flinkt og professionelt. Tvangsmedicinering, virkelig at prøve medicinen af. 1 Stjerne (Uacceptabelt) At man ikke må ryge. Kontakt med medpatienter. Nu er det den bedste afdeling i Danmark, i forhold til andre afdelinger jeg har været indlagt på. Kontakten til personalet, andre patienter, lægen, samt de fysiske rammer. Krydret med egen vilje. Personalet kunne godt lytte noget mere til én. At komme hjem på weekend og noget ordenligt varmt aftensmad. 2 Stjerner (dårligt) Min diagnose. De andre patienter. Jeg fik ro til mine studier og ro til flere aktiviteter. Dårligt: Mine pårørende fik ikke besked om min hund, der var alene i huset i 10 dage. Godt: Regelmæssige måltider og ro/fred. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 13

18 Hvilke fejl oplevede du? Forkert dosis medicin ophældt. Glemt/dobbelt medicin. Tvivl om medicin. Center for Kvalitetsudvikling Side 14 Februar 2010

19 Hvilke tilbud savner du? Samtaler, opfølgning. Fysioterapi. Rådgivning om kærlighed til andre mennesker. At komme hjem på weekend. Forskellige aktivitetstilbud. Motion/svømning. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 15

20 N21, Brønderslev Fordi jeg synes, der manglede en del planlægning af f.eks. samtaler med lægen. Nogle personaler kunne godt lære at tale til én med lidt mere respekt. At jeg har fået det rigtige medicin for min sygdom, og at jeg endelig har fået stillet en diagnose. Fordi maden, miljøet, personalet var helt i top. At der var nogen at snakke med og forstod mig. Min store tilfredshed. Fordi jeg synes, jeg er blevet behandlet så professionelt og taget hensyn til. At jeg har fået den rigtige mængde medicin og den professionelle behandling af læge og personale. For god forplejning og god atmosfære. At komme ud i friheden. Jeg har aldrig haft det så godt og afslappet i hele mit liv. Ro, højt til loftet, lys og luft omkring mig. Dejlige mennesker at snakke med. Folk er rare og hurtige til at hjælpe. At have ro og få snakket. Ro, ro og atter ro på enestue. Stille og roligt sted med forstående personale. God mad. At der var medpatienter at tale med, og de havde tid til at lytte. Jeg var meget tilfreds med indlæggelsen. Jeg føler, det udelukkende har været positivt. Personalets omsorg og interesse i forløbet af min behandling. Fordi jeg er meget tilfreds og synes, man har det godt her på afdelingen. At man ikke bliver presset til ting, men får tilbudet om at være med til de forskellige ting. Personale. Center for Kvalitetsudvikling Side 16 Februar 2010

21 At jeg kommer op om morgenen. Fik hjælp til at aflede mine tanker og faste spisetider med sund mad. Der var omsorg og forståelse. At jeg var sammen med andre mennesker til hyggelig samtale. Åbenheden og de trygge omgivelser udgør et stort indtryk, hvor man mødes med venlighed. At komme til samme afsnit som sidst og gense nogle af personalet. Jeg tror, at der sker noget øgning i medicinen. God behandling og gode faciliteter. Trygge rammer. Jeg blev godt behandlet, og personalet var rigtig søde. At jeg har fået det godt på kort tid. Det er ikke alle på afdelingen, der har behandlet mig godt. Jeg har følt, at de var lidt ligeglade med mig. At jeg har haft ro og nogle faste rutiner, jeg kunne støtte mig til. Fordi det var et rart sted at få sin energi igen, og nogle meget rare mennesker. At der var så roligt, så jeg kunne få min energi tilbage og begynde til psykiater, når jeg blev udskrevet. Fordi jeg følte mig tryg og forstået. At personalet talte med mig og ikke ned til mig. Jeg har været glad for at være her. Jeg har kunnet snakke med personalet. At få det bedre. Rart personale samt patinter samt passende aktiviteter til mit behov. Mere erkendelse af min sygdom. Fordi personalet har været super søde. Jeg har fået selvtilliden tilbage, troen på livet. Det kan ikke betales for penge. Personalet og de andre, der var indlagt, har fået nogle venner for livet. Jeg er så taknemmelig for alt det, de har gjort for mig. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 17

22 Min indlæggelse var god. I var flinke at snakke med. Gåture i skoven. Center for Kvalitetsudvikling Side 18 Februar 2010

23 Hvilke fejl oplevede du? Forkert medicin. Ting blev væk. Ikke styr på medicin. De ville ikke give mig den medicin, jeg skulle have. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 19

24 Hvilke tilbud savner du? Tilbud om psykologhjælp plus socialbehandler. Få snakket ud. Kognitiv terapi - psykologhjælp. Samtale med psykiatrien. Psykologhjælp, kognitiv terapi. Samtaler med andre. Jeg savner opfølgning på én, når man er udskrevet. Samtaleterapi, psykologhjælp. Motion, terapi, undervisning i sygdom, yoga. Psykiater eller psykolog. Psykolog på stedet. Center for Kvalitetsudvikling Side 20 Februar 2010

25 N22, Brønderslev Fordi det har været op og ned, og fordi mine pårørende (familie) ikke har været kaldt ind til samtale. Fordi jeg har kunnet tænke, finde mig selv. Det var et skub op af hullet, så jeg er klar til hverdagen igen. At jeg har kunnet snakke med de andre patienter. Søde og flinke personaler. At jeg kan komme videre med mit liv. Til dem der giver dig/ mig tryghed i at være indlagt på et psykiatrisk sygehus. Mine kontaktpersoner, medicinen, tilliden. Tryghed. Forstående personale. At jeg har fået medicinsk hjælp, når det var nødvendigt. Fordi det har påvirket mig i en sådan grad, at jeg kan leve et normalt liv. Mine medpatienter og personalet. Fordi der var masser af søde mennesker. Fordi jeg følte mig rigtig godt tilpas og tryg i afdelingen. At personalet har haft tid til mig, hvis jeg havde brug for det. Fordi de var søde, velforberedte og de lægger sjæl i deres arbejde. At jeg meldte ud, at jeg ikke er god til at bede om hjælp, så vi aftalte, at de kiggede ind engang imellem. God opsøgende kontakt fra personalet. De fysiske rammer, både ude og inde, en enestående ro og harmoni. At blive accepteret som "en af os" fra første øjeblik af både personale og patienter. Fordi jeg følte, der var nogle ting, de ikke ville høre på. Havde det godt her. Socialt venskab med andre patienter, og at man ikke føler sig alene om sin psykiske lidelse. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 21

26 Fordi det var et godt sted at være, og at det var et rigtig, rigtig godt personale. At jeg har fået det meget bedre, end da jeg blev indlagt. Samvær. Der er for lidt aktivitet, mere motion og andre aktiviteter. At man kunne trives med de andre! At ens stue er i orden. Pga. god behandling af dygtigt personale. At jeg følte fremskridt i sygdommen ved hjælp af medicin og elektrochok behandling. Personalets behandling var i top. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Jeg er straffet for mord og skulle være i en retsafdeling i stedet for. Tiden og lemfældigheder, der går mellem samtaler med læge eller psykiater. Disse drejer sig kun om medicin. Tiden går med ingenting. Det var fint. Mad. Godt personale og søde patienter. Jeg har fået det bedre. Mine kontaktpersoner. Det har været godt for mig. At blive rask. Følte mig godt tilpas. Rare, åbne personale. Fred og ro. Antal stjerner ikke angivet Særdeles konpetent og effektiv afdeling. Langt over hvad jeg havde forventet. Andet sted ikke medregnet. Personalets kompetence og venlighed. Mulighed for spabad hjemme og solbadning her. Center for Kvalitetsudvikling Side 22 Februar 2010

27 Meget snak med læge og kontaktpersoner. God kontakt med patienter og personale. Fordi det er et godt sted at være, man bliver taget sig af, og alle er søde. Det at kunne være sig selv. Ikke skulle leve op til noget du ikke er. At der blev taget hånd om mig og mine problemer. Fordi jeg synes, der var mange hovsaløsninger. Ting, der blev udsat pga. møder. Det gode var medpatienterne. Fordi jeg simpelthen føler 100 %, at de har gjort ALT for mig. Og efter flere indlæggelser her, har jeg aldrig haft det bedre; på alle områder. Den menneskelige kontakt og at både medpatienter og personale har stolet på mig; mit ord. Ikke altid nemt efter 40 år som misbruger. Fordi jeg fik ro til at arbejde med mig selv. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 23

28 Hvilke fejl oplevede du? Jeg burde få hjælp til vrangforestillinger. Kopipræparat. Hele indlæggelsen var fejl. Center for Kvalitetsudvikling Side 24 Februar 2010

29 Hvilke tilbud savner du? At få planlagt samtaler, fremtiden. Ergoterapien. Personale. Psykolog. Fysioterapi, psykologhjælp. Psykologhjælp. Psykolog. Aktivitetstilbud. Psykologhjælp uden medicinsk behandling. Mere at lave med hænderne. Samtaleterapi. Flere samtaler med psykiateren. Vedkommende var der aldrig. F.eks. psykologhjælp eller delvis udskrivning (f.eks. hvis man går ned med flaget nogle dage efter udskrivning, at man så kan ringe eller komme et par dage unden ny indlæggelse). Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 25

30 N26, Frederikshavn Personalet tog det pænt, at mine venner var her næsten hele tiden. Der var en god atmosfære og sødt personale. Udmærket indlæggelse. Patientkontakt og kognitiv terapi. Fordi der blev arbejdet meget professionelt og menneskeligt af alle faggrupper. At blive accepteret for den person jeg er og blive oplyst om, hvordan man laver negative tanker om til positive tanker. Få mere indblik i sygdommen. Den er ikke enestående, da der blandt personalet er en enkelt eller to, som ikke burde være inden for faget. At finde ud af hvad der er galt med mig, og at jeg nu får den rette behandling, medicin og hjælp. Generelt godt, men dårlig oplevelse med udskrivelsen midt i det hele. Kontakten med andre patienter Der har været lidt uoverensstemmelse med en af personalerne, men derudover har det været rigtig godt at være her. At der er blevet lavet nogle faste aftaler med støttekontaktpersoner, som kommer hjem til mig. Jeg er som helhed meget tilfreds med det hele Kontakten med andre patienter og trygheden på afdelingen. Søde og rare personaler, at jeg er ved at være rask. Fordi jeg er tilfreds med min behandling. At jeg blev helbredt for min depression. Overvejende tilfreds. Mere trøst og opsøgende kontakt fra personalet ville være ønskeligt. Kontakten til medpatienter. I store træk meget godt. Enkelte personalers tone/adfærd trækker for mig ned. Ro, enkelte lange samtaler med kontaktperson, kontakt til medpatienter, en kontakt der vil vare efter udskrivning, værdigruppe, musikterapi. Center for Kvalitetsudvikling Side 26 Februar 2010

31 Fordi jeg har været godt tilfreds med at være indlagt. Kontakten med personalet. Selvom man var syg og lavede nogle dumme ting til tider,bliver man respekteret som menneske. Den kontakt jeg har haft med min kontaktperson. De andre patienter. Efter nøje vurdering. At der blev taget hånd om mit liv, situation. Alt var bare rigtig godt. At der var orden i tingene, god struktur. Misforståelser. Roen og sammenholdet med de andre patienter. Fordi jeg fik en god behandling. At jeg ikke var psykisk syg, men havde fået medicin, som jeg ikke kunne tåle. God kontaktperson. Socialt samvær patienterne imellem. Der er for meget forskelligt personale. At få den medicin jeg har behov for. God forplejning og personale. Var godt tilfreds med de andre patienter. At jeg som patient kunne få den ro indvendig, som var tiltrængt. Fået et godt venskab med de andre patienter. At jeg har fået NN som læge. Det, at personalet har hørt på mig, og min mand har fået svar på hans spørgsmål. Summa sumarum af spørgsmål. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 27

32 Mest muligt hjemme og så alligevel samtaler og medicinering. Fået det rigtige medicin og afgiftet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Ville have haft det meget bedre hjemme. Jeg har haft en meget dygtig kontaktperson, og det har betydet meget for min opfattelse af indlæggelsen. En meget dygtig kontaktperson plus, at man har taget meget hensyn til min situation. Meget, meget flot! Jeg har fået alt den støtte, jeg havde brug for, og har fået det rigtig godt. At jeg har fået det godt igen. Jeg har haft god kontakt med personale og patienter. Jeg har fået en indre ro og er klar til at stå på egne ben. Det var godt at være på N26. Det var det gode personale. Synes, der mangler lidt mere at tage sig til. Evt. en terapi med ergoterapeut. Mine elektrochok behandlinger og samtalerne med personalet. Får en god og venlig behandling. Der har været tid til samtaler når man ville. Nyt byggeri med eget værelse og bad, en del af personalet man kendte. Revet væk fra en truende depression, samt fra alkohol. Center for Kvalitetsudvikling Side 28 Februar 2010

33 Hvilke fejl oplevede du? Forkert medicin. Udskrivelse for tidligt med en dags varsel indlagt igen efter 10 dage hjemme. For hurtig hjemsendelse. Med forkert doseret medicin. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 29

34 Hvilke tilbud savner du? Fysioterapi. Fysioterapi, samtaleterapi, psykologhjælp (har ikke fået tilbudt 20 år i psykiatrien). Lidt af hvert. Samtaler. Daghospital. Mere undervisning. Flere samtaler. En opfølgning fra ens kontaktperson, der kender én. Ergoterapi. Center for Kvalitetsudvikling Side 30 Februar 2010

35 S1, Aalborg Svært at svare på. Fordi jeg følte mig godt tilpas her, godt personale og gode omgivelser. Roen, en god hjælp fra personalet. Maden, sammenholdet med patienterne, vi var alle i samme båd. De fysiske rammer var gode, og personalet var altid behjælpelige. Min behandling og kontakten til læger og personalet. Personalet var søde og rare, men måtte hele tiden udskyde lægesamtalen. Jeg ventede i flere uger på, at der kom gang i det medicinske og lægesamtale derom. At have nogen omkring mig og nogen at tale med, når jeg havde brug for det. Meget glad for mine kontaktpersoner, men de sagde meget forskelligt og var ikke enige i min behandling. NN som er elev på S1. Hun har hjulpet utroligt meget og kunne også få mig ud af min selvmedlidenhed, hun vil kunne hjælpe rigtig mange. Minus meget personale - omsorg - tryghed. På grund af eneværelse og eget bad. Forhåbentligt at blive rask. Fordi der mangler information omkring sygdom, mere deltagelse af personale i aktiviteterne. Antal stjerner ikke angivet God atmosfære, ro, venlighed, god struktur på dagen. Ro, fred, tryghed, dejligt værelse. Man har det godt på dette afsnit. Omgang med de andre patienter. Fordi jeg har fået en super god modtagelse og hjertevarm behandling under hele indlæggelsen. Alle på afdelingen har været søde og positive overfor én. At man er blevet taget alvorligt, og at personalet har fået én til at føle sig noget værd som menneske, og de har fået én til at kunne slappe af og tro på, at man nok skal få det godt igen. Personalet er gode og dygtige læger. At jeg havde frihed til at ordne praktiske ting. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 31

36 Fordi de fortjener det, og jeg kunne ikke forestille mig, at nogen anden afdeling skulle kunne gøre det bedre. SUPER SUPER behandling. At personalet har fået mig til at føle, at jeg er noget værd, og de har været der for mig, når jeg har haft behov for det. Jeg synes, det var et godt sted at være indlagt. Jeg fik hjælp og støtte, når jeg havde brug for det. At der har været ro og fred. At det ikke har været et stresset miljø. Det gjorde NN, fordi hun har følt sig godt behandlet af personalet og været glad for de fysiske omgivelser. Se spørgsmål 23. Der gik 10 dage inden første og eneste lægesamtale (for langt tid). At blive afklaret i forhold til diagnose. De fysiske rammer var virkelig gode. Der var dog flere individer blandt personalet, der manglede erfaring i indlevelse. Der var en god struktur på afdelingen. Der er kontinuitet i hverdagen. De gode fysiske rammer. God kontakt til den primære kontaktperson, som udførte diverse skemaer eksempelvis kriseplan, symptomliste m.m. Undervisning hver tirsdag var meget godt. Ved den afsluttende samtale gav jeg udtryk for et ønske om mere behandling, da jeg fornemmede at depressionen var vendt tilbage. Dette blev afvist, derfor måtte jeg efter kort tid genindlægges. Den tætte og uformelle kontakt til plejepersonalet. Min behandling har virket. At behandlingen har virket hurtigst muligt. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Pga. lægen glemte at skrive den henvisning, der skulle sikre mig et videre forløb og penge, dette har endt med endnu et selvmordsførsøg. Fordi jeg synes, at jeg blev behandlet rigtig godt af personalet, som var meget imødekommende og havde det bare generelt rigtigt godt på afsnittet. At jeg har fået større forståelse for, hvad jeg fejler og redskaber til, hvordan jeg skal håndtere det i fremtiden. Synes, det har været tilfredsstillende størstedelen af indlæggelsen. At der har været nogle omkring mig, så jeg kunne holde mig i live. Fordi jeg synes, det har været godt. Det eneste jeg manglede var en bedre kontaktperson, som lyttede mere til mine idéer til fortsat behandling. Roen - at kunne trække sig tilbage (alene) - forståelsen af det man føler/har det. Center for Kvalitetsudvikling Side 32 Februar 2010

37 Personalet var meget søde og hjælpsomme. Lægekontakt minimal. Eget værelse, kommet af med for meget medicin, bivirkninger af elektrochok behandling MEGET slemme. Omsorg og tålmodighed, venlighed, forståelse fra personalet. Det gjorde jeg, fordi personalet og alle eleverne altid var søde og hjælpelige med alt. At alle er så venlige, hjælpsomme, søde og smilende. Det smitter af på en selv. Det kunne ikke være bedre. Der var altid hjælp at hente hos personalet. Overordnet okay. Ro, tid, som helende praktis. Selve sengeafsnittet har været meget godt. Der mangler dog information om, hvad jeg bør gøre efter min udskrivelse. Jeg blev indlagt for depression, men udskrevet da de mener, det er tilpasningsvanskeligheder. Hvad gør jeg ved det? Min egen indflydelse. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 33

38 Hvilke fejl oplevede du? Fik udleveret forkert medicin. Medicinering forkert. Forkert medicin. Forkert medicindeponering. Der gik 10 dage inden første og eneste lægesamtale (for langt tid). Der var tvivl om behandlingsforløb. Forkert diagnose. Blev ikke informeret om nedtrapning af medicin. Medicin. Forkert medicinering. Center for Kvalitetsudvikling Side 34 Februar 2010

39 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Ked af at jeg blev tvunget hjem for tidligt, er slet ikke klar til det. Aktivering. Fysioterapi, samtaleterapi, erogoterapi, aktivitetstilbud. Flere samtaler. Savner opfølgning udover konsekvent hos egen læge efter belasningsreaktion. Psykologbehandling, eventuelt massage. Fysioterapi der kunne løsne op. Eventuelt psykologhjælp for at støtte/ give redskaber til at undgå ny indlæggelse. Samtaleterapi og fysioterapi. Psykologhjælp. Motion, fysioterapi, psykologhjælp. Psykologhjælp. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 35

40 S2, Aalborg Jeg blev behandlet og respekteret som et menneske og ikke som en sygdom. Respekt for mit privatliv og mine interesser. Fordi det fungerer. At få den ro, der var påkrævet. At jeg har haft eneværelse og ro. Jeg har fået den hjælp, som jeg har haft brug for, men det har været min længste og mest hårde af flere indlæggelser. Kombinationen af eneværelse og en opholdsstue lige udenfor med mulighed for kontakt til personale og medpatienter, samt kontakt til læge og udefrakommende besøg. Okay. Det er nok meget vigtigt, hvordan sammensætningen af patienter er for, om jeg er tryg. Personalet er meget opmærksomme. At få en rolig nattesøvn. Fordi jeg synes, jeg har fået en rigtig god behandling. At få forbedret min søvn og komme til kræfter igen. NN for hun er så sød. Den omsorg, jeg har oplevet, har gjort en stor forskel for mig. Kontakten med personaler og de andre patienter. Virksomme antidepressiver og udgange Fordi jeg er tilfreds med mit ophold her. At man kan slappe helt af og koncentrere sig om sig selv. Har følt mig godt behandlet her. God behandling. Center for Kvalitetsudvikling Side 36 Februar 2010

41 Fordi personalet altid var der, når man havde brug for det. At de altid har været søde og rare mennesker (personalet). Følte mig gammel/ ældre på afdelingen. Mine ECT behandlinger. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 37

42 Hvilke fejl oplevede du? Fejl i urinprøver. Medicin en dag for sent. At blive indlagt på den forkerte afdeling. Center for Kvalitetsudvikling Side 38 Februar 2010

43 Hvilke tilbud savner du? Flere kreative aktiviteter. Mere motion. Psykolog. Psykiatrisk hjælp. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 39

44 S3, Aalborg I forhold til at jeg har isoleret mig, har det været ok. At jeg har fået lov til at isolere mig på stuen det meste af tiden. Samtale med overlægen. Der manglede adspredelse på afsnittet. Fred og ro. Tilfreds. Fordi jeg har fået en god behandling og fået det bedre. De piller de har kørt ind giver bedre livskvalitet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Der er mange mangler, ingen samarbejde og hjælp når jeg har det skidt. Læge er ikke lydhør, kun en kastebold for JER. At have en god kontakt til min kæreste og hans forståelse. Fordi der var en kanon kemi imellem både patienter og personalet. At jeg fandt min sjæleven. Ved behov at kunne trække sig tilbage til egen stue for at få ro. Det er muligt at få ro. Trygge rammer. Kontakten med patienterne. Jeg giver 4 stjerner for den gode stemning, der er i afdelingen. Er, at jeg er blevet lyttet til. Fordi jeg nu kan sove. At jeg kan sove. Godt personale. Gode muligheder, også for at få fred når der er behov for det. Gode værelser og omgivelser. At jeg har fået det meget bedre selvom det for mig var meget svært at tro på. Meget dygtigt, tålmodigt og positivt personale. Center for Kvalitetsudvikling Side 40 Februar 2010

45 Bedt om hjælp til præmisserne, som er årsag til indlæggelsen. Det har jeg ikke fået. Ulæst. At indlæggelsen var hovedløs og ugennemtænkt. Jeg har faktisk større problemer idag end ved indlæggelsen. Kan godt lide personale plus miljø. Fordi jeg har fået den hjælp, som jeg har haft brug for, og jeg har været tryg ved stedet. Jeg har ikke været alene. 2 Stjerner (dårligt) Ingen selvtillid. Bange for at henvende mig til personalet, når man er bange for at blive afvist bliver man det automatisk. Jeg var ikke begejstret for min kontaktperson; men medicinen. Hun var der meget få dage. Jeg har ikke været hjemme en eneste gang, så blev jeg udskrevet. Min familie bor på langt væk. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 41

46 Hvilke fejl oplevede du? Medicin. Usikkerhed ved medicin, om hvad der var ordineret. Medicin. Center for Kvalitetsudvikling Side 42 Februar 2010

47 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Samtalegrupper. Samtaler. Mere motion og praktiske muligheder, udover gåture. Forståelse, indsigt, samtale, brug den omgivende natur. Menneskelighed, samtaleterapi. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 43

48 S5, Aalborg For meget stress. Der var et sammenhold. At jeg har en seng at sove i. At ligge på firemandsstue er hårdt. At der har været hjælp at hente. Ro. Det er det, jeg føler. Min frihed til udgang. Der var meget beskidt. Ingen kontakt med den ene kontaktperson. Patienter måtte selv tage mad. Ro. 2 Stjerner (dårligt) Uengageret personale, manglende henvendelse, manglende hjælp og forståelse, dårlig planlægning. Medicinering, mulighed for kontakt til andre 24 timer i døgnet. Mine pårørende. Samtale med andre patienter. Biblioteket. Jeg oplevede, at min medpatient på samme værelse blev overflyttet til den lukkede afdeling, uden at der blev fulgt op på min oplevelse. Dette skete to gange under min indlæggelse. At personalet stolede på mig, og at jeg fik fri udgang. At der var kontakt til studerende og elever når personalet var optaget. Det var dejligt, at de var der til at "nusse" og snakke med mig. Jeg kunne det meste af tiden få lov at være i fred. Lægen var rigtig god, selvom han ikke var dansker. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Det er ikke gearet til mennesker. Det er gøgereden om igen. Der er bare den forskel, at vi skriver 2009 og gøgereden blev optaget i starten af 1970erne. Faglig velfungerende afdeling. Godt med de andre patienter. Ligesom at personalet ikke vil høre på mig. Jeg har fået det bedre. God behandling. Center for Kvalitetsudvikling Side 44 Februar 2010

49 Tryghed. På grund af meget smalle senge og dårlig hygiejne på badeværelserne. Atmosfæren. At jeg har fået ordenlig behandling - medicin. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 45

50 Hvilke fejl oplevede du? Var ikke forberedt på flytning til anden afdeling. Min medicin. Center for Kvalitetsudvikling Side 46 Februar 2010

51 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp. Psykologhjælp. Mere samtale generelt! Den samme læge/psykolog under hele indlæggelsen, så hellere være indlagt noget længere og vente på lægen. Alt i punkt 27 plus det er umuligt at få psykologhjælp. Psykolog. Måske lidt beskæftigelse i en eller anden grad. Psykologhjælp. Psykolog, samtaler. Samtaleterapi og psykologhjælp. Psykologhjælpen. Motion, udendørsaktiviteter. Fysio- og ergoterapi. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 47

52 S6, Aalborg 2 Stjerner (dårligt) Jeg synes ikke, psykiateren bevæger sig ud af stedet - et af problemerne 'tryghed'. Jeg snakkede lidt med NN, hvorfor er nogle uskrevne regler, som ikke må bør skal overholdes? At der er blevet taget hånd om mig. Kunne godt have brugt mere kontakt af mere personale, så vi kunne have forstået hinanden bedre. Personlig udvikling/har lært af det. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Dårlig behandling. Jeg er ikke blevet hørt. Pleje og omsorg. Antal stjerner ikke angivet Personalet har opført sig enestående, og jeg har opført mig uacceptabelt. Hvor søde, rare og flinke både personalet, patienter og pårørende har været. Ro, hvile og motivation til sundere livsstil. Taler ordentligt til en, rammerne har været gode, pænt rent. Personalet har været behjælpeligt, hvis jeg har været i tvivl om noget. En belastning at være lukket inde. God kontakt. Pga. skemalagt information. Ensomheden. Snakket om tingene. Det er NN, han havde god indflydelse på mig. Nogle af personalet virker psykotiske eller følelsesmæssigt påvirket af deres arbejde. Slidt op. Samtaler og piller. Center for Kvalitetsudvikling Side 48 Februar 2010

53 Der er ikke tid nok til den enkelte, og der er nye meninger, næsten hver gang man snakker med en læge eller sygeplejerske. Følte mig tilpas, plus gode fysiske rammer. Ro og hvile. For lidt personale. Ingen rygerum. At kunne få ro. Jeg fik den behandling, netop jeg havde brug for. Bæltefiksering af anden patient. Antal stjerner ikke angivet Kontakt med andre patienter. Rolige omgivelser, til tider udmærket mad og en fast søvnrytme. Først og fremmest har jeg lært at sætte grænser, eller er ved at lære det. Fordi personalet og lægerne var gode til at vejlede mig vedrørende medicin, udskrivning og vejledning om min diagnose. At man har fået den støtte, man har haft brug for under forløbet. Alle folk har været flinke og til at tale med. Jeg har indset nogle ting og fået det bedre. Super, kompetence, omsorg, empati. Troværdighed. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Nogle nye bekendte i fremtiden. Antal stjerner ikke angivet Psykolog og læge. Antal stjerner ikke angivet Hvad synes 'I' selv? Kontakt til medpatienter. At jeg fik morgenmad. Samtale med læge. Fordi jeg havde en god kontaktperson. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 49

54 Det flinke personale på området. Jeg fik akut hjælp med det samme. Jeg fik det bedre. At jeg har fået det bedre. Personalet er gode ved mig. Kammeratskab mellem patienterne. Fået ro. God omsorg og kontakt med kontaktpersonerne. At personalet har prøvet at få mig til at lade være med at skære i mig selv. Jeg var her i en meget kort periode, men min oplevelse af stedet og personalet var positiv trods min tristhed og flovhed. At blive set som et menneske og ikke kun en sygdom. Kan hjælpe mig videre i livet. At der altid var nogle omkring mig at snakke med. Center for Kvalitetsudvikling Side 50 Februar 2010

55 Hvilke fejl oplevede du? Påstande som lægens kompetence, skal tages for gode varer. Vold, manglende somatisk undersøgelse. Fejl mht. medicin, men pga. mig selv. Medicin Ingen medicin. Åben dør til personalestue, når der tales patienter og behandling. Mangel på respekt. Indlukning af person, samt hilsner fra person, der ikke ønskes kontaktet. Manglende respekt. Minus kontinuitet i forhold til behandling af fysisk lidelse. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 51

56 Hvilke tilbud savner du? Alt. Mere kontakt og motion. Flere tilbud omhandlende motion på højere plan. Fysioterapi, ergoterapi. Leksikon. Motion, psykolog. Fysioterapi, ergoterapi, kostvejledning. Samtalegrupper. Motion, psykologhjælp. Motion, samtalegrupper, kurser. Aktiviteter, kat. Ergoterapi, misbrugsbehandling og fysioterapi. Motion, aktivitetstilbud og lignende. Alle tilbud! Psykologhjælp. Svømning. Aktiviteter/ aktivitetscenteret. Mere personlig hjælp. Hurtigere kontakt til psykiatrien, så man ikke dør, før der sker noget. Psykiater. Psykologhjælp. Center for Kvalitetsudvikling Side 52 Februar 2010

57 S7, Aalborg Fordi det er en anden sygdom jeg havde. Havde anfald, der ikke blev registreret. De andre patienter og snakken med dem. Regner med det, satser. Indlæggelse har været derfor. God behandling på et for mig kendt sted. Frihed til at gå ture selv. Fordi jeg mangler noget at få tiden til at gå med - ud over at være syg naturligvis. Kontakten med personalet. Lidt lang ventetid fra skadestue til indlæggelse, men så blev det godt. Ro og medicin, der virkede! Lokalerne er meget dårlige, men personalet er ok. Ikke nok aktiviteter. Fået livslysten tilbage. En god oplevelse. Det gode samvær. Medpatienters opførsel. Behandlingen var god, men der manglede udfoldelsesmuligheder i form af dvd/playstation osv. Personalet og deres kompetencer har været enestående, men forholdene uacceptable. Man kan ikke ligge på tomandsstuer, når man har en psykisk lidelse. Gode kontaktpersoner og fantastisk psykolog og psykoterapeut. Godt: Personalet er dygtige og meget engagerede i deres arbejde. Dårligt: de fysiske rammer som flermandsstuer og bad og toilet. Personalet er ofte presset, og har alt for meget at tage sig af. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 53

58 At ligge på tomandsstue, hvilket har slået mig tilbage flere gange. At personalet er meget kompetente og brænder for deres job. Det har været en god oplevelse, men ikke enstående. Kontakten med andre patienter. Alle de mennesker, jeg har mødt, personalet, min kæreste. Fordi jeg fik den behandling, som jeg havde brug for. Forståelse fra personalet. Fordi jeg fik gode kontaktpersoner. Mine kontaktpersoner, samt god kontakt med mine medpatienter. Tid og tryghed. Medicinsk behandling og mulighed for fysisk træning. 2 Stjerner (dårligt) De fysiske rammer mands stuer. At min kone kan komme på besøg. Personalet gør, hvad de kan med de ressourcer, de har. Fordi jeg mener, der skal roses, fordi man har hold i patienterne. Og at man også lytter. Det må være svært at være personale undertiden. Den fine nærkontakt med personale og medicinbehandlingen. Center for Kvalitetsudvikling Side 54 Februar 2010

59 Hvilke fejl oplevede du? Jeg skulle have været på neurologisk pga. anden sygdom. Forkert medicin af vikar. Fik en andens medicin. Journal forsvandt. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 55

60 Hvilke tilbud savner du? Kognitiv behandling/undervisning. Samtaleterapi (psykologhjælp). Undervisning. Temadage. Samtaleterapi, psykologhjælp. Idræt. Aktivitetstilbud, motion. Samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi og aktivitetstilbud. Psykolog. Samtaleterapi - psykologhjælp. Center for Kvalitetsudvikling Side 56 Februar 2010

61 S8, Aalborg Enestuen. At jeg kunne være mig selv, enestue. Fordi moralen i dag lyder: "at vi er alle i samme båd". Derefter føler jeg en del ansvar for, hvordan det hele fungerer. At kunne have tid til mig selv uden for mange afbrydelser. Maden. Personalet møder folk, hvor de er. De er der 100 % døgnet rundt. At der er den ro, som man har brug for. Og at man kan låse ind til egen stue, så andre patienter ikke kan genere. Sammenhængen mellem bemanding, medpatienter og personale hænger godt sammen. Fået ro/hvile til at samle tanker/livet igen. 2 Stjerner (dårligt) Der var ikke megen ro. Dørklokke og andet støj. Har haft god snak med lægen. Meget hjælpsomme. At man ikke var alene så lang tid ad gangen. At personalet forstår en på et andet plan for, hvad man har behov for. At få ro. Fordi de fysiske rammer ikke er ret gode, men personalet er flinke. Personalet har empati og engagement. Personalets måde at være på. Vil gerne prøve noget nyt. Se næste side. Kort, men effektiv indlæggelse her. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 57

62 Man får en følelse af fængsel, når man kommer ind. Det ligner en slidt militærkaserne, og der var (på stuen) møg beskidt. Den forståelse, der er blevet vist fra personalet. Min situation var relateret til, at jeg ikke har det godt med at være blandt andre, rygepolitik og andre ting. Enestue, mulighed for at gå ud til haven altid. At personalet virker meget professionelle og flinke. Godt personale. Personalet. En bestemt personale. Personalets hjælp. God indsats fra personalet, men mangel på læger. Meget engageret personale, samt en rigtig god ledelse. At personalet var der for mig, og så mine søde kontaktpersoner. Godt personale. Har fået den støtte, man har haft brug for. Fordi jeg har fået et godt resultat. Tryghed, omsorg. Meget god kontakt, ro, tid og respekt. At der har været rolige omgivelser, og det har været med til at give mig ro. Udskrivelse. Mine medpatienter. Pga. mangel på bedre PN. At kunne få lov til at blive på stuen. Antal stjerner ikke angivet Center for Kvalitetsudvikling Side 58 Februar 2010

63 At personalet var opmærksomme, når jeg havde det skidt. Jeg har følt mig tryg og har fået den hjælp, som jeg har haft brug for. Jeg har været meget tilfreds med den kontakt, jeg har haft med personalet. Jeg er blevet taget alvorlig og følt mig mødt og respekteret af personalet. At personalet har lyttet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Under middel, det er over nok! En lille del af personalet. Fordi der ikke var noget at klage over. Snakke og støtte og god vejledning og super god behandling. Jeg havde den hjælp, jeg skulle have. Fordi jeg var tilfreds med alt, undtagen at jeg nogle gange skulle lede efter kontaktpersonen. Fred og ro eller mangel på samme. Fordi personalet har forsøgt at være venlige, men der har været tvang. At jeg blev bæltet og tvangsmedicineret. At jeg bliver rask i forhold til at tage stoffer. Det var udmærket, men meget uro. At jeg ikke vidste, hvad jeg gjorde. 2 Stjerner (dårligt) Det er frygteligt at være indlagt på en psykisk afdeling i Det er Gøgereden om igen. Der er bare den forskel, at Gøgereden er fra Hvor håbløst bagefter det psykiatriske system er. Hvis man ikke er syg, så bliver man det!! Man skal være STÆRK for at holde omgivelserne ud. At jeg er blevet hørt og forstået. Antal stjerner ikke angivet De to aftenvagter. Har svært ved at få tiden til at gå. At jeg har haft fodfølge af personale. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Side 59

64 Fysiske omstændigheder. Blive glemt på toilet. Mangler kaldemuligheder ved sengeophold. Læges tid til at lytte til min oplevelse af umyndiggørelse ved lægebesøg i mit private hjem. Personalet. Jeg har fået den hjælp, jeg havde brug for, men alligevel var der lidt uro på gangen om natten. Personalet er venlige, hjælpsomme og imødekommende, og så har jeg fået en ny ven. Center for Kvalitetsudvikling Side 60 Februar 2010

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Tidligere patient i psykiatrien fortæller

Tidligere patient i psykiatrien fortæller Tidligere patient i psykiatrien fortæller Kampen tilbage til livet (Februar 2012) Jeg kom ind i det psykiatriske system som 20-årig med en svær depression. Gennem de næste 6 ½ år ændrede min diagnose sig

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Faglig rejseberetning

Faglig rejseberetning Faglig rejseberetning Klinisk undervisning i Torshavn, Færøerne på Psykiatrisk Afdeling Oplevet af Gunhild Vium Aachmann - mbl. 30827636 mail; gaachmann@gmail.com Ergoterapeutstuderende på hold ERG512.

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere