Indlysende interventioner og forjættende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlysende interventioner og forjættende"

Transkript

1 Indlysende interventioner og forjættende fremtidsvisioner Professortiltrædelsesforelæsning 27. maj 2009 Merete Nordentoft Psykiatrisk Center Bispebjerg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

2 Forebyggelsesperspektiv I. Undgå at sygdom opstår II. Identificere sygdom tidligt og intervenere før sygdommen bliver manifest III. Sikre bedst mulig behandling og undgå komplikationer

3 Forebyggelsesperspektiv I. Undgå at sygdom opstår II. Identificere sygdom tidligt og intervenere før sygdommen bliver manifest III. Sikre bedst mulig behandling og undgå komplikationer

4 Indlysende interventioner

5 Indlysende interventioner Forandringer i virkeligheden Randomiserede klinisk forsøg Just do it

6 Pragmatiske randomiserede trials: generelle uspecialiserede tilbud vs moderne specialiserede tilbud

7 Indlysende interventioner Psykiatrisk Center Bispebjerg: Randomiserede klinisk forsøg Change det gælder livet AID Capopus Home Compliance/ CYP - og - OPTiMiSE OPUS I og OPUS II Neurocom DEMO I og DEMO II

8 CHANGE Det gælder livet 70 Forventede yderligere leveår i 15 års alder, mænd 60 Leveår Skizofreni Bipolar sygdom Andre psykiske lidelser Aldrig indlagt Laursen et al, in prep

9 Udvikling i hjertedødelighed, mænd Skizofreni Aldrig indlagt Laursen og Nordentoft, submitted

10 CHANGE Det gælder livet 400 patienter med diagnose i skizofrenispektrum 200 fortsætter sædvanlig behandling Monitorering af helbredstilstand 200 i CHANGE team Rygestop Kostvejledning Fysisk aktivitet Assisteret egen-monitorering af helbredstilstand Ansøgning til Sats-puljen, TRYGfonden, Det Strategiske Forskningsråd

11 AID Assertive Intervention after Deliberate self-harm

12 Risiko for selvmordshandlinger efter selvmordsforsøg Mindst 16 procent gentager selvmordsforsøg i året efter selvmordsforsøg (Ovens, 2002) Op til 10 procent dør ved selvmord (Ovens 2002, Nordentoft 2007) Risikoen for selvmord er 30 gange større end i baggrundsbefolkningen

13 AID Assertive Intervention after Deliberate self-harm 240 patienter umiddelbart efter selvmordsforsøg, mindst 12 år gamle Standard: - Somatisk behandling - Psykiatrisk tilsyn - Råd om at søge behandling via egen læge, alkoholenhed, praktiserende psykiater, eller psykolog alt efter behov AID: - Somatisk behandling - Psykiatrisk tilsyn assertive kontakter med AID-sygeplejerske, i et halvt år - Hjælp til at få startet behandling

14 Sms-vignetter Sidder alene på tørreloftet og overvejer metoder, men tør ingen Kæresten har slået op, min lejer er skredet og der er glasskår over hele af dem.. 15 årig køkkengulvet.ved ikk om jeg orker mere Jeg er lige dumpet.magter det ikke matematikprøven, er..3.g pige helt nede, tør ikk sige noget til mine forældre. Ka du hjælpe mig!! Hvis ikke jeg snart taler med nogen, går det galt 17 årig igen.. 16 årig

15 Cannabis og psykose Cannabisforbrug ved psykose er forbundet med øget risiko for nye psykoseepisoder. Vores viden om interventioner ved psykose og samtidigt cannabismisbrug er ringe Der er få og små randomiserede trials af lav kvalitet. Cleary et al, Cochrane Library, Hjorthøj, Addictive behavior, 2009

16 CapOpus 120 patienter fra OPUS, distriktspsykiatri og opsøgende psykoseteam inkluderes i trial 60 patienter får sædvanlig behandling 60 patienter får tillige behandling ved misbrugskonsulenter: Hjemmebesøg Motivationssamtaler Kognitiv terapi Hjorthøj et al, Trials, 2008

17 Hjemløshed blandt psykisk syge Der er næsten ingen hjemløshedsforskning i Danmark efter 1990, og vi har unikke uudnyttede muligheder for registerbaseret forskning. (Nielsen og Lund) Der findes interventioner med god evidens for psykisk syge hjemløse. (Larsen, UFL, 2009) Risikofaktorer for hjemløshed kan være forskellige for mænd og kvinder. (Routhier, 2009)

18 HOME 200 hjemløse psykisk syge fra københavnske herberger inkluderes i trial 100 hjemløse 100 hjemløse tilknyttes får sædvanlig HOME-team, behandling Bolig Misbrugsbehandling Antipsykotika Daglig støtte Sandra Nielsen, Nina Lund, Anna Routhier og Maja Larsen

19 COMPLIANCE/CYP og OPTiMiSE Mange psykisk syge ophører med at tage medicin på grund af bivirkninger, manglende effekt eller fordi de ikke opfatter sig som syge. Genetisk polymorfisme i Cytocrome P450 i enzymerne CYP2D6 og CYP2C19 giver forskellig omsætningshastighed af psykofarmaka. Det giver forskellig virkning og bivirkninger. Kan viden om genotype eller mere fokus på virkning og bivirkning øge kompliance?

20 Compliance/ CYP 600 patienter med psykose inkluderes CYP-test foretages (CYP2D6 og CYP2C19 ~ 60 PM og 540 EM) 300 med almindelig CYP-test ekskluderes 300 patienter randomiseres 100 får sædvanlig behandling. Resultat af CYPtest skjult i et år. 100 får resultat af CYP-test oplyst, lægen vejledes om testresultat, i øvrigt sædvanlig behandling. 100 får foruden sædvanlig behandling interview hver tredje måned vedr. virkning, bivirkning og rutiner omkring medicin. CYP-test skjult i et år

21 OPTiMiSE 350 patienter med debuterende psykose 175 får antipsyotika 175 får sædvanlig efter protokol + behandling Psykoedukation (+pårørende) og antipsykotika Motivationssamtaler efter protokol SMS-besked Elektronisk monitorering af symptomer og bivirkninger Kahn, Lewis, Jones, Glenthøj, Nordentoft. FP7

22 The Danish OPUS I Trial: Et multicenter randomiseret klinisk forsøg med intensiv behandling i to år til debuterende psykose Assertive community treatment Familieinddragelse Social færdighedstræning

23 547 patients inkluderet og randomiseret 272 patienter allokeret til standard behandling 275 patienter allokeret til OPUS team behandling og behandlet i to år. Alle patienter blev tilbudt standard behandling i yderligere tre år 301 interviewet efter fem år (56%)

24 Tilfredshed og drop-outout Tilfredshed med behandling Ingen behandlingskontakt i et år Ville du anbefale denne behandling til andre? OPUS team Standard helt bestemt det tror jeg det tror jeg ikke helt bestemt ikke Procent år 2 år Petersen et al, BMJ 2005

25 Psykotisk og negativ dimension Psykotiske symptomer Negative symptomer 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,5 2 1,5 1 0,5 OPUS Standard Baseline 1 år 2 år 5 år 0 Baseline 1 år 2 år 5 år Bertelsen et al, Arch Gen Psych, 2008

26 Forbrug af sengedage 0-2 år og 2-5 år First two years Next three years Indskrevet i bocenter eller bofællesskab Percent Supported housing 2y Supported housing 5y

27 Den nødvendige undersøgelse OPUS II 400 patienter behandlet i OPUS i to år randomiseres 200 patienter overgår til behandling i distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam eller primærsektor 200 patienter fortsætter i OPUS i yderligere tre år Bevilliget fra Region Hovedstaden, Region Midt og Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. Starter juni 2009

28 Kognitive funktioner er forringede hos unge med debuterende psykose Kognitiv dysfunktion har stor betydning Træning af kognitive funktioner viser god effekt på kognitiv funktion og psykosocial funktion (McGurk et al, Am J. Psych, 2007) Mest effektiv træning bygger på indlæring af strategier, niveautilpasning, stilladsering, positiv reinforcering og verbale forklaringer

29 NEUROCOM 120 patienter fra OPUS inkluderes i trial 60 patienter 60 patienter tilbydes får sædvanlig intensiv træning behandlingen i af kognitive OPUS funktioner Vesterager et al, in prep

30 DEMO I og DEMO II

31 Effekt af fysisk aktivitet ved depression: Meta-analyse af randomiserede kliniske forsøg. Duration % Study Year (weeks) SMD (95% CI) Weight Mutrie (-2.05, 0.13) 4.08 Doyne (-2.14, -0.15) 4.62 Epstein (-1.78, 0.24) 4.55 Singh (-1.69, -0.31) 7.24 Martinsen (-1.79, -0.48) 7.64 Singh (-1.14, 0.26) 7.08 Mather (-0.55, 0.30) Klein (-0.64, 1.11) 5.53 Veale (-0.82, 0.17) 9.66 Dunn (-1.50, 0.02) 6.51 Blumenthal Blumenthal Krogh Overall (I-squared = 57.2%, p = 0.005) (-0.68, 0.11) 0.04 (-0.38, 0.45) 0.25 (-0.17, 0.66) (-0.66, -0.14) NOTE: Weights are from random effects analysis Exercise reduces depression Exercise increases depression Krogh et al (in revision)

32 DEMO I Effekten af fysisk aktivitet på depression Patienter med let eller moderat depression Randomisering og fysisk vurdering N= ptt: Styrketræning 2 x ugentligt, 4 mdr 55 ptt: Udholdenhedstræning 2 x ugentligt, 4 mdr 55 ptt: Velvære træning. 2 x ugentligt, 4 mdr Krogh et al, J Clin Psych, 2009

33 HAMD Velvære Styrke Udholdenhed Krogh et al J Clin Psych 2009 Mdr Styrke Styrke vs velvære vs velvære 12 mdr (-2.7 (-3.7 til til 2.3, 1.2, p=0.8) p=0.3) Udhold. vs vs velvære 12 mdr (-2.0 (-1.9 til til 2.9, 3.1, p=0.9) p=0.6)

34 DEMO II Effekten af fysisk aktivitet på depression 120 Patienter med let eller moderat depression. Ikke behandlet med antidepressiva Aerob træning 3 gange ugentligt N=60 Wellness 3 gange ugentligt N=60

35 Forebyggelsesperspektiv I. Undgå at sygdom opstår II. Identificere sygdom tidligt og intervenere før sygdommen bliver manifest III. Sikre bedst mulig behandling og undgå komplikationer

36 NEURAPRO-E 450 patienter som opfylder kriterier for ultra high risk for transition til psykose Kontaktperson med kognitiv referenceramme Plus EPA fiskeolie dagligt N=225 Kontaktperson med kognitiv referenceramme Plus placebo med fiskesmag N=225

37 Almindelige fremtidsvisioner Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram, Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research, Kompetencecenter for Skizofreni Psykopatologi SCAN SAPS, SANS og PANSS CAARMS EASE HAM-D, YMRS Bivirkninger UKU Kognition MATRICS BACS CANTAB Psykofysiologi Neurological soft signs

38 Almindelige fremtidsvisioner Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram, Kompetencecenter for Skizofreni Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse Grundkursus i psykiatrisk genetik Statistik og epidemiologi Muligheder for registerundersøgelser RCT Meta-analyser Interventioner Flerfamiliegrupper Social færdighedstræning Kontaktpersonfunktion Selvmordsrisiko - CAMS Kriseplaner Motivationssamtaler

39 Almindelige fremtidsvisioner Psykiatrisk Center Bispebjerg Årlig forskningsdag Forelæsning ved internationale gæster Ugentlig forskningsfremlæggelse eller prøveforedrag Månedlig statistikworkshop SAPS-rating hver anden uge SCAN-kursus to gange årligt Ugentlig fremlæggelse af high lights fra tidsskrifter Ugentlig Journal Club Fremlæggelse af forskningsresultater Orientering om publicerede artikler Oplæring i undersøgelsesmetoder Rekruttering af patienter til kliniske studier Teoretiske diskussioner Bachelor, kandidat og forskningsårsstuderende

40 Forebyggelsesperspektiv I. Undgå at sygdom opstår II. Identificere sygdom tidligt og intervenere før sygdommen bliver manifest III. Sikre bedst mulig behandling og undgå komplikationer

41 Forjættende fremtidsvisioner Da penicillinet blev opfundet som en effektiv behandling mod syfilis i 1943, forsvandt en stor del af psykiatriens patienter. Det gav håb for fremtiden. Behandlingen af syfilis repræsenterer stadig en attraktiv model for identifikation af årsager og behandlingsmetoder ved de store psykiske sygdomme.

42 Forjættende fremtidsvisioner Adoptions-, familie- og tvillingeundersøgelser tyder på en betydelig arvelig komponent i skizofreni. Skizofreni er forbundet med nedsat fertilitet. Alligevel bliver sygdommen ved med at eksistere med nogenlunde konstant incidens.

43 Forjættende fremtidsvisioner Fortsat skizofreni trods nedsat fertilitet kan skyldes: Mutationer: deletioner, duplikationer, translokationer Nyopståede polymorfier Miljøbetingede forstyrrelser i gen-ekspressionen: RNA er ret ens hos enæggede tvillinger tidligt i livet, men forskelligt sent i livet Biologisk eller psykologisk miljøpåvirkning Evolutionær fordel?

44 Mutationer Copy Number Variation CNV: deletioner og duplikationer Stor relativ risiko (RR 11-30) Genetisk basis følger ikke gængs sygdomsafgrænsning. CNV er ikke kun forbundet med skizofreni - men også med andre neuropsykiatriske sygdomme. Recessiv sygdom det syge kromosom slår igennem i fravær af det raske. Måske ansvarlig for procent af skizofreniforekomsten

45 Evolutionær fordel? Familiestudier: Er de raske familiemedlemmer også lidt syge? Eller har de raske familiemedlemmer arvemateriale med sig der kunne være en fordel? Fordi det tilfældigvis ligger ved siden af et skizofrenigen? eller Fordi gener, der disponerer for skizofreni, samtidigt være forbundet med bedre overlevelsesmulighed? Større fertilitet? Bedre immunforsvar? Mindre dødelighed? Større mod? Mere ansvarlighed?

46 Polymorfier Nedarvede polymorfier i nucleotidsekvensen øger risikoen for skizofreni med lille relativ risiko. I et stort international konsortium fandt vi flere markører forbundet med skizofreni: 1) MHC regionen (6p ). Immunkomponent i risikoen for skizofreni 2) NRGN (11q24.2) og TCF4 (18q21.2) Mekanismer involveret i hjerneudvikling, og kognition Stefansson,Werge, Mors, Mortensen, Nyegaard, Hansen, Børglum, Hartmann, Fink-Jensen, Nordentoft, Hougaard, Norgaard-Pedersen, Olesen, Timm, Collier, Nature, in press.

47 Biologiske og psykologiske påvirkninger Infektioner under graviditeten Toksisk påvirkning under graviditeten Psykologisk påvirkning under opvækst og i voksenliv

48 Forjættende fremtidsvisioner Unikke datakilder, mht undersøgelse af årsager til skizofreni Hælblodprøve på trækpapir (60ug). Brugbart og identificerbart på alle siden 1981 genetik antistoffer og cytokiner sporstoffer, (soleksponering, ernæring og forurening) Landsdækkende registre eksponering i løbet af opvækst (traumer, forurening, infektion) psykiatrisk indlæggelse, ambulant behandling, institution medicinering indtægt, uddannelse og social funktion

49 Prognosen ved psykose 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,5 19,4 7,5 15,2 72,6 52,8 7,9 12,5 2y 5y Recovery: GAF-F>60, remission og i arbejde eller uddannelse Remission af psykotiske og negative symptomer Ikke-remission eller ikke i arbejde eller uddannelse Institution: Bocenter, bofællesskab eller mere end 6 måneders indlæggelse sidste år

50 Forebyggelsesperspektiv 1. Undgå at sygdom opstår 2. Identificere sygdom tidligt og intervenere før sygdommen bliver manifest 3. Sikre bedst mulig behandling og undgå komplikationer

51

52

53

54 Pia Rubin Ralf Hemmingsen Pia Jeppesen Maj-Britt Abel Johan Øhlenschlæger Anne Thorup Lone Petersen Mette Bertelsen Marie Høgh Thøgersen Lone Vesterager Carsten Hjorthøj Trine Madsen Jesper Krogh Dorte Nordholm Gry Secher Lasse Randers Stephen Austin Lars Morså Gesche Jürgens Michael Benros Mette Søgaard Britt Morthorst Agnete Birktoft Allan Fohlmann Anne Mette Larsen Marianne Melau Heidi Jensen Eyvi Olsen Jens Richard Jepsen Hanne Larsen Philip Hougaard Anne Lindhardt Birte Glenthøj Henrik Lublin Bob Oranje Rikke Hilker Lone Baandrup Josef Parnas Anders Fink-Jensen Preben Bo Mortensen Esben Agerbo Ping Qin Thomas Munk Laursen Carsten Bøcker Pedersen Marianne Gjørtz Pedersen Hanne Stevens Anders Børglum Ole Mors Per Jørgensen Gertrud Krarup Torben Østergaard Christensen Phuong Le Quack Birthe Bruun Olsen Per Vendsborg Lene Halling Haastrup Cæcilie Buhmann Jens Peter Hansen Anne-Marie Nybo Andersen Merete Osler Erik Lykke Mortensen Bengt Saltin Bente Klarlund Pedersen Knut Borch-Johnsen Thorkild I.A. Sørensen Christian Gluud Patrick McGorry Alison Yung Barneby Nelson Paul Amminger Rachel Koelmeyer Ashok Malla Shôn Lewis Max Birchwood Peter Jones Philip McGuire Paola Dazzan Tiago Marques Valeria DiMaggio Stephan Ruhrman Joakim Klosterkötter Wolfgang Gaebel Wiepke Cahn Rene Kahn Hilleke Hulshoff Pol Anita Riecher Gregor Berger Celso Arango Øjvind Ekeberg Lil Träskman Bendz Lars Mehlum Jane Pirkis Diego De Leo David Jobes Keith Hawton Ella Arensman