MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv"

Transkript

1 Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse Tlf.:

2 AGENDA 1. Formålet med dialogen 2. Indledende betragtninger 3. Danmark i Europa 4. Region Midtjylland 5. Afsluttende bemærkninger 2

3 Formålet med dialogen MATCH? Bottom up Top down

4 1. Formålet med dialogen 2. Indledende betragtninger 3. Danmark i Europa 4. Region Midtjylland 5. Afsluttende bemærkninger 4

5 Danmark i omverdenen Indbyggere: Midtjylland: 1,2 mio. Danmark:5,5 mio. EU28: 550 mio. Europa: 750 mio. EU trends: Adgang til fælles markeder. Samarbejde om forsyningssikkerhed. Markedsmekanismer bliver centrale. Vilkår: Lokale strategier skal ses i sammenhæng med europæisk energipolitik og globale trends. 5

6 Optimeringskriterier Energinet.dk Samfundsøkonomi Cost-effectiveness Forsyningssikkerhed Markedsdrevet omstilling Andre tilgange Selskabsøkonomi CO2-effekt Erhvervsudvikling Ejerskab Vær bevidst om risikoen for suboptimering Synliggør omkostninger ved valg/fravalg for beslutningstagerne 6

7 1. Formålet med dialogen 2. Indledende betragtninger 3. Danmark i Europa 4. Region Midtjylland 5. Afsluttende bemærkninger 7

8 Energinet.dk notater om SEP 8

9 Danmark tilsluttet 9

10 Omstillingshastighed i Europa og DK MED DANSK SEKTORMÅL 2035 BLÅ OMVERDEN GRØN OMVERDEN UDEN DANSK SEKTORMÅL

11 Danmarks omverden blå eller grøn? Nuværende politik Ambitiøs politik Internationalt Internationalt Prisstigning på fossile Afdæmpet efterspørgsel og brændsler. prisstigning på fossile Moderat international brændsler. efterspørgsel og prisudvikling Forstærket international på biomasse. efterspørgsel og prisudvikling Stigning i nordeuropæiske på biomasse. elpriser (på grund af prisen på Svingende elpriser som følge af fossile brændsler), men dog kraftig udbygning med forholdsvis stabile vindmøller, solceller og nordeuropæiske elpriser. bølgekraft i Nordeuropa. Forholdsvis stort udbud af Begrænsning i udbud af termisk el- termisk el-kapacitet i Europa produktionskapacitet i Europa, som følge at stor baseret primært på fossile vindkraftkapacitet og brændsler. gennemsnitligt lave elpriser. 11

12 Vindsporet er en robust vej at gå Vindsporet er robust under alle forhold. Ingen brændselsforsyningsafhængighed af andre lande, reduceret prisfølsomhed og reducerede bæredygtighedsproblemer. Omkostninger og investeringer bliver en udfordring. Elforsyningssikkerhed bliver på lang sigt et betydende indsatsområde. 12

13 1. Formålet med dialogen 2. Indledende betragtninger 3. Danmark i Europa 4. Region Midtjylland 5. Afsluttende bemærkninger 13

14 PJ/år Kalibrering 180 Energiforbrug (brutto) Affald 160 Fast biomasse 140 Biofuel 120 Husdyrgødning+slam 100 Vindkraft, sol, bølger, geotermi PlanEnergi, 2011 ADAPT, 2014 Naturgas Olieprodukter Kul Elimport 14

15 Brutto brændselsinput - PJ/år 200 Muligt bruttobrændselsinput i Import Midtjylland (netto) 150 Kul Olie Naturgas Affald Biomasse Sol, bølger og geotermi Vindkraft Eksport (netto) Vi kan i 2050 producere ca. 250 PJ biomasse i Danmark på et miljøforsvarligt grundlag. Det rækker til vindsporet. National betragtning: Region Midtjylland er rig på energiressourcer. Det er Region Hovedstaden ikke. Eksport af ressourcer vindkraft og biomasse ud af regionen er mulig. Erhvervsperspektiv: Men eksport kan være flere ting: er det råvarer eller lokalt forædlede energiprodukter? 15

16 El - TWh/år Mulig elbalance i Midtjylland Produktion Import Central KV og kondens Decentral KV Vind, sol, bølger Forbrug Eksport Nettab Transport Elektrolyse Opvarmning Klassisk Halvdelen af elforbruget i 2050 går til effektive teknologier. Hvis der etableres mindre vindkraft end svarende til figuren, eller hvis landvind opgives og flyttes til havplaceringer, har det en samfundsøkonomisk omkostning. Kender beslutningstagerne den? Hvis effektive teknologier ikke udnyttes, har det ligeledes en samfundsøkonomisk omkostning (fx varmepumper). 16

17 Gas - PJ/år Mulig gasbalance i Midtjylland Produktion Import Elektrolyse Biogas thermisk Biogas anaerob Naturgas (Nordsøen) Forbrug Eksport Transport Industri Opvarmning El og FV sektor Region Midtjylland fra gasimportør til gaseksportør. Infrastrukturen til opsamling, lagring og distribution er der. Men vær opmærksom på tidsperspektivet for gas. Der er lang tid til

18 Varme - PJ/år Mulig varmeproduktion i Region Midtjylland Produktion Kul Olie Naturgas Affald Biofuel VE-gas Træpiller Træflis Halm El Sol Geotermi Overskud En meget betydende del af varmeproduktionen bør baseres på el. El til kollektiv og individuel varme er en forudsætning for at frigøre dansk biomasse til transportsektoren Udfordringen for kraftvarmeanlæggene bliver både at omstille til fleksibel VE-varmeproduktion og at bevare gasmotorer/gasturbiner til fleksibel elproduktion. 18

19 Mulig biomassebalance i Region Midtjylland Omtrent 250 PJ biomasse i 2050 i Danmark på bæredygtigt grundlag. Region Midtjylland står for knap en tredjedel. 19

20 Pejlemærker på vindkraft i Region Midt Samlet dansk vindkraftkapacitet i 2035 ca MW. Samlet dansk vindkraftkapacitet i 2050 ca MW. Fluktuerende elproduktion (MW el ) i Region Midtjylland ESTIMAT PÅ ELPRODUKTIONSNANLÆG Vindkraft i alt (samt evt. bølgekraft) ~2.000 ~2.500 ~3.500 Onshore-vind: Fordelt efter regionens nuværende andel af dansk onshore vind. Offshore-vind: Fordelt efter regionens nuværende andel af dansk klassisk elforbrug. 20

21 Pejlemærker på termisk elproduktion i Region Midtjylland MIDTJYLLAND Central og decentral kraftvarme samt kondens el MW Kul, olie 350 < Naturgas 450 > Biomasse og affald VE-gas ~0 > 0 > Regulerbar elproduktion i alt ~1.100 > 150 ~ 450 Fra fossile brændsler over fast biomasse til VEgas. Markedsmodel

22 Pejlemærker på store el-anlæg i Region Midt Samlet dansk kabelkapcitet til udlandet i 2035: Import ca MW. Eksport ca MW. STORE ELFORBRUGENDE ANLÆG I FJERNVARME (Kapaciteter i MW el ) Regulerbart forbrug Elvarmepumper, Danmark ~ 5 ~ 240 ~ 450 Elvarmepumper, Region Midt ~ 0 ~ 75 ~ 150 Store eldrevne varmepumper på varmeværkerne er vigtige for energieffektiviteten og først derefter for energisystemets fleksibilitet. 22

23 1. Formålet med dialogen 2. Indledende betragtninger 3. Danmark i Europa 4. Region Midtjylland 5. Afsluttende bemærkninger 23

24 Afsluttende bemærkninger Præciser optimeringskriterierne. Kend omkostningerne for samfundet. Synliggør konsekvenserne af valg for beslutningstagerne. Vurder det lokale perspektiv i forhold til det globale perspektiv og omvendt. 24