Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007"

Transkript

1 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

2 Danmarks energiforbrug i 25 år PJ '82 '84 '86 '88 '90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 Olie Naturgas Kul og koks Vedvarende energi m.m.

3 Danmarks elproduktion i 25 år Centrale, decentrale og vindkraft Centrale værker I 1980érne Centrale, decentrale og vind Decentrale Centrale Vind

4 Danmarks elproduktion I 25 år Vindkraft. Kapacitet & procent MW '85 '90 '95 '00 '05 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Vindkraft kapacitet Vindkapacitet [MW] Vindkraft produktion som % af bruttoforbrug. Vindkraft i pct. af elforsyning

5 Vindkraft på land 2714 MW Planlagt 175 MW (skrotningsordning)

6 Vindkraft offshore Capacitet 423 MW. Udbud for 2 x 200 MW, etableres i 2009 og MW 200 MW

7 Drivkræfter for vind til 1999 Investeringstilskud: Op til 30 % til privatejede møller ( ) Produktionstilskud: Lokale netselskaber skulle købe strømmen til 85% af forbrugstariffen + statstilskud, ialt ca. 60 øre/kwh Tilslutning: Netselskaber skal tilslutte møllerne til nettet. Kraftværksselskaberne (Elsam og Elkraft) fik påbud om at etablere en vis mængde vindkraft.

8 Elreform i Liberalisering efter Nordisk model Trinvis markedsåbning - alle forbrugere januar Etablering af systemansvar Stor debat om certifikatmarked Nye vilkår: Landvind får markedspris plus VE certifikat (10 øre/kwh). Overgangsordninger. Havvind etableres gennem udbud (tender) Fast pris I timer. Betales over PSO-tariffen

9 Antal møller og installeret kapacitet 9

10 Økonomi Støtte i udvalgte lande

11 Vindkraft i elsystemet

12 3 Udfordringer ved vind Variabilitet. Produktionen kan ændre sig meget fra time til time. Vindkraft er svær at planlægge. Med de bedste prognoser day ahead, er der ofte 35% ubalance. Effektværdi. Der kan mangle effekt når det ikke blæser

13 Variabilitet (1) Ramping fra time-til time DK2 I 95% af tiden er ramping mindre end 10% af maxeffekt

14 Variabilitet (2) Storm over DK1 8 januar 2006

15 Varighed af vind Geografisk spredning en fordel

16 Effektværdi 100 timer med størst forbrug i 2006

17 Vindkraft i elmarkedet

18 Lave marginalomkostninger - Ikke lagerværdi

19 Vindkraft og elpris

20 Vindkraft i elmarkedet september 2007

21 Vind og eludveksling Vestdanmark Aug 2006-Aug 2007 Import (MW) Vindkraft (MW) Eksport y = -0,7193x + 190,04 R 2 = 0,5339

22 Vind påvirker markedet Øges Vindkraft falder elprisen Øges DK vind med 4 MW reduceres termisk produktion i DK med godt 1 MW. 75% af Vindkraften eksporteres Øges DK vind med 4 MW reduceres vand i Norge med 2 MW. Vandet bruges senere, og reducerer termisk produktion i bl.a.dk på andre tidspunkter 50% af vindkraften går på vandmagasin

23 Vindkraft i fremtiden 50% vindkraft i Danmark i 2025? Vindkraft i Norge, Svrige, Tyskland?

24 Målsætninger i DK og EU Mindst 30% VE i % reduktion i fossile i % Bio i transportsektor i % VE i % CO2 reduktion i % besparelser i 2020 (baseline) 60 80% CO2 reduktion i 2050

25 60% 50% 40% 30% 20% 10% 50% scenariet MW vind Historic Development and Target for Wind Danmark Power in Denmark 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ratio of Wind Power in Neighbouring Countries in 2025 Nabolande 0% % Finland Norway Sweden Germany

26 Prisudvikling vindkraft 14 Investeringspriser (Mio. kr./mw) Landvind - modelinput Havvind - modelinput Landvind frem til 2007 Havvind frem til 2007 Priser på kraftværker, brændselspriser, CO 2 priser, kabelpriser

27 2250 MW nye havmøller

28 Et elprisbillede

29 Samlet resultat Mio. kr. pr. år Danmark Hele Området Energiomkostninger (investeringer, drift og vedligehold, brændsel og balanceringsomkostninger for vindkraft) Mindre forbrug af CO 2 -kvoter Netinfrastruktur Reduktion i skadesomkostninger (SO 2 og NO x ) Samlet gevinst

30 Hovedkonklusioner (1) Indpasning af 50% vind i Danmark er teknisk muligt med kendt teknologi Vindkraft vil øge værdien af fleksibel produktion og forbrug samt netinvesteringer og omvendt Det samfundsøkonomiske regnskab balancerer for Danmark og er positivt i området Effektivt internationalt elmarked med langsigtede mål er forudsætning for god samfundsøkonomi og høj forsyningssikkerhed.

31 Hovedkonklusioner (2) De nødvendige netinvesteringer er vigtige og skal kunne etableres i praksis Vi vurderer, at 50% målet kan nås uden etablering af nye luftledninger, ved brug af HVDC teknologi Dette bør vurderes nærmere af Energinet.dk gerne i samarbejde med systemansvar i nabolande 50% målsætningen giver lavere og mere svingende elpriser. Kommercielle investeringer reduceres med 0,25 MW for hver MW vind Tilstrækkelighed i et frit elmarked er en udfordring, fleksibelt elforbrug en del af løsningen