Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev"

Transkript

1 Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

2 Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud i Aabenraa Kommune til voksne over 18 år med følger efter erhvervet hjerneskade. Det kan være efter en blodprop eller blødning i hjernen eller hvis hovedet har været udsat for et voldsomt slag eller rystelse efter ulykke. Efter en hjerneskade kan der opstå mange slags problemer, som både kan være synlige og ikke synlige. Man kan derfor have brug for ekspertise, træning og hjælp til at komme videre, så man stadig kan leve livet på den måde, man gerne vil og som giver kvalitet i dagligdagen. Rehabilitering Den støtte og vedligeholdende træning vi tilbyder, kaldes rehabilitering. Det står for en længerevarende, koordineret og målrettet indsats med dig som omdrejningspunkt. Du er eksperten i dit liv og vi yder den nødvendige og tværfaglige ekspertise. Sammen bevæger vi os imod de mål, du sætter dig. Træning skal give mening for dig! Ellers er det svært at levere den nødvendige træningsindsats. I Aktivitetscentret indgår du i mindre grupper sammen med andre, som er i samme situation. Vi tilbyder og tilpasser forskellige støttende og vedligeholdende aktiviteter hen over ugen, så du kan arbejde målrettet med dine ressourcer og vanskeligheder. Rehabilitering handler om: Målrettet træning og læring Samtale, samarbejde og sammenhæng Status og justering En fælles og tværfaglig proces med dig i centrum mod det liv, du ønsker.

3 Støtte og vedligeholdende træningsaktiviteter Dit aktivitets og vedligeholdende træningstilbud sammensættes med udgangspunkt i dine aktuelle behov som en blanding af fysisk træning og træning af hjernens kognitive funktioner. Den støttende og vedligeholdende træning foregår både inde og ude i forskellige omgivelser og med udgangspunkt i dagligdags funktioner. Aktivitetscentrets spor Værksted, natur og teknik Eksempler på aktiviteter er: Cykelværksted, havearbejde, pedelopgaver i centret, vedligehold af busser og affaldssortering. Sporets formål: Sporet værksted/natur teknik arbejder på at øge selvstændigheden ved den enkelte borger ved værksteds relaterede opgaver. Vi har fokus på livskvalitet og fællesskab. Den enkelte borger arbejder målrettet med sine personlige mål og hele sporet arbejder i perioder projektrelateret. opmærksomheden og erkendelsen og identitet. Kreativ: Eksempler på aktiviteter: Håndarbejde, madlavning, IT-opgaver, kunst og årstiderne. Sporets formål: Der arbejdes med, at skabe rum til at træne og skærpe sanser, opmærksomhed, fantasi og kreativitet. Det er et vigtigt formål med linjen, at den enkelte deltager får oplevelse af, stadig at kunne bidrage til et fællesskab og opleve stolthed og glæde ved de forskellige produkter. Trivsel og livskvalitet udspringer af lysten og engagementet til sporets aktiviteter. Forskellige emner bliver drøftet og bearbejdet i samtalegrupper. Udover dette tager vi i løbet af ugen til svømning og ridning. Vi samarbejder med talepædagog og tilbyder VSU (Voksen Special Undervisning). Krop og sundhed Eksempler på aktiviteter: Motion, mindfulness, paresegruppe, muskeltræning og kognitiv træning. Sporets formål: Sporet krop og sundhed tager udgangspunkt i, at krop og sind hænger sammen. Der er fokus på den enkeltes kropsforståelse. Vi forsøger, at hjælpe borgeren til, at øge egen fysiske styrke, tempo, kondition og udholdenhed. Der arbejdes med borgerens behov, hukommelsen, sproget, koncentrationen,

4 Status og samarbejde En gang om året inviterer vi til status- og samarbejdsmøde. Udover dig og efter ønske dine pårørende deltager en medarbejder og din sagsbehandler fra din kommune. Her gør vi status omkring dit forløb. Vi aftaler nødvendige justeringer og drøfter dine ønsker og muligheder fremover. Lovgrundlag Tilbud om et støttende og vedligeholdende træningstilbud visiteres efter 104 i Serviceloven. Brugerindflydelse Der er en høj grad af brugerindflydelse i tilbuddet og der afholdes brugermøde, hvor du som bruger har mulighed for at ytre dig i forhold til dit tilbud. Pårørende Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte os. Pårørende kan efter aftale besøge os og kan efter ønske få mulighed for en samtale med medarbejder eller leder af tilbuddet. I Hjernecenter Syd arbejder vi udfra følgende værdier: Mangfoldighed Stolthed Faglighed Ordentlighed Husregler Rygning foregår udenfor på aftalte steder i pauserne mellem de støttende og vedligeholdende træningsaktiviteter. Alkohol: det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Mobiltelefon: telefonen må benyttes i pauserne. Dagligdagen: Dagens program og længde Du ankommer mellem kl. 9 og 9.30 Formiddagsaktiviteter mellem kl Frokostpause med mulighed for hvil mellem kl Eftermiddagsaktiviteter mellem kl Hjemkørsel mellem 14 og 15. (Dette afhænger af om du har en deltids eller fuldtidsplads) Ugeskema og dagskema Dagligdagen er bygget op over et fast ugeskema. Hver bruger har sit eget ugeskema, som justeres efter behov. Medarbejdere Vi er både pædagogisk sundhedsfagligt og medhjælpere ansat samt ergoterapeut og udviklings- og uddannelseskonsulent. Vores kerneopgave er: Sundhed Mestring Fællesskabelse Eksterne samarbejdspartnere Andre faggrupper vi samarbejder med er neuropsykologer, talepædagoger, fysioog ergoterapeuter, hjælpemiddelterapeu-

5 ter, voksenundervisere, bostøttemedarbejdere eller personalet i dit hjem. Ved særligt behov er der mulighed for særligt tilrettelagte støttende samtaler. Beklædning og værdigenstande Du skal møde op i tøj, der passer til støtte og træningsaktiviteter herunder udendørs beklædning, og tøj du kan bevæge dig i. Hvad skal jeg medbringe Medbring den nødvendige medicin. Den skal være doseret. Husk også evt. kalender eller kommunikations bog. koster 50 kr. månedlig for deltidsbrugere og 100 kr. for fuldtidsbrugere. Heri indgår også løbende rundstykker, kage og frugt. Kørsel Hvis du ikke kan transportere dig selv, er der tilknyttet kørselsordning. Den er gratis for dig. Der er fællestransport i liftbusser og udover at personalet sørger for en del transport kører Tinglev taxi ligeledes. I forbindelse med opstart aftales afhentningsog hjemkørselstidspunkt. Afbud Afbud skal meddeles om morgenen kl på tlf eller Kaffe- /teordning Kaffeordning med ubegrænset forbrug

6 For yderligere oplysninger: Ønskes yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Centerleder Dorthe Friedrichsen tlf eller mail Afdelingsleder: Dorte Kjer Jepsen Tlf mail: Endvidere henvises til centerets hjemmeside: Hjernecenter Syd: Hjernecenter Syd Mads Clausensvej Tinglev Tlf