Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Ingen Direktør Jesper Blomberg og udviklingschef Annette Tenberg deltager i mødet under behandling af sag nr. 4

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering fra formanden - direktøren Budget Erhvervsudvalget Temadrøftelse af turismeområdet Orientering om Vordingborg Kommunes deltagelse i aktuelle turismesamarbejder Samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsudvikling A/S Samarbejdsaftale med Vordingborg Erhverv A/S Erhvervspolitik samt proces for udarbejdelse af erhvervshandleplan Vækstregnskab Vordingborg - 2. kvartal Retningslinjer for udbud og indkøb Retningslinjer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver Udpegning af nyt medlem til styregruppen for citymanagerprojektet Eventuelt...19 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt, (idet rækkefølgen ændres så punkterne 4 og 11 behandles først). 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Uddeling af Erhvervsprisen Erhvervsprisen vil blive uddelt ved et arrangement den 13. november Status for afkørsel 41 Byggemodningen og dermed også salget opdeles i 3 etaper, hvor 1. etape bliver syd for landevejen. Der har pt. været afholdt møde med en interesseret køber, der ønsker et areal i størrelsen m2,og der er aftalt et møde med en anden interesseret køber til ca m2. Salgsprisen er godkendt af Kommunalbestyrelsen til 85 kr./m2 ekskl. moms. Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til orientering. Udvalget godkender at der arrangeres en studietur til Fremtidens parcelhus i Nyborg den 31. august 2014 for lokale aktører. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Budget Erhvervsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Ved udvalgets møde den 10. juni 2014 blev budgetforslaget for Erhvervsudvalget med forslag til reduktioner godkendt til at indgå i det videre budgetarbejde. Udvalgets budgetforslag er således sendt videre og indgår herefter i det samlede budgetforslag, som fremlægges for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. august 2014 og på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 4. september Det bemærkes, at udvalgets indstilling på møde den 10. juni 1014 om, at der budgetteres 1,2 mio. kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen til udvalget, budgetteret til turisme, indgår som budgetønske til budgetseminaret. På baggrund af det godkendte budgetforslag med de vedtagne reduktioner, skal der nu udarbejdes forslag til budgetbemærkninger, hvoraf udvalgets samlede budgetforslag fremgår. Da udvalget på nærværende møde behandler en række sager, som har indflydelse på udvalgets visioner og målsætninger for budget , f.eks. ny erhvervspolitik, foreslår administrationen, at budgetbemærkninger til Erhvervsudvalgets budget tager udgangspunkt i udvalgets drøftelser og beslutninger på nærværende møde. Budgetbemærkningerne udarbejdes umiddelbart efter mødet og vil indgå i de kommende budgetbehandlinger som udkast. Budgetbemærkningerne fremsendes til behandling på Erhvervsudvalgets møde den 8. september Bilag: 1 Åben Bemærkninger til Erhvervsudvalgets budget /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at udkast til budgetbemærkninger for Erhvervsudvalgets budget udarbejdes med udgangspunkt i beslutninger truffet på nærværende møde, udkast til budgetbemærkninger for Erhvervsudvalgets budget indgår i de kommende budgetbehandlinger, at udkast til budgetbemærkninger for Erhvervsudvalgets budget fremsendes til behandling i Erhvervsudvalgets møde den 8. september Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Temadrøftelse af turismeområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling Temadrøftelse af turismeområdet som helhed, herunder samspillet mellem Østersøen+ (fælles markedsføring af turismetilbud med Lolland og Guldborgsund kommuner m.fl.), fælles turismeudviklingsselskab med Faxe og Næstved, Kystdestinationsprojektet (øget omsætning i kystturismen) og indhold i ny samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Direktør Jesper Blomberg og udviklingschef Annette Tenberg deltager i drøftelsen. Indstilling Administrationen indstiller; at der med udgangspunkt i orientering om indhold i ny samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsselskab A/S og samarbejder på turismeområdet sker en drøftelse af området som helhed. Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering om Vordingborg Kommunes deltagelse i aktuelle turismesamarbejder Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling Der arbejdes i øjeblikket med at undersøge mulighederne for etablering af to tværkommunale turismesamarbejder, som det er relevant, at Vordingborg Kommune overvejer deltagelse i. Formålet er at give Erhvervsudvalget en orientering herom. Turisterhvervet har stor betydning på Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. De arbejdspladser, der skabes som følge af turismen, er servicearbejdspladser, som rummer vigtige beskæftigelsesmuligheder til den kortuddannede del af befolkningen, som der er relativt flere af i den sydlige del af Sjællandsregionen, end tættere på metropolområdet. Selvom udviklingen i kyst- og naturturismen har været faldende de seneste år, er den stadig det vigtigste marked for dansk turisme, og for vores område er den vigtigere end nogensinde. Med Femern Belt-forbindelsen vil der blive helt nye muligheder for at tiltrække endnu flere gæster til vores område. Det er også vigtigt, at der fortsat er fokus på udviklingen af kyst- og naturturismen i Danmark og at der er fokus på såvel Vestkysten som Østersøen. Yderområdeproblematikkerne er særdeles tilstedeværende i begge områder, og den sydlige del af Sjællandsregionen kan ikke alene vækste som en del af "Copenhagen". Baggrundsanalyser fra Center for kystturisme viser, at der er meget store forskelle på kystturismen ved Vestkysten og ved Østkysten. Vestkysten er landfast med Tyskland og er især kendt for sin vilde og barske natur. Østkysten er ikke landfast med Tyskland, men har udsigt til at blive brofast, og er samtidig kendt for sin blide og børnevenlige natur og rige kulturhistorie. Fælles turismeorganisation i Faxe, Næstved, Vordingborg og evt. Stevns Kommuner Sidst i maj 2014 besluttede borgmestrene og formændene for turismeorganisationerne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner at gå sammen om at få udarbejdet et strategioplæg for en ny fælles turismeorganisation. Samtidig blev det besluttet, at andre kommuner efterfølgende skal kunne være med. Specifikt blev det besluttet, at invitere Stevns med, som observatør og evt. deltager i samarbejdet. Strategioplægget skal rette sig mod fremtidens turistservice og turismeerhverv i de deltagene kommuner. Den overordnede opgave er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvorledes turismefremmearbejdet i de tre kommuner kan organiseres og udføres, så det i endnu højere grad bidrager til styrkelse af omsætning, jobskabelse og virksomhedsudvikling indenfor turismen i området. Det indgår i arbejdet, at snitflader og samspil med andre turismesamarbejder skal undersøges. Strategioplægget vil være klar til politisk behandling medio september, og udarbejdes i samarbejde med konsulentfirmaet Living Concepts. I Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner er der, jf. retningslinjerne for deltagelse i Danske Destinationer, kritisk masse, som kan bringe vores geografi, overnatningssteder og attraktioner op blandt landets stærke turistdestinationer. Rent praktisk kan der være synergier ved samdrift, der kan frigøre ressourcer til øget markedsføring af området og sikre en bedre udnyttelse af ekspertisen på området. Destination Østersøen+ Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner samt de store attraktioner og turismevirksomheder i dette område samarbejder om, at definere rammerne om en fælles "Destination Østersøen +". Det ser ud til, at samarbejdet resulterer i, at der dannes en forening, efter inspiration fra Region Syddanmark, hvor Billund, Vejle m.fl. har dannet en fælles forening, som primært varetager markedsføringen af området og dets attraktioner. Der vil blive 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget mulighed for, at flere kommuner og deres attraktioner kan blive medlemmer af Destination Østersøen +. I Destinationssamarbejdet vurderes at ligge fint i forlængelse af folketingets aftale om den fremtidige turismeudvikling, som netop er blevet besluttet. Ultimo august 2014 afholdes der stiftende generalforsamling i Østersøen+. Det er sikret at andre kommuner fx Næstved, Faxe og Stevns kan komme med i foreningen, hvis de ønsker det. I Vordingborg Kommune har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. juni 2014 bevilliget kr. pr. år i 2015, 2016 og 2017 til deltagelse i samarbejdet og til den fælles markedsføring i regi i Østersø+ samarbejdet. Bilag: 1 Åben turisme26.5-ref.pdf 83375/14 2 Åben Bud på udvikling og udarbejdelse af en forretnings- og organisationsstrategi for 83377/14 en fælles turismeorganisation i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner ved Dorte Kiilerich.pdf 3 Åben kommissorium pdf 83380/14 Indstilling Administrationen indstiller; at sagen tages til orientering Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til orientering. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsudvikling A/S Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Udkast til samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudvikling A/S udgør den overordnede ramme for det fremtidige samarbejde på turismeområdet for perioden 1. januar december Aftalen gør Vordingborg Destinationsudvikling til operatør på en lang række indsatser inden for turismen i Vordingborg Kommune. Samarbejdsaftalen indeholder en basisaftale, der rummer varetagelsen af den basale turismeservice og destinationsudvikling i Vordingborg Kommune samt en projektaftale, der udstikker en række særlige udviklingsområder inden for turismen i Vordingborg Kommune. Projektaftalen skal i modsætning til basisaftalen fornyes hvert år, for at sikre en løbende afstemning af de turismepolitiske ønsker og de konkrete behov inden for turismen i Vordingborg Kommune. Første projektaftale løber fra 1. januar december Der vil ske en afrapportering til Erhvervsudvalget 2 gange om året omkring igangværende indsatser i samarbejdsaftalen. De centrale målsætninger i aftalen er vedvarende markedsføring af Vordingborg Kommune seværdigheder, udvikling af de enkelte turismevirksomheders serviceprodukt såvel som det samlede turismeprodukt i kommunen (destinationsudvikling) og øget omsætning inden for turisme. Målene i samarbejdsaftalen ligger i fin forlængelse af regeringens turismepolitiske anbefalinger i Vækstplan for dansk turisme, omkring en satsning på øget service- og kvalitetsturisme. Det kommunalt drevet Kystturismeprojekt slutter i 1. halvdel af 2015 og der ligger i samarbejdsaftalen en klar forventning om, at Vordingborg Destinationsudvikling vil være en hovedbidragsyder til realiseringen af den kommende potentialeplan samt omkring en forankring af projektets netværk og resultater. Basisaftalens økonomi er berammet ud fra en bevilling på kr. i Beløbet reguleres en gang om året i henhold til KL s indeks for Løn - og prisfremskrivning og er afsat i budget 2015 samt overslagsårene. Økonomien i projektaftalen er en videreførelse af den tidligere delaftale 2 pulje på kr. Dette beløb er ikke afsat i budget 2015 og overslagsårene og foreslås finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen. For ansøgninger i henhold til projektaftalen gælder, at de, i lighed med Udviklings- og markedsføringspuljen, skal indeholde en medfinansiering fra anden ekstern finansiering. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift VD - projektaftale Afledt drift Finansiering Drift I alt U- og m- puljen Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Økonomi Økonomistaben kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb i budgetforslaget for 2015 på kr. og årene på henholdsvis kr., kr. og kr. Bilag: 1 Åben Udkast til aftale mellem VK og VD for (rev ) 84414/14 Indstilling Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudvikling A/S godkendes. at eventuelle kommentarer til aftalen indføjes i den endelige aftale, at der bevilges kr. i 2015 samt overslagsår til finansiering af projektaftalen med Vordingborg Destinationsudvikling A/S fra Udviklings- og markedsføringspuljen. Beslutning i Erhvervsudvalget den Anbefales. Going.dk app en skal ikke indgå i aftalen. I aftalens afsnit 4 tilføjes et nyt punkt 6: Kvalitetsudvikling af den personlige turistbetjening. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Samarbejdsaftale med Vordingborg Erhverv A/S Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Udkast til samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S, beskriver de overordnede opgaver og indsatsområder, som Vordingborg Erhverv forventes at varetage for Vordingborg Kommune i perioden 1. juli december Da Vordingborg Erhverv er ny organisatorisk enhed, er det blevet aftalt mellem parterne, at første aftaleperiode løber knap 1½ år. Overordnet set skal Vordingborg Erhverv i aftaleperioden beskæftige sig med følgende emner: Erhvervsservice Iværksætteri Internationalisering/eksport Tiltrækning af virksomheder Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv Vordingborg Erhverv bliver i henhold til samarbejdsaftalen tovholder på en række erhvervsnetværk inden for mikrovirksomheder og eksport. Formålet med netværkene er at styrke de enkelte virksomheders forretningsudvikling og fremme en omsætningsfremgang for de involverede virksomheder. Vordingborg Erhverv skal ligeledes bidrage til, at gøre de 3 købstæder mere attraktive for nye butikker og etablere et tæt samarbejde med Copenhagen Capacity omkring tiltrækning af virksomheder til Vordingborg Kommune. Endelig skal der ifølge samarbejdsaftalen ske en markedsføring af erhvervsområdet ved afkørsel 41 samt at Vordingborg Erhverv har et væsentligt medansvar for, at der sker en højnelse af den generelle tilfredshed med erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune forpligter sig til at udbetale et årligt basisbidrag på 2,73 mio. kr. til dækning af alle udgifter, der vedrører Vordingborg Erhverv som organisation. Derudover afsættes en årlig udviklingspulje på 2,5 mio. kr. til projekter, der kan videreudvikle de erhvervsmæssige potentialer eller afsøge fremtidige erhvervsmuligheder. Projekter rettede mod denne pulje skal så vidt mulig kunne geares med ekstern finansiering. Beløb til både basisbidrag og udviklingspulje er afsat i budget 2014 og overslagsårene og aftalebeløbet kan således afholdes indenfor udvalgets ramme. Bilag: 1 Åben Udkast til samarbejdsaftale VK og VE /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S, eventuelle tilføjelser til aftalen indføjes i den endelige aftale. Beslutning i Erhvervsudvalget den Anbefales. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Erhvervspolitik samt proces for udarbejdelse af erhvervshandleplan Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Vordingborg Kommune afholdt den 21. maj 2014 en erhvervskonference for de lokale erhvervsvirksomheder som opstart på udarbejdelsen af en ny erhvervspolitik. Konferencen gav et godt billede af erhvervslivets ønsker og var præget af en god og konstruktiv dialog. Konferencen blev besøgt af over 75 deltagere, hvor de lokale virksomheder fik mulighed for at komme med input og idéer til erhvervspolitikken. På baggrund af konferencen og Erhvervsudvalgets drøftelse, er der udarbejdet et oplæg til Erhvervspolitik. Oplægget belyser bl.a.: På baggrund af dette er det klart at et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Kommunen skal løbende forbedre interne procedurer og serviceydelser til virksomhederne og finde frem til de forbedringer, som kan mærkes ude i virksomhederne i form af mere smidig og effektiv sagsbehandling. Der skal være en løbende og fordomsfri dialog mellem kommunen og erhvervslivet omkring skabelsen af de bedst mulige rammevilkår herunder konkrete ønsker og forslag, der kan styrke den kommunale service til virksomhederne. I forhold til kommunens myndighedsudøvelse skal den være så effektiv og smidig som muligt. Der skal være mere fokus på en direkte dialog mellem kommune og erhvervsliv på alle niveauer, hvor kommunen er synlig og opsøgende over for virksomhederne. Kommunen skal være gode til at dokumentere, den service der leveres til virksomhederne blandt andet gennem mere systematisk evaluering af virksomhedernes serviceoplevelser, opfølgning på henvendelser, øget brug af tilfredshedsundersøgelser m.m. I forlængelse af erhvervskonferencen etableres tematiske arbejdsgrupper, som kan gå mere i dybden med temaerne og komme med konkrete input til initiativer, der understøtter de politiske målsætninger i erhvervspolitikken og kan indgå i ny erhvervshandleplan for Vordingborg kommune. Der vil sideløbende være mulighed for at komme med kommentarer og input til den ny erhvervspolitik og handlinger på erhvervsområdet gennem dialogportalen på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Administrationen har udarbejdet forslag til proces- og kommunikationsplan for møder i arbejdsgrupperne, som skal finde sted umiddelbart efter sommerferien (vedlagt). Administrationen foreslår at der dannes 5 tematiske arbejdsgrupper og at udvalget udpeger en formand for hver af grupperne, som kan præsenterer resultater af gruppernes arbejde i oktober Administrationen deltager med 2 gennemgående medarbejdere, som deltager i arbejdsgruppemøder og udarbejder skriftlig dokumentation fra møderne. Administrationen foreslår videre, at datoer for arbejdsgruppemøder annonceres via mail til alle deltagere ved erhvervskonferencen den 21.maj 2014, to gange en kvart side annonce i Sydsjællands Tidende og mail til erhvervs- og turismeorganisationer. I alle annoncer og mails henvises til erhvervsdialogportalen, som henover sommeren er blevet opdateret med baggrundsmateriale om erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune, links til relevante ressourcer m.m. Bilag: 1 Åben Proces og mødeplan arbejdsgrupper erhvervshandleplan.docx 79806/14 2 Åben Udkast til erhvervspolitik 79812/14 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at at udkast til erhvervspolitik for Vordingborg Kommune drøftes og tilrettes på baggrund af bemærkninger fra udvalget, forslag til mødeplan for arbejdsgrupperne godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. Erhvervsudvalgets medlemmer knyttes til følgende arbejdsgrupper: Iværksætteri - Asger D. Andersen Turisme - Laura Sø Kompetenceudvikling - Kim Errebo Globalisering - Mikael Smed Detailhandel - Thorbjørn Kolbo 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Vækstregnskab Vordingborg - 2. kvartal 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Væksthus Sjælland om, at udarbejde en kvartalsvis erhvervsstatistik for Vordingborg Kommune i Det første Vækstregnskab blev først fremsendt den 11. juni 2014, grundet forsinkelse på tallene fra Danmarks Statistik. Den kvartalsvise statistik er finansieret gennem Erhvervskontoen og løber i Aftalen omkring kvartalsstatistikken kan forlænges til at gælde 2015 med, hvis parterne måtte ønske det. Formålet med statistikken er, dels at få suppleret de regionale vækstundersøgelser fra Væksthus Sjælland med specifikke oplysninger om erhvervslivet i Vordingborg Kommune, og dels få nyere tal i forhold til de regionale og nationale erhvervsstatistikker. De fleste af tabellerne medtager tal til og med 3. kvartal 2013, der er de senest indberettede tal til Danmarks Statistik. Det kvartalsvise regnskab er dermed mere opdateret med hensyn til at opfange dugfriske tendenser. Ulemperne ved den kvartalsvise opgørelse er, at markante sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen (f.eks. inden for turismen) spiller ind på det samlede billede. Endelig får virksomhedernes forskellige frister for f.eks. momsindberetning stor betydning for, hvor mange virksomheder der indfanges i statistikken. Det skal bemærkes, at antal årsværk ikke kan oversættes direkte til antal ansatte, hvorfor 0-1 årsværk ikke nødvendigvis er det samme som en enkeltmandsvirksomhed. Ifølge Væksthus Sjælland udregnes antal fuldtidsansatte i forhold virksomhedens omsætning. Den kvartalsvise statistik viser overordnet, at virksomhederne i Vordingborg Kommune siden 2011 har haft en relativ god udvikling i omsætningen og en positiv udvikling i den private beskæftigelse (fuldtidsstillinger) siden starten af Den større omsætning og øget beskæftigelse er især sket inden for turismen. En anden interessant tendens er, at der siden 2009 har været en øget eksportomsætning i de lokale virksomheder. Det næste Vækstregnskab for 3. kvartal 2014 forventes at blive forelagt Erhvervsudvalget den 2. oktober Økonomi Økonomisekretariatet har ingen yderligere kommentarer Bilag: 1 Åben Vækstregnskab_vordingborg 2. KVT /14 Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsstatistikken tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Anbefales. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Retningslinjer for udbud og indkøb Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Per Blum Larsen Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Forslaget til Retningslinjer for udbud og indkøb erstatter den hidtidige Indkøbspolitik , Udbudspolitik Med forslaget ændres den hidtidige opdeling i en selvstændig henholdsvis indkøbspolitik og udbudspolitik sådan, at politikkerne samles til overordnede retningslinjer på området. Det foreslås ligeledes, at der ikke fremover fastsættes en nærmere afgrænset gyldighedsperiode. Det er vurderingen, at der er en større sammenhæng og overblik ved, at der udarbejdes samlede retningslinjer på området og der vil være et større fokus på de økonomiske rationaler ved den løbende konkurrenceudsættelse. Der ses heller ikke at være en selvstændig værdi, at retningslinjerne har en nærmere fastsat gyldighedsperiode, idet der i pkt. 11 i forslag til retningslinjer fremgår en bestemmelse, at økonomichefen løbende vurderer nødvendigheden af en revision af retningslinjerne, herunder vurderer om en ændring er så væsentlig, at den skal forelægges til politisk behandling. De væsentligste ændringer: Det er nu præciseret, at retningslinjerne omfatter kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser og udlicitering. Retningslinjerne omfatter med dette forslag fortsat ikke bygge- og anlægsopgaver. Koncerntankegangen på indkøbsområdet er præciseret. Retningslinjernes funktion som et strategiværktøj, med henblik på at udtrykke, hvordan Vordingborg kommune kan forene politiske og økonomiske interesser i forbindelse med kommercielle indkøbsaftaler. Udbuds- og samarbejdsformer, herunder offentligt og privatsamarbejde og offentligt og privat partnerskab er ligeledes præciseret. De almindeligt gældende forvaltningsretlige krav, herunder det almindeligt gældende krav om forsvarlig økonomisk forvaltning er tydeliggjort. Det er præciseret, at selvejende institutioner og forsyningsselskaber i kommunen kan tilslutte sig kommunens aftaler og kontrakter. Det fremgår nu udtrykkeligt, at der ved sammenhængende kontrakter hvor det er økonomisk forsvarligt - og inden for gældende regler vil blive forsøgt at opdele en kontrakt i mindre delaftaler således, at også små og mellemstore virksomheder også for mulighed for byde på kommunens kontrakter. Det ikke længere gældende krav om en bestemt grad for kommunal konkurrenceudsættelse (indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)) er fjernet fra retningslinjerne. Udbudsstrategien (fra ) foreslås ophævet i sin nuværende form. Kravet om en kommunal udbudsstrategi blev, som et lovkrav i styrelsesloven, afskaffet med virkning fra 1. januar Den hidtidige udbudsstrategi bestod af en oversigt over de kommunale driftsopgaver, som kommunalbestyrelsen havde vedtaget skulle udbydes i udbudsstrategiens 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget gyldighedsperiode. De seneste år har team udbud og indkøb udarbejdet en årlig udbudsplan, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen. Denne plan vil være genstand for nødvendige omprioriteringer, som der redegøres for i den årsberetning, som udarbejdes i det efterfølgende år til forelæggelse for direktionen, jf. pkt. 13 i forslag til en ny politik. Denne procesregulering medvirker til at sikre, at teamets ressourcer anvendes mere effektivt. Overvejelser om retningslinjerne i øvrigt. På erhvervsudvalgets møde den 10. juni 2014, blev det foreslået, at der i forbindelse med udarbejdelse af nye politikker på området, at det skulle forsøges udbudt i en form så flere lokale og mindre virksomheder får mulighed for at byde ind på opgaverne. I nærværende forslag til samlede retningslinjer for udbud og indkøb, er der sket en styrkelse af denne mulighed. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtog på sit møde den 13. juni 2012, at der skal ske konkurrenceudsættelse af enkeltindkøb af vare eller tjenesteydelser på over kr. (ekskl. moms) hos 3 leverandører, hvoraf mindst 1 skal drive virksomhed i Vordingborg Kommune og mindst 1 leverandør skal drive virksomhed uden for Vordingborg Kommune. Det er også i overensstemmelse med det almindeligt gældende ligebehandlingsprincip Inden for udbudsretten, og entrepriseretten, herunder at det som det klare udgangspunkt påhviler offentlige ordregivere ikke udelukkende at konkurrenceudsætte licitationer, vare- og tjenesteydelser i eget geografisk nærområde. Bilag: 1 Åben Vordingborg Kommunes Retningslinjer for udbud og indkøb 88860/14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til retningslinjer for udbud og indkøb vedtages. Beslutning i Erhvervsudvalget den Anbefales. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Retningslinjer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver Sagsnr.: 13/154 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: stab Kommunale Bygninger / Trafik og Park - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse. Resumé Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 10. juni 2014, at opfordre til, at der i forbindelse med revision af indkøbs- og udbudspolitikkerne bliver skabt bedre mulighed for at lokale virksomheder, herunder mikrovirksomheder i forbindelse med udbud på bygge- og anlægsområdet kan byde på opgaven. Sagsfremstilling Erhvervsudvalget ønsker, at der i forbindelse med indkøb og udbud skabes bedre mulighed for at tilgodese lokale, mindre virksomheder i forbindelse med udbud på bygge- og anlægsområdet bl.a. ved at udbyde i fagentrepriser. Udvalget skal på et andet punkt på dagsordenen ( Retningslinjer for udbud og indkøb ) drøfte et forslag til nye retningslinjer for udbud og indkøb, der er en sammenskrivning og revision af eksisterende indkøbs- og udbudspolitikker. De to eksisterende politikker og dermed også de nye sammenstillede retningslinjer omfatter indkøb af varer og tjenesteydelser på baggrund af indkøbsaftaler eller på baggrund af udbud samt udbud af kommunale driftsopgaver (udlicitering). Udbud på bygge- og anlægsområdet er undtaget. Derfor foreslås det, at der udarbejdes særskilte retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver. Bygge- og anlægsopgaver omfatter nybyggeri og bygningsvedligeholdelse, som varetages af afdelingen Kommunale bygninger samt anlægsopgaver inden for park og vejområdet, som varetages af Trafik og Parkafdelingen. I forbindelse med udbud af opgaver i forbindelse med nybyggeri og bygningsvedligehold arbejdes efter et politisk godkendt administrationsgrundlag, som er vedlagt i bilag. Administrationsgrundlag er udarbejdet på baggrund af gældende tilbudslovgivning, praksis på området og politiske ønsker. Der har gennem de senere år været udpræget brug af fagentrepriser, hvilket den vedlagte udbudsoversigt, opgjort pr. 4. august 2014, viser. Heraf fremgår det, at der på de større entrepriser fortrinsvis er anvendt fag - og hovedentrepriser. Det fremgår ligeledes af udbudslisten, at det primært er lokale håndværkere, der efter udbudsrunden har fået overdraget entrepriserne. Der er endvidere de seneste to år sket en væsentlig forbedring af formidlingen omkring udbudsopgaver og reglerne herfor, som har bidraget til at styrke lokale, mindre virksomheders mulighed for at byde på de kommunalt udbudte opgaver. På vordingborg.dk under "Erhverv" - "Byggeudbud" er oversigt over alle større bygge- og anlægsarbejder i kommunen, over kr. med udbudsform, frist for tilmelding, udbudstidspunkt, forventet byggestart og afslutning. Her findes også den nævnte administrationspraksis samt politik om sociale klausuler. Der er stor tilfredshed med udbudslisten hos entreprenører og håndværkere, hvilket også fremgår af den seneste rapport fra Dansk Byggeri. I forbindelse med anlægsopgaver inden for vej- og parkområdet anvendes ofte hovedentrepriser, men fagentrepriser har også været anvendt, hvor det har været hensigtsmæssigt. Der findes ikke en oversigt over udbud af anlægsopgaver på vej- og parkområdet tilsvarende på bygningsområdet. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Hvorvidt en opgave bør udbydes som total, hoved- eller fagentreprise afhænger i høj grad af den konkrete opgave. Der kan være økonomiske, tidsmæssige eller ressourcemæssige fordele og ulemper, ved de enkelte udbudsformer. Det er således ved hvert enkelt udbud nødvendig at vurdere hvilken udbudsform der er den mest fordelagtige for kommunen og ud fra denne vurdering så at vælge, hvorvidt sagen skal udbydes i fag -, hoved eller totalentreprise. Det anbefales, at nye retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver tager udgangspunkt i det nuværende politisk godkendte administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligeholdelse med tilføjelse af et afsnit om valg af udbudsform, herunder entreprisetyper samt et afsnit om sociale klausuler (hentet fra politikken herom). Af afsnittet om udbud i entrepriser kan det fx fremgå, at der ved større udbudsopgaver, hvor det er økonomisk forsvarligt og inden for gældende regler, vil bliver forsøgt at opdele opgaven i mindre udbud, så lokale, mindre virksomheder kan byde på opgaven. De nye retningslinjer skal omfatte både nybyggeri og vedligeholdelse samt anlægsopgaver inden for vej- og parkområdet. Bilag: 1 Åben Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og 90469/14 bygningsvedligeholdelse.pdf 2 Åben Byggeudbud opgjort pr /14 Indstilling Administrationen indstiller, at der udarbejdes nye retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver, der tager udgangspunkt i det nuværende politisk godkendte administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligeholdelse med tilføjelse af et afsnit om valg af udbudsform, herunder entreprisetyper samt et afsnit om sociale klausuler (hentet fra politikken herom), at der arbejdes med tilsvarende formidling af udbudsopgaver på vej- og parkområdet som på nybyggeri og bygningsvedligehold. Beslutning i Erhvervsudvalget den Anbefales. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Udpegning af nyt medlem til styregruppen for citymanagerprojektet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Martin Nilsson Sagsfremstilling Erhvervsudvalget udpegede på sit møde den 7. april medlemmer til styregruppen for citymanagerprojektet. Udvalget udpegede Yvette Espersen og Thorbjørn Kolbo. Da det udpegede medlem Yvette Espersen er udtrådt af Kommunalbestyrelsen, bedes udvalget udpege et nyt medlem. Citymanagerprojektets formål er at styrke den koordinerede indsats omkring events og at etablere et målrettet samarbejde mellem handelsforeningerne i de tre købstæder og øvrige kulturaktører og interessenter, så effekten af de midler, som Vordingborg Kommune investerer i events, branding mv. øges. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget udpeger et nyt medlem til styregruppen for citymanagerprojektet. Beslutning i Erhvervsudvalget den Kim Errebo udpeges. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Intet. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 3. Budget Erhvervsudvalget 1. Bemærkninger til Erhvervsudvalgets budget 2015 (89662/14) 5. Orientering om Vordingborg Kommunes deltagelse i aktuelle turismesamarbejder 1. turisme26.5-ref.pdf (83375/14) 2. Bud på udvikling og udarbejdelse af en forretnings- og organisationsstrategi for en fælles turismeorganisation i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner ved Dorte Kiilerich.pdf (83377/14) 3. kommissorium pdf (83380/14) 6. Samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsudvikling A/S 1. Udkast til aftale mellem VK og VD for (rev ) (84414/14) 7. Samarbejdsaftale med Vordingborg Erhverv A/S 1. Udkast til samarbejdsaftale VK og VE (81710/14) 8. Erhvervspolitik samt proces for udarbejdelse af erhvervshandleplan 1. Proces og mødeplan arbejdsgrupper erhvervshandleplan.docx (79806/14) 2. Udkast til erhvervspolitik (79812/14) 9. Vækstregnskab Vordingborg - 2. kvartal Vækstregnskab_vordingborg 2. KVT 2014 (78525/14) 10. Retningslinjer for udbud og indkøb 1. Vordingborg Kommunes Retningslinjer for udbud og indkøb (88860/14) 11. Retningslinjer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver 1. Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligeholdelse.pdf (90469/14) 2. Byggeudbud opgjort pr (90467/14) 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Laura Sø Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Kim Errebo 21

23 Bilag: 3.1. Bemærkninger til Erhvervsudvalgets budget 2015 Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89662/14

24 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Erhvervsudvalget - Drift 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 Budgetramme 1 Øvrig udvalgsramme 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 Vordingborg Erhverv 5,1 5,1 5,1 5,1 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,2 1,2 1,2 1,2 Vordingborg Destinationsudvikling 3,5 3,5 3,5 3,5 Projekttilskud Puljer til fastlagte formål 0,6 0,6 0,6 0,6 Budgetramme 2 Budgetramme 3 - Anlæg Politikområde i alt 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver udfyldes senere Erhvervsudvalget består af xx politikområder: Erhvervsudvalget 1

25 Erhvervsudvalget Generelt Udfyldes senere Målsætning Udfyldes senere Mål og visioner for Erhvervsudvalgsområdet (udfyldes senere) Visionen er: Overordnet målsætning: Fokusområder Udfyldes senerer Faktaboks Indsæt interessant fakta #1 Indsæt interessant fakta #2 Indsæt interessant fakta #3 [dette kunne være antal borgere i målgruppen, brugere, virksomheder medarbejdere osv.] Erhvervsudvalget 2

26 Bilag: 5.1. turisme26.5-ref.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83375/14

27 Den fremtidige turismeudvikling i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner REFERAT af møde den 26. maj 2014 kl på Rønnede Kro Deltagere: Fra Faxe: Knud Erik Hansen, Thomas Eriksen, Jens Hedegaard, Søren Carlsen, Jens Risom. Fra Næstved: Carsten Rasmussen, Tomas Therkildsen, Erik Holst, Jens Erik Rasmussen. Fra Vordingborg: Knud Larsen, Lau Svendsen-Tune, Niels Natorp, Jesper Blomberg. Referent: Tine Jeppesen. KONKLUSIONER: Der var enighed om at igangsætte arbejdet med etablering af en fælles turismeorganisation med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg. At oplægget skal tilrettes så det fokuserer mere på rammerne for en ny organisation og rammerne for dennes arbejde med en ny strategi for turismen i hele det ny område. Styregruppen består af de 3 borgmestre, 2 deltagere fra turismeorganisationerne fra hver af de 3 kommuner og de 3 kommunaldirektører. Styregruppen indkaldes 1 til 2 gange i forløbet, efter behov. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af de tre kommunaldirektører, som serviceres af ekstern konsulent og chefkonsulent Tine Jeppesen, Næstved. Vordingborg Kommunes Kommunaldirektør er tovholder for gruppen. Der fokuseres på, at de 3 Kommuner i fællesskab får mulighed for at indtræde i Destination Østersøen. De relevante turismevirksomheder inviteres til drøftelse af samarbejdet undervejs i processen. Stevns Kommune tilbydes en observatørpost i arbejdsgruppen. Der udarbejdes en kort pressemeddelelse om mødet og dets konklusioner.

28 Bilag: 5.2. Bud på udvikling og udarbejdelse af en forretnings- og organisationsstrategi for en fælles turismeorganisation i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner ved Dorte Kiilerich.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83377/14

29 Næstved Kommune Center for Strategi og Innovation Att.: Chefkonsulent Tine Jeppesen Teatergade Næstved På vegne af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Den 8. juni 2014 Kortfattet og konkret beskrivelse af indsatser og proces vedrørende tilbud på et strategioplæg for etablering af en fælles turismeorganisation i Sydsjælland Med udgangspunkt i mail af den 2. juni og medsendte kommissorium fremsendes ifølge aftale tilbud på udvikling og udarbejdelse af et strategioplæg. Strategioplægget vil udgøre en mulig forretnings- og organisationsstrategi for en samlende og fælles tværkommunal turismeindsats i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Tilbuddet tager udgangspunkt i de nedenfor skitserede indsatser og forslag til proces. Proces og indsatser kan naturligvis justeres og præciseres efter ønske. Tilbuddet indeholder tillige et indledende bud på selve strategioplæggets indhold. Kort beskrivelse af strategioplæggets indsatser Formål: Hvordan: Udvikling og udarbejdelse af et visionært strategioplæg for Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Strategioplægget vil tage sit afsæt i et konkret bud på en forretnings- og organisationsstrategi for en samlet turismeindsats i de tre kommuner. Netop fordi strategioplægget bliver udviklet på baggrund af et politisk ønske / et kommissorium og i et tæt samarbejde med turismefremmeorganisationerne samt udvalgte turismeinteressenter vil strategien tillige give ejerkommunerne et godt udgangspunkt og grundlag for udarbejdelse af en evt. kommende resultatkontrakt med den nye tværkommunale turismeorganisation. Tillige vil strategien give de tre ejerkommuner en yderligere faglig indsigt i hvilke turismemæssige indsatser, der på sigt vil kunne underbygge og gavne det nye fælles turismesamarbejdes potentiale og dermed det fælles strategioplæg. 1) Udviklingen og udarbejdelsen af strategioplægget vil tage sit afsæt i de videns- og faktabaserede analyser og rapporter, som der i løbet af de seneste år er udarbejdet for de respektive kommuner. VisitDenmark har ganske givet allerede udarbejdet de samfundsøkonomiske turismetal for de respektive kommuner. Disse rapporter, i så aktuelle udgaver som mulig, vil være til stor gavn for strategioplæggets træfsikkerhed. 2) Det er min erfaring, at strategiarbejdet er mest engagerende og effektivt, når ejerne og interessenterne mødes og drøfter strategiske vejvalg på baggrund af et første udkast, der bygger på mandatet fra kommissoriet og et indledende møde med arbejdsgruppen. Living Concepts ApS, Maglebjergvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Side 1

30 På det indledende møde med arbejdsgruppen vil en udbygning af mit kendskab til kommunernes, de involverede turismeorganisationers og toneangivende turismeaktørers forventninger til fremtiden være et vigtigt udgangspunkt for konkretisering af de strategiske vejvalg knyttet til det første strategiudkast. 3) Det første strategiudkast og de strategiske vejvalg fremsendes forud for en anbefalet workshop til arbejdsgruppen for OK med hensyn til en åben drøftelse på selve workshoppen. Workshoppen vil være tilrettelagt således, at vi bygger ovenpå den viden, vi har fået fra analyserne og rapporterne samt forventningerne fra arbejdsgruppen, så vores udgangspunkt er på et oplyst vidensgrundlag. Workshoppen vil primært have til formål, at deltagerne skal sætte deres personlige fingeraftryk ved at kommentere de strategiske vejvalg knyttet til strategiens prioriteringer og indsatsområder. Forud for hvert strategiske vejvalg vil der være et kort fagligt oplæg fra min side, således at alle har forudsætninger for at bidrage med fagligt begrundede kommentarer. Deltagerne på workshoppen bør være arbejdsgruppen, repræsentanter fra turismeorganisationerne og de toneangivende erhvervsaktører (store som små). Workshoppen må dog ikke bliver for stor i antal. Maks. 35 personer. 4) Efter workshoppen præciseres det første udkastet til strategioplægget. 5) Herefter giver det mening at gennemgå og drøfte det ajourførte strategioplæg med styregruppen for input og kommentarer samt ønske om yderligere præciseringer. 6) Endelig og ajourført version af strategioplægget færdiggøres og afleveres. Konkret procesbeskrivelse af strategioplæggets faser (hvornår): Fase 1 Juni Opdragsgiver fremsender alle de seneste analyser, undersøgelser og rapporter fra de tre kommuner og deres turismefremmeorganisationer og turistforeninger. Disse læses og fortolkes af Dorte. Fremsendelse af turismefremmeorganisationernes 2013 regnskab og organisationsdiagrammer anno Det er vigtigt at erhvervets medfinansiering fremgår af regnskaberne. Fremsendelse af de respektive kommuners resultatkontrakter 2014 med deres turismefremmeorganisationer. Fremsendelse af de respektive turismefremmeorganisationers nuværende strategier og vedtægter. Fremsendelse af de respektive turismefremmeorganisationers indsalgsmateriale vedrørende fælles markedsførings- og udviklingsindsatser i 2013/2014. Introduktion og opstartsmøde med arbejdsgruppen. Overlevering af arbejdsgruppens indsigt og viden om interessenternes forventninger til strategioplægget. Med baggrund i Dortes kendskab til de forskellige destinationsorganiseringsmodeller der findes i dansk turisme anno 2014, kommenteres disse for umiddelbare synspunkter. Forventningsafstemning i forhold til Dortes leverance. Living Concepts ApS, Maglebjergvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Side 2

31 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9 Juli og august Udarbejdelse af det første udkast til en forretnings- og organisationsstrategi for de tre kommuner. Udkastet til strategioplægget indeholder en række strategiske vejvalg, som skal afklares i den videre proces. Medio august Arbejdsgruppen plus evt. formænd mødes og gennemgår det første udkast med henblik på drøftelse af de strategiske vejvalg, som første udkast lægger op til. Gennemgangen og drøftelserne faciliteres af Dorte. Medio august De tre ejerkommuner og turismeorganisationerne udsender en fælles invitation til en strategiworkshop. Ultimo august Justeret og præciseret udkast udarbejdes på baggrund af mødet med arbejdsgruppen. Forberedelse af workshop for involvering af de vigtigste interessenter udover arbejdsgruppen / ejerkredsen. Workshoppen tilrettelægges i et tæt samarbejde med Tine Jeppesen og de lokale turismeorganisationer. Et koordineringsmøde parterne imellem vil være formålstjenlig. Primo september Gennemførelse af strategiworkshoppen af 4 timers varighed. Dorte faciliterer workshoppen. Turismeorganisationerne bidrager aktivt. Primo september Justeret udkast udarbejdes. Konklusioner af prioriteringer kan nu drages og opsummeres. Medio september Andet udkast gennemgås og drøftes med styregruppen og arbejdsgruppen i en relevant forbindelse. Medio september Endeligt strategioplæg er færdig bearbejdet og klar til den videre administrative og politiske proces. Forslag til strategioplæggets indhold. Et strategioplæg til en fælles forretnings- og organisationsstrategi kan indeholde følgende elementer: 0. Indledning og beskrivelse af ambitionen om at gøre sig gældende som en kendt dansk destination med et stor potentiale, øget markedsføring og endnu større professionalitet. 1. Definition af hvad er en tværkommunal destinationsorganisation egentlig Living Concepts ApS, Maglebjergvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Side 3

32 1.1 Herunder Foreningen Danske Destinationers optagelseskrav til stærke danske destinationer med potentiale. 2. Strategioplæggets store linjer 2.1 Beskrivelse af transformationsprocessen fra tre lokale turismeorganisationer til en stærk destination med fælles relevante geografiske perspektiver. Destinationens og organisationernes strategisk rejse fra noget godt til noget endnu bedre og mere synligt, attraktivt og sammenhængende. 2.2 Ny finansieringsmodel destinationens økonomiske fundament. 2.3 Ny forretningsplan for de strategiske indsatsområder Fælles vision og mission Fælles oplevelsesprofil Markedsstrategien Produktstrategien Digital og personlig værtskabsstrategi baseret på tre forskellige modeller for samdrift af turistinformation Markedsføringsstrategien 2.4. Ny organisering Ansvars- og opgavefordelingen på destinationen Organisations- og netværksdiagram for destination Sydsjælland som helhed Organisationsdiagram for destinationsorganisationen herunder den optimale turistinformation samt det optimale turismeerhvervsfremme. Turismefremmeindsatsen kan forankres i et kommercielt klyngesamarbejde herunder perspektivering af mulige partnerskabsmodeller og deres samarbejde med destinationsorganisationen Destinationsorganisationens selskabsform og juridiske fundament herunder muligheden for flere ejere. 3. Forslag til vækstmål og effekter for den fælles destinationsorganisations virke. 4. Uddybninger vedrørende destinationens turismemæssige virke 4.1 Den fælles destinations SWOT 4.2 Et strategisk perspektiv omkring Sydsjælland og Danmark. Snitfalder og samspil. 4.2 Et strategisk perspektiv omkring Østersøen og Femern Bælt. Snitflader og samspil. 4.3 Brandplatformene for destinationen 4.4 Co- branding med byer, områder, oplevelser, attraktioner og produkter 6. Samarbejdet med de øvrige turismefremme organisationer i dansk turisme herunder udmøntningen af Regeringens vækstplan for dansk turisme og i særdeleshed dansk kystferieturisme, hvor Østersøen / Femern Bælt er strategisk prioriteret. Tilbud: Fast totalpris for fase 1 9. Kr Prisen er eksklusiv moms. Living Concepts ApS, Maglebjergvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Side 4

33 Der bliver ikke beregnes kørselsgodtgørelse. Første delfaktura fremsendes efter fase 4 og sidste delfaktura efter fase 9. Med udgangspunkt i ovenstående bud håber jeg at have indfriet jeres forventninger. Strategioplægget vil blive udarbejdet som et word dokument med grafiske illustrationer. Ønsker opdragsgiver i stedet en mere visuel og overskriftsbaseret præsentation i power point er det fuldt muligt. Det vil glæde mig såfremt vi skulle samarbejde om ovenstående. Min praktiske og teoretiske erfaring med udvikling og drift af stærke tværkommunale destinatoner i Norge og i Danmark er betydelig. Tillader mig at medsende mit CV inklusiv oversigt over referenceopgaver som selvstændig konsulent. I kommissoriet refereres til den nationale turismeudviklingsindsats med fokus på turistdestinationer med dokumenteret potentiale, en stærk organisering og en bærende strategi. Strategien bag denne indsats har jeg stor indsigt i og ejerskab til, da jeg var projektansvarlig under udviklingen og vedtagelsen i VisitDenmark. Foreningen Danske destinationers arbejde er mig meget bekendt som tidligere bestyrelsesmedlem og medstifter. Venligst lad mig hører nærmere fra jer. På forhånd tak. Dorte Kiilerich Living Concepts ApS Mobil: Bilag: CV med referenceliste Living Concepts ApS, Maglebjergvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Side 5

34 Bilag: 5.3. kommissorium pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83380/14

35 Sagsnr.: Dato: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Tine Jeppesen Kommissorium Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Oprettet den: 5.maj 2014 Revideret den: 1. juni 2014 Godkendt den: Forundersøgelse: Etablering af en fælles turismeorganisation i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner Kommunaldirektørerne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Borgmestrene og formændene i Turistorganisationerne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune Projektets baggrund Der har gennem mange år været samarbejde om turismeudvikling og markedsføring mellem kommuner, turistforeninger, turismeorganisationer og -virksomheder i det Sydsjællandske område. Men det vil kræve et tættere og mere koordineret samarbejde om turismeservicen og turismefremme i vores område, hvis vi skal gøre os gældende, som en kendt dansk turistdestination fremadrettet. I den nationale turismeudviklingsindsats er der fokus på at skabe turistdestinationer med dokumenteret potentiale, en stærk organisation og en bærende strategi. I Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner er der kritisk masse, som kan bringe vores geografi, overnatningssteder og attraktioner op blandt landets stærkeste turistdestinationer. Dette kunne blandt andet give mulighed for, at blive medlem af Danske Destinationer. Rent praktisk kan der være synergier ved samdrift. Det kan give en mere rationel drift, der vil frigøre ressourcer til øget markedsføring af området og en bedre udnyttelse af den samlede ekspertise på området. Der har været sonderinger i forhold til andre kommuner. Det er vurderingen, at der bør tages afsæt i de 3 kommuner, men at der skal være mulighed for at optage andre kommuner i samarbejdet efterfølgende. Projektets effekt Beskriv projektets forventede effekt for brugere og/eller borgere. At bidrage til en positiv erhvervs- og befolkningsudvikling i området, gennem: Øget omsætning i turismevirksomhederne og øvrige servicevirksomheder, herunder detailhandlen Øget jobskabelse og iværksætteri indenfor turismen; Støtte til udviklingen i turismevirksomhederne. Side 1 af 4

36 Projektets opgaver og forventede resultater Beskriv projektets konkrete resultater (fx leverede kurser, godkendt politik, ny vejstrækning) At der er udarbejdet et strategioplæg for en ny fælles turismeorganisation i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Strategioplægget retter sig mod fremtidens turistservice og turismeerhverv i de tre kommuner. De 2 begreber defineres således: Turistservice: Service overfor personer som gæster området af den ene eller anden grund og på den ene eller anden måde. Turisme (erhverv): er virksomheder som sælger en eller anden service eller vare til turisterne. Den overordnede opgave er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for hvorledes turismefremmearbejdet i de tre kommuner fremover organiseres og udføres, så det i endnu højere grad bidrager til styrkelse af omsætning, jobskabelse og virksomhedsudvikling indenfor turismen i området. Arbejdsgruppen udarbejder beslutningsoplæg med anbefalinger ang.: 1. Sammenlægning af de nuværende turismeorganisationer i de tre kommuner i en fælles organisation, herunder - Forslag til selskabsform for den samlede organisation, herunder økonomiske vilkår samt juridiske forhold. - Overordnede strategielementer for et turismefremmearbejde i de tre kommuner bl.a. relateret til: - a. Markedsføring, herunder snitflader og samspil med det kommende partnerskab om Destination Østersøen + og andre lokale og regionale aktører og netværk. - b. Perspektiver for et samarbejde mellem kommuner, organisationer og virksomheder (store og små inden for turismeområdet). - c. Modeller for fremtidens modtagelse af og servicering af turister - d. Fremtidens optimale turismeinformation og turistservice, set i lyset af nye digitale muligheder og ønsket effekt af bedre information og service, der hvor turisterne er - e. Placering af det fælles samarbejde i nationale fora mv. Projektet beskæftiger sig ikke for nærværende med sommerhusudlejning eller struktur i Turistforeningerne. Projektet skal undersøge, hvem der kan være potentielle deltagere i et sådant samarbejde, evt. via en interessentanalyse. På baggrund af den opstilles der forslag til fremtidig deltagerkreds for det påtænkte samarbejde. Ressourcer Beskriv det forventede ressourceforbrug, dvs. forventning om årsværk og budget til indkøb. Hver af de deltagende kommuner og turismeorganisationer forventes at bidrage med egen arbejdskraft til projektet til deltagelse i møder, mødeforberedelse og evt. egen produktion af oplæg mv. Hver Kommune bidrager økonomisk til ekstern konsulent og advokatbistand. Side 2 af 4

37 Succeskriterier Beskriv de målbare succeskriterier mht. effekt, resultater og evt. ressourcer. At der kan træffes politisk beslutning om etablering af en ny fælles turismeorganisation på tværs af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Tidsfrister Angiv projektets tidsfrister (hvornår skal resultaterne være leveret?). Projektet afleveres i september Politisk beslutning træffes af byråd og turismeorganisationer i oktober Den ny fælles turismeorganisation etableres 1. januar Ekstern finansiering Angiv hvorvidt der søges om ekstern finansiering - Projektets forudsætninger og risici Beskriv væsentlige forudsætninger og/eller risici som kan forsinke projektets gennemførsel. At der ikke er fuld opbakning fra de deltagende kommuner og turismeorganisationer. At turismevirksomhederne ikke får ejerskab til projektet. At det lokale foreningsbaserede kommer for langt væk fra den overordnede turismeudviklingsorganisation. Projektets organisering og rollefordeling Beskriv hvem der har hvilke roller i projektet. Der nedsættes en styregruppe, der mødes 1-2 gange i forløbet. Styregruppen består af de 3 borgmestre, to repræsentanter fra hver af Turistforeningerne/-organisationerne og de 3 kommunaldirektører. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe bestående af de tre kommunaldirektører. Vordingborgs Kommunaldirektør er projektleder. Sekretær for kommunaldirektørerne er Chefkonsulent Tine Jeppesen, Næstved. Der tilknyttes en ekstern konsulent til gruppen, som forestår sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen og leverer de indeholdte produkter, herunder udarbejdelse af det beskrevne oplæg samt forberedelse af og deltagelse i arbejds- og styregruppemøder. Stevns kommune tilbydes en observatørplads i arbejdsgruppen. Kommunaldirektørerne sikrer involvering af virksomhederne i formuleringen af strategioplægget, evt. i form af en workshop i august Overdragelse til drift Beskriv væsentlige forhold mht. projektets overdragelse til drift. Når projektet er afsluttet skal strategioplægget behandles af byrådene og turismeorganisationerne i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. Når der er truffet beslutning om etablering af en ny tværgående organisation skal der Side 3 af 4

38 udarbejdes en implementeringsplan. Side 4 af 4

39 Bilag: 6.1. Udkast til aftale mellem VK og VD for (rev ) Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84414/14

40 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Destinationsudvikling A/S Valdemarsgade 43 Storegade Vordingborg 4780 Stege 1. Aftalens formål og grundlag Samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsselskab A/S skal medvirke til at udvikle et godt og konstruktivt samarbejde mellem de lokale turismevirksomheder og Vordingborg Kommune samt bidrage til at styrke de lokale vilkår for kommunens turismevirksomheder, herunder synliggøre og markedsføre Vordingborg Kommune som turistdestination. Dette skal ske i tæt samspil med Vordingborg Kommune, det lokale turismeerhverv, Vordingborg Erhverv og lokale og regionale turismeorganisationer. Samarbejdsaftalen er delt op i 2 aftaler: En basisaftale, der løber fra 1. januar december En projektaftale, der løber i 1 år ad gangen, første gang fra 1. januar december Muligheden for at basisaftalen kan træde i kraft på underskriftstidspunktet og erstatte den eksisterende aftale bør afklares. Hvad forhindrer det? Basisaftalen Basisaftalen indeholder de basisopgaver, der knytter sig til Vordingborg Destinationsudvikling A/S som organisation og som sikrer en moderne og tidssvarende turismeservice. Basisaftalen fastlægger de overordnede opgaver og indsatsområder indenfor turismeservice, som Vordingborg Destinationsudvikling A/S forpligter sig til at levere for Vordingborg Kommune frem til 31. december Til basisaftalen knyttes en basisbevilling, der dækker finansieringen af alle basisaftalens opgaver og indsatsområder. Projektaftalen Projektaftalen indeholder en overordnet beskrivelse af en række udviklingsprojekter inden for turismen, som Vordingborg Kommune ønsker at Vordingborg Destinationsudvikling skal udføre for Vordingborg Kommune. For at sikre, at projektaftalen til stadighed forfølger de til enhver tid gældende strategiske og politiske prioriteringer på turismeområdet i Vordingborg Kommune, skal projektporteføljen i projektaftalen fornyes hvert år, senest i november måned i året forud. 1

41 Turisme- og destinationsudvikling gennemføres af Vordingborg Destinationsudvikling A/S en række konkrete indsatsområder: netværks-/klyngearbejde med både virksomheder og andre turismeaktører; markedsføring digitalt, igennem printudgivelser og events/messer samt igennem udviklingsprojekter med fokus på destinationsudvikling; turismens samlede digitale indgang til Vordingborg kommune/ Møn - Sydsjælland; løbende produktion af markedsførings- og formidlingsmateriale i tæt samarbejde med de lokale aktører; planlægning og gennemførelse af udviklingsprojekter i samarbejde med lokale, regionale og internationale partnere. Projektaftalen drøftes på en række årlige møder mellem parterne og ansøgninger til de enkelte udviklingsprojekter i aftalen fremlægges til politisk godkendelse i Erhvervsudvalget. Udviklingsprojekterne i projektaftalen finansieres årligt af en afsat pulje på kr. til fremme af turismeudvikling i Vordingborg Kommune. De afsatte midler skal opnå den størst mulige effekt i de enkelte projekter og derfor så vidt som muligt matches med anden ekstern finansiering. 2. Basisaftalens overordnede opgaver og indsatsområder Basisaftalen omfatter følgende overordnede opgaver og indsatsområder inden for turismeservice og destinationsudvikling. Turismeservice Drift af turistservice i Vordingborg, Stege samt ved Møns Klint. Markedsføring af Vordingborg Kommune som turistdestination herunder udarbejdelse og produktion af turistbrochurer/foldere finansieret i fællesskab med erhverv og interessenter. Løbende opdatering og kvalitetsudvikling af turismeinformationer på alle relevante medieplatforme og portalløsninger, herunder de lokale Visitdenmark sider og going.dk appen. Hvis dele af opgaven ikke kan løses indenfor basisaftalen udarbejdes projektansøgning under delaftale 2. Styrke og videreudvikle eksisterende turismeaktiviteter i Vordingborg Kommune gennem samarbejder med lokale, regionale, nationale og internationale fora. Støtte aktivt op omkring store events i Vordingborg Kommune og bruge events i tiltrækningen af turister til Vordingborg Kommune Understøtte og udvikle samarbejdet mellem turismeerhvervet og de lokale detailhandelsvirksomheder Fundraising og projektforberedende arbejde Understøtte netværks- og temamøder med relevans for lokale turismeaktører Deltage i møder og strategiarbejder inden for turismeområdet 2

42 Destinationsudvikling Udvikle destination Møn og Sydsjælland som en stærk kystdestination og forpligte sig til aktivt at støtte op omkring Vordingborg Kommunes udviklingsprojekter inden for turismen. Bidrage til at øge antallet af overnatninger og overnatningssteder i Vordingborg Kommune I samarbejde med Vordingborg Erhverv og med nyetablerede nationale og regionale turismesamarbejder (jf. Regeringsen vækstplan for turisme) skal der afholdes en kursusrække for fastansatte medarbejdere og ledere inden for turismeerhvervet i Vordingborg Kommune, der styrker den enkelte virksomheds serviceprodukt Markedsføring af Vordingborg Kommunes turismemæssige potentiale i forbindelse med Femern Bælt regionen Vordingborg Destinationsudvikling A/S forventes at samarbejde med Vordingborg Kommune, turismeerhvervet i Vordingborg Kommune, Vordingborg Erhverv, lokale, regionale, nationale og internationale aktører inden for turismen, samt kultur- og handelslivet i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune forventer, at Vordingborg Destinationsudvikling A/S tager kontakt til Vordingborg Erhverv og indleder samarbejder inden for de områder, hvor en fælles indsats vil give et kvalitativt bedre produkt. Det gælder bl.a. et område som virksomhedsudvikling inden for turismen. 3. Opfølgning på basis- og projektaftalen For at sikre en løbende dialog mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudviklingsselskab, vil der efter behov blive afholdt møder mellem parterne. Med aftalens indgåelse 1. januar 2015 afholdes kvartalsvise møder mellem aftalens parter. For at sikre en afrapportering til det politiske niveau omkring arbejdet med aftalens konkrete målsætninger, forpligter Vordingborg Destinationsudviklingsselskab sig til at orientere det politiske niveau 2 gange om året i forbindelse med en overordnet status på de igangværende indsatsområder. Orienteringerne finder som udgangspunkt sted i juni og december måned. 4. Indsatsområder for projektaftalen 2015 Projekterne i projektaftalen for 2015 skal indeholde mindst ét og gerne flere af nedenstående målsætninger. Fastlæggelsen af de kommende års målsætninger for projektaftalen sker ved gensidig forhandling mellem parter og ved politisk godkendelse i Erhvervsudvalget. For projektaftalen for 2015 gælder følgende målsætninger, 1) Aktiv udnyttelse af kystturismen i Vordingborg Kommune 3

43 2) Lokalt producerede fødevarer og deres anvendelse i erhvervet samt branding af autentiske madoplevelser 3) Kvalitet, service og ambassadørskab; med øget overnatningskapacitet og kvalitetsudvikling som mål 4) Transportmuligheder for turister uden bil i samarbejde med Vordingborg Kommune 5) Pakkeløsninger for turisterne 5. Økonomi for basisaftalen I basisaftalen udbetales et årligt basisbidrag til Vordingborg Destinationsudvikling til dækning af samtlige udgifter i basisaftalen, der udføres for Vordingborg Kommune jf. afsnit 2. Basisbidraget til Vordingborg Destinationsudvikling A/S udgør for 2015 kr tkr. Økonomien i basisaftalen reguleres i januar 2016 og årene frem, i forhold til KLs løn - og prisfremskrivning. Beløbet udbetales årligt forlods i 4 lige store rater til den 1. hverdag i de pågældende måneder der kan dispenseres herfra af hensyn til selskabets likviditet. 6. Økonomi for projektaftalen For projektaftalen gælder, at der årligt afsættes et beløb på kr., der reserveres til udviklingsprojekter inden for turismen i Vordingborg Kommune. Vordingborg Destinationsudvikling kan søge medfinansiering til turismeudviklingsprojekter inden for kr.s puljen på samme vilkår, som er gældende for Udviklings- og markedsføringspuljen. I tilfælde af at der er uforbrugte midler i puljen på kr. og de uforbrugte midler ikke i forvejen er bundet til finansieringen af flerårige projekter i projektaftalen, vil de uforbrugte midler blive tilbageført til Udviklings- og markedsføringspuljen. Endelig kan Vordingborg Destinationsudvikling A/S sende ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen på normale vilkår til Udviklingsstabens fællespostkasse: UDV-FP 7. Krav til ansøgning og udbetaling til projekter i projektaftalen Der gælder de samme krav for ansøgninger til kr. puljen, som gælder for ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen. Da det politiske fagudvalg allerede har forhåndsgodkendt projektporteføljen i projektaftalen, kan det politiske udvalg bemyndige borgmesteren til på egen hånd at godkende de endelige projekter, der er beskrevet i projektaftalen og som lever op til retningslinjerne i Udviklings- og markedsføringspuljen. Ansøgninger, udbetalingsplan, udbetalingsanmodninger, regnskaber og alle relevante bilag til ansøgningen sendes elektronisk til Udviklingsstabens fællespostkasse: UDV-FP 7.1 Anvendelse af projektskabelon samt budget- og finansieringsplan For at få politisk godkendelse til at opstarte et projekt i projektaftalen, skal der indsendes en ansøgning, der anvender ansøgningsskabelonen for Udviklings- og markedsføringspuljen med udfyldt budget- og finansieringsplan. Ansøgninger, der står nævnt i projektaftalen og som lever op til retningslinjerne i Udviklings- og markedsføringspuljen behandles løbende inden for en forventet sagsbehandlingstid på 2 måneder. 4

44 7.2 Indsendelse af udbetalingsplan ved projektets opstart For at sikre det bedst mulige flow mellem de afholdte projektudgifter og udbetalingen af den kommunale medfinansiering skal der som en del af ansøgningsmaterialet vedlægges en udbetalingsplan, der angiver, hvornår de forventede udbetalinger skal finde sted rent tidsmæssigt. 7.3 Indsendelse af udbetalingsanmodning En forudsætning for at få forudbetalt medfinansieringen er, at der fremsendes en udbetalingsanmodning. En udbetalingsanmodning skal som minimum indeholde oplysninger om: Projektets navn Hvor stort beløb i antal kr., der anmodes om at få frigivet Modtagers navn og CVR nummer 7.4 Udbetalingsrater Politisk godkendte projekter kan maksimalt få forudbetalt 50 % af den samlede medfinansiering ved projektets start og de resterende 50 % ved projektets afslutning. Der skal dog foretages en individuel vurdering af a contobeløbets størrelse i forhold til det fase- og aktivitetsopdelte budget. Udbetalingen finder først sted, når ansøger har tilvejebragt den fornødne dokumentation (se afsnit ). 7.5 Regnskabsmæssige krav Ved anmodning om udbetaling af de resterende 50 % af medfinansieringen skal der vedlægges et slutregnskab for projektets samlede udgifter og aktiviteter. Ved tilskud over kr. skal regnskabet være revisionsgodkendt og påtegnet af en registreret revisor. 8. Aftalens ikrafttræden og varighed Samarbejdsaftalens træder i kraft den 1. januar 2015 og løber frem til 31. december Ønskes aftalen fornyet skal en aftalen genforhandles, så den så vidt mulig kan være politisk vedtaget senest 31. maj Aftalen kan opsiges gensidigt af parterne med et varsel på 6 mdr. Det bemærkes, at Vordingborg Kommune indgår i et projektarbejde, hvor perspektiverne for et formelt samarbejde omkring turismeudvikling for kommunerne Næstved, Fakse og Vordingborg undersøges. Såfremt der træffes politisk beslutning om et sådant samarbejde vil kommunen søge nærværende aftale videreført i et sådant nyt selskab. For Vordingborg Kommune, den / 2014 Knud Larsen, Borgmester 5

45 Lau Svendsen - Tune, Kommunaldirektør For Vordingborg Destinationsudvikling A/S, den / 2014 Jesper Blomberg, Direktør Nils Natorp, Bestyrelsesformand PROJEKTAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S Medtagne projekter i projektaftalen 1. januar december 2015 Projektnavn Projektbeskrivelse Projektperiode Hvilke mål opfyldes Medfinansiering VK/VD VK: VD: Efter gensidig aftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudvikling A/S, forpligter Vordingborg Destinationsudvikling A/S sig til at igangsætte og forestå de beskrevne udviklingsprojekter i ovenstående skema for Vordingborg Kommune i perioden 1. januar december 2015 i henhold til samarbejdsaftalen for For Vordingborg Kommune, den / 2014 Knud Larsen, Borgmester Lau Svendsen - Tune, Kommunaldirektør For Vordingborg Destinationsudvikling, den / 2014 Jesper Blomberg, Direktør Nils Natorp, Bestyrelsesformand 6

46 7

47 Bilag: 7.1. Udkast til samarbejdsaftale VK og VE Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81710/14

48 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st Vordingborg 4760 Vordingborg Aftalens formål Vordingborg Erhverv skal medvirke til at udvikle en god og konstruktiv dialog mellem de lokale erhvervsvirksomheder og Vordingborg Kommune samt bidrage til at styrke det lokale erhvervslivs konkurrenceevne, herunder tiltrækning af nye virksomheder til kommunen samt fastholde og udvikle kommunens eksisterende virksomheder, herunder synliggøre og udvikle vækstpotentialer. Vordingborg Erhverv skal endvidere medvirke som sparringpartner for Vordingborg Kommune omkring optimering af erhvervslivets rammevilkår. Samarbejdsaftalen bygger på en gensidig tillid og vilje mellem parterne til at fremme konkurrencedygtige rammevilkår for erhvervslivet i Vordingborg Kommune. Aftalen mellem Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune løber fra 1. juli december Med en tæt og løbende kontakt til de lokale erhvervsvirksomheder har Vordingborg Erhverv et væsentligt medansvar for skabelsen af et godt erhvervsklima i Vordingborg Kommune og i etableringen af en god dialog mellem kommune og erhvervsliv. Det forventes endvidere, at Vordingborg Erhverv spiller en aktiv rolle i samarbejder på erhvervsområdet, som initieres på regionalt, nationalt og internationalt niveau. I udarbejdelsen af en ny erhvervspolitik og understøttende indsatser på erhvervsområdet i , vil Vordingborg Erhverv få en væsentlig rolle i at sikre erhvervsvirksomhedernes aktive deltagelse i dette arbejde. Parternes roller og forpligtelser Med denne samarbejdsaftale har Vordingborg Erhverv en operatørrolle i forhold til at varetage den basale erhvervsservice og opgaver inden for erhvervs- og virksomhedsudvikling i Vordingborg Kommune. Vordingborg Erhverv skal fungere som en helt central indgang og brobygger for erhvervslivet til Vordingborg Kommune. 1

49 Det er i samarbejdsaftalens ånd, at det erhvervsmæssige samarbejde mellem parterne foregår med en gensidig respekt for hinandens kompetenceområder og et fælles ønske om at skabe et positivt billede af Vordingborg som erhvervskommune. Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Væksthus Sjælland omkring at videreudvikle Vækstfabrikken på Marienbergvej. Vordingborg Erhverv overtager Vordingborg Kommunes forpligtelser i projekt Vækstfabrik 2.0. og modtager den tilknyttede refusion. Arbejdet med at udvikle kommunens mikrovirksomheder har høj prioritet. Vordingborg Erhverv har en central rolle i at følge op på anbefalingerne fra mikrovirksomhedsprojektet og omsætte dem til praksis. Der er ligeledes en klar forventning om, at Vordingborg Erhverv indgår et tæt samarbejde med Vordingborg Kommune omkring de kommunale erhvervsprojekter og erhvervsarrangementer. Dette samarbejde indbefatter bl.a. deltagelse i diverse arbejdsgrupper mv. Effektmål for Vordingborg Erhvervs arbejde i Erhvervsservice At der kan dokumenteres et øget kendskab til Vordingborg Erhvervs ydelser til virksomhederne i aftalens periode At mindst 85 % af virksomhederne enten er tilfredse eller meget tilfredse med Vordingborg Erhvervs ydelser i aftalens periode Iværksætteri At der etableres et netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune, der kan fremme mikrovirksomhedernes samhandel og forretningsudvikling At der oprettes en database over de virksomheder som Vordingborg Erhverv har været i kontakt med. At der løbende etableres kortere kursusforløb for Vordingborg Kommunes iværksættere. Internationalisering/eksport At der i aftalens periode etableres et netværk blandt lokale eksportvirksomheder med det formål at øge antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune At der i aftalens periode kan spores en vækst i den samlede omsætning blandt de virksomheder, der deltager i eksportnetværket Tiltrækning af virksomheder At der etableres et tæt samarbejde med Copenhagen Capacity omkring tiltrækning af virksomheder til Vordingborg Kommune At der - i samarbejde med handelsstandsforeningerne og kommunens Citymanager - arbejdes på at gøre de 3 købstæder mere attraktive for nye butikker herunder kædebutikker 2

50 Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv At der i samarbejde mellem parterne udvikles en markedsføringsstrategi for erhvervsområdet ved afkørsel 41 inden for aftalens periode At virksomhederne generelt er mere tilfredse med erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune Løbende opfølgning på samarbejdsaftalen For at sikre en løbende dialog mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv, vil der efter behov blive afholdt møder mellem parterne. Med aftalens indgåelse den 1. juli 2014 holdes i møder mellem parterne i de sidste 2 kvartaler af 2014 og 4 møder i For at sikre en afrapportering til det politiske niveau omkring arbejdet med aftalens konkrete målsætninger, forpligter Vordingborg Erhverv sig til at orientere det politiske niveau 2 gange om året i forbindelse med en overordnet status på de igangværende indsatsområder. Orienteringerne finder som udgangspunkt sted i juni og december måned. Økonomi for samarbejdsaftalen Basisbidrag Vordingborg Kommune udbetaler et årligt basisbidrag til Vordingborg Erhverv på 2,73 mio. kr. til dækning af alle udgifter, der vedrører Vordingborg Erhverv som organisation og dennes lokalisering. Det resterende basisbidrag for 2014 udbetales som et samlet beløb pr. 1. juli, mens det for 2015 udbetales kvartalsvis forud i 4 lige store rater. Økonomien i aftalen reguleres i januar 2015 i henhold til KLs løn - og prisfremskrivning. Pulje til udviklingsprojekter Udover basisbidraget har Vordingborg Kommune afsat en pulje 2,5 mio. kr. årligt fra Udviklings- og markedsføringspuljen til projekter i 2014 og 2015, der udvikler og styrker Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Der er en klar forventning om, at midlerne primært udmøntes via projekter, som Vordingborg Erhverv er tovholder på, og at de kommunale midler geares gennem ansøgning af eksterne midler. I tilfælde hvor der ikke findes eksterne finansieringsmuligheder kan Vordingborg Kommune vælge at finansiere projektet med 100 %. Ansøgninger til puljen sendes til Udviklingsstabens fællespostkasse: UDV-FP og behandles i Erhvervsudvalget. I forbindelse med udbetaling af den bevilgede medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen, gælder de almindelige retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen. 3

51 Aftalens ikrafttrædelse og varighed Samarbejdsaftalens træder i kraft den 1. juli 2014 og løber frem til 31. december Ønskes aftalen fornyet skal en evt. ny aftale være politisk vedtaget senest 1. november Aftalen kan herefter opsiges gensidigt af parterne med et varsel på 6 mdr. For Vordingborg Kommune, den / 2014 Knud Larsen, Borgmester Lau Svendsen - Tune, Kommunaldirektør For Vordingborg Erhverv A/S, den / 2014 Bent Benemann Bischoff, Direktør for Vordingborg Erhverv A/S 4

52 Bilag: Opgavefordeling mellem Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv Vordingborg Kommune Fælles opgaver Basal erhvervsservice Regional udvikling Erhvervsprojekter Erhvervsfremme Uddannelse Markedsføring af Beskæftigelsesfremme Puljeadministration Vordingborg som Tiltrækning og Tiltrækning af nye fastholdelse af erhvervskommune virksomheder offentlige Deltagelse i Fastholdelse af lokale arbejdspladser regionale - og virksomheder Planlægning internationale tiltag Etablere netværk og Sagsbehandling på erhvervsområdet Strategi - og facilitere netværksmøder politikformulering Afholde kursusforløb for Bosætning bl.a. iværksættere Arbejdsmarkedspolitik Indgå samarbejder med Landdistriktsudvikling relevante aktører Infrastruktur Medvirke til det erhvervspolitiske arbejde Statistikudtræk fra erhvervsdatabaser 5

53 6

54 Bilag: 8.1. Proces og mødeplan arbejdsgrupper erhvervshandleplan.docx Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79806/14

55 PROCES- OG MØDEPLAN FOR ARBEJDSGRUPPER, ERHVERVSHANDLEPLAN 2014 Forud for etableringen af de tematiserede arbejdsgrupper, som skal komme med konkrete input til ny erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune, bliver der sendt fælles invitationer med Erhvervsudvalget og Vordingborg Erhverv A/S som afsender via mail til alle deltagere ved erhvervskonferencen den 21. maj 2014 og via mail til erhvervs- og turistforeninger, handelsforeninger m.fl.. og der annonceres i Sydsjællands Tidende i uge 34 og i uge 35 med datoer for arbejdsgruppemøder og med henvisning til dialogportalen. Administrationen foreslår, at der planlægges 2 møder pr. arbejdsgruppe og at alle arbejdsgruppemøder afholdes kl. 15:30 til 17:30 i et egnet mødelokale på Rådhuset, Valdemarsgade 43 i Vordingborg. Administrationen foreslår følgende datoer for de 10 arbejdsgruppemøder i september: Globalisering og innovation tirsdag den 9. september og mandag den 22. september Kompetenceudvikling torsdag den 11. september og tirsdag den 23. september Virksomhed og iværksætter mandag den 15. september og torsdag den 25. september Detailhandel tirsdag den 16. september og mandag den 29. september Turisme onsdag den 17. september og tirsdag den 30. september. Output fra grupperne opsamles løbende og forlag til hhv. erhvervshandleplan og erhvervspolitik behandles i Erhvervsudvalget den 2. oktober og sendes i offentlig høring fra den 7. oktober til den 28. oktober (3 uger). Under hensyntagen til indkomne høringssvar udarbejdes endeligt forslag til erhvervspolitik og erhvervshandleplan, som behandles i Erhvervsudvalget den 10. november, i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 27. november /1

56 Bilag: 8.2. Udkast til erhvervspolitik Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79812/14

57 UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i Visionen rummer en række erhvervspolitiske temaer, som erhvervspolitikken skal realisere og en lang række andre temaer, som erhvervspolitikken skal kunne spille sammen med og understøtte. KOMMUNALBESTYRELSENS VISION FOR VORDINGBORG KOMMUNE I 2030 Visionen favner meget bredt og tegner et billede af fremtidens Vordingborg Kommune, hvor vi udnytter vores unikke kompetence og forudsætninger til at skabe de bedst mulige rammer for det gode liv både for kommunens borgere og for kommunens virksomheder. Kogt ned til en enkelt sætning lyder visionen for Vordingborg Kommune i år 2030 således: Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Visionen rummer en række udsagn og billeder, som beskriver Kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling Vordingborg Kommune. I visionen fremgår følgende udsagn, som specifikt er henvendt til erhvervsområdet. De skal dog ses i relation til den bredere vision, de indgår i. Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Vi er kendt for mange iværksættere og virksomheder, som har opnået stor vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller være turist i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro. Virksomheder med fokus på fødevarer fra landbrug, over forarbejdning, handel og til gourmetrestauranter har fået en særligt stærk position og brand i Vordingborg Kommune. Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder til kommunen. Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksomheder, som med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store. ERHVERVSUDVALGETS VISIONER FOR ERHVERVSUDVIKLINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Vordingborg Kommune vil erhvervslivet og ønsker at øge kendskabet til vores lokale virksomheder og til de udfordringer og muligheder, som betinger deres vækst. Vi vil gerne i direkte dialog med

58 herboende virksomheder og med virksomheder, der overvejer at lokalisere sig i kommunen, og vi vil gøre vores bedste for at skabe gode løsninger for alle. I de senere års vurderinger af erhvervsklimaet har Vordingborg Kommune modtaget meget blandede anmeldelser. I én undersøgelse ligger vi helt i bund, mens vi i andre undersøgelser ligger i top i forhold til erhvervsvenlighed og rammevilkår. I Vordingborg Kommune er det en klar ambition at ligge i top hele vejen rundt. Derfor vil vi i de kommende år arbejde målrettet med at styrke vores dialog med og service til virksomhederne samt opbygge vores image som erhvervsvenlig kommune. Som kommune og erhvervsliv har vi en fælles opgave med at styrke erhvervsklimaet og i fællesskab tale vores erhvervsliv og lokaleområde op. Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Effektive sagsgange og dialogbaseret sagsbehandling Kommunens varetagelse af service- og myndighedsopgaver påvirker virksomhederne meget direkte og har stor betydning for virksomhedernes konkurrencekraft og mulighed for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Vi vil løbende forbedre vores interne procedurer og serviceydelser til virksomhederne og finde frem til de forbedringer, som kan mærkes ude i virksomhederne i form af mere smidig og effektiv sagsbehandling. Der skal være en løbende og fordomsfri dialog mellem kommunen og erhvervslivet omkring skabelsen af de bedst mulige rammevilkår herunder konkrete ønsker og forslag, der kan styrke den kommunale service til virksomhederne. I forhold til kommunens myndighedsudøvelse ønsker vi i Vordingborg Kommune at være så effektive og servicemindede som muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Der skal være fokus på en direkte dialog mellem kommune og erhvervsliv på alle niveauer, hvor kommunen er synlig og opsøgende over for virksomhederne. Vi skal være gode til at dokumentere, den service vi leverer til virksomhederne blandt andet gennem mere systematisk evaluering af virksomhedernes serviceoplevelser, opfølgning på henvendelser, øget brug af tilfredshedsundersøgelser m.m. Erhvervspolitik er en samlet servicepakke for virksomhederne og de ansatte Kommunens service til borgerne i almindelighed har stor betydning for de medarbejdere, som virksomhederne gerne vil fastholde eller tiltrække. Tiltrækningen af nye virksomheder er ikke kun et spørgsmål om at få overbevist virksomheden om, at placere sig i Vordingborg Kommune, men også at kunne tilbyde attraktive forhold for de ansatte, der ønsker at bo tæt på virksomheden. Derfor er det vigtigt, at erhvervspolitikken ikke begrænses til snævre erhvervspolitiske emner som f.eks. dækningsafgift og grundskyld, men ses som en del af en større helhed, hvor kulturtilbud, natur, byudvikling, infrastruktur, turismeservice, folkeskolernes kvalitet, uddannelsesmuligheder og muligheder for dagpasning spiller en væsentlig rolle for virksomhedernes muligheder for vækst. POLITISKE MÅLSÆTNINGER Vordingborg Kommune arbejder med følgende 5 overordnede temaer for den erhvervspolitiske indsats, som konkretiseres yderligere i en Vordingborg Kommunes handleplan på erhvervsområdet, der udvikles i samarbejde med virksomheder og aktører på erhvervsområdet.

59 GLOBALISERING OG INNOVATION For stadig flere virksomheder indgår arbejdet med innovation som en nødvendig del af at tilpasse sine produkter og organisation til markedet. Vordingborg Kommune ønsker at sætte innovation på dagsordenen og tilskynde flere virksomheder til at afsætte deres produkter på udenlandske markeder. Målsætninger på dette område kunne være: At øge antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune At øge antallet af virksomheder i Vordingborg Kommune der aktivt arbejder med innovation At udnytte mulighederne i forhold de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland At sikre en vidensdeling og netværksdannelse mellem virksomhederne i Vordingborg Kommune KOMPETENCEUDVIKLING Viden og know how er vigtige konkurrenceparametre, når danske virksomheder skal konkurrere på såvel hjemmemarkedet som på udenlandske markeder. Både den eksisterende arbejdsstyrke og fremtidens medarbejdere skal kunne håndtere de stigende kompetencekrav og selv kunne byde ind med nye løsninger og nye produkter. Målsætninger på dette område kunne være: At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At bidrage til at der sker en målrettet udvikling af virksomhedernes ansatte og ledere At der sker en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser VIRKSOMHEDER OG IVÆRKSÆTTERE En stor del af virksomhedernes kontakt med det offentlige sker til kommunerne. Vordingborg Kommune ønsker, at virksomhederne oplever kontakten til den kommunale administration som værende dialogbaseret, effektiv og med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og behov. Målsætninger på dette område kunne være: At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At henvendelser vedrørende mulig placering af erhvervsvirksomheder behandles hurtigt og effektivt

60 At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune DETAILHANDEL Et levende og alsidigt handelsliv er en forudsætning for et velfungerende lokalsamfund. Mange detailhandelsvirksomheder møder en række udfordringer i disse år på grund af øget nethandel og stigende forventninger om kundeoplevelser. Et øget samspil mellem detailhandlen, kulturlivet og de lokale uddannelsesinstitutioner skal gensidigt styrke handels- og kulturlivet. Målsætninger på dette område kunne være: At de unge fra uddannelsesinstitutionerne i højere grad tiltrækkes til Vordingborg midtby At de lokale detailhandelsvirksomheder i højere grad udnytter muligheden for nethandel som et supplement til den fysiske butik At der skal ske et tættere samarbejde mellem handelsstandsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events TURISME Vordingborg Kommune har en række enestående turistattraktioner, der allerede i dag har høje besøgstal. Det økonomiske potentiale inden for turismen er dog langt fra udtømt og Vordingborg Kommune ønsker på sigt, at hæve turismeerhvervets omsætning gennem en styrkelse af turismeerhvervets serviceniveau og det samlede turismeprodukt. Målsætninger på dette område kunne være: At Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark At der sker en fokuseret indsats på at højne det generelle serviceniveau inden for turismeerhvervet At der skabes et øget samspil mellem de enkelte turismevirksomheder og kultur- og handelslivet i de 3 købstæder At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune

61

62 Bilag: 9.1. Vækstregnskab_vordingborg 2. KVT 2014 Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78525/14

63 VækstRegnskab kvartal % 8% 6% 85% % 67% 96, 87 96,45 89,06 88% VORDINGBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

64 RESUME Mellem 2. og 3. kvartal 2013 oplevede virksomhederne i Vordingborg Kommune en lille fremgang i omsætningen, som kommer ovenpå en væsentlig fremgang mellem 1. og 2. kvartal De fleste ressourceområder ligger stabilt i omsætning, mens turismen dog relativt set har en stor forøgelse i omsætningen. For eksporten var der for andet kvartal i træk fremgang, og niveauet er nu højere end ved indgangen til den økonomiske krise i På trods af en relativ lille stigning i omsætningen, er der en forøgelse af beskæftigelsen i den private sektor på 122 fuldtidsstilling er. Fremgangen tegner sig især inden for ressourceområderne fødevarer og turisme med henholdsvis 89 og 41 beskæftigede, mens transportområdet på den anden side faldt med 35 fuldtidsstillinger. Det er især virksomhederne i størrelsen ansatte, der har øget beskæftigelsen, mens der er sket et relativt fald i beskæftigelsen i de helt små virksomheder. Samlet set er Vordingborg Kommunes private beskæftigelse på vej op efter et stort dyk i starten 2013, og der er således en mere positiv beskæftigelsesudvikling i kommunen end i Region Sjælland som helhed, set over de seneste to år. Inden for den offentlige sektor, oplevede kommunen for tredje kvartal i træk et fald i den offentlige beskæftigelse. Mens den mellem 2. og 3. kvartal 2013 var på 56 fuldtidsstillinger, har der siden 4. kvartal 2012 været et samlet fald på 110 beskæftigede. Faldet dækker over en fremgang på 80 ansatte inden for undervisningsområdet, men en tilbagegang på alle andre områder. Tabet af offentlige arbejdspladser er større end i Region Sjælland som helhed, og udligner således i høj grad den positive udvikling på det private område. For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 2

65 OMSÆTNING I PRIVATSEKTOR OMSÆTNING I VIRKSOMHEDER MED HOVEDSÆDE I VORDINGBORG KOMMUNE ( ) K1 K2 K3 K4 K K2 K3 K4 K K2 K3 K4 K K2 K3 K4 K1 K K3 Kilde: Danmarks Statistik EKSPORTUDVIKLING UDVIKLINGEN I VIRKSOMHEDERNES EKSPORT, HOVEDSÆDER ( ) Eksport i mio. kr Figuren viser den samlede eksport for virksomheder med hovedsæde i Vordingborg Kommune K K K K3 Kilde: Danmarks Statistik Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 3

66 FORDELING AF ARBEJDSPLADSER PÅ VIRKSOMHEDS- STØRRELSE ( ) VIRKSOMHEDSSTØRRELSE VORDINGBORG kvartal kvartal kvartal kvartal 0-1 årsværk 4% 4% 4% 4% 2-4 årsværk 15% 16% 15% 15% 5-9 årsværk 18% 17% 17% 17% årsværk 21% 19% 20% 22% årsværk 19% 19% 19% 18% årsværk 13% 13% 12% 12% 100+ årsværk 7% 7% 8% 8% Ukendte mv. 4% 5% 4% 4% REGION SJÆLLAND 0-1 årsværk 3% 3% 3% 3% 2-4 årsværk 13% 13% 13% 13% 5-9 årsværk 17% 17% 16% 16% årsværk 17% 17% 17% 17% årsværk 19% 19% 19% 19% årsværk 12% 11% 12% 12% 100+ årsværk 16% 17% 16% 16% Ukendte mv. 4% 4% 4% 4% Tabellen viser fordelingen af antal fuldtidsansatte fordelt på arbejdspladsstørrelse i Vordingborg Kommune og Region Sjælland. Kilde: Danmarks Statistik UDVIKLING I ANTALLET AF BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN ( ) JOB Ressourceområde 3. kvartal 3. kvartal Vækst Relativ Fødevarer % Møbler/Beklædning % Turisme % Bygge/Bolig % IT/Kommunikation % Transport % Energi/Miljø % Medico/Sundhed % Øvrige erhverv % Resultat % Figuren viser beskæftigelsen inden for ressourceområder i 3. kvartal 2013 sammenlignet med 3. kvartal Kilde: Danmarks Statistik Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 4

67 BESKÆFTIGELSESUDVIKLING UDVIKLINGEN I DEN PRIVATE BESKÆFTIGELSE ( ) Figuren viser beskæftigelsesudviklingen i henholdsvis Vordingborg Kommune og Region Sjælland indenfor den private sektor K K K K K K K K K3 Region Sjælland Vordingborg Kommune Kilde: Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSESUDVIKLING UDVIKLINGEN I ANTALLET AF BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN ( ) Udviklingen i Ressourceområde 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2013 Privat Sektor % Fødevarer % Møbler/Beklædning % Turisme % Bygge/Bolig % IT/Kommunikation % Transport % Energi/Miljø % Medico/Sundhed % Øvrige erhverv % Figuren viser beskæftigelsesudviklingen i henholdsvis Vordingborg Kommune og Region Sjælland indenfor den private sektor Offentlig Sektor % Kilde: Danmarks Statistik Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 5

68 STYRKET TURISME Inden for turismesektoren, har der de senere kvartaler været en større omsætning, ligesom der er kommet markant flere i beskæftigelse end tidligere. 2. og 3. er kvartal som regel er de stærkeste for turismen, men udviklingen de senere kvartaler går udover de alminde lige sæsonudsving. Antallet i 3. kvartal 2013 er således det højeste antal siden 2009, hvor antallet af fuldtidsstillinger har svinget mellem 137 og 219. For omsætningen tegner der sig det samme billede, hvor 3. kvartal 2013 udgør et højdepunkt med 61 millioner, mod normalt 25 og 47 millioner. Der tegner sig således samlet et billede af en styrket omsætning og beskæftigelse på turismeområdet. BESKÆFTIGELSESUDVIKLING UDVIKLING I BESKÆF- TIGELSEN INDEN FOR TURISME ( ) Beskæftigelse Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen indenfor ressourceområdet Turisme det seneste år K K K K3 Region Sjælland Vordingborg Kommune Kilde: Danmarks Statistik Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 6

69 DEN OFFENTLIGE SEKTOR I den offentlige sektor som helhed har der været et fald i antal arbejds pladser på 41. Tallet dækker over en markant forøgelse i antallet af beskæftigede inden for undervisning, der er steget med 80 personer fra 2. til 3. kvartal Modsat er der tilbagegang på alle andre offentlige jobkategorier, hvor blandt andet fritids- og kulturområdet har tydelig tilbagegang. Sammenlignet med udviklingen i den offentlige sektor i Region Sjælland som helhed, mister Vordingborg Kommune relativt flere arbejdspladser. BESKÆFTIGELSESUDVIKLING UDVIKLINGEN I DEN OFFENTLIGE BESKÆFTIGELSE ( ) Figuren viser beskæftigelsesudviklingen i henholdsvis Vordingborg Kommune og Region Sjælland inden for den offent lige sektor K K K K3 Region Sjælland Vordingborg Kommune Kilde: Danmarks Statistik Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 7

70 UDVIKLINGEN I ANTALLET AF BESKÆFTIGEDE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR MED ARBEJDSSTED I KOMMUNEN ( ) BESKÆFTIGELSESUDVIKLING Udviklingen i Ressourceområde 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2013 Offentlig Sektor % Generelle offentlige tjenester Forsvar og offentlig orden og sikkerhed Øvrige offentlig tjenester % % % Sundhedsvæsen % Fritid, kultur og religion % Undervisning % Social beskyttelse % Tabellen viser fordelingen af beskæftigelsesudvikling på forskellige offentlige kategorier. Kilde: Danmarks Statistik Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 8

71 VækstRegnskab 2014 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Center for VækstAnalyse - en del af Væksthus Sjælland. Layout: Helle Hauskov Data er indsamlet fra Danmarks Statistik. Kilden til beskæftigelsesudvikling en er lønmodtagerstatistikken, der beskriver udviklingen i fuldtidsbeskæftig e de lønmodtagere. Det betyder at selvstændige ikke er med i vækstregnskabet. Kilden til omsætnings- og eksportudviklingen er virksomhedernes momsindberetninger. Det betyder, at de mindste virksomheder, som kun indberetter en gang årligt, ikke er med i vækstregnskabet. For omsætning og eksport er data opgjort for den enkelte virksomhed med udgangspunkt i den kommune, hvor virksomheden har sit hovedsæde. Det er således ikke muligt at opgøre enkelte afdelingers omsætning eller eksport i denne sammenhæng. Da der kun regnes efter fuldtidsstillinger kan det samlede antal beskæftigede synes mindre end i andre opgørelser. For de kvartalsvise opgørelser skal den samlede vurdering af tallene ses i lyset af, at der både på omsætning, eksport og inden for flere brancher for beskæftigelse er markante sæsonudsving. Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland VækstRegnskab kvartal Vordingborg 9

72 Bilag: Vordingborg Kommunes Retningslinjer for udbud og indkøb Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88860/14

73 Vordingborg Kommunes Retningslinjer for udbud og indkøb

På vegne af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Den 8. juni 2014

På vegne af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Den 8. juni 2014 Næstved Kommune Center for Strategi og Innovation Att.: Chefkonsulent Tine Jeppesen Teatergade 8 4700 Næstved På vegne af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Den 8. juni 2014 Kortfattet og konkret beskrivelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børsen, 1217 København K 1217 København K Mødedato Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013 Strategisk Erhvervshandleplan for 2011-2013 2. udkast 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. INDLEDNING...4 2. VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1)

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn fredag den 6. januar 2012 kl. 11.30-13.30, Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (udvalgsværelse 5, indgang G). Sekretariat for Udvikling Fyn Dagsorden

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere