Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager"

Transkript

1 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er beskæftigelsen braget i vejret. Det gælder især inden for den private servicesektor, men beskæftigelsen inden for bygge- og anlæg har på trods af lav aktivitet også vist overraskende pæne takter. Væksten i dansk økonomi ser igen ud til at blive svag. Der er tegn på, at væksten i udlandet aftager. Det private forbrug er også begyndt at vise svaghedstegn. Jobindikatorerne peger samtidig på, at jobfesten de kommende år bliver knap så festlig som hidtil. af cheføkonom Erik Bjørsted, stud.polit Mette Rasmussen & stud.polit. Eva Smidt 31. oktober 16 Analysens hovedkonklusioner I 15 var der kun en vækst i dansk økonomi på 1 pct., men en fremgang i beskæftigelsen på godt. personer. Det har været en paradoksal udvikling, og fremgangen på arbejdsmarkedet har været helt ude af trit med væksten, hvis man ser på den historiske sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse. I første halvdel af 16 har der været pæn vækst, men fra andet halvår ventes væksten at geare ned, så væksten i 16 kun bliver,9 pct. og 1,3 pct. i 17. Med en så sløv vækst er det tvivlsomt, at beskæftigelsesfremgangen kan fortsætte i samme tempo. Der er på nuværende tidspunkt tegn på, at jobfremgangen fremadrettet bliver mindre, end vi har været vant til. Beskæftigelsesindikatorerne for de tre hovederhverv er således begyndt at pege ned, og virksomhedernes vurdering af den faktiske beskæftigelsesudvikling har de sidste par måneder været negativ. Hvis jobfremgangen på arbejdsmarkedet bremser op, bliver opsvinget mindre selvbærende, og risikoen for, at dansk økonomi vil fortsætte med at snegle sig af sted, bliver større. Kontakt Cheføkonom Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Paradoksal udvikling på arbejdsmarkedet I 15 voksede BNP kun 1 pct., hvilket især skyldtes et skuffende andet halvår. Samtidig voksede den samlede beskæftigelse med godt. personer. Historisk har det ellers krævet en vækst på over 1-1,5 pct., før der har været fremgang i beskæftigelsen. Derfor har beskæftigelsesfremgangen de seneste år været ude af trit med væksten. Det fremgår af figur 1, som viser, at vi i 15 lå langt over Okunkurven, som viser den historiske sammenhæng mellem BNP-vækst og beskæftigelsesfremgang fra Figur 1. Sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse Samlet Beskæftigelse (pct.) y =,6571x -, BNP (pct.) Anm.: BNP-væksten er den gennemsnitlige 1-årige vækst udregnet over en 2-årig periode. De blå punkter angiver år, hvor nationalregnskabet er endeligt. De røde prikker angiver år, hvor nationalregnskabet endnu er foreløbigt. For 16, 17 og 18 er indlagt skøn fra AE s efterårsprognose 16. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Den flotte beskæftigelsesfremgang fra 15 er fortsat ind i 16, og bare i løbet af første halvår af 16 er den samlede beskæftigelse vokset med knap. personer. I første halvår af 16 har der da også været en pæn vækst på hhv.,7 og,4 pct. i 1. og 2. kvartal, og egentlig er dansk økonomi kommet godt ud af starthullerne i begyndelsen af 16. Der er der dog flere tegn på, at vi for andet halvår af 16 vil se en vis opbremsning i væksten. Allerede fra 1. til 2. kvt. lå der en nedgearing i BNP-væksten, hvilket også var tilfældet for væksten i det private forbrug, som er en væsentlig kilde til vækst. Indikatorer som dankortomsætningen, detailomsætningsindekset, forbrugertilliden m.fl. peger også på, at det private forbrug har udviklet sig sløjt i 3. kvartal. Derfor lader der til at være en opbremsning på vej i det private forbrug. Samtidig er der også tegn på, at væksten i udlandet er på vej til at geare ned bl.a. pga. Brexit. I lyset af den svagere vækst i forbrugernes og udlandets efterspørgsel bliver det også vanskeligere at få gang i de private investeringer. Derfor ventes blot en vækst i år på,9 pct. og 1,3 pct. til næste år. Givet tommelfingerreglerne om sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse er beskæftigelsen allerede på nuværende tidspunkt vokset meget mere, end hvad man kan forvente af en årsvækst i BNP på 2

3 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16,9 pct. Det er forventningen, at forholdet mellem vækst og beskæftigelse normaliseres over tid. Med den opbremsning i væksten, der ventes for andet halvår af 16, er det derfor også forventningen, at beskæftigelsesfremgangen vil bremse op i andet halvår af 16. Ikke desto mindre er beskæftigelsen allerede vokset meget, og derfor ventes årsvæksten at komme op på knap 45. personer i 16. Forventningen om en nedgearing i beskæftigelsesfremgangen fra andet halvår af 16 understøttes af flere indikatorer. Bl.a. er der ikke længere den samme vækst i antallet af nyopslåede stillinger som tidligere. Det fremgår af figur 2, som viser antallet af nyopslåede jobannoncer i Jobindeks. Siden omkring 11 har antallet af nyopslåede stillinger været stigende, men der har igennem længere tid ikke for alvor været nogen fremgang i antallet af nye jobopslag på Jobindex. Samtidig er der blevet varslet flere fyringer i de første ni måneder af 16 sammenlignet med de første ni måneder af 15. Det kan være en indikation af, at jobfremgangen fremadrettet bliver mindre. Beskæftigelsesindikatorerne fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer peger også på en lavere jobfremgang den kommende tid. Figur 2. Antallet af nye jobannoncer i Jobindex Nyopslåede stillinger/annoncer 35. Nyopslåede stillinger/annoncer Jobindex Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Kilde: AE på baggrund af Jobindex. Frem mod 18 ventes beskæftigelsesfremgangen fortsat at geare ned, så den samlede beskæftigelse vokser omkring 24. personer i 17 og 18. Samtidig ventes en vækst i BNP på knap 1,3 pct. i 17 stigende til 2 pct. i 18 i takt med økonomiens bedring. Således nærmer vi os frem mod 18 den historiske sammenhæng mellem vækst og beskæftigelse givet ved Okun-kurven. Som figur 3 viser, så vil denne arbejdsmarkedsprognose medføre, at den samlede beskæftigelse ved udgangen af 18 næsten vil være tilbage på før-krise-niveauet. Hvis væksten skuffer, kommer beskæftigelsen dog ikke tilbage på før-krise niveau. 3

4 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Figur 3. Beskæftigelsesudviklingen siden pers pers Samlet beskæftigelse Private hovederhverv, højre akse Anm.: Den stiplede linje angiver prognoseperioden. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Jobfesten i byggeriet og privat service bliver mindre festlig Udviklingen i den samlede beskæftigelse drives især af udviklingen i de tre private hovederhverv, bygge- og anlæg, industrien og den private servicesektor. Figur 4 viser, hvordan hver af de tre private hovederhverv bidrager til beskæftigelsesfremgangen. Som figuren viser, så blev beskæftigelsesfremgangen i 15 især trukket af den private servicesektor, hvor beskæftigelsen voksede med 25. personer. Også beskæftigelsen i industrien og byggeriet voksede pænt i 15, hhv. 3. og 5. personer. I første halvår af 16 er den private service vokset med 23. personer, mens beskæftigelsen i både byggeriet samt i industrien er vokset med hver 4. personer. Således har det også i første halvår af 16 været den private service, som især har trukket beskæftigelsesfremgangen. For andet halvår af 16 ventes beskæftigelsesfremgangen inden for alle tre erhverv at geare ned. Opbremsningen i beskæftigelsesfremgangen ventes at fortsætte ind i 17 og 18 for alle tre hovederhverv. Således ventes beskæftigelsen i den private servicesektor at vokse med 21. og 23. personer i hhv. 17 og 18. Beskæftigelsen i industrien ventes både i 17 og 18 at vokse med 2. personer, men selvom det er en mindre jobfremgang end i 16, er det alligvel bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsen fortsat vokser, når man tænker på, at industrien fra 199 til 5 årligt mistede 6-7. arbejdspladser. Beskæftigelsen indenfor byggeriet ventes at vokse med 3. personer i 17 og 2. i 18, hvilket er en noget lavere jobfremgang end i 16. 4

5 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Figur 4. Ændring i beskæftigelsen i de 3 private hovederhverv Ændring, 1. pers Privat service B&A Industrien Ændring, 1. pers. 5 4 Tabel 1. Ændring i beskæftigelsen i de private hovederhverv, 1. personer 15 16* 17* 18* De tre private hovederhverv (total) Bygge og anlæg 4, Industrien Privat service 25 36, Anm: * angiver prognoseår Kilde: AE på baggrund af DST Lavere vækst i det private forbrug bremser jobvæksten i privat service Figur 5 viser beskæftigelsesudviklingen inden for den private service siden 199. Den private service er en meget arbejdskraftsintensiv branche og blev hårdt ramt under krisen, hvor beskæftigelsen faldt med 69. personer. Siden 13 er beskæftigelsen i den private service vokset med tiltagende styrke og nåede i 15 op på før-krise-niveauet. Siden 15 er beskæftigelsen i den private service fortsat med at vokse, og alene i første halvår af 16 er den vokset med knap 23. personer. Over prognoseperioden ventes den positive beskæftigelsesudvikling i den private service at fortsætte, men der ventes en vis nedgearing i beskæftigelsesfremgangen allerede fra andet halvår af 16. Således ventes beskæftigelsen i den private service at vokse med i alt 36.5 personer i 16, faldende til hhv. 21. og 23. personer i 17 og 18. 5

6 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Figur 5. Beskæftigelsen i den private service 1. pers pers Privat service Anm.: Den stiplede linje angiver prognoseperioden Nedgearingen i beskæftigelsesfremgangen inden for den private service skal ses i lyset af den ventede udvikling i særligt det private forbrug, som er en væsentlig drivkraft bag aktiviteten i den private servicesektor. Væksten i det private forbrug aftog i 2. kvt. 16, og ser man på forbrugertilliden, har den længe haft en faldende profil, jf. figur 6. Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen har også skuffet i 3. kvartal, og derfor er der sandsynligvis heller ikke nogen forbrugsfest lige rundt om hjørnet. Figur 6. Forbrugertilliden Nettotal Nettotal Forbrugertillid (SK.) Nedgearingen i beskæftigelsesfremgangen inden for den private servicesektor bliver også understøttet af beskæftigelsesindikatoren for den private service. Som figur 7 viser, har indikatoren peget ned siden begyndelsen af 16 og er i øjeblikket faktisk negativ. 6

7 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Figur 7. Beskæftigelsesindikator for den private service nettotal, pct nettotal, pct Privat service Industrien kan rammes af Brexit Siden 199 erne har industribeskæftigelsen haft en faldende tendens, som f.eks. kan skyldes øget automatisering og outsourcing, og fra 199 til 5 faldt industriens beskæftigelse årligt med 6-7. personer. Med krisen faldt beskæftigelsen i industrien dog ekstraordinært meget. Beskæftigelsen faldt med godt 7. personer, svarende til, at ca. 1/5 af de beskæftigede i industrien mistede deres job. Siden 13 er industribeskæftigelsen begyndt at vokse igen. Det fremgår af figur 8. I 15 voksede industribeskæftigelsen med godt 2.5 personer, og i første halvår af 16 har der også været en pæn fremgang på ca. 3.7 personer. Det er imidlertid forventningen, at væksten i industribeskæftigelsen gearer lidt ned fra andet halvår af 16, så industribeskæftigelsen i 16 vokser med samlet 5. personer. Nedgearingen ventes at fortsætte, så industribeskæftigelsen ventes at vokse omkring 2. personer i 17 og 18. I betragtning af den nedadgående tendens, man så i industriens beskæftigelse op gennem 9 ene og i erne, er det dog positivt, at beskæftigelsen fortsat ventes at kunne vokse i industrien. 7

8 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Figur 8. Beskæftigelsen i industrien 1. pers pers Industrien Anm.: Den stiplede linje angiver prognoseperioden Når væksten i industribeskæftigelsen ventes at aftage fra andet halvår af 16, skal det bl.a. ses i lyset af forventningen til eksporten af varer. En stor del af produktionen i industrien er nemlig trukket af eksporten, som er følsom i forhold til udviklingen på verdensmarkedet. Her er der dels bekymringer omkring udviklingen i BRIK-landene, herunder Kina, og dels er der uvished om effekterne af Brexit Industrieksporten (opgjort ekskl. skibe og fly) faldt i både juli og august, og i lyset af, at væksten i udlandet ventes at blive lavere i 17, står eksporten over for et nyt hårdt år. Figur 9. Industrieksport Mia. kr. 45 Mia. kr Industrieksport ekskl. skibe og fly Industriimport ekskl. skibe og fly Anm.: Industrieksporten omfatter kamikalier og kemiske produkter, forarbejdede varer (primært halvfabrikata), maskiner & transportmidler, bearbejdede varer, diverse varer og transaktioner. Her er taget et 3-måneders glidende gennemsnit. Data er sæsonkorrigeret.. 8

9 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Det er usikkert, hvor meget Brexit vil påvirke afsætningen af danske industrivarer i udlandet. Der vil sandsynligvis være en direkte effekt på vores eksport til Storbritannien, som allerede er faldet, og en indirekte effekt på vores eksport til Tyskland, Sverige og andre EU-lande, som også bliver ramt af Brexit. I figur er det vist, hvor stor en andel af vores samlede eksport af industrivarer, der i 15 blev afsat i Storbritannien, Tyskland og Sverige. Som figuren viser, aftog disse lande tilsammen ca. 1/3 af den samlede danske industrieksport. Således er Brexit ikke uden betydning for udsigterne for den danske industrieksport og derfor også for den fremtidige aktivitet og beskæftigelsesudvikling i industrien. Figur. Eksportandel af industrivarer i 15 17,4 9,8 67,5 5,2 Tyskland Sverige Storbritannien Øvrige Anm.: Industrieksporten omfatter kemikalier og kemiske produkter, forarbejdede varer (primært halvfabrikata), maskiner & transportmidler, bearbejdede varer, diverse varer og transaktioner. Der en således en vis risiko for, at industriens udvikling vil blive negativt påvirket af Brexit. Beskæftigelsesindikatoren for industrien understøtter da også forventningen om en nedgearing i væksten i industribeskæftigelsen. Som figur 11 viser, har den peget ned i et par måneder og er senest blevet negativ. Figur 11. Beskæftigelsesindikator for industrien Beskæftigelsesindikatoindikator Beskæftigelses Industri. 9

10 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Beskæftigelsen i byggeriet bremser op Figur 12 viser udviklingen i bygge- og anlægsbeskæftigelsen siden 199. Som figuren viser, voksede beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen kraftigt i årene op til krisen, men da krisen kom, faldt byggeog anlægsbeskæftigelsen drastisk. Fra 8 til 13 mistede knap 37. personer deres job, hvilket svarer til lidt under 1/5 af dem, der var beskæftigede i bygge- og anlæg inden krisen. I en del år efter krisen har aktiviteten og beskæftigelsen i bygge og anlæg ligget underdrejet, og i denne periode er det fremrykkede offentlige investeringer, investeringer i regi af Landsbyggefonden og i nogen grad bolig-job-ordningen, der har holdt hånden under byggeriet. Fra 14 er beskæftigelsen i bygge og anlæg imidlertid begyndt at vokse igen. I 15 voksede beskæftigelsen i bygge og anlæg med 4.7 personer, og i første halvår af 16 er beskæftigelsen i bygge og anlæg vokset med 4. personer. Det er imidlertid forventningen, at væksten i beskæftigelsen i bygge og anlæg gearer ned fra andet halvår 16. Således ventes en vækst i byggeog anlægsbeskæftigelsen på 7. personer i 16, faldende til hhv. 2.5 personer i 17 og 2. personer i 18. Figur 12. Beskæftigelsen i bygge & anlæg 1. pers pers Beskæftigelsen i B&A Anm.: Den stiplede linje angiver prognoseperioden Ikke overraskende trækker investeringer i bolig samt i andet byggeri og anlæg meget af aktiviteten i bygge- og anlægssektoren. Når der ventes en nedgearing i beskæftigelsesfremgangen i byggeriet, hænger det således også sammen med forventningerne til byggeriet og boligmarkedet. For boliginvesteringerne ventes kun en relativt svag vækst fremadrettet, hvilket hænger sammen med, at boligprisudviklingen i prognosen ventes at blive lidt mere afdæmpet end hidtil. Boligpriserne er en vigtig stimulans til investeringer i nyt boligbyggeri, idet en højere boligpris gør det mere profitabelt at investere i nyt boligbyggeri. Derfor følger boliginvesteringerne typisk udviklingen i kontantprisen på huse, hvilket fremgår af figur 13. Samtidig forventes renterne også at vokse gennem prognoseperioden.

11 AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Figur 13. Udvikling i real kontantpris på huse og boliginvesteringer Real boligpris = 1 Boliginvesteringer mia. kr Real boligpris Boliginvesteringer Anm.: Den stiplede linje angiver prognoseperioden og udtræk fra ADAM Indikatoren for beskæftigelsen i byggeriet har da også haft en faldende tendens de sidste måneder, og den understøtter således en nedgearing i beskæftigelsesfremgangen. Det viser figur 14. Samtidig viste de seneste tal for byggebeskæftigelsen fra Danmarks Statistik, at jobfremgangen i byggeriet var bremset op i 3. kvartal 16. Figur 14. Beskæftigelsesindikator for B&A Beskæftigelsesindikator Beskæftigelsesindikator Byggeriet 11

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

21.000 flere private job frem mod 2015

21.000 flere private job frem mod 2015 Arbejdsmarkedsprognose for de tre private hovederhverv, september 213 21. flere private job frem mod 215 De seneste måneders nøgletal tyder på bedre tider i dansk økonomi. AE s arbejdsmarkedsprognose peger

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Prognose: flere private job forsvinder i år

Prognose: flere private job forsvinder i år Arbejdsmarkedsprognose, april 213 Prognose: 11. flere private job forsvinder i år AE s prognose for det danske arbejdsmarked forventer, at vi vil se 11. job gå tabt i 213 i de tre private hovederhverv;

Læs mere

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Prognose for arbejdsmarkedets tre hovederhverv april 212 Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Udsigterne for de tre private hovederhverv tegner lidt lysere end i efteråret 211. Samlet set

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Dansk økonomi lider af mangel på efterspørgsel

Dansk økonomi lider af mangel på efterspørgsel Dansk økonomi lider af mangel på efterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 10 www.ae.dk Dansk økonomi lider af mangel på efterspørgsel af cheføkonom

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Sløv vækst bremser dansk jobfremgang

Sløv vækst bremser dansk jobfremgang Sløv vækst bremser dansk jobfremgang Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 10 www.ae.dk Sløv vækst bremser dansk jobfremgang af cheføkonom Erik Bjørsted og

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Økonomisk rapport, juni 2011

Økonomisk rapport, juni 2011 Økonomisk rapport, juni 211 Analysen giver en status på den aktuelle situation i dansk økonomi med særligt fokus på byggeog anlægssektoren. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, stud.polit. Niels Storm

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Efter recessionen venter der de tre private hovederhverv bygge- og anlægssektoren, industrien og den private servicesektor yderligere tre magre

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Titusindevis af nye job på vej

Titusindevis af nye job på vej Beskæftigelsen er igennem mere end to år vokset måned efter måned, og siden foråret 2013 er der blevet ca. 72.500 flere lønmodtagere. De kommende år er der udsigt til et bredt funderet opsving på det danske

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Dansk økonomi oplever i øjeblikket en markant jobfremfremgang. Lønmodtagerbeskæftigelsen er siden foråret 2013 vokset med næsten 135.000 personer,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 2016 Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 2016 Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 216 Reykjavik Nyckeltal för Danmark Folkmängd 5,7 mill Förväntad BNP-utveckling 1,1 % Inflationstakt,7 % Arbetslöshet 4,2 % Styrränta -,1 % Bostadsbyggande

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Historisk vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving

Historisk vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving Økonomisk prognose - april 2017 Historisk vækst i arbejdsstyrken giver grobund for holdbart opsving Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 10 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Antallet af såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat og med forstærket styrke. Inden for det sidste år er der kommet

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed I foråret 1 boblede økonomerne af optimisme og EU-kommissionens økonomikommissær dristede sig endda til at tale om det lyseste forår i mange år. Opsvinget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere