Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Black Bull Bike, Skovkanten 58, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, herunder cykler samt dele og tilbehør til cykler (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KHS Holding ApS, Kongevejen 100, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: blå og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELDRY (730) Indehaver: GN Resound A/S, Mårkærvej 2A, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GN Store Nord A/S, Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 10: Etuier, alle specielt udformet til høreapparater. (511) Klasse 11: Små elektriske apparater og beholdere til opvarmning af høreapparater og etuier til høreapparater for at fjerne fugt. (511) Klasse 20: Emballageæsker, emballagebeholdere og opbevaringsæsker, alle af kunststof og alle til høreapparater, dog ikke specielt udformet til disse. (511) Klasse 21: Opbevaringsbeholdere, alle af kunststof og til høreapparater, dog ikke specielt udformet til disse. (730) Indehaver: Søren Windfeld, Ll Egebjergvej 16 A, 4560 Vig, Danmark (511) Klasse 16: Undervisningsmaterialer i form af regnehæfter, tællebrætter i aske- og bøgetræ, regnebrætter i aske- og bøgetræ, tabeltrekanter i asketræ, bøgetræ og plast, brikker i rav, bronze og sten, æsker til brikker, opgavehæfter, vejledninger med facitlister, taltavler præget, trykt, lasergraveret og brændt i læder, laminerede regnebrætter til overhead, laminerede tabeltrekanter til overhead, specialundervisningsbrætter, decimalregnebrætter, stativer til opbevaring af klassesæt af tællebrætter og regnebrætter, kasser til klassesæt af tabeltrekanter. (511) Klasse 28: Legetøj. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed i form af undervisning i de fire regnearter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sanigas aut. VVS (730) Indehaver: Sanigas Aut VVS v/kim Hansen, Tæbyvej 10, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 1343

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAMMA MOKKA (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditor- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restauranter, caféer og cafeterier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nukleus.dk (730) Indehaver: Læge Søs Wollesen, Pilestræde 39 4, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rich`s (730) Indehaver: Nordic Brands A/S, Sortedam Dossering 93 A, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOIKX (730) Indehaver: NKT Cables Group A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; elektriske kabler dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Last Bag (730) Indehaver: The Last Bag v/p B Bendtsen, Reventlowsgade 32, 1651 København V, Danmark (511) Klasse 18: Lædertasker. Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Golf 4 kids (730) Indehaver: Storyville Visual Communication v/anders Vestergård Petersen, Damgårdsvej 62, 2990 Nivå, Danmark (511) Klasse 28: Julepynt. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Landbrugets Hus (730) Indehaver: Landbrugsrådgivning Østjylland I/S, Samsøgade 3, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder bogføring og regnskab. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder rådgivning om nybygning og renovering af stalde og produktionsanlæg til kvæg og svin. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder EDBkurser, kurser i drift af kvæg-, svine- og plantebrug, virksomhedsledelse, råd og vejledning omkring alle landboretlige forhold herunder ekspropriation, erstatningsspørgsmål, miljøforhold, fredningssager, spørgsmål om vandløb. (511) Klasse 42: Juridisk bistand i form af råd og vejledning omkring alle landboretlige forhold herunder ekspropriation, fredningssager, skødeskrivning, erstatningsopgørelser, erstatningsspørgsmål (ikke finansielle), skilsmisser, mælkekvoteansøgninger, handyr- og ammekopræmieordninger, juridisk bistand vedrørende miljøforhold, design og udvikling af computer hardware og computer software, arkitektvirksomhed herunder rådgivning om bygning og ombygning af stalde og produktionsanlæg i landbruget samt stuehuse. (511) Klasse 44: Rådgivning omkring avl af levende dyr, herunder kvæg og svin, rådgivning omkring avl af korn, frø, foderafgrøder, frugter, grøntsager, naturlige planter og blomster. rådgivning omkring næringsmidler til dyr, rådgivning om landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsproduktioner, rådgivning om økologi, bistand ved driftsledelse og management, tekniske budgetter, produktionsplanlægning og foderstyring, udarbejdelse af foderbudget og foderplan, afgræsningsstyring, byggesparring og indretning af stalde og produktionsanlæg, kvalitetsstyring på landbrugsbedrifter herunder bedrifter inden for kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl, medvirken ved etablering af græsningsaftaler og forpagtningsaftaler, formidling af præmierettigheder vedrørende arealer, ammekøer og handyr. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser vedrørende personers og genstandes sikkerhed, herunder rådgivning om ophør, førtidspensionering, efterløn, delpension, sygdom, revalidering, erhvervsskift, skilsmisse, kontakt med offentlige myndigheder, etablering af erfa-grupper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLOWFISH (730) Indehaver: Ole Hesselberg Frandsen, Sønderbro 5, 8500 Grenaa, Danmark (511) Klasse 22: Fiskenet (511) Klasse 25: Beklædning (511) Klasse 28: Fiskegrej 1344

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINITABLETINOS (730) Indehaver: Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De Fruittuinen NL-2132 NZ Hoofddorp, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj og opvask, vaskemidler til renserier, opvaskemidler, luftopfriskende og deodoriserende midler, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, skuremidler samt slibemidler, tæpperensemidler, sæbe, afkalkningsmidler og afskalningsmidler til husholdningsbrug, skyllemidler til tøjvask; alle forannævnte varer med eller uden en desinficerende bestanddel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Soldana (730) Indehaver: ApS Soldana, Syvstjernehusene 1, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALPAL (730) Indehaver: Almar Packaging International Inc, 201 Gateview, 3 Sugar Close, Private Bag X011, Umhlanga 4320, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 20: Palle af plastik, dele og tilbehør af plastik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, udlejning af paller af plastik og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Soulfish (730) Indehaver: Patrick Damsted, Fjordvej 81, 5330 Munkebo, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DesignToolbox (730) Indehaver: SkabelonDesign ApS, Margretheholmsvej 2, 1432 København K, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fremtidens Milliardindustrier (730) Indehaver: Huset Mandag Morgen A/S, Valkendorfsgade 13, 1151 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommuneforsikring A/S, Krumtappen 2, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ekvator ApS, Rungsted Havn 28, 1 sal tv, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1345

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fonden Center for Software Innovation, Stenager 2, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og gult. (730) Indehaver: Whole in One A/S, Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, online annoncering på computernetværk og internettet, alle de foranstående ydelser også leveret via online adgang på computernetværk og internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, drift af golfbaner og -anlæg. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, pasning af græsplæner samt rådgivning herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IceBreak (730) Indehaver: Agent-Data ApS, Håndværkersvinget 8 st, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Training Day (730) Indehaver: LOADED v/maria Skotte-Nielsen, Vesterbrogade 196, 1800 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsar-rangementer og kulturelle arrangementer, drift af motions- og fitnesscenter. (730) Indehaver: TØMRERMESTRENE CALLESEN & DAHL A/S, Lundsbjerg Industrivej 14, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer af træ. (511) Klasse 20: Møbler og varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ. (511) Klasse 28: Legetøj og spil. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed (tømrer - snedkervirksomhed), reparationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer af træ eller andet materiale. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor træbranchen og entreprenørbranchen. (591) Farvetekst: som vedhæftet 1346

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STAR (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Corporate IP, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 05: kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål. (511) Klasse 29: mælk og mejeriprodukter, protein-baserede mælkekalciumberigede snackstænger. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CoatZyme (730) Indehaver: Biolocus A/S, Forskningscentret, Agern Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diskret Rådgivning I/S (730) Indehaver: Flemming Rasmussen Holding ApS, Vestre Lagunevej 7, 2680 Solrød Strand, Danmark (511) Klasse 35: Virksomhedsledelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hole in one coaching (730) Indehaver: Michael Frost Consulting, Mørkhøjvej 132 st.8, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: pressen (730) Indehaver: JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 35: Organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering samt udlejning af mødelokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BSD (730) Indehaver: Broadcast Service Danmark A/S, Banestrøget 21, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og software; telekommunikationsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Drift og vedligeholdelse af analoge og digitale sendestationer for radio og tv, drift of vedligeholdelseaf tilbringer- og sendeudstyr for radio og tv. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder administration ogudlejning af mastekapacitet, multiplex-operatørvirksomhed, EPG (Electronic Programme Guide-)-operatørvirksomhed, CA (Conditional Access)-operatørvirksomhed, API (Application Program Interface)-operatørvirksomhed, SMS (Subscriber ManagementSystem)-operatørvirksomhed, Internet-operatørvirksomhed, interaktiv radio- og tv, udlejning af telekommunikationsudstyr, nemlig udlejning af lokalradio-og lokaltv sendere og -sendeanlæg og SET TOP boxe, udlejning af transmissionskapacitet, datatjenester vedrørende transmission. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AQUASU (730) Indehaver: Niam ApS, Bakkevej 32, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Torsten Pedersen, Hovedgaden 35, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BERNARDI (730) Indehaver: BSA import / C.D.M. Sport v/ Bo Stig Andersen, D G Monrads Vej 4, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 12: Cykel og cykelstel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jebru Inspektion (730) Indehaver: Jebru Inspektion ApS, Tranevænget 101, 6830 Nørre Nebel, Danmark (511) Klasse 37: Inspektion af trykbærende anlæg og elevator. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Body-line (730) Indehaver: Arcon Scandinavia ApS, Glentevej 14, 6705 Esbjerg Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Adv Knud Sander, Kongensgade 34, 2, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater. (511) Klasse 05: Kosttilskud (mineralsk). 1347

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONTRIS (730) Indehaver: ONTRIS v/kim E. Danielsen, Liljevej 9, 6705 Esbjerg Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Fashion Week (730) Indehaver: Rygstøtten ApS, Hesselhaven 4, 4230 Skælskør, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder i form af tresshåndtering; kursusvirksomhed; foredrag; rådgivning i forbindelse med alle de førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 44: Sundhedspleje, i form af rådgivning om stresshåndtering, lægevirksomhed. (511) Klasse 45. Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: American Comfort (730) Indehaver: LZB Danmark v/robert Olesen, Brolæggervej 3, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med amerikansk designede varer, nemlig møbler, vaser, mianiaturemodeller, skåle, krukker, spejle, ure, billeder, malerier, lamper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SUN DE LUXE K/S, Struervej 16, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, kosmetiske cremer og lotioner herunder solbeskyttende cremer. (511) Klasse 35: Detailhandel med kosmetiske præparater, kosmetiske cremer, lotioner og solbeskyttende cremer. (511) Klasse 41: Motions- og helsecentre. (511) Klasse 44: Drift af solcentre; sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (730) Indehaver: Six Agency ApS, Nørregade 2, 1165 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: my2day (730) Indehaver: Hans Henrik Christiansen, Høstvej 25, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: trendsign (730) Indehaver: Trendsign A/S, Ellegårdvej 16, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VideoBanner (730) Indehaver: Ncom Webcast ApS, Sønderhøj 12, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ncom Holding ApS, Sønderhøj 12, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse, juridisk bistand. 1348

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Saxo Capital Markets (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, handel med computer hardware og computer software, administration af datastyrede arkiver, computerdatabaser, indføring i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, elektroniske overførsler af penge, formueforvaltning, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, clearingkontorer (finansielle), finansiel clearing, finansiering, finansielle vurderinger (bankvirksomhed), forvaltning af formuer, forvaltning af båndlagt kapital, homebanking, inkasso, investering af kapital, investeringsforeninger, økonomiske vurderinger (bankvirksomhed), finansielle analyser, fondsbørsmæglere, fondsbørsnoteringer, investeringsforeninger, (Hedgeforeninger), information om forsikringsvirksomhed, forsikringsforhold, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, bistand vedrørende afvikling af virksomheder (finansiel), kreditkortservice, udstedelse af kreditkort, tjenesteydelser vedrørende kreditkort, kreditgivning, kreditkontrakter, lån (finansiering), lån imod pant, vurdering af skatteforhold, verifikation af checks, factoring, forvaltning af midler under formyndere, bistand vedrørende likvidation af virksomheder (finansiel), opbevaring i depot af værdipapirer og genstande, veksling af penge, deponering af værdigenstande. (511) Klasse 39: Opbevaring af data eller dokumenter lagret på elektroniske medier, transportvirksomhed, nemlig distribution af computer hardware og computersoftware, data lagret på elektroniske medier, opbevaring af data eller dokumenter lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, elektronisk desktop publicering, forlagsvirksomhed, organisering af konkurrencer, undervisning eller underholdning, ledelse og arrangement af konferencer, ledelse og arrangement af kongresser, ledelse og arrangement af seminarer, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), online spiltjenester (fra et computernetværk), arrangement af konferencer, Ledelse og arrangement af kongresser, ledelse og arrangement af seminarer, Online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, tilvejebringelse af Online publikationer [ikke downloadable], Online spiltjenester [fra et computernetværk]. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, arbitragevirksomhed, rådgivning vedrørende computer hardware, design af computerprogrammer, design af computersystemer, computerprogrammering installation af computersoftware, EDB-programmering, EDB-programmering, juridisk bistand, juridisk forskning, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, overvågning af immaterielle rettigheder, vedligeholdelse af computer software, Web-hosting for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAXO (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, compactdisks [hukommelseskredsløb], computere, computerprogrammel [optaget], computerprogrammer [downloadable], computerprogrammer, optagne. (511) Klasse 16: Tryksager, aviser, magasiner, nyhedsbreve, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, handel med computer hardware og computer software, administration af datastyrede arkiver, computerdatabaser, indføring i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, elektroniske overførsler af penge, formueforvaltning, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, clearingkontorer (finansielle), finansiel clearing, finansiering, finansielle vurderinger (bankvirksomhed), forvaltning af formuer, forvaltning af båndlagt kapital, homebanking, inkasso, investering af kapital, investeringsforeninger, økonomiske vurderinger (bankvirksomhed), finansielle analyser, fondsbørsmæglere, fondsbørsnoteringer, investeringsforeninger, (Hedgeforeninger), information om forsikringsvirksomhed, forsikringsforhold, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, bistand vedrørende afvikling af virksomheder (finansiel), kreditkortservice, udstedelse af kreditkort, tjenesteydelser vedrørende kreditkort, kreditgivning, kreditkontrakter, lån (finansiering), lån imod pant, vurdering af skatteforhold, verifikation af checks, factoring, forvaltning af midler under formyndere, bistand vedrørende likvidation af virksomheder (finansiel), opbevaring i depot af værdipapirer og genstande, veksling af penge, deponering af værdigenstande. (511) Klasse 39: Opbevaring af data eller dokumenter lagret på elektroniske medier, transportvirksomhed, nemlig distribution af computer hardware og computersoftware, data lagret på elektroniske medier, opbevaring af data eller dokumenter lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, elektronisk desktop publicering, forlagsvirksomhed, organisering af konkurrencer, undervisning eller underholdning, ledelse og arrangement af konferencer, ledelse og arrangement af kongresser, ledelse og arrangement af seminarer, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), online spiltjenester (fra et computernetværk). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, arbitragevirksomhed, rådgivning vedrørende computer hardware, design af computerprogrammer, design af computersystemer, computerprogrammering installation af computersoftware, EDB-programmering, EDB-programmering, juridisk bistand, juridisk forskning, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, overvågning af immaterielle rettigheder, vedligeholdelse af computer software, Web-hosting for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stotec (730) Indehaver: Stotec, Liden Gunvers Vej 9, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med sygeplejeartikler og stomihjælpemidler. (511) Klasse 41: Undervisning i stomipleje. (511) Klasse 44: Rådgivning og vejledning om sygeplejeartikler og stomihjælpemidler. 1349

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CULTURE LAB (730) Indehaver: Have Pr & Kommunikation A/S, Carit Etlars Vej 3, 1814 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder medie- og sponsorkonsulent inden for det kulturelle og humanitære felt i såvel Danmark som internationalt, samt rådgivning om og koordinering af presseopgaver inden for blandt andet kulturinstitutioner, politikere og erhvervsliv med interesse i kultur og inden for teater, danse- og musikforestillinger, prisuddelinger, events, koncerter, kulturfestivaler, udstillinger, film, tv og Internet, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, her-under udvikling af strategier og visioner for virksomheder indenfor for det kulturelle og humanitære felt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder arrangering og afholdelse af teater-, danse- og musikforestillinger, prisuddelinger, events, koncerter, kulturfestivaler, udstillinger, Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, Danmark (511) Klasse 16: Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdti andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler,fotografier, papirhandlervarer, klæbemidlertil papirvarer og til husholdningsbrug,artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskinerog kontorartikler (dog ikke møbler),instruktions- og undervisningsmateriale (dogikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug(ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper,klichéer. (511) Klasse 20: Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør,spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben,fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskumsamt af erstatningsstoffer for disse materialereller af plastic. (511) Klasse 35: Detail- og en groshandel med papir og kontorartikler, samt møbler og kontormøbler, kontormaskiner, rengøringsprodukter og kaffe. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og gråt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DERMASSERE (730) Indehaver: Trademark/Firmafrugt Christian Ross, Æblegrenen 205, 5220 Odense SØ, Danmark (511) Klasse 31: Friske kartofler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: redoffice (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, Danmark (511) Klasse 16: Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug(ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Klasse 35: Detail- og en groshandel med papir og kontorartikler, samt møbler og kontormøbler, kontormaskiner, rengøringsprodukter og kaffe (730) Indehaver: Neutrogena Corporation a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske hudplejepræparater til brug i ansigtet, nemlig ansigtsrensepræparater, servietter imprægneret med kosmetiske cremer, strips imprægneret med kosmetiske cremer, kosmetiske cremer, geler og lotioner; kosmetiske øjencremer, øjenlotioner og præparater til brug omkring øjnene; kosmetiske fugtgivende cremer, fugtgivende geler og fugtgivende lotioner; hudeksfolierende cremer, hudeksfolierende lotioner og skønhedsmasker; kosmetiske kropsplejepræparater, nemlig kosmetiske lotioner, cremer og vaskepræparater, kosmetiske håndcremer og -lotioner, kosmetiske fodcremer og - lotioner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRM Readiness (730) Indehaver: Due & Partners ApS, Gl Strandvej 240A, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til gennemførelse og rapportering af markedsanalyser via Internettet, telefon, postalt og personligt. (511) Klasse 35: Markedsanalyse og rådgivning vedrørende forretningsledelse i form af konceptuel analyse- og ledelsesmodel samt rådgivningskoncept, der skaber beslutningsgrundlag for virksomheders ledelse (511) Klasse 42: Udvikling og design af computersoftware til brug for dataindsamling og rapportering via Internettet, telefon, postalt og personligt. 1350

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: OMX Aktiebolag, Se Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; udfærdigelse og udstedelse af finansielle instrumenter; bankvirksomhed og bankrådgivning; forvaltning af værdipapirer; finansiel clearing, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, finansielle vurderinger; kredit- og betalingskortservice; professionel rådgivning vedrørende organisering og administration af forretningsvirksomhed indenfor bank- og finansområdet; værdipapirhandel, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system, mæglervirksomhed vedrørende værdipapirer, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system; clearing og salg vedrørende værdipapirer, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system finansiel bearbejdning af statistik- og indeksdata samt finansiel information til brug ved clearingsaktiviteter relateret til handel og mæglervirksomhed med samt clearing af værdipapirer, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system, såvel som information relateret til andre børshandels- og optionsinstitutaktiviteter; overvågning og handel med værdipapirer, værdipapirmægling, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system, alle disse tjenesteydelser stillet til rådighed via et EDB- og/eller internetbaseret datainformationssystem; finansiel information, herunder om statistik- og indeksdata relateret til handel og mæglervirksomhed med værdipapirer, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system, information vedrørende clearing, afvikling og offentliggørelse af selskabsinformation såvel som anden information vedrørende forespørgsler, transaktioner, clearing, afvikling samt håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system; opretholdelse af kontobaseret værdipapirsystem; finansiel kautionistvirksomhed i form af sikkerhedsstillelse med henblik på at garantere sælgers ansvar; information via Internettet vedrørende handel og mæglervirksomhed med værdipapirer, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system; information vedrørende udbud og tilbud relateret til handel og mæglervirksomhed med værdipapirer, håndtering af værdipapirer og derivater i kontobaseret system; information vedrørende clearing, afvikling og offentliggørelse af selskabsinformation såvel som anden information relateret til forespørgsler, transaktioner, clearing og afvikling af værdipapirer, såvel som i forbindelse med information om andre børshandelsaktiviteter; informationsservice inden for værdipapirer og børshandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nicolas Kjær, Ulkærvej 25, 7840 Højslev, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, bælter (beklædningsgenstande) samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (591) Farvetekst: Mærket / logoet er sort og gråt (730) Indehaver: H.C. Andersen Parken, Grønvej 11, 5550 Langeskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARL F (730) Indehaver: Carl F. A/S, Tempovej 31, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 1351

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2203 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere