Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende."

Transkript

1 Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser fra byens borgere. Hospitalskloster Et kloster som plejer syge og fattige. Lå ofte i udkanten af byen, da mange sygdomme var smitsomme. Abbed Leder af et kloster. Almisse Gave som man giver af barmhjertighed. At årelade Behandling af sygdom. Man slog hul på en blodårer og tappede blod fra patiente. Afkog Når medicinske planter blev overhældt med kogende væske. Derefter skulle afkoget drikkes. Udtræk Når medicinske planter lå i blød i fx vand eller øl. Derefter blev det drukket som saft eller spist som en suppe. Munkeløfte Munke sku overholde tre vigtige ting: leve i fattigdom, være lydig overfor Gud og være kysk. Kyskhed Både munke og nonner skulle være kyske. Det betød, at de ikke måtte have sex.

2 Aflad Et brev man kunne købe. I brevet stod, at man var blevet tilgivet for de synder, man havde begået. Afladskræmmer Munke som solgte afladsbreve. De rejste rundt i Europa, og fik løn efter, hvor mange breve de solgte. Bod En straf, man skulle udføre, hvis man havde syndet. Kirken bestemte boden. Det kunne være faste i 7 dage. At skrifte Een gang om året skulle folk fortælle en præst eller munk om, hvilke synder de havde begået i årets løb. Forbøn Når en munk, nonne eller præst bad Gud om at tilgive en person for sine synder. Helgen En person som paven havde bestemt var hellig. Man ku først blive helgen, når man var død. Protestant En tilhænger af Luthers tanker og ideer, som var en protest mod den katolske kirke. Martin Luther Munk fra Tyskland. Han protesterede mod afladshandlen og den katolske kirkes rigdomme. Hans Thausen Ung munk som var enig med Luther. Han prædikede Luthers tanker og ideer i kirkerne i Viborg. Biskop Leder af et kirkesamfund. Hver biskop ledede et område kaldet et stift. Biskoppens kirke hed en domkirke.

3 Relikvie Rester som regel knogler fra en helgen. Blev opbevaret i et særligt skrin i kirken. Hedning En person som ikke var kristen. Først når man var døbt, kunne man kalde sig kristen. Tiende En skat, som alle bønder og borgere skulle betale til kirken. Tiende betyder en tiendedel (1/10), At synde Kirkens ord for de handlinger den mente var forkerte. Fx at stjæle, lyve eller hvis man ikke gik i kirke. Sakramente En religiøs handling. Katolicismen havde 7. Protestantismen har 2: dåb og nadver Pinebænk Et torturinstrument, hvor den dømte blev tortureret, ved fx at blive hevet i arme og ben, så knoglerne gik fra hinanden. Skamstraf En straf, hvor den dømte blev ydmyget og vanæret: fx i gabestokken. Strudhætte En hætte som dækker både hals og hoved og har en lang poselignende spids (strud). Kjortel En lukket dragt til at trække over hovedet. Brugt af både mænd, kvinder og børn Særk En slags underkjole. Lang og løsthængende til at trække over hovedet. Som regel med lange ærmer og i uld.

4 Laug en sammenslutning af håndværkere, som hver især havde deres eget værksted. Medlemmerne hjalp hinanden. Gilde en sammenslutning af præster og købmænd. En slags klub. De hjalp hinanden. De holdt bl.a. ædegilder og drikkegilder. Bymur En mur der omkransede byen. Gav beskyttelse mod fjender udefra. Inden for bymuren gjaldt byens love. Oldermand Oldermanden er leder af et laug. Fx et bagerlaug eller et tømrerlaug. Købstad En by som kongen har givet lov til at holde markeder. Havde monopol på handel og håndværk. Almue Personer som boede/arbejdede i købstaden, men som ikke var borger/borgerske. Det var fx børn og tjenestefolk. Udstødte Tiggere, gøglere, prostituerede og spedalske blev ikke regnet som ordentlige mennesker Landgilde De penge som fæstebonden betalte til herremanden for leje af den jord han dyrkede. Hoveri Tvangsarbejde som fæstebonden måtte udføre, hvis han ikke kunne betale den årlige leje af sine marker til herremanden. Hjulplov Plov med muldfjæl og hjul. Den vendte jorden, så den blev løs og luftig og mere frugtbar.

5 Muldfjæl En skråtstillet plade som vendte furen rundt, og vippede den over i fugestriben ved siden af. Jorden løs, luftig og mere frugtbar. Fæstebonde Bonde som ikke ejer sin egen gård eller jord. Han lejede jord og gård af en godsejer (en herremand, kirken el. kongen) Daglejer Person som ikke har råd til at leje en gård og jord af en godsejer. Måtte arbejder for en fæstebonde. Fik løn for en dag ad gangen. Herremand Rig mand der ejer meget jord. Lejer jord ud til fæstebønder. Har pligt til at forsvare kongen, men skal til gengæld ikke betale skat. Bondestand Den samfundsgruppe som bønderne tilhørte. Ca. 80 % af alle indbyggere i Danmark var bønder og boede i landsbyer. Trevangsbrug Landsbyens jord blev delt i tre dele. De lå skiftevis brak. Og blev skiftevis tilsået med ryg og byg. Man udpinte ikke jorden. Væbner En herremand som ikke var slået til ridder. Eller en laverestående adelsmand. Morgenstjerne Et køllelignende våben med indslåede jernpigge i køllehovedet. Hellebard Et stagevåben som bestod af et langt skaft op til to meter med et øksehoved på. Blide En kastemaskine brugt til at slynge sten og brandkugler eller lignende af sted med.

6 Slagkofte En tyk overdel som blev båret under ringbrynjen eller pladerustningen. Den afbødede slaget fra modstanderen. Lanse kaste- eller stødvåben i form af et langt, kraftigt træskaft forsynet med metalspids. Ridderslag Slaget med den flade side af sværdet, hvormed en ridder kunne gøre en anden mand til ridder. Stændersamfund De fire samfundsgrupper: gejstlige, adelen, bønderne og borgerne. De havde forskellige rettigheder og opgaver i samfundet. Gejstlige Personer som tilhørte kirken og klostrene. Fx paven, biskopper, præster og abbeder. Adelige Rige herremænd som ejede meget jord. Rigsråd Kongens rådgivere. Rigsrådet valgte, hvem der skulle være konge. Det bestod af biskopper og adelige personer. Kongsgård Kongen havde flere kongsgårde rundt om i landet. Han rejste imellem dem og viste sig selv og sin magt. Gl. Skivehus har været kongsgård. Håndfæstning Et dokument som beskrev hvad kongen måtte og ikke måtte gøre. Den var lavet af rigsrådet, og kongen skulle skrive under. Middelalder Den periode som strækker sig fra ca I denne periode var alle danskerne katolikker.