Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?"

Transkript

1 Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er jeg? Udd. Læsevejleder Udd. En ekstra chance Reading Recovery Arb. fuld tid som læsevejleder på Søndervangskolen en heldagsskole med over 82% tosprogede elever Er en del af skolens interne videncenter, hvor der samarbejdes mellem faglig støtte, dansk som andetsprog, modersmålsstøtte, AKT og læsevejleder Deltager i Tegn på Sprog et forskningsprojekt der løber over 6 år m. fokus på hvordan tosprogede lærer at læse og skrive emergent biliteracy Den specielle udfordring med tosprogede elever Kompleksiteten i problematikker for de svageste elever: - sproglige forhold - mangel på stimulation i de første leveår - sprogligt - motorisk - socialt - kulturelle forhold - Adfærd/opdragelse - almen trivsel i hjemmet - mange søskende - mangel på voksenkontakt - mange fædre er fraværende i dagligdagen - mangel på gode rollemodeller - almen trivsel i skolen - ADHD - PTSD - ordblindhed

2 Den pædagogiske udfordring Også at se elevernes ressourcer og ikke kun svagheder At afdække hvilke problemstillinger der er gældende for det enkelte barn At give støtte i forhold til det enkelte barns problematikker Vores opgave Nye Fælles mål for folkeskolen er lige så gældende for de tosprogede elever som for etnisk danske elever Vi skal ikke have Nye Fælles mål-light for de tosprogede Eleverne skal konkurrere på lige fod med etnisk danske elever når de forlade folkeskolen Hvis vi allerede når børnene er små nedsætter forventningerne til hvad eleverne vil kunne præstere, har vi fejlet Vi fratager dem muligheden for at opnå samme mål som etnisk danske elever Hvad gør vi i praksis Øger samarbejdet med daginstitutionerne: - hvordan samarbejder vi optimalt vidensdeling - Hvad gør vi? Hvad gør I? Hvordan bliver vi bedre i samarbejdet? - hvordan udnytter vi hinandens ressourcer i daginstitution og skole - hvordan letter vi overgangen fra daginstitution til skole Overleveringer fra daginstitutioner til skole: - sprogvurderinger, status udviklingshjul og TRAS fra daginstitutioner - logbog/barnets bog - møder med fokus på hvert enkelt barn Afdækning af det enkelte barn: - obligatoriske sprogvurderinger i august 0. klasse Udarbejdelse af elevplaner

3 Obligatoriske sprogvurderinger AKTI gruppeprøve - mindre grupper Læseevaluering på begyndertrinnet gruppeprøver: - store bogstaver - vokaler - ord og begreber Forståelse for skrift og tegn: sorteringsøvelse med mange typer af sprog/symboler/skrift - Genkender eleverne skrift på andre sprog? - Forstår eleverne brug af symboler? - Påvirker eleverne hinanden? - Tages der initiativer til at tale på andre sprog? Skriv hvad du vil gruppeaktivitet i mindre grupper - Hvad er elevernes umiddelbare syn på hvad det at skrive er? - tages der initiativ til at skrive rigtige bogstaver dansk eller andre sprog? - legeskrives der? - er eleven bevidst om skrift eller vælger eleven en anden aktivitet fx at tegne? - hvordan påvirker eleverne hinanden i arbejdet? Afdækning af familiens sproglige ressourcer to skemaer Sorteringsøvelse Afdækning af sprog - hvordan får vi øje på barnets sproglige ressourcer? Mange af vores elever kommer fra hjem med andre sprog end dansk som det primære sprog I nogle familier tales der kun ét sprog I nogle familier tales der to eller flere sprog I nogle familier er der ingen voksne der kan læse dansk I nogle familier der ingen voksne der kan læse modersmålet/modersmålene

4 Skematisk oversigt over sprogbrug i familien Relation Sprog Barn Sprog Relation Mor Navn Mor Far Storebror Storesøster Far Storebror Storesøster Forældrerapporteret sproganvendelse: Ari 0. kl. Relation Sprog Barn Sprog Relation Mor Arabisk Ari Arabisk Mor Kurdisk (syd) Lidt dansk Far Arabisk Arabisk Far Lidt dansk Storebror 4 år ældre Dansk Dansk Storebror Storesøster 10 år ældre Arabisk Dansk Dansk Storesøster Andre relationer - - Ari er inde i en god udvikling. Han er bevidst om, hvornår han bruger arabisk og hvornår han bruger dansk. Hvis der er danske ord, han ikke forstår, søger han gerne hjælp hos andre arabisktalende elever for at få forståelsen. Forældrerapporteret sproganvendelse: Yasemin 0. kl. Relation Sprog Barn Sprog Relation Mor Y. bor hos Pashto Yasemin Dansk Mor Lidt dansk Storesøster 3 år ældre Dansk Dansk Storesøster Lillesøster 1 år yngre Dansk Dansk Lillesøster Far Pashto Dansk Dansk Far Andre relationer - -

5 Sproglig status udvikling for Yasemin Mor er den eneste der i dagligdagen udvider Yasemins modersmål, pashto. Hun har lært dansk efter start i børnehave. Yasemins forældre er ikke gode til dansk men opfordrer deres børn til at bruge dansk meget for at blive dygtige i skolen. Yasemin bruger ikke selv modersmålet som et aktivt sprog. I skolen har Yasemin svært ved at kommunikere i undervisningen, fordi hun ofte mangler ord/begreber på dansk. I skolen kan vi bl.a. bruge disse oplysninger til at se hvorfor læseudviklingen går i stå og handle derefter. Yasemin har måske bruge for at strække sit modersmål for at kunne udvikle sit danske sprog bedre. Hun kan få mere støtte på modersmålet eller man kan tale med forældre om vigtigheden af at Yasemin til stadighed får brugt sit modersmål. Sproglige kompetencer hos barnets nærmeste relationer opdelt i tre kategorier Pers. data Sprogarv Sprogidentifikation Sprogbeherskelse Ari Dansk Arabisk Kurdisk Evt. Pers. andet/an data dre sprog (Aris mor angivet med navn) Sprogarv Sprogide ntifikatio n Sprogbeh t t/l/a t/l erskelse Pers. Dansk Arabisk Kurdisk Evt. data andet/an (Aris far dre sprog angivet Engelsk med navn) Sprogarv Sprogide ntifikatio n Sprogbeh t/l t/l/a t t/l erskelse

6 Yasemin Pers. data (Yasemin s mor angivet med navn) Dansk Pashto Evt. andet/an dre sprog Evt. andet/an dre sprog Pers. data (Yasemin s far angivet med navn) Dansk Pashto Evt. andet/an dre sprog Engelsk Evt. andet/an dre sprog Sprogarv - + Sprogarv Sprogide ntifikatio n - + Sprogide ntifikatio n Sprogbeh erskelse t t Sprogbeh erskelse t t/l t Opfølgning på obligatoriske sprogvurderinger: Individuelle afdækninger Udarbejdelse af elevplaner Holddeling på tværs af klasser Forebyggende specialundervisning for den svageste gruppe Øget forældresamarbejde Tilbagemeldinger til daginstitutionerne vedr. enkelte elever som i dagligdag og i de obligatoriske sprogvurderinger vurderes som ikke skoleparate Gentagelse af KTI i foråret, opfølgning på Læseevaluering i foråret + midtvejsevaluering i januar for hele klassen - bogstavkendskabstest Samarbejde med daginstitutioner Igangsættelse af registrering af sproglige ressourcer i familierne Forældrekursus i samarbejde mellem skole og daginstitution med fokus på: - sprog - stimulering, motorisk, sprogligt - højtlæsning - brug af folkebiblioteket Søgning af midler til udarbejdelse af videomateriale og billedbrochurer til forældre - samarbejde mellem læsevejleder og sprogvejledere Fokus på overgangen fra daginstitution og skole mange dage, hvor børnene i daginstitutioner kommer på skolen og laver skoleaktiviteter Øget samarbejde med forældrene i forbindelse med overgang til skole - skolen er repræsenteret ved forældremøder i daginstitutionen

7 Praksiseksempler på det anerkendende arbejde med elevernes første sprog Emnearbejde med ord og begreber på flere sprog Læsning af bøger på elevernes første sprog Læsning af dual language bøger Lån af bøger på andre sprog Lytte til bøger på elevernes første sprog Matematik og tal på andre sprog Fokus på alle repræsenterede sprog i en gruppe eller en klasse Lexin - billedtema Dansk klik på billeder eller ord for lyd

8 Tyrkisk klik på billeder eller ord for lyd Dual language bøger Opbygning af dual language bøger

9 Bøger på elevernes modersmål Bog på Urdu og somalisk Hvad står der mon? Læs billeder med børnene snak om skriften. Ser det ud som i de andre bøger vi læser? Viser barnet kendskab til læseretningen? Hvilken ende starter bogen mon fra? Viser barnet kendskab til at læse børnebøger hjemme på sit første sprog Lån bogen med hjem og læse og snakke på første sprog og evt. også dansk Snakke om bogen når barnet kommer med bogen igen. Matematik på flere sprog

10 Hvorfor arbejde med elevernes 1. sprog? Udenlandsk forskning viser gode resultater At gøre det legitimt at have et andet sprog i hjemmet At gøre det at bruge sit 1. sprog til noget normalt i dagligdagen i skolen og overfor klassekammerater At øge bevidstheden om sprog/ordlæring At mindske afstanden mellem hjem og skole Vi mærker energien fra elever, lærere, modersmålslærere, biblioteket og andre der ind til videre har været involveret Hvad siger forskningen om emergent biliteracy? Børn, der vokser op med flere skriftsprog, vil typisk drage sammenligninger mellem dem (Kenner et al 2004) Tidlig biliteracy involverer transfer af viden om skrift og skriftsprogsprincipper mellem sprog (Buckwalter & Lo 2002) Der kan potentielt ligge en metalingvistisk fordel i at have naturlig adgang til flere skriftsprog (Bialystok 2001) Nogle børn kombinerer skriftsprog (Mor-Sommerfeld 2002) Hvor finder man bøger til tosprogede? Lån: Det lokale bibliotek har bøger men har også mulighed for at bestille bøger hjem fra Bibliotekscenter for integration Lån selv på Bibliotekscenter for integration 5 måneders lån Hjælp familier til selv alt låne personligt på bibliotek eller via Bibliotekscenter for integration Køb: KBB-lyd har 5 forskellige bøger på 5 forskellige sprog meget billigt til salg! Man kan købe cd til men kun med den danske oplæsning! Der kommer mere!!! Og det skulle gerne blive meget mere udbygget med lyd på flere sprog og mulighed for at læse e-bøger med opslag mm. På flere sprog

11 Lån af bøger på andre sprog Opsummering: Det anerkendende arbejde med tosprogede elever At samarbejde om bedre overgange - både fra daginstitution til skole - og fra 0. klasse til 1. klasse At arbejde foregribende med den svageste gruppe elever At få øje på kompleksiteten i de svageste elevers problematikker At øge forældresamarbejdet med de svageste elevers forældre At se det enkelte barns ressourcer Nyttige links Lexin billedtema en billedordbog med lyd på mange sprog Forlag under Københavns biblioteker med dual language bøger lige nu meget billige! Har pt. 5 forskellige bøger på dansk/urdu, dansk/persisk, dansk/somalisk, dansk/arabisk og dansk/tyrkisk Mantra Lingua et engelsk forlag med speciale i tosprogethed Alien Languages et engelsk forlag med speciale i tosprogethed Bibliotekscenter for integration

12 Litteratur Statusrapporter fra Tegn på sprog: Artikel om undersøgelse foretaget af Dr. Raymonde Sneddon: Hjemmeside om dual language books: Artikel der beskriver forskellige typer af dual language books og hvilke mål/hvad læsning af disse bøger fremmer:

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at:

De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at: Nyhedsbrev 3-6 år, nr. 8, Marts 2010: Børn og Unge, Videncenter for Integration Det kommende skolebarns sprog og overgang til skolen. 1. Læringsmål og sproglige fokusområder. 2. Ordforrådstilegnelse. 3.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere