Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling"

Transkript

1 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

2 Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Gode læseforudsætninger Læselyst Læseerfaringer Forældresamarbejde omkring undervisningen Forældrefoldere om sprog og læsning Kære forældre til elever i indskolingen Råd om aktiviteter, der kan forberede læsning: Råd om læseaktiviteter i hjemmet: Kære forældre til elever på mellemtrinnet Råd om læseforståelsesaktiviteter i hjemmet: Støt op om dit barns fortsatte glæde ved frilæsning: Kære forældre til elever i overbygningen Støt din søn/datter i bedre at kunne forstå det læste: Litteratur Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

3 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling. Dette temahæfte er opdelt i: 1. Generel information til skolen. 2. Forslag til forældreinformation til indskoling, mellemtrin, overbygning. Forældre har stor betydning for mange faktorer i sammenhæng med elevens læseudvikling. Derfor er forældrene naturlige og vigtige samarbejdspartnere i barnets - og sidenhen den unges - læseudvikling. Det er et godt udgangspunkt for forældrenes bidrag, at skolen i praksis fortæller og viser, hvordan det er hensigtsmæssigt at støtte barnets læseudvikling. Det er vigtigt, at skole og forældre afstemmer forventningerne til samarbejdets omfang og indhold. Skolebestyrelse og skoleledelse kan være et vigtigt omdrejningspunkt i denne dialog. Læsefærdighed udvikles i et samspil mellem elevens forudsætninger, læselyst, læseerfaring og undervisning. Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling 3

4 4 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

5 Gode læseforudsætninger. Mange undersøgelser har vist, at der er sammenhæng mellem børns sproglige færdigheder og deres senere læsefærdigheder. Ud fra langtidsundersøgelser er det blevet undersøgt, hvilke sproglige færdigheder der især har sammenhæng med læsning. Det drejer sig om: Sproglig opmærksomhed er en samlende betegnelse for forskellige grader af bevidsthed om sprogets formside og brug. Fx at tog er et kort ord, og mariehøne er et langt ord. Fonologisk opmærksomhed er den del af den sproglige opmærksomhed, der omhandler sproglyd. Fonologisk opmærksomhed betegner således evnen til at skifte fokus fra ordets betydning til ordets lydlige opbygning. Fx er den første fonologiske opdagelse almindeligvis, at noget rimer. Tidlige skriftsproglige færdigheder såsom bogstav-lyd kendskab, bogstavkendskab og skriftsprogserfaring. Fx at Peter opdager, at hans navn begynder med samme bogstav, som der står på skiltet, hvor man parkerer. Forældrenes læsefærdigheder har en stærk prædikativ værdi for barnets læseudvikling. Hvis en af barnets forældre har/har haft dyslektiske vanskeligheder, er risikoen for, at barnet også får læsevanskeligheder firedoblet. Derimod har forskelle i socioøkonomiske, -kulturelle og -biologiske forhold en lavere sammenhæng med barnets læsefærdighed forstået på den måde, at der er en sammenhæng, som blot ikke er så stærk - specielt ikke, hvis man tager højde for barnets sproglige færdigheder. Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling 5

6 Læselyst. Børn, der kan lide at læse, læser meget. Børn, der læser af lyst, er ofte omgivet af voksne, der viser læsning stor interesse. Udvikling af læselyst gennem hele elevens skoleforløb styrkes ved Voksnes højtlæsning Mestringsglæde Positiv respons fra andre fx forældre, lærere, kammerater Læselystambassadører Læseerfaringer. Efter eleven har knækket læsekoden, skal der læses meget for at opnå en automatisering af læsningen svarende til ca normalsider. Det anbefales, at eleverne læser minutter hver dag derhjemme på passende tekstkompleksitets niveau, så læsningen flyder. Elever, der endnu ikke har opnået automatisering af læsningen, anbefales at læse sammen med en erfaren læser, der kan støtte og på pædagogisk vis give respons på læsningen. Hvis man gør læseerfaringer op i bøger, anbefales det, at elever i klasse læser mange letlæsningsbøger hver uge. I klasse anbefales det, at eleverne læser 3-4 bøger om måneden. I klasse anbefales det, at eleverne læser 1-2 bøger om måneden. 6 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

7 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling 7

8 Forældresamarbejde omkring undervisningen. Forældresamarbejdet omkring elevens læseudvikling skal passe til barnets udviklingstrin. Det anbefales, at man til forældremøder fortæller, hvad der karakteriserer læseudviklingen på det givne klassetrin og hvilke fokuspunkter, der er i undervisningen i det pågældende år. I skole-hjemsamarbejde er fokus rettet mod den enkelte elevs læseudvikling. Der drøftes målsætning og evaluering i forbindelse med elevplanen. I forbindelse med den tidlige læseindlæring er det vigtigt, at lærerne konkret fortæller, hvordan forældre og skole kan samarbejde om læseindlæringen. Man kan udarbejde forældrefoldere for, hvordan hjemmet kan støtte på de forskellige trin. Man kan vise film, der demonstrerer god læseundervisning eller invitere til forældredag med fokus på særlige læseaktiviteter. 8 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

9 Forældrefoldere om sprog og læsning. Følgende er inspiration til forældrefoldere om sprog og læsning. Det kan kopieres over på skolens papir, forsynes med billeder fra skolens hverdag, og I kan rette det til, så det afspejler jeres skoles hverdag. Kære forældre til elever i indskolingen. Som forældre er du en vigtig ressourceperson i dit barns sprog- og læseudvikling. Når barnet starter i 0. kl. har det allerede 6 års erfaring med sprog og (højt)læsning, og det er disse erfaringer, skolen bygger videre på i samarbejde med jer forældre. At blive en god læser kræver opbakning, interesse og, at forældrene læser med barnet hver dag derhjemme. Derfor er det vigtigt, at du som forælder støtter og inspirerer dit barn i at læse. Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling 9

10 Råd om aktiviteter, der kan forberede læsning: Sprogets lyde: Leg med sprogets lyde sammen med dit barn. Lav selv rim og remser sammen med dit barn. Find ord der starter med samme lyd. Stort ordforråd: Inddrag dit barn i aktiviteter og sæt ord på dem. Hjælp dit barn med at lære og forstå nye ord. Spil ordudviklende spil fx billedlotteri m.fl. Viden om omverdenen: Tag på ture sammen fx i skoven, i byen, på landet osv. og tal om, hvad I oplever. Tal om de ting, I oplever i hverdagen. Tidlig start med læseudviklingen: Inddrag dit barn i små læse- og skrivesituationer fx til- og frakort, ønskesedler, huskesedler. Læg små breve i barnets madkasse. Skriv tekst til barnets tegninger. Læs billedbøger med tekst. 10 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

11 Råd om læseaktiviteter i hjemmet: Lad læsning være en naturlig del af hverdagen i jeres hjem: Vis det er vigtigt at kunne læse, og det er en færdighed, du som voksen anvender i mange sammenhænge i hverdagen. Vis at læsning giver gode oplevelser fx ved højtlæsning, tag på biblioteket og lån bøger sammen, vis at du selv læser for din fornøjelse, tal sammen om det læste. Råd om oplæsning: Vælg gode børnebøger som interesserer dit barn og passer til barnets alder. Gå på biblioteket og lad barnet være med til at vælge de bøger, der skal læses højt. Snak sammen om handlingen i bogen og om bogens billeder. Lad din finger følge ordene i teksten. Tal sammen om betydningen af svære ord. Lad barnet finde kendte ord og bogstaver i teksten. Tal sammen om bogen efterfølgende. Læs gerne bogen flere gange. Lad barnet genfortælle historien, når det har lyst. Råd når dit barn læser højt for dig: Kig på titlen og billeder. Tal om hvad I tror, teksten handler om, før den læses. Læs evt. bogen højt for barnet, hvis den er svær. Lad barnet læse bogen højt. Støt barnet under læsningen ved svære ord fx ved at dele ordet og bruge bogstavlydene (slut evt. med at forære ordet til barnet). Afbryd kun ved fejllæsning, hvis det ødelægger læseforståelsen. Ros barnet. Når barnet senere begynder at læse bøger på egen hånd, så vis fortsat interesse for dit barns læsning. Hjælp barnet med at få læst minutter hver dag. Spørg ind til bøgernes handling. Tal fortsat med barnet om vanskelige ord og udtryk. Hjælp dit barn ved at støtte op om dets læseudvikling. Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling 11

12 Kære forældre til elever på mellemtrinnet. Læsning skal ikke kun vedligeholdes, læsning skal videreudvikles gennem hele skoleforløbet. Også på mellemtrinnet spiller du som forælder en vigtig rolle for dit barns fortsatte læseudvikling. På mellemtrinnet bliver læsningen i højere grad noget, barnet gør for at lære og få ny viden. Barnets forståelse af det læste bliver det centrale. Det er altså langt fra nok at kunne læse ordene, man skal også kunne forstå teksten samt læse med en passende hastighed. Det kræver øvelse, derfor er det fortsat vigtigt, at barnet læser hver dag derhjemme. På mellemtrinnet lærer dit barn at bruge læsning i alle fag. Hvert fag har sine egne fagudtryk, som dit barn skal lære at anvende og forstå. I skolen lærer dit barn også forskellige læseforståelsesstrategier, dvs. måder at læse, bruge og huske en tekst på for at forstå teksten bedst muligt. Råd om læseforståelsesaktiviteter i hjemmet: Styrk dit barns ordforråd: Tal sammen om ords betydninger. Slå svære ord op fx i en ordbog, prøv at bruge ordet i en anden sammenhæng. Viden om omverdenen: Tal og diskuter sammen om hvad I oplever i fx tv, bøger, blade, radio, internet m.m. Giv dit barn viden og oplevelser. Lad dit barn læse meget. Læs højt for dit barn. 12 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

13 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling 13

14 På mellemtrinnet stopper en del børn med at læse af lyst. Det er derfor vigtigt at bevare eller genfinde lyst og glæde ved læsning. Læsning anvendes i mangfoldige sammenhænge fx læsning af undertekster, læsning på nettet, læsning i blade m.m. Der er forskel på sværhedsgraden af de bøger, der bliver brugt fælles på klassen og bøger velegnet til frilæsning. En frilæsningsbog må ikke være sværere, end barnet selv kan læse 90-95% af ordene. Støt op om dit barns fortsatte glæde ved frilæsning: Hjælp dit barn med at afsætte tid og ro til formålet. Vis interesse og spørg ind til de bøger dit barn læser. Husk frilæsningsbogen ikke må være for svær. Vær opmærksom på at dit barn har læsestof fx ved at låne bøger på biblioteket. Vis interesse for dit barns brug af internettet - her findes også viden! Læs højt også selv om dit barn selv kan læse. Vis dig som rollemodel ved selv at (gen)finde glæden ved læsning. 14 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

15 Kære forældre til elever i overbygningen. Selv om jeres søn/datter ikke har behov for samme støtte til læsningen som tidligere, har de stadig brug for jer som aktive medspillere og, at I forældre interesserer jer for og indirekte støtter den fortsatte læseudvikling. I overbygningen bliver mængden af læsestof øget i næsten samtlige fag. Det stiller krav til læseforståelse, læsefærdigheder og læsehastighed. Derfor er det fortsat vigtigt, at der bliver læst ca. 30 minutter hver dag, så læsehastighed og læseforståelse fortsat er i udvikling. Læsning i alle fag spiller en central rolle i overbygningen. Hvert fag har nye faglige ord og begreber, der skal læres. Ordforråd er derfor afgørende i forhold til at forstå det læste. Her spiller I forældre en vigtig rolle ved at hjælpe med at finde forklaringer og opslagsmuligheder. Dit søn/datters almenviden er også central i forhold til at kunne forstå det læste. Du kan støtte ved at vise interesse for den unges verden og indgå i samtaler og diskussioner af emner, der optager din søn/datter. Endvidere kan du støtte den unges almenviden ved at opfordre ham/hende til at følge med i, hvad der sker i verden fx via nyhederne. Støt din søn/datter i bedre at kunne forstå det læste: Spørg hvad han/hun ved om emnet, inden teksten læses. Spørg hvad han/hun ønsker at få viden om ved at læse teksten, inden teksten læses. Anbefal at stille spørgsmål til teksten. Spørg efterfølgende om han/hun fandt svarene i teksten. Vær behjælpelig med at finde betydningen af ukendte ord. Vis interesse for det din søn/datter læser. Del dine egne gode læseoplevelser. Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling 15

16 Litteratur Catts, Fey, Zhang, & Tomblin: Language basis of reading and reading disabilities: Evidence from a longitudinal study. Scientific Studies of Reading, 3. Elbro, Scarborough: Early identification. Handbook of children s literacy. T. Nunes & P. Bryant (red). Kluwer Academic Publishers. Nationalt Videncenter for Læsning. Vi læser for livet. 16 Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Layout: Skole

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklassen

Læsning og skrivning i børnehaveklassen Læsning og skrivning i børnehaveklassen Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Gensidige forventninger Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG- OG LÆSEUDVIKLING GÅR HÅND I HÅND SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR 3 Ved du, at et godt talesprog er fundamentet for,

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere