Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen."

Transkript

1 Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Med fokus på den gode fortælling: Besøg af professionel illustrator til 5. og 6. årgang Besøg af skoletrjenesten Børns vilkår til 6. og 7. årgang Vi fastholder højtlæsning og fortælling i vore udlånstimer Tankerne i forhold til udskolingen: Debat med dansklærere og ledelse om evt. omstrukturering af udlånstider, således at læselysten styrkes for mellemtrin og udskoling Vi vil på også have særlig fokus på bibliotekskundskab for 2., 5. og 8. årgange, herunder besøg på Hinnerup Bibliotek Vi er meget optaget af, at eleverne bruger og benytter alle de mange gode bøger vi har. Vi har i de seneste år haft meget fokus på indskolingen og begynderlæsning og mener, at vi har et meget godt og velfungerende samarbejde med støttecentret og indskoling, nu vil gerne opnå samme kvalitet med mellemtrin og udskoling

2 Skoles målsætning for skoleåret 10/11 er at vi: holder åbent med bemanding i hele skoletiden og så vidt muligt også i de åbne uger fungerer som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø lærer og fastholder brugerne i gode arbejdsvaner tilbyder kl. 45 minutters ugentlig udlånstid at bibliotekskundskab afholdes indenfor bibliotekstimerne har fokus på udsmykning og har skiftende udstillinger fastmonteret projektor og lærred Pc-ø med 4 pc ere og med fastmonteret headsets Læringsstilssamling opdateres og synliggøres. Årsplaner fra teams og klasser Hvis I ønsker hjælp til at finde materialer og planlægning af jeres emner og projekter, så giv os besked i god tid. I kan også aflevere en kopi af jeres årsplan til Marker tydeligt hvilke emner I ønsker, at vi skal supplere med ideer og materialer, så vil vi se på, hvad vi kan bidrage med. Opgaver vi har fået besked om i god tid får altid 1. prioritet, når vores indsats skal fordeles, hvilket hjælper os med at være forberedte, når eleverne kommer for at søge informationer. Lån af bibliotekar I den udstrækning vi har ressourcer til det, er det muligt at låne en bibliotekar til forskellige forløb, vi kan bl.a. indgå i Faglig læsning/fagbogsforløb Elevintra intro Kursus for elever i layout Kursus i diverse IT-programmer Fortælling / højtlæsning Introduktion til danskedyr.dk/ verdensdyr.dk / frilæsning.dk Introduktion til Internet baserede læringsprogrammer Udstilling af elevarbejde/elevundervisning/formidling På skole har vi fantastiske muligheder for at vise elevernes arbejde frem for mange af skolens andre elever og forældre. Det skaber liv, øger nysgerrigheden og giver inspiration til andre. Vi hjælper gerne, og håber vi ved fælles hjælp løbende kan præsentere nye, spændende og dekorative produkter til glæde for alle.

3 Computerne Vi har i alt 6 arbejds-pc ere og en søge pc, som skal være parate til elever, der i den daglige undervisning skal lave skolearbejde - og skolearbejde har selvfølgelig altid førsteprioritet. Vi har ingen samlet reservation til Pc erne, men hvis behovet for en Pc opstår, kan man sende elever herover for at se om der er plads. Den ugentlige bibliotekstime i kl. Vi tilbyder alle 45 minutters udlånstid pr. uge. Den tid vil vi bl.a. gerne bruge til at læse højt og fortælle historier, præsentere bøger og genrer, komme med andre indspark og ideer til klassens igangværende emnearbejder samt undervise i bibliotekskundskab. Vi bestræber os meget på at bevidstgøre om bøgernes og læsningens værdi. Vort mål er, at alle bliver interesserede og ivrige bogorme, derfor skal en del af tiden også anvendes til, at alle finder og låner bøger. Herudover vil vi have fokus på vores flotte skolebibliotek, dets indretning, arbejdsvaner, ansvar for stedet og dets anvendelse. Materialer til læsekurser Vi hjælper med materialer i forskellige sværhedsgrader til læsekurser på især 1., 2., og 3. årgange, i samarbejde med lærerne og støttecentret. Opgaver til en del af letlæsningsbøgerne kan vi også hjælpe med at finde - bl.a. på nettet. Ideer på tværs og andre gode materialer Skabe opmærksomhed på nogle af de rigtig gode materialer vi har som f.eks. Ideer på tværs en idébog til dansk/orienteringsfagene i kl. Mangler du ideer til et emne så prøv at kigge i dette hæfte. På skole har vi 36 hæfter fyldt med inspiration og alsidige undervisningsmaterialer klar til kopiering. Den alfabetiske emneliste giver et godt overblik. Se evt: Gode Links Skabe opmærksom på at PC en og Internettet er en stor hjælp for mange i deres søgen efter ideer og emner. F.eks.: EMU Fagenes Infoguide SkoDa Projektopgaven SkrivOpgave Netfinder SkoleKom SkoleWeb LærerNet

4 Webreolen Duda På Personaleintra har en del lærere lagt links ind under lærernes egne links Her lægger vi også nye sider, vi bliver bekendte med ind. Udlån af taskebøger og klassesæt Dette er en af vore kerneydelser, som langt hen af vejen fungerer rigtig godt. Følg følgende procedure, så kan vi altid finde frem til, hvor de forskellige materialer findes. elever skal låne bøger med stregkode. de skal aflevere dem igen ved computeren. alle eleverne skriver navn og klasse i bøgerne ved udlevering, samt pakker dem ind i bogpapir. Vi forventer, at lærerne selv henter klassesættene på depotet, bibber dem ud, sætter dem i orange kasser og lader den grå kasse blive på hylden, og sætter dem tilbage på plads efter brug. Skriv til avisen 2010 Avisen i undervisningens store årlige konkurrence hvor klasser fra hele landet kæmper om at lave den bedste avis i uge 44 Interesserede klasser kan få nærmere oplysninger og hjælp på skole Dette års tema er: Køn Tilmeldingen til konkurrencen begynder fredag den 1. maj Se også: Hele verden i skole/ Læseraketten Også i det kommende skoleår i ugerne op til påskeferien, forventer vi, at Ulandsorganisationen Ibis står bag en ny kampagne til fordel for retten til en god grunduddannelse til alle. Vi vil selvfølgelig tilmelde alle interesserede klasser og forhåbentlig modtage nye spændende materialer og Læseraket-bøger. CFU i Skanderborg Hjælp og vejledning gives, så du selv kan søge og bestille i udlånssamlingen. CFU i Skanderborg På skole holder vi os orienterede om nye materialer og kurser, og vi glæder os til at hjælpe jer med mulighederne. OBS: Fra den 15. maj 2011 kan der bestilles materialer til det kommende skoleår.

5 Regler for skolebiblioteksområdet: Skole skal være et rart og inspirerende sted at være i. Vi ønsker, at alle har mulighed for at opleve arbejdsglæde og arbejdsro. En forudsætning for dette er at: samtale og samarbejde foregår roligt, så andre ikke forstyrres i deres arbejde der tales i et pænt og venligt sprog færdsel foregår stille og roligt på skole kan der arbejdes individuelt eller i grupper computerne kan benyttes i skoletiden samt i frikvartererne ingen mad og drikke på skole forstyrrende og udisciplineret opførsel accepteres ikke, vi henviser i stedet til aulaen eller klassens område, hvor lærerne har mulighed for opsyn hele tiden.

6 O. årgang Handleplan for biblioteks- og materialekundskab Årg. Mål Handlinger Materialer/ Idéer At eleverne Oplæsning af Tom bog til Får lyst til at komme billedbøger/fortælling billedbog og låne bøger på Kan orientere sig på Eleverne laver egne billedbøger Ved hvordan man opfører sig på Ved hvordan man behandler materialerne korrekt Kender udlåns- og afleveringsprocedurer Får kendskab til forskellige billedbøger Kende til gode oplæsningsbøger

7 1. årgang 2. årgang Hjælper børnene til at få gode læseoplevelser De får kendskab til forskellige bogtyper: Billedbøger, tegneserier, letlæsnings- og lette fagbøger Lærer om ovenstående bøgers placering/opsætning Hvad er et bogmærke? Repetition af omgangsformen på Informere forældrene om gode oplæsningsbøger Præsentation og oplæsning af forskellige bogtyper Opgaver med at finde forskellige bogtyper Bogmærker introduceres Forældrefolder med gode råd og liste over oplæsningsbøger Forældremøde vedr. læsning i 1. klasse i samarbejde med støttecenter Eleverne henter hver en bog. I fællesskab kategoriseres bøgerne inden for kategorien og bøgerne stilles på rette plads bagefter. Fortsat udarbejdelse af flere bogmærker Forældremøde vedr. læsning i 1. klasse i samarbejde med støttecenter koordinator Klassebibliotek laves til hver klasse v. skoleårets start. Laver og uddeler folder til forældre. Lærer om forskel på skøn- og faglitteratur Kan finde skøn- og fagbøger til selvlæsning Kender til simpel søgning på Elevweb Oplæsning af forskellige fag- og skønlitterære bøger Præsentation af forskellige letlæsningsbøger Lave alfabetiseringsøvelser med elevernes navne En kasse letlæsningsbøger sorteres i skøn- og faglitteratur og bagefter i serier Opgaver til Elevweb Opfølgende klassebiblioteker Introducere Elevweb

8 3. årgang 4. årgang Lære om opstillings kriterier for skønlitteratur og faglitteratur Kendskab til avanceret søgning på Elevweb Læsekursus med specialcenteret 3 uger Udvide kendskabet til især skønlitteraturafdelingen Introducere Dotbot Finde forskellige titler efter forfatternavne Introducere avanceret søgning på Elevweb Alfabetiseringsøvelser børnenes navne og forfatternavne Introduktion til sværere bøger Serie bogmærker Finde en bestemt forfatter og hent 2 bøger som vedkommende har skrevet Lad eleverne lave præcise søgninger på Elevweb Udarbejdelse af selvlæsningslister/ højtlæsning Repetition af opstillings kriterier for fag- og skønlitteratur Introducere Dotbot og gode idéer under Elevweb, samt skolens porta Finde forskellige emner ud fra decimalklassesystemet Alfabetiseringsøvelser Herunder boganmeldelser, månedens bog, gode bøger for piger og drenge Oplæsning af uddrag fra bøger Lade eleverne finde nogle billeder på Internettet, printe dem ud og klister dem på en planche inden for 10,ere og skrive præcist decimaltal under Eleverne bruger multimedierummet til at søge deres selvlæsningsbog idéer hentes enten under Dotbot eller Gode idéer. Tip en 13 ner o.a. opgaver Søgeopgaver Biblioteksorientering

9 5. årgang 6. årgang årgang Repetition af opstillingskriterier for både fag- og skønlitteratur. Kendskab til skolens portal og søgesider Oplæsning af uddrag fra bøger Eleverne finder og sætter bøger på plads. Opgaver til Elev web Skøn- og Fag rap Besøg på folke Repetition af opstillingskriterier af skøn og faglitteratur Kendskab til søgekriterier på nettet Kendskab til Emu og SkoDa Forfatterweb Gøre biblioteksrummet mere spændende for de ældste elever Hjælpe eleverne med at få gode læseoplevelser Kendskab til ny og spændende skønlitteratur Motivere eleverne til at læse mere skønlitteratur, samt låne flere bøger på Eleverne skal via konkrete opgaver finde oplysninger på SkoDa skole Oplæsning af uddrag fra bøger Vise forskellige forfatteres hjemmesider (lyd og billeder) Repetition af omgangsformen på Oplæse uddrag fra bøger, samt fortælle ud fra oplevelser og fantasi Gennemgang af nye bøger og ideer til godt læsestof Eleverne finder eksempler på både troværdige og utroværdige hjemmesider. Opgaver til søgeguide i EMU Tale med eleverne om, hvad der er med til at gøre til et spændende sted at være. Oplæg på computeren/storskærm om nye bøger Eleverne bruger multimedierummet til at søge efter en frilæsningsbog fx under Gode idéer. Magasiner på : Anders And og Vi unge

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole PUC s årsplan bærer præg af, at skolebiblioteket er ramt af nedskæringer, vi er nemlig heller ikke blevet snydt! Det betyder, at vi ikke som ønsket kan være bemandet

Læs mere

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler

Læs mere

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN B A P O M L K J I D E H F G T r i l d s PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Formålet med publikationen Med denne publikation ønsker vi at

Læs mere

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen På vej mod et pædagogisk læringscenter Udgivet af Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Juni 2009 / revideret august 2012 Illustrationer Fotos af skoler og

Læs mere

Skolebiblioteket IT-vejledningen

Skolebiblioteket IT-vejledningen Andre vejledere på biblioteket Som læsevejleder yder DW løbende support i bibliotekets åbningstid. Det vil typisk dreje sig om råd og vejledning om valg af materialer. Anden læsevejledning foregår efter

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

RETNINGSLINJE FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE OM ARBEJDSFORHOLD OG BESKRIVELSER AF FÆLLES ARBEJDSOPGAVER

RETNINGSLINJE FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE OM ARBEJDSFORHOLD OG BESKRIVELSER AF FÆLLES ARBEJDSOPGAVER RETNINGSLINJE FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE OM ARBEJDSFORHOLD OG BESKRIVELSER AF FÆLLES ARBEJDSOPGAVER 1 FOR ANSATTE PÅ GJERN SKOLE 2014-2015 INDHOLD: Skolens personale Fravær Ferie Arbejdstid for lærere

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere