Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012"

Transkript

1 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet ønskes alle stier inddraget i projektet. De Små Fisk er et meget benyttet sted, som Silkeborg Kommune har lejet af Naturstyrelsen. Den sti, der gør det muligt at spadsere mellem de to P-pladser langs vandet er i meget dårlig stand og bør forbedres. Desuden er en skiltning til Hundeskoven fra den store P-plads ønskværdig. Stien ved Christiansminde-fredningen (eller Sejs Engen, vi afventer stadig svar på den officielle navngivning af området) er svært fremkommelig. Strækningen fra indgangen til det nyåbnede areal skal forbedres langtidsholdbart, og stien langs vandet forbedres nænsomt mod naturen. Borgerne i Sejs-Svejbæk har den skønneste natur, men vi kan ikke altid komme til naturen så enkelt. Vejvisning via stier er meget lettere, når den kan gives med navn på de stier, som kan anvendes for at nå målet. De sønære lokaliteter er få og derfor er adgangen til dem meget væsentlig. De Små Fisk er et yndet udflugtsmål, også for Silkeborgs øvrige borgere og for turister, og Sejs Engen er en af de få centrale muligheder for en tur langs vandet. Kvaliteten af en tur i naturen øges kraftigt, når man kan komme tørskoet frem. Hundeskoven anvendes af mange, og når flere kan finde vej, er naturen skånet for løse hunde. Stierne i Sejs-Svejbæk skiltes, først de større stier og siden de resterende stier Stien ved De Små Fisk renoveres. Stien fra P-plads vest ved De Små Fisk til Hundeskoven skiltes, incl. krydsning af Sejsvej Stien fra P-pladsen på Sejs Søvej til det rekreative område (Sejs Engen) forbedres, så den kan anvendes uanset vandstand og årstid. Det rekreative område vedligeholdes. Udsyn sikres. Stien langs vandet ved Christiansminde-fredningen/Sejs Engen forbedres i respekt for naturen Officiel navngivning af Sejs Engen Jette Pedersen Direkte tlf.: Økonomi og IT-Staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:09/1313 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Etablering af bytorv i Sejs centrum ved Dagli Brugsen/Rema1000/Le Gateau/Slagter Bo/OK Benzin, dvs. på Julsøvej mellem Perikonvej og Røllikevej. Her er ofte en meget kaotisk trafik med gående, cykler og biler ind og ud af butiksområdets parkeringspladser og indkørsler. Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker en strækning, hvor vilkårene bliver på de gåendes præmisser såvel hastigheds- som miljømæssigt. Sejs-Svejbæk Lokalråd vælger, på baggrund af borgernes ønsker på borgermøde den 22. februar 2012, at genfremsende denne huskeseddel fra Det er sandsynligvis tilsvarende målinger mv. nu, men ønsket om etablering af bytorv er uforandret stort. Det er væsentligt at øge sikkerheden for borgerne i området, især børnene og de svage trafikanter er meget udsat her, fordi det er så svært at overskue trafikken på stedet. Hvis forholdene er mere sikre for cyklende og gående, er der større sandsynlighed for, at indkøbene foretages på en klima- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde dvs. gevinster både for folkesundheden og klimaet! På Julsøvej mellem Perikonvej og Røllikevej hæves vejbanens niveau. Belægningen ændres (farvet, støjdæmpende asfalt afbrudt af tværgående fliser i niveau) Langsgående P-pladser bibeholdes, dog med belægningsskift Hastigheden nedsættes til 40 km/t. Sejs-Svejbæk Lokalråd har den 7. december 2007 indsendt konstruktivt og detaljeret forslag (med både plantegning og fotos) til et sammenhængende butikstorv (sag nr. 05/1978, løbenr ). Side 2

3 Biblioteksordning i Sejs-Svejbæk Borgerne i Sejs-Svejbæk ønsker lettere adgang til lån af bøger, nu da bogbussen er væk. Vi ønsker en ordning, hvor det er muligt for både ældre og yngre borgere at låne og afhente bøger lokalt. Vi forestiller os, at der f.eks. i Multihuset (i tilknytning til Boghjørnet) gives mulighed for at bestille bøger i eget navn, hvorefter bøgerne afhentes og afleveres i Multihuset. Der er ikke behov for udlån af personale fra Silkeborg Bibliotek, idet vi forudsætter et samarbejde med lokale borgere (ældreidrætten, pensionistforeninger m.fl.) til bemanding af biblioteksordningen. Sejs-Svejbæk Lokalråd har sendt et input til Lærings- og trivselspolitikken vedr. bøger til småbørn. Mx8 Der er ca borgere over 18 år i Sejs-Svejbæk, og mange var flittige lånere i bogbussen. Især er områdets ældre borgere kede af at være afhængige af offentlig transport for at kunne låne bøger, ligesom ikke alle er fortrolige med internettet. Børnefamilierne er også kede af at have mistet bogbussen og det lokale udflugtsmål. Ældreråd og pensionistforening m.fl. har et stort ønske om at låne og aflevere bøger lokalt. Max. 8 linjer Mulighed for lån af bøger til enkeltpersoner (personlig hæftning) ved andres hjælp. Mulighed for udbringning/afhentning af bøger til Multihuset i Sejs f.eks. en gang ugentligt. Let administration af udbringning/afhentning. Lille efteruddannelse af frivillige, lokale hjælpere Etablering af cykelsti m/lys mellem Sejs og Silkeborg samt cykelsti gennem Linå Vesterskov. Sejs-Svejbæk Lokalråd vælger, på baggrund af borgernes ønsker på borgermøde den 22. februar 2012, at genfremsende dele af huskesedlen fra 2010 Borgerne i Sejs-Svejbæk ønsker at være sunde og klimavenlige. Endnu flere end nu vil Side 3

4 gerne cykle til og fra arbejde hele året. Silkeborg Kommunes Trafikplan er under revision, og det er væsentligt, at det store antal cyklister kan komme sikkert frem. Desuden er ruten et scoop for cykelturisme. Det vil være oplagt at kombinere cykelstien med projekt Sti nord om søerne (mellem Ry og Silkeborg), og derfor ønsker vi strækningen mellem Svejbæk og Laven inddraget. Der henvises til Sejs-Svejbæk Lokalråds brev af 28. januar 2009 til Teknisk Afdeling.. Borgerne kan prioritere både helbred og klima ved at vælge cyklen som transportmiddel. Den nuværende cykelsti er ikke tryg for hverken børn eller voksne, da den er meget smal og tæt på den hurtigtkørende trafik. Især i vintervejr opstår der mange farlige situationer med den nuværende smalle cykelbane, hvor rydningen er besværlig. I Linå Vesterskov er farten pga. hældningen er enten meget høj eller meget lav og oversigtsforholdene er elendige. Ruten er utrolig naturskøn, men pt. ikke trafiksikker. Der ønskes etableret en cykelsti mellem Sejs og Silkeborg således: Cykelstien skal være afskærmet fra vejbanen på hele strækningen*, dvs. med rabat mellem vejbane og cykelsti. * En mulig minimumsløsning er en forlængelse af den nuværende cykelsti ved Nåege med afskærmning med autoværn, evt. dobbeltrettet. Cykelstien (cykelbanen) skal være bredere., evt. dobbeltrettet. Der ønskes etableret en cykelsti mellem Svejbæk og Laven således: Cykelsti, afskærmet fra vejbanen, gennem selve Linå Vesterskov. Gerne kombineret med projekt Sti nord om søerne. Max. 10 linjer Udbygning af idrætsfaciliteter Der er i kommuneplanen udlagt arealer syd for kirken til offentlige formål, hvor det er hensigten, at der kan anlægges en opvisningsbane. Denne opvisningsbane vil give bedre muligheder for de fælles aktiviteter i områdets kulturelle centrum omkring skolen og Multihuset. Lokale kræfter har mange visioner for området der er tidligere indsendt planer. Sejs-Svejbæk Lokalråd vælger, på baggrund af borgernes ønsker på borgermøde den 22. Side 4

5 februar 2012, at genfremsende denne huskeseddel fra Borgerne i Sejs-Svejbæk ønsker på denne måde at støtte op om Højskolens svømmehal eller et alternativ, der er endnu tættere på lokalområdet, nemlig i Multihusets/skolens umiddelbare nærhed. Mx8 De udlagte arealer skal sikres til formålet snarest, idet der skal være plads til, at skolen/institutioner kan udbygges på sigt. Sejs-Svejbæk Idrætsforening og Multihusets bestyrelse planlægger udbygningen af anlæggene ved Multihuset. Visionen er fortsat opførelse af yderligere en hal og en svømmehal samt en udbygning af områdets P- pladser. For at dette kan lade sig gøre, skal der etableres nye boldbaner, så tennisanlæg kan flyttes tættere på Multihuset (hvorved opvisningsbanen inddrages). Dette vil desuden give udbygningsmuligheder for Sejs Skole. Max. 8 linjer Opkøb af udlagt areal syd for Sejs Kirke. Anlæg af boldbaner på arealet. Assistance ved Sejs-Svejbæk Idrætsforenings og Multihusets planlægning, så den fortsatte udbygning af fritidsfaciliteterne sikres, og det gode initiativ bakkes mest muligt op. Side 5

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik

Læs mere

VisionVojens Baggrundsmateriale

VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet

Læs mere

Borgermøde Aabybro Skole

Borgermøde Aabybro Skole Borgermøde Aabybro Skole 16. november 2011 i Mediecenteret Borgmesteren indledte og præsenterede baggrunden for borgermødet. Masterplanen skal være med til at skabe bedre sammenhæng i byudvikling, og sætte

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland Udviklingsprogram ZebraBy Viby VIBY Sjælland Side Forord 2 Kort om ZebraBy i Viby 3 Kvaliteter vi bygger videre på... 4 De fem udvalgte indsatsområder 5 Ny dynamik og optimisme 7 Samlekraft og spændende

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces på delstrækningen mellem metrostationerne Femøren St. og Øresund St. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere,

Læs mere

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Cykelruteplan Sønderborg Kommune Cykelruteplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Cykelpolitik 2 Cykling, sundhed og miljø 3 Målsætninger for cykelrutenettet

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i 2020... 4 Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Indhold Idekatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalrådet i Øster Snede og omegn samt Hedensted Kommune.

Læs mere

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2-4 2014 Placering af sten i rabatten er ikke tilladt 3 Infomøde og workshop om regnvand i Trørød 4 Nye broer og ramper i motorvejsprojektet 5 2. etape af

Læs mere