STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980"

Transkript

1 STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 Bygningerne er rekonstrueret efter nogle fund, som i blev udgravet i Gl. Hviding ca. 10 km. syd for Ribe. Helt nøjagtigt kan man aldrig lave en sådan rekonstruktion. Der er for det meste kun efterladt nogle sorte spor i undergrunden samt de genstande, som er blevet tabt eller er gået i stykker. Området i Gl. Hviding havde desuden været beboet i mere end tusind år - gennem hele jernalderen og vikingetiden - så det var svært for arkæologerne at afgøre hvilke bygninger, der havde eksisteret samtidig. Men vikingegården kunne godt have set ud som den, Ribe VikingeCenter har bygget. To timers rask gang sydvest for Ribe, helt ude hvor markerne lugter af tang og den salte blæst fra havet kradser pigernes kinder som med kys af stride skægstubbe, ligger i år 980 en imponerende vikingegård. Foruden langhuset er der både stald og smedje, lader, værkstedshuse og grubehuse på de mere end m² jord, som er omgivet af flettede pilehegn. Bonden i Gl. Hviding er en rig og velanset mand. Han har så mange køer, at han har bygget ekstra stald - og om aftenen kan han og fruen lægge sig i dyner af de blødeste dun. Venner og anseelse vinder man dog ikke ved rigdom, men ved gavmildhed, og der går stort ry af hans gilder. Mange er inviteret, og der bliver hverken sparet på kød eller mjød! Langhuset er af Trelleborg-Fyrkat type og bygget af 160 solide egestammer med tag af 5000 håndhuggede tagspån. Som ofte i datidens byggeri var den fine del af langhuset vendt imod vest, og helt mod øst lå stalden. Stalden i Gl. Hviding var bemærkelsesværdig lille; men hen imod slutningen af vikingetiden blev det efterhånden almindeligt at have større staldbygninger adskilt fra hovedhuset. Så vi forestiller os, at en af de andre bygninger på området var en stald. Økonomibygninger Gårdanlægget i Gl. Hviding rummede adskillige større og mindre bygninger til forskellige formål: F.eks. værksted, stald, smedje og hølade. Disse bygninger var billigere udført i simplere materialer end langhuset og med mindre forbrug af arbejdskraft. Under udgravningen blev der ikke fundet brugsgenstande eller andre særlige kendetegn, så det var næsten umuligt for arkæologerne at bestemme, hvad de forskellige bygninger havde været brugt til. F.eks. kunne den bygning, som på Ribe VikingeCenter fungerer som smedje, i vikingetiden godt have været en lille kirke, som hørte til storgården!

2 VIKINGETIDENS LANDBRUG Vikingetidens landbrug var stort set selvforsynende med fødevarer. Man havde heste, køer, svin, får, geder og fjerkræ; men arter og antal på gården var meget afhængigt af, hvor velstående familien var. Mange havde bare et par får eller geder og klarede sig ellers med en stor køkkenhave, og hvad man kunne finde eller fange i naturen. Dyrene var de samme, som på et moderne landbrug. Blot var racerne i vikingetiden noget mindre end i det 21. århundrede, da man i de mellemliggende mere end tusind år har gjort meget avlsarbejde for at få dyrene større, mere mælkeproducerende osv. De islandske køer og heste er de racer, som kommer nærmest på vikingetidens. Vi kan se, at dyrene varierer meget i farve og aftegninger, da man ikke dengang bekymrede sig om at have eller lave ensartede racer. Vikingetidens dyr var ofte mere robuste og i stand til at klare sig udendørs det meste af året, og de var gode til selv at finde føde. En moderne landmand må sørge for læ og mad til sine dyr næsten hele året rundt. Til gengæld får han et langt større udbytte i form af kød, mælk, uld, æg m.v. Afgrøderne. I vikingetiden var rug den vigtigste kornsort; men der blev også dyrket byg, havre og hvede. Forskellige typer bønner og ærter var vigtige og næringsrige afgrøder, som desuden havde den fordel, at de kunne tørres og gemmes i lang tid. Hør blev der bl.a. spundet garn og lavet tøj af. I urtehaven havde man kål, løg og kvan, samt måske vild gulerod og mange forskellige slags krydder- og farveplanter. VIKINGERNE SET UDEFRA Alle andre steder end i Norden kaldes perioden fra år 700 til år 1000 efter Kristi fødsel ikke for vikingetid, men for en del af middelalderen og et tydeligt spor, som man i udlandet finder efter vikingerne, er skriftlige beretninger om overfald af fjendtlige nordboere i lange hurtige skibe. For vikingerne var ikke kun landmænd. De var håndværkere, handelsrejsende, opdagelsesrejsende og emigranter (udflyttere) samt krigere og sørøvere. Det var nok krigerne og sørøverne, som folkeslagene i vore nabolande lagde mest mærke til og huskede. Havde nogen dengang spurgt en tysker, hollænder eller englænder om, hvem vikingerne var, så havde han kunnet fortælle, at de var nogle grusomme vildmænd, som røvede og plyndrede andre fredelige folk. Vikingerne var efter hans mening nogle primitive barbarer, der hverken kunne læse eller skrive - og de fleste af dem ville ende i Helvede, fordi de ikke troede på Gud, Kristus og Helligånden. Danskere, svenskere og nordmænd så og ser stadig lidt anderledes på den sag og på Ribe VikingeCenter kan du se, hvorledes vi i dag tror, at vikingerne levede, når de var hjemme hos sig selv på deres gårde, i byerne eller på handelspladsen. 2

3 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 HUSDYRENE Tegn Hvor mange forskellige dyr kan du finde på Storgårdens område? Tegn de forskellige dyr; men lad være med at skrive på tegningen. Dyrene behøver ikke at ligne. De må gerne tegnes skematisk; men man skal kunne se forskel på dem. Sammenlign Kig grundigt på alle gårdens dyr. Skriv så nogle forskelle imellem vikingetidens husdyr og de dyr, som vi holder i det 21. århundrede Udseende (størrelse, farve, hårlag m.m.) i vikingetiden: nu: Anvendelse (hvad bruger man dyrene til) i vikingetiden: nu: 3

4 Hvor meget kan du selv finde ud af Vælg et af dyrene på gården, og prøv hvor meget du kan finde ud af om dette dyr. Iagttag dyret, læs skiltene på Ribe VikingeCenter, led på internettet, lån bøger hvor megen viden kan du skaffe dig? Hvad bruges dit dyr til i dag? Tegn dyret her: Hvilket dyr vil du arbejde med? Skriv en række ord, der fortæller om dyrets udseende Hvad spiser det? Hvilke særlige egenskaber har det? Hvilken nytte gjorde dette dyr for vikingerne? Hvad vil du gerne vide mere Skriv her nogle spørgsmål om vikingetidens dyr, som du ikke selv kan finde svar på. Måske kan din lærer eller dine klassekammerater hjælpe dig 4

5 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 BYGNINGER Tegn et kort over det område som hører til storgården. Pas på, at alle bygninger (huse) vender rigtigt i forhold til hinanden. Skriv ved bygningerne hvad de bliver brugt til. Undersøg Hvor mange forskellige byggemetoder kan du finde på storgårdens område? Skriv 1. Hvad bruges bygningen til? 2. Hvilke materialer man har brugt til den 3. Er der noget specielt ved denne bygning? F.eks. 1. Kostald. 2. Strå, ler, træ, græstørv. 3. Man kan se noget af husets træ udvendig. Men ingen skrå stolper. 5

6 Gæt Hvor mange tagspån (tagplader) tror du, at der er på langhusets tag? Find på en metode Det ville tage meget lang tid at tælle alle tagspånene. Prøv at finde på en smart måde, så man kun behøver at tælle nogle af spånene, før man kan regne sig frem til resultatet. Hvor lang tid vil det ca. tage for én mand at lave alle spånene til taget, hvis vi siger, at der er præcis så mange tagspån, som du har anslået? Vi må sandelig håbe, at de har været flere end én mand om arbejdet, da de byggede gården i Gl. Hviding i Vikingetiden! Tømrerne på Ribe VikingeCenter skulle lave meget andet hver dag end at hugge tagspån. De var 71 arbejdsdage om at blive færdige med 4970 spån til taget. De arbejdede gennemsnitlig 5 timer med det hver dag, og det tog en mand ca. 30 minutter at lave en spån. Hvor mange tømrere var der ansat? Tænk dig om Selve langhuset i Gl. Hviding har det taget 20 mandeår at bygge. Hvad tror du, at et mandeår betyder, når du får at vide, at 4 tømrere arbejdede på bygningen i 5 år? Et mandeår er Anslå (et mere sikkert gæt) Hvor mange tagspån tror du nu, at der ca. er? Hvor lang tid ville det have taget at bygge langhuset, hvis man havde været 10 mand om det? Regn ud Det tager en dygtig håndværker ca. 30 minutter at lave en enkelt tagspån. Hvor mange kan han lave om dagen, hvis han arbejder med det 6 timer hver dag? Hvis man skulle gøre det helt alene? Hvor mange mandeår ville det tage, hvis man var 5 mand om at bygge langhuset? 6

7 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 ARBEJDSFORDELING / KØNSROLLER Vi regner med at man i vikingetiden havde en klar fordeling af arbejdsopgaverne: kvinderne tog sig af husholdningen og havde ansvaret indendørs, hvorimod de mere udadvendte aktiviteter som håndværk, handel, jagt og krig var mændenes område. Børnene hjalp med, hvor de kunne, fra de var ganske små. Prøv selv... at flette en læskærm VÆRKTØJ OG MATERIALER økse og huggeblok tung hammer eller tung sten, der ligger godt i hånden sav eller skarp kniv 5 gærdestave, 120 cm lange og 4-6 cm i diameter masser af friske pilevidjer under 1 cm i diameter Prøv selv at farve uldgarn FREMGANGSMÅDE 1) spids stavene og bank dem i jorden med cm imellem. VÆRKTØJ OG MATERIALER en stor gryde eller krukke grydeske eller pind til at røre med hvidt eller lyst uldgarn ca. den dobbelte vægt i tørrede planter - eller firedobbelt vægt i friske planter 1) 2) set fra oven 2) Grib med hver hånd et bundt vidjer så stort, at du lige netop kan nå om det med tommel- og pegefinger. Bundterne flettes imod hinanden, frem og tilbage imellem stavene, så hvert bundt ligger skiftevis øverst og nederst, hvor de to bundter krydser hinanden. FREMGANGSMÅDE 1) Vind garnet op i bundter, og bind et stykke snor løst rundt om garnet 3 steder. 2) Kom garn og planter i en stor gryde med rigeligt lunkent vand 2) set fra siden 4) 3) Over et bål varmes det hele langsomt op uden at koge. Hold temperaturen en times tid. 3) Efterhånden som nogle vidjer slipper op, lægges der nye ind i bundtet, så det hele tiden bevarer den samme tykkelse. 4) Lad garnet køle af i gryden 4) Når den første række er færdig, skubbes den godt ned, og der flettes flere rækker ovenpå, indtil skærmen har den ønskede højde. 5) Planterester fjernes fra garnet, som lufttørres. 5) Til sidst saves eller skæres skærmen til i hver ende, 5-10 cm fra den sidste gærdestav. 7

8 Hvem bruger disse ting Storbonden selv, konen på gården, sønnen, datteren, datterens lille pige eller trællen? Hold øje med folkene på gården og sæt en streg imellem redskabet eller genstanden og den eller de personer på gården, som du tror ofte bruger det. 8

9 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 REDSKABER Gå på opdagelse Hvilke landbrugsredskaber, værktøj o.l. kan du finde på Storgårdens område? Uden for bygningerne: I langhuset: I stalden: I værkstedshuset: I smedjen: I stakladen: Sæt X ved de redskaber, som ligner nogle, man stadig bruger i dag mere end 1000 år efter vikingetiden! Hvad ved du? Nævn mindst ti ting, som man bruger i et moderne landbrug, og som ikke fandtes i vikingetiden 9

10 Lyt og lugt Arbejd sammen to og to. Den ene er blind (luk øjnene!) den anden fører den blinde forsigtigt rundt til forskellige steder på gården. Tænk Hvad tror du, at de moderne maskiner har betydet for danskernes daglige liv. (Nævn både nogle gode og nogle dårlige ting.) Den blinde fortæller om lyde og lugte, som I møder undervejs. Hvor mange kan I finde og er lyde og lugte anderledes end i det 21. århundrede? Den seende skriver ned. Lyde: Lugte: Godt: Dårligt: Tag stilling Synes du, at det er mest positivt (godt) eller negativt (dårligt) at vi har fået maskinerne? Hvorfor? Sæt X ved de lyde og lugte, som I ikke kender fra nutiden. 10

11 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 LIVET PÅ GÅRDEN 1 Brug din fantasi Her står der lidt om trællen Sodtud, som ejes af storbonden i Gl. Hviding. Fortsæt selv historien: Sodtud!!! lød et hysterisk råb ovre fra det lille hus, hvor folk gik afsides for at lette sig, der er ikke mere mos! Skynd dig så! Fruen skal da også altid jage med mig, tænkte Sodtud. Hvorfor kan hun ikke bare skrabe sig med et potteskår, som alle andre gør? Sodtud forlod modvilligt den lune træhytte, hvor de fleste af trællene sov, og luntede over mod æblehaven. Her plejede man at finde det bløde, grønne mos, som fine folk brugte til at tørre sig bagi med. På vejen plukkede Sodtud også et par brændenældeblade og rev dem i ganske små stykker 11

12 Lav et dukketeater Tegn vikingefigurer til et lille teaterstykke eller brug nogle af figurerne på arket herunder. Mere teater Kopier arket op i passende størrelse og vælg, hvem I vil være. Figuren klæbes op på karton og klippes ud. Lim evt. en blomsterpind bag på den færdige figur. Man skal kunne holde i pinden ovenfor figuren (dukken). Spil dukketeater Spil nu stykket om Sodtud. Læs de forskellige historier om Sodtud op, og sæt dem sammen til et lille teaterstykke. Måske kan der sættes flere personer / roller ind i stykket: Sodtuds gode ven, manden på gården osv. SCENEN (STEDET) I nærheden af bækken ved Storgården i Gl. Hviding år 980 MEDVIRKENDE Nogle børn, en voksen HANDLING Børnene hjælper den voksne med at De snakker sammen om arbejdet, som gerne snart skal være færdigt. Den voksne bliver nødt til at gå, fordi Børnene bliver enige om, at de godt lige kan, selvom en af dem er meget betænkelig ved det og protesterer. De leger også kapsejlads med Pludselig sker der noget Børnene klarer situationen selv, fordi Hvad forklarer børnene til den voksne, da de endelig vender tilbage til arbejdet? (Den voksne må gerne stille mange spørgsmål og prøve at afsløre børnene.) Hvad ender stykket med? 12

13 13

14 LIVET PÅ GÅRDEN 2 De færdigmalede kulisser limes på sortmalede papkasser, således at de kan stå selv. Hvis du bruger flere mindre kasser, kan du bedre rykke rundt med kulisserne efter behov. Lav kulisser til dukketeater Tegn og mal de kulisser, som I vil bruge til teaterstykket, op på karton. Det kan være træer, markedsplads, huse set udefra eller indefra, måske et vikingeskib der er mange muligheder! Stil kasserne på et smalt bord, så dukkeførerne kan stå bagved, og publikum kan sidde foran. Dukkeføreren holder dukken enten direkte i hovedet eller i en pind, som er limet på dukken. Så kan teaterstykket begynde I stedet for at tegne selv, kan I fotokopiere billeder fra bøger - og måske selv tegne videre på dem eller farvelægge dem. På de næste sider er der forslag til kulisser: Skal der gøres noget ekstra ud af forestillingen, så ser det pænt ud, hvis dukkeførerne er klædt helt i sort og står foran en sort baggrund. Der skal være (halv)mørkt i lokalet og kun lys på scenen. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 LIVET PÅ GÅRDEN 3 Dette opgaveark fungerer kun på computerskærmen, hvor man kan zoome ind på billedet og forstørre udsnit. Forestil dig Forestil dig, at du er en af personerne på billedet og at du lever i vikingetiden. Fortæl hvad du hedder (som viking) og hvad du laver lige nu (på billedet) F.eks. Jeg hedder Asgeir. Jeg henter et stort Link: bræt, som jeg skal bruge til osv. Beskriv Kig grundigt på billedet af Storgården. Hvad kan man se? F.eks. en ørn, en pige der fodrer gæs, 20

21 Hvad har du ellers lavet i dag, og hvad skal du lave resten af dagen (hvis du var vikingen på billedet): Ribe Vikingecenter holder kun åbent i sommermånederne; men vikingerne måtte leve i den samme type bygninger hele året rundt. Det kunne være både koldt, mørkt og vådt og måske manglede man også mad nogle gange. Fritid før og nu Man kunne kun arbejde udendørs så længe, det var lyst, så især i vintermånederne tilbragte man mange timer inden døre omkring bålene. Underholdningen måtte man selv stå for. Skriv nogle af de ting, som folk laver om aftenen i dag og gæt på, hvad vikingerne lavede, når de var inde i husene om aftenen. I nutiden: I vikingetiden: Prøv selv at være midtpunkt! Forbered en lille sang, en historie, en tryllekunst, en gåde, en konkurrence eller et spil eller noget helt andet, som du kan vise for dine kammerater. 21

22 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 MADEN Nogle steder på jorden bliver det aldrig frostvejr, og der er altid meget sollys. Der kan man samle sin mad i naturen eller dyrke korn, grøntsager m.m. hele året rundt. I landene mod nord, hvor bl.a. vikingerne boede, har vi en lang, mørk og kold vinterperiode, hvor de fleste planter hviler og ikke kan bruges til menneskeføde. Alligevel lever der mange dyr og mennesker i Norden Gå på opdagelse Hvad levede vikingerne af? Et godt sted at gå på opdagelse efter mad er selvfølgelig inde i langhuset. Men kig også efter på markerne og i køkkenhaven! Tænk over Hvad lever dyrene af om vinteren? Hare: Ræv: Egern: Fuglekonge: Hvad lever danskerne af om vinteren i det 21. århundrede? Tænk På Ribe VikingeCenter har vi slet ikke alle de forskellige fødevarer, som vikingerne havde. Hvad tror du ellers, at vikingerne spiste? 22

23 Vikingerne havde hverken konserveringsmidler, køleskab eller fryser, som kunne gøre maden langtidsholdbar. Men de kunne tørre, sylte, salte, ryge og gemme maden i fedt eller sur mælk. Så kunne den holde sig et stykke tid. Nævn nogle madvarer, som kan gemmes på vikingemåden. Skriv også, hvorledes man kan gemme dem,. F.eks. Blommer. Kan syltes med honning Stil spørgsmål Hvad ved du IKKE om fødevarer i vikingetiden? Prøv selv At lave mad over bål VIKINGEGRØD (10-15 personer) kopper vand 1 kop hele hvedekærner (udblødes natten over) 1 kop hele bygkærner (udblødes natten over) 1½ kop knækket hvede 1½ kop flager af byg og/eller havre 1 håndfuld knuste nøddekærner ½tsk salt evt. 2-4 spsk. honning frugtstykker efter behag De hele og knækkede kærner samt nødder koges i 10 kopper vand til de er møre. Begynder grøden at blive tyk, tilsættes mere vand. Kort før grøden skal spises tilsættes frugtstykker og havre/bygflager, og det hele koges godt igennem til frugten er mør og grøden har en passende konsistens. (10-20min.) Smag til med salt og evt. honning. Serveres med en klat kold flødeskum. og evt. frugtkompot Find svar... Hvad kan du gøre for at få svar på dine spørgsmål? FRUGTKOMPOT / SYLTETØJ Vaskede og rensede frugter af f.eks. æble, blomme, brombær, hyben, ribs, hyld, jordbær, blåbær (hvad man kan få fat i!) lægges i en gryde eller krukke med en spsk. honning og en bundsjat vand (ikke for meget vand! Spæd hellere lidt til, hvis det bliver nødvendigt.) Opvarmes langsomt, koges til frugten er blød og smages til med honning. Et finthakket surt/umodent æble er godt til f.eks. brombær, hyld og anden frugt, som ikke i sig selv indeholder ret megen syre. Det jævner også syltetøjet lidt. 23

24 OPGAVEARK STORGÅRDEN I GL. HVIDING ÅR 980 VIKINGERNE SET UDEFRA Vær kritisk Man skal ikke tro på alt, hvad man læser! Den samme situation kan opleves og genfortælles forskelligt af forskellige mennesker. Herunder er der fem tekster, som handler om vikingerne. De er skrevet af fem forskellige forfattere: Ukendt forfatter fra Island. Teksten hedder Rigsthula (Rigs Vandring), og den er sandsynligvis fra tidlig vikingetid. Ibn Fadlan (en muslimsk diplomat*, der levede i 900-tallet) Adam af Bremen (en tysk munk, der levede omkring år 1050) Frits Clausen (leder af det danske nazistparti o. 2. verdenskrig) Palle Lauring (dansk historiker. Teksten her er skrevet i 1956) *diplomat: udsending fra en stat. Ibn Fadlan var udsendt af kaliffen i Bagdad. Tekst 1. De vasker sig sædvanligvis i ansigtet og hovedet hver dag i vand, som er så skident og urent, som det er muligt. Det går sådan for sig: pigen kommer hver morgen og har med sig et stort fad, hvori der er vand. Dette rækker hun til sin herre, og så vasker han sine hænder, sit ansigt og hår deri - Derpå snyder han (næsen) sig og spytter i det Når han er færdig med det, som skal til, bærer pigen karret til hans sidemand, og han gør det samme, som kammeraten har gjort. Hun holder ikke op med at bære karret fra den ene til den anden, før hun har ladet det gå på omgang til alle, som er i huset... Hvem tror du har skrevet denne tekst? Hvad kan have fået tekstens forfatter til at tænke og skrive således om vikingerne? Tekst 2. Manden skar en Stok til Væven, plejet var Skæg og Pandehaar Koften passed og Kiste paa Gulvet. Konen sad ved svirrende Rok, greb i Favnen Garn til Klæder, Svøb om Haaret, Smykker paa Barmen, Slør om Halsen og Skulderspænder. Hvem tror du har skrevet denne tekst? Hvad får dig til at tro det? Hvad kan have fået tekstens forfatter til at tænke og skrive således om vikingerne? Hvad får dig til at tro det? 24

25 Tekst 3 Derfor blev Folkets overskydende Kraft til Vikinger, der sejrede over Bølgen og fandt de danskes Vej til Ros og Magt, der lod fremmede Magter skælve for den nordiske Slægt, men der også lod dem nyde godt af den Blodfornyelse, der kom fra Norden. Hvad kan have fået tekstens forfatter til at tænke og skrive således om vikingerne? Hvem tror du har skrevet denne tekst? Hvad får dig til at tro det? Hvad kan have fået tekstens forfatter til at tænke og skrive således om vikingerne? Tekst 4. Da det ikke var let at finde nogen lærd, som ville tage med dem til danernes land på grund af disses barbariske grusomhed, der får alle til at sky dem, danernes grusomme hærgen trodser enhver beskrivelse. Disse sørøvere kalder de selv wichinger Så troløse og så ubarmhjertige er de overfor hinanden, at så snart én har taget sin næste til fange, sælger han ham til en frænde eller en anden barbar som slave!. Hvem tror du har skrevet disse tekster? Hvad får dig til at tro det? Tekst 5. Frankerkongens tanke er, at i stedet for at få landene plyndret og ødelagt, må man hellere gi en af banditterne landet at passe, så blir det vel gjort. Kongen af Frankrig gir provinsen Neustrien til en vikingeadmiral ved navn Rolf Men hvad der lammer Franskmændene med måbende forbavselse: i løbet af ingen tid har Rolf nyorganiseret landet efter nordisk skik, så Normandiet blir mønsterprovins for hele Frankrig. Et idealbillede. Hvem tror du har skrevet denne tekst? Hvad får dig til at tro det? Hvad kan have fået tekstens forfatter til at tænke og skrive således om vikingerne? 25

26 26

Hvad er Lindholm Høje?

Hvad er Lindholm Høje? Hvad er Lindholm Høje? 1 Lindholm Høje ligger på et højde drag ved Nørresundby med udsigt ud over Limfjorden og Aalborg. Her er et stort og sjældent oldtids minde fra jernalderen og vikingetiden år 400-1100.

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Introduktion til pædagogen 3 6 Ægte vikingeskatte 6 8 Vikingernes mange rejser 8 10 Hvordan så vikingerne ud? 10 12 Gunulf og Ragnhild 12 17 Vikingernes tro 17 21 Odins visdom

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: 4.-6. klasse 1 TEMA

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget Aktivitetshæfte for bævere og ulve KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget vejledning.indd 1 18-08-2004, 11:26 KFUM-Spejderne og Scouts of Mongolia KFUM-Spejderne har et samarbejdsprojekt med spejderne

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32 FORTID FOR BEGYNDERE AFRIKA INDHOLD 3 Dette hæfte handler om børn i Afrika 3 3 Når i går i gang 3 4 Besøg på Nationalmuseet 4 7 Fortid for begyndere 7 8 Om det afrikanske kontinent 8 9 Kort over Afrika

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

Gamle sagn og fortællinger. 25 Sværdet i stenen historien om kong Arthur 25 32 Robin Hood 32 37 Ridderpigen Jeanne 37. 43 Aktiviteter og ideer 43

Gamle sagn og fortællinger. 25 Sværdet i stenen historien om kong Arthur 25 32 Robin Hood 32 37 Ridderpigen Jeanne 37. 43 Aktiviteter og ideer 43 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Dette hæfte handler om riddere 3 4 Fortid for begyndere 4 4 Ridderbesøg på Nationalmuseet 4 6 Riddernes verden 6 9 Ridderskole 9 12 Ridderliv 12 14 Livet på borgen 14 19

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

FOR T I D F O R B E GY N DE R E R I DDERE

FOR T I D F O R B E GY N DE R E R I DDERE FOR T I D F O R B E GY N DE R E R I DDERE 03 Dette hæfte handler om Riddere 03 04 Ridderbesøg på Nationalmuseet 04 04 Fortid for begyndere 04 05 Ridderens Verden 05 17 Ridderhunden Rolf 17 19 Gode venner

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

ROLLER. dramaioldtiden.natmus.dk

ROLLER. dramaioldtiden.natmus.dk ROLLER VEJLEDNING TIL ROLLERNE: Sæt jer sammen i 2-mandsgrupper, og lær jeres identitet at kende. Find ud af, hvordan I kunne have set ud (tyk/tynd, rødhåret/lyshåret osv.). Hvad for noget tøj kunne I

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét Indhold

den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét Indhold den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét der med Gud Indhold Hvad er Bibelen for en bog?.................... 5 Tro og viden................................ 11 Hvad er ham der Gud for en?..................

Læs mere

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk www.børnogtro.dk 77 afsnit og gennem hele Bibelen Af Dorthe Lykke Jensen Børn & Tro Kapitel: Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 0 Indholdsfortegnelse Det Gamle Testamente m.m. Side

Læs mere

Manual til Indienskassen

Manual til Indienskassen Manual til Indienskassen Kære Børneklub-leder! Du sidder nu med manualen til Indienskassen. Kassen indeholder forslag til to temaaftener om Indien med lege, andagter og mange andre aktiviteter. Kassen

Læs mere

Jernalderfamilie. Hvolris Jernalderlandsby. Herredsvejen 135, 9632 Møldrup. Tlf. 87 87 32 45, hvolris@viborg.dk. www.jernalderlandsby.

Jernalderfamilie. Hvolris Jernalderlandsby. Herredsvejen 135, 9632 Møldrup. Tlf. 87 87 32 45, hvolris@viborg.dk. www.jernalderlandsby. Jernalderfamilie Hvolris Jernalderlandsby Herredsvejen 135, 9632 Møldrup Tlf. 87 87 32 45, hvolris@viborg.dk www.jernalderlandsby.dk Indhold Velkommen som jernalderfamilie 3 Opholdet dag for dag 4 Regler

Læs mere

FORORD. Karin Uhrenholt Projektleder og pennefører. Sprogcentret i Kalundborg SIK v/ skoleleder Irene Wiborg irene.wiborg@lof

FORORD. Karin Uhrenholt Projektleder og pennefører. Sprogcentret i Kalundborg SIK v/ skoleleder Irene Wiborg irene.wiborg@lof FORORD Denne bog er et produkt af et konkret projekt, som blev gennemført i det første halvår af 2013 i et samarbejde mellem Børnehuset Østgården og Kalundborg Sprogcenter. Udgangspunktet var bæredygtighed

Læs mere