DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!"

Transkript

1 DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den vision, de strategier og indsatsområder, som biblioteket har arbejdet efter. Nærværende plan er en udviklingsplan, som med afsæt i biblioteks-virkeligheden anno 2015 giver bud på de næste udviklingsskridt for Morsø Folkebibliotek Planen afspejler den virkelighed, vi står i. Virkeligheden ændrer sig som bekendt hele tiden der kommer udfordringer og idéer, som vi må forholde os til. Derfor må planen nødvendigvis være et dynamisk dokument. Kursen skal måske ændres undervejs og andre handlinger end dem, vi planlægger nu, skal måske sættes i gang. Under alle omstændigheder skriver vi med denne plan et nyt kapitel i fortællingen om Morsø Folkebibliotek. Faktaboks I planen omtales flere gange Projekt Småt Brændbart biblioteket på kanten. Sammen med bibliotekerne i fire andre kommuner (Vesthimmerland, Brønderslev, Aabenraa og Ringkøbing-Skjern) deltager Morsø Folkebibliotek i i Projekt Småt Brændbart biblioteket på kanten. Projektet er bevilget 1,5 mio. kr. fra Kulturstyrelsen. Projektets idé er, at de lokale biblioteker kan bidrage til løsninger i forhold til forskellige udkantsudfordringer. Bibliotekerne kan i langt højere grad sættes i spil som lokal ressource, hvor der f.eks. skabes nye fællesskaber, netværk mm. I første omgang sættes fokus på to udvalgte målgrupper seniorer og børnefamilier. Udfordringer Biblioteksverdenen står overfor en række udfordringer det gør Morsø Folkebibliotek også. De største udfordringer er o Benyttelsen af de klassiske biblioteksydelser (lån af fysiske materialer som bøger, lydbøger, musik-cd er mm.) falder o Besøgstallet på de fysiske biblioteker stagnerer eller falder o Kendskabet til bibliotekets mange tilbud er ikke godt nok o Bibliotekernes budgetter er blevet kraftigt beskåret gennem en årrække Disse udfordringer giver et naturligt afsæt for, at bibliotekerne spørger sig selv: Hvad er det, biblioteker kan, som andre ikke kan? Hvad ville borgerne mangle, hvis biblioteket ikke fandtes? De spørgsmål har vi naturligvis også stillet os selv på Morsø Folkebibliotek. Vi har ikke fundet de vises sten, men spørgsmålene, forsøgene på svar, drøftelserne, refleksionerne osv. er dele af dén udviklingsproces, biblioteket er godt i gang med. Som retningsgiver for udviklingsarbejdet har vi formuleret bibliotekets kerneopgave, sådan som vi forstår den nu. Det er med udgangspunkt i kerneopgaven, vi vil forsøge at imødegå udfordringerne. 1

2 Kerneopgaven for Morsø Folkebibliotek Vi understøtter borgerne i at mestre det gode liv. Hvis man læser Morsø Folkeblad, kan man se, at der stort set ikke er en uge, hvor Morsø Folkebibliotek ikke er omtalt med den gode historie. Omtale af forfatterarrangementer, musikarrangementer, børne- og familiearrangementer, IT-introduktioner, omtale af de mange læsekredse, af nationale og regionale projekter, som biblioteket deltager i, omtale af gode samarbejdsrelationer med foreninger og andre - Limfjordsteatret, Sprogcenter Mors, Handelsstandsforeningen, folkeoplysningsforbund for blot at nævne nogle eksempler. Alt dette er et udtryk for, at vi på mange forskellige måder søger at løse kerneopgaven. Kerneopgaven er nemlig ikke at låne bøger ud! Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed (2000) er folkebibliotekernes formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er mange, mange år siden, bibliotekerne søgte at opfylde formålet ved kun at udlåne bøger. Få faggrupper har i virkeligheden formået at tilpasse sin virksomhed til samfundsudviklingen i samme grad, som det er tilfældet med bibliotekspersonale. Folkeoplysning og kulturformidling man kan samle formålet i disse nøgleord. Udfordringen er, hvordan vi kan omsætte folkeoplysning og kulturformidling til en 2015-kontekst, så det giver mening og værdi for borgerne. Det kan være nyttigt at give eksempler på nogle af de måder, hvorpå bibliotekerne også Morsø Folkebibliotek - gennem mange år har søgt at løse kerneopgaven: o Foruden bøger er mange andre fysiske materialer kommet til gennem årene: lydbøger, magasiner, musik-cd er, film, spil til PC og andre platforme, pædagogiske materialer til sprogudvikling m.fl. o Bibliotekerne var nogle af de første til at tilbyde e-bøger, net-lydbøger, film på nettet. En kommunes borgere har fri adgang til disse tilbud. o Der foregår rigtig mange arrangementer på bibliotekerne ikke mindst i samarbejde med andre. o Biblioteksbetjening af børnehaver, dagplejere, uddannelsesinstitutioner, sygehus, plejecentre, arrest samt borgere, som ikke selv har mulighed for at komme på biblioteket, er en fast del af bibliotekets virksomhed. o Samarbejde med relevante partnere: foreninger, skoler, daginstitutioner, erhvervsliv, oplysningsforbund osv. o Bibliotekerne har især de seneste år løftet en stor opgave som læringsinstitution. Såvel den daværende IT- og Telestyrelse som Digitaliseringsstyrelsen har set bibliotekerne som en helt nødvendig samarbejdspartner, når det drejer sig om at udvikle borgernes IT-færdigheder. Bibliotekerne har de seneste år påtaget sig en stor opgave med at informere om og undervise i digital kommunikation med det offentlige. o Bibliotekerne har altid løftet en betydelig social opgave. o Bibliotekerne er for mange mennesker et frirum. Den fri og lige adgang til bibliotekets tilbud har haft og har stadig en enorm betydning for mange ikke mindst for mange af de nydanskere, der kommer hertil. 2

3 Vi skal skabe værdi for borgerne Som sagt: Hvordan kan vi omsætte folkeoplysning og kulturformidling til en 2015-kontekst, så det giver mening for borgerne. Hvordan kan Morsø Folkebibliotek løse sin kerneopgave? Hvilke udviklingsskridt vil være relevante for Morsø Folkebibliotek? Det korte svar er, at vi skal udvikle dét, der skaber værdi for borgerne. Selv om benyttelsen af de klassiske biblioteksydelser (lån af fysiske materialer som bøger, lydbøger, musik-cd er mm.) falder, så har de fysiske materialer stadig langt det største udlån, og det er alt for tidligt at tale om det bogløse bibliotek på Mors. Bogen som trykt medie er stadig levedygtig, og de biblioteks-scenarier, der kan opstilles, skal matche dét lokalsamfund, som biblioteket er en del af. At Morsø Folkebibliotek har til huse i en af Danmarks smukkeste biblioteksbygninger spiller helt sikkert også en rolle. Holgersgade 7 er en markant bygning, som kendes og værdsættes af alle på Mors og de mange gæster, der besøger biblioteket. De gode rammer forpligter til godt værtsskab, og brugerne passer på deres bibliotek. Det er svært at forudsige med hvilken hastighed biblioteksudviklingen vil gå i retning af mere digitalisering, men i mange år endnu må vi stå på to ben. Det betyder, at vi skal varetage udlån og formidling af såvel fysiske materialer som af digitale materialer (e-bøger, netlydbøger, film og magasiner på nettet mm.). Det faldende besøgstal på de fysiske biblioteker er en tendens og en udfordring på næsten alle landets biblioteker. Vi har igennem mange år kigget i værktøjskassen og forsøgt at finde svaret på, hvordan vi kan vende den udvikling. Tankerne i Projekt Småt Brændbart biblioteket på kanten forekommer at være brugbare: i fællesskab med udvalgte målgrupper skabe nye måder at definere bibliotek på. Udfordringen, der handler om, at kendskabet til bibliotekets mange tilbud ikke er godt nok, kan vi bedst imødegå ved at være opsøgende og vove os ud blandt de, der ikke kender tilbuddene. Gevinsten kan være, at vi i dét møde udvikler nye tilbud, som passer til nye brugere. De mange selvbetjeningsløsninger og muligheden for at komme på biblioteket i selvbetjent åbningstid er tilbud, som mange borgere benytter. Det er en fin valgmulighed for de borgere, der kan selv. Det er dog helt centralt, at der fortsat gives mulighed for at vælge at benytte sig af den formidling og service, som bibliotekspersonalet kan tilbyde. Det kræver ressourcer. Inden for de nærmeste år kan Morsø Folkebibliotek forvente naturlig afgang af 1/3 af personalet. Mange års arbejde med tilpasninger, effektiviseringer og automatiseringer, bl.a. som følge af gentagne reduktioner i bibliotekets budget betyder, at biblioteket i dag er organisatorisk særdeles trimmet med et fokuseret og professionelt personale. Hvis biblioteket skal udvikle sig og realisere de beskrevne idéer, forudsætter det, at ressourcerne ikke yderligere beskæres. 3

4 Næste udviklingsskridt for Morsø Folkebibliotek vil være Fastholde og udbygge bibliotekets status som en institution, der leverer fri og lige adgang til viden og oplevelser o Vi lever i en tid, hvor det er muligt at udtrykke sig med overfladiske argumenter og hurtige holdninger på de sociale medier. Dette skaber ikke altid det bedste afsæt for den demokratiske debat. I det lys er det afgørende, at der findes en institution som biblioteket, der giver mulighed for at komme et spadestik dybere og finde nuancerede synspunkter. o Med den fri og lige adgang er biblioteket med til at sikre sammenhængskraften i samfundet. En opgave, der ikke er blevet mindre vigtig i en tid, hvor der er fokus på den enkelte og den enkeltes behov. o At læse er så populært som aldrig før. At læse sammen med nogen i en læsekreds er så populært som aldrig før. Morsø Folkebibliotek vil fortsat understøtte læseglæden og ønsket om at være fælles om læsning. Udbygge bibliotekets status som kulturelt frirum, som tilbyder såvel rum til ro og fordybelse samt danner rammen om aktiviteter med og for borgerne o Der findes ikke én enkelt opskrift på, hvordan man lærer at mestre livet. At være del af et fællesskab, at føle sig værdsat og høre hjemme er grundlæggende. Med baggrund i dette vil vi fortsætte og gerne udbygge det gode samarbejde, som biblioteket har med Sprogcenter Mors, foreningen Samklang og Velkomstcenter Mors. Biblioteket vil fortsat tilbyde introduktionsforløb til kursisterne, ligesom den årlige internationale julemiddag på biblioteket, hvor alle nationaliteter samles omkring danske juletraditioner, gentages. o Vi vil være et bibliotek, der opleves som lokalsamfundets mødested, som en slags bytorv. Biblioteksrummet kan være rammen om en mangfoldighed af aktiviteter: Arrangementer og udstillinger, lærings-aktiviteter, debatter, mødet mellem mennesker både det uformelle og mødet med bibliotekspersonale. Biblioteket skal endnu - mere på udebane o Morsø Folkebibliotek vil prioritere højt at lave partnerskaber og deltage i aktiviteter, hvor vi er på udebane. Biblioteket skal være synligt på f.eks. Skaldyrsfestival, By Night, Kulturmødet på Mors og i andre sammenhænge, hvor vi møder borgerne. Mødet med borgerne på deres hjemmebane giver mulighed for at præsentere mangfoldigheden af bibliotekets tilbud i andre sammenhænge end indenfor bibliotekets mure og giver borgerne mulighed for at inspirere til, at der skabes nye tilbud. 4

5 Det kan være grænseoverskridende og utrygt at skulle fortolke sin faglighed på en ny måde og fra en anden platform end den kendte, ikke mindst hvis man oplever, at den klassiske biblioteksindsats fungerer godt. Begge indsatser må leve side om side i en række år. Synliggøre biblioteket som attraktiv og handlekraftig medspiller i den kommunale kontekst o Biblioteket er en lokal ressource, som med fordel kan indgå som en drivkraft i den kommunale udviklings-tænkning. Med udgangspunkt i Projekt Småt Brændbart biblioteket på kanten ønsker biblioteket at indtage en position, hvorfra vi kan bidrage til at imødegå udkantsudfordringer. Med fokus på to udvalgte målgrupper seniorer og børnefamilier og med afsæt i bibliotekets kerneopgave ønsker vi at skabe nye fællesskaber, netværk mm. Biblioteket vil fortsat have tilbud til børn, deres forældre og deres professionelle voksne o Vi vil fortsat have fokus på samarbejde med folkeskolerne. Det lokale inspirationskatalog Det begynder med børn og unge, som blev udsendt i efteråret 2014, og som er et katalog lavet i samarbejde mellem M. C. Holms Skole, Morsø Folkebibliotek og andre lokale kulturinstitutioner og foreninger, kan danne grundlag for udvidet samarbejde med flere skoler. o Vi deltager i et regionalt samarbejde med de øvrige nordjyske biblioteker om Sprogfitness: sproglig stimulering af 0-5 årige børn. Ønsket er at stimulere små børns interesse for og glæde ved sprog, læsning og læring gennem sproglege. (Børne)biblioteket har i mange år været tovholder og aktiv deltager sammen med ca. 100 børn i den årlige musikforestilling i Nykøbing-hallen en musikforestilling, som understøtter de deltagende daginstitutioners arbejde med sproglege. o Vi vil fortsætte successen med familiekoncerterne Kamæleonkoncerter. Koncerterne, som er af høj kvalitet, er meget velbesøgte, og efter koncerterne er biblioteket vært ved en børne-buffet. o Vi vil fortsætte samarbejdet med bl.a. Limfjordsteatret omkring Farverig Søndag teater for de yngste. Biblioteket vil fortsat støtte udviklingen af borgernes IT-færdigheder o Bibliotekerne har især de seneste år løftet en kolossal opgave ved at understøtte udviklingen af borgernes IT-færdigheder. Statslige styrelser ser bibliotekerne som en nødvendig samarbejdspartner, når det drejer sig om at informere om og undervise i digital kommunikation med det offentlige. Vi vil fortsat være med til at hjælpe den offentlige digitalisering på vej og sikre, at flest mulig borgere er digitalt selvhjulpne. 5

6 o Vi vil sikre, at de borgere, der har de største digitale udfordringer, kan få hjælp og kan få opgraderet deres digitale kompetencer. Med nærværende plan er det forhåbentlig tydeliggjort, at Morsø Folkebibliotek fortsat er en nødvendig og bærende kulturinstitution i Morsø Kommune. Som nævnt må en plan nødvendigvis være dynamisk, og måske viser der sig andre udviklingsveje, end de her beskrevne. Pejlemærket skal dog være uforandret: biblioteket er borgernes, og at borgerne kan regne med biblioteket. Ilse Klink Jakobsen Biblioteksleder Morsø Folkebibliotek April

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 BAGGRUND for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Baggrund for Københavns Biblioteker Strategi 2014-2019 Indholdsfortegnelse Oplysning og uddannelse ny rolle for Københavns Biblioteker... 1 Biblioteket

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling 01 Intet bibliotek uden partnerskaber side 5 Partnerskabelse i Aarhus og

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes

Læs mere

Odenses skolers tilstand

Odenses skolers tilstand Odenses skolers tilstand Skolebestyrelsernes kvalitetsrapport 2015 Forord Hvert år udgiver Odense Kommunes Børn og Ungeforvaltning en kvalitetsrapport. Denne rapport beskriver, hvordan det går på skolerne

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015 KøgeBibliotekerne Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 OPGAVER 4 ORGANISATION 5 PERSONALE 5 SYGEFRAVÆR 6 ØKONOMI 6 ANDET 6 Indsatsområder 9 Direktionens indsatsområder 9 POLITISKE

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere