VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning, arrangementer, side 5 Torsdagsklubbens udflugt Sogneudflugt, sommerbørn, side 6 kirkemusik, statistik Gudstjenestelisten side 7 Adresser side 8 Husk at se de mange spændende arrangementer i kirkebladet - måske er der et for dig!

2 Oversigtskalender DET SKER I DIT SOGN April To Gudstjeneste Maj Fr Konfirmation Juni Ma 1 23 Juli On Vægtergudstjeneste Fr Gudstjeneste Konfirmation Ti 2 To Koncert Lø Koncert Lø Babysalmesangsafsl. On 3 Fr 3 Sø Gudstjeneste Sø Gudstjeneste To Torsdagsklub Lø 4 Ma Gudstjeneste 15 Ma Fr 5 Sø Gudstjeneste Ti 7 Ti Spaghettigudstjeneste Lø 6 Ma 6 28 On 8 On 6 Sø Gudstjeneste Ti 7 To Torsdagsklub To Torsdagsklub/udflugt Ma 8 24 On Vægtergudstjeneste Fr 10 Fr 8 Ti 9 To 9 Lø 11 Lø 9 On 10 Fr 10 Sø Gudstjeneste Sø Gudstjeneste To 11 Lø 11 Ma Koncert Fr 12 Sø Gudstjeneste Ti 14 Ma Lø 13 Ma On 15 Ti 12 Sø Gudstjeneste Ti 14 To Koncert On Sogneudflugt On Vægtergudstjeneste Fr 17 To Konfirmation Ma To 16 Lø 18 Fr 15 Ti 16 Fr 17 Sø Gudstjeneste Lø 16 On Koncert Lø 18 Ma Sø Gudstjeneste To Torsdagsklub Sø Gudstjeneste Ti 21 Ma Fr 19 Ma On 22 Ti 19 Lø 20 Ti 21 To Torsdagsklub On 20 Sø Gudstjeneste On Vægtergudstjeneste Fr 24 To Torsdagsklub Ma To 23 Lø 25 Fr 22 Ti 23 Fr 24 Sø Gudstjeneste Lø 23 On 24 Lø 25 Ma Sø Gudstjeneste To 25 Sø Gudstjeneste Ti 28 On 29 To 30 Ma Friluftsgudstj. 22 i Eventyrhaven Ti 26 On 27 To Koncert Fr 29 Fr 26 Lø 27 Sø Gudstjeneste Ma Ti 30 Ma Ti 28 On Vægtergudstjeneste To 30 Fr 31 Lø 30 Sø Gudstjeneste 2

3 PRÆSTENS KLUMME Om kort tid er det påske igen, fristes man næsten til at sige, for det har jo næsten lige været påske. Året flyver af sted, foråret nærmer sig med hastige skridt og med til foråret hører altså også påsken. Ferietid, rengøringstid men frem for alt højtid. Højtid, fordi uden kristendommens store fortælling om Jesu sidste måltid, tilfangetagelse, korsfæstelse og opstandelse ville marven være suget ud af kristendommen og derved også dens fortælling om os. Påsken er højtiden hvor forskellige facetter af det at være menneske trækkes frem i lyset, men det er også højtiden hvor det med opstandelsen understreges, at barnet i krybben var noget andet og mere end en fattig jomfrus søn. Han var Guds søn. Der er langt fra julenats englesang og det yndige barn i krybben til påskens fortællinger, for i påsken er der noget helt andet på færde. Her er drama hvor de mørke sider ved mennesket står i kontrast til den tilgivelse, som er så nødvendig for at livet fortsætter for os som hele mennesker. Tilgivelsen fra korset for menneskets mørke sider. I den store fortælling om Gud og mennesket genkender vi os selv i dem der til tider mangler mod, svigter, ikke forstår. Det er derfor discipleskaren er så vigtig. De er vores spejlbillede, vi er hverken bedre eller ringere end dem. Vi er mennesker som de var det. Og vi får lov at stå i forhold til Gud som de gjorde det. Med alle vores mange mere eller mindre mørke sider. Fra korset lød tilgivelsen ud over mennesket. En tilgivelse og derved også et ja til os som i de store eksistentielle spørgsmål om vores identitet betyder, at Gud vælger os til. At han vil høre sammen med os, og at vi derfor har lov at holde fast i, at vi er livet værd for ham - også selvom vi kan bringes ud i torvene eller jokker i spinaten igen og igen. I påskens fortællinger kan man også bruge bevægelsen i mørket som billede på, hvordan mørke kan få tag i vores eget liv og tanker kan sortne sindet til. Fra skumringen ved aftentide da Judas forlader bordet til mørket der fortættes i Getsemane Have over i det fuldstændige mørke på Golgatha, hvor gudsforladtheden gennemsyrede den korsfæstede, indtil den ganske jord formørkes helt. Så er man dér i mørket, som dækker sindet helt. Gennemlever sin egen langfredag. Kort eller længe. Men så, endelig flænges forhænget ind til templet. Sønderrives. Og spaltningen giver plads for det nye der kommer. Lys, håb, fremtid. Noget det understreges med Påskemorgens tomme grav. Den er det livgivende lys til os. Bevidner at mørket i vores sind også har en ende. Vi forkynder opstandelsen i forbindelse med dødsfald, men lige så vigtig er det at sige, at opstandelse også finder sted her og nu. Mens vi er i live. Opstandelse er at opleve at der er liv igen midt i ens mørke. At mørket brydes af et lysglimt. At der midt i det triste også kan findes smil. At der midt i ensomheden er et menneske der bryder igennem med et ord. At der i sorgen findes en vej til latter. At der midt i en søgen efter et ståsted er et helle. Opstandelse er liv i mere end en forstand. Og det er livet vi lever af; det er det der gør, at vi kan leve med mørket, leve med vores mørke sider. Så uden påskens fortællinger om os og om Gud, tilgivelse og opstandelse mangler vi den store ramme at sætte os selv og vores eksistens ind i. Det er derfor vi ikke må glemme påsken som en højtid midt i ferietid og indtagelse af påskeæg. Rigtig glædelig påske 3

4 DET SKER I DIT SOGN KIRKENS FREMTID, HVAD BETYDER DET? Kirkens rum: er et sted man kan mødes både i sorg og glæde samt finde ro høre musikken se på den smukke altertavle. I Silkeborg er der en udstilling med Jens Galschiøts værk Fundamentalismen, det et fællesskab mellem troen. Abrahams børn er en skulptur hvor der er symbolik fra Koranen Toraen - samt Biblen, er det en fremtid der kan forenes, vi er alle et folk samlet i det samme ord, fra det gl. testamente. I Vor Frue Kirke er der mange ansat for at få kirken til at fungere i hverdagen. Deriblandt menighedsrådet der yder hjælp til forskellige opgaver bl.a. hyggeklub, torsdagsklub, spaghettiaften, som er de faste arrangementer. Vi hjælper også til ved juletræsfest, fastelavnsfest, udflugter, babysalmesang, i skolens sommerferie er der tilbud til børn, der ikke kommer på ferie, kreative aktiviteter til påske samt jul, alt er på frivillig basis. I menighedsrådet debatteres det, når nye aktiviteter sættes i gang. Det er vores ansvar. at økonomi og aktiviteter hænger sammen. Vi har de senere år prioriteret aktiviteter for børnefamilier og højskoledage. De er med til at skabe liv i kirken og sognehuset, vi forventer at tilbyde de samme aktiviteter i fremtiden. Skulle du/i have en god ide er du/i velkomne til at kontakte menighedsrådet eller præsterne. Bente Lund Pedersen / Kirsten Andresen, menighedsrådsmedlemmer MESSEHAGLER! Den første søndag i advent 2014 blev fejret med en smuk festgudstjeneste, med deltagelse af biskop Tine Lindhardt. En ny grøn messehagel, fremstillet hos Kirkelig Kunst i København, kom i brug på dagen. Farver på messehagler er symbolske: Den hvide messehagel er til kirkens festdage. Den røde messehagel, bruges 2. juledag og i pinsen. Farven symboliserer blod og ild. 2. juledag kaldes også Sct. Stefansdag, da Stefanus dræbes på grund af sin kristne tro og fik dagen opkaldt efter sig. Pinsen er kirkens fødselsdag, hvor Helligånden viser sig som ildtunger og budskabet om Kristus udbredes på alle sprog. Den lilla messehagel anvendes i adventstiden og fastetiden som symbol på anger, bod og bedring. Den grønne messehagel bruges i helligtrekongerstiden og trinitatistiden og symboliserer vækst, udvælgelse og håb. Den grønne kan altid bruges, hvis der mangler en af de andre. Kirkeværge Karen Margrethe Jensen PROGRAM FOR TORSDAGSKLUBBEN kl Vi indleder i kirken og samles efterfølgende til kaffebord med hjemmebag i sognehuset. Gratis deltagelse og med plads til alle. 9. april: (CB) Vi synger frit fra Højskolesangbogen. 23. april: (OLL) underholder og fortæller. 7. maj: (OLL) Udflugt med Torsdagsklubben, se øvrig omtale i bladet. Bemærk: ingen andagt. 21. maj: (CB) Vi får besøg af Susan Marcussen, der leverer et blik ind i Odense Graabrødre Kloster og klosterkirke gennem 700 år. Vi får et kig ind bag klostrets store porte og tykke vægge til et liv blandt munke og klosterlemmer. Mød også dronningen, biskoppen og digteren; kunst og poesi af fornemste klasse, såvel som menneskelig nød og elendighed! 4. juni: (OLL) underholder og fortæller. 18. juni: (CB) Vi synger sommerens sange og hører lidt om anatom J. B. Winsløw, født og opvokset som præstebarn ved Vor Frue Kirke og siden endt som Nordens førende anatom. Grundlægger af den moderne retsmedicin. BABYSALMESANGSAFSLUTNING Lørdag den 2. maj klokken afslutter forårets babysalmesangshold deres forløb med en lille gudstjeneste. Her viser holdet lidt af det, der er sket undervejs med sang, dans, rasleæg, tørklæder og andet godt. Efterfølgende er der kaffe, boller og frugt i kirken. Alle er velkomne og det er gratis. 4

5 DET SKER I DIT SOGN KONFIRMANDSINDSKRIVNING2015/2016 Sognepræst Eleverne i den kommende 7.a på Odense Friskole og de protestantiske elever på Sct. Albani Skole. Konfirmandindskrivningen finder sted på den måde, at man inden sommerferien sender en kopi af den kommende konfirmands dåbsattest eller navneattest med angivelse af skole og klasse, forældrenes adresse, telefonnummer, både forældrenes og barnets -adresser, både forældrenes og barnets mobilnumre på bagsiden af kopien til Præstegården, Georgsgade 50, 5000 Odense C, eller via mail til Eleverne fra Friskolen konfirmeres store bededag, og eleverne fra Sct. Albani Skole konfirmeres Kristi himmelfartsdag. KONFIRMANDINDSKRIVNING 2015/2016 ved sognepræst Indskrivning for de kommende konfirmander fra Odense Friskoles b-klasse foregår i sognehuset torsdag den 31. maj 2015 mellem kl Man bedes medbringe dåbsattest eller fødsels/navneattest samt mailadresse på forældre. Alternativt fremsendes oplysninger til kordegn Lis Winther, Frue Kirkestræde 12b, 5000 Odense C. Første undervisningsgang er i sognehuset torsdag den 20. august kl Konfirmationen er store bededag. Jeg glæder mig til at møde jer. Venlig hilsen, LANGFREDAG Igen i år læser skuespiller Susanne Saysette uddrag af Jesu Kristi lidelsesberetning op ved denne gudstjeneste. Disse uddrag flettes sammen med salmer, musik og uddrag fra kirkens kors påskekoncert. Tilsammen giver det en tæt, bevægende og stemningsfuld gudstjeneste, der heldigvis følges op med påskedags lys, som strømmer ud fra gravens mørke. Vel mødt! SPAGHETTIGUDSTJENESTE Tema: Den barmhjertige samaritaner. Kom til en børnegudstjeneste i Vor Frue Kirke tirsdag den 5. maj med efterfølgende spisning i sognehuset kl Vi begynder i kirken og spiser derefter sammen klokken Børn spiser gratis, for voksne koster det 20 kroner. Vi hygger os og der er god mulighed for at lege, snakke, tegne og møde kendte som ukendte ansigter. 2. PINSEDAG Kom til gudstjeneste i det fri 2. pinsedag kl Vor Frue Kirke deltager i den fælles gudstjeneste, som afholdes i Eventyrhaven. Prædikant er Agnete Holm Hvidt fra Ansgars Kirke, det til lejligheden sammensatte band spiller til salmerne og efter gudstjenesten skåler vi for kirkens fødselsdag i champagne og kransekage. Alle er velkomne. VÆGTERANDAGT Igen i år går vægteren sin runde i kvarteret omkring Overgade, og også i år afsluttes der hver onsdag med en kort aftensang i Vor Frue Kirke kl. ca begyndende onsdag den 1. juli og sluttende fredag den 28. august. TORSDAGSKLUBBENS UDFLUGT bliver i år torsdag den 7. maj med afgang fra kirkepladsen kl. 13. Udflugten går til Vester Aaby Kirke og præstegård, hvor vi skal se kirken og måske drikke kaffe i præstegårdshaven. Deltagerbetaling: 50 kr. Tilmelding til kirkekontoret: Vi regner med at være hjemme igen kl. 18. Der er åben deltagelse. Alle er velkomne til at tage med på turen. 5

6 DET SKER I DIT SOGN ÅRETS SOGNEUDFLUGT I VOR FRUE KIRKE Den 14. juni 2015 bliver det igen tid til en sogneudflugt med Vor Frue Kirke. Programmet ser således ud i år: Turen går til Fredericia med afgang fra Vor Frue Kirke lige efter højmessen. Ankomst til restaurant Postgården kl. ca , hvor vi får et godt måltid mad. Derefter går turen til Bymuseet, hvor vi får hjælp af en guide på en aftalt rundvisning. Eftermiddagskaffen nydes i Lyng Kirke, og derefter går turen tilbage til Odense. Turen frem og tilbage vil så vidt muligt foregå ad små hyggelige og kønne vejstrækninger, og vi regner med at være i Odense igen ca. kl Prisen i år er igen den samme som sidste år på kr. 250,00 med alt inklusive med undtagelse af drikkevarer til maden. Tilmelding og betaling til kirkekontoret senest onsdag den 10. juni. SOMMERBØRN Der afholdes igen i år Sommerbørn i Skt. Knuds Provsti for børn og forældre, der ikke kommer på sommerferie. Det er i dagene onsdag den 5. og torsdag den 6. august. Vi skal i Den Fynske Landsby, køre med veteranbiler, besøge Fjord og Bælt i Kerteminde, til stranden og spise sammen. Deltagelse er gratis begge dage. Flere oplysninger kan fås ved koordinator på eller mail Der er tilmelding senest fredag den 19. juni hos din lokale sognepræst eller til koordinator. KIRKEMUSIK I VOR FRUE KIRKE Lørdag den 4. april, Påskelørdag, kl : Påskekoncert med sangeren Niels Thåstrup, Vor Frue Kantori og organist Lars Frederiksen. Der opføres passions- og påskemusik af bl.a. William Byrd, John Goss, Camille Saint Saëns og Johann Sebastian Bach. Torsdag den 16. april kl : Orgelmusik med kirkens organist, der spiller værker af Johann Sebastian Bach. Søndag den 10. maj kl : Koncert med blæserkvintetten Quindetta, der spiller værker af bl.a. årets 150-års fødselar, Carl Nielsen. Entré 50 kr. Torsdag den 28. maj kl : Orgelmusik med Jesper Petersen, Simon Peters Kirke, København. Onsdag 17. juni kl : Quindetta Sommerkoncert med Odense Motetkor under ledelse af Christian Dyrst. Torsdag den 2. juli kl : Orgelmusik med organist Lars Frederiksen, der spiller værker af Bach, Brahms, Franck og Mendelssohn. STATISTIK FOR VOR FRUE SOGN 2014 / 2013 Antal Deltagere Fødte 105 / 85 Døbte 63 / 64 Navngivet 28 / 29 Konfirmerede 32 / 28 Navneændringer 77 / 80 Døde 44 / 34 Altergæster 871 / 756 Udmeldelser af folkekirken 40 / 22 Indmeldelser i folkekirken 2 / 6 Folkekirkemedlemmer pr. 1. januar / 5789 Indbyggere pr. 1. januar / 7491 Antal Deltagere Højmesser 59 / / 2167 Dåbsgudstjenester 26 / / 1231 Torsdagsgudstjenester 23 / / 202 Mindegudstjenester 1 / 1 34 / 39 Konfirmationsgudstjenester 2 / / 860 Vielser / kirkelige velsignelser 19 / / 581 Bisættelser/begravelser 19 / / Bis. / begravelser andetsteds 30 / / 356 Vægtergudstjenester 10 / / 487 Spaghettigudstjenester 4 / 4 96 / 101 Fastelavnsgudstjenester 1 / 1 80 / 66 Babysalmesangsgudstjenester 2 / / 111 Babysalmesangsundervisning 18 / / 182 Gudstjenester Sct. Albani skole 5 / / 0 Krybbespil 1 / / 330 Luciagudstjenester 1 / 1 80 / 69 Juleaftensgudstjeneste 2 / / 399 Plejehjemsgudstjenester 22 / / 208 Koncerter 11 / / 1550 Julesangsmaratoner 2 / / 191 Rundvisninger 2 / 0 77 / 0 Højskoledage 1 / 1 33 / 54 Kreadage 2 / 2 51 / 45 Sundhedsplejerskerne / 20 / 560 Kor, der øver i sognehuset 69 / / 1709 Andre grupper i sognehuset 273/ / 2700

7 GUDSTJENESTER I VOR FRUE KIRKE LØRDAGS-OG SØNDAGSDÅB Man kan få dåb på alle lørdage og søndage. Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme. April Torsdag 2. kl. 10 (skærtorsdag) Fredag 3. kl. 10 (langfredag) (liturgisk gudstjeneste) Søndag 5. kl. 10 (påskedag) Mandag 6. kl. 10 (2. påskedag) Torsdag 9. kl. 14 Søndag 12. kl. 10 (1.s.e.påske) Søndag 19. kl. 10 (2.s.e.påske) Torsdag 23. kl. 14 Søndag 26. kl. 10 (3.s.e.påske) Maj Fredag 1. kl (store bededag) Konfirmation Fredag 1. kl (store bededag) Konfirmation Søndag 3. kl. 10 (4.s.e.påske) Tirsdag 5. kl. 17 Spaghettigudstjeneste Torsdag 7. kl. 13 (Torsdagsklubbens udflugt) Søndag 10. kl. 10 (5.s.e.påske) Torsdag 14. kl. 10 (Kristi himmelfartsdag) Konfirmation Søndag 17. kl. 10 (6.s.e.påske) Torsdag 21. kl. 14 Søndag 24. kl. 10 (pinsedag) Mandag 25. kl (2. pinsedag) (friluftsgudstjeneste i Eventyrhaven) Søndag 31. kl. 10 (trinitatis søndag) Kirkebil Er du gangbesværet, kan du få gratis transport til kirkens gudstjenester og sognemøder. Liftbus til kørestolsbrugere. Ring til kirkekontoret senest fredag kl Handicapindgang på sydsiden! APRIL, MAJ, JUNI, JULI 7 Juni Torsdag 4. kl. 14 Søndag 7. kl. 10 (1.s.e.trinitatis) Søndag 14. kl. 10 (2.s.e.trinitatis) Kl sogneudflugt Torsdag 18. kl. 14 Søndag 21. kl. 10 (3.s.e.trinitatis) Søndag 28. kl. 10 (4.s.e.trinitatis) Juli Onsdag 1. kl. 22 (vægtergudstjeneste) Lægmand Søndag 5. kl. 10 (5.s.e.rinitatis) Onsdag 8. kl. 22 (vægtergudstjeneste) Lægmand Søndag 12. kl. 10 (6.s.e.trinitatis) Onsdag 15. kl. 22 (vægtergudstjeneste) Lægmand Søndag 19. kl. 10 (7.s.e.trinitatis) Onsdag 22. kl. 22 (vægtergudstjeneste) Søndag 26. kl. 10 (8.s.e.trinitatis) Onsdag 29. kl. 22 (vægtergudstjeneste) August Søndag 2. kl. 10 (9.s.e.trinitatis) GUDSTJENESTER PÅ FREDERIKSBROEN Gudstjenesterne afholdes i den bagerste del af Caféen i stueetagen. Beboere fra omegnen er velkomne! Lørdag den 18. april kl. 16 Lørdag den 9. maj kl. 16 Lørdag den 20. juni kl. 16 Lørdag den 15. august kl. 16 Kirkekaffe Efter alle gudstjenester serveres en kop (stående) kaffe i kirken - ved siden af prædikestolen, så vi får lejlighed til at hilse på hinanden, inden vi igen går hver til sit.

8 KIRKENØGLEN OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING Folketinget har vedtaget lov om obligatorisk digital selvbetjening, som betyder, at borgerne for fremtiden skal anvende de digitale selvbetjeningsløsninger ved - Afgivelse af erklæring om faderskab (omsorgs- og ansvarserklæring) - Ansøgning om navngivning (uden dåb) - Ansøgning om navneændring - Anmodning om begravelse eller ligbrænding De nye selvbetjeningsløsninger finder man på Der findes dog visse undtagelser fra kravet om at bruge den digitale selvbetjening. Kirkekontoret kan vejlede herom. For så vidt angår navngivning ved dåb samt vielse er der ingen ændringer. Man henvender sig til kirkekontoret, hvor registreringen sker, og det videre forløb aftales med præsten. ANMELDELSE AF FØDSEL Fra 1. oktober 2010 skal forældre kun anmelde en fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en digital omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel via Fra kirkekontoret fremsendes: Vejledning om faderskab. Der henvises til kirkens hjemmeside: Fra vugge til grav vedrørende FØDSELSANMELDELSE DÅB, NAVNGIVNING (uden dåb) VIELSE DØDSFALD og BEGRAVELSE eller BISÆTTELSE GUDSTJENESTER I HJEMMET. På og finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark. OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER Se Hjemmesiden: 8 ADRESSER Kirkekontoret: Kordegn Lis Winther Kordegnevikar Jonna Grue Frue Kirkestræde 12 B, 5000 Odense C telefon: fax: Kontortid Tirsdag, onsdag og torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag kl Sognepræst Georgsgade 50, 5000 Odense C Telefon: Fax: Træffes efter aftale - undtagen onsdag Sognepræst Sognehuset Frue Kirkestræde 12B Telefon: Træffes efter aftale - undtagen mandag Kirketjener Torben Brohus-Weiss Kirketjener Ernst Andersen Træffes bedst hverdage kl undtagen mandag Telefon: Organist Lars Frederiksen Henriettevej 24, 5000 Odense C Telefon: Menighedsrådsformand Birgit Nielsen Nyborgvej 101, 2. tv., 5000 Odense C Telefon: Kirkeværge Karen Margrethe Jensen Valmuemarken 25, 5260 Odense S Telefon: Hjemmesiden: Deadline for næste blad den 4. juni 2015 Redaktion: (ansvarshavende), Bente Lund Pedersen, Merry Hansen, Kirsten Andresen, Birgit Nielsen