Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune"

Transkript

1 Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose Albertslund Kommune Prognoserne er udarbejdet af Boelplan A/S for Albertslund Kommune, marts 216 Til udarbejdelsen er anvendt programmet ProPlan GIS Kontaktpersoner: Lars Kragh Hansen, Albertslund Kommune, tlf: Søren Boelskifte, Boelplan A/S, tlf:

2 INDHOLD 1 Befolkningsprognose for Albertslund Kommune Befolkningsudviklingen i kommunen Udviklingen i forskellige aldersgrupper Sammenligning med prognosen fra Til- og fraflytning, ind-og udvandring Planlagt nybyggeri Metoden i ProPlan GIS Princip Fraflytning og tilflytning Boligbehov årige Skoleprognosen Baggrund De enkelte skoler Dagpasningsprognosen Baggrund Resultater De enkelte distrikter Bilag Befolkningsudviklingen for hele kommunen Befolkningsudviklingen for de enkelte skoledistrikter

3 1 Befolkningsprognose for Albertslund Kommune 1.1 Befolkningsudviklingen i kommunen De seneste 25 år har befolkningstallet i Albertslund Kommune svinget mellem omkring 27.5 og 29.6 personer. Den samlede befolkning har således kun ændret sig i mindre grad, men alderssammensætningen er ændret markant, som det er forsøgt illustreret på forsiden: I starten af halvfjerdserne var der ikke mange borgere over 5 år i kommunen. Til gengæld var der mange børn og mange i 3-erne. I dag er der en meget mere jævn aldersfordeling. Fra 28 til 212 har der hvert år været en lille fremgang i befolkningstallet, som er blevet afløst af en befolkningsnedgang på 4 personer i løbet af 212 og 96 i løbet af 213. I 214 har der været en befolkningsfremgang på 78 personer, og i løbet af 215 er den samlede befolkning steget med 74 personer. Ud fra de historiske tal og det indlagte boligbyggeri forventes fremgang i befolkningstallet de næste ti år, dog med et lille fald de første to år, hvor der ikke forventes boligbyggeri af betydning. Befolkningsudviklingen er betinget af, at det planlagte boligbyggeri i perioden med i alt 848 boliger bliver realiseret. Udviklingen for udvalgte aldersgrupper er nærmere beskrevet i det følgende for kommunen som helhed. Prognosen er beregnet på basis af de 4 skoledistrikter. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling Årstal Figur 1: Befolkningsudviklingen for hele kommunen 3

4 Figuren og tabellen viser den samlede befolkningsudvikling for Albertslund Kommune. Tabel 1: Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersklasser, Albertslund Kommune Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Antal % år ,3 1,1 1,1-5 år ,5 6,9 7, år ,7 13, 12, år ,5 13,2 11, år ,4 18,1 19, år ,2 31,5 3, år ,3 14,4 12, ,9 2,9 6,1 Total ,5 1, 1, Til sammenligning vises nedenfor den forventede udvikling for hele landet. Tabel 2: Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersklasser, hele landet Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Antal % år , 1, 1,2-5 år ,3 6,3 7, år ,1 11,7 1, år ,5 11,7 1, år ,1 18,1 19, år ,4 33,3 3, år ,6 14,6 15, ,9 4,3 6,9 Total ,2 1, 1, Aldersfordelingen i kommunen ligner aldersfordelingen i hele landet, dog med relativt færre ældre pensionister og lidt flere skolebørn og unge. Også i 228 forventes aldersfordelingen at være nogenlunde som den generelle for hele landet. Andelen af ældre pensionister forventes at stige med 125% mod 68% på landsplan. Relativt vil der stadig være lidt færre ældre pensionister i kommunen, end der vil være på landsplan. Nogle kommuner er enten uddannelseskommuner med relativt mange unge mennesker, eller kommuner som de unge flytter fra for at uddanne sig. Mange unge fra Albertslund Kommune vælger at flytte til en anden kommune, når de flytter hjemmefra. Samtidig formår kommunen at tiltrække andre unge, således at andelen af unge hverken er specielt høj eller specielt lav. Aldersfordelingen afspejler således kommunens situation både historisk og geografisk. Der er få ældre over 8 år, og den geografiske placering gør det muligt for mange at bo i kommunen, mens de er under uddannelse. 4

5 Aldersfordelingen 1. januar 216 er vist på figuren. 6 Antal personer Aldersfordelingen 1. januar 216 Antal personer Alder Figur 2: Aldersfordelingen for Albertslund Kommune 216 Det er karakteristisk for kommunen, at antallet af personer i de forskellige aldre frem til 7 år ikke udviser de helt store variationer. For 228 forventes aldersfordelingen at være som angivet i figuren. Aldersfordelingen 1. januar Alder Figur 3: Aldersfordelingen for Albertslund Kommune 228 I 228 forventes således også en forholdsvis jævn aldersfordeling. Udviklingen i forskellige aldersgrupper er vist i de næste figurer: 5

6 1.2 Udviklingen i forskellige aldersgrupper Udviklingen i antal årige Udviklingen i antal -5 årige Årstal Årstal Udviklingen i antal -5 årige Udviklingen i antal årige Årstal Årstal Udviklingen i antal årige Udviklingen i antal 4-59 årige Årstal Årstal Udviklingen i antal 6-64 årige Udviklingen i antal årige Årstal Årstal Udviklingen i antal 8-99 årige Årstal Figur 4: Befolkningsudviklingen for udvalgte aldersklasser, Albertslund Kommune 6

7 Med det indlagte boligbyggeri, som er forholdsvis omfattende i perioden , forventes en stigning i årige i perioden, og dermed også en stigning i antallet af fødsler og antal førskolebørn. Der forventes derudover en markant stigning for de 8+ årige. Nedenfor er udviklingen i nogle af aldersgrupperne vist samlet. Udviklingen i 3 aldersgrupper Årstal -24 år år år Figur 5: Udviklingen i tre aldersgrupper Der vil være en stigning i gruppen af pensionister, de årige, de nærmeste 5 år. Gruppen af erhvervsaktive stiger fra 218. Gruppen af børn og unge forventes at være nogenlunde konstant. Udviklingen for de tre yngste aldersgrupper er vist nedenfor. Udviklingen i antal børn og unge Årstal -5 år 6-15 år år Figur 6: Udviklingen i tre aldersgrupper for børn og unge 7

8 Der forventes et forholdsvis konstant forløb, dog forventes flere små børn fra 218. Gruppen af unge år er typisk meget flytteaktive. Den langsigtede udvikling er derfor behæftet med en vis usikkerhed for netop denne gruppe. For de erhvervsaktive forventes udviklingen at blive som vist nedenfor. Udviklingen i antal i den erhvervsaktive alder Årstal år Figur 7: Udviklingen i tre aldersgrupper for erhvervsaktive De unge erhvervsaktive stiger i løbet af perioden, lige som gruppen af ældre erhvervsaktive stiger. Der forventes et fald for gruppen 6-64 år i starten af perioden. Stigningen for gruppen år kommer som følge af et relativt omfattende boligbyggeri i perioden 218 til Udviklingen i antal pensionister Årstal år 8-99 år Figur 8: Udviklingen i to aldersgrupper for pensionister 8

9 Det ses af figuren, at antallet af de unge pensionister, år, er nogenlunde konstant de første fem år, hvorefter der forventes et lille fald. Antallet af pensionister ældre end 8 år viser jævn stigning i hele perioden. Samlet set vil gruppen af pensionister stige, mest de første 3-4 år. Albertslund Kommune har som nævnt gennemgået en naturlig demografisk udvikling fra et være en kommune for unge i 3-erne med børn til at være en kommune for stort set alle aldersklasser. Det nuværende billede med en relativt jævn aldersfordeling forventes at fortsætte i årene fremover med mindre forskydninger, bl.a. flere ældre pensionister. Årene fra 28 til 216 har været præget af nye flyttemønstre i hele landet, og specielt på den baggrund er det vigtigt at huske på, at en prognose er en begrundet forventning om den fremtidige udvikling. Forudsætningerne kan ændre sig, og der er en vis usikkerhed på forudsigelserne, som i sagens natur vokser, jo længere man ser fremad. Der har været udført forskellige følsomhedsanalyser for at vurdere, hvor meget det vil betyde, hvis forudsætningerne ændres. Analyserne viser, at det generelle billede, der her er tegnet af den forventede befolkningsudvikling, er forholdsvis robust i forhold til ændringer i forudsætningerne. Ændringer i boligbyggeprogrammet kan dog ændre billedet, specielt hvad angår antallet af børn og yngre erhvervsaktive. 1.3 Sammenligning med prognosen fra 215 Tabel 3 Sammenligning mellem faktiske tal for 1. januar 216 og 215-prognosens tal Alder 216 Prognose Forskel % forskel , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Total ,6 9

10 Prognosen fra sidste år forventede en befolkningsfremgang på 245 personer fra til personer. Fremgangen blev på 74 personer. Prognosen fra 215 regnede med 149 nye boliger i løbet af 215. Afvigelserne mellem prognosens tal og de faktiske tal er størst for aldersgruppen 3-39 år. Det er også den aldersgruppe, der i prognosen er mest påvirket af det indlagte nybyggeri. 1.4 Til- og fraflytning, ind-og udvandring Ændringerne i befolkningstallet er resultatet af en række bevægelser, som det fremgår af tabellen. Dette afsnit beskriver til-og fraflytningen samt ind-og udvandringen til Albertslund Kommune. Kilden til alle tabeller i dette afsnit er Statistikbanken, Danmarks Statistik. Tabel 4 Befolkningens bevægelser Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Tilflytning og fraflytning er flytninger internt i Danmark. Indvandring og udvandring er flytninger fra og til Danmark, også for danske statsborgere. Det fremgår af tabellen, at der er omkring 2. personer, der flytter til Albertslund hvert år fra en anden kommune, og et tilsvarende antal, men oftest lidt højere, flytter fra Albertslund til en anden dansk kommune. Ind-og udvandringen giver netto indvandring, idet mere end 4 personer er indvandrede til Albertslund Kommune hvert år, hvor udvandringen har været på et lavere niveau. 1

11 15 Til- og fraflytning Tilflyt Netto Fraflyt Figur 9 Aldersfordelingen for tilflytning, fraflytning og netto tilflytning i 215 Langt den største flytteaktivitet er for unge 18-3 år. Også gruppen af personer 3-4 år har en vis flytteaktivitet og i sammenhæng hermed også børn i førskolealderen. Netto er der fraflytning af unge i starten af tyverne, men ellers er der nogenlunde balance mellem fra- og tilflytning. Dertil kommer omkring 1.7 interne flytninger. Her er det unge 18-3 år, der er de mest aktive. I tabellen er vist, hvor tilflytterne til Albertslund Kommune kommer fra. København bidrager med de fleste tilflyttere. Derudover er det de nærmeste kommuner, som har betydning. Først på 15. pladsen er der en jysk by. Tabel 5 Tilflytning til Albertslund Kommune. De 15 vigtigste i 215 er vist. Tilflytning fra København Glostrup Høje-Taastrup Brøndby Hvidovre Frederiksberg Vallensbæk Gladsaxe Rødovre Roskilde Ballerup Ishøj Rudersdal Køge Aarhus

12 Nedenfor er vist de 15 hyppigste byer, som borgere fra Albertslund flytter til. Også her er det København, der dominerer, og de nærmeste kommuner der tiltrækker. Tabel 6 Fraflytning fra Albertslund Kommune. De 15 vigtigste i 215 er vist. Fraflytning til København Høje-Taastrup Brøndby Glostrup Vallensbæk Roskilde Frederiksberg Hvidovre Greve Ishøj Gladsaxe Køge Ballerup Rødovre Lyngby-Taarbæk For udvandring er aldersfordelingen mere centreret om de unge, som det ses af nedenstående figur med aldersfordelingen. 4 Ind- og udvandring Indvandring Netto Udvandring Figur 1 Aldersfordelingen for indvandring, udvandring og netto indvandring i 215 Gruppen af unge 2-29 år tegnede sig for omkring to tredjedele af såvel indvandring som udvandring. 12

13 De indvandrede personer har statsborgerskab fra en række forskellige lande. I 215 var der tale om personer med 49 forskellige nationaliteter, som flyttede til Albertslund Kommune fra udlandet. Danske statsborgere udgjorde den største gruppe. Tabel 7 Statsborgerskab for indvandrede personer. De 15 største grupper for 215 er vist. Statsborger Danmark Rumænien Spanien Grækenland Polen Italien USA Frankrig Kina Pakistan Slovakiet Tyskland Storbritannien Island Tyrkiet Omkring en tredjedel af de udvandrede personer havde dansk statsborgerskab. I alt udvandrede personer med statsborgerskab fra 34 forskellige lande. De udvandrede til 43 forskellige lande. Tabel 8 Statsborgerskab for udvandrede personer. De 15 største grupper for 215 er vist. Statsborger Danmark USA Frankrig Rumænien Polen Tyrkiet Nederlandene Spanien Slovakiet Storbritannien Tyskland Kina Island Litauen Bulgarien

14 2 Planlagt nybyggeri Den vigtigste forudsætning for prognosen er boligbyggeprogrammet. På kortet er det vist, hvor der forventes nybyggeri. Nogle planer kendes på en konkret adresse, andre planer går mere på generelle forventninger til nybyggeri i et område.!( Herstedøster Landsby Bakkegården!(!(!( Hjørnegården RoholmparkenHumlehusene Stensmosegård Herstedlund Almenbolig Kastanie Allé!( Toftestræde!(!( Hyldager!(!(!(!(!( Solhusene!(!( Albo-grunden Albertslund!( Centrum Kanalen øst for Fuldbrovej Kanalen vest for Fuldbrovej Figur 11: Oversigtskort med angivelse af nybyggeri Det aktuelle boligbyggeprogram er vist i nedenstående tabel. Det forudsættes i prognosen, at boligerne bliver beboet i løbet af det år, der er angivet. Der er således i prognosen tale om en forventning til indflytning og ikke kun en forventning til færdiggørelse af byggeri. 14

15 Tabel 9 Antal planlagte nye boliger Nybyggerinavn I alt Herstedøster Landsby 8 8 Roholmparken Humlehusene Stensmosegård 3 3 Hjørnegården Herstedlund Almenbolig Hyldagergrunden Kastanie Allé Toftestræde 2 2 Bakkegården Albertslund Centrum Omdannelse af Albo-grunden 1 1 Solhusene, Solporten, Grønled Albertslund Syd øst for Fuldbrovej 5 5 Albertslund Syd vest for Fuldbrovej 5 5 Total Frem mod 226 kan der opføres 848 nye boliger i Albertslund. Hovedparten af nye boliger, der tænkes at blive opført, er enten familieboliger med et omfang på over 1 kvm eller ældreegnet boliger tæt på centrum på gns. 85 kvm. I forbindelse med renoveringerne i de almene bebyggelser nedlægges ca. 25 mindre lejligheder pga. sammenlægninger. Hovedparten af de 848 nye boliger, der ønskes opført, kræver som minimum en ny lokalplan for en realisering. Arealerne for Hyldagergrunden og Stensmosegård er ikke lokalplanlagt til boligformål. Her skønnes det, at der kan opføres samlet op i mod 33 boliger. Dertil kommer Roholmsparkens nordlige del med plads til 6 boliger, som i kommuneplanen er udpeget til boligformål, men som stadig mangler at blive lokalplanlagt til formålet. Som det fremgår, er der ikke indregnet boligbyggeri efter 221. Vurderingen af prognosen efter 221 skal ses i dette lys. 15

16 3 Metoden i ProPlan GIS 3.1 Princip Vi flytter, når vores bolig ikke passer til vores liv. Det er antagelsen, modellen bygger på. Det er specielt størrelsen af boligen, der er afgørende. Når husstanden bliver for stor i forhold til boligen, flytter vi. Husstandsstørrelsen afhænger meget af alderen, som det fremgår af nedenstående figur. Den viser, hvor stor en andel af personer på en given alder, der har en husstandsstørrelse på 1, 2, 3, 4 eller 5 og derover. Fordeling af personer i forhold til husstandsstørrelsen l e d n A 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Alder Figur 12: Eksempel på fordelingen af personer på forskellige husstandsstørrelser som funktion af alderen Som det ses, er husstandsstørrelsen meget afhængig af personens alder. Den er udtryk for den familiemæssige livscyklus, som en person gennemlever. En persons familiemæssige livscyklus har ofte følgende forløb: Personen fødes som barn i en familie med typisk en far og mor og eventuelt søskende. Husstandsstørrelse på 3 eller mere. Personen flytter hjemmefra og bor alene eller sammen med en eller flere i alderen 18-3 år. Husstandsstørrelse på 1 eller mere. Personen danner par med en anden i alderen 25-3 år. Husstandsstørrelse på 2 eller mere. Parret får i alderen 25-4 år et eller flere børn. Husstandsstørrelse på 3 eller mere. Børnene flytter hjemmefra, når parret (forældrene) er fra omkring 45 år. Husstandsstørrelse på 2. Den ene partner dør i alderen år. Husstandsstørrelse på 1. 16

17 For at generere så pålidelig en prognose som muligt tager modellen udgangspunkt i bl.a. dette livsforløb. Det gøres ved at inddrage boligstørrelsen i modellen. Boliger opdeles efter følgende størrelser: Lille 1-2 værelser typisk lille husstand uden børn, beboet af enten yngre eller ældre beboere Mellem 3-4 værelser typisk mindre husstand på 2 personer, evt. med barn, Stor 5 eller flere værelser beboet af beboer på 25-3 år op opefter typisk større husstand med et eller flere børn, beboet af beboer på 3 år og op til 7 år Tabellen viser, at der er helt forskellig dynamik i de tre størrelser boliger. Det er den forskel i dynamikken, der er indregnet i modellen. Ud over opdelingen i boligstørrelse er der flere andre principper, der er afgørende for modellen: Tilflytning af personer kræver frigivelse af boliger. Dette sker ved fraflytning og død. Der er således et naturligt loft over tilflytningen. Der skal være en ledig bolig i passende størrelse, for at man kan flytte til kommunen. Boligtype indgår også som bestemmende faktor for fertilitet. De unge mellem flytter hjemmefra, ofte ud af kommunen. De tilflytter på lige fod med andre. Da skoledistrikterne vil være forskellige med hensyn til fordeling af boligtyperne, vil der umiddelbart kunne genereres distriktsprognoser, således at distriktsforskelle træder tydeligt frem. 3.2 Fraflytning og tilflytning Bortset fra aldersgruppen 18-24, der behandles specielt, benyttes nettofraflytningen som udgangspunkt for de enkelte aldersklasser. For alle aldersgrupper opdelt på køn og boligstørrelse benyttes historiske data for de seneste 5 år. Her kan man se, om nettotilflytningen i gennemsnit har været positiv eller negativ. Overordnet afhænger flyttemønstrene af, om kommunen er en uddannelseskommune, altså om de unge (16-22 år) flytter til kommunen for at uddanne sig, eller de flytter fra kommunen for at uddanne sig. Ideen i modellen er, at hvis der er en negativ nettotilflytning, dvs. at folk rent faktisk flytter fra kommunen, så gør de det også i fremskrivningerne. Der bliver med andre ord flyttet nogle personer ud af kommunen. Disse fraflytninger inklusiv død betyder, at der blive frigjort nogle boliger, og kun ved at der bliver nogle boliger ledige, kan der flytte nye personer til kommunen. Tilflytterne er personer i de aldersgrupper, hvor nettotilflytningen er positiv. Samtidig beregnes det, hvilket boligbehov, disse personer har. Det samlede boligbehov 17

18 sammenlignes med det antal boliger, der er blevet ledigt. Hvis det samlede boligbehov for tilflytterne er større end det frigivne antal boliger, fordeles de frigivne boliger forholdsmæssigt mellem aldersgrupperne. Udgangspunktet, den overordnede ide, for den nye prognose er derfor, at den er boligafhængig på den måde, at der skal være en passende og ledig bolig, før nogen udefra kan flytte til kommunen. 3.3 Boligbehov For at beregne, hvor mange boliger, der bliver ledige ved fraflytninger, benyttes boligbehovet. Denne størrelse er fundet som en middelværdi over fem år og beskriver, hvor stor en del af en bolig, en person på en given alder i gennemsnit forbruger. Boligbehovet er lig den reciprokke husstandsstørrelse for given køn og alder, hvor husstandsstørrelsen er beregnet uden børn. Boligbehovet angiver, hvor ofte man bor alene eller sammen med en eller flere andre voksne, givet alder og boligstørrelse. Hvis man bor som eneste voksen i en husstand, er boligbehovet 1. Hvis man bor med en anden voksen, er boligbehovet,5. Det har vist sig, at boligbehovet er meget konstant mellem forskellige kommuner. Er man fx omkring 5 år og bor i stor bolig, vil boligbehovet typisk være,6. De fleste 5-årige i stor bolig bor sammen med en anden voksen, men der er nogle, som bor alene. I en lille bolig vil boligbehovet for en 5-årig være omkring,9. De fleste 5-årige i lille bolig bor alene, men der er nogle, som bor sammen med en anden voksen. Det er disse aldersmæssige afhængigheder, som er meget ens, uafhængigt af om der er tale om en landkommune, en provinsby, en omegnskommune i hovedstadsområdet eller en bykommune tæt på København årige Analyserne viser, helt i overensstemmelse med de flestes forventninger, at denne aldersgruppe har travlt med at flytte hjemmefra. De søger mod uddannelsesinstitutionerne og bliver kun boende i kommunen, hvis der er en ledig bolig af passende størrelse. Vi skelner for aldersgruppen mellem 2 boformer: hjemmeboende og udeboende. Historikken viser, at de hjemmeboende falder i antal med ca. 2% om året. Udeboende kommer til kommunen på lige fod med andre. Hvis man således har boet hjemme og gerne vil være udeboende i kommunen, er det et spørgsmål om at finde en passende (for den aldersgruppe vil det sige lille) bolig, som er ledig. Nogle få flytter til en stor bolig, men det vil typisk være i form af et lejet værelse i en stor bolig. Analyserne har her med al ønskelig tydelighed vist, at det ikke er rimeligt at fremskrive denne gruppe på samme måde som andre. Fraflytningen sker massivt, og tilflytningen sker afhængigt af ledige boliger. En almindelig fremskrivning med forblivelsesrater synes ikke rimelig. Kollegier og plejecentre er lidt specielle i forhold til andre typer af boliger. De fremskrives med en konstant aldersfordeling. Det er nemlig en rimelig antagelse, at den 18

19 aldersfordeling, der er i dag, vil svare til den fremtidige aldersfordeling. Det er boliger med stor udskiftning, hvor gennemsnitsalderen ikke ændres fra år til år. Der beregnes et glidende gennemsnit over aldersgrupper. Til at beregne værdierne nettotilflytning, fertilitet og boligbehov for fx de 37-årige kvinder midles over aldrene 36, 37 og 38 med faktorerne.25,.5 og.25. For de ældre borgere over 95 år er datagrundlaget for lille til at foretage beregninger på enkeltårgange. Derfor ses alle disse borgere under ét med ens forblivelsesrater. 19

20 4 Skoleprognosen 4.1 Baggrund Efter omfattende strukturændringer er Albertslund Kommune delt op i fire skoledistrikter, der danner udgangspunktet for elev- og klassetalsprognosen for de fire grundskoler. De fire skoledistrikter ser således ud: Egelundskolen Herstedøster Skole Herstedvester Skole Herstedlund Skole Figur 13: De fire skoledistrikter 2

21 Input til skoleprognosen er dels de tal, som beregnes af befolkningsprognosen, dels indgår der parametre for tidlige og sene startere privatskoleandel klassedannelsen distriktskrydsere udsivning fra klasserne Parametrene er typisk beregnet som et gennemsnit for de tre yngste årgange. Tidlige og sene startere (udskudt skolegang) Tidlige startere er typisk børn, som er født i januar eller februar. Det er i øjeblikket meget få børn, der starter tidligere end de andre børn fra deres årgang. Sene startere er typisk børn født i efteråret eller i december. Dette tal lå tidligere omkring 2%, men bl.a. efter indførelsen af en ny lov på området, som kræver dispensation ved udskudt skolegang, er dette tal faldet markant. De senere har det ligget omkring 8%, som også er brugt i prognosen. Denne parameter har ikke betydning for det samlede elevtal, men kun for, hvordan eleverne fordeler sig mellem to på hinanden følgende klassetrin. Distriktskrydsere Distriktskrydsere er udtryk for, hvor mange børn fra hvert distrikt, der går på hvilken skole. Det siger noget om søgningen til hver enkelt skole. Der benyttes en procentvis fordeling, og mønsteret forventes i modellen at være det samme i alle årene fremover. Elever til øvrige skoler I daglig tale er dette privatskoleandelen. Det er et tal for, hvor mange elever der ikke starter i børnehaveklassen i kommunens skoler, fordi de går på en anden skole. Det kan være en privatskole, en skole i en anden kommune eller eventuelt en regional institution. Tallet er gjort op for hvert distrikt, idet der er betydelige forskelle mellem de enkelte distrikter. Denne parameter spiller en vigtig rolle for elevtallet, og det er derfor vigtigt at følge udviklingen år for år. Der er benyttet et gennemsnitstal for de tre yngste klassetrin. For Egelundskolen drejer det sig om 5 elever, for Herstedøster Skole er det 14 elever, for Herstedlund Skole er det 16 elever, og for Herstedvester Skole er det 11 elever, i alt 46 elever for en årgang. Fastholdelse / udsivning Der er en tendens til, at jo højere klassetrin, jo flere går i privatskole. Specielt er der stor udsivning efter 7. og især efter 8. klasse (især til efterskole). Det kan have betydning, ved at der lægges klasser sammen på de ældre klassetrin. Til at regne fastholdelsen ud er der benyttet historiske data fire år tilbage. Der er stor forskel på skolerne med hensyn til, hvor stor fastholdelsen på de enkelte klassetrin er. 21

22 4.2 De enkelte skoler Den forventede udvikling i det samlede elevtal for hver skole ser således ud: Egelundskolen Herstedøster Skole Herstedlund Skole Herstedvester Skole Figur 14: Prognose for elevtal for de fire skoler Elevtallet på Herstedvester Skole forventes at falde gennem hele perioden, og Herstedøster Skole vil have et nogenlunde konstant elevtal. Egelundskolen og Herstedlund Skole er forholdsvis konstante de første år, hvorefter elevtallet forventes at stige. Samlet set forventes kommunens elevtal at være nogenlunde konstant de næste 1 år, hvorefter det vil stige i slutningen af perioden. Nedenfor er vist resultaterne for de enkelte skoler på tabelform. Farverne indikerer graden af usikkerhed. Med grøn er markeret de børn, der er startet i skole, med blå de børn, der er født på nuværende tidspunkt men endnu ikke er startet i skole, og hvor usikkerheden derfor er større, og endelig med turkis er der de børn, der endnu ikke er født, og hvor usikkerheden derfor er størst. Klassetallene er beregnet ud fra, at der højst må være 28 elever i en klasse. Maksimumtallet i perioden for hele skolen er markeret med orange. 22

23 Tabel 1 Egelundskolen Egelundskolen Skoleår Antal elever BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal elever BH.-9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Egelundskolen Skoleår Antal klasser BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal klasser BH.- 9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Her forventes en stigning i nye børnehaveklassebørn. Fra skoleåret 221/22 vil elevtallet være tæt på grænsen for at etablere tre klasser. Fra 224/25 dannes der en ekstra klasse. 23

24 Tabel 11 Herstedøster skole Herstedøster Skole Skoleår Antal elever BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal elever BH.-9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Herstedøster Skole Skoleår Antal klasser BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal klasser BH.- 9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Der forventes et nogenlunde konstant elevtal i løbet af prognoseperioden. Antallet af nye elever til børnehaveklassen ligger på et niveau omkring skiftet mellem 3 og 4 klasser (85 elever). Ændringer i klassetallet skal vurderes ud fra dette. Der kan fremover ske ændringer i mønstret for distriktskrydsere og for antal elever til privatskole, som kan få betydning for klassedannelsen. 24

25 Tabel 12 Herstedlund skole Herstedlund Skole Skoleår Antal elever BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal elever BH.-9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Herstedlund Skole Skoleår Antal klasser BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal klasser BH.- 9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Her forventes en stigning i antal nye børnehaveklassebørn, specielt fra skoleåret 22/21. Disse børn kommer som et resultat af det planlagte boligbyggeri i distriktet. Det samlede elevtal og klassetal er også påvirket af den forventede udsivning fra klasserne, som har betydning for stort set alle klassetrin. Der er en del børn fra distriktet, der søger enten privatskole eller en af de andre skoler i kommuner, og ændring i dette mønster kan få stor betydning for det fremtidige elevtal. 25

26 Tabel 13 Herstedvester skole Herstedvester Skole Skoleår Antal elever BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal elever BH.-9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Herstedvester Skole Skoleår Antal klasser BH.KL. 1. KL. 2. KL. 3. KL. 4. KL. 5. KL. 6. KL. 7. KL. 8. KL. 9. KL. Antal klasser BH.- 9. KL. 216/ / / / / / / / / / / / / Her forventes en nedgang i hele prognoseperioden for det totale elevtal. Antallet af nye elever til børnehaveklassen ligger for flere år på et niveau omkring skiftet mellem 3 og 4 klasser (85 elever). Ændringer i klassetallet skal vurderes ud fra dette. Nedenfor er skolerne vist samlet og summeret for hele kommunen med nye elever og elever i alt, samt nye klasser og klasser i alt. Også her er maksimumtallene markeret med orange. 26

27 Tabel 14 Udviklingen for de enkelte skoler og for kommunen samlet Skoleår Egelundskolen Herstedøster Skole Herstedlund Skole Herstedvester Skole Antal elever Elever i alt Antal elever Elever i alt Antal elever Elever i alt Antal elever Elever i alt Hele kommunen Antal elever Elever i alt BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh / / / / / / / / / / / / / Skoleår Egelundskolen Herstedøster Skole Herstedlund Skole Herstedvester Skole Antal Klasser Klasser i alt Antal Klasser Klasser i alt Antal Klasser Klasser i alt Antal Klasser Klasser i alt Hele kommunen Antal Klasser Klasser i alt BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh.-9. BH.KL. Bh / / / / / / / / / / / / / Det samlede elevtal i kommunen ventes at være nogenlunde konstant det meste af perioden, men med en stigning de sidste år. Det samlede antal klasser ventes at falde frem til 224, hvorefter det forventes at stige igen de sidste to år af perioden. 27

28 5 Dagpasningsprognosen 5.1 Baggrund Princippet i dagpasningsprognosen er at sammenligne kapacitet og behov. Hvor mange børn skal vi passe, og hvor mange har vi kapacitet til at passe? Børnene opdeles i to aldersgrupper, dels de -2 årige, som passes enten i dagpleje eller i institution, og dels de 3-6 årige. Kapaciteten for de integrerede institutioner opgøres i enheder, hvor børn i den yngste aldersgruppe tæller som to enheder, og de andre børn tæller som én enhed. Behovet beregnes ud fra befolkningsprognosen og de parametre, som i øvrigt indgår. Kapaciteten beregnes som en sum af de enkelte institutioners kapacitet tillagt eventuelle planlagte ændringer, positive såvel som negative. Ud over tal, som beregnes af befolkningsprognosen, indgår der parametre for bl.a. pasningsgrad fordelt på distrikt og alder, hvor stor en andel af børnene passer vi? måned for start i SFO planlagte kapacitetsændringer alder ved overgang til børnehave Hver fødselsårgang fordeles på 12 måneder. Der korrigeres for pasningsgraden. Kernen i beregningerne er for de 3-6 årige metoden til at fastslå, hvem der starter i skole hvert år i august. Det afhænger bl.a. af procentdelen af tidlige og sene startere. Forudsætningerne i øvrigt er: Hver måned overflyttes nye børn til børnehavepladserne, når de fylder 2 år og 1 måneder. Der er mulighed for merindskrivning på 5%, det vil sige, at normeringen og dermed kapaciteten øges med 5%. Det gælder dog ikke dagplejen. I alle distrikter overflyttes de kommende skolebørn til en SFO i maj måned for at tage toppen af kapacitetskravet i maj og juni måned. Der er ingen systematisk forskel på distrikterne med hensyn til pasningsgraden. Derfor er det valgt at regne med ens pasningsgrader for hele kommunen. Gennemsnittet for hele kommunen fremgår af tabellen. Der er en klar tendens til, at jo ældre børnene bliver, jo flere bliver passet. Børn, der bliver passet i andre kommuner eller i private pasningsordninger, indgår ikke i beregningerne. Pasningsgraden er lav for de -årige, da ingen børn starter før 6 månedsalderen, og mange først starter senere. Pasningsgraden for de 5-årige er beregnet inden de starter i skole. Antallet af 6-årige i pasning ændrer sig fra måned til måned. Lige efter sommerferien er der stort set ingen på 6 år, der bliver passet, fordi alle børn, der er blevet 6 år, er startet i skole. Og lige inden sommerferien er der mange af de børn, der skal starte i skole, der er blevet 6 år. 28

29 Tabel 15 Den gennemsnitlige pasningsgrad for hele kommunen Alder Pasningsgrad,14 1,8 2, Kapaciteten er opgjort for hvert pasningsdistrikt og fremgår af tabellen. Tabel 16 Normering for de enkelte institutioner Nummer Institutionsnavn Distrikt Normering i enheder 4137 Børnehuset På Sporet syd Børnehuset Sydstjernen syd Børnehuset Lindegården syd Børnehuset Storken syd Børnehuset Hyldespjældet midt Børnehuset Kastanjen midt Børnehuset Brillesøen midt Børnehuset Baunegård midt Børnehuset Ved Vejen midt Børnehaven Søndergård vest Børnehuset Troldehøj vest Børnehuset Toftekær vest Børnehuset Stensmosen nord Børnehuset Damgården nord Børnehuset Rosenly øst Børnehuset Roholmhaven øst Den kommunale Dagpleje 116 I alt 1989 Dagplejekapaciteten er i prognosen fordelt med 11 pladser til distrikt Nord og til distrikt Vest og 12 pladser til hvert af de øvrige distrikter. 29

30 Midt Øst Vest Nord Syd Figur 15: De fem pasningsdistrikter Pasningsdistrikterne går noget på tværs af de fire skoledistrikter. 3

31 5.2 Resultater Dagpasningsprognosen er vist for kommunen som helhed og for hvert af de fem distrikter. Figuren viser kapacitet og behov for de to aldersgrupper for kommunen som helhed Kapacitet_2 Behov_2 Merindskrivning_2 Kapacitet3_6 Behov3_6 Merindskrivning3_ Figur 16: Kapacitet og pasningsbehov for -2 årige og 3-6 årige Behovet for pasning af børn -2 år forventes at stige svagt i perioden. Stigningen sidst i perioden er direkte relateret til et forventet relativt omfattende boligbyggeri i 218 og 219. Den stiplede linje angiver muligheden for merindskrivning. Behovet for børnehavepladser svinger over året, som det fremgår af figuren. I maj måned, når de kommende skolebørn overføres til SFO, forsvinder der det meste af en årgang. Hver måned kommer der nye børn til børnehaverne, når de bliver to år og 1 måneder. Behovet for børnehavepladser ventes de næste tre til fire år nogenlunde at svare til niveauet i 216. Opgjort i enheder, hvor vuggestuebørn tæller 2, og børnehavebørn tæller 1, ser prognosen således ud: 31

32 Kapacitet Behov Merindskrivning Figur 17: Kapacitet og pasningsbehov opgjort på enheder for hele kommunen Stigningen i antal enheder i 219 afspejler det forventede relativt omfattende boligbyggeri i 218 og De enkelte distrikter Nedenfor er vist graferne med enheder for de enkelte distrikter Kapacitet Behov Merindskrivning Figur 18: Kapacitet og pasningsbehov opgjort på enheder for område Syd 32

33 Kapacitet Behov Merindskrivning Figur 19: Kapacitet og pasningsbehov opgjort på enheder for område Nord Kapacitet Behov Merindskrivning Figur 2: Kapacitet og pasningsbehov opgjort på enheder for område Vest 33

34 Kapacitet Behov Merindskrivning Figur 21: Kapacitet og pasningsbehov opgjort på enheder for område Midt Kapacitet Behov Merindskrivning Figur 22: Kapacitet og pasningsbehov opgjort på enheder område Øst Mange børn bliver passet i et andet distrikt end det, de bor i. På dagpasningsområdet er der ikke så megen fokus på distrikter, som der er på skoleområdet. Det vigtigste på dagpasningsområdet er, at kapaciteten er til stede i kommunen som helhed. 34

35 Bilag 1 Befolkningsudviklingen for hele kommunen Tabellen viser den fremtidige udvikling for hele Albertslund Kommune Folketal pr. 1. januar Albertslund Kommune total Alder Total Kilde til de historiske tal er Danmarks Statistik, Statistikbanken. 35

36 2 Befolkningsudviklingen for de enkelte skoledistrikter De følgende tabeller viser befolkningsudviklingen for hvert af de 4 skoledistrikter. Folketal pr. 1. januar Egelundskolens distrikt Alder Total Folketal pr. 1. januar Herstedøster skoledistrikt Alder Total

37 Folketal pr. 1. januar Herstedlund skoledistrikt Alder Total Folketal pr. 1. januar Herstedvester skoledistrikt Alder Total

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose Albertslund Kommune 214 226 226 221 216 211 26 21 1996 1991 1986 1981 1976 1971 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose Ballerup Kommune

Befolkningsprognose Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 2 5 Dato: 2. marts 5 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.01.00-P10-3-14 Befolkningsprognose 5-8 Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Dato: 28. februar 2016 Revideret: 31. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2232 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christina Brun Andersen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 28. februar 2016 ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Niels Bertelsen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose 2016-2019 for Ballerup

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016 Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget April 2016 På 0-5 års området er der i det seneste kvartal samlet set tale om den forventede stigning i antallet af besatte pladser

Læs mere

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2015-2027 Center for Økonomi og Indkøb 12-03-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vallensbæk dengang og nu... 3 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere